Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
11. 5. 2022 9:40:04 - 9:42:19 65. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 991 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kočiš, Eduard (-) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Tak toto právo na hotovosť zakomponované v ústave ktoréhokoľvek štátu, ale teraz na území Slovenskej republiky je našou povinnosťou ako zákonodarcov. Ďakujem pekne.
11. 5. 2022 9:38:13 - 9:40:13 65. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 991 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kočiš, Eduard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Tak ako kolega Ondrej Ďurica povedal vo svoje rozprave, tento náš návrh zákona v žiadnom prípade, ak niektorí kolegovia chcú vnímať ako nejaké politické gesto, tak z tohto omylu, alebo z tohto takého nie príliš dokonalého pohľadu na tento zákon, ich treba hneď na začiatku vyviesť, pretože právo na hotovosť je základným právom ako by si človek, alebo občan danej krajiny, alebo občan Slovenskej republiky, mohol zachovať svoje nejaké vnútorné integritné procesy pri platbe za tovary, služby, ktoré buď využíva, alebo ktoré poskytuje. To znamená, že systém, ktorý je nastavený na území Slovenskej republiky, v žiadnom prípade neobmedzuje, ale zároveň ani nejakým zvláštnym spôsobom používanie hotovosti a jej dlhodobo udržateľný systém bankových platieb, alebo bankového prevodu nejakým spôsobom neukladá, alebo ani nechráni.
To znamená tento zákon naozaj je iba o tom, aby v ústave bolo zakotvené a zakomponované ústavné právo na ochranu hotovosti. Pretože ako bolo povedané v predchádzajúcej rozprave kolegom Mazurekom, v mnohých krajinách a v mnohých štátoch sa dostávajú k moci, dokonca k neobmedzenej moci, určité skupiny ľudí, ktorí majú nejakú buď ideologickú stopu a výsledkom je to, že môže takýto predstaviteľ štátu obyčajného človeka dohnať až naozaj doslova a do písmena k sociálnym samovraždám, ak mu siahne na to najcennejšie čo má, to znamená finančné prostriedky, ktoré sú viazané v nejakom digitálnom systéme. Čiže ak ľudia, ktorí sa naozaj niekedy chcú postaviť na odpor voči štátu, alebo voči vláde, s ktorou nesúhlasia, tak toto právo na hotovosť zakomponované v ústave ktoréhokoľvek štátu, ale teraz na území Slovenskej republiky je našou povinnosťou ako zákonodarcov. Ďakujem pekne.
6. 5. 2022 12:39:05 - 12:41:05 65. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 983 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kočiš, Eduard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Kolega Mazurek rozprával tak ako vo svojej reči poukázal naozaj prázdnemu plénu Národnej rady Slovenskej republiky, pretože tak ako sme si už zvykli, je to už v podstate druhý týždeň, vládni poslanci, česť výnimkám, sa na rozpravách nepodieľajú, na rečníkov nereagujú a v konečnom dôsledku sú to len takí jednoduchí vykonávači vôle svojich predsedov poslaneckých klubov. Čiže toto je na tom naozaj veľmi smutné, veľmi tragické, ale pomaličky si už na tento spôsob politickej práce z vládnych lavíc zvykáme. Tento zákon o kybernetickej bezpečnosti je naozaj iba vylepšením toho, čo táto vládna totalitná propaganda už zaviedla a ide tu iba o jednoduchý výňatok, respektíve o jednoduché doplnenia, akým spôsobom predchádzať tomu, čo by mohlo byť označované za nepravdivú informáciu, dezinformačný prostriedok, zlú propagandu, respektíve nejaký podporovateľský web v rámci informácií, ktoré by mali nejakým ...
===== výňatok, resp. o jednoduché doplnenia, akým spôsobom predchádzať tomu, čo by mohlo byť označované za nepravdivú informáciu, dezinformačný prostriedok, zlú propagandu, resp. nejaký podporovateľský web v rámci informácií, ktoré by mali nejakým spôsobom ohrozovať bezpečnosť Slovenskej republiky. Takéto vyňatie, resp. takéto presné pomenovanie je na základe iba toho, že vládna propaganda si svojvoľne určila časový rámec, to znamená toho pol roka, aby sme nemohli pripomienkovať, resp. nemohli sme sa zapájať viac vylepšeniu, resp. k nejakému ešte zdokonaleniu tohto zákona o kybernetickej bezpečnosti a ten naozaj zbabelý procedurálny návrh, resp. zbabelý výrok pána Krúpu o tom, že tento zákon treba vrátiť na dopracovanie bez pripomienok, je úbohé.
6. 5. 2022 12:39:05 - 12:41:05 65. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 983 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kočiš, Eduard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Kolega Mazurek rozprával tak ako vo svojej reči poukázal naozaj prázdnemu plénu Národnej rady Slovenskej republiky, pretože tak ako sme si už zvykli, je to už v podstate druhý týždeň, vládni poslanci, česť výnimkám, sa na rozpravách nepodieľajú, na rečníkov nereagujú a v konečnom dôsledku sú to len takí jednoduchí vykonávači vôle svojich predsedov poslaneckých klubov. Čiže toto je na tom naozaj veľmi smutné, veľmi tragické, ale pomaličky si už na tento spôsob politickej práce z vládnych lavíc zvykáme. Tento zákon o kybernetickej bezpečnosti je naozaj iba vylepšením toho, čo táto vládna totalitná propaganda už zaviedla a ide tu iba o jednoduchý výňatok, respektíve o jednoduché doplnenia, akým spôsobom predchádzať tomu, čo by mohlo byť označované za nepravdivú informáciu, dezinformačný prostriedok, zlú propagandu, respektíve nejaký podporovateľský web v rámci informácií, ktoré by mali nejakým ...
