Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
24. 9. 2021 12:36:52 - 12:40:08 40. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mierna, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Hlasovať budeme v stredu o 11-tej hodine. Myslím, že je to 29. septembra. Ďakujem.
24. 9. 2021 12:27:17 - 12:28:42 40. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mierna, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie  
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na to, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
17. 9. 2021 13:28:14 - 13:29:27 40. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mierna, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
208.
Veľmi pekne ďakujem, Andrej, za tvoj príspevok. A som veľmi rada, že som sa mohla zapojiť s vami a navrhnúť toto uznesenie a budem veľmi rada a teda tak isto poprosím aj svojich konzervatívnych kolegov, keby sme toto uznesenie podporili, pretože vnímam to, že tie posledné snahy, ktoré sú v Národnej rade, ale aj v spoločnosti, rôzne útoky, skutočne, ktoré majú rasistický podtón, ktoré sú útokmi na Rómov alebo aj na náboženské vierovyznanie alebo aj sexuálnu orientáciu, nám robia vrásky na čele. Niekedy mám sama taký pocit, že my vlastne máme problém trebárs aj so ženami v spoločnosti, častokrát si kladiem otázku, že či by tú istú vec alebo nejaký, teda nejaký taký útok alebo teda pripomienku, ktoré majú vo vzťahu k nám ženám, povedali, keby na mojom mieste bol muž. Takže my by sme mali začínať úplne niekde, ešte teda, ešte až ďalej, až vo vzťahu k ženám, ale teda toto je uznesenie, ktoré veľmi rada vítam, podporím a dúfam, že spoločnosti vyšleme pozitívny signál z Národnej rady. Ďakujem.
30. 6. 2021 19:47:09 - 19:47:51 34. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia - B. popoludní 1 Tlač 610 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mierna, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
302.
Na záver ešte ja sa k tomuto vyjadrím. Vážený pán predkladateľ, ja musím povedať, že od dvanástej do ôsmej tu sedíme a bolo to veľmi slabé. Zato, že Igor Matovič je minister financií a dneska prezentoval výsledky, ktoré dokazuje slovenská ekonomika, čísla, ktoré prezentoval, sú oveľa lepšie ako tie, ktoré sa predpokladali. A za, neviem teda, či sú to ozaj dôvody na to, aby bol odvolávaný.
A k tým ostatným výsledkom, k tomu sme sa vyjadrovali už predtým. Ja jediný dôvod na toto odvolávanie, je pre mňa strach, strach z vašej strany, a ak vy chcete byť lídrom niekoho, kto bude túto krajinu viesť, tak ja s tým mám veľký problém, pretože človek, ktorý má strach, nemôže niečo viesť.
30. 6. 2021 18:38:05 - 18:39:46 34. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia - B. popoludní 1 Tlač 610 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mierna, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
250.
Ja sa nechcem opakovať, ale zhrniem asi to isté, čo hovorili aj moji kolegovia, súhlasím s nimi, mala som to pripravené. Je to, si ma veľmi sklamal, kolega, pretože čítať vyjadrenia z facebooku, to si môžme prečítať, 150 je tu, asi na každého z nás tam nájdeme vyjadrenia, vrátane ministrov a vrátane asi aj všetkých komunálnych politikov, ale nechcem vás s tým konfrontovať.
Ja len vám pripomenie vaše asi jak kauzy, ktoré nebudeme písať my, určite to budú písať iní ľudia a budú na, na knihy. A pripomeniem vám, keď my dvaja sme sa stretli, bolo to v decembri 2018 v Kopčanoch a ja som sa vás vtedy ako podpredsedu vlády pýtala: „Pán podpredseda vlády, urobili ste rozhodnutia vlády, keď dávate určite povinnosti samosprávam, ako máme s tým naložiť?“
Ja vám poviem, čo ste vy mne povedali: „Ste primátorka mesta, máte pred sebou štyri roky, viete, čo máte robiť, zvyšujte dane.“ To bola vaša odpoveď.
Tak ja dúfam, že takýmito odpoveďami, dúfam, že sa nechystáte naspäť do komunálnej politiky, že nebudete takto komunikovať s občanmi.
