Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
27. 5. 2021 11:41:36 - 11:43:36 28. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia - 27.05.2021 Tlač 532 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mierna, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Pán predseda, ja by som chcela povedať, že ty máš možnosť dať poslanecký návrh, lebo si hovoril, že teda príjmy sú podcenené štátneho rozpočtu. Tak ja by som možno očakávala, že sa s týmto budeme zaoberať aj na výbore a zvýšime vlastne príjmy do štátneho rozpočtu a potom by sme ten schodok vlastne mohli znížiť. Zaoberal si sa tam s niektorými položkami čo oceňujem, ale nesúhlasím s tým. Takisto nesúhlasím s tým ako si hovoril o tom testovaní. Na to máme rozdielny názor. Ja sama som v kontakte s veľkými firmami, ktoré sú v našom regióne a oni sami si pýtali to testovanie. Testovali svojich dodávateľov, zamestnancov preto, aby nikdy nedošlo k výpadku výroby. A ten výpadok výroby, ktorý by mohol byť a nebol, lebo teda ten lock down nezasiahol tieto firmy je vlastne to, že máme tie príjmy budeme mať lepšie ako sa ten vývoj očakáva.
Takisto by som možno povedala, že zabudol si možno na niektoré položky, ktoré si mohol povedať, že môžme na tomto ušetriť. A hovorím, predpokladám, že môžeš dať takýto poslanecký návrh. Dívam sa tu napríklad na položku 120 mil., ktorá bola zahrnutá na základe žiadosti plateného základného imania MH Investu. Otázka je, že či je z minulosti, či to muselo byť teraz, či to mohlo byť minulý rok zahrnuté do rozpočtu alebo prečo sme to tam nedali teraz. A ešte si sa dotkol jednej položky, s ktorou nesúhlasím, že sa navyšujú výdavky na štátnu a verejnú správu a týkajú sa mzdových nákladov, možno aj osobných nákladov. Sám si robil predsedu, teda riaditeľa úradu na samosprávnom kraji a dobre vieš, že dobrých kvalitných ľudí my nemáme a nevieme ich poriadne zaplatiť. Sama robím primátorku mesta, viem, aká sú položky na mzdové náklady, ako je ťažké zohnať tam ľudí, udržať si ich a mať ich kvalitných, pretože ako aj samospráva, ale teda aj štát spravujeme obrovský majetok a mať kvalitných ľudí vyžaduje to, že ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
11. 5. 2021 16:43:17 - 16:47:48 28. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mierna, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ja by som chcela poprosiť, keby sme o tomto zákone mohli hlasovať zajtra o jedenástej doobeda.
11. 5. 2021 16:10:31 - 16:12:49 28. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mierna, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
Ďakujem vám veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi určenej spravodajkyni výborov predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona. Národná rada Slovenskej republiky uznesením 624 zo 16 marca 2021 pridelila návrh skupiny poslancov na prerokovanie týmto výborom: Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko predmetnému návrhu zákona. K predmetnému návrhu zákona prijali výbory toto stanovisko. Odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Uznesením výborov uvedených v bode III. tejto spoločnej správy nevyplynuli žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor na základe stanovísk výbor odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 182 zo 4. mája 2021. Týmto uznesením výbor poveril spoločnú spravodajkyňu, mňa ako, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku. Pán predsedajúci, skončila som, otvorte prosím rozpravu.
30. 4. 2021 14:29:55 - 14:31:53 27. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mierna, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
78.