===== výňatok, resp. o jednoduché doplnenia, akým spôsobom predchádzať tomu, čo by mohlo byť označované za nepravdivú informáciu, dezinformačný prostriedok, zlú propagandu, resp. nejaký podporovateľský web v rámci informácií, ktoré by mali nejakým spôsobom ohrozovať bezpečnosť Slovenskej republiky. Takéto vyňatie, resp. takéto presné pomenovanie je na základe iba toho, že vládna propaganda si svojvoľne určila časový rámec, to znamená toho pol roka, aby sme nemohli pripomienkovať, resp. nemohli sme sa zapájať viac vylepšeniu, resp. k nejakému ešte zdokonaleniu tohto zákona o kybernetickej bezpečnosti a ten naozaj zbabelý procedurálny návrh, resp. zbabelý výrok pána Krúpu o tom, že tento zákon treba vrátiť na dopracovanie bez pripomienok, je úbohé.
6. 5. 2022 12:39:05 - 12:41:05 65. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 983 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kočiš, Eduard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Kolega Mazurek rozprával tak ako vo svojej reči poukázal naozaj prázdnemu plénu Národnej rady Slovenskej republiky, pretože tak ako sme si už zvykli, je to už v podstate druhý týždeň, vládni poslanci, česť výnimkám, sa na rozpravách nepodieľajú, na rečníkov nereagujú a v konečnom dôsledku sú to len takí jednoduchí vykonávači vôle svojich predsedov poslaneckých klubov. Čiže toto je na tom naozaj veľmi smutné, veľmi tragické, ale pomaličky si už na tento spôsob politickej práce z vládnych lavíc zvykáme. Tento zákon o kybernetickej bezpečnosti je naozaj iba vylepšením toho, čo táto vládna totalitná propaganda už zaviedla a ide tu iba o jednoduchý výňatok, respektíve o jednoduché doplnenia, akým spôsobom predchádzať tomu, čo by mohlo byť označované za nepravdivú informáciu, dezinformačný prostriedok, zlú propagandu, respektíve nejaký podporovateľský web v rámci informácií, ktoré by mali nejakým ...
===== výňatok, resp. o jednoduché doplnenia, akým spôsobom predchádzať tomu, čo by mohlo byť označované za nepravdivú informáciu, dezinformačný prostriedok, zlú propagandu, resp. nejaký podporovateľský web v rámci informácií, ktoré by mali nejakým spôsobom ohrozovať bezpečnosť Slovenskej republiky. Takéto vyňatie, resp. takéto presné pomenovanie je na základe iba toho, že vládna propaganda si svojvoľne určila časový rámec, to znamená toho pol roka, aby sme nemohli pripomienkovať, resp. nemohli sme sa zapájať viac vylepšeniu, resp. k nejakému ešte zdokonaleniu tohto zákona o kybernetickej bezpečnosti a ten naozaj zbabelý procedurálny návrh, resp. zbabelý výrok pána Krúpu o tom, že tento zákon treba vrátiť na dopracovanie bez pripomienok, je úbohé.
6. 5. 2022 12:39:05 - 12:41:05 65. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 983 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kočiš, Eduard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Kolega Mazurek rozprával tak ako vo svojej reči poukázal naozaj prázdnemu plénu Národnej rady Slovenskej republiky, pretože tak ako sme si už zvykli, je to už v podstate druhý týždeň, vládni poslanci, česť výnimkám, sa na rozpravách nepodieľajú, na rečníkov nereagujú a v konečnom dôsledku sú to len takí jednoduchí vykonávači vôle svojich predsedov poslaneckých klubov. Čiže toto je na tom naozaj veľmi smutné, veľmi tragické, ale pomaličky si už na tento spôsob politickej práce z vládnych lavíc zvykáme. Tento zákon o kybernetickej bezpečnosti je naozaj iba vylepšením toho, čo táto vládna totalitná propaganda už zaviedla a ide tu iba o jednoduchý výňatok, respektíve o jednoduché doplnenia, akým spôsobom predchádzať tomu, čo by mohlo byť označované za nepravdivú informáciu, dezinformačný prostriedok, zlú propagandu, respektíve nejaký podporovateľský web v rámci informácií, ktoré by mali nejakým ...
===== výňatok, resp. o jednoduché doplnenia, akým spôsobom predchádzať tomu, čo by mohlo byť označované za nepravdivú informáciu, dezinformačný prostriedok, zlú propagandu, resp. nejaký podporovateľský web v rámci informácií, ktoré by mali nejakým spôsobom ohrozovať bezpečnosť Slovenskej republiky. Takéto vyňatie, resp. takéto presné pomenovanie je na základe iba toho, že vládna propaganda si svojvoľne určila časový rámec, to znamená toho pol roka, aby sme nemohli pripomienkovať, resp. nemohli sme sa zapájať viac vylepšeniu, resp. k nejakému ešte zdokonaleniu tohto zákona o kybernetickej bezpečnosti a ten naozaj zbabelý procedurálny návrh, resp. zbabelý výrok pána Krúpu o tom, že tento zákon treba vrátiť na dopracovanie bez pripomienok, je úbohé.
