Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
17. 6. 2021 16:37:45 - 16:39:16 32. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 557 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Osuský, Peter (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne pán predsedajúci. Keď som bol pred viacerými rokmi ako súčasť vedenia Univerzity Komenského na návšteve Českej akadémie vied tak sme len s hrubým odhadom pochopili, že Česká akadémia vied dostával ak sa to dá tak vulgárne povedať na hlavu dvojnásobný obnos ako slovenská, teraz som to povedal veľmi obrysovo. Je teda zrejmé, že za dvojnásobok peňazí sa dá urobiť o niečo viacej dobrej muziky. Všetká česť mnohým ústavom Slovenskej akadémie vied za to, akú muziku dokázali pi polovičnom prídely produkovať. Pred rokmi som bolna demonštrácii pracovníkov SAV na Námestí slobody keď ministerka neblahej pamäti, ktorej pôvod bol v Akadémii vied sa postavila k nevyhnutnému rozumnému racionálnemu kroku tak ako sa postavila a ostane to navždy jej neblahou pamiatkou. Preto ma teší, že sa vedci a pracovníci medzi nimi aj moji priatelia v Akadémii vied dočkajú hádam toho čo kázal zdravý rozum už dávno. A doslova platí to keď nie my a kedy keď nie teraz. Ďakujem.
15. 6. 2021 16:40:57 - 16:42:12 31. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 596 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Osuský, Peter (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Áno pán predsedajúci, vážený pán podpredseda, milý Gábor, musím povedať, že aj keď ti to vytýkajú pokojným hlasom si preniesol súbor faktov, ktorými neotrasie ani rev ani kvikot. Jednoducho tak je to ako si povedal, aj ty za to ďakujem, to nie preto, že sme v jednej koalícií, ale preto, že mám pocit že človek rád počuje pravdu. A tu ak sa vyťahujú také fakty, typu vzal mu šoféra, no musím povedať, že keď si pomyslím, čo museli prežiť ľudia väznení gestapom a nevypovedali o svojich partneroch a spolubojovníkoch. Keď si pomyslím, čo musela prežiť doktor Milada Horáková, ktorú na konci trýznenia vo väznici komunisti nechali 20 minút dusiť sa v slučke, lebo ju tak nastavili, tak pre mňa človek, ktorý sa obesí vo vyšetrovacej väzbe, sa priznal.
15. 6. 2021 12:25:01 - 12:25:46 31. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 596 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Osuský, Peter (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
... že sa treba pozrieť kto hovorí. A aj keď je rev či kvikot tých, ktorí dnes revú či kvíkajú sebehlasnejší a sebesrdcerívnejší ešte stále to neznamená, že je to spev anjelov. A ak sú nominanti ctených veľkých opozičných strán podľa nich samotných, Rimania by povedali horribile dictu, kriminálnici, tak ma napadá jedno veľmi múdre slovenské príslovie. Akí išli, takých našli. (Potlesk.)
15. 6. 2021 12:24:49 - 12:25:44 31. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 596 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Osuský, Peter (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem. V dnešnej rozprave v zásade ešte viac ako inokedy platí a bude platiť až do večera pokiaľ potrvá, že sa treba pozrieť kto hovorí. Aj keď je rev či kvikot tých, ktorí dnes revú či kvíkajú sebe hlasnejšie a sebe srdce vrúcnejší ešte stále to neznamená, že je to spev anjelov. A ak sú
=====
14. 5. 2021 10:01:19 - 10:03:19 28. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 517 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Osuský, Peter (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo. Pán predseda, viete, hovorili ste pomerne podpásovo o tom, že ministerka blábolí a že čo robila rok. Ja nechcem byť podpásový, ale spýtal by som sa vás, koľko z tých desiatok tisícov bytov stojí. To, o ktorých ste blábolili vy. Kde sú? (Reakcie z pléna.) A tiež môžte správne odpovedať (zaznievanie gongu), že boli iné starosti v tejto krajine, ale obviniť ministerku, ktorá dá sa povedať roky rokúce žije so zdedenými kolúznej väzba, že je ona za ne zodpovedná, že ona to mala ako štárna tajomníčka meniť. Viete, tento návrh, ktorý je predložený nielenže porušuje koaličnú zmluvu a všecko ďalšie, ale je to tak, ako keby sme teraz kúpili lokomotívu hikari. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Kolegovia, poprosím vás, aby ste.

