Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
2. 7. 2021 15:49:05 - 15:49:21 32. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bubnár, Jozef (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
Ďakujem pán predsedajúci. Iba vás chcem poprosiť, uviesť do záznamu, pri hlasovaní č. 184 tlač 600 ma vykázalo akože som nehlasoval a bol som za. Ďakujem pekne.
30. 4. 2021 14:18:57 - 14:20:57 27. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bubnár, Jozef (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
64.
Ďakujem za slovo. Ja som srdcom učiteľ a človek, ktorý sa vždy vo všetkom snaží vnímať dobro. Tak by som začal možno tak obrazne. Pred niekoľkými rokmi som sedel s jedným kamarátom na takej terase reštaurácie a pili sme víno. Ja teda nie som žiaden odborník, ale viem rozoznať iba teda, že víno je biele, červené alebo ružové, každopádne to červené, ktoré sme pili, bolo fakt fantasticky vyvážené v chuti a povedal som si vtedy, že fakt nič tak dobré som ešte nepil. Ale v jeden moment mi do pohára vletela mucha a ja som podľahol zrazu takému, dnes sa to moderne povie, že negatívnemu vibu a zobral som to víno a proste tak s hnusom som ho vylial do tej trávy. A v tej chvíli mi napadlo, že toto je taký obraz dnešnej doby. My za každú cenu chceme iba 110-percentnú dokonalosť. Vždy, keď sa objaví čo len najmenšia muška, nejaká najmenšia chyba, častokrát tak s hnusom vylejeme preč.
A ja ti chcem, Igor, poďakovať, že si teraz vo svojom príhovore tak vyzdvihol všetky tie pozitívne veci od práce našich ministrov cez možno štúdiu v časopise Lancet až po rôzne iné veci, ktoré táto vláda urobila a o ktorých veciach teda hovoril aj pán premiér Heger vo svojom príhovore. A to ma utvrdilo v tom, že to víno je dobré. Samozrejme, že tie mušky sa tam objavili a z času na čas prišli, nie sme bezchybní, ale dávam naozaj veľkú nádej novej vláde Eduarda Hegera a ja ďakujem za všetko, čo si... (Prerušenie vystúpenia časomerom. Potlesk.)
17. 3. 2021 17:46:05 - 17:49:04 25. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 450 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bubnár, Jozef (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
132.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Milé kolegyne, milí kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 28. januára 2021 č. 554 sa uzniesla prerokovať návrh v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 226 z 11. marca 2021 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 69 zo 16. marca 2021 zhodne odporúčajú vládny návrh zákona schváliť.
Z uznesení výborov nevyplývajú žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť.
Predmetná spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, teda gestorský výbor, zo 16. marca 2021 č. 72.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, o stanovisku a návrhu gestorského výboru a predkladal návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
26. 2. 2021 11:13:46 - 11:13:59 24. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 434 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bubnár, Jozef (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
77.
Ďakujem za slovo. Zvolávam výbor na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ aj s novozvolenými členmi ihneď v miestnosti č. 34 v branno-bezpečnostnom výbore. Ďakujem pekne.
4. 2. 2021 19:25:25 - 19:25:33 23. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 354 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bubnár, Jozef (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
194.
Ďakujem všetkým, ktorí reagovali, a už iba chcem popriať pekný večer, majte sa pekne.
4. 2. 2021 19:12:17 - 19:20:11 23. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 354 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bubnár, Jozef (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
184.
Ďakujem za slovo. Pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, ja, pamätám si, že keď som môjmu okoliu oznámil, že prijal som teda pozvanie kandidovať do politiky, tak mal som vlastne také dve cesty, ako sa k tomu ľudia postavili. A jedni hovorili, že, Joži, ty tam vôbec nepatríš, proste lebo ty si strašne taký staviteľ mostov, ty si ten, ktorý stále zmieruje, a druhí mi zas hovorili, je to skvelé, že tam ideš, pretože aj takýchto ľudí potrebujeme. A ja som vlastne prišiel sem aj preto, aby som zistil, kto z nich mal pravdu. Zatiaľ to neviem, ale to celé moje psychické nastavenie, teda človek, akým som sa narodil pred 34 rokmi, tak takéhoto človeka chcem tu aj ponúknuť.
