Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
23. 6. 2021 14:54:51 - 14:56:41 32. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 584 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kočiš, Eduard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
to znamená v prospech zamestnávateľa a zároveň hneď v prospech zamestnanca. Čiže to je taká sínusoida, ktorá je len z logického hľadiska vyplývajúca. Smutné je akurát pán kolega Viskupič, že vysokoodborný príspevok a zákon, ktorý je naozaj úplne apolitický ale v prospech všetkých ľudí si vypočuje takáto smiešna hŕstka poslancov v pléne Národnej rady je asi zrejmé a evidentné, že naozaj témy, ktoré by mali spoločnosť spájať ich nie veľmi zaujímajú a to je dosť taká nie príliš pekná škvrna na tvojom prejave a tvojom príspevku. Oslobodenie od dane pri danom príspevku na stravu pre zamestnanca či samostatne zárobkovú činnú sobou skutočne zrovnoprávni tento gastrolístok s hotovosťou čiže toto kvitujem a chválim a vlastne týmto krokom by mal byť tento problém, ktorý je dlhoročný a dlhotrvajúci akým si spôsobom odstránený. Takže, naozaj si už, naozaj si už bude môcť vybrať ten zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba medzi tým gastráčom a medzi tým medzi tou hotovosťou, čiže ten kto donedávna ešte naozaj si vyberal tú hotovosť už naozaj nebude nič tratiť nakoľko ako si povedal tá suma tých 5,10 bude striktná bude, bude pevná, bude oslobodená od daní a a odvodov. Takže, ja to chválim ja to kvitujem a naozaj veľmi pekne ďakujem za robotu, ktorú robíš v rámci finančného výboru čiže svetlá výnimka z mojej strany v tejto koaličnej vláde. Ďakujem pekne.
23. 6. 2021 14:54:51 - 14:56:41 32. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 584 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kočiš, Eduard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
to znamená v prospech zamestnávateľa a zároveň hneď v prospech zamestnanca. Čiže to je taká sínusoida, ktorá je len z logického hľadiska vyplývajúca. Smutné je akurát pán kolega Viskupič, že vysokoodborný príspevok a zákon, ktorý je naozaj úplne apolitický ale v prospech všetkých ľudí si vypočuje takáto smiešna hŕstka poslancov v pléne Národnej rady je asi zrejmé a evidentné, že naozaj témy, ktoré by mali spoločnosť spájať ich nie veľmi zaujímajú a to je dosť taká nie príliš pekná škvrna na tvojom prejave a tvojom príspevku. Oslobodenie od dane pri danom príspevku na stravu pre zamestnanca či samostatne zárobkovú činnú sobou skutočne zrovnoprávni tento gastrolístok s hotovosťou čiže toto kvitujem a chválim a vlastne týmto krokom by mal byť tento problém, ktorý je dlhoročný a dlhotrvajúci akým si spôsobom odstránený. Takže, naozaj si už, naozaj si už bude môcť vybrať ten zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba medzi tým gastráčom a medzi tým medzi tou hotovosťou, čiže ten kto donedávna ešte naozaj si vyberal tú hotovosť už naozaj nebude nič tratiť nakoľko ako si povedal tá suma tých 5,10 bude striktná bude, bude pevná, bude oslobodená od daní a a odvodov. Takže, ja to chválim ja to kvitujem a naozaj veľmi pekne ďakujem za robotu, ktorú robíš v rámci finančného výboru čiže svetlá výnimka z mojej strany v tejto koaličnej vláde. Ďakujem pekne.
23. 6. 2021 14:54:51 - 14:56:41 32. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 584 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kočiš, Eduard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
to znamená v prospech zamestnávateľa a zároveň hneď v prospech zamestnanca. Čiže to je taká sínusoida, ktorá je len z logického hľadiska vyplývajúca. Smutné je akurát pán kolega Viskupič, že vysokoodborný príspevok a zákon, ktorý je naozaj úplne apolitický ale v prospech všetkých ľudí si vypočuje takáto smiešna hŕstka poslancov v pléne Národnej rady je asi zrejmé a evidentné, že naozaj témy, ktoré by mali spoločnosť spájať ich nie veľmi zaujímajú a to je dosť taká nie príliš pekná škvrna na tvojom prejave a tvojom príspevku. Oslobodenie od dane pri danom príspevku na stravu pre zamestnanca či samostatne zárobkovú činnú sobou skutočne zrovnoprávni tento gastrolístok s hotovosťou čiže toto kvitujem a chválim a vlastne týmto krokom by mal byť tento problém, ktorý je dlhoročný a dlhotrvajúci akým si spôsobom odstránený. Takže, naozaj si už, naozaj si už bude môcť vybrať ten zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba medzi tým gastráčom a medzi tým medzi tou hotovosťou, čiže ten kto donedávna ešte naozaj si vyberal tú hotovosť už naozaj nebude nič tratiť nakoľko ako si povedal tá suma tých 5,10 bude striktná bude, bude pevná, bude oslobodená od daní a a odvodov. Takže, ja to chválim ja to kvitujem a naozaj veľmi pekne ďakujem za robotu, ktorú robíš v rámci finančného výboru čiže svetlá výnimka z mojej strany v tejto koaličnej vláde. Ďakujem pekne.
