Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
22. 10. 2021 11:55:40 - 11:56:01 48. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 698 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Čepček, Martin (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pán poslanec podporujem túto aktivitu, myslím si, že ústavným zákonom treba zmeniť to nastavenie, ktoré tam je momentálne a ja osobne budem hlasovať za tento zákon a dúfam, že toto plénum sa uznesenie na tom a zákon schváli. Ďakujem.
21. 10. 2021 14:40:25 - 14:41:23 48. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Čepček, Martin (-) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem. Ja som položil tie otázky kvôli tomu, lebo sami vieme, že tie otázky sa žrebujú a nebolo jasné, že teda, či sa dostanem na rad. Mňa zaujíma, pán minister, iba to, že tie deti v tej škole to boli druháci, tretiaci, to boli neplnoleté deti a súhlas rodiča na takéto vzdelávanie by mal byť vyžadovaný, preto sa pýtam, že, že, či, či je to na mieste, aby to vzdelávali ľudia bez pedagogického vzdelania, to je jedna vec, od trošku starší od tých detí, ktoré vzdelávali, lebo tie baby majú okolo dvadsať rokov a či tam netreba súhlas zákonného zástupcu a či to nie je porušenie mravnej výchovy, lebo, lebo zákon, Trestný zákon § 211 hovorí o tom, že môže to byť aj takýmto spôsobom.
Ďakujem.
21. 10. 2021 14:27:34 - 14:29:29 48. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Čepček, Martin (-) - poslanec NR SR Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem. Pán minister, ja som v podstate čerpal iba s facebookového profilu pána Štefana Šperku, ktorý na svojom profile uvádzal, že tú aktivitu Sova spolupracuje, teda má podporu ministerstva školstva a župana bratislavského, takže toto bola informácia, ďalej mne vadí osobne, že to robia mladí ľudia, ktorí nemajú pedagogické vzdelanie, hej, ťažko povedať, čo sa do tejto výchovy vôbec dostane. Lebo viete, každý z tých mladých ľudí má nejakú tendenciu, môže skĺznuť k čomukoľvek a za tých skúseností svojich v 16 ročnej praxe v pedagogike respektíve viem, že čo sa môže stať a zažil som niektoré veci aj na vlastnej koži, respektíve vo vlastnej praxi. Ja by som sa chcel spýtať pána ministra, že akým spôsobom on bude buď postihovať alebo kontrolovať školy, ktoré toto robia napríklad bez súhlasu zákonného zástupcu alebo jednoducho, lebo zachytil som strednú odbornú školu masmediálnych informácií, informovaných štúdií v Bratislave, ktorí robili projekt Hekni sa a tí ľudia z toho projektu Hekni sa spolupracovali aj s tým pánom Štefanom Šperkom, takže hlavne sa jedná o val a myšku, ktorí majú projekt sexuálna výchova na internetových stránkach Facebooku, Instagrame a tak ďalej, tak ja by som sa chcel spýtať, pán minister, akým spôsobom bude prebiehať čo sa týka ministerstva kontrola, respektíve nejaké sankcie voči tým školám, ktoré toto budú robiť svojvoľne bez nejakého dohľadu. Ďakujem.
20. 10. 2021 18:30:03 - 18:31:27 48. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 720 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Čepček, Martin (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne. No pani poslankyňa Pivková, budem reagovať, poznám mestá a obce, ktorí všeobecno-záväzné nariadenie spravili podľa seba ako chceli a spravili ho dokonca tak, že priamu činnosť dali jeden balík a nepriamu činnosť dali ďalší balík. A keď si to spočítate z toho čo dostalo, tak to tak nevychádzalo 88 percent. Ja som reagoval na to. A čo sa týka obcí, malých obcí, ktoré platia tiež podielové dane, respektíve prispievajú na túto činnosť, tak tam, tam to sa nedá povedať o 88 percentách úplne vôbec. Lebo to bolo ďaleko menej. Čo sa týka pána poslanca Vašečku, ja budem rád, keď sa bude v druhom čítaním nejakým pozmeňovákom alebo nejako sa ten zákon doplní, lebo si myslím, že centrá voľného času tie deti sa nám prestali hýbať a toto je jedna cesta ako by sa tento zákon dal vylepšiť, aby pomohol širšiemu spektru nielen školám. Ja chápem, školy potrebujú, ale tak ako tu už bolo povedané, možno tým pádom by to stálo za zváženie, či by sa to nespravilo centralizovane a nie cez podielové dane. Ďakujem.
20. 10. 2021 18:16:51 - 18:26:46 48. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 720 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Čepček, Martin (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne. Takže ja nebudem dlho ale chcem k tomu niečo povedať. ja som bol viac ako deväť rokov riaditeľom neštátneho školského zariadenia v centre voľného času konkrétne cirkevného. Ja túto aktivitu podporujem plne a vysvetlím aj kvôli čomu. Lebo napríklad v meste Nitra kde som bol riaditeľom bolo tých centier voľného času a tých školských zariadení niekoľko a keď som si porovnal len centrum voľného času naše a centrum voľného času mestské, my sme mali pred 5 rokmi o 250 detí viac ako malo mestské ale napriek tomu sme mali v rozpočte mínus 100 tisíc euro. Počujete dobre. To znamená, mali sme 250 detí navyše proti mestskému ale v rozpočte nám chýbalo proti mestskému 100 tisíc. A to sú len údaje, o ktorých sme oficiálne vedeli. To ako si mesto potom kadejakými dodatkami a kadečím iným dofinancovalo vlastné o tom sme my vlastne nevedeli nič lebo to sa dá. Ale toto bol toto bol situácia, ktorú som zažil na vlastnej koži a môžem vám povedať, že zamestnávať ľudí teda mať s nimi podpísané zmluvy alebo dohody a dozviete sa na začiatku roka niekedy v marci vo februári, že vám to finančne nevychádza je dosť náročné hlavne to ustáť aj psychicky ale aj, aj materiálne fyzicky a. To znamená, s tými ľuďmi bolo potrebné vždy buď rozviazať pracovný pomer ak bol na dobu neurčitú, odstupné alebo odchodné. Jednoducho ja tento návrh zákona chcem podporiť lebo si myslím, že má význam a toto nerovnomerné zaobchádzanie sme tu zažili niekoľko rokov a verte tomu, že vôbec to nebolo príjemné riešiť tieto veci so samosprávou, žiadať o dofinancovanie niekedy sa to podarilo, niekedy zase nie, ale tie deti a tí rodičia v tom centre oni sa nepýtali či sme od mesta peniaze dostali alebo nie. Oni sa prihlásili do 15. septembra museli prihlášku oficiálne vyplniť a oni očakávali od nás, že my tú aktivitu, na ktorú sa oni prihlásili budeme prevádzkovať.
To znamená, či to bol futbal, hokejbal alebo to bol ja neviem čokoľvek iné, ich vôbec nezaujímalo, že peniaze nemáte, ich zaujímalo to, že jeho dieťa má prihlášku vo vašom centre a od vás očakáva výkon. To znamená, že teraz vidíte aký je tam rozdiel. Očakávajú od vás výkon bez peňazí a zamestnanci tiež sú nespokojní lebo ja poviem tak. Ja som nastúpil 2011 do zariadenia a osobné príplatky a všetky možné výhody, ktoré mali dovtedy som musel pobrať. Ale samozrejme, že aj sám sebe a samozrejme, že zamestnanci keď im zoberiete príplatky sú nespokojní, lebo to centrum voľného času tonie je práca, že prídem ráno o ôsmej a odchádzam o druhej ale niekedy prídem ráno a ťahám to do večera. Alebo niekedy prídem ja neviem o desiatej a ťahám to do siedmej večer, to je o tom niekedy aj víkendy soboty, nedele lebo sa robia podujatia. To, že vám niekto povie, že to je školské zariadenie to neznamená, že vy nerobíte v tom školskom zariadení. Len to má inú náplň. My tie deti musíme zapájať a tie centrá voľného času súkromné, cirkevné oni robia takú istú činnosť ako mestské úplne takú istú. Koľkokrát aj kvalitnejšiu. Ja mám ale aj zopár otázok, ktoré sa chcem spýtať lebo tých otázok bude možno aj viac ale zatiaľ aspoň niektoré.
