Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
6. 5. 2022 13:48:18 - 13:50:10 65. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 988 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Čepček, Martin (-) - poslanec NR SR -  
Ďakujem pekne. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, je to veľmi drobná zmena, je to v podstate legislatívno-technická zmena zákona. Jedná sa o to, aby všetky školské zariadenia bez ohľadu na zriaďovateľa, mali zmluvu o financovaní, ktorá nebude obsahovať zbytočné a podmienky navyše. Bude obsahovať iba podmienky, ktoré stanovuje zákon a nebude napr. vydierať súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia, aby museli nejakým spôsobom robiť službu mestu, resp. samospráve, VÚC-ke, atď. To znamená je to veľmi jednoduchá zmena. Navrhujú sa zmeny a upresnenia smerujúce k zlepšeniu zrozumiteľnosti a prehľadnosti právnej úpravy a vylúčeniu výkladových pochybností. Nasledovná úprava je legislatívno-technická úprava doplňujúcou chýbajúci odkaz na legislatívnu úpravu v súčasnom znení zákona. Doterajšia právna úprava taxatívne vymenúva náležitosti zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka, alebo na poslucháča. Navrhuje sa pre odstránenie pochybností pri výklade zákonného textu ohľadom pripomienok k zmluve, o doplnenie o to, že na poskytovateľov nebudú kladené ďalšie podmienky v snahe podmieniť financovanie, či už zásahmi do poskytovaných, vzdelávacích, alebo motivované snahou vyhnúť sa financovaniu zákona. Ďakujem pekne, to bolo všetko.
6. 5. 2022 9:41:53 - 9:42:47 65. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 972 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Čepček, Martin (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Pán poslanec, to vydieranie, to nebolo celkom šťastné. My vám toto, vy nám tamto. Tak vy schvaľujete alebo sa podieľate iba na tom, čo vám vyhovuje a teraz sa pozrime na to, že prečo máme nedostatok verejných financií, nebude to aj tým, že sa nám rodí menej detí? De facto podpora rodín je to, čo by sme mali, na čom by sme mali stavať našu spoločnosť. No a potom si dovolím pripomenúť, že vy sa voláte SaS, ale slobodu sme stratili, keď ste nútili ľudí do očkovania a do iných opatrení a solidaritu strácame teraz, keď vám nezáleží na rodinách. Takže vám z tej SaS ostalo už len to a. Ďakujem.
4. 5. 2022 14:44:18 - 14:45:03 65. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 977 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Čepček, Martin (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Panie poslankyne, ja sa neobávam, že by z tých prostriedkov boli financované cirkvi. Ja sa skôr obávam po skúsenostiach, ktoré máme z pandemického obdobia, že duchovní sa nevedeli dostať k zomierajúcim pacientom. Z vlastnej skúsenosti resp. nie z vlastnej skúsenosti ale zo skúseností blízkych osôb viem, že koľkokrát to muselo ísť cez vedenia nemocníc takže ja si nemyslím, že to je o financovaní cirkvi ale je to skôr o tom, aby mali možnosť sa zomierajúci pacient dostať k duchovnej službe. Ďakujem.
3. 5. 2022 19:00:03 - 19:00:59 65. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1010 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Čepček, Martin (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Len neviem, komu mám vlastne odpovedať, lebo pán poslanec nejakým záhadným spôsobom zmizol. No chcem sa vyjadriť.
My sa tu nebavíme o klasickej väzbe. Myslím, že žiadny z poslancov Národnej rady by nemal problém zahlasovať za vydanie ktoréhokoľvek poslanca, pokiaľ by bol riadne súdom odsúdený. My sa tu bavíme o kolúznej väzbe, pán poslanec.
A k tomu poslaneckému mandátu. Poslanecký mandát síce nestráca, ale sa neuplatňuje. A tým, že sa neuplatňuje, tak pán poslanec Fico si nemôže robiť tlačovky z kolúznej väzby, nehnevajte sa, ale to sa nedá. To znamená, on nemôže riadne hlasovať, nemôže riadne chodiť do parlamentu, lebo je kolúzne stíhaný.
Ďakujem.
3. 5. 2022 18:38:07 - 18:39:31 65. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1010 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Čepček, Martin (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Pán poslanec, ďakujem za vaše vystúpenie. Myslím, že bolo vecné, tak ako vždy. Dobre ste povedali, že my sa tu nebavíme o klasickej väzbe, že je niekto odsúdený a ide na väzbu, ale my sa tu bavíme o kolúznej väzbe. A kolúzna väzba po tak dlhom čase je v podstate nezmysel.
V tomto celom ma napáda jedna vec, že už sa asi každý bude báť vyhrať voľby, lebo zosnovanie zločineckej skupiny môžu našiť teda takmer každému, aj súčasnej vláde bez ohľadu na to, že si nominuje štátnych tajomníkov, že si nominuje riaditeľov sekcie atď. atď. No a ovplyvňovať svedkov po štyroch, piatich, šiestich, siedmich, ôsmich rokoch, no to sa mi nezdá byť vhodné. A keď vidíme, že pán poslanec tu sedí dva týždne v parlamente, už mohli byť tí svedkovia vypočutí.
