Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
25. 2. 2020 14:48:36 - 14:50:36 58. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Smolíková, Eva (SNS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
35.
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda.
Pani poslankyňa, ja naozaj oceňujem ten váš taký pokojný tón, ktorý k tejto debate ste priniesli, ale zároveň sa musím ohradiť voči tej myšlienke, ktorú ste tam povedali, že tí, ktorí budeme hlasovať proti Istanbulskému dohovoru, tak sme za násilie na ženách. No, ja neviem, ako toto môžete povedať, že sme za násilie na ženách, a ešte teda pozeráte sa aj na nás, na ženy.
Mňa veľmi zaráža, zaráža tá vaša logika v tom, že ako keby ste podsúvali žene, ktorá sa rozhodne, aj z vášho vystúpenia to vyplýva, tak kdesi spodiali to cítim, že žena, ktorá sa rozhodne venovať sa svojej, svojej rodine, svojim deťom a nebude sa, nebude robiť kariéru, nebude spoločensky aktívna, ale bude sa naozaj venovať tomu, čo ona cíti za vhodné, ako by to bolo niečo menejcenné v porovnaní s jej manželom.
Viete, ja vnímam zväzok muža a ženy, či manželský alebo partnerský, vnímam ho, že sme na jednej úrovni. Nikdy som nedala pocítiť môjmu manželovi, že je niečo menej, a nikdy v živote mi to nedal pocítiť ani on, že ja som niečo menej. My keď niečo robíme, keď sa o niečom rozhodujeme, vždy sme rovnocenní partneri. A to, aby sa takto cítili moje dcéry, moje vnučky, ďalšie dievčatá, chlapci, my naozaj nepotrebujeme, nepotrebujeme nikoho zvonka. A keď príde k nejakým zlyhaniam, keď príde k niečomu, že sa v rodine niečo zlé stane a nezasiahne štát tak, ako by mal zasiahnuť, tak, prosím, vyhodnocujme to ako individuálne zlyhanie a tam robme nápravu. Ale nie v tom, čo je pre nás naozaj záväzné a naozaj naše.
21. 2. 2020 13:40:31 - 13:42:31 58. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Smolíková, Eva (SNS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
41.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Anka, ja ťa chcem zase práve naopak podporiť v tejto aktivite a súhlasím s tebou, že táto problematika, ktorá sa naozaj týka tak vážnej témy celospoločenskej, ako je akékoľvek násilie, či už na ženách, alebo na ostatných ľudských bytostiach, je vecou, ktorá si už zaslúži naozaj ukončenie, a ak sa, ak máme pocit, že naša legislatíva je nedostatočná a prichádza tam k nejakým, k nejakým miestam, ktoré sa dajú zmeniť, doplniť, tak prosím, nech sa to dorobí, a budúca vláda má, teda naozaj bude mať na to mandát a budeme naozaj veľmi pozorne sledovať, či sa tieto veci dejú. Trvá to dlho, trvá to veľmi dlho a to, čo, to, čo som tu počula aj od teba, že ste nedostali z tých fondov podporu práve preto, lebo sa vyjadrujete odmietavým spôsobom k Istanbulskému dohovoru, tak za mnou bol pán riaditeľ Spišskej katolíckej charity, ktorý mi priniesol priamy dôkaz, kde je priame odôvodnenie, priame odôvodnenie, ktoré si dovolím citovať: "že organizácia, ktorej sa táto týka podpísala petíciu proti ratifikácii Istanbulského dohovoru." No takže, vidíte, že naozaj tuná, a to je charita, ktorá sa zaoberá a ktorá pomáha práve takýmto týraným ženám, takže ja budem naozaj rada, keď ho spoločne odmietneme a keď sa urobí maximálna náprava v tejto citlivej veci, pretože nikto nemá, nikto nemá byť týraný, každý má žiť v prostredí, ktoré... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
4. 12. 2019 19:19:39 - 19:26:00 53. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1729 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Smolíková, Eva (SNS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
159.
Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo a za ústretovosť.
A ešte vás poprosím, vypočujte si ma chvíľočku. Ja skutočne sa chcem každému, možno mi to nikto neuverí, ale naozaj sa chcem úprimne poďakovať za túto rozpravu, pretože je to téma, ktorá, ktorá teda vidíme, že v čom nás odlišuje alebo v čom nás rozdeľuje. Každému jednému a každej jednej z vás a každému jednému, tak ako tu sedíme, veď nás tu zostala len hŕstka koniec koncov, každému ide o to jedno a to spoločné. Každému ide o dobro a v prvom rade už teraz dovoľte, ak nebudem hovoriť o plode, ale môžem teraz povedať o, aj o deťoch alebo o dieťa, ale ide nám každému aj o ženu.
Slovenskej národnej strane a mne teda, mne to nikto v prvom rade ani neprikázal, ja ten svoj súkromný život takto žijem. Ale ja odmietam akékoľvek ideologické zázemie a keď sa pán farár, pani Zimenová, k niečomu vyjadril, ja, ja neviem ovplyvniť rozprávanie a myslenie nikoho. Ja neovplyvním nič a ja, kto s kým sa stretá, tak to prepáčte, ale to ja nemôžem vedieť a keď nejaký kňaz niečo vyhlási, je to na jeho vedomí a svedomí.
Že sme k tomuto pristúpili; áno, v septembri sme si tu vypočuli štyri opozičné návrhy, ktoré sa týkali tejto veci, hlasovali sme. Ja som hlasovala aj predtým pol roka dozadu za návrh Riša Vašečku, lebo ja som sa k tomu aj vyjadrila a hlasoval za tento istý návrh, ja viem, že za ten istý návrh hlasoval aj predseda Andrej Danko. Tým, že my, a to teda aspoň musíte vedieť, a ja, ja sa, ja za to môžem tu kľudne vystúpiť, my vždy tieto hodnoty, pani poslankyne, naozaj my o nich hovoríme, my hovoríme o tej rodine, kde je otec mama, kde sú deti, my hovoríme naozaj o tých, o týchto veciach, ktoré s týmto súvisia. A s tým súvisí aj ochrana nenarodených cez lepšiu informovanosť alebo poučenie pre ženu, ktorá sa dostane do nezávihode; nezávi-hodnej; prepáčte; situácie a je v ťažkej životnej situácii. Keď idem na akýkoľvek lekársky zákrok, vždy podpisujem informovaný súhlas, lekár ma musí oboznámiť, poučiť.
Toto je zákrok, ktorým niečo ukončím. Potrat nie je dobrý tak pre plod, ako aj pre matku. Nie je dobré. Tam je to ukončenie a tu to môže mať riziká. Pôrodom a následkami rizík pri pôrode sme sa nezaoberali z toho dôvodu, lebo sme sa snažili v tomto našom, v tomto našom návrhu dať do pozornosti, že lekár urobí ten výpis zo sona, to dá žene, dá jej poučenie. Hovoríme o zákaze reklamy. To neznamená, že lekári podľa osobitného predpisu nemôžu mať tento zákrok zapísaný napríklad v cenníku, oni to môžu, len to nemôže byť robené, aby to spĺňalo podstatu reklamy. O toto išlo.
Ďalšia vec, keď hovoríme o poučení, kolegovia, veď keď ja dávam poučenie, tak musím niekomu tam niečo aj povedať, aby si teda prečítal alebo sa z toho poučil. To je len dať tej žene možnosť. A keď sú tam tie, čo sa proti tomu tak strašne ohradzujete, tie cirkvi a tie náboženské organizácie, ale veď sú evidované ministerstvom zdravotníctva. Fórum života alebo pomôž mi, poradňa Alexis, že? Toto, to je na ministerstve zdravotníctva, nič viac, nič menej. Ony robia finančnú, sociálnu pomoc týmto ženám, ktorým môžu pomôcť, aby sa rozhodli pre to, aby ten život pokračoval, aby dali šancu žiť tým deťom, ktoré, ktoré nemajú inú šancu, nemajú, nemajú možnosť kričať za svoj život a nemajú sa inak brániť. Toto je celé moje presvedčenie. Či mi to veríte alebo nie a toto je presvedčenie aj mojich kolegýň a kolegov zo Slovenskej národnej strany.
Boli stoly. Boli to, pani poslankyňa, hovorí sa tomu okrúhle stoly, my to tak aj pomenúvame, boli tam, nie jeden gynekológ tam bol, bolo tam spústu odborníkov, bolo tam veľa gynekológov, bolo tam veľa ľudí, ktorí robia ultrazvuk. Ja som prizývala každého jedného poslanca aj z nášho poslaneckého klubu, Štefan na týchto sedeniach nebol, potom sme diskutovali aj ďalej. Tibor Bernaťák nebol kvôli pracovnej zaneprázdnenosti všetkých, pán Suchánek, čiže on vám nemohol povedať, koľkí tam boli ľudia.
Ja osobne vám poviem aj to, že mnohí lekári mi povedali, len nespomeňte, prosím, moje meno, lebo ma zlikvidujete. Keby som vám teraz prečítala od jedného lekára, akú, akú dehonestujúcu esemesku napísal, napísal na nás, tak by ste boli prekvapení, že toto môže vzdelaný človek, lekár napísať. Nie som lekár, som učiteľka.
Nie som lekár, ale na druhej strane, na druhej strane si uvedomujem – a to je moje životné presvedčenie a to sú tie hodnoty, ktoré ja vyznávam a ktoré vyznáva aj Slovenská národná strana. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, ja som sa dozvedel, že od devätnástej čakajú výbory.

Smolíková, Eva, poslankyňa NR SR
Už končím, už končím. A toto; ďakujem. Toto... (Reakcie z pléna.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, dokončite, poprosím vás tú vetu, aby sme boli féroví k tým, čo čakajú na nás.