5. 5. 2022 11:49:23 - 11:51:23 65. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kočiš, Eduard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Veľmi pekne ďakujem za slovo pán predseda. Pán kolega Pellegrini, veľmi pekne ďakujem za vašu rozpravu kde ste naozaj iba vecne, argumentačne poukázal na to na, na čo jednoducho by mala každá zodpovedná a najmä rozumná, ako si častokrát rozprávajú, vláda dať pozor a najmä poukazovať. Pretože sociálna situácia je naozaj tragická a riešiteľná situácia je momentálne na bode nula.
V druhom rade sa vám chcem ospravedlniť za tie vulgarizmy zo strany OĽANO, teda od pána Šefčíka, ktorý vás nazval slizkým hadom. Jednoducho je to podľa mňa pod úroveň nielen poslanca Národnej rady ale gymnaziálneho profesora, ako on o sebe rozpráva. Čiže za takéhoto človeka sa naozaj hanbím.
Čo sa týka dôchodcovskej inflácie, tá je 11,2-percenta. Vláda navýšila nejaký plusový doplatok dôchodcom na 1,3 čiže totálne -10 %. Vo svojej rozprave ste veľmi správne poukázal na to, že kedy príde nejaký zákon Lex Slovensko. No ja vám na to hneď odpoviem. Nikdy. Pretože pre vládu Slovenskej republiky, najmä pre hnutie OĽANO je Ukrajina momentálne nad občanov Slovenskej republiky. Miliardy na zbrojenie pre ukrajinskú armádu, na benzín, naftu a kadejaké iné sprostosti, ktoré sa nás naozaj bezprostredne netýkajú, tam sa nájdu, ale milióny pre slovenských dôchodcov a pre najviac ohrozené skupiny obyvateľstva na Slovensku na nenájdu, pretože nie je nič, špajza je prázdna. Dvanásť rokov ste tu vládli a stále dookola to počúvame tú istú mantru. Ja sa len chcem spýtať, akým spôsobom bude vláda Slovenskej republiky a najmä ministerstvo hospodárstva reagovať 20. mája, že či naozaj budú stále platiť tie silácke a veľkohubé reči o neplatení faktúry za plyn v rubľoch.
Ja som naozaj zvedavý, kde potom sa budeme krútiť alebo ako sa budú krútiť najmä predstavitelia SaS-ky na ministerstve hospodárstva. Čiže jedna vec sú krásne reči, druhá vec bude naozaj realita.
5. 5. 2022 10:42:49 - 10:44:49 65. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 993 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kočiš, Eduard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Veľmi pekne ďakujem za slovo pán predsedajúci. Pán kolega Mazurek vo svojej rozprave veľmi správne poznamenal, že sociálnoekonomické problémy a zjavné nezvládanie životných situácií úplne bežných situácií, úplne bežných občanov či sa budeme baviť o vzorke či sú to študenti, či sú to slobodné matky s deťmi, či sú to pracujúci rodičia s nízkopríjmovými zárobkami alebo či sa to jedná o dôchodcov. Tak tá tieto skupiny obyvateľstva ktoré sú naozaj ohrozené touto infláciou a týmto naozaj nezvládaným stavom v rámci aj verejných financií aj v rámci sociálneho systému. Majú doslova a do písmena strach už len z bežných a rok, rok a pol dozadu úplne banálnych úkonov. Ak potrebujú zaplatiť účet v potravinách, no poniektorých naozaj obleje studený pot. Ak treba zaplatiť inkaso, už sa špekuluje, že koľko my v tej peňaženke alebo koľko my v tom na tom účte vlastne zostane peňazí. Zaplatenie obedov pre deti alebo vybratie si liekov z lekárne. To sú naozaj veci nad ktorými by sme sa v 21. storočí vôbec nemali zaoberať.
Ale poslanci z vládnej koalície napriek tým všetkým svojim sľubom ktoré už tu počúvame skoro dva roky neviem či niektorý bol dotiahnutý do úplnej dokonalosti a či niektorý sľub ktorý buď dali vo forme poslaneckých návrhov zákonov alebo vo forme vládnych návrhov zákonov sa vôbec uviedol do praxe. Ak sa ideme baviť o nákupe zbraní a o pomoci pre Ukrajinu v miliardách eur, tak na to sa finančné prostriedky nájdu pretože tak je to správne. Musíme byť solidárni, musíme jednoducho bojovať proti nejakému virtuálnemu nepriateľovi aj napriek vojenskému konfliktu, ktorý sa nás naozaj bezprostredne netýka. Ale pokiaľ ide o našich vlastných ľudí, tam sa nenájde nič.