23. 6. 2021 14:54:51 - 14:56:41 32. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 584 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kočiš, Eduard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
to znamená v prospech zamestnávateľa a zároveň hneď v prospech zamestnanca. Čiže to je taká sínusoida, ktorá je len z logického hľadiska vyplývajúca. Smutné je akurát pán kolega Viskupič, že vysokoodborný príspevok a zákon, ktorý je naozaj úplne apolitický ale v prospech všetkých ľudí si vypočuje takáto smiešna hŕstka poslancov v pléne Národnej rady je asi zrejmé a evidentné, že naozaj témy, ktoré by mali spoločnosť spájať ich nie veľmi zaujímajú a to je dosť taká nie príliš pekná škvrna na tvojom prejave a tvojom príspevku. Oslobodenie od dane pri danom príspevku na stravu pre zamestnanca či samostatne zárobkovú činnú sobou skutočne zrovnoprávni tento gastrolístok s hotovosťou čiže toto kvitujem a chválim a vlastne týmto krokom by mal byť tento problém, ktorý je dlhoročný a dlhotrvajúci akým si spôsobom odstránený. Takže, naozaj si už, naozaj si už bude môcť vybrať ten zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba medzi tým gastráčom a medzi tým medzi tou hotovosťou, čiže ten kto donedávna ešte naozaj si vyberal tú hotovosť už naozaj nebude nič tratiť nakoľko ako si povedal tá suma tých 5,10 bude striktná bude, bude pevná, bude oslobodená od daní a a odvodov. Takže, ja to chválim ja to kvitujem a naozaj veľmi pekne ďakujem za robotu, ktorú robíš v rámci finančného výboru čiže svetlá výnimka z mojej strany v tejto koaličnej vláde. Ďakujem pekne.
23. 6. 2021 11:42:23 - 11:44:24 32. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 572 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kočiš, Eduard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Pán kolega, ďakujem za príspevok do tejto debaty. Áno, problém umiestňovania detí do materských škôl je značný, dlhodobý a pretrvávajúci a myslím si, že dlhodobo pretrvávať bude, čiže ja naozaj tiež nerozumiem ak predstaviteľ obce alebo predstavitelia obcí, kde je možnosť vytvoriť nové triedy, majú na to aj materiálne, aj technické, aj personálne možnosti a stavajú sa voči tomuto dobrému nápadu alebo dobrej možnosti nejakým spôsobom macošsky a nejakým spôsobom túto iniciatívu sabotujú, čiže nie veľmi tomu rozumiem. Možno je tam nejaká obava zo strany starostu, starostky, alebo možno mestského zastupiteľstva, že áno, síce teraz je možnosť vytvorenia novej triedy, dostaneme na to nejaké finančné prostriedky, budú nám preplácané mzdy tento kalendárny rok, ale čo budú do budúcnosti, ale oni sa musia tiež pozrieť na to aj z dlhodobého hľadiska, to znamená, že každé jedno dieťa v materskej škole, to znamená nový normatív. To znamená každý jeden nový normatív rozširuje možnosti samotnej triedy, samotnej školy, samotnej obce. Ak škôlka má právnu subjektivitu, vie si s týmito peniažkami riadiť sama alebo nakladať najlepšie ako uzná za vhodné, ak tú právnu subjektivitu nemá, nakladá s týmito peniazmi obec. Ale to je v podstate absolútne jedno, pretože tieto prostriedky, tieto finančné zdroje zostanú priamo v obci a môžu byť naozaj použité na jej rozvoj. Čiže ja chcem aj týmto apelovať naozaj na starostov, na starostky, primátorov, primátorky, ak máte možnosti zriadiť škôlku, tým pádom odbremeníte rodičov, ale zároveň získavate finančné zdroje. Nie som veľký ekonóm, ale hovorím, toto je gazdovský, sedliacky rozum, ktorý naozaj nepustí. Pán kolega, ešte veľmi pekne ďakujem a hovorím, toto sú témy, ktoré politikov musia spájať, nikdy nie rozdeľovať.
23. 6. 2021 10:58:48 - 11:00:25 32. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 572 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kočiš, Eduard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo pán podpredseda. Pani kolegyňa, áno, máte pravdu okolo 13-tisíc detí nenájde uplatnenie od školského roku 2021, 2022. Ale aj prijatím tohto návrhu zákona sa naozaj to číslo nejakým exponenciálnym rozdielom nezníži. Pretože tu sa naozaj môžeme baviť ani nie o stovkách detí ktoré v týchto skupinách budú umiestnené, nakoľko ide o pilotný projekt, tu budú naozaj iba desiatky detí pretože nie každá firma, nie každá nejaká náboženská skupina alebo registrovaná cirkev alebo nezisková organizácia bude mať ochotu a chuť sa týmto problémom zaoberať a nejakým spôsobom to poskytnutie ako benefit svojim zamestnancom.
