Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
22. 6. 2021 16:16:50 - 16:18:10 32. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 515 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuffa, Filip (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Nadviažem na tú rozpravu pán kolega keď si povedal, že tiež si o tom presvedčený, že tie psy z lazov by teda mali padnúť do nejakej tej kategórie. Možno sme to troška slabo rozvili ale v podstate FCI hovorí o tom alebo teda člení psov do desiatich skupín a ja neviem farbiare, slediče, jazvečíky atď. a jedna z nich je aj pastierske psy. FCI ale nám stále hovorí vždy je v podstate len čistá rasa psa hej, to znamená, čistokrvný pes a aby bola teraz jasná tá obava tých lazníckych psov. V podstate vieme dobre, že to je drvivou väčšinou možnože nejaký mix plemien čiže, čiže v podstate tu sa načrtá tá otázka možnože skúste to preveriť teda aj navrhovateľ aj či to naozaj spadne, aby, aby teda tú obavu alebo to čo sme predniesli, že žeby sme v podstate si boli na istom, lebo v podstate čo sa týka toho hej, že to majiteľ teda, že navrhne. Ak by to tak bolo, že to navrhne aj majiteľ hej, že má na laze tam uviazaného toho psa presne toho, ktorého úlohou je teda strážiť, štekať a keď tam príde ja neviem nejaké zviera líška na sliepky drhnúť hej, tak má aj teda hrýzť, aby aj, aby aj toto bolo jasné, že či to bude len na základe až nejakého incidentu alebo teda bude to vyhodnocované aj na základe teda žiadosti majiteľa psa.
22. 6. 2021 16:13:04 - 16:13:55 32. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 515 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuffa, Filip (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pán poslanec Šudík, čo sa týka tých psov na lazoch to síce si presvedčený o tom, že asi budú spadať do nejakej kategórie tých pastierskych salašníckych strážnych, no mne to tak nevyplýva ani z toho, no z tých hlavne z tých pozmeňujúcich návrhov lebo v podstate v tom pôvodnom návrhu to tam nie je určite. Čo sa týka tých mailov na podporu tohto zákona v druhom čítaní, že ich prišlo množstvo. Áno prišlo ich množstvo, tiež by sme sa mali zamyslieť nad tým v podstate, že kde sa to hlavne deje to týranie psov. A ja to zakončím túto faktickú alebo teda reakciou na faktické poznámky tým čo som povedal aj v rozprave, že myslím si, že to všetci dobre vieme, že nie je reťaz ako reťaz.
22. 6. 2021 16:01:29 - 16:07:22 32. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 515 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuffa, Filip (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)

17. 6. 2021 10:56:42 - 10:57:50 32. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 547 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuffa, Filip (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Pán kolega, dobrý prierezový pohľad do tejto problematiky si predniesol. Dobré postrehy si tam mal, dobré príklady z praxe si dal, dotkol si sa čierneho trhu. Povedal si, že čierny trh, táto novela zákona nijak neobmedzí, to máš svätú pravdu. Obmedzí to len legálnych držiteľov zbraní.
Na jednej strane tvoj príspevok bol naozaj odborný. Na druhej strane si sa po lopate snažil podať naozaj na podnose poslancom, ktorí možno nie sú doma v tej problematike, aby pochopili, že o čo sa tu v podstate jedná. Ale ja mám taký dojem aj na základe niektorých reakcií, že v podstate sú absolútne mimo a tento návrh zákona, samozrejme, v žiadnom prípade nie som ochotný podporiť. A uvidím jak sa k tomu postavia koaliční poslanci. Ale hovorím, napriek tomu, že si to naozaj dopodrobna na podnose podal, tak mám taký dojem, že úplne nechápu tejto problematike.