Vážený pán podpredseda vlády, milý Igor, ja ti takisto chcem poďakovať za ten rok a za to, čo sme v tejto krajine sa nám podarilo urobiť. Odporúčania odborníkov bolo trasovať, testovať, očkovať a robiť opatrenia. Minimálne tri z týchto vecí celá opozícia spochybňovala. Chcem povedať, že za náš región, veľké fabriky sú tam a tieto testovali, ako som to už spomínala, samy, dobrovoľne, pretože potrebovali poznať zdravotný stav ľudí, aby mohli fungovať. Výsledkom toho je, že tento rok majú preplnené plány oproti nastaveným z minulého roka a normálne fungujú. Ja ako ako primátorka mesta podpisujem pobyt ľudí, ktorí sú zo Srbska, z Ukrajiny. My máme nedostatok pracovnej sily, takže treba urobiť určite aj reštrukturalizáciu ekonomiky, lebo sme ju zdedili a to sa nedá spraviť za rok. Takisto aj preškoliť pracovnú silu, čo neni jednoduché. Majú problém nájsť ľudí, ktorí sú z Popradu, je nám to jedno, kde prídu, ale prídite k nám, chýbajú nám ľudia. Skutočne podpisujem trvalý, teda pobyt ľuďom, ktorí sú z iných krajín. Takže tie opatrenia mali zmysel aj teda aj to testovanie, ale, samozrejme, aj to očkovanie a spochybňovanie vôbec celej tejto našej filozofie a tomu, aby sme zabránili pandémii šíriacej sa, to malo veľký zmysel a je to pre nás nesmierne dôležité.
Chcem povedať, že musíme sa s tou pandémiou naučiť žiť, že to, že nám chodia deti do školy, dostali sme sa do ružového okresu, a teda áno, dnes ráno mám nahlásenú jednu z troch škôl, máme triedu v karanténe, ale toto je nevyhnutné, aby sme robili. To znamená, patrí veľké poďakovanie za všetky opatrenia, ktoré sme mali, a ich spochybňovanie a hovorenie o tom, že sú nezmyselné... Vyhodnoťme si to skutočne na základe čísel a toho, ako reálne život v regiónoch funguje.
Ďakujem ti veľmi pekne. (Potlesk.)
4. 2. 2021 18:10:52 - 18:12:07 23. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 354 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mierna, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
154.
Ďakujem pekne, pán podpredsedajúci. Ďakujem pekne aj teda pánu ministrovi, aj o tom, keď spomínal o spolupráci ministerstva financií, vlády, a teda aj samospráv.
Ja sa musím postaviť na tú druhú stranu, pretože ako dobre viete, tak ja som bola určite jedna z tých, ktorá po novembrovom testovaní si pýtala aj to druhé testovanie. Ja som za to, že aj táto pomoc, ktorá je v podobe úľavy DPH, nám vyjde, samosprávam, v ústrety. A verím tomu, pretože budem oponovať proti tomu, ako sme predtým hovorili o tom testovaní, že to testovanie skutočne potrebujeme. Dneska sme mali u nás takisto stretnutie samosprávy, bavili sme sa o testovaní žiakov, rodičov, učiteľov a vnímam aj teda reakcie rodičov a na facebooku. My budeme testovať okolo 1 500 detí, rodičov a učiteľov. A z toho možno, keď máme nejakých desať negatívnych reakcií, to beriem, že to musí byť. Ale ten zvyšok toho prijíma vlastne to, že zabezpečíme bezpečné prostredie a budeme vlastne otvárať tie školy. Uvidíme teda, aký to bude efekt. Ale v každom prípade aj toto vnímam ako krok v ústrety samosprávam a pomoc občanom. Chránime ich životy a zdravie.
Ďakujem pekne.
4. 2. 2021 17:39:10 - 17:40:08 23. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 354 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mierna, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
128.
Ďakujem veľmi pekne, pán podpredsedajúci. Ďakujem aj ja ministerstvu financií za tento návrh zákona. Na finančnom výbore sme o ňom diskutovali a jednohlasne sme odporučili tento zákon prijať. Vnímam to ako ústretový krok k všetkým tým, ktorí budú nakupovať tieto respirátory.
Týka sa to, samozrejme, aj samospráv. Predpokladám, že teda my budeme do toho vstupovať a najmä pre tie skupiny obyvateľstva, ktoré to najviac budú potrebovať, ich vybavíme tým.
