Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
15. 11. 2022 14:31:07 - 14:33:35 77. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1293 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ferenčák, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Zodpovednosť a sebareflexia by mala byť príznačná pre každého politika. Žiaľ, stretávame sa v súčasnej dobe s tým, že najvrcholnejší predstavitelia štátu sa správajú úplne opačne a tieto dve slová ako keby vymizli ich slovníka a z mysle. Pretože mať zodpovednosť za niečo, za čo som zodpovedný. A sebereflexiu, ak zlyhám, mal by som odísť.
Tu sa stretávame veľa zlyhaniami u pána ministra Mikulca. A momentálne je to migračná kríza. Treba si jednoznačne povedať. Je to jeho zlyhanie. Pretože nekoná a nekonanie tiež je veľkým zlyhaním. Pretože on má za to zodpovednosť. A keďže tú zodpovednosť nedokáže preniesť, tak by mal vyvodiť sebareflexiu a možno sám odísť a nečakať na to, kým ho parlament odvolá. Tak ako pred chvíľou pani exministerka Deniska Saková jasne povedala a ona to jasne potvrdila, že tu došlo k výraznému zlyhaniu v nekonaní a nečinnosti ministra vnútra s tým, že ohrozuje, ohrozuje bezpečnosť a zdravie občanov Slovenskej republiky, čo by mala byť jeho prvotná zodpovednosť. A túto úlohu nezvládol. A na základe toho, možno by mal sám odísť, predstúpiť pred parlament a povedať, že žiaľ, toto nedokážem zvládnuť. V tomto prípade je to úlohy parlamentu, aby túto sebareflexiu pánovi ministrovi vrátila. A to už nehovorím o ďalších zlyhaniach, ktoré boli predchádzajúce tejto migračnej kríze. Treba si povedať tu, aj napriek tomu, keď bude minister odvolaný, musíme konať veľmi rýchlo a chrániť naše hranice. Pretože ak naše hranice zostanú takto dlho otvorené, tak môžme len konštatovať, že Slovenská republika nieže bude zdrojom a tokom migračných kríz. Ale bude to veľkým ohrozením všetkých občanov Slovenskej republiky. V tomto prípade musí parlament konať.
9. 11. 2022 10:25:03 - 10:25:03 75. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1121 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ferenčák, Ján (-) - poslanec NR SR -  
Tu je základná otázka, a to je úplné nepochopenie, čo vôbec samospráva vykonáva, aké má úlohy a aký je jej cieľ v spoločnosti. Ak hovoríme, že dôjde k 20-percentnému výpadu, ktorý bude len čiastočne kompenzovaný, znamená, že tie samosprávy budú mať menej peňazí, aby vykonávali svoje úlohy a možno len tak na objasnenie, čo je samospráva. Na Slovensku máme skoro 3 tis. miest a obcí. Každá jedna samospráva vykonáva viac ako 4 tis. kompetencií a hlavne je to miesto, kde žijú rodiny a rodiny sú úzko späté s mestom a obcou. To neznamená, že rodina je vyčlenená na nejaké samostatné žitie, bytie úplne v priestore. Je to súčasť miest a obcí, každá jedna rodina.
Povinnosťou samosprávy, a tu to nebolo povedané, je mať vyrovnané hospodárenie. To znamená, my nemôžme hospodáriť deficitne, my musíme mať 0. A keď máme sa starať o školy, škôlky, voľnočasové aktivity, kultúru, šport, čistotu, bezpečnosť, nakladanie s odpadmi, proste to, čo tu bolo aj menované a zároveň máme zvýšené náklady na energie, na vyplácanie a takisto treba povedať, že máme ďalšiu povinnosť do konca roka vyplatiť 500 eur každému jednému zamestnancovi a dodnes to nebolo kompenzované. To sú presne tie náklady, ktoré sa nám zvyšujú opatreniami a rozhodnutiami aj vlády. Jednoducho máme menej peňazí a ako máme dosiahnuť vyrovnané hospodárenie v tých samosprávach? No jednoducho máte len dve možnosti. Buď zvýšite dane a poplatky a kto to pocíti? Občan, alebo prestanete tieto služby vykonávať a kto to pocíti? No znova občania. Čiže kto celé tieto opatrenia dostane na svoje plecia? No občania, pretože samosprávy musia mať vyrovnané hospodárenie, a tu vôbec nehovorím o investíciách do zveľadenia, aby tie mestá a obce boli kultúrne, aby nám vyzerali kultúrne. Je to zlé.
9. 11. 2022 10:10:03 - 10:10:03 75. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1121 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ferenčák, Ján (-) - poslanec NR SR -  
Takto predkladaný zákon cez poslanecký návrh v takom rozsahu svedčí o tom, že ani samotní predkladatelia to nemali premyslené a teraz len látajú diery, pretože samosprávy čelia tak isto ako aj štát zvýšeným nákladom na plyn, elektrinu, odpady, tak isto cez prijaté rôzne zákony a pozmeňujúce návrhy, ktoré tu boli predložené. Mám taký pocit, že ani samotní predkladatelia možno netušia aký rozsah tých činností sa vykonávajú, aký rozsah samosprávy musia sanovať z tých príjmov, ktoré majú. Aby nepreniesli tieto náklady na občanov, ktorí tiež čelia v súčasnej dobe kríze, pretože aj oni musia platiť zvýšené účty a na nich doľahnú celé tie sociálne opatrenia a čo sa deje vo svete, tak jednoducho nebudú mať samosprávy nič iné na výber, pretože sú v ohrození svojho fungovania. A ak nebudú fungovať samosprávy, tak to by som možno poprosil predkladateľov, aby si uvedomili, že to je celý ten život, kde prežívame, ten svoj život od zamestnávania až deti, ktoré idú do školy, až po zdravotnícke opatrenia a tak ďalej. O šport, o kultúru, budú to prvé opatrenia, kde samosprávy budú musieť jednoducho zasiahnuť. A pán predkladateľ Kuriak jednoducho možno ani netuší čo teraz predložil, aký to bude mať dopad. A ešte druhá vec, vy len kompenzujete z časti výpadok z navýšenia zo 100 na 140. Len ste zabudli, že tých 10, to je 13 %, je navrhnutých na zníženie. To znamená 544 miliónov nikto nekompenzuje. Tak ak máte taký geniálny nápad, tak kompenzujte aj tých 544 miliónov alebo celé to zmietnite zo stola. Likvidujete samosprávu.
9. 11. 2022 9:55:03 - 9:55:03 75. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1121 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ferenčák, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Vážený pán predsedajúci, pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som sa vyjadril tiež k predkladanému zákonu a k niektorým pozmeňujúcim návrhom, ktoré boli pridané počas rokovania o tomto zákone a dovoľte, aby som vám prečítal vyhlásenie Únie miest Slovenska, ale aj vyhlásenie SK8, K8 a samosprávy ako-takej.
Už sme si zvykli, že samospráva sa stáva takým nechceným partnerom, skôr s pohľadom na zdroje financií, ktoré by sa dali využiť do samosprávy na riešenie opatrení, prípadne samospráva disponuje zdrojmi, ktorými sa vedia možno ľudovo povedané doriešiť alebo dolátať výpadky, ktoré chýbajú pri plnení vládnych cieľov, vládnych vízií a možno nejakých osobných, osobných chcení. Tu treba povedať, že samospráva ako-taká, to sú obce, mestá, sú to kraje, a obce, mestá sú základná jednotka, kde žijú občania, ako vyzerajú naše obce a mestá, tak vyzerá aj celé Slovensko. A bez financií je nemožné, aby predstavitelia, ktorí boli aj novozvolení, dokázali tieto obce a mestá zveľaďovať.
Vyhlásenie Únie miest Slovenska, ktoré je z dnešného rána, takisto vám bude zaslané do vašich mailových schránok. Je to aj výzva samospráv poslancom Národnej rady Slovenskej republiky.
"Vláda Slovenskej republiky sa naďalej správa, akoby sa energetická kríza či vysoká inflácia samospráv vôbec netýkala. Miesto kompenzácií za zvýšené náklady dokonca vláda peniaze z budúcich príjmov samospráv rozdáva. Naposledy pri schvaľovaní zmien v daňovom bonuse opäť bez štandardného legislatívneho procesu cez pozmeňujúce návrhy poslancov Národnej rady Slovenskej republiky bez pripomienkovania a bez rokovania so zástupcami samospráv. V tomto konkrétnom prípade ide o poslanecký návrh Milana Kuriaka. Únia miest Slovenska, predstavitelia krajských miest K8 sa preto obraciame na poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a vyzývame ich, aby tieto zmeny v zákone nepodporili a aby pred nepremysleným a likvidačným opatrením pre samosprávy uprednostnili odbornú diskusiu a štandardný legislatívny proces. Ani rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky tak nemusí samosprávy ochrániť pred likvidačným výpadkom podielovej dane. Ide pritom o financie určené na prevádzku škôl, zdravotníckych zariadení, domovov sociálnych služieb, verejnú dopravu na rozvoj obcí, miest a krajov."
Ak Národná rada Slovenskej republiky opätovne zvýšený daňový bonus schváli, samosprávy budú v roku 2023 po zohľadnení rastúcich cien chudobnejšie a nútené k obmedzovaniu základných verejných služieb, čo sa zákonite premietne aj do nižšej kvality života našich občanov.
V lete 2022 prijala Národná rada Slovenskej republiky v skrátenom legislatívnom procese tzv. rodinný balíček, ktorého súčasťou bolo aj zvýšenie daňového bonusu na vyživované dieťa na viac ako dvojnásobok, 100 eur, od roku 2023. Podľa júnovej makroekonomickej a daňovej prognózy Ministerstva financií Slovenskej republiky bude mať zvýšenie daňového bonusu na 100 eur negatívny vplyv vo výške 544 milióna eur na rozpočty samospráv. Ide o približne trinásťpercentný pokles príjmov z podielovej dane oproti očakávanému výnosu na rok 2023 bez navýšenie daňového bonusu.
Prezidentka Slovenskej republiky v prípade rodinného balíčka na Ústavnom súde Slovenskej republiky namietala okrem iného aj neoprávnené využitie skráteného legislatívneho procesu a zásadný vplyv na samosprávy bez riadneho pripomienkovania a kompenzácie. Ústav súd Slovenskej republiky podanie prijal a bude o ňom pojednávať v najbližších dňoch. Koaliční poslanci si však na aktuálnej schôdzi Národnej rady pripravili zálohu pre prípad, že Ústavný súd rozhodne v prospech prezidentky a zákon zruší.
Vláda predložila do parlamentu návrh zákona o zmene a doplnení zákona o dani z príjmov. Ten obsahuje mnoho technických zmien v dani z príjmov pre fyzické a právnické osoby, výšku daňového bonusu však neupravuje. Na prerokovaní návrhu zákona vo Výbore Národnej rady pre hospodárske záležitosti bol však tento návrh zákona pozmenený a pribudol úplne nový paragraf o daňovom bonuse, ktorý je totožný s paragrafom o daňovom bonuse zo zákona, ktorý je aktuálne na Ústavnom súde. Taktiež pribudlo prechodné ustanovenie, ktoré na roky 2023 a 2024 ešte dvíha daňový bonus zo 100 eur na 140 eur, čo by znamenalo ďalších 218 miliónov eur v zníženom výnose dani z príjmov fyzických osôb pre samosprávy. Na rokovaní výboru bol síce navrhnutý aj pozmeňujúci návrh, ktorý by kompenzoval samosprávam dodatočné navýšenie daňového bonusu zo 100 na 140 eur presmerovaním časti dane z príjmu právnických osôb, nekompenzuje to však pôvodné zvýšenie daňového bonusu na 100 eur.
Únia miest Slovenska zastupuje aktuálne 61 členských miest, ktoré obhajujú záujmy vyše dvoch miliónov obyvateľov Slovenska. Aj preto veríme, že hlas našich miest má aj pri riešení tejto témy svoju váhu a svoj prínos.
Ja vás chcem, kolegovia vyzvať, aby tento pozmeňujúci návrh, ktorý bol predložený, nebol schválený, pretože spôsobí likvidáciu samospráv v budúcom roku.
Ďakujem pekne.