Smolíková, Eva, poslankyňa NR SR
Išlo iba o, išlo iba o lepšie poučenie ženy na ochranu nenarodených. O nič viac a o nič menej. Preto vás poprosím, a bolo to v rovine ľudskoprávnej, základné ľudské právo, právo na život.
Ďakujem.
4. 12. 2019 17:32:53 - 18:11:20 53. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1729 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Smolíková, Eva (SNS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
99.
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, no, pani poslankyňa Cigániková, viete, sme v parlamente, tvoríme tu legislatívu a politika je umenie možné z nemožného. Takže, ak dovolíte, my sme sa snažili naozaj o širokú podporu naprieč celého politického spektra a práve preto, že si uvedomujeme nesmiernu, nesmiernu vážnosť tejto témy a citlivosť tejto témy, veď koniec koncov na to, o tom svedčí aj tá debata, ktorá sa tu rozvinula, za ktorú ja ďakujem, pretože každý sa teda naozaj prejavíme aj k tejto hodnotovej téme, ktorá, a buďte si istá, že aj vonku ľudí zaujíma, tak ako z vášho spektra, tak aj z toho druhého.
Preto mi dovoľte, aby som vám oznámila, že s poslancami Národnej rady Slovenskej republiky sme do legislatívneho procesu dňa 3. decembra 2019 predložili pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej, Magdalény Kuciaňovej k návrhu poslankýň Národnej rady k prerokovanému zákonu a v tejto súvislosti vás chcem informovať, že štyria nižšie uvedení poslanci zobrali späť svoj podpis pod uvedeným pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom, a preto sme poprosili, aby sme, teda sme informovali Národnú radu Slovenskej republiky o tejto skutočnosti.
Nakoľko vzhľadom k uvedenému sa už teda na tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý bol včera predložený, neprihliada, preto si dovolím predložiť vám do pléna nový pozmeňujúci návrh.
Urobím odôvodnenie. Pozmeňujúci návrh má niekoľko bodov, ktorými vylepšujeme ochranu nenarodených detí týmito opatreniami:
Predlžujeme dobu, v ktorej nie je možné umelo prerušiť tehotenstvo, na dobu 96 hodín z doby 48 hodín, tak ako je to v súčasnosti.
Následne ďalej navrhujeme vypustiť počúvanie tlkotu srdca embrya alebo plodu.
Upresňujeme povinnosť lekára odovzdať žene výtlačok záznamu zo sonografického vyšetrenia.
Ďalej navrhujeme zrušiť vyhlášku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 417/2009, ktorá obsahovala písomné informácie o umelom prerušení tehotenstva a tieto navrhujeme, aby sa stali priamo prílohou č. 5 zákona o zdravotnej starostlivosti. Zároveň tieto písomné informácie spresňujeme, vylepšujeme pre lepšie poučenie žien, ktoré má žena dostať od lekára pred vyslovením informovaného súhlasu a absolvovaním umelého prerušenia tehotenstva. Spolu s týmto poučením zavádzame, aby žena dostala informácie o sumách sociálnej pomoci a zoznam organizácií, ktoré jej poskytnú pomoc v tehotenstve, vedených ministerstvom zdravotníctva.
Ďalej navrhujeme, aby v zákone o sociálnom poistení bolo umožnené poistenkyniam, ktoré požiadali o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom, poberať nemocenské od 21. týždňa tehotenstva. Tam sme si, dovolím si poznamenať, sa inšpirovali pánom poslancom Krajčím.
Predložený pozmeňovací návrh oproti tomu, ktorý som vám včera predložila, a dnes po diskusii naprieč celým politickým spektrom, aby našiel tento náš návrh podporu, sme teda stiahli a odlišuje sa tým, že už jeho súčasná podoba, v jeho súčasnej podobe nie je povinnosť ženy vyhlásiť pred podstúpením umelého prerušenia tehotenstva, že informovala o tehotenstve a o svojom zámere prikročiť k umelému prerušeniu tehotenstva, aby informovala o tom otca, a taktiež vypúšťame povinnosť, aby sa tabletka "po" bola na lekársky predpis. Tieto dva body už nie sú súčasťou pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, ktorý vám teda predložím teraz.
Na záver ešte vás chcem informovať, že tento pozmeňujúci návrh podpísali naprieč celým politickým spektrom tak ako poslanci za Slovenskú národnú stranu, tak poslanci za SME RODINA, poslankyne nezaradené, poslanci z OĽANO, poslanci za SMER – sociálna demokracia, poslanci za stranu MOST – HÍD. Podpisy, nech sa páči, sú k nahliadnutiu.
No teraz, pán predseda, dovolím si predniesť nový, súčasný, dnešný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, tak prikročím k jeho čítaniu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej a Magdalény Kuciaňovej k návrhu poslankýň daného prerokovaného návrhu zákona.
V čl. I sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
"2. V § 6b ods. 3 sa číslovka "48" nahrádza číslovkou "96"."
Nasledujúci bod sa primerane prečísluje.
V čl. I bod 2 znie:
"2. § 6b sa dopĺňa odsekmi 5 až 10, ktoré znejú:
"(5) Pri poučení o aktuálnom vývojovom štádiu podľa § 6b ods. 2 písm. c) je lekár pri sonografickom vyšetrení povinný zabezpečiť, aby žena mohla vidieť obraz embrya alebo plodu. Lekár vyhotoví dva identické výtlačky záznamu zo sonografického vyšetrenia zobrazujúce embryo alebo plod, z ktorých jeden spolu s písomnými informáciami o umelom prerušení tehotenstva odovzdá žene a druhý založí do zdravotnej dokumentácie ženy spolu s jej podpisom na tomto výtlačku.
(6) Sonografické vyšetrenie a odovzdanie výtlačku záznamu zo sonografického vyšetrenia podľa ods. 5 je pre ženu bezplatné.
(7) Písomné informácie, ktoré sú súčasťou poučenia alebo odseku 2 a ktoré je lekár povinný poskytnúť žene podľa odseku 3, sú uvedené v prílohe č. 5. Okrem písomných informácií uvedených v prílohe č. 5 lekár odovzdá žene písomné informácie o výške sumy materského, rodičovského príspevku, príspevku na starostlivosť o dieťa, príspevku pri narodení dieťaťa a prídavku na dieťa a písomný zoznam organizácií poskytujúcich pomoc v tehotenstve vedený ministerstvom podľa § 6c. Písomné informácie sa žene odovzdajú v graficky prehľadnej podobe, ktorá umožňuje ľahkú orientáciu v texte; za týmto účelom môže lekár použiť písomné informácie vyhotovené záujmovým združením občanov, cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou, ak je jeho obsah totožný so vzorom podľa prílohy č. 5. Pred odovzdaním písomných informácií do nich lekár zapíše aktuálnu dĺžku tehotenstva.
(8) Hlásenie o poskytnutí informácií podľa odseku 2 obsahuje okrem údajov podľa osobitného predpisu aj
a) vyhlásenie ženy, že bola poučená podľa odseku 2 a prevzala písomnú informáciu o umelom prerušení tehotenstva, písomné informácie o výške sumy materského, rodičovského príspevku, príspevku na starostlivosť o dieťa, príspevku pri narodení dieťaťa a prídavku na dieťa a písomný zoznam organizácií poskytujúcich pomoc v tehotenstve vedených ministerstvom,
b) dátum prevzatia písomnej informácie podľa odseku 3 a podpis ženy potvrdzujúci prevzatie písomnej informácie,
c) dátum a čas odoslania hlásenia o poskytnutí informácií o umelom prerušení tehotenstva, meno a priezvisko lekára, jeho podpis a odtlačok pečiatky.
(9) Organizáciou zodpovednou za prijímanie a vyhodnocovanie hlásenia o poskytnutí informácií o umelom prerušení tehotenstva je Národné centrum zdravotníckych informácií.
(10) Organizáciou zodpovednou za kontrolu dodržiavania poučenia podľa § 6b a prílohy č. 5 vrátane odovzdania písomnej informácie spolu so zoznamom organizácií poskytujúcich pomoc v tehotenstve podľa § 6b ods. 3 a dodržiavania lehoty podľa § 6b ods. 3 je ministerstvo zdravotníctva. Pri kontrole dodržiavania lehoty podľa § 6b ods. 3 vychádza ministerstvo zdravotníctva z dátumu skutočného odoslania hlásenia o poskytnutí informácií."."
Poznámka pod čiarou k odkazu 6d znie:
"6d) Príloha č. 3 šiesty bod k zákonu č. 153/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov."
3. V čl. I sa za bod 2 vkladajú body 3 až 5, ktoré znejú:
"3. V § 6c sa vypúšťa odsek 1. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.
4. § 50 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
"(3) Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 417/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o informáciách poskytovaných žene a hlásenia o poskytnutí informácií, vzor písomných informácií a určuje sa organizácia zodpovedná za prijímanie a vyhodnocovanie hlásenia."
5. Zákon sa dopĺňa prílohou č. 5, ktorá vrátane nadpisu znie:
"Príloha č. 5. k zákonu č. 576/2004 Z. z.
Vzor
Písomné informácie o umelom prerušení tehotenstva
Neplánované tehotenstvo môže byť pre vás traumatizujúca skúsenosť. No umelé prerušenie tehotenstva sa pre vás môže stať ďalšou traumou. Umelé prerušenie tehotenstva tiež predstavuje vážne riziká pre vaše zdravie. V tejto chvíli sa vám môže zdať umelé prerušenie tehotenstva jedinou, aj keď zlou možnosťou. Sú však aj iné možnosti riešenia neplánovaného tehotenstva, ktoré zdravotné riziká minimalizujú. Nakoľko ide o vaše zdravie, prosíme vás, aby ste sa dôkladne oboznámili s možnými rizikami umelého prerušenia tehotenstva. Súčasťou tohto poučenia sú aj informácie o tom, kto vám môže vo vašej neľahkej situácii pomôcť. Ak by ste čomukoľvek nerozumeli alebo by ste mali záujem o ďalší rozhovor, prosím, obráťte sa na svojho lekára alebo na niektorú z organizácií poskytujúcich pomoc, ktorá je uvedená v tomto poučení.
Účel a povaha umelého prerušenia tehotenstva
Umelé prerušenie tehotenstva je zákrok, ktorým sa ukončuje tehotenstvo, a teda aj život v maternici sa vyvíjajúceho človeka v štádiu embrya alebo plodu.
Možno tak urobiť na základe písomnej žiadosti ženy, ak tehotenstvo nepresahuje 12 týždňov a nebráni tomu zdravotný stav ženy. Zdravotnou prekážkou je aj umelé prerušenie tehotenstva, od ktorého neuplynulo šesť mesiacov s výnimkou situácií, ak žena už dvakrát rodila alebo dovŕšila 35 rokov veku alebo je dôvodné podozrenie, že otehotnela v dôsledku trestného činu, ktorý bol na nej spáchaný. Zo závažných dôvodov stanovených zákonom je možné tehotenstvo umelo prerušiť aj po 12 týždňoch tehotenstva. Tehotná žena nesmie byť k umelému prerušeniu tehotenstva nútená. Kto by tehotnej žene umelo prerušil tehotenstvo bez jej súhlasu, dopustí sa trestného činu. Trestné je aj umelé prerušenie tehotenstva tehotnej žene vykonané v rozpore s predpismi o umelom prerušení tehotenstva a tiež navedenie alebo pomoc tehotnej žene, aby svoje tehotenstvo sama umelo prerušila alebo aby podstúpila nelegálne prerušenie tehotenstva. Umelé prerušenie tehotenstva na žiadosť ženy (nie zo zdravotných dôvodov) uhrádza žiadateľka v plnom rozsahu vrátane súvisiacich laboratórnych výkonov a možno ho vykonať najskôr po uplynutí 96 hodín od odoslania hlásenia o poskytnutí informácií lekárom.
Žena môže mať po umelom prerušení tehotenstva bolesti a mierne krvácať, prípadne sa u nej môžu objaviť fyzické či psychické následky umelého prerušenia tehotenstva. Nakoľko je následkom umelého prerušenia tehotenstva aj usmrtenie vyvíjajúceho sa embrya alebo plodu, rodič (matka aj otec) má možnosť požiadať o pochovanie pozostatkov plodu. Ak tak neurobí, pozostatky embrya alebo plodu budú spálené v spaľovni odpadov. Rodič embrya alebo plodu má právo písomne požiadať zdravotnícke zariadenie o vydanie pozostatkov embrya alebo plodu poverenej pohrebnej službe na ich pochovanie.
Riziká umelého prerušenia tehotenstva na fyzické zdravie ženy môžu byť okamžité, skoré a neskoršie. Ich typ a závažnosť závisia od dĺžky tehotenstva a spôsobu, akým sa umelé prerušenie tehotenstva vykonalo.
Okamžité riziká:
– silné krvácanie,
– zriedkavo šokový stav,
– poškodenie krčka maternice,
– poranenie maternice operačnými nástrojmi,
– poranenie močového mechúra, čreva alebo iných okolitých orgánov.
Tieto poranenia si môžu vynútiť okamžitú brušnú operáciu. Výnimočne môže byť situácia taká vážna, že lekár operačne odstráni maternicu v záujme zachovania zdravia ženy.
Skoré riziká:
– infekcia maternice,
– zápal vajcovodov a vaječníkov,
– zvyšky embrya alebo plodu po umelom prerušení tehotenstva. Niekedy je nutné opakovane odstrániť časti embrya alebo plodu alebo jeho obalov z dutiny maternice kyretou, inak hrozí infekcia a ďalšie komplikácie.
V ojedinelých prípadoch, najmä pri včasnom tehotenstve, napriek vykonanému zákroku tehotenstvo pokračuje ďalej. Embryo alebo plod zostáva v maternici, kde sa ďalej vyvíja. Preto je potrebné, aby sa po siedmich dňoch od umelého prerušenia tehotenstva opakovane vykonalo sonografické vyšetrenie, ktorým sa potvrdí, že tehotenstvo bolo ukončené. Uvedené vyšetrenie nie je uhradené z verejného zdravotného poistenia a v plnej výške ho uhrádza žena, u ktorej bolo vykonané umelé prerušenie tehotenstva.
Neskoršie riziká:
– neplodnosť. Pozápalové zrasty (zlepenie) v oboch vajcovodoch môžu viesť k neplodnosti. Jazvy alebo chronický zápal v maternici môžu tiež brániť uhniezdeniu ďalších embryí v maternici.
– mimomaternicové tehotenstvo. Pozápalové zrasty vo vajcovodoch prepustia drobnú spermiu, ale embryo už nimi neprejde do maternice. Uhniezdi sa teda vo vajcovode alebo v brušnej dutine.
– predčasné pôrody a samovoľné potraty. Pri násilnom rozťahovaní krčka maternice môže dôjsť k jeho poškodeniu a strate schopnosti udržať ďalšie deti v maternici.
– sérová choroba ďalších detí. Ak má matka krvnú skupinu RH negatív, potrat zvyšuje riziko sérovej choroby u jej ďalšieho dieťaťa. Ťažký stupeň tejto choroby môže viesť až k smrti plodu.
– rakovina prsníka. Od začiatku tehotenstva hormóny podnecujú bunky prsnej žľazy k deleniu a množeniu. Ak sa tento proces násilne zastaví, zostávajú v žľaze nedozreté "vybudené" bunky, v ktorých sa ľahšie spustí nádorový proces. Riziko je najviac zvýšené u žien, ktoré umelo potratili prvé dieťa.
Mnohé ženy svoje rozhodnutie podstúpiť umelé prerušenie tehotenstva spätne ľutujú. Umelým prerušením tehotenstva sa mal ich problém skončiť, no skľučujúce myšlienky naň sa neustále vracajú. Situáciu zhoršuje fakt, že umelé prerušenie tehotenstva sa často ženám pripomína v každodenných momentoch. Stretnutie tehotnej ženy na ulici, návšteva nemocnice, náhodná zmienka o potratoch pri rozhovore, kontakt s vôňou či zvukom, ktoré sa spájajú s obdobím, kedy umelé prerušenie tehotenstva podstúpili, rutinná otázka lekára, či niekedy absolvovali operáciu, narodenie dieťaťa príbuzným a podobne. Ženy sa po umelom prerušení tehotenstva trápia najčastejšie vtedy, ak ho podstúpili narýchlo a bez potrebných informácií, pod tlakom konkrétnych ľudí či vonkajších okolností. Hoci bezprostredným pocitom po zákroku môže byť úľava, neskôr sa často zmení na smútok a ľútosť. Mnohé zo žien, ktoré podstúpili umelé prerušenie tehotenstva, po ňom zažívajú viac než len obyčajný smútok. Toto prežívanie môže mať rôzne obdobie trvania a tiež rôznu intenzitu a prejavy – od minimálnych negatívnych reakcií až po závažné psychické problémy. Tu sú popísané najdôležitejšie prejavy:
– depresívne myšlienky a pocity viny. Objavujú sa zvyčajne hneď po zákroku, no niekedy až po dlhšom období. Spustiť ich môžu problémy s iným tehotenstvom, choroba žijúceho dieťaťa, rozchod s partnerom a podobne.
– poruchy spánku. Patrí medzi ne problém zaspať, budenie sa, znížená kvalita spánku, zlé sny.
– problémy v partnerských vzťahoch a sexuálnej oblasti. Podľa výskumov má 30 až 50 % žien po umelom prerušení tehotenstva sexuálne problémy, ako je strata potešenia z pohlavného styku, bolestivosť či odpor k sexu alebo k mužom. Množstvo vzťahov, u ktorých žena podstúpila umelé prerušenie tehotenstva pod hrozbou rozchodu zo strany partnera, sa v krátkej dobe napriek tomu rozchádza.
– nadmerné užívanie alkoholu alebo drog. V porovnaní so ženami po pôrode je riziko zneužívania návykových látok u žien po umelom prerušení tehotenstva približne päťkrát vyššie. Vzniká najmä v dôsledku snahy uvoľniť sa od negatívnych emócií po umelom prerušení tehotenstva.
– opakované umelé prerušenia tehotenstva. Ženám po umelom prerušení tehotenstva hrozí štvornásobne vyššie riziko, že pôjdu znova na umelé prerušenie tehotenstva. Má to niekoľko príčin. Prvou je intenzívna snaha opäť otehotnieť a "odčiniť" tak predchádzajúce umelé prerušenie tehotenstva novým tehotenstvom často napriek tomu, že pretrváva problematická situácia, ktorá ženu priviedla k umelému prerušeniu tehotenstva. Ďalej je to strata sebadôvery – žena si neverí, že by dokázala byť dobrou matkou.
– samovražedné myšlienky a pokusy. Samovraždy sú najnebezpečnejšou formou sebapoškodzujúceho správania žien po umelom prerušení tehotenstva. V porovnaní so ženami po pôrode je pravdepodobnosť samovraždy až šesťnásobne vyššia. Ešte aj po ôsmich rokoch od umelého prerušenia tehotenstva je toto riziko zvýšené 2,5-násobne. Po umelom prerušení tehotenstva udáva samovražedné myšlienky až 31 % žien.
