Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
24. 7. 2021 17:39:48 - 17:41:26 35. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní 2 Tlač 614 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ferenčák, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem. Kolega Erik Tomáš si to vystihol jasne v týchto dvoch vlnách v prvom rade vytĺkanie lacného politického opozičného kapitálu v rámci strán je, nemalo by byť pretože nikam to nevedie je len krátkodobé. A po druhé, celý tento zákon je o neschopnosti vládnutia pretože vtedy keď bola hlavná vlna keď ľudia sa dožadovali informácií jednoducho táto vláda nereagovala, neposkytla dostatok kapacít a nevedela vysvetliť výhodnosť očkovania. Na druhej strane, zistila, že asi teraz by potrebovala rýchle preočkovať veľkú časť populácie a nenašla inú cestu ako doslova donútiť týchto ľudí, aby sa očkovali a ide ich donútiť tou istou cestou ako to zrobila pri plošnom testovaní obmedziť možnosť pracovať, obmedziť možnosť plnohodnotne žiť a jednoducho siahnuť im do peňaženky a tým ich prinúti, aby zvolili túto, túto možnosť. Toto jednoducho ako som sa aj vyjadril včera parlament by mal byť garanciou vôle a slobody občanov, toto by sme nemali pripustiť, vláda by sa mala zamerať skôr na vysvetľovanie občanov čo je výhodnosť nevýhodnosť ponechať to na ich vôli a rozhodnutí a poskytnúť tým, ktorí sa nechcú očkovať možnosť, aby mohli plnohodnotne fungovať. A nemala by im obmedzovať ich životné možnosti, ktoré majú či už pracovného alebo voľnočasového charakteru. V tomto prípade treba stáť všetci v jednom šíku ako to bolo povedané a nepodrážať si nohy a jednoducho tento zákon nepodporiť. Ďakujem.
23. 7. 2021 19:47:56 - 19:49:57 35. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ferenčák, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
181.
Parlament by mal byť garantom zachovania ľudských práv pre každého občana. Parlament by mal byť garantom podpory slobodnej vôle každého občana. Ak by malo dôjsť k obmedzeniu akéhokoľvek práva, či už je to buď vládnou mocou, alebo kýmkoľvek, tak práve v parlamente na základe týchto názorov by to malo byť zastavené. Nemali by sme pripustiť žiadnu diskrimináciu na základe nejakého buď faktu, alebo názoru. Takto začali všetky ideológie a vieme, že to nedopadlo v histórii dobre. Všetky ideológie sa snažili nás presvedčiť, že byť vpravo je vždy lepšie alebo byť vľavo je vždy lepšie, a tí druhí boli diskriminovaní a boli na základe toho odsúdení. To je presne, zákony, ktoré my prijímame, mali by podporiť slobodu a ak aj dôjde k obmedzeniu práv občana, štát by mal vytvoriť všetky garancie pre to, aby ich kompenzoval. To, ako bolo poukázané, sa udialo pri plošnom testovaní. Ľudia boli nútení chodiť na toto testovanie. To nebolo dobrovoľné, nebolo im to kompenzované v žiadnom prípade. Došlo k obmedzeniu ekonomických práv, pretože došlo k zatvoreniu prevádzok. Takisto neboli kompenzované v plnej výške. To znamená, už týmto došlo k obmedzeniu práv.
Teraz dochádza v tom, že sa hovorí, ak niekto nebude niečo mať, tak budeš mať druhoradý život. To by sme nemali pripustiť. V tom prípade štát by mal vytvoriť všetky podmienky na to, aby každý jeden občan Slovenskej republiky mohol prežiť plnohodnotný život. Čiže má vytvoriť podmienky, aby na základe svojej vôle a svojho názoru mohol mať vytvorené podmienky, aby mohol chodiť do práce, mohol chodiť na obed, mohol chodiť kdekoľvek, a my nemáme právo mu tieto práva obmedziť. Ak vláda má snahu, aby toto sa udialo... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
30. 6. 2021 16:23:03 - 16:24:01 34. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia - B. popoludní 1 Tlač 610 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ferenčák, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
148.
Ďakujem. Pani kolegyňa, ste to tak prečítala, ako keby sa vám nechcelo do toho alebo ako keby vás do toho nanútili. Ja som si pozorne všímal, ten text ste si vy nepísala, pretože ste ani raz neodtrhla zrak od textu a ste to, sa povie, monotónne prečítala.
Ak toto má byť obhajoba hlavného klubu svojho lídra, tak z toho vyplýva, že ani samotný klub možno už tomu lídrovi neverí, pretože nebola tam ani emócia, nebola tam ani myšlienka, bolo to len sucho prečítané, čo niekto napísal.
Z toho pohľadu mne vyplýva, že nielen koalícia, ale možnože aj samotný klub stratil dôveru, čo možno ten ich líder dokáže, a prejavuje sa to práve na tej dôvere a nedôvere ľudí, 10 % dôvery a 90 % nedôvery asi hovorí za všetko a je to už asi cítiť aj vo vašom klube.
Ďakujem.
30. 6. 2021 15:06:20 - 15:08:14 34. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia - B. popoludní 1 Tlač 610 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ferenčák, Ján (-) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
84.
Z pôsobenia za rok aj štvrť Igora Matoviča vyplynulo jedno, že on neprišiel pracovať do politiky a do funkcie, ale on sa išiel pomstiť a vniesol veľký fenomén, a to je fenomén hlbokej nenávisti. A zvyčajne platí, že kto nenávisť šíri, na ňu nakoniec aj doplatí. A dnes Igor Matovič vyzerá, že doplatil na svoju nenávisť a vyzeral ako zlomený muž.
Čo je najdôležitejšie, treba povedať, že kto spomína najviac určité slová, tak má, má pred nimi veľký rešpekt alebo sa ich bojí, a dnes som zachytil, že stále hovoril o strachu. Z toho vyplýva, že asi sa bojí, pretože ak o niečom stále hovorím, tak stále to mám v hlave.
Ale nepočul som pri obhajobe, aby hovoril o zodpovednosti. O zodpovednosti k ľuďom, k štátu, k národu a k svojim rozhodnutiam. Toto jednoducho nevedel obhájiť, a to sa mu aj vracia, vracia sa mu to v dôvere. V dôvere ľudí, ktorá je najnižšia. Má až 90-percentnú nedôveru. A čo je najhoršie, nedôverujú mu ani koaliční jeho partneri.
Politik má najlepší lakmusový papierik, ak dokáže ísť medzi ľudí, ak sa medzi nimi prejde a dokáže sa s nimi rozprávať. Ak politik, ktorý nedokáže prejsť po ulici, ktorý sa nevie stretnúť s ľuďmi a rozprávať, mal by okamžite z politiky odísť, pretože už nie že je prínosom, už je oštarou a ťarchou politiky. A to je najlepšie, ako sa politik vie odmerať, či tam ešte má byť, alebo nie.
29. 6. 2021 11:19:49 - 11:21:49 32. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 579 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ferenčák, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
72.