28. 9. 2022 17:55:03 - 17:55:03 73. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1201 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ferenčák, Ján (-) - poslanec NR SR -  
Igor Matovič predviedol doteraz čoho je schopný, lepšie povedané, aký je neschopný. Neexistuje oblasť života a spoločnosti, ktorá je spokojná s pôsobením jeho osobne, ale aj jeho celej družiny, ktorá pôsobí tuná v Národnej rade, ale aj vo vláde. Slovensko ako bolo už ixkrát už povedané, sa rúti do záhuby, zatiaľ bez akéhokoľvek zrnka nádeje na zlepšenie. Je to pôsobenie hlavne Igora Matoviča a jeho skupiny. Jediným riešením sú predčasné voľby, ale prvým krokom je odvolanie toho, kto to celé zavinil, a to je Igor Matovič, preto sa čudujem teraz niektorým kolegom, ktorí váhajú, ak je takáto príležitosť, jednoducho ukončiť ten marazmus a trápenie a Slovensku ponúknuť iné riešenia, že teraz váhajú, resp. hľadajú si iné cestičky ako potiahnuť možno tie dva roky ešte v tom parlamente. Ale ľudia to všetko vidia a presne týchto ľudí budú vedieť kto sú to a im to zrátajú.
Poďme, kolegovia, už to konečne ukončiť tento marazmus a poďme ponúknuť ľuďom riešenie, pretože na to čakajú a nič iné ani v našej kompetencii by nemalo byť. Ďakujem pekne.
28. 9. 2022 17:40:03 - 17:40:03 73. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1201 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ferenčák, Ján (-) - poslanec NR SR -  
Igor Matovič predviedol do teraz čoho je schopný...
=====
13. 9. 2022 15:40:03 - 15:55:23 71. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1191 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ferenčák, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Nie hľadanie riešení, nie pomoc ľuďom, ale boj o udržanie si svojich miest je typické nielen pre ministra Mikulca, ale aj pre jednotlivých ministrov tejto vlády a dnešné vystúpenia len svedčia o tom, že to nebola obhajoba faktu, ale obhajoba emócií, výkrikov a snaha zakryť svoje vlastné zlyhanie. Množstvo zlyhaní, ktoré tu pomenovala pani ex ministerka Saková je také veľké, že už sa nedá tolerovať nikým, nie ľuďmi, nie týmito sa zamýšľajú ako by mali byť riadené ministerstvá. Asi najlepším riešením, ktoré by možno pán minister dnes mal vykonať, rovno predstúpiť a povedať, že odchádza sám a nečakať kým bude odvolaný, pretože tak aspoň by si zachoval svoju tvár a možno by mal predstúpiť pred médiá a vysvetliť všetky tieto obvinenia alebo veci, ktoré boli poukázané v jeho zlyhaniach. Tak by si zachoval tú svoju česť a svoju tvár. Tým, že tu nielenže nie je, ale predstupuje len chabými argumentami svedčí o tom, že asi nevie odpovedať na základné otázky a čo sa týka možno Kežmarku ako úžasne to tam funguje. Taký podstav policajtov, aký je momentálne v policajnom zbore v Kežmarku asi neexistuje nikde inde v žiadnom okrese na Slovensku, pretože namiesto toho, aby jednoducho tie hliadky boli, či už na obvodnom oddelení alebo na okresnom oddelení zabezpečené neustále a v dostatočnom množstve, tak musím potvrdiť, že mestská polícia supluje, supluje túto činnosť v meste Kežmarok, pretože okres Kežmarok je veľmi zaťažený. Zaťažený aj tým, že 53 % je rómska populácia a každý jeden výjazd, ktorý ide do osady bez policajnej hliadky tam nejde. Nejde tam ani sanitka, ani záchrana, ani hasičský zbor. Všetci policajti sú presne tam alokovaní, mesto je ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
5. 5. 2022 15:55:06 - 16:10:25 65. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 994 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ferenčák, Ján (-) - poslanec NR SR -  
Ďakujem kolegom za ohodnotenie predkladaného návrhu a som veľmi rád, že pochopili celú podstatu, prečo ten zákon je predkladaný nielen z dôvodu podpory malých poľnohospodárov, ale aj z dôvodu posilnenia bezpečnosti štátu, produkcie potravín, ale aj aby boli tieto potraviny najvhodnejšie pre, pre malé deti, alebo pre školy a školské zariadenia. Beriem pripomienku domovy dôchodcov, je to dobrá pripomienka, tento zákon prioritne bol určený pre školy, školské zariadenia, ale ja poviem, ak by bola taká ochota, vidíte koľko tu máme vládnych poslancov a aký majú záujem o to, aby táto problematika sa riešila, pretože je to asi na druhej koľaji ich záujmu, tak by určite v druhom čítaní mohlo byť doplnené aj domovy dôchodcov, zariadenia pre seniorov a rôzne jednotlivé zariadenia, kde sú seniori, ale ten záujem nasvedčuje tomu, že toto neni priorita vládnej koalície, aby riešila nejakú bezpečnosť potravín, zdravý životný štýl, zdravé potraviny pre deti, aby riešila ako pomôcť prvovýrobcom a farmám, pretože ak bol záujem, tak určite o tom by bola aj troška väčšia diskusia, a to skôr by som len konštatoval so smutným skonštatovaním tejto veci. Takže ďakujem pekne.
5. 5. 2022 15:40:06 - 15:55:26 65. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 993 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ferenčák, Ján (-) - poslanec NR SR -  
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, ako počúvame ako sa pomáha poľnohospodárom, ako je potrebné pomôcť prvovýrobcom, počúvame veľa aké je dôležité, aby naše deti mali zdravé potraviny, ktoré sú potrebné pre ich zdravý vývoj a vývin a v skutočnosti prichádzame na realitu dňa a to je, že prvovýrobcovia majú problém vôbec s prežitím, aby svoje výrobky dokázali umiestniť na trh. Prichádzame na realitu , že niektorí ani nevedia predať svoje výrobky, tak ich pod cenu dávajú ďalším obchodníkom, ktorí ich následne predávajú s vysokými maržami, prípadne ich dodávajú do rôznych zariadení a potom zoberieme si na druhú stranu, určití dodávatelia nám dodávajú do našich škôl a škôlok potraviny, ktoré dovážajú, pretože ide hlavne o obchod, ktoré kupujú zoširoka, ďaleka, z iných štátov, dovážajú ich na Slovensko, niekedy môžme hovoriť, že sú aj druhej, tretej kvality, ale základ, že je jednoducho prejdú rôznymi obstarávaniami, pretože keď sú veľkí, dokážu obsadiť tento trh a potom naše deti jednoducho konzumujú tieto potraviny a teraz si povedzme čo je zámerom štátu, čo by malo byť našou víziou. No našou víziou jednoznačne by malo byť, aby to, čo sa produkuje u nás v štáte, to jednoducho by sa malo tu aj skonzumovať a prioritne podľa našich noriem, podľa našich legislatív, aj produkcia by mala prebiehať a následne by sme to mali dodávať tam, kde je to najviac potrebné a to je do školských zariadení. Pretože naše deti jednoducho takú, akú potravu prijímajú, tak tak sa bude aj posúvať ich ďalej vývin a vývoj.
Samotný zákon, ktorý je predkladaný, navrhuje sa v ňom zaviesť novú výnimku z pôsobnosti zákona o verejnom obstarávaní a to prípade zákazky, ktorej predmetom sú potraviny dodávané prvovýrobcom. To sú tí, ktorí produkujú priamo prví daného tovaru a odberateľom je škola, školské zariadenie, zariadenie školského stravovania, prípadne ich zriaďovateľ, ktorý zadáva zákazku v prospech školy alebo zariadenia školského stravovania. Je presne to, čo som na začiatku povedal, prvovýrobca, prepojiť prvovýrobcov so školami a so školskými zariadeniami. Táto výnimka platí iba do predpokladanej hodnoty zákazky 50 tisíc eur v priebehu kalendárneho roka. Zo znamená je tam limitácia, aby jednoducho sa určitá hodnota neprekročila, alebo počas platnosti zmluvy. Návrh zákona teda de facto dvíha hornú hranicu finančného limitu zákaziek malého rozsahu pri tovare, ktorým sú potraviny dodávané prvovýrobcami. Tu hovoríme o zelenine, mliečnych výrobkoch a základných potravinách. Súčasná legislatíva, aby ste vedeli, je platná do 10 tisíc eur. Žiaden malý prvovýrobca nie je schopný sa prihlásiť do súťaže, tu hovoríme na 10 tisíc zákazkách o EVO, čiže elektronickom verejnom obstarávaní, ktoré je úplnou novinkou a možno pre vašu predstavivosť, jednoducho sú to malí výrobcovia, ktorí majú niekoľko hektárov možno polí, oni produkujú určitý druh zeleniny, jednoducho nie sú schopní sa prihlásiť do týchto zakázok. Nedokážu dodať celý ten sortiment. Táto výnimka by umožňovala do hodnoty 50 tisíc priamo aby školské zariadenie oslovilo, aby odoberalo túto produkciu od tohto prvovýrobcu. Hovoríme o posilnení prvovýroby, o posilnení lokálnych potravín a to je presne účel, že tieto lokálne potraviny sa hovorí, že najzdravšie potraviny sú tam, kde žijete a v okolí 50 km. To znamená tieto potraviny by mali byť produkované čo najviac v blízkosti vášho bydliska a to je najdôležitejšie pre ten vývin a vývoj týchto malých detí.
Samotný návrh zákona reflektuje dlhodobé požiadavky aplikačnej praxe. Keďže je verejný záujem na to, aby sa do škôl a školských zariadení dostávali zdravé lokálne potraviny, aby legislatíva nenútila školy obstarávať potraviny za najnižšiu cenu bez ohľadu na ich kvalitu. Ja si myslím, že už sme ako národ, aj keď sme v Európskej únii, dostatočne vyspelý a vyzrelý na to po tých 18 rokoch, aby sme sa odpútali od tých najnižších cien jednoznačne, aby ku nám neboli dovážané potraviny druhej a tretej triedy, aby sme prioritne a prioritne hlavne v tých školách a materských školách, v školách, zariadení školských trvali na kvalite potravín, nie ba kvantite. A nenútili sme školy obstarávať potraviny za najnižšiu cenu. Zákon síce umožňuje i v súčasnom znení nastaviť kritériá hodnotenia zákazky smerom ku kvalite, avšak pre školy a školské stravovacie zariadenia ich zriaďovateľov je príliš zložité, a preto v praxi je to nevyužívané, pretože ich personálne kapacity jednoducho na to nestačia. Takže na strane, aj na strane malých lokálnych prvovýrobcov potravín je veľmi zložité konkurovať veľkým reťazcom v boji o zákazníka. A to či už z hľadiska, tak i z dôvodu administratívnej náročnosti zapojenia sa do procesu verejného obstarávania vypracovaním a odoslaním ponuky. Sami dobre vieme, ako v súčasnosti prebieha aj maloobchodný predaj. Obrovské veľké reťazce nám ovládli kompletný predaj maloobchodu. To znamená lokálni producenti nie sú schopní umiestňovať v jednotlivých potravinách. Zoberieme si Kaufland, Tesco a tak ďalej, my nie sme sebestační ani v predaji, musia predávať pod cenu, obchodníci majú niekoľko stá osobnú maržu, jednoducho títo prvovýrobcovia sú na hranici prežitia. Tento návrh zákona by im umožnil tieto svoje produkty prvovýroby dodávať do škôl a tým pádom by sa posilňoval aj tento segment lokálnych potravín.
Predpokladaným návrhom zákona sa rieši nielen otázka kvality nakupovaných tovarov a jedál ponúkaných deťom ako najzraniteľnejších osôb vo vývoji, ale predstavuje opatrenia na podporu a rozvoj lokálnych fariem, pestovateľov a iných prvovýrobcov potravín. Cieľom návrhu zákona je tak zjednodušiť proces obstarávania potravín do školských jedální s úmyslom dosiahnutia toho, aby stravovacie zariadenia ponúkali kvalitné biopotraviny od menších prvovýrobcov potravín a zároveň aby boli podporení naši prvovýrobcovia, ktorí produkujú tieto potraviny. V súčasnej dobe žijeme veľmi hekticky, že každý hovorí o bezpečnosti štátu. Ak nebudeme podporovať prvovýrobcov, nikdy nebudeme môcť hovoriť o bezpečnosti štátu v zabezpečovaní základných potravín. Ako ináč dokážeme podporiť týchto prvovýrobcov, aby dokázali umiestňovať hlavne svoje produkty v najbližšom okolí, aby im nevzrastali náklady a na druhej strane, aby neboli, by som povedal cenovo vydieraní veľkými odberateľmi, ktorí sa zapájajú masovo do týchto verejných obstarávaní. Oni ich vyhrávajú a potom pod cenu skupujú tieto produkty produkované týmito prvovýrobcami. Chcem vás požiadať o podporu tohto návrhu zákona, pretože riešime dva základné problémy zdravie a zdravý vývoj detí v školách a školských zariadeniach a podpora malých prvovýrobcov poľnohospodárskych produktov, hlavne lokálnych farmách a lokálnych zariadeniach. Ďakujem pekne.
