Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
22. 6. 2023 18:25:07 - 18:25:07 94. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Potocký, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
137.
Hlasovanie bude v stredu 29. júna o 17.00 h.
22. 6. 2023 18:25:05 - 18:26:35 94. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 1726 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Potocký, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
135.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť informáciu výboru pre kultúru a médiá o prerokovaní návrhu na voľbu člena Rady pre mediálne služby, tlač 1726. Nakoľko materiál máte k dispozícii, stručne uvediem.
Podľa ustanovení § 117 ods. 1 zákona č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov skončilo funkčné obdobie jednému členovi Rady pre mediálne služby. Keďže na 88. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky nebol zvolený kandidát, je potrebné vykonať novú voľbu. Výbor pre kultúru a médiá dostal návrhy kandidátov na doplnenie Rady, ktoré nájdete v tlači 1726.
Výbor pre kultúru a médiá posúdil predložené návrhy kandidátov na voľbu člena Rady pre mediálne služby na svojej 88. schôdzi a v uznesení č. 224 z 20. júna 2023 konštatoval, že všetci kandidáti pod poradovým č. 1 až 5 spĺňajú požadované podmienky a predložené návrhy sú v súlade s kritériami uvedenými podľa § 115 zákona č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výbor pre kultúru a médiá po zvážení týchto skutočností zároveň vyslovil súhlas s návrhom na voľbu člena Rady pre mediálne služby. Návrh na uznesenie Národnej rady, ako aj zoznam kandidátov je v prílohe materiálu.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
21. 6. 2023 12:49:19 - 12:50:33 94. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1554 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Potocký, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
184.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Pani poslankyňa Cigániková, vy ste si pomýlili parlament s valným zhromaždením akciovej spoločnosti súkromnej finančnej skupiny. Presne takto by vystúpil lobista. Vy máte obhajovať verejný záujem a pacienta a nie súkromné finančné spoločnosti. Doslova ste povedali, hecnime sa a dajme zdravotným súkromným poisťovniam milióny. To už vám povedali aj kolegovia, to nevyrieši problém slovenského zdravotníctva a nenahovárajme si a nepresviedčajte ľudí o tom, že finančné skupiny prichádzajú do zdravotníctva, aby pomáhali pacientom. Ich prioritou je zisk a biznis. My v parlamente máme hájiť záujmy pacientov a presadzovať zdravotný systém taký, ktorý im prinesie vyšší komfort, štandard a kvalitu. Vy ste sa vo svojom prejave ani slovom nezmienili o tom, ako zlepšiť stav štátnych nemocníc, ako zlepšiť fungovanie verejného zdravotníctva. Nie, len lobujete za milióny pre súkromnú skupinu. Toto nie je postoj poslanca, ale lobistu.
15. 6. 2023 10:47:29 - 10:49:12 94. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Potocký, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
38.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Tu sa zhodneme, pani poslankyňa, v tom, ako ste hovorili, že Slovensko by malo konať operatívne, ale aj demonštratívne, aby sme neboli pozývacou krajinou pre nelegálnych migrantov a hlavne prevádzačov. Tu s vami súhlasím. Vy navrhujete zaisťovať utečencov a obmedziť ich na osobnej slobode. Sama pritom dobre viete, že na to kapacitné priestory nemáme, ako ste uviedla, ani útvar policajného zaistenia v Sečovciach ani v Medveďove na to nestačí, a tým pádom by sme museli vytvárať nejaké stanové mestečká alebo kontajnerové. Okej, ale keď pôjdeme touto cestou, ale nech nám to prepláca Európska únia. Nech to neplatia naši daňoví poplatníci, lebo sama dobre viete, že budeme sa baviť rádovo o stovkách, tisícoch eur, pretože budeme musieť zabezpečiť stravovanie, lekárske vyšetrenie. Ak Európska únia zlyháva pri vonkajších hraniciach, tak nech nám potom tieto náklady preplatí.