Bolo to asi pred štyrmi rokmi, keď som bol na takej rodinnej oslave človeka, ktorého si nesmierne vážim, oslavoval veľké životné jubileum, a vtedy som priniesol ako dar až z Rakúska taký jeden prenádherný darčekový kôš. Skutočne, bolo to na chvíľu takou hviezdou celého toho podujatia a všetci si to fotili, že proste nič krajšieho ešte nevideli. Ja som sa tak vytešoval, ako som proste si uctil človeka, ktorého si veľmi vážim, ale z ničoho nič sa pred budovou, kde sa tá oslava konala, objavilo nové auto zabalené v stuhe. Zistili sme, že je to dar od takisto jednej z prítomných, a od toho momentu všetky tie nadšenia z môjho daru sa absolútne stratili, na ten môj darčekový kôš sa zabudlo a všetci išli obdivovať auto, ktoré stálo vonku.
Priatelia, prečo hovorím tento príbeh? Žijeme od roku 2020 v dobe, akú svet ešte nepoznal. A tam vonku pred budovou pristavilo to také fiktívne auto, volá sa koronavírus. Je logické, že čosi tak mohutné, gigantické pritiahlo pozornosť všetkých ľudí. A ja by som ale chcel tak pozitívne zakončiť a vyzvať naozaj ľudí, aby sme nevideli iba to, čo sa tam vonku objavilo, ale aby sme videli ten darčekový kôš, to, čo tu je a čo je pre všetkých ľudí tejto krajiny. Teda rád by som povedal naozaj tie pozitívne veci, ktoré táto vláda, títo poslanci za desať mesiacov priniesli.
Keď sa pozrieme na vládu a ministrov, náš Eduard Heger napísal podľa mnohých ekonómov jeden z najlepších rozpočtov, aký tu kedy bol. Transparentne vybral šéfa Finančnej správy. Pani ministerka Kolíková urobila jednu zaujímavú reformu súdnictva. Pán Sulík ako minister hospodárstva naozaj skvelými nápadmi na podporu podnikateľov sa snaží uctiť si to, čo sa možno dlhodobo zanedbávalo. Takisto kolegovia zo SME RODINA, napadá mi pán minister Krajniak a jeho skvelá práca, pán minister Doležal.
Ale aby sme tu nehovorili iba teda o vláde, ja sa teším, že aj medzi nami poslancami sa nájdu ľudia, ktorí sú plní kreativity a nápadov. Čo napríklad mňa veľmi potešilo, čo sme za tých desať mesiacov stihli presadiť, bol napríklad návrh môjho kolegu Miška Šipoša, a teda 200 eur pre tehotné mamičky už od štvrtého mesiaca. Anička Andrejuvová takisto presadila skvelý návrh, kde všetci politickí väzni z komunizmu dostali 1 989 eur ako krásny symbol toho, že si museli do tohto roku, kedy sme si vybojovali slobodu, veľa vytrpieť. Tiež kolegovia zo SME RODINA, potravinový semafor, aby sme doslova vedeli, čo jeme. A mohol by som pokračovať s mnohými skvelými nápadmi aj z radov poslaneckých lavíc, ktoré sme tu priniesli.
Teraz trošku možno aj k tomu meritu veci. Ja nie som slepý a takisto keď tu kolega Suja hovoril o tom, že nevidíme tú náladu medzi ľuďmi, jasné, že ju vidíme a mňa to nesmierne trápi. No zároveň sa teraz tak chcem možno spýtať. Kam chceme dotiahnuť demokraciu v roku 2021? Psychológia má termín, ktorý sa volá odkrajovanie salámy. Ja som vnútorne presvedčený, že ak spravíme predčasné voľby teraz, týmto precedensom podľa mňa nastane to, že vždy sa po desiatich mesiacoch nespokojná opozícia vzbúri a bude žiadať voľby. A nedajbože, aby sme sa dožili toho, čo sa stalo napríklad v americkom Capitole, aby možno ten, kto prehrá voľby, burcoval svojich fanúšikov na dosť násilné protesty.
