Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
28. 6. 2023 12:50:57 - 12:51:20 94. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 1557 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kremský, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
266.
Ďakujem, pán predsedajúci. Chcem podať procedurálny návrh.
Navrhujem, aby schôdza Národnej rady pokračovala neprerokovanými bodmi a ukončila sa hlasovaním 29. 6. o 17.00 hod., keďže nebola skrátená lehota pri niektorých návrhoch a o ďalších prerokovaných návrhoch sa vôbec nehlasovalo.
Ďakujem.
22. 6. 2023 17:01:26 - 17:05:09 94. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 1557 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kremský, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
112.
Príjemný dobrý deň, vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, vážená pani ministerka, tiež by som vás, vám rád zablahoželal, neviem síce k čomu, ale všetko najlepšie v každom prípade. Ja mám tiež veľmi krátky pozmeňujúci návrh a chcem vás, kolegovia, poprosiť, ak sa potrebujete rozprávať, tak dá sa to aj v bufete, lebo veľmi sa tu ťažko rozpráva.
Ja by som tiež chcel predniesť jeden veľmi krátky pozmeňujúci návrh, ktorým navrhujem upraviť tento zákon. Ide tam o to, že v ňom navrhujem oproti pôvodnému návrhu, alebo teda tento, tento zákon oproti pôvodnému návrhu navrhuje zmenu v súvislosti so súhlasom spoločníkov, prípadne akcionárov... (Rečník sa odmlčal. Vstup predsedajúceho.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Chápem, pán poslanec, že to nie je úplne príjemné pri čítaní pozmeňujúceho návrhu, ale po správnosti by už malo byť hlasovanie, bude však až o 17.10 h približne, takže...

Kremský, Peter, poslanec NR SR
Dobre no, len rokovanie pokračuje, takže asi by malo byť také ako zvyčajne. Dobre, takže vrátim sa k tomu, ide o to, že oproti pôvodnému návrhu... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Skúste možno trochu bližšie k mikrofónu a možno to aj kolegov zaujme.