Ďalšia vec je, pravdou je, že ak 94 % utečencov tvoria utečenci alebo nelegálni migranti z Afriky, Sýrie a tak ďalej, je pravdou, že títo utečenci tu nechcú zostať. Veľmi dobre viete, že štatistiky to potvrdzujú, za roky 2020 o azyl požiadalo len 282 utečencov, dostalo ich 11. V roku 2021 požiadalo o azyl, že chcú zostať na Slovensku 370, dostalo ich 29. Za tento rok požiadalo 191, dostal azyl len 1. A taktiež to potvrdzujú aj štatistiky, koľko cudzincov pracuje na Slovensku. V týchto priečkach je to, 87-tisíc cudzincov pracuje na Slovensku, a tieto priečky vedia, sú to ľudia z Ukrajiny, na druhom mieste sú zo Srbska, Rumunska, Česka a Maďarska. Nie sú tam žiadni Afričania, takže netreba ľudí strašiť, že títo ľudia z tretích krajín tu chcú zostať. Pokračujú ďalej, na Slovensku sa nechcú zdržať.
15. 6. 2023 9:54:37 - 9:56:36 94. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Potocký, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
10.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Pán poslanec Mazurek, treba si uvedomiť jednu vec. Nehovorím to ja, nie je to len môj názor, je to názor aj viacerých členských krajín, pri riešení nelegálnej migrácie zlyháva Európska únia ako celok aj agentúra Frontex. Netvrdíme to len my, tvrdí to aj maďarský premiér Orbán, ktorý nazýva agentúru Frontex, ktorá má zabezpečovať vonkajšiu ochranu hraníc, cestovnou kanceláriou. Kritizuje Frontex agentúru aj talianska vláda, ktorá vyhlásila od apríla mimoriadny stav kvôli nelegálnej migrácii na svojom území.
Je potrebné, už to spomínal aj pán minister Šimko, vytvárať tlak na Európsku úniu a Brusel, aby si agentúra Frontex plnila svoje úlohy, pretože na túto pohraničnú stráž v minulých rokoch sa zvýšil rozpočet na pol miliardy eur. Navýšil sa aj počet policajtov, a, žiaľ, táto agentúra zlyháva a to bremeno nelegálnej migrácie je hodené na jednotlivé členské krajiny a my si tu teraz riešime problémy s Maďarskom. Nie je zároveň možné, aby Maďarsko ako členská krajina zrušilo readmisnú dohodu so Slovenskom, to znamená, že my nemôžme vracať týchto nelegálnych migrantov maďarskej strane. Táto readmisná dohoda napríklad platí s ukrajinskou stranou, tam žiaden problém nie je. Ak Slováci preukážu, na ktorom mieste nelegálni migranti prekročili spoločnú hranicu, sú vrátení a rieši si to druhá strana.
Ďalej nie je potrebné, aby ste strašili, že každý utečenec a nelegálny migrant je kriminálnik a zločinec. Nie je to pravda. Ja som osobne navštívil viaceré útvary policajného zaistenia v Sečovciach, azylový tábor v Humennom. Keď sa tam prídete pozrieť, sú tam ženy s deťmi, ľudia, ktorí ušli pred vojnou. Áno, máte pravdu, väčšina nelegálnych migrantov sú mladí zdraví chlapi, ktorí utekajú z ekonomických dôvodov, ale sú tam ľudia, ktorí naozaj utekajú zo strachu, že prídu o svoj život. Takýmto ľuďom treba pomôcť. A ak Európska únia zlyháva pri ochrane hraníc, my sme sa zabezpečili na ochranu schengenskej hranice, ak prídete na slovensko-ukrajinskú hranicu... ale to už dopoviem neskôr, lebo nestíham.
14. 6. 2023 14:33:37 - 14:34:34 94. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1748 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Potocký, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
10.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Pán Susko, ja sa dotknem tiež tej časti ako pán Jarjabek, keď ste hovorili o dezinformáciách a o hoaxoch. My sme mali teraz na výbore pre kultúru a médiá vypočúvanie, verejné vypočutie kandidátov do Rady pre mediálne služby a boli tam novinári a ľudia, ktorí pracujú v médiách, a práve oni hovorili, že cesta vypínania webov a iných portálov nie je šťastná a nie je správna. Skôr by sme mali v spoločnosti podporovať kritické myslenie, osvetu a tak ďalej, že to je tá cesta, ktorou by sme mali ísť, lebo, tak ako ste uviedli, to, čo sa dnes ukazuje ako dezinformácia, už o rok nemusí platiť.