– posttraumatická stresová porucha. V najzávažnejších prípadoch sa po umelom prerušení tehotenstva môže spustiť porucha, ktorú zažívajú obete vážnej traumy (napríklad živelnej katastrofy, násilia, vážnej dopravnej nehody a podobne). Môže sa rozvinúť u žien, ktoré mali psychické problémy už v minulosti alebo podstúpili umelé prerušenie tehotenstva za mimoriadne dramatických okolností. V prípade posttraumatickej stresovej poruchy je potrebné vyhľadať odbornú pomoc.
Medzi ďalšie prejavy patrí podráždenie (vystrašené reakcie, úzkostné útoky, zúrivosť, nepríjemné telesné reakcie), pocit vyprázdnenia (fyzického aj psychického, citová otupenosť), poruchy príjmu potravy (bulímia, anorexia), zanedbávanie starostlivosti o seba samu, narušené vzťahy (hlavne s ľuďmi, ktorí ovplyvnili rozhodnutie ženy ísť na umelé prerušenie tehotenstva alebo jej nepomohli, keď to potrebovala), problémy vo vzťahoch k ostatným deťom (úzkostlivé obavy o deti alebo, naopak, problémy nadviazať citovú väzbu k deťom a ich zanedbávanie). Osobitným prejavom je syndróm výročia, pri ktorom v čase "výročia" umelého prerušenia tehotenstva alebo v čase, kedy by dieťa malo narodeniny, dochádza k zhoršeniu vyššie uvedených príznakov, a to dokonca aj v prípadoch, kedy si žena toto výročie neuvedomuje.
Ak by ste na sebe pozorovali ktorýkoľvek z uvedených príznakov a tento príznak dlhšiu dobu neodznieva, je dobré sa o probléme poradiť so psychológom.
Aktuálne vývojové štádium embrya alebo plodu
Gynekologické vyšetrenie a sonografické vyšetrenie preukázalo nasledovné:
Aktuálna dĺžka tehotenstva je: ............. (doplní lekár).
Aktuálny vek embrya alebo plodu je: ............. (tiež doplní lekár).
Závery gynekologického vyšetrenia a sonografického vyšetrenia sú súčasťou zdravotnej dokumentácie.
Umelé prerušenie tehotenstva nie je jediný spôsob, akým sa dá riešiť neželané tehotenstvo alebo ťažká životná situácia. V prípade, že sa matka rozhodne pre pokračovanie tehotenstva, má viacero možností.
Ženy, ktoré nechcú, aby o ich tehotenstve niekto vedel a celý čas ho taja, sa niekedy rozhodnú rodiť potajomky a bez pomoci, čo môže byt' nebezpečné riešenie. Tomu sa dá vyhnúť tým, že takáto žena požiada v pôrodnici o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom. Pôrod prebehne pod dohľadom lekára, no personál nemocnice nebude poznať identitu matky.
Utajený pôrod je možný aj mimo bydliska ženy. Zdravotná dokumentácia je vedená oddelene a spolu s identifikačnými údajmi matky je zapečatená v archíve ministerstva zdravotníctva. Pri utajenom pôrode má žena právo na osobitnú ochranu svojich osobných údajov, to znamená, že tieto osobné údaje nie je možné sprístupniť. Nezapisujú sa ani do rodného listu dieťaťa, dieťa teda nepozná identitu biologických rodičov. Pri utajenom pôrode odoberú dieťa od matky hneď po pôrode, aby sa naň citovo nenaviazala. Žena po utajenom pôrode je spravidla umiestnená na bežnej gynekologickej izbe, nie s ostatnými matkami po pôrode, a zastaví sa jej laktácia. Žena má šesť týždňov na to, aby žiadosť o utajenie svojej osoby písomne odvolala. Ak aspoň dva mesiace po pôrode neprejaví o dieťa žiadny záujem, dieťa je uvoľnené na adopciu do svojej novej rodiny.
Okrem utajeného pôrodu existujú aj ďalšie možnosti, na základe ktorých môže byt' dieťa zverené do adoptívnej rodiny. Jednou z takýchto situácií je, že rodičia po dobu najmenej dvoch mesiacov po pôrode neprejavia o dieťa žiadny záujem za predpokladu, že im v prejavení záujmu nebráni závažná prekážka. Ďalšou možnosťou je, že rodičia vopred dajú súhlas na osvojenie dieťaťa bez vzťahu ku konkrétnym osvojiteľom. Takýto súhlas musí mať písomnú formu a musí byť uskutočnený pred súdom alebo pred orgánom sociálnoprávnej ochrany, alebo pred povereným zamestnancom orgánu sociálnoprávnej ochrany v zdravotníckom zariadení, kde sa dieťa narodilo. Odvolať súhlas možno len do času, kým maloleté dieťa nie je umiestnené na základe rozhodnutia súdu do starostlivosti budúcich osvojiteľov. V týchto prípadoch môže byť celý proces osvojenia pomerne rýchly. Pre dieťa je vhodné, aby si na novú rodinu začalo zvykať čo najskôr. Do momentu, kedy bude dieťa zverené adoptívnym rodičom, sa o neho budú starať tzv. profesionálni rodičia vo svojom domácom prostredí.
Ak sa matka či rodičia nechcú po pôrode vzdať svojho dieťaťa, no nemôžu sa o neho postarať, sú tu možnosti, aby sa o dieťa staral niekto iný, kým sa životná situácia rodičov nezlepší. Do úvahy prichádza hlavne náhradná osobná starostlivosť, a to najmä príbuzným dieťaťa alebo jeho blízkou osobou. Možná je aj pestúnska starostlivosť, ktorá sa v mnohom podobá adopcii, avšak je chápaná ako dočasné riešenie, kým sa bude môcť dieťa vrátiť späť k svojej rodine. Počas trvania pestúnskej starostlivosti zostávajú biologickí rodičia jeho zákonnými rodičmi a majú právo sa s dieťaťom stretať.
Je veľa žien, ktoré najskôr uvažovali o umelom prerušení tehotenstva, ale napokon svoje dieťa prijali, porodili ho a starajú sa oň. Situáciu, ktorá sa zdala najskôr neriešiteľná, sa im napokon podarilo zvládnuť. V takomto prípade býva veľkou pomocou morálna opora i praktická pomoc niekoho z rodiny, spomedzi najbližších priateľov alebo od organizácie, ktorá sa na takúto formu pomoci zameriava.
Už počas tehotenstva môže tehotná žena požiadať o finančnú, materiálnu alebo psychologickú pomoc v tehotenstve, ktorú poskytujú občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, cirkvi a náboženské spoločnosti."
Za článok I sa vkladá nový článok II, ktorý znie:
„Čl. II
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 282/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 105/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 321/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 382/2019 Z. z. a zákona č. 385/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. § 34 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
"(7) Poistenkyni, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom, (pozn. pod čiarou 50aa), vzniká nárok na nemocenské od 21. týždňa tehotenstva. Nárok na nemocenské zaniká dňom nasledujúcim po dni odvolania písomnej žiadosti podľa prvej vety, najneskôr uplynutím druhého týždňa po dni pôrodu. Poistenkyňa má v takomto prípade právo na osobitnú ochranu svojich osobných údajov.
(8) Ak si poistenkyňa uplatní nárok na nemocenské podľa odseku 7, je povinná oznámiť Sociálnej poisťovni názov zdravotníckeho zariadenia, v ktorom predpokladá pôrod. Sociálna poisťovňa oznámi zdravotníckemu zariadeniu a orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately deň predpokladaného pôrodu spolu so žiadosťou poistenkyne o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom, pričom dodržiava právo na osobitnú ochranu osobných údajov poistenkyne."
Poznámka pod čiarou k odkazu 50aa znie:
"50aa) § 11 ods. 11 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov."
2. V § 48 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: "Nárok na materské nemá poistenkyňa, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom; to neplatí, ak poistenkyňa svoju žiadosť písomne odvolá."
3. V § 48 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: "Poistenkyni, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom a svoju žiadosť písomne odvolala pred pôrodom, vzniká nárok na materské dňom pôrodu. Poistenkyni, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom a svoju žiadosť písomne odvolala až po pôrode, vzniká nárok na materské dňom nasledujúcim po dni odvolania písomnej žiadosti o takéto utajenie."."
Novovložený článok II nadobúda účinnosť 1. januára 2021, čo sa premietne do článku o účinnosti.
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ďakujem za pozornosť.
Nateraz som skončila, pán predsedajúci. Ďakujem.
3. 12. 2019 16:37:57 - 16:41:45 53. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1729 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Smolíková, Eva (SNS) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
70.
Ďakujem, pán podpredseda. Ja sa chcem ospravedlniť. Nejak sa mi stalo, že som prehodila dva papiere a neprečítala som bod, na ktorý upozornil správne pán poslanec Poliačik, takže ešte ho doplním.
Za čl. III sa vkladajú nové čl. IV a V, ktoré znejú:
Čl. IV
Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 244/2012 Z. z., č. 459/2012 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 306/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z. a zákona č. 383/2019 Z. z. sa dopĺňajú takto:
V § 51 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktorý znie:
„je klasifikovaný ako urgentné kontraceptívum, ak nespĺňa podmienky na zatriedenie podľa ods. 3 alebo 4.“
Čl. IV
Zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 148/2015 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z. a zákona č. 374/2018 sa dopĺňa takto:
V prílohe č. 3 5. bode písm. a) sa za slová „výsledky prenatálnej diagnostiky“ vkladajú slová „údaj o informovaní otca počatého“.
Nasledujúci článok sa primerane prečíslujú.
Pán poslanec Suchánek, počuli ste alebo ste zase nepočuli?!
Ďakujem.
3. 12. 2019 15:39:14 - 16:12:16 53. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1729 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Smolíková, Eva (SNS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
48.
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som vám predložila pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej a Magdalény Kuciaňovej k prerokovanému, k prerokovanému, prerokovávanému návrhu zákona. Náš... Najskôr odôvodnenie.
Pozmeňujúci návrh má niekoľko bodov, ktorými vylepšujeme ochranu nenarodených detí týmito opatreniami. Predlžujeme dobu, v ktorej nie je možné umelo prerušiť tehotenstvo, na dobu 96 hodín z doby 48 hodín, tak ako to bolo v súčasnosti. Následne ďalej navrhujeme vypustiť počúvanie tlkotu srdca embrya alebo plodu. Upresňujeme povinnosť lekára odovzdať žene výtlačok záznamu zo sonografického vyšetrenia.
Ďalej v pozmeňujúcom návrhu navrhujeme zrušiť vyhlášku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 417/2009, ktorá obsahovala písomné informácie o umelom ukončení tehotenstva, a tieto navrhujeme, aby sa stalo, aby sa stali priamo prílohou č. 5 zákona o zdravotnej starostlivosti. Zároveň tieto písomné informácie spresňujeme, vylepšujeme pre lepšie poučenie žien, ktoré má žena dostať od lekára pred vyslovením informovaného súhlasu o absolvovaní umelého prerušenia tehotenstva. Spolu s týmto poučením zavádzame, aby žena dostala informáciu o rôznych pomoc..., informáciu o sociálnej pomoci a zoznam organizácií, ktoré jej poskytnú pomoc v tehotenstve vedených ministerstvom zdravotníctva.
Ďalej v našom pozmeňujúcom návrhu zavádzame povinnosť ženy vyhlásiť, že informovala otca počatého dieťaťa o existencii dieťaťa a o jej zámere umelo prerušiť tehotenstvo. V nadväznosti na to zavádzame aj výnimky, kedy to nie je za potrebné.
Ďalej navrhujeme, aby v zákone o sociálnom poistení bolo umožnené poistenkyniam, ktoré požiadali o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom, poberať nemocenské od 21. týždňa tehotenstva. Tu sme sa napríklad inšpirovali pánom poslancom Krajčím.
V bode č. 5 pozmeňujúceho návrhu navrhujeme zaviesť výdaj postkoitálnej antikoncepcie na lekársky predpis. Vážené kolegyne a vážení kolegovia, plne si uvedomujem, že táto téma rozvírila hladinu našej spoločnosti, čo je dobré. Je to dobré, pretože začíname hovoriť i o hodnotových témach, začíname hovoriť o ochrane nenarodených detí a žien, potrat, umelý potrat nie je pre nikoho dobrý. Pre dieťatko je to konečná, pre ženu to takisto nie je dobré, ale posúďme ďalej, aká bude nasledovať ďalšia rozprava.
Ešte chcem povedať, že sme hľadali naozaj širokú, širokú politickú podporu tohto návrhu zákona v celom politickom spektre, pretože začíname hovoriť i o hodnotových témach, začíname hovoriť o ochrane nenarodených detí a žien. Potrat, umelý potrat nie je pre nikoho dobrý. Pre dieťatko je to konečná, pre ženu to takisto nie je dobré. Ale posúďme ďalej, aká bude nasledovať ďalšia rozprava.
Ešte chcem povedať, že sme hľadali naozaj širokú, širokú politickú podporu tohto návrhu zákona v celom politickom spektre, pretože si uvedomujeme závažnosť tejto témy, nakoľko sme boli ochotní a boli schopní kolegovia počúvať a boli ochotní s nami súhlasiť v týchto bodoch, tak nechávame tieto veci naďalej otvorené a môže sa s nimi ďalej pracovať, ale to, čo je potrebné teraz urobiť pre ochranu nenarodených detí, tak dúfam, že sa nám to podarí.
Teraz mi dovoľte pán podpredseda, aby som predniesla návrh pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej a Magdalény Kuciaňovej k návrhu spomenutých poslankýň k prerokovanému návrhu zákona.
Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej, Magdalény Kuciaňovej a Evy Antošovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa mení a dopĺňajú takto:
1.V článku I sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
„2. V § 6b ods. 3 sa číslovka „48“ nahrádza číslovkou „96“.
Nasledujúci bod sa primerane prečísluje.
V čl. I bod 2 znie:
2. § 6b sa dopĺňa odsekmi 5 až 10, ktoré znejú:
„(5) Pri poučení o aktuálnom vývojovom štádiu podľa § 6b ods. 2 písm. c) je lekár pri sonografickom vyšetrení povinný zabezpečiť, aby žena mohla vidieť obraz embrya alebo plodu. Lekár vyhotoví dva identické výtlačky záznamu zo sonografického vyšetrenia zobrazujúce embryo alebo plod, z ktorých jeden spolu s písomnými informáciami o umelom prerušení tehotenstva odovzdá žene a druhý založí do zdravotnej dokumentácie ženy spolu s jej podpisom na tomto výtlačku.
(6) Sonografické vyšetrenie a odovzdanie výtlačku záznamu zo sonografického vyšetrenia podľa ods. 5 je pre ženu bezplatné.
(7) Písomné informácie, ktoré sú súčasťou poučenia podľa odseku 2 a ktoré je lekár povinný poskytnúť žene podľa odseku 3, sú uvedené v prílohe č. 5. Okrem písomných informácií uvedených v prílohe č. 5 lekár odovzdá žene písomné informácie o výške sumy materského, rodičovského príspevku, príspevku na starostlivosť o dieťa, príspevku pri narodení dieťaťa a prídavku na dieťa a písomný zoznam organizácií poskytujúcich pomoc v tehotenstve vedený ministerstvom podľa § 6c. Písomné informácie sa žene odovzdajú v graficky prehľadnej podobe, ktorá umožňuje ľahkú orientáciu v texte, za týmto účelom môže lekár použiť písomné informácie vyhotovené záujmovým združením občanov, cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou, ak je jeho obsah totožný so vzorom podľa prílohy č. 5. Pred odovzdaním písomných informácií do nich lekár zapíše aktuálnu dĺžku tehotenstva.
(8) Hlásenie o poskytnutí informácií podľa ods. 2 obsahuje okrem údajov podľa osobitného predpisu 6d) aj
a) vyhlásenie ženy, že bola poučená podľa ods. 2 a prevzala písomnú informáciu o umelom prerušení tehotenstva, písomné informácie o výške sumy materského, rodičovského príspevku, príspevku na starostlivosť o dieťa, príspevku pri narodení dieťaťa a prídavku na dieťa a písomný zoznam organizácií poskytujúcich pomoc v tehotenstve vedený ministerstvom,
b) dátum prevzatia písomnej informácie podľa ods. 3 a podpis ženy potvrdzujúci prevzatie písomnej informácie,
c) dátum a čas hlásenia o poskytnutí informácií o umelom prerušení tehotenstva, meno a priezvisko lekára, jeho podpis a odtlačok pečiatky.
(9) Organizáciou zodpovednou za prijímanie a vyhodnocovanie hlásenia o poskytnutí informácií o umelom prerušení tehotenstva je Národné centrum zdravotníckych informácií.
(10) Organizáciou zodpovednou za kontrolu dodržiavania poučenia podľa § 6b a prílohy č. 5 vrátane odovzdania písomnej informácie spolu so zoznamom organizácií poskytujúcich pomoc v tehotenstve podľa § 6b ods. 3 a dodržiavania lehoty podľa § 6b ods. 3 je ministerstvo zdravotníctva.
Pri kontrole dodržiavania lehoty podľa § 6b ods. 3 vychádza ministerstvo zdravotníctva z dátumu skutočného odoslania hlásenia o poskytnutí informácií.“
Poznámka pod čiarou k odkazu 6d znie:
„6d) Príloha č. 3 šiesty bod k zákonu č. 153/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“
V čl. 1 sa za bod 2 vkladajú body 3 až 5, ktoré znejú:
3. V § 6c sa vypúšťa odsek 1. Doterajšie označenie odseku 2 sa zrušuje.
4. § 50 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 417/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o informáciách poskytovaných žene a hlásenia o poskytnutí informácií, vzor písomných informácií a určuje sa organizácia zodpovedná za prijímanie a vyhodnocovanie hlásenia.“
5.
Zákon sa dopĺňa prílohou č. 5, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 5 k zákonu č. 576/2004 Z. z.
VZOR
Písomné informácie o umelom prerušení tehotenstva