Pán kolega, ale aj predkladateľ, je to absolútna pravda. Zníženie, teraz chcem povedať, ako dopadol cestovný ruch teraz v Prešovskom kraji. Počet ubytovaných sa znížil o 50 %. Klesli tržby takisto v takomto rozmere. Objednávky nové, keď každý hovorí, ako podporujeme domáci cestovný ruch, sa zmenili aj nálady tých, ktorí idú tráviť túto dovolenku, sú maximálne jeden mesiac dopredu. Nikto si dnes neobjednáva niekoľko mesiacov dopredu hotel alebo nejaký priestor, kde chce tráviť dovolenku. Zvyčajne sa to deje ad hoc, pretože každý sa bojí, ako bude o mesiac, o dva mesiace, o tri mesiace. Nikto to nevie.
Mnohé prevádzky prvú ani druhú vlnu, ktorá bola, neprežili. Je to z praxe, je to reálne z miest, obcí a z prihraničných regiónov. Kežmarok je pod Tatrami. To znamená, ja to tam vidím a ja jednoducho komunikujem s týmito ľuďmi. Tretia vlna bude fatálna. Položí aj ten zvyšok, ktorý ešte prežil. To bude veľmi kľúčové.
A teraz, kde je problém? Všetky prihraničné regióny, ktoré sú, teraz hovorím aj o Tatrách, nevedia konkurovať konkurencii z Poľska napríklad, kde je osempercentná DPH, u nás je dvadsať. Tie služby a tie ceny sú predražené. Jednoducho my nevieme konkurovať a Poliaci stiahnu alebo respektíve neprejdú za hranicu ku nám na Slovenskú republiku. My keď nedorovnáme túto dépeháčku, tak jednoducho ten cestovný ruch sa už nedostane opäť do tých čísel, kde ho chceme mať. A teraz my sme mali stretnutie OOCR-ky. To sú oblastné organizácie cestovného ruchu, Tatry, Spiš, Pieniny. Všetci poskytovatelia cestovného ruchu sa zhodli na jednom, pomôžete nám len tým, že znížite DPH.
Ďakujem.
29. 6. 2021 10:51:03 - 11:00:20 32. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 546 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ferenčák, Ján (-) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
58.
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, predstupujem pred vás s návrhom zákona o majetku obcí, ktorý môže zdynamizovať život v mestách a obciach na Slovensku.
Samospráva sa už tridsať rokov snaží vysporiadať vlastnícke práva k pozemkom, ktoré tvoria brzdu rozvoja obcí a miest. Rôzne pokusy boli aj na minulom sedení, kedy aj z dielne koaličných strán vyšli rôzne zákony, ako vysporiadavať tieto vlastnícke práva. Verím, že pristúpime k tomuto návrhu konštruktívne, pretože ide o zákon, kde nie je miesto na politický súboj či zbytočné politikárčenie. Obce nepoznajú koalíciu, opozíciu. Obce a mestá poznajú len dobré a zlé riešenia.
V poslednom období obce a mestá ukázali svoje opodstatnenie a výrazne pomohli finančne, materiálne, ľudsky zvládnuť koronakrízu, čo sa prejavilo aj na dôvere občanov, ktorá je dnes viac ako 80 %. Uvedomujem si aj politický zápas, ktorý tu prebieha medzi opozíciou a koalíciou, avšak sú témy, pri ktorých by sme sa mohli spojiť, pretože sa týkajú aj problémov starostov a primátorov z koaličných strán. Mal som možnosť s mnohými z nich rozprávať a môžem vás uistiť, že som od nich dostal plnú podporu, a môžem povedať, že očakávajú od koalície podporu tomuto zákonu. Tu nie je rozdiel, kto z akej politickej strany v samospráve je. Všetci zažívajú bezmocné príbehy, ktoré nemôžu opraviť cintorín, revitalizovať parky, postaviť novú telocvičňu, pretože sú im pri napĺňaní tohto cieľa stavané zbytočné prekážky. Ako ľudia z prvej línie, ktorí sa priamo zodpovedajú občanom, čelia otázkam, prečo projekty stoja a nehýbu sa.
Náš návrh zákona o majetku obcí umožňuje, aby pôda či pozemok patriace štátu v zastavanom území obce pripadol obciam a mestám. Súčasná právna úprava nedostatočne pokrýva všetky potreby obcí, ako som povedal, brzdí ich rozvoj.
Verím, že pochopíte zmysluplnosť tohto zákona a návrh podporíte. Je tu šanca vyslať do verejnosti signál, že nám ešte zostal zdravý rozum a zodpovednosť voči samosprávam, regiónom a ľuďom, ktorí žijú na našom Slovensku.
A teraz poďme k faktom, o aké pozemky ide. Nami navrhovaná právna úprava sa týka pozemkov, ktoré sú majetkom štátu a sú v správe Slovenského pozemkového fondu, ktoré sa nachádzajú v zastavanom území obce, na ktorých sa nachádzajú stavby vo vlastníctve obcí alebo ktoré tvoria verejné priestory obcí, alebo sa tieto pozemky využívajú na iné verejnoprospešné účely. A tu môžme hovoriť o športoviskách, ihriskách, parkoch, cestách, chodníkoch, v podstate všetky stavby, cintoríny, ktoré sa nachádzajú na území obce.
Správa týchto pozemkov je veľmi rozpačitá, keďže ide o pozemky, ktorých faktickú správu a údržbu zabezpečujú obce na svoje vlastné náklady, ale bez finančnej kompenzácie vlastníka, čiže štátu. Dlhodobá prax ukazuje, že stav vlastníctva neumožňuje obciam realizovať modernizáciu či rekonštrukciu majetku obcí, ktorý sa nachádza na týchto pozemkoch vo vlastníctve štátu.
Zároveň súčasný správca týchto pozemkov – Slovenský pozemkový fond – reálne nevykonáva ani nezabezpečuje ich správu a údržbu, nakoľko to ani nie je možné z jeho strany účinne zabezpečiť, nielen odpredaje, ale aj vecné bremená a rôzne rozvíjania modernizácie obce sú ohrozené. Tu hovorím o budovaní optických sietí, tu hovoríme o budovaní chodníkov, pretože prax nám dokazuje, že štát nie je dobrým vlastníkom takýchto pozemkov v zastavanom území obce.
Teraz vám poviem pár príkladov len.
Rajecká dolina, dve obce. Jednej ponúkol Slovenský pozemkový fond na odpredaj pozemok pod viac ako storočným cintorínom, na ktorom je dom smútku a obec ho chcela zrekonštruovať z eurofondov, za 50 eur za meter štvorcový. Ďalej ponúkol Slovenský pozemkový fond tiež 50 eur za meter štvorcový za pozemok, na ktorom je základná škola. Pre takúto malú obec je to nemysliteľné, oni na to nemajú finančné prostriedky.
Košice-Ťahanovce, mestská časť má celkovo 90 % nevysporiadaných pozemkov. Nevie sa rozvíjať.
Košice-Barca, Poproč, Bukovec, Slovenský pozemkový fond je nečinný a v ich snahe využiť pozemky pre budovanie cyklotrás, nevedia sa pustiť do tohto rozvoja.
Pečeňady, kúpa pozemku na cyklotrasu v extraviláne, Slovenský pozemkový fond ani neodpovedá.
Trakovice, pozemok pod chodníkom v správe Slovenského pozemkového fondu chcú obci predať za cenu stavebného pozemku.
