Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
6. 10. 2021 18:27:46 - 18:28:46 40. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 583 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Majorová Garstková, Jana (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Pán Blanár, vidím, že aj vy ste si osvojili slovo krágľovanie. Rovnako ako podobne ako pán poslanec Pellegrini, ktorý pred časom povedal, ak toto prejde, tak je to opäť len rozviazanie rúk na politické čistky, toto je zákon na ďalšie krágľovanie nepohodlných štátnych úradníkov. Pevne dúfam, že tieto slová, ktoré ste vy dnes povedali rovnako ako povedal poslanec Pellegrini, že v prípade ak sa nejakej, dúfam, že veľmi ďalekej budúcnosti stanete opäť členmi vlády, že si ich zapamätáte.
Ak si tu niekto myslí, že sa idú tu robiť nejaké politické čistky, tak to vôbec nie je pravda. A bol by to prvý zákon, ktorý by šiel na rokovanie po zmene vlády. Prieky tu robia viacerí vedúci, ľudia nie sú aktívni, nie sú efektívni, aby konali v prospech občanov. Je tu však množstvo veľmi múdrych a šikovných zamestnancov, ktorí sa určite nemusia báť o svoje miesta. Ďakujem.
6. 10. 2021 18:11:47 - 18:13:16 40. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 583 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Majorová Garstková, Jana (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo. Práve novelou zákona o štátnej službe z vašej dielne sa zvýšili nároky na ochranu štátnozamestnaneckých miest. Konkrétne zavedením požiadavky zdôvodňovať výmeny a zavedením služobného hodnotenia výkonu zamestnancov ako dôvodu na prepustenie. V súčasnosti je oveľa väčšie riziko keď neviete odvolať neschopné zamestnanca, ktorí nielenže nerobí dobre ale robí chyby a neviete s ním nič robiť, lebo ho musí hodnotiť jeden rok, druhý rok, musí vykazovať nejaké neuspokojivé výsledky x-krát po sebe. Neschopní ľudia na svojich miestach, väčšinou politickí nominanti, ktorí nemajú na tých miestach čo hľadať. Inak môže dochádzať k vážnym pochybenia. Miesto toho, aby ste ho odvolali a spravili výberové konanie kde príde kvalitnejší a profesionálnejší zamestnanec. Na vedúcich pozíciách musíte mať človeka, ktorý vie odkontrolovať a vie čo má robiť. Treba oddeliť štátnych úradníkov od politiky. Len bohužiaľ SMER si dosadil na vedúce pozície v štáte vlastných ľudí. Potom ste zákon zmenili, aby ste si ich tam mohli zabetónovať. Riadenie práce štátnych zamestnancov a dosahovanie adekvátnych pracovných výsledkov je realizované práve prostredníctvom vedúcich zamestnancov. Vedúci nemôže byť politicky nominant, musí to byť odborník. My sa musíme správať ako dobrí hospodári, odpolitizovať to a dať možnosť profesionálnym zamestnancom. Ďakujem.
1. 10. 2021 11:57:23 - 11:58:23 40. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Majorová Garstková, Jana (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Pán Blaha je naozaj nepolepšiteľný, presne toto čo tu predviedol som čakala. Tretí deň dookola opakuje to isté len pridáva na teatrálnosti. Už včera rovnako aj dnes sa vyjadril, že pán špeciálny prokurátor je politický nominant? Aký politický nominant, potom je aj generálny prokurátor politický nominant, pretože bol tiež rovnako zvolený v parlamente. Pánovi Žilinkovi pán Bláha včera hovoril, že je odborník a uznávaný odborník v oblasti práva. Áno je, rovnaký odborník a uznávaný odborník v oblasti v oblasti práva je aj špeciálny prokurátor. Všetci tu chcem odbornosť a zákonnosť tak ako poslanec Blaha povedal pánovi Žilinkovi, že si chce ctiť zákon ale toto je hlavný dôvod prečo ho nenávidia, tak rovnako toto hovorím ja pánovi Lipšicovi, že si ctí zákon a toto je dôvod prečo ho nenávidia.
23. 9. 2021 16:38:01 - 16:39:13 40. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Majorová Garstková, Jana (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Neustále sa vraciame k odvolávaniu ministra vnútra. Za ministrovania Romana Mikulca sa však konečne začali riešiť kauzy, ktorých sa asi niektorí boja. K trestným činom sa priznalo už 26 vplyvných ľudí. 26. Policajti, príslušník SIS, ministerskí úradníci, sudcovia, advokáti, podnikatelia a tak ďalej. Zabíjame tu čas a to len preto, aby smeráci a hlasosmeráci nástroje demokracie, akými sú parlament a sloboda prejavu použili na burcovanie vašich ľudí a tak sa snažili zahmlievať reálny stav veci a strach z odhalenia minulosti. A tu si ešte pekne navzájom tlieskajú. Nenechajte sa, pán minister, ani my sa nenecháme, zastrašiť touto schôdzou. Práve za vlády Roberta Fica a Petra Pellegriniho a ich ministrov vnútra sa urobilo maximum preto, aby ľudia stratili dôveru v právny štát. Teraz je ich cieľom navyše oslabiť aj dôveru v bezpečnostné zložky štátu. Je najvyšší čas ukázať občanom, že všetci sú si pred zákonom rovní.
21. 9. 2021 10:45:55 - 10:46:29 40. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Majorová Garstková, Jana (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne, milí kolegovia za vaše faktické poznámky. Ja by som možno len chcela pánovi Richterovi podotknúť, že jedným z hlavných cieľov tohto projektu alebo zákona o najmenej rozvinutých okresoch bola práve podpora vytvárania pracovných miest. A pri tých projektoch, ktoré sa realizovali, to vo veľkej miere zlyhávalo. A preto ja verím do budúcna, že sa budú realizovať kvalitné projekty, projekty, ktoré pomôžu rozvoju regiónu a ktoré naozaj vytvoria pracovné miesta, ktoré budú udržateľné aj do budúcnosti. Ďakujem.
21. 9. 2021 10:34:30 - 10:40:46 40. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Majorová Garstková, Jana (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Vážená pani ministerka, vážení pán predsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci, téma regionálneho rozvoja, ako aj rozvoja najmenej rozvinutých okresov je mi blízka. Dlhé roky som pracovala v oblasti regionálneho rozvoja. Rozdiely medzi jednotlivými regiónmi Slovenska sú značné. Na zmiernenie týchto rozdielov bol v roku 2015 prijatý zákon o podpore NRO. Táto myšlienka bolo z môjho pohľadu veľmi dobrým projektom, avšak v rukách ľudí bažiacich po moci a peniazoch sa stala nástrojom pre korupciu, rodinkárstvo a klientelizmus.