Neplánované tehotenstvo môže byt' pre Vás traumatizujúca skúsenosť, no umelé prerušenie tehotenstva sa pre Vás môže stať ďalšou traumou. Umelé prerušenie tehotenstva tiež predstavuje vážne riziká pre Vaše zdravie. V tejto chvíli sa Vám môže zdať umelé prerušenie tehotenstva jedinou, aj keď zlou možnosťou. Sú však aj iné možnosti riešenia neplánovaného tehotenstva, ktoré zdravotné riziká minimalizujú. Nakoľko ide o vaše zdravie, prosíme Vás, aby ste sa dôkladne oboznámili s možnými rizikami umelého prerušenia tehotenstva. Súčasťou tohto poučenia sú aj informácie o tom, kto Vám môže vo Vašej neľahkej situácii pomôcť. Ak by ste čomukoľvek nerozumeli alebo by ste mali záujem o ďalší rozhovor, prosím, obráťte sa na svojho lekára alebo na niektorú z organizácií poskytujúcich pomoc, ktorá je uvedená v tomto poučení.

Účel a povaha umelého prerušenia tehotenstva

Umelé prerušenie tehotenstva je zákrok, ktorým sa ukončuje tehotenstvo, a teda aj život v maternici sa vyvíjajúceho človeka v štádiu embrya alebo plodu.
Možno tak urobiť na základe písomnej žiadosti ženy, ak tehotenstvo nepresahuje 12 týždňov a nebráni tomu zdravotný stav ženy. Zdravotnou prekážkou je aj umelé prerušenie tehotenstva, od ktorého neuplynulo šesť mesiacov, s výnimkou situácií, ak žena už dvakrát rodila alebo dovŕšila 35 rokov veku, alebo je dôvodné podozrenie, že otehotnela v dôsledku trestného činu, ktorý bol na nej spáchaný. Zo závažných dôvodov stanovených zákonom je možné tehotenstvo umelo prerušiť aj po 12 týždňoch tehotenstva. Tehotná žena nesmie byt' k umelému potratu tehotenstva nútená. Kto by tehotnej žene umelo prerušil tehotenstvo bez jej súhlasu, dopustí sa trestného činu. Trestné je aj umelé prerušenie tehotenstva tehotnej žene vykonané v rozpore s predpismi o umelom prerušení tehotenstva a tiež navedenie alebo pomoc tehotnej žene, aby svoje tehotenstvo sama umelo prerušila alebo aby podstúpila nelegálne prerušenie tehotenstva. Umelé prerušenie tehotenstva na žiadosť ženy (nie zo zdravotných dôvodov) uhrádza žiadateľka v plnom rozsahu vrátane súvisiacich laboratórnych výkonov a možno ho vykonať najskôr po uplynutí lehoty 96 hodín od odoslania hlásenia o poskytnutí informácií lekárom.

