Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
1. 10. 2021 12:34:48 - 12:36:48 40. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Svrček, Miloš (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja len v krátkosti. Spomenul si, pán poslanec, vo svojej rozprave to, že Úrad Špeciálnej prokuratúry bol dosť poddimenzovaný, že sa to začína meniť. Ja som rád tomu, že Špeciálna prokuratúra bude môcť ukázať, že čo je v jej činnosti a že či má na to, aby riešila tie podstatné veci, ktorým sa má venovať. Ja si pamätám ešte minulý rok, keď sme mali zasadnutie ústavnoprávneho výboru, a bol tam vtedy zastupujúci špeciálny prokurátor a nám hovoril, že ako chodil po tých chodbách a ako išiel aj do kancelárie odchádzajúceho pána Kováčika, špeciálneho prokurátora, našiel v tých šuflíkoch ďalšie prípady a spisy, ktoré neboli doriešené, tak ja som si vtedy povedal, že kde sa to nachádzam, v akej krajine, že ako to tu fungovalo, keď na Špeciálnej prokuratúre sa takto strácali spisy a neboli doriešené, že to je úplný bananistan (pozn. prepis.: nezrozumiteľne vyslovené). Tak verím, že potom, po tej dobe, krátkej dobe, že bude môcť aj špeciálny prokurátor ukázať, že čo v ňom je a hlavne v tíme ľudí, ktorí sú na tomto úrade. Minimálne sa však chcem ešte zastaviť pri tom, ako si spomenul, že pán Žilinka je zbabelec, že nevyjadril sa k všetkým tým otázkam a zase nezastal sa ani prokurátorov Špeciálnej prokuratúry, ale ja si myslím, že za tie tri dni, čo tu sedel do tej devätnástej, dnes do jedenástej, tak sa vyjadril maximálne a zase na druhej strane, čo on sa má vyjadrovať k Špeciálnej prokuratúre? Riešil sa tu bod o Generálnej prokuratúre.
Takže zase neťahajme politiku do činnosti generálneho prokurátora. Potom sa môžeme baviť aj o tom, že prečo tu máme prokurátorov, ktorí sa vyjadrujú k tomu, že sú sledovaní SIS... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
1. 10. 2021 12:03:09 - 12:05:03 40. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Svrček, Miloš (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo pán predsedajúci, tiež ako niektorí kolegovia, predrečníci spomenuli, toto je bod programu, ktorý sa venuje správe o činnosti úradu špeciálnej prokuratúry a jednoducho ideme v tej línii ako v predchádzajúce dni pri predchádzajúcom bode o správe generálneho prokurátora nevenujeme sa absolútne tej vecnej podstate. keď už tu pán poslanec Blaha bol tak hovoril, sťažoval sa, že nefunguje úrad špeciálne prokuratúry, tak ako by mal, že je nízka dôvera v tento úrad, tak potom prečo neotvoril jednotlivé kapitoly. Však v tých kapitolách sa presne hovorí ako tento úrad funguje. Prečo sa nevenoval týmto veciam. Spomínal tu prerastanú mafiu, no mafia nevznikla toto volebné obdobie. Pán Bláha škoda, že tu nesedíte lebo chcel som vidieť ako sa tvárite, tá mafia je tu už dávno, tá mafia je tu už roky, vy ste dvanásť dlhých rokov ovládali justíciu, či už cez pána Harabína, cez pána Boreca, alebo cez ostatných ako napríklad Jankovská. Jankovská keď dala pokyn z Bratislavy zo Župného námestia na krajské súdy, alebo na okresné súdy, tak všetci boli vytrasení. že čo sa deje. Takto fungovala justícia. Takže mi tu nehovorte o nejakej morálke v justícií alebo o tom, že teraz vznikla mafia. To si vyprosím a ďalšia vec dôvera v justícii. Na Slovensku je najnižšia dôvera v justíciu v Európe. Za nami sú len Chorváti. Keď sa robil tento prieskum a robil sa pri Justičnom paláci, tak ľudia normálne pľuvali na Justičný palác. Taký je tu stav dôvery v justíciu. A toto je výsledok vašej vlády a môžem povedať že toto, že tu sedím ako spravodajca, tak trošku takým vtipným bonmotom by som povedal, že tu sedím dole a musel som počúvať tieto, tieto výlevy emočné, no ja si to užívam, ja sa cítim dobre. (Potlesk.)
1. 10. 2021 10:55:57 - 10:57:01 40. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Svrček, Miloš (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie  
Vážený pán predsedajúci, vážený pán špeciálny prokurátor, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní uvedenej správy vo výboroch.
Predseda Národnej rady pridelil predmetnú správu na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru a Výboru pre obranu a bezpečnosť. Zároveň určil Ústavnoprávny výbor za gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetnej správy vo výboroch. Ústavnoprávny výbor a Výbor pre obranu a bezpečnosť správu prerokovali a odporúčali ju vziať na vedomie. Ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor odporúča správu špeciálneho prokurátora viať na vedomie.