17. 6. 2021 10:37:47 - 10:39:44 32. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 547 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuffa, Filip (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem za slovo. Tiež som uvažoval, že pôjdem do rozpravy, ale skôr potom až medzi prvým a druhým čítaním vystúpim k tomuto návrhu zákona. Miro, zopár poznámok a postrehov k tvojmu vystúpeniu. Hovoril si o zvýšení byrokracie, máš stopercentnú pravdu. O vzraste poplatkov máš stopercentnú pravdu. Pozrime si, nedávno tu bolo návrh zákona, kedy Sulík dal, že keď nebudete mať diaľničnú známku, do 60 dní polícia musí v podstate od vás vybrať pokutu, potom tu prišli s opravným návrhom, že potrebujú na to 3 roky, prezidentka to nepodpísala, tak to dali znova a dali 1 rok a argumentovali tým, že v podstate nie sú schopní do 60 dní vôbec niečo vybaviť. Oni si tu idú zvýšiť byrokraciu, zápisy zbraní tu máme také nonsensy, že 7,5 džaulové flobertové zbrane tu zrazu ideme v podstate, ja neviem, asi preukazy zbraní vystavovať, pričom vzduchovky majú 15, 16 džaulov od výroby dokonca aj dvojnásobok akurát, že to nie je povolené na Slovensku. Podnikateľské prostredia, pozitívny vplyv si sa pýtal. No je tam pozitívny vplyv tak jak si to povedal, že každých 5 rokov budeš musieť ísť na posúdenie a preskúšanie, neviem, ku psychológovi, ku doktorovi a budeš musieť v podstate dokladať posudky, čiže doktori a psychológovia budú mať pozitívny vplyv.
A teraz ten terorizmus. Nedávno bol incident v Rakúsku, kedy tam v podstate chlapík prišiel s nejakou automatickou zbraňou na námestie, vystrieľal ľudí, boli tam aj smrteľné prípady, vtedy nás obvinili, že strelivo mal zo Slovenska. Všetci tu na nás zazerali, že aký sme my teroristický národ, že tu si podstate on u nás kúpil náboje, neskôr sa to vyvrátilo a čuduj sa svete, nikto sa nám neospravedlnil za toto, že nás označili za teroristov a keď tu Miro, predkladateľ nebol ťa schopný ani počúvať, on tu ide vrieskať o nejako Bravigovi, že to je Slovák, však nech sa spamätá.
17. 6. 2021 9:09:54 - 9:10:47 32. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuffa, Filip (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vážený pán predsedajúci, podávam návrh na stiahnutie bodu číslo 79 z programu schôdze. Jedná sa o návrh zákona, kvôli ktorému správa pozemkov vo vlastníctve štátu, ktoré sa v celosti alebo z časti nachádzajú v národných parkoch, vrátane spoluvlastníckych podielov štátu na týchto pozemkoch, má prejsť pôsobnosti ministerstva ....
===== jedná sa o návrh zákona kvôli ktorému správa pozemkov vo vlastníctve štátu, ktoré sa v celosti alebo z časti nachádzajú v národných parkoch vrátane spoluvlastníckych podielov štátu na týchto pozemkoch má prejsť z pôsobnosti ministerstva pôdohospodárstva pod štátnu ochranu prírody v pôsobnosti ministerstva životného prostredia. Týmto populistickým nedostatočne pripraveným a neodborným návrhom ktorý aktuálne rieši presun správy štátnych pozemkov národných parkov z jedného rezortu pod druhý, je priamo ohrozených zhruba 6,5 tisíc pracovných miest. Problémy ochrany prírody a krajina sa týmto návrhom v oboch rezortoch nevyriešia ale naopak ešte sa prehĺbia. Je nutné, aby takýto návrh prešiel najprv riadnym legislatívnym procesom a pripomienkovým konaním a taktiež aby boli vyhodnotené socioekonomické dopady a kvantifikované dopady na rozpočet verejnej správy. Ďakujem.
17. 6. 2021 9:09:54 - 9:10:47 32. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuffa, Filip (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vážený pán predsedajúci, podávam návrh na stiahnutie bodu číslo 79 z programu schôdze. Jedná sa o návrh zákona, kvôli ktorému správa pozemkov vo vlastníctve štátu, ktoré sa v celosti alebo z časti nachádzajú v národných parkoch, vrátane spoluvlastníckych podielov štátu na týchto pozemkoch, má prejsť pôsobnosti ministerstva ....