Takže, a takto isto by som hlasoval, keby bol na tom zozname, resp. na tej, na tom uznesení ktorýkoľvek poslanec, či koaličný alebo opozičný, mne je to úplne jedno, kto by tam bol. Ale kolúzna väzba po tak dlhom čase je nezmysel.
Ďakujem.
28. 4. 2022 14:07:56 - 14:08:37 65. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Čepček, Martin (-) - poslanec NR SR -  
Ďakujem, pán premiér. Vidím, že sa otázkam vyhnúť viete, neodpovedali ste na otázku, ktorú som sa pýtal.

Heger, Eduard, predseda vlády SR
Na ktorú, prosím?

Čepček, Martin, poslanec NR SR
A všetko, všetko sme sa dozvedeli, len nie to čo sme chceli, takže ja by som rád vedel aký máte postoj k pánovi ministrovi a že či nie je najvyšší čas ho odvolať? A ešte jedna vec, ja som sa pýtal, vy ste odpovedali o všetkom možnom, o zdravotníctve, o tom aké máme problémy, akým bol COVID, aké neviem čo všetko sme spravili, alebo nespravili, to je síce pekné, niekedy aj chvályhodné, ale ja by som chcel vedieť odpoveď na tie otázky, ktoré som sa pýtal. Ďakujem.
24. 3. 2022 14:56:40 - 14:57:18 60. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Čepček, Martin (-) - poslanec NR SR Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
41.
Ďakujem pekne, pán minister. Teda nie ste z rezortu školstva, tak ja sa spýtam ohľadne školstva, čo sa týka zdravotníctva, ministerstva zdravotníctva, ako to vidíte vy, čo sa týka absolventov škôl so zdravotníckym zameraním, ktorí odchádzajú po absolvovaní vysokej školy na Slovensku do zahraničia, a či niečo ministerstvo chystá pre nových lekárov alebo mladých lekárov, aby nám neodchádzali, aby ostávali na Slovensku.
Ďakujem.
24. 3. 2022 14:11:30 - 14:11:54 60. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Čepček, Martin (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
10.
Ďakujem pekne, pán expremiér. Chcem teda poďakovať, že sa niečo deje, ale my sme si všimli, že už ceny potravín nejakým spôsobom stúpli, to znamená, predpokladám, že asi vláda sa ešte bude niečím zaoberať, ak by to bolo, ak by to znamenalo výrazný dopad pre obyvateľstvo, alebo nie? Ďakujem.
24. 3. 2022 9:43:45 - 9:44:51 60. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 935 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Čepček, Martin (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
28.
Ďakujem pekne, pán poslanec, myslím, že pekne si to vystihol, tie OZ-ká. Niektoré OZ-ká dostanú finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, lebo sa budú volať cirkvi, a iné OZ-ká nedostanú zo štátneho rozpočtu, lebo nebudú mať štatút cirkvi. To je celé o tom, tak ako si to povedal, prisať sa na štátny rozpočet.
A to, čo si spomínal, to posledné, tak to je presne to, čo so spomínal aj ja v rozprave, získať štátny súhlas. Ak nebude štátny súhlas, nebude, nebudú biskupi môcť cestovať, nebudú môcť vyučovať náboženstvo, nebude sa môcť robiť základná agenda, ktorú cirkvi ako také potrebujú. To znamená, to, čo sa tu ide diať, to nebudú cirkvi, to budú len OZ-ká prezlečené v inej koži, budú sa volať cirkvi, ale budú to OZ-ká, budú to mimovládky, ktoré tu budú rozhodovať, vládnuť a demoralizovať našu spoločnosť.
Ďakujem.
24. 3. 2022 9:36:40 - 9:38:36 60. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 935 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Čepček, Martin (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
24.
Ďakujem pekne.
Pán poslanec Faič, úplne s vami súhlasím. Mám taký pocit, že z tých cirkví sa idú robiť tzv. mimovládky, ktoré budú dotované iným spôsobom, ako keby to boli cirkvi.
Pán poslanec Mizík, súhlasím s vami. Snažil som sa byť trošku vecný k tomu zákonu.
