Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
24. 10. 2019 10:25:50 - 10:26:20 51. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1715 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nehézová, Jana (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
64.
Ďakujem za slovo. Musíme si uvedomiť, že peniaze sú len peniaze. Zdravie máme len jedno, za peniaze si ho nekúpime, zdravie ničím nenahradíme, ani peniazmi celého sveta. Takže mali by sa zamyslieť všetci poslanci, aj ktorí sú milionári, multimilionári, že keď raz ochorie, tak za tie jeho milióny si zdravie nekúpi. Ďakujem.
24. 10. 2019 10:17:44 - 10:22:30 51. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1715 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nehézová, Jana (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
56.
Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, zdravotníctvo ako také je najdiskutovanejšou témou medzi občanmi Slovenskej republiky. Medzi dôchodcami a dôchodkyňami je najdiskutovanejšou témou téma lieky, keďže naši dôchodcovia, naše mamky, staré mamky, otcovia, starí otcovia ťažko pracovali celý život a ich zdravie je nenávratne preč a je jednoznačne podlomené. Naši starí rodičia budovali náš štát, našu krásnu vlasť, naše krásne Slovensko. A náš štát namiesto toho, aby si vážil našich starkých, nechá ich živoriť z malých dôchodkov, ba dokonca ešte si z týchto dôchodkov musia hradiť zdravotnú starostlivosť a v nemalej miere aj zdravotné pomôcky a dokonca aj všetky lieky.
Priemerný dôchodok našich starkých je 459 eur 77 centov mesačne. Táto čiastka má pokryť náklady na bývanie, na stravu, na energie a ešte sa majú z toho aj liečiť, kupovať si lieky, hradiť si zdravotnú starostlivosť. A preto my, poslanci Ľudovej strany Naše Slovensko, sme pripravili novelu zákona, ktorá má pomôcť k ľahšiemu zdolávaniu zdravotných problémov a zdravotných prekážok. Prichádzame s novelou zákona č. 363/2011 o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotných pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia. Navrhujeme, aby poberatelia starobného dôchodku mali hradené všetky lieky v plnej výške z verejného zdravotného poistenia. Myslíme si totiž, že si to všetci naši rodičia a starí rodičia zaslúžia. Chceme, aby jeseň života, aj keď s podlomeným zdravím, prežili v kľude a so zaslúženým odpočinkom.
V našej novele sa ale ďalej zaoberáme aj inými skupinami obyvateľstva, ktorým chceme ich trápenie sa s chorobu uľahčiť. Preto do tej skupiny poistencov, ktorí majú nárok na bezplatné lieky, zdravotnícke potreby a dietické potraviny, zaraďujeme deti, ktoré nedovŕšili 6 rokov života, a deti do 12 rokov, ktoré sú držiteľmi preukazu ZŤP alebo preukazu ZŤP so sprievodom.
Keď vám ochorie dieťa, máte len jedno jediné prianie, aby sa čím skôr uzdravilo. Vynaložíte na túto skutočnosť všetky sily, všetky prostriedky a využijete všetky dostupné možnosti. Ale čo s tým, keď nemáte dostatok prostriedkov na liečbu? Ostávajú vám oči pre plač a zúfalé výkriky do prázdna. Ostávajú vám nadácie a rôzne pomocné organizácie. Ale načo, pýtam sa, načo? Vráťme deťom nárok na zdravie a pomôžme ich rodičom v ťažkej chvíli v boji s chorobou! Preto sa náš návrh týka aj detí, preto chceme, aby deti mali bezplatné lieky, zdravotnícke pomôcky a dietické potraviny. Veď ani jedno choré dieťatko nechce byť choré, nechce byť odkázané na veľkosť našej peňaženky. Veď naše deti sú naša budúcnosť, naše svedomie a naša pýcha.
Ďalšou skupinou, ktorú sme zaradili medzi občanov s nárokom na plnú úhradu liekov poisťovňou, sú invalidní dôchodcovia. Priemerný invalidný dôchodok je dnes rozdelený podľa percent a to tak, že do 70 % invalidity je priemerný dôchodok 209 eur a 85 centov a nad 70 % invalidity je priemerný dôchodok 379 eur a 75 centov. Myslíte si, že z tejto sumy sa dá vyžiť, zaplatiť si energie, nájom a ešte aj liečbu? No určite nie. Preto vás prosím o podporu nášho návrhu s prihliadnutím na skutočnosť, že aj my raz budeme starí, aj my sa môžme stať invalidnými a aj my máme deti.
Ďakujem.
