Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
23. 6. 2021 9:50:49 - 9:51:48 32. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 519 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďurica, Ondrej (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo. Ja chcem len poďakovať kolegovi Sujovi zato, že veľmi pozorne a detailne vníma podnety a postrehy ľudí, ktorí v tejto oblasti pracujú a ktorí sa v teréne a v praxi každodenne stretávajú s týmito, s týmito záležitosťami. Rovnako tak verím, že pán Vetrák bude naklonený k tomu, aby sa o týchto veciach ešte diskutovalo, aby sa to, aby sa to jednoducho vylepšilo tak, aby to bolo pre prospech občanov. Takže v tomto, v tomto len chcem poďakovať kolegovi Sujovi, že sa veľmi, veľmi dobre pripravil na túto tému a že teda tlmočil nie svoje názory alebo svoje postoje pretože tak ako povedal nie je odborníkom v tejto oblasti, ale má okolo seba ľudí, ktorí v tejto oblasti pracujú a ktorí naozaj vedia zhodnotiť čo prinesie nejaké výsledky alebo očakávaný stav pretože je jasné, že v tejto, v tejto téme boli v minulosti veľké problémy a ľudia skutočne ťahali za kratší koniec. Takže, ďakujem.
17. 6. 2021 16:57:38 - 16:59:39 32. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 557 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďurica, Ondrej (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo pán predsedajúci. ja chcem poďakovať kolegovi Mazurekovi za to, že si všimol tieto, tieto skutočnosti, ktoré sú obsahom dôvodovej správy, pretože pán minister na mňa teraz nebude vedieť ani reagovať, ani moju nejakú otázku, otázku zodpovedať, alebo teda postrehnúť. Ja chcem len pekne, poprosiť, pána ministra aby nám toto vysvetlil aby to všetko, čo pán Mazurek vo svojom prejave podtrhol a na čo upozornil, keby bol taký dobrý a vysvetlil to, preto že pokiaľ je pravda, to čo interpretoval kolega Mazurek a pokiaľ je to tak ako je to uvedené v dôvodovej správe z ktorej čerpal, tak je to naozaj problém, pretože pedagógovia dnes pri podobných situáciách čelia problému a čelia problému aj samotný rodičia, nehovorím teraz už o žiakoch. hej, to sú deti, ktoré nemajú možnosť k tomu vystúpiť, nesedia v Národnej rade a nevedú ministerstvo školstva, pardon, ale jednoducho rodičia robia to, že v takýchto prípadoch odvolávajú svoje deti, presúvajú ich alebo prekladajú ich na inú školu, cestujú o hodinu alebo o trištvrte hodinu dlhšie. Pedagógovia si lámu hlavu, čo s tým narúša sa celkovo výchovný proces, disciplína, hygienické návyky a všetko čo s tým súvisí. Chcem požiadať kolegov a kolegyne poslankyne a kolegov poslancov, že toto naozaj nie je útok na kohokoľvek. Treba si uvedomiť, že sa tu bavíme o deťoch a záleží nám na tom, aby ten vzdelávací proces bol nastavený čo najlepšie, čo najlepšie a robiť takýto miš maš, alebo dopustiť to aby sa to takýmto spôsobom jednoducho miešalo a utrpel samotný ten vzdelávací proces, tak to naozaj si nemyslím, že je, že je pre dobro vecí všetkých, či pedagógov alebo deti.
17. 6. 2021 11:33:48 - 11:35:48 32. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 547 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďurica, Ondrej (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo pán predsedu. Chcem podporiť kolegu Mazureka v jeho príspevku a zároveň chcem trochu uviesť na pravú mieru tú reakciu dám, kolegýň poslankýň z klubu OĽANO, pretože ja mám fantastickú manželku, ale tak isto sa s ňou neviem baviť o futbale ani o zbraniach. To je normálna vec. Jednoducho, keď nie je oblasť alebo téma, ktorej rozumieme alebo do ktorej trochu vidíme, tak je niekedy na mieste mlčať. Ja sa tak isto nevyjadrujem k lekárom a nevyjadrujem sa k ministrovi financií a k takejto problematike. Takže v tomto by som chcel podporiť kolegu Mazureka a zaželať mu niekedy pevné nervy, pretože jednoducho je to tak. Toto je problematika, do ktorej každý, kto vidí, tak nemôže súhlasiť s tými zmenami, ktoré sú predkladaná resp., ktoré by sa mali prijať. Každý kto vie akým spôsobom sa dá získať legálne zbraň, tak musí konštatovať, že ten proces je absolútne v poriadku. Rovnako ako to už bolo povedané legálny držiteľ zbrane ju ani nepredá, ani nepoužije na teroristický čin, ani nezneužíva to, že takúto zbraň drží. Myslím si, že Európska únia prišla, prišla s týmito veľkými zmenami alebo s nejakými opatreniami až na základe udalostí, ktoré sa v Európskej únii udiali v súvislosti s teroristickými útokmi, ale neprenáša vinu na teroristov a na celý proces toho, aký ľudia vstupujú do Európskej únii, akí ľudia sa pohybujú po Európe. Naopak ide sankcionovať ľudí, ktorí legálne držia zbrane. To je celý problém a k pánovi ministrovi by som chcel povedať. Neverím, že súhlasíte s takými úpravami, pretože ste starý bojovník, ste starý, jednoducho odborník v tejto oblasti. Nemôžete s tým súhlasiť.