Kremský, Peter, poslanec NR SR
Aha, dobre. Takže navrhujem v súvislosti so súhlasom spoločníkov, prípadne akcionárov s dohodou o tom, že niektorí spoločníci alebo akcionári sa pri premene spoločnosti nestanú spoločníkmi nástupníckej spoločnosti. Doterajšia právna úprava, ktorá je obsiahnutá v Obchodnom zákonníku, v tejto situácii vyžaduje dvojtretinovú väčšinu hlasov, pri s. r. o. všetkých spoločníkov a pri akciovej spoločnosti prítomných akcionárov. Pritom, pričom spoločník má právo, samozrejme, na vyrovnávací podiel a akcionár na odkúpenie akcií za primerané peňažné protiplnenie. Čiže to je doterajšia práva úprava v Obchodnom zákonníku. Novela tohto zákona však navrhovala potrebu súhlasu 100 % spoločníkov, čo v praxi je veľmi ťažko vykonateľné, keďže väčšinou sa nedá získať súhlas všetkých spoločníkov, najmä pri roztrúsenom vlastníctve, a, a dokonca to aj nahráva rôznym špekulantom pri skupovaní minoritných podielov, ktorí potom blokujú takéto akcie. Čiže navrhujem, aby, takisto ako to bolo pôvodne v Obchodnom zákonníku, aj tu vlastne sa to, na to stačila dvojtretinová väčšina hlasov.
Čiže prečítam teraz pozmeňujúci a doplňujúci návrh Petra Kremského, Petra Libu k vládnemu návrhu zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1557), ktorý podávam v súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku.
V návrhu zákona navrhujem tieto zmeny a doplnenia:
1. V čl. I v § 19 v odseku 3 sa na konci pripájajú slová „ak tento zákon neustanovuje inak".
2. V čl. I v § 62 v odseku 3 sa za slovo „súhlas" vkladajú slová „dvojtretinovej väčšiny hlasov".
3. V čl. I v § 68 v odseku 3 sa slovo „všetkých" nahrádza slovami „dvojtretinovej väčšiny prítomných".
Ďakujem veľmi pekne.
20. 6. 2023 10:00:29 - 10:02:21 94. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1585 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kremský, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
24.
Ďakujem.
Pán poslanec Svrček, rozumiem, že nemôžte podporiť môj pozmeňujúci návrh, keďže zastupujete záujmy operátorov. Tento pozmeňujúci návrh bol konzultovaný s úradom pre ochranu, pre reguláciu elektronických služieb a poštových služieb, čiže práve vychádza to z ich návrhov, ako lepšie chrániť ten trh. Myslím si, že asi tomu rozumejú lepšie ako my všetci tu dokopy. Práve s tou esemeskou je to tak, že keď je to v tomto mojom znení, tak to tam musí byť celé, kompletná informácia vrátane toho, že spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy. To znamená aj v prípade viazanosti. Čiže dávame mu oveľa väčšie práva pri tom bode 9, ktorý si spomínal na koniec, vlastne práve preto, že to upravuje práva, tak ten úrad ich môže chrániť. Veď toto sú účelové argumenty, ktoré používaš. Rozumiem, že to nechcete podporiť, okej, ale aspoň informujte o tom reálne, pravdivo.
Mňa to prekvapuje, že tie prsty telekomunikačných operátorov sú také dlhé, že už dokonca nútia podpredsedu parlamentu k porušovaniu rokovacieho poriadku. Ja som v živote nevidel, aby tu nejakého poslanca, aby tu nejakému poslancovi nechceli dovoliť prečítať pozmeňujúci návrh, pretože nezačal čítať sekundu pred koncom svojho času. V živote som to tu nezažil. Som tu tri a pol roka, otváram oči. Ani smerákom toto ani nerobíte. Nikomu. A vy to urobíte teraz mne? Pretože navrhujem niečo, čo je nepohodlné telekomunikačným operátorom? Ja žasnem. Žasnem, kam ste sa dostali, SME RODINA. Som veľmi prekvapený.
20. 6. 2023 9:42:34 - 9:54:04 94. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1585 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kremský, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
18.
Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, vážený pán minister, ctená snemovňa, pani ministerka, chcel by som vystúpiť k tomuto bodu, k vládnemu návrhu zákona, ktorý upravuje opäť jednu veľmi dôležitú oblasť spotrebiteľského prostredia a aj ekonomiky na Slovensku.
Každý z nás má vo svojom vrecku mobilný telefón, každý z nás používa internet, každý z nás používa alebo sleduje televíziu, ktorá pravdepodobne prichádza do našich domovov a do našich kancelárií cez rôzne káble a siete, prípadne vzduchom. Čiže každý z nás je zákazníkom, každý z nás sa podieľa na telekomunikačnom a internetovom trhu. Práve preto je dôležité, aby tento trh bol vyvážený, aby tam boli kontrolné mechanizmy. A na to, aby to tak bolo, máme práve tento zákon a máme nezávislý úrad pre kontrolu telekomunikačných služieb, elektronických služieb a poštových sietí.
Vítam, že takýto zákon prišiel. Na druhej strane je mi ľúto, že práve tie pozmeňujúce návrhy, ktoré spomínal môj kolega Miloš Svrček, viaceré tieto kontrolné funkcie sa pokúšajú vypustiť z tohto zákona. Kladiem si tú otázku prečo. Pretože na Slovensku máme troch veľmi silných telekomunikačných operátorov, ktorí sú tu dlhé roky. Sú to veľmi ziskové firmy, majú veľmi silné postavenie. A to, že ich chceme regulovať, že chceme im nastaviť pravidlá, že im chceme nastaviť hranice, že to chceme nastaviť tak, aby nemohli si s tým trhom a spotrebiteľmi robiť, čo si chcú, je úplne logická vec a myslím si, že je to povinnosť každého z nás ako poslancov tejto Národnej rady.
Práve preto ma veľmi prekvapuje, že návrhy pána Svrčeka vlastne zmäkčujú tieto pravidlá veľmi výrazne a veľmi výrazne vychádzajú v ústrety týmto telekomunikačným operátorom. Myslím si, že na to nie je žiadny dôvod, a nerozumiem tomu, možnože to je na vysvetlenie pána Svrčeka. A už tomu vôbec nerozumiem v prípade napríklad ochrany živnostníkov a ich čísiel, či má niekto svoje číslo mobilné na fyzickú osobu, alebo na živnosť, keďže je živnostník, myslím si, že je to úplne jedno, zaslúži si úplne rovnakú ochranu, či už to má ako súkromná osoba, alebo ako živnostník. Keď svoje číslo zverejní ako živnostník, tak je to jeho dobrá vôľa a jeho sloboda a neznamená to, že s takýmto číslom môže telekomunikačný operátor narábať, ako chce. Myslím si, že si zaslúži úplne rovnakú ochranu ako súkromná osoba.
Čiže ja prednesiem o chvíľu pozmeňujúci návrh, ktorým v podstate takisto navrhujem vyňať na osobitné hlasovanie tie body 5 až 8 a takisto bod 11 v časti IV spoločnej správy, aby sa o nich hlasovalo osobitne, pretože navrhujem, tak ako sme na gestorskom výbore tieto body neschválili, tak navrhujem aj Národnej rade, aby ich neschválila, pretože ide o vypustenie viacerých veľmi dôležitých zásad ochrany telekomunikačného trhu. A myslím si, že tieto tri telekomunikačné spoločnosti naozaj nemôžu byť chránené zvieratká, o ktoré, okolo ktorých všetci obskakujú a starajú sa o to, aby sa náhodou im neznížili zisky, aby náhodou tu neprišla silnejšia konkurencia a aby náhodou niekto neprišiel a neponúkol nižšie ceny a neprinútil ich znížiť svoje zisky. Tieto firmy majú veľmi dobré zisky. Keď si pozriete ich bilancie, tak je to naozaj podnikanie snov. Áno, je to regulované podnikanie, za svoje licencie platia, odvádzajú zisky, dokonca je tam osobitný odvod, áno, ale stále tie zisky sú veľmi vysoké a myslím si, že nie je jediný dôvod, aby sme ich nadmerne chránili.
Možno poviem jeden zaujímavý príklad. Iste ste si všimli, že prišla, prišli, prišlo zdraženie elektriny, zvýšili sa ceny a telekomunikační operátori okamžite zdvihli ceny. Všetci. Bez výnimky. A iste ste si všimli, že ceny elektriny už klesli. Od začiatku roka sú výrazne nižšie. Videli ste niektorého operátora, že by znížil ceny? Ja som nevidel. Ja nehovorím, že im to má štát nariaďovať, ja len hovorím o tom, že konkurencia v tejto oblasti je veľmi žiaduca a že stále nie je dostatočná a že by sme ju mali podporovať, a to aj týmto zákonom.
Takže poviem k tým štyrom bodom, ktoré navrhujem v novele tohto zákona upraviť inak. Pán Svrček tu spomínal prístup pre virtuálnych operátorov, to je ten bod 37 § 57a. Pán Svrček povedal len malú časť pravdy. Tá pravda je oveľa rozsiahlejšia. Tento paragraf upravuje vstup virtuálnych operátorov na trh. Virtuálny operátor je firma, ktorá síce nevlastní sieť, nevlastní tie prenášače a vysielače, ale vlastne má určitú značku, na základe ktorej predáva telekomunikačné služby a prenajíma si siete od skutočných prevádzkovateľov sietí, teda práve tých troch veľkých firiem, ktoré som tu spomínal. Samozrejme, tieto firmy sa snažia nepripustiť ďalších hráčov na trh, čiže tí, ktorí nemajú svoju sieť a chceli by si prenajať jej využívanie od týchto veľkých operátorov, od nich nedostávajú ponuky. Presne preto nemáme na Slovensku žiadneho virtuálneho operátora, máme tu len kvázi virtuálneho operátora štvrtého, ktorý má časť siete, časť si prenajíma, ale vieme, že táto zmluva končí a bude s tým veľký problém, aby tento operátor mohol pokračovať.
Sú tu však aj ďalší virtuálni operátori, ktorí napríklad fungujú v krajinách okolo nás, kde to je pomerne bežné. Na Slovensku to nie je bežné práve preto, že títo veľkí operátori to nepripustili. Práve tento § 57a im ukladá, že musia takýmto virtuálnym operátorom, takýmto záujemcom poskytnúť svoje služby, dať im ponuku, dať im ponuku na využívanie svojej siete a, samozrejme, oni si vyberú, či za takýchto podmienok ich budú využívať a, samozrejme, môže to potom posudzovať aj úrad a takisto to môže posudzovať protimonopolný úrad. Čiže aby sa to vôbec stalo, tak musí tento paragraf v tomto zákone zostať a nie ho vypustiť.
Samozrejme, rizikom je, ak by si títo virtuálni operátori žiadali prístup fyzicky k zariadeniam týchto operátorov, čomu rozumiem a po spolupráci s Úradom pre reguláciu elektronických služieb a poštových služieb aj som pripravil tento bod pozmeňujúceho návrhu, ktorý pridáva na koniec tohto odseku vetu: "Prístupom podľa odsekov 1 až 3 nie je prístup k fyzickej infraštruktúre." Hej? Čiže vylučujeme takéto riziko, ktoré tu spomínal pán Svrček, ale zvyšok tohto odseku, zvyšok tohto § 57a je veľmi dôležitý, je v prospech konkurencie, je v prospech lepších cien na trhu, je v prospech spotrebiteľov a takisto podnikateľov. Je, áno, je v neprospech veľkých telekomunikačných operátorov, ktorí proti tomu lobujú, a vidím, že aj u strany SME RODINA sú úspešní. Ja verím, že väčšina tohto parlamentu bude mať zdravý rozum a nepodporí ich návrhy.
V ďalšom bode, ten tiež spomínal pán Svrček, si telekomunikační operátori presadzujú to, aby pri zmene zmluvných podmienok mohli len esemeskou oznámiť, že sa zmenili zmluvné podmienky, a pridať link, na ktorom sa zákazník dozvie zvyšok, hej? No, predstavte si človeka, ktorý nemá smartfón a dnes ich je stále dosť, hlavne starší ľudia, ale aj mnohí mladí ľudia, tzv. minimalisti, ktorí nechcú mať smartfóny, ktorí majú jednoduché telefóny, ako si takýto človek vo svojej esemeske klikne na link a pozrie si ho na webe? Ako to bude fungovať? Viete si to predstaviť, že vaša stará mama alebo mama, moja má vyše 80 rokov, si klikne na taký link a pozrie si, čo tam je? Nebude to fungovať. Títo spotrebitelia budú v chaose, budú znevýhodnení, budú diskriminovaní. A možnože budú platiť s veľkým prekvapením účty, na ktoré neboli pripravení, o ktorých nevedeli dopredu.
Čiže ja v druhom bode môjho pozmeňujúceho návrhu navrhujem, aby ten bod, ten odsek 10 v § 87 končil tým, vetou, že "splnením povinnosti podľa tohto ustanovenia je aj oznámenie podstatnej zmeny SMS správou". Znamená to, že tá zmena celá tam musí byť oznámená SMS správou, aby si to človek v SMS správe naozaj celé prečítal, aby tam nebola len jedna nič nehovoriaca veta plus nejaký link, na ktorý si človek môže kliknúť. Toto by bola naozaj nedostatočná ochrana spotrebiteľa.
Takže teraz prečítam... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pčolinský, Peter, podpredseda NR SR
Čas vám vypršal, pán poslanec.