===== jedná sa o návrh zákona kvôli ktorému správa pozemkov vo vlastníctve štátu, ktoré sa v celosti alebo z časti nachádzajú v národných parkoch vrátane spoluvlastníckych podielov štátu na týchto pozemkoch má prejsť z pôsobnosti ministerstva pôdohospodárstva pod štátnu ochranu prírody v pôsobnosti ministerstva životného prostredia. Týmto populistickým nedostatočne pripraveným a neodborným návrhom ktorý aktuálne rieši presun správy štátnych pozemkov národných parkov z jedného rezortu pod druhý, je priamo ohrozených zhruba 6,5 tisíc pracovných miest. Problémy ochrany prírody a krajina sa týmto návrhom v oboch rezortoch nevyriešia ale naopak ešte sa prehĺbia. Je nutné, aby takýto návrh prešiel najprv riadnym legislatívnym procesom a pripomienkovým konaním a taktiež aby boli vyhodnotené socioekonomické dopady a kvantifikované dopady na rozpočet verejnej správy. Ďakujem.
17. 6. 2021 9:09:54 - 9:10:47 32. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuffa, Filip (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vážený pán predsedajúci, podávam návrh na stiahnutie bodu číslo 79 z programu schôdze. Jedná sa o návrh zákona, kvôli ktorému správa pozemkov vo vlastníctve štátu, ktoré sa v celosti alebo z časti nachádzajú v národných parkoch, vrátane spoluvlastníckych podielov štátu na týchto pozemkoch, má prejsť pôsobnosti ministerstva ....
===== jedná sa o návrh zákona kvôli ktorému správa pozemkov vo vlastníctve štátu, ktoré sa v celosti alebo z časti nachádzajú v národných parkoch vrátane spoluvlastníckych podielov štátu na týchto pozemkoch má prejsť z pôsobnosti ministerstva pôdohospodárstva pod štátnu ochranu prírody v pôsobnosti ministerstva životného prostredia. Týmto populistickým nedostatočne pripraveným a neodborným návrhom ktorý aktuálne rieši presun správy štátnych pozemkov národných parkov z jedného rezortu pod druhý, je priamo ohrozených zhruba 6,5 tisíc pracovných miest. Problémy ochrany prírody a krajina sa týmto návrhom v oboch rezortoch nevyriešia ale naopak ešte sa prehĺbia. Je nutné, aby takýto návrh prešiel najprv riadnym legislatívnym procesom a pripomienkovým konaním a taktiež aby boli vyhodnotené socioekonomické dopady a kvantifikované dopady na rozpočet verejnej správy. Ďakujem.
17. 6. 2021 9:09:54 - 9:10:47 32. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuffa, Filip (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vážený pán predsedajúci, podávam návrh na stiahnutie bodu číslo 79 z programu schôdze. Jedná sa o návrh zákona, kvôli ktorému správa pozemkov vo vlastníctve štátu, ktoré sa v celosti alebo z časti nachádzajú v národných parkoch, vrátane spoluvlastníckych podielov štátu na týchto pozemkoch, má prejsť pôsobnosti ministerstva ....
===== jedná sa o návrh zákona kvôli ktorému správa pozemkov vo vlastníctve štátu, ktoré sa v celosti alebo z časti nachádzajú v národných parkoch vrátane spoluvlastníckych podielov štátu na týchto pozemkoch má prejsť z pôsobnosti ministerstva pôdohospodárstva pod štátnu ochranu prírody v pôsobnosti ministerstva životného prostredia. Týmto populistickým nedostatočne pripraveným a neodborným návrhom ktorý aktuálne rieši presun správy štátnych pozemkov národných parkov z jedného rezortu pod druhý, je priamo ohrozených zhruba 6,5 tisíc pracovných miest. Problémy ochrany prírody a krajina sa týmto návrhom v oboch rezortoch nevyriešia ale naopak ešte sa prehĺbia. Je nutné, aby takýto návrh prešiel najprv riadnym legislatívnym procesom a pripomienkovým konaním a taktiež aby boli vyhodnotené socioekonomické dopady a kvantifikované dopady na rozpočet verejnej správy. Ďakujem.
27. 5. 2021 17:59:13 - 18:00:18 28. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní - 27.05.2021 Tlač 532 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuffa, Filip (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
84.
