Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
23. 9. 2020 19:06:11 - 19:06:30 12. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 212 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kerekréti, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
192.
Ja sa veľmi teším, panie poslankyne a páni poslanci, že 140-tisíc ukrivdených žien má nádej na určité vyrovnanie, a z toho, myslím, že by sme sa mali všetci tešiť. Ony za to nemôžu a som si istý, že medzi nimi nenájdeme milionárku. Takže veľa úspechov a dobrú noc. (Potlesk.)
23. 9. 2020 18:28:05 - 18:30:41 12. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 212 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kerekréti, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
176.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu o prerokovaní návrhu poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Petry Krištúfkovej, Anny Zemanovej a Kataríny Hatrákovej na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 157).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 215 z 15. júla 2020 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Predmetný návrh zákona prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť oba určené výbory.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy nevyplýva žiadny pozmeňujúci návrh. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 50 z 11. septembra 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
17. 9. 2020 15:45:44 - 15:47:07 12. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 190 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kerekréti, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
89.
Už na strednej škole pred 60 rokmi nám povedal profesor, že my tu v Československu žijeme v nárazníkovej zóne východ – západ. Ťažko môžeme byť neutrálni. Nie sme Švajčiarsko. Musíme niekam patriť.
Láska k Sovietskemu zväzu na večné časy, sme hovorili, a nikdy inak. Dozvedeli sme sa, koľko trvá večnosť. Večnosť trvá 20 rokov, od ´48. do ´68. Potom sme vytriezveli. Ak si máme vybrať, čo teraz si môžeme vybrať, tak prosím vás, ten, kto má pochybnosti, nech si zájde niekoľkokrát do Ameriky a nech sa rozpráva s ľuďmi odhora až dole, nech si to dobre prezrie a potom nech ide do Sovietskeho zväzu, bývalého, alebo do Ruska a nech sa pozrie tiež odhora až dole, nechcem sa rozširovať, a potom nech si vyberie, že kam chceme patriť.
Na podrobnosti som prístupný. Tentoraz končím.
16. 9. 2020 16:18:59 - 16:20:19 12. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 201 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kerekréti, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
120.
Pred chvíľou sme tu mali ľudí, ktorí hovorili o rozpočte za minulý rok, ako bol prekročený, koľko strát sme vyprodukovali a podobne a nevieme, ako to nahradíme. Ja sa nedivím pánu predsedovi SMER-u, že na poslednú chvíľu sa snažil urobiť všetko, a to verejne priznal, aby tie voľby dopadli v prospech SMER-u, no nepodarilo sa to. (Reakcie z pléna. Vstup predsedajúceho.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Prosím, reagujte na predrečníka. Ďakujem.

Kerekréti, Ján, poslanec NR SR
Áno. A pán exminister, ja verím, mal 12 rokov, 10 rokov na to, aby pracoval pre národ a pre tých, ktorí sú najchudobnejší. Neviem, či je spokojný s tým, ako to dopadlo, ale, žiaľ, podmienky sa zmenili. V prvom polroku tohoto roka sú úplne iné podmienky než, než pred rokom, takže prosím, keby sme mali trpezlivosť. Ja verím, že aj táto vláda sa bude snažiť urobiť všetko pre to, aby tie mzdy rástli.
Ďakujem.
15. 7. 2020 11:14:33 - 11:14:55 9. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kerekréti, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
87.
Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, ďalej aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady pre sociálne veci a aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 11. septembra 2020 a v gestorskom výbore do 14. septembra 2020.