5. 5. 2022 15:40:06 - 15:55:25 65. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 993 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ferenčák, Ján (-) - poslanec NR SR -  
Ďakujem pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte, aby som vám predniesol návrh zákona. Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: čl. 1 zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona následne ako je popísané. V § 1 sa za odsek 15 vkladá nový odsek 16, ktorý znie:
16. Tento zákon sa nevzťahuje na zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 50 tisíc eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako 1 kalendárny rok, pričom predmetom zákazky je dodanie tovaru, ktorým sú potraviny, dodávateľom je prvovýrobca daného tovaru a odberateľom škola zaradená do siete škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu. Zariadenia školského stravovania podľa osobitného predpisu alebo ich zriaďovateľ pokiaľ zadáva zákazku v ich prospech. Doterajšie odseky 16 a 17 sa označujú ako odseky 17 a 18. Poznámky pod čiarou k odkazom 25h, 25i znejú:
25h: § 27 ods. 2 zákona č. 245/2018 Z. z. o výchove a vzdelávaní, čiže školský zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 25i: § 139 zákona 245/2018 o výchove a vzdelávaní, školský zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl. II. Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2022.
Pán predsedajúci skončil som a požiadal by som o vystúpenie v rozprave. Ďakujem.
5. 5. 2022 9:52:17 - 9:53:10 65. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 963 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ferenčák, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie  
Kolegovia, kolegyne, chcem vám poďakovať za konštruktívnu diskusiu v niektorých prípadoch. Chcem vás požiadať o podporu schválenia tohto zákona, pretože tento zákon nerieši individuálne potreba. Rieši problémy všetkých občanov na Slovensku a to prostredníctvom miest a obcí, v ktorých žijú. Tento zákon je rozvojový. To znamená pomôže sa rozvíjať mestám a obciam a na druhej strane výrazne uľahčí aj štátnym inštitúciám vyriešiť problémy, s ktorými sa nevedia vysporiadať. To znamená veľmi výrazne uľahčí aj Slovenskému pozemkovému fondu, aby nemal takú agendu akú má. Je to na prospech nás všetkých občanov a aj ako primátor mesta a za všetkých primátorov a starostov chcem vás požiadať, aby ste ten zákon podporili a bol schválený. Ďakujem pekne.
5. 5. 2022 9:34:45 - 9:36:46 65. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 963 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ferenčák, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem kolegom, ktorí pochopili celý zmysel predkladaného zákona. Chcem aj zdôrazniť možno teraz k tej poznámke Slovenského pozemkového fondu. Pán Šefčík, z tých tridsaťtisíc žiadostí čo hovoríte, ak by sa toto prijalo môžem vám garantovať, že dvadsaťpäť tisíc je irelevantných. To znamená, keď oni nefungujú, z akého dôvodu predlžujete nefungujúci stav? Tých žiadostí nie že odbúda, ešte im pribúda. Možno zajtra to bude tridsaťpäť tisíc. Pretože ak sa chcú mestá a obce rozvíjať jednoducho sa nepohnú vo svojom rozvoji ak si nevysporiadajú vlastnícke práva. Čiže udržiavaním neschopnosti alebo neschopnosti prijímať rozhodnutia alebo mi chcete povedať, že oni tých tridsaťtisíc žiadostí vybavia za akú dlhú dobu a ako ho vyriešia? To znamená, dva roky sa podieľate na tom, aby sa tieto problémy neriešili. Týmto prijatím môžem vám garantovať trištvrte týchto podaní je irelevantných. To znamená, budú riešiť len päť tisíc a to možno vysporiadajú do tých dvoch rokov, ako hovoríte, ale nie tridsaťpäť a plus ďalšie pribúdajúce. To znamená, ak hovoríte, že je tam korupcia bola, znamená udržujete ju naďalej. Pretože tiež si vyberajú, ktoré obce budú tie správne a ktoré nebudú správne. Spolupodieľate sa na politickom kupčení doslova, ktoré obce vytiahneme spoza zdola nahor, aby boli podporené a ktoré nie. Ale čo je dôrazné, doteraz nezasadali. Nezasadali, nepomohli ste jednej obci, jednému mestu. Ak toto by sa prijalo, jednoducho môžem vám garantovať, že už ten problém nebude Slovenský pozemkový fond mať a nie je to dobrý vlastník, pretože ani jednou korunou za celé obdobie nepomohol ani jednému mestu a lebo obce, ktorí sa mu starajú o tieto pozemky. Takže ďakujem ešte raz všetkým poslancom za vystúpenia a čo pochopili tento zákon. Je to pomoc pre všetky obce a mestá, pre všetky. Kto to nepochopil, pre všetky. A mestá a obce už si toho užili dosť a už máme naozaj toho po krk a už ani ďalej ...
5. 5. 2022 9:14:33 - 9:27:32 65. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 963 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ferenčák, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie  
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, predkladáme tento návrh zákona o majetku obcí, ktorý môže výrazne zdynamizovať život v mestách a obciach na Slovensku. Samospráva už viac ako 30 rokov sa snaží vysporiadať vlastníckych právach k pozemkom, ktoré tvoria brzdu rozvoja obcí a miest. Rôzne pokusy boli aj v minulosti, kedy sa z dielne rôznych koaličných strán navrhovali zákony ako vysporiadať tieto vlastnícke práva. Žiaľ, doteraz neúspešne.
Verím, že pristúpime k tomuto návrhu konštruktívne, pretože ide o zákon, kde nie je miesto na politický súboj, kde nie je miesto na zbytočné politikárčenie alebo hľadanie si nejakých osobných záujmov. Obce nepoznajú koalície ani opozície. Obce poznajú a mestá len dobré a zlé riešenia.
V poslednom období samospráva ukázala svoje opodstatnenie a výrazne nielen finančne, materiálne aj ľudsky pomohla zvládnuť či už koronakrízu alebo v súčasnosti aj utečeneckú krízu v súvislosti s vojnou na Ukrajine, čo sa prejavilo aj na dôvere občanov. Samospráve dôveruje viac ako 80 % občanov, ktorí žijú v mestách a obciach.
Aby som možno objasnil pojem čo sú mestá a obce alebo samospráva, niekedy sa to berie ako entita, nie, to sú ľudia, ktorí žijú v týchto obciach a mestách. To znamená, ak hovorím o samospráve, hovorím o občanoch Slovenskej republiky, hovorím o občanoch, ktorí žijú v mestách a obciach, pretože ten život sa ich bytostne dotýka.
Uvedomujem si aj politický zápas, ktorý tu prebieha medzi koalíciou a opozíciou, avšak sú témy, pri ktorých by sme sa mali spojiť a hľadať konštruktívne riešenia, pretože sa týkajú všetkých. Týkajú sa nielen primátorov a starostov z koaličných strán, ale týkajú sa aj starostov a primátorov z opozičných strán.
Mal som možnosť s mnohými z nich rozprávať. A môžem vás uistiť, že som dostal od nich plnú podporu, aby tento zákon, ktorý je predložený bol schválený, pretože pomôže všetkým. A očakávajú plnú podporu aj od koaličných poslancov, ako aj od opozičných. Tu je rozdiel, že sú zákony, ktoré jednoducho poznajú apolitickosť. Všetci v samospráve momentálne narážame na problém s vysporiadaním pozemkov. Nemôžu sa upraviť cintoríny, nemôžu sa revitalizovať parky, postaviť nové telocvične, napĺňať ideu regionálneho rozvoja, rozvoja miest a obcí a práve pozemky, ktoré sú v správe štátu, hovoríme niekedy o 1 m2, niekedy o 10, možno 100 m2, ktoré sú v celom zastavanom území, robia veľkú prekážku, pretože ak chcete niečo opraviť, rekonštruovať alebo postaviť, musíte mať súhlas všetkých vlastníkov.
Tu treba povedať, že v súčasnosti tieto pozemky sú v Správe Slovenského pozemkového fondu. Rada Slovenského pozemkového fondu bola kreovaná len teraz, to znamená, všetky žiadosti, ktoré sú na stole, to množstvo stoviek, možno tisícov žiadostí dodnes nie sú vysporiadané. To je tá brzda rozvoja, pretože nie sú ani súhlasy s vecnými bremenami, nie sú súhlasy s odpredajmi pozemkov, nie sú súhlasy ako ďalej narábať. Preto všetky tieto projekty, o ktorých hovoríme, o škôlkach, alebo hovoríme o prečo nestoja nám škôlky, prečo nestoja nám ihriská, to je ten problém. Pretože sú brzdení práve vysporiadaním aj majetkových pomerov. To sú tie malé metre štvorcové, ktoré jednoducho je problém. Tento zákon odstraňuje tento problém na dobro a 30 rokov sa to snaží samospráva so štátom vysporiadať. Stačí zmena týchto dvoch paragrafov a je po probléme.
Náš návrh zákona o majetku obcí umocňuje, aby pôda či pozemok patriace štátu v zastavanom území obce, v zastavanom, to znamená vo vnútri, v obci pripadol obciam a mestám, bez rozdielu všetkým. Súčasná právna úprava nedostatočne pokrýva všetky potreby obcí ako som povedal, brzdí ich samotný rozvoj. Týka sa to celého Slovenska.
Verím, že pochopíte zmysluplnosť tohto zákona a návrh podporíte. Je tu šanca vyslať do verejnosti signál, že nám ešte zostal zdravý rozum a zodpovednosť voči samosprávam, regiónom a ľuďom, ktorí žijú na Slovensku. Veď koľkokrát sme počúvali, aké sú samosprávy dôležité. Sú pľúca národa je základ demokracie. Tak bolo by dobré aj v niektorých zákonoch to potvrdiť a podporiť, pretože je to veľká pomoc pre všetkých.
A teraz poďme k faktom, o aké pozemky ide. Nami navrhovaná úprava právna sa týka pozemkov, ktoré sú majetkom štátu a sú v Správe Slovenského pozemkového fondu, ktoré sa nachádzajú v zastavanom území obce, na ktorých sa nachádzajú stavby vo vlastníctve obcí alebo ktoré tvoria verejné priestory obcí, alebo sa tieto pozemky využívajú na iné verejno-prospešné účely. A tu môžeme hovoriť o športoviskách, ihriskách, parkoch, cestách, chodníkoch, v podstate všetky stavby, cintoríny, kde sa nachádzajú na území obce.
Správa týchto pozemkov je veľmi rozpačitá, keďže ide o pozemky, ktorých faktickú správu a údržbu zabezpečujú obce na vlastné náklady, ale bez finančnej kompenzácie vlastníka, to je štátu. Štát nie je dobrý vlastník týchto pozemkov. Obce sa o nich starajú, štát sa správa macošsky. Dlhodobá prax nám ukazuje v samospráve, že stav vlastníctva neumožňuje obciam realizovať modernizáciu, či rekonštrukciu majetku obcí, ktorý sa nachádza na pozemku vo vlastníctve štátu.
Zároveň súčasný správca týchto pozemkov Slovenský pozemkový fond reálne nevykonáva ani nezabezpečuje ich správu a údržbu, nakoľko to ani nie je možné z jeho strany účinne zabezpečiť. Vie si niekto predstaviť, že a každý 1 m2, v každej jednej obci alebo meste by Slovenský pozemkový fond mal spravovať a preplácať všetky tieto náklady? No, nerobí to doteraz, všetko je na ťarchu miest a obcí.
A treba si povedať, že to nehovoríme len o správe. Hovoríme aj o odpredajoch, o vecných bremenách, rôznych možnostiach rozvíjania modernizácii obce. Takto sú tieto obce a mestá ohrozené vo svojej modernizácii a rozvoji. Koľkokrát sme tu počúvali, menil sa zákon, stavebná legislatíva, že je najväčšou brzdou. Nie. Najväčšou brzdou je nevysporiadanie pozemkov, pretože mestá a obce sa vedia vysporiadať s veľa rozvojovými projektami, ale sú brzdené práve štátom, aby mohli to uskutočniť.