5. 5. 2022 10:27:32 - 10:29:32 65. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 993 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kočiš, Eduard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán kolega Richter, spomínali ste vo svojej rozprave dva piliere. To znamená solidaritu a zásluhovosť. Ja by som k týmto dvom pilierom pridal ďalšie dva, ktoré sú veľmi dôležité, najmä v rámci sociálneho systému a v rámci udržateľnosti dôchodkového systému. Prvým je tá udržateľnosť, na top sa musíme zamerať a v druhom, druhom nepomerne rovnakom kvalitnom alebo stabilnom by mala byť systematickosť. A toto mi hlavne chýba. Pretože z úst ministra práce sociálnych vecí a rodiny práve táto systematickosť sa nejakým spôsobom vymyká. Čiže veľmi správne ste povedali, že ten zákon naozaj o tom trinástom dôchodku, ktorý ste predkladali podľa niektorých alibisticky, podľa niektorých vypočítavo na konci vášho volebného obdobia v roku 2020, mnohí s tým súhlasia, mnohí s tým nesúhlasia. Ja mám na to troška iný názor, ale v konečnom dôsledku bol to naozaj zákon, ktorý bol podporený aj poslancami vtedajšej vládnej koalície ale najmä poslancami aj vtedajšej opozície. To znamená, že ak vtedy bol ten zákon dobrý pre poslancov z politického spektra naľavo aj napravo, tak nevidím dôvod, prečo tento zákon o naozaj klasickom trinástom dôchodku sa musel zrušiť. Solidarita znamená, že aj ten najnižší príjmový dôchodca v podstate dostal by rovnakú dávku okolo 500 eur, ale aj ten dôchodca, ktorý mal ten vysoký dôchodok by dostal rovnakú dávku. Čiže naozaj tá zásluhovosť a solidarita fajn, udržateľnosť systematickosť ešte lepšie, ale nemôžme sa baviť o systematickej pomoci a o udržateľnosti, ak dôchodok trinásty nahradíme dávkou o trinástom dôchodku a tento zákon vlastne o pomoci o ďalšom štrnástom dôchodku alebo nejakej štrnástej dávke v rámci sociálneho systému musíme podporiť, pretože niekde začať treba. Ak vláda spí, musí pracovať opozícia.
5. 5. 2022 10:09:49 - 10:11:49 65. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 993 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kočiš, Eduard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Veľmi pekne ďakujem za slovo pán predsedajúci. Pán kolega Tomáš, ďakujem za vašu rozpravu ohľadne problematiky 13. dôchodku, ktorý táto vláda áno pripúšťam, vyplatí v skoršom termíne to znamená v termíne júnovom ale toto skoršie vyplatenie tohto 13. dôchodku resp. dávky v hmotnej núdzi pre dôchodcov by som to asi pomenoval takto najsprávnejšie, vôbec nerieši nejakú systematickosť resp. nerieši nejaký proces akým spôsobom by táto vláda systematicky a najmä postupne zlepšovať a skvalitňovať
===== ... ale toto skoršie vyplatenie tohto trinásteho dôchodku, respektíve dávky v hmotnej núdzi pre dôchodcov by som to asi pomenoval takto najsprávnejšie, vôbec nerieši nejakú systematickosť, respektíve nerieši nejaký proces, akým spôsobom by táto vláda chcela systematicky a najmä postupne zlepšovať skvalitňovať finančnú, ale aj sociálnu situáciu jednej z troch najzraniteľnejších skupín obyvateľstva, medzi ktorých naozaj podľa Eurostatu patria dôchodcovia. Keď sa na to pozrieme v globále, tak dôchodcovia, osamelé matky s deťmi, respektíve rodič osamelý vychovávajúci jedno až dve deti a nízko príjmové pracujúce rodiny, takzvaná pracujúca chudoba, to sú tri takzvané najrizikovejšie alebo najcitlivejšie segmenty v sociálnom systéme, ktoré sú najviac ohrozené infláciou, chudobou, zdražovaním. Čiže ja sa len chcem spýtať. Pokiaľ ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny nepríde s niečím kvalitnejším alebo aspoň s niečím rozumnejším, tak nevidím naozaj dôvod, prečo by sme sa naprieč celým politickým spektrom odhliadnuc na to kto za koho kope v tejto sále, nevedeli dohodnúť, respektíve nevedeli si povedať to, čo je pre týchto ľudí správne a napriek tomu trinástemu dôchodku, ktorý vláda chce takto štedro vyplatiť, porozmýšľať, či by nebolo vhodné aj, v úvodzovkách, ako ste povedali, ten štrnásty dôchodok vyplatiť buď v novembrovom alebo v decembrovom termíne. Čiže každá pomoc dôchodcom, ktorá naozaj aj v tomto prípade ide zhruba o 300 miliónov eur nie je vôbec na škodu, pretože títo naši rodičia a starí rodičia niečo odpracovali, niečo vybudovali a toto by mala byť iba taká vďaka nás pre ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
5. 5. 2022 10:09:49 - 10:11:49 65. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 993 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kočiš, Eduard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Veľmi pekne ďakujem za slovo pán predsedajúci. Pán kolega Tomáš, ďakujem za vašu rozpravu ohľadne problematiky 13. dôchodku, ktorý táto vláda áno pripúšťam, vyplatí v skoršom termíne to znamená v termíne júnovom ale toto skoršie vyplatenie tohto 13. dôchodku resp. dávky v hmotnej núdzi pre dôchodcov by som to asi pomenoval takto najsprávnejšie, vôbec nerieši nejakú systematickosť resp. nerieši nejaký proces akým spôsobom by táto vláda systematicky a najmä postupne zlepšovať a skvalitňovať