A teda apelujem takisto na tých, ktorí budú predávať to, a teda aj na Slovenskú obchodnú inšpekciu, aby sledovala tieto ceny. Hovorili sme o tom, že tá cena týchto respirátorov je od jedného eura do troch - päť euro, ale teda počula som už aj nižšie ceny, takže vnímam to ako veľmi pozitívne. A hodnotili sme, že ten dvojmesačný výpadok DPH nebude taký zdrvujúci, ako budú tie finančné dopady, teda resp. tie dopady, keď zachránime ľudské životy a budeme ochraňovať zdravie obyvateľov za veľmi dôležitý.
Ďakujem veľmi pekne.
29. 1. 2021 11:48:02 - 11:50:02 23. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 390 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mierna, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
117.
Ďakujem pekne, pán podpredsedajúci. Takisto chcem poďakovať pánu podpredsedovi za tento príspevok, ale teda hlavne predkladateľom zákona.
Som takisto predstaviteľka samosprávy a myslím si, že my v našom meste, v Skalici, to nemáme až tak hrozné, ale človek prechádza Slovenskom a vidí, súhlasím aj s kolegyňou, Bratislavu, Vysoké Tatry, tak úplne sa chytá za hlavu, že ako vyzerá vlastne naša krajina, pretože sa nám to nepáči.
Smiala som sa trošku, lebo teda pán podpredseda asi počul, ako hovoril o tej Viedni, ja som to pred tým chvíľočku hovorila kolegovi. Ja si pamätám, ako som sa pozerala v Ríme zvrchu na to, ako mesto vyzerá. Tam sa mi zdali ešte aj muškáty rovnaké a takýto ten smog tam absolútne nebol.
Takže ja veľmi rada uvítam, a nie sú to len bilbordy, ale aj to, čo v centrách miest sa nachádza. Nebudem hovoriť také tie relatívne veľké mestá a dediny okolo Bratislavy. Ja keď tam prechádzam, tak je to fakt hrozné, a budem veľmi rada, keď samospráva bude mať túto kompetenciu. A nechcem teda, nemám reagovať na faktickú poznámku, ale určite je to aj o tom, že samospráva dostala obrovské množstvo kompetencií a vždycky budeme, budeme radi, budeme to radi plniť, ale prosíme teda štát, aby nám dal k tomu aj finančné prostriedky.
A ešte teda poslednú poznámku, čo chcem k tomu povedať. Tak ako to aj bolo povedané, my sa skutočne na samospráve potýkame s tým, že aj vychovať si kvalitných ľudí vôbec na to, my spravujeme obrovský majetok tohoto štátu, a teda ja to zoberem napríklad aj teda na tom stavebnom úrade, dokedy si vychováte človeka, ktorý je tam odborník, nemôžem ho poriadne zaplatiť a neni to také jednoduché, potom vám ho niekto zoberie a jako my sme, my sme často s problémami.
A poviem napríklad aj druhú vec takú, že trebárs dostať ekonóma do samosprávy neni jednoduché. My sme v takom stave, že keď vyjde niekto strednú ekonomickú školu, tak môže ísť kdekoľvek robiť, ale nie do samosprávy. Pretože samospráva má absolútne iné pravidlá a znova vychovávame ľudí tak, že ja by som sa určite rada a budeme sa určite pritom venovať aj 369, aby sme samosprávou sa komplexnejšie veno... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
28. 1. 2021 16:32:24 - 16:33:36 23. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 394 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mierna, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
119.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby sa výbory, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
28. 1. 2021 14:07:43 - 14:08:40 23. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mierna, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
8.
Možem? Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda vlády. My sme spolu teda aj komunikovali.