Tu hovorím aj o budovaní optických sietí. Pred chvíľou hovorili sme o kyber bezpečnosti. Tu hovoríme o budovaní chodníkov. Prax nám dokazuje, že štát nie je dobrý vlastník týchto pozemkov v zastavanom území obce. Navyše ako som spomínal Rada Slovenského pozemkového fondu bola len kreovaná teraz nedávno a doteraz neprijala, nezasadla, to znamená, nemohla prijať žiadne rozhodnutia.
Uvediem vám pár príkladov. Rajecká dolina, dve obce. Jednej ponúkol Slovenský pozemkový fond na odpredaj pozemok pod viac ako storočným cintorín, na ktorom je dom smútku a obec ho chcela zrekonštruovať z eurofondov za 50 eur za m2. Druhej ponúkol tiež za 50 eur za m2 za pozemok, na ktorom je základná škola. Pre takúto obec je to nemysliteľné. Ani na to v súčasnosti nemajú finančné prostriedky. Pri presune rôznych povinností zo štátu na samosprávy došlo aj k zvýšeniu finančných nárokov. Samospráva musí tieto náklady vykrývať. Už keď si len zoberieme korona krízu a keď si zoberieme utečeneckú krízu, jednoducho všetko teraz bolo presunuté na správu miest a obcí. Kto zaplatí tých pracovníkov, ktorí majú vyhodnocovať ubytovaných? Kto zaplatí náklady, kedy sme aj z vlastných platili, aby sme poskytli nielen ubytovanie, stravu, ale základné potreby. Všetko sme to robili, pretože považujeme to za ľudsky správne. Ale potrebujeme, aby štát sa nesprával macošsky, aby štát sa tiež postavil a pomohol týmto mestám nie rečami, skutkami. A toto je skutok, ktorý môžte dokázať.
Košice - Ťahanovce, mestská časť má celkovo 90 % nevysporiadaných pozemkov. 90 %, absolútne sa nevie rozvíjať. Poproď Bukovec, Slovenský pozemkový fond je nečinný v ich snahe využiť pozemky pre budovanie cyklotrás. Nevie sa pustiť absolútne do rozvoja. O čom potom hovoríte? Aké cyklotrasy sa tu idú budovať? Nie sú majetkovo vysporiadané, nevieme sa s tým majetkom vysporiadať. Vie to potvrdiť každý jeden starosta a primátor, ktorý tu sedí a nezáleží, od ktorej politickej strany.
Pečeňady, kúpa pozemku na cyklotrasu v extraviláne pozemkový fond ani neodpovedá. To je len zopár drobných príkladov z množstva, kde obce a mestá sú postavené pred neľahkú úlohu. Dohodnúť alebo získať vôbec súhlas Slovenského pozemkového fondu, ktorý jednoducho je nečinný, aby mohli niečo vo svojom území urobiť a sa rozvíjať.
Aký je terajší stav? Súčasná právna úprava v zákone 138/91 nedostatočne pokrýva všetky potreby obcí a brzdí ich rozvoj. Týka sa to pozemkov pod tzv. starými stavbami, ktoré prešli do majetku obcí a miest, majetku Slovenskej republiky. Pozemky pod týmito stavbami mali prejsť do vlastníctva obcí spolu s priľahlými plochami a tu často dochádza k rozporom pri určovaní, ktoré pozemky majú prejsť do vlastníctva obcí, čo by predkladaná novela odstránila. To znamená, odstránime problém, ktorý vznikol už v roku 1991. Doteraz nebol odstránený. Nakoľko by do vlastníctva prešli všetky pozemky v Správe Slovenského pozemkového fondu v zastavanom území obce. Takisto právna úprava v zákone č. 330/1991 o pozemkových úpravách a usporiadaní pozemkového vlastníctva je administratívne veľmi zložitá, časovo zdĺhavá a najmä právne nenárokovateľná a necháva priestor na individuálne posudzovanie žiadosti obcí o prevod tohto majetku štátu na obec a k nadobudnutiu vlastníckeho práva k týmto pozemkom môže dôjsť až na základe zmluvy o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva k týmto pozemkom na obce. Vždy to je nevymáhateľné. Nikdy nevieme ako zareaguje Slovenský pozemkový fond, či bude kladné alebo nekladné. Tu nastáva problém aj z pohľadu politického, kto je ten lepší a kto je ten horší. Odstráňme tento problém a táto novela, tento návrh to odstraňuje.
V praxi pre tieto administratívne bariéry k prevodom majetku pozemkov štátu nedochádza a tieto prevody trvajú niekoľko rokov. V iných prípadoch aj desaťročia. To je množstvo príkladov v miest a obciach, kedy starostovia už bezmocne nevedia, nevedia ako majú pokračovať.
Čo sa zmení touto navrhovanou právnou úpravou? Nami navrhovaná právna úprava celý proces usporiadania vlastníckych vzťahov vyšší .... pozemkov výrazne zjednodušuje, zavádza
===== ...niekoľko rokov, v iných prípadoch aj desaťročia. To je množstvo príkladov miest a obcí, kedy už starostovia už bezmocne nevedia, nevedia ako majú pokračovať. Čo sa zmení touto navrhovanou právnou úpravou? Nami navrhovaná právna úprava celý proces usporiadania vlastníckych vzťahov vyššie uvedených pozemkov výrazne zjednodušuje, zavádza do praxe princíp právnej istoty. Tieto pozemky nadobudnutím účinnosti navrhovanej úpravy ex lege prejdú do majetku obcí tak, ako tomu bolo na základe pôvodnej právnej úpravy v zmysle zákona 138/1990 o majetku obcí. Povinnosťou súčasného správcu tohto majetku štátu Slovenského pozemkového fondu bude vyhotoviť písomný protokol o odovzdaní týchto pozemkov obci, ktorý bude podkladom pre zápis už takto nadobúdaného vlastníckeho práva k týmto pozemkom na príslušnom katastri. Je to veľmi jednoduché, zrýchlené, obce nebudú mať s tým žiadny veľký administratívny proces. Jednoducho tento majetok prejde bezodplatne okamžite prijatím tohto zákona. Obce potom následne pristúpia k vysporiadaniu vlastníctva určite rýchlejšie a jednoduchšie ako štát, nakoľko sa, je to aj v ich osobnom záujme, je to v prípade rozvoja, prípadne odpredaja jednotlivým súkromným osobám, pretože štát jednoducho v tomto smere zlyháva. To isté bude platiť aj v prípade pozemkov pod stavbami iných vlastníkov ako obcí. Sme tu, páni poslanci, zo samospráv z viacerých, poznáme sa, tie problémy nás trápia. Chcem vedieť alebo vidieť jedného starostu a primátora, ktorý s týmto nemá problém, ktorý nedožiadaval od Slovenského pozemkového fondu žiadosti či už o vecné bremená alebo odkúpenie pozemkov. Jednoducho je to obrovská brzda. Niekto má desiatky, niekto má stovky, niekto má tisícky takých pozemkov, pretože sú to malé pozemky, ktoré jednoducho nás trápia, potrebujeme to vysporiadať, 30-ročný problém vyriešiť. Tento návrh zákona to rieši jednoduchým prijatím. Chcem vás preto požiadať o podporu, pretože ešte zdôrazňujem, že samospráva nepozná politiku, nepozná koalíciu, nepozná opozíciu. Pozná len dobré a zlé riešenia. Toto je dobré riešenie a môžu to potvrdiť všetci starostovia a tak isto je tu podpora aj stavovských organizácií ako ZMOS-u a Únie miest. Toto riešenie je výrazným posunom vo vyriešení dlhoročného problému. Chcem vás preto požiadať, aby ste podporili samosprávu, aby to nebolo len formálne na rôznych diskusiách, kde sme dôležití, ale aby to bolo konkrétnymi činmi. Toto je jednoduchý príklad činu kedy sa to môže stať. Ďakujeme za pozornosť.
5. 5. 2022 9:14:33 - 9:27:32 65. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 963 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ferenčák, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie  
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, predkladáme tento návrh zákona o majetku obcí, ktorý môže výrazne zdynamizovať život v mestách a obciach na Slovensku. Samospráva už viac ako 30 rokov sa snaží vysporiadať vlastníckych právach k pozemkom, ktoré tvoria brzdu rozvoja obcí a miest. Rôzne pokusy boli aj v minulosti, kedy sa z dielne rôznych koaličných strán navrhovali zákony ako vysporiadať tieto vlastnícke práva. Žiaľ, doteraz neúspešne.
Verím, že pristúpime k tomuto návrhu konštruktívne, pretože ide o zákon, kde nie je miesto na politický súboj, kde nie je miesto na zbytočné politikárčenie alebo hľadanie si nejakých osobných záujmov. Obce nepoznajú koalície ani opozície. Obce poznajú a mestá len dobré a zlé riešenia.
V poslednom období samospráva ukázala svoje opodstatnenie a výrazne nielen finančne, materiálne aj ľudsky pomohla zvládnuť či už koronakrízu alebo v súčasnosti aj utečeneckú krízu v súvislosti s vojnou na Ukrajine, čo sa prejavilo aj na dôvere občanov. Samospráve dôveruje viac ako 80 % občanov, ktorí žijú v mestách a obciach.
Aby som možno objasnil pojem čo sú mestá a obce alebo samospráva, niekedy sa to berie ako entita, nie, to sú ľudia, ktorí žijú v týchto obciach a mestách. To znamená, ak hovorím o samospráve, hovorím o občanoch Slovenskej republiky, hovorím o občanoch, ktorí žijú v mestách a obciach, pretože ten život sa ich bytostne dotýka.
Uvedomujem si aj politický zápas, ktorý tu prebieha medzi koalíciou a opozíciou, avšak sú témy, pri ktorých by sme sa mali spojiť a hľadať konštruktívne riešenia, pretože sa týkajú všetkých. Týkajú sa nielen primátorov a starostov z koaličných strán, ale týkajú sa aj starostov a primátorov z opozičných strán.
Mal som možnosť s mnohými z nich rozprávať. A môžem vás uistiť, že som dostal od nich plnú podporu, aby tento zákon, ktorý je predložený bol schválený, pretože pomôže všetkým. A očakávajú plnú podporu aj od koaličných poslancov, ako aj od opozičných. Tu je rozdiel, že sú zákony, ktoré jednoducho poznajú apolitickosť. Všetci v samospráve momentálne narážame na problém s vysporiadaním pozemkov. Nemôžu sa upraviť cintoríny, nemôžu sa revitalizovať parky, postaviť nové telocvične, napĺňať ideu regionálneho rozvoja, rozvoja miest a obcí a práve pozemky, ktoré sú v správe štátu, hovoríme niekedy o 1 m2, niekedy o 10, možno 100 m2, ktoré sú v celom zastavanom území, robia veľkú prekážku, pretože ak chcete niečo opraviť, rekonštruovať alebo postaviť, musíte mať súhlas všetkých vlastníkov.
Tu treba povedať, že v súčasnosti tieto pozemky sú v Správe Slovenského pozemkového fondu. Rada Slovenského pozemkového fondu bola kreovaná len teraz, to znamená, všetky žiadosti, ktoré sú na stole, to množstvo stoviek, možno tisícov žiadostí dodnes nie sú vysporiadané. To je tá brzda rozvoja, pretože nie sú ani súhlasy s vecnými bremenami, nie sú súhlasy s odpredajmi pozemkov, nie sú súhlasy ako ďalej narábať. Preto všetky tieto projekty, o ktorých hovoríme, o škôlkach, alebo hovoríme o prečo nestoja nám škôlky, prečo nestoja nám ihriská, to je ten problém. Pretože sú brzdení práve vysporiadaním aj majetkových pomerov. To sú tie malé metre štvorcové, ktoré jednoducho je problém. Tento zákon odstraňuje tento problém na dobro a 30 rokov sa to snaží samospráva so štátom vysporiadať. Stačí zmena týchto dvoch paragrafov a je po probléme.
Náš návrh zákona o majetku obcí umocňuje, aby pôda či pozemok patriace štátu v zastavanom území obce, v zastavanom, to znamená vo vnútri, v obci pripadol obciam a mestám, bez rozdielu všetkým. Súčasná právna úprava nedostatočne pokrýva všetky potreby obcí ako som povedal, brzdí ich samotný rozvoj. Týka sa to celého Slovenska.