Ale naozaj vítam tento návrh zákona, pretože tu naozaj ideme postupovať od klasického riešenia. To znamená od jednoduchých vecí k tým komplikovaným a nie naopak, ako sa nám tu niekto snaží nejakým spôsobom podsúvať.
Čiže každé jedno dieťa, ktoré bude mať možnosť byť umiestnené v takejto výchovnej alebo opatrovateľskej skupine, môžeme to nazvať hocijakým, hocijakým názvom. Je to naozaj odbremenenie rodiča, ktorý naozaj toto dieťatko na základe svojho výkonu povolania musí nejakým spôsobom umiestniť. A ak mu zamestnávateľ poskytne takúto možnosť, treba to využiť. Ale hovorím, toto nie je riešenie akým spôsobom by sme všetky deti, ktoré sa do predškolského a do predprimárneho vzdelávania nedostanú vyriešili. Ale je to dobrá cesta, je to dobrý nápad, dobrá myšlienka a každú dobrú myšlienku treba podporiť.
23. 6. 2021 10:48:23 - 10:50:23 32. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 572 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kočiš, Eduard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. Pani kolegyňa Hatráková, opäť fundovaný kvalifikovaný a veľmi precízne spracovaný príspevok z vašej strany tak, ako sme všetci zvyknutí, takže veľmi pekne ďakujem za váš príspevok k tejto debate a k tejto rozprave. čo sa týka umiestnenia dieťaťa do škôlky, či jaslí je to najmä problém krajských miest a špecifický problém Bratislavy, ktorý je dlhodobo neriešený a ktorý je dlhodobo nejakým spôsobom, či už samosprávou alebo štátom odsúvaný na nejakú vedľajšiu koľaj, pretože tá ponuka ďaleko nemôže reflektovať na ten dopyt, ktorý tuná zo strany rodičov je. Sú to problémy, ktoré my obyvatelia menších miest naozaj nepociťujeme, ale v žiadnom prípade to nechcem nejakým spôsobom dehonestovať alebo nejakým spôsobom tvrdiť, že je to problémom mesta, veľkého mesta a to mesto si to musí riešiť. Práve naopak. Štát v tomto prípade musí byť ako ten správny sociálny partner a musí tomuto, tomuto veľkému mestu, tejto veľkej samospráve pomôcť a nejakým spôsobom podať pomocnú ruku, aby sme tento problém vedeli spoločne riešiť.
Čo sa týka bezúhonnosti zamestnancov, tak s týmto musím naozaj iba súhlasiť, pretože takáto skupina, ktorá bude vlastne vychovávať alebo svojim spôsobom opatrovať toto dieťa, absolútne to nevnímam ako nejakú konkurenciu škôlky alebo aj takéto nejaké šumy tuná vládli, ale pani kolegyňa Žitňanská to veľmi podrobne vysvetlila vo svojom úvodnom slove. Nemôže to byť konkurenciou škôlky, pretože škôlka spĺňa iné parametre a iné prodispozície ako takáto opatrovateľská skupina by som to doslova nazval. Takže ale čo chcem naozaj vyzdvihnúť, veľmi pekne ste sa zastali toho, kto by mal byť naozaj zamestnancom v tejto opatrovateľskej skupine, čiže aby sme tam naozaj nejakým spôsobom tie deti chránili a nejakí devianti sa tam nestali týmito zamestnancami. (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
23. 6. 2021 10:15:37 - 10:17:37 32. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 569 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kočiš, Eduard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Pani kolegyňa Šebová, naozaj sa chcem veľmi pekne poďakovať aj všetkým ostatným predkladateľom, že ste otvorili takú začarovanú a takú dlho neotváranú Pandorinu skrinku, pretože problém ľudí, problém občanov, ktorí naozaj trpia autizmom, ktorá je taká veľmi ani nepovedal by som, že choroba, je to jednoducho psychický stav ľudskej mysle, ktorý je naozaj neidentifikovateľný a je veľmi ťažko preklenuteľný na nejakú normálnu ľudskú spoločnosť, ale zo svojej praxe viem, že aj títo ľudia sú naozaj schopní a je naozaj možné s nimi pracovať. Ideálnym stavom by bolo naozaj, ak by zariadenia, ktoré títo autisti navštevujú či už nejaké denné stacionáre alebo domovy sociálnych služieb alebo celoročáky, ktoré sa týmto ľuďom venujú, by mali zriadené s pomocou štátu nejaké chránené dielne, ktoré by sa venovali určitej činnosti nie veľmi manuálne ťažkej alebo nezvládnuteľnej, ale naozaj títo ľudia sú aj dostatočne manuálne zruční a dokázali by jednoduché činnosti zvládať, môžme sa baviť o nejakých práčovňach, môžme sa baviť o nejakých jednoduchých pekárenských, cukrárenských výrobkoch. Títo ľudia by tieto veci naozaj vládali. Ja hovorím z vlastnej praxe, viem, že je to možné, ale zároveň vítam aj to, že ľudia, ktorí naozaj sa nedokážu začleniť do spoločnosti tým, že jednoducho ten kontakt s ďalším človekom je pre nich doslova nepríjemný, pretože to je taká typická vlastnosť u autistov, že niektorých ľudí k sebe pustia, ale väčšinu naozaj odvrhnú. Naozaj aspoň takýmto spôsobom, že budú poberať tieto dôchodky, takže naozaj veľmi pekne ďakujem.
