Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
20. 6. 2023 18:16:51 - 18:20:48 94. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1741 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuffa, Filip (-) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
prosím vymazať rámček
20. 6. 2023 17:56:57 - 18:02:37 94. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1730 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuffa, Filip (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
100.
Takže dovolím si okomentovať pripomienky, ktoré nám zaslala prezidentka. Jedna z pripomienok jej bola, že bol podaný rozsiahly pozmeňujúci návrh a ktorý bol predložený tesne pred hlasovaním.
Ten rozsiahly pozmeňujúci návrh bol o tom, že keďže sa obštrukciou skončila posledná schôdza, ktorá tu bola predtým, nestihol sa prerokovať, tak sme potrebovali posunúť účinnosť o dva mesiace. Čiže slová "1. mája" sa zmenili na slová "1. júla". A toto je podľa Kancelárie prezidentky Slovenskej republiky rozsiahly pozmeňujúci návrh podaný tesne pred hlasovaním. Áno, bol podaný tesne pred, ale išlo tam iba o jedno slovo, "máj" sa zmenil za "júl".
Čo sa týka ostatnej časti pozmeňujúceho návrhu, ten bol predložený, tam bol, mesiac a pol proste ten pozmeňovák visel na webe, každý si ho mohol pozrieť a jediná zmena, ktorá potom prišla, bola zmena účinnosti. Nechápem, ako toto mohol niekto vyhodnotiť, že to bolo rozsiahle. Keď sa pozriem na samotný text pozmeňováku, prosím pekne tri vety tam boli. Tri vety. To bola tá rozsiahla novela. Nerátam tam názov zákona, ktorý bol dlhý, hej, pretože sú tam vymenované všetky tie novely, ktoré ho menili, a boli tam ešte tri technické veci, ktoré z toho pôvodného návrhu len hovorili o tom, že vypúšťa sa bod 3, hej? Tak ešte ďalšie tri také technické veci. Tak toto je podľa Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky rozsiahly pozmeňujúci návrh!
Ďalej tam vytýkala, že existuje aj nariadenie vlády, ktoré rieši túto problematiku, a teda umožňuje aj vypovedať nájmy k pôde. No a keď existuje to nariadenie vlády, aký je potom problém, aby to bolo aj ukotvené v zákone? Kto sa toho bojí, aby to bolo ukotvené v zákone? No jedine nepoctivý poľnohospodár, ktorý už dneska zneužíva dotačný systém, má polia zaburinené, pozemky od SPF-ka zaburinené, pozemky vo vlastníctve Slovenskej republiky a v správe Slovenského pozemkového fondu zaburinené a berie na to dotácie. Jedine takému človeku to môže vadiť. Za koho potom prezidentka kope, ja sa pýtam. Koho ona počúva? Koho záujmy háji?
Ďalší bod z jej teda výčitiek tam bolo, že môže to spochybňovať napríklad ten fakt, že sa ponechávajú časti pozemkov úhorom. Úhor dneska je dopredu deklarovaný. Ten poľnohospodár musí na stôl položiť zoznam pozemkov, presný súpis pôdnych dielov, kde on deklaruje dopredu, že to ide nechať úhorom. Môže sa orná pôda nechať aj na viac rokov, ale má to podchytené v tých dotačných schémach. Garantuje to dopredu. Deklaruje, že tento a tento pozemok, tento a tento pôdny diel idem nechať na takú a takú dobu úhorom. Čiže to je v súlade, v súlade s nájomnou zmluvou, v súlade s poľnohospodárskou politikou štátu. Ako môže Kancelária prezidenta Slovenskej republiky toto spochybňovať? To je, proste skupina diletantov tam musí pracovať, čo radia prezidentke, keď také niečo napíše.
Posledná vec, nebudem zdržiavať tú rozpravu. Prezidentka nám vrátila zákon, ktorý sme nepredkladali. Ja teraz neviem, že akože kde nastala komunikačná chyba, pretože pozmeňujúci návrh som prednášal ja. Pozmeňujúci návrh som na organizačný odbor zaniesol ja, viem, čo som prečítal, viem, čo je zachytené v rozprave, a vidím, čo nám prezidentka vrátila v prílohe, a to nie je návrh, ktorý sme my prednášali. Ja to ešte odkomunikujem s organizačným odborom. Pretože keď si kancelária ministra, či ministra, Kancelária prezidenta Slovenskej republiky dovolila tvrdiť, že ide o rozsiahly pozmeňujúci návrh predložený tesne pred hlasovaním, tak oni vlastne posudzovali návrh zákona, ktorý my sme ani nepredkladali. Čiže toto je, toto je pre mňa taký trocha nonsens.
Ďakujem a hlasovanie termínujeme zajtra o sedemnástej. Sú tam viaceré hlasovania, takte zajtra o sedemnástej budeme hlasovať. Ďakujem.
20. 6. 2023 17:56:57 - 18:02:37 94. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1730 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuffa, Filip (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
96.
Ďakujem za slovo. Národná rada schválila dňa 18. mája 2023 zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov.
Prezidentka Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátila Národnej rade uvedený zákon na opätovné prerokovanie a vo svojom rozhodnutí uviedla dôvody, ktoré ju viedli k tomu, aby využila svoju právomoc, ktorá jej vyplýva z Ústavy Slovenskej republiky.
Na základe uvedeného predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 1817 zo 7. júla 2023 podľa § 90 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku pridelil predmetný zákon vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Ako gestorský výbor určil výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a súčasne určil lehotu na jeho prerokovanie.
Prezidentka Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí z 5. júna 2023 č. 3090-2023-PSR uviedla dôvody na vrátenie zákona, ktoré sú odôvodnené v časti II a navrhla, aby Národná rada Slovenskej republiky po opätovnom prerokovaní zákon neprijala ako celok.
Určené výbory prerokovali predmetný zákon v lehote určenej rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky takto: ústavnoprávny výbor rokoval dňa 13. júna 2023, avšak neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie o návrhu dňa 7. júna 2023 nerokoval, nakoľko podľa § 52 ods. 2 Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku nebol uznášaniaschopný.
Gestorský výbor neprijal odporúčanie pre Národnú radu podľa § 90 ods. 5 zákona o rokovacom poriadku, keďže nebol uznášaniaschopný. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie ako gestorský výbor o návrhu spoločnej správy výboru rokoval dňa 13. júna 2023, avšak neprijal uznesenie, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku nebol uznášaniaschopný.
Predseda výboru ma určil za spravodajcu, ktorý bude informovať Národnú radu v súlade s § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku o výsledku rokovania výborov a odôvodní návrh a stanovisko výboru na schôdzi Národnej rady.
Pán predseda, otvorte, prosím, rozpravu a hlásim sa do nej aj ako prvý.
20. 6. 2023 17:17:32 - 17:18:05 94. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuffa, Filip (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
85.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Podávam procedurálny návrh, aby sa tlač číslo 1741 prerokovala po tlačiach číslo 1730 a 1731 dnes po hlasovaní. Je to bod programu číslo 68, je to zákon vrátený prezidentkou. Tieto tri zákony spolu prepadli. Zatiaľ sme zaradili len dva, čiže navrhujeme, aby sa aj tento tretí, bol v poradí s tými ostatnými dvoma.
Ďakujem.
16. 6. 2023 9:27:44 - 9:29:17 94. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1750 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuffa, Filip (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
14.
Úradníci-podvodníci, je to jasné, myslím si, že tento pojem od včera a od dnes môžme úplne slobodne používať minimálne na margo úradníkov ministerstva životného prostredia.