23. 10. 2019 18:45:00 - 18:49:45 51. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1715 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nehézová, Jana (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
147.
Aj by som sa prihovorila, vážené kolegyne, vážení kolegovia, ale nemám veľmi komu.
Ale teda, vážené kolegyne, vážení kolegovia, úlohou človeka na tejto planéte podľa môjho uváženia je v prvom rade mať rodinu, mať deti, mať bývanie a mať prácu. Táto práca musí byť, aby sme dokázali zabezpečiť finančné prostriedky na existenciu na tejto planéte. Väčšinu svojho času strávime v práci, a preto vždy, keď človek príde o prácu alebo o zamestnanie, je z toho nešťastný, frustrovaný až depresívny, a to hlavne človek, ktorý odpracoval na jednom pracovnom mieste niekoľko rokov, ba možno aj niekoľko desaťročí. Takýto človek toto pracovné miesto opúšťa so smútkom, žiaľom na duši, s pocitom sklamania a s pocitom zbytočnosti.
Preto by sme očakávali, že štát by mal dvihnúť podporu v tejto ťažkej chvíli a pomôcť ľuďom, teda nezamestnaným ľuďom. Štát v tejto dobe poskytuje svojim občanom podporu v nezamestnanosti, ale nezohľadňuje dĺžku odpracovaných rokov. To znamená, že aj občan, ktorý odpracoval len dva roky alebo odpracoval 20 rokov, má rovnaké podmienky poberania podpory v nezamestnanosti. V tomto čase je to šesť mesiacov bez rozdielu od celkovej doby platenia príspevku na poistenie v nezamestnanosti dosiahnutej v príslušnom kalendárnom roku. A ja si myslím, že je to nespravodlivé, ba dokonca až diskriminačné.
Preto navrhujeme, aby podporu v nezamestnanosti dostávali ľudia s prihliadnutím na to, koľko rokov platili príspevok na poistenie v nezamestnanosti a aby sa zároveň zvyšovala doba poberania podpory v nezamestnanosti úmerne s období platenia poistného v nezamestnanosti. To znamená, keď niekto odpracoval 20 rokov a bol poistený celých 20´rokov, nemôže poberať taký istý čas podporu v nezamestnanosti ako lajdák, ktorý si toto poistenie platí dva roky alebo päť rokov.
Musíme zaviesť zásluhovosť v poberaní podpory v nezamestnanosti. Presné rozdelenie už bolo povedané, ale ja vám ho pre istotu zopakujem.
Zamestnanec, ktorý si platil poistenie v nezamestnanosti do 15 rokov, bude poberať podporu v nezamestnanosti 6 mesiacov. Zamestnanec, ktorý si platil poistenie v nezamestnanosti od 15 do 25 rokov, bude poberať podporu v nezamestnanosti 9 mesiacov. A zamestnanec, ktorý si platil poistenie v nezamestnanosti viac ako 25 rokov, by mal mať nárok na podporu v nezamestnanosti 12 mesiacov.
Máme za to, že zamestnanec čím viac odpracoval, tým viac mesiacov musí mať nárok na podporu v nezamestnanosti. Dávame ľuďom možnosť bez stresu a depresie dlhší čas na to, aby si našli kvalitnú a adekvátnu novú prácu, aby mali možnosť dlhšieho výberu práce z pracovných ponúk, aj keď si myslím, že človek, ktorý pracoval 25 rokov, nebude ležať doma, nakoľko má tak vyvinuté pracovné návyky, že mu to svedomie nedá a doma ležať bez práce nebude. No vzhľadom na to, že po odpracovaní 15 a viac rokov už človek nie je najmladší, má väčší problém si nájsť adekvátnu prácu alebo zamestnanie. A dokonca človek, ktorý odpracoval 25 rokov a viac, má nielen problém si nájsť prácu, ale má určite aj zdravotné problémy.
Preto si myslíme, že predĺžením doby poberania podpory v nezamestnanosti u takýchto nezamestnaných vznikne priestor na prehodnotenie pracovných zručností, prehodnotenie zdravotného stavu, prehodnotenie kvalifikácie, vzdelania a možno aj zamyslenie sa nad rekvalifikáciou nezamestnaného. Počas tejto doby bude mať možnosť nezamestnaný nasmerovať svoje ďalšie pracovné zámery a rozšíri si vedomosti a zručnosti. Preto pomôžme ľuďom prežiť ťažkú životnú situáciu.
Ďakujem za pozornosť a prosím vás o podporu nášho návrhu.
23. 10. 2019 18:37:34 - 18:38:16 51. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1715 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nehézová, Jana (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
139.
