Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
22. 10. 2021 13:36:52 - 13:40:42 48. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 733 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďurica, Ondrej (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ja budem veľmi stručný, pretože myslím, že tento návrh zákona bol pánom Dr. Urbanom pomerne jednoznačne pomenovaný, vysvetlený. Myslím, že vo svojej podstate sa jedná o tému, ktorá je pomerne jednoznačná. Ak sa pozrieme na jeho podstatu, tak musíme prísť k záveru, že sa jedná predovšetkým o ochranu detí, či už na školách, alebo v predškolských zariadeniach, o ochranu detí, akejsi morálky, slušnosti, v pozícii vystupujúcich médií, alebo, alebo pozícii médií, ktoré jednoducho sú súčasťou nášho sveta a ktoré dnes veľmi agresívne a veľmi jednoznačne útočia aj na túto zraniteľnú časť obyvateľstva, práve na mládež a na deti.
Čo sa týka takých tých detailov, ktoré so sebou tento návrh zákona prináša, ja predpokladám, že sa budú hľadať slovíčka, že sa budú hľadať dôvody ako ho nepodporiť, ale vo svojej podstate ide asi o to, aby rodičia nemuseli žasnúť nad tým aké spôsoby, aké prostriedky sú do výkonného procesu na školách, alebo v predškolských zariadeniach vnášané, aby rodičia nemuseli žasnúť nad tým, že keď si dieťa o 14, 15, 16 hodine zapne televíziu, tak budú zhrození nad tým, čoho sú deti svedkami. Či je to sexualita, či je to násilie, či sú to proste agresívne, agresívne typy relácií, ktoré majú obrovský vplyv na tú citlivú a zraniteľnú dušu dieťaťa a mladej populácie.
Chcem vás požiadať, aby ste na tento zákon pozerali naozaj triezvo, aby ste v ňom nehľadali zámienky ako ho nepodporiť, ale aby ste sa pozreli na všetky dopady, všetky negatívne dopady, ktoré dnes všade okolo nás bez toho, aby sme pozerali skutočne politiky a objektívne, aby ste ich brali do úvahy. Jednoducho máme pocit a myslíme si, sme o tom presvedčení, že násilia, sexuality a takého toho nezdravého príkladu je zo strany médií na mládež a na deti príliš veľa, že sa tu dnes nemusíme baviť o tom, čo je vysielané po 22.00 hodine, ale skutočne tie relácie a obsah, alebo tá forma akou je to veľmi agresívne prezentované, majú priamy dopad práve na naše deti a na mladých. Z tohto dôvodu vás chcem naozaj požiadať ešte raz o podporu tohto návrhu zákona, pokiaľ budete mať nejakú diskusiu, resp. pokiaľ budete mať pripomienky, sme otvorení každej, každej diskusii. Urobili sme to aj v minulosti, urobili sme to pred pár dňami, alebo týždňami, keď sa tu veľmi diskutovalo na túto tému. Nám ide naozaj o to, aby sme tento trend, ktorý nie je správny, aby sme ho z pozície štátu, z pozície legislatívy
===== Urobili sme to aj v minulosti, urobili sme to pred pár dňami, alebo týždňami keď sa tu veľmi diskutovalo na túto tému. Nám ide naozaj o to, aby sme tento trend, ktorý nie je správny, aby sme ho z pozície štátu, z pozície legislatívy niekde zastavili a niekde mu dali mantinely. Pretože to čoho sme svedkami, to z nášho pohľadu nie je normálne, nie je to zdravé pre vývin ten malej detskej citlivej duše. Ďakujem pekne.
22. 10. 2021 13:36:52 - 13:40:42 48. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 733 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďurica, Ondrej (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ja budem veľmi stručný, pretože myslím, že tento návrh zákona bol pánom Dr. Urbanom pomerne jednoznačne pomenovaný, vysvetlený. Myslím, že vo svojej podstate sa jedná o tému, ktorá je pomerne jednoznačná. Ak sa pozrieme na jeho podstatu, tak musíme prísť k záveru, že sa jedná predovšetkým o ochranu detí, či už na školách, alebo v predškolských zariadeniach, o ochranu detí, akejsi morálky, slušnosti, v pozícii vystupujúcich médií, alebo, alebo pozícii médií, ktoré jednoducho sú súčasťou nášho sveta a ktoré dnes veľmi agresívne a veľmi jednoznačne útočia aj na túto zraniteľnú časť obyvateľstva, práve na mládež a na deti.
Čo sa týka takých tých detailov, ktoré so sebou tento návrh zákona prináša, ja predpokladám, že sa budú hľadať slovíčka, že sa budú hľadať dôvody ako ho nepodporiť, ale vo svojej podstate ide asi o to, aby rodičia nemuseli žasnúť nad tým aké spôsoby, aké prostriedky sú do výkonného procesu na školách, alebo v predškolských zariadeniach vnášané, aby rodičia nemuseli žasnúť nad tým, že keď si dieťa o 14, 15, 16 hodine zapne televíziu, tak budú zhrození nad tým, čoho sú deti svedkami. Či je to sexualita, či je to násilie, či sú to proste agresívne, agresívne typy relácií, ktoré majú obrovský vplyv na tú citlivú a zraniteľnú dušu dieťaťa a mladej populácie.