22. 6. 2021 18:12:28 - 18:14:29 32. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 516 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kočiš, Eduard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Bol to nejaký technický nedopatok. Históriu by sme mali nechať historikom a nie hysterikom. Čiže z histórie sa naozaj nikto nenaje a historické udalosti, ktoré sa stali pred 40, 50, 60 a 70 rokmi naozaj v roku 2021 nedokážeme ani zmeniť, ani ovplyvniť, ani zvrátiť. Mňa veľmi zaráža to, že akým spôsobom sa vlastne chceme mstiť jednému režimu, ktorý tuná áno vládol určitý čas, ale tak ako každý jeden režim, aj režim reálneho socializmu, ktorý tuná vládol v Československej socialistickej republike mal strašne veľa nedostatkov, strašne veľa chýb, ale mal obrovské množstvo dobrých vecí a obrovské množstvo pozitív, na to nesmieme zabúdať. Ak sa skúsime komplexne a v globále pozrieť, nikto nikdy neprenasledoval fašistický režim Franka v Španielsku alebo Salazara v Portugalsku, alebo Pinocheta v Chile, alebo režim, ktorý tu bol asi ten najhorší a najzverskejší, ktorý vládol za vlády NSDAP v nacistickom Nemecku. Títo ľudia, ktorí slúžili v týchto naozaj zlých a zvrátených režimoch, nikdy neboli perzekvovaní spôsobom, aby im boli odnímané ich benefity či už vo forme dôchodkov alebo majetkov, alebo iných vecí. A my tu neustále s krvavými očami poukazujeme na bývalých príslušníkov, vysoko postavených príslušníkov Československej socialistickej republiky, či už sú to ministri, generáli, alebo aj obyčajní vojaci, pohraničníci alebo príslušníci kontrarozviedok. Naozaj si myslím, že slovenskú republiku trápia omnoho závažnejšie a ťažšie veci a v kuse sa vracať do minulosti nikomu nepomôže.
22. 6. 2021 14:27:24 - 14:29:24 32. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 506 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kočiš, Eduard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. Pán kolega, tak ako ste vo svojej rozprave veľmi správne poznamenali, nie je dôvod opravovať niečo, čo funguje. Práve naopak, mali by sme sa zamerať úplne na iné veci, to znamená opravovať veci, ktoré naozaj nefungujú, alebo sú možno zle nastavené.
Rušenie obedov zadarmo, ako sa tak ľudovo nazývajú, v podstate ony zadarmo nie sú, pretože niekto naozaj tie obedy musí zaplatiť, ale tento názov tak zovšeľudovel. Takže to by sme sa tak mali tomu venovať na pravej miere, ale táto sociálna inštitúcia, tento teplý obed zadarmo bol častokrát takou veľmi kvalitnou sociálnou interakciou a takým sociálnym prienikom medzi deťmi, ktoré čelí často nejaká buď sociálna alebo nejaká, nejaká ekonomická alebo nejaká iná nerovnosť, a tieto deti sa pri tomto spoločnom stravovaní častokrát mohli, ako jediný dôvod bol to, že mohli sedieť za spoločným stolom, častokrát sme mohli vidieť, rodičia, ktorí, naše deti ešte chodia na tú základnú školu, že jednoducho tam vznikali nejaké nové sociálne väzby, čo by iným spôsobom nebolo možné. Teplý obed častokrát znamenal jediné možno teplé jedlo denne u niektorých nezodpovedných rodičov, ktorí sa nejakým spôsobom nevedia postarať alebo nechcú postarať o svoje deti a tento teplý obed častokrát znamenal to, že dal možnosť zamestnania sa a dal možnosť rekonštrukcie školských jedální, školských kuchýň, a to považujem za veľmi dobrú myšlienku. Naozaj nerozumiem, prečo sme to museli alebo prečo ste to museli ako vládna koalícia rušiť, nakoľko ak ste mali možno nejaké výhrady voči fungovaniu alebo nejakým nastaveniam, stačilo to zmeniť možno nejakou novelou, ale budiš.
A čo sa týka tých detských ihrísk, rodinka, každá jedna vláda si robila za štátne peniaze svoju propagáciu a ja som toho veľkým odporcom.
