Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
15. 6. 2021 12:36:33 - 12:37:18 31. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 596 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krošlák, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pán premiér, oceňujem tvoje vystúpenie. Je vidieť, že rastieš každým dňom ako premiér. Tvoje vystúpenie bolo plné do živého zarezávajúcich faktov a postrehov. Jediný komu bolo do smiechu pri tvojom vystúpení, bol poslanec Blaha, ktorý si žije vo svojom komunistickom svete a ktorý vôbec nevie, čo sa tu deje. Pán premiér, ja som hrdý na teba a som hrdý na to, čo robíš a ako to robíš.
15. 6. 2021 11:46:17 - 11:47:13 31. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 596 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krošlák, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pán minister vnútra, Roman, klobúk dole pred tvojim vystúpením, klobúk dole pred tvojou prácou, ktorú robíš. Obdivujem ťa za to, ako racionálne, bez emócií si dokážeš reagovať na tieto útoky proti tebe, na tieto nezmysly, na tieto lži. Roman, vieš čo znamená toto odvolávanie? Ešte jednu vec poviem. Dve najväčšie absurdity, ktoré sme tu mali doteraz bolo odvolávanie ministerky Kolíkovej a tvoje odvolávanie. To sú pre mňa najväčšie absurdity, ktoré sme tu mali. A poviem ti jednu vec. Vieš čo znamená toto odvolávanie? Toto odvolávanie je odmena za tvoju prácu, je to vyznamenanie. Lebo keby si to robil zle, tak by ťa nechceli odvolať.
5. 5. 2021 12:00:49 - 12:01:53 28. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krošlák, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
132.
Ďakujem za slovo. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 515). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona prerokovali výbory do 11. júna 2021 a v gestorskom výbore do 14. júna 2021.
Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
31. 3. 2021 18:13:35 - 18:14:24 25. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní - 31.03.2021 Tlač 476 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krošlák, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
Vážený predsedajúci, vážené kolegyne, kolegyňa, ja podávam podobný procedurálny návrh ako pán Valášek. Vzhľadom k tomu, že si myslím, že všetkým nám rovnako záleží nielen na duchovnom, ale aj na duševnom a telesnom zdraví našich občanov, tak podávam procedurálny návrh, aby Národná rada Slovenskej republiky vyzvala vládu Slovenskej republiky na urýchlené prijatie opatrení na základe ktorých, ak by došlo k schváleniu bohoslužieb vo vonkajších priestorov, bolo aj zároveň schválené športovanie na všetkých exteriérových ihriskách a boli otvorené aj vonkajšie terasy stravovacích zariadení. Všetko samozrejme za dodržiavania prísnych epidemiologických opatrení. Ďakujem.
16. 3. 2021 15:08:00 - 15:10:17 25. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 345 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krošlák, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
74.
Ďakujem za slovo. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 570 z 3. februára 2021 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 345) na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor uznesením č. 231 z 11. marca 2021 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 96 z 15. marca 2021 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona Národnej rady o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní predmetného vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 102 zo dňa 16. marca 2021. V citovanom uznesení ma výbor poveril predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
5. 2. 2021 17:28:39 - 17:43:58 23. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 426 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krošlák, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR -  
Pán Šimko, prečo reagujem aj na vás. Lebo na Blahu reagovať nebudem, to divadlo tu robiť nebudem to ma nebaví. Reagoval som na pána Beluského a na vás, lebo vaše príhovory boli vecné. Mám, ste vyzeráte obidvaja múdri ľudia. Takže začnem s týmto. Furt tu mocete dokolečka neúmyselný trestný čin. My sme, áno, my sme zmenili zákon, že môže kandidovať za prokurátora aj jedného aj druhého aj advokát alebo sudca, nielen prokurátor. Ale my sme zmenili zákon, že môže kandidovať niekto kto spáchal neúmyselný trestný čin, alebo to bolo aj predtým. Bolo to aj predtým? To znamená aj pri tých voľbách predtým, že proste mohli, my sme, to tam bolo, to je fakt, že môže kandidovať za špeciálneho alebo generálneho niekto kto spáchal neúmyselný trestný čin. To tam bolo aj predtým. Čiže to je normálna regulérna vec ktorá tu bola.