To sú len pár drobných príkladov z množstva, kedy obce a mestá sú postavené pred neľahkú úlohu dohodnúť alebo získať vôbec súhlas Slovenského pozemkového fondu, aby mohli niečo na svojom území robiť a rozvíjať.
Aký je terajší stav? Súčasná právna úprava v zákone 138/1991 nedostatočne pokrýva všetky potreby obcí a brzdí ich rozvoj. Týka sa to pozemkov pod tzv. starými stavbami, ktoré prešli do majetku obcí a miest, majetku Slovenskej republiky. Pozemky pod týmito stavbami mali prejsť do vlastníctva obcí spolu s priľahlými plochami a tu často dochádza k rozporom pri určovaní, ktoré pozemky majú prejsť do vlastníctva obcí, čo by predkladaná novela odstránila, nakoľko by do vlastníctva prešli všetky pozemky v správe Slovenského pozemkového fondu v zastavanom území obce.
Takisto právna úprava v zákone 330/1991 o pozemkových úpravách a usporiadaní pozemkového vlastníctva je administratívne veľmi zložitá, časovo zdĺhavá a najmä právne nenárokovateľná a necháva priestor na individuálne posudzovania žiadostí obcí o prevod tohto majetku štátu na obec a k nadobudnutiu vlastníckeho práva k týmto pozemkom môže dôjsť až na základe zmluvy o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva k týmto pozemkom na obce. V praxi pre tieto administratívne bariéry k prevodom majetku štátu nedochádza a trvajú tieto prevody niekoľko rokov, v iných niektorých prípadoch aj desaťročí.
Čo sa zmení touto navrhovanou právnou úpravou? Nami navrhovaná právna úprava celý proces usporiadania vlastných vzťahov k vyššie uvedeným pozemkom výrazne zjednodušuje a najmä zavádza do praxe princíp právnej istoty. Tieto pozemky nadobudnutím účinnosti navrhovanej úpravy ex lege prejdú do majetku obcí, tak ako tomu bolo na základe pôvodnej právnej úpravy v zmysle zákona 138/1991 o majetku obcí.
Povinnosťou súčasného správcu tohto majetku štátu, Slovenského pozemkového fondu, bude vyhotoviť písomný protokol o odovzdaní týchto pozemkov obci, ktorý bude podkladom pre zápis už takto nadobudnutého vlastníckeho práva k týmto pozemkom na príslušnom katastri nehnuteľností. Týmto obce a mestá získajú možnosť dosiahnuť rýchlejšie svoje ciele a zámery súvisiace s ich rozvojom, a najmä im to umožní zveľaďovať ich existujúci majetok pri pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Slovenského pozemkového fondu a fyzických a právnických osôb.
Obce pristúpia k vysporiadaniu vlastníctva určite rýchlejšie a jednoduchšie ako štát, nakoľko je to v ich osobnom záujme. To isté bude platiť aj v prípade pozemkov pod stavbami iných vlastníkov ako obcí.
Sme tu ako poslanci viacerí zástupcovia samospráv. Takýto zákon, musíte sami posúdiť, by výrazne uľahčil samospráve vôbec spravovať to, čo má v kompetencii, a hlavne v zastavanom území rozvíjať svoje služby voči občanom aj voči možno potencionálnym či už rozvojovým projektom, ktoré v danom území na obci by niekto chcel realizovať.
Chcem vás požiadať o podporu, pretože, ešte raz zdôrazňujem, samospráva nepozná koalíciu, opozíciu. Samospráva pozná len dobré a zlé riešenia. A toto riešenie je výrazným posunom, dobrým posunom pre každú jednu samosprávu, pre každú jednu obec a mesto v Slovenskej republike. A ich je tritisíc a svoju úlohu sme si zastali počas koronakrízy a teraz potrebujeme, aby ste aj vy pomohli všetkým obciam a mestám na Slovensku.
Ďakujem.
29. 6. 2021 10:46:12 - 10:49:09 32. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 546 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ferenčák, Ján (-) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
54.
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vám predstavil návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony.
Čl. I zákona Národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 306/1992, tak ako je uvedené ďalej v čl. I
1. Za § 2d sa vkladá § 2e, ktorý znie:
"§ 2e
(1) Do vlastníctva obcí prechádzajú z majetku Slovenskej republiky pozemky v správe Slovenského pozemkového fondu nachádzajúce sa v zastavanom území obce.
(2) Pozemky uvedené v odseku 1 prechádzajú do vlastníctva obcí, na území ktorých sa nachádzajú.“
2. Za § 14d sa vkladá § 14e, ktorý znie:
"§ 14e
(1) Odovzdávajúci subjekt, ktorý do dňa prechodu majetku Slovenskej republiky mal tento majetok v správe, ktorý podľa § 2e tohto zákona prechádza na obce, spíše písomný protokol s príslušnou obcou o odovzdaní tohto majetku najneskôr do troch mesiacov odo dňa prechodu. Protokol obsahuje presné vymedzenie odovzdávaného majetku podľa osobitného zákona. Protokol podpisuje štatutárny orgán subjektu, ktorý mal v správe majetok, ktorého vlastníctvo prechádza podľa tohto zákona na obec, a štatutárny orgán obce.
(2) Obce sú povinné do šiestich mesiacov odo dňa podpísania protokolu podľa odseku 1 podať na príslušnom katastri nehnuteľností návrh na zápis vlastníckeho práva k tomuto majetku podľa osobitných zákonov.
(3) Majetok Slovenskej republiky uvedený v § 2e ods. 1 prechádza do vlastníctva obcí dňom účinnosti tohto zákona."
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, následne ako je uvedené v čl. II.
§ 34 sa dopĺňa odsekom 25, ktorý znie:
"Pozemkový fond prevedie pozemok vo vlastníctve štátu do vlastníctva obce, pokiaľ tak stanoví osobitný predpis, 23hj)."
Poznámka pod čiarou k odkazu 23hj znie:
"23hj) Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.“
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2021.
Ďakujem, pán predsedajúci, následne potom som prihlásený do rozpravy.
24. 6. 2021 15:52:36 - 15:53:32 32. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 576 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ferenčák, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
Ďakujem pán predsedajúci, chcem požiadať termínovanie bodov 61 (tlač 546), 62 (tlač 579), 63 (tlač 580) a 64 (tlač 581) na stredu 30. 6. na 9-tu hodinu. Ďakujem.
24. 6. 2021 10:23:09 - 10:24:53 32. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 583 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ferenčák, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
74.
Ďakujem, pán predsedajúci. Ja budem reagovať na predrečníka.
Pán Valášek, ste to poňal tak pragmaticky a zo svojho uhla pohľadu, aj keď nezdieľame rovnaké politické názory, pri tomto zákone sa zhodneme. Nenávisť bude produkovať ďalšiu nenávisť, to nie je cesta. Cesta je práveže opačne, tú nenávisť odstrániť a vrátiť sa k práci a k profesionálnej práci.