Verím, že pochopíte zmysluplnosť tohto zákona a návrh podporíte. Je tu šanca vyslať do verejnosti signál, že nám ešte zostal zdravý rozum a zodpovednosť voči samosprávam, regiónom a ľuďom, ktorí žijú na Slovensku. Veď koľkokrát sme počúvali, aké sú samosprávy dôležité. Sú pľúca národa je základ demokracie. Tak bolo by dobré aj v niektorých zákonoch to potvrdiť a podporiť, pretože je to veľká pomoc pre všetkých.
A teraz poďme k faktom, o aké pozemky ide. Nami navrhovaná úprava právna sa týka pozemkov, ktoré sú majetkom štátu a sú v Správe Slovenského pozemkového fondu, ktoré sa nachádzajú v zastavanom území obce, na ktorých sa nachádzajú stavby vo vlastníctve obcí alebo ktoré tvoria verejné priestory obcí, alebo sa tieto pozemky využívajú na iné verejno-prospešné účely. A tu môžeme hovoriť o športoviskách, ihriskách, parkoch, cestách, chodníkoch, v podstate všetky stavby, cintoríny, kde sa nachádzajú na území obce.
Správa týchto pozemkov je veľmi rozpačitá, keďže ide o pozemky, ktorých faktickú správu a údržbu zabezpečujú obce na vlastné náklady, ale bez finančnej kompenzácie vlastníka, to je štátu. Štát nie je dobrý vlastník týchto pozemkov. Obce sa o nich starajú, štát sa správa macošsky. Dlhodobá prax nám ukazuje v samospráve, že stav vlastníctva neumožňuje obciam realizovať modernizáciu, či rekonštrukciu majetku obcí, ktorý sa nachádza na pozemku vo vlastníctve štátu.
Zároveň súčasný správca týchto pozemkov Slovenský pozemkový fond reálne nevykonáva ani nezabezpečuje ich správu a údržbu, nakoľko to ani nie je možné z jeho strany účinne zabezpečiť. Vie si niekto predstaviť, že a každý 1 m2, v každej jednej obci alebo meste by Slovenský pozemkový fond mal spravovať a preplácať všetky tieto náklady? No, nerobí to doteraz, všetko je na ťarchu miest a obcí.
A treba si povedať, že to nehovoríme len o správe. Hovoríme aj o odpredajoch, o vecných bremenách, rôznych možnostiach rozvíjania modernizácii obce. Takto sú tieto obce a mestá ohrozené vo svojej modernizácii a rozvoji. Koľkokrát sme tu počúvali, menil sa zákon, stavebná legislatíva, že je najväčšou brzdou. Nie. Najväčšou brzdou je nevysporiadanie pozemkov, pretože mestá a obce sa vedia vysporiadať s veľa rozvojovými projektami, ale sú brzdené práve štátom, aby mohli to uskutočniť.
Tu hovorím aj o budovaní optických sietí. Pred chvíľou hovorili sme o kyber bezpečnosti. Tu hovoríme o budovaní chodníkov. Prax nám dokazuje, že štát nie je dobrý vlastník týchto pozemkov v zastavanom území obce. Navyše ako som spomínal Rada Slovenského pozemkového fondu bola len kreovaná teraz nedávno a doteraz neprijala, nezasadla, to znamená, nemohla prijať žiadne rozhodnutia.
Uvediem vám pár príkladov. Rajecká dolina, dve obce. Jednej ponúkol Slovenský pozemkový fond na odpredaj pozemok pod viac ako storočným cintorín, na ktorom je dom smútku a obec ho chcela zrekonštruovať z eurofondov za 50 eur za m2. Druhej ponúkol tiež za 50 eur za m2 za pozemok, na ktorom je základná škola. Pre takúto obec je to nemysliteľné. Ani na to v súčasnosti nemajú finančné prostriedky. Pri presune rôznych povinností zo štátu na samosprávy došlo aj k zvýšeniu finančných nárokov. Samospráva musí tieto náklady vykrývať. Už keď si len zoberieme korona krízu a keď si zoberieme utečeneckú krízu, jednoducho všetko teraz bolo presunuté na správu miest a obcí. Kto zaplatí tých pracovníkov, ktorí majú vyhodnocovať ubytovaných? Kto zaplatí náklady, kedy sme aj z vlastných platili, aby sme poskytli nielen ubytovanie, stravu, ale základné potreby. Všetko sme to robili, pretože považujeme to za ľudsky správne. Ale potrebujeme, aby štát sa nesprával macošsky, aby štát sa tiež postavil a pomohol týmto mestám nie rečami, skutkami. A toto je skutok, ktorý môžte dokázať.
Košice - Ťahanovce, mestská časť má celkovo 90 % nevysporiadaných pozemkov. 90 %, absolútne sa nevie rozvíjať. Poproď Bukovec, Slovenský pozemkový fond je nečinný v ich snahe využiť pozemky pre budovanie cyklotrás. Nevie sa pustiť absolútne do rozvoja. O čom potom hovoríte? Aké cyklotrasy sa tu idú budovať? Nie sú majetkovo vysporiadané, nevieme sa s tým majetkom vysporiadať. Vie to potvrdiť každý jeden starosta a primátor, ktorý tu sedí a nezáleží, od ktorej politickej strany.
Pečeňady, kúpa pozemku na cyklotrasu v extraviláne pozemkový fond ani neodpovedá. To je len zopár drobných príkladov z množstva, kde obce a mestá sú postavené pred neľahkú úlohu. Dohodnúť alebo získať vôbec súhlas Slovenského pozemkového fondu, ktorý jednoducho je nečinný, aby mohli niečo vo svojom území urobiť a sa rozvíjať.
Aký je terajší stav? Súčasná právna úprava v zákone 138/91 nedostatočne pokrýva všetky potreby obcí a brzdí ich rozvoj. Týka sa to pozemkov pod tzv. starými stavbami, ktoré prešli do majetku obcí a miest, majetku Slovenskej republiky. Pozemky pod týmito stavbami mali prejsť do vlastníctva obcí spolu s priľahlými plochami a tu často dochádza k rozporom pri určovaní, ktoré pozemky majú prejsť do vlastníctva obcí, čo by predkladaná novela odstránila. To znamená, odstránime problém, ktorý vznikol už v roku 1991. Doteraz nebol odstránený. Nakoľko by do vlastníctva prešli všetky pozemky v Správe Slovenského pozemkového fondu v zastavanom území obce. Takisto právna úprava v zákone č. 330/1991 o pozemkových úpravách a usporiadaní pozemkového vlastníctva je administratívne veľmi zložitá, časovo zdĺhavá a najmä právne nenárokovateľná a necháva priestor na individuálne posudzovanie žiadosti obcí o prevod tohto majetku štátu na obec a k nadobudnutiu vlastníckeho práva k týmto pozemkom môže dôjsť až na základe zmluvy o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva k týmto pozemkom na obce. Vždy to je nevymáhateľné. Nikdy nevieme ako zareaguje Slovenský pozemkový fond, či bude kladné alebo nekladné. Tu nastáva problém aj z pohľadu politického, kto je ten lepší a kto je ten horší. Odstráňme tento problém a táto novela, tento návrh to odstraňuje.
V praxi pre tieto administratívne bariéry k prevodom majetku pozemkov štátu nedochádza a tieto prevody trvajú niekoľko rokov. V iných prípadoch aj desaťročia. To je množstvo príkladov v miest a obciach, kedy starostovia už bezmocne nevedia, nevedia ako majú pokračovať.
Čo sa zmení touto navrhovanou právnou úpravou? Nami navrhovaná právna úprava celý proces usporiadania vlastníckych vzťahov vyšší .... pozemkov výrazne zjednodušuje, zavádza
===== ...niekoľko rokov, v iných prípadoch aj desaťročia. To je množstvo príkladov miest a obcí, kedy už starostovia už bezmocne nevedia, nevedia ako majú pokračovať. Čo sa zmení touto navrhovanou právnou úpravou? Nami navrhovaná právna úprava celý proces usporiadania vlastníckych vzťahov vyššie uvedených pozemkov výrazne zjednodušuje, zavádza do praxe princíp právnej istoty. Tieto pozemky nadobudnutím účinnosti navrhovanej úpravy ex lege prejdú do majetku obcí tak, ako tomu bolo na základe pôvodnej právnej úpravy v zmysle zákona 138/1990 o majetku obcí. Povinnosťou súčasného správcu tohto majetku štátu Slovenského pozemkového fondu bude vyhotoviť písomný protokol o odovzdaní týchto pozemkov obci, ktorý bude podkladom pre zápis už takto nadobúdaného vlastníckeho práva k týmto pozemkom na príslušnom katastri. Je to veľmi jednoduché, zrýchlené, obce nebudú mať s tým žiadny veľký administratívny proces. Jednoducho tento majetok prejde bezodplatne okamžite prijatím tohto zákona. Obce potom následne pristúpia k vysporiadaniu vlastníctva určite rýchlejšie a jednoduchšie ako štát, nakoľko sa, je to aj v ich osobnom záujme, je to v prípade rozvoja, prípadne odpredaja jednotlivým súkromným osobám, pretože štát jednoducho v tomto smere zlyháva. To isté bude platiť aj v prípade pozemkov pod stavbami iných vlastníkov ako obcí. Sme tu, páni poslanci, zo samospráv z viacerých, poznáme sa, tie problémy nás trápia. Chcem vedieť alebo vidieť jedného starostu a primátora, ktorý s týmto nemá problém, ktorý nedožiadaval od Slovenského pozemkového fondu žiadosti či už o vecné bremená alebo odkúpenie pozemkov. Jednoducho je to obrovská brzda. Niekto má desiatky, niekto má stovky, niekto má tisícky takých pozemkov, pretože sú to malé pozemky, ktoré jednoducho nás trápia, potrebujeme to vysporiadať, 30-ročný problém vyriešiť. Tento návrh zákona to rieši jednoduchým prijatím. Chcem vás preto požiadať o podporu, pretože ešte zdôrazňujem, že samospráva nepozná politiku, nepozná koalíciu, nepozná opozíciu. Pozná len dobré a zlé riešenia. Toto je dobré riešenie a môžu to potvrdiť všetci starostovia a tak isto je tu podpora aj stavovských organizácií ako ZMOS-u a Únie miest. Toto riešenie je výrazným posunom vo vyriešení dlhoročného problému. Chcem vás preto požiadať, aby ste podporili samosprávu, aby to nebolo len formálne na rôznych diskusiách, kde sme dôležití, ale aby to bolo konkrétnymi činmi. Toto je jednoduchý príklad činu kedy sa to môže stať. Ďakujeme za pozornosť.
5. 5. 2022 9:14:33 - 9:27:32 65. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 963 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ferenčák, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie  
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, predkladáme tento návrh zákona o majetku obcí, ktorý môže výrazne zdynamizovať život v mestách a obciach na Slovensku. Samospráva už viac ako 30 rokov sa snaží vysporiadať vlastníckych právach k pozemkom, ktoré tvoria brzdu rozvoja obcí a miest. Rôzne pokusy boli aj v minulosti, kedy sa z dielne rôznych koaličných strán navrhovali zákony ako vysporiadať tieto vlastnícke práva. Žiaľ, doteraz neúspešne.
Verím, že pristúpime k tomuto návrhu konštruktívne, pretože ide o zákon, kde nie je miesto na politický súboj, kde nie je miesto na zbytočné politikárčenie alebo hľadanie si nejakých osobných záujmov. Obce nepoznajú koalície ani opozície. Obce poznajú a mestá len dobré a zlé riešenia.
V poslednom období samospráva ukázala svoje opodstatnenie a výrazne nielen finančne, materiálne aj ľudsky pomohla zvládnuť či už koronakrízu alebo v súčasnosti aj utečeneckú krízu v súvislosti s vojnou na Ukrajine, čo sa prejavilo aj na dôvere občanov. Samospráve dôveruje viac ako 80 % občanov, ktorí žijú v mestách a obciach.
Aby som možno objasnil pojem čo sú mestá a obce alebo samospráva, niekedy sa to berie ako entita, nie, to sú ľudia, ktorí žijú v týchto obciach a mestách. To znamená, ak hovorím o samospráve, hovorím o občanoch Slovenskej republiky, hovorím o občanoch, ktorí žijú v mestách a obciach, pretože ten život sa ich bytostne dotýka.
Uvedomujem si aj politický zápas, ktorý tu prebieha medzi koalíciou a opozíciou, avšak sú témy, pri ktorých by sme sa mali spojiť a hľadať konštruktívne riešenia, pretože sa týkajú všetkých. Týkajú sa nielen primátorov a starostov z koaličných strán, ale týkajú sa aj starostov a primátorov z opozičných strán.