Ako to budeme napríklad s čestným vyhlásením? Lebo doteraz bolo dieťa napríklad, napríklad, ktoré malo trvalý pobyt v meste, v meste boli dve, tri centrá voľného času a teraz mesto si dalo podmienku, že ten normatív chce deliť na tri časti alebo sa rozhodlo, že vlastnému dá a ostatným nedá. To znamená, vy ten krúžok alebo tú činnosť prevádzkovať musíte alebo by ste mali keď už sa dieťa prihlásilo ale môže sa stať, že nedostanete financie na to dieťa lebo si ho nechá mestské. Alebo vám dajú jednu tretinu z toho, hoci tie náklady môžu byť ďaleko vyššie lebo tam sa to odvíja od toho akú činnosť prevádzkuje. Ak je to šport vy musíte zaplatiť nejakého trénera, ale ak je to napríklad keramika vy musíte platiť elektrinu, vy musíte mať pec, vy musíte mať materiál, ktorý musíte kupovať pravidelne. Takže to nie je úplne bez, bez nákladov. Takže to sa chcem spýtať, že či ten normatív sa bude potom deliť alebo každý dostane každý dostane plnú sumu. Ďalej čo ma zaujíma sú obce lebo obce po poslednej zmene zákona spravili obrovský problém centra voľného času. Totižto obce s vami dohodli na sume desať euro alebo neposlali nič alebo poslali dvadsať a ešte chceli od vás, aby ste tri, štyrikrát do roka vypĺňali nejaký formulár a im hlásili koľko detí tam chodí, či to dieťa vlastne chodí alebo nechodí. To znamená, ja by som rád vedel, že či tie peniaze sa budú nejako centralizovať a potom sa budú posielať alebo samostatne obce sa s nimi sa bude podpisovať zmluva, lebo sa môže stať, že s obcou sa dohodnete na sume 60 euro na dieťa a s mestom sa dohodnete na 250 euro na dieťa. Toto je obrovský problém hej. Vy v podstate by ste tie deti z obce ani nemuseli zobrať keď sa to tak vezme, ale vy chcete, aby tie deti sa zapájali do tej činnosti.
To znamená, tu je tiež otázka, že aký normatív či tam bude nejaký jednotkový normatív, ktorý bude platiť pre všetky mestá a obce na Slovensku alebo to bude fakt len vypočítané na základe podielových daní lebo v každom meste to môže vychádzať inak. ja poznám centrá, ktoré dostávali od svojho zriaďovateľa resp. od mesta 60 euro na dieťa. Poznám, ktoré dostávali 350 euro na dieťa. Robili tú istú činnosť, to znamená tých otázok je v tomto veľmi veľa. Čo sa týka tých 88 percentách, ja môžem povedať, že to nebolo 88 percent lebo ak som na začiatku povedal keď si porovnáte koľko dostávate mestské a koľko sme dostávali, tak to je ďaleko viac ako 88 percent teda ďaleko menej ako 80 percent 88. My sme boli niekde na úrovni 40,
===== ... ôsmych percent. Ja vám môžem povedať, že to nebolo 88 percent, lebo ak som na začiatku povedal, keď si porovnáte, koľko dostávalo mestské a koľko sme dostávali my, tak to je ďaleko viac ako 88, teda ďaleko menej ako 80 percent, 88. My sme boli niekde na úrovni 40, 50, 60 percent z toho, čo malo mestské, s tým, že ale vám nikto nezabezpečí ihrisko, pokiaľ si ho nepostavíte sami. Vám nikto nezabezpečí telocvičňu, pokiaľ si ju nepostavíte sami alebo vám ju škola dobrovoľne alebo nejakým spôsobom neprenajme, kdežto to mestské zariadenie väčšinou využívalo tie mestské inštitúcie, ale mesto si chcelo ešte aj zaplatiť za nájom telocvične. Takže niekedy sa stávalo, že tie cirkevné a súkromné mali ďaleko vyššie náklady a ďaleko nižší príjem.
No a to je asi tak všetko, čo som chcel povedať. Ak by pán predkladateľ mi vedel na toto odpovedať, budem rád. Samozrejme, že ja tento návrh zákona podporujem tak, ako som počul, ako je pripravený, ale sú tam, vychádzajú tam ešte aj ďalšie otázky na povrch. Niektoré som tu naznačil a možno by sa mohli niektoré dopracovať, lebo tá výška normatívu fakt to môže byť v každej obci iné a v každom meste úplne iné. A s tým čestným vyhlásením to by som tiež rád videl. Ďakujem pekne.
20. 10. 2021 18:16:51 - 18:26:46 48. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 720 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Čepček, Martin (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne. Takže ja nebudem dlho ale chcem k tomu niečo povedať. ja som bol viac ako deväť rokov riaditeľom neštátneho školského zariadenia v centre voľného času konkrétne cirkevného. Ja túto aktivitu podporujem plne a vysvetlím aj kvôli čomu. Lebo napríklad v meste Nitra kde som bol riaditeľom bolo tých centier voľného času a tých školských zariadení niekoľko a keď som si porovnal len centrum voľného času naše a centrum voľného času mestské, my sme mali pred 5 rokmi o 250 detí viac ako malo mestské ale napriek tomu sme mali v rozpočte mínus 100 tisíc euro. Počujete dobre. To znamená, mali sme 250 detí navyše proti mestskému ale v rozpočte nám chýbalo proti mestskému 100 tisíc. A to sú len údaje, o ktorých sme oficiálne vedeli. To ako si mesto potom kadejakými dodatkami a kadečím iným dofinancovalo vlastné o tom sme my vlastne nevedeli nič lebo to sa dá. Ale toto bol toto bol situácia, ktorú som zažil na vlastnej koži a môžem vám povedať, že zamestnávať ľudí teda mať s nimi podpísané zmluvy alebo dohody a dozviete sa na začiatku roka niekedy v marci vo februári, že vám to finančne nevychádza je dosť náročné hlavne to ustáť aj psychicky ale aj, aj materiálne fyzicky a. To znamená, s tými ľuďmi bolo potrebné vždy buď rozviazať pracovný pomer ak bol na dobu neurčitú, odstupné alebo odchodné. Jednoducho ja tento návrh zákona chcem podporiť lebo si myslím, že má význam a toto nerovnomerné zaobchádzanie sme tu zažili niekoľko rokov a verte tomu, že vôbec to nebolo príjemné riešiť tieto veci so samosprávou, žiadať o dofinancovanie niekedy sa to podarilo, niekedy zase nie, ale tie deti a tí rodičia v tom centre oni sa nepýtali či sme od mesta peniaze dostali alebo nie. Oni sa prihlásili do 15. septembra museli prihlášku oficiálne vyplniť a oni očakávali od nás, že my tú aktivitu, na ktorú sa oni prihlásili budeme prevádzkovať.
To znamená, či to bol futbal, hokejbal alebo to bol ja neviem čokoľvek iné, ich vôbec nezaujímalo, že peniaze nemáte, ich zaujímalo to, že jeho dieťa má prihlášku vo vašom centre a od vás očakáva výkon. To znamená, že teraz vidíte aký je tam rozdiel. Očakávajú od vás výkon bez peňazí a zamestnanci tiež sú nespokojní lebo ja poviem tak. Ja som nastúpil 2011 do zariadenia a osobné príplatky a všetky možné výhody, ktoré mali dovtedy som musel pobrať. Ale samozrejme, že aj sám sebe a samozrejme, že zamestnanci keď im zoberiete príplatky sú nespokojní, lebo to centrum voľného času tonie je práca, že prídem ráno o ôsmej a odchádzam o druhej ale niekedy prídem ráno a ťahám to do večera. Alebo niekedy prídem ja neviem o desiatej a ťahám to do siedmej večer, to je o tom niekedy aj víkendy soboty, nedele lebo sa robia podujatia. To, že vám niekto povie, že to je školské zariadenie to neznamená, že vy nerobíte v tom školskom zariadení. Len to má inú náplň. My tie deti musíme zapájať a tie centrá voľného času súkromné, cirkevné oni robia takú istú činnosť ako mestské úplne takú istú. Koľkokrát aj kvalitnejšiu. Ja mám ale aj zopár otázok, ktoré sa chcem spýtať lebo tých otázok bude možno aj viac ale zatiaľ aspoň niektoré.