A čo ma trošku mrzí, vždy tu je hovorené, že je tam plno neodborníkov, ktorí už potrebujú konečne vymeniť, pretože ako keby tá odborná práca nebola vykonávaná, ale konečne tí, čo prídu, tak oni už ju budú robiť dobre a budú ešte profesionálnejší, ale my hovoríme o ľuďoch. Tí ľudia sú tam 20-30 rokov, niektorí celý život, a to nie sú veci, že ich vymením, zajtra si oblečiem iné tričko. Toto je ich celý život byť profesionál v štátnej správe. Oni majú svoje rodiny, majú svoje deti a jednoducho práve takou politickou motiváciou, že tam príde niekto, poviem, ten odborník, ktorý možno ani nevie, o čom, len bude dosadený, pretože potrebuje tam byť, tak takýto človek príde o celý svoj život, ktorý tam venoval a bol profesionál a si myslel, že tam bude tú svoju odbornosť dávať ďalej. Tak na toto by som bol veľmi opatrný, aby takýto nástroj, ktorý je predložený, bol predložený, a toto sa stalo.
Hovoríme o ľuďoch, a nie o veciach.
24. 6. 2021 9:53:42 - 9:55:41 32. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 583 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ferenčák, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
52.
Môžem potvrdiť, že tento zákon je politizáciou štátnej správy, a uistiť vás, že je to nesprávny krok. A tu neobstojí ani žiaden argument. O tom celom bol aj zákon o štátnej službe a celé tie princípy, ktoré sa tvorili, aby štátni úradníci neboli politicky dosadzovaní do týchto funkcií. Jediný politicky dosadená osoba bol prednosta, ktorý, ako bolo tu povedané, má mať kontakt na ministra.
A teraz bolo povedané, že ako všetci teraz odborníci sú tam, nie sú odborníci a teraz ako čakajú v rade tí odborníci. A musím to možno povedať z praxe, pretože som pracoval na okresnom úrade a ma mrzí, že dehonestujete takto všetkých štátnych úradníkov, že sú politicky nominované osoby, ktoré nevykonávajú svoju činnosť. Tu je spomínaná nejaká korupcia na okresných úradoch, čo pre mňa je nóvum a absolútne neviem si predstaviť kde. A teraz sa chcem spýtať, kde tí odborníci v odboroch, odbor dopravy, verejnej... vnútornej ver... služby, VVS-ká, odbor civilnej ochrany, odbor živnostenský, životné prostredie a tak ďalej, teraz máte odborníkov v okresoch čakajúcich, ktorí sú fundovaní, sú najlepší, a tí, čo teraz pracujú, tam sú 20-30 rokov, tí sú politicky, takže teraz je zmyslom toho zákona, že konečne prídu tí správni odborníci, ktorí to všetko dajú na správnu mieru. No to nie je pravda. Treba sa zastať tých úradníkov, ktorí sú na okresných úradoch, oni vykonávajú svoju prácu zodpovedne. Nepoznám jeden okresný úrad, ktorý zlyhal, lebo ak by zlyhával, tak ministerstvo vnútra, ktoré má v kompetencii celé okresné úrady aj verejnú správu, už dávno koná, takýchto úradníkov vymení. Veď to nie je pravda. Prednosta takisto je ako manažér, ktorý si stráži, že mu ten úrad funguje, títo ľudia fungujú, toto je čisto politicky dosadenie, hlad po funkciách v rámci okresov, pretože už prešiel rok a pol... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
24. 6. 2021 9:31:50 - 9:33:50 32. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 583 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ferenčák, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
34.
Ďakujem. Celé to mi pripadá dosť postavené nenávistne. Možno je to na škodu, preto aj tento návrh vyznieva ako celok takto. Je to doslova také odvolávanie alebo odkrágľovanie ľudí a výmena za skupinu našich ľudí. Alebo tých, ktorí jednoducho sú s nami politicky spriaznení.
Ja som bol prednosta okresného úradu a som nastupoval po vláde Ivety Radičovej. A môžem vám povedať, že som nevymenil nikoho, nikoho, Pretože to boli ľudia, ktorí jednoducho, pozor, ale oni neboli vymieňaní ani predtým, ani predtým, ani predtým. To znamená, to boli ľudia, ktorí boli na svojich miestach ako profesionáli, a aj po mne ďalší traja prednostovia z nich nikoho nevymenili. To je celý princíp štátnej správy. Ak by tak to fungovalo, že aká vláda vymení všetkých týchto štátnych úradníkov, si tam nanominuje svojich politických nominantov, tak nečakajte výkon od tohto úradu, pretože to budú politickí nominanti.
A možno ešte k pani Majorovej. Plačete na nesprávnom hrobe. Ja som ako osoba vás neodvolal, ja viem, že tak to vyznieva u vás v klube, že sa tým hrdíte. Odvolávala vás rada, ktorá je zložená z primátorov a zástupcov miest a za vašu prácu. Tam politika nebola. Ono to tak pekne vyznieva u vás v klube, aj možno sa tak pred kolegami hrdíte. Nie je to pravda, ja som vás tam sám neodvolával, pozor. Dobre? A neklamte. A ja viem, že ste si potom uviedla, že ste riadiaci pracovník, no nie ste, nebola ste. Aj do volieb ste išla ako riadiaca, nebola ste už riadiaca. Čiže aj tam bolo klamstvo, ale plačete na nesprávnom hrobe. Kralág... Krágľovanie ľudí na základe politickej príslušnosti je veľmi zlé a nesprávna cesta.
12. 5. 2021 11:52:57 - 11:54:54 28. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ferenčák, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
109.
Ďakujem všetkým kolegom, ktorí sa zapojili do diskusie. V prvom rade možno je veľmi jednoduché, som chcel poukázať na to v mojom príhovore, aby otázka adresnosti nebola zámienkou na odmietnutie rokovania, to znamená a to platí aj k pánovi Mazurekovi, pani Krištúfkovej a ďalším, to znamená, ak sa posunie, tak myslím si, že každý má príležitosť dať pozmeňujúci návrh a jednoducho sa venovať tejto problematike, ale zámer je podstata, aby jednoducho týmto rodinám tá pomoc išla.
Pánovi Šefčíkovi chcem povedať, že ako hovorí o tom čase, no, ale prešiel, prešiel rok a konkrétna pomoc stále nechodí. Tak ak máte návrh, jednoducho treba ho predložiť, ako pomáhať rodinám, a tým pádom nemusíme o tom tuná rozprávať, ale stále len sa o tom rozpráva.
To isté platí pánovi Herákovi, jednoducho platí základné pravidlo: Najrýchlejšia pomoc je najefektívnejšia a najlepšia, ono darmo sa o tom bude hovoriť rok, a tie rodiny stále budú čakať. To platí aj k pánovi Kuriakovi, Kazdovi.
A možno len, možno len také veľmi jednoduché, pozrite sa, bol návrh na pandemickú OČR, keby ste ju schválili, tak tie rodiny už pol roka mohli mať viac zdrojov na svoje, svoje prežitie. Tým, že ste to neschválili, ale stále hovoríte, s niečím prídeme, no tak s čím prídete? Jednoducho stále o tom hovoriť, to má aký zmysel? Je tu konkrétny návrh, ktorý hovorí o konkrétnej pomoci pre jednotlivé rodiny. Tak stále o čom rozprávať, že niečo bude, keď niečo tu je, ktoré aj reálne pomôže, ak nemáte iný návrh, tak stále o tom hovoriť asi nemá zmysel.
Ďakujem.