Spoločná správa výborov o prerokovaní správy špeciálneho prokurátora bola schválená uznesením Ústavnoprávneho výboru zo 16. septembra 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov a predniesol návrh uznesenia Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
30. 9. 2021 16:31:10 - 16:32:48 40. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Svrček, Miloš (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem, pán podpredseda, za slovo. Pán poslanec, no vyjadrovali ste k tomu, že aká je dôvera ku Generálnej prokuratúre a ku generálnemu prokurátorovi. Ja si myslím, že sme to videli v posledných prieskumoch boli zverejnené, že aké sú čísla u pána generálneho prokurátora. Nebudem hodnotiť, ale myslím si, že každý si spraví sám úsudok. A viete, čo je najhoršie? Keď niekto kritizuje konanie alebo nekonanie generálneho prokurátora alebo predsedu Najvyššieho súdu alebo Súdnej rady, vo všeobecnosti justičných orgánov. Toto tu by nemalo absolútne byť. Jednoducho nechajme robiť generálneho prokurátora svoju robotu, ktorá mu vyplýva zo zákonov a z ústavy. Čo my sa tu vyjadrujeme k tomu.
Čo mi chýbalo, absolútne ani zmienka o správe o stave Generálnej prokuratúry za rok 2020. Nič. Ja som čakal nejaké čísla, že sa budete vyjadrovať k stavu alebo jednotlivým druhom kriminality. Ale zase len slová ohľadne postavenia, činnosti generálneho prokurátora v médiách. No ja poviem vo všeobecnosti, že mne sa páči konanie pána generálneho prokurátora, že neskáče ako pískajú nejaké politické kruhy alebo dokonca médiá. Sme v 21. storočí a toto by tu nemalo byť. Takže ja by som do budúcna poprosil, keď už máme rozpravu k bodu o správe Generálnej prokuratúry, vráťme sa k tejto problematike a k meritu veci. Ďakujem.
30. 9. 2021 15:45:57 - 15:47:57 40. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Svrček, Miloš (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, nebudem, nebudem tu komentovať veci, ktoré sa netýkali rozpravy ako komentovanie iných poslancov ale zaujala ma tam otázka, ktorú, ktorú si v rámci rozpravy povedal, že vyvoláva v tebe rozhodnutie námestníka generálneho prokurátora pár otáznikov a viacero otázok. No ja ti chcem len pripomenúť, že to rozhodnutie bolo asi vydané na desiatkach strán a jasne sa tam písalo čo bolo dôvodom tohto rozhodnutia. Že tým dôvodom boli závažné procesné pochybenia zo strany kompetentných justičných orgánov a absencia dôkazov, takže len tak z ničoho nič ako blesk z jasného neba nedošlo k tomuto rozhodnutiu. To rozhodnutie bolo mesiace a mesiace pripravované, to nie je len tak zo dňa na deň môžme pripraviť v rámci a ešte dokonca aj odôvodniť to. Veľmi sa mi páčilo aj to záverom fakt od srdca si povedal, že generálny prokurátor by mal bojovať za tú morálku a česť nie je to hrané ako to sa mi na tebe páči, že si to takto povedal a myslím si, že v tejto ctenej snemovni sme viacerí, ktorí takto uvažujeme a ktorí takto rozmýšľame, že sa chceme pozrieť na druhý deň do zrkadla, aby sme sa sami za svoje rozhodnutia nehanbili. A práve tým sa mi to páči, že si to takto povedal, lebo potom sme aj na strane tých 600 sudcov tých stoviek, 600 prokurátorov tých stoviek ďalších ľudí z odbornej verejnosti, z právnickej obce, ktorí majú takýto istý názor a práve v tejto situácii spoločnosť potrebuje kľud. A ten kľud sa dá spraviť len tak, že dáme možnosť, čas a priestor pánovi generálnemu prokurátorovi robiť svoju prácu tak akoby mal robiť.
29. 9. 2021 18:54:16 - 18:55:38 40. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Svrček, Miloš (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
138.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Pán poslanec Dostál, zaujala ma taká vaša záverečná veta, že trošku vytýkate pánovi generálnemu prokurátorovi, že sa stretol s ruským generálnym prokurátorom Krasnovom. Ja pokiaľ si pamätám, keď som to ešte čítal, že to bolo stretnutie, ktoré bolo v rámci konferencie generálnych prokurátorov z Rady Európy a Medzinárodnej asociácie generálnych prokurátorov, tak je mi to tak trošku vtipné, že teraz keď stretnem generálneho prokurátora Ruskej federácie na chodbe, tak sa mu budem vyhýbať a budem mať s ním problém, lebo niekto má problém na Slovensku s Ruskou federáciou? Ako je to také trošku smiešne. Veď predpokladám, že dochádza aj k výmene medzinárodných informácií, údajov, faktov ohľadne organizovanej kriminality, nadnárodnej kriminality, extrémizmu, drogovej kriminality, počítačovej kriminality, taktiež výmeny informácií v extradíci a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto trošku ako bolo také, si myslím, že mimo tejto debaty. Myslím si, že by sme nemali skĺzavať do takejto úrovne debaty. Myslím si, že Ruská federácia je plnohodnotný partner pre nás, ako aj člen Európskej únie. A bolo to, opakujem, na konferencii organizovanej Radou Európy.
Ďakujem.
29. 9. 2021 18:19:06 - 18:20:57 40. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Svrček, Miloš (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
118.