16. 6. 2021 14:09:52 - 14:11:52 31. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 596 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďurica, Ondrej (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Ja už sa priznám som celkom stratil nadväznosť na to čo povedal pán kolega Kéry. Viem, že, viem, že jeho reč bola naozaj dobrá a upútali ma tam niektoré, niektoré veci. Teraz si, teraz si skúsim spomenúť len v súvislosti s tým, že sa naozaj povedalo nahlas, že teda rozpustíme Slovenskú informačnú...
===== ... stratil nadväznosť na to, čo povedal pán kolega Kéry. Viem, že, viem, že jeho reč bola naozaj dobrá a upútali ma tam niektoré, niektoré veci, teraz si, teraz si skúsim spomenúť len v súvislosti s tým, že sa naozaj povedalo nahlas, že teda rozpustíme Slovenskú informačnú službu. Ja by som, ja by som len upozornil na to, že aký to, ako my sa tu môžme baviť o tom, že niekto to len tak strelí, povie bez ohľadu na to, že si zrejme neuvedomuje svoju funkciu alebo svoje postavenie v Slovenskej republike alebo vo verejnej, verejnej funkcii, ale zamyslíme sa aj nad tým, aký to dáva signál smerom von do zahraničia k našim susedom, k našim partnerom. Veď my sa tu stále bijeme do pŕs, aké chceme mať nadštandardné vzťahy s našimi zahraničnými partnermi a, a čo je v poriadku samozrejme, ale tieto udalosti, ktoré sa tu udiali, zamyslíme sa nad tým, aký to, aký to vydáva signál smerom von do zahraničia, veď to nie je, nie je celkom normálne, aby sme takto komunikovali a mňa viac ako samotná udalosť, keď sa bavíme o správe Slovenskej informačnej služby, prekvapuje aj to ako sa na to reaguje, čo sa udialo alebo, alebo teda aká je komunikácia od tej chvíle, od toho momentu, že tu sedíme v Národnej rade Slovenskej republiky a niektorí poslanci ja neviem či zámerne alebo z nevedomosti to tu pomaly idú spochybňovať, že nevedia či je to, či je to pravda alebo či to nie je pomaly konšpirácia, tak ja neviem, či už nestačí riaditeľ Slovenskej informačnej služby na to, aby to povedal alebo, alebo keď sa nám to nehodí, tak, tak to budeme spochybňovať, tak nad týmto sa treba zamyslieť a ďakujem, pán Kéry, že ste to pomenoval vo svojej rozprave.
16. 6. 2021 14:09:52 - 14:11:52 31. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 596 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďurica, Ondrej (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Ja už sa priznám som celkom stratil nadväznosť na to čo povedal pán kolega Kéry. Viem, že, viem, že jeho reč bola naozaj dobrá a upútali ma tam niektoré, niektoré veci. Teraz si, teraz si skúsim spomenúť len v súvislosti s tým, že sa naozaj povedalo nahlas, že teda rozpustíme Slovenskú informačnú...
===== ... stratil nadväznosť na to, čo povedal pán kolega Kéry. Viem, že, viem, že jeho reč bola naozaj dobrá a upútali ma tam niektoré, niektoré veci, teraz si, teraz si skúsim spomenúť len v súvislosti s tým, že sa naozaj povedalo nahlas, že teda rozpustíme Slovenskú informačnú službu. Ja by som, ja by som len upozornil na to, že aký to, ako my sa tu môžme baviť o tom, že niekto to len tak strelí, povie bez ohľadu na to, že si zrejme neuvedomuje svoju funkciu alebo svoje postavenie v Slovenskej republike alebo vo verejnej, verejnej funkcii, ale zamyslíme sa aj nad tým, aký to dáva signál smerom von do zahraničia k našim susedom, k našim partnerom. Veď my sa tu stále bijeme do pŕs, aké chceme mať nadštandardné vzťahy s našimi zahraničnými partnermi a, a čo je v poriadku samozrejme, ale tieto udalosti, ktoré sa tu udiali, zamyslíme sa nad tým, aký to, aký to vydáva signál smerom von do zahraničia, veď to nie je, nie je celkom normálne, aby sme takto komunikovali a mňa viac ako samotná udalosť, keď sa bavíme o správe Slovenskej informačnej služby, prekvapuje aj to ako sa na to reaguje, čo sa udialo alebo, alebo teda aká je komunikácia od tej chvíle, od toho momentu, že tu sedíme v Národnej rade Slovenskej republiky a niektorí poslanci ja neviem či zámerne alebo z nevedomosti to tu pomaly idú spochybňovať, že nevedia či je to, či je to pravda alebo či to nie je pomaly konšpirácia, tak ja neviem, či už nestačí riaditeľ Slovenskej informačnej služby na to, aby to povedal alebo, alebo keď sa nám to nehodí, tak, tak to budeme spochybňovať, tak nad týmto sa treba zamyslieť a ďakujem, pán Kéry, že ste to pomenoval vo svojej rozprave.
