Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
22. 6. 2023 11:43:35 - 11:45:03 94. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1649 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mihalik, Marcel (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
75.
Ďakujem za slovo.
Igor, ja to vnímam úplne inak ako môj predrečník. Vnímam to tak, že niekto pomáha občanom, niekto oligarchom, lebo nemôžem si pomôcť, ale nič iné mi z tohoto nevychádza. Pritom je to úplne jednoduché, stačí si nájsť svojich správnych poslancov v parlamente a niekedy to nemusí byť ani zadarmo.
Skúsil som hľadať, včera som trošku brúsil po internete a zistil som, že Slovensko je jediná krajina v EÚ, ktorá dovolí súkromným poisťovniam vyplácať si zisk z verejného zdravotného poistenia. A my tu máme dokonca zákon, ktorý tento zisk ide ešte navyšovať. Občanom, rodinám, deťom nie, ale oligarchom áno. A tento zákon nenavyšuje len zisk, ktorý som spomínal, ale zároveň ruší aj limit nákladov na zdravotnú starostlivosť, čo v preklade znamená, že taká Penta si môže odpisovať svoj kmeň z peňazí, ktoré by mali byť určené na úhradu zdravotnej starostlivosti, a peniažky tak pekne sa odkotúľajú na cyperské, možno aj iné účty v daňových rajoch. Ja verím, že tento parlament nestratí súdnosť a zabráni takejto krádeži.
Igor, ďakujem ti za tvoje vystúpenie.
22. 6. 2023 10:28:07 - 10:28:21 94. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1466 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mihalik, Marcel (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
42.
Pán predsedajúci, vzhľadom k tomu, že v rozprave bolo niekoľko pozmeňujúcich návrhov, stanovujem hlasovanie na dnes na 17.00 h.
22. 6. 2023 9:19:21 - 9:21:43 94. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1466 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mihalik, Marcel (OĽANO) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
20.
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony (tlač 1466).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2158 z 28. marca 2023 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný návrh zákona (tlač 1466) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť všetky určené výbory. Z uznesením výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy vyplýva jedenásť pozmeňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 až 11 v IV. časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor odporúča návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich návrhov schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 272 z 2. mája 2023. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
25. 5. 2023 16:21:55 - 16:23:12 90. schôdza NR SR - 15.deň - B. popoludní Tlač 1609 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mihalik, Marcel (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
129.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. V súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona (tlač 1609). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte rozpravu.
25. 5. 2023 16:08:14 - 16:09:44 90. schôdza NR SR - 15.deň - B. popoludní Tlač 1608 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mihalik, Marcel (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
117.
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, poslanci, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona (tlač 1608). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.

Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla sa na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.

25. 5. 2023 12:59:43 - 13:01:43 90. schôdza NR SR - 15.deň - A. dopoludnia Tlač 1564 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mihalik, Marcel (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
213.
Ďakujem pekne za faktické otázky. Ja by som sa snažil teraz vám odpovedať vlastne na tie otázky.
Určite, určite rozumiem tomu, že tie hliadky, ktoré v podstate u nás, alebo teda medzi mestskými a obecnými políciami sa robia, tak viem, že veľa miest a obcí malo tzv. tých okrskárov. Ja som totiž riadil v Piešťanoch a bolo to veľmi dobré, pretože tí ľudia a policajti chodili do tých ulíc a poznali tam vlastne nielen tých ľudí, ale takisto čo sa tam všetko stalo.