A na druhej strane by som uvítal, aby orgány ako je NBÚ alebo aj Rada pre mediálne služby informovali viacej verejnosť, mládež, ale aj seniorov, ktorí často podliehajú rôznym dezinformáciám a hoaxom, aby boli poprípade upozorňovaní na takéto weby, ale nie určite ísť cestou zákazov a rušenia.
Ďakujem.
13. 6. 2023 16:50:13 - 16:51:33 94. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1748 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Potocký, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
105.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Pán minister financií, jeden z hlavných problémov, ste povedali, je starnutie populácie a to isté povedal aj pán premiér, som si tu zapísal na začiatku, keď hovoril, Slovensko nie je pripravené na starnutie populácie. Veľmi dobre viete, že jedným z účinných nástrojov, ako tento trend zvrátiť, je prorodinná politika. A my sme sa touto cestou vybrali a to je podpora rodín, to je cez daňový bonus, vyššie prídavky na deti, potom je to, samozrejme, podpora tehotných žien. Veľmi dobre viete, že v Európe sú len dve možnosti, ako tento negatívny trend zvrátiť a to je buď dovážanie migrantov, ktorí vynahradia chýbajúcu pracovnú silu mladých ľudí, ktorí nám chýbajú v celej Európskej únii, alebo podpora rodín, podpora pôrodnosti. My sme sa vybrali práve touto druhou cestou. Akou cestou chcete ísť vy, keď ste nám ani nedokázali garantovať, že budete podporovať tento prorodinný balík a že ho budete naďalej, že ho zachováte? Iná cesta nie je. Potom budete musieť ľuďom zvyšovať dane, budú nám chýbať peniaze na zdravotníctvo, proste nebudú tu ľudia v produktívnom veku. Takže my sme sa rozhodli podporovať mladé rodiny, podporovať rodiny s deťmi a to je tá cesta, ako udržať verejné financie v ďalších rokoch. Ako to chcete riešiť vy?
24. 5. 2023 13:01:15 - 13:01:32 90. schôdza NR SR - 14.deň - A. dopoludnia Tlač 1691 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Potocký, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
179.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Budem veľmi stručný, keďže ten čas je pokročilý.
Cieľom tohto návrhu zákona je skvalitniť legislatívne prostredie pre rozvoj a posilňovanie základných funkcií múzeí a galérií na Slovensku vykonávaných vo verejnom záujme. Cieľom je zároveň zvýšiť kvalitu výkonu odborných činností v múzeách a v galériách a odstrániť existujúce nedostatky súčasnej právnej úpravy.
23. 5. 2023 19:01:33 - 19:01:49 90. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 1632 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Potocký, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
224.
Keďže je pokročilý čas, tak nebudem tu veľa rozprávať, ale nadviažem na svoju kolegyňu z výboru pre kultúru a médiá Moniku Kozelovú. Tak ako to spomínala aj ona, sektor kultúry a kreatívneho priemyslu je po cestovnom ruchu a gastre jeden z najviac zasiahnutých sektorov pandémiou. Preto vás chcem podporiť o tento zákon, aby ste ho podporili.
Ďakujem veľmi pekne.
23. 5. 2023 18:53:52 - 18:55:44 90. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 1632 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Potocký, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
218.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Hlavný cieľom návrhu zákona je finančná podpora pre fyzické osoby a právnické osoby podnikajúce v sektore kultúry a kreatívneho priemyslu prostredníctvom aplikácie zníženej sadzby DPH na vybrané tovary a služby zo sektora kultúrneho a kreatívneho priemyslu.
Sektor kultúrneho a kreatívneho priemyslu patril medzi najviac ekonomicky zasiahnutý opatreniami v dôsledku pandémie covid-19, dopyt po kultúrnych službách a produktoch v dobe súčasnej náročnej ekonomickej situácie sa vracia do normálu iba veľmi pomaly. Rozšírenie uplatňovania zníženej sadzby DPH, ktorá sa aktuálne v sektore kultúrneho a kreatívneho priemyslu uplatňuje iba pri predaji tlačených kníh a periodických publikácií, by priniesla doplnkovú ekonomickú podporu podnikateľom v sektore kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Účinnosť zmeny právnej úpravy sa navrhuje od 1. januára 2024.