16. 6. 2021 14:09:52 - 14:11:52 31. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 596 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďurica, Ondrej (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Ja už sa priznám som celkom stratil nadväznosť na to čo povedal pán kolega Kéry. Viem, že, viem, že jeho reč bola naozaj dobrá a upútali ma tam niektoré, niektoré veci. Teraz si, teraz si skúsim spomenúť len v súvislosti s tým, že sa naozaj povedalo nahlas, že teda rozpustíme Slovenskú informačnú...
===== ... stratil nadväznosť na to, čo povedal pán kolega Kéry. Viem, že, viem, že jeho reč bola naozaj dobrá a upútali ma tam niektoré, niektoré veci, teraz si, teraz si skúsim spomenúť len v súvislosti s tým, že sa naozaj povedalo nahlas, že teda rozpustíme Slovenskú informačnú službu. Ja by som, ja by som len upozornil na to, že aký to, ako my sa tu môžme baviť o tom, že niekto to len tak strelí, povie bez ohľadu na to, že si zrejme neuvedomuje svoju funkciu alebo svoje postavenie v Slovenskej republike alebo vo verejnej, verejnej funkcii, ale zamyslíme sa aj nad tým, aký to dáva signál smerom von do zahraničia k našim susedom, k našim partnerom. Veď my sa tu stále bijeme do pŕs, aké chceme mať nadštandardné vzťahy s našimi zahraničnými partnermi a, a čo je v poriadku samozrejme, ale tieto udalosti, ktoré sa tu udiali, zamyslíme sa nad tým, aký to, aký to vydáva signál smerom von do zahraničia, veď to nie je, nie je celkom normálne, aby sme takto komunikovali a mňa viac ako samotná udalosť, keď sa bavíme o správe Slovenskej informačnej služby, prekvapuje aj to ako sa na to reaguje, čo sa udialo alebo, alebo teda aká je komunikácia od tej chvíle, od toho momentu, že tu sedíme v Národnej rade Slovenskej republiky a niektorí poslanci ja neviem či zámerne alebo z nevedomosti to tu pomaly idú spochybňovať, že nevedia či je to, či je to pravda alebo či to nie je pomaly konšpirácia, tak ja neviem, či už nestačí riaditeľ Slovenskej informačnej služby na to, aby to povedal alebo, alebo keď sa nám to nehodí, tak, tak to budeme spochybňovať, tak nad týmto sa treba zamyslieť a ďakujem, pán Kéry, že ste to pomenoval vo svojej rozprave.
16. 6. 2021 14:09:52 - 14:11:52 31. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 596 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďurica, Ondrej (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Ja už sa priznám som celkom stratil nadväznosť na to čo povedal pán kolega Kéry. Viem, že, viem, že jeho reč bola naozaj dobrá a upútali ma tam niektoré, niektoré veci. Teraz si, teraz si skúsim spomenúť len v súvislosti s tým, že sa naozaj povedalo nahlas, že teda rozpustíme Slovenskú informačnú...
===== ... stratil nadväznosť na to, čo povedal pán kolega Kéry. Viem, že, viem, že jeho reč bola naozaj dobrá a upútali ma tam niektoré, niektoré veci, teraz si, teraz si skúsim spomenúť len v súvislosti s tým, že sa naozaj povedalo nahlas, že teda rozpustíme Slovenskú informačnú službu. Ja by som, ja by som len upozornil na to, že aký to, ako my sa tu môžme baviť o tom, že niekto to len tak strelí, povie bez ohľadu na to, že si zrejme neuvedomuje svoju funkciu alebo svoje postavenie v Slovenskej republike alebo vo verejnej, verejnej funkcii, ale zamyslíme sa aj nad tým, aký to dáva signál smerom von do zahraničia k našim susedom, k našim partnerom. Veď my sa tu stále bijeme do pŕs, aké chceme mať nadštandardné vzťahy s našimi zahraničnými partnermi a, a čo je v poriadku samozrejme, ale tieto udalosti, ktoré sa tu udiali, zamyslíme sa nad tým, aký to, aký to vydáva signál smerom von do zahraničia, veď to nie je, nie je celkom normálne, aby sme takto komunikovali a mňa viac ako samotná udalosť, keď sa bavíme o správe Slovenskej informačnej služby, prekvapuje aj to ako sa na to reaguje, čo sa udialo alebo, alebo teda aká je komunikácia od tej chvíle, od toho momentu, že tu sedíme v Národnej rade Slovenskej republiky a niektorí poslanci ja neviem či zámerne alebo z nevedomosti to tu pomaly idú spochybňovať, že nevedia či je to, či je to pravda alebo či to nie je pomaly konšpirácia, tak ja neviem, či už nestačí riaditeľ Slovenskej informačnej služby na to, aby to povedal alebo, alebo keď sa nám to nehodí, tak, tak to budeme spochybňovať, tak nad týmto sa treba zamyslieť a ďakujem, pán Kéry, že ste to pomenoval vo svojej rozprave.