Ďakujem za slovo. Pán predseda, povedal si veľa, veľa pravdivých slov. Ja musím len na dovetok povedať, že neozývajú sa len politici, ozývajú sa aj sudcovia, ozývajú sa prokurátori, dokonca som zaznamenal iniciatívu, tuším, sto sudcov, ktorí, ktorí väčšinou pracujú na netrestných úsekoch, to znamená, že na tých úsekoch, kde Generálna prokuratúra veľmi nemôže zasahovať podľa trestného procesu do ich rozhodovacej činnosti, a sami hovoria, že sa nemôžu prizerať na to, ako sa pchá politika a politické tlaky do rozhodovacej činnosti napríklad týchto ústavných orgánov, ako je prokuratúra, ako sú napríklad súdy. A ja si ešte pamätám, keď som bol študent na právnickej fakulte, tak nás v prvom ročníku na teórii štátu a práva, ako aj v druhom ročníku na štátnom práve učili o trojdelení moci, že tu máme zákonodarnú, výkonnú a súdnu moc. A jednoducho už vtedy nás učili od tej antiky, že aj od stredoveku, že jednoducho nie je akceptovateľné, aby tieto tri moci do seba zasahovali. A preto sa aj pýtam: Sme v 21. storočí? Sme v právnom štáte, v štáte Európskej únie, že tu vôbec vedieme diskusie o tom, aby zákonodarná moc siahala do činnosti prokuratúry alebo súdov? Je mi to také, no, ako pre mňa je to dosť taký tenký ľad a myslím si, že snahy zákonodarnej alebo výkonnej moci o účelové zmeny týchto zákonných inštitútov slúžiacich na ochranu zákonnosti, sú neakceptovateľné. Ja osobne si neviem predstaviť podporiť takýto návrh a som veľmi rád, že aj pán predseda Národnej rady to takto povedal verejne, že jednoducho takéto zmeny sú pre nás neakceptovateľné. Takže hovorím, zmena paragrafu 363, súhlasím plne, že je neakceptovateľná.
Ďakujem.
29. 9. 2021 17:16:50 - 17:17:10 40. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Svrček, Miloš (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
63.
Pán poslanec Podmanický, ako veľmi ste ma teraz rozveselil, lebo keď už neviete, že sa volám Svrček a nie Svrčko, tak ma môžete volať... (smiech v pléne), môžete ma volať Cikáda a bude to jednoduchšie. (Smiech v sále. Potlesk.) Ďakujem. (Ruch v sále. Zaznievanie gongu.)
29. 9. 2021 17:12:46 - 17:14:59 40. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Svrček, Miloš (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
59.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, z dôvodu precizovania tohto uvedeného návrhu zákona predkladám pozmeňujúci a doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 539. Tento uvedený návrh zákona sa mení takto.
1. V čl. I v 19. bode sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 16b a zároveň sa vypúšťajú odkazy na túto poznámku pod čiarou v celom texte zákona.
V tejto súvislosti sa nasledujúce poznámky pod čiarou 16c až 16g primerane preznačia, vrátane odkazov na tieto poznámky pod čiarou v celom texte zákona a upraví sa úvodná veta k poznámkam pod čiarou.
Odôvodnením je to, že vypúšťa sa poznámka pod čiarou odkazujúca na vyhlášku, ktorá v súčasnosti ešte nie je účinná. V tejto súvislosti sa vykonajú aj súvisiace legislatívno-technické úpravy.
2. V čl. I bod 25 znie:
„25. V § 31 ods. 5 písm. d) sa nad slovom „plavidla" odkaz na poznámku pod čiarou 16a vypúšťa."
3. V čl. I bod 31 znie:
„31. V § 31 ods. 12 sa nad slovom „kategórie A" a nad slovom „kategórie" odkaz na poznámku pod čiarou 16a vypúšťa."
Posledný bod 4. V čl. I bod 33 znie:
„33. V § 31 ods. 13 písm. k) sa nad slovom „kategórie" odkaz na poznámku pod čiarou 16a vypúšťa a vypúšťa sa slovo „štátnu" a vypúšťa sa slovo „štátnej"."
Odôvodnenie k bodom 2 až 4 je to, že sa vypúšťajú poznámky pod čiarou 17aaa z bodu 25 odkazujúca na vyhlášku, ktorá v súčasnosti ešte nie je účinná. V tejto súvislosti sa vykonajú súvisiace legislatívno-technické úpravy.
Ďakujem, za mňa všetko.
21. 9. 2021 16:13:39 - 16:16:56 40. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Svrček, Miloš (SME RODINA) - poslanec NR SR -  
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Je ako ste počuli, daný návrh zákona reaguje na potreby aplikačnej praxe v oblasti vykonávania výcviku leteckého personálu lietajúcich športových zariadení. Tým lietajúcim športovým zariadením je lietadlo osobitnej kategórie určené na letecký šport a rekreačné lietanie, na ktorého stavbu a prevádzku sa vzťahujú osobitné právne predpisy a podmienky určené dopravným úradom v súlade so spomínaným leteckým zákonom. V rámci rozpravy ešte vystali niektoré ďalšie doplňujúce také informácie, ktoré by sme chceli zapracovať ešte do tohto tela textu návrhu, aby sa precizoval aj ten poslanecký návrh, čiže ja by som teraz prečítal aj pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý by som chcel predložiť v súvislosti s týmto poslaneckým návrhom.