===== ... ale toto skoršie vyplatenie tohto trinásteho dôchodku, respektíve dávky v hmotnej núdzi pre dôchodcov by som to asi pomenoval takto najsprávnejšie, vôbec nerieši nejakú systematickosť, respektíve nerieši nejaký proces, akým spôsobom by táto vláda chcela systematicky a najmä postupne zlepšovať skvalitňovať finančnú, ale aj sociálnu situáciu jednej z troch najzraniteľnejších skupín obyvateľstva, medzi ktorých naozaj podľa Eurostatu patria dôchodcovia. Keď sa na to pozrieme v globále, tak dôchodcovia, osamelé matky s deťmi, respektíve rodič osamelý vychovávajúci jedno až dve deti a nízko príjmové pracujúce rodiny, takzvaná pracujúca chudoba, to sú tri takzvané najrizikovejšie alebo najcitlivejšie segmenty v sociálnom systéme, ktoré sú najviac ohrozené infláciou, chudobou, zdražovaním. Čiže ja sa len chcem spýtať. Pokiaľ ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny nepríde s niečím kvalitnejším alebo aspoň s niečím rozumnejším, tak nevidím naozaj dôvod, prečo by sme sa naprieč celým politickým spektrom odhliadnuc na to kto za koho kope v tejto sále, nevedeli dohodnúť, respektíve nevedeli si povedať to, čo je pre týchto ľudí správne a napriek tomu trinástemu dôchodku, ktorý vláda chce takto štedro vyplatiť, porozmýšľať, či by nebolo vhodné aj, v úvodzovkách, ako ste povedali, ten štrnásty dôchodok vyplatiť buď v novembrovom alebo v decembrovom termíne. Čiže každá pomoc dôchodcom, ktorá naozaj aj v tomto prípade ide zhruba o 300 miliónov eur nie je vôbec na škodu, pretože títo naši rodičia a starí rodičia niečo odpracovali, niečo vybudovali a toto by mala byť iba taká vďaka nás pre ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
5. 5. 2022 10:09:49 - 10:11:49 65. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 993 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kočiš, Eduard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Veľmi pekne ďakujem za slovo pán predsedajúci. Pán kolega Tomáš, ďakujem za vašu rozpravu ohľadne problematiky 13. dôchodku, ktorý táto vláda áno pripúšťam, vyplatí v skoršom termíne to znamená v termíne júnovom ale toto skoršie vyplatenie tohto 13. dôchodku resp. dávky v hmotnej núdzi pre dôchodcov by som to asi pomenoval takto najsprávnejšie, vôbec nerieši nejakú systematickosť resp. nerieši nejaký proces akým spôsobom by táto vláda systematicky a najmä postupne zlepšovať a skvalitňovať
===== ... ale toto skoršie vyplatenie tohto trinásteho dôchodku, respektíve dávky v hmotnej núdzi pre dôchodcov by som to asi pomenoval takto najsprávnejšie, vôbec nerieši nejakú systematickosť, respektíve nerieši nejaký proces, akým spôsobom by táto vláda chcela systematicky a najmä postupne zlepšovať skvalitňovať finančnú, ale aj sociálnu situáciu jednej z troch najzraniteľnejších skupín obyvateľstva, medzi ktorých naozaj podľa Eurostatu patria dôchodcovia. Keď sa na to pozrieme v globále, tak dôchodcovia, osamelé matky s deťmi, respektíve rodič osamelý vychovávajúci jedno až dve deti a nízko príjmové pracujúce rodiny, takzvaná pracujúca chudoba, to sú tri takzvané najrizikovejšie alebo najcitlivejšie segmenty v sociálnom systéme, ktoré sú najviac ohrozené infláciou, chudobou, zdražovaním. Čiže ja sa len chcem spýtať. Pokiaľ ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny nepríde s niečím kvalitnejším alebo aspoň s niečím rozumnejším, tak nevidím naozaj dôvod, prečo by sme sa naprieč celým politickým spektrom odhliadnuc na to kto za koho kope v tejto sále, nevedeli dohodnúť, respektíve nevedeli si povedať to, čo je pre týchto ľudí správne a napriek tomu trinástemu dôchodku, ktorý vláda chce takto štedro vyplatiť, porozmýšľať, či by nebolo vhodné aj, v úvodzovkách, ako ste povedali, ten štrnásty dôchodok vyplatiť buď v novembrovom alebo v decembrovom termíne. Čiže každá pomoc dôchodcom, ktorá naozaj aj v tomto prípade ide zhruba o 300 miliónov eur nie je vôbec na škodu, pretože títo naši rodičia a starí rodičia niečo odpracovali, niečo vybudovali a toto by mala byť iba taká vďaka nás pre ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
5. 5. 2022 10:09:49 - 10:11:49 65. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 993 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kočiš, Eduard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Veľmi pekne ďakujem za slovo pán predsedajúci. Pán kolega Tomáš, ďakujem za vašu rozpravu ohľadne problematiky 13. dôchodku, ktorý táto vláda áno pripúšťam, vyplatí v skoršom termíne to znamená v termíne júnovom ale toto skoršie vyplatenie tohto 13. dôchodku resp. dávky v hmotnej núdzi pre dôchodcov by som to asi pomenoval takto najsprávnejšie, vôbec nerieši nejakú systematickosť resp. nerieši nejaký proces akým spôsobom by táto vláda systematicky a najmä postupne zlepšovať a skvalitňovať