22. 6. 2021 11:29:13 - 11:31:13 32. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 498 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kočiš, Eduard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo pán predsedajúci. Pani kolegyňa Cigániková vo svojej rozprave ste spomenula takú hneď prvú vetu, že vy snažíte proti tomuto COVID-u bojovať a to spôsobom takým akým vláda Slovenskej republiky uznala za vhodné. Ja síce s tým môžem súhlasiť, že snaha sa cení, ale výsledky vašej práce hovoria však niečo iné. Ak si porovnáme krajiny ktoré sú počtom obyvateľov a veľkosťou, rozlohou krajiny blízke Slovenskej republike tak ich výsledky a ich práca hovoria úplne o niečom inom. Spomeniem len Nórsko, Dánsko alebo Fínsko aj počet úmrtí aj počet hospitalizácií a systém práce buď podobný ale úplne inak nastavený. Vy ste zástankyňa očkovania veríte, tomu. Ja vás ani neodsudzujem ani v žiadnom prípade nebudem vám tvrdiť, že váš názor nie je správny. ja mám 16 ročné dvojčatá a 12 ročného syna v žiadnom prípade ich nedám zaočkovať a tiež budem tvrdiť, že môj názor je správny. Takže hovorím, sú tu vždy tie dva proti póly ktoré proti sebe budú nejakým spôsobom stáť, takže v tomto sa asi naozaj nezhodneme ale v čom by sme sa mohli skúsiť zhodnúť, je v tom, aby sme neobmedzovali naozaj ľudí, ktorí sa dobrovoľne rozhodnú, že sa nedajú zaočkovať ale zároveň aby im neboli obmedzovaná a ich osobné slobody ani ľudské práva, to znamená, ani sloboda cestovania, ani sloboda na nejakú inú "zábavu" na základe toho že títo ľudia odmietli toto očkovanie a nemyslím si, že títo ľudia spôsobujú nejakým zázračným spôsobom nejaké šírenie COVID-u ale to že už na ministerstve sa rozprávala o tom, že povinnosťou bude očkovanie ľudí nad 60 rokov, pretože si nevybudujeme kolektívnu imunitu a už na ministerstve sa dala aj možnosť očkovania detí nad 12 rokov, takže hovorím je to experimentovanie so staršími ročníkmi a experimentovanie s deťmi.
22. 6. 2021 10:46:02 - 10:48:02 32. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 498 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kočiš, Eduard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne pán predsedajúci. Povinné očkovanie niektorých skupín obyvateľstva, tak ako tuná navrhovalo pred nedávnom ministerstvo zdravotníctva z dôvodu zvýšenia kolektívnej imunity, ktorá je len takou utópiou mi príde naozaj choré a scestné, pretože to, že je niekto štátnym zamestnancom, či už v polícií pri ozbrojených silách Slovenskej republiky, či už je zdravotníkom, či je zamestnancom domova sociálnych služieb alebo, či ide o občana nad 60 rokov, tak ako to na pán minister na tlačovej konferencii povedal je podľa mňa, nemá byť diskrimináciou, že štátny zamestnanec alebo občan nad 60 rokov už automaticky stráca svoje prirodzené právo a vôľu vyjadriť nejaký svoj osobný názor na to, že či chcem byť očkovaný alebo, či nechcem byť očkovaný. Ja nikdy nebudem obmedzovať nikoho práva alebo niekoho dehonestovať alebo degradovať alebo nejakým iným spôsobom ho urážať, že sa daný človek dá zaočkovať. Je mi to absolútne jedno. Je to jeho slobodná vôľa, jeho slobodné rozhodnutie, ale tak isto by mala byť slobodná vôľa a slobodné rozhodnutie daného štátneho zamestnanca sa k tejto problematike postaví tak, ako on uzná za vhodné a nie ako nám to nejakým zázračným spôsobom predostrie ministerstvo zdravotníctva, ktoré už komunikuje s ministerstvom vnútra a s ministerstvom spravodlivosti, či by to bolo teoreticky možné, lebo či je to s ústavou alebo, či je to vôbec možné takýmto zamestnancom prikázať. Čo sa týka digitálnych pasov, tak tie sú úplne v rozpore o slobodnom pohybe občanov, tovaru a služieb, ktorá je takou ešte poslednou výhodou tejto Európskej únie a keď už aj tieto pasy budú obmedzovať tento pohyb služieb, pohyb tovaru a pohyb osôb, tak naozaj nám túto úniu netreba.
22. 6. 2021 9:36:08 - 9:38:05 32. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 561 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kočiš, Eduard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. Tento vládny návrh zákona si kladie za ako svoju hlavnú podmienku jednoducho vytvoriť inštitúciu, národnú inštitúciu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve, čiže jeho hlavnou úlohou by malo byť hodnotenie zdravotníckych technológii na účely najmä kategorizácie liekov, keď som dobre čítal, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, čo považujem za dobrý zámer a najmä dbať na ich významnosť vplyvu na prostriedky, ktoré sú najmä určené z verejného zdravotného poistenia a uvedené žiadosti sú podľa osobitných predpisov, čiže neviem sa k tejto problematike príliš odborne vyjadriť, ale myslím si, že užitočnosť tohto orgánu mi príde v tejto situácii snáď aj potrebná, pretože keď som čítal rôzne zahraničné články, ktoré sa touto problematikou zaoberajú, tak vlastne v zahraničí podobné orgány fungujú. A podobné vlastne inštitúcie sú celkom nápomocné, ale čo ma tak troška ani nie že znepokojuje, ale skôr by som chcel možno aj apelovať na ministerstvo zdravotníctva, predkladatelia tvrdia, že tento inštitút je potrebný najmä preto, že samotné ministerstvo zdravotníctva nemá kapacity na riadenie a na plnenie týchto úloh, ktoré by mal daný orgán vykonávať, čiže v minulom režime sa hovorilo, že siahnime do vlastných vnútorných rezerv a skúsme najprv tých odborníkov, úradníkov, alebo ľudí, ktorí budú pracovať na tomto úrade najprv skúsiť hľadať vo vlastných rezervách, ak ich nenájdeme, tak potom sa skúsme zaoberať o prijatí nejakých ľudí zvonku. Ďakujem pekne.