Priatelia, ja nechcem spochybňovať nikoho legislatívne zámery alebo čo je za tým. Ja sa pýtam, chceme vidieť demokraciu v roku 2021 na tomto mieste? Ja sa toho naozaj bojím.
Možno už na záver len tak na odľahčenie, áno, takisto ja by som teda nepoužíval slová, aké niekedy náš pán premiér používa. Ale urobil som si taký krátky kvíz, ja vám poviem expresívne slovo a skúste mi k tomu zaradiť premiéra z minulosti. Tak začneme takto, že kto povedal "gágaji, táraji a prďúsi". Bol to Mečiar, áno. Mám tu, že "špinavé protislovenské prostitútky" alebo "Sorošove deti". Bol to takisto jeden z premiérov v minulosti. A tu ma naozaj privádza možno zamyslieť sa k tomu, že ten tlak, ktorý sa na premiéra krajiny vyvíja, musí byť tak enormný, že naozaj závisí od sily osobnosti, kto sa s tým ako popasuje. A ak boli premiéri a premiérky v histórii, ktorí sa s tým popasovať dokázali, je to vďaka tomu, že sa narodili možno s vyššou silou osobnosti. Ale skutočne, ja nechcem súdiť nikoho, kto niekedy je s nervami na kraji.
Takže, prosím vás, priatelia, majme naozaj trošku takú úctu k demokracii. Nesnažme sa za každú cenu bojovať, ale skúsme sa spojiť, ako sa píše o Švédsku. Skúsme naozaj poraziť túto pandémiu a spolupracovať pre našich občanov.
Ďakujem, že ste mali so mnou ešte trpezlivosť a prajem ešte pekný večer. Majte sa.
28. 1. 2021 11:50:35 - 11:52:35 23. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 381 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bubnár, Jozef (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
132.
Ďakujem za slovo. Kolegyňa Maťka, ty máš taký upokojujúci hlas a charizmu, že sme tu dosiahli takú naozaj peknú idylku, že aj opozícia, aj koalícia tak pekne, vecne reagujeme, tak naozaj ti za to ďakujem, aj za celú tú tvoju prácu, ktorú si tomu venovala.
Čo robí našu dobu takou výnimočnou, je vlastne možnosť voľby. Možnosť voľby vo všetkom. A ak sa niekto spýta, že či by existoval vôbec nejaký žiak, ktorý by proste chcel zanechať to prostredie, kde má partiu, kamarátov, zábavu, za domácu spoločnosť, tak odpoveď je veľmi jednoduchá.
My sme teraz na výbore mali takúto hrubú 280-stranovú správu od Štátnej školskej inšpekcie a jedna z mnohých vecí v tejto nádherne spracovanej publikácii, ktorá ma až zamrazila, bola informácia, že existuje množstvo detí na základnej škole, ktoré sa dokonca boja chodiť do školy, a ako dôvod uviedli, že sú alebo že trpia niektorou formou šikany. Sám som to ako učiteľ zažil, zvlášť tzv. kyberšikana, keby tomu slabému jedincovi jeho spolužiaci začali robiť zo života peklo. Robili cez, cez fotoshop rôzne úpravy fotiek, ktoré ho absolútne dehonestovali, zosmiešňovali, a ak si človek predstaví, akým, akým neskutočným peklom si to dieťa musí prechádzať, tak ďakujem Bohu, že bude mať možno aj takejto voľby, že si povie, mami, oci, ja toto už nezvládam, prosím vás, naozaj poskytnite mi tú možnosť domáceho vzdelávania. Tak aj z toho pohľadu sa veľmi teším.
Ďakujem. .
28. 1. 2021 10:54:31 - 10:56:13 23. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 381 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bubnár, Jozef (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
83.
Ďakujem, pán predsedajúci. Páni poslanci, panie poslankyne, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 381). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
28. 1. 2021 10:48:27 - 10:50:27 23. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 283 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bubnár, Jozef (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
74.