Zdalo sa mi a ešte vám poviem teda, čo ste mi povedali: „Ja som bol primátorom dve volebné obdobia, a keby som bol ešte jedno,“ tri bodky, nebudem hovoriť, čo ste mi povedali, že teda bolo to veľmi náročné, takže takto hodnotíte v podstate aj našu prácu, lebo si myslím, že je veľmi náročná, či to robíme tu ako poslanci Národnej rady, alebo v komunálnej politike.
A ešte raz zopakujem, že čítať vyjadrenia v postate z internetu, kde, teda z facebooku, kde ľudia píšu len takéto, väčšinou takéto veci, ja som od vás očakávala viac.
23. 6. 2021 11:00:26 - 11:01:05 32. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 572 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mierna, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne pán kolega. Takisto si myslím, že je to časť riešenia, že rodičom to pomôže. Sama viem, že teda u nás máme umiestnené všetky deti v škôlkach, máme aj súkromnú škôlku, rodičia si majú možnosť vybrať. Majú konkurenčné prostredie a svojim spôsobom moja kolegyňa v minulosti využívala aj takýto typ spolupráce s určitou pani, ktorá zobrala si štyri, päť detí, ale týmto spôsobom to budeme mať presne nastavené tie pravidlá ako to môžeme kontrolovať.
Takže rada to uvítam a podporím tento návrh. Ďakujem.
23. 6. 2021 10:56:03 - 10:58:46 32. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 572 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mierna, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Vážený pán predsedajúci, drahé kolegyne, kolegovia, od roku 2006 je na Slovensku problém s počtom materských škôl. Tento problém vznikol najmä v dôsledku nárastu populačnej krivky, ktorá predtým zaznamenávala mierny pokles.
Zriaďovatelia materských škôl vrátane samospráv nemali dostatok zdrojov, aby mohli na túto situáciu včas reagovať. Podpísala sa pod to aj svetová finančná kríza, ktorá mala významné dopady na príjmy miest a obcí. Aj preto máme vo viacerých regiónoch nedostačujúce počty detí v predprimárnom vzdelávaní, ktoré sa ukázalo ako najlepší spôsob práce najmä s deťmi zo sociálne vylúčených spoločenstiev.
Inkluzívne vzdelávanie totiž začína už v období pred nástupom do základnej školy, čo však nie je v každom regióne samozrejmosťou. Únia miest upozorňuje najmä na veľké rozdiely medzi jednotlivými časťami Slovenska. V Košickom a Prešovskom kraji sa totiž úroveň zaškolenosti detí drží len na úrovni približne 80 %, čo je z pohľadu inkluzívneho vzdelávania nepostačujúce číslo.
Preto som v minulosti úprimne privítala prijatie zákona, ktorý stanovuje povinné predškolské vzdelávanie v materských školách. Táto forma edukácie sa dlhodobo osvedčila a umožňuje začať včas pracovať s deťmi, ktoré možno nemajú návyky a nastavenie, aby mohli hneď začať so vzdelávaním na základných školách. Ako predstaviteľka samosprávy, vidím jediný problém v tom, že na zriaďovateľov materských škôl je od začiatku roka 2021 zvýšený nápor detí príliš veľké sústo. Už v minulosti sa ukázalo, že nie všetky samosprávy majú finančné a materiálne kapacity na to, aby vedeli vytvoriť jednu, či dve nové materské školy. Obzvlášť v menej rozvinutých regiónoch môže byť aplikácia tohto zákona veľkým problémom. Svedčí o tom aj fakt, že približne 13-tisíc detí nenájde miesto v materskej škôlke. Toto nemôžeme ďalej tolerovať.
Preto veľmi vítam návrh mojich kolegýň a kolegov, ktorí prináša samosprávam, ale aj súkromnému a neziskovému sektoru možnosť zriadiť alternatívne vzdelávanie. Takzvané detské skupiny môžu veľmi aktívne reagovať na potreby detí a ich rodičov. Som presvedčená, že po skúsenostiach so zahraničia zaujme táto príležitosť aj mnohé úrady, firmy, cirkvi, či neziskovky, ktoré dokážu jednoduchšie priniesť predprimárne vzdelávanie do každej časti Slovenska. Zároveň ide o finančne a materiálne jednoduchšie riešenie umožňujúce promptne reagovať na situáciu, ktorá môže prípadne nastať v populačnej krivke.