18. 6. 2021 9:40:09 - 9:42:08 32. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 367 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kočiš, Eduard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. Pán kolega Dostál, vo vašom pozmeňujúcom návrhu zákona ste veľmi dopodrobna opísal problém alebo problematiku ...
===== Ďakujem pekne za slovo pán podpredseda. Pán kolega Dostal vo vašom pozmeňujúcim návrhu zákona ste veľmi dopodrobna opísal problém alebo problematiku, ktorá s týka rušenia nočného kľudu, obmedzovania prevádzkových hodín ako aj pokút možných od mestskej polície alebo od obecnej polície ak k nejakému takému nočnému, ak vlastne k porušovaniu nočného kľudu dochádza a značne ste sa zmienil aj o obmedzení prevádzkových hodín iba na denné hodiny ak takýto prevádzkovateľ bude aj naďalej porušovať zákon dajme tomu a ak chcete v tomto vašom pozmeňujúcom návrhu zákona v niektorých prevádzkach úplne zakázať nočné prevádzkové hodiny. Skôr si myslím, že tento problém sa týka iba väčších miest, alebo dosť veľkých miest možno Bratislavy, Košíc ale aj teraz majú vlastne mestá a obce možnosť obmedzovať prevádzkové hodiny a to formou všeobecného záväzného nariadenia a keď to premienim alebo premením na región v ktorom celý život žijem tak naozaj takéto problémy s nedodržiavaním prevádzkových hodín alebo nejakým rušením nočného kľudu na severovýchode Slovenska v takých maličkých mestečkách aké tam máme naozaj nemáme, takže tak ako povedal kolega Suja, týmto návrhom zákona možno dôjde aj k nejakej diskriminácií čo sa týka prevádzkových hodín a nejakých prevádzkových odvetví. Ale s čím naozaj musím súhlasiť je to, ten váš návrh na zníženie pokút o viac ako polovicu za neohlásenie prevádzky a považujem to naozaj za veľmi správny krok ale skôr by som šiel do nejakých karných opatrení formou nejakého upozornenia alebo nejakej možnej nápravy a formuláciu pokuty by som úplne asi vylúčil. Ďakujem pekne.
18. 6. 2021 9:40:09 - 9:42:08 32. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 367 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kočiš, Eduard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. Pán kolega Dostál, vo vašom pozmeňujúcom návrhu zákona ste veľmi dopodrobna opísal problém alebo problematiku ...
===== Ďakujem pekne za slovo pán podpredseda. Pán kolega Dostal vo vašom pozmeňujúcim návrhu zákona ste veľmi dopodrobna opísal problém alebo problematiku, ktorá s týka rušenia nočného kľudu, obmedzovania prevádzkových hodín ako aj pokút možných od mestskej polície alebo od obecnej polície ak k nejakému takému nočnému, ak vlastne k porušovaniu nočného kľudu dochádza a značne ste sa zmienil aj o obmedzení prevádzkových hodín iba na denné hodiny ak takýto prevádzkovateľ bude aj naďalej porušovať zákon dajme tomu a ak chcete v tomto vašom pozmeňujúcom návrhu zákona v niektorých prevádzkach úplne zakázať nočné prevádzkové hodiny. Skôr si myslím, že tento problém sa týka iba väčších miest, alebo dosť veľkých miest možno Bratislavy, Košíc ale aj teraz majú vlastne mestá a obce možnosť obmedzovať prevádzkové hodiny a to formou všeobecného záväzného nariadenia a keď to premienim alebo premením na región v ktorom celý život žijem tak naozaj takéto problémy s nedodržiavaním prevádzkových hodín alebo nejakým rušením nočného kľudu na severovýchode Slovenska v takých maličkých mestečkách aké tam máme naozaj nemáme, takže tak ako povedal kolega Suja, týmto návrhom zákona možno dôjde aj k nejakej diskriminácií čo sa týka prevádzkových hodín a nejakých prevádzkových odvetví. Ale s čím naozaj musím súhlasiť je to, ten váš návrh na zníženie pokút o viac ako polovicu za neohlásenie prevádzky a považujem to naozaj za veľmi správny krok ale skôr by som šiel do nejakých karných opatrení formou nejakého upozornenia alebo nejakej možnej nápravy a formuláciu pokuty by som úplne asi vylúčil. Ďakujem pekne.
18. 6. 2021 9:40:09 - 9:42:08 32. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 367 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kočiš, Eduard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. Pán kolega Dostál, vo vašom pozmeňujúcom návrhu zákona ste veľmi dopodrobna opísal problém alebo problematiku ...
