Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
23. 6. 2023 13:13:57 - 13:14:23 94. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1631 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drábiková, Lucia (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Je mi ľúto teda, že ste si o tom nehovorili, lebo ja som tento návrh aj vlastne tento problém, ktorý vznikol, konzultovala s pánom Ledeckým, hovorila som s ním o tom na výbore aj s tým, že vlastne v spolupráci s ministerstvom takýto pozmeňujúci návrh predložíme. Tak je mi ľúto, že sa k vám táto informácia nedostala. Čiže s pánom Ledeckým to bolo dohodnuté vopred. Ďakujem.
23. 6. 2023 13:10:30 - 13:13:24 94. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1631 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drábiková, Lucia (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem pekne za slovo.
Veľmi vítam každú úpravu, ktorá pomôže ľuďom s ťažko zdravotným postihnutím. Jednu takúto úpravu sme priniesli pred časom, kedy sme vlastne pripravili novelu, ktorá mala umožniť plynulejší prechod od rodičáku na opatrovák. Žiaľ, stali sa pri príprave toho zákona chyby, ktoré budem teraz chcieť napraviť vlastne v pozmeňovacom návrhu. A ide o tom, aby súbeh rodičovského a opatrovateľského príspevku, nakoľko jeden je vyplácaný popredu, jeden pozadu, aby nepoškodil rodičov, ktorý sa starajú o takéto ťažko zdravotne postihnuté dieťa. A teraz pristúpim k čítaniu pozmeňujúceho návrhu.
Pozmeňujúci návrh poslancov Národ nej rady Slovenskej republiky Lucie Drábikovej, Dominika Drdola a Jany Žitňanskej k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Lehotského, Vladimíra Ledeckého a Anny Zemanovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1631.
1. V čl. I sa za bod 6 vkladá nový bod 7, ktorý znie:
„7. V § 40 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta a tretia veta.". Nasledujúce body sa primerane preznačia.
Navrhovaná úprav nadobúda účinnosť 1. augusta 2023, čo sa premietne do článku o účinnosti.
2. Čl. I sa dopĺňa bodom 12, ktorý znie:
„12. Za § 67n sa vkladá § 67o, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 67o Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. augusta 2023
(1) Ak konanie o peňažnom príspevku na opatrovanie, ktorý je priznaný od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol vyplatený posledný rodičovský príspevok podľa § 40 ods. 1 tretej vety v znení účinnom do 31. júla 2023, bolo právoplatne skončené do 31. júla 2023, úrad rozhodne o peňažnom príspevku na opatrovanie za obdobie od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa začalo konanie o peňažnom príspevku na opatrovanie do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho mesiacu, od ktorého je peňažný príspevok na opatrovanie priznaný.
(2) Konanie o peňažnom príspevku na opatrovanie podľa odseku 1 sa začína na podnet úradu.".".
Navrhovaná úprava nadobúda účinnosť 1. augusta 2023, čo sa premietne do článku o účinnosti.
Ďakujem.
23. 6. 2023 9:40:19 - 9:42:11 94. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1649 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drábiková, Lucia (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo. Ďakujem ti Monika, z teba hovoria skúsenosti aj vedomosti. Nechcem
===== Ďakujem za slovo. Ďakujem ti, Monika, z teba hovoria skúsenosti aj vedomosti. Ja chcem naozaj poukázať na to a som presvedčená, že ak máme nejaký badžet peňazí k dispozícií v rozpočte zdravotníctva a máme sa rozhodovať, ak ho dáme a sme si vedomí toho, že nám odchádzajú sestry, odchádzajú lekári, že nám chýbajú ľudia v sociálnych zariadeniach, pretože sú tam práve tie krivdy, ktoré spomenula aj Monika, ktoré sa snažíme napravovať, máme týchto ľudí, ktorí sú nezaplatení a podarilo sa nám vylobovať aspoň tie stabilizačné príspevky a zvýšenia platov, ale ešte stále to nie je zahojené a ja som presvedčená, že ak máme nalievať financie nejakým smerom, tak ich dávajme práve tým ľuďom, ktorí nám chýbajú už teraz a budú nám ešte viac chýbať, pretože ja si pamätám, ešte keď som pracovala na VÚC-ke, tak priemerný vek lekárov bol nad 60 rokov. Podobné informácie som počula nedávno na stretnutí Asociácie poskytovateľov sociálnej starostlivosti. My za pár rokov prídeme o ľudí, ktorí nám pracujú aj v zdravotníctve, aj v sociálnom systéme a ak ich nezaplatíme a nevytvoríme im podmienky, v ktorých chcú pracovať, v ktorých sa chcú rozvíjať, tak sme v keli, pretože na nás padne tiaha toho, že nebude sa mať kto o týchto chorých ľudí starať a ja som presvedčená, že dávať teraz peniaze poisťovniam navyše, nie je tou dobrou cestou. Tou správnou cestou je oceniť tých, ktorí už dávno ocenení mali byť. Ďakujem.