Osuský, Peter, poslanec NR SR
Alebo šinkansen alebo francúzskeho supervlaku, postavili ju na naše koľajnice a povedali: A bude sa tu jazdiť 350 km/h, lebo tá lokomotíva je. To znamená, to je vytrhnutie z kontextu stavu železníc, stavu zákrut, klopenia, všetkého to, čo potrebuje 350 km rýchlo idúca lokomotíva, aby sa nevykoľajila. A presne o tomto hovorí ministerka. Že treba zmeniť všetko to, čo s tým súvisí, aby sme mohli tú lokomotívu tam postaviť. Kto to nechápe, tomu nevidím pomoci. Ale obviňovať ju, že ako štátna tajomníčka v koaličnej vláde, kde nemala tlačiareň bankoviek, nestihla urobiť to, to, tamto. Áno, my nemáme desiatky rokov ústav pre detenciu duševne chorých kriminálnikov, ale neurobil to nikto. Ani my zatiaľ. Ale minister ani štátny tajomník duplom nesedí na pytli peňazí, ktorý rozhoduje o tom, že dám luxusné breilikovské cely do kolúznej väzby, postavím basu pre. (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
13. 5. 2021 15:40:02 - 15:46:16 28. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 533 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Osuský, Peter (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
... je možné zabezpečiť, aby sa patrenia hospodárskej mobilizácie, ktoré sú potrebné, aby boli zachované mohli realizovať aj mimo núdzového stavu. To mohol urobiť prakticky ktorýkoľvek poslanec. Potom sme samozrejme, že rokovali s rezortami, rokovali sme s koaličnými partnermi a výsledkom je návrh zákona. Ja by som bol tiež rád, keby sme o ňom rokovali v normálnejšom procese. Mohol ísť kľudne ako normálny zákon na túto schôdzu. Bol pripravený, len ešte, ešte nebol, neboli sme v rámci koalície dohodnutí, lebo sú tam niektoré veci, ktoré, na ktoré je legitímne mať rôzne názory a teda nemali, nemali sme tú definitívnu, definitívnu formu a nie je pravda, že tento zákon by sa priamo týkal 5,5 milióna ľudí. ide o opatrenia hospodárskej mobilizácie, ktoré sa týkajú veľkého množstva subjektov, ale teda predovšetkým zdravotníkov, nemocníc, zdravotníckych zaradení, zariadení sociálnych služieb a ďalších subjektov hospodárskej mobilizácie. Čiže opatrenia realizované v rámci zákona hospodárskej mobilizácie, čiže opatrenia realizované v rámci zákona o hospodárskej mobilizácii nepredstavujú tak zásadný zásah do základných práv a slobôd takého množstva fyzických a právnických osôb ako napríklad núdzový stav so zákazom vychádzania alebo so zákazom zhromažďovania a napokon ako som už spomenul neriešime tu ani pracovnú, pracovnú povinnosť. Takže tie najzávažnejšie zásahy, ktoré boli viazané na núdzový stav ostanú viazané na núdzový stav. Pandemický zákon, ja s vami úplne súhlasím, že by bolo veľmi dobré, keby sme mali ho v septembri minulého roka napísaný alebo už rovno aj schválený, ale nemáme ho a teda otázka je, že aké máme očakávania od pandemického zákona. Lebo ak v pandemickom zákone budú rovnaké opatrenia ako sú dnes v ústavnom zákone o bezpečnosti štátu, ktoré sa týkajú núdzového stavu, no tak potom sa to bude nejako inak, nebude sa to inak volať, nebude to núdzový stav, ale bude to pandemická situácia, nepôjdeme podľa ústavného zákona bezpečnosti štátu, ale pôjdeme podľa pandemického zákona a keď tam budú opatrenia ako zákaz vychádzania a zákaz zhromažďovania, tak predpokladám, že tí, ktorí si sú dnes nespokojní s tým, že je zákaz vychádzania alebo zákaz zhromažďovania budú tak isto nespokojní s tým, keď to pôjde podľa pandemického zákona a nie podľa ústavného zákona, čiže, aby to malo nejaký zmysel, tak samozrejme, že v rámci pandemického zákona by to malo byť nejako usporiadané a nielen tieto opatrenia, ale všetky opatrenia nejakým novým spôsobom, ktorý bude jasnejší, prehľadnejší, bude mať nejakú hierarchiu, ktoré opatrenia robí vláda, ktoré opatrenia robí ministerstvo zdravotníctva, ktoré opatrenia robí Úrad verejného zdravotníctva, lebo dnes má Úrad verejného zdravotníctva rozsiahle právomoci. Môže zakázať hromadné podujatia alebo zakázať prevádzky na celom území krajiny prakticky na neobmedzenú dobu a nie je to viazané na núdzový stav dokonca ani bezprostredne na mimoriadnu situáciu. Čiže ja som za to, aby existoval nejaký pandemický zákon, kde budú nastavené jasné aj limity tých opatrení a bude nastavená hierarchia subjektov, ktoré sa k nim môžu vyjadrovať, ale to nie je cesta ako pomôcť ukončiť tento núdzový stav. A áno, ja si pamätám, že vy ste volali o ukončení núdzového stavu a nahradení núdzového stavu nejakým iným zákonom vo februári, ale teda ja som presvedčený, že ten núdzový stav bol opodstatnený a rovnako pri doterajších predlžovaniach núdzového stavu som hlasoval za a bol som presvedčený, že to bolo potrebné, lebo boli potrebné aj tie opatrenia, ktoré smerovali k obmedzeniu mobility ako bol zákaz vychádzania alebo zákaz zhromažďovania. Môžeme sa baviť o miere, môžeme sa baviť o nejakom regionálnom rozlíšení, môžeme sa baviť o tých výnimkách ako boli zadefinované, ale v zásade si myslím, že aj doteraz už teraz si myslím, že nie, ale až doteraz tie obmedzenia mobility napríklad zákaz vychádzania potrebné boli a preto sme potrebovali núdzový stav a keby sme mali iný zákon, ktorý by sa inak volal, volal by sa napríklad pandemický zákon, no tak by boli tie obmedzenia podľa pandemického zákona, ale boli by tak isto, tak isto realizované. Čiže my dnes reagujeme na situáciu, v ktorej sme, že opatrenia hospodárskej mobilizácie ako riadenie nemocníc, reprofilizácia lôžok, núdzové zásobovanie, použitie štátnych hmotných rezerv sú nejakým spôsobom naviazané na núdzový stav a domnievame sa myslím si, že na tom už je zhoda v spoločnosti aj na politickej scéne, že núdzový stav by mal skončiť a toto je cesta ako ukončiť núdzový stav bez toho, aby, aby sa tieto opatrenia, ktoré sú naďalej potrebné museli zrušiť alebo nejakým spôsobom ťažšie zrealizovali. Je to pomerne malá novela zasahujúca do zákona o hospodárskej mobilizácii a v podstate umožní, aby opatrenia hospodárskej mobilizácie bežali naďalej nie v núdzovom stave, ale v mimoriadnej situácii. Ďakujem.