Som rád, Jaro, že si sa pozrel tiež na ten legislatívny proces pri tomto návrhu zákona, pretože včera ja som takisto spomínal ten o ochrane prírody, že proces prebieha. Tvrdili nám na výbore úplne niečo iné. Tvrdé klamstvá, ale že tvrdé. Dostali sme email, poslanci, neviem teda, či si ho čítal, ja som si to dneska všimol, že nám prišiel, a ktorý nám potvrdil to, že my sme legislatívu dostatočnú prijali už v roku 2019, ona platí od 1. 1. 2020, ja som to vlastne včera v rozprave rozprával a pýtal som sa, jak je to možné, že tu je dneska na stole otázka hlucháňa, otázka pokuty za hlucháňa, keď jedna z najprísnejších noviel bola už prijatá v roku 2019. Robili rozbor právnici, podľa toho mailu, čo som videl, má to každý poslanec, pokiaľ viem, čo som videl ten rozdeľovník, každý si to môže pozrieť, a je tam potvrdené, že naozaj ochranárom sa dali do rúk nástroje, cez ktoré vedia vstupovať do procesov, cez ktoré vedia vstupovať aj do programov starostlivosti o lesy a cez ktoré vedia vstupovať a obmedzovať túto činnosť aj na margo hlucháňa. A my tu máme dneska rok 2023 a tu nás ide niekto klamať? Nejaká banda úradníkov, že nám hrozia zase pokuty za hlucháňa? Čo to má znamenať? Drzé, ale odporné klamstvá na úrovni výboru a dokonca aj na úrovni pléna Národnej rady. Toto proste nemá historickú obdobu. Naozaj, úradníci-podvodníci.
15. 6. 2023 18:13:21 - 18:14:23 94. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1751 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuffa, Filip (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
161.
Ja na záver môžem len povedať, že žiadny príčetný poslanec nemôže podporiť skrátené legislatívne konanie a ani keby to išlo v riadnom procese, ani v riadnom procese by to nebolo možné podporiť tento, túto ekodiktatúru. Veľmi správne to tu bolo povedané, nech sa páči, pani podpredsedníčka Vašáková, zoberte si aj ministra, choďte na východ, choďte si tam vypýtať názory ľudí, choďte si vypočuť, nech vám dajú vysvedčenie, čo robíte, kde rozdávate milióny.
Zabudol som spomenúť ešte EVIS, 580-tisíc dostali na východe mimovládka, europoslanec Wiezik, progresívec v dozornej rade, Baláž, ďalší progresívec, pekných 900-tisíc ste si progresívcom, sebe samým ste si posunuli. Ľudia, ktorí tam nežijú v tom regióne, takto si zhrabnú najväčšie prachy, najväčšie prachy z plánu obnovy, takto si rozdávate svojim ľuďom, a nám tu idete vyčítať, že my ohrozujeme tieto platby? Bodaj by nikdy neboli takéto špinavé platby tam hradené na takéto veci.
15. 6. 2023 17:59:55 - 18:07:06 94. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1751 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuffa, Filip (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
153.
Dovolím si plynule pokračovať v rozprave, ktorá bola prerušená hlasovaním. Miro Suja tu spomínal nejaké veci ohľadom zonácie. Potvrdil aj to, že vlastne všetci pri zonácii boli proti. Musím ale jednu perličku, Miro, uviesť na pravú mieru. Predsa jedna samospráva bola za zonáciu Národného parku. (Reakcia z pléna.) Ne, ne, ne. Turčianske Teplice. A vieš prečo? Lebo starostom je poslanec za OĽANO. (Smiech rečníka.) Tak len aby sme veci uviedli na pravú mieru, že predsa tam jeden, jeden súhlas so zonáciou existuje v podobe poslanca OĽANO.
Vrátim sa späť k tomu, čo som povedal vo faktickej poznámke. Nestihol som to rozviť. Keď sme tu mali nedávno zákon, ktorý riešil aj zonáciu národných parkov, ktorý riešil územia európskeho významu a hovoril o tom, že územia európskeho významu alebo zonáciu je možné urobiť iba s písomným súhlasom vlastníkov, vtedy aj tu podpredsedníčka Vašáková sa obula do toho, že my týmto návrhom zákona ohrozujeme platbu z plánu obnovy v hodnote 815 miliónov euro a že čo my na to teraz povieme. My sme povedali na to jednu vec. Keď aj tie milióny nedostaneme, nič sa nestane, pretože sú využívané na také veci, ktoré v konečnom dôsledku tu neprodukujú žiadne hodnoty a raz tieto milióny my budeme musieť splácať. Ja sa pýtam odkiaľ, keď sú investované do bludných vecí.
Vytiahnem teraz pár perličiek, ochrana prírody čo podporila. Po reforme národných parkov bolo avizované, že park Muránska planina a park Poloniny dostanú 16 miliónov. Tam je napríklad LESMÍR. Podpora rozvoja prírodného turizmu na Muránskej planine. Hm, super, jaký názov. 320-tisíc. Je zvláštne, že za tým celým stojí človek, ktorý kandidoval za Progresívne Slovensko, ktorý sa síce dneska tvári velice nestranne, ale robí tvrdú politiku. Dovolím si tvrdiť, že LESMÍR je jedna aplikácia, ktorá úplne že nikoho nezaujíma, pár ľudí. Dokonca nepomohla mu ani reklama prezidentky, keď tam zobrala kráľovskú návštevu a velice tam išli obzerať rieku Belá. Čo sa týka Muránskej planiny, napríklad taká správa Národného parku Muránska planina dostala 3,3 milióna za to, že nič nerobia. Oni nemajú na platy, tak proste takto tunelujú fondy, takto tunelujú plán obnovy, takto tunelujú dotácie.
Väčšie ale skvosty vieme nájsť ešte na ďalekom východe, čo sa týka Národného parku Poloniny. Občianske združenie Košiar, záchrana Poloninských lúk. 268-tisíc dostali na kosenie lúk. Keď sme tam boli, tí vlastníci, viete, čo nám namietali? Nemajú žiadny právny titul na obhospodarovanie pozemkov. Nemajú nájomné zmluvy, nie sú vlastníci, nie sú nič, ale peniaze dostali, 260-tisíc euro. Neboli si istí, lebo tuším tam ešte bolo to, že to občianske združenie má nakoniec od toho odstúpiť. Ja som si to teda nevedel overiť, či odstúpili od toho, alebo nie. Takéto nuansy tu máme v tej, v týchto podporách aj z plánu obnovy. Z toho plánu obnovy, ktorý nám pani podpredsedníčka vyčítala, že vraj prídeme o tieto milióny.
Je tam taký skvost, zase eseročka, TRANSPORTIT, tradičná mazanka v Zboji v hodnote 664-tisíc. Miestny sa tam pýtal, predseda urbáru pán Koco, povedzte mi, kto z vás vie, čo to je tradičná mazanka. Niekoho, v niektorých to evokuje možno, možno nejaké jedlo. Ja som si to pozeral, som vtedy vravel, že to je nejaká hrnčiarska výroba, ale bol som aj ja trocha vedľa, pretože to je, proste postavíte si dom a tá tradičná mazanka znamená to, že ručne idete zatierať hlinu, robiť omietky. Počúvajte, 664-tisíc na nejakú, na nejakú stavbičku, hej, tradičná mazanka v Zboji, 664-tisíc. Tí miestni, čo tam žijú, aj mladí chlapci, ktorí tam chcú zostať, chcú tam fungovať, majú nejaké projekty, vedeli by robiť. On sa smial, on hovoril, panebože, keby som 10-tisíc dostal, tak tu viem robiť také veci. Keď toto pozerali, tú kosbu len Poloninských lúk, on hovorí, 10 rokov tu budem piecť chleba pre všetkých 10 dedín, čo tu mám, pre celú dolinu a budem vedieť z toho fungovať a každej jednej domácnosti tu, bude každý deň vedieť. A toto sa podporuje, toto ministerstvo životného prostredia podporuje?