15. 6. 2021 11:37:02 - 11:38:52 31. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 596 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďurica, Ondrej (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo. Vážený pán minister, vy ste si počas toho ako rozprával pán poslanec Fico, robil poznámky. Ja som veril a dúfal, že mnohé tie obvinenia, keď sa postavíte k tomu pultíku, tak vyvrátite, vysvetlíte a že ma ako občana Slovenskej republiky presvedčíte o tom, že ste človek na mieste a že vám môžem ako občan Slovenskej republiky dôverovať. Napriek tomu ste celý ten svoj príhovor premrhal na nejakú víziu toho ako má vyzerať štát, ako majú fungovať bezpečnostné zložky a nedozvedel som sa naozaj nič z toho všetkého čo tu za viac ako hodinu poslanec Fico povedal.
Ja by som veľmi ocenil a uvítal, keďže tu sedíme a riešime, riešime tento váš problém, aby ste ma presvedčil a vyjadril sa, či to teda nie je problém, či sú to výmysly alebo skutočne je to pravda a zámerne o tom mlčíte, pretože na to nemáte čo povedať. Zároveň si dovoľujem upozorniť aj vás, predpokladám, že to veľmi dobre viete, že tie informácie a celá tá, celá tá problematika, ktorá vysvitla zo správy Slovenskej informačnej služby, že to neboli konšpirácie tak ako ste viackrát spomenul v súvislosti so skutočnosťami, ktoré tu načrtol poslanec Fico, že to jednoducho skutočne bola správa riaditeľa Slovenskej informačnej služby, ktorý ju niekoľkokrát v tomto pléna potvrdil, aj na otázky poslancov povedal, že je to skutočnosť, je to fakt, je to zdokumentované tak, že to môže byť použité v trestnom konaní. Takže okrem tohto faktu, že sa jednalo o správu Slovenskej informačnej služby by som vás naozaj chcel požiadať, aby ste vysvetlili tie obvinenia poslanca Fica. Ďakujem.
28. 5. 2021 11:20:05 - 11:22:05 28. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia - 28.05.2021 Tlač 532 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďurica, Ondrej (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo. Pán kolega Viskupič, ja vám chcem tak isto poďakovať. Nie preto, lebo ste súčasťou koalície a my ako opozícia sa tešíme z toho, že sa tu dejú takéto nejaké roztržky medzi vami, to nie je dôvod prečo vám chcem poďakovať. Ja vám chcem poďakovať preto, lebo na vašom prípade a na vašom konkrétnom príklade tak ako ho tu vidíme a vnímame po všetkom tom čo tu odznelo, som jednoducho pochopil ako funguje Igor Matovič, či už bol v pozícii a vo funkcii predsedu vlády alebo je dnes ministrom financií. To je človek, ktorý jednoducho nepripustí zrejme iný názor a či je odborný alebo je neodborný je to zrejme jedno, proste tam je asi nejaká osobnostná prekážka, ktorá mu bráni vypočuť si názor a nejakým spôsobom ho prijať, akceptovať a chápem aj kolegov, ktorí súhlasia slepo s tým, čo tu predkladá minister financií len presne je to o tej zodpovednosti, je to o tom, či sa budete môcť ľuďom, ale aj sám sebe do zrkadla pozrieť a jednoducho či si ustojíte ten svoj názor a to svoje presvedčenie, ja vám v tomto chcem držať palce a pán kolega, ja vás vnímam a teraz naozaj mňa nezaujímajú čísla ani nejak hlbšie tá problematika, ktorá sa tu preberá, pretože na to sú tu iní odborníci a ľudia, ktorí do toho majú čo povedať, ale ja vás vnímam skutočne po viac ako roku v parlamente ako jedného veľkého dobráka a človeka, ktorý je maximálne ústretový či už v pozícii predsedu výboru alebo pri rokovaniach alebo jednaní s opozičnými alebo s koaličnými partnermi. Takže v tomto zmysle vám držím palce a zachovajte si to svoje presvedčenie a neustúpte, pretože jednáte proste s nebezpečným človekom, ktorý neakceptuje iný názor, akceptuje len to, čo si vymyslí, ale tak aj skončil v jednej funkcii, tak skončí aj v druhej. Ďakujem pekne.