23. 6. 2023 9:40:19 - 9:42:11 94. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1649 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drábiková, Lucia (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo. Ďakujem ti Monika, z teba hovoria skúsenosti aj vedomosti. Nechcem
===== Ďakujem za slovo. Ďakujem ti, Monika, z teba hovoria skúsenosti aj vedomosti. Ja chcem naozaj poukázať na to a som presvedčená, že ak máme nejaký badžet peňazí k dispozícií v rozpočte zdravotníctva a máme sa rozhodovať, ak ho dáme a sme si vedomí toho, že nám odchádzajú sestry, odchádzajú lekári, že nám chýbajú ľudia v sociálnych zariadeniach, pretože sú tam práve tie krivdy, ktoré spomenula aj Monika, ktoré sa snažíme napravovať, máme týchto ľudí, ktorí sú nezaplatení a podarilo sa nám vylobovať aspoň tie stabilizačné príspevky a zvýšenia platov, ale ešte stále to nie je zahojené a ja som presvedčená, že ak máme nalievať financie nejakým smerom, tak ich dávajme práve tým ľuďom, ktorí nám chýbajú už teraz a budú nám ešte viac chýbať, pretože ja si pamätám, ešte keď som pracovala na VÚC-ke, tak priemerný vek lekárov bol nad 60 rokov. Podobné informácie som počula nedávno na stretnutí Asociácie poskytovateľov sociálnej starostlivosti. My za pár rokov prídeme o ľudí, ktorí nám pracujú aj v zdravotníctve, aj v sociálnom systéme a ak ich nezaplatíme a nevytvoríme im podmienky, v ktorých chcú pracovať, v ktorých sa chcú rozvíjať, tak sme v keli, pretože na nás padne tiaha toho, že nebude sa mať kto o týchto chorých ľudí starať a ja som presvedčená, že dávať teraz peniaze poisťovniam navyše, nie je tou dobrou cestou. Tou správnou cestou je oceniť tých, ktorí už dávno ocenení mali byť. Ďakujem.
23. 6. 2023 9:40:19 - 9:42:11 94. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1649 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drábiková, Lucia (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo. Ďakujem ti Monika, z teba hovoria skúsenosti aj vedomosti. Nechcem
===== Ďakujem za slovo. Ďakujem ti, Monika, z teba hovoria skúsenosti aj vedomosti. Ja chcem naozaj poukázať na to a som presvedčená, že ak máme nejaký badžet peňazí k dispozícií v rozpočte zdravotníctva a máme sa rozhodovať, ak ho dáme a sme si vedomí toho, že nám odchádzajú sestry, odchádzajú lekári, že nám chýbajú ľudia v sociálnych zariadeniach, pretože sú tam práve tie krivdy, ktoré spomenula aj Monika, ktoré sa snažíme napravovať, máme týchto ľudí, ktorí sú nezaplatení a podarilo sa nám vylobovať aspoň tie stabilizačné príspevky a zvýšenia platov, ale ešte stále to nie je zahojené a ja som presvedčená, že ak máme nalievať financie nejakým smerom, tak ich dávajme práve tým ľuďom, ktorí nám chýbajú už teraz a budú nám ešte viac chýbať, pretože ja si pamätám, ešte keď som pracovala na VÚC-ke, tak priemerný vek lekárov bol nad 60 rokov. Podobné informácie som počula nedávno na stretnutí Asociácie poskytovateľov sociálnej starostlivosti. My za pár rokov prídeme o ľudí, ktorí nám pracujú aj v zdravotníctve, aj v sociálnom systéme a ak ich nezaplatíme a nevytvoríme im podmienky, v ktorých chcú pracovať, v ktorých sa chcú rozvíjať, tak sme v keli, pretože na nás padne tiaha toho, že nebude sa mať kto o týchto chorých ľudí starať a ja som presvedčená, že dávať teraz peniaze poisťovniam navyše, nie je tou dobrou cestou. Tou správnou cestou je oceniť tých, ktorí už dávno ocenení mali byť. Ďakujem.
23. 6. 2023 9:40:19 - 9:42:11 94. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1649 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drábiková, Lucia (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo. Ďakujem ti Monika, z teba hovoria skúsenosti aj vedomosti. Nechcem
===== Ďakujem za slovo. Ďakujem ti, Monika, z teba hovoria skúsenosti aj vedomosti. Ja chcem naozaj poukázať na to a som presvedčená, že ak máme nejaký badžet peňazí k dispozícií v rozpočte zdravotníctva a máme sa rozhodovať, ak ho dáme a sme si vedomí toho, že nám odchádzajú sestry, odchádzajú lekári, že nám chýbajú ľudia v sociálnych zariadeniach, pretože sú tam práve tie krivdy, ktoré spomenula aj Monika, ktoré sa snažíme napravovať, máme týchto ľudí, ktorí sú nezaplatení a podarilo sa nám vylobovať aspoň tie stabilizačné príspevky a zvýšenia platov, ale ešte stále to nie je zahojené a ja som presvedčená, že ak máme nalievať financie nejakým smerom, tak ich dávajme práve tým ľuďom, ktorí nám chýbajú už teraz a budú nám ešte viac chýbať, pretože ja si pamätám, ešte keď som pracovala na VÚC-ke, tak priemerný vek lekárov bol nad 60 rokov. Podobné informácie som počula nedávno na stretnutí Asociácie poskytovateľov sociálnej starostlivosti. My za pár rokov prídeme o ľudí, ktorí nám pracujú aj v zdravotníctve, aj v sociálnom systéme a ak ich nezaplatíme a nevytvoríme im podmienky, v ktorých chcú pracovať, v ktorých sa chcú rozvíjať, tak sme v keli, pretože na nás padne tiaha toho, že nebude sa mať kto o týchto chorých ľudí starať a ja som presvedčená, že dávať teraz peniaze poisťovniam navyše, nie je tou dobrou cestou. Tou správnou cestou je oceniť tých, ktorí už dávno ocenení mali byť. Ďakujem.
22. 6. 2023 12:36:47 - 12:38:48 94. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1649 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drábiková, Lucia (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
98.
Ďakujem za slovo.