Ďakujem za slovo. Ja ťa, Marian, len doplním.(Reakcia z pléna.) Ja ťa len doplním v tých kompetenciách poslancov.
Takisto kompetencia, keď sme išli na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, kde sme mali vykonať prieskum, laicky povedané, na výberové konanie záchraniek, a tento prieskum nám nebol umožnený, takže potom na čo tí poslanci vlastne sú, keď sme tam prišli a nedozvedeli sme sa nič? Ani vtedy, ani dodnes nemáme žiadnu informáciu, ako to výberové teda prebiehalo, či bolo správne, alebo nesprávne.
Takže mal si úplnú pravdu.
23. 10. 2019 17:46:17 - 17:46:58 51. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1714 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nehézová, Jana (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
109.
Ďakujem za slovo. Pán kolega, presne ako ste povedali, v socialistickom štáte museli všetci ľudia pracovať, museli pracovať. Tieto ich peniaze, dotovalo ešte štát zdravotníctvo, ale dnes ľudia aj pracujú, odvádzajú do zdravotnej poisťovne, aj napriek tomu musia platiť vysoké doplatky za lieky.
Preto ja plne súhlasím s návrhom a my tento návrh podporíme, aby zdravotná poisťovňa hradila aspoň tejto skupine ľudí, ktorý navrhuje táto strana, aby mali teda tieto lieky hradené z poisťovne.
Ďakujem.
23. 10. 2019 17:12:21 - 17:12:47 51. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1711 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nehézová, Jana (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
81.
Ďakujem za slovo. Ja chcem povedať len toľko, že myslím si, že tento návrh je veľmi dobrý, pretože tak, ako predložil MOST - HÍD to zvýšenie bonusu do 6 rokov, si myslím, že to je veľmi diskriminačné, pretože keď človek má dve deti nad 6 rokov a má polovičný bonus, tak je to úplná hlúposť. Čiže my určite tento návrh podporíme.
Ďakujem.
23. 10. 2019 15:41:23 - 15:42:48 51. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1717 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nehézová, Jana (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
47.
Vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1717. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1818 z 30. septembra 2019 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do tridsiatich dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
25. 9. 2019 15:23:49 - 15:25:21 49. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 1561 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nehézová, Jana (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
64.
Vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola predsedníčkou výboru určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1547. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1638 z 3. júna 2019 a rozhodnutím č. 1663 zo 4. júla 2019 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Otvorte, prosím, pán predsedajúci, všeobecnú rozpravu.
25. 9. 2019 9:01:16 - 9:06:24 49. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 1636 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nehézová, Jana (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
2.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, tí, ktorí prišli, ktorých táto téma zaujíma, bolo tu už o potratoch povedané strašne veľa. Bolo povedané o matkách, ktoré majú právo, bolo povedané o otcoch, ktorí sa boja mať deti, bolo povedané o peniazoch, ktoré sú dôvodom potratov, a o všeličom možnom, no o samotnom dieťatku, o ombry..., o embryu nebolo povedané skoro nič. Pán kolega Vašečka okrajovo spomenul život v lone matky, no ja by som vám chcela v skratke priblížiť život nenarodeného dieťatka v lone matky.
Splynutím mužskej a ženskej pohlavnej bunky dochádza k substanciálnej zmene, pri ktorej pohlavné bunky zanikajú a namiesto nich vzniká celkom nový ľudský jedinec. Embryo je od momentu počatia ľudské. Ľudskosť embrya je biologicky preukázateľné, nakoľko jeho pôvodcami sú dvaja ľudia, muž a žena. Má určitú genetickú výbavu, ktorá je typická pre ľudský organizmus, a jeho ďalší vývin speje k ľudskej podobe dospelého jedinca. Počaté, no nenarodené detičky žijú v lone matky, v maternici a postupne sa vyvíjajú.
Počaté deti majú svoju vlastnú a jedinečnú DNA. Embryo je od počatia živá ľudská bytosť, ktorá je jedincom ľudského druhu presne tak, ako sú ním ľudské plody v neskoršom štádiu tehotenstva, ale aj novorodenci, adolescenti, dospelí, ale aj starci. Orgány sa začínajú vyvíjať do troch týždňov. V druhom a treťom týždni je mozog dieťaťa prvým orgánom, ktorý sa objavuje. V piatom týždni už dokážeme rozoznať obličky. Do ôsmeho týždňa sú všetky orgány na svojom mieste a potrebujú sa už len plne vyvinúť. Už spomínané srdiečko začína biť od 21. dňa od počatia. Takisto začína fungovať srdcovocievny aparát, ako aj začína fungovať látková výmena. Vo štvrtom týždni sú viditeľné črty tváre, vyvíjajú sa oči, tvarujú sa ústočká a pokožka dieťaťa, aj keď veľmi tenká, pokrýva malé telíčko a možno cez ňu vidieť orgány a cievy. V piaty týždeň vyvíjajú sa vlasy, nechty a zubná sklovina. Šiesty týždeň - objavujú sa uši. V ôsmy týždeň môžme zreteľne rozpoznať plecia, lakte, boky a kolená. Nenarodené deti si cmúľajú palčeky a zívajú.
