Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
22. 6. 2023 14:14:45 - 14:15:20 94. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vaňová, Jarmila (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
10.
Ďakujem pekne. Ja už nemám otázku, ja by som, ja som len veľmi rada, že ste prišli aj s pozitívnymi informáciami z terénu a že ste neobišli aj túto časť Košíc, pretože je veľmi dôležitá, je veľká. Ja len poviem, že ja som na Luníku pracovala dva a pol roka na miestnom úrade, takže to veľmi dobre poznám a veľmi im fandím, aby, aby ďalej pokračovali v tých zmenách, ktoré tam sú naštartované, takže ďakujem a držím palce aj v tejto téme.
22. 6. 2023 14:08:50 - 14:09:19 94. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vaňová, Jarmila (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
6.
Ďakujem veľmi pekne, pán premiér. Ja som skôr, akože tie informácie sú mi aj známe, aj to, že to má pod gesciou ten úrad splnomocnenca pre rómske komunity, aj o atlase komunít som informovaná dostatočne. Skôr som mala potrebu vlastne ako vniesť do toho verejného priestoru aj túto otázku. Lebo my síce máme tie stratégie, ale tí ľudia žijú každý deň bez vody, ale ďakujem za odpoveď.
3. 5. 2023 15:32:38 - 15:34:26 90. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1558 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vaňová, Jarmila (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
41.
Ďakujem za slovo.
Človek nemusí byť právnikom na to, aby, aby dokázal dať právo, ľudské právo každému inému človeku bez ohľadu či na vierovyznanie, na rasu, na, aj na sexuálnu orientáciu. Ja osobne vychádzam z informácií, ktoré mám z terénu a ktoré vlastne mnohí poslanci tiež určite ste dostali do mailových schránok, to, že samotná LGBT komunita nevidí ako nejakú, nejaký, nejakú väčšiu, alebo proste nedostáva týmto zákonom to, čo očakáva a čo si myslím osobne, že na to má aj právo očakávať. Pretože ja keby som sa napríklad vydávala, tak tiež by mi nestačila nejaká dôverníčka, hej? Takže je to aj o tom. A myslím si, že nemali by sme byť tak rigidní alebo tak homofóbni v tom, aby sme sa obávali niečoho, čo nám vôbec nijako neubližuje. A vyspelosť krajiny alebo to, ja vnímam osobne, že ľudské práva na Slovensku sú častokrát na okraji záujmu. A vidím to aj na ľudskoprávnom výbore, aj pri rôznych iných aktivitách a ja som človek, ktorý, ktorý háji ľudské práva pre každého, preto naozaj si myslím, že je dôležité o tom hovoriť a je dôležité konečne priznať týmto ľuďom to miesto v spoločnosti, ktoré im patrí, pretože aj oni sú prínosom pre spoločnosť.
Ďakujem.
31. 3. 2023 10:48:42 - 10:50:32 88. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1399 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vaňová, Jarmila (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
58.
Ďakujem pekne.
Pán kolega, spomenuli ste, že do politiky by mali vstupovať ľudia alebo vstupujú ľudia, ktorí majú veľké ego. Ja si však myslím, že mali by mať aj veľkú pokoru, aby to bolo v nich vyvážené. Budem teraz trošku osobná, pretože pätnásť rokov som pracovala ako novinárka. Pracovala som v té..., čo často nie som osobná, to chcem zdôrazniť, ale najlepšie to asi vyznie na tomto mojom príklade, prečo chrániť novinárov.
Pracovala som v téme, ktorá, ktorá je menšinová, ktorá je rómska, pracovala som v televízii, v rozhlase, písala som články na web, komentáre, takisto aj pre niektoré iné médiá som pracovala, robila som rôzne kampane. Tým pádom som bola dosť na očiach v tejto téme a poviem pravdu, že nebála som sa ísť aj do tém, do ktorých častokrát nešli ani majoritné médiá. Boli to najmä vtedy, keď možno aj tu prísediaci dnes kolegovia chodili napádať Rómov do osád, kde sa vyhrážali, verte, že som bola skoro pri každej takej akcii, kde som podporovala Rómov a chránila ich spoločne, samozrejme, aj s políciou a všetko to som zažila. Tým pádom sa voči nám začali útoky. Dostávala som výhražné listy, fašistické, riešila to polícia, posielala som dokonca nahrávky až na ministerstvo, chodila som na výsluchy a nebola som chránená. A častokrát sa ma ľudia pýtali, ty sa nebojíš robiť tieto veci? No nebála som sa, pretože v tej dobe som sa nebála. Ale dnes po všetkých tých skúsenostiach, ktoré na Slovensku máme, verte, že by som sa bála.
Ďakujem.
23. 3. 2023 11:45:43 - 11:47:23 88. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1393 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vaňová, Jarmila (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