Pani kolegyňa, dovolím si povedať, že neverím ani v trh, a neverím ani v Igora Matoviča. Myslím si, že s touto témou nijaká viera nemá nič spoločné. Takisto by som dala rada preč všetky akékoľvek posudzovania o tom, koho vedie nenávisť a podobne, pretože ja tu nič také nevidím. Myslím si, že sme tu dospelí ľudia, zrelí ľudia a rozmýšľame nad faktami. Ja som vo svojej predošlej faktickej poznámke hovorila o tom, že ÚHP a takisto úrad pre dohľad poukazuje na to, že všeobecná poisťovňa, áno, tá, ktorá je na tom tak zle, je na tom tak zle aj preto, lebo dotuje tie súkromné poisťovne, ktoré platia menej tým nemocniciam. Ja neviem, prečo to takto je, nie som na to odborník. Ale moju dôveru voči sociálnym, voči zdravotným poisťovniam to vôbec neposiluje. Ja si vôbec nemyslím, že pokiaľ vo zvyšných krajinách Európskej únie tento zisk nie je dovolený vyplácať si ho, tak prečo by sme to my takto mali mať. A prečo by sme mali dovoliť, a to sa čudujem, že to tu tolerujeme roky toto krížové vlastníctvo. A porovnávať to so štátom je podľa mňa úplne mimo, pretože toto je niečo, čo je v súkromnej forme. Pretože toto sú ľudia, ktorí majú obrovské imanie a majú, samozrejme, aj snahu vplývať na dianie v spoločnosti. A môžu to robiť veľmi dobrým spôsobom. Nejdú priamo do tej špinavej politiky, ale majú možnosť ovplyvňovať mnohé procesy. Čiže ja si myslím, že toto, jak to je nastavené teraz, je netransparentné. A ja skôr verím naozaj tým zistenia ÚHP a úradu pre dohľad. A nevidím dôvod na to, aby sme navyšovali zisky súkromným poisťovniam. A či odíde Union, alebo neodíde, či odíde Penta ne... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
22. 6. 2023 11:40:19 - 11:42:13 94. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1649 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drábiková, Lucia (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
71.
Ďakujem veľmi pekne. Slovensko je jediná krajina v Európskej únii, ktorá dovolí súkromným poisťovniam vyplácať si zisk z verejného zdravotného poistenia. Je zrejmé a poukazuje na to Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou i úrad hodnoty za peniaze, že Všeobecná zdravotná poisťovňa dotuje súkromné poisťovne a dopláca na nich. Za rovnaké úkony platí viac ako tie súkromné.
Čiže máme tu, máme tu finančnú skupinu, o ktorej hovoríme. Ide o veľké peniaze, naozaj, a je otázka, že či je v poriadku takéto nastavenie zákona, či je v poriadku krížové vlastníctvo médií, vplyvných médií, nemocníc, zdravotníckych zariadení, siete lekární, poisťovne a ešte by som sa chcela k tomu vyjadriť, k tej predmetnej veci, vlastne na to, čo poukazoval Igor Matovič. Áno, korupcia sa častokrát deje buď formou kešu, prevodmi, rôznymi službami, ale aj takýmito piár článkami. Podľa môjho názoru sú tieto články veľmi nedôstojné a ja sa sama čudujem pani poslankyni, že jej nevadí, keď je takýmto spôsobom v podstate prezentovaná iba cez nejaké jej fyzické danosti. Myslím si, že poslanec Národnej rady je človek, ktorý sa sem dostal, dostal dôveru ľudí a mal by sa prezentovať skôr svojimi schopnosťami, znalosťami a nie tým, aké má či nemá vnady. Takže je mi to tak nesmierne aj ako žene ľúto, že vlastne niekto je okej s tým, keď je takýmto spôsobom prezentovaný.
Ďakujem.
22. 6. 2023 10:10:57 - 10:12:07 94. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1466 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drábiková, Lucia (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
34.
Ďakujem za slovo. Ja som veľmi rada tomuto návrhu. Som presvedčená aj na základe mojej praxe, aj na základe toho, že sama som bola do veľkej miery vychovávaná starými rodičmi, že je dôležité, aby sme naozaj umožnili a podporili takýchto starých rodičov, keď biologickí rodičia nemôžu, nechcú alebo nevedia sa postarať o svoje deti. Vždy je lepšie podľa môjho názoru pracovať s tou rodinou a umožniť vyrastanie dieťaťa v prirodzenom prostredí a nie v prostredí ústavnej starostlivosti v detských domovoch. Preto som rada za tento návrh a plne ho podporujem, aby naozaj aj starí rodičia, ktorí sa ujmu svojich vnúčat, dostávali náležitú podporu a všetkým týmto starým rodičom patrí obrovská vďaka a uznanie za to, že umožňujú týmto deťom, týmto svojim vnúčatám vyrastať v usporiadanom a prirodzenom prostredí. Ďakujem.
21. 6. 2023 9:56:03 - 9:58:37 94. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1641 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drábiková, Lucia (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
54.
Ďakujem za slovo.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany Šebovej, Milana Svrčeka (správne: Miloša Svrčeka, pozn. red.) a Moniky Péter na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, tlač 1641a.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2189 z 2. mája 2023 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre sociálne veci. Určila zároveň výbor pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný návrh zákona, tlač 1641, prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť ústavnoprávny výbor a výbor pre financie a rozpočet. Výbor pre sociálne veci o predmetnom návrhu dňa 12. júna 2023 nerokoval, keďže nebol uznášaniaschopný.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III. tejto spoločnej správy vyplývajú dva pozmeňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch v štvrtej časti spoločnej správy nasledovne: o bode 1 zo spoločnej správy so stanoviskom gestorského výboru schváliť, o bode 2 zo spoločnej správy so stanoviskom gestorského výboru neschváliť. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu uvedeného v tejto spoločnej správe, ktorý gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 280 z 13. júna 2023. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
21. 6. 2023 9:39:29 - 9:41:01 94. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1753 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drábiková, Lucia (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
36.
Ďakujem za slovo. Ja sa vyjadrím k predmetnej veci. Som náhradníčka v európskom výbore a chcem povedať, že vsunúť jeden bod, kde sa zaväzuje vláda medzi 50, alebo neviem, koľko tých bodov bolo, kde sa proste len, výbor niečo berie na vedomie, považujem za manipuláciu, v tomto súhlasím s Romanou a som presvedčená, áno, táto otázka je legitímna, to uznávanie toho rodičovstva. A je to otázka, ktorá naozaj vedie k rôznym názorom. A v takejto situácii, pokiaľ chceme naozaj prijať nejaké záväzné stanovisko, tak by bolo na mieste viesť diskusiu a rokovať o tom. A následne by rozhodla väčšina o takom či takom postoji. To by bolo korektné, to by bolo férové. Vsunúť to medzi body, ktoré sa iba berú na vedomie, nie je korektné. V tomto súhlasím.