Takže bod 1 v čl. 1 bod 2 znie: Citujem, "bod 2 v § 21 ods. 1 znie: Bod 1 právnická osoba, ktorá zabezpečuje výcvik leteckého personálu okrem leteckého personálu podľa ods. 2 a 3, musí byť držiteľom osvedčenia vydaného dopravným úradom, ak osobitným predpis č. 4 neustanovuje inak", koniec citácie.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:" Bod 4 čl. 10a a ods. 1 nariadenia Európskej únie č. 1178/2001 v platnom znení.", koniec citácie. Odôvodnením doplnenia tohto bodu je to, že pojem letecká škola spôsobuje v praxi problémy nielen vo vzťahu k nesprávnemu chápaniu tohto pojmu vo vzťahu k výcviku leteckého personálu, ale aj vo vzťahu k školskému systému v gescii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Navyše v právne záväzných aktoch Európskej únie sa vo vzťahu k výcviku leteckého personálu z pôsobnosti týchto právne záväzných aktov Európskej únie využíva pojem výcviková organizácia. Z tohto dôvodu sa navrhuje vypustenie pojmu letecká škola z leteckého zákona.
Bod 2. V čl. 1 bod 4 znie: Citujem, "bod 4 v § 21 ods. 4 sa slová leteckej školy nahrádzajú slovami citujem, "podľa ods. 1", koniec citácie a za slová citujem "o podmienkach vykonávania výcviku leteckého personálu", koniec citácie, sa vkladajú slová, citujem, "podľa ods. 1 a 2", koniec citácie.
Bod 3. V čl. 1 v bodoch 5 a 8 sa slová, citujem "leteckej školy", koniec citácie, nahrádzajú slovami, citujem, "podľa § 21 ods. 1", koniec citácie.
Bod 4. V čl. 1 v bode 6 sa vypúšťajú slová "leteckých škôl a", koniec citácie.
Bod 5. V čl. 1 sa dopĺňa 9. bodom, ktorý znie: Citujem, "bod 9 v § 51 ods. 3 písm. g)" sa slová, citujem, "leteckej školy", koniec citácie, nahrádzajú slovami, citujem, "podľa § 21 ods. 1", koniec citácie a za slovom, citujem, "úradom", koniec citácie, sa vkladajú slová, citujem, "alebo bez vyhlásenia, odkaz č. 4", koniec citácie.
Odôvodnením sú legislatívnotechnické úpravy súvisiace s 1. bodom tohto pozmeňujúceho návrhu. Za mňa všetko, ďakujem pekne.
21. 9. 2021 16:08:49 - 16:11:05 40. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Svrček, Miloš (SME RODINA) - poslanec NR SR -  
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve, tzv. letecký zákon predkladáme ako skupina poslancov Národnej rady. Návrh zákona reaguje na potreby aplikačnej praxe reaguje na potreby aplikačnej praxe v oblasti vykonávania výcviku leteckého personálu lietajúcich športových zariadení. Lietajúcim športovým zariadením je lietadlo osobitnej kategórie určené na letecký šport a rekreačné lietanie, na ktorého výstavbu, stavbu a prevádzku sa vzťahujú osobitné podmienky určené dopravným úradom v súlade so zákonom č. 143/1998. Dopravný úrad poveril právnické osoby v súlade s § 19 ods. 4 a § 48 ods. 3 zákona č. 143/1998 dozorom nad stavbou a overovaním spôsobilosti lietajúcich športových zariadení podľa určených technických podmienok a postupov a ich evidenciou ako aj overovaním odbornej spôsobilosti a vydávaním preukazov odbornej spôsobilosti leteckému personálu lietajúcich športových zariadení a iných lietadiel určených výhradne na športové účely.
Doterajšia dlhoročná činnosť poverených právnických osôb vo vzťahu k lietajúcim športovým zariadeniam a členom leteckého personálu lietajúcich športových zariadení sa z pohľadu dosiahnutia a zachovania vysokej úrovne bezpečnosti leteckej prevádzky lietajúcich športových zariadení osvedčila a ukazuje sa ako porovnateľná s ostatnými druhmi prevádzky všeobecného letectva.
Navrhovaná právna úprava teda bude oprávňovať dopravný úrad týmto osobám vo vzťahu k členom leteckého personálu lietajúcich športových zariadení okrem overovania odbornej spôsobilosti členov tohto leteckého personálu a vydávania preukazov odbornej...
===== a ukazuje sa ako porovnateľná s ostatnými druhmi prevádzky všeobecného letectva. Navrhovaná právna úprava teda bude oprávňovať dopravný úrad týmto osobám vo vzťahu k členom leteckého personálu lietajúcich športových zariadení, okrem overovania odbornej spôsobilosti členov tohto leteckého personálu a vydávania preukazov odbornej spôsobilosti členov leteckého personálu lietajúcich športových zariadení povoliť aj vykonávanie výcviku členov leteckého personálu týchto zariadení. Prijatie navrhovaného zákona nemá žiadne predpokladané vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie ani na životné prostredie. Za mňa toľko, ďakujem pekne zatiaľ.
21. 9. 2021 16:08:49 - 16:11:05 40. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Svrček, Miloš (SME RODINA) - poslanec NR SR -  
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve, tzv. letecký zákon predkladáme ako skupina poslancov Národnej rady. Návrh zákona reaguje na potreby aplikačnej praxe reaguje na potreby aplikačnej praxe v oblasti vykonávania výcviku leteckého personálu lietajúcich športových zariadení. Lietajúcim športovým zariadením je lietadlo osobitnej kategórie určené na letecký šport a rekreačné lietanie, na ktorého výstavbu, stavbu a prevádzku sa vzťahujú osobitné podmienky určené dopravným úradom v súlade so zákonom č. 143/1998. Dopravný úrad poveril právnické osoby v súlade s § 19 ods. 4 a § 48 ods. 3 zákona č. 143/1998 dozorom nad stavbou a overovaním spôsobilosti lietajúcich športových zariadení podľa určených technických podmienok a postupov a ich evidenciou ako aj overovaním odbornej spôsobilosti a vydávaním preukazov odbornej spôsobilosti leteckému personálu lietajúcich športových zariadení a iných lietadiel určených výhradne na športové účely.