Ja by som možno teraz sa trošku povenoval pánovi Saloňovi a odpovedal by som mu na tie jeho otázky. V prvom rade si treba uvedomiť, že vy ste boli, myslím si, že aj štátny tajomník ministerstva vnútra, a veľmi dobre viete, že okolo 2-tisíc policajtov chýba v terénoch, policajtov, štátnych policajtov. No a v podstate vo väčšine miest verejný poriadok ako taký zabezpečujú mestské polície a obecné polície. Čiže myslím si, že nie je treba vôbec navyšovať stavy, pretože úsekové merania rýchlosti, áno, vykonáva, lebo je to obec, prostredníctvom obecnej polície, ale zároveň odvolací orgán by bol Policajný zbor, tak ako to tu kolega Kyselica povedal pred chvíľočkou, ako to je pri parkovaní. Čiže odvolací orgán Policajný zbor, no a rozhodnutie pri tej objektívnej zodpovednosti, samozrejme, vydáva obec, alebo teda príslušný zamestnanec obecnej polície.
Ďalej by som možno odpovedal na to, čo ste sa pýtali, my už šesť rokov môžeme nahadzovať priestupky, dopravné priestupky do CESDaP-u a USEP-u, čiže my máme to prepojenie, nemáme všetky tie možnosti.... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
25. 5. 2023 12:42:11 - 12:48:05 90. schôdza NR SR - 15.deň - A. dopoludnia Tlač 1564 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mihalik, Marcel (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
199.
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, dovoľte mi, aby som zopár slov povedal ohľadne zákona o obecnej polícii.
Tento zákon alebo pôvodný zákon bol prijatý v roku 1991 a rôznymi novelami tento zákon dal pôsobnosť obecným políciám takú, že sa rozširovali postupne tieto kompetencie o ďalšie a ďalšie úlohy rôzneho charakteru. Rôzne novely však riešili problémy tohto zákona len čiastočne a reagovali spravidla len na problémy, ktoré boli v danej dobe aktuálne a ich vyriešenie bolo nevyhnutné, prípadne sa novelami reagovalo len na zmeny v iných zákonoch. Súčasný zákon o obecnej polícii síce poskytuje nástroje v podobe oprávnení a donucovacích prostriedkov, nezodpovedajú však potrebám súčasnej spoločnosti a nárokom, ktoré spoločnosť kladie na fungovanie obecných a mestských polícií.
V rámci prípravy návrhu zákona sa prehodnocovalo postavenie, kompetencie, sociálne zabezpečenie a finančné ohodnotenie obecných (mestských) polícií na skvalitnenie ich práce. Na území Slovenska sa pri zabezpečovaní ochrany verejného poriadku a ďalších bezpečnostných úloh uplatňuje tradičný systém s preferenciou štátnych policajných zložiek, popri ktorých pôsobia miestne zložky na úrovni obcí a miest s doplnkovými funkciami vo vzťahu k štátnym policajným zložkám. Obecné polície boli konštituované ako poriadkové útvary zriaďované, resp. zrušované obcami na zabezpečenie obecných vecí verejného poriadku, dbanie o poriadok a ochranu životného prostredia v obci a plnenie ďalších miestnych úloh. Podľa zákona o obecnom zriadení má obec povinnosť zabezpečiť si verejný poriadok v rámci obcí prostredníctvom zriadenej obecnej alebo mestskej polície a Policajný zbor v zmysle príslušného zákona o Policajnom zbore sa spolupodieľa pri tomto výkone.
Verejný poriadok sa však bez patričných kompetencií nedá plnohodnotne zabezpečiť, preto odborná pracovná skupina zriadená ministrom vnútra musela pristupovať k príprave zákona veľmi zodpovedne. Táto pracovná odborná skupina pozostávala z pracovníkov ministerstva vnútra, Združenia miest a obcí, Únie miest, K8, Prezídia Policajného zboru, Združenia náčelníkov mestských a obecných polícií a ďalších a ďalších. Pracovná skupina zasadala 2 roky a pripravovala návrh zákona, ktorý prešiel vnútrorezortným pripomienkovým konaním a medzirezortným pripomienkovým konaním, z ktorých vzišlo vyše 400 pripomienok a z toho až 130 zásadných.