Čo sa týka odvolania, k tomu sa ani nevyjadrujem, pretože neviem v tejto chvíli, že máme v podstate poslednú riadnu schôdzu, takže to už nech rozhodne plénum, ale v tejto jednej veci naozaj ja by som bola rada, keby sme riešili veci korektne a nevyužívali všelijaké šikovnosti alebo nepodstrkávali veci, to, čo sa tu robí v poslednej dobe, možnože posledné tri roky dosť často. Takže toto som chcela k tomu povedať.
Ďakujem.
16. 6. 2023 11:02:06 - 11:03:40 94. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1740 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drábiková, Lucia (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
66.
Ďakujem za slovo.
Monika, ja si myslím, že je úplne namieste byď intenzívny a byť emotívny pri tejto téme, pretože veľmi záleží na našich deťoch. Čo sa týka podpory masových športov, čo sa týka podpory klubov a hlavne v situáciách, kde tá podpora plynie od samosprávy je to veľmi rôzne. Môže to byť super, ako je to v Poprade, a môže to byť úplne na figu, tak ako je to v Bratislave. Veľmi záleží naozaj na tých starostov a primátoroch, ako sa k tomu postavia. Preto som presvedčená, že my naozaj potrebujeme tie decká rozhýbať a na to nepotrebujeme nič extra špeciálne. Nakoniec aj v tom zákone sú pripravené nejaké špeciálne podmienky pre školy, ktoré to nedávajú úplne hneď a takisto neohrozujeme disponibilnú hodinu štvrtákov, čo tomu bolo vyčítané. A ja sa pýtam, že čo sa tu robilo za čias, keď ešte pán Gröhling bol ministrom školstva. Veď táto otázka tu visí už od roku ´20 minimálne. Nehovoriac o tom, že aj tie predošlé vlády to zanedbali. Tak ja si myslím, že poďme hľadať spôsoby, ako sa to dá, a ja som za to, že aj keby sa tie decká prechádzali, aj keby behali okolo školy alebo si len hádzali loptu, vždy je to lepšie ako keď stále sedia na zadku a pozerajú do mobilov, to, čo tu máme teraz stále. Takže ja si myslím, že treba byť intenzívny, treba byť emotívny, pretože aby sme sa aj zobudili. Možno tí, ktorí sme sa ešte nezobudili.
Ďakujem.
24. 5. 2023 12:45:20 - 12:53:28 90. schôdza NR SR - 14.deň - A. dopoludnia Tlač 1686 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drábiková, Lucia (OĽANO) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod  
Ďakujem za slovo.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, pred dvoma rokmi sa podarilo presadiť jednu z našich priorít, čo sa týkalo rodinnej politiky. Podarilo sa schváliť tehotenské. Bol to naozaj, myslím si, že taká dosť prelomová myšlienka a som veľmi rada, že ku dnešnému dňu tehotenské poberalo 82-tisíc žien a mali takto možnosť získať pomoc a podporu v období tehotenstva.
Keď sme predkladali návrh zákona v roku 2021, tento návrh sa týkal dvoch skupín žien. Jednak to boli ženy, ktoré boli nemocensky poistené, čiže spĺňali tých 270 dní nemocenského poistenia a tieto ženy majú nárok na tehotenské, neskôr sa k tomu pridali vlastne aj ženy, ktoré pracujú v ozbrojených silách, pretože oni nespadajú pod Sociálnu poisťovňu, a druhou skupinou žien boli plnoleté študentky stredných a vysokých škôl. Doteraz toto tehotenské štipendium pomohlo vyše 300 študentkám, čo som veľmi rada.
Len v súvislosti s týmto zákonom prichádzali mnohé ďalšie a ďalšie podnety na situácie, ktoré tieto dva príspevky neriešili, a situácie, kedy žiadateľky alebo teda budúce mamičky nemali na to nárok, na druhej strane by im tento príspevok veľmi pomohol. Jednou z tých skupín boli a sú práve absolventky. Absolventky strednej alebo vysokej školy vlastne po skončení štúdia sa vlastne rozhliadajú, začínajú pracovať a pokiaľ otehotnejú v tomto období alebo otehotnejú ešte tesne pred ukončením školy, tak vlastne v tomto období nemajú nárok na žiadnu z týchto foriem alebo príspevku práve preto, že nie sú nemocensky poistené a už nie sú študentkami. Na druhej strane sa ocitajú v takej dosť náročnej situácii, je to krásne obdobie, ale zároveň je to obdobie, ktoré je náročné. Ide o to, že je veľmi ťažké nájsť si prácu, pokiaľ žena vie, že je tehotná. Sú absolventky, ktoré sa na materstvo pripravovali, chystali a snažili sa teda založiť si rodinu už krátko po ukončení školy, pretože vieme, že naozaj to tehotenstvo v tom mladšom veku je omnoho ľahšie zvládateľné, organizmus je na to omnoho lepšie pripravený, je menšie riziko rôznych mutácií a porúch a tieto ženy majú naozaj aj viacej síl a je to, je to vcelku prospešnejšie a skoršie začatie vlastne materstva môže znamenať aj to, že mamička bude mať viacej detí.
Priemerná, priemerný vek rodičky na Slovensku je, alebo teda bol pár rokov dozadu a stále to má stúpajúci trend, 29 rokov. Priemerný vek prvorodičky v tom čase bol 28 rokov. Ja som, myslím, že takto podobne mala dieťatko a myslím si, že čím viac, čím vyššie sa ten vek posúva, tým je to náročnejšie. Je to náročnejšie z hľadiska zdravotného a niekedy je to náročné aj z hľadiska toho, že vlastne tá žena už prerušuje nejakú kariéru, ktorú si rozbehla, a vlastne prichádza o časť príjmu atď.