Ďakujem pekne za slovo. Kolega, áno, ďakujem ti aj za tvoj pohľad. Tento zákon, ktorý tu prekladáme, je pre mňa naozaj takou veľkou radosťou a povzbudením aj z toho dôvodu, že sme počas leta absolvovali množstvo stretnutí, rozhovorov so starostami, primátormi a s takými obavami sme prijímali tie informácie, ktoré nám dávali. A chcem teda poďakovať, že aj s kolegami zo SaS-ky, aj spolu s mojimi kolegami sa nám podarilo teda pripraviť túto veľmi potrebnú zmenu.
Myslím si, že najhoršia vec sa môže človeku stať, ak mu niečo zovšednie. Je také staré porekadlo, že človek si neváži to, čo má, až kým to nestratí. A keď som bol malý a moja babka mi rozprávala o tom, že k obyčajnému večernému kúpeľu musela nanosiť asi tak 30 vedier vody, celý deň ho v nejakom kotli, proste to množstvo vody variť a až potom sa mohla umyť, tak som si povedal, že pánečky, dnes jeden obyčajný teplý kúpeľ stojí človeka možno tak päť minút a je to vďaka tomu progresu, ktoré ľudstvo proste aj v rámci budovania vodovodov už ukázalo. A myslím si, že práve to, že nám takéto veci zovšedneli, sa snažia využiť takéto rôzne špekulatívne skupiny ľudí.
Takže ja som naozaj veľmi rád, že toto bude jasným signálom, že voda nie je všednou vecou, ako som to zažil v Austrálii v roku 2008, kde v štáte Viktória máte povolených 7 l teplej vody na hlavu v rodine na deň.
Takže skutočne voda je komodita, ktorú si musíme vážiť a ktorá je našou budúcnosťou.
Tak ďakujem veľmi pekne za slovo.
28. 1. 2021 9:05:13 - 9:07:41 23. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 370 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bubnár, Jozef (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, pán minister, kolegovia, kolegyne, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport podáva Národnej rade Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu s predĺžením platnosti Zmluvy o európskom spolupracujúcom štáte medzi Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 399 z 19. januára 2021 pridelil uvedený návrh na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, ktorý je zároveň aj gestorským výborom, a súčasne určil lehotu na jeho prerokovanie vo výbore. Výbor prerokoval predmetný návrh v stanovenej lehote. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport prerokoval uvedený návrh a uznesením č. 62 z 26. januára 2021 odporúčal Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s predĺžením platnosti Zmluvy o európskom spolupracujúcom štáte medzi Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou. Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky, aby podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vyslovila súhlas s predĺžením platnosti zmluvy.
Predmetná správa výboru o výsledku prerokovania návrhu bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport z 26. januára 2021 č. 67. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania gestorského výboru a predložil návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky je prílohou tejto správy.
Ďakujem, skončil som svoje vystúpenie.
8. 12. 2020 15:35:03 - 15:37:00 18. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 292 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bubnár, Jozef (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
83.
Ďakujem pekne za slovo. Kolega Miško aj všetci predkladatelia tohto zákona, samozrejme, tiež vám chcem poďakovať. Dnes je veľmi populárne, že také veľké firmy robia tzv. investície do startupov, teda do niečoho, čo má perspektívu do budúcnosti priniesť aj nejaké zisky, aj nakopnutie ekonomiky. A ja si myslím, že toto je jeden z takých malých krôčikov, pretože dnes sa boríme s jednou obrovskou katastrofou, a to je to, že dôchodok, starobný dôchodok nám poberá približne 1 300-tisíc ľudí a 2,5 mil. občanov pracuje a platí dane. To znamená, je to veľmi ťažko udržateľný systém, aby sme si mohli dlhé, dlhé roky dovoliť živiť našich dôchodcov, a teda jedno z riešení je podporovať tú natalitu, aby mladí ľudia sa nebáli mať deti, pretože tie budú budúcimi daňovými poplatníkmi.