12. 5. 2021 11:37:48 - 11:42:47 28. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ferenčák, Ján (-) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
95.
Vážený pán predseda, vážené dámy, vážení páni, návrh na jednorazový príspevok na nezaopatrené dieťa vo výške 300 eur považujem za výraznú podporu pre rodiny, ktoré boli vystavené kritickým existenčným podmienkam v čase pandémie. Ako primátor mesta a predstaviteľ samosprávy som sa stretal s konkrétnymi prípadmi rodín, ktoré čelili ťažkým sociálnym podmienkam a pomoc od štátu neprichádzala v dostatočnej miere. Pre, tento návrh vnímam osobne ako aspoň malú kompenzáciu za ich nasadenie v prvej línii.
Vieme, že počas pandémie sa celý život rodín prevrátil naruby. Boli sme štátom, ktorý prvý zatváral školy a posledný ich otváral. Chýbali dáta, odborníci hovorili dokonca o dátovom pekle a v tejto tme sa nedokázali ani nastaviť konkrétny efektívny systém otvárania škôl aj tam, kde by to možno aj išlo. Z noci na ráno sa rodičia stali učiteľmi, vychovávateľmi, organizátormi voľného času, a školy zostávali stále zatvorené. Ak aj vznikli pokusy, ako napríklad u nás v Kežmarku, otvoriť školy, táto myšlienka bola hneď na začiatku utopená v koaličných sporoch dvoch strán.
Vláda zlyhávala v pomoci rodinám a my samosprávy sme nedokázali vždy im dostatočne pomôcť. Boli sme ekonomicky poddimenzovaní, veľa prostriedkov išlo na plošné testovanie, zabezpečovanie ľudí a materiálu a výsledok bol, že sa mestská kasa pomaly vyprázdňovala.
Dnes stojíme pred vami s konkrétnym návrhom, ako pomôcť rodinám. Všímam si, že niektorí z vás chcú túto myšlienku podporiť, a vnímam aj snahu politickej strany SME RODINA. Avšak niektorí stále zo straníckych centrál počúvajú nejasné sľuby o tom, že sa musí návrh prehodnotiť, najprv že musíme nájsť zdroje, zvýšiť DPH a potom bude na deti a rodiny. Počúvam aj názor, že sa musí zriadiť odborná komisia a pomoc musí byť adresná.
Priznám sa, že ako človek, ktorý pracuje priamo v teréne, kde stretáva reálnych ľudí s ich ťažkými životnými príbehmi, veľmi tomuto uvažovaniu sám nerozumiem. Zvýšiť najprv DPH na 25 %, aby bolo potom na rodiny, považujem troška za, prepáčte mi to slovo, ale zvrátené. Povedané inak, najskôr všetkým najohrozenejším siahneme do vrecka, teda seniorom, neúplným rodinám, mladým rodinám, ktoré prežívajú z mesiaca na mesiac, a potom im dáme z týchto peňazí rodinný prídavok. Tomuto nechápem ani nerozumiem. Rovnako, keď počujem o zriadení odborného tímu, ktorý bude vymýšľať adresnosť, považujem to za argument, ktorý hľadá všakovaký argument, ako pomoc nedoručiť, lebo čarovné slovíčko adresnosť nepustí.
Chcem vás tu, všetkých poslancov aj koaličných, poprosiť, podporte tento návrh bez ohľadu na stranícke tričká, politické záujmy či pretekanie sa o politickú agendu, hovorím, priamo za ľudí, za rodiny a skúsme aspoň raz vyslať signál, že dokážeme niečo spoločne pre ľudí v tomto štáte urobiť.
Odmietli ste nám pandemickú OČR, ktorá v ťažkých časoch mohla rodinám priamo pomôcť. Odmietli ste náš návrh pre podporu samospráv, odmietli ste rokovať o našom pláne obnovy, ktorý obsahuje dobré myšlienky, spoločenskú solidaritu a rozvoj regiónov. Zrušili ste obedy zadarmo, dôchodkový strop, trinásty dôchodok, uvažovalo sa dokonca aj o zrušení vlakov zadarmo. Je šanca teraz to aspoň čiastočne zmeniť a kompenzovať.
Veľakrát nás v diskusiách snažíte označiť, že len profitujeme z pandémie a neponúkame riešenia. My ich ponúkame, škoda, že ich nepočúvate. A dúfam, že dnes nájdeme podporu pre tento návrh pre rodiny. Minulo sa vyše 500 miliónov na plošné testovanie, ktorého efekt je doteraz otázny. Ide skôr o zbytočne vynaložené prostriedky ako prostriedok, ktorý pomohol v boji s pandémiou. Navyše máte 10 miliárd eur, kde na každého jedného človeka by pripadlo 1 800 eur, takže nemôže byť problém na dieťa vyplatiť tristo. Dnes teda prišiel čas napraviť to a mnohí z vás si aj uvedomujú ťažkú situáciu rodín a dúfam, že budú hlasovať za tento návrh a ho aj osobne podporia. Rodiny a ich deti za svoju obetavosť a nasadenie počas tejto ťažkej krízy si to zaslúžia.
Ďakujem.
11. 5. 2021 16:41:28 - 16:42:56 28. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ferenčák, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
92.
Ďakujem za vystúpenia. Presne takisto kvitujem a som povedal predkladateľ, že chce riešiť problém a chcel riešiť problém. Tá problematika je taká obšírnejšia a moja snaha bola na základe skúseností nájsť také riešenie alebo ponúknuť možno tie zmeny také, aj keď drobné, ale zásadné, aby, aby sme to mohli v praxi využiť ako samosprávy.
A platí, čím jednoduchšie a čím jasne definované pojmy, čo sa týka legislatívy, tým samosprávy ľahšie vedia uchopiť, uchopiť tú vykonateľnosť. A ten cieľ je rovnaký, čo, čo sa ani som nerozporoval, mne skôr išlo to, čo, to, čo aj povedali kolegovia, aby jednoducho tie samosprávy vedeli tie finančné prostriedky použiť na tie rozbité cesty a chodníky, a nedostať sa do nejakého právneho vákua, kde sa stane síce dobrý, dobrá myšlienka, ale sa stane nevykonateľnou a znova sa budeme musieť k nej vrátiť, čo by asi ani nie je zmyslom predkladateľa, ani mojím, ani, ani vaším. Takže v takom dobrom úmysle.
Ďakujem.
11. 5. 2021 16:18:39 - 16:34:19 28. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ferenčák, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
82.
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som sa tiež vyjadril k tomuto predloženému návrhu zákona. Rešpektujem zámer predkladateľov vyriešiť jeden z problémov, ktorý máme v samospráve, a to je večný problém nedostatočne upravených chodníkov ciest a možno aj verejných priestranstiev.
Na druhej strane treba povedať, že celý problém tohto je v niektorých oblastiach. V prvom rade sú to financie, pretože ak by samosprávy mali dostatok peňazí, tak verte, všetky chodníky, cesty sú opravené.