Chcem vás požiadať, aby ste na tento zákon pozerali naozaj triezvo, aby ste v ňom nehľadali zámienky ako ho nepodporiť, ale aby ste sa pozreli na všetky dopady, všetky negatívne dopady, ktoré dnes všade okolo nás bez toho, aby sme pozerali skutočne politiky a objektívne, aby ste ich brali do úvahy. Jednoducho máme pocit a myslíme si, sme o tom presvedčení, že násilia, sexuality a takého toho nezdravého príkladu je zo strany médií na mládež a na deti príliš veľa, že sa tu dnes nemusíme baviť o tom, čo je vysielané po 22.00 hodine, ale skutočne tie relácie a obsah, alebo tá forma akou je to veľmi agresívne prezentované, majú priamy dopad práve na naše deti a na mladých. Z tohto dôvodu vás chcem naozaj požiadať ešte raz o podporu tohto návrhu zákona, pokiaľ budete mať nejakú diskusiu, resp. pokiaľ budete mať pripomienky, sme otvorení každej, každej diskusii. Urobili sme to aj v minulosti, urobili sme to pred pár dňami, alebo týždňami, keď sa tu veľmi diskutovalo na túto tému. Nám ide naozaj o to, aby sme tento trend, ktorý nie je správny, aby sme ho z pozície štátu, z pozície legislatívy
===== Urobili sme to aj v minulosti, urobili sme to pred pár dňami, alebo týždňami keď sa tu veľmi diskutovalo na túto tému. Nám ide naozaj o to, aby sme tento trend, ktorý nie je správny, aby sme ho z pozície štátu, z pozície legislatívy niekde zastavili a niekde mu dali mantinely. Pretože to čoho sme svedkami, to z nášho pohľadu nie je normálne, nie je to zdravé pre vývin ten malej detskej citlivej duše. Ďakujem pekne.
22. 10. 2021 13:36:52 - 13:40:42 48. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 733 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďurica, Ondrej (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ja budem veľmi stručný, pretože myslím, že tento návrh zákona bol pánom Dr. Urbanom pomerne jednoznačne pomenovaný, vysvetlený. Myslím, že vo svojej podstate sa jedná o tému, ktorá je pomerne jednoznačná. Ak sa pozrieme na jeho podstatu, tak musíme prísť k záveru, že sa jedná predovšetkým o ochranu detí, či už na školách, alebo v predškolských zariadeniach, o ochranu detí, akejsi morálky, slušnosti, v pozícii vystupujúcich médií, alebo, alebo pozícii médií, ktoré jednoducho sú súčasťou nášho sveta a ktoré dnes veľmi agresívne a veľmi jednoznačne útočia aj na túto zraniteľnú časť obyvateľstva, práve na mládež a na deti.
Čo sa týka takých tých detailov, ktoré so sebou tento návrh zákona prináša, ja predpokladám, že sa budú hľadať slovíčka, že sa budú hľadať dôvody ako ho nepodporiť, ale vo svojej podstate ide asi o to, aby rodičia nemuseli žasnúť nad tým aké spôsoby, aké prostriedky sú do výkonného procesu na školách, alebo v predškolských zariadeniach vnášané, aby rodičia nemuseli žasnúť nad tým, že keď si dieťa o 14, 15, 16 hodine zapne televíziu, tak budú zhrození nad tým, čoho sú deti svedkami. Či je to sexualita, či je to násilie, či sú to proste agresívne, agresívne typy relácií, ktoré majú obrovský vplyv na tú citlivú a zraniteľnú dušu dieťaťa a mladej populácie.
Chcem vás požiadať, aby ste na tento zákon pozerali naozaj triezvo, aby ste v ňom nehľadali zámienky ako ho nepodporiť, ale aby ste sa pozreli na všetky dopady, všetky negatívne dopady, ktoré dnes všade okolo nás bez toho, aby sme pozerali skutočne politiky a objektívne, aby ste ich brali do úvahy. Jednoducho máme pocit a myslíme si, sme o tom presvedčení, že násilia, sexuality a takého toho nezdravého príkladu je zo strany médií na mládež a na deti príliš veľa, že sa tu dnes nemusíme baviť o tom, čo je vysielané po 22.00 hodine, ale skutočne tie relácie a obsah, alebo tá forma akou je to veľmi agresívne prezentované, majú priamy dopad práve na naše deti a na mladých. Z tohto dôvodu vás chcem naozaj požiadať ešte raz o podporu tohto návrhu zákona, pokiaľ budete mať nejakú diskusiu, resp. pokiaľ budete mať pripomienky, sme otvorení každej, každej diskusii. Urobili sme to aj v minulosti, urobili sme to pred pár dňami, alebo týždňami, keď sa tu veľmi diskutovalo na túto tému. Nám ide naozaj o to, aby sme tento trend, ktorý nie je správny, aby sme ho z pozície štátu, z pozície legislatívy
===== Urobili sme to aj v minulosti, urobili sme to pred pár dňami, alebo týždňami keď sa tu veľmi diskutovalo na túto tému. Nám ide naozaj o to, aby sme tento trend, ktorý nie je správny, aby sme ho z pozície štátu, z pozície legislatívy niekde zastavili a niekde mu dali mantinely. Pretože to čoho sme svedkami, to z nášho pohľadu nie je normálne, nie je to zdravé pre vývin ten malej detskej citlivej duše. Ďakujem pekne.
22. 10. 2021 13:36:52 - 13:40:42 48. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 733 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďurica, Ondrej (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ja budem veľmi stručný, pretože myslím, že tento návrh zákona bol pánom Dr. Urbanom pomerne jednoznačne pomenovaný, vysvetlený. Myslím, že vo svojej podstate sa jedná o tému, ktorá je pomerne jednoznačná. Ak sa pozrieme na jeho podstatu, tak musíme prísť k záveru, že sa jedná predovšetkým o ochranu detí, či už na školách, alebo v predškolských zariadeniach, o ochranu detí, akejsi morálky, slušnosti, v pozícii vystupujúcich médií, alebo, alebo pozícii médií, ktoré jednoducho sú súčasťou nášho sveta a ktoré dnes veľmi agresívne a veľmi jednoznačne útočia aj na túto zraniteľnú časť obyvateľstva, práve na mládež a na deti.
Čo sa týka takých tých detailov, ktoré so sebou tento návrh zákona prináša, ja predpokladám, že sa budú hľadať slovíčka, že sa budú hľadať dôvody ako ho nepodporiť, ale vo svojej podstate ide asi o to, aby rodičia nemuseli žasnúť nad tým aké spôsoby, aké prostriedky sú do výkonného procesu na školách, alebo v predškolských zariadeniach vnášané, aby rodičia nemuseli žasnúť nad tým, že keď si dieťa o 14, 15, 16 hodine zapne televíziu, tak budú zhrození nad tým, čoho sú deti svedkami. Či je to sexualita, či je to násilie, či sú to proste agresívne, agresívne typy relácií, ktoré majú obrovský vplyv na tú citlivú a zraniteľnú dušu dieťaťa a mladej populácie.