99.
Ďakujem pekne za slovo.
Ja by som chcela oceniť to, že si zdôraznil ľudské práva, pretože spoločnosť je tak silná, ako je silná tá najslabšia skupina obyvateľstva a to všetci vieme. Osobne sa vždy snažím neupierať nikdy nikomu žiadne ľudské právo a ani nestavať sa do toho, ako by mal žiť niekto iný. Myslím si, že tak ako je dôležité uznať právo na vierovyznanie človeka, je takisto dôležité uznať aj iné práva. Aj práva nielen národnostných menšín, pretože ja som národnostná menšina, ale aj práva všetkých iných ďalších menšín, ktorí žijú v tejto krajine. Od toho je parlament, od toho sme tu my, aby sme neubližovali, ale aby sme pomáhali, aby sme scitlivovali aj verejnú mienku a aby sme nevnášali naozaj ten nepokoj, lebo toho nepokoja v tejto spoločnosti je už priveľa.
Ďakujem.
2. 2. 2023 9:50:28 - 9:52:14 83. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1321 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vaňová, Jarmila (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
40.
Ďakujem za slovo.
Pán Ledecký, ja úplne podporujem takéto aktivity, ktoré majú pomôcť pracujúcim matkám a matkám všeobecne, pretože sama som matka. A zažila som si to, keď som svoje deti musela nosiť kade-tade a naozaj mi to nekolidovalo s mojou pracovnou dobou. To je jedna záležitosť.
Vy ste ale spomenuli, že demografická krivka u Rómov stúpa a štatistiky hovoria niečo iné, aj u Rómov klesá počet detí. A my sme mali aj také projekty, teda Slovenská republika, v rámci ktorých sa rozširovali materské škôlky, ktoré boli zamerané práve na tieto deti a marginalizovaných rómskych komunít. My v našej obci sme realizovali takýto projekt a chodia tam spolu rómske aj majoritné deti. Takže to je jedna záležitosť. Lebo na druhej strane ste hovorili, že máme málo detí, tak aby sme nedelili my tu tieto deti, ja chápem, že potreby mnohých rómskych lokalít sú iné ako potreby majoritnej časti.
Ale mňa by zaujímala jedna, jedna vec v súvislosti s tými podnikovými škôlkami, či ste nejako zisťovali vlastne ako dopyt tých podnikov alebo či tí zamestnanci žiadajú od tých svojich zamestnávateľov, že či chcú tieto škôlky. Lebo však jednak je treba pripravovať tú pôdu vlastne, aby to nejako začalo, ale či, či je ten záujem proste, aby, aby naozaj, či oni do toho pôjdu, ak my im pripravíme tú pôdu.
Ďakujem pekne.
2. 2. 2023 9:15:52 - 9:17:15 83. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1356 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vaňová, Jarmila (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
12.
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Vážený pán predsedajúci, vážená pani poslankyňa, vážení páni poslanci, vážený pán minister, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny za spravodajkyňu k návrhu uvedeného zákona, tlač 1356. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
20. 10. 2022 10:25:08 - 10:25:11 75. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1127 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vaňová, Jarmila (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
62.
Poprosím hlasovanie dnes o sedemnástej.
20. 10. 2022 10:25:08 - 10:27:19 75. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1127 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vaňová, Jarmila (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
60.
Ďakujem pekne.
Vážený pán podpredseda, dovoľte mi, prosím, ako navrhnutej spravodajkyni výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša Svrčeka, Ľudovíta Gogu, Moniky Kozelovej a Jany Žitňanskej na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, tlač 1127a, v druhom čítaní. Výbor pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením č. 1596 z 21. septembra 2022 rozhodla o tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní a pridelila ho na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre kultúru a médiá. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a v stanoviskách poslancov odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona v znení schváleného pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením č. 188 z 18. októbra 2022. Gestorský výbor ma určil za spoločnú spravodajkyňu výborov a poveril ma, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania výborov.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončila som. Otvorte, prosím, rozpravu.
