Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
21. 10. 2021 18:53:27 - 18:58:15 48. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 713 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kotleba, Marek (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem, ďakujem pekne za slovo pán podpredseda. Poslanci za stranu Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko Marian Kotleba, Marek Kotleba, Rastislav Schlosár a Peter Krupa predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov. Cieľom predkladanej novely zákona je zjednodušiť proces získania a držby vodičského oprávnenia skupiny C1. Konkrétne máme za cieľ odbremeniť žiadateľov vodičského oprávnenia skupiny C1 (jedná sa o nákladné automobily do 7 500 kg) od povinnosti robiť psychotesty, lekárske prehliadky a povinnú základnú kvalifikáciu vodičov za účelom, za účelom získania alebo obnovy vodičského oprávnenia skupiny C1. Povinnosť absolvovania psychotestov sa netýka len nových žiadateľov o vodičské oprávnenie ale aj vodičov, ktorí už toto oprávnenie získali. Predkladaná novela má za cieľ odbremeniť od tejto povinnosti aj existujúcich majiteľov vodičských oprávnení C1, ktorí v súčasnosti musia chodiť na opakované psychotesty, lekárske prehliadky a povinnú základnú kvalifikáciu každých 5 rokov. Dôvodom predloženia tejto novely zákona je nelogickosť súčasnej právnej úpravy spojenej s vodičskými oprávneniami, ktoré zaviedla Európska únia. Psychotesty nemusí robiť držiteľ vodičského oprávnenia BE, ktorého jazdná súprava môže mať až 7 000 kg. Síce daný nákladný automobil
===== ... spojenej s vodičskými oprávneniami, ktoré zaviedla Európska únia. Psychotesty nemusí robiť držiteľ vodičského oprávnenia BE, ktorého jazdná súprava môže mať až 7 000 kilogramov. Síce daný nákladný automobil do 7 500 kilogramov uvezie teoreticky viac len o 500 kilogramov ako táto jazdná súprava skupiny BE, ale v praxi môže byť ľahší ako jazdná súprava BE a najviac je rýchlostne obmedzený na 90 kilometrov za hodinu. Je teda absurdné, aby bol vodiť takéhoto automobilu šikanovaný každých päť rokov psychotestami, lekárskou prehliadkou a povinnou základnou kvalifikáciou vodiča. Nákladný automobil do 7 500 kilogramov je kratší ako jazdná súprava BE, čiže tým pádom je tento automobil stabilnejší, keďže priamo náklad si vezie na, na sebe alebo teda na korbe a neťahá ho za sebou na ďalšom prívese ako je v prípade jazdnej súpravy BE. Čiže jazdná súprava BE, ktorá je vlastne súprava zložená z osobného automobilu a z prívesného vozíku môže byť v skutočnosti ťažšia ako automobil kategórie C1.
Automobily do 7 500 kilogramov využívajú na podnikanie najmä ľudia v potravinárskom priemysle na zásobovanie malých prevádzok potravinami ako sú napríklad pečivo, mäso a mliečne výrobky. Tieto vozidlá teda väčšia časť z nich nie sú vyťažované na maximum. Pri momentálnom nedostatku vodičov je táto novela zákona viac než akútna. Nových, ale aj existujúcich majiteľov vodičských oprávnení skupiny C1 môže motivovať k nadobudnutiu a držbe takéhoto oprávnenia. Vodičov často odrádza zbytočná byrokracia v podobe lekárskych prehliadok, psychotestov a povinnej základnej kvalifikácii, ktoré stoja nemalé peniaze. Len počas obdobia tejto koronakrízy si neobnovilo svoje vodičské oprávnenie približne 20 000 vodičov. V budúcnosti budeme mať veľký problém s vodičmi nákladných vozidiel, môžeme to vidieť už napríklad aj v Anglicku, aj v iných štátoch Európskej únie, že s týmto je problém a takýto vodiči budú chýbať, nemajú, nemá kto voziť či už spomínané potraviny alebo aj pohonné hmoty.
V súčasnej situácii je nanajvýš potrebné týmto vodičom zo strany štátu pomôcť minimálne zjednodušením procesu získania a držby vodičského oprávnenia a súčasne ich odbremeniť od poplatku za lekárske psychologické vyšetrenie a od poplatku za povinnú základnú kvalifikáciu vodiča. Návrh zákona má pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie a sociálne vplyvy. Návrh zákona má neutrálny vplyv na ostatné posledné oblasti. Ďakujem pekne za pozornosť.