Chcem vás požiadať, aby ste na tento zákon pozerali naozaj triezvo, aby ste v ňom nehľadali zámienky ako ho nepodporiť, ale aby ste sa pozreli na všetky dopady, všetky negatívne dopady, ktoré dnes všade okolo nás bez toho, aby sme pozerali skutočne politiky a objektívne, aby ste ich brali do úvahy. Jednoducho máme pocit a myslíme si, sme o tom presvedčení, že násilia, sexuality a takého toho nezdravého príkladu je zo strany médií na mládež a na deti príliš veľa, že sa tu dnes nemusíme baviť o tom, čo je vysielané po 22.00 hodine, ale skutočne tie relácie a obsah, alebo tá forma akou je to veľmi agresívne prezentované, majú priamy dopad práve na naše deti a na mladých. Z tohto dôvodu vás chcem naozaj požiadať ešte raz o podporu tohto návrhu zákona, pokiaľ budete mať nejakú diskusiu, resp. pokiaľ budete mať pripomienky, sme otvorení každej, každej diskusii. Urobili sme to aj v minulosti, urobili sme to pred pár dňami, alebo týždňami, keď sa tu veľmi diskutovalo na túto tému. Nám ide naozaj o to, aby sme tento trend, ktorý nie je správny, aby sme ho z pozície štátu, z pozície legislatívy
===== Urobili sme to aj v minulosti, urobili sme to pred pár dňami, alebo týždňami keď sa tu veľmi diskutovalo na túto tému. Nám ide naozaj o to, aby sme tento trend, ktorý nie je správny, aby sme ho z pozície štátu, z pozície legislatívy niekde zastavili a niekde mu dali mantinely. Pretože to čoho sme svedkami, to z nášho pohľadu nie je normálne, nie je to zdravé pre vývin ten malej detskej citlivej duše. Ďakujem pekne.
22. 10. 2021 12:08:05 - 12:09:55 48. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 698 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďurica, Ondrej (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pán podpredseda. Pán kolega Žiak, musím reagovať v skratke, pretože vy sa snažíte ten návrh zákona nejakým spôsobom zosmiešniť a vkladáte nám do úst, to čo sme nikdy nepovedali a de fakto nás staviate do pozície, že my návrhom tohto zákona razíme líniu, že tradičná rodina, je rodina kde naozaj muž pod vplyvom alkoholu príde domov a zbije svoju manželku a nedaj bože ešte deti. Ja chcem aby tu zaznelo celkom otvorene a jasne na hlas, že to tak nie je, že to nie je pre nás model normálnosti, model tradičnej rodiny, tak ako o ňom hovoríme a nie je to nikde napísané ani v tom zákone, ani v tom teda predkladanom návrhu, že tu na niekoho útočíme, alebo že nám leží v žalúdku nejaká iná forma spolunažívania alebo ľudia, proste krotí majú na vec iný názor. Ja si myslím, že je úplne legitímne a normálne keď poslanci Národnej rady, ktorí majú v tejto otázke určitý názor predkladajú takýto návrh zákona bez ohľadu na to, kto si s opozičných kolegov alebo v tomto prípade teda vás ako koaličného poslanca, čo si o tom myslíte. Vy ste nastavený hodnotovo, to nie je, to nie je obsahom toho predkladaného návrhu zákona, takže mňa mrzí, že to takýmto spôsobom zosmiešňujete a že to staviate do pozície ako keby my ktorí tento návrh zákona predkladáme sme vnímali tradičnú rodinu a tieto hodnotové otázky v takomto extréme v akom to vy vo svojej poznámke alebo vo svojej rozprave predstavujete.
22. 10. 2021 11:56:02 - 11:57:56 48. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 698 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďurica, Ondrej (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem za slovo pán podpredseda. Ďakujem rovnako kolegovi Kočišovi, za jeho príspevok a za objasnenie tohto návrhu zákona, samozrejme nie je, nie je cieľom tohto návrhu zákona niekoho diskriminovať, to bolo povedané v úvode. Bavíme sa tu o tom, že je naozaj v dnešnej dobe pri rôznych trendoch, ktoré prichádzajú zo západnej Európy a ktorých sme svedkami. V tom balíku tej ochrany rodiny, tej ochrany tradičných hodnôt a dovolím si povedať v tomto pléne aj ochrany normálnosti, jednoducho nastaviť tie pravidlá, nastaviť tie procesy tak, aby toto bolo jasne definované, aby pojem rodina nebol nejakým spôsobom ani zľahčovaný, ani prekrúcaný a to je práve cieľom tohto návrhu zákona, takže ja si myslím, že nie je priestor na to, aby sa tu vypichovali určité veci z kontextu, aby sa tu niektoré veci komentovali rôznymi posmeškami, to vôbec nie je obsahom tohto návrhu zákona. Jeho cieľom je skutočne len prihlásiť sa k tradičným modelom, prihlásiť sa k normálnosti a jednoznačne odmietnuť rôzne tie trendy pri ktorých človeku ostáva rozum stáť a ktoré dnes sú v západnej Európe absolútne bežné a ktoré prichádzajú síce pomaly, prichádzajú veľmi nenápadne, často veľmi sofistikovane ale to je úlohou štátu aby, aby toto presne vedel identifikovať a vedel proti tomu nastaviť obranný mechanizmus v zmysle ochrany tradičnej rodiny. Ďakujem pekne.