===== ... ale toto skoršie vyplatenie tohto trinásteho dôchodku, respektíve dávky v hmotnej núdzi pre dôchodcov by som to asi pomenoval takto najsprávnejšie, vôbec nerieši nejakú systematickosť, respektíve nerieši nejaký proces, akým spôsobom by táto vláda chcela systematicky a najmä postupne zlepšovať skvalitňovať finančnú, ale aj sociálnu situáciu jednej z troch najzraniteľnejších skupín obyvateľstva, medzi ktorých naozaj podľa Eurostatu patria dôchodcovia. Keď sa na to pozrieme v globále, tak dôchodcovia, osamelé matky s deťmi, respektíve rodič osamelý vychovávajúci jedno až dve deti a nízko príjmové pracujúce rodiny, takzvaná pracujúca chudoba, to sú tri takzvané najrizikovejšie alebo najcitlivejšie segmenty v sociálnom systéme, ktoré sú najviac ohrozené infláciou, chudobou, zdražovaním. Čiže ja sa len chcem spýtať. Pokiaľ ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny nepríde s niečím kvalitnejším alebo aspoň s niečím rozumnejším, tak nevidím naozaj dôvod, prečo by sme sa naprieč celým politickým spektrom odhliadnuc na to kto za koho kope v tejto sále, nevedeli dohodnúť, respektíve nevedeli si povedať to, čo je pre týchto ľudí správne a napriek tomu trinástemu dôchodku, ktorý vláda chce takto štedro vyplatiť, porozmýšľať, či by nebolo vhodné aj, v úvodzovkách, ako ste povedali, ten štrnásty dôchodok vyplatiť buď v novembrovom alebo v decembrovom termíne. Čiže každá pomoc dôchodcom, ktorá naozaj aj v tomto prípade ide zhruba o 300 miliónov eur nie je vôbec na škodu, pretože títo naši rodičia a starí rodičia niečo odpracovali, niečo vybudovali a toto by mala byť iba taká vďaka nás pre ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
5. 5. 2022 9:44:00 - 9:46:01 65. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 963 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kočiš, Eduard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Veľmi pekne ďakujem za slovo. Žiadna samospráva nemá vplyv na Slovenský pozemkový fond. Slovenský pozemkový fond rozhoduje o pozemkoch iba na základe žiadosti samosprávy. Čiže, či sa, či sa pán primátor Ferenčák vyjadroval vo svojej rozprave alebo vo svojom úvodnom slove o problémoch, ktoré majú buď veľké okresné mestá alebo malé obce, to je absolútne jedno. Samospráva nemá na tento proces žiaden vplyv. A jednoducho kto to chce pochopiť naozaj ten to pochopiť musí a či vládol predtým SMER a mali nejaký vplyv na Slovenský pozemkový fond snáď možno áno, ťažko povedať, ale jednoducho skostnatený systém, ktorý na tomto Slovenskom pozemkovom fonde je, dlhodobo pretrváva a jednoducho treba s tým začať niečo robiť. Tento zákon naozaj rieši iba to, že explicitne z tohto konania vylúči desiatky tisíc žiadostí a aj ten poddimenzovaní personál, ktorí na tom Slovenskom pozemkovom fonde je si bude vedieť poradiť s tými niekoľko tisíc žiadosťami, ktoré tam ešte zostanú. Čiže v tomto nevidím absolútne žiaden problém. Celá problematika spočíva iba v tom, že aj tá najmenšia obec ak by sa chcela vyvíjať, tak potrebuje mať tie pozemky vysporiadané. Aj v intraviláne, aj v extraviláne. Intravilán ideálny na rodinnú výstavbu a podobné iné veci. Extravilán možno na nejaký priemyselný park alebo na niečo. Mnohí politici a čelní predstavitelia z vládnej koalície stále idete rozprávať, že z plánu obnovy a odolnosti, tak ako pán Ferenčák povedal idete stavať stovky km cyklotrás. Ja sa pýtam, kde vo vzduchu ich postavíte, keď nemáte vysporiadané tie pozemky? Toto je vlastne gro problému. Tuná máte jednoducho na papieri jednoduché riešenie, ale ja neviem o čom špekulujete. Aj v radoch vládnej koalície sa nachádzajú primátori, či už je to Igor Hus alebo pani primátorka Skalice Mierna. Tiež by sa k tomuto problému mali vyjadriť. Neviem prečo do tejto debaty sa nezapájajú, pretože aj táto debata je o nich.
5. 5. 2022 9:31:44 - 9:33:35 65. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 963 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kočiš, Eduard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán primátor Ferenčák, naozaj veľká vďaka za tento predkladaný návrh zákona, pretože tak ako veľmi správne si poznamenal vo svojej rozprave, aj tá najmenšia obec sa nemôže rozvíjať v rámci svojich možností a kapacít, pokiaľ sa budeme baviť o pozemkoch, ktoré sú naozaj v jej intraviláne a tie pozemky sú nevysporiadané. Tento naozaj "pogrom" čo sa týka správy pozemkov a Slovenského pozemkového fondu je taký, áno, je to dlho dlhoročný neriešený problém, ale tak ako si veľmi právne poznamenal, tento zákon každý jeden starosta alebo každý jeden primátor, ktorý tuná v pléne Národnej rady Slovenskej republiky sedíte, ak nepodporíte, tak idete samo proti sebe a idete sami proti svoji vlastným občanom. Budúci rok čaká samosprávy doslova a do písmena likvidácia. Včerajší protest primátorov a starostov pred úradom vlády tomu bol jasným dôkazom, pretože toto čo sa chystá, vážené dámy, vážení páni, vážené kolegyne, vážení kolegovia, na samosprávy od budúceho roka to je totálna likvidácia. Dovolím si prečítať iba § 2e Do vlastníctva obcí prechádzajú z majetku Slovenskej republiky pozemky v správe Slovenského pozemkového fondu nachádzajúce sa v zastavanom území, pozemky uvedené v odseku 1 prechádzajú do vlastníctva obcí na území ktorých sa nachádzajú. Jednoducho štát nestratí nič, iba štát z bodu A presunie pozemky do bodu B. Štát v tomto prípade nie že je zlý vlastník, je nekompetentný vlastník. Kompetentnosť vychádza zdola, to znamená z obcí od samospráv. Pán primátor Ferenčák, pán primátor Blcháč o tom by vedeli rozprávať celé hodiny. Takže naozaj vás, kolegyne, kolegovia, prosím, ak vám naozaj záleží na vlastných občanoch, ktorých majetok spravujete, tento zákon musíme podporiť všetkými desiatimi. Pán primátor, ďakujem ešte raz veľmi pekne.