Mal som možnosť s mnohými z nich rozprávať. A môžem vás uistiť, že som dostal od nich plnú podporu, aby tento zákon, ktorý je predložený bol schválený, pretože pomôže všetkým. A očakávajú plnú podporu aj od koaličných poslancov, ako aj od opozičných. Tu je rozdiel, že sú zákony, ktoré jednoducho poznajú apolitickosť. Všetci v samospráve momentálne narážame na problém s vysporiadaním pozemkov. Nemôžu sa upraviť cintoríny, nemôžu sa revitalizovať parky, postaviť nové telocvične, napĺňať ideu regionálneho rozvoja, rozvoja miest a obcí a práve pozemky, ktoré sú v správe štátu, hovoríme niekedy o 1 m2, niekedy o 10, možno 100 m2, ktoré sú v celom zastavanom území, robia veľkú prekážku, pretože ak chcete niečo opraviť, rekonštruovať alebo postaviť, musíte mať súhlas všetkých vlastníkov.
Tu treba povedať, že v súčasnosti tieto pozemky sú v Správe Slovenského pozemkového fondu. Rada Slovenského pozemkového fondu bola kreovaná len teraz, to znamená, všetky žiadosti, ktoré sú na stole, to množstvo stoviek, možno tisícov žiadostí dodnes nie sú vysporiadané. To je tá brzda rozvoja, pretože nie sú ani súhlasy s vecnými bremenami, nie sú súhlasy s odpredajmi pozemkov, nie sú súhlasy ako ďalej narábať. Preto všetky tieto projekty, o ktorých hovoríme, o škôlkach, alebo hovoríme o prečo nestoja nám škôlky, prečo nestoja nám ihriská, to je ten problém. Pretože sú brzdení práve vysporiadaním aj majetkových pomerov. To sú tie malé metre štvorcové, ktoré jednoducho je problém. Tento zákon odstraňuje tento problém na dobro a 30 rokov sa to snaží samospráva so štátom vysporiadať. Stačí zmena týchto dvoch paragrafov a je po probléme.
Náš návrh zákona o majetku obcí umocňuje, aby pôda či pozemok patriace štátu v zastavanom území obce, v zastavanom, to znamená vo vnútri, v obci pripadol obciam a mestám, bez rozdielu všetkým. Súčasná právna úprava nedostatočne pokrýva všetky potreby obcí ako som povedal, brzdí ich samotný rozvoj. Týka sa to celého Slovenska.
Verím, že pochopíte zmysluplnosť tohto zákona a návrh podporíte. Je tu šanca vyslať do verejnosti signál, že nám ešte zostal zdravý rozum a zodpovednosť voči samosprávam, regiónom a ľuďom, ktorí žijú na Slovensku. Veď koľkokrát sme počúvali, aké sú samosprávy dôležité. Sú pľúca národa je základ demokracie. Tak bolo by dobré aj v niektorých zákonoch to potvrdiť a podporiť, pretože je to veľká pomoc pre všetkých.
A teraz poďme k faktom, o aké pozemky ide. Nami navrhovaná úprava právna sa týka pozemkov, ktoré sú majetkom štátu a sú v Správe Slovenského pozemkového fondu, ktoré sa nachádzajú v zastavanom území obce, na ktorých sa nachádzajú stavby vo vlastníctve obcí alebo ktoré tvoria verejné priestory obcí, alebo sa tieto pozemky využívajú na iné verejno-prospešné účely. A tu môžeme hovoriť o športoviskách, ihriskách, parkoch, cestách, chodníkoch, v podstate všetky stavby, cintoríny, kde sa nachádzajú na území obce.
Správa týchto pozemkov je veľmi rozpačitá, keďže ide o pozemky, ktorých faktickú správu a údržbu zabezpečujú obce na vlastné náklady, ale bez finančnej kompenzácie vlastníka, to je štátu. Štát nie je dobrý vlastník týchto pozemkov. Obce sa o nich starajú, štát sa správa macošsky. Dlhodobá prax nám ukazuje v samospráve, že stav vlastníctva neumožňuje obciam realizovať modernizáciu, či rekonštrukciu majetku obcí, ktorý sa nachádza na pozemku vo vlastníctve štátu.
Zároveň súčasný správca týchto pozemkov Slovenský pozemkový fond reálne nevykonáva ani nezabezpečuje ich správu a údržbu, nakoľko to ani nie je možné z jeho strany účinne zabezpečiť. Vie si niekto predstaviť, že a každý 1 m2, v každej jednej obci alebo meste by Slovenský pozemkový fond mal spravovať a preplácať všetky tieto náklady? No, nerobí to doteraz, všetko je na ťarchu miest a obcí.
A treba si povedať, že to nehovoríme len o správe. Hovoríme aj o odpredajoch, o vecných bremenách, rôznych možnostiach rozvíjania modernizácii obce. Takto sú tieto obce a mestá ohrozené vo svojej modernizácii a rozvoji. Koľkokrát sme tu počúvali, menil sa zákon, stavebná legislatíva, že je najväčšou brzdou. Nie. Najväčšou brzdou je nevysporiadanie pozemkov, pretože mestá a obce sa vedia vysporiadať s veľa rozvojovými projektami, ale sú brzdené práve štátom, aby mohli to uskutočniť.
Tu hovorím aj o budovaní optických sietí. Pred chvíľou hovorili sme o kyber bezpečnosti. Tu hovoríme o budovaní chodníkov. Prax nám dokazuje, že štát nie je dobrý vlastník týchto pozemkov v zastavanom území obce. Navyše ako som spomínal Rada Slovenského pozemkového fondu bola len kreovaná teraz nedávno a doteraz neprijala, nezasadla, to znamená, nemohla prijať žiadne rozhodnutia.
Uvediem vám pár príkladov. Rajecká dolina, dve obce. Jednej ponúkol Slovenský pozemkový fond na odpredaj pozemok pod viac ako storočným cintorín, na ktorom je dom smútku a obec ho chcela zrekonštruovať z eurofondov za 50 eur za m2. Druhej ponúkol tiež za 50 eur za m2 za pozemok, na ktorom je základná škola. Pre takúto obec je to nemysliteľné. Ani na to v súčasnosti nemajú finančné prostriedky. Pri presune rôznych povinností zo štátu na samosprávy došlo aj k zvýšeniu finančných nárokov. Samospráva musí tieto náklady vykrývať. Už keď si len zoberieme korona krízu a keď si zoberieme utečeneckú krízu, jednoducho všetko teraz bolo presunuté na správu miest a obcí. Kto zaplatí tých pracovníkov, ktorí majú vyhodnocovať ubytovaných? Kto zaplatí náklady, kedy sme aj z vlastných platili, aby sme poskytli nielen ubytovanie, stravu, ale základné potreby. Všetko sme to robili, pretože považujeme to za ľudsky správne. Ale potrebujeme, aby štát sa nesprával macošsky, aby štát sa tiež postavil a pomohol týmto mestám nie rečami, skutkami. A toto je skutok, ktorý môžte dokázať.
Košice - Ťahanovce, mestská časť má celkovo 90 % nevysporiadaných pozemkov. 90 %, absolútne sa nevie rozvíjať. Poproď Bukovec, Slovenský pozemkový fond je nečinný v ich snahe využiť pozemky pre budovanie cyklotrás. Nevie sa pustiť absolútne do rozvoja. O čom potom hovoríte? Aké cyklotrasy sa tu idú budovať? Nie sú majetkovo vysporiadané, nevieme sa s tým majetkom vysporiadať. Vie to potvrdiť každý jeden starosta a primátor, ktorý tu sedí a nezáleží, od ktorej politickej strany.
Pečeňady, kúpa pozemku na cyklotrasu v extraviláne pozemkový fond ani neodpovedá. To je len zopár drobných príkladov z množstva, kde obce a mestá sú postavené pred neľahkú úlohu. Dohodnúť alebo získať vôbec súhlas Slovenského pozemkového fondu, ktorý jednoducho je nečinný, aby mohli niečo vo svojom území urobiť a sa rozvíjať.
Aký je terajší stav? Súčasná právna úprava v zákone 138/91 nedostatočne pokrýva všetky potreby obcí a brzdí ich rozvoj. Týka sa to pozemkov pod tzv. starými stavbami, ktoré prešli do majetku obcí a miest, majetku Slovenskej republiky. Pozemky pod týmito stavbami mali prejsť do vlastníctva obcí spolu s priľahlými plochami a tu často dochádza k rozporom pri určovaní, ktoré pozemky majú prejsť do vlastníctva obcí, čo by predkladaná novela odstránila. To znamená, odstránime problém, ktorý vznikol už v roku 1991. Doteraz nebol odstránený. Nakoľko by do vlastníctva prešli všetky pozemky v Správe Slovenského pozemkového fondu v zastavanom území obce. Takisto právna úprava v zákone č. 330/1991 o pozemkových úpravách a usporiadaní pozemkového vlastníctva je administratívne veľmi zložitá, časovo zdĺhavá a najmä právne nenárokovateľná a necháva priestor na individuálne posudzovanie žiadosti obcí o prevod tohto majetku štátu na obec a k nadobudnutiu vlastníckeho práva k týmto pozemkom môže dôjsť až na základe zmluvy o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva k týmto pozemkom na obce. Vždy to je nevymáhateľné. Nikdy nevieme ako zareaguje Slovenský pozemkový fond, či bude kladné alebo nekladné. Tu nastáva problém aj z pohľadu politického, kto je ten lepší a kto je ten horší. Odstráňme tento problém a táto novela, tento návrh to odstraňuje.
V praxi pre tieto administratívne bariéry k prevodom majetku pozemkov štátu nedochádza a tieto prevody trvajú niekoľko rokov. V iných prípadoch aj desaťročia. To je množstvo príkladov v miest a obciach, kedy starostovia už bezmocne nevedia, nevedia ako majú pokračovať.
Čo sa zmení touto navrhovanou právnou úpravou? Nami navrhovaná právna úprava celý proces usporiadania vlastníckych vzťahov vyšší .... pozemkov výrazne zjednodušuje, zavádza
===== ...niekoľko rokov, v iných prípadoch aj desaťročia. To je množstvo príkladov miest a obcí, kedy už starostovia už bezmocne nevedia, nevedia ako majú pokračovať. Čo sa zmení touto navrhovanou právnou úpravou? Nami navrhovaná právna úprava celý proces usporiadania vlastníckych vzťahov vyššie uvedených pozemkov výrazne zjednodušuje, zavádza do praxe princíp právnej istoty. Tieto pozemky nadobudnutím účinnosti navrhovanej úpravy ex lege prejdú do majetku obcí tak, ako tomu bolo na základe pôvodnej právnej úpravy v zmysle zákona 138/1990 o majetku obcí. Povinnosťou súčasného správcu tohto majetku štátu Slovenského pozemkového fondu bude vyhotoviť písomný protokol o odovzdaní týchto pozemkov obci, ktorý bude podkladom pre zápis už takto nadobúdaného vlastníckeho práva k týmto pozemkom na príslušnom katastri. Je to veľmi jednoduché, zrýchlené, obce nebudú mať s tým žiadny veľký administratívny proces. Jednoducho tento majetok prejde bezodplatne okamžite prijatím tohto zákona. Obce potom následne pristúpia k vysporiadaniu vlastníctva určite rýchlejšie a jednoduchšie ako štát, nakoľko sa, je to aj v ich osobnom záujme, je to v prípade rozvoja, prípadne odpredaja jednotlivým súkromným osobám, pretože štát jednoducho v tomto smere zlyháva. To isté bude platiť aj v prípade pozemkov pod stavbami iných vlastníkov ako obcí. Sme tu, páni poslanci, zo samospráv z viacerých, poznáme sa, tie problémy nás trápia. Chcem vedieť alebo vidieť jedného starostu a primátora, ktorý s týmto nemá problém, ktorý nedožiadaval od Slovenského pozemkového fondu žiadosti či už o vecné bremená alebo odkúpenie pozemkov. Jednoducho je to obrovská brzda. Niekto má desiatky, niekto má stovky, niekto má tisícky takých pozemkov, pretože sú to malé pozemky, ktoré jednoducho nás trápia, potrebujeme to vysporiadať, 30-ročný problém vyriešiť. Tento návrh zákona to rieši jednoduchým prijatím. Chcem vás preto požiadať o podporu, pretože ešte zdôrazňujem, že samospráva nepozná politiku, nepozná koalíciu, nepozná opozíciu. Pozná len dobré a zlé riešenia. Toto je dobré riešenie a môžu to potvrdiť všetci starostovia a tak isto je tu podpora aj stavovských organizácií ako ZMOS-u a Únie miest. Toto riešenie je výrazným posunom vo vyriešení dlhoročného problému. Chcem vás preto požiadať, aby ste podporili samosprávu, aby to nebolo len formálne na rôznych diskusiách, kde sme dôležití, ale aby to bolo konkrétnymi činmi. Toto je jednoduchý príklad činu kedy sa to môže stať. Ďakujeme za pozornosť.