6. 10. 2021 14:51:55 - 14:53:02 40. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 673 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďurica, Ondrej (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Pán kolega, ja vám len chcem pripomenúť, ak som vás správne pochopil, vo vašej reči vy ste kritizoval kritiku na vás ako poslancov koalície. Ja vám chcem len pripomenúť, že tá kritika bola mierená od predrečníkov, alebo od účastníkov rozpráv a faktických vyslovene a konkrétne na poslancov toho tzv. konzervatívneho krídla. Od vás pri všetkej úcte, neberte to ako nejakú výčitku, ale od vás nikto nečaká iný postoj. Vaše, vaše nejaké názory sú pomerne, pomerne jasné, takže tá kritika, ktorú ste vy tu kritizoval, že bola, bola spomínaná a smerovala k poslancom koalície, naozaj patrila tým, ktorí tu tieto hodnotové veci zastávajú a ktorí veľmi, veľmi často a veľmi nahlas o tom hovoria, ale práve to hlasovanie, a ten konkrétny moment potom vyzerá úplne inak. Takže len toľko na upresnenie.
Ďakujem.
6. 10. 2021 14:29:46 - 14:31:04 40. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 673 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďurica, Ondrej (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Pán kolega Čepček, ja musím reagovať v skratke, pretože chcem vás podporiť. Vy ste v rozprave rozprával a samozrejme, že to dávalo zmysel napriek poznámkam a určitej dezinterpretácii kolegov, ktorí zase vytiahli jednu, dve vetičky a trošku zosmiešnili tú vašu rozpravu. Ja vám chcem poďakovať a vyjadriť vám veľkú podporu za to, že ste v momente, kedy ste pochopili situáciu aj v parlamentnej matematike, ale aj celkovo pozíciu tých hodnotových tém v tejto koalícii, že ste odišiel a že ste jednoducho tieto veci v sebe nedusil a že ste sa zachoval tak ako ste sa zachoval, ako ste to cítil, takže k samotnej rozprave ja nebudem hovoriť, tam to bolo pre mňa úplne jasné, kto chce, tak to počuje, kto nechce, tak to bude zosmiešňovať a znevažovať. Ešte raz vám veľmi pekne ďakujem za váš postoj, kiež by sa každý z tých poslancov, ktorí sa vyjadrujú k týmto zásadným hodnotovým, pre nich zásadným otázkam, dokázali rozhodnúť a postaviť k situácii podobne. Ďakujem.
6. 10. 2021 14:12:00 - 14:14:00 40. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 673 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďurica, Ondrej (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo. Takisto ďakujem kolegovi Tarabovi za svetlo, ktoré vniesol do tejto situácie, pretože po mnohých faktických poznámkach a po mnohých diskusiách a rozpravách sa tu akosi stráca celková tá pointa a ten základ, na ktorom je postavený prípadný úspech alebo neúspech navrhovaných zákonov.
Naozaj je čas asi úplne jasne a nahlas pomenovať veci a povedať, že v hodnotových otázkach a v návrhoch, ktoré naozaj sú postavené na hodnotovom základe a snažia sa pomôcť rodinám, deťom, na tom všetkom sa zhodneme, na tom všetko vieme veľa porozprávať, ale dôležité je to, aby pri hlasovaní jednoducho bola jasná podpora a bol jasne daný signál, či ten poslanec alebo to dané konzervatívne krídlo len rozpráva, alebo aj hlasuje a konkrétnymi krokmi pomôže, aby tento návrh zákona bol prijatý.
Mňa veľmi vyrušuje to, že je tu časť poslancov v Národnej rade a bez ohľadu na to, či sú z koalície, z opozície, ktorí veľmi pekne rozprávajú, veľmi veľa toho nasľubovali v týchto témach, ale keď príde, ako sa hovorí na Slovensku, k lámaniu chleba, tak nedokážu proste stáť za tým svojím názorom. A bolo to tu dnes povedané práve kolegom Tarabom. Ja si dám tú námahu, hoci to nie je môj štýl, ale ja naozaj tu asi poskladám a postrihám jedno minútové video, kde tieto veci budú absolútne jasne dané do svetla, aby sme pochopili na Slovensku, prečo tieto veci neprechádzajú a prečo naopak, druhá strana má takú ľahkú cestu k úspe... (Prerušenie rokovania časomerom.)
1. 10. 2021 9:52:39 - 9:54:39 40. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďurica, Ondrej (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
26.
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Ja sa priznám, vážení kolegovia a kolegyne, že ja som dal faktickú poznámku bez toho, bez toho, aby som mal nejakú konkrétnu myšlienku v reakcii na to, čo povedal pán generálny prokurátor. Pán generálny prokurátor, ja som však predpokladal, že moji kolegovia v tých faktických poznámkach povedia kopec neodborných záverov a povedia kopec poloprávd a nezmyslov. A potvrdilo sa to a v tejto chvíli musím reagovať na to, čo ste povedal aj vy, pán generálny prokurátor, a to je síce prípad, kedy sme sedeli na výbore pre obranu a bezpečnosť a kedy ste veľmi detailne a podobne vysvetľovali prípad Vietnamca. Nemôžem reagovať na jedného z predrečníkov, ktorý vám vytkol, že ste na tom výbore reagoval veľmi podráždene a že ste dokonca povedal, že ak takto bude výbor rokovať, tak na ten výbor zvážite svoju ďalšiu účasť alebo neúčasť.
No ja chcem, vážení kolegovia, pripomenúť, keďže som bol na tom výbore, tak jednoducho otázky, ktoré po hodine a pol prichádzali na generálneho prokurátora, boli niekoľkokrát počas tej hodiny a pol zodpovedané z pozície generálneho prokurátora, to znamená, že boli vyslovene, vyslovene sa opakujúce. Boli absolútne neodborné, pretože generálny prokurátor sa držal faktov, vysvetlil niekoľkokrát sporné body, ktoré poslanci vnímali ako nejaké otázne, napriek tomu neustali v tom, v tom, v tom, v tom svojom snažení dostať ho do pozície, kedy snáď pod tlakom alebo pod váhou tej situácie povie, že áno, prepáčte, pomýlil som sa a poviem to, čo chcete počuť, alebo to čo chce počuť Tódová z Denníka N. Takáto je realita!