Oceňujem to, pretože my máme v Skalici veľkých zamestnávateľov, a teda majú takže na, možno na, dvakrát do týždňa s nimi komunikujem. Hovorili, že raz do týždňa, maximálne raz do dvoch týždňov chcú už pretestovávať všetkých zamestnancov, a vzhľadom na to, že my sme sa ako okres koncom decembra nachádzali na 5. mieste, a teraz sme na 62. mieste, je to vďaka aj hlavne týmto zamestnávateľom, pretože okamžite po Novom roku toto, takto nastúpili a začali testovať, a veľmi oceňujú teda túto pomoc, takže budú v tom naďalej pokračovať, lebo to výrazne pomáha, a, samozrejme, aj rodinní príslušníci. Dneska sme si to konzultovali ešte s druhým riaditeľom firmy, ktorý hovorí, že áno, rodinní príslušníci aj v prípade, že sa vezú v aute do roboty, tak tam je obrovské riziko vlastne, že teda ten COVID sa šíri.
Takže ďakujem veľmi pekne a určite by som rada v tom, aby sme z ministerstva hospodárstva toto ďalej podporovali. Ďakujem.
26. 1. 2021 13:29:20 - 13:29:28 23. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mierna, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
24.
Pán predsedajúci, prosím, tú moju, ten môj dotaz, zákon 302 ste nespomínali, teda že ho sťahujem.
26. 1. 2021 13:18:47 - 13:19:04 23. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mierna, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
20.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Na organizačný odbor som doručila svoju žiadosť, poprosím o stiahnutie zákona č. 302/2001 o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, je to tlač číslo 279. Ďakujem pekne.
12. 1. 2021 17:54:38 - 17:56:27 21. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 380 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mierna, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
118.
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, len zopár poznámok som si napísala.
Po prvé, u nás sú veľké fabriky a tieto fabriky testujú bez toho, aby sme im to my prikázali, majú o to záujem. Prosia nás, aby sme im s tým pomohli. Majú záujem o tom, aby im tam chodili ľudia robiť tí, ktorí sú zdraví, a sami si ich testujú na dennej báze. Zajtra máme krízový štáb okresu, budeme o tomto jednať.
Druhá vec, druhé klamstvo. Hovorili ste, že do škôlok, ktoré sme otvárali v pondelok pre pracovníkov kritickej infraštruktúry, bolo treba testy. Nebolo treba testy. Sama som primátorka okresného mesta, viem, o čom hovorím.
Ďalšia vec, ktorou ste klamali, že ako vyzerajú nemocnice. Nemocnice nás prosia o to, aby bol núdzový stav, pretože im pomáhame zvládať túto situáciu. Je to aj o tom, že im pomáhame znižovať náklady, resp. štát im preplatí náklady, na ktoré by sa samy museli podieľať.
Ja chcem len povedať, že ako to hovoríte o tom, že čo, kto môže chodiť do roboty a čo nemôže. Tie veľké fabriky fungujú. Ja sa pýtam, my sme na hraniciach s Českou republikou, máme neďaleko do Rakúska, ten systém je tam podobný, to isté. To znamená, takisto ľudia chcú chodiť do roboty, služby sú tam zatvorené, reštaurácie, pretože zabraňujú šíreniu koronavírusu.
A chcem sa vás opýtať. Ja som zachytila správu o tom, že aj v Japonsku majú problém s tým, že sa tam ten vírus šíri napriek tomu, že sú tam nastavené tieto pravidlá. Takže nie je to len otázka Slovenska. Je to okolitý celosvetový problém, nielen v Európe, ale na celom svete. A tie pravidlá nedokážu vždycky zachytiť ten vírus, ktorý sa šíri bez toho, aby tie pravidlá boli nastavené áno alebo nie.
Takže nájdite nám vy nejaké riešenie iné, ktoré by bolo zmysluplné, a dokázali by sme tento vírus zastaviť.
Ďakujem pekne.
26. 11. 2020 9:51:03 - 9:51:50 18. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 274 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mierna, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
20.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Pán kolega, ja musím povedať, že my s tými obedmi zadarmo v samospráve sme sa veľmi borili a neboli sme absolútne na to pripravení, samosprávy, a spôsobil to veľký chaos. A musím povedať, že ten efekt, ktorý bol, že časť tých detí si vôbec tieto obedy nevážilo, rodičia to neodhlasovali a došlo k plytvaniu.