Ako to budeme napríklad s čestným vyhlásením? Lebo doteraz bolo dieťa napríklad, napríklad, ktoré malo trvalý pobyt v meste, v meste boli dve, tri centrá voľného času a teraz mesto si dalo podmienku, že ten normatív chce deliť na tri časti alebo sa rozhodlo, že vlastnému dá a ostatným nedá. To znamená, vy ten krúžok alebo tú činnosť prevádzkovať musíte alebo by ste mali keď už sa dieťa prihlásilo ale môže sa stať, že nedostanete financie na to dieťa lebo si ho nechá mestské. Alebo vám dajú jednu tretinu z toho, hoci tie náklady môžu byť ďaleko vyššie lebo tam sa to odvíja od toho akú činnosť prevádzkuje. Ak je to šport vy musíte zaplatiť nejakého trénera, ale ak je to napríklad keramika vy musíte platiť elektrinu, vy musíte mať pec, vy musíte mať materiál, ktorý musíte kupovať pravidelne. Takže to nie je úplne bez, bez nákladov. Takže to sa chcem spýtať, že či ten normatív sa bude potom deliť alebo každý dostane každý dostane plnú sumu. Ďalej čo ma zaujíma sú obce lebo obce po poslednej zmene zákona spravili obrovský problém centra voľného času. Totižto obce s vami dohodli na sume desať euro alebo neposlali nič alebo poslali dvadsať a ešte chceli od vás, aby ste tri, štyrikrát do roka vypĺňali nejaký formulár a im hlásili koľko detí tam chodí, či to dieťa vlastne chodí alebo nechodí. To znamená, ja by som rád vedel, že či tie peniaze sa budú nejako centralizovať a potom sa budú posielať alebo samostatne obce sa s nimi sa bude podpisovať zmluva, lebo sa môže stať, že s obcou sa dohodnete na sume 60 euro na dieťa a s mestom sa dohodnete na 250 euro na dieťa. Toto je obrovský problém hej. Vy v podstate by ste tie deti z obce ani nemuseli zobrať keď sa to tak vezme, ale vy chcete, aby tie deti sa zapájali do tej činnosti.
To znamená, tu je tiež otázka, že aký normatív či tam bude nejaký jednotkový normatív, ktorý bude platiť pre všetky mestá a obce na Slovensku alebo to bude fakt len vypočítané na základe podielových daní lebo v každom meste to môže vychádzať inak. ja poznám centrá, ktoré dostávali od svojho zriaďovateľa resp. od mesta 60 euro na dieťa. Poznám, ktoré dostávali 350 euro na dieťa. Robili tú istú činnosť, to znamená tých otázok je v tomto veľmi veľa. Čo sa týka tých 88 percentách, ja môžem povedať, že to nebolo 88 percent lebo ak som na začiatku povedal keď si porovnáte koľko dostávate mestské a koľko sme dostávali, tak to je ďaleko viac ako 88 percent teda ďaleko menej ako 80 percent 88. My sme boli niekde na úrovni 40,
===== ... ôsmych percent. Ja vám môžem povedať, že to nebolo 88 percent, lebo ak som na začiatku povedal, keď si porovnáte, koľko dostávalo mestské a koľko sme dostávali my, tak to je ďaleko viac ako 88, teda ďaleko menej ako 80 percent, 88. My sme boli niekde na úrovni 40, 50, 60 percent z toho, čo malo mestské, s tým, že ale vám nikto nezabezpečí ihrisko, pokiaľ si ho nepostavíte sami. Vám nikto nezabezpečí telocvičňu, pokiaľ si ju nepostavíte sami alebo vám ju škola dobrovoľne alebo nejakým spôsobom neprenajme, kdežto to mestské zariadenie väčšinou využívalo tie mestské inštitúcie, ale mesto si chcelo ešte aj zaplatiť za nájom telocvične. Takže niekedy sa stávalo, že tie cirkevné a súkromné mali ďaleko vyššie náklady a ďaleko nižší príjem.
No a to je asi tak všetko, čo som chcel povedať. Ak by pán predkladateľ mi vedel na toto odpovedať, budem rád. Samozrejme, že ja tento návrh zákona podporujem tak, ako som počul, ako je pripravený, ale sú tam, vychádzajú tam ešte aj ďalšie otázky na povrch. Niektoré som tu naznačil a možno by sa mohli niektoré dopracovať, lebo tá výška normatívu fakt to môže byť v každej obci iné a v každom meste úplne iné. A s tým čestným vyhlásením to by som tiež rád videl. Ďakujem pekne.
20. 10. 2021 18:16:51 - 18:26:46 48. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 720 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Čepček, Martin (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne. Takže ja nebudem dlho ale chcem k tomu niečo povedať. ja som bol viac ako deväť rokov riaditeľom neštátneho školského zariadenia v centre voľného času konkrétne cirkevného. Ja túto aktivitu podporujem plne a vysvetlím aj kvôli čomu. Lebo napríklad v meste Nitra kde som bol riaditeľom bolo tých centier voľného času a tých školských zariadení niekoľko a keď som si porovnal len centrum voľného času naše a centrum voľného času mestské, my sme mali pred 5 rokmi o 250 detí viac ako malo mestské ale napriek tomu sme mali v rozpočte mínus 100 tisíc euro. Počujete dobre. To znamená, mali sme 250 detí navyše proti mestskému ale v rozpočte nám chýbalo proti mestskému 100 tisíc. A to sú len údaje, o ktorých sme oficiálne vedeli. To ako si mesto potom kadejakými dodatkami a kadečím iným dofinancovalo vlastné o tom sme my vlastne nevedeli nič lebo to sa dá. Ale toto bol toto bol situácia, ktorú som zažil na vlastnej koži a môžem vám povedať, že zamestnávať ľudí teda mať s nimi podpísané zmluvy alebo dohody a dozviete sa na začiatku roka niekedy v marci vo februári, že vám to finančne nevychádza je dosť náročné hlavne to ustáť aj psychicky ale aj, aj materiálne fyzicky a. To znamená, s tými ľuďmi bolo potrebné vždy buď rozviazať pracovný pomer ak bol na dobu neurčitú, odstupné alebo odchodné. Jednoducho ja tento návrh zákona chcem podporiť lebo si myslím, že má význam a toto nerovnomerné zaobchádzanie sme tu zažili niekoľko rokov a verte tomu, že vôbec to nebolo príjemné riešiť tieto veci so samosprávou, žiadať o dofinancovanie niekedy sa to podarilo, niekedy zase nie, ale tie deti a tí rodičia v tom centre oni sa nepýtali či sme od mesta peniaze dostali alebo nie. Oni sa prihlásili do 15. septembra museli prihlášku oficiálne vyplniť a oni očakávali od nás, že my tú aktivitu, na ktorú sa oni prihlásili budeme prevádzkovať.