30. 9. 2021 18:39:18 - 18:41:18 40. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďurica, Ondrej (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pán predseda. Pán kolega Baránik, ja už som tu pred časom spomenul, že mám úctu k vášmu veku aj k vašim životným skúsenostiam a preto budem sa snažiť byť bez emócií a skúsim povedať veľmi slušne a pokojne to, čo mám na srdci. Na základe toho, čo ste vy tu komunikoval vo svojej rozprave, ja mám dlhodobo pocit, že vy síce pomenúvate veci a hovoríte a znášate kritiku, ale hovoríte to veľmi povrchne, hovoríte to nepresne. Citujete veci, ktoré sú absolútne, či už v otázke pojmov alebo v otázke logiky tak nečitateľné, že dovolím si tvrdiť, že polovica pléna, ktorá je teraz účastná tejto schôdze nerozumie tomu, čo hovoríte a hlavne ja musím reagovať na to, že ste obvinili, obvinili pána generálneho prokurátora z mnohých, mnohých, vecí, ktoré nikdy nepovedal, ktoré ste jednoducho prekrútili...
===== toho pléna, ktorá je teraz účastná tejto schôdze nerozumie tomu čo hovoríte a hlavne ja musím reagovať nato, že ste obvinili, obvinili pána generálneho prokurátora z mnohých, mnohých vecí, ktoré nikdy nepovedal, ktoré ste jednoducho prekrútili, ktoré sme počuli z jeho úst či dnes alebo včera a vy si to, vy si to jednoducho vyfarbíte a vykreslíte ako chcete a takto to tu podávate. Hovoríte tu o kauze "Vietnamec" zase sa opriem o to, že som člen výboru, na ktorom sa to prejednávalo, jednoducho generálny prokurátor tam jasne pomenoval fakty, konkrétne veci, ktoré boli sporné z pohľadu otázok poslancov a všetci boli, všetci boli jednoducho informovaní do úrovne do ktorej informovaní mohli byť. A vy sa proste postavíte a vy ti v jednej vete, nemáte problém povedať, že tam sa stal zločin, toto bolo zamlčané toto bolo zrušené obvinenie alebo, alebo zabránené nejakému vyšetrovaniu. Veď pán poslanec, vy ste starý poslanec myslím služobne a aj váš vek už by mal trošku vnášať do tej vašej diskusie alebo do tých vašich príspevkov trošku vecnosti a pravdy hlavne.
30. 9. 2021 18:39:18 - 18:41:18 40. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďurica, Ondrej (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pán predseda. Pán kolega Baránik, ja už som tu pred časom spomenul, že mám úctu k vášmu veku aj k vašim životným skúsenostiam a preto budem sa snažiť byť bez emócií a skúsim povedať veľmi slušne a pokojne to, čo mám na srdci. Na základe toho, čo ste vy tu komunikoval vo svojej rozprave, ja mám dlhodobo pocit, že vy síce pomenúvate veci a hovoríte a znášate kritiku, ale hovoríte to veľmi povrchne, hovoríte to nepresne. Citujete veci, ktoré sú absolútne, či už v otázke pojmov alebo v otázke logiky tak nečitateľné, že dovolím si tvrdiť, že polovica pléna, ktorá je teraz účastná tejto schôdze nerozumie tomu, čo hovoríte a hlavne ja musím reagovať na to, že ste obvinili, obvinili pána generálneho prokurátora z mnohých, mnohých, vecí, ktoré nikdy nepovedal, ktoré ste jednoducho prekrútili...
===== toho pléna, ktorá je teraz účastná tejto schôdze nerozumie tomu čo hovoríte a hlavne ja musím reagovať nato, že ste obvinili, obvinili pána generálneho prokurátora z mnohých, mnohých vecí, ktoré nikdy nepovedal, ktoré ste jednoducho prekrútili, ktoré sme počuli z jeho úst či dnes alebo včera a vy si to, vy si to jednoducho vyfarbíte a vykreslíte ako chcete a takto to tu podávate. Hovoríte tu o kauze "Vietnamec" zase sa opriem o to, že som člen výboru, na ktorom sa to prejednávalo, jednoducho generálny prokurátor tam jasne pomenoval fakty, konkrétne veci, ktoré boli sporné z pohľadu otázok poslancov a všetci boli, všetci boli jednoducho informovaní do úrovne do ktorej informovaní mohli byť. A vy sa proste postavíte a vy ti v jednej vete, nemáte problém povedať, že tam sa stal zločin, toto bolo zamlčané toto bolo zrušené obvinenie alebo, alebo zabránené nejakému vyšetrovaniu. Veď pán poslanec, vy ste starý poslanec myslím služobne a aj váš vek už by mal trošku vnášať do tej vašej diskusie alebo do tých vašich príspevkov trošku vecnosti a pravdy hlavne.
30. 9. 2021 18:39:18 - 18:41:18 40. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďurica, Ondrej (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pán predseda. Pán kolega Baránik, ja už som tu pred časom spomenul, že mám úctu k vášmu veku aj k vašim životným skúsenostiam a preto budem sa snažiť byť bez emócií a skúsim povedať veľmi slušne a pokojne to, čo mám na srdci. Na základe toho, čo ste vy tu komunikoval vo svojej rozprave, ja mám dlhodobo pocit, že vy síce pomenúvate veci a hovoríte a znášate kritiku, ale hovoríte to veľmi povrchne, hovoríte to nepresne. Citujete veci, ktoré sú absolútne, či už v otázke pojmov alebo v otázke logiky tak nečitateľné, že dovolím si tvrdiť, že polovica pléna, ktorá je teraz účastná tejto schôdze nerozumie tomu, čo hovoríte a hlavne ja musím reagovať na to, že ste obvinili, obvinili pána generálneho prokurátora z mnohých, mnohých, vecí, ktoré nikdy nepovedal, ktoré ste jednoducho prekrútili...