A teraz sa vrátim k tej vašej policajnej kariére. Nepochybujem o tom, že ste boli dobrý policajt. Nestretli ste sa nikto s prokurátorom, ktorý by bol odsúdený alebo trestne stíhaný, ako keby bol trestne stíhaný asi by mal pozastavené svoju funkciu. Ale a prečo ste sa nestretli nikdy. Ako je to možné, že za posledných 15 rokov nebol žiaden prokurátor odsúdený, myslím trestnoprávne, nieže mal nejaké disciplinárne konanie. Ako je to možné. Alebo sa vás spýtam, alebo stretli ste sa s takým, ktorého by ste dali zavrieť. Mali ste takú skúsenosť ako policajt, že boli prokurátori, ktorí vám robili zle, ktorí by mali sedieť na ktorých ste mali veci. Ale berem to tak, že ste sa to báli vtedy povedať. No, čiže my to teraz meníme. To je to čo robíme, meníme to. Takže povedzte, že či ste videli prokurátorov v minulosti, keď ste boli, ktorých by ste zavreli na fleku do basy. A povedzte jej, že či ten neúmyselný trestný čin, či to bolo aj predtým a či to je proste fakt, že to tak je, tak prečo by nemohol kandidovať, prečo by ho to malo diskvalifikovať.
5. 2. 2021 16:58:39 - 17:13:58 23. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 426 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krošlák, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
306.
Pán Kotleba, zavádzate. Zavádzate. Len jeden konkrétny príklad poviem. Vy ste tam hovorili o nejakých kompetenciách špeciálneho prokurátora. To vôbec neni pravda, že špeciálny prokurátor sa vyjadruje k nejakým vládnym nariadeniam alebo vyhláškam, alebo k takýmto veciam. To je v kompetencii generálneho prokurátora, toho ste zvolili už. To znamená, že je to úplný nezmysel, že nebude garantovať ľudské práva alebo tie veci, čo ste tam rozprávali. Tieto veci sú v kompetencii generálneho prokurátora, takže to s tým vôbec nesúvisí.
5. 2. 2021 16:43:39 - 16:58:58 23. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 426 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krošlák, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
298.
Pán Beluský, ja vás mám za inteligentného a múdreho človeka. Ja som vám to už raz spomenul na chodbe a ja sa preto divím, že sa vôbec zapájate do tejto debaty, lebo ja o tom vôbec nepochybujem, že o vás špeciálna prokuratúra najbližších sedem rokov ani nezakopne. Vás sa toto vôbec netýka. To znamená, že sa divím, ale chcel by som len k tomu, čo ste hovorili, že podľa zákona bolo všetko v poriadku, ale ste spochybnil ten bod 1, to znamená, že proste žiadal o tú previerku. Ale spomeňme aj bod 3. Bod 3 je, že dostal tú bezpečnostnú previerku. A kto je šéfom NBÚ? No je to nominant minulej vlády. To znamená, že keby bolo niečo a keby chcel niečo spochybniť alebo nie, no tak by to proste spravili alebo by to predĺžili a nedali by mu tú bezpečnostnú previerku a by to ani nestihol. Čiže naozaj reálne tú bezpečnostnú previerku dostal a všetko bolo okej.
A potom veľa, veľa vecí tu bolo okolo tej politizácie toho, že vlastne je tam politický podtext a tak. Tak kľudne môžme sa vrátiť aj ku generálnemu prokurátorovi. Tak aj generálny prokurátor bol kedysi dávno v politike a vymenovali sme ho aj za vašej podpory teda za generálneho prokurátora. Čiže ja si myslím, že to vôbec nediskvalifikuje Dana Lipšica, to, že bol niekedy v politike, že nemôže kandidovať na toho špeciálneho prokurátora, a teda už tu bolo aj viackrát spomenuté, že aj pán Fico kandidoval za ústavného sudcu, takže tam nechápem, že tuto sa furt vyťahujú takéto veci.
Ale hovorím, že vám sa divím, že proste to spochybňujete toto meno, lebo však vás sa to vôbec netýka. To sa týka tých pánov nad vami, ktorí takými posmešnými úsmevmi počas tej rozpravy sa tvária, že sa usmievajú, ale ja vidím za tým úsmevom, ja tam vidím strach, a preto tak strašne sú proti pánovi Lipšicovi. Ale vám proste... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
3. 2. 2021 9:15:12 - 9:16:25 23. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 345 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krošlák, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
10.
Ďakujem. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona.
Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
27. 1. 2021 11:41:44 - 11:42:59 23. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 221 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krošlák, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
128.