Ešte aby som doplnil tú rozpravu, hovoril som o tom medzirezortnom pripomienkovom konaní a v programovom vyhlásení, čo máte teda napísané, že osobitne s dotknutými subjektami a verejnosťou teda budete komunikovať. A vidíte, čo sa deje. V podstate bola tu tá vyhláška, čo som povedal, Budajova, bolo medzirezortné, bolo tam veľa zásadných pripomienok. Odignorovali, vyhlásili vyhlášku, Teraz ide zákon o ochrane prírody a krajiny, to je tak dôležitý zákon. V podstate ministerstvo pôdohospodárstva 80 % alebo možno aj 90 % území Slovenska teda spravuje, ako poľnohospodárske, tak aj lesné pozemky, a jednoducho sa tí ľudia obchádzajú. Vy síce spravíte medzirezortné pripomienkové, dáte tam pripomienky, dokonca aj pri tých chránených územiach vy idete vyhlasovať, tam je povinnosť, že musíte prizvať vlastníka, ale viete, ako sa to robí? Dá sa tam čiarka, medzirezortné bolo, dá sa tam čiarka, my sme s vlastníkmi boli, ale na tie námietky, ktoré vlastníci podajú alebo dokonca vyslovený nesúhlas, že oni nechcú tie chránené územia, sa potom v tom konkrétnom výsledku v podstate absolútne neprihliada.
27. 5. 2021 17:47:04 - 17:57:08 28. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní - 27.05.2021 Tlač 532 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuffa, Filip (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
80.
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, v úvodnom slove pán minister financií Matovič túto rozpravu o štátnom rozpočte alebo tento návrh prirovnal v podstate k takému obrazu, že my všetci sme v reštaurácii, niečo sme si objednali a keď má prísť k tomu, aby sa platil ten účet, tak zrazu neni toho, kto by, kto by teda schvaľoval túto platbu za tieto účty. V rozprave viacero kolegov, ktorí boli, kritizovali tento návrh, niektorí dokonca aj predniesli konkrétne návrhy, že kde by sa dalo ušetriť, a ja v podstate som tu mal tiež jeden takýto návrh pre ministra Matoviča, kde by teda vedel ušetriť peniaze v štátnom rozpočte.
Začnem tak netradične, čo máte napísané v programovom vyhlásení vlády. Jeden z bodov tam je, že "vláda SR zabezpečí, aby nedochádzalo k prijímaniu všeobecne záväzných právnych predpisov bez ich náležitého prerokovania, osobitne s dotknutými subjektami a verejnosťou, a to najmä tým, že sa zasadí o to, aby sa neodôvodňovane neobchádzalo medzirezortné pripomienkové konanie". Nie, nejdem vám teraz vyčítať, že sme v zrýchlenom konaní, ale tento bod z programového vyhlásenia vlády spomínam preto, že sa k nemu ešte vrátim trochu neskôr v rozprave.
Ďalší z bodov, ktorý je, "vláda SR zabezpečí jednotnú správu chránených území pod ministerstvom životného prostredia a zváži právnu subjektivitu správ národných parkov."
Tretí taký z bodov z rezortu životného prostredia, lebo v podstate tam mieri moja rozprava, že kde by ste teda vedeli ušetriť peniaze, hovorí o tom, že "v prípade obmedzenia hospodárenia v národných parkoch a iných chránených územiach budú súkromní vlastníci primerane odškodnení" a sprehľadnite v podstate ten systém toho odškodňovania a budete informovať ľudí o tom odškodňovaní. A ja hovorím v rezorte životného prostredia, keby ste sa doňho pozreli, tak tam nájdete, si myslím, že výrazné kapacity, kde by ste teda vedeli ušetriť nejeden milión. Áno, dneska, keď tu hovoríme o 3,5 alebo o 3,8 mld. dlhu, môžme si povedať, že možno milión je málo, ale tá miliarda sa skladá práve z tých, keď to tak poviem v úvodzovkách, tých malých miliónov.
Nedávno v médiách zaznela alebo teda prebehla tá komunikácia medzi vašimi ministrami, ministrom Mičovským, ministrom Budajom, kedy v podstate minister Budaj napriek tomu, že minister Mičovský nesúhlasil s vyhláškou o ochrane prírody a krajiny, minister Budaj ju aj tak hodil a povedal, bude platiť. Minister Mičovský mu hovorí, ale veď nenič nám poľnohospodárstvo, ja ti kašlem na tú ochranu vlka, čo to tu ty prezentuješ, ale nerob mi škrty a výdaje rozpočtu na poľnohospodárov. Nie, vidíme, Budaj si v podstate vyhlášku aj tak postavil a presadil si svoje.