V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť správu Najvyššieho kontrolného úradu o výsledku kontroly, v ktorej sa okrem iného uvádza, že si systém poskytovania príspevku pre okresy bol komplikovaný, byrokratický, zdĺhavý, že výzvy boli zverejňované veľmi neprehľadným a často skrytým spôsobom a chýbali v nich aj transparentné kritériá. Žiadateľ tak nevedel, aké záväzné podmienky má splniť, na čo sa má sústrediť, aby bol jeho projekt úspešný a ani akú výšku finančného príspevku môže očakávať. Na to je potrebné myslieť aj do budúcnosti, aby sa výrazne zlepšilo informovanie verejnosti o výzvach, ktoré sa majú zverejňovať na prehľadnej webstránke spolu s transparentnými kritériami, podľa ktorých budú posudzované a za akej aktívnej účasti partnerov, ktorými bezpochyby sú zástupcovia miestnej samosprávy, regionálni zamestnávatelia, či vzdelávacie inštitúcie.
NKÚ ďalej uvádza, že výber projektov do ročných priorít nebol dostatočne transparentný, že boli schvaľované projekty, ktoré neprispievali k znižovaniu nezamestnanosti v regiónoch alebo rozvoju celého NRO. Pomoc NRO cez regionálny príspevok tak, ako bola dosiaľ nastavená a poskytovaná skôr pomohla obciam a mestám v týchto okresoch s budovaní infraštruktúry alebo dofinancovaní ich vlastných potrieb, ako so znižovaním nezamestnanosti. Pritom hlavným cieľom tohto projektu je vytváranie pracovných miest. Napriek tomu bolo, napriek tomu v období rokov 2016 až 2020 napríklad v okrese Kežmarok podporili projekty, ktoré nevytvorili žiadne pracovné miesta. Takýchto projektov bolo viac ako 55 %. Ešte dodám, že v tomto období okres Kežmarok patril, ale aj doteraz patrí, medzi okresy s najvyššou nezamestnanosťou.
Závažným nedostatok podľa národných kontrolórov bola taktiež, že pre poskytnutie regionálneho príspevku neboli stanovené žiadne merateľné ukazovatele. Dokonca ani povinnosť vytvoriť minimálny počet pracovných miest. Takto bolo zazmluvnených až 40 % projektov v objeme 23 mil. eur. Cez regionálny príspevok sa neraz financovala chýbajúca infraštruktúra alebo sa riešili dlhodobé zanedbané investičné aktivity miestnej samosprávy. Akokoľvek bola táto snaha z pohľadu menej rozvinutých regiónov legitímna, riešenie nezamestnanosti napríklad cez nákup už spomínaných traktorov, rozšírenie čističky odpadových vôd, či výmenou zastaranej výrobnej technológie súkromnej spoločnosti, nepovažuje NKÚ za účelné a hospodárne využitie štátnych financií. Projekty, v ktorých sa realizátori zaviazali vytvoriť pracovné miesta boli podporené v objeme 34 mil. eur a mali vytvoriť 1 700 pracovných miest. V priemere tak bolo na jedno pracovné miesto podporené sumou 20-tis. eur. Kontrolóri však nemohli vyhodnotiť skutočný počet novovytvorených miest, pretože okresné úrady a nezodpovedné štátne inštitúcie takúto evidenciu neviedli.
Túto novelu, ktorú dnes máme v pléne vítam z niekoľkých dôvodov. Touto novelou sa výrazne zjednoduší spôsob prípravy výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku a jeho vyhodnocovanie. Menovanie členov riadiaceho výboru aj naďalej ostáva v kompetencii MIRI a riadiaci výbor podľa tohto zákona bude zložený zo zástupcov MIRI, VÚC, zástupcov miest a obcí, okresného úradu a sociálno-ekonomických partnerov. Akčný plán a ročné priority nahrádza tzv. Plán rozvoja, ktorý je ministerstvom investícií schválený, záväzný dokument zameraný na odstraňovanie zaostávania najmenej rozvinutého okresu. Ako veľmi dobrý krok vnímam aj zmenu spôsobu zaradenia okresov do NRO, do zoznamu, kde po novom patrí aj taký okres, ktorého hranice obklopujú najmenej rozvinuté okresy alebo štátna hranica, tak už kolegyňa tu rozprávala. Aktivita v zmysle navrhovanej úpravy môže presahovať hranice najmenej rozvinutého okresu, ak má priamy vplyv na najmenej rozvinutý okres.
Po prvom čítaní tohto zákona som v júli iniciovala pracovné stretnutie prednostov najmenej rozvinutých okresov so zástupcami MIRI na Okresnom úrade v Kežmarku. Tohto stretnutia sa zúčastnili všetci 20 prednostovia, ktorí spoločne so štátnym tajomníkom MIRI Dušanom Veličom dostali odpovede na svoje otázky, za čo sa aj touto formou chcem poďakovať. Návrh zákona predpokladá vypracovanie plánu rozvoja do 31. mája 2022, čo v praxi znamená vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí i vyhodnotenia a schválenie ministerstvom MIRI. Podrobnosti o zriadení, zložení, počtu členov, dĺžke funkčného obdobia členov, úloh ich činnosti a spôsobe prijímaní rozhodnutí prijímacieho výboru ustanovenie štatút, rokovací poriadok schválený ministerstvom MIRI. Nakoľko sú rôzne pohľady na menovanie členov
===== ... podrobnosti o zriadení, zložení, počty členov, dĺžke funkčného obdobia členov, úlohách i činnosti a spôsobe prijímania rozhodnutí riadiaceho výboru ustanovuje štatút, rokovací poriadok schválený ministerstvom MIRRI. Nakoľko sú rôzne pohľady na menovanie členov riadiaceho výboru, chcela by som vás aj týmto spôsobom v mene kolegov, pani ministerka, poprosiť o ďalšie pracovné stretnutie, ktoré by sa mohlo venovať práve tomuto. Verím, že zmena tohto zákona prinesie viac príležitostí pre širšie skupiny žiadateľov a nie len pre pár vyvoleným.
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
21. 9. 2021 10:34:30 - 10:40:46 40. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Majorová Garstková, Jana (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Vážená pani ministerka, vážení pán predsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci, téma regionálneho rozvoja, ako aj rozvoja najmenej rozvinutých okresov je mi blízka. Dlhé roky som pracovala v oblasti regionálneho rozvoja. Rozdiely medzi jednotlivými regiónmi Slovenska sú značné. Na zmiernenie týchto rozdielov bol v roku 2015 prijatý zákon o podpore NRO. Táto myšlienka bolo z môjho pohľadu veľmi dobrým projektom, avšak v rukách ľudí bažiacich po moci a peniazoch sa stala nástrojom pre korupciu, rodinkárstvo a klientelizmus.