Ja by som chcel tiež povedať pár podporných slov Paťovi. Ja pevne verím, že tento tvoj návrh zákona sa príjme a že to bude niečo ako odmena za tvoju dlhoročnú prácu, ktorú v tejto oblasti robíš. Ja sa priznám, že ja tiež patrím medzi tých ľudí, ktorí keď prídu do potravín, tak každú tú jednu potravinu si prevracajú, pozerajú, čo tam je napísané a ja verím, že naozaj týmto zákonom donútime tých ľudí, aby tam písali pravdu, aby tam písali pravdu. Čiže, keď si to budem čítať, aby to bola naozaj pravda, čo tam je napísané a naozaj vidíme, že máme tu veľa civilizačných chorôb na svete. Rôzne alergie, ja neviem čo a ja pevne verím, že úzko súvisia práve s potravinami tieto veci. Čiže ja dúfam, že ty svojou troškou pomôžeš, aby sme tieto veci trošku odfiltrovali.
No a na záver by som chcel požiadať vedenie Národnej rady, predsedajúceho, aby sme hlasovanie o tomto bode programu presunuli na zajtra na 17.00.
27. 1. 2021 10:29:45 - 10:32:37 23. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 221 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krošlák, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
60.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení kolegovia, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 456 z 26. novembra 2020 pridelila návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Patricka Linharta na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, tlač 221, na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre zdravotníctvo a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný poslanecký návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému poslaneckému návrhu zákona. Výbory, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor uznesením č. 213 z 21. januára 2021 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkou.
Výbor pre zdravotníctvo uznesením č. 74 z 26. januára 2021 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkou.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 75 z 25. januára 2021 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkou.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bode spoločnej správy s návrhom gestorského výboru uvedený bod schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k poslaneckému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto poslaneckému návrhu zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný poslanecký návrh zákona schváliť s pripomienkou.
Spoločná správa výborov o prerokovaní predmetného poslaneckého návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 88 z 26. januára 2021. V citovanom uznesení ma výbor poveril predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
4. 12. 2020 9:11:47 - 9:12:35 18. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 270 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krošlák, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
12.
Pani ministerka, ja by som chcel tiež v podobnom duchu ako kolega Šefčík, že chcem vás ubezpečiť, že náš klub stojí za vami, držíme si naše slovo a pána Čepčeka, by som chcel, aby ste vnímali trošku tak ako polovične koaličného poslanca, pretože jeho hlasovania sú tak fifty-fifty, uvidíme ešte, ako dlho. (Reakcie z pléna.) Áno, to, k tomu sa chcem práve teraz vyjadriť. Jedna vec je, že ešte uvidíme, ako dlho bude koaličným poslancom, a druhá vec, keď on tu furt rozpráva o nejakom slobodnom hlasovaní a furt sa búcha, že ústava a takéto veci, tak jemu tieto veci niekto píše, sú to dvaja ľudia, a on to iba číta. Takže tam dosť pochybujem o nejakom jeho slobodnom názore.
Ďakujem. (Reakcia z pléna.)
24. 9. 2020 16:45:13 - 16:45:49 12. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 212 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krošlák, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
140.
Pán Blaha, no vy ste veľmi podobný rečnícky génius, ako je pán Mazurek. Ale ja by som z toho vašeho príhovoru, takisto ako aj z jeho príhovoru vypichol jednu vec, ktorá ma veľmi zaujíma. Vy ste tam hovorili, že Američania rozbili, zničili perfektne zabehnuté kvalitné režimy. Mali ste na mysli tie diktátorské režimy, kde nieže boli potláčané, ale ani neexistovali ľudské práva? Tieto režimy ste mali na mysli?
24. 9. 2020 16:20:11 - 16:21:01 12. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 212 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krošlák, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
116.
Pán Mazurek, obdivujem na vás ten dar reči. To je neuveriteľné, fakt, naozaj, ako vy dokážete rozprávať, gestikulovať, pekne si to všetko nafázovať, spraviť si ten scenár, všetko neskutočné. Fakt. Ešte som nemal na vás nikdy, nikdy faktickú, teraz prvýkrát, že naozaj to viete tak perfektne zakomponovať všetko a je tam strašne veľa nezmyslov. A ja len jednu otázku vám položím k tomu všetkému. Kde konkrétne je to negatívne vnímanie verejnosti, negatívne emócie slovenskej verejnosti? Kde konkrétne proti Američanom? Máte na mysli vašich 15 kamarátov a 100 fanúšikov na Facebooku a možno nejakých, no ja neviem, potetovaných? A to máte na mysli túto verejnosť?