10. 5. 2021 20:57:50 - 20:58:56 29. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Osuský, Peter (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
303.
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážená pani ministerka, to, čo tu zaznelo na vašu adresu zo strany opozície, je okrem vašich jasných a priamych odpovedí ďalším nosným dôvodom, prečo za vami stojím a budem stáť. Všetky tie lži, bludy, konšpirácie, všetko to svinstvo i sprostosti, čo tu zazneli, len postavilo do kontrastu vaše postoje a to, čo pre budúcnosť slovenskej justície predstavujete s tou bandou, s tou, s tým súborom podozrivých, ktorí sa na vás obrátili. Ja vám ďakujem, že ste to tu vydržali a ďakujem vám i za tie tri roky práce, ktoré vás čakajú.
5. 5. 2021 16:36:50 - 16:38:35 28. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Osuský, Peter (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
106.
Ďakujem. Pán kolega Blaha, najprv jazykové okienko. Nepokulhávame, pokrivkávame po slovensky. Ale tým končím jazykové okienko.
Pokiaľ ide o to relativizovanie všetkého, tak to, samozrejme, potom dostaneme sa do bodu, kde agent A54 Paul Thümmel alebo povedzme doktor Sorge, Richard Sorge je rovnaký zločinec ako povedzme špióni a agenti Reichssicherheitshauptamtu, lebo však špiónovali a každý režim má svoje. No je hádam trošku rozdiel medzi niekým, kto špiónuje proti nacistom a kto špiónujú za nacistov. U vás sa to, samozrejme, stiera.
Keď vy hovoríte o mafiánskych praktikách. Viete, to je tak, ťažko je hovoriť o Budajovi, keď sa na príslušnom poschodí so zvláštnym vchodom Double Tree by Hilton v Bratislave stretával rezident Štátnej bezpečnosti, istý Široký, s poverencami vašej strany.
A ak budete hovoriť o kolektívnej vine, kolektívna vina by bola vtedy, keby sme zobrali stranícke zoznamy SMER-u a dali do basy všetkých. Ja si myslím, že tam nie sme. Pretože sme v demokracii. A vy dokonca aj tieto sprosté reči môžte viesť úplne bez problémov, pretože viete, že sa vám, hrdinovi, nič nestane. Takže márne sa mňa pýtate na nejaké hrdinstvá.
A pokiaľ vy hovoríte o Davidovej hviezde a červenej hviezde ako o tom istom, tak ja vám poviem jeden lepší prímer. Červená hviezda a hákový kríž, to je to isté. (Potlesk.)
5. 5. 2021 16:24:48 - 16:26:32 28. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Osuský, Peter (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
102.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
No, pán kolega Blaha, viete, ja som v socializme, áno, liečil ľudí a vzdelával piatakov medikov v dermatovenerológii. Vy sa živíte oblbovaním študentov alebo publika, ktoré vám tie sprostosti žerie, to je trošku rozdiel medzi tými povolaniami.
Neviem, aký hrdina ste bol kedy vy, ale vy ste hrdinom teraz, keď sa vám nič nemôže stať. A to platí aj pre pána poslanca Kočiša, ktorý hovorí, že demokracia mi veľmi nevadí. No nemala by vadiť ani jemu, lebo v bývalom režime by vaša partaj bola čierna z toho, jak by sedeli v base do nohy všetci. Takže ak niekto má byť vďačný za demokraciu, tak ste to vy. (Potlesk.)
Pokiaľ ide o tie reči o Ukrajine, tak ja som bol zhodou okolností v minulom roku trikrát v Ukrajine pozorovať voľby. A videl som volebné výsledky toho, o čom vy hovoríte, že je to hegemónom ukrajinskej politiky, pravého sektora. Tak ten je ešte menej úspešný ako ktorákoľvek z tých vašich dvoch protofašistických strán, ktoré teraz na Slovensku máme. Takže asi taká hrozba pre Ukrajinu ako vy pre nás, našťastie, boli tamtí.