Ešte raz chcem oceniť tento návrh zákona a rada ho podporím.
27. 5. 2021 11:41:36 - 11:43:36 28. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia - 27.05.2021 Tlač 532 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mierna, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
88.
Pán predseda, ja by som chcela povedať, že ty máš možnosť dať poslanecký návrh, lebo si hovoril, že teda príjmy sú podcenené štátneho rozpočtu. Tak ja by som možno očakávala, že sa s týmto budeme zaoberať aj na výbore a zvýšime vlastne príjmy do štátneho rozpočtu a potom by sme ten schodok vlastne mohli znížiť. Zaoberal si sa tam s niektorými položkami, čo oceňujem, ale nesúhlasím s tým. Takisto nesúhlasím s tým, ako si hovoril o tom testovaní. Na to máme rozdielny názor. Ja sama som v kontakte s veľkými firmami, ktoré sú v našom regióne a oni sami si pýtali to testovanie. Testovali svojich dodávateľov, zamestnancov preto, aby nikdy nedošlo k výpadku výroby. A ten výpadok výroby, ktorý by mohol byť a nebol, lebo teda ten lockdown nezasiahol tieto firmy je vlastne to, že máme tie príjmy, budeme mať lepšie, ako sa ten vývoj očakáva.
Takisto by som možno povedala, že zabudol si možno na niektoré položky, ktoré si mohol povedať, že môžme na tomto ušetriť. A hovorím, predpokladám, že môžeš dať takýto poslanecký návrh. Dívam sa tu napríklad na položku 120 mil., ktorá bola zahrnutá na základe žiadosti splatenia základného imania MH Investu. Otázka je, že či je z minulosti, či to muselo byť teraz, či to mohlo byť minulý rok zahrnuté do rozpočtu alebo prečo sme to tam nedali teraz.
A ešte si sa dotkol jednej položky, s ktorou nesúhlasím, že sa navyšujú výdavky na štátnu a verejnú správu a týkajú sa mzdových nákladov možno aj osobných nákladov. Sám si robil predsedu, teda riaditeľa úradu na samosprávnom kraji a dobre vieš, že dobrých kvalitných ľudí my nemáme a nevieme ich poriadne zaplatiť. Sama robím primátorku mesta, viem, aká sú položky na mzdové náklady, ako je ťažké zohnať tam ľudí, udržať si ich a mať ich kvalitných, pretože ako aj samospráva, ale teda aj štát spravujeme obrovský majetok a mať kvalitných ľudí vyžaduje to, že... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
11. 5. 2021 16:43:17 - 16:47:48 28. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mierna, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
96.
Ja by som chcela poprosiť, keby sme o tomto zákone mohli hlasovať zajtra o 11.00 hod. doobeda.
11. 5. 2021 16:10:31 - 16:12:49 28. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mierna, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
78.
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, určenej spravodajkyni výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením 624 zo 16 marca 2021 pridelila návrh skupiny poslancov na prerokovanie týmto výborom: Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko predmetnému návrhu zákona. K predmetnému návrhu zákona prijali výbory toto stanovisko: odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť - výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Z uznesení výborov uvedených v bode III tejto spoločnej správy nevyplynuli žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Gestorský výbor na základe stanovísk výbor odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 182 zo 4. mája 2021. Týmto uznesením výbor poveril spoločnú spravodajkyňu, mňa ako, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
30. 4. 2021 14:29:55 - 14:31:53 27. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mierna, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
78.
Vážený pán podpredseda vlády, milý Igor, ja ti takisto chcem poďakovať za ten rok a za to, čo sme v tejto krajine, sa nám podarilo urobiť. Odporúčania odborníkov boli trasovať, testovať, očkovať a robiť opatrenia. Minimálne tri z týchto vecí celá opozícia spochybňovala.