20. 9. 2022 18:55:03 - 19:01:45 72. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1093 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vaňová, Jarmila (OĽANO) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
93.
Ďakujem za slovo.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená predsedom výboru za spravodajkyňu k uvedenému návrhu zákona. Prekladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: ústavnoprávny výbor a výbor pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre kultúru a média. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončila som, prosím, otvorte rozpravu.
19. 5. 2022 16:29:19 - 16:30:52 65. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 1027 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vaňová, Jarmila (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
164.
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som len chcela podotknúť k tým poukazom. Mne to nepríde ani hlúpe, ani naivné, ani nie nepotrebné. Ja som z východu a sedemnásť rokov som dennodenne pracovala s chudobou a so strašnou chudobou. Takú, akú si mnohí z vás neviete ani predstaviť. A keď niekto povie, že nie je problém zaplatiť euro-dva na nejaký krúžok alebo na nejakú činnosť, tak sa veľmi mýli, pretože častokrát bol problém zaplatiť jedno euro alebo niekoľko eur na obed, a to je už veľký rozdiel, či sa naje človek alebo bude vyvíjať nejakú činnosť.
Na Slovensku napríklad suplujú voči rómskym deťom a chudobným deťom, ktoré sú talentované, organizácia Divé maky. Tam zbierajú od ľudí peniaze, možno niektorí to aj poznáte. Myslím si, že to nie je, je to dobrá činnosť, pekná, ale, ale neprináša to ten efekt, ktorý by našej spoločnosti mal priniesť.
Hovorili ste o tom, pani ministerka, že kde sú tie ľudské práva. Ja si myslím, že každé dieťa v našej spoločnosti by malo mať možnosť a priestor na svoj rozvoj, na rozvoj svojho potenciálu, na rozvoj svojho talentu. Ale mnoho detí dnes túto šancu nemá a to je fakt.
Ďakujem pekne.
19. 5. 2022 15:09:38 - 15:11:38 65. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 1027 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vaňová, Jarmila (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
96.
Ďakujem za slovo. Vyťahovať takzvanú, pán poslanec Fico, vo svojej rozprave ste sa snažili upriamiť pozornosť na Rómov spôsobom, akým ste to urobili už neraz v minulosti. Pri pomoci rodinám s deťmi takýmto spôsobom sa snažíte podsúvať verejnosti, že táto časť obyvateľstva ako jediná bude z tejto pomoci nejako nadpriemerne profitovať, dokonca to podľa vás už aj Rómovia oslavujú a že sú to voliči, ktorých si týmto kupujeme. Pravdou je, že takýmito populistickými vyjadreniami sa snažíte o bagatelizáciu, ba dokonca o zneváženie pomoci rodinám a zámerne šírite medzi spoločnosť nenávisť. Po všetkých tých rokoch vašej úžasnej vlády, vyčleňovania Rómov zo spoločnosti, segregácie na mnohých úrovniach spoločnosti, zvyšovania rodinných prídavkov cca o 20 centov, tu vyťahujete najslabších a bezbranných občanov tejto krajiny.
Pán poslanec Fico, všetky deti na Slovensku, aj tie rómske, potrebujú jesť, mať vhodné oblečenie, obuv. Dokážete si vôbec priznať, že paušalizácia Rómov nie je ani správna a ani pravdivá? Aj medzi Rómami sú vzdelaní ľudia, ľudia, ktorí pracujú, a sú aj takí, ktorí sú na dávkach a príspevkoch, tak ako aj iní bežní občania. Vyťahovať tzv. rómsku kartu je hanebné. Ak vás netrápi, že na Slovensku chodia deti spať hladné, s tým nič nenarobíme. Je to na vašom svedomí, ak nejaké ešte máte. Dieťa je darom, ale pre vás zrejme musí mať tú správnu farbu.
Ďakujem.
17. 3. 2022 18:28:57 - 18:30:40 60. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 916 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vaňová, Jarmila (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
174.
Ďakujem za slovo. Pán Taraba, ja by som v podstate ani nereagovala, ale oceňujem, samozrejme, historickú, historický význam Matice slovenskej, ale vy ste hovorili aj o iných menšinách a ja, keďže som tá iná menšina, tak mi príde trošku nefér, ak jedna menšina má viac, samozrejme, sa to odvíja od rôznych faktorov, ale ja som za to, aby sa určite nejaká taká proporcio... proporcionalita udržala aj pri iných menšinách. Som rada, že ste spomenuli to, že nemáte problém podporiť aj, aj aktivity v tomto smere aj ohľadom iných menšín.