Zníženie sadzby DPH na vybrané produkty v sektore kultúrneho a kreatívneho priemyslu je bežnou praxou aj v iných členských štátoch Európskej únie. Využíva sa ako jeden z relevantných nástrojov ekonomickej podpory. Návrh produktov – tovarov a služieb - pre zaradenie do zníženej sadzby DPH 10 % je v súlade so smernicou o spoločnom systéme DPH.
Uplatňovanie zníženej sadzby DPH navrhujeme rozšíriť o: e-knihy a zvukové nahrávky kníh (audioknihy), periodické publikácie s nižšou frekvenciou vydania (týždenník, mesačník), služba predplatného pre online periodiká a spravodajské portály, služba oprávnenia na vstup, vstupné na predstavenia a vstupy vrátane sezónneho lístku, pravidelného poplatku. Týka sa to divadiel múzeí, galérií, výstav, koncertov, festivalov vrátane ich streamingu. Služba vstupu na premietanie filmu, teda do kina, služby poskytované spisovateľmi, skladateľmi, výkonnými umelcami a ich autorské odmeny a vlastná a pôvodná umelecká tvorba.
Ďakujem.
23. 5. 2023 18:43:42 - 18:45:17 90. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 1628 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Potocký, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
206.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Minulý týždeň sme tu mali poslanecký návrh zákona o cestovnom ruchu. A tam som už hovoril, že problémom rozvoja cestovného ruchu na Slovensku je príliš málo investícií do jeho rozvoja. Hovoril som o tom, že sa venuje príliš marketingu, prezentácii, ale priamo do infraštruktúry a priamo do tých regiónov ide mizivé percento financií zo štátneho rozpočtu. Preto tento návrh zákona, ktorý predkladáte, veľmi vítam. Vysoké Tatry poznám veľmi dobre. Pravidelne tam chodím aj na zimné, aj letné túry. Štát prispieva na cestovný ruch vo Vysokých Tatrách cez oblastnú organizáciu cestovného ruchu región Vysoké Tatry ročne sumou 1 mil. eur, vyše 1 mil. eur. Spomedzi ostatných organizácií oblastných cestovného ruchu je to najvyššia suma, ale vidíme, že je to nedostačujúca suma aj tak. Takže tých 850-tisíc eur, ktoré chcete naliať do tohto regiónu je kľúčových a dôležitých.
Ja si pamätám ako každú schôdzu, keď sa tu bavíme o cestovnom ruchu, vyplakávame ako meškáme za Poľskom, keď sa pozrieme na tú časť Tatier. A nerobíme s tým nič. Takže toto je jeden z konkrétnych krokov a opatrení, ktorý pomôže nielen Vysokým Tatrám, ale celému cestovnému ruchu v danom regióne.
Už ako si tu spomínala Janka, ročne navštívi Vysoké Tatry vyše 2 mil. turistov a návštevníkov. To znamená, že Tatry sú nielen našou domácou vizitkou, ale robia nám aj obraz v zahraničí. A ten bude najlepší, ako si hovorila, vybudovanie odstavných plôch, parkovísk, cyklochodníkov. Takže ja tento váš návrh podporím, samozrejme.
Ďakujem.
23. 5. 2023 16:31:40 - 16:32:58 90. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 1625 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Potocký, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
118.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený výborom pre kultúru a médiá za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave sa uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá a výbor pre verejnú správu. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
23. 5. 2023 16:14:45 - 16:15:56 90. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 1619 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Potocký, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
108.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený výborom pre kultúru a médiá za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
23. 5. 2023 10:23:28 - 10:24:42 90. schôdza NR SR - 13.deň - A. dopoludnia Tlač 1618 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Potocký, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
47.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Väčšina poslancov v tejto sále podporí tento zákon z hodnotového presvedčenia. Vy v SaS-ke sa pozeráte na mnohé veci cez ekonomický prínos. Mňa zaujíma, akým spôsobom chcete riešiť nepriaznivý demografický vývoj, ktorý na Slovensku nesporne je. Už upozorňujú na to rôzni odborníci aj analytici, ktorí tvrdia, že Slovensko vymiera zásadným spôsobom a na konci tohto storočia sa očakáva, že budeme o polovicu menej obyvateľstva. Sú len dve možnosti. Buď tu naveziete migrantov alebo budete podporovať prorodinnú politiku a tehotné ženy. To znamená, obyvateľstvo starne. Nebude nám mať kto robiť na dôchodcov o pár rokov. Ako chcete tento problém riešiť? Jednou z možností je pomoc tehotným ženám a vytvárať v tejto krajine také podmienky, aby deti prichádzali na svet, aby mladí ľudia si zakladali rodiny, zostali tu žiť a tvorili a podporovali túto krajinu. Tak pokiaľ máte hodnotový problém, tak sa na to pozrite z ekonomického hľadiska a podporte tento zákon, ktorý pomáha mladým rodinám a tehotným matkám. Alebo tu chcete navážať migrantov? Povedzte to otvorene.