===== toho pléna, ktorá je teraz účastná tejto schôdze nerozumie tomu čo hovoríte a hlavne ja musím reagovať nato, že ste obvinili, obvinili pána generálneho prokurátora z mnohých, mnohých vecí, ktoré nikdy nepovedal, ktoré ste jednoducho prekrútili, ktoré sme počuli z jeho úst či dnes alebo včera a vy si to, vy si to jednoducho vyfarbíte a vykreslíte ako chcete a takto to tu podávate. Hovoríte tu o kauze "Vietnamec" zase sa opriem o to, že som člen výboru, na ktorom sa to prejednávalo, jednoducho generálny prokurátor tam jasne pomenoval fakty, konkrétne veci, ktoré boli sporné z pohľadu otázok poslancov a všetci boli, všetci boli jednoducho informovaní do úrovne do ktorej informovaní mohli byť. A vy sa proste postavíte a vy ti v jednej vete, nemáte problém povedať, že tam sa stal zločin, toto bolo zamlčané toto bolo zrušené obvinenie alebo, alebo zabránené nejakému vyšetrovaniu. Veď pán poslanec, vy ste starý poslanec myslím služobne a aj váš vek už by mal trošku vnášať do tej vašej diskusie alebo do tých vašich príspevkov trošku vecnosti a pravdy hlavne.
30. 9. 2021 18:39:18 - 18:41:18 40. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďurica, Ondrej (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pán predseda. Pán kolega Baránik, ja už som tu pred časom spomenul, že mám úctu k vášmu veku aj k vašim životným skúsenostiam a preto budem sa snažiť byť bez emócií a skúsim povedať veľmi slušne a pokojne to, čo mám na srdci. Na základe toho, čo ste vy tu komunikoval vo svojej rozprave, ja mám dlhodobo pocit, že vy síce pomenúvate veci a hovoríte a znášate kritiku, ale hovoríte to veľmi povrchne, hovoríte to nepresne. Citujete veci, ktoré sú absolútne, či už v otázke pojmov alebo v otázke logiky tak nečitateľné, že dovolím si tvrdiť, že polovica pléna, ktorá je teraz účastná tejto schôdze nerozumie tomu, čo hovoríte a hlavne ja musím reagovať na to, že ste obvinili, obvinili pána generálneho prokurátora z mnohých, mnohých, vecí, ktoré nikdy nepovedal, ktoré ste jednoducho prekrútili...
===== toho pléna, ktorá je teraz účastná tejto schôdze nerozumie tomu čo hovoríte a hlavne ja musím reagovať nato, že ste obvinili, obvinili pána generálneho prokurátora z mnohých, mnohých vecí, ktoré nikdy nepovedal, ktoré ste jednoducho prekrútili, ktoré sme počuli z jeho úst či dnes alebo včera a vy si to, vy si to jednoducho vyfarbíte a vykreslíte ako chcete a takto to tu podávate. Hovoríte tu o kauze "Vietnamec" zase sa opriem o to, že som člen výboru, na ktorom sa to prejednávalo, jednoducho generálny prokurátor tam jasne pomenoval fakty, konkrétne veci, ktoré boli sporné z pohľadu otázok poslancov a všetci boli, všetci boli jednoducho informovaní do úrovne do ktorej informovaní mohli byť. A vy sa proste postavíte a vy ti v jednej vete, nemáte problém povedať, že tam sa stal zločin, toto bolo zamlčané toto bolo zrušené obvinenie alebo, alebo zabránené nejakému vyšetrovaniu. Veď pán poslanec, vy ste starý poslanec myslím služobne a aj váš vek už by mal trošku vnášať do tej vašej diskusie alebo do tých vašich príspevkov trošku vecnosti a pravdy hlavne.
30. 9. 2021 11:37:44 - 11:39:44 40. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďurica, Ondrej (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo. Pán generálny prokurátor, po všetkom čo tu odznelo si dovolím vyjadriť vám podporu a vyjadriť zároveň aj taký názor a presvedčenie, že ja ako občan Slovenskej republiky si želám, aby generálny prokurátor vykonával svoju funkciu v súlade s tým, ako ju vykonávať má a aby nerobil rozhodnutia a kroky podľa toho ako si želajú novinári, alebo podľa toho ako to vyhovuje súčasnej, alebo v danom čase jednoducho politickej moci, alebo predstaviteľom politickej moci. Ja mám to šťastie a možno určitú výhodu v porovnaní s ostatnými kolegami, že som súčasťou alebo teda členom výboru pre obranu a bezpečnosť, kde pán generálny prokurátor aj v minulosti zaujímal svoje stanoviská a vysvetľoval určité prípady. Ja som si dokázal na základe jeho vyjadrení a jeho prístupu a toho ako bol pripravený urobiť, urobiť názor a som presvedčený, som presvedčený, že presne takto by mal generálny prokurátor postupovať, nemal by byť človekom ktorý je na povrázku vlády a ktorý naozaj bude stáť pred novinármi a prepáčte mi za výraz, odpovedať na každý nezmysel a každú hlúposť, do a, tlačiť, byť tlačený do pozície do ktorého, do ktorého ho novinári chcú tlači. Z toho titulu aj vzhľadom na absolútnu podporu pri vašej voľbe vám chcem ešte raz poďakovať, chcem vám popriať všetko dobré a držím vám palce a určite v tomto boji tak ako tu bolo povedané predo mnou vytrvajte hoci je to častokrát určite neľahké a náročné ale držíme vám palce a verejnosť je s vami tak isto.