Kremský, Peter, poslanec NR SR
Áno, prečítam pozmeňujúci návrh.

Pčolinský, Peter, podpredseda NR SR
Pán poslanec, čas vám vypršal. Vy do desiatich minút máte začať čítať pozmeňovací návrh. Nezačali ste. (Reakcia rečníka.) No, nezačali ste. Čas vám vypršal.

Kremský, Peter, poslanec NR SR
Začal som.

Pčolinský, Peter, podpredseda NR SR
Nie, čas vám vypršal. (Reakcia spravodajcu.)

Kremský, Peter, poslanec NR SR
Povedal som: čítam pozmeňujúci návrh.

Pčolinský, Peter, podpredseda NR SR
"Teraz začnem čítať", ale ste nezačali čítať. Čas vám vypršal, pán poslanec. Vykecávate sa desať minúť a presne takto to dopadne. Čas vám vypršal, bohužiaľ.

Kremský, Peter, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, žiadam vás o rešpekt k poslancom. Poslanci sa nevykecávajú (reakcie z pléna), poslanci vystupujú v rozprave a na konci prečítajú pozmeňujúci návrh.

Pčolinský, Peter, podpredseda NR SR
Nie, nemáte pravdu. Prečítajte si rokovací poriadok! (Povedané súbežne s rečníkom.)