Pre také porovnanie aby som uviedol, reforma národných parkov, aj tento zákon má byť vlastne tiež veľkou reformou. Každý tu trepe o prírodnom turizme, o mäkkom turizme. Budaj nasľuboval hory-doly, že vraj on podporí rozvoj infraštruktúry, tam sa dobudujú cesty, kanalizácie, vodovody, lebo nemajú tam ani vodovod. Starinu tam síce majú, vodnú nádrž, ale pre obce hneď, čo sú najbližšie, vodovod nemajú. Tak aby ste, aby ste počuli, že akú podporu dostala napríklad správa ciest. Hej, rádovo, rádovo nejakých tiež 260-tisíc, neviem to tu teraz rýchlo vidieť, rýchlo nájsť, na podporu infraštruktúry, hej, z 8 miliónov. Toto je tá podpora infraštruktúry, toto je to podporenie projektov a toto je to, čo nám bolo vytýkané, že vraj našimi návrhmi zákonov, keď sme chceli dať súhlas vlastníkmi, súhlas vlastníkov, či už zonáciu národných parkov, alebo územia európskeho významu, že my vraj týmto sabotujeme tieto projekty a sabotujeme tieto peniaze. Tí ľudia povedali, radšej také peniaze nemať. Radšej takéto špinavé peniaze a takéto špinavé eurá nemať, pretože v konečnom dôsledku ich budeme splácať my všetci a ešte aj naše deti dokonca. Projekty, ktoré nám tu neprinášajú a nepri... proste žiadne hodnoty. Čo sa tam vzniesli ešte námietky dokonca až také, že to si dali cez kadejaké tie svoje biele kone, stavajú sa tam teraz penzióny. Charakter teda penziónov to môžme kľudne nazvať. Udržateľnosť je na päť rokov. Vy to budete proste garantovať, že to je nejaký penzión, nejaké ubytovanie, že to budete mať možno nejaké environmentálne centrum, že tam budete robiť nejaké environmentálne vzdelávanie. Po piatich rokoch vám to zostane možno jak svoj súkromný dom.
A čo bola jedna závažná pripomienka, hovoria, podporujú tu kadekoho, hej, taký projekt, hentaká výchova, celý rok tu má bežať proste školenia, školenia detí, atrakcie pre deti a hovoria, títo páni úradníci zabudli na jednu vec, že my tu žiadne deti už dneska nemáme. Keď nám dneska desať deviatakov odchádza na strednú školu, traja prváci prichádzajú. Hovoria, takto sa nám vyľudňuje región a vďaka týmto opatreniam, aj vďaka tomuto skrátenému konaniu, ktoré, ktorý tu prináša tieto zákony, sa náš región vyľudní ešte viac, pretože ľudí ešte aj to málo roboty, čo tu bolo voľakedy, čo tu bolo prístupných, tá práca v lese, práca v poľnohospodárstve tiež, hovorí, ešte aj o toto posledné, čo sme tu mali, prichádzame. Takto táto vláda aj tá vláda Hegerova, čo bola predtým, takto vyľudňuje vidiek.
15. 6. 2023 16:50:24 - 16:52:24 94. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1751 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuffa, Filip (-) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
109.
Miro, doplním ešte tie nuansy, čo si spomínal, že sa diali pri vyhlasovaní území európskeho významu a že napríklad taká prístupová cesta na Počúvadlo sa tiež vyhlásila za územie európskeho významu napriek tomu, že na nej žiadny biotop neni. Možno tam našli nejaký mach, neviem, aby sme im zase nekrivdili.
Krásno nad Kysucou keď bolo, tam sa robil tiež taký veľký blok, stretnutie, ja som tam sedel potom a asi 10 starostov tam bolo, tam ste mali vidieť vtedy tie veci, čo sa tam predkladali, čo im išli vyhlásiť za územia európskeho významu. Bol tam starosta jednej obce, ktorý mal vnútri v obci, normálne v strede obce, keby sme to tak obrazne nazvali, stavebné pozemky, schválil, územným plánom schválené za stavebné pozemky, vyparcelované, boli tam rozhodnutia, hej, že sa tam ide stavať. Viete, čo im spravili? Normálne v strede obce im vyhlásili územia európskeho významu. Chceli im, podarilo sa nám to zabrániť. V poslednej, poslednej minúte možnej. Druhý mal lyžiarsky vlek, mu išli vyhlásiť za územia európskeho významu. A tretí, a to len potvrdzujem to, že títo úradníci leniví, zhnilí, nikdy a nikde neboli mapovať, do území európskeho významu zaradili aj parcelu, záhradu. Stavba, dom, normálne chalupa, ja sa pýtam, jak tam môže byť biotop, ktorý je zastavaný stavbou, hlina, prázdna hlina, zabetónovaná hlina, územie európskeho významu. Toto sú tí úradníci! A oni nás tu dneska idú strašiť, že v zrýchlenom konaní tu idú prijímať, lebo nám hrozia škody, oni sú tá najväčšia škodná. Ochranári dneska.
15. 6. 2023 16:36:30 - 16:38:30 94. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1751 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuffa, Filip (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
103.
Keď už si, Milan Kuriak, začal tým vtáčím ostrovom, nestihol si to dokončiť. Vieš, čo je zdrojom vtáčej chrípky na Orave teraz, čo vydali zákazy? Vtáčí ostrov na Oravskej priehrade, aby sme boli úplne konkrétni. Teraz som tam bol, v Námestove mi to hovorili. Dochnú tam čajky, kapú tam čajky a doplácajú na to miestni chovatelia, na tú ochranársku megalomániu, čo sa tam zaviedla na Oravskej priehrade. Hovoria, že však my tu nič nemáme, že my tu jak podnikatelia nevieme fungovať, chceme člny, chceme móla a ja keď tu dám mólo, keď to má viac jak tisíc kíl, teda jak jednu tonu, hovoria, musím takú už kopu papierov, tridsaťpäť povolení všade. Každý nám tu vraví o mäkkom turizme, hovorím, nech si to idú vyskúšať tí úradníci, že čo to je.
Spomenul tu aj predseda výboru 10-percentný bezzásah alebo 10-percentnú divočinu. Desaťpercentný bezzásah v lesoch. Však my sme tu toto volebné obdobie mali petíciu, Lesoochranárske združenie VLK a Juraj Lukáč to tu dával. Neprijali sme to. Čiže ta vôľa tu vôbec neni dneska, čo tu sa my bavíme zase o ďalších územiach, že sa tu idú vyhlasovať. Už sme to raz dali najavo, že tu priestor na takéto megalomanské projekty nie je. A mimochodom, práve VLK v roku 2016 stojí za týmto infringementom. Čo robil vtedy Sólymos? Ja to zopakujem. On mal ísť na Európsku komisiu. Nie, namiesto toho sa tu fotili. Budaj sa tu s nimi fotil (povedané so smiechom), veľký transparent sa postavil, fotili sa.
Keď nám Európska únia raz udelí pokutu za infringement za hlucháňa, všetci ľudia sa môžte poďakovať Sólymosovi, Budajovi a Chrenkovi! Áno, to sú tí ľudia, ktorí budú zodpovední za to, keď my tu dostaneme pokutu a nejaké penále za hlucháňa! Za nejaký infringement, za rozsudok, ktorý tuná dneska je. Im sa môžte potom poďakovať.
A že vláda odborníkov? Viete, to je také smiešne. Keď sme tu mali návrh zákona, práve pani podpredsedníčka tu začala kvíliť, jááj, hrozí nám tu 815 miliónov z plánu obnovy, tento návrh zákona. Nič ten zákon také neprejednával, absolútne sa toho nedotýkal. Toto sú tí odborníci! Proste hoaxy šíriť. Vy by ste prví stroskotali na tých hoaxoch, prvých by vás zatvárali a blokovali.
15. 6. 2023 16:06:09 - 16:25:09 94. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1751 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuffa, Filip (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
87.
Ďakujem za slovo.