21. 10. 2021 18:53:27 - 18:58:15 48. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 713 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kotleba, Marek (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem, ďakujem pekne za slovo pán podpredseda. Poslanci za stranu Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko Marian Kotleba, Marek Kotleba, Rastislav Schlosár a Peter Krupa predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov. Cieľom predkladanej novely zákona je zjednodušiť proces získania a držby vodičského oprávnenia skupiny C1. Konkrétne máme za cieľ odbremeniť žiadateľov vodičského oprávnenia skupiny C1 (jedná sa o nákladné automobily do 7 500 kg) od povinnosti robiť psychotesty, lekárske prehliadky a povinnú základnú kvalifikáciu vodičov za účelom, za účelom získania alebo obnovy vodičského oprávnenia skupiny C1. Povinnosť absolvovania psychotestov sa netýka len nových žiadateľov o vodičské oprávnenie ale aj vodičov, ktorí už toto oprávnenie získali. Predkladaná novela má za cieľ odbremeniť od tejto povinnosti aj existujúcich majiteľov vodičských oprávnení C1, ktorí v súčasnosti musia chodiť na opakované psychotesty, lekárske prehliadky a povinnú základnú kvalifikáciu každých 5 rokov. Dôvodom predloženia tejto novely zákona je nelogickosť súčasnej právnej úpravy spojenej s vodičskými oprávneniami, ktoré zaviedla Európska únia. Psychotesty nemusí robiť držiteľ vodičského oprávnenia BE, ktorého jazdná súprava môže mať až 7 000 kg. Síce daný nákladný automobil
===== ... spojenej s vodičskými oprávneniami, ktoré zaviedla Európska únia. Psychotesty nemusí robiť držiteľ vodičského oprávnenia BE, ktorého jazdná súprava môže mať až 7 000 kilogramov. Síce daný nákladný automobil do 7 500 kilogramov uvezie teoreticky viac len o 500 kilogramov ako táto jazdná súprava skupiny BE, ale v praxi môže byť ľahší ako jazdná súprava BE a najviac je rýchlostne obmedzený na 90 kilometrov za hodinu. Je teda absurdné, aby bol vodiť takéhoto automobilu šikanovaný každých päť rokov psychotestami, lekárskou prehliadkou a povinnou základnou kvalifikáciou vodiča. Nákladný automobil do 7 500 kilogramov je kratší ako jazdná súprava BE, čiže tým pádom je tento automobil stabilnejší, keďže priamo náklad si vezie na, na sebe alebo teda na korbe a neťahá ho za sebou na ďalšom prívese ako je v prípade jazdnej súpravy BE. Čiže jazdná súprava BE, ktorá je vlastne súprava zložená z osobného automobilu a z prívesného vozíku môže byť v skutočnosti ťažšia ako automobil kategórie C1.
Automobily do 7 500 kilogramov využívajú na podnikanie najmä ľudia v potravinárskom priemysle na zásobovanie malých prevádzok potravinami ako sú napríklad pečivo, mäso a mliečne výrobky. Tieto vozidlá teda väčšia časť z nich nie sú vyťažované na maximum. Pri momentálnom nedostatku vodičov je táto novela zákona viac než akútna. Nových, ale aj existujúcich majiteľov vodičských oprávnení skupiny C1 môže motivovať k nadobudnutiu a držbe takéhoto oprávnenia. Vodičov často odrádza zbytočná byrokracia v podobe lekárskych prehliadok, psychotestov a povinnej základnej kvalifikácii, ktoré stoja nemalé peniaze. Len počas obdobia tejto koronakrízy si neobnovilo svoje vodičské oprávnenie približne 20 000 vodičov. V budúcnosti budeme mať veľký problém s vodičmi nákladných vozidiel, môžeme to vidieť už napríklad aj v Anglicku, aj v iných štátoch Európskej únie, že s týmto je problém a takýto vodiči budú chýbať, nemajú, nemá kto voziť či už spomínané potraviny alebo aj pohonné hmoty.
V súčasnej situácii je nanajvýš potrebné týmto vodičom zo strany štátu pomôcť minimálne zjednodušením procesu získania a držby vodičského oprávnenia a súčasne ich odbremeniť od poplatku za lekárske psychologické vyšetrenie a od poplatku za povinnú základnú kvalifikáciu vodiča. Návrh zákona má pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie a sociálne vplyvy. Návrh zákona má neutrálny vplyv na ostatné posledné oblasti. Ďakujem pekne za pozornosť.
21. 10. 2021 18:53:27 - 18:58:15 48. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 713 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kotleba, Marek (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem, ďakujem pekne za slovo pán podpredseda. Poslanci za stranu Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko Marian Kotleba, Marek Kotleba, Rastislav Schlosár a Peter Krupa predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov. Cieľom predkladanej novely zákona je zjednodušiť proces získania a držby vodičského oprávnenia skupiny C1. Konkrétne máme za cieľ odbremeniť žiadateľov vodičského oprávnenia skupiny C1 (jedná sa o nákladné automobily do 7 500 kg) od povinnosti robiť psychotesty, lekárske prehliadky a povinnú základnú kvalifikáciu vodičov za účelom, za účelom získania alebo obnovy vodičského oprávnenia skupiny C1. Povinnosť absolvovania psychotestov sa netýka len nových žiadateľov o vodičské oprávnenie ale aj vodičov, ktorí už toto oprávnenie získali. Predkladaná novela má za cieľ odbremeniť od tejto povinnosti aj existujúcich majiteľov vodičských oprávnení C1, ktorí v súčasnosti musia chodiť na opakované psychotesty, lekárske prehliadky a povinnú základnú kvalifikáciu každých 5 rokov. Dôvodom predloženia tejto novely zákona je nelogickosť súčasnej právnej úpravy spojenej s vodičskými oprávneniami, ktoré zaviedla Európska únia. Psychotesty nemusí robiť držiteľ vodičského oprávnenia BE, ktorého jazdná súprava môže mať až 7 000 kg. Síce daný nákladný automobil
===== ... spojenej s vodičskými oprávneniami, ktoré zaviedla Európska únia. Psychotesty nemusí robiť držiteľ vodičského oprávnenia BE, ktorého jazdná súprava môže mať až 7 000 kilogramov. Síce daný nákladný automobil do 7 500 kilogramov uvezie teoreticky viac len o 500 kilogramov ako táto jazdná súprava skupiny BE, ale v praxi môže byť ľahší ako jazdná súprava BE a najviac je rýchlostne obmedzený na 90 kilometrov za hodinu. Je teda absurdné, aby bol vodiť takéhoto automobilu šikanovaný každých päť rokov psychotestami, lekárskou prehliadkou a povinnou základnou kvalifikáciou vodiča. Nákladný automobil do 7 500 kilogramov je kratší ako jazdná súprava BE, čiže tým pádom je tento automobil stabilnejší, keďže priamo náklad si vezie na, na sebe alebo teda na korbe a neťahá ho za sebou na ďalšom prívese ako je v prípade jazdnej súpravy BE. Čiže jazdná súprava BE, ktorá je vlastne súprava zložená z osobného automobilu a z prívesného vozíku môže byť v skutočnosti ťažšia ako automobil kategórie C1.