5. 5. 2022 9:14:33 - 9:27:32 65. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 963 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ferenčák, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie  
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, predkladáme tento návrh zákona o majetku obcí, ktorý môže výrazne zdynamizovať život v mestách a obciach na Slovensku. Samospráva už viac ako 30 rokov sa snaží vysporiadať vlastníckych právach k pozemkom, ktoré tvoria brzdu rozvoja obcí a miest. Rôzne pokusy boli aj v minulosti, kedy sa z dielne rôznych koaličných strán navrhovali zákony ako vysporiadať tieto vlastnícke práva. Žiaľ, doteraz neúspešne.
Verím, že pristúpime k tomuto návrhu konštruktívne, pretože ide o zákon, kde nie je miesto na politický súboj, kde nie je miesto na zbytočné politikárčenie alebo hľadanie si nejakých osobných záujmov. Obce nepoznajú koalície ani opozície. Obce poznajú a mestá len dobré a zlé riešenia.
V poslednom období samospráva ukázala svoje opodstatnenie a výrazne nielen finančne, materiálne aj ľudsky pomohla zvládnuť či už koronakrízu alebo v súčasnosti aj utečeneckú krízu v súvislosti s vojnou na Ukrajine, čo sa prejavilo aj na dôvere občanov. Samospráve dôveruje viac ako 80 % občanov, ktorí žijú v mestách a obciach.
Aby som možno objasnil pojem čo sú mestá a obce alebo samospráva, niekedy sa to berie ako entita, nie, to sú ľudia, ktorí žijú v týchto obciach a mestách. To znamená, ak hovorím o samospráve, hovorím o občanoch Slovenskej republiky, hovorím o občanoch, ktorí žijú v mestách a obciach, pretože ten život sa ich bytostne dotýka.
Uvedomujem si aj politický zápas, ktorý tu prebieha medzi koalíciou a opozíciou, avšak sú témy, pri ktorých by sme sa mali spojiť a hľadať konštruktívne riešenia, pretože sa týkajú všetkých. Týkajú sa nielen primátorov a starostov z koaličných strán, ale týkajú sa aj starostov a primátorov z opozičných strán.
Mal som možnosť s mnohými z nich rozprávať. A môžem vás uistiť, že som dostal od nich plnú podporu, aby tento zákon, ktorý je predložený bol schválený, pretože pomôže všetkým. A očakávajú plnú podporu aj od koaličných poslancov, ako aj od opozičných. Tu je rozdiel, že sú zákony, ktoré jednoducho poznajú apolitickosť. Všetci v samospráve momentálne narážame na problém s vysporiadaním pozemkov. Nemôžu sa upraviť cintoríny, nemôžu sa revitalizovať parky, postaviť nové telocvične, napĺňať ideu regionálneho rozvoja, rozvoja miest a obcí a práve pozemky, ktoré sú v správe štátu, hovoríme niekedy o 1 m2, niekedy o 10, možno 100 m2, ktoré sú v celom zastavanom území, robia veľkú prekážku, pretože ak chcete niečo opraviť, rekonštruovať alebo postaviť, musíte mať súhlas všetkých vlastníkov.
Tu treba povedať, že v súčasnosti tieto pozemky sú v Správe Slovenského pozemkového fondu. Rada Slovenského pozemkového fondu bola kreovaná len teraz, to znamená, všetky žiadosti, ktoré sú na stole, to množstvo stoviek, možno tisícov žiadostí dodnes nie sú vysporiadané. To je tá brzda rozvoja, pretože nie sú ani súhlasy s vecnými bremenami, nie sú súhlasy s odpredajmi pozemkov, nie sú súhlasy ako ďalej narábať. Preto všetky tieto projekty, o ktorých hovoríme, o škôlkach, alebo hovoríme o prečo nestoja nám škôlky, prečo nestoja nám ihriská, to je ten problém. Pretože sú brzdení práve vysporiadaním aj majetkových pomerov. To sú tie malé metre štvorcové, ktoré jednoducho je problém. Tento zákon odstraňuje tento problém na dobro a 30 rokov sa to snaží samospráva so štátom vysporiadať. Stačí zmena týchto dvoch paragrafov a je po probléme.
Náš návrh zákona o majetku obcí umocňuje, aby pôda či pozemok patriace štátu v zastavanom území obce, v zastavanom, to znamená vo vnútri, v obci pripadol obciam a mestám, bez rozdielu všetkým. Súčasná právna úprava nedostatočne pokrýva všetky potreby obcí ako som povedal, brzdí ich samotný rozvoj. Týka sa to celého Slovenska.
Verím, že pochopíte zmysluplnosť tohto zákona a návrh podporíte. Je tu šanca vyslať do verejnosti signál, že nám ešte zostal zdravý rozum a zodpovednosť voči samosprávam, regiónom a ľuďom, ktorí žijú na Slovensku. Veď koľkokrát sme počúvali, aké sú samosprávy dôležité. Sú pľúca národa je základ demokracie. Tak bolo by dobré aj v niektorých zákonoch to potvrdiť a podporiť, pretože je to veľká pomoc pre všetkých.
A teraz poďme k faktom, o aké pozemky ide. Nami navrhovaná úprava právna sa týka pozemkov, ktoré sú majetkom štátu a sú v Správe Slovenského pozemkového fondu, ktoré sa nachádzajú v zastavanom území obce, na ktorých sa nachádzajú stavby vo vlastníctve obcí alebo ktoré tvoria verejné priestory obcí, alebo sa tieto pozemky využívajú na iné verejno-prospešné účely. A tu môžeme hovoriť o športoviskách, ihriskách, parkoch, cestách, chodníkoch, v podstate všetky stavby, cintoríny, kde sa nachádzajú na území obce.
Správa týchto pozemkov je veľmi rozpačitá, keďže ide o pozemky, ktorých faktickú správu a údržbu zabezpečujú obce na vlastné náklady, ale bez finančnej kompenzácie vlastníka, to je štátu. Štát nie je dobrý vlastník týchto pozemkov. Obce sa o nich starajú, štát sa správa macošsky. Dlhodobá prax nám ukazuje v samospráve, že stav vlastníctva neumožňuje obciam realizovať modernizáciu, či rekonštrukciu majetku obcí, ktorý sa nachádza na pozemku vo vlastníctve štátu.
Zároveň súčasný správca týchto pozemkov Slovenský pozemkový fond reálne nevykonáva ani nezabezpečuje ich správu a údržbu, nakoľko to ani nie je možné z jeho strany účinne zabezpečiť. Vie si niekto predstaviť, že a každý 1 m2, v každej jednej obci alebo meste by Slovenský pozemkový fond mal spravovať a preplácať všetky tieto náklady? No, nerobí to doteraz, všetko je na ťarchu miest a obcí.
A treba si povedať, že to nehovoríme len o správe. Hovoríme aj o odpredajoch, o vecných bremenách, rôznych možnostiach rozvíjania modernizácii obce. Takto sú tieto obce a mestá ohrozené vo svojej modernizácii a rozvoji. Koľkokrát sme tu počúvali, menil sa zákon, stavebná legislatíva, že je najväčšou brzdou. Nie. Najväčšou brzdou je nevysporiadanie pozemkov, pretože mestá a obce sa vedia vysporiadať s veľa rozvojovými projektami, ale sú brzdené práve štátom, aby mohli to uskutočniť.
Tu hovorím aj o budovaní optických sietí. Pred chvíľou hovorili sme o kyber bezpečnosti. Tu hovoríme o budovaní chodníkov. Prax nám dokazuje, že štát nie je dobrý vlastník týchto pozemkov v zastavanom území obce. Navyše ako som spomínal Rada Slovenského pozemkového fondu bola len kreovaná teraz nedávno a doteraz neprijala, nezasadla, to znamená, nemohla prijať žiadne rozhodnutia.
Uvediem vám pár príkladov. Rajecká dolina, dve obce. Jednej ponúkol Slovenský pozemkový fond na odpredaj pozemok pod viac ako storočným cintorín, na ktorom je dom smútku a obec ho chcela zrekonštruovať z eurofondov za 50 eur za m2. Druhej ponúkol tiež za 50 eur za m2 za pozemok, na ktorom je základná škola. Pre takúto obec je to nemysliteľné. Ani na to v súčasnosti nemajú finančné prostriedky. Pri presune rôznych povinností zo štátu na samosprávy došlo aj k zvýšeniu finančných nárokov. Samospráva musí tieto náklady vykrývať. Už keď si len zoberieme korona krízu a keď si zoberieme utečeneckú krízu, jednoducho všetko teraz bolo presunuté na správu miest a obcí. Kto zaplatí tých pracovníkov, ktorí majú vyhodnocovať ubytovaných? Kto zaplatí náklady, kedy sme aj z vlastných platili, aby sme poskytli nielen ubytovanie, stravu, ale základné potreby. Všetko sme to robili, pretože považujeme to za ľudsky správne. Ale potrebujeme, aby štát sa nesprával macošsky, aby štát sa tiež postavil a pomohol týmto mestám nie rečami, skutkami. A toto je skutok, ktorý môžte dokázať.
Košice - Ťahanovce, mestská časť má celkovo 90 % nevysporiadaných pozemkov. 90 %, absolútne sa nevie rozvíjať. Poproď Bukovec, Slovenský pozemkový fond je nečinný v ich snahe využiť pozemky pre budovanie cyklotrás. Nevie sa pustiť absolútne do rozvoja. O čom potom hovoríte? Aké cyklotrasy sa tu idú budovať? Nie sú majetkovo vysporiadané, nevieme sa s tým majetkom vysporiadať. Vie to potvrdiť každý jeden starosta a primátor, ktorý tu sedí a nezáleží, od ktorej politickej strany.
Pečeňady, kúpa pozemku na cyklotrasu v extraviláne pozemkový fond ani neodpovedá. To je len zopár drobných príkladov z množstva, kde obce a mestá sú postavené pred neľahkú úlohu. Dohodnúť alebo získať vôbec súhlas Slovenského pozemkového fondu, ktorý jednoducho je nečinný, aby mohli niečo vo svojom území urobiť a sa rozvíjať.
Aký je terajší stav? Súčasná právna úprava v zákone 138/91 nedostatočne pokrýva všetky potreby obcí a brzdí ich rozvoj. Týka sa to pozemkov pod tzv. starými stavbami, ktoré prešli do majetku obcí a miest, majetku Slovenskej republiky. Pozemky pod týmito stavbami mali prejsť do vlastníctva obcí spolu s priľahlými plochami a tu často dochádza k rozporom pri určovaní, ktoré pozemky majú prejsť do vlastníctva obcí, čo by predkladaná novela odstránila. To znamená, odstránime problém, ktorý vznikol už v roku 1991. Doteraz nebol odstránený. Nakoľko by do vlastníctva prešli všetky pozemky v Správe Slovenského pozemkového fondu v zastavanom území obce. Takisto právna úprava v zákone č. 330/1991 o pozemkových úpravách a usporiadaní pozemkového vlastníctva je administratívne veľmi zložitá, časovo zdĺhavá a najmä právne nenárokovateľná a necháva priestor na individuálne posudzovanie žiadosti obcí o prevod tohto majetku štátu na obec a k nadobudnutiu vlastníckeho práva k týmto pozemkom môže dôjsť až na základe zmluvy o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva k týmto pozemkom na obce. Vždy to je nevymáhateľné. Nikdy nevieme ako zareaguje Slovenský pozemkový fond, či bude kladné alebo nekladné. Tu nastáva problém aj z pohľadu politického, kto je ten lepší a kto je ten horší. Odstráňme tento problém a táto novela, tento návrh to odstraňuje.
V praxi pre tieto administratívne bariéry k prevodom majetku pozemkov štátu nedochádza a tieto prevody trvajú niekoľko rokov. V iných prípadoch aj desaťročia. To je množstvo príkladov v miest a obciach, kedy starostovia už bezmocne nevedia, nevedia ako majú pokračovať.