Chcem povedať, že, za náš región, veľké fabriky sú tam a tieto testovali, ako som to už spomínala, samy, dobrovoľne, pretože potrebovali poznať zdravotný stav ľudí, aby mohli fungovať. Výsledkom toho je, že tento rok majú preplnené plány oproti nastaveným z minulého roka a normálne fungujú. Ja ako primátorka mesta podpisujem pobyt ľudí, ktorí sú zo Srbska, z Ukrajiny. My máme nedostatok pracovnej sily, takže treba urobiť určite aj reštrukturalizáciu ekonomiky, lebo sme ju zdedili, a to sa nedá spraviť za rok. Takisto aj preškoliť pracovnú silu, čo neni jednoduché. Majú problém nájsť ľudí, ktorí sú z Popradu, je nám to jedno, kde prídu, ale prídite k nám, chýbajú nám ľudia. Skutočne podpisujem trvalý, teda pobyt ľuďom, ktorí sú z iných krajín. Takže tie opatrenia mali zmysel aj teda aj to testovanie, ale, samozrejme, aj to očkovanie. A spochybňovanie vôbec celej tejto našej filozofie a tomu, aby sme zabránili pandémii šíriacej sa, to malo veľký zmysel a je to pre nás nesmierne dôležité.
Chcem povedať, že musíme sa s tou pandémiou naučiť žiť, že to, že nám chodia deti do školy, dostali sme sa do ružového okresu, a teda áno, dnes ráno mám nahlásenú jednu z troch škôl, máme triedu v karanténe, ale toto je nevyhnutné, aby sme robili. To znamená, patrí veľké poďakovanie za všetky opatrenia, ktoré sme mali, a ich spochybňovanie a hovorenie o tom, že sú nezmyselné... Vyhodnoťme si to skutočne na základe čísel a toho, ako reálne život v regiónoch funguje.
Ďakujem ti veľmi pekne. (Potlesk.)
4. 2. 2021 18:10:52 - 18:12:07 23. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 354 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mierna, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
154.
Ďakujem pekne, pán podpredsedajúci. Ďakujem pekne aj teda pánu ministrovi, aj o tom, keď spomínal o spolupráci ministerstva financií, vlády, a teda aj samospráv.
Ja sa musím postaviť na tú druhú stranu, pretože ako dobre viete, tak ja som bola určite jedna z tých, ktorá po novembrovom testovaní si pýtala aj to druhé testovanie. Ja som za to, že aj táto pomoc, ktorá je v podobe úľavy DPH, nám vyjde, samosprávam, v ústrety. A verím tomu, pretože budem oponovať proti tomu, ako sme predtým hovorili o tom testovaní, že to testovanie skutočne potrebujeme. Dneska sme mali u nás takisto stretnutie samosprávy, bavili sme sa o testovaní žiakov, rodičov, učiteľov a vnímam aj teda reakcie rodičov a na facebooku. My budeme testovať okolo 1 500 detí, rodičov a učiteľov. A z toho možno, keď máme nejakých desať negatívnych reakcií, to beriem, že to musí byť. Ale ten zvyšok toho prijíma vlastne to, že zabezpečíme bezpečné prostredie a budeme vlastne otvárať tie školy. Uvidíme teda, aký to bude efekt. Ale v každom prípade aj toto vnímam ako krok v ústrety samosprávam a pomoc občanom. Chránime ich životy a zdravie.
Ďakujem pekne.
4. 2. 2021 17:39:10 - 17:40:08 23. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 354 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mierna, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
128.
Ďakujem veľmi pekne, pán podpredsedajúci. Ďakujem aj ja ministerstvu financií za tento návrh zákona. Na finančnom výbore sme o ňom diskutovali a jednohlasne sme odporučili tento zákon prijať. Vnímam to ako ústretový krok k všetkým tým, ktorí budú nakupovať tieto respirátory.
Týka sa to, samozrejme, aj samospráv. Predpokladám, že teda my budeme do toho vstupovať a najmä pre tie skupiny obyvateľstva, ktoré to najviac budú potrebovať, ich vybavíme tým.