Pokiaľ ide o tie reči, čo koho trápi a akých občanov čo trápi. Tento blbý argument môžem použiť na tri štvrtiny čohokoľvek, čo kedy prešlo týmto plénom. Lebo vždy nájdem nejakých ľudí, ktorých trápia iné veci. Takže táto sprostá demagógia skutočne nestojí za väčší rozbor.
A ešte raz, platí aj pre kolegu Mizíka. Tí lotyšskí nacisti sú skutočne asi tak významní ako vy v slovenskej politike. (Potlesk.)
5. 5. 2021 16:03:48 - 16:13:38 28. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Osuský, Peter (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
86.
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážená snemovňa, dovolím si zareagovať aspoň na zopár z vecí, ktoré zaznievajú z rôznych reakcií a vystúpení nielen v pléne, ale aj v diskusných fórach.
Začnem s jedným z prvých argumentov. Prečo po tridsiatich rokoch? No jednoducho z prostej príčiny, že teraz je v parlamente zvolená konštelácia poslancov, ktorí nevlečú na svojich nohách červenú guľu komunizmu. Že je to prvýkrát, keď má takýto návrh zákona šancu na to, aby prešiel. Je to neskoro, ale až teraz je čas urobiť to, za čo patrí moja veľká vďaka poslankyni Andrejuvovej, pretože sa dala na riešenie niečoho, čo sme mali riešiť dávno. (Reakcia z pléna. Zaznievanie gongu.)
Jedna z ďalších pripomienok je, že je to, ako hovorí pán poslanec Blaha, ktorý dnes čerpal veľmi hlboko zo žumpy pri svojich príspevkoch, že je to akt živočíšnej pomsty. No, keď oslobodení väzni koncetrákov sem-tam zavraždili esesmanov, tak by to iste považoval tiež za akt živočíšnej pomsty. Nebola toži... bola to normálna, ľudská pomsta. Keď na kandelábroch v Budapešti v roku ´56 viseli komunisti, nebola to živočíšna pomsta, bola to ľudská pomsta, alebo predtým viseli na šibeniciach iní. A základným pravidlom je, aby sme si uvedomili, že je zásadný rozdiel medzi totalitou a demokraciou. Komunizmus a fašizmus majú k sebe bytostne blízko. Jeden bol založený na triednej nenávisti, druhý na rasovej, ale konečný efekt i milióny mŕtvych sa dajú úspešne porovnávať.
Počujem argument, že berieme bezmocným. Bezmocné boli obete tých ľudí, ktorým berieme. Bezmocná bola doktor Milada Horáková, ktorú nechali dvadsať minút škrtiť sa a dusiť v slučke na šibenici a nie jej sudkyňa Polednová, ktorá prišla pred súd v deväťdesiatke. Opäť starý človek. Zaujímavé je, že sa nikto nepostavil ani z obhajcov týchto starých ľudí, keď 86-ročný Ladislav Nižňanský z pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy bol v Nemecku zadržaný za svoje zločiny spáchané v Kľaku a Ostrom Grúni. To nám nevadil vek. Tak ako nám nevadí vek chlapa, ktorý v koncentrákoch, Litovec či Lotyš, vraždí ľudí a pred súd prišiel v 82 rokoch. Títo ľudia, ktorí používajú takéto hanebné sofizmy, by možno bránili aj Mengeleho, ak by naňho prišli po 35 rokoch ako na starého človeka, lebo však je, chudák, starý.
Ale ešte niečo je tu zásadné. Viete, aký je rozdiel medzi červenoarmejcom, vojakom Wehrmachtu alebo vojakom akejkoľvek armády a esesmanom, kágebákom a eštebákom? Zásadný. Do tých prvých troch boli ľudia povolávaní a nemali možnosť výberu. Naopak, stať sa pracovníkom gestapa, Sicherheitsdiestu, KGB a ŠtB bola výberová organizácia každá. Tam si sa musel aktívne prihlásiť, aktívne súhlasiť s tým, čo robí železná päsť robotníckej triedy demokratom, kňazom, mníškam, s tým si sa musel stotožniť, teda aktívne si si vybral službu zločinu.
V Rakúsku bol kedysi predsedom Freiheitliche partei Österreichs Friedrich Peter. O tom sa ukázalo, že bol kuchárom v jednotkách SS. Ale pozor, SS nebol Wehrmacht! Ak si sa chcel stať čo i len kuchárom v SS, musel si sa prihlásiť, uchádzať sa a prejsť previerkou. Ergo si sa aktívne hlásil k zločineckej organizácii. A preto neexistujú také porovnania a tieto patetické reči o nevinných úradníkoch. Je úplne svinstvo vracať sa vždy len k tým "no trošku problematickým" päťdesiatym rokom. 9. augusta 1986 v Petržalke vykrvácal a nad ním stáli ochrancovia hraníc, ktorí majú dodnes Námestie hraničiarov, čo je čistá perverzia, a počkali, kým dotrhaného psami nechajú tohto 17-ročného východného Nemca bezpečne prísť na kraj smrti a potom ho zobrali do nemocnice, kde pre ťažkú stratu krve tri roky pred pádom komunizmu zomrel. Teda neboli to žiadne päťdesiate roky. Tie svinstvá sa páchali až do konca, až do poslednej guľky nad riekou Moravou pod Devínom.