Následky umelého prerušenia tehotenstva

Žena môže mať po umelom prerušení tehotenstva bolesti a mierne krvácať, prípadne sa u nej môžu objaviť fyzické či psychické následky umelého prerušenia tehotenstva. Nakoľko je následkom umelého prerušenia tehotenstva aj usmrtenie vyvíjajúceho sa embrya alebo plodu, rodič (matka aj otec) má možnosť požiadať o pochovanie pozostatkov plodu. Ak tak neurobí, pozostatky embrya alebo plodu budú spálené v spaľovni odpadov. Rodič embrya alebo plodu má právo písomne požiadať zdravotnícke zariadenie o vydanie pozostatkov poverenej pohrebnej službe na ich pochovanie.

Zdravotné riziká umelého prerušenia tehotenstva - fyzické zdravie ženy

Riziká umelého prerušenia tehotenstva na fyzické zdravie ženy môžu byť okamžité, slabé a neskoršie. Ich typ a závažnosť závisia od dĺžky tehotenstva a spôsobu, akým sa umelé prerušenie tehotenstva vykonalo.
Okamžité riziká:
- silné krvácanie,
- zriedkavo šokový stav,
- poškodenie krčka maternice,
- poranenie maternice operačnými nástrojmi,
- poranenie močového mechúra, čreva alebo iných okolitých orgánov.
Tieto poranenia si môžu vynútiť okamžitú brušnú operáciu. Výnimočne môže byt' situácia taká vážna, že lekár operačne odstráni maternicu v záujme zachovania života ženy.
Skoré riziká:
- infekcia maternice,
- zápal vajcovodov a vaječníkov,
- zvyšky embrya alebo plodu po umelom prerušení tehotenstva. Niekedy je nutné opakovane odstrániť časti embrya alebo plodu alebo jeho obalov z dutiny maternice kyretou, inak hrozí infekcia a ďalšie komplikácie.
V ojedinelých prípadoch, najmä pri včasnom tehotenstve napriek vykonanému zákroku tehotenstvo pokračuje ďalej. Embryo alebo plod zostáva v maternici, kde sa ďalej vyvíja. Preto je potrebné, aby sa po siedmich dňoch od umelého prerušenia tehotenstva opakovane vykonalo sonografické vyšetrenie, ktorým sa potvrdí, že tehotenstvo bolo ukončené. Uvedené vyšetrenie nie je uhradené z verejného zdravotného poistenia a v plnej výške ho uhrádza žena, u ktorej bolo vykonané umelé prerušenie tehotenstva. Neskoršie riziká:
- neplodnosť. Pozápalové zrasty (zlepenie) v oboch vajcovodoch môžu viesť k neplodnosti. Jazvy alebo chronický zápal v maternici môžu tiež brániť uhniezdeniu ďalších embryí v maternici.
- mimomaternicové tehotenstvo. Pozápalové zrasty vo vajcovodoch prepustia drobnú spermiu, ale embryo už nimi neprejde do maternice. Uhniezdi sa teda vo vajcovode alebo v brušnej dutine.
- predčasné pôrody a samovoľné potraty. Pri násilnom rozťahovaní krčka maternice môže dôjsť k jeho poškodeniu a strate schopnosti udržať ďalšie deti v maternici.
- sérová choroba ďalších detí. Ak má matka krvnú skupinu Rh negatív, potrat zvyšuje riziko sérovej choroby u jej ďalšieho dieťaťa. Ťažký stupeň tejto choroby môže viesť až k smrti plodu.
- rakovina prsníka. Od začiatku tehotenstva hormóny podnecujú bunky prsnej žľazy k deleniu a množeniu. Ak sa tento proces násilne zastaví, zostávajú v žľaze nedozreté „vybudené“ bunky, v ktorých sa ľahšie spustí nádorový proces. Riziko je najviac zvýšené u žien, ktoré umelo potratili prvé dieťa.

Zdravotné riziká umelého prerušenia tehotenstva - psychické zdravie ženy.

Mnohé ženy svoje rozhodnutie podstúpiť umelé prerušenie tehotenstva spätne ľutujú. Umelým prerušením tehotenstva sa mal ich problém skončiť, no skľučujúce myšlienky naň sa neustále vracajú. Situáciu zhoršuje fakt, že umelé prerušenie tehotenstva sa často ženám pripomína v každodenných momentoch - stretnutie tehotnej ženy na ulici, návšteva nemocnice, náhodná zmienka o potratoch pri rozhovore, kontakt s vôňou či zvukom, ktoré sa spájajú s obdobím, kedy umelé prerušenie tehotenstva podstúpili, rutinná otázka lekára, či niekedy absolvovali operáciu, narodenie dieťaťa príbuzným a podobne. Ženy sa po umelom prerušení tehotenstva trápia najčastejšie vtedy, ak ho podstúpili narýchlo a bez potrebných informácií, pod tlakom konkrétnych ľudí či vonkajších okolností. Hoci bezprostredným pocitom po zákroku môže byť úľava, neskôr sa často zmení na smútok a ľútosť. Mnohé zo žien, ktoré podstúpili umelé prerušenie tehotenstva, po ňom zažívajú viac, než len obyčajný smútok. Toto prežívanie môže mať rôzne obdobie trvania a tiež rôznu intenzitu a prejavy - od minimálnych negatívnych reakcií až po závažné psychické problémy. Tu sú popísané najdôležitejšie prejavy:
- depresívne myšlienky a pocity viny. Objavujú sa zvyčajne hneď po zákroku, no niekedy až po dlhšom období. Spustiť ich môžu problémy s iným tehotenstvom, choroba žijúceho dieťaťa, rozchod s partnerom a podobne.
- poruchy spánku. Patrí medzi ne problém zaspať, budenie sa, znížená kvalita spánku, zlé sny.
- problémy v partnerských vzťahoch a v sexuálnej oblasti.
Podľa výskumov má 30 až 50 % žien po umelom prerušení tehotenstva sexuálne problémy, ako je strata potešenia z pohlavného styku, bolestivosť či odpor k sexu, alebo k mužom. Množstvo vzťahov, v ktorých žena podstúpila umelé prerušenie tehotenstva pod hrozbou rozchodu zo strany partnera, sa v krátkej dobe napriek tomu rozchádza. - nadmerné užívanie alkoholu alebo drog. V porovnaní so ženami po pôrode je riziko zneužívania návykových látok u žien po umelom prerušení tehotenstva približne päťkrát väčšie. Vzniká najmä v dôsledku snahy uvoľniť sa od negatívnych emócií po umelom prerušení tehotenstva.
- opakované umelé prerušenia tehotenstva. Ženám po umelom prerušení tehotenstva hrozí štvornásobne vyššie riziko, že pôjdu znova na umelé prerušenie tehotenstva. Má to niekoľko príčin. Prvou je intenzívna snaha opäť otehotnieť a odčiniť tak predchádzajúce umelé prerušenie tehotenstva novým tehotenstvom, často napriek tomu, že pretrváva problematická situácia, ktorá ženu priviedla k umelému prerušeniu tehotenstva. Ďalej je to strata sebadôvery - žena si neverí, že by dokázala byť dobrou matkou.
- samovražedné myšlienky a pokusy. Samovraždy sú najnebezpečnejšou formou sebapoškodzujúceho správania žien po umelom prerušení tehotenstva. V porovnaní so ženami po pôrode je pravdepodobnosť samovraždy až šesťnásobne vyššia. Ešte aj po ôsmich rokoch od umelého prerušenia tehotenstva je toto riziko zvýšené 2,5-násobne. Po umelom prerušení tehotenstva udáva samovražedné myšlienky až 31 % žien.
- posttraumatická stresová porucha. V najzávažnejších prípadoch sa po umelom prerušení tehotenstva môže spustiť porucha, ktorú zažívajú obete vážnej traumy (napríklad živelnej katastrofy, násilia, vážnej dopravnej nehody a podobne). Môže sa rozvinúť u žien, ktoré mali psychické problémy už v minulosti alebo podstúpili umelé prerušenie tehotenstva za mimoriadne dramatických okolností. V prípade posttraumatickej stresovej poruchy je potrebné vyhľadať odbornú pomoc.
Medzi ďalšie prejavy patrí podráždenie (vystrašené reakcie, úzkostné útoky, zúrivosť, nepríjemné telesné reakcie), pocit vyprázdnenia (fyzického aj psychického, citová otupenosť), poruchy príjmu potravy (bulímia, anorexia), zanedbávanie starostlivosti o seba samu, narušené vzťahy (hlavne s ľuďmi, ktorí ovplyvnili rozhodnutie ženy ísť na umelé prerušenie tehotenstva alebo jej nepomohli, keď to potrebovala), problémy vo vzťahoch k ostatným deťom (úzkostlivé obavy o deti alebo naopak, problémy nadviazať citovú väzbu k deťom a ich zanedbávanie).
Osobitným prejavom je syndróm výročia, pri ktorom v čase „výročia“ umelého prerušenia tehotenstva alebo v čase, kedy by dieťa malo narodeniny, dochádza k zhoršeniu vyššie uvedených príznakov, a to dokonca aj v prípadoch, kedy si žena toto výročie neuvedomuje. Ak by ste na sebe pozorovali akýkoľvek z uvedených príznakov a tento príznak dlhšiu dobu neodznieva, je dobré sa o probléme poradiť so psychológom.

Aktuálne vývojové štádium embrya alebo plodu

Gynekologické vyšetrenie a sonografické vyšetrenie preukázalo nasledovné:
Aktuálna dĺžka tehotenstva je: ... (tam to lekár doplní).
Aktuálny vek embrya alebo plodu je: ...
Závery gynekologického vyšetrenia a sonografického vyšetrenia sú súčasťou zdravotnej dokumentácie.

Iné možnosti riešenia neželaného tehotenstva

Umelé prerušenie tehotenstva nie je jediný spôsob, akým sa dá riešiť neželané tehotenstvo alebo ťažká životná situácia. V prípade, že sa matka rozhodne pre pokračovanie tehotenstva, má viacero možností.