Takže ten model, ktorý bude teraz nastavený, že sociálne slabšie deti budú chodiť na tie obedy, sa mi zdá veľmi vyhovujúci a daňový bonus pre tých, ktorí to, dokonca si myslím, že tí rodičia to privítajú.
Tak nehovorme o tom, že tie samosprávy toto tlieskali. Vy si neviete predstaviť, čo my sme s tým mali. Ani finančne, ani nijako sme neboli na to pripravení a bol to chaos vtedy, čo sme mali.
Ďakujem pekne.
24. 11. 2020 18:55:09 - 18:57:43 18. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 289 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mierna, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
192.
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, s kolegami predkladáme novelu zákona o samosprávnych krajoch, ktorej hlavným účelom je elektronizácia kompetencií samosprávnych krajov.
Bohužiaľ, ani v 21. storočí nie je bežné, aby samosprávy mohli vykonávať svoje úlohy cez informačné technológie. Samosprávne kraje aj v 21. storočí posielajú schválené nariadenia obciam poštou vo forme papierových výtlačkov. Považujeme to za nevhodné v dnešnej dobe, a to najmä ak informatizácia v rukách bývalej vlády stála daňových poplatníkov viac ako 1 miliardu eur. Ani napriek tejto obrovskej sume nevieme samosprávam umožniť výkon všetkých kompetencií online, ale ak je to možné, to chceme urobiť a môžme.
Náš návrh umožní krajom posielať poslancom svojich zastupiteľstiev, dostávať vyhodnotené pripomienky občanov k VZN-kám elektronickou formou. V praxi to znamená, že poslanci budú tieto pripomienky dostávať buď na svoj osobný, alebo poslanecký email. Tí, ktorí budú chcieť využívať túto elektronickú schránku, môžu aj na portáli slovensko.sk.
Nová úprava nezakazuje tieto pripomienky posielať v tlačenej forme pre tých zastupiteľov, ktorí nemajú možnosť elektronickej komunikácie. My len rozširujeme možnosť tieto pripomienky zasielať v elektronickej podobe, hodnej 21. storočia.
Návrh tiež rozširuje elektronickú komunikáciu krajov smerom k obciam. Novela umožňuje zasielanie schválených nariadení obciam do ich elektronických schránok. Doteraz kraje vykonávali túto povinnosť prostredníctvom pošty, čo chceme nahradiť formou online.
Rovnaký prístup by sme chceli aplikovať aj na zasielanie rozhodnutí a uznesení súdov týkajúcich sa nesúladov všeobecne záväzných nariadení so zákonom. Túto úlohu tiež samosprávne kraje musia podľa zákona vykonávať tlačenou formou.
Súčasťou tejto novely zákona je aj zrušenie povinnosti zastupiteľstva schvaľovať odmeňovací poriadok zamestnancov kraja. Máme za to, že rovnako ako aj v prípade obcí, aj pre kraje platí, že zodpovedným štatutárom je predseda, nevidíme preto dôvod, aby zastupiteľstvo muselo tieto odmeny schvaľovať.
Veríme, že naša novela zákona pomôže samosprávnym krajom pri výkone ich kompetencií využívaním technológií 21. storočia. Zároveň predpokladáme pozitívny dopad na elektronizáciu spoločnosti a na životné prostredie. V ideálnom prípade očakávame aj mierny pozitívny dopad na rozpočet verejnej správy.
Ďakujem pekne, dúfam, že náš návrh podporíte.
24. 11. 2020 17:53:43 - 17:54:02 18. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 244 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mierna, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
142.
Ďakujem veľmi pekne. Ja chcem povedať, že vlastne tento zákon, ako sme aj hovorili, má obrovský sociálny aspekt a podporíme tým mladé rodiny. Ja som veľmi rada, že aj u nás aj ten pozmeňujúci návrh, tých 20 % bude mať možnosť samospráva o tom rozhodovať, takže veľmi rada podporím tento zákon. A ďakujem aj pani poslankyni Kaveckej.