Automobily do 7 500 kilogramov využívajú na podnikanie najmä ľudia v potravinárskom priemysle na zásobovanie malých prevádzok potravinami ako sú napríklad pečivo, mäso a mliečne výrobky. Tieto vozidlá teda väčšia časť z nich nie sú vyťažované na maximum. Pri momentálnom nedostatku vodičov je táto novela zákona viac než akútna. Nových, ale aj existujúcich majiteľov vodičských oprávnení skupiny C1 môže motivovať k nadobudnutiu a držbe takéhoto oprávnenia. Vodičov často odrádza zbytočná byrokracia v podobe lekárskych prehliadok, psychotestov a povinnej základnej kvalifikácii, ktoré stoja nemalé peniaze. Len počas obdobia tejto koronakrízy si neobnovilo svoje vodičské oprávnenie približne 20 000 vodičov. V budúcnosti budeme mať veľký problém s vodičmi nákladných vozidiel, môžeme to vidieť už napríklad aj v Anglicku, aj v iných štátoch Európskej únie, že s týmto je problém a takýto vodiči budú chýbať, nemajú, nemá kto voziť či už spomínané potraviny alebo aj pohonné hmoty.
V súčasnej situácii je nanajvýš potrebné týmto vodičom zo strany štátu pomôcť minimálne zjednodušením procesu získania a držby vodičského oprávnenia a súčasne ich odbremeniť od poplatku za lekárske psychologické vyšetrenie a od poplatku za povinnú základnú kvalifikáciu vodiča. Návrh zákona má pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie a sociálne vplyvy. Návrh zákona má neutrálny vplyv na ostatné posledné oblasti. Ďakujem pekne za pozornosť.
21. 10. 2021 18:53:27 - 18:58:15 48. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 713 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kotleba, Marek (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem, ďakujem pekne za slovo pán podpredseda. Poslanci za stranu Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko Marian Kotleba, Marek Kotleba, Rastislav Schlosár a Peter Krupa predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov. Cieľom predkladanej novely zákona je zjednodušiť proces získania a držby vodičského oprávnenia skupiny C1. Konkrétne máme za cieľ odbremeniť žiadateľov vodičského oprávnenia skupiny C1 (jedná sa o nákladné automobily do 7 500 kg) od povinnosti robiť psychotesty, lekárske prehliadky a povinnú základnú kvalifikáciu vodičov za účelom, za účelom získania alebo obnovy vodičského oprávnenia skupiny C1. Povinnosť absolvovania psychotestov sa netýka len nových žiadateľov o vodičské oprávnenie ale aj vodičov, ktorí už toto oprávnenie získali. Predkladaná novela má za cieľ odbremeniť od tejto povinnosti aj existujúcich majiteľov vodičských oprávnení C1, ktorí v súčasnosti musia chodiť na opakované psychotesty, lekárske prehliadky a povinnú základnú kvalifikáciu každých 5 rokov. Dôvodom predloženia tejto novely zákona je nelogickosť súčasnej právnej úpravy spojenej s vodičskými oprávneniami, ktoré zaviedla Európska únia. Psychotesty nemusí robiť držiteľ vodičského oprávnenia BE, ktorého jazdná súprava môže mať až 7 000 kg. Síce daný nákladný automobil
===== ... spojenej s vodičskými oprávneniami, ktoré zaviedla Európska únia. Psychotesty nemusí robiť držiteľ vodičského oprávnenia BE, ktorého jazdná súprava môže mať až 7 000 kilogramov. Síce daný nákladný automobil do 7 500 kilogramov uvezie teoreticky viac len o 500 kilogramov ako táto jazdná súprava skupiny BE, ale v praxi môže byť ľahší ako jazdná súprava BE a najviac je rýchlostne obmedzený na 90 kilometrov za hodinu. Je teda absurdné, aby bol vodiť takéhoto automobilu šikanovaný každých päť rokov psychotestami, lekárskou prehliadkou a povinnou základnou kvalifikáciou vodiča. Nákladný automobil do 7 500 kilogramov je kratší ako jazdná súprava BE, čiže tým pádom je tento automobil stabilnejší, keďže priamo náklad si vezie na, na sebe alebo teda na korbe a neťahá ho za sebou na ďalšom prívese ako je v prípade jazdnej súpravy BE. Čiže jazdná súprava BE, ktorá je vlastne súprava zložená z osobného automobilu a z prívesného vozíku môže byť v skutočnosti ťažšia ako automobil kategórie C1.