Za mňa keď spomeniem napr. len rómsku národnostnú menšinu, tak my máme na Slovensku len jednu profi inštitúciu, a to je divadlo Romaton v Košiciach, ktoré stále bojuje s prežitím, a keď sa len tak porovnávam napr. s Českou republikou, tak to je diametrálny, veľký rozdiel, pretože tam to má úroveň, tam to má kvalitu a my tu stále na Slovensku bojujeme s tým, že je ťažko vlastne profesionalizovať aj tie inštitúcie, nehovoriac o tom, že štát nás tlačí stále do tancovania, spievania, mrhania peňazí, kultúrnych vecí, ktoré vlastne ani, ani tou hodnotou trvalou nie sú.
Takže ja verím, že ak v budúcnosti bude nejaká možnosť podporiť aj iné menšiny, a to nielen rómsku myslím teraz, takže zaujímame... zaujmeme nejaké také stanovisko a dúfam, že podporíte.
Ďakujem.
16. 3. 2022 10:25:14 - 10:26:32 60. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 867 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vaňová, Jarmila (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
44.
Poprosím hlasovanie dnes o jedenástej.
16. 3. 2022 10:13:19 - 10:14:58 60. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 867 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vaňová, Jarmila (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
40.
Ďakujem pekne za slovo.
Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako navrhnutej spravodajkyni výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 189/20015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti, tlač 823a, v druhom čítaní. Výbor pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením č. 1211 z 2. februára 2022 rozhodla o tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní a pridelila ho na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre kultúru a médiá.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a v stanoviskách poslancov odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením č. 159 z 15. marca 2022. Gestorský výbor ma určil za spoločnú spravodajkyňu výborov a poveril ma, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania výborov.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončila som. Otvorte, prosím, rozpravu.
1. 2. 2022 18:42:47 - 18:44:22 55. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 823 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vaňová, Jarmila (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
239.
Ďakujem za slovo.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená predsedom výboru za spravodajkyňu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúry a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončila som. Prosím, otvorte rozpravu.
4. 11. 2021 18:16:10 - 18:18:03 48. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 591 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vaňová, Jarmila (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
175.
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Kuffa, už to tu odznelo, ale, ale ja to rada zopakujem. Nielen vy vo svojom prejave, ale aj iní vaši predrečníci hovorili o tom, že tu máme nejaké ekoteroristické mimovládky, ktoré sa pripravujú rozkradnúť niekoľko miliónov.
Tak ja sa musím zastať mimovládnych organizácií, tretieho sektora, ktorí sa snažia alebo pracujú na tom, aby ochraňovali našu prírodu, aby ju zveľaďovali, zveľadili, aby ju zachránili pre ďalšie naše generácie, a nemyslím si, že oni sú tou škodnou, pretože tretí sektor, viete, je dôležitý v každej demokratickej krajine, pretože plní úlohu tam, kde zlyháva štát. A myslím si, že práve tretí sektor aj, aj vyburcoval jednak tú diskusiu aj vo verejnosti, za čo ja im chcem poďakovať, za ich veľkú snahu, pretože mnohých týchto aktivistov osobne poznám. Poznám ich prácu, poznám to, čím sa zaoberajú, poznám ich, ich, ich nasadenie a, a v to, v čo veria.
Takže myslím si, že je dôležité chápať, kto tu je ten terorista a kto tu je ten rozkrádač, pretože je to asi na opačnej strane. Mnohí veľkomožní páni a mnohí, mnohí ľudia, ktorí sa cítia byť privilegovaní, tak užívajú a ničia tieto, to naše spoločné bohatstvo. Myslím si, že je načase s tým prestať a štát má prevziať za to zodpovednosť.
Ďakujem.
20. 10. 2021 15:40:18 - 15:43:51 48. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 709 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vaňová, Jarmila (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
58.
Poprosím, hlasovať dnes o 17.00 hod. Ďakujem.