29. 9. 2021 10:43:11 - 10:45:11 43. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďurica, Ondrej (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Pán kolega Pellegrini, tu za včerajšok a dnešok odznelo niekoľko vyjadrení na túto tému a ja si dovolím tvrdiť pri tom všetkom, čo tu odznelo a čo som si vypočul, že je tu len pár, pár poslancov a lídrov opozičných strán, ktorí vystúpili a naozaj vedeli o čom hovoria. A ja sa ani nedivím tej situácii, že koaliční poslanci v určitom zmysle bojkotujú diskusiu, pretože som presvedčený o tom, že by nevedeli s vami držať krok v tejto diskusii a na základe argumentov a nejakých vecných, vecných skutočností by asi ťažko, ťažko dokázali s vami hovoriť. Vy ste spomínali, že je tu uznesenie alebo resp. dá sa odhlasovať uznesenie, kde by minister hospodárstva prišiel do pléna a celkom jasne by vysvetlil a pomenoval určitú víziu a opatrenia, ktorými chce zabrániť neprimeranému rastu cien. No ja chcem vyzvať z tohto miesta aj koaličných poslancov a chcem im pripomenúť, že minister hospodárstva nie je povinný prísť sem a hovoriť to nám. V princípe je povinný povedať to občanom. Takže verím, že v tomto duchu budete hlasovať a v tomto duchu sa postavíte k tomuto problému a že umožníte občanom Slovenskej republiky, aby si keď už to nepočuli včera z ministra hospodárstva, aby si v tom ďalšom možnom termíne vypočuli, vypočuli kroky a riešenia, ktoré má vláda Slovenskej republiky v osobe ministra hospodárstva a ktorým jednoducho pomôže konkrétnymi krokmi občanom Slovenskej republiky v tomto neľahkom období prekonať tie nástrahy, ktoré, ktoré jednoducho sú tu a ktoré prichádzajú a s ktorými sa Občania budú musieť vyrovnať. Ďakujem pekne.
23. 9. 2021 9:25:27 - 9:32:27 40. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďurica, Ondrej (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Milé dámy, vážení páni, myslím, že gro vecí bolo povedané, bolo pomenované. Z pozície predkladateľa tohto návrhu zákona považujem za dôležité vystúpiť a prihovoriť sa k vám a síce v zmysle toho, že tento návrh zákona opäť na nikoho neútočí, nikoho neobmedzuje, naopak, snaží sa pomôcť, snaží sa reflektovať a reagovať na situáciu, ktorá vznikla práve vďaka opatreniam, či už Matovičovej alebo Hegerovej vlády. Situáciu, ktorá vznikla z pandémie a ktorá bola tak, ako sme všetci svedkami veľmi chaoticky riešená, veľmi nekompetentne a práve sektor drobných živnostníkov a podnikateľov, ktorí výraznou mierou bol nútení obmedziť svoje pôsobenie na Slovensku, utrpel najvážnejšie straty. Rozprával som sa s jedným drobným podnikateľom, ktorý mi povedal, že keď to celé začalo, dostal sa do nemalých problémov. Nenadával, neplakal, bojoval, snažil sa prežiť a určité straty riešil spôsobom tým, že najskôr ako rodina predali jedno z dvoch áut. To na určitý čas dokázalo pokryť výdavky a straty, ktoré do toho momentu vnímali vo svojom podnikaní. Situácia sa nezlepšovala napriek všetkým sľubom a vyjadreniam vládnych politikov a ten úpadok pokračoval. V druhom kole sa snažil riešiť situáciu tým, že predal svoju chatu a za získané peniaze opäť vykrýval straty, ktoré mal vo svojom podnikaní. Priatelia, toto ale nie je cesta, toto nie je cesta ako riešiť vzniknutú situáciu a toto nie je systémové nastavenie. Preto si dovolím požiadať vás o podporu tohto návrhu zákona, ktorý ako som povedal nikoho neuráža, nikoho nediskriminuje, nikoho neobmedzuje, naopak, snaží sa pomôcť týmto drobným podnikateľom a živnostníkom, ktorí tvoria obrovskú časť našej spoločnosti, ktorí sú prínosom do štátneho rozpočtu a ktorí nerobia nič iné, len podnikajú a pracujú v tom, v čom podnikali a pracovali doteraz. Snažia sa svoje podniky udržať, samozrejme tí, ktorí ich už nestratili a ktorí sa snažia jednoducho veľmi zodpovedne a seriózne pristupovať k tomu ako vláda a súčasná moc nastavuje opatrenia. Chcem vás požiadať o podporu, pretože ako tu už bolo spomenuté mojimi predrečníkmi, súčasná vláda nemala problém okamžite nájsť prostriedky na financovanie očkovacej lotérie. Súčasná vláda nemala problém poskytnúť prostriedky pre bieloruskú opozíciu. Súčasná vláda nemala problém poskytnúť obrovskú pomoc bankám. A ja sa chcem spýtať. Je slovenský živnostník a drobný podnikateľ menej? Nezaslúži si pomoc, nezaslúži si systémové nastavenie tak, aby nebol odkázaný svoju živnosť alebo podnikanie zrušiť, aby nebol odkázaný a nútený prísť o svoje celoživotné dielo? Myslím si, že je povinnosťou všetkých nás ako poslancov Národnej rady, či už opozičných poslancov alebo koaličných sa na tento problém pozrieť, prečítať si návrh tohto zákona a potom zahlasovať podľa svojho vedomia a svedomia. Chcem, ale upozorniť, že v kontexte toho, čo som menoval, považujem pomoc práve týmto drobným živnostníkom a podnikateľom za jednu z priorít a myslím si, že prostriedky a spôsoby ako tomuto segmentu pomôcť sa jednoducho nájdu, že tie prostriedky a spôsoby tu sú, len treba chcieť. Sú to voliči aj vašich strán. Drobní živnostníci a podnikatelia nie sú len voličmi opozície, sú to ľudia, z ktorých mnohí práve vás poslali do tejto Národnej rady a očakávajú od vás, že situáciu, ktorá vznikla, či už objektívne alebo neobjektívne, či už boli opatrenia nastavené dobre alebo zle, jednoducho títo ľudia od vás očakávajú podporu. Tí ľudia nezarábajú 4 300 euro mesačne a nemajú istotu, že tie peniaze dostanú. Tí ľudia očakávajú, že tak ako štát obmedzil ich možnosť pracovať a zarábať, tak štát nájde mechanizmy, aby im tieto straty jednoducho nejakým spôsobom nahradil, aby aspoň do istej miery odškodnil a dal signál týmto ľuďom, že štát tu je pre nich a že štát ich vie ochrániť, tak ako vedel ochrániť banky, tak ako našiel peniaze na bieloruskú opozíciu, tak ako našiel peniaze na očkovaciu lotériu. To je celé.