14. 5. 2021 10:10:57 - 10:12:58 28. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 517 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďurica, Ondrej (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo. Pán predseda Národnej rady pán Kollár, ja ozaj chcem oceniť tento váš vstup do tejto debaty. Bol som na myslím, že prvom výbore pre obranu a bezpečnosť po smrti generála Lučanskom, kde sa v podstate celá tá situácia preberala, komentovala a pamätám si na vaše slová a v tej dobe to rozhodne neboli len, len slová. Bolo to taký, taký vážny signál ktorý mi neušiel. Keby ste povedal, že sa s inštitútom kolúznej väzby bude musieť niečo robiť. To bolo po smrti generála Lučankého.
To nebolo, to nebolo za situácie, kedy v kolúznej väzbe sedí pán Pčolinský. Ja oceňujem skutočne aj tento návrh, aj túto iniciatívu, pretože čas beží a my už tu počúvame od ministrov súčasnej vlády niekoľkokrát, že sú pripravení, že sa na tom pracuje, že je vytvorená skupina a že tie veci jednoducho v krátkom čase prinesú do Národnej rady.
Tu je, ale treba si uvedomiť, že toto sú tak veľmi citlivé veci. Toto sú veci, na ktorých naozaj zomiera človek alebo môže zomrieť človek. A toto treba riešiť okamžite. Bez ohľadu na to, či sa to niekomu páči, nepáči, či to niekto vidí ako zámienku alebo to vníma ako účelové. Treba konať a treba riešiť tieto veci, pretože títo ľudia sú stále nevinní.
A to keď ste tu pán predseda spomenul aj úlohu médií, to akým spôsobom ich rodiny rozoberajú médiá, ako je médiami jednoducho pretriasaná rodina ja neviem pána Pčolinského alebo ďalších týchto stále podotýkam nevinných ľudí. Tak to je jedna hanba. A Národná rada by mala v tejto veci konať a vyslať jasný signál, že to nie je normálne. Keď to raz nie je v poriadku. Ďakujem.
13. 5. 2021 17:37:26 - 17:38:40 28. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 517 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďurica, Ondrej (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem, pán predseda. Podporujem to, čo povedal môj kolega Suja, pretože treba si skutočne uvedomiť a myslím, že dnes už ani to netreba viackrát skloňovať, bolo to tu povedané. Tí ľudia sú v prvom rade nevinní a tak sa na nich musí pozerať. Celá táto diskusia alebo celé naše pripomienky nesmerujú k tomu, aby sme sa zastávali zločincov, aby sme jednoducho zľahčovali ich zločiny a nejakým spôsobom to spochybňovali. Pokiaľ ten človek ale nie je právoplatne odsúdený a takýmto spôsobom, ktorým v konečnom dôsledku aj v nedávnej minulosti sa jasne, jasne preukázalo, že ten inštitút nie je nastavený správne, tak je mimoriadne dôležité, aby tu tá diskusia bola, aby sa v pléne Národnej rady urobili kroky, ktoré tento inštitút naozaj dostanú na správnu mieru, aby sa nestávali prípady, ktoré boli na Slovensku medializované, o ktorých Slovensko vie, vedelo, hovorilo, a ktoré v podstate aj veľmi rozdelili spoločnosť na Slovensku. Ďakujem.
12. 5. 2021 15:40:28 - 15:41:42 28. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďurica, Ondrej (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
53.
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Chcem podporiť kolegu Suju, pretože my sme naozaj absolvovali niekoľkohodinové stretnutie s potravinármi, kde sme sa detailne oboznámili s ťažkosťami a s problémami, ktoré tento sektor jednoducho trápia. Mnohé tie veci sú naozaj existenčné pre týchto ľudí a tie čísla a tie údaje, ktoré tu kolega Suja prezentoval, to si nevymyslel. To boli jednoducho veci, ktoré oni dokladali a ktoré, ktoré sú pravdivé a sú tak, ako sú. Skutočne nemajú jednoduchú, nemajú jednoduchú situáciu. Bijú na poplach, dožadujú sa pomoci.
Taká zaujímavosť na záver. Keď sme odchádzali z toho stretnutia, tak nám povedali: Tlmočte v Národnej rade, že pokiaľ nám vláda a zúčastnené jednoducho inštitúcie alebo teda dotknuté ministerstvo nepomáhajú, tak nech nás aspoň nechajú na pokoji. Toto bolo to, čo odznelo na záver.
Ďakujem.
12. 5. 2021 14:08:26 - 14:09:59 28. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďurica, Ondrej (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
8.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja to teda trochu zhrniem, keďže bola obedňajšia prestávka a reagujem na môjho kolegu Kočiša.
My to naozaj podporíme tak, aby to šlo ďalej. Ale zároveň pred tým, ako som si vyžiadal faktickú poznámku, sme hovorili s kolegom Tomášom o tom, že tam bude priestor na diskusiu a na hľadanie tej adresnosti, ktorú my považujeme za pomerne, pomerne dôležitú a zároveň to považujeme za taký slabý, slabý moment tohto návrhu, ktorý je v poriadku a ktorý, ktorý naozaj chceme podporiť, pretože tých ľudí na Slovensku je veľa, ktorým by takáto suma pomohla.