Kremský, Peter, poslanec NR SR
(Povedané súbežne s predsedajúcim.) Možno sa vám, možno sa vám taký pozmeňovací návrh nepáči.

Pčolinský, Peter, podpredseda NR SR
V rámci rozpravy máte začať čítať roko... máte začať čítať pozmeňovací návrh. Vy ste nezačali. (Povedané súbežne s rečníkom. Reakcie z pléna.) Toto je ústna rozprava. Toto je ústna rozprava.

Kremský, Peter, poslanec NR SR
(Povedané súbežne s predsedajúcim.) Pán predsedajúci, toto je zneužitie vášho postavenia, pretože vám sa tento pozmeňujúci návrh nepáči.

Pčolinský, Peter, podpredseda NR SR
(Povedané súbežne s rečníkom.) Nie, nie, pán poslanec. Vy ste nezačali čítať pozmeňovací návrh v rámci desaťminútového času, ktorý máte k dispozícii.

Kremský, Peter, poslanec NR SR
(Povedané súbežne s predsedajúcim.) Pán predsedajúci, toto je zneužitie vášho postavenia.

Pčolinský, Peter, podpredseda NR SR
Nie, pán poslanec, vy si vykladáte rokovací poriadok po svojom.

Kremský, Peter, poslanec NR SR
Manipulujete parlament, pán predsedajúci.

Pčolinský, Peter, podpredseda NR SR
(Povedané súbežne s rečníkom.) Máte rokovací poriadok, tak si ho...

Kremský, Peter, poslanec NR SR
(Povedané súbežne s predsedajúcim.) Ja som začal čítať pozmeňujúci návrh, takže ho prečítam. Ďakujem.

Pčolinský, Peter, podpredseda NR SR
(Povedané súbežne s rečníkom.) Nezačali ste. Nezačali ste. (Reakcia spravodajcu.)

Kremský, Peter, poslanec NR SR
(Povedané súbežne s predsedajúcim.) Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Petra Kremského k vládnemu návrhu zákona...

Pčolinský, Peter, podpredseda NR SR
(Povedané súbežne s rečníkom.) Pán poslanec, čas vám vypršal! Beriem vám slovo. Vypnite mu mikrofón!

Kremský, Peter, poslanec NR SR
... ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 452/2021... (Rečník prečítal pozmeňujúci návrh bez zapnutého mikrofónu.)
20. 6. 2023 9:24:16 - 9:29:32 94. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1584 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kremský, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
12.
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, páni ministri, vážené dámy, vážení páni, ctená snemovňa, chcem len krátko vystúpiť k tomuto návrhu zákona, keďže ide o zákon veľmi dôležitý pre fungovanie spotrebiteľského prostredia a konkurencia trhu na Slovensku, žiaľ, ako vidím... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pčolinský, Peter, podpredseda NR SR
Ja už neviem, koľkokrát vám mám vysvetľovať, že počas rokovania Národnej rady je zakázané kamerovať, telefonovať a jednoducho vyhotovovať akékoľvek audiovizuálne záznamy. Prosím vás, nerobte to. Choďte sa fotiť vonku!