V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť správu Najvyššieho kontrolného úradu o výsledku kontroly, v ktorej sa okrem iného uvádza, že si systém poskytovania príspevku pre okresy bol komplikovaný, byrokratický, zdĺhavý, že výzvy boli zverejňované veľmi neprehľadným a často skrytým spôsobom a chýbali v nich aj transparentné kritériá. Žiadateľ tak nevedel, aké záväzné podmienky má splniť, na čo sa má sústrediť, aby bol jeho projekt úspešný a ani akú výšku finančného príspevku môže očakávať. Na to je potrebné myslieť aj do budúcnosti, aby sa výrazne zlepšilo informovanie verejnosti o výzvach, ktoré sa majú zverejňovať na prehľadnej webstránke spolu s transparentnými kritériami, podľa ktorých budú posudzované a za akej aktívnej účasti partnerov, ktorými bezpochyby sú zástupcovia miestnej samosprávy, regionálni zamestnávatelia, či vzdelávacie inštitúcie.
NKÚ ďalej uvádza, že výber projektov do ročných priorít nebol dostatočne transparentný, že boli schvaľované projekty, ktoré neprispievali k znižovaniu nezamestnanosti v regiónoch alebo rozvoju celého NRO. Pomoc NRO cez regionálny príspevok tak, ako bola dosiaľ nastavená a poskytovaná skôr pomohla obciam a mestám v týchto okresoch s budovaní infraštruktúry alebo dofinancovaní ich vlastných potrieb, ako so znižovaním nezamestnanosti. Pritom hlavným cieľom tohto projektu je vytváranie pracovných miest. Napriek tomu bolo, napriek tomu v období rokov 2016 až 2020 napríklad v okrese Kežmarok podporili projekty, ktoré nevytvorili žiadne pracovné miesta. Takýchto projektov bolo viac ako 55 %. Ešte dodám, že v tomto období okres Kežmarok patril, ale aj doteraz patrí, medzi okresy s najvyššou nezamestnanosťou.
Závažným nedostatok podľa národných kontrolórov bola taktiež, že pre poskytnutie regionálneho príspevku neboli stanovené žiadne merateľné ukazovatele. Dokonca ani povinnosť vytvoriť minimálny počet pracovných miest. Takto bolo zazmluvnených až 40 % projektov v objeme 23 mil. eur. Cez regionálny príspevok sa neraz financovala chýbajúca infraštruktúra alebo sa riešili dlhodobé zanedbané investičné aktivity miestnej samosprávy. Akokoľvek bola táto snaha z pohľadu menej rozvinutých regiónov legitímna, riešenie nezamestnanosti napríklad cez nákup už spomínaných traktorov, rozšírenie čističky odpadových vôd, či výmenou zastaranej výrobnej technológie súkromnej spoločnosti, nepovažuje NKÚ za účelné a hospodárne využitie štátnych financií. Projekty, v ktorých sa realizátori zaviazali vytvoriť pracovné miesta boli podporené v objeme 34 mil. eur a mali vytvoriť 1 700 pracovných miest. V priemere tak bolo na jedno pracovné miesto podporené sumou 20-tis. eur. Kontrolóri však nemohli vyhodnotiť skutočný počet novovytvorených miest, pretože okresné úrady a nezodpovedné štátne inštitúcie takúto evidenciu neviedli.
Túto novelu, ktorú dnes máme v pléne vítam z niekoľkých dôvodov. Touto novelou sa výrazne zjednoduší spôsob prípravy výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku a jeho vyhodnocovanie. Menovanie členov riadiaceho výboru aj naďalej ostáva v kompetencii MIRI a riadiaci výbor podľa tohto zákona bude zložený zo zástupcov MIRI, VÚC, zástupcov miest a obcí, okresného úradu a sociálno-ekonomických partnerov. Akčný plán a ročné priority nahrádza tzv. Plán rozvoja, ktorý je ministerstvom investícií schválený, záväzný dokument zameraný na odstraňovanie zaostávania najmenej rozvinutého okresu. Ako veľmi dobrý krok vnímam aj zmenu spôsobu zaradenia okresov do NRO, do zoznamu, kde po novom patrí aj taký okres, ktorého hranice obklopujú najmenej rozvinuté okresy alebo štátna hranica, tak už kolegyňa tu rozprávala. Aktivita v zmysle navrhovanej úpravy môže presahovať hranice najmenej rozvinutého okresu, ak má priamy vplyv na najmenej rozvinutý okres.
Po prvom čítaní tohto zákona som v júli iniciovala pracovné stretnutie prednostov najmenej rozvinutých okresov so zástupcami MIRI na Okresnom úrade v Kežmarku. Tohto stretnutia sa zúčastnili všetci 20 prednostovia, ktorí spoločne so štátnym tajomníkom MIRI Dušanom Veličom dostali odpovede na svoje otázky, za čo sa aj touto formou chcem poďakovať. Návrh zákona predpokladá vypracovanie plánu rozvoja do 31. mája 2022, čo v praxi znamená vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí i vyhodnotenia a schválenie ministerstvom MIRI. Podrobnosti o zriadení, zložení, počtu členov, dĺžke funkčného obdobia členov, úloh ich činnosti a spôsobe prijímaní rozhodnutí prijímacieho výboru ustanovenie štatút, rokovací poriadok schválený ministerstvom MIRI. Nakoľko sú rôzne pohľady na menovanie členov
===== ... podrobnosti o zriadení, zložení, počty členov, dĺžke funkčného obdobia členov, úlohách i činnosti a spôsobe prijímania rozhodnutí riadiaceho výboru ustanovuje štatút, rokovací poriadok schválený ministerstvom MIRRI. Nakoľko sú rôzne pohľady na menovanie členov riadiaceho výboru, chcela by som vás aj týmto spôsobom v mene kolegov, pani ministerka, poprosiť o ďalšie pracovné stretnutie, ktoré by sa mohlo venovať práve tomuto. Verím, že zmena tohto zákona prinesie viac príležitostí pre širšie skupiny žiadateľov a nie len pre pár vyvoleným.
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
21. 9. 2021 10:34:30 - 10:40:46 40. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Majorová Garstková, Jana (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Vážená pani ministerka, vážení pán predsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci, téma regionálneho rozvoja, ako aj rozvoja najmenej rozvinutých okresov je mi blízka. Dlhé roky som pracovala v oblasti regionálneho rozvoja. Rozdiely medzi jednotlivými regiónmi Slovenska sú značné. Na zmiernenie týchto rozdielov bol v roku 2015 prijatý zákon o podpore NRO. Táto myšlienka bolo z môjho pohľadu veľmi dobrým projektom, avšak v rukách ľudí bažiacich po moci a peniazoch sa stala nástrojom pre korupciu, rodinkárstvo a klientelizmus.