To znamená, či to bol futbal, hokejbal alebo to bol ja neviem čokoľvek iné, ich vôbec nezaujímalo, že peniaze nemáte, ich zaujímalo to, že jeho dieťa má prihlášku vo vašom centre a od vás očakáva výkon. To znamená, že teraz vidíte aký je tam rozdiel. Očakávajú od vás výkon bez peňazí a zamestnanci tiež sú nespokojní lebo ja poviem tak. Ja som nastúpil 2011 do zariadenia a osobné príplatky a všetky možné výhody, ktoré mali dovtedy som musel pobrať. Ale samozrejme, že aj sám sebe a samozrejme, že zamestnanci keď im zoberiete príplatky sú nespokojní, lebo to centrum voľného času tonie je práca, že prídem ráno o ôsmej a odchádzam o druhej ale niekedy prídem ráno a ťahám to do večera. Alebo niekedy prídem ja neviem o desiatej a ťahám to do siedmej večer, to je o tom niekedy aj víkendy soboty, nedele lebo sa robia podujatia. To, že vám niekto povie, že to je školské zariadenie to neznamená, že vy nerobíte v tom školskom zariadení. Len to má inú náplň. My tie deti musíme zapájať a tie centrá voľného času súkromné, cirkevné oni robia takú istú činnosť ako mestské úplne takú istú. Koľkokrát aj kvalitnejšiu. Ja mám ale aj zopár otázok, ktoré sa chcem spýtať lebo tých otázok bude možno aj viac ale zatiaľ aspoň niektoré.
Ako to budeme napríklad s čestným vyhlásením? Lebo doteraz bolo dieťa napríklad, napríklad, ktoré malo trvalý pobyt v meste, v meste boli dve, tri centrá voľného času a teraz mesto si dalo podmienku, že ten normatív chce deliť na tri časti alebo sa rozhodlo, že vlastnému dá a ostatným nedá. To znamená, vy ten krúžok alebo tú činnosť prevádzkovať musíte alebo by ste mali keď už sa dieťa prihlásilo ale môže sa stať, že nedostanete financie na to dieťa lebo si ho nechá mestské. Alebo vám dajú jednu tretinu z toho, hoci tie náklady môžu byť ďaleko vyššie lebo tam sa to odvíja od toho akú činnosť prevádzkuje. Ak je to šport vy musíte zaplatiť nejakého trénera, ale ak je to napríklad keramika vy musíte platiť elektrinu, vy musíte mať pec, vy musíte mať materiál, ktorý musíte kupovať pravidelne. Takže to nie je úplne bez, bez nákladov. Takže to sa chcem spýtať, že či ten normatív sa bude potom deliť alebo každý dostane každý dostane plnú sumu. Ďalej čo ma zaujíma sú obce lebo obce po poslednej zmene zákona spravili obrovský problém centra voľného času. Totižto obce s vami dohodli na sume desať euro alebo neposlali nič alebo poslali dvadsať a ešte chceli od vás, aby ste tri, štyrikrát do roka vypĺňali nejaký formulár a im hlásili koľko detí tam chodí, či to dieťa vlastne chodí alebo nechodí. To znamená, ja by som rád vedel, že či tie peniaze sa budú nejako centralizovať a potom sa budú posielať alebo samostatne obce sa s nimi sa bude podpisovať zmluva, lebo sa môže stať, že s obcou sa dohodnete na sume 60 euro na dieťa a s mestom sa dohodnete na 250 euro na dieťa. Toto je obrovský problém hej. Vy v podstate by ste tie deti z obce ani nemuseli zobrať keď sa to tak vezme, ale vy chcete, aby tie deti sa zapájali do tej činnosti.
To znamená, tu je tiež otázka, že aký normatív či tam bude nejaký jednotkový normatív, ktorý bude platiť pre všetky mestá a obce na Slovensku alebo to bude fakt len vypočítané na základe podielových daní lebo v každom meste to môže vychádzať inak. ja poznám centrá, ktoré dostávali od svojho zriaďovateľa resp. od mesta 60 euro na dieťa. Poznám, ktoré dostávali 350 euro na dieťa. Robili tú istú činnosť, to znamená tých otázok je v tomto veľmi veľa. Čo sa týka tých 88 percentách, ja môžem povedať, že to nebolo 88 percent lebo ak som na začiatku povedal keď si porovnáte koľko dostávate mestské a koľko sme dostávali, tak to je ďaleko viac ako 88 percent teda ďaleko menej ako 80 percent 88. My sme boli niekde na úrovni 40,
===== ... ôsmych percent. Ja vám môžem povedať, že to nebolo 88 percent, lebo ak som na začiatku povedal, keď si porovnáte, koľko dostávalo mestské a koľko sme dostávali my, tak to je ďaleko viac ako 88, teda ďaleko menej ako 80 percent, 88. My sme boli niekde na úrovni 40, 50, 60 percent z toho, čo malo mestské, s tým, že ale vám nikto nezabezpečí ihrisko, pokiaľ si ho nepostavíte sami. Vám nikto nezabezpečí telocvičňu, pokiaľ si ju nepostavíte sami alebo vám ju škola dobrovoľne alebo nejakým spôsobom neprenajme, kdežto to mestské zariadenie väčšinou využívalo tie mestské inštitúcie, ale mesto si chcelo ešte aj zaplatiť za nájom telocvične. Takže niekedy sa stávalo, že tie cirkevné a súkromné mali ďaleko vyššie náklady a ďaleko nižší príjem.
No a to je asi tak všetko, čo som chcel povedať. Ak by pán predkladateľ mi vedel na toto odpovedať, budem rád. Samozrejme, že ja tento návrh zákona podporujem tak, ako som počul, ako je pripravený, ale sú tam, vychádzajú tam ešte aj ďalšie otázky na povrch. Niektoré som tu naznačil a možno by sa mohli niektoré dopracovať, lebo tá výška normatívu fakt to môže byť v každej obci iné a v každom meste úplne iné. A s tým čestným vyhlásením to by som tiež rád videl. Ďakujem pekne.
20. 10. 2021 18:16:51 - 18:26:46 48. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 720 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Čepček, Martin (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne. Takže ja nebudem dlho ale chcem k tomu niečo povedať. ja som bol viac ako deväť rokov riaditeľom neštátneho školského zariadenia v centre voľného času konkrétne cirkevného. Ja túto aktivitu podporujem plne a vysvetlím aj kvôli čomu. Lebo napríklad v meste Nitra kde som bol riaditeľom bolo tých centier voľného času a tých školských zariadení niekoľko a keď som si porovnal len centrum voľného času naše a centrum voľného času mestské, my sme mali pred 5 rokmi o 250 detí viac ako malo mestské ale napriek tomu sme mali v rozpočte mínus 100 tisíc euro. Počujete dobre. To znamená, mali sme 250 detí navyše proti mestskému ale v rozpočte nám chýbalo proti mestskému 100 tisíc. A to sú len údaje, o ktorých sme oficiálne vedeli. To ako si mesto potom kadejakými dodatkami a kadečím iným dofinancovalo vlastné o tom sme my vlastne nevedeli nič lebo to sa dá. Ale toto bol toto bol situácia, ktorú som zažil na vlastnej koži a môžem vám povedať, že zamestnávať ľudí teda mať s nimi podpísané zmluvy alebo dohody a dozviete sa na začiatku roka niekedy v marci vo februári, že vám to finančne nevychádza je dosť náročné hlavne to ustáť aj psychicky ale aj, aj materiálne fyzicky a. To znamená, s tými ľuďmi bolo potrebné vždy buď rozviazať pracovný pomer ak bol na dobu neurčitú, odstupné alebo odchodné. Jednoducho ja tento návrh zákona chcem podporiť lebo si myslím, že má význam a toto nerovnomerné zaobchádzanie sme tu zažili niekoľko rokov a verte tomu, že vôbec to nebolo príjemné riešiť tieto veci so samosprávou, žiadať o dofinancovanie niekedy sa to podarilo, niekedy zase nie, ale tie deti a tí rodičia v tom centre oni sa nepýtali či sme od mesta peniaze dostali alebo nie. Oni sa prihlásili do 15. septembra museli prihlášku oficiálne vyplniť a oni očakávali od nás, že my tú aktivitu, na ktorú sa oni prihlásili budeme prevádzkovať.