Utajený pôrod

Ženy, ktoré nechcú, aby o ich tehotenstve niekto vedel, a celý čas ho taja, sa niekedy rozhodnú rodiť potajomky a bez pomoci, čo môže byť nebezpečné riešenie. Tomu sa dá vyhnúť tým, že takáto žena požiada v pôrodnici o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom. Pôrod prebehne pod dohľadom lekára, no personál nemocnice nebude poznať identitu matky. Utajený pôrod je možný aj mimo bydliska ženy. Zdravotná dokumentácia je vedená oddelene a spolu s identifikačnými údajmi matky je zapečatená v archíve ministerstva zdravotníctva. Pri utajenom pôrode má žena právo na osobitnú ochranu svojich osobných údajov, to znamená, že tieto osobné údaje nie je možné sprístupniť. Nezapisujú sa ani do rodného listu dieťaťa, dieťa
teda nepozná identitu biologických rodičov. Pri utajenom pôrode odoberú dieťa od matky hneď po pôrode, aby sa naň citovo nenaviazala. Žena po utajenom pôrode je spravidla umiestnená na bežnej gynekologickej izbe, nie s ostatnými matkami po pôrode, a zastaví sa jej laktácia. Žena má šesť týždňov na to, aby žiadosť o utajenie svojej osoby písomne odvolala. Ak aspoň dva mesiace po pôrode neprejaví o dieťa žiadny záujem, dieťa je uvoľnené na adopciu do svojej novej rodiny.
Okrem utajeného pôrodu existujú aj ďalšie možnosti, na základe ktorých môže byť dieťa zverené do adoptívnej rodiny. Jednou z takýchto situácií je, že rodičia po dobu najmenej dvoch mesiacov po pôrode neprejavia o dieťa žiadny záujem za predpokladu, že im v prejavení záujmu nebráni závažná prekážka. Ďalšou možnosťou je, že rodičia vopred dajú súhlas na osvojenie bez vzťahu ku konkrétnym osvojiteľom. Takýto súhlas musí mať písomnú formu a musí byť uskutočnený pred súdom alebo pred orgánom sociálnoprávnej ochrany, alebo pred povereným zamestnancom orgánu sociálnoprávnej ochrany v zdravotníckom zariadení, kde sa dieťa narodilo. Odvolať súhlas možno len do času, kým maloleté dieťa nie je umiestnené na základe rozhodnutia súdu do starostlivosti budúcich osvojiteľov. V týchto prípadoch môže byť celý proces osvojenia pomerne rýchly. Pre dieťa je vhodné, aby si na novú rodinu začalo zvykať čo najskôr. Do momentu, kedy bude dieťa zverené adoptívnym rodičom, sa o neho budú starať tzv. profesionálni rodičia vo svojom domácom prostredí.
Ak sa matka či rodičia nechcú po pôrode vzdať svojho dieťaťa, no nemôžu sa o neho postarať, sú tu možnosti, aby sa o dieťa staral niekto iný, kým sa životná situácia rodičov nezlepší. Do úvahy prichádza hlavne náhradná osobná starostlivosť, a to najmä príbuzným dieťaťa alebo jeho blízkou osobou. Možná je aj pestúnska starostlivosť, ktorá sa v mnohom podobá adopcii, avšak je chápaná ako dočasné riešenie, kým sa dieťa bude môcť vrátiť späť k svojej rodine. Počas trvania pestúnskej starostlivosti zostávajú biologickí rodičia jeho zákonnými rodičmi a majú právo sa s dieťaťom stretať.
Je veľa žien, ktoré najskôr uvažovali o umelom prerušení tehotenstva, ale napokon svoje dieťa prijali, porodili ho a starajú sa oň. Situáciu, ktorá sa najskôr zdala neriešiteľná, sa im napokon podarilo zvládnuť. V takomto prípade býva veľkou pomocou morálna opora i praktická pomoc niekoho z rodiny, spomedzi najbližších priateľov alebo od organizácie, ktorá sa na takúto formu pomoci zameriava. Už počas tehotenstva môže tehotná žena požiadať o finančnú, materiálnu alebo psychologickú
pomoc v tehotenstve, ktorú poskytujú občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, cirkvi a náboženské spoločnosti.“
4. Za článok I sa vkladajú nové články II a III, ktoré znejú:
Čl. II
Zákon č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení zákona č. 419/1991 Zb. a zákona č. 363/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
Za § 5 sa dopĺňa § 5a, ktorý znie:
㤠5a
Otec počatého dieťaťa má právo na informáciu o existencii počatého dieťaťa a o tom, že žena chce umelo prerušiť tehotenstvo. Umelé prerušenie tehotenstva podľa § 4 a 5 je možné vykonať len po tom, ako žena vyhlásila, že otca počatého dieťaťa informovala o jeho existencii a o jej zámere umelo prerušiť tehotenstvo. Vyhlásenie sa nevyžaduje, ak sú život alebo zdravie ženy bezprostredne ohrozené, ak bolo dieťa počaté v dôsledku trestného činu alebo ak otec dieťaťa zomrel, alebo ak oznámenie otcovi nie je možné doručiť pre inú neodstrániteľnú prekážku.“
Čl. III (Tu je veľa čísel.)
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 282/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 105/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 321/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 382/2019 Z. z. a zákona č. 385/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. § 34 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7) Poistenkyni, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom, vzniká nárok na nemocenské od 21. týždňa tehotenstva. Nárok na nemocenské zaniká dňom nasledujúcim po dni odvolania písomnej žiadosti podľa prvej vety, najneskôr uplynutím druhého týždňa po dni pôrodu. Poistenkyňa má v takomto prípade právo na osobitnú ochranu svojich osobných údajov.
(8) Ak si poistenkyňa uplatní nárok na nemocenské podľa odseku 7, je povinná oznámiť Sociálnej poisťovni názov zdravotníckeho zariadenia, v ktorom predpokladá pôrod. Sociálna poisťovňa oznámi zdravotníckemu zariadeniu a orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately deň predpokladaného pôrodu spolu so žiadosťou poistenkyne o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom, pričom dodržiava právo na osobitnú ochranu osobných údajov poistenkyne.“
Poznámka pod čiarou k odkazu 50aa znie:
„50aa) § 11 ods. 11 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“
2. V § 48 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Nárok na materské nemá poistenkyňa, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom; to neplatí, ak poistenkyňa svoju žiadosť písomne odvolá.“
3. V § 48 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:
„Poistenkyni, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom a svoju žiadosť písomne odvolala pred pôrodom, vzniká nárok na materské dňom pôrodu. Poistenkyni, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom a svoju žiadosť písomne odvolala až po pôrode, vzniká nárok na materské dňom nasledujúcim po dni odvolania písomnej žiadosti o takéto utajenie.“
Novovložený čl. III nadobúda účinnosť 1. januára 2021, čo sa premietne do článku o účinnosti.
Ďakujem, pán podpredseda, skončila som.
3. 12. 2019 15:34:08 - 15:35:21 53. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1729 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Smolíková, Eva (SNS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
44.
Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda, za slovo. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, sme v druhom čítaní zmieneného zákona poslankýň Národnej rady Evy Smolíkovej, Magdalény Kuciaňovej a Evy Antošovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Je to tlač 1729.
Cieľom predloženého zákona je zabezpečiť informovanosť žien o aktuálnom vývoji tehotenstva pred vykonaním tak závažného úkonu, akým umelé prerušenie tehotenstva bezosporu je, a zakázať ponúkanie umelého prerušenia tehotenstva z reklam..., reklamným spôsobom. Viacej a podrobnejšie by som rozobrala potom všetky dôvody v ústnej rozprave, do ktorej sa potom, pán predseda, podpredseda, ako prvá hlásim.
Ďakujem pekne.
28. 11. 2019 9:20:36 - 9:21:51 53. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1814 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Smolíková, Eva (SNS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Pani poslankyňa, absolútne ma neprekvapilo toto vaše vystúpenie. Od vás toto v podstate som aj očakávala, ale že urobíte taký odpočet posledných aktivít, ktoré urobila SNS-ka, tak za takúto reklamu naozaj môžem poďakovať.
A keď ste spomenuli naše letné hliadky, tak ja tiež viem o poslancoch, pánov poslancov Slobody a Solidarity, ktorí rozdávajú deťom pri internátoch kávičku a usmievajú sa po nich. Čiže aj toto je také zaujímavé. Ale čo ma viacej, viacej zarazilo, tak vy asi nie ste oboznámená a nepoznáte prácu otca Mariána Kuffu, ktorý pracuje s ľuďmi, ktorých posielal Hitler do plynu. On totižto pracuje s ľuďmi, ktorí sú bez domova, ktorí sú chorí, ktorí sú teplí, ktorí sú postihnutí, a robí to roky, roky rokúce. Roky, roky rokúce. A to, že on sa vyjadruje k týmto témam, ku ktorým sa vyjadruje. No a kto sa teda má vyjadriť, ak nie farár?
Ďakujem.
27. 11. 2019 16:14:28 - 16:23:03 53. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1716 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Smolíková, Eva (SNS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
62.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dovoľte mi, vážené panie poslankyne a vážení páni poslanci predniesť pozmeňujúci a doplňujúci návrh k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana Tittela a Tibora Jančulu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1716).
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana Titella a Tibora Jančulu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1716), sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. 1 bod 1 znie:
1. V § 4 ods. 3 písmeno a) znie:
„a) na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu alebo inej zmluvy, ak vykonáva šport pre športovú organizáciu ako samostatne zárobkovo činná osoba podľa písmena c),“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťa.
Odôvodnenie k bodu 1:
Navrhuje sa jednoznačnejšia podoba tohto ustanovenia v súlade s hlavným zámerom predkladateľov, ktorým je opätovné vytvorenie slobody výberu zmluvného vzťahu medzi športovcom a športovou organizáciou. Posudzovanie naplnenia alebo nenaplnenia znakov závislej práce je v športových vzťahoch mnohokrát veľmi zložité až nemožné, nakoľko činnosť športovca sa vymyká klasickej typológii zmluvných vzťahov. Športovec a športová organizácia by sa vo svojich zmluvných vzťahoch preto nemali znášať mieru právnej neistoty spojenú s možným následným posudzovaním, či sa jedná, alebo nejedná o závislú prácu, a táto skutočnosť by mala byť v prípade športu ponechaná na voľbe športovca a športovej organizácie, a to aj v prípade kolektívnych športov.
2. V čl. 1 sa za bod 1 vkladajú nové body 2 a 3, ktoré znejú:
2. § 4 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Oprávnenie profesionálneho športovca vykonávať šport ako samostatne zárobkovo činná osoba vzniká dňom zápisu profesionálneho športovca do registra fyzických osôb v športe podľa § 80 ods. 2 písm. n), ustanovenia § 6 ods. 4 až 9 sa použijú primerane.“
3. V § 5 ods. 2 písm. a) sa za slovami „talentovaného športovca“ slovo „alebo" nahrádza čiarkou a za slovo „pomeru“ sa vkladajú slová „alebo inou zmluvou, ak športovec vykonáva šport pre športový klub ako samostatne zárobkovo činná osoba“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie k bodu 2:
Účelom navrhovaného § 4 odsek 7 je určiť moment, ktorým vzniká právo športovca vykonávať šport ako samostatne zárobkovo činná osoba, a to zápisom do registra fyzických osôb v športe, ktorý vedie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Ministerstvo by malo pristupovať k zápisom športovcov obdobne ako vo vzťahu k športovým odborníkom.
Navrhovaným doplneným § 5 ods. 2 písm. a) sa zabezpečuje splnenie hlavného zámeru predkladateľov, tak ako to je uvedené v odôvodnení k bodu 1.
3. V čl. 1 v bode 2 sa slová „športovú organizáciu“ nahrádzajú slovami „športový klub“.
4. V čl. 1 sa za bod 2 vkladajú nové body 3 až 9, ktoré znejú:
3. V § 8 ods. 4 sa za slovami „amatérskom vykonávaní športu“ slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slová „talentovaného športovca“ sa vkladajú slová „alebo inú zmluvu, ak športovec vykonáva šport pre športovú organizáciu ako samostatne zárobkovo činná osoba“.
4. V § 9 ods. 1 sa za slovami „profesionálnom vykonávaní športu“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a vkladajú sa slová „inej zmluvy, ak športovec vykonáva šport pre športovú organizáciu ako samostatne zárobkovo činná osoba,“.
5. V § 15 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová „alebo inú zmluvu, ak športovec vykonáva šport pre športový klub ako samostatne zárobkovo činná osoba“.
6. § 46 sa dopĺňa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:
„(9) Na právne vzťahy športovca a športovej organizácie založené inou zmluvou, ak športovec vykonáva šport pre športovú organizáciu ako samostatne zárobkovo činná osoba, sa primerane vzťahujú ustanovenia § 32 až 34, 38, 39, § 40 ods. 1, § 41 ods. 1 až 3, § 42 a 43.
(10) Zmluvný vzťah športovca a športovej organizácie založený inou zmluvou, ak športovec vykonáva šport pre športovú organizáciu ako samostatne zárobkovo činná osoba, a to aj spôsobom, ktorý spĺňa znaky závislej práce, sa považuje za obchodnoprávny vzťah.“
7. V § 48 ods. 5 a 6 sa za slová „vykonávaní športu“ vkladajú slová „alebo inú zmluvu, ak športovec bude vykonávať šport pre športovú organizáciu ako samostatne zárobkovo činná osoba,“.
8. V § 48 ods. 7 sa za slová „vykonávaní športu“ vkladajú slová „alebo inej zmluvy, ak športovec bude vykonávať šport pre športovú organizáciu ako samostatne zárobkovo činná osoba,“.
9. Za § 106c sa vkladá § 106d, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 106d Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2020
Zmluvný vzťah športovca a športovej organizácie, ktorý vznikol pred 1. februárom 2020, ak športovec vykonáva šport pre športovú organizáciu ako samostatne zárobkovo činná osoba, a to aj spôsobom, ktorý spĺňa znaky závislej práce, sa považuje za zmluvný vzťah založený inou zmluvou podľa tohto zákona ako zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu. Ustanovenie § 102 ods. 4 sa nepoužije.“
Odôvodnenie k bodom 3 a 4:
Navrhovaným doplnením sa zabezpečuje splnenie hlavného zámeru predkladateľov, tak ako to je uvedené v odôvodnení k bodu 1, a to naprieč celým zákonom o športe.
Podstatou navrhovaného znenia § 46 ods. 9 je zabezpečiť minimálny zákonný štandard zmluvných vzťahov medzi športovcami a športovými organizáciami vo vzťahu k športovcom, ktorí vykonávajú šport ako samostatne zárobkovo činná osoba v zmluvnom vzťahu so športovou organizáciou.