Aby som sa hneď na úvod dotkol veci, ktorá sa tu vlastne prejednáva, my momentálne ideme schváliť to, či budeme rokovať v skrátenom legislatívnom, alebo nebudeme. Kolegovia, ja by som to prečítal včera na výbore, ja som to už otvoril, tí, čo boli na výbore, ale zopakujem vám, čo je dôvod skráteného legislatívneho konania, dobre počúvajte: "Vzhľadom na termín volieb do Národnej rady Slovenskej republiky a jeho zohľadnenie v harmonograme schôdzí..." Tak dôvod skráteného legislatívneho konania je to, že sú tu predčasné voľby! To je normálne nonsens, ktorý tu ešte historicky, si myslím, že nemal pri žiadnom skrátenom legislatívnom konaní obdobu. Tak oni si dajú dôvod termín predčasných volieb.
Pýtal som sa včera na výbore, neprišiel tu dneska minister, prišli ste tu vy, budete zodpovedať na tie otázky vy dneska za neho ako podpredsedníčka, som zvedavý, ako ste pripravená na to.
Bolo to zaradené v pláne legislatívnych úloh. Bolo rozbehnuté pripomienkové konanie, medzirezortné pripomienkové konanie, to sa uskutočnilo. A čuduj sa svete, keď si dneska otvoríme web a pozriem sa na pripomienky, prebieha pripomienkové konanie, prebieha vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania, prebieha. (Reakcia z pléna.) Dobrý mám, jasné, to som, teraz som mal, teraz som mal otvorenú túto webovú stránku.
Včera sme stáli na chodbe, sme sa pýtali, že nie, my sme všetko vyhodnotili, všetky pripomienky sú... Je ich tam viac ako tristo, alebo okolo tristo, aby som to teda uviedol na správnu mieru. Niektoré sú také vecné len, hej, že stane sa nejaká chyba, ale sú tam, mnoho zásadných pripomienok tam je. My sme všetko vyhodnotili, lesníci súhlasia, už tam bola len jedna taká malá pripomienka, s ktorou mal minister Bíreš problém, a nejaká len poznámka pod čiarou. Viete, čo som ministrovi povedal? Viete, jak sa lesníci, jak sú spokojní s tým, čo idete vy prijať? Tak, že idú chystať jeden veľký protest! Ty si to, Miro, myslím, spomínal. Veľký protest sa tu ide chystať aj na margo tohto zákona. Sú to dva zákony, pretože nerieši sa len zákon o ochrane prírody a krajiny, ale rieši sa aj zákon o lesoch. A my im tu ideme týmto, nieže my, lebo to Národná rada skrz vládu a cez skrátené legislatívne konanie chce dať rúk do... moc do rúk babrákom, ktorých jedinou agendou je nič nerobiť, bezzásah a čerpať miliónové fondy. Týmto ľuďom, v skrátenom legislatívnom konaní.
Keď narážajú na to, že tu je nejaký infringement ohľadom hlucháňa hôrneho, že tu je žaloba; áno, my sme ju mali, však ja som si pýtal vtedy tajomníka, v lete som si vypýtal ten rozsudok Súdneho dvora a schválne som si vtedy na to pozeral, že čo to tam nám vlastne vytýkajú. No to je neuveriteľné! Neuveriteľné! V roku 2016 tu bola obdobná žaloba, obdobný infringement. Viete, čo sa vtedy stalo? V roku 2019 bola prijatá, ja poviem, jedna z najprísnejších noviel zákona o ochrane prírody a krajiny, jedna z najprísnejších noviel zákona o lesoch a my máme rok 2023, a tu nám ide niekto vytýkať z Európskej komisie, že tu máme problém, že sme to nevyriešili?! Vy ste normálni?! V zákone sú dneska nástroje, ktoré všetky tieto veci riešia. Ochranári majú právo vstupovať do programov starostlivosti o lesy.
Prečo nešiel Sólymos ako minister na Európsku komisiu a nevysvetlil to?! Prečo nešiel minister Budaj na Európsku komisiu a nevysvetlil to? Prečo nešiel minister Chrenko na Európsku komisiu a nevysvetlil to?! Včera som ho vyzval na výbore. Jeho psou povinnosťou tam je ísť a vysvetliť tým európskym úradníkom, že nič z toho sa tu nedeje, žiadny hlucháň tuná neni ohrozený tým, že by ochranári nemali možnosť vstupovať do programov starostlivosti o lesy, že by ochranári tu nemali nejaké slovo. Ja už vravím tak úsmevne niekedy, že dneska, dneska sa v chránenom území ani, nechcem byť nejaký taký, ani sa tam nemôžte, ja neviem, odpľuť si bez toho, aby vám ochranár povedal áno alebo nie.
Čo robia cez predbežné opatrenia ochranári? Oni nepozerajú na to, aký tam je stupeň ochrany. Lebo áno, IV., V. stupeň nám dneska povie, nemôžeš ísť robiť nič, môžeš tam ísť iba ako turista. Ale v tých nižších stupňoch dávajú predbežné opatrenia a práve z titulu hlucháňa hôrneho, práve z titulu toho, že sú tam chránené vtáčie územia, vám zakážu spracovať napríklad kalamitné drevo, zakážu vám akúkoľvek činnosť.
Tak čo sa tu my potom tvárime, kde my nadbiehame nejakým euroúradníkom a ideme sa tuná poskladať teraz, že my tu máme nejakú zlú legislatívu, že to máme meniť? Vôbec to neni o hlucháňovi, vôbec to neni o tom, že dnes by v legislatíve neexistovali nástroje. Je to tam jasne dneska povedané, sú určité objemy ťažieb aj tých náhodných, ktoré lesníci vedia dneska robiť bez toho, aby si pýtali súhlas ochranárov, teda s ohľadom na príslušný stupeň ochrany prírody, aby som bol konkrétny úplne, hej, lebo už máte tretí stupeň a už sa všetko musíte pýtať, to je jedno, bez ohľadu na objem. Oni vám aj tak dajú predbežné opatrenia. Tu nemôžeš robiť, tam nemôžeš robiť.
Ďalšia vec sa pýtam, Lesy SR ako dominantný obhospodarovateľ lesov na Slovensku sú dnes dokonca dvojnásobne certifikovaní, pretože sú v certifikačnej schéme PEFC-u, čo je jedna nezávislá inštitúcia, a sú v certifikačnej schéme EVESE, čo je druhá nezávislá inštitúcia, ony sú úplne rozdielne, majú v podstate tú istú ideu, tú istú líniu, ktorou ide aj jedna aj druhá, ale za EVES-éčkom napríklad veľmi dobre vieme, že stojí WWF-ka, svetový fond pre ochranu prírody, a ona im to certifikuje, ona im dáva pečiatku, dáva im štempel, že to tu funguje. Lesy SR sú certifikované a ďalších ix z rádovo stotisíc hektárov aj u neštátnych subjektov sú certifikovaných. Ja sa pýtam, čo tu potom ten euroúradník príde a buzeruje nás. Kde boli ministri? Kde bol Sólymos, kde bol Budaj, kde je Chrenko? Prečo Chrenko nejde dneska do Bruselu a vysvetliť to, že viete čo, vážení, nie je to tak. Ja som sa ho pýtal, koho záujmy on háji. Čo to tu rozdal za úlohy, čo to ide raziť? On nám včera na výbore tvrdil, že on to nemôže stiahnuť. No ja som myslel, že, že zle počujem. Tak predkladateľ nemôže stiahnuť návrh zákona, neuveriteľné, toto nám povie minister. Však on sa vlastne priznal v priamom prenose, povedal, že musím to predložiť. Ja sa pýtam, kto za tým stojí. Kto stojí za týmito protislovenskými úradníkmi, ktorí tuná lopatami, kýblami kydajú hnoj na Slovákov, že tu sa niečo deje. Katastrofa, že tu, ja neviem, lynčujeme prírodu, že tu máme nejaké katastrofické scenáre s ťažbou dreva. Psia povinnosť ministrov to bolo ísť tam vysvetliť. A to teraz nielen v infringemente hlucháňa.