Čiže teda, kolegovia, okrem toho, že je to naozaj veľmi pekný prosociálny zákon, prorodinný, je to skutočne aj taká investícia štátu do toho, aby, aby sme mohli aj naďalej ako štát ekonomicky fungovať, a verím, že to je iba prvý krôčik k tomu, aby sme mladých ľudí motivovali zakladať si rodiny, mať tie detičky, ja ich mám už tri.
Takže ja veľmi pekne ďakujem za takúto krásnu prorodinnú politiku, ktorú my v OĽANO aj v celej koalícii ukazujeme.
Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
25. 11. 2020 10:27:03 - 10:29:03 18. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 283 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bubnár, Jozef (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
58.
Tak, kolega Potocký, takisto ti ďakujem za detailné vysvetlenie tejto problematiky, ktorá tu je. Ja mám naozaj obrovskú radosť z toho, že môžem byť podpísaný pod týmto návrhom zákona, pretože pre mňa je potešujúce, že jednak dokazuje to, že my poslanci akejkoľvek koaličnej strany vieme držať spolu a ide nám o skutočné dobro pre spoločnosť, za čo ďakujem aj Peťovi Cmorejovi. A napriek tomu, že som naozaj veľkým zástancom a podporovateľom súkromného vlastníctva, lebo ak je čestný a dobrý a šikovný podnikateľ, tak dokáže veci manažovať zrejme najlepšie zo všetkých možností, tak som presvedčený, že existujú komodity a produkty, ktoré nesmieme dať do rúk súkromným sektorom. Voda je takou najukážkovejšou položkou z tejto celej galérie možností, pretože bez všetkého dokáže človek žiť, dokážeme žiť bez mobilov, bez dovoleniek, ale nedokážeme žiť bez vody.
A ja naozaj chcem poďakovať všetkým mojim poslancom a mojim kolegom za tento spoločný náš návrh, pretože je výsledkom naozaj aj tvrdej práce celého leta, kedy sme sa ako poslanci kontaktovali, chodili a organizovali stretnutia so zástupcami samospráv, primátormi, starostami a boli sme šokovaní z toho, čo sa naozaj deje a aké obavy vyplývajú z prebiehajúcich aktivít. Takže ja chcem veriť, že tento návrh zákona bude veľmi prospešný a ukážkový pre celú spoločnosť.
Ďakujem pekne.
24. 11. 2020 18:13:10 - 18:17:29 18. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 263 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bubnár, Jozef (OĽANO) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
162.
Tak navrhujem hlasovať zajtra o jedenástej.
24. 11. 2020 18:13:09 - 18:16:27 18. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 263 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bubnár, Jozef (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
160.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, pán minister, kolegovia, kolegyne, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 3. novembra 2020 č. 370 sa uzniesla prerokovať vládny návrh zákona v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nehlasovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 146 zo 16. novembra 2020, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti v uznesení č. 104 z 23. novembra 2020 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 47 z 19. novembra 2020. Zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 10 spoločne s odporúčaním ich schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Spoločná správa bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport z 24. novembra 2020 č. 57. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, o stanovisku a návrhu gestorského výboru.
Ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
29. 9. 2020 20:14:00 - 20:14:13 12. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 154 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bubnár, Jozef (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
261.
Keďže všetko bolo iba pozitívne, tak okrem slova ďakujem už nepoviem nič, pretože vidím, že všetci kolegovia už len čakajú, kedy sa pôjde hlasovať (povedané so smiechom), takže ďakujem a všetkým prajem príjemný večer.
29. 9. 2020 20:06:11 - 20:11:29 12. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 154 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bubnár, Jozef (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
251.
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, milí kolegovia, milé kolegyne, teraz si uvedomujem, že toto je moja prvá rozprava na tejto pôde, a stojím tu teda naozaj s takým obrovským rešpektom a uvedomujem si tej cti, ktorá sa dostane len málokomu, tak naozaj som za to vďačný.