Preto vás ešte raz žiadam z tejto pozície, prečítajte si návrh zákona a podporte ho. Nie pre poslancov z hnutia Republika, ani pre ďalších opozičných poslancov, pre ľudí, živnostníkov a drobných podnikateľov. Verím, že nebudete ľahostajní k tomuto problému, pretože je to problém, ktorý má výrazný dopad na podnikateľov, na ich rodiny, na celkovú atmosféru spoločnosti. Ďakujem pekne.
22. 9. 2021 16:25:57 - 16:27:52 40. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďurica, Ondrej (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
108.
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Ja sa teraz nedozviem, čo pán Vašečka povedal pánovi Tarabovi na tú výzvu, ako zareagoval, ale idem reagovať na pána Mazureka, ktorý má túto tému veľmi dobre, pán Stančík, naštudovanú a veľmi dobre vie, o čom hovorí, aj o čom je tento predkladaný návrh zákona.
Samozrejme, že je tu, a to je, to je aj dôvodom tohto návrhu zákona, je tu snaha tieto veci bagatelizovať, hovoriť, že v podstate na Slovensku tieto veci sa nedejú, že to nie je téma na Slovensku. Ale ja by som chcel poradiť všetkým týmto popieračom, aby si našli v Googli pojem, alebo zadali si pojem LGBT na školách. Sú krajiny, kde je tento pojem veľmi jasný a veľmi výrazný a presadzovaný je, či už v škôlkach, alebo, ako som povedal, na školách a takisto to tam neprišlo len tak. To nebola diskusia za dva dni. To boli presne procesy, kedy spoločnosť alebo štát nebol pripravený a legislatívne nebol vyzbrojený na to, aby zabránil takýmto prejavom alebo takýmto snahám. A práve návrh tohto zákona je o tom, aby sme chránili deti, to je celé. Bodka. Chránili deti pred takýmito nežiaducimi účinkami a javmi, pretože dieťa, tak ako tu povedal kolega doktor Urban, je v tomto veku mimoriadne citlivé, formuje sa a my nevidíme dôvod, aby sme dávali šancu alebo dávali priestor na takéto spochybňovanie základných vecí a aby sme to dieťa proste pomýlili. To je celé. To nie je žiadny útok na nikoho. Nie útočiť, ale chrániť, to je zmyslom tohto zákona.
22. 9. 2021 16:00:27 - 16:02:27 40. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďurica, Ondrej (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
88.
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Ako bolo spomenuté a predpokladám, že to ešte bude zdôraznené, tento návrh zákona v žiadnom prípade neútočí na LGBT menšinu alebo komunitu. Práve naopak, keď si uvedomíme, že táto komunita sa prezentuje a častokrát argumentuje tým, že je menšina a potrebuje svoje práva, potrebuje byť akceptovaná spoločnosťou, prezentuje to veľmi hlasno, tak si myslím, že je úplne logické chrániť deti, chrániť tú väčšinu aj takýmto, aj takýmto návrhom zákona. Ospravedlňovať alebo nejakým spôsobom zľahčovať prejavy pedofílie, ktoré mnohé prípady sú známe hlavne zo západnej Európy, ktorá sa k týmto, k týmto prejavom a k týmto komunitám veľmi výrazne a násilne hlási, to je podľa mňa neprístupné. Neexistuje tam jeden racionálny dôvod alebo nejaké vysvetlenie, prečo by sme my toto ako rodičia, ako zákonodarci, ako občania Slovenskej republiky mali tolerovať. A keď vnímame takéto trendy zo Západu alebo z akéhokoľvek vplyvu, tak jednoducho je namieste nastaviť legislatívu tak, aby deti boli v tomto chránené.
Druhá vec je určité experimenty alebo novátorské prístupy na školách a v škôlkach. To sme takisto svedkami hlavne zo západnej Európy, kde tento trend je veľmi silný. Takže ja nevidím dôvod, keď je tu zdôraznené, že sa nejedná o útok na akúkoľvek menšinu alebo komunitu, prečo by sme tento návrh zákona nemohli podporiť. Ide o deti, ide... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
22. 9. 2021 15:28:54 - 15:30:54 40. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďurica, Ondrej (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
60.
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Hodnotiť slová Milana Mazureka asi nemá už zmysel, pretože to, čo bolo povedané, je čisto čistá pravda. Bohužiaľ, v takom stave sa Slovenská republika nachádza a to dokázala súčasná vláda. Ja len na tej účasti na tejto schôdzi alebo aj konkrétne pri tejto rozprave by som chcel poukázať na to, že tu nie je politik vládnej koalície, ktorý by sa nejakým spôsobom zastal súčasnej vlády a ktorý by oponoval všetkému, čo tu za posledné minúty odznelo. Aj to je vizitka súčasnej vlády, aj to je ukážka toho, aká je krehká, aká je jednoducho zraniteľná. Skutočne opatrenia, nastavenie režimu, tak ako je to dnes na Slovensku, to nemá obdoby, priatelia! Vy ste tu, vy ste tu šermovali bojom proti mafii, ale ukazuje sa, že skutočná mafia dnes jednoducho vládne na Slovensku, dnes deptá ľudí, dnes ničí životy ľudí, či je to gastrosektor, či sú to proste zdravotníci, či sú to ľudia v bezpečnostných zložkách, ten rozvrat, ktorý ste svojimi nekompetentnými rozhodnutiami a nastavením a fanatizmom priniesli, to nemá obdobu. A keď tu boli spomínané mená, ktoré veľmi jasne komunikovali otázku referenda, to sú ľudia, ktorí v mnohých prípadoch... veď za nich sa musí Slovensko hanbiť, priatelia! Či je to Matovič, či sú to ďalší, či je to Remišová, veď im keď prichádzajú slová na tlačovkách, tak jediné, čo dokážu povedať, je Fico a Pellegrini. To je jediné, čoho sa dokážu chytať, ale to už, to už vám ten slovenský občan ani neverí. To už nie je, nie je zaujímavé. A referendum je presne nástroj, aby ste sa dozvedeli, na čom ste. Tak sa nebojte a podporte to a keď veríte v tú silu, tak sa to ukáže.

Deň v parlamente

<- ->