Dneska alebo teda na ten deň národných parkov minister Budaj zase vyhlásil, super, ideme spraviť taký krok, že v deviatich našich národných parkoch na Slovensku pozemky s tretím, štvrtým a piatym stupňom ochrany ideme presunúť pod správu štátnej ochrany prírody. Ono to tak vyzerá, že by sa to malo teraz rozdeliť, hej, že možno nejaká časť územia bude pod správou štátnych podnikov v gescii ministerstva pôdohospodárstva, ale zákon o ochrane prírody a krajiny nám v 19. paragrafe hovorí, že v národnom parku stupeň ochrany prírody začína od tretieho stupňa. Čiže to znamená, všetkých deväť národných parkov má v úmysle tento minister presunúť pod štátnu ochranu prírody, a teda pod ministerstvo životného prostredia. Ono ja osobne si myslím, že keby aj všetky lesy boli pod strechou ministra životného prostredia, myslím si, že nebolo by to nič zlé. Tam ten problém v čom tkvie, tam je veľmi dôležité, kto je tým ministrom a ako pristupuje k lesom.
Dneska v podstate tie národné parky z môjho pohľadu, si myslím, že v minulosti boli vyhlásené pre niečo úplne iné, ako sa to snažíme dneska prezentovať, a existuje tu taký pojem bez zásahu alebo nič nerobenia. Taká veľmi jednoduchá matematika, vo všeobecnosti na území Slovenskej republiky viac ako polovica lesných pozemkov je teda v rukách neštátnych vlastníkov a tá pomyselná menšia polovica je v rukách štátu. Ak my teda vymýšľame nejaké obmedzenia, a teda vyhlasujeme chránené územia, ktoré sú na pozemkoch v správe štátu, tam si myslím, že by nemala sa platiť nejaká ujma v podstate za hospodárenie alebo teda za obmedzenie hospodárenia, tak, aby som bol presný, ale pri súkromných vlastníkoch, pán minister, my toto nemôžeme opomínať.
Dneska rezort životného prostredia ide cestou šetrenia, ale to je v podstate podvod na vlastníkoch, lebo oni využívajú práve tú neznalosť, že tú náhradu z titulu obmedzenia hospodárenia, ktorú si môžu žiadať, oni v podstate to niektorí žiadajú a je to tak komplikovaný systém, že to musia robiť skrz právnické kancelárie. A preto môj návrh, kde by ste vedeli ušetriť peniaze v tomto rezorte životného prostredia, je takýto. Najprv vypracovať kritériá pre vyhlasovanie území, chránených území a národných parkov, následne vykonať ich inventúru a opodstatnenosť súčasných národných parkov, ktorých dneska máme deväť, a následne to by bola úloha uskutočniť nové vyhlásenie národných parkov, ktoré by boli teda podchytené zákonmi Národnej rady Slovenskej republiky, ale čo by bolo dôležité, pýtať si súhlas vlastníkov s vyhlásením chránených území. Dneska sa baví rezort životného prostredia len teda o národných parkoch, ktorých máme deväť, ale tých chránených území, keby sme si zobrali a ktoré teda majú nejaké obmedzenia na vlastníkov, je v podstate ďaleko, ďaleko viac. Kolegovia lesníci, keď to počítali, tak povedali 60 % lesných pozemkov dneska spadá do nejakej kategórie chránených území. A už jak som to povedal, je to skoro fifty-fifty, štát verzus nevlastní, a my za tú polovicu by sme naozaj, keď sme teda spravodlivý štát, by sme mali platiť tie náhrady. A viete, čo je na tom najlepšie? V podstate, keď si zoberete, keby ste bol hospodár a ja vám poviem, vy nemôžte hospodáriť, ale ja tú stratu vám zaplatím, vy by ste boli rád, lebo nič by ste nerobili a dostali by ste peniaze. Ale nefunguje to, nefunguje to. A tých vlastníkov aj keď som sa pýtal, oni povedali, viete čo, veľa tých spoločenstvenných útvarov, veľa tých urbárov, veľa vlastníkov, on vám povie, ja radšej nechcem byť v chránenom území, dovoľte nám hospodáriť, nebudeme žiadať ujmu, my budeme hospodáriť aj prírode blízkym hospodárením, to znamená, že nebude tu teraz nejaký obraz krajiny, že nám tu teraz zmizne príroda alebo čo, ale v podstate vyjmite nás z tých chránených území a dovoľte nám normálne hospodáriť sedliackym rozumom, tak aby sa krajina zachovala. Hneď by ste mali v rezorte niekoľko miliónov.