A dnes toho už bolo povedané strašne veľa, zvlášť z pohľadu liberál verzus konzervatívec. Tu už podľa mňa nemáme čo riešiť, lebo nájsť kompromis v tak obrovskej, citlivej téme ako je ochrana života medzi liberálmi a konzervatívcami by podľa mňa nedokázal ani Chuck Norris, ale mňa teda trošku tak nadchlo vyjadriť sa k tomu, že, keď si pamätám, koncom júna prišli na pôdu parlamentu rôzne návrhy tzv. interrupčných zákonov, a ja som vtedy sa začítal naozaj do všetkých a začal som tak v duchu uvažovať, čo môj zmierlivý duch kresťanstva skutočne chce a po čom ide. Ja by som si túto tému nazval možno tak, že človek je z prirodzenosti rebel. Viete, pamätám si, ako mi môj otec hovoril, že za komunizmu zakazovali ľuďom veriť v Boha. Zakazovali chodiť na náboženstvo, chodiť do kostola a viete, čo to vyvolalo, 10-tisíc mladých ľudí na Levočskej hore spievalo Ave Maria, policajti ich tĺkli, možno častokrát s pendrekmi, ale boli to skutočne takí frajeri, lebo oni trpeli za vieru.
Keď sa prenesieme dnes možno do súčasnosti, opäť prichádzajú každý deň nejaké nové nariadenia, nové zákazy, príkazy, musíte nosiť rúška, nesmiete sa zhromažďovať a ľudia z prirodzenosti tým, že človek je rebel, začnú sa búriť, začnú robiť rôzne zgrupovania na Facebooku a jednoducho protestovať proti tomu, a tak by sme mohli pokračovať.
Zas 8 rokov som bol učiteľom na dvoch gymnáziách na východe Slovenska a kdekoľvek, kde mi moji kolegovia učitelia povedali, že vieš, v tej a tej triede máme takého rebela, on nepočúva, on bude mať trojku z chovania, ja som sa vždy tak potešil a povedal som si, to je pre mňa challenge, to je taká výzva, naozaj že chcem sa tým človekom stretnúť. Častokrát som takého študenta pozval na pizzu po škole, rozprával som sa s ním dlho a ja som zistil, že to je človek, ktorého nikto nechápe. Je to človek, ktorému celý život iba prikazujú, zakazujú, on tomu nerozumie, ale jemu nikto v živote nepodal ešte pomocnú ruku. Tak som to urobil ja a vďakabohu naozaj mnohé veci sa v životoch takýchto mladých ľudí menili. A v tom ja vidím nádheru učiteľského povolania, že to nie je iba vyučovať, ale je to viesť mladých ľudí.
A tak sa teda dostávam aj na koreň toho, prečo som sa dnes rozhodol vystúpiť v mojej prvej rozprave s veľkým rešpektom, a to je, priatelia, to, že aj keď si veľmi vážim, že vznikli toľké iniciatívy v prospech ochrany života, myslím si, že najväčší efekt vyplývajúci z mojich skúseností dokáže priniesť taký zákon, ktorý nebude mať ani jedno slovo zákaz. Bohužiaľ, je to tak, že človek je neustály rebel. Ale z mojich skúseností naozaj vyplýva, že ten, komu podám pomocnú ruku, sa častokrát mení.
Preto, drahá kolegyňa Anička a všetci predkladatelia tohto návrhu zákona, z úprimného srdca vám naozaj ďakujem, že, že ste vnímali svet mojimi očami, svet, ktorý je pozitívny, ktorý dáva pomocnú ruku, ktorý chce chrániť. A neostáva nám nič iné iba veriť, že skutočne to ženy, ktoré sa dostanú do tak ťažkej životnej situácie, že si musia voliť medzi životom a smrťou dieťaťa, a keď pocítia, že je tu niekto, kto povie, ale porozmýšľaj, dáme ti príspevok skôr. Keď ťa chcú vyhodiť z domu, ponúkneme ti náhradné bývanie a skutočne budeme stáť pri tebe, ja chcem veriť, že sa naozaj dočkáme toho, že množstvo mladých ľudských životov bude zachránených.
Takže ďakujem pekne a prajem vám každému v hlasovaní síce slobodnú, ale pevnú ruku. Ďakujem vám pekne. (Potlesk.)