Automobily do 7 500 kilogramov využívajú na podnikanie najmä ľudia v potravinárskom priemysle na zásobovanie malých prevádzok potravinami ako sú napríklad pečivo, mäso a mliečne výrobky. Tieto vozidlá teda väčšia časť z nich nie sú vyťažované na maximum. Pri momentálnom nedostatku vodičov je táto novela zákona viac než akútna. Nových, ale aj existujúcich majiteľov vodičských oprávnení skupiny C1 môže motivovať k nadobudnutiu a držbe takéhoto oprávnenia. Vodičov často odrádza zbytočná byrokracia v podobe lekárskych prehliadok, psychotestov a povinnej základnej kvalifikácii, ktoré stoja nemalé peniaze. Len počas obdobia tejto koronakrízy si neobnovilo svoje vodičské oprávnenie približne 20 000 vodičov. V budúcnosti budeme mať veľký problém s vodičmi nákladných vozidiel, môžeme to vidieť už napríklad aj v Anglicku, aj v iných štátoch Európskej únie, že s týmto je problém a takýto vodiči budú chýbať, nemajú, nemá kto voziť či už spomínané potraviny alebo aj pohonné hmoty.
V súčasnej situácii je nanajvýš potrebné týmto vodičom zo strany štátu pomôcť minimálne zjednodušením procesu získania a držby vodičského oprávnenia a súčasne ich odbremeniť od poplatku za lekárske psychologické vyšetrenie a od poplatku za povinnú základnú kvalifikáciu vodiča. Návrh zákona má pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie a sociálne vplyvy. Návrh zákona má neutrálny vplyv na ostatné posledné oblasti. Ďakujem pekne za pozornosť.
21. 10. 2021 18:35:17 - 18:35:22 48. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 710 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kotleba, Marek (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem za slovo pán podpredseda. Ďakujem pánovi poslancovi Schlosárovi, že takýto zákon priniesol, pretože v tejto dobe očkovacej mánie, kde televízie zarábajú na reklame na očkovanie strašné peniaze zo štátneho rozpočtu a na druhej strane idú sa zvyšovať ceny energií, ceny plynu, ceny elektriny a peniaze na očkovanie, na propagáciu očkovania a lotérie sa nájdu a stále za takéto očkovanie, ktoré sa vraví, že je dobrovoľné, ale veď všetci vieme, že dobrovoľné úž dávno nie je, pretože obmedzenia zo strany vlády naznačujú, že takéto očkovanie už dávno dobrovoľné nie je, pretože obmedzuje vstup ľudí do prevádzok, ktorí očkovaní napríklad nie sú. Takže o dobrovoľnosti by som už veľmi nerozprával a ďalšia vec je tá, že zoberme si, že pri očkovaní vám dajú podpísať informovaný súhlas, v ktorom beriete na vedomie nejaké tie poškodenia, ale pozrite si iba nejaký príbalový leták paralenu a je vám úplne jasné, čo všetko tam napísané je a to nevravím ešte príbalový leták k nejakým antibiotikám, ktoré majú omnoho viac nežiadúcich účinkov ako ten paralen a k vakcíne vám nedajú žiadny príbalový leták, ktorý by ste si mohli naštudovať, načítať. Proste vám to tam dajú a vybavené a za toto všetko ak, ak by to spôsobilo tie nežiadúce účinky nikto nie je zodpovedný. Nikto za to nikomu nezaplatí a aj keby zaplatil, tak to zdravie tým deťom alebo už či tým seniorom alebo aj ľuďom v produktívnom veku vôbec nevráti a zoberme si len jednu vec, že napríklad taká firma BionTech, ktorá mala ešte pred rokom, pred dvomi hodnotu 6 miliárd dokárov má v súčasnosti hodnotu okolo 160 miliárd dolárov a stále za to nie je zodpovedná. Tak ďakujem veľmi pekne.
21. 10. 2021 16:26:16 - 16:28:16 48. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 715 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kotleba, Marek (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Pán poslanec, budem reagovať iba čisto na vás. Spomínali ste v rozprave pána poslanca Kazdu, ktorý tu hovoril o nejakom uťahovaní opaskov a blahobyte. Ja neviem, kde ten blahobyt videl. Že či on žije v nejakej bubline alebo Amnesty International, pre ktorú pracoval alebo prípade so svojimi kamarátmi so živlami ako je Bútora, Mesežnikov a Zajac, tak možno oni v blahobyte žili, ale Slováci na strednom, na východnom Slovensku, bohužiaľ, v žiadnom blahobyte ani doteraz nežili. Ja neviem z čoho si majú už uťahovať tie opasky, pretože už sú na poslednej dierke. A tam sú platy okolo 500 - 600 eur. Ako si z tohto majú utiahnuť, keď im ešte teraz ceny zdvihnú ceny energií. Tak prosím vás, takéto veci o uťahovaní opaskov a blahobyte, prosím vás, už v budúcnosti nech takýto poslanec ani nehovorí. Pretože socialistický byt, aby na strednom Slovensku stál 100-tis. eur a plat bol 500 - 600 eur, tak takýto človek nemá šancu ani nejakú takúto nehnuteľnosť nadobudnúť. A to nielen sám, ale ani v manželstve, pretože by to museli splácať 50 rokov. Takže prosím vás, nehovorte o žiadnom uťahovaní opaskov. A štát v každom prípade by sa mal venovať cenám energií, pretože ak ešte aj toto zdvihnete plyn a elektrinu, tak tí Slováci už naozaj nebudú mať z čoho žiť. A prosím vás, vy, ak žijete v blahobyte v Amnesty International s vašimi parťákmi Bútorom a Mesežnikovom... (Prerušenie vystúpenie predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pán poslanec, reagujte na na pána poslanca Takáča.