Ja som dával otázku, keď tu rezonovala tá pokuta v jaloveckom urbári, že 7-tisíc euro, spýtal som sa: Ale povedzte mi, koľko ste im dali náhradu za to, že oni sú v chránenom parku, v národnom parku, a teda nemôžu hospodáriť? Vtedy inžinier Majko zo Správy TANAP-u mi povedal: Za štrnásť rokov sme vyplatili 18,5 milióna. Na rok to vychádza asi 1,3 alebo 1,5 milióna euro, teda tieto náhrady škody, čo ale vy neviete, to je len časť tých nárokov, ktoré si žiadajú. Viete, keby sme to dali vyčísliť, a ináč pracujeme na tom, aby sa to teda vyčíslilo, koľko nás dneska stojí ochrana prírody.
Viete, v minulosti mali sme tu v podstate, Slovensko je krásna krajina, v minulosti bolo a tie zákony neboli tak prísne nastavené, nebolo toľko obmedzení a vidíte, tá príroda sa zachovala do dnešných dní.
Tí ľudia hospodárili a vedeli to zachovať, oni si vedeli ceniť tie územia, správali sa k tomu a naozaj tam, kde sa nedalo hospodáriť a kde videli teda, že je nejaké cenné územie, oni v podstate z vlastnej iniciatívy si to chránili. Aj dneska sú teda mnohé chránené územia teda vyhlásené na základe teda návrhu tých súkromných vlastníkov. Čiže ten krok naozaj vykonať aktualizáciu a revíziu sieti chránených území na Slovensku, výsledkom tejto revízie by mal byť nový zoznam chránených území, v ktorom každé chránené územie bude vytvorené iba so súhlasom vlastníka, lesníci kolegovia by ma doplnili, že aj so súhlasom správcu, čo ja teda nemám s tým problém súhlasiť, lebo správca, teda štátny podnik, to sú väčšinou nominanti vlády, vidíte, minister Mičovský, keď prišiel, tak v podstate v rezorte si poupratoval a má tam svojich ľudí, čiže keby bol záujem teda na štátnych pozemkoch vyhlásiť nejaké chránené územie, myslím si, že tam by k nejakým veľkým diskusiám alebo teda k nejakým priekom nemalo dochádzať, keby sa teda aj ten správca tých pozemkov k tomu teda dal.
Minister Budaj takisto, vidím, že už nemám veľa času, ale avizoval, že napríklad peniaze, a to sú teda európske peniaze, čo majú prísť, že on teda využije na výkup pozemkov v chránených územiach. Ja som tu vyzval ľudí, hovorím, prosím vás, nepredávajte to. Príde potom taký blázon ministerm ako je Sulíkm a on povie, štát je zlý vlastník, on to predá preč, on to predá zahraničiu, však to sme, nedávno sme mali možnosť vidieť proste tú východoslovenskú energetiku. Štát je zlý vlastník, proste predávame podiel a hotovo. Toto, pán minister, keď si nedáte na to pozor, možnože dneska nie, lebo pán minister Budaj, si myslím, že by nebol taký, že by toto zahraničiu predal, o tom nepochybujem. Ale po ňom, kto príde, tam bude veľký problém a otázka, že čo sa s tým bude diať ďalej.
Ďakujem.
13. 5. 2021 14:31:33 - 14:32:20 28. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuffa, Filip (-) - poslanec NR SR Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho  
Ďakujem za odpoveď. Mám ešte takú doplňujúcu otázku, však iste ste aj vy, pán minister, zachytili tú iniciatívu petície, tá mala názov, alebo má názov stále zastavenie stavby zbytočného a škodiaceho umelého ostrova na Oravskej priehrade za 2 milióny eur. Čo sa týka tých vzácnych druhov, tak oni tam práve namietajú to, že síce aj tie umelé ostrovy keď sa vytvoria, tak ich obsadí čajka biela, ktorá vytlačí všetky tie vzácne druhy, ale tá moja doplňujúca otázka na margo tej petície, oni tam hovoria o dvoch miliónoch eur, čiže ste povedali, že to budeme vedieť až po súťaži, ale či sa to točí, či teda viete potvrdiť, že sa to točí okolo.
12. 5. 2021 10:42:39 - 10:43:59 28. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuffa, Filip (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
70.