Ďakujem.
19. 5. 2023 13:38:32 - 13:39:42 90. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1602 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Potocký, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
163.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Pán poslanec Milan Kuriak, ty si rozprával o tejto téme tak náruživo, tak energicky, že som mal pocit, že si si ešte pred rozpravou fukol nejaké dva energetické nápoje, to len tak na odľahčenie. O škodlivosti energetických nápojov sa rozpráva na Slovensku už niekoľko rokov nielen medzi odborníkmi, ale aj v radoch odbornej verejnosti. Ak si teraz dáte do Googlu nápoje energetické a problémy, ktoré spôsobujú, tak to máte sériu článkov, to znamená, že už dlhodobo o tej téme sa diskutuje, ale nikto zatiaľ neprišiel s legislatívnym návrhom, ktorý by vlastne uchránil maloletých a mladistvých, ktorým tieto energetické nápoje pri dlhodobej a veľkej konzumácii spôsobujú problémy, takže som rád, že prichádzaš spolu so skupinou poslancov s týmto návrhom. Ja osobne ako aj mnohí z vás máte osobné skúsenosti s tým, že maloletí a mladiství či už pri rôznych nákupných a obchodných centrách, vidíme ich popíjať tie energetické nápoje aj v kombinácii s alkoholom, vieme, že tie deti sa menej hýbu, menej športujú, to znamená, že chrániť túto vekovú kategóriu je dôležité, a preto tento tvoj návrh podporím.
Ďakujem.
17. 5. 2023 15:42:39 - 15:43:22 90. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 1546 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Potocký, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
70.
Ja len krátka reakcia. Vidím, že sa ozvali Východniari, lebo tí veľmi dobre vedia, že východnému Slovensku pomôže diaľnica, rozvoj poľnohospodárstva a cestovný ruch. Je to jednoducho tak, presne ako bolo povedané. Ak budeme rozvíjať Zemplínsku Šíravu, Domašu, na to sú naviazané nielen okolité obce, ale aj okresné mestá. Toto je len taký prvý krok, áno? Žiaľ, to volebné obdobie skrátené, boli tu už na ďalšie vlády a na ďalších poslancov, čo prijmú ďalšie kroky, ale skutočne už ten rozvoj cestovného ruchu nesmie byť na Slovensku len o propagácii a marketingu a prezentácii, ale naozaj o významných investičných akciách, ktoré pomôžu naštartovať ten cestovný ruch. Ďakujem.
17. 5. 2023 15:34:06 - 15:38:21 90. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 1546 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Potocký, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
64.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Vážené kolegyne, kolegovia, pán predkladateľ, na tejto schôdzi máme dva zákony, ktoré sa týkajú cestovného ruchu, je to návrh kolegu Miloša Svrčeka a potom poslanca Tarabu, ktorý plánuje zriadiť ministerstvo cestovného ruchu. Ja tento zákon, ktorý predkladá kolega Miloš Svrček, podporím, pretože ako povedal, po pandémii je cestovný ruch jeden z najohrozenejších sektorov, ktorý potrebuje pomoc. Oceňujem, že predkladatelia prichádzajú s návrhom, aby aktívnejším spôsobom bolo do rozvoja cestovného ruchu zapojené aj ministerstvo kultúry a ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja. V tomto zákone je dôležité aj to, že ministerstvo dopravy cez spoločnosť SLOVAKIA TRAVEL, ktorá vlastne má na starosti prezentáciu a propagáciu cestovného ruchu nielen na území Slovenska, ale aj v zahraničí, bude aktívnejším spôsobom koordinovať rozvoj cestovného ruchu na území Slovenska. Je to dôležité, pretože mnohé obce, ktoré spravujú rôzne rekreačné strediská alebo destinácie alebo oblastné organizácie, mnohé nemajú skúsenosti s manažovaním a rozvojom cestovného ruchu, a preto napríklad, keď už sa bavíme o Zemplínskej Šírave, tak vznikli tam mnohé nezvratné kroky, ktoré výrazným spôsobom zdevastovali cestovný ruch, pretože starostovia, ktorí prevzali správu rekreačných stredísk, nevedeli manažovať, rozvíjať cestovný ruch a v podstate finančné prostriedky, ktoré získali z cestovného ruchu neinvestovali naspäť do rozvoja. Tieto rekreačné strediská sú tu dnes zaostalé, zdevastované, pretože starostom išlo v prvom rade o zachovanie ich starostovských stoličiek a peniaze z cestovného ruchu investovali do svojich obcí, ale nie do tých destinácií a vidíme, že Slovensko výrazným spôsobom zaostáva za okolitými krajinami. Veď aj samotný riaditeľ spoločnosti SLOVAKIA TRAVEL pán Mika, tiež hovorí, že za posledných desať rokov je investičný dlh v cestovnom ruchu oproti napríklad Slovinsku, ktorý je podobný veľkosťou ako Slovensko, o 300 mil. eur.
