Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
30. 9. 2022 12:40:13 - 12:40:13 72. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1148 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuffa, Filip (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem za slovo. Len krátko uvediem to, že mali sme nedávno na výbore správu Rady Slovenského pozemkového fondu a tam nám predniesli o tom, že koľko je posudzovaných nájomných zmlúv, reštitučných nárokov atď. Zaradil ma tam jeden údaj, keď si dobre pamätám tie čísla myslím, že mali 700 zmlúv a k tým 700 zmluvám proste v 30 % prípadov prišli nejaké pripomienky. Pýtal som sa vtedy na to dotyčného pána, ktorý tam zastupoval Radu Slovenského pozemkového fondu, že čo je kameň úrazu, povedal, že sú to nespokojní ľudia, ktorí hospodária v tých katastroch a premietol to v podstate na to, že Slovenský pozemkový fond a teda z minulosti to majú určité spoločnosti historicky prenajaté tie zmluvy, že tieto nové subjekty niektoré sa dobíjajú teda, aby mali právo nájmu na týchto pozemkoch aj oni a preto keď sa tento návrh zákona posunie do druhého čítania, tak určite sa otvorí aj táto problematika k prenájmu Slovenského pozemkového fondu a nejakej spravodlivosti neni možné, aby mali na slovenskú pôdu, ktorá je nás všetkých proste privilégium prenájmu iba určité spoločnosti. Ďakujem. Pán predsedajúci skončil som.
30. 9. 2022 12:40:13 - 12:40:13 72. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1148 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuffa, Filip (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
... škody. No nechcem to. Tento návrh zákona, je to dôležitá vec, preto to znova tu zopakujem. Škody aj v poľnohospodárstve aj v lesníctve rieši vďaka.
30. 9. 2022 12:25:13 - 12:25:13 72. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1147 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuffa, Filip (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vážený pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Kolegovia, kolegyne, cieľom návrhu zákona je v prvom rade leiminovať škody a predchádzať im. Druhý taký nosný bod tohto návrhu je znižovať stavy zveri, vďaka ktorým tu vlastne tieto škody vznikajú. A tretia taká tá časť, ktorá hovorí o tom a ktorá by mala podporiť ten záujem o poľovanie, o poľovníctvo, výkon práva poľovníctva umožní proste vlastníkom a užívateľom pozemkov, aby mohli vykonávať právo poľovníctva v prvom rade na svojich pozemkoch alebo na pozemkoch, ktoré majú v užívaní. Dosť ma tak zarazilo, že sa spustila až taká negatívna kampaň, pretože stretli sme sa aj s predstaviteľmi Slovenskej poľovníckej komory. To, že je to písané ostrým perom , to už sme tu povedali. A hneď sa otočilo na to, že my ideme likvidovať poľovné združenia, nie že poľovné združenia. Nie, že poľovné združenia, lebo tam bolo, že my ideme siahať poľovníkom na majetky. Toto je neuveriteľná drzosť kto toto pustil vonku, že my ideme siahať poľovníkom na majetky. Na žiadne majetky poľovníkov a ruinovať ich sa nejde. Návrh zákona vôbec o tom nehovorí. Hovorí o tom, že združenie by malo ručiť, áno, za škody. Keď to sledovali poľnohospodári tú diskusiu normálne sa chytajú za hlavy a pýtajú sa: Tak my tu máme svoje pozemky, ktoré nám zver poškodzuje, máme tu úrodu, ktorú nám zver poškodzuje. V konečnom dôsledku techniku, keď nám diviaky rozryjú pozemky, ničíme si traktory, ničíme si stroje, vyhrkané máme kríže, že ledva sa ideme potom postaviť a tuná poľovníci sa cítia dotknutí a urazení a hneď v úvode diskusie keď som mal s pánom Kaššákom v Púchove som povedal. Nie je cieľom návrhu zákona, aby tu došlo ku krachovaniu poľovníckych združení. Hovorím
30. 9. 2022 12:10:13 - 12:10:13 72. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1094 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuffa, Filip (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Chcem apelovať ešte na poslancov z OĽANA, lebo oni tam majú v podstate k tomu také pripomienky a tak sa mi zdá, ako keby to nechceli teda posunúť do druhého čítania. Máte čas na rozmýšľanie do najbližšieho hlasovania, ktoré bude v utorok, máte dovtedy čas si to premyslieť, máte čas diskutovať s ochranármi, ktorých v rámci klubu máte. Boli tu spomenuté nejaké alternatívne výnimky, že ich chceme vylúčiť, ale predsa naša formulácia zákona nevylučuje to, že ministerstvo môže určiť alternatívnej výnimky. Proste to len vypadne to ako podmienka, aby to nebolo proste neustále podmienené, lebo tu zostaneme zacyklení v tom, že vždy to môžem riešiť proste všelijako možno len nie tak jak treba.
Úloha pre ministerstvo. Nech príde s vlastným návrhom zákona. Ja si myslím, že v pléne sa nikto nenájde, kto by chcel bojovať proti ľuďom žijúcim na vidieku, ktorý chcel bojovať za to, aby sa tu chránil život a zdravie. Ja si to osobne neviem predstaviť, že by to niekto nepodporil. Lenže ministerstvo za dva a pol roka proste so žiadnym takýmto návrhom neprišlo.