Ďakujem za slovo. Pán podpredseda Blanár, vy ste tu spomínali viacero zákonov aj tých sociálnych, ktoré tu boli predložené a neprešli plénom. Ja ostanem pri tejto aktuálnej schôdzi. Vaša kolegyňa Vaľová tu predkladala zákon o sociálnom poistení, za ktorý hlasovalo len 44 poslancov. Napriek tomu, že tento zákon bol pomocou pre všetkých občanov.
Všimnime si teraz tú paralelu, v tlači 515 sme tu minulý týždeň mali návrh zákona, ktorým sa menil zákon o veterinárnej starostlivosti a ktorý mal taký prívlastok, že za zákaz držania psov na reťazi. Viete, aký výrok vtedy išiel médiami a internetom? Idú na ľudí vypustiť psov, lebo vraj je to humánne. Tak nech je tento výrok, vážená koalícia, mementom pri tomto hlasovaní o tomto návrhu zákonov, že čo tu je pre vás humánne.
My tento návrh zákona, samozrejme, podporíme, pretože je to v prvom rade pomoc pre rodiny. A upozorňujem ešte, že toto hlasovanie aj keby tento návrh zákona prešiel, tak ako to povedal kolega Pellegrini, to ešte neznamená, že bude schválený, pretože my ho ideme posunúť len do druhého čítania.
11. 5. 2021 17:40:14 - 17:40:41 28. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuffa, Filip (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo. Pán kolega Čepček, od februára vám tu nezaradili tento bod, konečne sa to dostalo...
===== Ďakujem za slovo. Pán kolega Čepček, od februára vám tu nezaradili tento bod, konečne sa to dostalo na program schôdze. V podstate my sme boli od začiatku kritikmi toho neustáleho predlžovania núdzového stavu, a preto vítam tento váš návrh uznesenia k ukončeniu núdzového stavu, a my tento návrh podporíme. Ďakujem.
11. 5. 2021 17:40:14 - 17:40:41 28. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuffa, Filip (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo. Pán kolega Čepček, od februára vám tu nezaradili tento bod, konečne sa to dostalo...
===== Ďakujem za slovo. Pán kolega Čepček, od februára vám tu nezaradili tento bod, konečne sa to dostalo na program schôdze. V podstate my sme boli od začiatku kritikmi toho neustáleho predlžovania núdzového stavu, a preto vítam tento váš návrh uznesenia k ukončeniu núdzového stavu, a my tento návrh podporíme. Ďakujem.
11. 5. 2021 17:40:14 - 17:40:41 28. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuffa, Filip (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo. Pán kolega Čepček, od februára vám tu nezaradili tento bod, konečne sa to dostalo...
===== Ďakujem za slovo. Pán kolega Čepček, od februára vám tu nezaradili tento bod, konečne sa to dostalo na program schôdze. V podstate my sme boli od začiatku kritikmi toho neustáleho predlžovania núdzového stavu, a preto vítam tento váš návrh uznesenia k ukončeniu núdzového stavu, a my tento návrh podporíme. Ďakujem.
11. 5. 2021 17:40:14 - 17:40:41 28. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuffa, Filip (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo. Pán kolega Čepček, od februára vám tu nezaradili tento bod, konečne sa to dostalo...
===== Ďakujem za slovo. Pán kolega Čepček, od februára vám tu nezaradili tento bod, konečne sa to dostalo na program schôdze. V podstate my sme boli od začiatku kritikmi toho neustáleho predlžovania núdzového stavu, a preto vítam tento váš návrh uznesenia k ukončeniu núdzového stavu, a my tento návrh podporíme. Ďakujem.