A teda apelujem takisto na tých, ktorí budú predávať to, a teda aj na Slovenskú obchodnú inšpekciu, aby sledovala tieto ceny. Hovorili sme o tom, že tá cena týchto respirátorov je od jedného eura do troch - päť euro, ale teda počula som už aj nižšie ceny, takže vnímam to ako veľmi pozitívne. A hodnotili sme, že ten dvojmesačný výpadok DPH nebude taký zdrvujúci, ako budú tie finančné dopady, teda resp. tie dopady, keď zachránime ľudské životy a budeme ochraňovať zdravie obyvateľov za veľmi dôležitý.
Ďakujem veľmi pekne.
29. 1. 2021 11:48:02 - 11:50:02 23. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 390 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mierna, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
117.
Ďakujem pekne, pán podpredsedajúci. Takisto chcem poďakovať pánu podpredsedovi za tento príspevok, ale teda hlavne predkladateľom zákona.
Som takisto predstaviteľka samosprávy a myslím si, že my v našom meste, v Skalici, to nemáme až tak hrozné, ale človek prechádza Slovenskom a vidí, súhlasím aj s kolegyňou, Bratislavu, Vysoké Tatry, tak úplne sa chytá za hlavu, že ako vyzerá vlastne naša krajina, pretože sa nám to nepáči.
Smiala som sa trošku, lebo teda pán podpredseda asi počul, ako hovoril o tej Viedni, ja som to pred tým chvíľočku hovorila kolegovi. Ja si pamätám, ako som sa pozerala v Ríme zvrchu na to, ako mesto vyzerá. Tam sa mi zdali ešte aj muškáty rovnaké a takýto ten smog tam absolútne nebol.
Takže ja veľmi rada uvítam, a nie sú to len bilbordy, ale aj to, čo v centrách miest sa nachádza. Nebudem hovoriť také tie relatívne veľké mestá a dediny okolo Bratislavy. Ja keď tam prechádzam, tak je to fakt hrozné, a budem veľmi rada, keď samospráva bude mať túto kompetenciu. A nechcem teda, nemám reagovať na faktickú poznámku, ale určite je to aj o tom, že samospráva dostala obrovské množstvo kompetencií a vždycky budeme, budeme radi, budeme to radi plniť, ale prosíme teda štát, aby nám dal k tomu aj finančné prostriedky.
A ešte teda poslednú poznámku, čo chcem k tomu povedať. Tak ako to aj bolo povedané, my sa skutočne na samospráve potýkame s tým, že aj vychovať si kvalitných ľudí vôbec na to, my spravujeme obrovský majetok tohoto štátu, a teda ja to zoberem napríklad aj teda na tom stavebnom úrade, dokedy si vychováte človeka, ktorý je tam odborník, nemôžem ho poriadne zaplatiť a neni to také jednoduché, potom vám ho niekto zoberie a jako my sme, my sme často s problémami.
A poviem napríklad aj druhú vec takú, že trebárs dostať ekonóma do samosprávy neni jednoduché. My sme v takom stave, že keď vyjde niekto strednú ekonomickú školu, tak môže ísť kdekoľvek robiť, ale nie do samosprávy. Pretože samospráva má absolútne iné pravidlá a znova vychovávame ľudí tak, že ja by som sa určite rada a budeme sa určite pritom venovať aj 369, aby sme samosprávou sa komplexnejšie veno... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
28. 1. 2021 16:32:24 - 16:33:36 23. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 394 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mierna, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
119.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby sa výbory, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
28. 1. 2021 14:07:43 - 14:08:40 23. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mierna, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
8.
Možem? Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda vlády. My sme spolu teda aj komunikovali.
Oceňujem to, pretože my máme v Skalici veľkých zamestnávateľov, a teda majú takže na, možno na, dvakrát do týždňa s nimi komunikujem. Hovorili, že raz do týždňa, maximálne raz do dvoch týždňov chcú už pretestovávať všetkých zamestnancov, a vzhľadom na to, že my sme sa ako okres koncom decembra nachádzali na 5. mieste, a teraz sme na 62. mieste, je to vďaka aj hlavne týmto zamestnávateľom, pretože okamžite po Novom roku toto, takto nastúpili a začali testovať, a veľmi oceňujú teda túto pomoc, takže budú v tom naďalej pokračovať, lebo to výrazne pomáha, a, samozrejme, aj rodinní príslušníci. Dneska sme si to konzultovali ešte s druhým riaditeľom firmy, ktorý hovorí, že áno, rodinní príslušníci aj v prípade, že sa vezú v aute do roboty, tak tam je obrovské riziko vlastne, že teda ten COVID sa šíri.