Doterajšia dlhoročná činnosť poverených právnických osôb vo vzťahu k lietajúcim športovým zariadeniam a členom leteckého personálu lietajúcich športových zariadení sa z pohľadu dosiahnutia a zachovania vysokej úrovne bezpečnosti leteckej prevádzky lietajúcich športových zariadení osvedčila a ukazuje sa ako porovnateľná s ostatnými druhmi prevádzky všeobecného letectva.
Navrhovaná právna úprava teda bude oprávňovať dopravný úrad týmto osobám vo vzťahu k členom leteckého personálu lietajúcich športových zariadení okrem overovania odbornej spôsobilosti členov tohto leteckého personálu a vydávania preukazov odbornej...
===== a ukazuje sa ako porovnateľná s ostatnými druhmi prevádzky všeobecného letectva. Navrhovaná právna úprava teda bude oprávňovať dopravný úrad týmto osobám vo vzťahu k členom leteckého personálu lietajúcich športových zariadení, okrem overovania odbornej spôsobilosti členov tohto leteckého personálu a vydávania preukazov odbornej spôsobilosti členov leteckého personálu lietajúcich športových zariadení povoliť aj vykonávanie výcviku členov leteckého personálu týchto zariadení. Prijatie navrhovaného zákona nemá žiadne predpokladané vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie ani na životné prostredie. Za mňa toľko, ďakujem pekne zatiaľ.
21. 9. 2021 16:08:49 - 16:11:05 40. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Svrček, Miloš (SME RODINA) - poslanec NR SR -  
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve, tzv. letecký zákon predkladáme ako skupina poslancov Národnej rady. Návrh zákona reaguje na potreby aplikačnej praxe reaguje na potreby aplikačnej praxe v oblasti vykonávania výcviku leteckého personálu lietajúcich športových zariadení. Lietajúcim športovým zariadením je lietadlo osobitnej kategórie určené na letecký šport a rekreačné lietanie, na ktorého výstavbu, stavbu a prevádzku sa vzťahujú osobitné podmienky určené dopravným úradom v súlade so zákonom č. 143/1998. Dopravný úrad poveril právnické osoby v súlade s § 19 ods. 4 a § 48 ods. 3 zákona č. 143/1998 dozorom nad stavbou a overovaním spôsobilosti lietajúcich športových zariadení podľa určených technických podmienok a postupov a ich evidenciou ako aj overovaním odbornej spôsobilosti a vydávaním preukazov odbornej spôsobilosti leteckému personálu lietajúcich športových zariadení a iných lietadiel určených výhradne na športové účely.
Doterajšia dlhoročná činnosť poverených právnických osôb vo vzťahu k lietajúcim športovým zariadeniam a členom leteckého personálu lietajúcich športových zariadení sa z pohľadu dosiahnutia a zachovania vysokej úrovne bezpečnosti leteckej prevádzky lietajúcich športových zariadení osvedčila a ukazuje sa ako porovnateľná s ostatnými druhmi prevádzky všeobecného letectva.
Navrhovaná právna úprava teda bude oprávňovať dopravný úrad týmto osobám vo vzťahu k členom leteckého personálu lietajúcich športových zariadení okrem overovania odbornej spôsobilosti členov tohto leteckého personálu a vydávania preukazov odbornej...
===== a ukazuje sa ako porovnateľná s ostatnými druhmi prevádzky všeobecného letectva. Navrhovaná právna úprava teda bude oprávňovať dopravný úrad týmto osobám vo vzťahu k členom leteckého personálu lietajúcich športových zariadení, okrem overovania odbornej spôsobilosti členov tohto leteckého personálu a vydávania preukazov odbornej spôsobilosti členov leteckého personálu lietajúcich športových zariadení povoliť aj vykonávanie výcviku členov leteckého personálu týchto zariadení. Prijatie navrhovaného zákona nemá žiadne predpokladané vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie ani na životné prostredie. Za mňa toľko, ďakujem pekne zatiaľ.
21. 9. 2021 16:08:49 - 16:11:05 40. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Svrček, Miloš (SME RODINA) - poslanec NR SR -  
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve, tzv. letecký zákon predkladáme ako skupina poslancov Národnej rady. Návrh zákona reaguje na potreby aplikačnej praxe reaguje na potreby aplikačnej praxe v oblasti vykonávania výcviku leteckého personálu lietajúcich športových zariadení. Lietajúcim športovým zariadením je lietadlo osobitnej kategórie určené na letecký šport a rekreačné lietanie, na ktorého výstavbu, stavbu a prevádzku sa vzťahujú osobitné podmienky určené dopravným úradom v súlade so zákonom č. 143/1998. Dopravný úrad poveril právnické osoby v súlade s § 19 ods. 4 a § 48 ods. 3 zákona č. 143/1998 dozorom nad stavbou a overovaním spôsobilosti lietajúcich športových zariadení podľa určených technických podmienok a postupov a ich evidenciou ako aj overovaním odbornej spôsobilosti a vydávaním preukazov odbornej spôsobilosti leteckému personálu lietajúcich športových zariadení a iných lietadiel určených výhradne na športové účely.