Absolventky, ktoré vlastne otehotnejú, môžu byť tehotenstvom zaskočené, ale môžu byť aj v podstate pripravené, že aj chceli byť tehotné. V tej situácii, že nemajú vlastne príjem, že majú veľmi ťažkú možnosť nájsť si prácu alebo napríklad majú aj problémy v tehotenstve, čo je celkom bežné a teda nemôžu natoľko pracovať, tak je to pre nich taká dosť ohrozujúca situácia, o to horšia, pokiaľ otec dieťatka tú ženu opustí, čo sa tiež stáva, žiaľ. Takže práve preto aj v reakciách na viacero, viacero žien, ktoré mi písali, ktorých sa táto situácia takto dotkla, som sa rozhodla a po konzultáciách aj na ministerstve práce sme sa rozhodli predložiť tento návrh zákona nie ako novelu, nie cez sociálne poistenie, keďže tieto ženy nie sú nemocensky poistené, ale podávame úplne nový návrh zákona o novej sociálnej dávke, ktorá sa volá ´tehotenské pre absolventky´.
No a teraz trošku poviem k tomu samotnému zákonu. V podstate tá výška toho tehotenského pre plnoleté absolventky stredných a vysokých škôl bude vo výške 200 euro mesačne od 13. týždňa tehotenstva do pôrodu. To je rovnaká výška, ako v prípade tehotenského štipendia. Táto možnosť čerpania je vlastne v tom období do deväť mesiacov od ukončenia štúdia. A je to tak preto, lebo vlastne po tých deviatich mesiacoch už by tie ženy mohli byť nemocensky poistené, ale vlastne do tých deviatich mesiacov túto možnosť nemajú.
Príspevok bude vždy poskytovaný za celý kalendárny mesiac, odvtedy vlastne, kedy bola podaná tá žiadosť. A ten proces bude veľmi podobný, ako pri tých ďalších dávkach, žena podá žiadosť na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny písomne, elektronicky, kde vlastne dá doklad o absolvovaní štúdia, lekárske potvrdenie o tom, že začal 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom a vlastne tie svoje osobné údaje.
Žena, ktorá by sa chcela o tento príspevok uchádzať, by mala mať trvalý pobyt na Slovensku, mala by byť plnoletá a nemá nárok na výplatu tehotenského alebo tehotenského štipendia. Čiže nie je možné vyplácať obe dávky naraz. Nárok zaniká, pokiaľ by žena získala nárok na tehotenské, v prípade nástupu na rodičovskú dovolenku alebo narodenie dieťaťa, ukončením tehotenstva, pokiaľ sa naozaj niečo také vážne stane, že o to bábätko príde, končí samotným uplynutím obdobia deväť mesiacov po skončení štúdia, resp. smrťou.
Chcela by som vás poprosiť, aby ste tento návrh zákona podporili, aby ste, aby sme podporili vlastne možnosť pre ženy aj v takomto nižšom a lepšom veku možno pre materstvo, aby sme im umožnili, aspoň takouto sumou trošku pomohli v tejto situácii, pretože vieme, aké to je, keď sa vlastne, človek skončí školu, začína si zakladať rodinu, začína pracovať a mnohé tehotenstvá, mnohé, mnohé ženy odkladajú práve materstvo kvôli finančným problémom, kvôli tomu, že potrebujú si zabezpečiť bývanie a myslím si, že tento príspevok by mohol napomôcť tomu, aby sa ženy neobávali otehotnieť aj v skoršom veku, aby mohli mať aj neskôr viacej detičiek, keďže začnú skorej.
Takže budem rada teda, ak tento návrh podporíte. Platnosť zákona by mala začať od 1. septembra 2023.
Ďakujem pekne.
24. 5. 2023 9:51:23 - 9:52:17 90. schôdza NR SR - 14.deň - A. dopoludnia Tlač 1675 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drábiková, Lucia (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola výborom určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1675. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1738 z 19. apríla 2023 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhuje výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
24. 5. 2023 8:40:09 - 8:45:02 90. schôdza NR SR - 14.deň - A. dopoludnia Tlač 1478 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drábiková, Lucia (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, som veľmi rada, že môžem byť spolupredkladateľkou tohto návrhu a som veľmi rada, že bol schválený v tomto pléne v prvom čítaní. A teraz by som chcela predniesť ...
===== Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, som veľmi rada, že môžem byť spolupredkladateľkou tohto návrhu a som veľmi rada, že bol schválený v tomto pléne v prvom čítaní. A teraz by som chcela predniesť pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý vlastne precizuje postavenie a možnosti týchto osobných asistentov na školách. Takže pristúpim k čítaniu. Pozmeňujúci návrh Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej, Lucii Drábikovej a Dominika Drdula k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1478).
1. V čl. 1 bod 1znie:
„1. V § 21 odsek 3 znie:
„(3) Do rozsahu hodín osobnej asistencie sa nezapočítavajú hodiny osobnej asistencie, počas ktorých sa fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb alebo týždenná pobytová sociálna služba. Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba možno poskytnúť osobnú asistenciu na jej sprevádzanie do školy alebo do školského zariadenia, zo školy alebo zo školského zariadenia a na vykonávanie úkonov osobnej asistencie počas výchovno-­vzdelávacieho procesu a ostatných činností v škole alebo školskom zariadení, ak je škola alebo školské zariadenie mimo priestorov zariadenia sociálnych služieb. Ak sú pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím vykonávané opatrenia alebo jej je poskytovaná starostlivosť v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, možno do rozsahu hodín osobnej asistencie započítať len hodiny osobnej asistencie pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím,
a) pre ktorú sú vykonávané opatrenia v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pobytovou formou na základe rozhodnutia súdu, a to
1. v domácom prostredí zamestnanca tohto zariadenia,
2. na sprevádzanie do školy alebo do školského zariadenia, zo školy alebo zo školského zariadenia, na vykonávanie úkonov osobnej asistencie počas výchovno-­vzdelávacieho procesu a ostatných činností v škole alebo v školskom zariadení, ak je škola alebo školské zariadenie mimo priestorov tohto zariadenia,
b) ktorej sa poskytuje starostlivosť po skončení výkonu rozhodnutia súdu dovŕšením plnoletosti v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.".".