Keď ste hovorili ešte tých vlkov v Holandsku, ste to tak spomínali. Viete, ja som tu len formuloval to porovnanie chovateľov, ktorí sa pozerajú na to, že ako to funguje v tých iných európskych krajinách a ako to funguje u nás. Áno, my vieme spolu žiť aj s vlkom, aj s medveďom, ale nie, keď nám prerastie cez hlavu. A toto sa dneska už, bohužiaľ, stalo. Zásahový tím má paušálnu výnimku. Síce paušálnu výnimku má, ale bohužiaľ, sú neschopní, neschopní sú predchádzať škodám. Neschopní sú predchádzať ublíženiu na zdraví. Neschopní sú predchádzať to, aby došlo k usmrteniu človeka.
A keď sa tu bavíme o tom počte a minister Budaj to povedal, že treba výrazne zasiahnuť do populácie, že treba zmenu § 40. Tak ešte raz opakujem, máte čas. Odkomunikujte si to aj s ministrom, že ako to potom myslel na tej schôdzi, keď to tu tak prezentoval. Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.
30. 9. 2022 11:55:13 - 11:55:13 72. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1094 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuffa, Filip (-) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pán kolega Šíbl, len ja som tuná zopakoval názor ministra životného prostredia, ktorý tu bol odprezentovaný na mimoriadnej schôdzi a jedným z bodov tej schôdze bol teda, že nerieši problematiku medveďa. On to povedal, že jeho brzdí § 40. My sme na základe jeho výzvy prišli s touto iniciatívnou návrhu novely. Podali sme ministerstvu pomocnú roku. Ak sú nejaké iné kroky, prečo to 2,5 roka ministerstvo životného prostredia neriešilo. A ja súhlasím s tým, nech sa otvorí smernica o biotopoch a zmeňme ju, zmeňme. Napríklad prehoďme medveďa z prílohy 4 do prílohy 5, nech sa zníži, hej, ten jeho status. Myslím si, že dneska na Slovensku, na území Slovenskej republiky už je tu totálne neopodstatnené aby tam bol stále zaradený. Pýtali ste sa, že či mám dojem, že rozhodnutia orgánov štátnej správy sú nedostatočné, čo sa týka § 40 a udeľovania tých výnimiek z druhovej ochrany. My to teraz momentálne vzťahujeme iba na živočíchy. No neudeľujú žiadne výnimky. Pár tých jedincov medveďa, ktorý eliminoval zásahový tím, čo sa tam s tým hrajú, to proste nerieši problém vidieka a problémy škôd, ktoré tuná medveď spôsobuje. A keď ste povedali, že poďme sa o tom baviť, tak to posuňte do druhého čítania. Výšku škody, sám ste povedali, že to neni problém potom ju stanoviť, že či bude taká alebo onaká, je tam momentálne dneska stanovená.
Čo sa týka tej formulácie, áno, ja som povedal, že tú druhú časť tej vety, ktorú vyhadzujeme, tú by som tam vrátil naspäť, nech to je teda zabezpečený stav živočícha v svojom prirodzenom areáli. Ale hovorím, keď tam bude to, že neexistuje iná technicky a ekonomicky prijateľná alternatíva, my tu zostaneme proste na Slovensku zacyklení, vždy tu budú tie škody zo strany chránených živočíchov ako vydra, ako bobor, ako medveď, ako vlk. Tie ostatné už tam nerobia až také škody čo patria do tej skupiny.
30. 9. 2022 11:55:13 - 11:55:13 72. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1094 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuffa, Filip (-) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Nedá mi ešte nespomenúť, keď sme sa bavili o tých škodách vlkom, hej, keď nám to bolo možno tak vyčítané zo strany tých chovateľov a ja som povedal, áno, je tu takýto návrh zákona. Podnet bol síce medveď a útoky, ktoré sú tu pomaly na mesačnej báze, ale tento návrh rieši aj iné chránené druhy živočíchov. A to čo sa z nás ochranári smiali, že my tu ideme teraz nejako že povoľovať zabíjanie vlkov a zabíjanie bobrov, tak ja hovorím, bobor napríklad už dávno nemal byť chránený a vlk sa nikdy ani nemal stať chráneným.
30. 9. 2022 11:55:13 - 11:55:13 72. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1094 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuffa, Filip (-) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Čiže keď sa budete rozhodovať a ak má niekto pochybnosti o tom, že či zahlasovať, či nezahlasovať, či to je v rozpore som počul, teraz sa mi dostalo do uší, že dokonca s európskou legislatívou. Nie nás primárny cieľ je chrániť život, zdravie a majetok občanov Slovenska a hlavne ľudí žijúcich na vidieku. Ďakujem.