A, pán poslanec Valášek, no, akým spôsobom kto bude vydávať ten súhlas, je ministerstvo kultúry a bude tam smernica. Tá smernica, doteraz ju nepoznáme, tú smernicu, takže v tej smernici môže byť čokoľvek. A tie veci, ktoré sú v tom zákone, ako som spomenul, niektoré sú veľmi všeobecné, do toho sa dá schovať fakt úplne všetko. Ak budeme mať cirkvi, ktoré budú mať 150 členov, no nehnevajte sa, ale to taká jedna škola alebo jeden kláštor alebo ktokoľvek si môže založiť cirkev 150 ľudí tým, že vyzbiera nejakú petíciu, nejaké podpisové hárky. Ja sa pýtam, že odkiaľ tí občania, napríklad dôchodcovia alebo starí ľudia, budú podpisovať nejaké vyhlásenie o tom, aby boli registrovaní v cirkvi. A ďalej sa pýtam, ako je to možné, ako sa bude počítať, ako sa budú vyhodnocovať tieto veci. Však napríklad katolícka cirkev alebo aj evanjelická, aj grékokatolícka majú aktivity – od bohoslužieb cez iné podujatia, iné aktivity – a vy chcete spočítavať na každom podujatí? Však bežná omša, kde je 1 232 ľudí, to budete akože fakt štatisticky vyhodnocovať? Ja neviem, teraz to sčítanie obyvateľstva, na základe sčítania obyvateľstva sa dávali príspevky, teraz podľa tohto zákona... No, ja neviem, mám z toho zmiešané pocity.
Ďakujem.
24. 3. 2022 9:24:14 - 9:33:15 60. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 935 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Čepček, Martin (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
16.
Ďakujem pekne. Tak chcem povedať pár slov k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov. Tento zákon má za cieľ rozdeľovať, nie spájať. Machiavelli už v roku 1532 sa mu pripisuje výrok "rozdeľuj a panuj", čo je výrok znamenajúci, že má protivníka rozdeliť medzi sebou, znepriateliť a o to ľahšie nad nimi zvíťaziť.
Podľa mňa je tento zákon pre štát nebezpečný a zjavne aj proti ústave v tejto navrhovanej podobe. Ústava Slovenskej republiky prvá hlava, prvý oddiel – Základné ustanovenia, bod 2 (odsek 2, pozn. red.). "Slovenská republika uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná a svoje ďalšie medzinárodné záväzky." Medzi takéto zmluvy patrí aj tzv. Vatikánska zmluva. Medzinárodné zmluvy majú prednosť pred zákonmi štátu. Je potrebné spomenúť, že Vatikánska zmluva, ktorá bola ratifikovaná 18. 12. 2000 a v Zbierke zákonov pod číslom 326/2001 v jej čl. 7, ktorý priznáva každému právo na výhradu vo svedomí podľa vieroučných a mravoučných zásad katolíckej cirkvi, táto medzinárodná zmluva má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky v zmysle čl. 7 ods. 5 ústavy.
Ďalej si dovolím spomenúť čl. 24. Každý má... bod 2 (odsek 2, pozn. red.). Každý má právo slobodne prejavovať svoje náboženstvo alebo vieru buď sám, buď spoločne s inými, súkromne alebo verejne, bohoslužbou, náboženskými úkonmi, zachovávaním obradov alebo zúčastňovať sa na jeho vyučovaní.
Bod 3 (odsek 3, pozn. red.) Cirkvi a náboženské spoločnosti spravujú svoje záležitosti samy, najmä zriaďujú svoje orgány, ustanovujú svoju duchovnú, zabezpečujú vyučovanie náboženstva a zakladajú rehoľné a iné cirkevné inštitúcie – a teraz pozor – nezávislé od štátnych orgánov. No a teraz sa dostávame k zákonu pána poslanca.
Takže bod 1, ktorým sa dopĺňa nový odsek 3, ktorý znie: "Vyznávaním náboženskej viery nesmie dôjsť k zásahu do ústavou zaručených práv a slobôd iných osôb, najmä ak sa tým popierajú alebo obmedzujú osobné, politické alebo iné práva fyzických osôb pre ich pohlavie, náboženské vyznanie alebo vieru alebo preto, že sú bez vyznania, rasu, príslušnosť k národnosti alebo k etnickej skupine, zdravotné postihnutie, vek, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, manželský stav a rodinný stav, farbu pleti, jazyk, politické alebo iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, majetok, rod alebo iné postavenie."
Tieto pojmy sú tak všeobecné, že celá podstata náboženstva a náboženských slobôd zanikne diktatúrou štátu. "Iné práva a iné postavenia", do týchto pojmov sa schová ale úplne všetko. Podnecovanie nenávisti a neznášanlivosti – alebo ak sa kňaz vyjadrí k ideológii, s ktorou nesúhlasí, už to môže byť považované za neznášanlivosť. Vysielanie svojich zástupcov, to všetko podlieha súhlasu štátu.
Bod 4. § 6 ods. 1 písm. h) znie: "Získať oprávnenie výkonu osobitných práv podľa tohto zákona." Povedané inými slovami, musí získať štátny súhlas. Vieme, čo to znamenalo v dobe pred rokom 1989. Kto nemal súhlas, nemohol vykonávať svoju službu alebo ju vykonával tajne. Prípadne sa pod dohľadom štátu združovalo, kde boli ale nastrčení nejakí tajní agenti.