11. 5. 2021 14:50:31 - 14:52:17 28. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuffa, Filip (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo. Pán kolega Gyimesi, sa bavíme o tých krokoch A a B, padla tu taká otázka: keby sme zrušili Slovenskú poľovnícku komoru, kto by bol nástupca? Kto by teda prevzal všetky tie kompetencie? Ale v tých rozpravách dnešných a takisto na výbore, tam ani nebola tá otázka, že zrušiť Slovenskú poľovnícku komoru, skôr sme sa bavili o tom povinnom členstve. Dnes taká súbežná organizácia, ktorá existovala predtým a existuje do dnešných dní, je Slovenský poľovnícky zväz, hoc by aj došlo k zrušeniu Slovenskej poľovníckej komory, tak Slovenský poľovnícky zväz tu dneska je, tí funkcionári sú takmer na sto percent presne tí istí, ktorí sú aj v Slovenskej poľovníckej komore. V tej rozprave ani za desať minút, ani za dvadsať, už vôbec nie vo faktických poznámkach sa tu nedá rozmeniť na drobné tie kroky, tu mám krok A, tu mám krok B, ale dobre, poďme sa o tom baviť. Ja len upozorňujem znova na to, že my sme tu nemali žiadny návrh k zrušeniu povinného členstva, dokonca ani komplexný zákon si myslím, že nikto z nás nevidel, čiže zatiaľ je to len taká pseudovojna, keď to tak nazvem. A čo sa týka tých krokov A a B, niektoré sme tu naznačili, ale dobre, beriem to, môžete potom iniciovať nejaký okrúhly stôl a môžeme sa o tom baviť, pretože dneska tie aktivity, čo sme sa tu dotkli, tak tí poľovníci sú ochotní si to platiť, len na čo poukazujú, je práve to povinné členstvo, či by to mala byť teda komora alebo či by sa to malo vrátiť pod štát a pod okresné úrady. Ďakujem.
11. 5. 2021 14:34:38 - 14:36:11 28. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuffa, Filip (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo. Pán kolega, keď už sme boli pri tých platbách. Ja som vlastníkom poľovne upotrebiteľného psa a už viac jak jedenásť rokov, to už je skôr taká psia babička, ale v tých mladých časoch, keď som začínal s chovom tohto psa, samozrejme, chcel som skúšky, aby mohla poľovať, chcel som výstavy, aby som mohol chovať ďalej tie psy, napriek tomu, že som platil povinné členstvo Slovenskej poľovníckej komore, že som jej členom, napriek tomu, keď som išiel na výstavu, musel som si ju zaplatiť, keď som išiel na skúšky, musel som si ich zaplatiť. Tak sa pýtam, tak kde je tá komora, čo tuná tak ospevujete, že jak, keď som teda členom, že jaké mám výhody, keď robím v kynológii alebo strelectvo. Povinné streľby. Prišiel mi mail pred pár dňami, pozvánka na povinné streľby. Streľba z guľovej zbrane, kde keď ste dobrý strelec, stačia vám tri výstrely, aby ste nastrieľali ten limit, jedenásť euro. Z brokovnice vám stačia dva výstrely, aby ste tam trafili dva tie asfaltové terče, deväť euro. Ja neviem, ešte preukaz euro, aj zaplatíte tam za päť výstrelov, keď ste dobrý strelec, keď ste horší, možno desať razy si tam vystrelíte, dvadsať euro. Však toto všetko si platíme, to predsa neni zadarmo, keď tu hovoríte, že kynológia a povinné streľby kde budú. Toto všetko si tí ľudia, ktorí sa tomu venujú platia aj tak. Čiže tam nejakú výhodu, že som teraz člen Slovenskej poľovníckej komory a mám tu nejaké benefity, absolútne žiadne.
11. 5. 2021 14:16:25 - 14:17:41 28. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuffa, Filip (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo. Pani kolegyňa Vaľová, v rozprave ste hovorila alebo teda začínali ste takým historickým prierezom. Už to tu bolo spomenuté, že najprv bol ten Lovecký a ochranný spolok, potom bola Československá myslivecká jednota a tak ďalej. Vy ste išli až do tých čias grófov, hej kedy tu poľovali Pálffyovci, Andrasyovci, Coburgovci.
Moja otázka, ale je sto rokov organizovaného poľovníctva a po tej Československej mysliveckej jednote tu prišiel Slovenský poľovnícky zväz a tá rečnícka otázka je:
Ak fungovalo to organizované poľovníctvo od tých čias ako ste spomínala, tak ako je potom možné, že fungovalo aj pred rokom 2009. Pretože rok 2009 bol ten míľnik, kedy sa prijal nový zákon o poľovníctve 274, ktorý hovoril alebo teda podmienil to povinné členstvo Slovenskej poľovníckej komore.
Či teda pred tým rokom 2009 tuná nič nefungovalo a zrazu rok 2009 bol vykúpením alebo aj pred rokom 2009 tu poľovníctvo a organizované poľovníctvo fungovalo.
Ďakujem.

Deň v parlamente

<- ->