To sú veci, ktoré oceňujem, ale vidím tu aj negatíva, ale nie tomto zákone, ale v tom, ako sa cestovný ruch na Slovensku rozvíja, resp. nerozvíja. Ak si vezmete rozpočet ministerstva dopravy, je približne 2,8 mld. eur, na cestovný ruch z rozpočtu Slovenska ide len 35 mil. eur na celé Slovensko. Je to kvapka v mori. Tridsaťpäť mil. eur a z tejto sumy 9 mil. eur prerozdeľuje ministerstvo dopravy cez spoločnosť SLOVAKIA TRAVEL na jednotlivé oblastné organizácie cestovného ruchu a krajské organizácie cestovného ruchu. Spoločnosť SLOVAKIA TRAVEL si ponecháva nejakých 26 mil. eur. Takmer 90 % z týchto peňazí ide na propagáciu a prezentáciu, nakupuje sa vysielací čas v rádiách, v televíziách, ale nejde priamo do infraštruktúry, to znamená, do rozvoja cestovného ruchu. Takže dnes máme situáciu takú, že štát takmer ničím neprispieva na rozvoj v cestovnom ruchu priamo do rozvoja infraštruktúry. To isté aj kraj... samosprávne kraje, krajské organizácie cestovného ruchu a oblastné organizácie cestovného ruchu tiež dávajú peniaze, ktorým poskytne spoločnosť SLOVAKIA TRAVEL len, len do propagácie a marketingu. To znamená, že máme tu rôzne spoty, reklamy, propagáciu, ale naše rekreačné strediská chátrajú.
Tu, keď sa pozriete na Zemplínsku Šíravu, pozriete sa na Domašu, Liptovská Mara, Oravská priehrada a tak ďalej, môžeme ísť rad za radom. Takže v podstate myslíme skôr na propagáciu, marketing, ale nemyslíme na rozvoj, a preto je dôležité, že v tomto zákone predkladatelia dávajú užšiu spoluprácu s ministerstvom investícií a regionálneho rozvoja, aby vlastne tí aktéri, ktorí v tom cestovnom ruchu pôsobia, sa konečne zobudili a nerobili len propagáciu a marketing, ale začali konečne reálne investovať do stredísk, aby sa konečne ten cestovný ruch naštartoval.
Takže ja dúfam, že sa nám to nakoniec týmto spôsobom podarí, a preto tento zákon podporím a vyzývam aj kolegov, aby sa pripojili.
Ďakujem veľmi pekne.
16. 5. 2023 10:33:08 - 10:34:47 90. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1698 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Potocký, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
50.
To, že treba pomáhať pracujúcim matkám, pochopili aj mnohé nadnárodné spoločnosti a firmy, ktoré im začali vytvárať lepšie podmienky, či už sú to rôzne škôlky vo firmách, detské kútiky, pomáhajú im skrátením pracovného času. A je pravda, Igor, čo si povedal, že štát na pracujúce matky dlhodobo kašlal a vôbec sa o ich problematiku nezaujímal a nepresadzoval vôbec nič, a preto je najvyšší čas im pomôcť aj formou tohto návrhu zákona, s ktorým prichádzaš. Upozorňuje na to dlhodobo aj Republiková únia zamestnávateľov a asociácia zamestnávateľských zväzov, ktorá tvrdí, že štát dlhodobo nepomáha pracujúcim matkám. A toto je ten návrh zákona, ktorý majú šancu podporiť všetci poslanci v tomto pléne bez rozdielu politického trička.