Navrhované ustanovenie § 46 ods. 10 má za cieľ zabezpečiť právne ustálenie a nemennosť zmluvných vzťahov, čím sa predchádza vzniku prípadných právnych sporov, ako aj vzniku prípadných administratívnych konaní pred správnymi orgánmi, ktoré by si mohli v rámci svojej činnosti vyložiť obsah založenej zmluvy medzi športovcom, ktorý je samostatne zárobkovo činná osoba, a športovou organizáciou inak, než ako to mali v úmysle zmluvné strany.
Navrhované prechodné ustanovenie § 106d má za cieľ zabezpečiť právnu istotu vo vzťahu k zmluvám, ktoré športovci ako samostatne zárobkovo činné osoby a športové organizácie uzavreli pred účinnosťou predkladaného návrhu.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončila som.
27. 11. 2019 16:10:56 - 16:13:47 53. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1704 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Smolíková, Eva (SNS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
60.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 22. októbra 2019 č. 2171 sa uzniesla prerokovať návrh poslancov v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K návrhu poslancov zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 792 z 19. novembra 2019 odporúča vládny návrh zákona schváliť so zmenou uvedenou v časti IV. spoločnej správy.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o tejto zmene s odporúčaním ju schváliť.
Gestorský výbor na základe stanoviska výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslancov schváliť v znení pozmeňujúceho návrhu uvedeného v tejto správe.
Predmetná spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport z 26. novembra 2016 (pozn. red.: správne „2019“) č. 278. Týmto uznesením ma výbor poveril, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informovala o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru a predkladala návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončila som, prosím, otvorte rozpravu a hlásim sa potom ako prvá.
23. 10. 2019 15:08:14 - 15:09:25 51. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1729 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Smolíková, Eva (SNS) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
34.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, za slovo. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi, aby som vám predniesla návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej, Magdalény Kuciaňovej a Evy Antošovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia dopĺňajú niektoré zákony.
Cieľom predloženého návrhu zákona je:
a) zabezpečiť informovanosť žien o aktuálnom vývoji ich tehotenstva pred vykonaním tak závažného úkonu, akým umelé prerušenie tehotenstva bezo sporu je,
b) zakázať ponúkanie umelého prerušenia tehotenstva reklamným spôsobom, pretože sa ukazuje sa, že súčasné poučenie žien o nároku získať sonografický záznam zo sonografického vyšetrovania bolo realizované skôr formálne, preto navrhujeme, aby sa pristúpilo k reálnemu sprístupneniu a odovzdaniu tohto záznamu ženám. Zároveň navrhujeme zabezpečiť, aby žena mohla vidieť obraz plodu, a ak je to, ak je to technicky možné, zabezpečiť aj to, aby mohla počuť tlkot srdca plodu.
Ďakujem, pán predsedajúci.
18. 10. 2019 13:52:05 - 13:53:30 51. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1716 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Smolíková, Eva (SNS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
187.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku bola som určená predsedom Výboru Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajkyňu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1716). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
17. 10. 2019 15:35:33 - 15:39:33 51. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1630 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Smolíková, Eva (SNS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
73.
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte, aby som vám predniesla pozmeňujúci návrh k tomuto prejednávanému návrhu zákona.
Najskôr odôvodnenie. V nadväznosti na nové kategórie pedagogických a odborných zamestnancov v rámci nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch sa týmto pozmeňujúcim návrhom spresňuje nárok na dlhšiu dovolenku všeobecne pre všetkých pedagogických a odborných zamestnancoch.
Po druhé spresňuje sa, že nárok na dlhšiu dovolenku má mať aj vysokoškolský učiteľ a z dôvodu zatraktívnenia vedeckej práce Slovenskej republiky a zrovnoprávnenia s ostatnými kategóriami uvedených zamestnancov sa navrhuje dlhšia dovolenka aj pre vedcov v rámci verejného sektora.
Teraz by som prečítala pozmeňujúci návrh k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tibora Jančulu a Magdalény Kuciaňovej na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (tlač 1630).
K čl. I:
V čl. I sa vkladá nový bod 2, ktorý znie:
V § 103 ods. 3 znie:
„Dovolenka je najmenej osem týždňov v kalendárnom roku, ak ide o
a) pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca podľa osobitného predpisu,
b) vysokoškolského učiteľa,
c) výskumného pracovníka a umeleckého pracovníka verejnej vysokej školy alebo štátnej vysokej školy,
d) zamestnanca s najmenej vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktorý vykonáva výskumno-pedagogickú činnosť alebo vedeckú činnosť, výskumnú činnosť a vývojovú činnosť na výskumnom pracovisku organizácie Slovenskej akadémie vied, verejnej výskumnej inštitúcie alebo štátnej rozpočtovej organizácie alebo štátnej príspevkovej organizácie uskutočňujúcej výskum zriadenej ústredným orgánom štátnej správy."
Doterajší text článku I sa označuje ako bod l.
Tento bod nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť.
Odôvodnenie. Úprava sa navrhuje z dôvodu, že zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zmenili kategória, kategórie, pardon, trénera športovej školy a trénera športovej triedy na kategóriu školského trénera a kategóriu školský špeciálny pedagóg už nie je odborným zamestnancom, ale pedagogickým zamestnancom a z toho dôvodu v súčasnom znení Zákonníka práce tieto osoby absentujú.
Zároveň sa výslovne uvádza, že nárok na najmenej 8 týždňov dovolenky majú aj vysokoškolskí učitelia na všetkých druhoch vysokých škôl (ruch v sále a zaznievanie gongu) a výskumní a umeleckí pracovníci verejných a štátnych vysokých škôl uvedení v § 74 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj výskumní a vývojoví zamestnanci verejných výskumných pracovísk, t. j. SAV, verejné výskumné inštitúcie a rezortné výskumné ústavy v nadväznosti na vymedzenie v § 7 ods. 1 a v prílohe č. 5 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Toto opatrenie má prispieť k zatraktívneniu vedeckej kariéry v Slovenskej republiky, republike a k zrovnoprávneniu týchto kategórií zamestnancov so zamestnancami vysokých škôl.
Návrh nemá dopad na štátny rozpočet.
Ďakujem, pán predsedajúci.
16. 10. 2019 9:41:32 - 9:44:47 51. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1592 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Smolíková, Eva (SNS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
28.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážená pani ministerka, ctené kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 10. septembra 2019 č. 1983 sa uzniesla prerokovať vládny návrh zákona v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky a iné výbory o návrhu zákona nerokovali. Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 719 z 8. októbra 2019, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet v uznesení č. 483 z 10. októbra 2019, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj v uznesení č. 255 z 10. októbra 2019, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 255 z 10. októbra 2019 a zhodne odporúčajú vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV. spoločnej, spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o zmenách a doplnkoch uvedených pod bodmi 1 až 5 spoločne s odporúčaním ich schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe. Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport z 15. októbra 2019 č. 268. Týmto uznesením ma výbor poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informovala o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru a predkladala návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončila som. Otvorte, prosím, rozpravu.
12. 9. 2019 16:05:19 - 16:06:33 49. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1610 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Smolíková, Eva (SNS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
92.
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, viete, ja vám poviem svoj osobný názor, že ja som skutočne zástanca očkovania, pretože ja som medzi tými deťmi robila 30 rokov a vedela som, čo všetko nezaočkované deti do toho kolektívu môžu priniesť. Tam sú učiteľky, vychovávateľky, ostatný personál, ktorý tam je, ktorý si tieto veci, pretože my starší, ktorí sme boli očkovaní a chvalabohu, že sme voľakedy boli očkovaní, že boli tie povinné, čo to bolo, to pľúcne... (reakcie z pléna), no, to všetko, čím sme prechádzali, tak od toho sa upustilo. A teraz zrazu máme také choroby, ktoré sme tu už roky nemali. A toto, tí ľudia, ktorí prichádzajú do kontaktu aj dospelí, veď aj tí sú, aj tí sú svojím spôsobom v ohrození. A ja som veľmi rada, že moje deti dali zaočkovať svoje deti a nič sa nestalo, pokračujeme ďalej.
Ale to o tých zvieratách, to je, to je možno na inú, na ďalšiu debatu, ale za toto očkovanie ja osobne som.
Ďakujem.
11. 9. 2019 18:44:44 - 18:46:24 49. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1510 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Smolíková, Eva (SNS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
104.
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja sa tiež chcem poďakovať tak ako kolegyni Antošovej, tak aj pani ministerke, že prichádzate s takýmto návrhom zákona, pretože tento zákon o potravinách sa týka nás všetkých, nielen poľnohospodárov a potravinárov, ale týka sa nás všetkých, našich slovenských rodín, našich detí, pretože nie nadarmo sa hovorí, že sme to, čo jeme. A každý z nás, každý zodpovedný rodič, každá zodpovedná mama a otec sa pozerá, čo dáva na ten tanier svojim deťom. Pretože, tak ako si, Evka, ty spomenula, veľmi dobre si povedala ten základ, ktorý je v tomto zákone, že v prvom rade tu ide o zdravie našich ľudí. A to je dôležité, akú budeme mať generáciu, pretože vidíme, že chorobnosť na rôzne ochorenia, ťažké ochorenia, onkologické, v našom štáte dosť stúpa, čo je veľmi smutná štatistika, a určite to má aj podiel v tom, čo vlastne jeme a čo kupujeme.
Preto aj pre mňa, ako pre ženu, je veľmi dôležité, ako aj pre bežného spotrebiteľa, pretože túto dobu žijeme veľmi hekticky, každý máme naponáhlo, stravujeme sa a je veľmi dôležité, keď si budeme môcť byť istí, že to, čo nám ponúknu aj v tých reštauráciách, že to bude mäso kvalitné a budeme presne vedieť, odkiaľ je a nebude to niečo také, ktoré môže ohroziť život kohokoľvek z nás.
Preto naozaj, pani ministerka, ďakujem. A tak isto aj pani kolegyni Antošovej.
10. 9. 2019 15:36:48 - 15:39:42 49. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1591 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Smolíková, Eva (SNS) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
78.
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená Výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajkyňu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1592). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní v gestorskom výbore a do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
27. 6. 2019 15:50:07 - 15:58:40 46. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 1468 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Smolíková, Eva (SNS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
76.
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, ja sa takisto chcem poďakovať všetkým, ktorí vystúpili v rozprave. A naozaj tá rozprava bola zaujímavá. Každý si môže utvoriť svoj názor sám.
Áno, hovorili sme o zavedení povinného predprimárneho vzdelávania alebo tak, ako niektorí to nazývate, o povinnej predškolskej výchove. Ale skúsme sa teda držať naozaj teraz už toho termínu povinné predprimárne vzdelávanie, čo to bude znamenať pre naše deti, čo to bude znamenať pre ich nástup na povinnú školskú dochádzku, keď začnú navštevovať prvý ročník základných škôl. Predkladateľom tohto poslaneckého návrhu išlo iba o to, aby sme dali rovnakú šancu všetkým deťom bez rozdielu, z akej sociálnej vrstvy, z akej skupiny detí, z akých rodín, z akých sociálnych pomerov pochádzajú, či sú to marginalizované skupiny, či je to majorita, či je minorita, úplne bolo jedno. Nám išlo iba o to, aby všetky deti mali rovnakú šancu od piateho roku svojho života naozaj mať možnosť navštevovať detský kolektív, ktorý bude nadväzovať a veľmi úzko bude nadväzovať na rodinnú výchovu.
Chcem to podporiť tým, že aj včera na školskom výbore bolo dosť nesprávne komunikované, komunikovaný štátny vzdelávací program, ktorý platí v súčasnosti. Ak sa tento návrh poslaneckého návrhu, teda tento poslanecký návrh prijme a bude uvedený do života, budú musieť byť vytvorené, a to sme na to poukazovali, nové, nový štátny vzdelávací program pre povinné predprimárne vzdelávanie, ktorý bude úzko korešpondovať so štátnym vzdelávacím programom prvého stupňa, prvého ročníka, kde už bude nadväzovať na všetky základné veci, kedy sa učiteľ stáva sprievodcom dieťaťa vo vzdelávacom procese, kedy má dieťa možnosť objavovať, skúmať a samo sa dostávať k poznatkom vzdelávania a nedostávať informácie alebo vedomosti iba sprostredkovane od učiteľa a akýmsi... (Zaznievanie gongu. Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
Pardon, prepáčte, pani poslankyňa. Môžem vás požiadať, prosím vás, kolegyne, kolegovia, o pokoj v rokovacej sále? Je to neúctivé voči pani poslankyni, ktorá si chce dokončiť svoje záverečné slovo. Ďakujem.