Zároveň však nesmieme mlčať ani o tom, že sú momenty, kedy samotní občania to považujú za nie celkom spravodlivé a vyvážené. Takže ja som rád, že tu je ten priestor a že konštruktívne tu komunikujeme a jednáme normálne o predloženom návrhu zákona.
Mrzí ma a teraz mi odpustite, že nebudem reagovať na kolegu Kočiša, ale mrzí ma, že skutočne pri každom ... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Prosím, reagujte na predrečníka.

Ďurica, Ondrej, poslanec NR SR
... pri každom bode sú tu jednoducho neustále poslanci vládnej koalície, ktorí vyrušujú a snažia sa to dehonestovať takým spôsobom, aký si Národná rada Slovenskej republiky nezaslúži.
Ospravedlňujem sa, pán predsedajúci, musel som to povedať.
Ďakujem pekne.
12. 5. 2021 9:20:41 - 9:21:58 28. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďurica, Ondrej (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
14.
Ďakujem, pán podpredseda, ďakujem rovnako kolegovi Mazurekovi za vysvetlenie, prečo vlastne tento zákon alebo teda prečo túto iniciatívu predstavujeme.
Ja si myslím, že špeciálne táto vláda veľmi dbá na transparentnosť, pokiaľ teda je to úprimné a pokiaľ je to tak, ako tu častokrát hlásajú, tak som presvedčený o tom, že nebude mať problém podporiť tento návrh zákona, pretože skutočne, či už v programovom vyhlásení vlády, alebo v rámci rozpráv, v rámci faktických poznámok, neustále sa tu opakujú hriechy a prešľapy z minulosti a myslím, že toto je pomôcka, ktorú ponúkame tejto vláde a ktorú ponúkame aj koaličným poslancom v tomto pléne, aby jednoducho podporili túto iniciatívu, aby ukázali predovšetkým občanom Slovenskej republiky a najmä svojim voličom, že s tou transparentnosťou a s tou čistotou, ktorú chceli vniesť do politiky na Slovensku, to mysleli a myslia stále úprimne. To znamená, nemám pochybnosti a nebojím sa o to, že by tento návrh zákona nebol z ich strany podporený.
Ďakujem.
11. 5. 2021 18:48:35 - 18:54:31 28. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďurica, Ondrej (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Milé kolegyne, vážení kolegovia, vážený pán Šefčík, aj keď odchádzate, mňa úprimne mrzí, že v súvislosti s predložením takéhoto návrhu zákona sa tu rozbehla táto, podľa mňa, úplne zbytočná debata a úplne zbytočná konfrontácia, napriek tomu však bolo potrebné pomenovať isté súvislosti a zdôrazniť aj ten fakt, že samotná myšlienka na predloženie takéhoto návrhu zákona vznikla práve z pozorovania bývalého predsedu vlády Igora Matoviča. Tým sa netajíme, a to je jednoducho fakt. To bol impulz, ktorý nás naštartoval k tomu, aby sme takýto návrh priniesli. Ja sa budem držať, alebo budem sa snažiť držať takej tej vecnej roviny a nebudem tu reagovať ani na to, čo tu bolo povedané, ani na rôzne obvinenia a rôzne klamstvá, ktoré v súvislosti s našimi menami zazneli, ale skúste si, vážení kolegovia, predstaviť situáciu, že tento zákon by nepredkladal Suja, Mazurek ani Ďurica, jednoducho, že by tento zákon, alebo jeho návrh na tejto pôde bol predmetom schvaľovania, alebo neschvaľovania.
Dnes sú profesionálni vojaci okrem iných testov, podrobení aj psychologickým testom. To isté platí pre policajtov, to isté platí pre mnohé iné profesie. Ja nevidím skutočne nič zlé na tom, aby v tak citlivom politickom prostredí, v tak citlivom medzinárodnom prostredí, kde politik je vystavený obrovským tlakom, či už na domácej, alebo medzinárodnej scéne, aby tu nemohlo byť pravidlo, že funkcionári, ministri, predsedovia vlád, v našom prípade predseda vlády, hej, hovoríme o jednom, ja nevidím dôvod prečo by nemali títo ľudia, ktorí sú menovaní do tých funkcií, to znamená nie volení ako tu bolo povedané, že ľudia sa rozhodnú a zvolia si. Nie, toto sú funkcie, alebo toto sú pozície, ktoré sú menované, ja nevidím dôvod, prečo by nemohli títo ľudia, alebo nemali by títo ľudia mať taký základný psychologický test ako majú dnes všetky tie profesie, ktoré som vymenoval.