Nedávno tu bola tiež velice veľká komisia, že jak sa tu nedodržiava právny štát a neviem ako, obdobné tieto somariny. No ale, samozrejme, keď máte na tých postoch protislovenských ministrov, protislovenských úradníkov. A ja vám poviem, kto je tam protislovenský úradník dneska, štátna tajomníčka Budkovská. Prišla tu komisia a ona povie, ešte sa bude podliezať: Áno, deje sa tu to, áno, programy starostlivosti sú zlé, nedá sa tam vstupovať. Toto povie úradník? Toto povie Slovák? Takto bude zavádzať eurokomisárov, čo tu prídu na kontrolu? Potom jasné, my sa nemôžme čudovať, že tu dajú taký rozsudok, aký dali, že nám tu nadiktujú pokutu.
A neni pravda, že tá pokuta je na stole. Je to definované tak, však to čítal aj predseda, ten rozsudok, môže uložiť. Môže uložiť, čiže je to na ministerstve. Ak tie pokuty uložené budú, tak to je len a len zlyhaním ministra.
Áno, tí čo tam boli, to už ovplyvniť nevedia, našťastie je mimo, Budaj je mimo, ale je tam dneska minister Chrenko, padlo to tu trocha, že, že bol nevzdelaný minister a nastavilo sa to aj na tohto ministra. Tento minister, čo je dneska, určite nie je nevzdelaný. Robí na ministerstve roky, má prehľad, teraz neviem, na ktorej sekcii, na ktorom odbore robil. Myslím, že on mal tie, environmentálny... neviem kde, no, to je jedno. Skrátka on, on v tej problematike neni proste, že, že zo včera na dnes sa stal zrazu úradníkom a že by nebol doma. Vedel by to vysvetliť.
Dotknem sa aj takých vecí, lebo skrátené legislatívne konanie je aj o tom, že, že by hrozili teda nejaké finančné škody, a tým sa tu straší v tom infringemente, že máme dostať pokuty, že máme mať denné penále a tak ďalej. Viete, aký je narátaný dopad na štátny rozpočet prijatím tejto novely zákona? A nie sú na to vyčlenené peniaze. 2,6 milióna ročne. A viete, na čo je gro tých peňazí určených? Na úradníkov. Tak my normálne, my ideme platiť úradníkov, 40 úradníkov, priemerný plat, som si to, priemerný funkčný plat vyše 2 000 euro, my ideme platiť, lebo chceme chrániť hlucháňa. No ja sa pýtam, jak tí úradníci akože tu idú chrániť hlucháňa, že im dám 2 000 euro, budú sedieť na ministerstve životného prostredia 27, ministerstvo vnútra 13, predpokladám, že na okresných úradoch nejakí úradníci. To je normálne že neskutočné takéto niečo.
Ďalšia vec z dôvodovej správy, aby som sa vrátil opäť, znova k tomu, keď už som podotkol, že termín volieb má byť ten hlavný ústredný motív toho, prečo v zrýchlenom konaní. Máte tam uvedené tri odrážky, pani podpredsedníčka, keď si, keď si pozrete tú dôvodovú správu. Je tam prvá odrážka vymenované, v tej druhej odrážke tam máte vymenované, že nebola prija... neboli prijaté vhodné opatrenia, to znamená poškodzovanie biotopov, blá-blá-blá a máte tam vymenované CHVÚ Tatry, Nízke Tatry, CHVÚ Muránska planina, Poľana, Stolické vrchy a tak ďalej. Viete, koľko ich tam je vymenovaných? Ja vám to poviem, nemusíte to hľadať, 12 chránených vtačích území tam je.
Je tam potom odrážka tretia, neprijala vhodné opatrenia týkajúce sa biotopov hlucháňa, blá-blá-blá. Viete, koľko tam je území napísaných? Sedem. Ja sa pýtam, kde sa stratilo tých päť území zrazu. Len medzi druhou a medzi treťou odrážkou, keď aj jedna, aj druhá hovorí o tom, že sa nedostatočne chráni hlucháň. Keď v tretej odrážke je iba sedem území oproti dvanástim, to znamená, že päť území musí mať nejaké opatrenia, ktoré to dneska obmedzujú, v ktorých museli byť prijaté nejaké obmedzujúce mechanizmy vo vzťahu k hlucháňovi hôrnemu. Čo to potvrdzuje, tieto dve odrážky a táto dôvodová správa? To je ten paradox, to len potvrdzuje moje slová, ktoré som povedal, že my tu dneska tie mechanizmy máme. Ochrana prírody tu tie mechanizmy má.
Jediný zmysel tejto novely, ktorá tu je dneska na stole, je ten, že vy idete ešte podstúpiť kompetenciu Európskej komisii, aby tu Európska komisia na Slovensku rozhodovala o slovenských pozemkoch, o pozemkoch Slovákov a vyhlasovala im ich za chránené územia. Dneska je to už aj tak dosť ekodiktátorský režim, čo sa týka vyhlasovaní chránených území, pretože povinnosť je len oznámiť, prerokovať a aj tak vám to vyhlásia. Mňa sa pýtajú pri územiach európskeho významu, čo môžme robiť. Hovorím, môžte robiť obštrukcie, tie sme vedeli robiť, spolu s Mirom sme ich boli robiť a sme na to hrdí. Tisíce hektárov sme zachránili, aby boli, aby sa vyhli tomuto ekodiktátu.
Zonácie národných parkov. Pýtajú sa ma, čo môžte robiť. A ľudia to nevedia. Nemôžte nič, pretože ministerstvo má povinnosť vám to oznámiť, cez verejnú vyhlášku to urobia, cez okresné úrady životného prostredia vám to dajú, keď máte dobrých starostov, tak vám to aspoň vyhlásia v rozhlase a dajú vedieť tým dotknutým občanom, dajú vedieť pozemkovým spoločenstvám. Majú povinnosť prerokovať a podmienka v zákone je iba oboznámiť sa s pripomienkami. Čiže to, čo položí minister na stôl na vládu, to sa aj schváli. V Poloninách som bol medzi občanmi, sa ma pýtali, že čo hovorím. To by ste neverili, pán poslanec, prišiel tu riaditeľ správy národného parku, my sme mu povedali, my nesúhlasíme, čo s tým idete robiť. On povedal, nič. Status quo, tak jak to je na stole, tak to bude. To povedal občanom v Poloninách, a to povedali aj inde. Veľká Fatra, Miro to dobre vie, chodili sme kolo toho. Slovenský kras, ten je síce troška od ruky, trocha uniká pozornosti, ale áno, aj tam je tá otázka dneska na stole, pretože tieto tri národné parky idú vyzónovať, idú ich zväčšiť dokonca, nafúknuť ich idú. Toto je dneska novodobá ochrana prírody, čo sa deje.
Idem teraz, aby som nezostal pri tom, prečítam to ustanovenie, to protislovenské ustanovenie, ktoré ste si dovolili, drzo dovolili normálne zahrnúť do zákona, to proste nemá obdobu, nemá obdobu, ako môže nejaký úradník viesť takúto anarchistickú činnosť, že on sa ide vzdať našej suverenity rozhodovať samých o sebe a postupuje to nejakej Európskej komisii, nejakým úradníkom, ktorí nemajú šajnu o tom, či tu je nejaký hlucháň, kde žije ten hlucháň. Ja sa pýtam, koľko z tých úradníkov bolo na rannom toku hlucháňa, teraz keď bol tok. Koľko z vás bolo z Úradu vlády, koľko z vás bolo pozrieť na tých hlucháňov? Však ani nevedia rozdiel medzi hlucháňom hôrnym a medzi tetrovom hoľniakom. Stavme sa o päť korún, že nevedia. Keby sme, keby sme si postavili tieto dva vtáky vedľa seba, tak polovica vlády prepadne, si dovolím tvrdiť. Nemali by ani šajnu, rozdiel medzi tým.