Kotleba, Marek, poslanec NR SR
Veď ja reagujem. Však toto povedal predrečník v rozprave. Ja hovorím na jeho rozpravu.

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Hej. Ale neobracajte sa na pána poslanca Kazdu...

Kotleba, Marek, poslanec NR SR
Ale však prosím vás, ale veď ja môžem pozerať, kde ja chcem.

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR

Nieže pozerať, ale hovoriť k pánovi poslancovi Kazdovi.

Kotleba, Marek, poslanec NR SR
Ale to, že sa naňho pozerám, to vôbec neznamená, že reagujem naňho. Ja reagujem na predrečníka.

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Dobre.

Kotleba, Marek, poslanec NR SR
Čiže žiadne zvyšovanie a takéto šikanovanie do budúcna.
20. 10. 2021 15:50:19 - 15:51:25 48. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 709 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kotleba, Marek (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Ja mám k tomu iba takú menšiu legislatívnu, lebo v tom § 33a v piatom odseku, citujem: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky požiada pre prezidenta Policajného zboru, ktorý nemá bezpečnostnú previerku stupňa utajenia Prísne tajné o jej vykonanie do 30 dní od jeho vymenovania. Ale v siedmom odseku máme písané, že potom ho môže ministerstvo odvolať, ak nezíska tú, nezíska previerku na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami do 10 mesiacov od vymenovania. Že či by sme, že či by, ja viem, akože on požiadajú ho, aby si vykonal, do 10 mesiacov si to nespraví, tak ho ministerstvo odvolá. Že či by sme tú dobu tam nemohli trochu skrátiť. Či sa legislatívne za tých 10 mesiacov nedá získať. Pretože podľa mňa ten policajný prezident za tých 10 mesiacov by mohol prísť, aby efektívne robil svoju prácu, prísť k nejakým utajovaným skutočnostiam. Ďakujem pekne.
20. 10. 2021 15:37:23 - 15:38:38 48. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 666 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kotleba, Marek (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem za slovo pán podpredseda, pán poslanec Mizík, ja som si prečítal aj tú dôvodovú správu a ak by išlo podľa tej dôvodovej správy ohľadom turizmu tak proti tomu nemám absolútne nič, ale myslím si, že tie menšiny, ktoré žijú v tej oblasti, či už je to na severe, juhu, na západe, na výchove, to je úplne jedno tak myslím si, že oni asi poznajú dostatočne dobré tie názvy tých miest aj obcí, čiže ak by bolo o turizmus nemám ani slovo, pretože aj v tej dôvodovej správe sú vyobrazené aj fotky hej, jednotlivých návesných tabúl v iných krajinách Európy, je tu aj Fínsko, je tu aj myslím, že Írsko a podobné iné ale napríklad ak ide o ten Belehrad alebo je tam aj Budapešť a ide sa z tej srbskej strany tak môže tam problém, že je tam tá azbuka, to rozumiem týmto veciam, alebo v prípade nejakých prístavov, ale ak ide, ak ide o to, aby tie návesné tabule mali slúžiť tým menším, ktoré v tej oblasti žijú tak v tom nevidím absolútne žiadny význam,. Ak by išlo o turizmus nemám problém, ale myslím, že pre tie menšiny tie tabule nemajú význam žiadny. Ďakujem.
19. 10. 2021 16:54:12 - 16:54:59 48. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 691 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kotleba, Marek (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem za slovo. Treba si povedať, že toto chuligánstvo je tu už veľmi dlhú dobu aj keď ja si myslím osobne, že za tie roky už sa to trošku eliminovalo už sa to vyhranilo už to nie je možno také ako to bývalo viacej rokov dozadu. A treba si uvedomiť, že ten organizátor to možno nezvládol a naozaj musím sa zastať aj polície v tomto prípade pretože ako všetci vieme tak polícia zakročí na výzvu usporiadateľa a možno aj do budúcna by bolo potrebné nastaviť v prípade takýchto rizikových zápasov aj tie podmienky na tú usporiadateľskú službu úplne iným spôsobom, aby sme predchádzali takýmto zbytočným konfliktom.
19. 10. 2021 16:10:59 - 16:11:33 48. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 686 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kotleba, Marek (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem za slovo. Mňa by len zaujímala jedna vec a dúfam, že niekto mi na ňu aj bude vedieť odpovedať, či tento zákon toto všetko umožňuje, či je ten zákon opäť otvorený, ako sú aj mnohé iné zákony, kde ten zákon úplne nejasný. A teda, ja sa pýtam, ak mi niekto vie odpovedať, či na základe tohto zákona môže obmedziť volebné právo Úrad verejného zdravotníctva osobám, ktoré budú označené alebo ktoré budú v karanténe. To jediné ma zaujíma. Ďakujem.