4. 5. 2022 18:32:55 - 18:34:20 65. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 916 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kočiš, Eduard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Tomáš, ako si veľmi správne poznamenal, Matica slovenská musí zo svojej dlhodobej histórie vychádzať nielen z tých nejakých zlých alebo negatívnych emócií, ktoré tuná boli pri jej vzniku alebo počas jej vzniku, ale musí sa zároveň pozerať na to, čo bolo v tom dlhodobom alebo niekoľko stáročnom súžití medzi národmi v tom Rakúsko-Uhorsku jednoducho, jednoducho holým faktom. Niekde tie vzťahy boli lepšie, niekde tie boli vzťahy horšie, ale v konečnom dôsledku určite fungovali na nejakej rozumnej a racionálnej báze. Takže tie také komplikované nacionalistické pnutia, ktoré tuná boli v 90. rokoch, tak dúfam, že k tomu už nikdy nedôjde, pretože nie je rozumné nejakým spôsobom tieto vzťahy alebo nejaké, nejaké animozity siliť, ale jednoducho treba hľadať to, čo nás spája, venovať sa viacej otázkam historickým, ktoré boli na prospech veci, pretože aj Slováci aj Maďari, aj iné národy v Rakúsko-Uhorsku sa, na seba vzájomne vplývali a navzájom sa ovplyvňovali, takže je veľmi rozumné tieto naozaj pozitívne veci dávať do popredia. Netreba však zabúdať aj na nejaké tie krivdy, ktoré sa stali, ale hovorím, na to treba pozerať len takým jedným očkom.
Čiže ti veľmi pekne ďakujem za rozpravu.
4. 5. 2022 18:18:59 - 18:20:47 65. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 916 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kočiš, Eduard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Veľmi pekne ďakujem za slovo pán predsedajúci. Pán kolega Svrček, tak ako si správne poznamenal vo svojej rozprave teda už v druhom čítaní, podfinancovanie a doslova a do písmena ožobračovanie Matice slovenskej je nebojím sa to nazvať hrdelným zločinom. Pretože najstaršia ustanovizeň Slovákov na základe iba ktorej je slovenský národ slovenským národom nesmie byť takýmto spôsobom degradovaná a podľa zákona o Matici slovenskej si Matica slovenská má plniť všetky svoje úlohy. Ale zároveň finančne sa štát k tejto našej najstaršej ustanovizni zachoval veľmi macošsky.
Ja podporím akýkoľvek zákon čo sa týka Matice slovenskej, a to môžem povedať aj za kolegov z Hnutia REPUBLIKA, pretože tento zákon nie je v žiadnom prípade ani politický, ani ideologický, tento zákon je o slovenskej hrdostí a hrdosti Slovákov na svoju Maticu. Čiže ak všetci Slováci, ktorí na území našej milovanej vlasti žijeme, sme hrdí na to, že naši otcovia a zakladatelia matičiari túto ustanovizeň si doslova a do písmena vydupali aj napriek mnohým prekážkam. Tak v dnešnej modernej spoločnosti sa k tejto naozaj komplikovanej situácii a komplikovanému financovaniu nesmieme postaviť ani chrbtom, ani macošsky. Obaja sme dlhoroční matičiari, podporovatelia Matice slovenskej. Čiže v tejto veci máme úplne jasno, a ja naozaj ti veľmi pekne ďakujem za všetkých matičiarov, za všetkých podporovateľov Matice slovenskej, ktorí ju podporujú či už finančne alebo materiálne. Jednoducho je to skvelý zákon a budem hlasovať určite za.
4. 5. 2022 15:03:08 - 15:05:08 65. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 977 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kočiš, Eduard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Miro, ďakujem za tvoju rozpravu, pretože každý takýto príspevok hoci len krátky, je prínosom, pretože je lepšie dvakrát počuť ako raz vidieť a každý pohľad na takýto problém je len dobrý a treba o ňom rozprávať, pretože tuná v pléne Národnej rady Slovenskej republiky by sme sa mali najmä počúvať, najmä diskutovať a hľadať to najlepšie a najvhodnejšie riešenie. Ja by som ťa len doplnil v krátkosti už len s tým, že každé jedno takéto zariadenie paliatívnej starostlivosti, respektíve každý takýto hospic alebo zariadenie, ktoré je v pôsobnosti zdravotníckeho zariadenia, to znamená, zariadenie, kde sú dlhodobo chorí ľudia, respektíve pacienti, vedie lekár a tento lekár najlepšie vie, aká starostlivosť má byť danému pacientovi, respektíve, keď sa potom bavíme o nejakom prechode aj na sociálne zariadenie, poberateľovi sociálnej služby poskytnutá. Čiže ja naozaj by som nemal žiadnu obavu o tom, že bude táto duchovná služba nejakým spôsobom nadužívaná. Jednoducho zariadenia pre dlhodobo chorých alebo zariadenia dlhodobej starostlivosti, alebo špecializované zariadenia hospice jednoducho tí starčekovia alebo tie starenky, ktoré sú tam naozaj doslova a do písmena preto, že sa už o nich buď nikto nemá starať alebo nemôže, alebo nechce, alebo nezvláda, tak tí sa na túto duchovnú službu, respektíve na toto duchovné obohatenie svojho už tak dosť ubitého života neskutočne tešia. Čiže ja by som naozaj v tom nehľadal žiaden nejaký nekalý úmysel, žiaden nejaký nekalý zámer, ale naozaj neverím tomu jednoducho, aby duchovný by si za túto službu, ktorú vykonáva, už na základe toho, že mu to vyplýva z toho svojho duchovného postavenia, respektíve z duchovného, z duchovného inštitútu, aby si nárokoval ešte nejakú finančnú odmenu.