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR

59.

Ďakujem veľmi pekne obom. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

A pristúpime k prvému čítaniu o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov (pod parlamentnou tlačou 709, návrhom na pridelenie výborom č. 739).

Dávam slovo pánovi poslancovi a predsedovi výboru Jurajovi Krúpovi, aby za skupinu poslancov tento návrh zákona uviedol, nech sa páči, pán poslanec.

(Rokovanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov, tlač 709.)


Krúpa, Juraj, poslanec NR SR
60.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ide, ako ste už spomenuli, o novelu zákona č. 73/1998 Z. z., kde navrhujeme zmeniť voľbu policajného prezidenta, ako aj riaditeľa Úradu inšpekčnej služby tým spôsobom, že tá zmena, ktorá bola urobená v minulosti, v podstate spôsobila to, že tak ťarcha a zodpovednosť za voľbu a odvolávanie týchto dvoch vysokopostavených činiteľov bola vyslovene na bedrách výboru pre obranu a bezpečnosť. Tá zmena spočíva v tom, že je, vychádzajúc aj z programového vyhlásenia vlády, ide o to, o... vlastne o posilnenie ingerencie ministra vnútra, a teda jeho kompetencií, ale aj zodpovednosti za týchto vrcholových činiteľov, čiže prezidenta Policajného zboru, ako aj riaditeľa Úradu inšpekčnej služby.
K tomuto kroku sme sa rozhodli preto, pretože vychádzame zo skúseností, ktoré boli v minulosti, či už to boli bývalí policajní prezidenti za predošlej vlády, ktorí, ako sa ukázalo, nespĺňali tie... alebo teda boli podozriví z trestnej činnosti, a to aj napriek tomu, že niektorí prešli aj výberom a híringom výboru pre obranu a bezpečnosť. Keby nedošlo k tomu, že by sa títo rozhodli sami odstúpiť z funkcií, tak by to bolo vyslovene na rozhodnutí alebo na hlasovaní výboru pre obranu a bezpečnosť, ktorý by musel o tomto rozhodnúť trojpätinovou väčšinou.
Sú situácie, ktoré môžu vzniknúť, kedy by takéto rozhodnutie buď nebolo prijaté na výbore, alebo by sa mohlo odkladať z akýchkoľvek dôvodov. Stačí spomenúť pandémia a podobné, že mohli byť niektorí členovia v karanténe, a čiže by sme vlastne mali situáciu, kedy takto vysokopostavení činitelia mohli byť obvinení alebo naďalej by vlastne zastávali funkciu. Čiže ideme vyslovene tou cestou, kde policajný prezident a riaditeľ Úradu inšpekčnej služby sa zodpovedná priamo ministrovi, tak aby ten mal páky a možnosti v prípade takýchto zlyhaní priamo konať a nemusel by vlastne, nemuselo by dôjsť k nejakým prieťahom. Takže to je z mojej strany všetko.
Čo sa týka nejakých tých zmien, v podstate úloha výboru pre obranu a bezpečnosť zostáva v tom zmysle, že naďalej budeme robiť tzv. híringy, alebo teda vypočúvania kandidátov na túto funkciu s tým, že aby sa títo vedeli odprezentovať na verejnosti, aby sme vedeli, že sú naozaj schopní aj komunikačne, že sú ľudia, ktorí sa vedia obhájiť či už pred verejnosťou, alebo médiami, aby sme sa mohli vyhnúť prípadným nejakým nedostatkom, ktoré by v takejto veci mohli vyskytnúť sa. Takže asi toľko.
Samozrejme, očakávame, že minister vnútra s tou voľbou, ktorú si vyberie sa, si uvedomuje aj tú zodpovednosť, ktorá potom z neho pre neho aj z politického hľadiska vyplýva. To je z mojej strany zatiaľ všetko.
Ďakujem veľmi pekne.
20. 10. 2021 15:29:47 - 15:31:21 48. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 666 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vaňová, Jarmila (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
44.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi ako spoločnej spravodajkyni výborov informovať vás o výsledku prerokovania predmetného poslaneckého návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní.
Národná rada svojím uznesením pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorskému výboru. Určené výbory návrh prerokovali a zhodne ho odporúčali schváliť. Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, neoznámili gestorskému výboru žiadne stanoviská. Pozmeňujúce návrhy prijaté vo výboroch sú uvedené v IV. časti spoločnej správy. Gestorský výbor navrhuje o týchto návrhoch hlasovať spoločne a schváliť ich.
Na základe výsledkov rokovania vo výboroch gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
17. 9. 2021 13:07:53 - 13:09:08 40. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vaňová, Jarmila (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
190.
Ďakujem pekne za slovo. Ja veľmi rada budem hlasovať za toto uznesenie a ďakujem zaň, pretože vnímam, že nielen v spoločnosti, ale aj na pôde parlamentu naozaj odznievajú niekedy príliš silné alebo príliš necitlivé slová, ktoré jednak vidí spoločnosť a myslím si, že od slova začína každá nenávisť v spoločnosti medzi ľuďmi. Slovo je to, ktoré vlastne naštartuje a keď my ako politici budeme vysielať takéto signály do spoločnosti, tak sa potom nečudujme, že vlastne rozdeľujeme tých ľudí. Pre mňa je dôležité dodržiavať ľudské práva pre všetkých rovnako. Vieme, že tie komunity alebo inakosti, ktoré sú súčasťou našej spoločnosti, zažívajú častokrát nepríjemné veci, ktoré sa ich bytostne dotýkajú a ktoré im upierajú niektoré práva, ktoré bežný občan má. Ako členka ľudsko-právneho výboru nemôžem konať inak, ako zahlasovať za ten, za toto uznesenie a preto má moju podporu.
Ďakujem veľmi pekne.

Deň v parlamente

<- ->