19. 10. 2021 15:54:33 - 15:56:01 48. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 686 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kotleba, Marek (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pán podpredseda za slovo. Pán poslanec Schlosár, ďakujem že si to objasnil. Treba si uvedomiť jednu vec, že dôvodová správa nie je znenie zákona, pretože dôvodová správa je len taká reklama na ten zákona. A ak si každý poslanec prečíta tú, prečíta to znenie zákona, tak tam je to v tom § 4 celkom dostatočne jasne napísané o čo tam ide. Čiže Úrad verejného zdravotníctva bude môcť označiť niekoho, že má prekážku a tým pádom volebná komisia ho vyškrtne zo zoznamu. Čiže Úrad verejného zdravotníctva má takú právomoc, že môže odobrať volebné právo niekomu kto teda nespĺňa podľa nich nejaké podmienky
===== verejného zdravotníctva bude môcť označiť niekoho, že má prekážku a tým pádom volebná komisia ho vyškrtne zo zoznamu. Čiže Úrad verejného zdravotníctva má takú právomoc, že môže odobrať volebné právo niekomu kto teda nespĺňa podľa nich nejaké podmienky a tým pádom aj tá okrsková volebná komisia príde k údajom možno, na ktoré nemá vôbec právo, pretože ak sa tu píše, je tam meno, priezvisko, dátum narodenia. To je v poriadku. Názov obce, ulice, orientačné číslo domu, to je v poriadku, ale ten úrad im bude musieť označiť na základe čoho sú a nie som si celkom istý, že akým spôsobom to chcú spraviť, že či bude ten dotyčný, ktorý bude vyškrtnutý nejako oboznámený alebo bude dávať súhlas so zverejňovaním takýchto údajov, aj čo sa týka údajov o zdravotnom stave.
19. 10. 2021 15:54:33 - 15:56:01 48. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 686 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kotleba, Marek (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pán podpredseda za slovo. Pán poslanec Schlosár, ďakujem že si to objasnil. Treba si uvedomiť jednu vec, že dôvodová správa nie je znenie zákona, pretože dôvodová správa je len taká reklama na ten zákona. A ak si každý poslanec prečíta tú, prečíta to znenie zákona, tak tam je to v tom § 4 celkom dostatočne jasne napísané o čo tam ide. Čiže Úrad verejného zdravotníctva bude môcť označiť niekoho, že má prekážku a tým pádom volebná komisia ho vyškrtne zo zoznamu. Čiže Úrad verejného zdravotníctva má takú právomoc, že môže odobrať volebné právo niekomu kto teda nespĺňa podľa nich nejaké podmienky
===== verejného zdravotníctva bude môcť označiť niekoho, že má prekážku a tým pádom volebná komisia ho vyškrtne zo zoznamu. Čiže Úrad verejného zdravotníctva má takú právomoc, že môže odobrať volebné právo niekomu kto teda nespĺňa podľa nich nejaké podmienky a tým pádom aj tá okrsková volebná komisia príde k údajom možno, na ktoré nemá vôbec právo, pretože ak sa tu píše, je tam meno, priezvisko, dátum narodenia. To je v poriadku. Názov obce, ulice, orientačné číslo domu, to je v poriadku, ale ten úrad im bude musieť označiť na základe čoho sú a nie som si celkom istý, že akým spôsobom to chcú spraviť, že či bude ten dotyčný, ktorý bude vyškrtnutý nejako oboznámený alebo bude dávať súhlas so zverejňovaním takýchto údajov, aj čo sa týka údajov o zdravotnom stave.
19. 10. 2021 15:54:33 - 15:56:01 48. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 686 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kotleba, Marek (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pán podpredseda za slovo. Pán poslanec Schlosár, ďakujem že si to objasnil. Treba si uvedomiť jednu vec, že dôvodová správa nie je znenie zákona, pretože dôvodová správa je len taká reklama na ten zákona. A ak si každý poslanec prečíta tú, prečíta to znenie zákona, tak tam je to v tom § 4 celkom dostatočne jasne napísané o čo tam ide. Čiže Úrad verejného zdravotníctva bude môcť označiť niekoho, že má prekážku a tým pádom volebná komisia ho vyškrtne zo zoznamu. Čiže Úrad verejného zdravotníctva má takú právomoc, že môže odobrať volebné právo niekomu kto teda nespĺňa podľa nich nejaké podmienky
===== verejného zdravotníctva bude môcť označiť niekoho, že má prekážku a tým pádom volebná komisia ho vyškrtne zo zoznamu. Čiže Úrad verejného zdravotníctva má takú právomoc, že môže odobrať volebné právo niekomu kto teda nespĺňa podľa nich nejaké podmienky a tým pádom aj tá okrsková volebná komisia príde k údajom možno, na ktoré nemá vôbec právo, pretože ak sa tu píše, je tam meno, priezvisko, dátum narodenia. To je v poriadku. Názov obce, ulice, orientačné číslo domu, to je v poriadku, ale ten úrad im bude musieť označiť na základe čoho sú a nie som si celkom istý, že akým spôsobom to chcú spraviť, že či bude ten dotyčný, ktorý bude vyškrtnutý nejako oboznámený alebo bude dávať súhlas so zverejňovaním takýchto údajov, aj čo sa týka údajov o zdravotnom stave.