Kremský, Peter, poslanec NR SR
Pán poslanec Kuriak je facebooková hviezda, tak proste nedá mu to. (Povedané s pobavením.)
Takže ako som spomínal, je to veľmi dôležitý zákon. Som prekvapený, že nenašiel viac pozornosti v tejto sále, ale, žiaľ, tak už to býva v posledných mesiacoch. Ja k tomu chcem povedať len v podstate dve veci, aby som zbytočne nenaťahoval čas.
Myslím si, že veľmi dôležité je, okrem teda iných zmien je aj to, ako sa budú posudzovať reklamácie. Mám s tým viacero osobných skúseností hlavne v tom, že keď sa tovar reklamuje, tak vlastne predajca to potom cez vlastne znalca si dá ohodnotiť a podľa toho vlastne sa postaví k tej reklamácii. Ale keďže práve predajca platí toho znalca, tak veľakrát ten znalecký posudok naozaj nevyzerá nezávislo, a teda vykazuje pomerne pre mňa vážne znaky nejakého takého nie nestranného posúdenia, skôr teda straníckeho posúdenia v prospech predávajúceho, kde sa tvrdia rôzne typy nadmerného opotrebovania a podobné veci, ktoré teda naozaj ako nadmerne opotrebovať obuv za dva mesiace alebo tri mesiace je veľmi ťažko vysvetliteľné, a doteraz v podstate hrozilo to, že spotrebiteľ si musí sám na vlastné náklady objednať znalecký posudok ako keby kontra a ten v podstate potom dávať sťažnosť na Slovenskú obchodnú inšpekciu, prípadne to rieši cez súdy.
V tomto vlastne novom návrhu zákona aj vďaka pozmeňujúcim návrhom, ktoré sme schválili na hospodárskom výbore, to bude upravené inak, a to tak, že vlastne ten znalecký posudok nebude objednávať predávajúci, ale si ho môže objednať kupujúci a vlastne na základe jeho reklamácie úspešnej vlastne mu bude preplatený predávajúcim, čo si myslím, že je určitý krok vpred.
V podstate ešte tam sme diskutovali o úprave, že by to platila vlastne Slovenská obchodná inšpekcia na základe sťažností na nevybavenie reklamácie, čiže myslím si, že je to na zaujímavú debatu ešte, ale neviem, či ešte takáto debata prebehne. Ešte by som chcel povedať druhú vec k pozmeňujúcim návrhom, ktoré sme tiež schválili na hospodárskom výbore a ktoré sú teda súčasťou spoločnej správy. Sú tam aj určité paragrafy, ktoré upravujú garancie pri druhom pilieri, keďže v podstate tiež ide o zákon, ktorý sa týmto zaoberá, a ide tam o to, aby vlastne tieto garancie sa netýkali programového výberu.
Takisto je tam úprava, ktorá vypúšťa možnosť zdanenia peňazí z II. piliera, čo sa tam dostalo vlastne počas minulého roka. Ja som už viackrát navrhoval vypustiť toto ustanovenie zo zákona, viackrát to neprešlo. Nerozumiem prečo, keď vlastne každý tu kritizuje, že sa to tam vôbec dostalo. To, že sa to tam dostalo, bola, bol, vlastne bola súvislosť toho, že vôbec programový výber ostal zachovaný, bol to v podstate môj ústupok ministerstvu sociálnych vecí a ministerstvu financií, ktoré to žiadali, čiže aj teraz to navrhujem vypustiť a verím, že vlastne toto takisto prejde v tomto zákone, čo myslím si, že bude, bude určitý ústupok alebo vyjdenie v ústrety spotrebiteľom, ktorí si v II. pilieri šetria a, samozrejme, tá hrozba, že by niekedy sa takéto prostriedky zdaňovali prípadne pri programovom výbere, je, myslím si, že pomerne nepríjemná.
Takže som rád, že tie pozmeňujúce návrhy prešli, a verím, že prejdú aj teraz v Národnej rade, takže ďakujem za podporu.
23. 5. 2023 19:24:41 - 19:25:21 90. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 1636 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kremský, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
250.
Ďakujem, pán predsedajúci. Tiež by som rád požiadal o podporu, ide o podporu rozvoja obnoviteľných zdrojov. Vlastne aj podľa nariadenia Európskej komisie s decembra minulého roka, ktorým vyzvala členské krajiny na uľahčenie administratívy a legislatívy pre budovanie obnoviteľných zdrojov, čiže, žiaľ, zatiaľ ministerstvo životného prostredia nepripravilo patričnú legislatívu, ktorým, ktorou by toto podporilo, ale snažíme sa aspoň malými zmenami vlastne umožniť väčšiu výstavbu obnoviteľných zdrojov a vypustiť z toho rôzne nezmyselné zdržovanie. Takže veľmi ďakujem. Veľmi pekne ďakujem za vašu podporu.
23. 5. 2023 19:23:02 - 19:24:24 90. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 1636 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kremský, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
246.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Aj tento druhý návrh zákona súvisí s obnoviteľnými zdrojmi. Jeho cieľom je zrýchlenie niektorých procesov v rámci zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. V niektorých štádach, štádiách procesu napríklad pri určovaní rozsahu navrhovanej činnosti, to znamená, či sa tam bude vlastne to posudzovať alebo je to len vlastne ten, ten jednoduchší proces. Príslušné orgány majú síce zákonom stanovenú povinnosť, ale nemajú tam určenú lehotu, v rámci ktorej majú konať. Preto časti dochádza k úplne zbytočnému zdržovaniu, prieťahom v konaní, posudzovaní vplyvu na životné prostredie a celý proces sa veľmi spomaľuje. Čiže vo vybraných prípadoch v tom, v tejto novele zákona priraďujeme príslušnému orgánu lehotu na splnenie jeho zákonnej povinnosti, teda zvyčajne je to 30 dní.
Ešte raz, upozorňujem, že nejde o rozhodnutie o EA alebo niečom podobnom, len o vyjadrenie, akým spôsobom sa ten ktorý projekt bude posudzovať. Takisto cieľom návrhu zákona je v prílohe zákona, teda tento návrh mení a určuje prahové hodnoty, činnosť objekty alebo zariadenia, ktoré určujú rozsah posudzovania vplyvov, či je to povinné hodnotenie alebo je to len zisťovacie konanie. Takisto sa upravujú predmetné prahové hodnoty a tak, aby vlastne toto posudzovanie bolo efektívnejšie, aby sa zachoval takisto štandard ochrany životného prostredia. Zase nebudem zachádzať do detailov, verím, že každý, kto o tento zákon má záujem, si to preštudoval a veľmi rád odpoviem na otázky v rozprave.
Ďakujem.
23. 5. 2023 19:20:02 - 19:20:21 90. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 1635 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kremský, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
244.
Ďakujem. Ja chcem len požiadať vlastne celú Národnú radu bez ohľadu na politickú príslušnosť o podporu tohto zákona, ktorý zvyšuje energetickú nezávislosť Slovenska. Umožní naozaj reálny rozvoj obnoviteľných zdrojov či už tých väčších, ktoré vlastne potom prispievajú do prenosovej siete, alebo aj tých menších. Ďakujem veľmi pekne za podporu.
23. 5. 2023 19:12:36 - 19:17:46 90. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 1635 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kremský, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
240.
Spravodajcom je Peter Vons, ktorý by tu mal byť niekde. Skúste pozrieť. Tu je áno.

Pčolinský, Peter, podpredseda NR SR
Dobre, spravodajca je tu, čiže Peter Vons.
Nech sa páči.