Po obsahovej stránke má návrh zákona ambíciu reflektovať na vyriešenie nedostatkov súčasnej právnej úpravy. V praxi práve príslušník obecnej polície je subjektom prvého kontaktu na mieste protiprávneho konania a musí profesionálne, kvalifikovane a v krátkom čase, často v stresovej situácii rozhodnúť, či a aký úkon, zásah, zákrok alebo opatrenie môže vykonať. Požiadavky kladené v súčasnosti na akýkoľvek bezpečnostný orgán, ktoré sú premietnuté do ich úloh, nutne vyvolávajú potrebu disponovania adekvátnymi nástrojmi.
Vzhľadom na uvedené sa návrhom zákona nanovo upravuje základné legislatívne vymedzenie vykonávania zákrokov všeobecných i konkrétnych oprávnení a použitia donucovacích prostriedkov a strelnej zbrane. Pán minister tuná spomínal ďalšie kompetencie, ktoré v podstate vychádzajú z tohto zákona, ja by som sa pristavil pri riešení priestupkov v bezpečnosti cestnej premávky.
Áno, dáva sa kompetencia riešiť obecným políciám a obciam súvisiace, priestupky súvisiace s požívaním alkoholu alebo inej návykovej látky u vodičov vozidiel a možnosť obce prejednávať prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti v rámci tzv. objektívnej zodpovednosti. Dôležité je však pripomenúť, že už dnes majú príslušníci obecnej polície možnosť v zmysle zákona o alkoholizme a toxikománii a zriaďovaní záchytiek zisťovať pomocou prístroja alkohol v dychu. A taktiež majú kompetenciu merať rýchlosť v zmysle zákona o obecnej polícii a zákona o premávke na pozemných komunikáciách.
Návrh zákona nie je hodnotová záležitosť a nemá ani žiaden vplyv na verejné financie a štátny rozpočet. Prijatie tohto zákona je však veľmi dôležitý pre samosprávy a v neposlednom rade aj pre občanov našich obcí a miest.
Ďakujem pekne.
23. 5. 2023 11:36:57 - 11:37:28 90. schôdza NR SR - 13.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mihalik, Marcel (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
67.
Ďakujem za slovo. Pán predseda, dávam procedurálny návrh na termínovanie bodov rokovania 233, tlač 1517, 234, tlač 1563, 235, tlač 1564 na štvrtok 25. mája 2023 o deviatej hodine. Sú to prvé čítania vládnych návrhov, ktoré predkladá ministerstvo vnútra. Po dohode s pánom ministrom vás chcem požiadať o schválenie tohto návrhu.
19. 5. 2023 11:38:08 - 11:39:34 90. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1578 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mihalik, Marcel (OĽANO) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
90.
Chcel by som uviesť len hlasovanie, tak ako tu bolo povedané, na stredu o jedenástej hodine.
19. 5. 2023 11:36:32 - 11:37:59 90. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1578 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mihalik, Marcel (OĽANO) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
88.
Ďakujem. Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1577. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1657 z 18. apríla 2023 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predseda, skončil som, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
17. 5. 2023 15:10:04 - 15:12:02 90. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 1484 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mihalik, Marcel (OĽANO) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
52.
Chcem len uviesť hlasovanie tohoto bodu rokovania na zajtra o 11.00 h.
17. 5. 2023 15:02:29 - 15:04:28 90. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 1484 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mihalik, Marcel (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
48.
Ďakujem za slovo.
Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíry Marcinkovej, Vladimíra Ledeckého a Tomáša Lehotského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, tlač 1484.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2170 z 29. marca 2023 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor.
Návrh zákona, tlač 1484, prerokovali a odporučili schváliť všetky určené výbory. Z uznesení výborov pod bodom III tejto spoločnej správy vyplýva jeden pozmeňujúci návrh. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť. Spoločná správa o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre sociálne veci č. 273 z 2. mája 2023. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
17. 5. 2023 14:08:17 - 14:10:02 90. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mihalik, Marcel (OĽANO) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
8.