To znamená, či to bol futbal, hokejbal alebo to bol ja neviem čokoľvek iné, ich vôbec nezaujímalo, že peniaze nemáte, ich zaujímalo to, že jeho dieťa má prihlášku vo vašom centre a od vás očakáva výkon. To znamená, že teraz vidíte aký je tam rozdiel. Očakávajú od vás výkon bez peňazí a zamestnanci tiež sú nespokojní lebo ja poviem tak. Ja som nastúpil 2011 do zariadenia a osobné príplatky a všetky možné výhody, ktoré mali dovtedy som musel pobrať. Ale samozrejme, že aj sám sebe a samozrejme, že zamestnanci keď im zoberiete príplatky sú nespokojní, lebo to centrum voľného času tonie je práca, že prídem ráno o ôsmej a odchádzam o druhej ale niekedy prídem ráno a ťahám to do večera. Alebo niekedy prídem ja neviem o desiatej a ťahám to do siedmej večer, to je o tom niekedy aj víkendy soboty, nedele lebo sa robia podujatia. To, že vám niekto povie, že to je školské zariadenie to neznamená, že vy nerobíte v tom školskom zariadení. Len to má inú náplň. My tie deti musíme zapájať a tie centrá voľného času súkromné, cirkevné oni robia takú istú činnosť ako mestské úplne takú istú. Koľkokrát aj kvalitnejšiu. Ja mám ale aj zopár otázok, ktoré sa chcem spýtať lebo tých otázok bude možno aj viac ale zatiaľ aspoň niektoré.
Ako to budeme napríklad s čestným vyhlásením? Lebo doteraz bolo dieťa napríklad, napríklad, ktoré malo trvalý pobyt v meste, v meste boli dve, tri centrá voľného času a teraz mesto si dalo podmienku, že ten normatív chce deliť na tri časti alebo sa rozhodlo, že vlastnému dá a ostatným nedá. To znamená, vy ten krúžok alebo tú činnosť prevádzkovať musíte alebo by ste mali keď už sa dieťa prihlásilo ale môže sa stať, že nedostanete financie na to dieťa lebo si ho nechá mestské. Alebo vám dajú jednu tretinu z toho, hoci tie náklady môžu byť ďaleko vyššie lebo tam sa to odvíja od toho akú činnosť prevádzkuje. Ak je to šport vy musíte zaplatiť nejakého trénera, ale ak je to napríklad keramika vy musíte platiť elektrinu, vy musíte mať pec, vy musíte mať materiál, ktorý musíte kupovať pravidelne. Takže to nie je úplne bez, bez nákladov. Takže to sa chcem spýtať, že či ten normatív sa bude potom deliť alebo každý dostane každý dostane plnú sumu. Ďalej čo ma zaujíma sú obce lebo obce po poslednej zmene zákona spravili obrovský problém centra voľného času. Totižto obce s vami dohodli na sume desať euro alebo neposlali nič alebo poslali dvadsať a ešte chceli od vás, aby ste tri, štyrikrát do roka vypĺňali nejaký formulár a im hlásili koľko detí tam chodí, či to dieťa vlastne chodí alebo nechodí. To znamená, ja by som rád vedel, že či tie peniaze sa budú nejako centralizovať a potom sa budú posielať alebo samostatne obce sa s nimi sa bude podpisovať zmluva, lebo sa môže stať, že s obcou sa dohodnete na sume 60 euro na dieťa a s mestom sa dohodnete na 250 euro na dieťa. Toto je obrovský problém hej. Vy v podstate by ste tie deti z obce ani nemuseli zobrať keď sa to tak vezme, ale vy chcete, aby tie deti sa zapájali do tej činnosti.
To znamená, tu je tiež otázka, že aký normatív či tam bude nejaký jednotkový normatív, ktorý bude platiť pre všetky mestá a obce na Slovensku alebo to bude fakt len vypočítané na základe podielových daní lebo v každom meste to môže vychádzať inak. ja poznám centrá, ktoré dostávali od svojho zriaďovateľa resp. od mesta 60 euro na dieťa. Poznám, ktoré dostávali 350 euro na dieťa. Robili tú istú činnosť, to znamená tých otázok je v tomto veľmi veľa. Čo sa týka tých 88 percentách, ja môžem povedať, že to nebolo 88 percent lebo ak som na začiatku povedal keď si porovnáte koľko dostávate mestské a koľko sme dostávali, tak to je ďaleko viac ako 88 percent teda ďaleko menej ako 80 percent 88. My sme boli niekde na úrovni 40,
===== ... ôsmych percent. Ja vám môžem povedať, že to nebolo 88 percent, lebo ak som na začiatku povedal, keď si porovnáte, koľko dostávalo mestské a koľko sme dostávali my, tak to je ďaleko viac ako 88, teda ďaleko menej ako 80 percent, 88. My sme boli niekde na úrovni 40, 50, 60 percent z toho, čo malo mestské, s tým, že ale vám nikto nezabezpečí ihrisko, pokiaľ si ho nepostavíte sami. Vám nikto nezabezpečí telocvičňu, pokiaľ si ju nepostavíte sami alebo vám ju škola dobrovoľne alebo nejakým spôsobom neprenajme, kdežto to mestské zariadenie väčšinou využívalo tie mestské inštitúcie, ale mesto si chcelo ešte aj zaplatiť za nájom telocvične. Takže niekedy sa stávalo, že tie cirkevné a súkromné mali ďaleko vyššie náklady a ďaleko nižší príjem.
No a to je asi tak všetko, čo som chcel povedať. Ak by pán predkladateľ mi vedel na toto odpovedať, budem rád. Samozrejme, že ja tento návrh zákona podporujem tak, ako som počul, ako je pripravený, ale sú tam, vychádzajú tam ešte aj ďalšie otázky na povrch. Niektoré som tu naznačil a možno by sa mohli niektoré dopracovať, lebo tá výška normatívu fakt to môže byť v každej obci iné a v každom meste úplne iné. A s tým čestným vyhlásením to by som tiež rád videl. Ďakujem pekne.
6. 10. 2021 14:51:26 - 14:51:55 40. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 673 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Čepček, Martin (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem. Andrej, povedal si, že nie si katolíkom, ale ak si dobre pamätám, ak som si všimol, tak na pápeža si bol, dokonca si sa fotil aj pred oltárom, takže ty si vyberáš iba tie postoje pápeža, ktoré ti vyhovujú evidentne, a teda vyberáš si len čerešničky na tej torte, nevyberáš si všetko čo hovorí, takže ja iba toľko.
Ďakujem.
6. 10. 2021 14:31:56 - 14:33:05 40. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 673 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Čepček, Martin (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Ja som citoval predchodcu pápeža Františka. Považujem ho za morálnu autoritu a ak si pán Dostál počúval, tak on tam, on tam rozprával v súvislostiach ako to vlastne vznikalo celé a potom ako sa to nabaľovalo, ako tá tradícia, respektíve tie veci, niektoré veci, ktoré sa opakujú, tak sa stávajú skutočnosťou, aj keď to nemusí byť pravda. Stokrát opakovaná lož sa stáva pravdou, to poznáme. A na margo pána poslanca Pročka, ja si vyprosujem, pán poslanec, aby si ma nazýval týmto oslovením, ja mám svoje meno, ja ťa nenazývam ani Pročík, ani nijako podobne, ani klaun, ani cirkusant, ani ako ja si vyprosujem, aby si ma takto oslovoval a ešte jedna vec, treba milovať hriešnika, ale nenávidieť hriech. A toto je mottom celého tohto, z tejto rozpravy, ktorú som chcel povedať.
6. 10. 2021 14:23:13 - 14:27:02 40. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 673 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Čepček, Martin (-) - poslanec NR SR Vystúpenie  
Veľmi pekne ďakujem. Ja by som chcel pripomenúť návštevu pápeža Františka. Celé politické spektrum, či liberálne alebo konzervatívne, sa hlásilo k tejto návšteve, dokonca som zachytil citáty z jeho výrokov, ktoré sa páčili celému politickému spektru. Ja by som však chcel citovať jeho predchodcu, ktorý sa vyjadril jasne k homozväzkom.