Kremský, Peter, poslanec NR SR
Prosím ho, že nech sa pripraví.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Chcel by som povedať pár slov k tomuto zákonu, ktorým možno ste trošku prekvapení, že sme sa spojili poslanci z takých dvoch rôznych poslaneckých klubov OĽANO a SaS, ale v podstate to, čo nás spája, je záujem pomôcť rozvoju obnoviteľných zdrojov. Iste vnímate energetickú krízu, ktorá prehrmela Európou v minulom roku, pozostatky cítime aj dnes. V podstate dnes až alebo v tomto roku vlastne štát pociťuje vo svojom deficite tie dopady tejto energetickej krízy, pretože tá elektrina a ten plyn, ktorý sa dodáva mnohým podnikom, inštitúciám, samosprávam ale aj domácnostiam, sa nakupoval už vlani práve za tie veľmi vysoké ceny a čím menej tohto plynu a čím menej tejto elektriny z fosílnych zdrojov Slovensko nakupuje a dodáva, tým vlastne lepšie, pretože tým menej je závislé od týchto zdrojov, ktoré sú mimo územia Slovenskej republiky a dneska do veľkej miery v Rusku ale aj v iných totalitných režimoch a to, aby toho bolo čo najmenej, v tom môžu práve pomôcť obnoviteľné zdroje.
Slovensko podporuje rozvoj obnoviteľných zdrojov v podstate už dlhé roky. Veľmi dlhé roky to bolo len v oblasti alebo v hlavne oblasti rečí. Prvá takáto veľká vlna bola v rokoch 2008, 2009, 2010 keď sa stavali prvé veľké solárne elektrárne, žiaľ, ten proces udeľovania povolení a prideľovania kapacít bol taký netransparentný, že v podstate tam uspeli hlavne rôzne oligarchické štruktúry a, a investori s prepojením na vtedajšiu prvú vládu Roberta Fica. V dôsledku toho v podstate aj tieto obnoviteľné zdroje boli pomerne drahé, štát stálo veľmi veľa ich dotovanie po dlhé roky, ktoré pokračuje až dodnes. A vlastne spolu s tým, vlastne sa aj sa objavilo blokovanie ďalších takýchto kapacít, takže vlastne tieto obnoviteľné zdroje sa na Slovensku dlhé roky nerozvíjali. V posledných rokoch najmä po nástupe novej vlády po roku 2020 sa to znovu o niečo zlepšilo, ale v podstate ten praktický dopad a praktický rozvoj obnoviteľných zdrojov stále nedostatočný.
Od 1. 4. 2022 bol napríklad do právneho poriadku zavedený inštitút voľnej kapacity pripojenia, ktorú prevádzkovateľ prenosovej sústavy rozvrhuje medzi prevádzkovateľov distribučných sústav podľa zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej kombinovanej výroby. To bol zákon, ktorý sme my tu odhlasovali v tejto Národnej rade a ide o inštitút, ktorého účelom nie je obmedzovanie voľnej kapacity na pripojenie, ale práve naopak, na základe transparentného a nediskriminačného postupu prideľovať okamžite disponibilnú voľnú kapacitu pripojenia a prispieť tak k rozvoju sústavy a tak, aby to vlastne prenosová distribučná sústava zvládla. Napriek tomu tento systém nefunguje úplne dobre, pretože vidíme tam, že veľký záujemcovia o kapacitu obsadzujú pomerne veľkú časť tejto, tejto pridelenej kapacity blokujú ju a napriek tomu, že si vlastne takúto kapacitu objednajú, tak nestavajú tieto obnoviteľné zdroje, ale vlastne si ju ako keby stále predlžujú, obnovujú a blokujú v podstate túto kapacitu prenosovej a distribučnej sústavy. Preto sme pripravili takýto, taký, takúto novelu zákona, ktorou to zjednodušujeme, zavádzame jasné, transparentné pravidlá a umožňu... umožníme tým, aby skutoční záujemcovia o výstavbu obnoviteľných zdrojov naozaj mohli tieto zdroje stavať. Pokiaľ ich nepostavia, vlastne prídu o, o takú kauciu alebo poplatok a tak aby si to nemohli vlastne donekonečna predlžovať, ale aby sa znovu museli niekde zaradiť na koniec radu a ísť odznova, ak naozaj reálne majú záujem o výstavbu takéto obnoviteľného zdroja.
Takže zatiaľ toľko k tomu, nebudem vysvetľovať jednotlivé paragrafy. Pokiaľ niekto má záujem, v rozprave veľmi rád potom zareagujem ku konkrétnym otázkam.
Ďakujem.
23. 5. 2023 19:01:34 - 19:02:44 90. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 1632 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kremský, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
226.
Ďakujem. Ten návrh, aby to prerokoval aj výbor pre kultúru a médiá, ten mám povedať teraz? Alebo stačí takto... (Rečník sa obrátil na predsedajúceho. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pčolinský, Peter, podpredseda NR SR
Nie, vy len termín hlasovania máte oznámiť.

Kremský, Peter, poslanec NR SR
Ďakujem. Čiže termín hlasovania zajtra o jedenástej, tak ako... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
23. 5. 2023 18:55:58 - 18:57:32 90. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 1632 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kremský, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
220.
Ďakujem, pán predsedajúci. Ale nie som predsedom finančného výboru, stačí mi jeden, takže tam som iba... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Hospodárskeho.

Kremský, Peter, poslanec NR SR
... členom. To je v poriadku. Jasné. Ďakujem.

Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti a tiež navyše navrhujem, aby tento zákon prerokoval aj výbor pre kultúru a médiá, ktorý nebol navrhnutý, keďže ide o zníženie dane z pridanej hodnoty práve pre kultúru. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.