V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť správu Najvyššieho kontrolného úradu o výsledku kontroly, v ktorej sa okrem iného uvádza, že si systém poskytovania príspevku pre okresy bol komplikovaný, byrokratický, zdĺhavý, že výzvy boli zverejňované veľmi neprehľadným a často skrytým spôsobom a chýbali v nich aj transparentné kritériá. Žiadateľ tak nevedel, aké záväzné podmienky má splniť, na čo sa má sústrediť, aby bol jeho projekt úspešný a ani akú výšku finančného príspevku môže očakávať. Na to je potrebné myslieť aj do budúcnosti, aby sa výrazne zlepšilo informovanie verejnosti o výzvach, ktoré sa majú zverejňovať na prehľadnej webstránke spolu s transparentnými kritériami, podľa ktorých budú posudzované a za akej aktívnej účasti partnerov, ktorými bezpochyby sú zástupcovia miestnej samosprávy, regionálni zamestnávatelia, či vzdelávacie inštitúcie.
NKÚ ďalej uvádza, že výber projektov do ročných priorít nebol dostatočne transparentný, že boli schvaľované projekty, ktoré neprispievali k znižovaniu nezamestnanosti v regiónoch alebo rozvoju celého NRO. Pomoc NRO cez regionálny príspevok tak, ako bola dosiaľ nastavená a poskytovaná skôr pomohla obciam a mestám v týchto okresoch s budovaní infraštruktúry alebo dofinancovaní ich vlastných potrieb, ako so znižovaním nezamestnanosti. Pritom hlavným cieľom tohto projektu je vytváranie pracovných miest. Napriek tomu bolo, napriek tomu v období rokov 2016 až 2020 napríklad v okrese Kežmarok podporili projekty, ktoré nevytvorili žiadne pracovné miesta. Takýchto projektov bolo viac ako 55 %. Ešte dodám, že v tomto období okres Kežmarok patril, ale aj doteraz patrí, medzi okresy s najvyššou nezamestnanosťou.
Závažným nedostatok podľa národných kontrolórov bola taktiež, že pre poskytnutie regionálneho príspevku neboli stanovené žiadne merateľné ukazovatele. Dokonca ani povinnosť vytvoriť minimálny počet pracovných miest. Takto bolo zazmluvnených až 40 % projektov v objeme 23 mil. eur. Cez regionálny príspevok sa neraz financovala chýbajúca infraštruktúra alebo sa riešili dlhodobé zanedbané investičné aktivity miestnej samosprávy. Akokoľvek bola táto snaha z pohľadu menej rozvinutých regiónov legitímna, riešenie nezamestnanosti napríklad cez nákup už spomínaných traktorov, rozšírenie čističky odpadových vôd, či výmenou zastaranej výrobnej technológie súkromnej spoločnosti, nepovažuje NKÚ za účelné a hospodárne využitie štátnych financií. Projekty, v ktorých sa realizátori zaviazali vytvoriť pracovné miesta boli podporené v objeme 34 mil. eur a mali vytvoriť 1 700 pracovných miest. V priemere tak bolo na jedno pracovné miesto podporené sumou 20-tis. eur. Kontrolóri však nemohli vyhodnotiť skutočný počet novovytvorených miest, pretože okresné úrady a nezodpovedné štátne inštitúcie takúto evidenciu neviedli.
Túto novelu, ktorú dnes máme v pléne vítam z niekoľkých dôvodov. Touto novelou sa výrazne zjednoduší spôsob prípravy výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku a jeho vyhodnocovanie. Menovanie členov riadiaceho výboru aj naďalej ostáva v kompetencii MIRI a riadiaci výbor podľa tohto zákona bude zložený zo zástupcov MIRI, VÚC, zástupcov miest a obcí, okresného úradu a sociálno-ekonomických partnerov. Akčný plán a ročné priority nahrádza tzv. Plán rozvoja, ktorý je ministerstvom investícií schválený, záväzný dokument zameraný na odstraňovanie zaostávania najmenej rozvinutého okresu. Ako veľmi dobrý krok vnímam aj zmenu spôsobu zaradenia okresov do NRO, do zoznamu, kde po novom patrí aj taký okres, ktorého hranice obklopujú najmenej rozvinuté okresy alebo štátna hranica, tak už kolegyňa tu rozprávala. Aktivita v zmysle navrhovanej úpravy môže presahovať hranice najmenej rozvinutého okresu, ak má priamy vplyv na najmenej rozvinutý okres.
Po prvom čítaní tohto zákona som v júli iniciovala pracovné stretnutie prednostov najmenej rozvinutých okresov so zástupcami MIRI na Okresnom úrade v Kežmarku. Tohto stretnutia sa zúčastnili všetci 20 prednostovia, ktorí spoločne so štátnym tajomníkom MIRI Dušanom Veličom dostali odpovede na svoje otázky, za čo sa aj touto formou chcem poďakovať. Návrh zákona predpokladá vypracovanie plánu rozvoja do 31. mája 2022, čo v praxi znamená vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí i vyhodnotenia a schválenie ministerstvom MIRI. Podrobnosti o zriadení, zložení, počtu členov, dĺžke funkčného obdobia členov, úloh ich činnosti a spôsobe prijímaní rozhodnutí prijímacieho výboru ustanovenie štatút, rokovací poriadok schválený ministerstvom MIRI. Nakoľko sú rôzne pohľady na menovanie členov
===== ... podrobnosti o zriadení, zložení, počty členov, dĺžke funkčného obdobia členov, úlohách i činnosti a spôsobe prijímania rozhodnutí riadiaceho výboru ustanovuje štatút, rokovací poriadok schválený ministerstvom MIRRI. Nakoľko sú rôzne pohľady na menovanie členov riadiaceho výboru, chcela by som vás aj týmto spôsobom v mene kolegov, pani ministerka, poprosiť o ďalšie pracovné stretnutie, ktoré by sa mohlo venovať práve tomuto. Verím, že zmena tohto zákona prinesie viac príležitostí pre širšie skupiny žiadateľov a nie len pre pár vyvoleným.
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
21. 9. 2021 10:34:30 - 10:40:46 40. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Majorová Garstková, Jana (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Vážená pani ministerka, vážení pán predsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci, téma regionálneho rozvoja, ako aj rozvoja najmenej rozvinutých okresov je mi blízka. Dlhé roky som pracovala v oblasti regionálneho rozvoja. Rozdiely medzi jednotlivými regiónmi Slovenska sú značné. Na zmiernenie týchto rozdielov bol v roku 2015 prijatý zákon o podpore NRO. Táto myšlienka bolo z môjho pohľadu veľmi dobrým projektom, avšak v rukách ľudí bažiacich po moci a peniazoch sa stala nástrojom pre korupciu, rodinkárstvo a klientelizmus.