Po druhé. Vlastníctvo k uvedeným stavbám - a to musíme rozlíšiť, vlastníctvo k pozemkom a vlastníctvo k stavbám. Ak je daný vlastník, čo je mesto alebo obec, alebo je tam daná osoba, fyzická alebo právnická osoba, tak vy môžete investovať do toho majetku so súhlasom danej osoby. Teraz hovorím dopredu. Čiže ak niečo chcem postaviť, nejaké ihrisko, ak je to schválené v územnom pláne, tak jednoducho viem sa dohodnúť s daným vlastníkom, aby som to vybudoval, ak nie, tak viem ako samosprávou uplatniť inštitút vyvlastnenia, ak je to vo verejnom záujme. Ak vlastník je neznámy, v tom prípade nemôžte tam plánovať, pretože ten súhlas nikdy nedostanete. Viete to robiť len cez zmenu lokálneho plánu územného a jednoducho tieto pozemky možno vytesniť alebo dať na úplný okraj.
Tento zákon, návrh zákona, ktorý je predložený, hovorí o retrospektivite, to znamená, nehovorí, čo bude, lebo to je jednoduchšie, ale hovorí o tom, čo je, že jednoducho sú stavby, teraz hovoríme o cestách a chodníkoch, ktoré nemajú správcu, čiže nie je tam dané vlastníctvo alebo prípadne sú umiestnené na pozemkoch neexistujúcich vlastníkov alebo vlastníkov neznámych. Tu tiež by som rozprával, pretože všetci vlastníci sú známi, sú len tí, čo žijú a nevieme ich pobyt, a tí, čo zomreli. To, že toto nie je upravené v zákone momentálne, to je problém legislatívny, ktorý by riešil celú túto problematiku a tu možno trošku budem polemizovať a filozofovať, ak by sa vyriešilo problém s vlastníctvom, tak... s vlastníctvom pozemkov, tak tento návrh zákona je irelevantný, pretože obce a mestá by boli schopné si vysporiadať vlastnícke vzťahy, a potom by investovali len do vlastného majetku, ktorý by bol na existujúcich pozemkoch.
Ako povedal predkladateľ, hovoríme o niekoľkých tisícoch kilometrov ciest a chodníkov. O stavbách, to by som polemizoval, pretože stavba bez správcu, ktorá je vybudovaná historicky, tak už asi stavbou nie je, s tým, že ešte keď je na vlastníctve majetku neznámych vlastníkov, tak v rámci investovania do takéhoto majetku treba povedať, že aj samospráva bude mať problém a má problém, pretože samospráva musí vynaložiť finančné prostriedky účelne a vo verejnom záujme. To znamená, nemôžte investovať ani do súkromného majetku, kde sa zveľaďuje súkromný majetok, dá sa to len cez špeciálne dotácie alebo rôzne formy, ale nemôže rozhodnutím, pretože to nedovoľuje ani zákon o rozpočtových pravidlách, ani o... tu by sa narušil samotný princíp fungovania samosprávy ako takej, čiže vynaloženie prostriedkov do verejných a verejnoprospešných stavieb a služieb.
Čiže celý problém je postavený inde. Malo, mali by sme tuná riešiť, ako vyriešiť vlastníctva k pozemkom, či už v správe štátu, alebo neznámych vlastníkov, a tým by sa celý problém aj týchto stavieb aj rozvoja miest a obcí vyriešil. Riešime tu zákon, ktorý je, nazvem, pozlátkom, pretože nevyriešime vlastníctvo, ale riešime, že niekde je tá cesta, ktorá nemá ani vlastníka, nemá správcu, nie sú tam ani pozemky vysporiadané, a jednoducho táto stavba je problémom, pretože ako tu definoval predkladateľ, je rozbitá a môže spôsobiť diskomfort obyvateľov alebo môže spôsobiť škody. V tomto prípade tento zámer ja chápem a rozumiem tomu, to znamená aspoň sa vyrieši niečo, keď už sa nevyrieši podstata problému, ale ešte raz poviem, mali by sme sa vrátiť k podstate.
A teraz je tu dosť veľmi závažné, hovorím o retrospektivite, pretože retrospektivita vyvlastnenia nie je možná, to už by sme išli do ústavných zákonov, čo sa týka vlastníctva, a k tomu sa raz asi bude musieť aj tento parlament vrátiť a vyriešiť tento problém. Tu hovoríme u retrospektivite stavieb, ktoré nemajú jednoducho buď správcu, alebo nemajú vlastníka.
A teraz dovoľte mi trošku tak polemizovať a ja sa vždy sa snažím predkladať buď pozmeňujúce návrhy, alebo návrhy zákonov také, aby boli využiteľné aj v aplikačnej praxi, pretože tvoriť zákony pre zákony je strata času a strata aj celej tej energie a úsilia. V tomto prípade tento návrh zákona, ktorý bol predložený s dobrý úmyslom, z pohľadu vykonateľnosti je nevykonateľný. Aby som možno objasnil, kde nastal problém, alebo v čom je, v čom je problém. V prvom rade hovorím o zákone č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách a samotný predkladateľ v tom návrhu uvádza, že výdavky rozpočtu obce podľa § 7 ods. 1 definuje za d), za bodkočiarkou, že sa vkladajú slová: „vrátane výdavkov spojených s údržbou a zhodnocovanie verejných, miestnych a verejných účelových komunikácií, verejných chodníkov a iných verejných spevnených plôch“.
V tomto prípade chcem povedať, že predkladateľ uložil povinnosť samospráve. To znamená, ak, v tom prvotnom návrhu, teraz môžem sa vrátiť k vášmu pozmeňujúcemu, lebo som si niečo poznačil, ale ja neviem, ale v tomto prvotnom, to znamená, táto povinnosť by spadla na samosprávu a samospráva by musela vynaložiť finančné prostriedky, aby tieto stavby neznámych správcov zveľadila a investovala do nich zdroje. Na druhej strane, táto povinnosť nie je dobrá, bolo to aj odôvodnené s ministerstvom financií, kde samostatné, kde samotné ministerstvo financií hovorí, že tento návrh ukladá samosprávam novú úlohu. Návrh bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, pretože bude stáť dodatočné finančné prostriedky a bude to povinnosť uložená samospráve, a podľa čl. 6 ods. 2 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, ak štát ukladá samospráve nové úlohy, je štát zároveň povinný poskytnúť samospráve zodpovedajúce finančné prostriedky. To je povinnosť. Navrhovateľ má uviesť predpokladané finančné dôsledky na rozpočet verejnej správy, a to nielen na bežný rok, ale aj na tri nasledujúce rozpočtové roky. Je to v podstate vyjadrenie ministerstva financií k predlženému návrhu. Keďže predkladateľ tam uvádzal, že nebude negatívny dopad na rozpočet verejnej správy, ministerstvo financií samé to rozporovalo a zamietlo, pretože daný zákon túto povinnosť ukladal.
Na druhej strane, znamenala by to rozpočet, neúmerné zaťaženie rozpočtov miest a obcí, čo v súčasnej dobe si neviem predstaviť, žeby takýto zákon keby vošiel do platnosti, by mal byť vykonateľný.