Gábor, Grendel, podpredseda NR SR
88.
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 133, za 133 poslancov, proti nikto, nezdržal sa nikto, nehlasovalo 0.
Konštatujem, že aj tento návrh sme schválili.
Ďakujem pekne, pán poslanec.
Teraz prosím povereného člena výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj pána poslanca Michala Šípoša, aby uviedol hlasovanie o bode 19 schváleného programu, ktorým je prvé čítanie o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani (tlač 158).
Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

(Hlasovanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, tlač 158.)Michal, Šípoš, poslanec NR SR
89.
Vážený pán predsedajúci, v rozprave vystúpili dvaja poslanci. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

Grendel Gábor, podpredseda NR SR
90.
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 134 poslancov, za 85, proti nikto, zdržalo sa 48, nehlasoval 1.

Konštatujem, že sa Národná rada uzniesla, že tento návrh zákona takisto prerokuje v druhom čítaní.

Pristúpime k hlasovaniu o pridelení návrhu výborom a o určení gestorského výboru, ako aj lehoty na prerokovanie.
Pán spravodajca, nech sa páči.

Michal, Šípoš, poslanec NR SR
91.
Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výboru Národnej rady pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 11. septembra 2020 a v gestorskom výbore do 14. septembra 2020, do prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.

Grendel Gábor, podpredseda NR SR
92.
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 135 poslancov, za 110, proti nikto, zdržalo sa 25 poslancov, nehlasovalo 0.
Konštatujem, že aj tento návrh sme schválili.
Skôr ako dám slovo k procedurálnym návrhom, nadväzujúc na slová pána podpredsedu Šeligu, by som si vás dovolil srdečne pozvať na záver dnešného rokovacieho dňa do gremiálnej miestnosti, kde bude pripravené malé občerstvenie. (Potlesk a reakcia z pléna.) Všetkých poslancov, áno, všetkých. (Potlesk a reakcia z pléna.) Na záver dnešného rokovacieho dňa.
S procedurálnym návrhom, pán poslanec Zajačik.
14. 7. 2020 18:14:47 - 18:16:49 9. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 157 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kerekréti, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
194.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súvislosti s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol predsedníčkou výboru určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 157. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurečík, Milan, podpredseda NR SR
Kľudne sa vydýchajte, pán poslanec.

Kerekréti, Ján, poslanec NR SR
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 145 z 22. júna 2020 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 11. septembra 2020 a v gestorskom výbore do 14. septembra 2020.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
10. 7. 2020 12:05:54 - 12:06:46 9. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 152 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kerekréti, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
146.
Vážené dámy a páni, tak ako absolútny zákaz interrupcií je riziko, takisto myslím, že absolútny zákaz hazardu je riziko. Bol som v Leningrade práve vtedy, keď Gorbačov zaviedol "suchoj zakon", ľudia vykúpili v obchode všetok alkohol, po pol roku bol vykúpený cukor v štáte na výrobu alkoholu, po roku sa objavili mnohé obete, otravy, slepota, smrť tých, čo pili načierno pálený alkohol. Krátko potom bol suchoj zakon zrušený. Takže berme obidve strany mince do úvahy, prosím.
Ďakujem.
10. 7. 2020 10:11:25 - 10:12:42 9. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 154 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kerekréti, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
52.
Dámy a páni, bolo tu veľa pekného povedané o tomto probléme. V posledné dni si všímam, že konzervatívci sa boja liberálov a liberáli sa boja konzervatívcov. Aj to otvorene povedali pri rozhovoroch aj pre médiá. Je to zaujímavé pre mňa, pretože slobodu máme už 30 rokov. Boli sme stvorení pre slobodu, máme právo zničiť život a máme právo i zachrániť život. Čo si vyberieme, ako sa rozhodneme. Liberáli sa nehanbia, idú si za svojím, prečo sa majú báť či hanbiť kresťania? A ak tomu dobre rozumiem, zákon nemá zakázať potraty, ale má pomáhať, aby k nim nemuselo prísť. Želám teda všetkým, ktorí budú rozhodovať o tom, aj tí, ktorí sa v budúcnosti podľa tohoto zákona budú riadiť, veľa lásky a múdre rozhodnutia.
Ďakujem. (Potlesk.)

Deň v parlamente

<- ->