30. 9. 2022 11:40:13 - 11:40:13 72. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1096 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuffa, Filip (-) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem za slovo, vidím, že aj pán poslanec Šíbl sa hlási potom do ústnej rozpravy, dobre budeme ešte debatovať. Tento návrh zákona má za cieľ to, aby konečne tu došlo k manažmentu medveďa hnedého. Na mimoriadnej schôdzi, keď sa odvolával minister Budaj, bol to práve minister Budaj, ktorý tu stál a bol kritizovaný za to, že nerieši problém medveďa hnedého. Tak nám všetkým, čo sme tu boli prítomní, povedal, že jeho brzdí tento zákon a konkrétne aj § 40. To je v podstate zaznamenané v tej rozprave, čiže každý kto by o tom pochyboval, môže si to pozrieť. Ja som preto po tejto schôdzi očakával, že ministerstvo príde s nejakým návrhom, prešli dva, tri mesiace, neprišli s ničím, tak strana ŽIVOT podala tento návrh, ja som sa s právnikmi pozrel na ten paragraf a povedal som im, zapracujte tam podmienky, že keď dôjde k ohrozeniu života, zdravia a majetku, že jednoducho ministerstvo musí pristúpiť k regulácii aj chráneného života, keď je. Pozreli sme sa na to a my sme v podstate s údivom zistili, že § 40 všetky tieto ustanovenia už obsahuje a sa pýtam, v čom je potom problém. Tak mi povedali, že problém je v tom, že v ods. 2 v tomto spomínanom paragrafe sa píše: "Orgán ochrany prírody môže povoliť výnimku z podmienok ochrany chránených druhov, vybraných druhov rastlín a vybraných druhov živočíchov," a tam je čiarka a teraz prichádza tá dôležitá vec, "len ak neexistuje iná ekonomicky a technicky realizovateľná alternatíva". A táto veta nás tu, prosím pekne, necháva sa v kuse točiť v takom kolotoči. Obyvatelia majú obrovský problém so škodami chránenými živočíchmi. A teraz ministerstvo vždy si vytiahne túto vetu a oni sa furt budú hrať, tak budeme kastrovať medvede, tak budeme ich chytať, tak budeme ich dávať do zoologických záhrad, vlkov budeme asi tiež chytať, a to že vám vznikajú škody, dobre no budeme sa tváriť, že vám niečo kompenzujeme.
Druhá veta, v ktorej ja vidím osobne problém, na ktorú som bol teda upozornený, je tlak, alebo teda druhý bod je taktiež v § 40 a on sa spomína aj v iných paragrafoch v tom zákone a hovorí sa tam o výške závažnej škody. No my sme boli napadnutí zo strany ochranárskych organizácií, Erik Baláž písal, Iniciatíva "My sme les", ktorá na mňa aj trestné oznámenie podala, ešte som tam myslím, že SOS ... Slovensko, lebo tá slovenská ornitologická spoločnosť, že my ideme znížiť výšku závažnej škody, že čo sme si to dovolili znížiť ju, no tak viete čo, vážení ochranári, aspoň si na budúce naštudujete, čo tam je v skutočnosti napísané, pretože doteraz výška závažnej škody nikde nebola zakotvená a my sme určili hranicu, to, že to je 300 euro, že sa vám to zdá málo, no tak to povedzte tým obyvateľom vidieka, že či to je málo, alebo či to je veľa, keď mu strhne medveď jalovicu, keď mu strhne obce, že či to je málo, alebo veľa tých 300 euro?
Nedá mi ešte nezareagovať aj v podstate zo života, čo sme sa stretli s nejakým ohlasom, pretože predkladáme tu aj návrh zákona o poľovníctve, hej, ktorý má riešiť škody zverov a vysoké stavy zveri. Bol som na stretnutí chovateľov mäsového hovädzieho dobytka a vystúpil tam jeden chovateľ a povedal nám, že je síce dobré, že riešite škody poľovnou zverou, ale prečo neriešite škody vlkom. On hovorí, v Holandsku vlci strhli sto oviec a že okamžite zasadol parlament, a ten zaviazal vládu, že má odškodniť týchto chovateľov, no dal sumu, že asi 200 euro za ovcu, že 200 tis. euro proste okamžite ich odškodnili. A mi hovorí, poslanci, toto si púšťajte v kuse dookola v parlamente. Toto si púšťajte ako sa zachoval holandský parlament a holandská vláda následne, keď ich zaviazal parlament. Ja som mu na to odpovedal, že nezabudli sme ani na túto problematiku, riešime škody a vysoké stavy aj poľovnej zveri a riešime problém aj chránených druhov živočíchov práve týmto návrhom zákona, a práve tým, že my tam vypúšťame tú vetu, ktorá hovorí o tom, že ministerstvo môže pristúpiť k udeleniu výnimky, tam sa nehovorí o love, jak to oni prezentujú, len hlavný problém vidím práve v tej časti, len ak neexistuje iná ekonomicky a technicky realizovateľná alternatíva. Je tam ešte vyhodená aj tá druhá časť vety a výnimka neohrozí zabezpečenie priaznivého stavu populácie dotknutého druhu v jeho prirodzenom areáli. Vyhodilo sa to, ale myslím si, že táto časť vety by sa tam potom mala vrátiť späť, pretože je to síce také trocha absurdné, že ministerstvo by automaticky malo prihliadať na to, aby bol zachovaný ten priaznivý stav, ale dobre, budiš, toto nech je naspäť potom zakomponované v zákone, keby to bolo v druhom čítaní.