Ďalej súhlasím s tým, čo si povedal, že nie je dobré, ak sa podsúva mantra, že sa opäť bude brať samosprávam. Je to taká obľúbená mantra sociálnych demokratov, že teda sociá... že samosprávy, obce a mestá prídu o ďalšie peniaze. Tuto vysvetlil pán poslanec Igor Matovič, že 180 miliónov eur bude z, výnimka, zrušenie výnimky ľudí, ktorí majú nadmerný príjem, a takisto vyberú na DPH... (nezrozumiteľne vyslovené, pozn. red.), ktorý vy ste nerobili. Je to jednoducho fakt.
A povedzme si, stále hovoríme o samosprávach, že to sú tie čisté inštitúcie. Veď NKÚ dlhodobo upozorňuje na to, že mnohé samosprávy nepostupujú transparentne pri predaji majetku. Pozrime sa na platy primátorov a starostov. Mnohí zarábajú viac ako poslanci alebo ministri. Takže nehovorme o tom, že samosprávy sú na dne a padajú na hubu. Nie je to pravda. Nejdeme brať samosprávam, ideme pomáhať ľuďom.
12. 5. 2023 14:18:59 - 14:19:56 90. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1698 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Potocký, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
188.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Marek, takisto ako ty si vo svojej reči, aj Igor Matovič povedal, že mnohí politici si na matkách založili len lacné piár a marketing, a to načasovanie, kedy tento zákon prichádza do parlamentu, je úžasné, pretože, ako ste spomínali, práve teraz túto nedeľu 14. mája je Deň matiek, ja som si pozeral, aj pán Pellegrini z HLAS-u bude v Michalovciach mať veľký míting na Deň matiek, kde pozýva všetky mamičky a dostanú aj malý darček. Pravdepodobne to bude karafiát za 1,50 a nejaké lacné vtipy, takže všetci poslanci, ktorí majú v sebe sociálne cítenie a radi sa prezentujú, ako chcú pomáhať matkám, ako si vážia naše matky, budú mať príležitosť jedinečnú práve v utorok počas hlasovania preukázať, ako to s našimi matkami myslia vážne a môžu zahlasovať za návrh Igora Matoviča.
Ďakujem veľmi pekne.
11. 5. 2023 18:19:09 - 18:19:11 90. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 1510 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Potocký, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
172.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Pani poslankyňa Šofranko, potvrdzujem vaše slová. Tento celý projekt, ktorý sa koná raz za trinásť rokov, a tým, že bude do neho investovaných približne sedemdesiat miliónov eur, bude pod hĺbkovou kontrolou viacerých inštitúcií. Bude tam mať kontrolu Úrad vládneho auditu, ktorý bude môcť nielen kontrolovať, ale aj udeľovať sankcie, ak sa, ak dôjde k nejakému porušeniu.
A za ďalšie, v Kreatívnom inštitúte Trenčín, neziskovej organizácie, bude mať svoje zastúpenie aj štát cez ministerstvo kultúry. Tým, že sú tam aj ďalšie samosprávy, ako je mesto Trenčín, ako je Trenčiansky samosprávny kraj, budú taktiež dohliadať na čerpanie týchto finančných prostriedkov a financovanie zastupiteľstva, či už mestské, alebo krajské, aj hlavní kontrolóri. Takže nie je to pravda, že vlastne sa tu chystá nejaký tunel. Bude to pod drobnohľadom. Podstatná vec čo je, nebude to vo forme dotácie, ale vo forme príspevku, ktorý bude dvojkrokovo prerozdelený. To znamená, že dostane príspevok od štátu vykonávateľ a ten môže v druhom kroku prideliť tento príspevok priamemu realizátorovi. Ale všetci, aj vykonávateľ, aj priami realizátori budú musieť postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní. V tom je ten rozdiel.

Deň v parlamente

<- ->