19. 10. 2021 15:54:33 - 15:56:01 48. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 686 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kotleba, Marek (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pán podpredseda za slovo. Pán poslanec Schlosár, ďakujem že si to objasnil. Treba si uvedomiť jednu vec, že dôvodová správa nie je znenie zákona, pretože dôvodová správa je len taká reklama na ten zákona. A ak si každý poslanec prečíta tú, prečíta to znenie zákona, tak tam je to v tom § 4 celkom dostatočne jasne napísané o čo tam ide. Čiže Úrad verejného zdravotníctva bude môcť označiť niekoho, že má prekážku a tým pádom volebná komisia ho vyškrtne zo zoznamu. Čiže Úrad verejného zdravotníctva má takú právomoc, že môže odobrať volebné právo niekomu kto teda nespĺňa podľa nich nejaké podmienky
===== verejného zdravotníctva bude môcť označiť niekoho, že má prekážku a tým pádom volebná komisia ho vyškrtne zo zoznamu. Čiže Úrad verejného zdravotníctva má takú právomoc, že môže odobrať volebné právo niekomu kto teda nespĺňa podľa nich nejaké podmienky a tým pádom aj tá okrsková volebná komisia príde k údajom možno, na ktoré nemá vôbec právo, pretože ak sa tu píše, je tam meno, priezvisko, dátum narodenia. To je v poriadku. Názov obce, ulice, orientačné číslo domu, to je v poriadku, ale ten úrad im bude musieť označiť na základe čoho sú a nie som si celkom istý, že akým spôsobom to chcú spraviť, že či bude ten dotyčný, ktorý bude vyškrtnutý nejako oboznámený alebo bude dávať súhlas so zverejňovaním takýchto údajov, aj čo sa týka údajov o zdravotnom stave.
19. 10. 2021 13:35:58 - 13:36:31 48. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 643 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kotleba, Marek (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem za slovo. Ak ide už o tento systém tak a nie je na tom nič tajné tak potom podľa mňa mala by byť o to nejaká taká hlbšia diskusia, pretože verejnosť keď si prečítala z ministerstva tie stránky možno všetkému nerozumela ak sú laici ale mala by byť o tom diskusia. Treba sa o tom porozprávať ak to nie je nič tajné tak podľa mňa malo by sa to prebrať aj na branno-bezpečnostnom výbore a ujasniť si tam niektoré veci, že o čo tam konkrétne ide. Ďakujem pekne.
6. 10. 2021 10:33:40 - 10:35:27 40. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 673 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kotleba, Marek (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Marián Kotleba, to vo svojej rozprave dobre povedul, pretože prečítame si dôvodovú správu, ale treba si prečítať a to paragrafové znenie, kde v tom § 12 si dovolím citovať, sa píše "pokiaľ životní partneri žijú v spoločnej domácnosti s dieťaťom sú povinní sa o dieťa starať a spoločne sa podieľať na jeho výchove". Ak ide o normálny pár, samozrejme to platí, ale aká bude výchova dieťaťa takýmto párom homosexuálnym. Bude taká ako je, ako je na dúhových pridoch. To by som sa chcel opýtať. Pretože sú to zvrátenosti a čo ich budete rozdeľovať, tí chodia na dúhové pridy, tí nechodia. Ako? Na to žiadny paragraf neexistuje a potom je veľmi dôležité povedať ten § 15 v ktorom by som si dovolil citovať "Na osvojenie nie je potrebný súhlas rodiča osvojovaného maloletého dieťaťa, ani súhlas maloletého rodiča a maloletého dieťaťa, ak" a už sú tam po a), po b), po c). Čiže budú si chcieť takéto páry adoptovať deti a nikto im nebude musieť dať súhlas. Čiže napríklad ak si budú chcieť adoptovať dieťa od nejakej, od nejakej možno sociálne slabšej rodiny alebo nejakých ľudí, ktorí budú mať nejaké iné životné problémy, tak oni nebudú potrebovať súhlas týchto rodičov na to, aby si adoptovali dieťa. Veď to je choré, veď to smeruje k tomu, že budete odoberať deti komu sa zachce na základe toho, že nejaký homosexuálny pár si bude chcieť adoptovať dieťa. Tak toto nemôžeme dovoliť, páni poslanci alebo poslankyne, ktoré ešte máte zdravý rozum, dúfam, že takýto zákon nebudete môcť v žiadnom prípade podporiť. Ďakujem pekne.
6. 10. 2021 9:56:40 - 9:58:15 40. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 673 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kotleba, Marek (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Pán poslanec Schlosár, ja by som ťa ešte trošku doplnil. Lebo ak si prečítame dôvodovú správu a v druhom odseku, ôsmy riadok sa píše, že bez právneho uznania sú pári rovnakého pohlavia a ich deti ukrátené nielen o desiatky práv a tak ďalej, ale veď na základnej škole v siedmom ročníku je učivo, ktoré jasne hovorí o reprodukcie ľudí. Tak ako potom podľa tejto dôvodovej správy je reprodukcia možná aj medzi pármi rovnakého pohlavia, tak myslím že, prosím vás, veď už hádam každý vieme ako to funguje. Možno máte na to iný názor. A ďalšia vec, aj pre tých nezainteresovaných ľudí, takýmto párom chcete v budúcnosti umožniť vychovávať deti. Pre mňa za mňa nech si naozaj doma robia čo chcú, to je ich osobná vec každého jedného. Ale keď sa aj obyčajný laik na to pozrie, veď ako dokazujú na tých svojich Gay Pride, ako sa vedia doobliekať, ako si tam vodia svojich partnerov na vodítkach a podobné kadejaké zvrátené veci, tak potom takýmto deťom chcete, čiže teda takýmto ľuďom chcete dať deti na výchovu. Veď nebuďte smiešni, lebo, ale veď každý sa na to pozrie, tak vidí, že to je niečo zvrátené a takúto možnosť im chcete do budúcnosti dať. Veď najprv si s nimi urobte v poriadok, nech sa chovajú ako ľudia, nech vystupujú trošku kultivovane a nie dorábať takéto kadejaké Pride a nezmyselnosti.