Chcel som ešte niečo spomenúť, takto, v praxi sa stáva, že čo sa týka tej závažnej škody, v praxi sa totižto stáva, že orgán neurčí, že ide o tzv. závažnú škodu, a preto táto škoda nie je vyplatená poškodeným a dochádza tak k veľkým majetkovým a ekonomickým stratám na strane poľnohospodárov, lesníkov, poľovníckych združení a všeobecne sa to dá dneska povedať aj na strane napadnutých občanov, a to by mala byť tá prvotná idea toho, keď sa budete rozhodovať, či podporiť tento zákon, alebo nepodporiť, je písaný hlavne kvôli problematike medveďa hnedého, jeho stavov, ktoré sa tu za posledné roky enormne zvýšili. To, či sa tu hádame, či Univerzita Karlova teraz prišla s nejakým výskumom a oni povedali, že dokonca populácia klesla, lebo merateľný ukazovateľ sú škody, merateľný ukazovateľ sú počet napadnutí ľudí a dokonca aj zabitia človeka. To, že oficiálne potvrdili, že je jeden prípad, ja vždy hovorím aj v 2018 Jozef Bado, jeho zabil medveď, to, že to síce nejako upratali, to je druhá vec, že sa to snažili takto skryť. Čiže, keď sa budete rozhodovať a ak má niekto pochybnosti o tom, že či zahlasovať, či nezahlasovať, či to je v rozpore, som počul, teraz sa mi dostalo do uší, že s európskou legislatívou, nie náš primárny cieľ je chrániť život, zdravie a majetok občanov Slovenska a hlavne ľudí žijúcich na vidieku. Ďakujem.
=====
30. 9. 2022 11:40:13 - 11:40:13 72. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1096 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuffa, Filip (-) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vážený pán predseda, ďakujem za slovo. Návrh zákona 543/2002 sú tam dva body, ktoré upravuje, prvý je v § 40 sa z ods. 2 zákona vypúšťa ustanovenie, ktoré hovorí o tom, že za akých možností má ministerstvo právo, teda možnosť vydať výnimku z druhovej ochrany a druhý, druhý bod určuje výšku závažnej škody, doteraz to v zákone nikde nebolo stanovené, nielen v tomto, ale všeobecne v žiadnych, takže sme navrhli výšku. Pán spravodajca, keď spravodajca uvedie zákon, hlásim sa potom do rozpravy ako prvý, aby bolo možné ešte na mňa reagovať aj prípadne faktickými poznámkami.
29. 9. 2022 9:25:14 - 9:25:14 73. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1201 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuffa, Filip (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pani kolegyňa Cigániková, veď vy im nadávate do fašistov. Kto tu nálepkuje všetkých dokola. Pre vás sú tu všetci fašisti. A keď potom potrebujete, tak kolenačky tam doliezate za nimi si dohadovať veci. Sa stačí prestať nálepkovať. Presne to, čo povedal Tomáš Taraba. Celé leto tu nálepkujete všetkých dokola. Pre váš sú všetci fašisti. A teraz zrazu ako veľkí prospechári, veľkí obhajcovia oligarchov tak kolenačky doliezate.
29. 9. 2022 9:10:14 - 9:10:14 73. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1201 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuffa, Filip (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Tomáš Taraba, zhruba v strede rozpravy si sa spýtal veľmi dobrú otázku, že kto chce v tomto strane SaS asistovať, čo robí. Odpoveď tu máme a veľmi presnú. Iba populisti HLAS-u. To je jediné zoskupenie okolo Petra Pellegriniho, ktoré sa ku nim pridalo a podporuje ich. Nikto iný. Ani SMER im nechce pomáhať, len boli zatlačení do kúta. Dokonca ani zahlasovať za odvolanie Matoviča nechcú, len každý kto vie počítať elementárnu matematiku, tak vie dopredu, aké bude kvórum. Tak jasné, že je populistické povedať, áno, budeme hlasovať za odvolanie. No, keď viem, že nás tu nebude dosť, no tak jasné zahlasujem, aj keď to nechcem. Toto je pravda a toto treba povedať. Včera v závere rozpravy som vystupoval jak posledný a presne toto som sa pýtal, lebo tu vykrikovali dole okolo Suju, že jak tu oni budú do nohy. Chlapci, som zvedavý, koľko vás tu bude. A dneska na tom hlasovaní sa ukáže, koľko tu bude poslancov z opozície, ktorí kričali, že zahlasujeme za a podporíme odvolávanie. Áno populisti HLAS-u sú jediní, ktorí stoja na strane SaS-ky. To, ako si povedal potom, že vláda sa rozpadla zásluhou našej strany Život. Áno, je v rozpade, však jedna strana, liberálna strana proste vypadla preč a keď tu padajú narážky na nejaké nominácie ministrov, ja som povedal, však my sme kritizovali, aj kritizujeme a aj kritizovať budeme. Prichádzajú návrhy zákonov, ktoré budú pokračovať na riadnej schôdzi, myslíte si, že ja budem ospevovať ministrov to za čo robili. Však len ich môžem ďalej kritizovať, keď nerobia tie veci tak, ako mali robiť a zopakujem to ešte raz. To čo si povedal a čo t málo odznieva. Áno strana Život má najväčšiu zásluhu na tom, že sa táto vláda rozpadla.