A teraz, emeritný pápež Benedikt XVI.: "Homosexuálne manželstvá sú popretím svedomia. Sme svedkami prekrútenia svedomia, ktoré evidentne preniklo do skupín katolíkov. Na toto nemožno odpovedať malým moralizmom. Tento problém ide hlbšie a tým pádom musí byť o tom rozpracované vo fundamentálnych termínoch.". Benedikt pokračuje a hovorí, že je dôležité všimnúť si, že celkový koncept homosexuálnych manželstiev je v rozpore so všetkými ľudskými kultúrami, ktorá jedna po druhej nasledovali až do dneška, čo naznačuje kultúrnu revolúciu, ktorá sa stavia do protikladu celej ľudskej tradície. Zrejme žiadna komunita nikdy nespochybňovala fakt, že ľudské bytosti sú tvorené mužmi a ženami a že práve muži so ženami majú tvoriť manželský zväzok a plodiť deti. To je pôvodná istota, ktorá bola ľudstvu až do dnešných dní vždy jasná. Toto celé chápanie ľudskej prirodzenosti sa podľa emeritného pápeža začalo meniť s príchodom antikoncepčných piluliek a možnosťou oddeliť plodnosť od sexuality. "Toto oddelenie znamená, že všetky formy sexuality sú si rovné", píše Benedikt. Fundamentálne kritérium už viac neexistuje. Toto podľa emeritného pápeža...
===== prirodzenosti sa podľa emeritného pápeža začalo meniť s príchodom antikoncepčných piluliek a možnosťou oddeliť plodnosť od sexuality. Toto oddelenie znamená, že všetky formy sexuality sú si rovné. Píše Benedikt. Fundamentálne kritérium už viac neexistuje. Toto podľa emeritného pápeža hlboko zmenilo podvedomie mužov a žien najprv pomaly a teraz už zreteľnejšie, nech sa teda ľuďom zdá, že plodnosť môže byť prirodzená aj bez sexuality. Toto vedie k tomu, že sa ľudstvo začína nakláňať k racionálnemu plánovaniu vlastného rozmnožovania. Človek už teda už nie je viac vytváraný Bohom, ale stáva jeho plánovaný produkt. Benedikt však varuje, ak môžme plánovať tvorbu života, potom musí tiež platiť, že je možné ho plánovane aj zničiť. A poukazuje na eutanáziu. Dodáva. Plánovaný koniec života človeka je dnes vykresľovaný ako integrálny trend. Otázka homosexuálnych manželstiev nie je ani tak otázkou otvorenosti, ako skôr otázkou kto je vlastne človek? Bol stvorený Bohom? Alebo sa samo vytvára. Buď človek bol stvorený Bohom na boží obraz a je božím darom, alebo je produktom, o ktorom sám vie ako ho stvoriť. Benedikt ďalej prízvukuje, že je prirodzená, že príroda má svoje limity a popretie takejto skutočnosti vedie k sebazničeniu. Ja som citoval Benedikta XVI., pápeža, emeritného pápeža, ktorý bol predchodcom pápeža Františka. Je to múdry človek, takže asi vie čo hovorí, má svoje skúsenosti a ja s jeho myšlienkami súhlasím. Ďakujem.
6. 10. 2021 14:23:13 - 14:27:02 40. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 673 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Čepček, Martin (-) - poslanec NR SR Vystúpenie  
Veľmi pekne ďakujem. Ja by som chcel pripomenúť návštevu pápeža Františka. Celé politické spektrum, či liberálne alebo konzervatívne, sa hlásilo k tejto návšteve, dokonca som zachytil citáty z jeho výrokov, ktoré sa páčili celému politickému spektru. Ja by som však chcel citovať jeho predchodcu, ktorý sa vyjadril jasne k homozväzkom.
A teraz, emeritný pápež Benedikt XVI.: "Homosexuálne manželstvá sú popretím svedomia. Sme svedkami prekrútenia svedomia, ktoré evidentne preniklo do skupín katolíkov. Na toto nemožno odpovedať malým moralizmom. Tento problém ide hlbšie a tým pádom musí byť o tom rozpracované vo fundamentálnych termínoch.". Benedikt pokračuje a hovorí, že je dôležité všimnúť si, že celkový koncept homosexuálnych manželstiev je v rozpore so všetkými ľudskými kultúrami, ktorá jedna po druhej nasledovali až do dneška, čo naznačuje kultúrnu revolúciu, ktorá sa stavia do protikladu celej ľudskej tradície. Zrejme žiadna komunita nikdy nespochybňovala fakt, že ľudské bytosti sú tvorené mužmi a ženami a že práve muži so ženami majú tvoriť manželský zväzok a plodiť deti. To je pôvodná istota, ktorá bola ľudstvu až do dnešných dní vždy jasná. Toto celé chápanie ľudskej prirodzenosti sa podľa emeritného pápeža začalo meniť s príchodom antikoncepčných piluliek a možnosťou oddeliť plodnosť od sexuality. "Toto oddelenie znamená, že všetky formy sexuality sú si rovné", píše Benedikt. Fundamentálne kritérium už viac neexistuje. Toto podľa emeritného pápeža...
===== prirodzenosti sa podľa emeritného pápeža začalo meniť s príchodom antikoncepčných piluliek a možnosťou oddeliť plodnosť od sexuality. Toto oddelenie znamená, že všetky formy sexuality sú si rovné. Píše Benedikt. Fundamentálne kritérium už viac neexistuje. Toto podľa emeritného pápeža hlboko zmenilo podvedomie mužov a žien najprv pomaly a teraz už zreteľnejšie, nech sa teda ľuďom zdá, že plodnosť môže byť prirodzená aj bez sexuality. Toto vedie k tomu, že sa ľudstvo začína nakláňať k racionálnemu plánovaniu vlastného rozmnožovania. Človek už teda už nie je viac vytváraný Bohom, ale stáva jeho plánovaný produkt. Benedikt však varuje, ak môžme plánovať tvorbu života, potom musí tiež platiť, že je možné ho plánovane aj zničiť. A poukazuje na eutanáziu. Dodáva. Plánovaný koniec života človeka je dnes vykresľovaný ako integrálny trend. Otázka homosexuálnych manželstiev nie je ani tak otázkou otvorenosti, ako skôr otázkou kto je vlastne človek? Bol stvorený Bohom? Alebo sa samo vytvára. Buď človek bol stvorený Bohom na boží obraz a je božím darom, alebo je produktom, o ktorom sám vie ako ho stvoriť. Benedikt ďalej prízvukuje, že je prirodzená, že príroda má svoje limity a popretie takejto skutočnosti vedie k sebazničeniu. Ja som citoval Benedikta XVI., pápeža, emeritného pápeža, ktorý bol predchodcom pápeža Františka. Je to múdry človek, takže asi vie čo hovorí, má svoje skúsenosti a ja s jeho myšlienkami súhlasím. Ďakujem.
6. 10. 2021 14:23:13 - 14:27:02 40. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 673 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Čepček, Martin (-) - poslanec NR SR Vystúpenie  
Veľmi pekne ďakujem. Ja by som chcel pripomenúť návštevu pápeža Františka. Celé politické spektrum, či liberálne alebo konzervatívne, sa hlásilo k tejto návšteve, dokonca som zachytil citáty z jeho výrokov, ktoré sa páčili celému politickému spektru. Ja by som však chcel citovať jeho predchodcu, ktorý sa vyjadril jasne k homozväzkom.
A teraz, emeritný pápež Benedikt XVI.: "Homosexuálne manželstvá sú popretím svedomia. Sme svedkami prekrútenia svedomia, ktoré evidentne preniklo do skupín katolíkov. Na toto nemožno odpovedať malým moralizmom. Tento problém ide hlbšie a tým pádom musí byť o tom rozpracované vo fundamentálnych termínoch.". Benedikt pokračuje a hovorí, že je dôležité všimnúť si, že celkový koncept homosexuálnych manželstiev je v rozpore so všetkými ľudskými kultúrami, ktorá jedna po druhej nasledovali až do dneška, čo naznačuje kultúrnu revolúciu, ktorá sa stavia do protikladu celej ľudskej tradície. Zrejme žiadna komunita nikdy nespochybňovala fakt, že ľudské bytosti sú tvorené mužmi a ženami a že práve muži so ženami majú tvoriť manželský zväzok a plodiť deti. To je pôvodná istota, ktorá bola ľudstvu až do dnešných dní vždy jasná. Toto celé chápanie ľudskej prirodzenosti sa podľa emeritného pápeža začalo meniť s príchodom antikoncepčných piluliek a možnosťou oddeliť plodnosť od sexuality. "Toto oddelenie znamená, že všetky formy sexuality sú si rovné", píše Benedikt. Fundamentálne kritérium už viac neexistuje. Toto podľa emeritného pápeža...