Prečítam to ustanovenie, aby bolo všetkým jasné, čo v skrátenom legislatívnom konaní sa tu ide prijať.
§ 27, tí, čo máte ten zákon vytlačený, aby ste si... bod 13, aby som bol úplne konkrétny, siedmy odsek, počúvajte dobre: "Ak Európska komisia navrhne zaradiť do národného zoznamu územie európskeho významu, lokalitu s výskytom prioritných biotopov alebo prioritných druhov, ktorú na základe relevantných vedeckých informácií považuje za dôležitú pre ich zachovanie alebo prežitie..." viete, to sú také tie všeobecné bláboly, hej, všetci sa tvárime, že tu mapujeme, nič tu vymapované nebolo. To svedčia o tom tie vyhlásené územia, ktoré tu do dnešných čias boli vyhlásené, od stola to kreslia čiary. Boli pozemky, rovnaký biotop, rovnaké druhové zloženie, polovica lúky išla do územia európskeho významu, polovica lúky nie. Sa pýtam, jak to je možné, tí dotknutí vlastníci, že to tak je. Viete, prečo nám to tak, pán poslanec, zakreslili? Pretože na tejto časti lúky bol vlastníkom významný podnikateľ, ktorý si vedel vydupať u ochrany prírody, aby im to vyhodili. Na ministerstve bol a vyhodil to. Pozrite sa tú hranicu, tak nám ide stredom lúky, si myslíte, že tuná toho roháča mám tu, tu ho nemám? Tuná tu rastlinku mám, tuto nemám? Nie, je to jedna lúka. Presne tá istá.
Dočítam tú vetu: "... takáto lokalita sa zaradí do tohto zoznamu aj v prípade," a pozor teraz tá posledná časť toho, "keď je návrh na jej zaradenie sporný." Čo je vlastne sporné? Ja sa pýtam, čo je sporné. No sporné je to, že my s tým nesúhlasíme, že tí ľudia na vidieku nesúhlasia s tým, aby tie lokality sa zaraďovali a normálne, ja to musím až tak povedať, idioti úradníci, takto sa vzdajú suverenity, suverenity rozhodovať samých o sebe. Oni to podstúpia Európskej komisii, to je normálne nonsens. A my to, my to tuná máme na stole, ešte v skrátenom legislatívnom konaní to tu dajú a ešte sa budú tváriť, lebo nám tu hrozí pokuta za hlucháňa. Ľudia, korí nevedia rozdiel, ako vyzerá tetrov hoľniak a tetrov hlucháň, nám tu idú niečo hovoriť o infringemente, nám tu idú hovoriť o tom bú-bú-bú, dostanete miliónové pokuty, ale to, že tu je 2,6 milióna ročne dopad na rozpočet, budeme tu platiť nejakých úradníkov nepotrebných, ktorých jedinou víziou je ničnerobenie.
Čo je dneska novodobá ochrana prírody? Bezzásah, ničnerobenie. Správy národných parkov sú o čom? Majú štvrtý, piaty stupeň, nič nerobiť. Nie sú schopní ani len palivové drevo nachystať. To najhoršie drevo, na ktorom nič nepokazíte, ktoré máte, máte len do metrov napíliť alebo do dvojmetrových dĺžok, ani to neboli schopní urobiť. Aj to ich museli tlačiť potom, až keď sa tí starostovia ozvali, keď sa ozvala Uličská dolina, keď sa ozvala Ľubochnianska dolina, keď sa ozvali iní, až potom zrazu si, si ťukli do čela, aha, už tu máme jeseň, zimu, že treba, treba aj nejaké palivové drevo prichystať.
Pozrem sa ešte, či som niečo nezabudol spomenúť. Legislatívny proces sme okomentovali, neni ukončený. Že hrozia finančné škody, to sú len také rozprávky starej matere, to je neschopnosť ministrov, ktorí tuná v podstate nevedia nič obhájiť. To, že dneska tu tie nástroje máme, to len dokazuje to, že lesy, dneska väčšina lesov je certifikovaných a dokonca dvojito certifikovaných. Za tou certifikáciou EVESE stojí dokonca WWF-ka, Svetový fond na ochranu prírody, ktorá to certifikuje. Ako je to možné, že napríklad kvôli EVESE-čku tu dodnes neboli žiadne konania, že sa tu nič nerobilo? Nenapadli to, nezrušili certifikáciu, nevyhlásili konfliktné územia. Áno, certifikačný systém, certifikačná schéma, robia náhodné kontroly, ja viem, pretože tiež sme boli certifikovaní, tiež sme mali tieto neohlásené kontroly a je to, úplne náhodným výberom vám robia krížové tieto kontroly. A keby tu bol takýto problém, okamžite týchto 12 území, ktoré som tu spomínal, a to nie sú malé územia, to sú Tatry, Nízke Tatry, Muránska planina, čiže sa netvárme, že niekde niečo. Nie, obrovské územia, máme ich certifikované a funguje to, takže čo nám to tu chcete vlastne vy natlačiť do hlavy?
O čom nás tu chcete presvedčiť, že v skrátenom legislatívnom procese tu ideme niečo prijať, lebo hrozí pokuta, lebo bu-bu-bu? 25-stranový, 25-stranová novela zákona o ochrane prírody a krajiny a zákona o lesoch má v konečnom dôsledku iba jediný cieľ, ožobračiť v konečnom dôsledku slovenský vidiek, slovenských vlastníkov, a my tu týmto neschopným ochranárom a babrákom ideme dať do rúk moc. Vy navrhujete im dať do rúk moc, aby rozhodovali o všetkom, ale že totálne o všetkom. Ak dneska ešte boli nejaké pozostatky v zákonoch, že lesníci sa vedeli hýbať v nejakých intenciách, nespomínam teraz poľnohospodárov, lebo 1,6 milióna hektárov, tam patrí aj poľnohospodárska pôda, hej, to neni len lesná. Lesné pozemky, viac ako 60 % máme v nejakých chránených územiach, hej, viac ako 60 %. Poľnohospodárska pôda, musím povedať, chvalabohu, ešte nie sme na tom tak zle. (Reakcia spravodajcu.)
Áno, predseda mi tu hovorí, že lúky sú, boli a navrhovali sa aj do tých území európskeho významu. Aj keď som to porovnával s národnými parkami, keď sa ma ľudia pýtali, ja vravím, počúvajte ma, národné parky 9,5 % výmery Slovenska bez ochranných pásiem. Lebo správne boli spomenuté aj tie ochranné pásma. Ja hovorím bez 9,5 %, ten megalomanský projekt Podunajska by sme mali 10 %, ale ja vravím NATURA 2000, chránené vtáčie územia, územia európskeho významu. Hovorím, trikrát toľko ich je, čiže vy, na trojnásobne veľkom území ideme tu obmedziť všetky tieto činnosti a v konečnom dôsledku ani výchovná ťažba, nie že my sa tu bavíme, sa tu tvárime, že nejaká náhodná, asanačná. Teraz zrazu zmenili pojem, už to nebude náhodná, ale asanačná. Tak ja sa pýtam, do prčíc, a v iných tých ustanoveniach v iných vyhláškach, však všade sa opierame o náhodnú ťažbu, všade to je taxatívne vymenované, že čo je náhodná ťažba, kedy idem, jak vyznačujem, čo robím, a tu zrazu si oni buchnú do dajakého paragrafu, že to sa mení, to neni náhodná, to je asanačná, ale bez toho, že by sa zmenili iné tie predpisy, iné vyhlášky, iné nariadenia vlády, hej? Toto je, toto je tá, jak by... toto je tá profesionalita týchto zamestnancov ministerstva životného prostredia.