Ja by som len uviedol hlasovanie na najbližšie hlasovanie, to je zajtra o jedenástej.
17. 5. 2023 14:08:17 - 14:09:48 90. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mihalik, Marcel (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Ďakujem za slovo.
Vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som ako spravodajca predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Čepčeka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 1368.
Výbor pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada uznesením č. 2119 z 22. marca 2023 pridelila návrh poslanca Martina Čepčeka, tlač 1368, na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru, výboru pre sociálne veci a výboru pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému. Výbory rokovali o predmetnom návrhu zákona v stanovenej lehote. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor uznesením č. 728 z 26. apríla 2023 odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor pre sociálne veci predmetný návrh neprerokoval pre neprítomnosť predkladateľa. Výbor pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 240 z 25. apríla 2023 odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Z uznesení výborov vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené v časti III v tejto spoločnej správe. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 4 zo spoločnej správy spoločne a tieto schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu poslanca, tlač 1368, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Gestorský výbor určil spoločného spravodajcu výborov Marcela Mihalika vystúpiť na schôdzi Národnej rady k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru.
Spoločná správa výborov, tlač 1368a, bola schválená uznesením Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť č. 244 na svojej 106. schôdzi.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, otvorte rozpravu.
12. 5. 2023 15:24:28 - 15:26:13 90. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1698 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mihalik, Marcel (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
220.
Ďakujem pekne za slovo.
Nechcel som vystupovať, ale, Monika, si ma naštartovala, pretože škoda, že tu nesedia sociálni demokrati, ktorí možno by sa, by sa pripojili, ale ťažko by sa do tohoto mohli pripojiť, pretože skutočne tak to bolo, ako si to povedala. A to, že nás ozaj majú za bláznov a Igora takisto, že z tých atómoviek si robia stále srandu, to môžem potvrdiť. Ale na druhej strane ja stále viac a viac dochádzam do styku s občanmi s tým, že nám, že nám ďakujú. Ďakujú nám za to, že v podstate nielen rodinám, ale takisto aj dôchodcom, a nemusím ísť ani ďaleko, hej, je, dnes cinklo môjmu otcovi 425 eur rodičovský dôchodok. Už mi písal, že čo to má znamenať, že to on jednoducho nevie, odkiaľ mu to došlo. Tak som mu to vysvetlil. Hovorím, takže určite pomáhame a ďalšia pomoc by mala smerovať našim matkám. No a z tej tlačovky, ktorú si spomínala, mne utkvela jedna vec, čo povedal Marcel Klimek. Vyše osem miliárd je v kase. To je neskutočné. Čiže v podstate my ďalšej vláde necháme v kase osem, vyše osem miliárd a táto vláda keď prišla, ledva, ledva tam naškriabali nejaké milióny, takže toto je úspech, ja si myslím, tejto našej vlády, že skutočne nechávame ďalšej vláde ďalšie peniaze na pokrytie aj týchto vecí, ktoré v podstate teraz schvaľujeme.
Ďakujem.
12. 5. 2023 14:44:36 - 14:45:58 90. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1698 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mihalik, Marcel (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
208.
Ďakujem za slovo.
Karol, ako športovec ty sa vieš určite ovládať a tak ako som ťa poznal, keď si bol vrcholový športovec, tak máš to veľmi asi dobre zvládnuté, ale skôr by som možno na to, čo si hovoril, nadviazal.