23. 9. 2020 11:25:09 - 11:27:09 12. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 212 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bubnár, Jozef (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
92.
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, ty takisto ako ja pochádzaš z východu. Ja som z Vranova nad Topľou a tak tiež oceňujem, že táto téma ťa trápi rovnako ako mňa. Kiež by existovalo instantné, rýchle a ľahké riešenie problému investícií. No, ja sám mám rodinu, ktorá sa venuje logistike, špedícii a my žijeme tak absurdnú konzumnú dobu, že niekedy sa až sám čudujem, ako sa ľudskosť, veškerá ľudskosť vytratila z biznisu. A jednoducho žijeme dobu, kedy klient iba tlačí, že a musíš nám to rýchlo dodať, okamžite potrebujem súčiastky, ak nie, končím s tebou všetky zmluvy a tak ďalej.
A ty si v tom prejave povedal, že sa vyhovárame teda na infraštruktúru. No, bohužiaľ, v tomto šialenom nastavení tohto konzumu je infraštruktúra čosi, čo, čo je totálne kľúčové a nosné, pretože ja neviem, len ak príde nedeľa, štátny sviatok, tie kamióny v podstate ani nemôžu premávať. A ak môžu, tak len mne osobným autom trvá momentálne cesta Bratislava – Vranov nad Topľou 6,5 hodiny. Čiže naozaj, toto je obrovská výzva a nezávidím kolegovi ministrovi Doležalovi, ktorého pokladám za veľkého odborníka, že musí zvládať tieto výzvy, ako, ako tú diaľnicu do Košíc do roku 2010 vybudovať. Je to, je to obrovská výzva.
A možno by som ešte rozšíril túto diskusiu aj s ministrom hospodárstva, či možno by nebola lepšia cesta trošku motivačne ísť, že, ja neviem, dať nejaké výhody, že ten, kto sa rozhodne investovať práve v takýchto okresoch, naozaj, ja nie som odborník na ekonomiku, ale myslím si, že skôr motivačnou cestou by sa dali dosiahnuť nejaké zmeny. A ja verím, že raz sa nám to podarí a že tí Vranovčania a východniari budú mať... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
23. 7. 2020 17:23:10 - 17:25:11 10. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 182 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bubnár, Jozef (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
82.
Ďakujem pekne za slovo. Ja som veľmi taký zmierlivý typ človeka, ja naozaj nechcem, pán Blanár, nič vyťahovať, ja len chcem sa s vami fakt tak porozprávať jak chlap s chlapom, však jak sa na vás pozerám aj spredu, aj zboku, vyzeráte naozaj ako inteligentný človek a ja nerozumiem, prečo stále vyťahujete, že trináste dôchodky, že táto vláda nechce dať ľuďom trináste dôchodky.
Moja zmierlivá duša naozaj dnes dostáva s roxorom po chrbte (povedané so smiechom), ale každopádne, pán Blanár, ja vám to skúsim povedať takto. Pred desiatimi rokmi som sa ženil, však vždy som bol dobrodruh (zasmiatie sa rečníka), ale my sme sa s manželkou rozhodli, že si budeme aspoň po tisíc eur ročne šetriť a raz, možno o päť rokov, si pôjdeme na nejakú vysnívanú dovolenku. Život sa nám vyvinul tak, že naša prvorodená dcérka v troch rokoch začala strašne krívať a diagnostikovali jej takú veľmi vážnu chorobu, ktorá sa volá Pertes, a všetky naše plány sa razom zmenili. Myslíte si, že sme tých 4-tisíc eur využili na dovolenku? Nie. Museli sme to minúť na kúpele, doktorov, medikamenty a všetko možné.
Viete, svet sa od marca ocitol v takom Pertese, volalo sa to COVID, spadli všetky svetové ekonomiky a plány, ktoré sme mali, možno aj tie trináste dôchodky, za ktoré by som prvý hlasoval, všetko sa zrútilo, naše sny, naše túžby, na ktoré sme si sporili, ako domček z karát.