Čiže tento návrh zákona vôbec neni o žiadnom infringemente, ako sme tu už spomínali, ja neviem, možnože zo tri razy, je to len o tom, že ide proti ľuďom, ide proti slovenským vlastníkom, ide proti slovenskému vidieku. A áno, ide aj proti lesníkom, pretože o všetkom budú rozhodovať ochranári. Ja sa pýtam, načo nám bude potom národné lesnícke centrum, načo nám budú vyhotovitelia plánov starostlivosti o lesy, keď my ich vlastne nebudeme potrebovať, lebo ochranár všetko povie, že čo môžeš, čo nemôžeš, a väčšinou ti povedia, že nemôžeš nič.
Ďakujem za pozornosť.
15. 6. 2023 16:01:18 - 16:02:22 94. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1751 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuffa, Filip (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
81.
Protislovenské ekodiktátorské zastúpenie z ministerstva životného prostredia, ktoré tu dneska zastupujete vy ako podpredsedníčka vlády, pani Lívia Vašáková, ide dať 1,6 milióna hektárov poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy do rúk babrákom, ktorých jedinou agendou je to, aby sa tu nič nerobilo, aby tu bol bezzásah, a ktorí jedine vedia sa priživovať na miliónových fondoch z Európskej komisie. Toto je normálne nonsens, že vy tu drzo prídete a takéto niečo tu predkladáte, ešte v skrátenom legislatívnom konaní. My sa tu vôbec dneska nebavíme o tom, či podporiť skrátené, alebo nepodporiť, pretože to si myslím, že tu je väčšine normálnych poslancov jasné, ja som hovoril, aj keby to nebolo v skrátenom legislatívnom konaní, ani, ani jeden bod tam neni taký, čo by sa dal podporiť. Jednoducho idete proti Slovákom, kydáte na Slovákov, na vlastný národ.
Môžte sa hanbiť, vláda úradníkov!
15. 6. 2023 12:51:40 - 12:51:56 94. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuffa, Filip (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
58.
Mal som faktickú, nepôjdem do rozpravy, to zruším, ale len toľko k tomuto návrhu zákona. Ani tento pozmeňujúci návrh, ktorý bol teraz predložený, neodstránil tie závažné rozpory, ktoré sme namietali. Ja som bol na tom stretnutí, boli sme tam vtedy viacerí poslanci. Namietali sme nejaké veci, namietali sme verejný záujem, ten sa síce cez pozmeňujúci návrh odstránil, ale aj tak v konečnom dôsledku tento návrh zákona šahá vlastníkom na pozemky, dáva tam postavenie kadejakým iným inštitúciám, aby boli správcovia, náhrady v podstate nerieši dostatočne, alebo rieši ich smiešne, to, čo sme sa bavili vtedy na tom stretnutí, a vlastník je zase len niekde v úzadí, nejaká tretia, na treťom, až neviem ktorom mieste, čiže zákon o turistických trasách nie je o turistických trasách, je o tom, že cez tento zákon, cez turistov, cez turistické trasy im idete šahať na ich pozemky, šahať na ich práva a dávate postavenie tuná kadejakým ľuďom, čo si zmyslia, že vám budú robiť sprievodcov na vašich pozemkoch bez toho, aby ste o tom vedeli, bez toho, aby sa to kompenzovalo. Čiže návrh zákona je nepodporiteľný.
14. 6. 2023 19:02:10 - 19:03:27 94. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1748 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuffa, Filip (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
160.
Pán kolega Milan Kuriak, dotkol si sa predaja z dvoja. Viem o tej iniciatíve, že ste mali a že ste chceli riešiť, že ste chceli pomáhať farmárom. Sám som mal možnosť sa jedného tohto stretnutia s tebou zúčastniť. Lebo predaj z dvora, ja poviem, ten problém je v tom, že my máme aj dobre napísané zákony, ale čo je problém sú vykonávacie vyhlášky. Poviem ti to na jednom príklade. Prijali sme nie tak dávno v tomto volebnom období do zákona tzv. farmársky bitúnok. Všetci sme sa z toho tešili. Tí, čo robia poľnohospodárstvo, sa teda tešili, mal som také dobré spätné echo a každý čakal na tú vykonávaciu vyhlášku. No nedajbože sa jej dočkať, proste mesiac, dva, rok ja už neviem potom koľko, rok a pól sa, myslím, že za ňou čakalo. Teraz prišla do platnosti. Len keby si si pozrel potom tie ustanovenia, no proste otváral by si oči, hej? Že čakáš, že sa to zjednoduší, európsky úradníci ti to sťažia. A detto je to obraz pri tom predaji z dvora, hej? My tie zákony máme aj dobre napísané, ale jednoducho tie vykonávacie vyhlášky tí naši úradníci nie sú schopní vysvetliť v tom Bruseli a nie sú schopní to presadiť, aby v konečnom dôsledku tuná pre nás Slovákov sa žilo lepšie, to je ten nonsens z toho.
14. 6. 2023 18:48:04 - 18:48:46 94. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1748 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuffa, Filip (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
150.
Pani kolegyňa Mierna, viete kedy sa stanete odborníkom? Nie slovami, ale skutkami. Viete, to je to isté, ako keď vy by ste sa vyhlásili za najlepšiu, primátorka ste, myslím, bola, a že to poviete sami o sebe. To je detto obraz tejto vlády, hej, že ich niekto vyhlasuje alebo oni sami možno seba, že to je vláda odborníkov. No my chceme vidieť najprv skutky, nie slovami. Viete, poviete o sebe, že som najväčší odborník a čo? Toto ste vlastne prezentovali vo svojom príspevku. Tak len na margo toho reagujem, že to je taký istý obraz jak keby ste sama o sebe povedali, že ste, ja neviem, najlepšia odborníčka, najlepšia primátorka. No voľby potom dajú výsledok.
23. 5. 2023 16:06:18 - 16:07:22 90. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 1722 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuffa, Filip (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Pán kolega Kuriak pri všetkej úcte o Hegerovi mám maximálnu pochybnosť. Keď som ho v roku 2021 interpeloval v súvislosti s predchádzajúcim vedúcim Zastúpenia Európskej komisie a to bolo jeho Programové vyhlásenie vlády Hegerove, ktoré hovorí o tom, hovorilo teda už v minulom čase, budeme pokračovať vo vytváraní podmienok na očistu spoločnosti od korupcie kriminálnych sietí, ktoré cudzopasia na verejnom majetku a podkopávajú dôveru občanov v spravodlivosť. Zaslal som mu interpeláciu so spomenutými otvorenými listami a bolo tam rozpísané celá tá chronológia, kedy pán Miko sa stal teda riaditeľom VVF-ky, že je vedený ako užívateľ koncových výhod, že je beneficient. Viete, čo urobil Heger? Viete, čo povedal na margo toho všetkého, že či vyrieši? On povedal, že veď oni sa chystajú založiť úrad a tak to budú riešiť. Čiže od Hegera čakať niečo, že on vyzve na ospravedlnenie, že tu bude riešiť korupciu s Budajom nie. Naopak. Prišli do týchto rezortov a korupčne sa správali, rozdávali svojim kamarátom.