Obľúbené reči sú tiež, počúvali rozkazy. No, počúvaním rozkazov omluvím aj náčelníka Osvienčimu, lebo i ten len počúval rozkazy. Lebo rozkaz prišiel z Wannsee, z konferencií, kde sa rozhodlo o konečnom riešení židovskej otázky a odtiaľ prišli rozkazy, takže tí popravení velitelia koncentráku a plynových komôr boli vlastne nevinní, lebo len poslúchali rozkazy.
Jeden z obľúbených argumentov komunistických a nacistických relativistov je to, že každý režim mal svoje zákony. No nepochybne, zákon na ochranu republiky a Norimberské zákony boli zákony. Mali paragrafové znenie, odseky. Chceme tým povedať, že boli v poriadku?
Je výborné, keď sa hovorí o kolektívnej vine. Viete, náš štát, a je to trochu smutné, stojí na princípe etnického čistenia, na princípe kolektívnej viny. Lenže byť eštebákom a byť tým, ktorý robí zlo normálnym ľuďom, je trošku iné, ako narodiť sa ako karpatský Nemec v rodine, ktorá žije na Slovensku 400 rokov. My sme vyhnali karpatských Nemcov a vyhnali Maďarov, ktorí na tej pôde v tých domoch žili generácie. A vyhnali sme mužov, ženy, deti, starcov i starenky. Náš štát stojí na kolektívnej vine a nespomínam si, že by sa komunistickí geroji typu Blaha niekedy hlboko omlúvali karpatským Nemcom, sudetským Nemcom a Maďarom. Pretože s nimi sme naložili len na princípe kolektívnej viny a je to trošku iná kolektívna vina než tá, o ktorej hovorí pán poslanec Susko. Lebo byť dieťaťom štvorročným je trošku iné, ako byť vyšetrovateľom Štátnej bezpečnosti. Takže takto je to s tou kolektívnou vinou a s naším svatým štátom.
Argumenty kolegu Jarjabka o tom, že herci robili propagandu, skutočne veľkolepé porovnanie! Richard Strauss dirigoval olympijskú kantátu pri otvorení olympijských hier v Berlíne ´36. Všetci, ktorí videli veľkolepý film Istvána Szabóa Mefisto s Klaus Maria Brandauerom v hlavnej úlohe, vidia, aké prekérne bolo postavenie umelcov. Ale hádam si kolega Jarjabek nemyslí, že mlátiť vyslúchaných pri výsluchu, je to isté ako hrať Hamleta, to snáď nie je to isté? Takže to je ďalšia ukážka relativizácie. Relativizácie zločinov.
Pokiaľ ide o to, že sa berú ľuďom dôchodky a že je to nefér, vdova po Rolandovi Freislerovi predsedovi Volksgerichtu, ktorý zahynul na jar ´45 pri tom, ako bola bombardovaná budova Volksgerichtu, ostala po ňom vdova Marion. Vdova Marion sa dožadovala, a dostala, vyrovnávací príspevok k dôchodku vychádzajúci z toho, že jej muž ako vysokopostavený právnik by mal po vojne, keby prežil, primerané zamestnanie a z neho by mal vyšší príjem. V roku 1997 Správny súd v Nemecku zrušil tento nárok v prípade, že sa vypláca osobám, ktoré porušovali právny štát, a osobám, ktoré sa priečili normám ľudskosti. A presne o tomto je Štátna bezpečnosť, gestapo, Sicherheitsdienst aj KGB. (Potlesk.)
30. 4. 2021 18:46:08 - 18:48:09 27. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Osuský, Peter (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
218.
Ďakujem pekne. Zajtra sa zrejme bez veľkého halasu priblíži 17. výročie vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. Keď som vstupoval pred 27 rokmi prvýkrát do nejakej politickej strany v živote, tak to bola éra, keď sa nad nami vznášal pamätný výrok: "Keď nás nechcú na Západe, obrátime sa na Východ." Jeho autorom bol, samozrejme, Vladimír Mečiar. Treba povedať, že keď sme prevzali v ´98. Mečiarom zdevastovanú krajinu, tak nádej, že sa nám podarí vstúpiť zároveň s troma okolitými členmi dnešnej Visegrádskej štvorky do Európskej únie zároveň s nimi, bola takmer utópiou. Stal sa zázrak a stali sme sa členmi.
Ja som veľmi rád, že dlhodobá línia ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí sa špeciálne i v týchto neľahkých časoch pevne drží v našej bezalternatívnej existenčnej záležitosti, ako je členstvo v Európskej únii a v NATO. A všetka česť i predchádzajúcemu ministrovi zahraničia, ktorý v rámci možností robil, čo sa dalo, tak musím povedať, že som veľmi rád, že tak pevné odhodlanie držať sa maxím našej zahraničnej politiky a zahraničnopolitickej orientácie, akú reprezentuje ministerstvo zahraničných vecí s Ivanom Korčokom, ma napĺňa istotou, že s nami nepohnú a neobrátime sa nikam inam.