Ja práve, naopak, obdivujem Milana Krajniaka, obdivujem Eda Hegera, ktorí aj v tomto ekonomickom marazme, v tejto agónii dokázali predsa nájsť cestu, ako sa dostať aspoň k nejakej ekvivalentnej zložke.
Takže práve naopak, pán Blanár, ja si myslím, že je za čo ďakovať našim ministrom aj v téme trináste dôchodky.
Toľko len som chcel povedať, ďakujem pekne. (Potlesk.)
4. 6. 2020 16:03:14 - 16:05:14 8. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 108 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bubnár, Jozef (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
77.
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Erik Tomáš, ja, ja som veľmi mierumilovný človek, ja sa nedokážem s nikým hádať a myslím, že raz v živote som sa pohádal iba s mojou svokrou (povedané so smiechom), ale ja chcem sa s vami naozaj porozprávať tak ľudsky.
Ja som teraz tri roky učil v Humennom, vy ste v Humennom takisto, na jednej strednej škole a milujem túto oblasť nášho Slovenska, je nádherná, sú tam úžasní ľudia. Erik, vy ste pred chvíľočkou povedali, že je nás tu 95 a môžeme si robiť, čo chceme, ako chceme, to je naozaj pravda. Ja sa vás ale chcem spýtať, vy ste si tak niekedy sadli a urobili takú hĺbkovú analýzu, že ako k takej mystickej akty X udalosti vôbec došlo? Prečo tu 95 poslancov a zvlášť možno 53 poslancov za stranu Obyčajní ľudia sedí? No ja vám to poviem.
Ono je to preto, že slovo politik sa tými rokmi v podstate zmenilo významovo na skorumpovaný, hajzel, mafián, človek, ktorému sa nedá veriť, a vo voľbách 29. februára 2020 sa ľudia postavili a povedali, že jednoducho dosť, už máme dosť tých ľudí v sakách, ktorí tu roky nás zavádzajú, klamú, korumpujú, a vyslovene si tam začali posielať ľudí z ulice. Povedali, Joži, choď tam ty, tebe veríme, proste urob nám konečne nejaký reštart krajiny. A ja si myslím, že my to tým ľuďom dlžíme, my im musíme dať to, čo chceli, a vec ako prokuratúra je čosi veľmi kľúčové, je to garancia spravodlivosti a toho, že z tých ľudí naozaj...
Tak ďakujem za slovo. (Potlesk.)
28. 4. 2020 14:39:49 - 14:41:34 6. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 68 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bubnár, Jozef (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
21.
Ďakujem za slovo. Kolegovia, kolegyne, pán Sloboda, kolega, teda naozaj veľmi aj mňa potešil tvoj príspevok ohľadom týchto poukazov. Ja som učiteľ, alebo bol som učiteľ teda osem rokov. A to, čo tvrdí napríklad teda Svetová zdravotnícka organizácia, že až štvrtina detí na Slovensku teda vypije viac ako jeden a pol litra sladenej limonády, potom si teda ľahne k nejakým streamovacím službám ako Netflix, zoberie si do ruky mobil a robia rôzne sociálne siete. Samozrejme, to všetko narástlo, že máme 30 % teda detí, ktoré už sú buď na hranici obezity, alebo obézne sú. A ako riešenie, samozrejme, tohto problému, jeden z tých highlightov, z tých najefektívnejších je aktívny šport.
Bohužiaľ, pochádzam teda z východu Slovenska, kde ľudia skutočne každú, každé euro, každý cent počítajú, a aj keď ich deti častokrát javia záujem, že by chceli aktívne hrať hokej, tenis, hockedy sa to naozaj tak finančne v rozpočte rodiny teda úplne minie akýmkoľvek snahám, a tak skutočne s obrovskou radosťou vítam, že v našom programovom vyhlásení vlády máme takýto prvok a že naše decká budú naozaj môcť aj vďaka tejto podpore viesť zdravý život, aktívny život.
Takže ďakujem ti, kolega Rado, za tvoje vystúpenie a teším sa, až prídu tie konkrétne kroky, aby sme naozaj pomohli týmto ľuďom aj v tomto smere.
Ďakujem pekne za slovo.

Deň v parlamente

<- ->