23. 5. 2023 16:01:01 - 16:04:30 90. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 1722 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuffa, Filip (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo. V tomto volebnom období sme my boli svedkami akurát tej výmeny na čele Zastúpenia vedúceho Európskej komisie na Slovensku. Ja sa vrátim troška do tej nie tak dávnej histórie do roku 2020 a 2021, kedy túto pozíciu zastupoval pán Ladislav Miko. Kto to bol za človek a čo robil, ktorý reprezentoval Európsku komisiu tuná na Slovensku. V roku 2019 tento vedúci Zastúpenia Európskej komisie založil mimovládku VVF, VVF Slovakia. Dňa 19. júna 2021 bol na ministerstvo životného prostredia vtedajšiemu ministrovi Budajovi zaslaný otvorený list, ktorý upozorňoval na konflikt záujmov tohto vedúceho Zastúpenia Európskej komisie a boli tam uvedené tieto veci. Práve v tomto otvorenom liste žiadali o preverenie, či sa v prípade osoby vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a zároveň zakladateľa VVF Slovensko docenta RNDr. Ladislava Mika, PhD. nejedná o konflikt záujmov, prípadne iné porušenie povinností verejného činiteľa. Jeho pôsobenie na tejto funkcii začalo 01.01.2018 a malo by skončiť 31.12.2021. Bereme to z tej minulosti, preto sa hovorí, že malo by skončiť. Ono naozaj 31.12. skončilo. Od 01.01.2021 má obsadiť funkciu teda ako vedúci VVF Slovakia. Diplomat Ladislav Miko ako vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku má výnimočné postavenie, keďže úlohou zastúpenia je reprezentovať záujmy Európskej komisie na Slovensku. V Centrálnom registri zmlúv bola dňa 10. mája 2021, päť mesiacov potom, ani nie celých päť mesiacov po tom ako opustil túto funkciu, zverejnená dohoda, že tejto mimovládke Budaj dal 200 000 euro, od toho času rok na to trištvrte milióna? On ako konečný užívateľ výhod, vedúci Zastúpenia Európskej komisie 2019 zakladal mimovládku VVD. Takýchto predstaviteľov máme. Prišiel rok 2021 01.01.2021, persóny sa vymenili, každý, kto sleduje politiku, si samozrejme prirodzene niečo o tom človeku povie, tak ako keby bol zvolený nový prezident, keď bol zvolený nový zástupca Európskej komisie, tak sme si pozreli, kto to je. Prvé čo nám udrelo do očí, kandidoval za Progresívne Slovensko. Jasné nám to udrelo do očí, tak sme čakali, že čo bude. Netrvalo to dlho, máme tuná máj 2023 a tento výrok, ktorý tu dneska riešime a ja môžem skonštatovať, že bohužiaľ zástupcovia Európskej komisie na Slovensku reprezentujú zle, veľmi zle túto inštitúciu. Predchádzajúci vedúci proste všetko tu nasvedčuje tomu, že tu bolo korupčné správanie. Projekty, prosím pekne, čo tam boli nastavené za 16 miliónov euro, Vlčan sa nechytá s tým jeho 1,4 milióna, čo mu neboli vyplatené. Budaj mu ešte stihol vyplatiť jeden a pol milióna. To sú peniaze, ktoré vyplatené má. Dneska je tu druhý zástupca, ktorý tu takto dehonestuje Slovákov. Vážení, myslím si, že je na mieste sa zamyslieť, akí ľudia nás tu reprezentujú na Slovensku.
23. 5. 2023 15:28:43 - 15:29:48 90. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 1722 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuffa, Filip (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Pán poslanec Ledecký, na úvod ste spomenuli, že máme tu problém s rómskymi osadami a nemá sa tu kto zastať Rómov v osadách. Kto zvýšil Rómom v osadách tresty? Vy, vďaka vám sa zvýšili tresty pre Rómov v osadách, na tri roky ich chcete do basy posielať. Keď pôjdete medzi tých Rómov do osád, toto im povedzte. Postavte sa a vďaka mne, vďaka poslancovi Ledeckému sme vám zabezpečili, že na tri roky pôjdete sedieť. Toto je tá vaša agenda, takže čo to tu pletiete. Že sa nemal kto zastať Rómov. Na výbore som ja jediný s Petrom Pollákom sa ich zastal, nemal sa kto. Vaše poslankyne zo SaS-ky boli proti tomu. Prijali ste tu zákony, ktoré ich trestajú, ktoré ich na tri roky posielajú do basy, takže vážte slová, čo to tu prezentujete, pretože vaše hlasovania hovoria o niečom inom.
A ešte raz to zopakujem pre Rómov všetkých, ktorí to sledujú, poslanec Ledecký a SaS-ka vám zabezpečila vyššie tresty, áno, Rómovia aj v osadách vďaka poslancovi Ledeckému a vďaka SaS-ke máte vyššie tresty, chcú vás posielať do basy aj na tri roky za úplné voloviny.
17. 5. 2023 14:43:38 - 14:46:20 90. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 1151 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuffa, Filip (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
34.
Takže ideme podať pozmeňujúci návrh k tomuto zákonu. Jednak nám tam skončila účinnosť, takže potrebovali sme ju aktualizovať. Druhá, druhá tá zmena je možnosť odstúpiť od nájomnej zmluvy, ak nájomca nehospodári so starostlivosťou riadneho hospodára, ktorá je už upravená v nariadení vlády, čiže nie je to zas až také nóvum, pretože nariadenie vlády existuje, ale ideme to v podstate premietnuť aj do zákona.
Takže pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Filipa Kuffu.
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Tarabu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto.
1. V úvodnej vete sa slová "dopĺňa sa § 1a, ktorý znie" nahrádzajú slovami "za § 1 sa vkladá § 1a, ktorý znie".
2. V čl. 1 § 1a odsek 1 znie:
"(1) Ak je prenajímateľom poľnohospodárskeho pozemku Slovenský pozemkový fond (ďalej len "fond"), je oprávnený odstúpiť od nájomnej zmluvy aj pred uplynutím dohodnutého času, ak nájomca nevyužíva prenajaté pozemky alebo len niektorý z nich riadnym spôsobom na dohodnutý účel a so starostlivosťou riadneho hospodára. O zisteniach podľa prvej vety vyhotoví fond zápisnicu z vykonanej kontroly, ktorá je podkladom pre podstúpenie od nájomnej zmluvy."
3. V čl. 1 v § 1a odsek 2 znie:
"(2) Dňom skončenia nájmu je nájomca povinný vypratať prenajaté pozemky a odovzdať ich fondu v stave zodpovedajúcom druhu pozemku, ak sa s fondom nedohodne inak.
4. V čl. 1 v § 1a sa vypúšťa odsek 3.
5. V § 10 ods. 7 sa slová "Slovenského pozemkového fondu (ďalej len "fond")" nahrádzajú slovami "fondu".
6. Čl. 2 znie:
"Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2023."
Ďakujem, skončil som.
17. 5. 2023 14:43:38 - 14:45:46 90. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 1151 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuffa, Filip (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
32.
Vážení kolegovia, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1675 zo 4. októbra 2022 pridelila návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Tarabu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov, tlač 1151, na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný poslanecký návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Výbory Národnej rady, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a tiež ústavnoprávny výbor neprijali platné uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa čl. 84 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady.
Návrh spoločnej správy vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie na svojej 98. schôdzi 18. októbra 2022. Návrh spoločnej správy Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie nebol schválený, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa čl. 84 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Predseda Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie ma zároveň určil za spravodajcu ku predmetnému návrhu zákona, ktorý predkladá predmetnú informáciu a na schôdzi Národnej rady bude informovať o výsledku rokovania výboru a bude navrhovať ďalší postup.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu, do ktorej sa zároveň aj hlásim.
17. 5. 2023 14:35:56 - 14:37:00 90. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 1507 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuffa, Filip (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
28.
Len dovolím si znova podotknúť to, že týmito pozmeňujúcimi návrhmi máme v podstate, máme za cieľ to, aby sa tu na Slovensku nezničil chov vyše 70-ročný muránskeho norika, ktorý je našim plemenom, má tu svoju tradíciu, opomenul som ešte v rozprave spomenúť aj to, že na Slovensku bol ešte jeden štátny podnik, ktorý dnes už neexistuje Lesopoľnohospodársky majetok Ulič ten zas choval dojnice slovenské, straku... slovenskú strakatú a aj v tomto národnom parku je chov tohto nášho národného plemena ohrozený, a preto práve tieto pozmeňujúce návrhy sme podali, pretože ministerstvo životného prostredia vedelo o tom, že spravilo chybu, nechcelo si ju uznať, tak sme prišli s touto poslaneckou iniciatívou, aby sa napravil tento stav a hlavne, aby ostal zachovaný chov koní na Muránskej planine a slovenských strakatých v Poloninách.

Deň v parlamente

<- ->