1. 4. 2021 19:41:43 - 19:43:41 25. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní - 01.04.2021 Tlač 488 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Osuský, Peter (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
176.
Ďakujem pekne. Začnem starým múdroslovím, ktoré hovorí, kto zachráni jedného človeka, ani keby zachránil ľudstvo. Teraz v tejto ére nejde o záchranu jedného človeka, ale desiatok, stovák, tisícov ľudí. A ja keď ako lekár počúvam argumenty typu, len 50 %. Viete, keď sa zavádzali pásy v autách, tak ľudia navyknutí celý život jazdiť za volantom bez pásov, to považovali za krutý zásah, ktorý ich obmedzuje. Keď sa zaviedli na lyžiarskych svahoch prilby, tak to tiež mnohí považovali za absolútny zásah a nepáčilo sa im, že nemajú vietor vo vlasoch. Samozrejme, niekto mohol namietnuť, no aj tak sú mŕtvi pri autonehodách. Aj tak sú možno ochrnutí na lyžiarskych svahoch. Len je to vždy otázka kvantity. Viete, kým nevozíte svojho syna na vozíku zvyšok jeho života ako ochrnutého, kým nie ste Schumacher, dovtedy sa vám to môže zdať blbosť a môžte tvrdiť, že je to len v takomto percente. Ale tak je to aj s tými testami. Zodpovedný človek, keď sa dozvedel, že bol pozitívny, vás za takého považujem, tak som nevystrčil 14 dní, okrem toho, že som mal päť dní isté problémy, celkom vážne chvíľami, som nevystrčil nos z baráka a nikoho som, okrem mojej manželky, ktoré sa o mňa starala, ale bola zaočkovaná, nenakazil. Keby som nevedel, tak budem chodiť po svete. A možno niekoho nakazím. A vy poviete, no dobre, tak stane sa. Ale viem, že jedno percento z nakazených skončí v krematóriu. Jedno percento je málo, ak to nie je váš otec, vaša matka alebo vaša stará matka. (Potlesk.)
30. 3. 2021 16:45:18 - 16:46:37 25. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní - 30.03.2021 Tlač 483 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Osuský, Peter (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
113.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. No, milá Zitka, nie, že by som ti chcel kaziť radosť, ale vo finále svojho vystúpenia si hovorila o prísľube, ktorý ti dal kriminálny komunistický režim v Pekingu.
My teda začneme v Európe škrtiť seba samoškrtením a oni sľubujú, že do roku ’30 budú stúpať a do roku ’60 budú nuloví. Napadá ma Klement Gottwald, ktorý povedal pamätnú vetu: „Straně věřte, soudruzi.“ A potom ma napadá Nikita Sergejevič Chruščov, ktorý povedal: „Dagnať i peregnať,“ čím myslel, že Sovietsky zväz predstihne Spojené štáty. V ’80. roku mal byť komunizmus.
Ja teda, keď počujem prísľuby z Pekingu, tak necítim veľkú istotu. A je fajn, že sa zaväzujeme naplniť to v roku 2060, to budeme na to, Zitka, obidvaja pozerať z obláčku, ak dobre pôjde, ak ešte nejaké obláčky budú a ich Číňania nechajú.
17. 3. 2021 17:32:23 - 17:34:11 25. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 450 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Osuský, Peter (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
124.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán kolega Kéry, ja si dovolím zareagovať na jednu vec, ktorú ste spomenuli v závere, že niektorí koaliční politici kritizujú.
No, pochopiteľne, že byť v akomkoľvek zoskupení, neznamená stáť tam v zákryte so zrazenými opätkami. Takto to nie je. To nemá pre nás platiť ani v prípade Európskej únie, ani v prípade čohokoľvek iného, pretože ak sme raz členmi nejakého klubu alebo nejakého zoskupenia, to neznamená, že máme v duchu najlepších komunistických tradícií chodiť si niekam nechať vymeniť názory. Naše názory na konkrétne veci, samozrejme, implicitne znamenajú, že ich môžme mať iné, ako ich majú iné krajiny. Teda nepochybne máme iné pohľady na iliberálnu demokraciu Viktora Orbána, ako ju má on. Nepochybne môžme mať iné názory na niektoré zákony dotýkajúce sa reprodukčných práv prijímaným poľským parlamentom, ako ho má ten, väčšina poľského parlamentu. A jednoducho je naším svätým právom mať svoje názory v akomkoľvek zoskupení.
A ak teda voláš po tom, že kritické hlasy, no však sám si ako nosnú vec uviedol náš kritický hlas voči Európskej únii vo veci dvojitej kvality potravín. Tiež by som ti mohol povedať, že máme stáť v rade a byť ticho. Takže nie, nikdy nemáme byť ticho, a ak sme v pánskom klube, máme tam mať názor.
17. 3. 2021 16:53:47 - 16:57:26 25. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 450 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Osuský, Peter (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
102.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážená snemovňa, môže sa vám zdať zvláštne to, čo teraz poviem na adresu textu, ktorý je predložený a ktorého autorom sú kolegovia z opozície, ale keď si ho prečítate, tak dá sa povedať, môžme povedať (povedané so smiechom) s Pontským Pilátom: Viny na tomto človeku nenachádzam.