2. V čl. 1 sa vkladá bod 3, ktorý znie:
„3. V § 21 sa za ods. 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá navštevuje školu alebo školské zariadenie, možno poskytnúť osobnú asistenciu na jej sprevádzanie do školy alebo do školského zariadenia, zo školy alebo zo školského zariadenia a na vykonávanie úkonov osobnej asistencie počas výchovno-vzdelávacieho procesu a ostatných činností v škole alebo školskom zariadení.".".
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.
3. V čl. II § 145a znie:
㤠145a
Postavenie osobného asistenta
Školy a školské zariadenia umožnia prítomnosť osobného asistenta v školách a školských zariadeniach a vytvoria podmienky a poskytnú súčinnosť osobnému asistentovi vykonávajúcemu úlohy podľa osobitného predpisu).".
Poznámka pod čiarou k odkazu 80c) znie:
„80c) Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.".
Ďakujem. Chcela by som naozaj vyjadriť vďaku Janke Žitňanskej za jej dlhodobú prácu a pomoc a chcela by som naozaj vyjadriť želanie, aby sa našlo našla podpora pre tento návrh v pléne aj na návrh celého zákona, tak vás všetkých prosím, o podporu. Ďakujem.
24. 5. 2023 8:40:09 - 8:45:02 90. schôdza NR SR - 14.deň - A. dopoludnia Tlač 1478 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drábiková, Lucia (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, som veľmi rada, že môžem byť spolupredkladateľkou tohto návrhu a som veľmi rada, že bol schválený v tomto pléne v prvom čítaní. A teraz by som chcela predniesť ...
===== Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, som veľmi rada, že môžem byť spolupredkladateľkou tohto návrhu a som veľmi rada, že bol schválený v tomto pléne v prvom čítaní. A teraz by som chcela predniesť pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý vlastne precizuje postavenie a možnosti týchto osobných asistentov na školách. Takže pristúpim k čítaniu. Pozmeňujúci návrh Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej, Lucii Drábikovej a Dominika Drdula k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1478).
1. V čl. 1 bod 1znie:
„1. V § 21 odsek 3 znie:
„(3) Do rozsahu hodín osobnej asistencie sa nezapočítavajú hodiny osobnej asistencie, počas ktorých sa fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb alebo týždenná pobytová sociálna služba. Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba možno poskytnúť osobnú asistenciu na jej sprevádzanie do školy alebo do školského zariadenia, zo školy alebo zo školského zariadenia a na vykonávanie úkonov osobnej asistencie počas výchovno-­vzdelávacieho procesu a ostatných činností v škole alebo školskom zariadení, ak je škola alebo školské zariadenie mimo priestorov zariadenia sociálnych služieb. Ak sú pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím vykonávané opatrenia alebo jej je poskytovaná starostlivosť v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, možno do rozsahu hodín osobnej asistencie započítať len hodiny osobnej asistencie pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím,
a) pre ktorú sú vykonávané opatrenia v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pobytovou formou na základe rozhodnutia súdu, a to
1. v domácom prostredí zamestnanca tohto zariadenia,
2. na sprevádzanie do školy alebo do školského zariadenia, zo školy alebo zo školského zariadenia, na vykonávanie úkonov osobnej asistencie počas výchovno-­vzdelávacieho procesu a ostatných činností v škole alebo v školskom zariadení, ak je škola alebo školské zariadenie mimo priestorov tohto zariadenia,
b) ktorej sa poskytuje starostlivosť po skončení výkonu rozhodnutia súdu dovŕšením plnoletosti v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.".".
2. V čl. 1 sa vkladá bod 3, ktorý znie:
„3. V § 21 sa za ods. 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá navštevuje školu alebo školské zariadenie, možno poskytnúť osobnú asistenciu na jej sprevádzanie do školy alebo do školského zariadenia, zo školy alebo zo školského zariadenia a na vykonávanie úkonov osobnej asistencie počas výchovno-vzdelávacieho procesu a ostatných činností v škole alebo školskom zariadení.".".
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.
3. V čl. II § 145a znie:
㤠145a
Postavenie osobného asistenta
Školy a školské zariadenia umožnia prítomnosť osobného asistenta v školách a školských zariadeniach a vytvoria podmienky a poskytnú súčinnosť osobnému asistentovi vykonávajúcemu úlohy podľa osobitného predpisu).".
Poznámka pod čiarou k odkazu 80c) znie:
„80c) Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.".
Ďakujem. Chcela by som naozaj vyjadriť vďaku Janke Žitňanskej za jej dlhodobú prácu a pomoc a chcela by som naozaj vyjadriť želanie, aby sa našlo našla podpora pre tento návrh v pléne aj na návrh celého zákona, tak vás všetkých prosím, o podporu. Ďakujem.
24. 5. 2023 8:40:09 - 8:45:02 90. schôdza NR SR - 14.deň - A. dopoludnia Tlač 1478 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drábiková, Lucia (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, som veľmi rada, že môžem byť spolupredkladateľkou tohto návrhu a som veľmi rada, že bol schválený v tomto pléne v prvom čítaní. A teraz by som chcela predniesť ...
===== Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, som veľmi rada, že môžem byť spolupredkladateľkou tohto návrhu a som veľmi rada, že bol schválený v tomto pléne v prvom čítaní. A teraz by som chcela predniesť pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý vlastne precizuje postavenie a možnosti týchto osobných asistentov na školách. Takže pristúpim k čítaniu. Pozmeňujúci návrh Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej, Lucii Drábikovej a Dominika Drdula k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1478).