Na druhej strane, hovoríme o názvosloví. Tu si treba povedať, že zámerom novely asi malo byť to, že aby mohli obce oprávnene investovať do majetku, ktorý nie je v ich vlastníctve, čo však bolo možno vhodnejšie riešiť aj vo vzťahu k zákonu č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, a tiež mám pochybnosti o správnosti používania pojmov, nakoľko na základe zákona č. 149/20201, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, čo je cestný zákon, v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa novelizoval tento zákon, tento 135, kde sa namiesto pojmu miestna komunikácia používa pojem „miestna cesta“ a namiesto pojmu „účelová komunikácia“ sa používa pojem „účelová cesta“. Tento zákon má vstúpiť do platnosti od 1. júna, to znamená o necelé tri týždne, ktorý doslova cituje v § 24 Záverečné ustanovenie slová „miestne komunikácie“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 24e nahrádzajú slovami „miestne cesty“ v príslušnom tvare a „účelové cesty“. To znamená, tento prvotný zákon hovoril ešte o komunikáciách, čiže od 1. júna má platiť nový zákon, ktorý hovorí už o úplne novom názvosloví. Takže v mojom návrhu, ktorý aj budem predkladať, aj toto som sa snažil upraviť, aby už reflektoval na aktuálnu legislatívu, ktorá prichádza do platnosti.
Čo by som ale chcel rozporovať a možno tu je taký trošku taký rozpor aj s predkladateľom, je pojem, čo sú „iné verejné spevnené plochy“, pretože tento pojem je nepresný, neurčitý, veľmi široký a nie je nikde ukotvený, čo to znamená. Zákon nedefinuje všeobecne použiteľný pojem pre verejné priestranstvo - ani tieto spevnené plochy - a už vôbec nie pre verejné spevnené plochy. Verejné priestranstvo je legislatívne definované len pre účely zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v § 38 ods. 2 tak, že verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce. V ďalších prípadoch vzniká právna polemika, to znamená, ak sa uvedie terminus technicus, ktorý nikde nie je ukotvený, je tak všeobecný, že nikto nevie, na aký účel budú, budú môcť byť použité tie prostriedky alebo na všetko. Je to nešpecifikované. Z toho pohľadu, z toho pohľadu v pozmeňujúcom návrhu, ktorý budem predkladať tento, tento terminus technicus jednoducho navrhujem vylúčiť, to znamená, aby zostalo možnosť využitia prostriedkov na cesty a účelové cesty a chodníky. To znamená, vylúčiť tam spevnené, spevnené plochy.
Na základe týchto, týchto faktov a pripomienok, ktoré, ktoré som našiel v rámci tejto predkladanej, tohto predkladaného návrhu zákona, a v snahe, aby, aby bol aplikovateľný v praxi, ako predstaviteľ samosprávy a primátor mám s tým skúsenosť a vždy sa snažím hľadať cestu, aby bola prospešná a pomohla v podstate aj samosprávam nielen niečo, niečo prijať a potom sa s tým trápiť. A sami dobre viete, že som predkladal niekoľko aj pozmeňujúcich návrhov aj zákonov, ktoré boli pre prospech, aj keď sa prijal, som mal nejaký mišmaš, potom tak je to nevykonateľné. A dosvedčila tá prax, že sa to nevykonalo v tej praxi, a tie samosprávy to nevedia uchopiť. Z toho pohľadu dávam pozmeňujúci návrh, ktorý, ktorý v prípade, ak dostanem, by mal podporu, tak sa aj do praxe dostane a bude prospešný pre obce a mestá a bude jednoduchý a bude vykonateľný, čo je asi princíp nás, aby sme takéto zákony, prípadne ak sú pozmeňujúce návrhy, predkladali.
Takže ak dovolíte by som prečítal pozmeňujúci návrh a následne ho predložil spravodajcovi. Takže v predmetnom, v súlade s ustanoveniami zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku predkladám tento pozmeňujúci návrh.
V predmetnom návrhu zákona navrhujem nasledovné zmeny:
V Čl. 1 bod 1 znie:
1. V § 7 ods. 2 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie:
„Z rozpočtu obce sa môžu uhrádzať výdavky spojené s údržbou a zhodnocovaním verejných miestnych a verejných účelových ciest a verejných chodníkov, ktorých správca nie je známy a zároveň sú využívané obyvateľmi obce a na verejný účel.“
Poznámka pod čiarou 13a) znie:
„13a) Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.“
Ako som prečítal v odôvodnení predmetného návrhu zákona, sa navrhuje umožniť obciam použiť svoje prostriedky aj na údržbu ciest a chodníkov, ktorých správca je neznámy, avšak sú verejne prístupné a využívané obyvateľmi obce. Pozmeňujúci návrh z dôvodu potreby precizovania novely zákona vkladá predmetné ustanovenia do § 7 ods. 2, čo nie je povinnosť, ale možnosť, tak aby bolo zrejmé, že sa jedná o možnosť nie o právnu povinnosť obcí. Pozmeňujúci návrh ďalej vypúšťa slovné spojenie „iných verejných spevnených plôch“, nakoľko takýto pojem právny poriadok Slovenskej republiky nepozná a v praxi by sa jednalo o nevykonateľnú právnu úpravu. V návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem zmeniť i pojem „verejných miestnych a verejných účelových komunikácií“ na „verejných miestnych a verejných účelových ciest“, a to v súlade so zmenou pojmu „komunikácie“ v zákone č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, ktorá nadobudne účinnosť od 1. 6. 2021.
Chcem vás požiadať o podporu, lebo vyrieši sa, áno - poviem trošku - pozlátko, nejdeme k podstate problému, k tomu sa asi dostaneme časom, ale určite to bude pomocou pre samosprávy, obce, mestá, ktoré majú s tým problém a budú vedieť využiť tieto finančné prostriedky práve na takéto komunikácie, resp. cesty, kde sú neznámi správcovia, neznámi vlastníci.
Ďakujem pekne.
6. 5. 2021 10:08:38 - 10:10:34 28. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ferenčák, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
14.
Takisto chcem vyzdvihnúť podstatu prednesenia správy pánom predsedom Najvyššieho kontrolného úradu a takisto chcem oceniť spoluprácu s NKÚ verzus samosprávy, pretože ak tieto kontroly prebiehajú, tak sú konané na veľmi vysokej úrovni.
Pán predseda pomenoval viacero problémov, ktoré máme v samospráve, nielen sú to nakladanie s odpadom, skládky, vyrovnávanie regionálnych rozdielov, čo pomenoval veľmi správne, že tie rozdiely sa nezmenšujú, ale sa zväčšujú a, žiaľ, nejaký účinný model, ktorý by bol funkčný, doteraz nemáme prijatý v rámci Slovenskej republiky.
Takisto kolega, môžem reagovať priamo, ktorý pomenoval ďalšiu, ďalší problém samospráv, je vzťah fungovania a to je primátor verzus poslanci a verzus hlavní kontrolóri. Tento vzťah je v súčasnosti veľmi narušený politikou, veľká politika sa, žiaľ, nám preniesla aj do samospráv, aj do malých obcí a máme veľa miest a samospráv, ktoré v súčasnosti, by som povedal, stoja vo svojom rozvoji, pretože poslanci nepodporujú primátora, primátor má problém presadiť akýkoľvek návrh, dokonca niektorí nemajú prijaté ani rozpočty na tento rok, neprijímajú žiadne výzvy do nových projektov a tým pádom celá samospráva je poznačená prichádzajúcimi voľbami. Tu by som možno len vyjadril len také moje prianie a dúfanie, aby sa zlepšila politická kultúra nielen vo verejnej správe, ale aj v štátnej správe, pretože takúto až nenávistnú politiku zažívame aj tuná v parlamente a v celej spoločnosti.