Doterajšia dlhoročná činnosť poverených právnických osôb vo vzťahu k lietajúcim športovým zariadeniam a členom leteckého personálu lietajúcich športových zariadení sa z pohľadu dosiahnutia a zachovania vysokej úrovne bezpečnosti leteckej prevádzky lietajúcich športových zariadení osvedčila a ukazuje sa ako porovnateľná s ostatnými druhmi prevádzky všeobecného letectva.
Navrhovaná právna úprava teda bude oprávňovať dopravný úrad týmto osobám vo vzťahu k členom leteckého personálu lietajúcich športových zariadení okrem overovania odbornej spôsobilosti členov tohto leteckého personálu a vydávania preukazov odbornej...
===== a ukazuje sa ako porovnateľná s ostatnými druhmi prevádzky všeobecného letectva. Navrhovaná právna úprava teda bude oprávňovať dopravný úrad týmto osobám vo vzťahu k členom leteckého personálu lietajúcich športových zariadení, okrem overovania odbornej spôsobilosti členov tohto leteckého personálu a vydávania preukazov odbornej spôsobilosti členov leteckého personálu lietajúcich športových zariadení povoliť aj vykonávanie výcviku členov leteckého personálu týchto zariadení. Prijatie navrhovaného zákona nemá žiadne predpokladané vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie ani na životné prostredie. Za mňa toľko, ďakujem pekne zatiaľ.
21. 9. 2021 11:13:59 - 11:14:16 40. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Svrček, Miloš (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Žiadam o termínovanie bodu č. 35 vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, tlač 555, na 22. septembra, zajtra o deviatej hodine ráno. Ďakujem.
17. 9. 2021 13:53:45 - 13:55:45 40. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Svrček, Miloš (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
224.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Pán poslanec Takáč, ďakujem za tvoje vystúpenie, ako s veľkým záujmom som si ho vypočul. Ja však mám viacero otázok k tejto navrhovanej právnej úprave, pretože pokiaľ viem, tak Slovenská republika je aj signatárom a dodržujeme Medzinárodný dohovor o cestnej premávke z Viedne zo ´68, ktorý nám presne stanovuje, že vodiči musia zachovávať bezpečný odstup od prechádzajúcich cyklistov.
Ďalej si tu spomínal, že v západnej Európe alebo vo vyspelých štátoch Európy existuje tento zákonom stanovený odstup. Ja by som však napríklad spomenul aj Holandsko, kde v Holandsku nie je vôbec tento odstup stanovený, len tu by si mohol aj ukázať tú druhú stránku mince, že prečo to tam je takto upravené. No preto, že majú kvalitnú cestnú infraštruktúru a majú kvalitne vybudované cyklotrasy, čiže my sa s nimi ani nemôžeme porovnávať na ich úrovni, čiže je tam zabezpečená ochrana týchto cyklistov.
Ja ti poviem z praxe. Ja som z východného Slovenska a neviem si predstaviť, že by som ako cyklista vyšiel na nejakú cestu I. triedy, alebo II. triedy niekde v okrese Michalovce na bicykli. To mám minimálne polovičnú šancu, že ma tam zmätie nejaký dvanásť metrov dlhý kamión, pretože úroveň cestnej infraštruktúry na východnom Slovensku je absolútne katastrofálna a taktiež ako vodič si neviem predstaviť, že by som mal zabezpečiť 1,5-metrový odstup, pretože tam je tiež istota, že by som schytal nejakú čelovku oproti prichádzajúceho auta. Jednoducho na týchto cestách nie je možné zabezpečiť 1,5-metrový odstup.
Ďalej, podľa môjho názoru, presne stanoviť nejakú fyzikálnu, merateľnú veličinu do zákona, znamená aj to, že musíš nejak zabezpečiť zo strany policajného zboru, ako to... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
16. 9. 2021 15:00:12 - 15:07:22 40. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 539 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Svrček, Miloš (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem za slovo pán predsedajúci. V súvislosti s uvedeným návrhom tu už bolo povedané asi všetko, že čo je cieľom právnej úpravy. Z dôvodu precizovania tohto, tohto vládneho návrhu chcem predložiť pozmeňujúci a doplňujúci návrh v súvislosti s touto tlačou, tak by som poprosil aj zastaviť časomieru.
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia niektoré zákony sa menia a dopĺňa takto.
1. V čl. I piatom bode v § 22 ods. 3 sa slová „lodné listiny podľa § 28 ods. 3" nahrádzajú slovami „dokumenty podľa § 28 ods. 3".
Dôvodom sú: Legislatívno-technické opravy z dôvodu, že platné znenie § 28 rozlišuje „lodné listiny", ktoré sú uvedené v ods. 2. pričom „dokumenty" sú uvedené v odseku 3.
2. V čl. I dvanásty bod znie:
,,12. V § 24 ods. 15 sa za slová „vykonávanie kvalifikačného kurzu" vkladá čiarka a slová
„evidencie poverení na vykonávanie výcvikového kurzu a evidencie poverení na vykonávanie základného bezpečnostného výcviku" a slová „vykonávaním kvalifikačného kurzu" sa nahrádzajú slovami „vykonávaním týchto kurzov".
Dôvodom je predovšetkým to, že v predmetnom § 24 ods. 15 sa za slová ,,kvalifikačného kurzu" nachádzajú až na dvoch miestach a špecifikuje sa miesto zmeny.