V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť správu Najvyššieho kontrolného úradu o výsledku kontroly, v ktorej sa okrem iného uvádza, že si systém poskytovania príspevku pre okresy bol komplikovaný, byrokratický, zdĺhavý, že výzvy boli zverejňované veľmi neprehľadným a často skrytým spôsobom a chýbali v nich aj transparentné kritériá. Žiadateľ tak nevedel, aké záväzné podmienky má splniť, na čo sa má sústrediť, aby bol jeho projekt úspešný a ani akú výšku finančného príspevku môže očakávať. Na to je potrebné myslieť aj do budúcnosti, aby sa výrazne zlepšilo informovanie verejnosti o výzvach, ktoré sa majú zverejňovať na prehľadnej webstránke spolu s transparentnými kritériami, podľa ktorých budú posudzované a za akej aktívnej účasti partnerov, ktorými bezpochyby sú zástupcovia miestnej samosprávy, regionálni zamestnávatelia, či vzdelávacie inštitúcie.
NKÚ ďalej uvádza, že výber projektov do ročných priorít nebol dostatočne transparentný, že boli schvaľované projekty, ktoré neprispievali k znižovaniu nezamestnanosti v regiónoch alebo rozvoju celého NRO. Pomoc NRO cez regionálny príspevok tak, ako bola dosiaľ nastavená a poskytovaná skôr pomohla obciam a mestám v týchto okresoch s budovaní infraštruktúry alebo dofinancovaní ich vlastných potrieb, ako so znižovaním nezamestnanosti. Pritom hlavným cieľom tohto projektu je vytváranie pracovných miest. Napriek tomu bolo, napriek tomu v období rokov 2016 až 2020 napríklad v okrese Kežmarok podporili projekty, ktoré nevytvorili žiadne pracovné miesta. Takýchto projektov bolo viac ako 55 %. Ešte dodám, že v tomto období okres Kežmarok patril, ale aj doteraz patrí, medzi okresy s najvyššou nezamestnanosťou.
Závažným nedostatok podľa národných kontrolórov bola taktiež, že pre poskytnutie regionálneho príspevku neboli stanovené žiadne merateľné ukazovatele. Dokonca ani povinnosť vytvoriť minimálny počet pracovných miest. Takto bolo zazmluvnených až 40 % projektov v objeme 23 mil. eur. Cez regionálny príspevok sa neraz financovala chýbajúca infraštruktúra alebo sa riešili dlhodobé zanedbané investičné aktivity miestnej samosprávy. Akokoľvek bola táto snaha z pohľadu menej rozvinutých regiónov legitímna, riešenie nezamestnanosti napríklad cez nákup už spomínaných traktorov, rozšírenie čističky odpadových vôd, či výmenou zastaranej výrobnej technológie súkromnej spoločnosti, nepovažuje NKÚ za účelné a hospodárne využitie štátnych financií. Projekty, v ktorých sa realizátori zaviazali vytvoriť pracovné miesta boli podporené v objeme 34 mil. eur a mali vytvoriť 1 700 pracovných miest. V priemere tak bolo na jedno pracovné miesto podporené sumou 20-tis. eur. Kontrolóri však nemohli vyhodnotiť skutočný počet novovytvorených miest, pretože okresné úrady a nezodpovedné štátne inštitúcie takúto evidenciu neviedli.
Túto novelu, ktorú dnes máme v pléne vítam z niekoľkých dôvodov. Touto novelou sa výrazne zjednoduší spôsob prípravy výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku a jeho vyhodnocovanie. Menovanie členov riadiaceho výboru aj naďalej ostáva v kompetencii MIRI a riadiaci výbor podľa tohto zákona bude zložený zo zástupcov MIRI, VÚC, zástupcov miest a obcí, okresného úradu a sociálno-ekonomických partnerov. Akčný plán a ročné priority nahrádza tzv. Plán rozvoja, ktorý je ministerstvom investícií schválený, záväzný dokument zameraný na odstraňovanie zaostávania najmenej rozvinutého okresu. Ako veľmi dobrý krok vnímam aj zmenu spôsobu zaradenia okresov do NRO, do zoznamu, kde po novom patrí aj taký okres, ktorého hranice obklopujú najmenej rozvinuté okresy alebo štátna hranica, tak už kolegyňa tu rozprávala. Aktivita v zmysle navrhovanej úpravy môže presahovať hranice najmenej rozvinutého okresu, ak má priamy vplyv na najmenej rozvinutý okres.
Po prvom čítaní tohto zákona som v júli iniciovala pracovné stretnutie prednostov najmenej rozvinutých okresov so zástupcami MIRI na Okresnom úrade v Kežmarku. Tohto stretnutia sa zúčastnili všetci 20 prednostovia, ktorí spoločne so štátnym tajomníkom MIRI Dušanom Veličom dostali odpovede na svoje otázky, za čo sa aj touto formou chcem poďakovať. Návrh zákona predpokladá vypracovanie plánu rozvoja do 31. mája 2022, čo v praxi znamená vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí i vyhodnotenia a schválenie ministerstvom MIRI. Podrobnosti o zriadení, zložení, počtu členov, dĺžke funkčného obdobia členov, úloh ich činnosti a spôsobe prijímaní rozhodnutí prijímacieho výboru ustanovenie štatút, rokovací poriadok schválený ministerstvom MIRI. Nakoľko sú rôzne pohľady na menovanie členov
===== ... podrobnosti o zriadení, zložení, počty členov, dĺžke funkčného obdobia členov, úlohách i činnosti a spôsobe prijímania rozhodnutí riadiaceho výboru ustanovuje štatút, rokovací poriadok schválený ministerstvom MIRRI. Nakoľko sú rôzne pohľady na menovanie členov riadiaceho výboru, chcela by som vás aj týmto spôsobom v mene kolegov, pani ministerka, poprosiť o ďalšie pracovné stretnutie, ktoré by sa mohlo venovať práve tomuto. Verím, že zmena tohto zákona prinesie viac príležitostí pre širšie skupiny žiadateľov a nie len pre pár vyvoleným.
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
30. 6. 2021 15:03:25 - 15:05:13 34. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia - B. popoludní 1 Tlač 610 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Majorová Garstková, Jana (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
80.
Ďakujem pekne za slovo. V odôvodnení návrhu na odvolanie je uvedené, že v štáte je chaos a rozvrat, že zúri vojna v bezpečnostných zložkách, že právo a demokracia sa otriasa v základoch a že dlhodobo a systematicky bolo poškodzované zahraničnopolitické meno Slovenska vo svete. S tým by sa dalo súhlasiť, ak by v návrhu bolo uvedené meno odvolávanej osoby, a to konkrétne Robert Fico alebo Peter Pellegrini, a nebol by na ňom dátum 28. jún 2021, ale pár rokov späť.