V predchádzajúcej faktickej otázke alebo teda odpovedi som sa zameral na naše matky, ale predmetom tohto návrhu je aj zníženie dane na nulu pre pracujúce deti a tu by som možno trošičku toto rozvinul, pretože moja najmladšia dcéra chodila na hotelovú akadémiu a od 15 rokov už pracovala v rôznych zariadeniach, gastronomických, a sám som sa čudoval, že prečo takýmto deťom dávajú zaplatiť nejaké dane. Ja si myslím, že toto by veľmi pomohlo našim deťom, hlavne tým, ktorí sa rozhodujú, či ísť niekde do zahraničia alebo nie. Určite by ich to motivovalo k tomu, aby zostali doma, aby tie hodnoty, ktoré vytvárajú tu doma, aby ich nechávali tu. A osobne si myslím, že nielen teda tej mojej dcére by to bolo vtedy pomohlo, ale takisto všetkým týmto deťom, ktoré chcú si nejakým spôsobom privyrobiť a nerozmýšľajú nad tým, že by išli do zahraničia.
Ďakujem pekne.
12. 5. 2023 14:19:59 - 14:21:45 90. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1698 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mihalik, Marcel (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
190.
Ďakujem za slovo.
Marek, táto téma pomoc rodinám, deťom a takisto aj matkám je našou nosnou témou, takže ja sa vôbec nečudujem, že nás tu je toľko a som rád, že podporíme túto myšlienku a tento zákon. Čiže určite by som sa, by sme sa zhodli na tom, že v živote dieťaťa je matka tá najdôležitejšia a práveže v osobe matky dieťa vidí ten svoj vzor. Ja už síce mamu nemám, ale deň, keď som ju stratil, tak to bol najťažší deň môjho života, a to už sám som bol dedko. Všetky matky si zaslúžia, aby spoločnosť sa poďakovala za to, že privádzajú na svet deti a vychovávajú ich pre túto spoločnosť. A tí, opäť, občania, ktorí opäť budú mať deti a budú prinášať pre náš štát hodnoty, tak ako tu bolo povedané, ja sa nestotožňujem s tým, že bude to mať nejaký veľký vplyv na rozpočet a dnes to tu už bolo komunikované, bolo to tu povedané, že tým, že naozaj sa nekradne, naozaj sa robia veci poctivo, sa ušanovali peniaze. Myslím si, že takýmto istým spôsobom tie peniaze vieme do štátneho rozpočtu získať. Ja vítam túto iniciatívu Igora Matoviča a takisto tento návrh podporím.
Ďakujem.
11. 5. 2023 17:34:50 - 17:38:18 90. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 1506 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mihalik, Marcel (OĽANO) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
146.
Ďakujem za slovo.
Vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som ako spravodajca predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej, Lukáša Kyselicu a Dominika Drdula na vydanie zákona, ktorým sa mední a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1506. Výbor pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením č. 2090 z 21. marca 2023 pridelila návrh poslancov, tlač 1506, na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému výboru. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Výbor pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 241 z 25. apríla 2023 odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Z uznesenia výboru vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené v časti III spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 a 2 zo spoločnej správy spoločne a tieto schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Gestorský výbor určil spoločného spravodajcu výborov Marcela Mihalika vystúpiť na schôdzi Národnej rady k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru.
Spoločná správa výborov, tlač 1506a, v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre obranu a bezpečnosť č. 245 na svojej 106. schôdzi.
Ďakujem pekne, pán predsedujúci, skončil som, otvorte rozpravu.
2. 5. 2023 14:22:20 - 14:22:49 90. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mihalik, Marcel (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
10.
Ďakujem pekne za slovo. Pán predsedajúci, dávam procedurálny návrh na presun bodu rokovania 234, tlač 1564, je to zákon o obecnej polícii, za body rokovania 54, vládny návrh zákona, tlač 1299. Ako dôvod uvádzam, že v súčasnom návrhu programu sa tento bod rokovania na tejto schôdzi nestihne prerokovať. Ďakujem.
29. 3. 2023 16:33:39 - 16:35:26 88. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 1393 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mihalik, Marcel (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
87.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1484. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1553 z 27. februára 2023 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 26. apríla 2023 a gestorský výbor do 28. apríla 2023.
Prosím, pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.

Deň v parlamente

<- ->