===== prirodzenosti sa podľa emeritného pápeža začalo meniť s príchodom antikoncepčných piluliek a možnosťou oddeliť plodnosť od sexuality. Toto oddelenie znamená, že všetky formy sexuality sú si rovné. Píše Benedikt. Fundamentálne kritérium už viac neexistuje. Toto podľa emeritného pápeža hlboko zmenilo podvedomie mužov a žien najprv pomaly a teraz už zreteľnejšie, nech sa teda ľuďom zdá, že plodnosť môže byť prirodzená aj bez sexuality. Toto vedie k tomu, že sa ľudstvo začína nakláňať k racionálnemu plánovaniu vlastného rozmnožovania. Človek už teda už nie je viac vytváraný Bohom, ale stáva jeho plánovaný produkt. Benedikt však varuje, ak môžme plánovať tvorbu života, potom musí tiež platiť, že je možné ho plánovane aj zničiť. A poukazuje na eutanáziu. Dodáva. Plánovaný koniec života človeka je dnes vykresľovaný ako integrálny trend. Otázka homosexuálnych manželstiev nie je ani tak otázkou otvorenosti, ako skôr otázkou kto je vlastne človek? Bol stvorený Bohom? Alebo sa samo vytvára. Buď človek bol stvorený Bohom na boží obraz a je božím darom, alebo je produktom, o ktorom sám vie ako ho stvoriť. Benedikt ďalej prízvukuje, že je prirodzená, že príroda má svoje limity a popretie takejto skutočnosti vedie k sebazničeniu. Ja som citoval Benedikta XVI., pápeža, emeritného pápeža, ktorý bol predchodcom pápeža Františka. Je to múdry človek, takže asi vie čo hovorí, má svoje skúsenosti a ja s jeho myšlienkami súhlasím. Ďakujem.
6. 10. 2021 14:23:13 - 14:27:02 40. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 673 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Čepček, Martin (-) - poslanec NR SR Vystúpenie  
Veľmi pekne ďakujem. Ja by som chcel pripomenúť návštevu pápeža Františka. Celé politické spektrum, či liberálne alebo konzervatívne, sa hlásilo k tejto návšteve, dokonca som zachytil citáty z jeho výrokov, ktoré sa páčili celému politickému spektru. Ja by som však chcel citovať jeho predchodcu, ktorý sa vyjadril jasne k homozväzkom.
A teraz, emeritný pápež Benedikt XVI.: "Homosexuálne manželstvá sú popretím svedomia. Sme svedkami prekrútenia svedomia, ktoré evidentne preniklo do skupín katolíkov. Na toto nemožno odpovedať malým moralizmom. Tento problém ide hlbšie a tým pádom musí byť o tom rozpracované vo fundamentálnych termínoch.". Benedikt pokračuje a hovorí, že je dôležité všimnúť si, že celkový koncept homosexuálnych manželstiev je v rozpore so všetkými ľudskými kultúrami, ktorá jedna po druhej nasledovali až do dneška, čo naznačuje kultúrnu revolúciu, ktorá sa stavia do protikladu celej ľudskej tradície. Zrejme žiadna komunita nikdy nespochybňovala fakt, že ľudské bytosti sú tvorené mužmi a ženami a že práve muži so ženami majú tvoriť manželský zväzok a plodiť deti. To je pôvodná istota, ktorá bola ľudstvu až do dnešných dní vždy jasná. Toto celé chápanie ľudskej prirodzenosti sa podľa emeritného pápeža začalo meniť s príchodom antikoncepčných piluliek a možnosťou oddeliť plodnosť od sexuality. "Toto oddelenie znamená, že všetky formy sexuality sú si rovné", píše Benedikt. Fundamentálne kritérium už viac neexistuje. Toto podľa emeritného pápeža...
===== prirodzenosti sa podľa emeritného pápeža začalo meniť s príchodom antikoncepčných piluliek a možnosťou oddeliť plodnosť od sexuality. Toto oddelenie znamená, že všetky formy sexuality sú si rovné. Píše Benedikt. Fundamentálne kritérium už viac neexistuje. Toto podľa emeritného pápeža hlboko zmenilo podvedomie mužov a žien najprv pomaly a teraz už zreteľnejšie, nech sa teda ľuďom zdá, že plodnosť môže byť prirodzená aj bez sexuality. Toto vedie k tomu, že sa ľudstvo začína nakláňať k racionálnemu plánovaniu vlastného rozmnožovania. Človek už teda už nie je viac vytváraný Bohom, ale stáva jeho plánovaný produkt. Benedikt však varuje, ak môžme plánovať tvorbu života, potom musí tiež platiť, že je možné ho plánovane aj zničiť. A poukazuje na eutanáziu. Dodáva. Plánovaný koniec života človeka je dnes vykresľovaný ako integrálny trend. Otázka homosexuálnych manželstiev nie je ani tak otázkou otvorenosti, ako skôr otázkou kto je vlastne človek? Bol stvorený Bohom? Alebo sa samo vytvára. Buď človek bol stvorený Bohom na boží obraz a je božím darom, alebo je produktom, o ktorom sám vie ako ho stvoriť. Benedikt ďalej prízvukuje, že je prirodzená, že príroda má svoje limity a popretie takejto skutočnosti vedie k sebazničeniu. Ja som citoval Benedikta XVI., pápeža, emeritného pápeža, ktorý bol predchodcom pápeža Františka. Je to múdry človek, takže asi vie čo hovorí, má svoje skúsenosti a ja s jeho myšlienkami súhlasím. Ďakujem.
6. 10. 2021 10:00:06 - 10:00:45 40. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 673 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Čepček, Martin (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Pán kolega, ďakujem, súhlasím s tým čo ste povedal. Osobne si myslím, že rodinu tvorí otec - muž a žena - matka. Inak to nie je rodina, inak to nie je zväzok, inak sa rodina, respektíve inak sa nemôžu rozmnožovať, inak neprichádzajú na svet deti a ak nie je rodina založená na vzťahu muža a ženy, a teda nie je cieľom vytvoriť rodinu s dieťaťom, tak potom to nie je vzťah ktorý si zaslúži ochranu a hovorí o tom aj Ústava Slovenskej republiky. Ďakujem.
6. 10. 2021 9:22:24 - 9:22:44 40. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 673 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Čepček, Martin (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne.
Pán poslanec Dostál, za rok a pol, čo sedím v tomto pléne, som vlastne nepochopil, v čom je tá vaša strana OKS konzervatívna. Ale už sme si všimli mnohokrát, že vy viete vlastne oklamať aj sám seba. Ďakujem.
5. 10. 2021 18:01:25 - 18:02:35 40. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Čepček, Martin (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem. Ďakujem kolegom, pán poslanec Kazda porovnávať lockdown s bežnou realitou s bežným obdobím je trošku scestné ale ja si myslím, že boli ľudia, ktorí chceli, aby nedeľu ostali obchody zatvorené aj po lockdowne. Pán Dostál, no to čo ste povedali to je váš názor, ja som povedal svoj názor v rozprave. Pán kolega Ňarjaš, ja sa nebavím o zamestnávateľoch lebo zamestnávateľom vždy ide o zisk, ja sa bavím o zamestnancoch a v rezorte maloobchodného predaja pracuje 80 percent žien, ktoré pracujú v nedeľu. Pán poslanec Kuffa, ďakujem, pán poslanec Viskupič, neviem o akom zákaze hovoríš, to že 16,3 percenta pracuje v nedeľu chvalabohu, mohlo by aj menej. A z toho čo si povedal ako posednú vetu, takže Slovensko patrí medzi zaostalé krajiny, tým chceš povedať. Ďakujem.