Netreba pripomínať konkrétne kauzy, nakoniec toľko času ani nemám, aby som ich všetky uviedla, ale práve to bolo obdobie, keď boli rozvrátené inštitúcie, justícia, polícia, tajné služby a vlastne celý štát. To bolo obdobie, keď nominanti súkromných osôb z prostredia oligarchie a podsvetia manipulovali spravodlivosť v prospech našich ľudí, keď boli poctiví policajti štvaní a šikanovaní, keď sme utŕžili medzinárodnú hanbu, to bolo obdobie, pozadie ktorého sa teraz konečne odkrýva.
Návrh, o ktorom dnes rokujeme, má ale jedno plus. Prehľadne zhromaždil mená ľudí, ktorí sa na rozvrate štátu a demokracie v minulosti podieľali. Mená ľudí, ktorí vnášali a vnášajú do spoločnosti nenávisť a zlo. Mená ako Pellegrini, Fico, Saková, Blanár, Richter, Vážny, Raši majú za ušami na národnej, ale sú tam aj takí, ktorí majú za ušami na regionálnej úrovni. Je úplne pochopiteľný ich strach a táto aktivita a pre mňa je to vlastne ich priznanie a za to im ďakujem.
24. 6. 2021 9:35:04 - 9:36:29 32. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 583 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Majorová Garstková, Jana (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pán Taraba, nikto nikoho nejde vyšmárať, ako ste to povedali, ak by, pretože tuná sa dáva návrh zákona, kedy bude možné týchto ľudí odvolať. Ja som si robila nejaký prieskum na okresných úradoch. Sú okresné úrady, ktoré napríklad vôbec nechcú nikoho dať o odvolať, pretože sú spokojní so svojimi zamestnancami. Takže určite nepôjde o žiadne čistky, na to sa môžete spoľahnúť.
Pán Faič, páči sa mi, že ste povedali o osobných útokoch. Áno, osobné útoky sa nehodia, lenže u nás je to bežnou praxou v našom meste, takže preto som to povedala.
A čo sa týka môjho odvolania, áno, ja som bola, dôvodom môjho odvolávania bolo, že som poslankyňa mestského zastupiteľstva a vystupujem proti pánovi Ferenčákovi a som jednoducho v tvrdej opozícii, to bol dôvod môjho odvolávania. Žiadna nespokojnosť s mojou prácou, môžte si pozrieť aj zápisnicu z tohto, z tohto dňa. Takže neklamte vy, pán Ferenčák. A ešte možno môžem na to doplniť, že pri pritom, ako sa to celé udialo, tak ja som bola v tom čase tehotná, čo je ešte o to väčšia úbohosť a jednoducho došlo k tomu, že boli zamknuté dvere mne na kancelárii a bola pritom použitá aj mestská polícia, takže celé to bolo také, také, také úbohé. Takže, ďakujem veľmi pekne za slovo.
24. 6. 2021 9:17:35 - 9:23:37 32. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 583 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Majorová Garstková, Jana (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, myslím, že pre všetkých z nás je prvoradé budovanie profesionálnej štátnej správy, ktorá je založená na transparentnosti, etickom výkone povolania a zákaze konfliktu záujmov na princípe politickej neutrality, nestrannosti, efektívneho riadenia a princípe profesionality a stability.
Súčasný stav je však iný. Preto s kolegami predkladáme návrh, návrh novely zákona č. 55/2007 Z. z. o štátnej službe. Touto novelou reagujeme na viaceré problémy a našim cieľom je odpolitizovanie štátnej správy. Predmetom návrhu zákona je posilnenie právomoci generálneho tajomníka služobného úradu vo vzťahu k vedúcim zamestnancom s kontrolou, s kontrolnou právomocou štatutárneho orgánu a štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii. Štátnozamestnanecký pomer vedúceho zamestnanca v prípade odvolania ostáva zachovaný.
Tento návrh vychádza z právnej úpravy platnej do 31. mája 2017. Práve novelou zákona o štátnej službe v roku 2017 sa zvýšili nároky na ochranu štátnozamestnaneckých miest konkrétne zavedením požiadavky zdôvodňovať výmeny a zavedenie služobného hodnotenia výkonu zamestnancom ako dôvodu na prepustenie. V súčasnosti nie je možné odpolitizovanie štátnej správy vo vedúcich funkciách sú zabetónovaní smeráci, snsási, mosťáci, jednoducho všetci tí, ktorých dosadili do funkcií v rámci dvanástich rokov bačovania SMER-u, SNS a MOST-u. Je zaujímavé, že vtedy o čistkách nikto nehovoril.
Ale nechajme minulosť tak, poďme sa pozrieť na iný príklad. Do riadiacej funkcie nastúpi nový manažér, chce veci meniť k lepšiemu, má plán, cieľ, skúsenosti a začne pracovať na potrebných zmenách. Ale čo, celý jeho riadiaci tým ostal po jeho predchodcovi. Veľmi nespolupracujú, nepodávajú adekvátny výkon a ani ich odbornosť nie je na najlepšej úrovni. Čo by mal podľa vás skúsený manažér v takomto prípade robiť? Myslím, že všetci vieme aká je správna odpoveď. Vedia to aj opoziční poslanci, ale pokušenie populizmu je silné. Je ťažké odolať a mnohí ani neodolajú.
Návrh tejto novely je novel je reakciou na viaceré problémy v štátnej správe. Chceme budovať štátnu správu založenú na transparentnosti a odbornosti. Chceme fundovaných ľudí, ktorí prejdú riadnym výberovým konaním nie politických nominantov.
Na úradoch je množstvo spoľahlivých zamestnancov, ale sú tam žiaľ aj taký, ktorý svoju prácu nevykonávajú ani správne ani svedomito, ani s takým nasadením ako by sa možno očakávalo.
Riadenie práce štátnych zamestnancov a dosahovania adekvátnych pracovných výsledkov je realizované práve prostredníctvom vedúcich zamestnancov. V praxi vzniká potreba flexibilnejšieho manévrovania s ľudskými zdrojmi na úrovni manažmentu v prípadoch, kedy tieto výsledky nie sú uspokojivé z rôznych dôvodov. Našou úlohou ako poslancov Národnej rady je prinášať také zákony a schvaľovať ich, ktoré urobia život pre občanov Slovenskej republiky lepším.
K tomu smeru je aj táto novela. Zamestnanci štátnej správy majú byť v prvom rade odborníci. Jediná vec, ktorú, ktorá zaujíma občana je tá, či mu vie úradník a jeho vedúci relevantne a fundovane pomôcť a poradiť. Bývalá vláda si tu bez výberových konaní dosadzovala na riadiace pozície svojich nominantov a zákonom si ich zabetónovala.