Ďalej 3. V čl. I devätnástom bode v § 30 ods. 9 sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa výberu žiadateľa".
Dôvodom je to, že sa precizujú ustanovenia v tom, že žiadateľovi je možné vydať iba jeden preukaz, ktorý má buď elektronickú podobu alebo listinnú podobu podľa jeho výberu.
4. V čl. I dvadsiatom bode v § 30a ods. 1 písm. a) sa slová „v cudzom štáte" nahrádzajú slovami „v inom členskom štáte alebo v treťom štáte".
Dôvodom precizuje sa ustanovenie, tak aby bolo nepochybné, že ide o akýkoľvek štát okrem Slovenskej republiky.
5. V čl. I dvadsiatom bode v § 30b odsek 5 znie:
„(5) Na praktickej skúške na posudzovanie odbornej spôsobilosti sa môže používať aj simulátor schválený príslušným orgánom iného členského štátu a to bez vykonania kontroly podľa odseku 2".
Dôvodom je to, že sa precizuje ustanovenie tak, aby bolo nepochybné, že simulátor schválený príslušným orgánom v inom členskom štáte možno používať bez následnej technickej kontroly.
6. V čl. I tridsiatom siedmom bode v § 31a ods. 7 sa slová „odo dňa podania žiadosti" nahrádzajú slovami „ku dňu podania žiadosti".
Dôvodom je to, že úprava z dôvodu precizovania návrhu, ktorým má byť ustanovené, že lekárske posudky nesmú mať starší dátum ako tri mesiace pred dátumom podania žiadosti o preukaz odbornej spôsobilosti Únie.
7. V čl. l sa za doterajší štyridsiaty druhý bod vkladá nový štyridsiaty tretí bod, ktorý znie:
„43. V § 39 písm. c) sa vypúšťa tretí bod". Nasledujúce body sa prečíslujú.
Dôvodom je to, že ide o zosúladenie v § 5 ods. 2 a § 38 písm. m) platného znenia zákona.
8. V čl. I deväťdesiatom druhom bode sa § 43g dopĺňa odsekom 18, ktorý znie:
„(18) Preukazy odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla, služobné lodnícke knižky členov posádky plavidla a lodné denníky vydané tretím štátom do 17. januára 2024 môže Dopravný úrad uznať na vodných cestách na území Slovenskej republiky do 17. januára 2032 na základe podmienok vzájomného uznávania alebo podmienok ustanovených v medzinárodných zmluvách platných do 15. januára 2018".
Dôvodom je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/ 1233 zo 14. júla 2021, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2017/2397, pokiaľ ide o prechodné opatrenia týkajúce sa uznávania preukazov tretích krajín.
9. V čl. I deväťdesiatom štvrtom bode prílohe č. 1 štrnástom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1233 zo 14.júla 2021 (Ú. v. EÚ L 274, 30. 7. 2021 )".
Dôvodom je legislatívno-technická úprava súvisiaca s bodom 8.
A posledný bod.
10. V čl. I deväťdesiatom štvrtom bode sa slová „ dopĺňa štrnástym bodom a pätnástym bodom" nahrádzajú slovami „ dopĺňa štrnástym až šestnástym bodom" a dopĺňa sa šestnásty bod, ktorý znie:
„16. Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2020/1833 z 2. októbra 2020, ktorou sa menia prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES, pokiaľ ide o prispôsobenie vedeckému a technickému pokroku (Ú. v. EÚ L 408 zo 4. 12. 2020)".
Dôvodom je legislatívno-technická úprava z dôvodu doplnenia transpozičného odkazu na delegovanú smernicu komisie Európskej únie 2020/1833 z 2. októbra 2020, ktorou sa menia prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES pokiaľ ide o prispôsobenie vedeckému a technickému pokroku, ktorú Slovenská republika prebrala do svojho právneho poriadku uverejnením oznámenia o zmenách a doplnkoch európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Pre úplné prebratie predmetnej smernice je potrebné uviesť v príslušnom právnom predpise aj odkaz na uvedenú smernicu.
Pán predsedajúci za mňa všetko, ďakujem pekne.
25. 7. 2021 1:48:59 - 1:51:00 35. schôdza NR SR - 2.deň - C. noc 2 Tlač 619 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Svrček, Miloš (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem vám za slovo. Tak v prvom rade, štát vyberá investora, bude verejná súťaž v súlade s pravidlami verejnej súťaže, detailné kritériá sú predmetom ešte diskusie, ale mali by byť zárukou, že investor, realitný fond bude garantovať kvalitnú prevádzku nájomných bytov a stabilitu. Teda musí byť primerane, primerane pripravený a musia tam byť skúsenosti s nájomným bývaním v iných Európskych krajinách, musí to byť regulovaný subjekt, aby to nebol hocikto.
Čo sa týka obsadenosti, tak štát obsadenosť negarantuje. Jednoducho všetko ide na riziko investora. A čo sa týka tej pripravenosti, tohto legislatívneho návrhu, no tak veľmi jednoducho je povedať v deviatich alebo desiatich minútach, že tento návrh je absolútne nepripravený, že je paškvilom a jednoducho nemať naštudované, že o čo tam celkovo ide. Ale pán poslanec ako nie je problém sa stretnúť a presne ako som aj povedal, ostatným kolegom pánom poslancom či už koalície ak alebo aj opozície ja to hovorím verejne.