24. 11. 2020 17:49:27 - 17:52:36 18. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 244 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mierna, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
138.
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, dostupné bývanie je problém, ktorý trápi našu krajinu, mestá i obce desaťročia. Obzvlášť pre mladých a sociálne slabších je samostatné bývanie obrovský problém. Čísla sú alarmujúce, viac ako polovica mladých ľudí do 34 rokov býva so svojimi rodičmi. Spolu s Chorvátmi si v počte mladých bývajúcich s rodičmi delíme posledné miesto v celej Európe. Žiadna iná krajina strednej Európy nemá také zlé výsledky ako my. Bohužiaľ sa v tejto oblasti za posledných 30 rokov neurobilo vôbec nič.
Je to spôsobené aj tým, že z minulého režimu sme zdedili túžbu vlastniť bývanie, v ktorom žijeme. Kým v západnej Európe je bežné bývať v podnájme, na Slovensku až 90 % ľudí býva vo vlastnom byte alebo v dome, čo je na rozpočet mladej začínajúcej rodiny mimoriadne náročné. Trh s bývaním sa tomuto trendu prispôsobil a nájomných bytov je kvôli tomu málo. Aj z tých nájomných bytov, ktoré sú k dispozícii, je množstvo kvôli vysokej cene pre mladých ľudí jednoducho nedostupné. Väčšina mladých ľudí kvôli tomu preferuje bývanie s rodičmi až do vysokého veku, čo má negatívne dopady na ekonomiku, pôrodnosť i odchod mladých ľudí za lepším životom do zahraničia.
Ako primátorky prihraničného mesta sa ma táto situácia bytostne dotýka. Mnoho ľudí odchádza do susedných krajín, kde majú lepšie podmienky na založenie rodiny. Hovoria o tom aj čísla. Za posledných 15 rokov opustilo našu krajinu kvôli nevyhovujúcim životným podmienkam 300-tisíc obyvateľov. Odchod sa týka prevažne ľudí v produktívnom veku, ktorí chýbajú našej ekonomike aj sociálnemu systému. Obzvlášť preto, že pôrodnosť žien dlhodobo klesá a kvôli politike vlád SMER-u hrozí kolaps dôchodkového systému.
Podpora nájomného bývania je cesta, ktorou môžeme zvrátiť tento trend. Ako ekonómka hodnotím podporu nájomného bývania prostredníctvom dotácie určite pozitívnejšie ako predstavu, že by takéto byty mal stavať priamo štát. Návrh ministerstva dopravy preto hodnotím ako veľmi flexibilný a riešiaci priamu podstatu problému. Rovnako pozitívne hodnotím aj rozdelenie finančných prostriedkov na dlhšie obdobie. V roku ´21 20 mil. a následne každý rok 21 mil. eur pomôže rozdeliť záťaž na rozpočet na dlhšie obdobie.
Naša ekonomika potrebuje v krízovom období finančné stimuly a podpora bývania mladých ľudí je forma, ktorá prispeje k naštartovaniu ekonomiky a zároveň vyrieši dlhodobý problém, ktorý si pred sebou tlačíme už 30 rokov. Chcem preto poďakovať pánu ministrovi dopravy a výstavby za tento návrh. Zároveň mu držím palce pri jeho implementácii do praxe.
Podpora mladých a sociálne slabších ľudí bola dlhodobo zanedbávaná, a preto oceňujem snahu to zmeniť. Mnoho našich miest a obcí stráca svojich mladých ľudí a prichádza tak o príjmy z podielovej dane. Dostupné bývanie je jediný spôsob, ako dokážeme ľudí podporiť v ich zámere žiť na Slovensku. Samostatný život je základ pre úspešnú kariéru a spokojnosť našich občanov. Preto za tento, tento zákon podporím.
Ďakujem.
24. 11. 2020 16:12:24 - 16:13:19 18. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 329 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mierna, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
101.