28. 9. 2022 18:55:03 - 18:55:03 73. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1201 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuffa, Filip (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Pán kolega Suja, presne ťa zacitujem, čo si teraz povedal. Tak predčasné voľby sú nereálne, tak čo tu potom hráte za divadlo REPUBLIKA. Toto mi vysvetli, tak tu ideš odvolávať, biješ sa do pŕs, že čo ste vybavovali, jak ste vybavovali a potom povieš, tak predčasné voľby sú nereálne. Tak presne pomáhate liberálnej bande vrátiť sa naspäť. Už tu nesedíš, podobne jak tu nesedí Peter Pellegrini, ktorý tu mal silácke reči, aby som vystúpil v rozprave, aby mohol reagovať a zdrhol samozrejme. Lebo jediná ich politika je odprezentovať si svoje zákony, potom tam kde sa im niečo nepáči si tu prídu a jedine, čo na tlačovky chodia vyplakávať, že koľko sa prispieva, koľko sa neprispieva. Tak, keď sa pozrieme spätne, čo robili oni, tak urobili veľké nič, celý veľký Peter Pellegrini.
28. 9. 2022 18:55:03 - 18:55:03 73. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1201 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuffa, Filip (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
... si sa priznal, no tak to tak bolo. To je normálne neuveriteľné, že ešte v priamom prenose ste ochotný sa tu priznať a v podstate to vykrikujete, že ak vy sa viete dať kúpiť. No dobre, však, ale dobre. Veľkí hrdinovia, veľkí hrdinovia pri odvolávaní ste tu, že vy všetci idete podporiť odvolanie ministra Matoviča, že všetci tu budete do nohy. No ja som zvedaví zajtra, kto bude chýbať od vás. Veľmi som na to zvedaví. Síce hovoríte, že do nohy, ale uvidíme naozaj pri tom hlasovaní. A toto, čo tu trepete nie vy, lebo vy ste to nehovorili, ale Pellegrini to, oblečieme si dresy, som zabudol tie nápisy, jedny za, jedny proti. Viete aký dres si ja oblečiem, obrazne povedané, že nepodporujem túto liberálnu bandu, toto bude môj dres na hlasovaní, aby to bolo jasné aj Pellegrinimu. Musíme držať spolu, opozícia musíme držať spolu. Viete koľkokrát nám potopili návrhy zákonov? Však oni neboli schopní podporiť návrh zákona, aby predavačky mali úľavu, že tam robia za žobrácke dni v nedele. Toto nie sú schopní podporiť. Tu budú sa tváriť, že aká je opozícia jednotná. Neni jednotná. Kopec zákonov nám nepodporili. Tuná bude za jeden povraz. Držíme stále, 14 hlasovaní, stále sme držali. Počúvajte aspoň si pozrite tie hlasovania, ak ste hlasovali, keď už také veci trepete. Ďakujem.
28. 9. 2022 18:40:03 - 18:40:03 73. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1201 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuffa, Filip (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Keďže poslanec Peter Pellegrini ma vyzval, že mám vystúpiť v rozprave, aby som mohol naňho reagovať, tak tu vystupujem. Ja som mu ešte v lavici povedal, že som zvedavý, či tu bude sedieť, nesedí tu. Lavice sú prázdne, Hlas zdrhol. To je typický Hlas, príde si tu spraviť divadielka, potom utekajú na tlačovky. Toto je celá ich politická činnosť, ktorú robia a väčšinou tu nesedia. Nesedí tu ani teraz napriek tomu, že ma vyzval a myslel si, že ja sa teraz poskladám z nejakého Petra Pellegriniho, že mi povie, že vystúp a poď do rozpravy, aby som mohol reagovať. Som tu, vystupujem a som zvedavý, či sa vráti, či sa nevráti, či bude niečo reagovať. Povedal to Pellegrini vo svojej rozprave - je mi jedno čo sa bude diať. Trikrát toto zopakoval minimálne, že kto sa bude s kým spájať, že mu to je jedno. A ja som mu povedal, ale mne to neni jedno čo sa bude diať. Lebo ja tu nebudem podporovať liberálnu bandu čo sa tu má vrátiť naspäť. Povedal som to spojenie HLAS, SaS-ka, PS-ko a ešte aj SPOLU. Všetky tieto štyri strany síce majú len po jednom poslancovi zastúpenie, všetky tieto štyri liberálne strany sa spojili a tu si teraz hrajú divadlá. Republika, nechápem ináč. Tuná sa