Myslím si, že tá zodpovednosť a dôležitosť funkcie, ktorú vykonáva či už minister, alebo predseda vlády, že jednoducho si to vyžaduje a že to dáva aj určitú vážnosť. Zoberte si určitý paradox, príslušníci Policajného zboru sú držiteľmi psychotestov, prešli psychotestom. Môže sa stať situácia, že ich v určitom momente, za určitých okolností, v ťažkej situácii bude mať riadiť minister, ktorý takéto testy nemá, pretože to nie je povinnosť, jednoducho ich nemá. Bol vymenovaný na základe nejakých dohôd, alebo nejakého výberu koalície, bol vymenovaný do funkcie, má veliť, alebo riadiť, alebo organizovať jednoducho príslušníkov Policajného zboru, ale sám nie je tak kvalifikovaný ako sú všetci ostatní príslušníci Policajného zboru. Skutočne nevidím na tomto návrhu zákona, na tejto iniciatíve nič zlé. Skúsme si zatvoriť oči, skúsme si odmyslieť tie mená Mazurek, Suja, Ďurica, skúsme si odmyslieť hnutie Republika aj Matoviča áno, pretože ja si myslím, že napriek tomu, že bol spúšťačom tejto myšlienky, nepotrebuje, nepotrebuje viacej času a a viac priestoru v súvislosti s týmto návrhu zákona, povedané bolo až, až. Myslím si, kolegovia, kolegyne, že tento návrh zákona má svoje miesto na politickej scéne, že to nie je nič extrémistické ani výnimočné. Sú profesie, sú tisíce ľudí, ktorí pracujú, ktorí majú obrovskú zodpovednosť, vykonávajú ťažké povolanie, zodpovedné a majú psychotesty a nikto z nich sa nad tým nezamýšľa ani zamestnávateľ, ani samotní príslušníci, jednoducho je to jeden z normálnych bodov, jedna z normálnych podmienok. Opakujem, bavíme sa o funkcii, ktorá je menovaná v prípade politikov. Takže skutočne pri všetkej úcte, ja nechcem ani útočiť, pánovi Šefčíkovi o mojom odsúdení poviem svoje, pretože chcem, aby to zaznelo, nie je to pravda, ja som samozrejme nebol odsúdený. Súdil som sa s médiom, ten súd som prehral, pretože s médiami sa bojuje ťažko, ale nebol som odsúdený, ale ja vám to veľmi, veľmi rád vysvetlím dopodrobna, aby ste mali len základnú informáciu, neberte to ako útok, alebo ako, ako nejaký pokus vás zosmiešniť, alebo nejakým spôsobom zdehonestovať, nie.
Žiadam vás o podporu tohto návrhu zákona a skutočne treba naňho pozerať racionálne a treba sa pozerať na jeho vecnú stránku. Nie na predkladateľov ani na okolnosti, ktoré jednoducho predchádzali tomu, aby sme s týmto návrhom zákona prišli. Ďakujem vám všetkým za pozornosť.
7. 5. 2021 9:50:21 - 9:52:22 28. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďurica, Ondrej (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo pán podpredseda. Pán kolega Marcinčin ja vám veľmi pekne tak isto ďakujem za to, že ste túto otázku otvoril, pretože keby tieto podnety alebo tieto myšlienky prišli od nás tak by mohli byť trošku spochybnené a mohlo by to vyvolať alebo budiť dojem, že sme nejako zaujatí. Vôbec to nie je pravda. Skutočnosť je taká, že autorita ale aj bezpečnosť pedagógov je dnes naozaj v mnohých, mnohých školách veľmi, veľmi ohrozená. Tí pedagógovia, učiteľky volajú o pomoc, majú dennodenné problémy. Privolávajú políciu. Polícia aj na základe toho, čo tu bolo spomenuté, na základe mnohých medializovaných udalostí, jednoducho dovolím si povedať, sa bojí, bojí konať pretože je tu obrovské riziko, že tie prípady, pokiaľ by sa riešili, pokiaľ by sa naozaj v tej právnej rovine šli riešiť, tak by tí policajti nie že boli pochválení, ale by boli postavení pred inšpekciu, by boli postavení pred média, by boli lynčovaní, pretože takáto atmosféra, sa tu vytvorila. Skutočnosť je taká, že nielen na východnom Slovensku kde to môj kolega pomenoval, ale aj na západnom Slovensku, pretože mám v rodine mám pedagógov poznám mnohých pedagógov ako kolegov , jednoducho tých rodinných príslušníkov, ktorí sa veľmi, veľmi sťažujú na stav, ktorý tam je, kedy pedagóg napomenie žiakov a výsledok je taký priatelia, že vedenie školy tieto veci zámerne ututláva, pretože si uvedomuje dôsledky, uvedomuje si, čo to prináša so sebou riešenie týchto vecí a výsledok je taký, že pedagóg, učiteľka, ktorá ide po svoje práci domov, tak ju jednoducho čakajú tlupy, tlupy týchto problémových všelijakých žiakov a ich rodičov, ktorí si to potom takýmto spôsobom s tou učiteľkou vybavujú. Toto je stav a potom rodičia svoje deti dávajú na iné školy a cestujú ...