===== Ďakujem pekne za slovo pán podpredseda. Pán kolega Dostal vo vašom pozmeňujúcim návrhu zákona ste veľmi dopodrobna opísal problém alebo problematiku, ktorá s týka rušenia nočného kľudu, obmedzovania prevádzkových hodín ako aj pokút možných od mestskej polície alebo od obecnej polície ak k nejakému takému nočnému, ak vlastne k porušovaniu nočného kľudu dochádza a značne ste sa zmienil aj o obmedzení prevádzkových hodín iba na denné hodiny ak takýto prevádzkovateľ bude aj naďalej porušovať zákon dajme tomu a ak chcete v tomto vašom pozmeňujúcom návrhu zákona v niektorých prevádzkach úplne zakázať nočné prevádzkové hodiny. Skôr si myslím, že tento problém sa týka iba väčších miest, alebo dosť veľkých miest možno Bratislavy, Košíc ale aj teraz majú vlastne mestá a obce možnosť obmedzovať prevádzkové hodiny a to formou všeobecného záväzného nariadenia a keď to premienim alebo premením na región v ktorom celý život žijem tak naozaj takéto problémy s nedodržiavaním prevádzkových hodín alebo nejakým rušením nočného kľudu na severovýchode Slovenska v takých maličkých mestečkách aké tam máme naozaj nemáme, takže tak ako povedal kolega Suja, týmto návrhom zákona možno dôjde aj k nejakej diskriminácií čo sa týka prevádzkových hodín a nejakých prevádzkových odvetví. Ale s čím naozaj musím súhlasiť je to, ten váš návrh na zníženie pokút o viac ako polovicu za neohlásenie prevádzky a považujem to naozaj za veľmi správny krok ale skôr by som šiel do nejakých karných opatrení formou nejakého upozornenia alebo nejakej možnej nápravy a formuláciu pokuty by som úplne asi vylúčil. Ďakujem pekne.
18. 6. 2021 9:40:09 - 9:42:08 32. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 367 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kočiš, Eduard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. Pán kolega Dostál, vo vašom pozmeňujúcom návrhu zákona ste veľmi dopodrobna opísal problém alebo problematiku ...
===== Ďakujem pekne za slovo pán podpredseda. Pán kolega Dostal vo vašom pozmeňujúcim návrhu zákona ste veľmi dopodrobna opísal problém alebo problematiku, ktorá s týka rušenia nočného kľudu, obmedzovania prevádzkových hodín ako aj pokút možných od mestskej polície alebo od obecnej polície ak k nejakému takému nočnému, ak vlastne k porušovaniu nočného kľudu dochádza a značne ste sa zmienil aj o obmedzení prevádzkových hodín iba na denné hodiny ak takýto prevádzkovateľ bude aj naďalej porušovať zákon dajme tomu a ak chcete v tomto vašom pozmeňujúcom návrhu zákona v niektorých prevádzkach úplne zakázať nočné prevádzkové hodiny. Skôr si myslím, že tento problém sa týka iba väčších miest, alebo dosť veľkých miest možno Bratislavy, Košíc ale aj teraz majú vlastne mestá a obce možnosť obmedzovať prevádzkové hodiny a to formou všeobecného záväzného nariadenia a keď to premienim alebo premením na región v ktorom celý život žijem tak naozaj takéto problémy s nedodržiavaním prevádzkových hodín alebo nejakým rušením nočného kľudu na severovýchode Slovenska v takých maličkých mestečkách aké tam máme naozaj nemáme, takže tak ako povedal kolega Suja, týmto návrhom zákona možno dôjde aj k nejakej diskriminácií čo sa týka prevádzkových hodín a nejakých prevádzkových odvetví. Ale s čím naozaj musím súhlasiť je to, ten váš návrh na zníženie pokút o viac ako polovicu za neohlásenie prevádzky a považujem to naozaj za veľmi správny krok ale skôr by som šiel do nejakých karných opatrení formou nejakého upozornenia alebo nejakej možnej nápravy a formuláciu pokuty by som úplne asi vylúčil. Ďakujem pekne.