stále hrajú, že akí sú oni rozumní a to, proste zaslepení nenávisťou, kritizujú nám tu pomoc rodinám. Nechápem, vy sa rozprávate niekedy s rodičmi čo majú deti? Rozprávate sa s nimi? Lebo ja s kým sa rozprávam, každý povie, že sa teší na tú podporu, či sú to rodinné prídavky, či sú to daňové úľavy. Stačí ísť trocha do terénu a opýtať sa na to. Je zvláštne, že zrazu najviac na našich voličoch tu záleží všetkým ostatným stranám okolo nás, že čo moji voliči na to, čo naši voliči na to, čo voliči strany Život. Ja vám poviem čo hovoria voliči strany Život, nepodporte SaS-ku, aby sa vrátila naspäť. To nám hovoria. Toto je politika strany Život, nepodporte tú liberálnu bandu. A to čo som hovoril, že mi volali teraz, čo to tam predvádzajú v tom parlamente, čo tam hovorí ten Sulík, čo to trepe? Hovorí to je čistá agenda otvorenej spoločnosti od vrchu až od európskych štruktúr až tuná po poslanecké lavice majú zastúpenie a presadzujú to. Nedovoľte sa vrátiť tým ministrom naspäť, nedovoľte naspäť obsadiť školstvo. Hovorí, vy si ani neviete predstaviť aké škody tam sú napáchané. Jedna vec čo schvaľujete zákony, druhá vec je čo si oni na ministerstve robia, aké právne dokumenty si prijímajú, čo robia. Bolo tu povedané o tom, že čo je najväčšie zlo na Slovensku a stále to tu bolo označované, že my vieme presne čo je najväčšie zlo, my vieme presne, všetci vedia presne čo je najväčšie zlo tuná. Zvláštne, ja nie som si istý či strana HLAS tu má takúto, takúto morálnu výsadu rozprávať, že čo je tu najväčšie zlo. Na ich mieste by som trocha pomlčal, že čo je tu najväčšie zlo. Ďalšie zlo, ktoré nás tu čaká keby sa aj rozsypala táto vláda je úradnícka vláda prezidentky Čaputovej. Kto bol u Čaputovej vtedy sedieť? Pellegrini tam bol. Ja som tam nebol u Čaputovej sa dohadovať. Spýtajte sa Pellegriniho čo tam robil, čo sa dohadovali vtedy s prezidentkou Čaputovou? Krátku pamäť máme na to, nie, nepamätáme si kto kto tam bol vtedy, koho si zavolala Čaputová. Mňa si nezavolala, ani Tarabu si nezavolala, Pellegriniho si zavolala. Úradnícka vláda, všetci dobre viete, kto mal byť vtedy na čele - Kolíková. A keď toto schvaľujete, keď toto schvaľujete Republika, kľudne, obhajujte si ti, schvaľujte si to, vysvetľujte voličom. Pán poslanec Mazurek, tiež tu už nesedí, bol tu síce do konca, ale odišiel, neviem či sa vráti. Ty máš tú drzosť tu povedať, že my sa bojíme o svoje miesta, že preto tuná dávame si ako podmienku, že keď sa má odvolať minister, žiadame od SaS-ky, aby dala hlasy na predčasné voľby. Nikto ste to s ňou nevyrokovali, nesplnila to. Vy si myslíte, že my chválime Matoviča za tie kroky? Áno, kritizovali sme ho. Pozrite sa spätne, kritizovali sme ho aj za lotériu, aj za kadejaké iné veci čo robil. Ale keď tu niekto takto trepe, že my sa bojíme o svoje miesta, pozrite sa z akých miest my sme kandidovali. Ja som doteraz robil, čestne som robil. Ja sa nebojím toho, že by som vypadol z parlamentu. Pracovať viem, viem sa vrátiť naspäť a keď tu také trepete, Republika, že my sa bojíme o svoje miesta, prosím vás, spamätajte sa a viac to tu ani nepoužívajte. Tak isto jak nepoužívajte tu takéto naratívy, že my sme kúpení. Keď si teba, Miro Suja, dakto kúpi, nech si ťa kupuje. Keď si teba, Mazurek, dakto kupuje, nech si ťa kupuje. A láskavo netrep na potom to neporovnávaj s nami. Tak mňa si prišli kúpiť, aj všetkých ostatných si prišli kúpiť a kúpili si ich. Však pusti si tú faktickú poznámku čo si tam mne povedal, lebo ja sa normálne čudujem, že jak môže byť dakto taký hlúpy, že to vôbec povie vo faktickej poznámke. Si sa priznal, no tak to, tak bolo. To je normálne neuveriteľné, že ešte v priamom prenose ste ochotní sa tu priznať a v podstate to vykrikujete, že jak vy sa viete dať kúpiť. No dobre, však. Ale dobre, tak, ale dobre, veľkí hrdinovia, veľkí hrdinovia pri odvolávaní ste tu, že vy všetci idete podporiť odvolanie ministra Matoviča...