Smolíková, Eva, poslankyňa NR SR
Ďakujem pekne. No, tak skrátka, táto vec tam bude, bude musieť byť teraz, ak teda ten návrh prejde, bude musieť byť urobená.
Hovoríme tu veľmi veľa a ja sa toho chcem dotknúť ešte viacej, nadviažem na pána poslanca Vašečku, o možnosti rodičov vychovávať a vzdelávať svoje deti. V tomto našom návrhu je to umožnené cez individuálne vzdelávanie. Sú deti, ktoré túto možnosť potrebujú z hľadiska ich zdravotného stavu, že sú tam na to objektívne dôvody, kedy im kmeňová materská škola, samozrejme, individuálne vzdelávanie je povinná poskytnúť, alebo ak si o to zákonný zástupca dieťaťa požiada. No potom sa vypracováva individuálny program, ktorý sa bude vypracovávať, a to možno niekomu uniklo, že sa bude vypracovávať konkrétne pre dané dieťa. Čiže keď si ja poviem, že ja chcem mať nejaké princípy vzdelávania, ktoré vyznáva, poviem teraz, lesná škôlka, tak tá kmeňová škôlka to spolu s tým zákonným zástupcom si odsúhlasí a bude to pripravené pre každé jedno dieťa. Ja už väčšiu možnosť výberu toho individuálneho vzdelávania naozaj nevidím. A ak niekto dôvodí, že je tam nejaká byrokracia pre rodičov, že musia vypĺňať nejaké tlačivo alebo o niečo požiadať, tak potom nech mi je prepáčené, ale máme deti, keď máme deti, máme aj nejaké povinnosti.
Všetky tieto náležitosti, ktoré sme my hovorili na výbore, ktoré sme si dosť veľa prebrali, hovorili sme s organizáciami, hovorili sme so zástupcami rodičov, hovorili sme so ZMOS-om, s odborármi, myslím si, že sme ich dosť dopodrobna prebrali. A najviac, čo tu rezonovalo a na to chcem trošku zareagovať, tu rezonovali vlastne, ako ste to nazvali, tie prílepky, ktoré boli doplnené k tomuto nášmu poslaneckému návrhu.
Čo sa týka tej politiky na školách. Pán poslanec Gröhling, nám nejde o politiku na školách. Nám ide o propagáciu politických strán a hnutí na školách. A jedna vec. Keď by sme tam dali tých 90 dní, Braňo, ja som tiež bola za to, ale ja som si tiež potom uvedomila, že veď na Slovensku sú každú chvíľu nejaké voľby. A to ako budeme teda členiť ten jeden rok? Veď máme komunálne, máme vúckarské. No, to je vec názoru. To je k tej politike na školách.
Ďalej, čo bola otázka, čo vyvolala takú veľkú vlnu záujmu, tak to bol, to bol ten pozmeňovací návrh môj a pána Petráka, čo sa týka odpisu z registra trestov. Viete, pred dvomi rokmi ja som sa pýtala, prečo robíme toto kladivo iba na učiteľov, prečo to nerobíme na ostatných ľudí, ktorí prichádzajú do kontaktu s deťmi, a potom asi by to malo aj ďalší krok nasledovať, pretože nie iba učitelia prichádzajú do kontaktu s deťmi. Ale dobre, tak teraz to ideme urobiť, urobiť smerom ku pedagogickým a odborným zamestnancom. Tuná pred dvomi rokmi si pamätám, keď pani predsedníčka vykreslila tú situáciu, ktorá sa stala. Mňa to až mrazilo, pretože na tieto veci som veľmi citlivá, keď sa takéto niečo stane dieťaťu. No a my sme s tým naozaj súhlasili, len sme tam pridali tú jednu časť o tie psychotropné látky alebo o tú, o toho spomínaného džointa alebo marišku, či ako to tu nazývame, a vtedy zrazu sa to stiahlo.
Teraz ma trošku tak mrzí, že ľudia, ktorých si ja nesmierne vážim a ktorí to naozaj, naozaj a od srdca myslia dobre s deťmi a asi by aj podporili tento zákon, tak zrazu sa trošku tak spätili. Preto sa vás pýtam, kolegovia, že to naozaj si myslíte, že za tú jednu marišku bude mať niekto zápis v registri trestov? Nie. Ja ďakujem kolegovi, ktorý to vysvetlil, že tam musia byť nejaké gramy. Ja toto veľmi nepoznám a aj to mám napísané, ale nebudem to dlhšie predlžovať. A záleží to aj od sudcu, ktorý to uzná, či to uzná ako trestný čin. A ak to nie je ako trestný čin, tak to tam nebude mať zapísané ten mladý človek, ktorý povedzme v tých sedemnástich toto fajčil.
Ale na druhej strane sa pýtam, a ste tu otcovia a ste tu matky. To my s tým ako normálne tu, parlament alebo Národná rada Slovenskej republiky, s tým súhlasíme, že a veď je to dobre, keď si zapálili? No, tak to asi nie je v poriadku. Tak ja to tiež hovorím, že nie. A ďakujem pani Pčolinskej, že vyjadrila tiež podobný názor. Toto je, toto je vec, ktorá je pre mňa naozaj principiálna, a tiež si hovorím, že ten, kto sa postaví pred naše deti a je za tou katedrou, ten si musí uvedomiť, koho má pred sebou a čo vlastne chce dokázať v tej svojej práci. A keď to teda naozaj chceme robiť a vyzerá to tak, že naozaj chceme, a chceme na tých učiteľov použiť tie odpisy, tak potom nech je tam všetko. A nech tí naši učitelia sú bezúhonní. Len tiež podotýkam, koľko máme tých neobjavených a tých utajených pedofilov v rodinách, koľko ich máme v iných inštitúciách, ktoré prichádzajú do kontaktu s deťmi, a z toho ma mrazí možnože ešte aj viac.
Vážení kolegovia, ja vám veľmi pekne ďakujem aj za trpezlivosť. Svojmu kolegovi Ľubovi Petrákovi ďakujem za spoluprácu, takisto Peťovi Vörösovi, Ábelovi Ravaszovi a všetkým tým, ktorí boli nápomocní. A naozaj poprosím o prijatie. Ďakujem.
27. 6. 2019 11:57:21 - 11:58:40 46. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1468 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Smolíková, Eva (SNS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
66.
... za slovo aj za faktické poznámky. Pani Milanová, ďakujem, v tomto sme zajedno.
Pán poslanec Dostál, no aká v tom bola logika? Táto logika bola v tom pred dvomi rokmi, keď to naozaj predložila pani podpredsedníčka, my sme s tým súhlasili, len sme tam pridali tiež tie psychotropné látky a vtedy ste to potom stiahli. Život ukázal, že bola to naozaj veľká chyba. A naozaj vám poviem, že cez to všetko, aj keď si uvedomujem, že čo to vyvolá teraz, akú búrku medzi kolegami, ale, bohužiaľ, pracujeme s deťmi. Keď budeme pracovať s tehlami, tak takýto zákon nebudeme potrebovať. Ja neviem, či to donáša tento, tento svet, spôsob života alebo čo, ale vidíme, že naozaj môžeme, skutočne môže riaditeľ školy pustiť a musí si byť vedomý toho, že človeka, ktorého pustí ku deťom, bude naozaj bezúhonný. A tam tieto sexuálne delikty, čo mi je teda veľmi ľúto, tak v poslednej dobe nám teda naozaj idú čoraz viacej na povrch. Takže keď ozaj zachránime čo len; zdravie, bezpečnosť čo len jedného dieťaťa, tak ja budem naozaj spokojná.
27. 6. 2019 11:47:03 - 11:54:37 46. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1468 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Smolíková, Eva (SNS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
60.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, predložím vám pozmeňujúci návrh Evy Smolíkovej a Ľubomíra Petráka k danému prerokovanému zákonu.
Krátke odôvodnenie: Pristúpili sme k tomuto pozmeňovaciemu návrhu na základe toho, čo si daná situácia v spoločnosti vyžiadala. Všetci sme oboznámení s tými zlými vecami, ktoré sa udiali v spoločnosti našim deťom na školách, a preto si dovoľujeme predstúpiť pred vás s týmto pozmeňujúcim návrhom.
Dovolím si v krátkosti iba povedať, že plne sa stotožňujem so slovami pani podpredsedníčky Národnej rady, keď povedala, že dobro dieťaťa, zdravie, život, bezpečnosť našich detí je nad všetko ostatné. Toto sú sväté slová, ktoré by sme si mali všetci zapamätať a v prvom rade tí, ktorým sú naše deti zverené. Takže teraz by som poprosila, prečítam pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej a Ľubomíra Petráka k navrhovanému zákonu.
1. Za čl. III sa vkladajú nové čl. IV a V, ktoré znejú:
"Čl. IV
Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 644/2007 Z. z., zákona č. 598/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 33/2011, zákona č. 220/2011, zákona č. 334/2012, zákona č. 345/2012, zákona č. 322/2014, zákona č. 78/2015, zákona č. 273/2015, zákona č. 91/2016, zákona č. 125/2016, zákona č. 55/2017, zákona č. 274/2017, zákona č. 177/2018 a zákona č. 54/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 14 sa odsek 3 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
"p) okresnému úradu v sídle kraja na účely preukázania bezúhonnosti
1. úspešného uchádzača o výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca alebo pracovnej činnosti odborného zamestnanca alebo
2. pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca.33ab)"."
Poznámka pod čiarou k odkazu 33ab znie:
"33ab) § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. /2019 Z. z."
Čl. V
Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 15 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
"(2) Ak ide o obzvlášť závažný zločin, trestný čin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi, trestný čin znásilnenia, trestný čin sexuálneho násilia, trestný čin sexuálneho zneužívania, trestný čin súlože medzi príbuznými, trestný čin opustenia dieťaťa, trestný čin zanedbania povinnej výživy, trestný čin týrania blízkej osoby a zverenej osoby, trestný čin ohrozovania mravnej výchovy mládeže, trestné činy korupcie, trestný čin výroby detskej pornografie, trestný čin rozširovania detskej pornografie, trestný čin prechovávania detskej pornografie a účasť na detskom pornografickom predstavení a trestný čin ohrozovania mravnosti, za bezúhonného sa nepovažuje ani ten, komu bolo odsúdenie za taký trestný čin zahladené alebo na ktorého sa hľadí, ako keby nebol za taký trestný čin odsúdený."
Doterajšie odseky 2 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 10.
2. V § 15 ods. 3 v prvej vete sa slová "výpisom z" nahrádzajú slovom "odpisom" a za slovo "mesiace" sa vkladá čiarka a slová "a to každých päť rokov počas trvania pracovného pomeru u toho istého zamestnávateľa najneskôr k 31. máju príslušného roka".
3. V poznámke pod čiarou k odkazu 18 sa citácia "§ 10 zákona č. 330/2007 Z. z." nahrádza citáciou "§ 13 zákona č. 330/2007 Z. z."
4. V § 15 odsek 4 znie:
"(4) Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec poskytne na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 3 pred uzavretím pracovnoprávneho vzťahu okresnému úradu v sídle kraja údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov. Údaje podľa prvej vety zašle okresný úrad v sídle kraja pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie odpisu registra trestov."
Poznámka pod čiarou k odkazu 19 sa vypúšťa.
5. V § 15 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 5 až 9.
6. § 15 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
"(10) Ak pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec neposkytne na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 3 údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov, nepovažuje sa za účely tohto zákona za bezúhonného."
7. Za § 90 sa vkladá nový § 90a, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 90a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2019
Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec poskytne na účel preukázania bezúhonnosti podľa predpisov účinných od 1. októbra 2019 okresnému úradu v sídle kraja údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov najneskôr do 31. mája 2020, inak sa nepovažuje na účely tohto zákona za bezúhonného."."
Doterajší čl. IV sa primerane preznačí.
Články IV a V nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2019, čo sa primerane premietne do článku upravujúceho účinnosť.
Žiadame vyňať na osobitné hlasovanie bod 38 zo spoločnej správy.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončila som.

Deň v parlamente

<- ->