15. 7. 2020 18:14:25 - 18:16:23 9. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 108 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krošlák, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
179.
Ďakujem za slovo. Ja by som tak tiež trošku obkľukou, už keď to pán Šeliga dovolil pánovi Jarjabkovi, lebo ja som nestihol na pána Rašiho, on tak rýchlo strašne skončil vtedy, tak sa spýtam teba, Milan, že pán Raši vlastne začal tú svoju rozpravu vetou nejakou a bolo tam slovíčko, že my sa obávame. Tak ja sa teda pýtam teba, Milan, že čoho sa obávajú. Prečo sa tak boja toho Lipšica alebo Mišíkovej, alebo tých ďalších, ktorí pravdepodobne budú? Obávajú sa nejakého politického prenasledovania? Alebo že príde proste nový generálny prokurátor a že prikáže svojim podriadeným, že teraz tohto treba zavrieť? To prečo, prečo stále používajú to slovíčko obávame sa, obávame sa. Ja tomu nerozumiem, lebo tu je 53 poslancov na tejto strane a my sa neobávame ničoho. Nemáme sa čoho obávať, nech tam príde hocikto z tých kandidátov, ktorí tam budú.
Čiže aké obavy? Obavy z toho, že, že napríklad nadriadený prokurátor nepríde za svojim podriadeným a neodoberie mu spis a nedá ho niekomu inému, čo bola bežná prax, keď nejaký obyčajný, radový prokurátor sa dostal k nejakej veci, začal niečo vyšetrovať, čo bolo citlivé, a prišiel jeho nadriadený, mal tú právomoc mu to zobrať a dať to niekomu inému? Tohto sa obávajú? Ja nechápem, prečo tieto slová sa vôbec používajú, že obávame sa, že nejakého politického prenasledovania. Však príde generálny prokurátor a ten nemôže ovládať tých prokurátorov, tých, čo sú pod ním a prikazovať im čo robiť. Takže aké obavy?
Ja sa teším, že príde nový prokurátor, že to nebude žiaden spolužiak nejakého najväčšieho podvodníka v histórii slovenskej politiky, proste bude to transparentné a začnú sa konečne vyšetrovať veci bez strachu.
15. 7. 2020 17:38:49 - 17:39:51 9. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krošlák, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
154.
Ďakujem za slovo. Veľmi pozorne sledujem túto debatu a podporujem tento zákon.
Ja mám skôr ako faktickú poznámku, mám skôr faktickú otázku na pána Dostála, že vy ste vymenovali vlastne tie postupy, keby sa ten generálny prokurátor odvolával, vlastne že najprv to schváli Národná rada, potom to musí schváliť prezidentka, čiže keby som zobral do úvahy, že je pri moci nejaká politická garnitúra, ktorá je aj v parlamente a má aj tú prezidentku, tak potom vlastne tá ústavná sťažnosť, ktorú môže podať ten prokurátor na ten Ústavný súd, tak ja sa len pýtam, že vlastne ten Ústavný súd keby rozhodol v jeho prospech, že teda to bolo neodôvodnené alebo politické, tak on potom zostáva v tej funkcii ďalej, alebo potom aký je postup, sa ďalej hlasuje znovu alebo..., toto ma zaujíma čisto prakticky, preto to počúvam, celú túto diskusiu.
Ďakujem pekne.
19. 5. 2020 16:14:25 - 16:14:33 7. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 69 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krošlák, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
43.
Ďakujem za slovo. Ja budem veľmi krátky. Ja som veľmi rád, že som sa popri športe rozhodol aj pre výbor pre životné prostredie a pôdohospodárstvo. Odmalička som bol vedený mojím otcom k rybárstvu a poľovníctvu a tieto dve oblasti sa týkajú aj tohto výboru. A veľmi si vážim pána predsedu, pána Karahutu, ktorý je naslovovzatý odborník a veľmi rád sa od neho naučím veľa vecí. A touto cestou by som ho teda chcel poprosiť, že kľudne by mi mohol vybaviť nejaké doučovanie, že keby sme začali s jeho asistentkou, že by mi vybavil nejaké doučovanie u nej.
19. 5. 2020 14:58:07 - 15:00:00 7. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 27 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krošlák, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
19.