Takže ďakujem veľmi pekne a určite by som rada v tom, aby sme z ministerstva hospodárstva toto ďalej podporovali.
Ďakujem.
26. 1. 2021 13:29:20 - 13:29:28 23. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mierna, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
24.
Pán predsedajúci, prosím, tú moju, ten môj dotaz, zákon 302 ste nespomínali, teda že ho sťahujem.
26. 1. 2021 13:18:47 - 13:19:04 23. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mierna, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
20.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Na organizačný odbor som doručila svoju žiadosť, poprosím o stiahnutie zákona č. 302/2001 o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, je to tlač číslo 279. Ďakujem pekne.
12. 1. 2021 17:54:38 - 17:56:27 21. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 380 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mierna, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
118.
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, len zopár poznámok som si napísala.
Po prvé, u nás sú veľké fabriky a tieto fabriky testujú bez toho, aby sme im to my prikázali, majú o to záujem. Prosia nás, aby sme im s tým pomohli. Majú záujem o tom, aby im tam chodili ľudia robiť tí, ktorí sú zdraví, a sami si ich testujú na dennej báze. Zajtra máme krízový štáb okresu, budeme o tomto jednať.
Druhá vec, druhé klamstvo. Hovorili ste, že do škôlok, ktoré sme otvárali v pondelok pre pracovníkov kritickej infraštruktúry, bolo treba testy. Nebolo treba testy. Sama som primátorka okresného mesta, viem, o čom hovorím.
Ďalšia vec, ktorou ste klamali, že ako vyzerajú nemocnice. Nemocnice nás prosia o to, aby bol núdzový stav, pretože im pomáhame zvládať túto situáciu. Je to aj o tom, že im pomáhame znižovať náklady, resp. štát im preplatí náklady, na ktoré by sa samy museli podieľať.
Ja chcem len povedať, že ako to hovoríte o tom, že čo, kto môže chodiť do roboty a čo nemôže. Tie veľké fabriky fungujú. Ja sa pýtam, my sme na hraniciach s Českou republikou, máme neďaleko do Rakúska, ten systém je tam podobný, to isté. To znamená, takisto ľudia chcú chodiť do roboty, služby sú tam zatvorené, reštaurácie, pretože zabraňujú šíreniu koronavírusu.
A chcem sa vás opýtať. Ja som zachytila správu o tom, že aj v Japonsku majú problém s tým, že sa tam ten vírus šíri napriek tomu, že sú tam nastavené tieto pravidlá. Takže nie je to len otázka Slovenska. Je to okolitý celosvetový problém, nielen v Európe, ale na celom svete. A tie pravidlá nedokážu vždycky zachytiť ten vírus, ktorý sa šíri bez toho, aby tie pravidlá boli nastavené áno alebo nie.
Takže nájdite nám vy nejaké riešenie iné, ktoré by bolo zmysluplné, a dokázali by sme tento vírus zastaviť.
Ďakujem pekne.
26. 11. 2020 9:51:03 - 9:51:50 18. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 274 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mierna, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
20.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Pán kolega, ja musím povedať, že my s tými obedmi zadarmo v samospráve sme sa veľmi borili a neboli sme absolútne na to pripravení, samosprávy, a spôsobil to veľký chaos. A musím povedať, že ten efekt, ktorý bol, že časť tých detí si vôbec tieto obedy nevážilo, rodičia to neodhlasovali a došlo k plytvaniu.
Takže ten model, ktorý bude teraz nastavený, že sociálne slabšie deti budú chodiť na tie obedy, sa mi zdá veľmi vyhovujúci a daňový bonus pre tých, ktorí to, dokonca si myslím, že tí rodičia to privítajú.
Tak nehovorme o tom, že tie samosprávy toto tlieskali. Vy si neviete predstaviť, čo my sme s tým mali. Ani finančne, ani nijako sme neboli na to pripravení a bol to chaos vtedy, čo sme mali.
Ďakujem pekne.

Deň v parlamente

<- ->