Bod 7. § 6 dopĺňa sa nový odsek 3, ktorý znie: "Cirkev a náboženská spoločnosť je povinná každoročne zverejňovať výročnú správu o výkone práv podľa odseku..." Zverejnenie výročnej správy je opäť ďalším postupom kontroly. Ak sa štátnej moci nebude páčiť hospodárenie, tak štát do budúcna zníži, resp. nedá finančné prostriedky.
"Výročná správa musí obsahovať informácie o štruktúre cirkvi a náboženskej spoločnosti, jej predstaviteľoch, o pohyboch, počte členov, o jednotlivých oblastiach činnosti a spôsobe ich financovania." Pýtam sa: To znamená, že na bohoslužbách chcete počítať každý deň počty ľudí, ktorí sa ich zúčastnia? Potom si neviem dosť dobre predstaviť také národné púte, kde sa zúčastní, nikto nevie v podstate presný počet tých veriacich, ale sú to niekedy desiatky tisíc.
"Podrobnosti o výročnej správe a jej obsah ustanoví každoročne záväzný právny predpis, ktorý vydá registrujúci orgán." V tomto prípade ministerstvo kultúry. Ako som povedal včera vo faktickej, ak bude minister antinábožensky zameraný, tak môže pomocou vyhlášky šikanovať akúkoľvek cirkev, čo môže viesť k potrestaniu, k prípadnému zrušeniu. Je to len o tom, či má názor ako vládna moc alebo nie, či bude mať vašu pravdu alebo nie. Veľmi sa vzďaľujeme od demokracie týmto zákonom.
Bod 8. Za § 6 sa vkladá nový § 6a, ktorý znie: "Registrovaná cirkev a náboženská spoločnosť môže za podmienok ustanovených týmto zákonom k plneniu svojho poslania získať oprávnenie k výkonu týchto osobitných práv." Ak niekto získa oprávnenie, znamená to, že sa vrátime do doby dávno minulej, tak ako som už spomenul ten štátny súhlas.
Ďalej, v tomto návrhu zákona sa viackrát opakuje pohlavie, sexuálna orientácia, rodová rovnosť a tak ďalej. Znamená to, ak sa niekto vyhlási napríklad za iné pohlavie, ako v skutočnosti je, nebude mu môcť cirkev brániť, napríklad do ženského kláštora musia pustiť chlapa, ktorý sám o sebe vyhlási, že je žena. Tým pádom sa rozbije suverenita cirkvi ako takej.
V bode 9 "sa číslovka 50-tisíc nahrádza číslovkou 150". Tým sa zníži počet veriacich. Čo to znamená? Spoločnosť sa rozdrobí na malé časti, jeden kláštor môže znamenať, že to bude jedna cirkev.
Aby som to dlho nenaťahoval, ja s týmto zákonom nesúhlasím. Tento návrh zákona považujem za nebezpečný, preto dávam podľa rokovacieho poriadku procedurálny návrh nepokračovať v rokovaní o tomto zákone.
Ďakujem.
23. 3. 2022 18:49:30 - 18:50:51 60. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 935 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Čepček, Martin (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
132.
Ďakujem pekne. Plne súhlasím s obavami, ktoré vyjadril pán poslanec Szőllős. Predložený návrh zákona by vážne zasiahol do náboženskej slobody. Nepáči sa mi, aby cirkvi a náboženské spoločnosti mali pod taktovkou štátu písať správu o svojej činnosti, a to dokonca tak, že zákonodarca by zveril ministerstvu kultúry vydanie vyhlášky, ktorá určí náležitosti správy. Ak by minister kultúry bol osobne antináboženský, tak si patrične pri vydávaní vyhlášky môže užiť šikanu cirkví a náboženských spoločností a bude tvrdiť, veď to robí podľa zákona pána Valáška a že vlastne cirkvi porušujú predpisy a že možno ich iba tak zrušiť alebo inak postihnúť. Ja si osobne myslím, že tento návrh zákona nie je vhodné podporiť a ďalšia vec, ktorá mi tam najviac vadí, to je rozbitie, rozbitie tých spoločností na menšie skupinky. Veď si predstavme, že taký kláštor, ktorý má 150 rehoľníkov, by mohla byť samostatná cirkev. Ďalšie veci, tie by som povedal potom v rozprave. Ďakujem.