Ja chcem na záver iba jednu poznámku pánu kolegovi. Ja veľmi rada budem podporovať sociálne opatrenia, ktoré bude táto vláda a my dávať aj občanom tejto republiky. Avšak, ako ste povedali, to aj niečo stojí. Ale zabudli ste na to, že v tom období treba robiť aj veci, ktoré podporujú podnikateľské prostredie. Pre vás a pre vašu vládu boli živnostníci triedni nepriatelia a my si ich musíme vysoko vážiť. To znamená, budeme sa snažiť na to, aby sociálne opatrenia išli aj s tým, že budeme podporovať podnikateľské prostredie, veľké podniky, ale, samozrejme, aj živnostníkov. Dobre viete, čo ste s nimi spravili. A toto práve sme teraz v situácii, že toto sú výsledky tej práce, pretože oni sú v hroznom stave. Keby sa spravili vtedy zmeny, ktoré toto prostredie potrebovalo; neurobili sa. Takže ja by som veľmi rada jako v tejto oblasti pokračovala, pretože to chápem ako premrhané roky, roky premrhaných príležitostí a budeme sa v tejto oblasti snažiť výrazne sa posunúť dopredu.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
24. 11. 2020 15:58:36 - 16:00:29 18. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 329 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mierna, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
90.
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, prosím, predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu Súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky za rok 2019 (tlač 329).
Návrh súhrnnej výročnej správy pridelil na prerokovanie predseda Národnej rady rozhodnutím č. 329 zo dňa 18. novembra 2020 výboru pre financie a rozpočet a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj do 23. novembra 2020. Ako gestorský výbor určil výbor pre financie a rozpočet, ktorý pripraví spoločnú správu o prerokovaní uvedeného materiálu vo výboroch a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady určené výbory prerokovali návrh súhrnnej výročnej správy, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 125 zo dňa 19. novembra 2020 a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 53 z dňa 19. novembra 2020. Predloženú správu uvedené výbory prerokovali a svojimi uzneseniami ju zobrali na vedomie. Zároveň odporučili Národnej rade Slovenskej republiky návrh Súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky za rok 2019 vziať na vedomie. Zo strany výborov ani poslancov neboli predložené iné stanoviská, pripomienky či pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy.
Gestorský výbor schválil spoločnú správu uznesením č. 136 zo dňa 24. novembra 2020. Určil ma za spoločnú spravodajkyňu výboru. Výbor ma poveril predniesť spoločnú správu výboru na schôdzi Národnej rady, navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní. Návrh uznesenia Národnej rady je prílohou tejto správy.
Ďakujem, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
12. 11. 2020 9:19:48 - 9:20:08 17. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mierna, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
7.
Pán predsedajúci, ja chcem len poprosiť, mne nešlo hlasovacie zariadenie teraz, keď sme sa prezentovali.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
8.
A už funguje?

Mierna, Anna, poslankyňa NR SR
9.
Nie.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
10.
Tak poprosím technikov, aby sa na to pozreli.

Mierna, Anna, poslankyňa NR SR
11.
Ďakujem pekne.
22. 10. 2020 16:24:35 - 16:26:52 16. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 215 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mierna, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
105.
Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, uviesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, tlač 215, vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní.
Výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva túto spoločnú správu o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 278 z 22. septembra 2020 pridelila predmetný návrh týmto výborom: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru, výboru pre verejnú správu a regionálnu rozvoj. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol tento návrh zákona pridelený, neoznámili v uvedenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory toto stanovisko: odporúčanie návrh schváliť - ústavnoprávny výbor a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za druhé, výbor pre financie a rozpočet o návrhu nehlasoval, pretože nebol uznášaniaschopný.
Z uznesení výborov uvedených pod bodom III. tejto správy nevyplývajú žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k danému návrhu odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 90 z 20. októbra 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločnú spravodajkyňu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona 350/1996 o rokovacom poriadku.
Ďakujem, skončila som. Otvorte, prosím, rozpravu.

Deň v parlamente

<- ->