19. 5. 2023 15:30:44 - 15:31:13 90. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1616 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kremský, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
239.
Ďakujem veľmi pekne. Som rád, že tento zákona je navrhnutý a tiež by som chcel podporiť jeho prijatie. Je mi ľúto, že ho sprevádzalo toľko zbytočných prázdnych rečí a zdržovania. Žiaľ, táto irónia, sarkazmus a arogancia nie voči nám, ale voči občanom, ktorí vás počúvajú a tí občania vám za to ukážu raz vysvedčenie. Robíte si to sami, kolegovia. Takže je, je mi to ľúto a dokonca ani ten cieľ, samozrejme, nepodarí dosiahnuť.
19. 5. 2023 15:26:13 - 15:26:16 90. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1616 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kremský, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
233.
Ďakujem. Už to nie je potrebné.
19. 5. 2023 14:57:16 - 14:59:08 90. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1616 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kremský, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
213.
Ďakujem. No pani kolegyňa Bittó Cigániková, možnože by ste mali aspoň počúvať, už keď máte vystúpenie v rozprave potom reakcie, je to základná slušnosť. No rozumiem, že čo je vaším zámerom plniť stranícku úlohu, zdržať rozpravu, aby sa zákon o pomoci tehotným ženám ani náhodou nedostal dnes na program, ale aspoň dá sa to robiť aj inteligentným spôsobom, takže keď tu šírite nezmysli, tak potom, pŕŕŕ, asi musím zareagovať špeciálne, keď ste ma spomenuli.
Prvá vec, že berieme dane občanom. No nie. Dane pochádzajú hlavne od firiem. To treba vedieť, treba si to pozrieť, lebo potom šírite nezmysly a vyzerá to veľmi neodborne, že ste si to nenaštudovali. Veľká väčšina daní pochádza od firiem a tie firmy zvyčajne nepatria občanom, lebo zvyčajne sú v zahraničnom vlastníctve, niektoré sú dokonca štátne a dokonca iným štátom patria, často patria úplne iným občanom, teda ak ich môžme nazvať občania a tak ďalej. Čiže treba si v tom urobiť poriadok.
Druhá vec, keď sme hovorili o Slovnafte, nikto tu nehovoril, že zdaníme zlodejov, aspoň ja určite nie, možno ste to hovorili vy, že ich považujete za zlodejov, ja ich nepovažujem za zlodejov, ale pletiete tu hrušky s jablkami v tom, že toto je mimoriadne zdanenie. Tam zdaňujeme nadzisk. Mimoriadny zisk. Neviem, či rozumiete pojmu windfall tax, to je nezaslúžený zisk, ktorý nespočíva v tom, že sú nejakí šikovní manažéri, ktorí tu dobre predali benzín a naftu, ale z toho, že vojnová situácia im prispela do rozpočtu. Treba si prečítať článok dnes v SME, ktorý má bývalý minister hospodárstva, tam to presne vysvetľuje. Takže, prosím vás, naštudujte si to.
Ďakujem.
19. 5. 2023 13:57:13 - 13:58:20 90. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1616 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kremský, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
177.
Vážený pán predsedajúci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutiami predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a v gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
19. 5. 2023 13:43:09 - 13:49:23 90. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1602 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kremský, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
173.
Ďakujem. Keďže som takmer spolupredkladateľ tohto zákona, tiež by som chcel povedať aspoň tri vety. Keď sa tu spomínalo, že či pán poslanec Kuriak si dal nejaký energeťák, tak nie, môžem to dosvedčiť, ale pozval som ho na kávu, takže verím, že aspoň to mu pomohlo. Problém je, že tieto energetické nápoje okrem veľkej dávky kofeínu obsahujú aj ďalšie zložky. To tu pán poslanec spomínal, nebudem to opakovať a práve tento kokteil je pomerne nebezpečný veľmi pre deti do 15 rokov, ale vo väčších dávkach aj pre dospievajúcich a, samozrejme, aj pre ľudí, ktorí majú veľmi veľkú fyzickú námahu, až vyčerpanosť, čiže to čo tu bolo spomínané, sú fakty a myslím si, že často ich berieme veľmi, veľmi ľahkovážne.
Ja som sa práve posledný mesiac stretol v našom meste, kde žijem, s prípadom, keď mladý človek, ktorý miešal všeličo, nevieme úplne čo všetko, nakoniec zomrel na zlyhanie srdca v saune a pravdepodobne niečo z toho boli aj tieto energetické nápoje, okrem nejakých ďalších asi ťažších vecí, ale v každom prípade, keď človek začína v dvanástich, trinástich energetickými nápojmi, tak veľmi často potom v neskoršom veku sa dostane aj k ďalším veciam, pretože už jednoducho to necíti, nereaguje na to príliš. Jeho organizmus sa stane na to menej citlivým a potrebuje niečo silnejšie. Čiže tento, tento diabolský kruh sa potom stále stupňuje a táto špirála. Čiže aj toto je dôvod, prečo som sa rád pridal k tejto iniciatíve a verím, že sa nám to podarí dotiahnuť, tak ako sa nám podarilo dotiahnuť obmedzenie predaja nikotínových sáčkov. Myslím si, že keď je nejaký argument, že však netreba to zakazovať, treba to riešiť osvetou. No ja si myslím, že takisto, ako neriešime osvetou predaj cigariet, predaj alkoholu ľuďom do 18 rokov, tak ani toto asi osveta príliš nepomôže. Navyše veľmi často to ľudia neberú vážne. Vieme napríklad, ako sa berie vážne podávanie kofeínových nápojov deťom do 15 rokov. Vieme, že takéto deti by v podstate nemali piť kofeínové nápoje, napriek tomu sú ľudia, ktorí svojim štvor-, päťročným deťom bežne naliehavú poháre Coly rôzneho typu, aby som teda nemenoval a myslím si, že to je veľká ľahkovážnosť, pretože to môže naozaj ako veľmi negatívne ovplyvniť organizmus. Čiže len toľko k tomu.
Navrhujem, samozrejme, hlasovanie v utorok o jedenástej hodine a tiež ďakujem za podporu.
19. 5. 2023 13:13:41 - 13:15:13 90. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1602 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kremský, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
155.
Ďakujem, pán predsedajúci.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákon o obmedzujúcich opatreniach pri predaji energetických nápojov, tlač 1602. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti a odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
19. 5. 2023 11:40:17 - 11:42:11 90. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1579 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kremský, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
98.
Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za trpezlivosť, toto je posledný, posledný môj poslanecký návrh v tomto rade. Ešte sú dva, ale to medzitým je ešte toho viac. Takže veľmi krátko opäť uvediem.
Ide o ustanovenie, ktoré má chrániť spotrebiteľov pred nevyžiadanými reklamnými prieskumnými volaniami. V súčasnom zákone o elektronických komunikáciách je táto problematika upravená. Výrazne sa to zlepšilo za posledné roky, čomu sme, samozrejme, aj prispeli našimi poslaneckými pozmeňujúcimi návrhmi pri poslednej novele. Ale napriek tomu tam sú stále medzery, ktoré nepoctiví, nepoctivé spoločnosti využívajú na nevyžiadané volania, ktorými otravujú zákazníkov a pri kontrole teda, pánovi Kuriakovi volali napríklad, tak to už je dosť, že si dovolili. Asi nevedeli, že budeš spravodajcom k tomuto zákonu. Takže novelou tohto zákona sa pokúšame upchať aj tieto medzery a veľmi presne stanoviť to, v akých prípadoch ide o nevyžiadané reklamné volania alebo prieskumné. Napríklad veľmi často sa takéto reklamné volania schovávajú za prieskumy. Začnú tým, že ide o prieskum a potom na základe toho akože prieskumu sa vám snažia niečo predať. Čiže aj toto vlastne upravujeme a umožňujeme Úradu pre elektronické komunikácie účinnejšiu kontrolu.
Takže chcel by som vás požiadať takisto o podporu. Je to, myslím si, že úplne nepolitický a veľmi účinný zákon na ochranu spotrebiteľov a pomoc pred takýmito volaniami.
Ďakujem.