Takže ďakujem za takúto korektnú predloženú správu.
5. 5. 2021 10:48:24 - 10:49:38 28. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ferenčák, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
83.
Takisto vítam, že sa rieši táto problematika. A len pár otázok na predkladateľa, čo sa v tom zákone jasne definuje. Po prvé, čo bude po roku 2024 so subjektami, ktoré boli v registri, čiže budú okamžite vylúčení alebo na to pôjde zvlášť nejaká právna úprava? Na druhej strane registrácia týchto subjektov, kde ktokoľvek predloží papiere, bude zaradený do registra a minedu bude mať povinnosť ho jednoducho uviesť? Následne už samotný výkon, áno, bude kontrolovaný školskou inšpekciou, čo je v poriadku, ale nebolo by vhodnejšie, aby aj pri registrácii bolo aspoň vyjadrenie školského úradu alebo relevantnej inštitúcie, ktorá schváli, aby takýto subjekt bol zaradený? Z toho dôvodu by vyplývalo, že ktokoľvek predloží papiere, bude automaticky registrovaný a tam by mohol nastať veľký problém aj z pohľadu možno etiky alebo toho, čo sa bude na danom predprimárnom vzdelávaní uskutočňovať. Čiže toto by som možno poprosil predkladateľa, ako toto myslel. No a, samozrejme, už potom je to celkom dobre dopracované. Toto mi pripadá také nedotiahnuté.
Ďakujem.
3. 5. 2021 20:03:57 - 20:05:57 27. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ferenčák, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
229.
Ďakujem. Pani vicepremiérka, už ministerstvo samotné hovorí, že to je ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja. Regionálny rozvoj sa dá robiť, len ak sa zapojí čo najväčšia masa ľudí, ktorí budú mať jediný cieľ, aby sa celá krajina pozdvihla. A na to potrebujete mať ľudské kapacity, ale aj finančné kapacity. Máte problém, pretože máte veľkú fluktuáciu ľudí na ministerstve. Dokonca aj pán štátny tajomník váš odišiel.
Po druhé množstvo ľudí, ktoré tam aj príde nových, kým sa vôbec zaučí a zistí, kde prišlo, ako sa narába v jednotlivých oblastiach, či je to regionálny rozvoj, alebo eurofondy, tak buď vám opätovne odchádza, alebo jednoducho sa hľadajú. Takto sa premrhali možno tento posledný rok, pretože keď hovoríme o rozvoji, to je o širokej diskusii. Takto mala prebiehať široká diskusia o Pláne obnovy, ktorá bola utajenou diskusiou, kde mali byť ix konferencií, a táto cesta bola správna, a vy ste sa vybrali opačnou. Jednoducho ste ho napísali, poslali a o nás bez nás.
Na druhej strane, čo sa týka operačného programu, viete, že ten sa komunikuje dlho predtým, ako, ako ste začali. Čiže jednoducho ten bol pripravený, že má byť jeden operačný program. Tu chcem len povedať, že napriek tomu, ako hovoríte, problém je, že ani výzvy nevypisuje samotné ministerstvo, len dve výzvy vypísalo, na moderné technológie a COVID bolo, ako priame. To znamená, moderné technológie dodnes neboli vyhodnotené, to je zhruba trištvrte roka.
Čo sa týka samotnej informatizácie NCZI, ako vyhodnocoval, no sami dobre vidíte, že tie dáta, ktoré boli poskytované, boli korektné. Ja som bol na konferencii, jednoducho dátové centrá sú nedostatočné a tak ďalej, je tam veľa problémov, ktoré musia riešiť, takisto vakcinačné čakárne a tak ďalej. Samotný regionálny rozvoj, zrušili ste zákon o NRO, teraz ho tvoríte, teraz je regionálny rozvoj, kde je centralizmus úplne centrálny bez ľudí z regiónov a tak ďalej a tak ďalej. (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
3. 5. 2021 17:04:15 - 17:05:27 27. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ferenčák, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
125.
Ja sa pridám takisto možno k pánovi poslancovi, lebo hovoril, koľko veľa vecí sa spravilo a ako regióny sa štartovali cez IUC, SPR-ka a UMR-e, že sa, s rómskymi komunitami ako sa začalo pracovať, zákon o najmenej rozvinutých okresoch, len trošku sa zabudlo povedať, že za ten rok v tých regiónoch sme asi nejako toho veľa nepocítili.
Áno, UMR-e sa skreovali, takisto aj SPR, čo sú regióny, ale v každom kraji je to ináč. To znamená, tam to nie je štandardné, že pre všetkých rovnako. A na druhej strane, najprv ste zlikvidovali najmenej rozvinuté okresy, rozpustili sa kompletne štruktúry, nedofinancovali sa organizácie, ktoré mali tento rozvoj robiť, a po roku sa zistilo, že asi nejaký NRO je potrebný, tak teraz ste pripravili nový zákon o regionálnom rozvoji a o najmenej rozvinutých okresoch. Tak som zvedavý, ako tieto, tieto lepšie zákony budú predstavené, keď som povedal, že v nich je centralizmus, a nie decentralizácia do regiónov a do lokálnych štruktúr.
3. 5. 2021 16:49:28 - 16:51:28 27. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ferenčák, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
111.
Pán poslanec Takáč, jednu vec si vystihol veľmi dobre, pretože poľnohospodárstvo úzko súvisí s vidiekom, rozvojom vidieka, ale aj s produkciou aj lokálnych potravín. A ako si namietal, že dochádza k centralizácii a centralizmu v rámci ministerstva pôdohospodárstva, by som doplnil, že dochádza skoro vo všetkých ministerstvách aj vrátane ministerstva regionálneho rozvoja. Je dokonca, teraz má prísť nový návrh zákona o regionálnom rozvoji a samotné plány regionálneho rozvoja majú tvoriť šiesti ľudia a dvaja sú z ministerstva, dvaja sú z okresných úradov a dvaja sú z vyšších územných celkov. Takže aká decentralizácia moci, keď všetko sa centralizuje do jednej centrály?
Sami dobre vieme, že celý rozvoj Slovenska je postavený na európskych zdrojoch. Program rozvoja vidieka bol v minulom programovom období, teraz príde samostatný program a samotné mestá a obce a rozvoj samospráv má byť financovaný, mala by financovať vo väčšine z týchto zdrojov, tiež ktoré prídu. Táto vláda im pridelila 8 %. V rámci iných krajín hovoríme aj o 35 %. Takže tak asi úprimne sa myslí podpora samosprávy a podpora vidieka, rozvoja.
A chcem ešte podotknúť jeden problém, ktorý tu je. Máme tu miestne akčné skupiny. O tom nikto tuná nehovoril. Sú to, je to 200 mil. eur, ktoré tieto obce, mestá a vidiek mal čerpať. Tieto peniaze pre neschopnosť podpísania čo len jedného, jedného projektu stoja na ministerstve pôdohospodárstva a stoja na ministerstve regionálneho rozvoja v rámci IROP-u a PRV. Dokonca ani nie sú podporené na samotné riadenie. To je veľký problém.

Deň v parlamente

<- ->