22. 3. 2022 19:01:29 - 19:03:23 60. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 822 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Čepček, Martin (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za reakcie. Najprv odpoviem pánovi poslancovi Valášekovi. Ja som to myslel skôr tak, že tam sa mení viacej zákonov a ešte sú aj vystavené akreditácii, že veľmi ťažko sa to skĺbi, aby, aby hej, rozumiete. Keď sa menia tri zákony a aplikovať tie tri zákony a ešte k tomu prebieha akreditácia, tak je to také nešťastné riešenie, iba to. A Marek, áno, z pohľadu študentov vysokých škôl študenti získajú výhody, to nepochybne. Otázka je, že my sa musíme na ten zákon vysokoškolský pozrieť v globále aj na profesorov, aj na docentov, aj na asistentov, aj na finančnú motiváciu, aj na materiálne zabezpečenie, aj na iné veci, ktoré s tým vysokoškolských zákonom súvisia. Takže nielen študenti, ale celé pedagogické spektrum a všetci zamestnanci vysokých škôl by mali byť ocenení. Lebo my sa môžme baviť o vysokom školstve, ale jednoducho, tak ako som povedal ten príklad, ak absolvent vysokej školy ostane na vysokej škole učiť a po roku dostane ponuku do zahraničia, len do Českej republiky, kde v podstate nemá štátnicu z jazyka českého, ale napriek tomu dostane ponuku a vyšší plat a benefity, tak my zbytočne sa budeme pozerať, jednoducho tí študenti absolventi, aj docenti aktuálni a profesori nám budú odchádzať. Takže ja si myslím, vysokoškolský zákon ruka v ruke so zvýšením miezd, so zvýšením finančnej motivácie a so zvýšením hlavne kvality vysokého školstva. Ďakujem.
22. 3. 2022 18:52:04 - 18:57:22 60. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 822 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Čepček, Martin (-) - poslanec NR SR -  
Ďakujem pekne. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, ja som sa už v minulosti vyjadroval proti vysokoškolskému zákonu, dokonca som sa zúčastnil aj protestu proti tomuto zákonu, preto sa nebudem teraz vyjadrovať aj kvôli času, aj kvôli iným veciam. No, poviem jeden príklad z vlastnej skúsenosti, čo si myslím, že má veľký vplyv na kvalitu vysokého školstva. Osobne ja keď som končil vysokú školu, som mal spolužiaka, ktorý rok učil na vysokej škole jazyky, angličtinu a po roku dostal ponuku z Českej republiky na gymnázium, kde dostal aj nejaké tie benefity, nejaké bývanie, vyšší plat, atď., tak samozrejme, že sa rozhodol odísť z univerzity na gymnázium. Čo sa týka toho vyučovacieho procesu, on v tom čase napr. vyučoval v sobotu, v nedeľu, čo mal zaplatené štandardne ako keby učil v pondelok až piatok. Jednoducho nemôžme sa baviť o vysokoškolskom zákone len z pozície, tá kvalita závisí vždy aj od tých financií. Nemôže byť návrh zákona podmienený len plánom obnovy. To by bolo veľmi málo. Ak by sa merala kvalita zákona dĺžkou pozmeňovacích návrhov, tak tento zákon by bol jedným z favoritov na víťazstvo. Keďže zákon sám o sebe mal 58 strán a jeden z pozmeňovacích návrhov má 39 strán. K tomu si myslím, že sú ešte ďalšie 2. Samé vysoké školy a univerzity nie sú nadšené, že sa reforma spúšťa tak rýchlo. Ja si osobne myslím, že tak závažná vec ako je reforma vysokého školstva, si vyžaduje čas a prostriedky. Pýtam sa, sú univerzity dostatočne vtiahnuté do tejto reformy? Dostatočne myslím dĺžkou, financiami, pripomienkami, alebo, alebo nemali čas sa k tomuto zákonu dostatočne vyjadriť. Lebo tento zákon rieši široké spektrum okrem zákona o vysokých školách, správu a riadenie, financovanie, vedeckú činnosť, kvalitu vzdelávania. Toto všetko nie sú schopné školy, vysoké školy, univerzity tak rýchlo aplikovať. Ja si osobne myslím, že nie sú, keďže vieme, že každá legislatívna so sebou prináša aj personálne otázky
===== Toto všetko nie sú schopné školy, vysoké školy, univerzity tak rýchlo aplikovať. Ja si osobne myslím, že nie sú, keďže vieme, že každá legislatíva so sebou prináša aj personálne otázky či sú to schopní a v akej dobe aplikovať. Treba si uvedomiť, že univerzity a vysoké školy sú pod tlakom z ministerstva a hlavne keď je ten zákon takto schválený. Ako vidíme ešte dnes a čítali pozmeňovacie návrhy, čo je ďalšia komplikácia v tomto legislatívnom procese. Ďalej v zákone je hra so slovíčkami, ktorá mi tiež vadí. Napríklad prezident Slovenskej republiky sa mení na iba slovíčko prezident. A to, že pozmeňovací návrh, respektíve správa výboru má 104 bodov je tiež trošku zarážajúce.
Univerzity hovoria o strate akademických slobôd a politickom vplyve na vysoké školstvo. Ak to tak vidia ony, ja s tým môžem súhlasiť. Skôr my však vadí na tomto zákone tá rýchlosť. Okrem toho sú vysoko školy v súčasnosti vystavené aj akreditácii, čo sa odrazí na tej implementácii toho, tej legislatívy do vysokoškolského prostredia. Ak nám záleží na kvalite zákonov, tak by sme mali zvážiť podporu tohto zákona. A preto podľa rokovacieho poriadku podávam procedurálny návrh, aby bol návrh zákona vrátený na dopracovanie a tým by sme získali aj čas na to, aby ten zákon bol kvalitný. Ďakujem.