1. V čl. 1 bod 1znie:
„1. V § 21 odsek 3 znie:
„(3) Do rozsahu hodín osobnej asistencie sa nezapočítavajú hodiny osobnej asistencie, počas ktorých sa fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb alebo týždenná pobytová sociálna služba. Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba možno poskytnúť osobnú asistenciu na jej sprevádzanie do školy alebo do školského zariadenia, zo školy alebo zo školského zariadenia a na vykonávanie úkonov osobnej asistencie počas výchovno-­vzdelávacieho procesu a ostatných činností v škole alebo školskom zariadení, ak je škola alebo školské zariadenie mimo priestorov zariadenia sociálnych služieb. Ak sú pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím vykonávané opatrenia alebo jej je poskytovaná starostlivosť v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, možno do rozsahu hodín osobnej asistencie započítať len hodiny osobnej asistencie pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím,
a) pre ktorú sú vykonávané opatrenia v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pobytovou formou na základe rozhodnutia súdu, a to
1. v domácom prostredí zamestnanca tohto zariadenia,
2. na sprevádzanie do školy alebo do školského zariadenia, zo školy alebo zo školského zariadenia, na vykonávanie úkonov osobnej asistencie počas výchovno-­vzdelávacieho procesu a ostatných činností v škole alebo v školskom zariadení, ak je škola alebo školské zariadenie mimo priestorov tohto zariadenia,
b) ktorej sa poskytuje starostlivosť po skončení výkonu rozhodnutia súdu dovŕšením plnoletosti v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.".".
2. V čl. 1 sa vkladá bod 3, ktorý znie:
„3. V § 21 sa za ods. 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá navštevuje školu alebo školské zariadenie, možno poskytnúť osobnú asistenciu na jej sprevádzanie do školy alebo do školského zariadenia, zo školy alebo zo školského zariadenia a na vykonávanie úkonov osobnej asistencie počas výchovno-vzdelávacieho procesu a ostatných činností v škole alebo školskom zariadení.".".
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.
3. V čl. II § 145a znie:
㤠145a
Postavenie osobného asistenta
Školy a školské zariadenia umožnia prítomnosť osobného asistenta v školách a školských zariadeniach a vytvoria podmienky a poskytnú súčinnosť osobnému asistentovi vykonávajúcemu úlohy podľa osobitného predpisu).".
Poznámka pod čiarou k odkazu 80c) znie:
„80c) Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.".
Ďakujem. Chcela by som naozaj vyjadriť vďaku Janke Žitňanskej za jej dlhodobú prácu a pomoc a chcela by som naozaj vyjadriť želanie, aby sa našlo našla podpora pre tento návrh v pléne aj na návrh celého zákona, tak vás všetkých prosím, o podporu. Ďakujem.
24. 5. 2023 8:40:09 - 8:45:02 90. schôdza NR SR - 14.deň - A. dopoludnia Tlač 1478 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drábiková, Lucia (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, som veľmi rada, že môžem byť spolupredkladateľkou tohto návrhu a som veľmi rada, že bol schválený v tomto pléne v prvom čítaní. A teraz by som chcela predniesť ...
===== Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, som veľmi rada, že môžem byť spolupredkladateľkou tohto návrhu a som veľmi rada, že bol schválený v tomto pléne v prvom čítaní. A teraz by som chcela predniesť pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý vlastne precizuje postavenie a možnosti týchto osobných asistentov na školách. Takže pristúpim k čítaniu. Pozmeňujúci návrh Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej, Lucii Drábikovej a Dominika Drdula k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1478).
1. V čl. 1 bod 1znie:
„1. V § 21 odsek 3 znie:
„(3) Do rozsahu hodín osobnej asistencie sa nezapočítavajú hodiny osobnej asistencie, počas ktorých sa fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb alebo týždenná pobytová sociálna služba. Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba možno poskytnúť osobnú asistenciu na jej sprevádzanie do školy alebo do školského zariadenia, zo školy alebo zo školského zariadenia a na vykonávanie úkonov osobnej asistencie počas výchovno-­vzdelávacieho procesu a ostatných činností v škole alebo školskom zariadení, ak je škola alebo školské zariadenie mimo priestorov zariadenia sociálnych služieb. Ak sú pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím vykonávané opatrenia alebo jej je poskytovaná starostlivosť v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, možno do rozsahu hodín osobnej asistencie započítať len hodiny osobnej asistencie pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím,
a) pre ktorú sú vykonávané opatrenia v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pobytovou formou na základe rozhodnutia súdu, a to
1. v domácom prostredí zamestnanca tohto zariadenia,
2. na sprevádzanie do školy alebo do školského zariadenia, zo školy alebo zo školského zariadenia, na vykonávanie úkonov osobnej asistencie počas výchovno-­vzdelávacieho procesu a ostatných činností v škole alebo v školskom zariadení, ak je škola alebo školské zariadenie mimo priestorov tohto zariadenia,
b) ktorej sa poskytuje starostlivosť po skončení výkonu rozhodnutia súdu dovŕšením plnoletosti v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.".".
2. V čl. 1 sa vkladá bod 3, ktorý znie:
„3. V § 21 sa za ods. 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá navštevuje školu alebo školské zariadenie, možno poskytnúť osobnú asistenciu na jej sprevádzanie do školy alebo do školského zariadenia, zo školy alebo zo školského zariadenia a na vykonávanie úkonov osobnej asistencie počas výchovno-vzdelávacieho procesu a ostatných činností v škole alebo školskom zariadení.".".
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.
3. V čl. II § 145a znie:
㤠145a
Postavenie osobného asistenta
Školy a školské zariadenia umožnia prítomnosť osobného asistenta v školách a školských zariadeniach a vytvoria podmienky a poskytnú súčinnosť osobnému asistentovi vykonávajúcemu úlohy podľa osobitného predpisu).".
Poznámka pod čiarou k odkazu 80c) znie:
„80c) Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.".