=====
28. 9. 2022 17:55:03 - 17:55:03 73. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1201 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuffa, Filip (-) - poslanec NR SR -  
Máme tu zaujímavé priznania v priamom prenose, dobre. Pán kolega Pellegrini viackrát ste v rozprave spomenuli, že vám je jedno, že čo sa tu bude diať potom, znova ste zo zopakovali, potom ste povedali, že je jedno kto sa s kým bude dohadovať, čo bude, je vám jedno čo sa tu bude diať. Mne to neni jedno, čo sa tu bude diať. Vám veľmi záleží na našich voličoch, čo nám povedia naši voliči, jak sa postavia naši voliči a čo bude. Viete, čo nám hovoria naši voliči, nepodporte tú liberálnu bandu, aby sa vrátila naspäť. Toto nám hovoria naši voliči, teraz som mal telefón od učiteľky jednej a mi hovorí, to čo tam vy predvádzate, čo to tam tie vystúpenia v rozprave, čo to je? Hovorí, vy chcete tu vrátiť naspäť otvorenú spoločnosť na ministerstvo školstva, ministerstvo zahraničných vecí, v Europarlamente majú otvorenú spoločnosť. Toto nám hovoria naši voliči a ďalšiu vec, čo mi povedali, čo upozornili na vec. Hovorí, pozrite sa pán poslanec, aké spojenie tu vzniklo, SaS-ka spolu s PS-kou a HLAS. Presne toto čo ste sa bili pred nejakým časom, nie nikdy v živote nikdy nič. Tu sa pekne ukazuje vaše liberálne zoskupenie, ktorí ste sa tu už dohodli a ešte raz to zopakujem, mne to neni jedno, čo sa bude diať a a vadí mi, aby sa táto liberálna banda vrátila naspäť a môžte sa smiať koľko chcete, smejte sa, toto je holý fakt, a toto nám hovoria naši voliči.
28. 9. 2022 16:10:03 - 16:10:03 73. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1201 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuffa, Filip (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo. V tej rozprave ministra financií zaznelo tu aj argumentácia pritom skrátenom legislatívnom konaní a tak isto aj pani Zemanová tuná vyčítala Igorovi Matovičovi, že zneužil teda legislatívny proces pri skrátenom legislatívnom konaní pri prorodinnom balíčku. A veľmi správne to tu zaznelo, že pes, ktorý, aby mohol behať do reštaurácií je dôležitejší ako naše deti a tu sa SaS neobávali a nehanbili to, aby to legislatívne konanie skrátili. To je čosi úplne trápne. Strana Sas si hovorí, že stranou odborníkov. To je strana odporníkov a povaľačov, povaľačov vlád. Toto je strana SaS. Rovnako tiež aj to čo tu zaznelo a ja si viem predstaviť, aby Slovenská republika v nadchádzajúcich prezidentských voľbách mala dôstojnejšieho prezidenta ako máme dnes. Dúfam, že sa Slovenská republika toho dožije. A to čo tu zaznelo a všeličo čo sme sa podozvedali teraz pri tomto vystúpení pani Zemanová, váš prístup je cynický k ľuďom nad 65 rokov, ktorých považujete za nejaký odpad, ktorý ekonomicky jednoducho je nepotrebný, tých teda nemáte ani prioritu očkovať hlavná vec, že ste tuná hlasovali za to, za tie očkovania, za tie vaše lotérie a tie nezmyselnosti. Teraz sa tvárite, že vás sa to netýka, no vás sa to týka. Na jednej strane ste prijímali zákony proti ľuďom a potom ste vyplakávali v médiách akí vy ste pre ľudí a v prospech ľudí, akí ste vy odborníci. Toto sú všetko bľudy. Vy patríte jednoducho na smetisko dejín.
28. 9. 2022 11:55:04 - 11:55:04 72. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1078 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuffa, Filip (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem za slovo. Oba tieto návrhy zákonov majú za cieľ nejaké napraviť tých krívd, ktoré tu boli. Tento návrh predpokladá jasne a zrozumiteľne oprávnenie vlastníkov zastavaných pozemkov na formu, spôsob a dobu náhrady za obmedzenie ich vlastníckych práv, ktoré doposiaľ neprimerane zvýhodňovali vlastníkov stavieb... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Pán poslanec, myslím, že...

Kuffa, Filip, poslanec NR SR
Stihnem.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Stihnete to. Dobre. Dobre.

Kuffa, Filip, poslanec NR SR
... v uplatňovaní práv vlastníkov pozemkov v porovnaní so všeobecnou právnou úpravou. V súčasnosti je prax taká, že za obmedzenie vlastníckych práv, napríklad pri modernizácií železníc, vlastníkom pôdy bola poskytovaná jednorazová náhrada za obmedzenie práva užívať, určená znaleckým posudkom spred štyroch, resp. 5 rokov, t. j. spoločnosti konajúce za štátne orgány , ktoré majú na starosti vysporiadanie pozemkov pod stavbu, dajú vyhotoviť znalecký posudok na určenie výšky ceny obmedzenia na začiatku realizácie vyporiadacieho konania, napríklad v roku 2016 a tento znalecký posudok používajú aj pri poskytovaní náhrady za obmedzenie aj v roku 2022. Preto pri oboch návrhoch zákonov dávame, že znalecký posudok nesmie byť starší ako pol roka, aby odrážal nejakú aktuálnu realitu.
Ďalej obmedzenie vlastníka môže trvať aj niekoľko rokov. .Preto, ak vlastník má strpieť toto obdobie výstavby a vysporiadania pozemkov pod stavbami, je spravodlivé a správne, aby dostal za toto obmedzenie primeranú náhradu, ktorá náhrada bude v adekvátnej výške daného roka. Ďakujem. Skončil som.