4. 5. 2022 14:57:32 - 14:59:32 65. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 977 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kočiš, Eduard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Ďakujem kolegom za faktické poznámky na moju krátku rozpravu. Pani kolegynka Cigániková, naozaj ja zdieľam ten názor, že súhlasím. Každý jeden zdravotnícky pracovník, či je to zdravotnícky pracovník toho najnižšieho stupňa, čiže bavíme sa o opatrovateľoch, ošetrovateľoch, sanitárov, či sa budeme baviť o zdravotnej sestre alebo o lekárovi, je vždy jednou noho v base, pretože ak niečo, ľudovo povedané, pobabre, tak nikto s ním nemá ani ten najmenší súcit, respektíve budú naňho vždy pozerať cez prsty. Čo sa týka sa opatrovacej služby respektíve nejakej duchovnej útechy, ktorú naozaj duchovní poskytujú, dá sa povedať nonstop, ak sa bavíme o pacientoch, ktorí sú naozaj na smrteľnom lôžku, respektíve sú v zariadení, ktoré je orientované výsostne na paliatívnu starostlivosť, čiže v tých hospicoch tí kňazi alebo tie rehoľné sestry oni sú tam veľmi často, niektorí sa dá povedať až nonstop a naozaj si nemyslím, aby si niekedy niekto akože môže sa stať, veď všetci sme iba ľudia, mohol niekto alebo chcel niekto nárokovať za svoju službu, ktorú už má naozaj raz štátom zaplatenú na nejakú inú finančnú, na nejaké finančné iné ohodnotenie, ktoré by v rámci tohto zaradenia v tomto zákone možno aj z toho teoreticky vyplývalo. Ale naozaj nemyslím si, aby to už z nejakého ľudského alebo morálneho hľadiska bolo pre osobu, ktorá je duchovným nejakým predstaveným, respektíve je takto založená, aby, aby to vôbec bolo možné, respektíve, aby sa k niečomu takému tento dotyčný človek znížil. Chápem vaše obavy, úplne ich rešpektujem, ale podľa môjho skromného názoru asi k tomu naozaj nedôjde.
4. 5. 2022 14:50:37 - 14:53:15 65. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 977 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kočiš, Eduard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Veľmi pekne ďakujem za slovo pán podpredseda. Pani spravodajkyňa, pán predkladateľ, mňa len napadla teraz taká myšlienka pani kolegyňa Cigániková, existuje mnoho profesií zdravotných sestier, ktoré vykonávajú vlastne duchovný v úvodzovkách, pretože sa bavíme o rádové sestry, ktoré vykonávajú dlhodobo zdravotnú starostlivosť aj pri paliatívnych čiže umierajúcich pacientoch. Sú jednoducho rády, ktoré túto starostlivosť vykonávajú a je to už niekoľko desiatok rokov aj v rámci Slovenskej republiky. Čiže teoreticky keď sa bavíme o tom tak je to kombinácia zdravotnej starostlivosti ale zároveň tá rehoľná sestra, ktorá je v tomto ráde, ktorý ponúka túto službu aj ako zdravotná sestra buď v hospici alebo v zariadení sociálnych služieb zariadení dlhodobej starostlivosti o dlhodobo chorých alebo v špecializovaných zariadeniach, tak táto zdravotná sestra, ktorá je zároveň aj rehoľnou sestrou, tak ja si nemyslí, aby sa to nejakým spôsobom vymykalo z nejakého súbehu resp. aby to malo nejaký negatívny vplyv. Čiže, ak sa na to ja pozerám takto teraz akože z logiky veci a ktorá je vlastne dlhoročne alebo dlhodobo vedená do praxe nevidím na tom nič zlé.
Chápem vašu obavu nejakú v úvodzovkách, že mohlo by to byť dajme tomu zneužité, že ten podporný tím bol by tam sociálny pracovník, ergoterapeut nejaký, arteterapeut, bol by tam zakomponovaný aj duchovný, chápem tá vaša obava je tam, aby tento duchovný činiteľ alebo jednoducho táto duchovná nejaká osoba nebola platená už z tak poddimenzovaného rozpočtu, ktoré má ministerstvo zdravotníctva. Bavili ste sa resp. rozprávali, že kto by to kontroloval. Pripúšťam, že je tam možno problém, že áno, išlo by o duchovnú osobu, mal byť s tým možno ani tá kompetencia toho úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou by tam možno nebola ale bolo by možno vhodné nejakým spôsobom poznamenať kto b y mal byť tým kontrolným orgánom resp. kto by mal mať dohľad nad takou sobou, ktorá by napríklad nebola vyňatá z tohto zákona ale zostalo by to v platnosti. Čiže, skúsme hľadať nejaký prienik skúsme, hľadať nejaké riešenie v rámci logiky a v rámci toho, že tento zákon je naozaj pre všeobecné blaho a pre všeobecné dobro. Čiže, či som liberál, či som veriaci človek je mi to jedno, hľadajme nejaký konsenzus, hľadajme nejakú strednú cestu ale hlavne nech bude správna. Ďakujem pekne.

Deň v parlamente

<- ->