Našim cieľom je tieto pozície urobiť, uvoľniť a urobiť na ne riadne výberové konania tak, ako to máme deklarované v PVV. Ak si niekto myslí, že tu budeme robiť nejaké čistky, tak to vôbec nie je pravda, pretože by to bol prvý zákon, ktorý by šiel na rokovanie po zmene vlády. Novelou predpokladáme aj zlepšenie prístupu k zamestnaniu pre všetkých kvalitných a kvalifikovaných uchádzačov a odpolitizovanie štátnej správy.
Ak dovolíte, ešte by som rada pred tým ako skončím, použila dva citáty od našich kolegov poslancov zo smerohlasu, ktorými by som rada poukázala na relevantnosť ich vyjadrení k tejto problematike.
Pán poslanec Pellegrini pred nejakým časom povedal: "Ak toto prejde, tak je to opäť len rozviazanie rúk na politické čistky. Je to zákon na ďalšie krágľovanie nepohodlných štátnych úradníkov." Pevne dúfam, že si tieto slová, na tieto slová spomenie aj v prípade, ak sa jeho strana niekedy v ďalekej budúcnosti dostane do vlády.
Druhý oveľa zaujímavejší citát pochádza od Kežmarčana, ktorý má veľmi blízko k pánovi Pellegrinimu, a to od poslanca Ferenčáka. Je to jeho vyjadrenie z roku 2018, ktoré sa udialo na pôde Euroregiónu Tatry. V tomto období som bola riaditeľkou tejto organizácie na tento post som sa dostala po rokoch práce a postupného zberania skúseností od pozície referenta a projektového manažéra až na post riaditeľky združenia. V tom čase poslanec Ferenčák pôsobil ako predseda rady Euroregiónu Tatry a naše cesty sa pretínali v mestskom zastupiteľstve v Kežmarku. Ako ináč, samozrejme každý z nás na rozličných stranách barikády. Ale dosť na uvedenie do tejto situácie. Pre pochopenie súvislostí na jar v roku 2018 pán Ferenáčák zvolal radu Euroregiónu Tatry ako najvyššieho orgánu združenia a inicioval moje odvolanie s nasledovným odôvodnením. "Pani Majorová Garstková, je poslankyňa mestského zastupiteľstva a v podstate vystupuje proti mne, je jednoducho v tvrdej opozícii."
Milí kolegovia poslanci, ak isto uznáte vyjadrenia týchto pánov k problematike riadenia ľudských zdrojov v štátnej správe sa to dá zhrnúť do jednej vety. Vodu kážu a vodu pijú. Víno, vodu kážu a víno pijú.
Cieľom tejto novely zákona je pre mňa a mojich kolegov poslancov spolu s ktorými ju predkladáme a aj po mojich osobných skúsenostiach nikdy viac neumožniť krágľovanie a čistky, ale dať priestor odborníkom, aby mohli pracovať pre ľudí bez strachu pred každou zmenou politickej klímy. Ďakujem pekne.
22. 6. 2021 14:41:36 - 14:42:09 32. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 508 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Majorová Garstková, Jana (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Táto novela zákona radí medzi nové subjekty územnej spolupráce tie, ktoré vymenovala kolegynka Marcinková aj kolegynka Pivková, na tejto prebiehajúcej schôdzi sme taktiež mali novelu zákona o podpore v najmenej rozvinutých okresoch, prijímateľmi podpory v najmenej rozvinutých okresoch sú taktiež subjekty územnej spolupráce, čiže v rámci najmenej rozvinutých okresov sa tou novelou zákona taktiež rozšíria prijímatelia pomoci. Ďakujem pekne za slovo.
16. 6. 2021 15:49:05 - 15:49:55 31. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 596 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Majorová Garstková, Jana (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Keď ľudia ako Fico, Pellegrini či vy, viníte súčasného ministra vnútra z toho, že nezvláda svoj rezort, je to jasný signál, že to robí dobre.
Pán Suja, mám pocit, že vy žijete vo svojom pomýlenom svete. Teším sa, že temná éra, ktorá tu roky rokúce bola je preč a orgány v činnom, činné v trestnom konaní môžu bez akýchkoľvek politických zásahov odkrývať zločineckú sieť, ktorá presahovala na najvyššie úrovne štátu. Odpovedzte mi prosím, keď ste taký poctivý ako tu hovoríte, pretože ja vás vnímam ako dosť agresívneho človeka, vám vôbec nevadí, že v minulosti skorumpovaní politici manipulovali a zneužívali políciu a dokonca ju vydali aj do rúk organizovanému zločinu? Ďakujem.
15. 6. 2021 15:29:19 - 15:29:40 31. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 596 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Majorová Garstková, Jana (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
42.
Pán Blaha, podľa návrhu má byť dôvodom na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra jeho údajné nezvládanie riadenia rezortu na základe medializovaných udalostí s bližším odôvodnením, že organizačné súčasti ministerstva používajú ako pravidlo vo svojej práci tzv. domnelých univerzálnych svedkov v rámci politického boja.
Nedá sa mi opýtať jednu otázku. Autorom tohto návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi Romanovi Mikulcovi ste vy, pán súdruh Blaha? Lebo takáto znôška logických nezmyslov, nepodložených tvrdení, konšpirácií a fabulácií je ako vystrihnutá z vášho Facebooku, na ktorom podnecujete k nenávisti a šírite klamstvá. Tento pamflet, ktorý tu máme na stole, nie je hodný pôdy Národnej rady.
Orgány činné v trestnom konaní dnes bez akýchkoľvek politických vplyvov odkrývajú zločineckú sieť, ktorá v minulosti presiahla na najvyššie úrovne štátu práve v čase vlád Fica a Pellegriniho. Vy sa jednoducho bojíte a bojíte sa spravodlivosti.
Ďakujem.
15. 6. 2021 14:36:40 - 14:38:18 31. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 596 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Majorová Garstková, Jana (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
26.
Ďakujem pekne za slovo. Myslím, že si stačí položiť pár rečníckych otázok.
Kto navrhuje odvolanie ministra? SMER a SMEROHLAS. Dôvod? Nevinní za mrežami, politickí väzni, vojna policajtov a SIS.
Kto najhlasnejšie kričí? Poslanec Fico a jeho dlhoročný poskok Pellegrini, ktorým sa roky darilo budovať tento ukradnutý právny štát. Teraz sa znova snažia skriviť pravdu a z obetí urobiť páchateľov a z páchateľov obete. Dennodenne zvolávajú tlačovky a kričia o politických väzňoch, nič iné im nezostáva, z mafie sa dobrovoľne neodchádza. Fico a Pellegrini sa boja. Ich kamaráti sa jeden za druhým postupne priznávajú ku korupcii, úplatkom, vydieraniu, kradnutiu.