5. 10. 2021 17:43:59 - 17:51:30 40. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Čepček, Martin (-) - poslanec NR SR Vystúpenie  
Ďakujem pekne. Ja sa ospravedlňujem. Pôvodne som mal tento návrh zákona predkladať ja, len bol som na pohrebe, tak som nestíhal. Preto ho pán poslanec Podmanický. Ja chcem pripomenúť, že dvaja ministri súčasní podporovali zákaz nedeľného predaja a to bol pán minister Krajniak a pán minister financií Igor Matovič. Verejne sa hlásili k tomuto no a potom treba si uvedomiť niekoľko vecí, ktoré ovplyvňujú nedeľný predaj a ktoré naň vplývajú. Aby som nezabudol treba si uvedomiť, ktoré obchody sú vlastne otvorené, lebo ako ja mám poznatok, tak obchody v obciach, v malých mestách resp. tie regionálne obchody sú poväčšine pozatvárané v nedeľu. To znamená komu to pomôže? Pomôže to tým veľkopodnikateľom, nie tým malopodnikateľom. A teraz pár faktov. Slovensko sa radí medzi krajiny, kde ľudia nielen veľa pracujú, čo sa týka počtu hodín, ale pracujú aj počas sviatkov, nedieľ, či v noci. Slovensko podľa údajov štatistického úradu EUROSTAT v nedeľnej práci vyšplhalo na čelné priečky. Pritom firmy síce sídliace na Slovensku, v ktorých ľudia pracujú v nedeľu vo svojich materských krajinách majú nielen v nedeľu, ale aj cez štátne sviatky obmedzenú prácu. Podľa údajov EUROSTAT-u slovenskí zamestnanci sú najčastejšie pracujúci zamestnanci zo všetkých 28 krajín Európskej únie v nedeľu. Keďže pravidelne v nedeľu pracuje 21 % z nich. Zo štatistík súčasne vyplýva, že Slováci odpracujú týždenne v priemere druhý najväčší počet hodín. Mnohí ľudia možno v nedeľných nákupov považujú pomaly za základné ľudské právo a nevedia si predstaviť, že by o túto možnosť prišli. Pre Slovenskú republiky môže byť vzorom veľký počet vyspelých európskych krajín ako je Fínsko, Nórsko, Nemecko, Veľká Británia, Holandsko, Belgicko, Luxembursko, Švajčiarsko, či Rakúsko. Rakúsky zákon o otváracích dobách upravuje otváracie hodiny na predajniach v sobotu po 18 hodine, v nedeľu počas sviatkov a v nedeľu do 6 hodiny a v pondelok do 6 hodiny musia byť všetky obchody zatvorené. Počas predchádzajúcich rokov sa organizovalo viacero petícií za voľnú nedeľu bez práce, či už na úrovni Slovenskej republiky alebo Európskej únie, ktoré v oboch prípadoch podpísalo niekoľko 100 tisíc ľudí. Napriek tejto masovej podpore ľudí s ňou kompetentné orgány ako Národná rada alebo európske komisie sa len okrajovo zaoberali.
A teraz niekoľko vecí, ktoré vyplynuli z diskusie. Práca v nedeľu, čo sa týka maloobchodného predaja nie je táto práca nevyhnutná. Ľudia sa predzásobia alebo dozásobia. To znamená hovoriť tu o tom, že ľudia prídu o prácu nie je namieste, lebo zisky tých spoločností sa nepredpokladajú, teda sa nestratia, iba sa rozmiestnia buď v pondelok alebo v sobotu. Chcem citovať jedno vyjadrenie jednej pani predavačky v jednom zo slovenských krajských miest. Citujem. "Takmer každú nedeľu trávim v práci. Nepredávame skoro nič, ale namiesto toho, aby som išla so svojimi malými dcérkami do parku, ci do lesa pozorujem ako sa unudení ľudia presúvajú bezcieľne z jedného obchodu do druhého". Citujem, že to je pracovníčka obchodného domu, o ktorej tvrdíte, že príde o prácu, že jej klesne plat atď. Ďalej by som povedal toľko, že tie krajiny, ktoré som spomínal tých 10 majú viac alebo menej obmedzený nedeľný predaj. Potom si dovolím spomenúť Denníka N a ten prieskum sa konal v období od 14. do 21. mája 2020. Z tohto prieskumu vyplynulo, že voliči strany SaS iba 45,5 % chcú aby bol zákaz nedeľného predaja, teda, aby bol nedeľný predaj. ten zvyšok, tých vyše 60 tým je to viac menej jedno, či budú obchody zatvorené alebo nie alebo sú za zatvorenie obchodov v nedeľu. Treba ešte spomenúť, že táto téma nie je nová, táto téma je tu od roku 1994 resp. trošku neskôr, takže o tejto téme sa bavíme minimálne 19 rokov a pokiaľ bude potrebné takýto zákon nemáme problém predložiť aj do budúcnosti, ale ja dúfam, že zákon prejde, takže nebude viac menej o čom. Dovolím si ešte povedať, že maloobchodný predaj sa dotýka hlavne žien. V maloobchodnom predaji pracuje 80 % žien, ktoré musia byť v práci, či sa im to páči alebo nie. Namiesto toho, aby čas strávili, tak ako som čítal stanovisko tej predavačky.
Takže treba zvážiť. Ja si myslím, že nedeľný predaj by mal byť obmedzený a nemôže zamestnávateľ diktovať zamestnancovi, či alebo mu nariadiť prácu v nedeľu. Chcem ešte podotknúť, že tento zákon podporil Zväz obchodu Slovenskej republiky. Podporilo ho 66 neziskových organizácií a ja dúfam, že tento zákon v takejto podobe ako sme ho navrhli prejde. Ďakujem.
30. 9. 2021 15:43:41 - 15:44:25 40. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Čepček, Martin (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem veľmi pekne. Jozef, to čo malo byť, pourážal si polovicu parlamentu ja neviem dobre, že som aj ja neschytal aj túto pán predsedajúci aj ostatní poslanci, ktorí sedia v sále ale z tých čo tu sedíme takmer každý, ktorý sa ozval čo i len slovíčkom dostal nejakú urážku alebo invektívu na seba. No ja som z toho čo si ty povedal, ja som z toho nerozumel nič a to tu sedím a počúvam a snažím sa písať čo si vlastne chcel povedať. A nepochopil som čo si chcel povedať. Takže ja dúfam, že mi to na chodbe niekde vysvetlíš. Ďakujem.
28. 9. 2021 10:20:57 - 10:22:21 40. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Čepček, Martin (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
56.
Ďakujem.
Richard, ja chcem oceniť tvoju osobnú skúsenosť. Ja tento zákon vnímam ako pozitívny zákon, hoci ako som ja predkladal tie zákony, tak boli trošku tvrdšie, takže tie pomáhali priamo ochrane života. Ja poznám okolo seba množstvo rodín, ktoré majú nie štyri deti, nie päť detí, ale sedem detí, osem detí, a si myslím, že týmto rodinám finančná pomoc pomôže, aj keď si myslím, že tie rodiny na túto finančnú pomoc nie sú odkázané a na to nečakajú, lebo nikto nejde, nikto nečaká, keď sa mu má narodiť dieťa, že dostane od štátu niečo.
Ja osobne tento zákon podporím. Ja si myslím, že každý zákon, ktorý pomáha akýmkoľvek spôsobom dieťaťu, matke, má význam. Ak sa bude na Slovensku rodiť viacej detí, o to lepšie. Vidíme, ako, kam smeruje toto Slovensko, kam sa dostávame počtom obyvateľov, ako nám klesá pôrodnosť a tak ďalej. Takže ja si myslím, akýmkoľvek spôsobom keď pomôžeme deťom a matkám, pozitívna vec.
Ďakujem.

Deň v parlamente

<- ->