28. 9. 2022 11:55:04 - 11:55:04 72. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1078 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuffa, Filip (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem za slovo. Prvý návrh zákona, ktorý sme pred chvíľou uvádzali sa dotýkal vlastníctva bytov a nebytových priestorov. Tento druhý návrh zákona sa dotýka majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod stavbami. Tiež sa hlásim do rozpravy ako prvý, aby bola ešte teoreticky možnosť reagovať aj faktickými poznámkami. Ďakujem. Otvorte.
28. 9. 2022 11:40:04 - 11:40:04 72. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuffa, Filip (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ústavný súd Slovenskej republiky konštatoval v jednom náleze č. 42/2015-105 z 12. októbra 2016 rozhodol, že ustanovenia § 10 ods. 5 druhá, tretia, štvrtá veta § 10 ods. 9, § 10 ods. 10 prvá a tretia veta a § 10 ods. 12 prvá, druhá a štvrtá veta zákona 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov v rozsahu, v akom sa v týchto ustanoveniach používa slovo jednorazová v slovnom spojení primeraná jednorazová náhrada, nesú v súlade s čl. 20 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky a s čl. 1 dodatkového protokolu Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. To je prijal všeobecný záväzný právny názor k ústavnosti len tej časti napadnutých ustanovení, ktorá sa týkala primeranej jednorazovej náhrady. Citované rozhodnutie je podľa môjho názoru aplikovateľné aj na obmedzenie v zmysle § 23 ods. 5 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, to je vlastne novela o tomto, o tomto zákone. Keďže toto rozhodnutie Ústavného súdu meritórne posudzuje otázku náhrady za obmedzenie vlastníckeho práva, vrátane obmedzenia vzniknutého zriadením vecným bremenom. Nie je právne významné, že výrok rozhodnutia sa týka iného zákona ako zákona č. 182/1993 Z. z., odôvodnenie je formulované ako všeobecné a priamo z neho vyplýva, že otázku ústavnosti jednorazovej náhrady na obmedzenie vlastníckeho práva rieši Ústavný súd meritórne prvýkrát v uvedenom konaní. Podľa rozhodnutia právne názory Ústavného súdu na meritórne otázky ústavnosti získajú záväznosť pro futuro vtedy, ak sa Ústavný súd k nim vyjadrí v merite sporu. Z rozhodnutia vyplýva, že na rozdiel od primeranej náhrady, ktorá sa pri vyvlastnení poskytuje spravidla jednorazovo, pri nútenom obmedzení možno uvažovať o pravidelných platbách primeranej náhrady počas trvania núteného obmedzenia. Týka sa to predovšetkým takých obmedzení práv vlastníka, v ktorým prípade možno dôvodne očakávať trvanie obmedzujúceho zásahu po dlhý čas. V danom prípade vecné bremeno obmedzuje vlastníkov pozemkov od 01.09.1993, teda už skoro 29 rokov a bude ho obmedzovať zrejme, teda už tuším dokonca 30 bude a bude ho obmedzovať zrejme aj naďalej. Prinajmenšom dokiaľ bytový dom bude stáť a teda sa podľa môjho názoru jedná o dlhý čas v zmysle uvedeného rozhodnutia Ústavného súdu. Uvedené rozhodnutie Ústavného súdu podľa môjho názoru je potrebné vykladať tak, že vo všetkých prípadoch dlhodobého obmedzenia vlastníckeho práva patrí takémuto vlastníkovi opakujúca sa náhrada za obmedzenie vlastníckeho práva. Tam ďalej v tom odôvodnení sú čítané ešte tie dôvody, ktoré tam boli uvedené.
Čo je zmyslom a podstatou tohto zákona je to, že miesto jednorazovej náhrady, ktorú priznáva tento zákon dnes, chceme touto novelou docieliť to, aby ten vlastník, ktorý, ktorý má tieto pozemky pod týmito stavbami, mu bola priznaná náhrada a teraz nie taká nejaká z brucha čo si myslia, že sa bude dohadovať, ale ktorá bude určená znaleckým posudkom, znaleckým posudkom nie starším ako pol roka. Ak chceme dospieť k nejakej spravodlivosti, tak si myslím, že tento návrh zákona by sme mali prijať. Bolo tu mnoho zákonov, aj teraz sme pred chvíľou hlasovali hej o presune napríklad pozemkov zo štátu na, teda na samosprávu a tak ďalej. Vždy sa tu tvárime, že chceme nejako vysporiadavať tieto, tieto veci, ale v skutočnosti stále tu máme takéto návrhy, návrhy nie. Stále tu máme platné zákony, ktoré šliapu po vlastníckych právach a tento návrh zákona má v podstate za cieľ to, aby došlo k eliminovaniu tieto nespravodlivosti, ktorá tu trvá už 30 rokov. Ďakujem.
28. 9. 2022 11:40:04 - 11:40:04 72. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuffa, Filip (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Vážený pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Mám tu pripravené odôvodnenie, hlásim sa zároveň hneď ako prvý do rozpravy, aby teda bola možnosť reagovať a prednesiem tieto veci v rozprave.

Deň v parlamente

<- ->