Prokuratúra a súdy sa stali za vlády SMER-u synonymom nespravodlivosti a korupcie. Sledovanie vtedajších opozičných politikov, riadenie štátu cez oligarchov bolo bežné.
Roman Mikulec sedem rokov za Kaliňákovej éry čelil krivému obvineniu z neoprávnenej manipulácie s utajovanými skutočnosťami. Nakoniec bol zbavený všetkých obvinení a dokázalo sa, že išlo o spravodajskú hru a snahu o jeho diskreditáciu. Fico a Pellegrini ho potrebujú dať dolu tak, ako to skúšali urobiť už vtedy. Nehodným ministrom bol Kaliňák a nie Mikulec, ktorý nechal robiť vyšetrovateľom ich robotu.
Podporujem Romana Mikulca na pozícii ministra vnútra a držím mu palce.
Ďakujem za slovo.
28. 5. 2021 11:12:08 - 11:13:59 28. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia - 28.05.2021 Tlač 532 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Majorová Garstková, Jana (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
46.
Ďakujem pekne za slovo. Ľuďom postihnutým COVID-om sme sľúbili pomoc a pomoc bez tejto zmeny nemôže prísť, v štátnom rozpočte na rok 2021 bola rozpočtovaná rezerva na negatívne vplyvy pandémie ochorenia COVID-19, ktorú sme vyčerpali z dôvodu nepriaznivého vývoja situácie na Slovensku súvisiaceho s pandémiou, počas uplynulých mesiacov sme schválili množstvo zákonov, vláda prijala uznesenia.
Poslanci SaS tiež hlasovali za jednotlivé zákony, poviem príklad. V marci sme napríklad schválili vládny v cestnej doprave s cieľom zabezpečiť čiastočnú kompenzáciu pre dotknuté subjekty v oblasti cestnej dopravy a s cieľom vytvoriť legislatívny rámec pre tvorbu schém štátnej pomoci na podporu podnikov v odvetví cestnej dopravy a zníženia negatívnych dopadov v súvislosti s ochorením COVID-19. Zo 110 prítomných poslancov pri tomto návrhu zahlasovalo 109, čiže aj koaliční, aj opoziční poslanci.
Dnes tu máme zmenu zákona o štátnom rozpočte na rok 2021, čím zabezpečíme dofinancovanie opatrení zameraných na zmiernenie negatívnych následkov pandémie v roku 2021, ako aj ďalších výdavkov štátneho rozpočtu. Finančné prostriedky majú byť určené napríklad aj na podporné schémy, ktoré som spomenula, a to na zníženie strát a výpadkov tržieb pre prevádzkovateľov medzinárodnej autobusovej dopravy, autoškôl, stredísk vzdelávania vodičov. Poslanci SaS sa vyjadrili, že pri navýšení rozpočtu nebudú hlasovať za. Sami seba ste nazvali hlasom rozumu. Toto je vaša zodpovednosť voči ľuďom? Potrebujeme mať vytvorené rezervu a zároveň sa musíme pozerať na to, čo ľudia potrebujú teraz.
Ďakujem za slovo.
12. 5. 2021 9:59:21 - 10:00:15 28. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Majorová Garstková, Jana (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
44.
Ďakujem veľmi pekne za slovo. V poslednej dobe nás napáda množstvo opozičných poslancov, že nemáme prijatú tzv. hmotnú zodpovednosť. Ja vás chcem ubezpečiť, že sa na tom intenzívne pracuje. Tiež som členkou tej pracovnej skupiny, ktorá tento zákon pripravuje, keďže legislatívny proces trvá dlhšie a je to skutočne náročný zákon, tak ho chceme pripraviť tak, aby bol pripravený bez chýb a mohol byť prijatý v tomto pléne.
Ja som veľmi rada, že vy ste túto tému otvorili, pretože aspoň, aspoň verím, že budeme mať podporu aj z vašej strany, keď tento zákon budeme predkladať. A vlastne tento zákon chceli aj ľudia v ankete Rozhodni to, keď sme išli do volieb ako OĽANO, a verte tomu, že sa intenzívne na tom pracuje a verím, že čoskoro pôjde do parlamentu.
Ďakujem.
3. 5. 2021 22:31:29 - 22:32:22 27. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Majorová Garstková, Jana (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
315.
Ďakujem veľmi pekne za slovo. V samotnom úvode treba povedať, že sa ide vyslovovať dôvera vláde, ktorú, čo vnímam ako krok k úspešnému Slovensku v každej oblasti. Som za úspešné, krajšie a zdravšie a hlavne antikorupčné Slovensko, a preto vznikla aj táto vláda.
Ja som tiež rada, že ste otvorili práve tému športu. Taktiež som sklamaná z toho, ako sú na tom pohybovo deti a mládež a mám s tým množstvo skúseností ako bývalá trénerka. Táto oblasť je skutočne dlhé roky podceňovaná a treba začať od malých detí a vytvoriť im podmienky na šport.
Čo sa týka práve oblasti športu a najmä podpory pohybových aktivít mládeže, pripravuje sa množstvo pozitívnych zmien a verím, že sa nám ich podarí naplniť.
Ďakujem pekne.
30. 4. 2021 14:24:38 - 14:26:01 27. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Majorová Garstková, Jana (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
70.
Ďakujem pekne za slovo. Igor, ja ťa považujem za veľkého bojovníka. Ukázal si, že aj na Slovensku sa dá vládnuť aj inak a hlavne dávať do popredia hodnoty, ako sú pravda a spravodlivosť. Tvoj boj proti korupcii sa stal základným predpokladom na uskutočnenie akýchkoľvek zmien. Ak necháme zhnité jablká spolu so zdravými, tak nám zhnijú všetky. Vyčistíme postupne to, čo ostalo ako relikt bývalých vlád Fica a Pellegriniho.
Bohužiaľ nám čas, vôľu i zdroje naďalej odčerpáva boj s COVID-om, s doposiaľ nevídanými problémami, ktorým žiadna vládna garnitúra pred nami nečelila. Boj proti pandémii nás však zocelil, vyvolal veľmi veľa emócií a odkryl slabé miesta. Všetci vieme vďaka tomu, v akom stave tvoja vláda prebrala krajinu, tým pádom vieme, čo sa aktuálne deje, ktoré miesta musíme zosilniť, opraviť a tak môcť pokračovať v nastavenom procese veľkej zmeny.
Verím tomu, že Eduard Heger bude pokračovať v nastolenom trende a dotiahne do konca veci, ktoré sa začali pod tvojím vedením, Igor. Tvoje nasadenie a energiu ti mnohí môžu len závidieť. Ideme ďalej. (Potlesk.)

Deň v parlamente

<- ->