Tento text je akýmsi bilančným, stručným zhodnotením toho, že keď pred 30 rokmi stáli všetky vtedy tri krajiny, Poľsko, Československo, Maďarsko, na prahu zápasu o svoju budúcnosť, vytvorili toto zoskupenie. Jeho signatármi boli dôstojní ľudia blahej pamäti, ako si nalistujete v histórii Vyšehradskej trojky vtedy. (Ruch v sále a zaznievanie gongu) A to, čo sa z nej postupne vyvinulo, bolo niečo, čo nám hlavne v prvých rokoch pomáhalo kráčať cez prekážky, predovšetkým v časoch, keď tu panoval Vladimír Mečiar a jeho zlovoľná moc, to boli práve títo spojenci, Česká republika, Poľsko a Maďarsko, ktoré sami už takmer za vodou, nezabudli na Slovensko. Nenechali ho čiernou dierou, ako ho celkom trefne nazvala Madeleine Albrightová. A to je dôvod, aby sme si 30. výročie vzniku tohto zoskupenia pripomenuli. Text toho uznesenia je vyvážený. Rozhodne by som zaň nehlasoval ani vo výbore, ani v pléne, ak by v ňom boli čo i len náznaky niečoho, čím by sa Slovensko bezpodmienečne prihlásilo ku všetkému, čo z Vyšehradskej štvorky pochádza, lebo povedzme si otvorene, aj pohoršenie odtiaľ pochádza. Ale, a znova odcitujem to, čo už pri tejto príležitosti hovorím niekoľkokrát, Georga Washingtona: „Vzťahy medzi štátmi nie sú dané emóciami a láskou, ale dané záujmami.“ A vznik Vyšehradskej štvorky bol náš spoločný záujem. A bude dobré, ak si budeme stále pamätať, že je dobré mať spojencov, ktorí kráčajú s našimi záujmami a my s ich záujmami v jednom šíku. Neznamená to rozhodne, že by sme mali kráčať so spojencami, ak smerujú evidentne do trasoviska. Inými slovami, celá Európska únia je naším spojencom. Celé NATO je naším spojencom. A potom existujú regionálne bližší spojenci. Ale keď príde na lámanie chleba, ide o štátny záujem ďaleko skôr ako o emócie. A vo všetkých momentoch, keď bude naším záujmom záujem Visegrádu, budeme stáť pevne v tomto šíku. V momente, keď naše záujmy budú iné, budú nám rovnako blízki spojenci od Dánska až po Portugalsko.
Ďakujem.
17. 3. 2021 16:51:55 - 16:53:18 25. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 450 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Osuský, Peter (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
100.
Vážený pán predsedajúci, vážená snemovňa. Dovoľte mi z poverenia gestorského Zahraničného výboru Národnej rady uviesť správu o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariána Kéryho a Juraja Blanára na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k 30. výročiu vzniku Vyšehradskej skupiny.
Návrh na prijatie predmetného uznesenia bol pridelený rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 461 z 15. marca 2021 na prerokovanie Zahraničnému výboru Národnej rady. Zahraničný výbor dňa 17. marca 2021 na svojej 20. schôdzi prerokoval predmetný návrh a uznesením Zahraničného výboru č. 42 s návrhom súhlasí. Odporučil predmetné uznesenie Národnej rade schváliť a zároveň ma poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku prerokovania tohto návrhu v zahraničnom výbore. Správa výboru k tejto tlači bola schválená dňa 17. marca 2021 uznesením č. 43.
Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.
17. 3. 2021 16:25:05 - 16:27:01 25. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 450 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Osuský, Peter (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
76.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. No zriedka som bol v živote v tak rozorvanej pozícii ako pri tejto rozprave, do ktorej som preto ani veľmi nezasahoval. Toto je môj malý príspevok. Stáli sme tu s Ondrom v opozícii, brániac právo občanov na svoje občianstvo, a poukazovali na to, že odnímali občianstvo v dejinách nám blízkych len nacisti a komunisti. Tí vyobčaňovali ľudí, previezli ich za fiktívnu hranicu viedenskej arbitráže zbavených občianstva, tých, čo boli doma, zbabili majetku a naložili do dobytčákov. To isté robili Rusi, komunisti teda, aby som bol presný so Solženicynom, my s Pavlom Kohoutom a považovali sme to za protiústavné.
Rovnako ale nie zdravé je to, čo bolo príčinou tohto problému. To je rozdávanie občianstva. A teraz odídem zo vzťahu Maďarsko - Slovenská republika a rád podotýkam, že to, čo tu furt zaznieva, že čo urobila diplomacia. No na diplomaciu vždy treba dvoch. To znamená, je výborné obviňovať jednu stranu, že to nedohodla s tou druhou. Ale ja vám poviem jednu vec. Ruská federácia rozdáva občianstvo v Pribaltike, rozdáva ho vo východnej, na východnej Ukrajine a je možno, že slyším trávu růst, ale možno to môže maž neblahý následok v tom, že jednoho dňa sa rozhodne chrániť svojich občanov v týchto krajinách. A to už sme len krok od Heim ins Reich a Henleina.