5. 5. 2021 16:48:08 - 16:49:01 28. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďurica, Ondrej (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
120.
Ďakujem, pán podpredseda. Ak by sme mali byť objektívni a spravodliví, tak by sme si museli uvedomiť, že každý ten režim má svoje nastavenie a jednoducho nejakým spôsobom funguje. Takisto tam fungujú či už vojaci, policajti, alebo príslušníci bezpečnostných zložiek. Teraz to nejak kategorizovať alebo posudzovať, s odstupom času otvárať túto tému mi príde maximálne nevhodné. Momentálne je v ozbrojených silách Slovenskej republiky veľká časť profesionálnych vojakov, ktorá nesúhlasí s našou účasťou v NATO a majú s tým veľký problém. Jednoducho každý režim, každá doba má to svoje. A takto by sme to mali posudzovať.
Ďakujem.
5. 5. 2021 16:19:52 - 16:21:11 28. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďurica, Ondrej (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
94.
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Nechcem hovoriť nejak zoširoka k tejto téme, pretože tu počúvam názory z jednej, z druhej strany, ale trošku som sa pristavil pri takom výraze, že vyrovnanie sa s minulosťou. To je tak široká téma. A ja sa chcem naozaj opýtať aj predkladateľov a chcem sa spýtať aj poslancov, ktorí tu jednoducho vystúpili doteraz, či si skutočne myslíme, alebo sme presvedčení, že ako poslanci Národnej rady Slovenskej republiky v tejto chvíli zastupujeme občanov Slovenskej republiky, či občanov dnes toto najviac na Slovensku trápi, pretože ja mám pocit a som presvedčený, že toto ich vôbec, ale vôbec netrápi. Vyrovnanie sa s komunistickou minulosťou a ešte ďalej a stále ďalej, tá história, to je tak široká téma a my tu s takým oduševnením sa ideme byť za tieto témy, alebo nie my, ale mnohí z vás, že skutočne pochybujem o tom, že keď si dnešný deň alebo dnešný záznam z Národnej rady pozrú občania, tak budú veľmi sklamaní, čo celé hodiny riešili poslanci Národnej rady.
Ďakujem.
5. 5. 2021 10:06:43 - 10:08:11 28. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďurica, Ondrej (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
54.
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Štandardne som očakával, že kolega Pročko vytiahne nejakú jedovatú zbraň. Ja som v najlepšej viere podporil to, aby sa v tejto veci jednoducho spravil poriadok, pretože to nie je tajomstvom, to je všeobecne známa vec, že boli prípady, kedy sa prostriedky jednoducho zneužili a neboli adresované tam, kde boli určené. To bolo všetko, čo som chcel povedať. Zároveň som vyjadril presvedčenie a nádej, že súčasná reprezentácia a aj kolegovia poslanci, ktorí sa k tomuto návrhu prihlásili a ktorí ho prezentujú, budú tieto veci veľmi citlivo a veľmi dôrazne sledovať.
K tým veciam alebo k tej otázke, ktorú položil pán Pročko, že či sa v tejto, v týchto kauzách nejakým spôsobom niečo dialo alebo že či to naša strana v minulosti alebo v súčasnosti niekde posunula, tak mu môžem povedať, že áno, posunula to, a bližšie to určite pánovi Pročkovi vysvetlím. Budem mať všetky podklady, aby som mu povedal, v akej to je rovine, kde to skončilo, na čom to stroskotalo, prečo sa veci nedotiahli do konca. Takže ja naozaj som vyjadril len nádej a presvedčenie, že sa konečne tieto veci dajú na pravú mieru.
Ďakujem pekne.
5. 5. 2021 10:01:13 - 10:02:15 28. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďurica, Ondrej (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
46.
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Ja sa teším, že je tu taká iniciatíva, ktorá by mala zamedziť práve zneužívaniu týchto prostriedkov. Verím, že budete strážiť a kontrolovať tieto veci, pretože my máme v strane človeka, ktorý sa tomu špeciálne venuje a už v minulosti prišiel na závažné pochybenia v tejto oblasti, kedy prostriedky, ktoré boli vyčlenené, vôbec neskončili tam, kde mali, a jednoducho keby boli efektívne tieto všetky peniaze použité, tak už tie rôzne kultúrne centrá a rôzne inštitúcie by mali vydláždenú zlatú cestu k tým svojim, k tým svojim budovám. Takže ja verím, že budete v tomto naozaj pozorní a že budete kritickí aj voči práve predstaviteľom týchto národnostných menšín a etnických skupín, pretože mnohí ich predstavitelia sa podieľali na tom, že tie prostriedky nekončili tam, kde boli určené.
Ďakujem pekne.

Deň v parlamente

<- ->