Čo sa zmení touto navrhovanou právnou úpravou? Nami navrhovaná právna úprava celý proces usporiadania vlastníckych vzťahov vyšší .... pozemkov výrazne zjednodušuje, zavádza
===== ...niekoľko rokov, v iných prípadoch aj desaťročia. To je množstvo príkladov miest a obcí, kedy už starostovia už bezmocne nevedia, nevedia ako majú pokračovať. Čo sa zmení touto navrhovanou právnou úpravou? Nami navrhovaná právna úprava celý proces usporiadania vlastníckych vzťahov vyššie uvedených pozemkov výrazne zjednodušuje, zavádza do praxe princíp právnej istoty. Tieto pozemky nadobudnutím účinnosti navrhovanej úpravy ex lege prejdú do majetku obcí tak, ako tomu bolo na základe pôvodnej právnej úpravy v zmysle zákona 138/1990 o majetku obcí. Povinnosťou súčasného správcu tohto majetku štátu Slovenského pozemkového fondu bude vyhotoviť písomný protokol o odovzdaní týchto pozemkov obci, ktorý bude podkladom pre zápis už takto nadobúdaného vlastníckeho práva k týmto pozemkom na príslušnom katastri. Je to veľmi jednoduché, zrýchlené, obce nebudú mať s tým žiadny veľký administratívny proces. Jednoducho tento majetok prejde bezodplatne okamžite prijatím tohto zákona. Obce potom následne pristúpia k vysporiadaniu vlastníctva určite rýchlejšie a jednoduchšie ako štát, nakoľko sa, je to aj v ich osobnom záujme, je to v prípade rozvoja, prípadne odpredaja jednotlivým súkromným osobám, pretože štát jednoducho v tomto smere zlyháva. To isté bude platiť aj v prípade pozemkov pod stavbami iných vlastníkov ako obcí. Sme tu, páni poslanci, zo samospráv z viacerých, poznáme sa, tie problémy nás trápia. Chcem vedieť alebo vidieť jedného starostu a primátora, ktorý s týmto nemá problém, ktorý nedožiadaval od Slovenského pozemkového fondu žiadosti či už o vecné bremená alebo odkúpenie pozemkov. Jednoducho je to obrovská brzda. Niekto má desiatky, niekto má stovky, niekto má tisícky takých pozemkov, pretože sú to malé pozemky, ktoré jednoducho nás trápia, potrebujeme to vysporiadať, 30-ročný problém vyriešiť. Tento návrh zákona to rieši jednoduchým prijatím. Chcem vás preto požiadať o podporu, pretože ešte zdôrazňujem, že samospráva nepozná politiku, nepozná koalíciu, nepozná opozíciu. Pozná len dobré a zlé riešenia. Toto je dobré riešenie a môžu to potvrdiť všetci starostovia a tak isto je tu podpora aj stavovských organizácií ako ZMOS-u a Únie miest. Toto riešenie je výrazným posunom vo vyriešení dlhoročného problému. Chcem vás preto požiadať, aby ste podporili samosprávu, aby to nebolo len formálne na rôznych diskusiách, kde sme dôležití, ale aby to bolo konkrétnymi činmi. Toto je jednoduchý príklad činu kedy sa to môže stať. Ďakujeme za pozornosť.
5. 5. 2022 9:09:45 - 9:12:23 65. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 963 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ferenčák, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie  
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vám predstavil návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony.
Čl. I. zákona Národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 306/1992 tak ako je uvedené ďalej v čl. 1.
1. Za § 2d sa vkladá § 2e, ktorý znie:
"§ 2e
===== čl. 1 zákona Národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 306/1992 tak ako je uvedené ďalej v čl. 1.
1. Za § 2d sa vkladá § 2e, ktorý znie:
"§ 2e
(1) Do vlastníctva obcí prechádzajú z majetku Slovenskej republiky pozemky v správe Slovenského pozemkového fondu nachádzajúce sa v zastavanom území obce.
(2) Pozemky uvedené v ods. 1 prechádzajú do vlastníctva obcí, na území ktorých sa nachádzajú."
2. Za § 14d sa vkladá § 14e, ktorý znie:
"§ 14e
(1) Odovzdávajúci subjekt, ktorý do dňa prechodu majetku Slovenskej republiky mal tento majetok v správe, ktorý podľa § 2e tohto zákona prechádza na obce, spíše písomný protokol s príslušnou obcou o odovzdaní tohto majetku najneskôr do troch mesiacov odo dňa prechodu. Protokol obsahuje presné vymedzenie odovzdávaného majetku podľa osobitného zákona. Protokol podpisuje štatutárny orgán subjektu, ktorý mal v správe majetok, ktorého vlastníctvo prechádza podľa tohto zákona na obec a štatutárny orgán obce.
(2) Obce sú povinné do šiestich mesiacov odo dňa podpísania protokolu podľa ods. 1 podať na príslušnom katastri nehnuteľností návrh na zápis vlastníckeho práva k tomuto majetku podľa osobitných zákonov.
(3) Majetok Slovenskej republiky uvedený v § 2e ods. 1 prechádza do vlastníctva obcí dňom účinnosti tohto zákona.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách následne ako je uvedené v čl. II.
§ 34 sa dopĺňa ods. 25, ktorý znie:
"(25) Pozemkový fond prevedie pozemok vo vlastníctve štátu do vlastníctva obce, pokiaľ tak stanoví osobitný predpis 23 hj.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23 hj znie:
"Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí."
Čl. III.
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2022.
Ďakujem, pán predsedajúci. Následne by som sa prihlásil do rozpravy.
5. 5. 2022 9:09:45 - 9:12:23 65. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 963 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ferenčák, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie  
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vám predstavil návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony.
Čl. I. zákona Národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 306/1992 tak ako je uvedené ďalej v čl. 1.
1. Za § 2d sa vkladá § 2e, ktorý znie:
"§ 2e
===== čl. 1 zákona Národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 306/1992 tak ako je uvedené ďalej v čl. 1.
1. Za § 2d sa vkladá § 2e, ktorý znie:
"§ 2e
(1) Do vlastníctva obcí prechádzajú z majetku Slovenskej republiky pozemky v správe Slovenského pozemkového fondu nachádzajúce sa v zastavanom území obce.
(2) Pozemky uvedené v ods. 1 prechádzajú do vlastníctva obcí, na území ktorých sa nachádzajú."
2. Za § 14d sa vkladá § 14e, ktorý znie:
"§ 14e
(1) Odovzdávajúci subjekt, ktorý do dňa prechodu majetku Slovenskej republiky mal tento majetok v správe, ktorý podľa § 2e tohto zákona prechádza na obce, spíše písomný protokol s príslušnou obcou o odovzdaní tohto majetku najneskôr do troch mesiacov odo dňa prechodu. Protokol obsahuje presné vymedzenie odovzdávaného majetku podľa osobitného zákona. Protokol podpisuje štatutárny orgán subjektu, ktorý mal v správe majetok, ktorého vlastníctvo prechádza podľa tohto zákona na obec a štatutárny orgán obce.
(2) Obce sú povinné do šiestich mesiacov odo dňa podpísania protokolu podľa ods. 1 podať na príslušnom katastri nehnuteľností návrh na zápis vlastníckeho práva k tomuto majetku podľa osobitných zákonov.
(3) Majetok Slovenskej republiky uvedený v § 2e ods. 1 prechádza do vlastníctva obcí dňom účinnosti tohto zákona.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách následne ako je uvedené v čl. II.
§ 34 sa dopĺňa ods. 25, ktorý znie:
"(25) Pozemkový fond prevedie pozemok vo vlastníctve štátu do vlastníctva obce, pokiaľ tak stanoví osobitný predpis 23 hj.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23 hj znie:
"Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí."
Čl. III.
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2022.
Ďakujem, pán predsedajúci. Následne by som sa prihlásil do rozpravy.
5. 5. 2022 9:09:45 - 9:12:23 65. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 963 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ferenčák, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie  
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vám predstavil návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony.
Čl. I. zákona Národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 306/1992 tak ako je uvedené ďalej v čl. 1.
1. Za § 2d sa vkladá § 2e, ktorý znie:
"§ 2e
===== čl. 1 zákona Národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 306/1992 tak ako je uvedené ďalej v čl. 1.
1. Za § 2d sa vkladá § 2e, ktorý znie:
"§ 2e
(1) Do vlastníctva obcí prechádzajú z majetku Slovenskej republiky pozemky v správe Slovenského pozemkového fondu nachádzajúce sa v zastavanom území obce.
(2) Pozemky uvedené v ods. 1 prechádzajú do vlastníctva obcí, na území ktorých sa nachádzajú."
2. Za § 14d sa vkladá § 14e, ktorý znie:
"§ 14e
(1) Odovzdávajúci subjekt, ktorý do dňa prechodu majetku Slovenskej republiky mal tento majetok v správe, ktorý podľa § 2e tohto zákona prechádza na obce, spíše písomný protokol s príslušnou obcou o odovzdaní tohto majetku najneskôr do troch mesiacov odo dňa prechodu. Protokol obsahuje presné vymedzenie odovzdávaného majetku podľa osobitného zákona. Protokol podpisuje štatutárny orgán subjektu, ktorý mal v správe majetok, ktorého vlastníctvo prechádza podľa tohto zákona na obec a štatutárny orgán obce.
(2) Obce sú povinné do šiestich mesiacov odo dňa podpísania protokolu podľa ods. 1 podať na príslušnom katastri nehnuteľností návrh na zápis vlastníckeho práva k tomuto majetku podľa osobitných zákonov.
(3) Majetok Slovenskej republiky uvedený v § 2e ods. 1 prechádza do vlastníctva obcí dňom účinnosti tohto zákona.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách následne ako je uvedené v čl. II.
§ 34 sa dopĺňa ods. 25, ktorý znie:
"(25) Pozemkový fond prevedie pozemok vo vlastníctve štátu do vlastníctva obce, pokiaľ tak stanoví osobitný predpis 23 hj.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23 hj znie:
"Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí."
Čl. III.
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2022.
Ďakujem, pán predsedajúci. Následne by som sa prihlásil do rozpravy.
5. 5. 2022 9:09:45 - 9:12:23 65. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 963 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ferenčák, Ján (-) - poslanec NR SR Vystúpenie  
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vám predstavil návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony.
Čl. I. zákona Národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 306/1992 tak ako je uvedené ďalej v čl. 1.
1. Za § 2d sa vkladá § 2e, ktorý znie:
"§ 2e
===== čl. 1 zákona Národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 306/1992 tak ako je uvedené ďalej v čl. 1.
1. Za § 2d sa vkladá § 2e, ktorý znie:
"§ 2e
(1) Do vlastníctva obcí prechádzajú z majetku Slovenskej republiky pozemky v správe Slovenského pozemkového fondu nachádzajúce sa v zastavanom území obce.
(2) Pozemky uvedené v ods. 1 prechádzajú do vlastníctva obcí, na území ktorých sa nachádzajú."
2. Za § 14d sa vkladá § 14e, ktorý znie:
"§ 14e
(1) Odovzdávajúci subjekt, ktorý do dňa prechodu majetku Slovenskej republiky mal tento majetok v správe, ktorý podľa § 2e tohto zákona prechádza na obce, spíše písomný protokol s príslušnou obcou o odovzdaní tohto majetku najneskôr do troch mesiacov odo dňa prechodu. Protokol obsahuje presné vymedzenie odovzdávaného majetku podľa osobitného zákona. Protokol podpisuje štatutárny orgán subjektu, ktorý mal v správe majetok, ktorého vlastníctvo prechádza podľa tohto zákona na obec a štatutárny orgán obce.
(2) Obce sú povinné do šiestich mesiacov odo dňa podpísania protokolu podľa ods. 1 podať na príslušnom katastri nehnuteľností návrh na zápis vlastníckeho práva k tomuto majetku podľa osobitných zákonov.
(3) Majetok Slovenskej republiky uvedený v § 2e ods. 1 prechádza do vlastníctva obcí dňom účinnosti tohto zákona.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách následne ako je uvedené v čl. II.
§ 34 sa dopĺňa ods. 25, ktorý znie:
"(25) Pozemkový fond prevedie pozemok vo vlastníctve štátu do vlastníctva obce, pokiaľ tak stanoví osobitný predpis 23 hj.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23 hj znie:
"Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí."
Čl. III.
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2022.
Ďakujem, pán predsedajúci. Následne by som sa prihlásil do rozpravy.

Deň v parlamente

<- ->