16. 3. 2021 18:01:53 - 18:03:49 25. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 450 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Osuský, Peter (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
184.
Ďakujem pekne. Ja by som, kolega Szőllős, k tomu dodal len to, že aj na Národnom cintoríne v Martine ležia vedľa seba evanjelici a katolíci a nebijú sa. Teda ten argument, že by sme mali mať teda tri, nie je celkom podstatný. Myslím si, že Národný cintorín v Bratislave by spokojne zniesol to, žeby v ňom boli aj evanjelici, aj katolíci a keby na to prišlo tak aj Vrba s Wetzlerom. To je predsa nie miesto, kde sa bude pokračovať v neblahých sporoch. Ja si myslím, že je to miesto zmierenia, a preto nie je dôvodné zohľadniť nič iné skôr ako priestorovo dostupnostnú a inú stránku toho návrhu a nie to, že či by mal byť ešte nejaký ďalší.
Keď môj vzdialený rodinný príbuzný John Palka dopravil na Slovensko pozostatky prvého slovenského premiéra Milana Hodžu, tak tohto luterána pochovali povedzme že v luteránskom Martine, ale iste by sme v jeho okolí našli i hroby význačných katolíkov. Pretože tento spôsob delenia nie je namieste. A to, že by vznikol ešte jeden cintorín v hlavnom meste, ktoré nepochybne dalo, pripusťme, Slovensku ľudí vedy, kultúry, pokroku v zmáhaniach sa Slovenska, ktorých rodiny možno by chceli mať svojich pochovaných v Bratislave a nie v Martine. Nemyslím si, že na tom je niečo zlé, neprimerané, keď, znova zdôrazňujem, že nikto z nás nechce brať Martinu národný cintorín. Toľko.
16. 3. 2021 17:48:11 - 17:50:02 25. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 450 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Osuský, Peter (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
168.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Uvedomujem si, že ako Bratislavčan sa týmto príspevkom vystavujem riziku, že to bude považované za prejav chamtivosti a bratislavocentrizmu. Chápal by som to, ak by som siahol kradmou rukou na fakt, že v Martine je a bude národný cintorín, ale to by ma nikdy nenapadlo. Nikdy nepodporím ani krátenie dotácie na jeho fungovanie. Ak budem hlasovať za predložený návrh, budem tak robiť s vedomím, že nikomu a ničomu – teda ani Martinčanom, ani Martinu – národný cintorín neberiem.
To, že existujú precedensy, ukáže pohľad za rieku Moravu. Všetci poznáme impozantnú budovu Zlatej kapličky Národního divadla v Prahe. Možno ale niekoho prekvapí, že to nie je jediné národní divadlo. Národní divadlo bez ďalších je aj v Brne a rozhodne nepredpokladám, že v Prahe vznikali petície proti tomu, aby v Brne bolo národní divadlo.
Domnievam sa teda, že nikoho tento návrh o nič neoberá, ale umožňuje i niečo ďalšie. V tomto zmysle som pevne presvedčený, že je to rozumný a dobrý návrh, ešte raz podčiarkujúc, že nikdy by ma martinským priateľom nenapadlo vyviesť to, že im zoberem ich národný cintorín.
5. 2. 2021 14:13:39 - 14:28:59 23. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 328 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Osuský, Peter (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
202.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Za môjho života prenikli do všeobecného života ľudí viaceré rozumné bezpečnostné opatrenia. Keď som bol dieťa, vozil som sa s otcom v aute, neexistovali žiadne sedačky. Neexistovali bezpečnostné pásy. Lyžovať na školských lyžovačkách sme chodili v brmbolcových čapiciach a bez prilieb. Nepochybne sa medzi tým teda odohrali pozitívne kroky zvyšujúce bezpečnosť.
Zároveň ale musím povedať, že totálna bezpečnosť je nonsens. Príklad. Na dieťa spadne veľká haluz stromu, ktorý možno kontrolovali, možno nekontrolovali dendrológovia, ale úplná istota je vtedy, keď vyrúbeme všetky stromy, pod ktorými chodíme. Do posledného, lebo len to je definitívna istota.
A ešte jedna vec. Výhoda týchto ihriskových zdanlivo veľmi ľúbivých aktivít je v tom, že to niekto zaplatí. Nie tí rodičia tých detí, ale ktosi. Štát, mestská časť. A ja k tomu poviem jedno. Keď sa pozriem na štatistiky detí vypadnutých z okna, by sme mohli pokojne zaviesť zákon, že každí rodičia bývajúci v byte s oknami, a to sú skoro všetci a majúci deti do istého veku, si musia povinne namontovať na všetky okná mreže. Lebo to je istota. Ale to by museli hradiť tí rodičia. A musím povedať, že asi by to tých rodičov nepotešilo.
Takže tento návrh, ktorý by zabránil rovnako detským smrtiam, tu ešte nikto nepodal. Hoci dokázateľne taký, také prípady úmrtia existujú. Preto chcem povedať, že na margo tohto návrhu zákona dôsledne napĺňa slogan, ktorým je SaS známa: "Zdravý rozum je najlepší recept," a bezpečnosť otál-potál... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)

Deň v parlamente

<- ->