Jednoducho, keď máte záujem stretnúť sa na úrade podpredsedu vlády, tak vieme dohodnúť stretnutie, ešte pred rokovaním výborov. Pred rokovaním v druhom čítaní, aby sme si prešli všetky vaše otázky a poprípade námety, návrhy, ktoré by mohli byť prednesené do toho návrhu a v prípade, ak by boli príčetné, a legislatívne prípustné, tak sa vieme o tom baviť, aby, aby sme to tam zapracovali. Nie je absolútne s tým problém. Ale ja si tiež na druhej strane vyprosím, že tu ide o nejaký Kollárov paškvil alebo absolútne nepripravenú vec. Táto vec sa pripravovala dlhé mesiace aj s ľuďmi zo zahraničia a boli jednoducho dopracované širokými cenovými kalkuláciami s rokovaniami aj zo zahraničia, so subjektmi ktoré sa dlhé roky venovali tejto oblasti, takže ja to skôr beriem ako trošku po...(Prerušenie vystúpenia časomerom.)
25. 7. 2021 1:35:00 - 1:37:00 35. schôdza NR SR - 2.deň - C. noc 2 Tlač 619 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Svrček, Miloš (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, veľmi pekne ďakujem za kultivovaný prejav. Fakt som veľmi rád, že môžeme sa baviť aj takto.
Čo sa týka toho stavebného priemyslu, áno, máme obrovské problémy tu na Slovensku, a nehovorím už o stavebnej legislatíve. Už roky sa hovorí o tom, od 2010 bolo niekoľko pracovných skupín, štyria ministri dopravy sa tomu venovali, stále sa to sťahovalo ohľadne rekodifikácie stavebného práva, pripravovalo, sťahovalo, pripravovalo, sťahovalo, čiže veľmi dobre viem, že toto je veľmi silný moment a mantinel, ktorý musíme doriešiť.
Bolo tu dnes spomínané aj to, že tento návrh mal štyritisíc pripomienok v MPK, áno, len z toho dvetisíc bolo duplicitných, keď pozerali na to a si to skontrolovali. Veľká väčšina z nich bola, bolo v podstate aj skopírovaných, takže preto sa vyhodnotili, dali sa naspäť do medzirezortného pripomienkového konania.
Čo sa týka odkupovania týchto, odkupovania bytov, tak štát nebude v podstate odkupovať nič. V podstate všetko nechávame na trh. Investor bude rokovať s developerom. To znamená, že štát nebude odkupovať, ale ide len o, vzťahov rokovania medzi investorom ako bankou a developerom.
A čo sa týka tej agentúry, ak som to správne pochopil, že o čo, aký problém máte s tým, že je to legislatívne zle vyjadrené, tak môžeme sa v podstate potom aj pobaviť o tom pred druhým čítaním, že aký vy máte na to názor, ako by to malo byť upravené. Ja si myslím, že v tom bode 2, v tom § 3 je jasne povedané, že ministerstvo dopravy a výstavby a ministerstvo práce a sociálnych vecí budú zakladatelia tejto agentúry a Úrad vlády len zabezpečí založenie tejto agentúry, ale keď máte iný na to názor, tak veľmi ako... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
25. 7. 2021 1:14:17 - 1:16:17 35. schôdza NR SR - 2.deň - C. noc 2 Tlač 619 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Svrček, Miloš (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo. Pán kolega, primárne skutočne kto sa prihlási k danému bytu skôr, splní príjmové kritériá, tak byt by mu mal byť pridelený. Uvažuje sa, či uprednostňovať určité skupiny alebo nejaké skupiny obyvateľstva, to je ešte predmetom debaty. Ale primárne ak si splní príjmové kritériá, ak bude mať daná osoba aj záujem a prihlási sa k danému bytu, tak ho dostane. A dôležitý bude, samozrejme, dopyt, ktorý bude musieť byť záväzný. Až podľa dopytu sa bude stavať, aby sa nestalo to, že sa bude stavať viac ako bude ten dopyt zo strany obyvateľstva.
Prečo také veľké fondy. Práve aby sme sa vyhli tomu, aby systém nebol zneužívaný rýchlokvasenými akože fondami, aby tam nedošlo k tomuto riziku. Veľké fondy, ktoré si nemôžu dovoliť pošramotiť svoju reputáciu, čiže budú aj na tom medzinárodno-finančnom trhu ako silnými hráčmi alebo sú, ktoré sú aj regulované zo strany Národnej banky Slovenska alebo inými regulátormi. To je v podstate zárukou toho, aby nedošlo k zneužitiu systému.
Čo sa týka DPH. Ak dáme každému zníženú DPH môže dôjsť k obrovskému riziku zneužitia. Teraz je nastavený uzatvorený systém, ktorý sa dá ľahko kontrolovať. A keďže bude iba pár investorov, uverejní sa to zároveň iba pár projektov, bytoviek, ktoré budú kupovať. Dá sa ľahko skontrolovať, že či nedôjde k zneužitiu, ak každý kto by mal prístup ako investor, tak potom by, podľa môjho názoru, došlo k veľkému riziku zneužitia. Čo sa týka zníženej DPH už dnes, už teraz developeri majú 90 % nákladov z prenosom daňovej povinnosti a veľké nadmerné odpočty, podľa môjho názoru, nehrozia. Tieto, tieto úniky sú pri... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)

Deň v parlamente

<- ->