22. 3. 2022 18:52:04 - 18:57:22 60. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 822 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Čepček, Martin (-) - poslanec NR SR -  
Ďakujem pekne. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, ja som sa už v minulosti vyjadroval proti vysokoškolskému zákonu, dokonca som sa zúčastnil aj protestu proti tomuto zákonu, preto sa nebudem teraz vyjadrovať aj kvôli času, aj kvôli iným veciam. No, poviem jeden príklad z vlastnej skúsenosti, čo si myslím, že má veľký vplyv na kvalitu vysokého školstva. Osobne ja keď som končil vysokú školu, som mal spolužiaka, ktorý rok učil na vysokej škole jazyky, angličtinu a po roku dostal ponuku z Českej republiky na gymnázium, kde dostal aj nejaké tie benefity, nejaké bývanie, vyšší plat, atď., tak samozrejme, že sa rozhodol odísť z univerzity na gymnázium. Čo sa týka toho vyučovacieho procesu, on v tom čase napr. vyučoval v sobotu, v nedeľu, čo mal zaplatené štandardne ako keby učil v pondelok až piatok. Jednoducho nemôžme sa baviť o vysokoškolskom zákone len z pozície, tá kvalita závisí vždy aj od tých financií. Nemôže byť návrh zákona podmienený len plánom obnovy. To by bolo veľmi málo. Ak by sa merala kvalita zákona dĺžkou pozmeňovacích návrhov, tak tento zákon by bol jedným z favoritov na víťazstvo. Keďže zákon sám o sebe mal 58 strán a jeden z pozmeňovacích návrhov má 39 strán. K tomu si myslím, že sú ešte ďalšie 2. Samé vysoké školy a univerzity nie sú nadšené, že sa reforma spúšťa tak rýchlo. Ja si osobne myslím, že tak závažná vec ako je reforma vysokého školstva, si vyžaduje čas a prostriedky. Pýtam sa, sú univerzity dostatočne vtiahnuté do tejto reformy? Dostatočne myslím dĺžkou, financiami, pripomienkami, alebo, alebo nemali čas sa k tomuto zákonu dostatočne vyjadriť. Lebo tento zákon rieši široké spektrum okrem zákona o vysokých školách, správu a riadenie, financovanie, vedeckú činnosť, kvalitu vzdelávania. Toto všetko nie sú schopné školy, vysoké školy, univerzity tak rýchlo aplikovať. Ja si osobne myslím, že nie sú, keďže vieme, že každá legislatívna so sebou prináša aj personálne otázky
===== Toto všetko nie sú schopné školy, vysoké školy, univerzity tak rýchlo aplikovať. Ja si osobne myslím, že nie sú, keďže vieme, že každá legislatíva so sebou prináša aj personálne otázky či sú to schopní a v akej dobe aplikovať. Treba si uvedomiť, že univerzity a vysoké školy sú pod tlakom z ministerstva a hlavne keď je ten zákon takto schválený. Ako vidíme ešte dnes a čítali pozmeňovacie návrhy, čo je ďalšia komplikácia v tomto legislatívnom procese. Ďalej v zákone je hra so slovíčkami, ktorá mi tiež vadí. Napríklad prezident Slovenskej republiky sa mení na iba slovíčko prezident. A to, že pozmeňovací návrh, respektíve správa výboru má 104 bodov je tiež trošku zarážajúce.
Univerzity hovoria o strate akademických slobôd a politickom vplyve na vysoké školstvo. Ak to tak vidia ony, ja s tým môžem súhlasiť. Skôr my však vadí na tomto zákone tá rýchlosť. Okrem toho sú vysoko školy v súčasnosti vystavené aj akreditácii, čo sa odrazí na tej implementácii toho, tej legislatívy do vysokoškolského prostredia. Ak nám záleží na kvalite zákonov, tak by sme mali zvážiť podporu tohto zákona. A preto podľa rokovacieho poriadku podávam procedurálny návrh, aby bol návrh zákona vrátený na dopracovanie a tým by sme získali aj čas na to, aby ten zákon bol kvalitný. Ďakujem.