6. 10. 2021 9:30:07 - 9:31:10 40. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 673 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kotleba, Marek (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Pán Dostál, pán poslanec Dostál, vraveli ste tu o tom, že nejaký poslanec Progresívneho Slovenska, v tomto by sme podľa mňa mali mať jasno, pretože ja tu žiadneho poslanca z Progresívneho Slovenska nevidím, pretože taká strana nebola zvolená do parlamentu a je to napísané aj v dôvodovej správe. Čiže v tomto by sme podľa mňa mohli mať úplne jasno, aby sa to aj v budúcnosti nestávalo v tých dôvodových správach, aby tam uvádzal nejaké strany alebo nejaké hnutia, ktoré v Národnej rade ani nie sú a druhá vec, vy chcete bojovať pre ľudí, nechcete, aby štát ľudí obmedzoval, aby im vlastne pomohol vo všetkom, ale veď sa pozrite na seba čo robíte. Vy ste cez tieto vaše Covid opatrenia ľudí pozatvárali, pripravili o živobytie, študentom ste zobrali možnosť štúdia, vzdelávania sa a vy chcete takto nejako pomáhať? Veď teda, prosím vás, nad sebou zamyslite a už naozaj stačilo týchto vašich nezmyslov čo tu tárate dookola.
29. 9. 2021 11:27:31 - 11:29:02 43. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kotleba, Marek (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Valášek, ja s vami súhlasím, že treba podporovať alternatívne zdroje, ale vy si aj protirečíte, pretože hovoríte tu opäť o tom, ako ich treba podporovať a keď príde nejaký zákon, tak sa pozeráte na stranícke tričko a vôbec sa nepozeráte na to, čo ten zákon, čo ten zákon môže riešiť. Preto aj podpora elektromobility na Slovensku podľa mňa nemá vôbec žiadny význam, pretože nabíjať si elektrovozidlo z uhoľnej elektrárne je trošku na hlavu. A keď sme predložili zákon o tom, aby sa podporovali nielen vozidlá, ktoré majú elektrický pohon alebo sú hybridné, ale aj vozidlá na vodíkový pohon, stlačený ropný plyn a stlačený zemný plyn, tak takýto zákon ste absolútne nepodporili. Hovorili ste tu o znižovaní, o znižovaní počtu pevných častíc. Práve tieto vozidlá na alternatívne palivá neprodukujú žiadne pevné častice, ktoré sa môžu usádzať či už deťom alebo dospelým v pľúcach a majú podstatne menšie hodnoty vyprodukovaného CO2.
Čiže, prosím vás, ak o niečom chcete hovoriť, tak potom aj tak konajte a tie zákony, ktoré môžu zlepšiť, keď nepodporíte naše zákony, ktoré predkladáme na podporu alternatívnych palív, tak predložte vy také zákony a my s tým nemáme problém, lebo my sa nepozeráme na to, kto zákon predkladá, ale o čom ten zákon je a komu ten zákon môže pomôcť.
29. 9. 2021 11:14:58 - 11:16:24 43. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kotleba, Marek (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem za slovo. Akoby som to povedal? Veď tu ide o ďalšie uťahovanie opaskov. Slováci si už zvykli, že si uťahujú opasok každý rok, viac a viac, až si musia narobiť nové dierky v opasku, pretože vidíme teraz v poslednej dobe, ceny nehnuteľností sú už tak vysoké, že jednoduchý pracujúci Slovák nemá šancu si ani na úver kúpiť tú nehnuteľnosť. Potom idú ceny potravín hore nenormálne a teraz ešte im spôsobíme to, že energie, či už elektrina, plyn a z toho súvisiace aj pohonné hmoty budú opäť o niečo drahšie, ale vy ťažíte, páni z vládnej a dámy z vládnej koalície len z toho, že Slovák stále ohne chrbát, že stále si povie, má byť v byte podľa štandardov 21 stupňov, nevadí, dám si na 18. Bude stáť benzín 2 eurá, nevadí, budem chodiť radšej pešo. Bude autobus drahší, nebudem chodiť autobusom. Vy len z tohto ťažíte. Lenže jedného dňa tí Slováci, ktorí sa dúfam, že konečne preberú a uvedomia si, o čom to je, tak nebudú chodiť len demonštrovať 2, 3 tisíc ľudí, ale príde ich naozaj oveľa viac. A ďalšia vec, potom, keď sa tí ľudia, ktorí nebudú mať čo pomaličky jesť, nebudú mať čím kúriť, sa vás to prídu spýtať konkrétne domov fyzických osôb, tak som zvedaví, čo im potom na to poviete.

Deň v parlamente

<- ->