17. 6. 2021 16:55:37 - 16:57:37 32. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 557 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kočiš, Eduard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo pán predsedajúci, naozaj zlúčenie špeciálnych škôl a klasických škôl ako to nám vyplýva z tohto návrhu zákona ak k tomu naozaj dôjde čo pevne dúfam že nie, by bolo veľmi zlým signálom a bolo by to naozaj katastrofou pre vyučovací proces ako pre deti ktorého chodili do klasických bežných škôl ale aj pre deti, ktoré navštevovali školy so špeciálnou výukou. Pretože nejaká symbióza, nejaká asimiláciu alebo nejaký spôsob akým by dokázali jedné deti pôsobiť na tie druhé je v podstate vylúčený. Pán minister nie chybná diagnostika, občas sa naozaj môže stáť, že nejakou chybnou diagnostikou pochybí jednotlivec ale v žiadnom prípade nemôže byť chybná diagnostika pri celých triedach alebo pri celých špeciálnych školách. Naozaj sa nemôžme baviť o zlej diagnostike, ale je to iba naozaj reálny stav, reálny stav pri zápise takéhoto dieťaťa do školy. Ide tam o slabé motorické zručnosti o minimálnu jemnú motoriku. Nedostatočný verbálny prejav a totálne neovládanie slovenského jazyka. Tieto veci sa sústavne obmieňajú a vôbec k tomu nedôjde ani k žiadnemu zlepšeniu aj keď takéto dieťa absolvuje nultý ročník dokonca je možnosť aj absolvovania dvoch nultých ročníkov, ale v 90 % prípadov tieto veci s neodstraňujú práve naopak tento stav je úplne reálny z dôvodu toho v akom prostredí to dieťa vyrastá a žije. To znamená trestom bude nie to, že to dieťa chodí do školy ale do akej školy chodí a s akými spolužiakmi do tejto školy bude chodiť. Trestom to bude pre samotného učiteľa, pretože vzdelávací a výchovný proces v takejto triede bude nemožný aj keď do tejto triedy dáte tomuto učiteľovi dvoch, troch, štyroch, piatich, šiestich asistentov, jednoducho celý proces bude úplnou katastrofou.
17. 6. 2021 16:04:12 - 16:06:12 32. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 559 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kočiš, Eduard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. Pán kolega Ledecký, vo svojej rozprave ste spomínal oblasť sociálnych podnikov, ktoré by určitým spôsobom mali participovať na tomto programe, teda na programe pre najmenej rozvinuté okresy. Ja si však dovolím povedať, že nie je sociálny podnik ako sociálny podnik. V minulosti sme často získavali informácie, respektíve sme sa často stretávali s reportážami alebo článkami o tom, ako fungujú sociálne podniky v najmenej rozvinutých okresoch, ktoré boli zriadené veľmi rýchlo, veľmi nekoordinovane, veľmi arogantne vládnou mocou a boli to vlastne iba eseročky na prelievanie peňazí, efekt žiadny, pridaná hodnota nulová, ale prostriedky, ktoré na tento účel išli tak systematicky tiekli a to bolo viac ako zlé.
Nesúhlasím s vašim dotazom alebo výrokom, aby neziskové organizácie, ktoré takýmto spôsobom určite aj za tejto vlády vzniknú a budú sa veľmi rýchlo šíriť ako huby po daždi, nejakým spôsobom participovali na nejakom programe v rámci najmenej rozvinutých okresov, pretože aj prepojenia na určitých pochybných starostov a primátorov sú značne preukázateľné a títo ľudia sa budú na týchto peniazoch iba priživovať. A to čo tu fungovalo minulé volebné obdobie určite bude fungovať aj toto volebné obdobie. To znamená, že určitý málo rozvinutý okres dostane určitý balík peňazí, ktorým budú chcieť znižovať regionálne rozdiely zriadením alebo zakúpení lavičiek do parku, ktoré normálne stoja tristo eur a pretože sú najmenej rozvinutý zaplatia päť tisíc. Ďakujem pekne.
17. 6. 2021 14:26:57 - 14:28:55 32. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 562 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kočiš, Eduard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. Pán kolega Kyselica, naozaj s vaším vystúpením musím iba súhlasiť, nakoľko trestný poriadok musí upravovať aj dĺžku už ustanovujúcej kolúznej väzby, ale zároveň aj podmienky. Pretože ako bolo povedané prezumpcia nie je len výraz, ale prezumpciou viny by sme sa mali zaoberať v jej úplnej prapodstate. To znamená obvinený človek, ktorý nie je právoplatne odsúdený je stále považovaný a musí byť braný za, za nevinného. Takže aj prístup k tomuto človeku v tejto kolúznej väzbe musí byť ľudský a to zdôrazním ešte raz, ľudský. Viem, že väzenstvo a väzenský systém je dlhodobo finančne podvýživený a jednoducho podmienky v týchto väzniciach nie sú vhodné, ale musíme aj týmto obvineným ľuďom, ktorí naozaj nie sú právoplatne odsúdení, urobiť nie zo života peklo v určitých situáciách, ale práve naopak. Títo ľudia určite vo viacerých prípadoch chcú spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní, ale podmienky s akými sa jednoducho títo obvinení stretávajú, sú viac ako neľudské a to už potvrdili viaceré medzinárodné inštitúcie.
Ja pevne verím, že osoby, ktoré sa nachádzajú v dnešných dňoch alebo aj v budúcnosti v kolúznej väzbe a naozaj nie sú osobami, ktoré sú zapojené alebo napojené na nejaké zločinecké alebo organizované skupiny, bude k nim prístup úplne iný. Súhlasím, že človek, ktorý má toho na rováši veľa, mal by byť patričným spôsobom vyšetrovaný, samozrejme, aj odsúdený, ale musí tomu predchádzať nejaký ľudský rozmer a nesmieme sa k týmto ľuďom naozaj správať ako k nejakým, horšie ako k zvieratám, pretože naozaj kolúzna väzba je viac ako len trestom. Ďakujem pekne.

Deň v parlamente

<- ->