22. 3. 2022 18:52:04 - 18:57:22 60. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 822 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Čepček, Martin (-) - poslanec NR SR -  
Ďakujem pekne. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, ja som sa už v minulosti vyjadroval proti vysokoškolskému zákonu, dokonca som sa zúčastnil aj protestu proti tomuto zákonu, preto sa nebudem teraz vyjadrovať aj kvôli času, aj kvôli iným veciam. No, poviem jeden príklad z vlastnej skúsenosti, čo si myslím, že má veľký vplyv na kvalitu vysokého školstva. Osobne ja keď som končil vysokú školu, som mal spolužiaka, ktorý rok učil na vysokej škole jazyky, angličtinu a po roku dostal ponuku z Českej republiky na gymnázium, kde dostal aj nejaké tie benefity, nejaké bývanie, vyšší plat, atď., tak samozrejme, že sa rozhodol odísť z univerzity na gymnázium. Čo sa týka toho vyučovacieho procesu, on v tom čase napr. vyučoval v sobotu, v nedeľu, čo mal zaplatené štandardne ako keby učil v pondelok až piatok. Jednoducho nemôžme sa baviť o vysokoškolskom zákone len z pozície, tá kvalita závisí vždy aj od tých financií. Nemôže byť návrh zákona podmienený len plánom obnovy. To by bolo veľmi málo. Ak by sa merala kvalita zákona dĺžkou pozmeňovacích návrhov, tak tento zákon by bol jedným z favoritov na víťazstvo. Keďže zákon sám o sebe mal 58 strán a jeden z pozmeňovacích návrhov má 39 strán. K tomu si myslím, že sú ešte ďalšie 2. Samé vysoké školy a univerzity nie sú nadšené, že sa reforma spúšťa tak rýchlo. Ja si osobne myslím, že tak závažná vec ako je reforma vysokého školstva, si vyžaduje čas a prostriedky. Pýtam sa, sú univerzity dostatočne vtiahnuté do tejto reformy? Dostatočne myslím dĺžkou, financiami, pripomienkami, alebo, alebo nemali čas sa k tomuto zákonu dostatočne vyjadriť. Lebo tento zákon rieši široké spektrum okrem zákona o vysokých školách, správu a riadenie, financovanie, vedeckú činnosť, kvalitu vzdelávania. Toto všetko nie sú schopné školy, vysoké školy, univerzity tak rýchlo aplikovať. Ja si osobne myslím, že nie sú, keďže vieme, že každá legislatívna so sebou prináša aj personálne otázky
===== Toto všetko nie sú schopné školy, vysoké školy, univerzity tak rýchlo aplikovať. Ja si osobne myslím, že nie sú, keďže vieme, že každá legislatíva so sebou prináša aj personálne otázky či sú to schopní a v akej dobe aplikovať. Treba si uvedomiť, že univerzity a vysoké školy sú pod tlakom z ministerstva a hlavne keď je ten zákon takto schválený. Ako vidíme ešte dnes a čítali pozmeňovacie návrhy, čo je ďalšia komplikácia v tomto legislatívnom procese. Ďalej v zákone je hra so slovíčkami, ktorá mi tiež vadí. Napríklad prezident Slovenskej republiky sa mení na iba slovíčko prezident. A to, že pozmeňovací návrh, respektíve správa výboru má 104 bodov je tiež trošku zarážajúce.
Univerzity hovoria o strate akademických slobôd a politickom vplyve na vysoké školstvo. Ak to tak vidia ony, ja s tým môžem súhlasiť. Skôr my však vadí na tomto zákone tá rýchlosť. Okrem toho sú vysoko školy v súčasnosti vystavené aj akreditácii, čo sa odrazí na tej implementácii toho, tej legislatívy do vysokoškolského prostredia. Ak nám záleží na kvalite zákonov, tak by sme mali zvážiť podporu tohto zákona. A preto podľa rokovacieho poriadku podávam procedurálny návrh, aby bol návrh zákona vrátený na dopracovanie a tým by sme získali aj čas na to, aby ten zákon bol kvalitný. Ďakujem.
22. 3. 2022 18:52:04 - 18:57:22 60. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 822 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Čepček, Martin (-) - poslanec NR SR -  
Ďakujem pekne. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, ja som sa už v minulosti vyjadroval proti vysokoškolskému zákonu, dokonca som sa zúčastnil aj protestu proti tomuto zákonu, preto sa nebudem teraz vyjadrovať aj kvôli času, aj kvôli iným veciam. No, poviem jeden príklad z vlastnej skúsenosti, čo si myslím, že má veľký vplyv na kvalitu vysokého školstva. Osobne ja keď som končil vysokú školu, som mal spolužiaka, ktorý rok učil na vysokej škole jazyky, angličtinu a po roku dostal ponuku z Českej republiky na gymnázium, kde dostal aj nejaké tie benefity, nejaké bývanie, vyšší plat, atď., tak samozrejme, že sa rozhodol odísť z univerzity na gymnázium. Čo sa týka toho vyučovacieho procesu, on v tom čase napr. vyučoval v sobotu, v nedeľu, čo mal zaplatené štandardne ako keby učil v pondelok až piatok. Jednoducho nemôžme sa baviť o vysokoškolskom zákone len z pozície, tá kvalita závisí vždy aj od tých financií. Nemôže byť návrh zákona podmienený len plánom obnovy. To by bolo veľmi málo. Ak by sa merala kvalita