Ďakujem. Chcela by som naozaj vyjadriť vďaku Janke Žitňanskej za jej dlhodobú prácu a pomoc a chcela by som naozaj vyjadriť želanie, aby sa našlo našla podpora pre tento návrh v pléne aj na návrh celého zákona, tak vás všetkých prosím, o podporu. Ďakujem.
23. 5. 2023 10:53:41 - 10:55:41 90. schôdza NR SR - 13.deň - A. dopoludnia Tlač 1618 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drábiková, Lucia (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo. Ja som tak s prekvapením zistila, že naozaj strana SaS má nesmierne veľa odborníkov na gynekológiu a ženské práva, a som teda veľmi prekvapená, koľkých z nich som si mohla vypočuť. Niektoré veci mi tu tak nesedia. Na jednej strane mi nesedí, že pán poslanec Krúpa navrhol ukončenie schôdze, na druhej strane jeho vlastní poslanci túto tému neúmerne naťahujú. Hovoríte, že to je podružná téma, ktorou sa neradno zaoberať. Veď pokiaľ je to podružná téma a nesúhlasíte so zákonom, môžete hlasovať proti.
Potom tu vystala taká vec. Pán kolega Lehotský spomínal, že to zlepšenie tej socio-ekonomickej situácie by mohlo tým ženám pomôcť sa rozhodnúť, aby nešli na interrupciu, na druhej strane sabotujete všetky možné opatrenia na pomoc rodinám a ženám, ktoré sú predkladané v pléne. Ja sa pýtam, keď tá žena je v tej situácii vystresovaná, vypätá, je dobré, aby sa rozhodovalo v takomto stave? Nie je práve ľudským krokom to, keď jej dáme ten čas na rozmyslenie a dostatok informácií?
Pán kolega Lehotský, že vás hanba nefackuje, vy tu robíte z pani poslankyne Záborskej a z ostatných predkladateľov sadistické monštrá, ktoré sa tešia z toho, že nejakú ženu trápia a znemožňujú jej interrupcie. O to tu naozaj nikomu nejde. A ja sa pýtam aj na to, že čo je tu ideologické na tom, že chceme zabezpečiť chránené bývanie pre ženy v ťažkej situácii, že chceme zvýšiť príspevok pre ťažko zdravotne narodené dieťa, že chceme pravdivo pomenovať skutočnosť, ktorá sa pri interrupciách deje, že naozaj toto tehotenstvo sa ukončuje a už nikdy sa nezačne, pretože už to dieťatko je mŕtve.
===== Zabezpečiť chránené bývanie pre ženy v ťažkej situácii, že chceme zvýšiť príspevok pre ťažko zdravotne narodené dieťa. Že chceme pravdivo pomenovať skutočnosť, ktorá sa pri interrupciách deje, že naozaj toto tehotenstvo sa ukončuje a už nikdy sa nezačne, pretože už to dieťatko je mŕtve.
A ešte sa chcem spýtať, zazneli tu už, nedá mi, som psychológ, nevnášam to sem, zazneli tu slová o nutkavosti z našej strany. Ja skôr tu mám pocit nejakej paranoje, nejakej paranoje takej nejakej...(Prerušenie vystúpenia časomerom.)
23. 5. 2023 10:53:41 - 10:55:41 90. schôdza NR SR - 13.deň - A. dopoludnia Tlač 1618 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drábiková, Lucia (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo. Ja som tak s prekvapením zistila, že naozaj strana SaS má nesmierne veľa odborníkov na gynekológiu a ženské práva, a som teda veľmi prekvapená, koľkých z nich som si mohla vypočuť. Niektoré veci mi tu tak nesedia. Na jednej strane mi nesedí, že pán poslanec Krúpa navrhol ukončenie schôdze, na druhej strane jeho vlastní poslanci túto tému neúmerne naťahujú. Hovoríte, že to je podružná téma, ktorou sa neradno zaoberať. Veď pokiaľ je to podružná téma a nesúhlasíte so zákonom, môžete hlasovať proti.
Potom tu vystala taká vec. Pán kolega Lehotský spomínal, že to zlepšenie tej socio-ekonomickej situácie by mohlo tým ženám pomôcť sa rozhodnúť, aby nešli na interrupciu, na druhej strane sabotujete všetky možné opatrenia na pomoc rodinám a ženám, ktoré sú predkladané v pléne. Ja sa pýtam, keď tá žena je v tej situácii vystresovaná, vypätá, je dobré, aby sa rozhodovalo v takomto stave? Nie je práve ľudským krokom to, keď jej dáme ten čas na rozmyslenie a dostatok informácií?
Pán kolega Lehotský, že vás hanba nefackuje, vy tu robíte z pani poslankyne Záborskej a z ostatných predkladateľov sadistické monštrá, ktoré sa tešia z toho, že nejakú ženu trápia a znemožňujú jej interrupcie. O to tu naozaj nikomu nejde. A ja sa pýtam aj na to, že čo je tu ideologické na tom, že chceme zabezpečiť chránené bývanie pre ženy v ťažkej situácii, že chceme zvýšiť príspevok pre ťažko zdravotne narodené dieťa, že chceme pravdivo pomenovať skutočnosť, ktorá sa pri interrupciách deje, že naozaj toto tehotenstvo sa ukončuje a už nikdy sa nezačne, pretože už to dieťatko je mŕtve.
===== Zabezpečiť chránené bývanie pre ženy v ťažkej situácii, že chceme zvýšiť príspevok pre ťažko zdravotne narodené dieťa. Že chceme pravdivo pomenovať skutočnosť, ktorá sa pri interrupciách deje, že naozaj toto tehotenstvo sa ukončuje a už nikdy sa nezačne, pretože už to dieťatko je mŕtve.
A ešte sa chcem spýtať, zazneli tu už, nedá mi, som psychológ, nevnášam to sem, zazneli tu slová o nutkavosti z našej strany. Ja skôr tu mám pocit nejakej paranoje, nejakej paranoje takej nejakej...(Prerušenie vystúpenia časomerom.)

Deň v parlamente

<- ->