Pčolinský, Peter, podpredseda NR SR
99.
Poprosím teraz spravodajcu z gestorského výboru pre hospodárske záležitosti Milana Kuriaka.
19. 5. 2023 11:40:16 - 11:42:10 90. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1579 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kremský, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
92.
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda.
Zase len krátko uvediem. Ide o novelu zákona, ktorá upravuje alebo prináša daňové výhody pre sporiteľov v III. pilieri, teda v doplnkovom dôchodkovom poistení. Toto, tento III. pilier je dôležitým nástrojom pre ľudí, ktorí si chcú sporiť na dôchodok, ktorí chcú ukladať svoje prostriedky a takisto pre zamestnávateľov, ktorí ich chcú v tom podporovať. Hlavne zamestnanci veľkých podnikov na Slovensku veľmi hojne využívajú túto možnosť, doteraz bolo toto, doteraz boli tieto príspevky čiastočne podporované, vlastne tento, táto novela zákona rozširuje túto možnosť podpory a podporuje v podstate to, aby si ľudia vkladali mimoriadne väčšie sumy do III. piliera, ktoré si nemôžu vybrať skôr ako v určitom veku. Pokiaľ by si ich vybrali skôr, musia vlastne vrátiť túto daňovú výhodu, pokiaľ si to vyberú až v dôchodkovom alebo preddôchodkovom veku, tak im táto daňová výhoda zostane.
Takže toľko len k tomu, prípadné detaily alebo otázky zodpoviem v rozprave. Ďakujem.
19. 5. 2023 11:34:12 - 11:35:44 90. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1577 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kremský, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
86.
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda.
Zase len veľmi krátko uvediem zákon, ktorý riešim už aj v inej tlači pozmeňujúcim návrhom. Je to v zákone o sociálnom poistení kolegov Svrčeka a Hlinku, myslím, bývalého poslanca, o ktorom sa bude hlasovať v utorok. Ide o zavedenie ustanovenia, podľa ktorého Sociálna poisťovňa bude v zozname neplatičov zverejňovať aj zamestnávateľov, ktorí nemajú v poriadku svoje výkazy odvodov, ktoré vlastne elektronicky si vymieňajú Sociálnou poisťovňou, a takisto bude vlastne zamestnávateľ, ak sa do takéhoto zoznamu dostane, do 14 dní povinný informovať svojich zamestnancov. Je to myslím si, že veľmi dôležité ustanovenie v tom, že keď zamestnávateľ neodvedie poistné alebo v nesprávnej výške ho odvedie do Sociálnej poisťovne, tak Sociálna poisťovňa ho neodvedie ďalej do II. piliera, o čom sa zamestnávateľ dozvie len tak, že teda si to tam pozerá často a zistí, že mu to tam neprišlo, čo robí asi pomerne málo zamestnancov. A takisto by sa o tom mohol zamestnanec dozvedieť tak, že si pozerá zoznam dlžníkov Sociálnej poisťovne, čo robí asi naozaj minimum zamestnancov, čiže tomu by sme radi pomohli a vytvorili tak tlak na zamestnávateľov, aby si vysporiadali svoju odvodovú povinnosť, aby si vysporiadali vlastne tie výkazy so Sociálnou poisťovňou. A pokiaľ teda by mali informovať svojich zamestnancov, že pozor, my neplatíme odvody, tak myslím si, že bude to na nich naozaj vážny tlak, aby si to vysporiadali a dali do poriadku skôr ako za tých 14 dní, po ktorých teda musia informovať zamestnancov.
Takže ďakujem za podporu, pokiaľ prejde ten môj pozmeňujúci návrh zákon o sociálnom poistení, tak tento zákon, samozrejme, stiahnem z rokovania.
Ďakujem.
A ešte prepáčte, tiež by som chcel pána spravodajcu poprosiť na termínovanie na stredu jedenástu hodinu, aby sme vedeli, či prešiel vlastne ten pozmeňujúci návrh.

Deň v parlamente

<- ->