zákona dĺžkou pozmeňovacích návrhov, tak tento zákon by bol jedným z favoritov na víťazstvo. Keďže zákon sám o sebe mal 58 strán a jeden z pozmeňovacích návrhov má 39 strán. K tomu si myslím, že sú ešte ďalšie 2. Samé vysoké školy a univerzity nie sú nadšené, že sa reforma spúšťa tak rýchlo. Ja si osobne myslím, že tak závažná vec ako je reforma vysokého školstva, si vyžaduje čas a prostriedky. Pýtam sa, sú univerzity dostatočne vtiahnuté do tejto reformy? Dostatočne myslím dĺžkou, financiami, pripomienkami, alebo, alebo nemali čas sa k tomuto zákonu dostatočne vyjadriť. Lebo tento zákon rieši široké spektrum okrem zákona o vysokých školách, správu a riadenie, financovanie, vedeckú činnosť, kvalitu vzdelávania. Toto všetko nie sú schopné školy, vysoké školy, univerzity tak rýchlo aplikovať. Ja si osobne myslím, že nie sú, keďže vieme, že každá legislatívna so sebou prináša aj personálne otázky
===== Toto všetko nie sú schopné školy, vysoké školy, univerzity tak rýchlo aplikovať. Ja si osobne myslím, že nie sú, keďže vieme, že každá legislatíva so sebou prináša aj personálne otázky či sú to schopní a v akej dobe aplikovať. Treba si uvedomiť, že univerzity a vysoké školy sú pod tlakom z ministerstva a hlavne keď je ten zákon takto schválený. Ako vidíme ešte dnes a čítali pozmeňovacie návrhy, čo je ďalšia komplikácia v tomto legislatívnom procese. Ďalej v zákone je hra so slovíčkami, ktorá mi tiež vadí. Napríklad prezident Slovenskej republiky sa mení na iba slovíčko prezident. A to, že pozmeňovací návrh, respektíve správa výboru má 104 bodov je tiež trošku zarážajúce.
Univerzity hovoria o strate akademických slobôd a politickom vplyve na vysoké školstvo. Ak to tak vidia ony, ja s tým môžem súhlasiť. Skôr my však vadí na tomto zákone tá rýchlosť. Okrem toho sú vysoko školy v súčasnosti vystavené aj akreditácii, čo sa odrazí na tej implementácii toho, tej legislatívy do vysokoškolského prostredia. Ak nám záleží na kvalite zákonov, tak by sme mali zvážiť podporu tohto zákona. A preto podľa rokovacieho poriadku podávam procedurálny návrh, aby bol návrh zákona vrátený na dopracovanie a tým by sme získali aj čas na to, aby ten zákon bol kvalitný. Ďakujem.
17. 3. 2022 18:47:18 - 18:48:03 60. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 916 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Čepček, Martin (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem. Pán poslanec, ďakujem za tvoje vystúpenie. Myslím si, že si to vcelku dobre zhodnotil. Páčilo sa mi tvoje prirovnanie, že sme prsty jednej ruky, lebo všetci tí občania, tie národnostné menšiny žijeme na jednom území a každý si chce tú svoju identitu nejakým spôsobom zachovať. Preto ja som za to, aby sme podporovali kultúru ako takú a nehľadali rozdiely, či je to národnostná kultúru alebo kultúra slovenská. A jednoducho mne sa páčil ten tvoj príspevok a ďakujem ti zaň.
17. 3. 2022 16:46:10 - 16:47:39 60. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 916 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Čepček, Martin (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Pán poslanec, ďakujem za predložený návrh zákona. To, čo sme sa dozvedeli bolo šokujúce, že Matica hospodárila so sumou 1 milión 344 tisíc 600 euro a my dnes chceme navýšiť len o 155 tisíc 400 euro hoci tie náklady a tá regionálna kultúra vo výške 0 eur to je na to, čo by mala Matica plniť to je veľmi malá suma. Ja by som bol za to, aby sme Matici pomohli výraznejším spôsobom, keďže bolo tu spomenuté, že ten pokles v minulosti bol vo výške 414 tisíc euro a ako poznám regionálne Matice slovenské, tak viem, že oni tých zamestnancov ani nemajú. Väčšinou je tam riaditeľ plus nejaký dobrovoľník, prípadne upratovačka a pritom majú vykonávať činnosť, ktorá im náleží zo zákona. Ja som zato pán poslanec, ak bude tento návrh zákona v druhom čítaní kľudne by sa mohol aj navýšiť ten rozpočet ak by to bolo z ministerstva financií prijateľné a budem rád a podporím tento zákon. Ďakujem.
17. 3. 2022 14:51:28 - 14:52:08 60. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Čepček, Martin (-) - poslanec NR SR Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho  
Ďakujem, pán minister. Ja som sa chcel práve spýtať na to jazykové vzdelávanie tých detí, takže uvažuje sa nad niečím. A potom či máte nejaký prehľad alebo či viete zhodnotiť, že ako kapacitne to naše školy zvládnu, ten, ten prílev tých ukrajinských detí, respektíve, lebo tam bude, to vekové zloženie tam bude rozličné. Tam budú od materskej školy až po asi vysokú školu. Takže či, či vieme nejakým spôsobom a ak viete odpovedať, budem rád. Ďakujem.

Deň v parlamente

<- ->