Marečku, veľmi pekná správa, veľmi pekne si to povedal, tak decentne.
Pán Mitrík, ja vám gratulujem, vy ste vlastne vystavili úmrtný list s pitviacou správou minulej vláde. Tak krásne ste to tam rozpitvali všetko. Tie výrazy, nehospodárne nakladanie s financiami a majetkom štátu, došlo k skutkom, ktoré vykazovali znaky nezákonnosti, uzatváranie zmlúv bez preukázania transparentného verejného obstarávania, nekompetentné, nedostatočné, neefektívne riadenie štátnych podnikov, nedostatočná ochrana verejného záujmu, to sa tam opakuje dokola, dokola, dokola, každá tretia strana. Tá správa je výborná a je dôkazom toho, že ľudia sa prestávajú báť, tak ako vidíme každý deň v televízii, že policajti sa prestávajú báť vyšetrovať, tak aj úradníci v kontrolných orgánoch sa prestávajú báť vyšetrovať a potom to aj napísať do správy.
Pán Mitrík, chcem vám povedať, že vo vašom úrade sa ešte dlho prepúšťať nebude. Skôr si myslím, že budete musieť prijímať nových zamestnancov, pretože máme pre vás pripravené ešte rôzne koláčiky v podobe pozemkového fondu, v podobe TIPOS-u a s Karolom sme sa teraz pozreli trošku na financovanie športu v poslednom období a máme tam pre vás jeden 130-miliónový balíček tiež na pozretie.
Ďakujem vám. (Potlesk.)
7. 4. 2020 15:29:57 - 15:30:43 5. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 48 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krošlák, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
67.
Jožko, obdivujem ťa, ďakujem za slovo, obdivujem ťa za tento výkon. My ti vôbec nezazlievame, že nejaká časť toho príhovoru nebola k téme, pretože to, od prvého zasadania Rady sa s tým stretávame po každýkrát, že väčšina vystúpení poslancov opozície vôbec neni k téme, čo sa týka, keď sú v rozprave. Ale polovička tvojho vystúpenia, ti musím povedať, bola ako z duše celého poslaneckého klubu OĽANO.
Hovoril si za nás všetkých, za nás všetkých, tak za to ti ďakujeme.
2. 4. 2020 19:21:26 - 19:23:12 4. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 41 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krošlák, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
246.
No, ďakujem za slovo. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pellegrini, Peter, podpredseda NR SR
247.
Keby možno, tak nie si opierať...

Krošlák, Ján, poslanec NR SR
248.
Škoda, že tu, škoda, že tu neni... Jasné. Škoda, že tu neni pán Fico, že odišiel, lebo ja som sa mu chcel pozerať do očí, keď to budem rozprávať.
Ja som si tak spočítal hlasy, ktoré volili nás koalíciu, ktoré volili PS/SPOLU, ktorí volili KDH, a prihodil som k tomu aj hlasy kotlebovcov, lebo myslím si, že títo voliči, bolo ich okolo dva milióny, ani sekundu neuvažovali nad tým, že by volili Fica alebo SMER, proste rozhodovali sa iba medzi nami. Tieto 2 mil. ľudí ho nemôžu ani cítiť!
Chcel som sa ho spýtať, keby tu bol, že teraz, keď prišiel o ochranku, že ako sa cíti, aký má pocit z toho po toľkých rokoch v politike, že teraz keď vyjde bez ochranky von niekde do reštaurácie alebo do kina a ľudia (reakcia z pléna), ľudia, ktorí ho nemôžu ani cítiť, že môžu si po ňom hodiť vajíčko alebo paradajku. Ako to bude riešiť teraz bez tej ochranky, lebo taká je realita. Po toľkých rokoch, čo je v politike, 2 mil. ľudí ho nemôžu ani cítiť.
On si vôbec nezobral k srdcu to, čo tu povedal pán Sulík hneď na prvej schôdzi, prečítal mu to, jak sa vysmieval Dzurindovi s Miklošom, že mali dávno odísť z politiky po tom vládnutí, on si to vôbec nezobral k srdcu. Nechcel by som byť v jeho koži. Naozaj by som nechcel byť v jeho koži po toľkých rokoch, jak on sa búcha po hrudi, že čo on všetko spravil, že 2 mil. ľudí, nechcem povedať, že ho nenávidí, to je silné slovo, ale ho nemôže ani cítiť.
Ďakujem. (Potlesk.)

Deň v parlamente

<- ->