A prečo vám vlastne toto všetko hovorím? Pretože ženy veľakrát nevedia, čo činia, a myslím si, že keby vedeli všetky tieto informácie, nikdy by potrat nepodstúpili. Zázrak, ktorý sa deje v ich tele, treba chrániť, pretože ľudský život je jedinečný a nenahraditeľný. A potrat je vec nezvrátiteľná, a preto nemôžme hovoriť o umelom prerušení, pretože, keď niečo prerušíme, máme možnosť v tom pokračovať.
Ale keď raz zabijeme nenarodené dieťa, už nikdy, už nikdy sa tento fakt a táto vražda nedá zvrátiť. Už nemôžeme mlčať, pretože našou morálnou povinnosťou je hovoriť a možno až kričať. Musíme sa poľudštiť, začať sa správať morálne a zodpovedne, inak nám hrozí zánik. Ostáva sa zamyslieť, čomu dáme prednosť. Žene, ktorá si myslí, že má právo zobrať život nenarodenému dieťaťu, alebo dieťaťu, ktoré sa nevie brániť a povedať, ba možno kričať, že chce žiť, žiť a žiť.
A verte, hovorím to zo svojej duše, svojho svedomia, svojho presvedčenia a zo svojej morálky. A prosím vás, aby podporili návrh tohto zákona.
Ďakujem.
24. 9. 2019 18:18:12 - 18:18:22 49. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1636 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nehézová, Jana (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
122.
Ja by som chcela len pána kolegu doplniť, že to srdiečko bije už od 21. dňa života. Ale bližšie uvediem v rozprave. Ďakujem.
24. 9. 2019 9:57:05 - 10:02:13 49. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1636 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nehézová, Jana (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
34.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, na úvod mojej rozpravy by som chcela uviesť pár čísel, ktoré by nás mohli zaujímať a mohli by sme porovnávať vývoj prirodzeného prírastku obyvateľstva na Slovensku. Ako na príklad uvediem moju rodinu.
Pre vysvetlenie výrazu, čo to znamená prirodzený prírastok, vám musím vysvetliť, že je to rozdiel medzi; pardon, trošku som zadýchaná, lebo som bežala; počtom živonarodených a počtom úmrtí za jeden kalendárny rok.
Tak napríklad moja mamka je narodená v roku 1947, kedy prirodzený prírastok bol 46 168 osôb. Môj otec je narodený v roku 1950, kedy prirodzený prírastok bol 60 053 osôb, ja som narodená v roku 1975, kedy prirodzený prírastok bol 52 401 osôb, moja dcéra Janka je narodená v roku 2000, prirodzený prírastok v tomto roku bol 2 427 osôb a teraz počúvajte toto číslo, moja dcéra Eliška je narodená v roku 2002 a prirodzený prírastok v tomto roku bol mínus 691 osôb. Mínus 691 osôb! V roku 2018 bolo Slovensko, vďakabohu, v pozitívnych číslach prirodzeného prírastku, ale rok 2018 bol v rámci sledovania starnutia populácie prelomový, pretože počet a podiel seniorov historicky prvýkrát na Slovensku prevýšil počet a podiel detí. Deti vo veku do 14 rokov tvorili celkovo 15,7 % slovenskej populácie. Seniori vo veku 65 a viac rokov tvorili už 16 % obyvateľstva. Na Slovensku uplynulý rok žilo 858-tisíc detí, ale až 874-tisíc seniorov.
Vzťah medzi početnosťou detí a seniorov v spoločnosti zachytáva tzv. index starnutia. V roku 2018 tento index prvýkrát prekročil hraničnú hodnotu 100. Na Slovensku tak na 100 detí pripadalo viac, až 102 seniorov, teda ľudí vo veku nad 65 rokov. Toto je jeden z veľa dôvodov, prečo je potrebné podporovať rodiny a to aj spôsobom zvýšenia materskej.
Výška materskej po schválení návrhu, o ktorom sme hlasovali na tejto schôdzi, sa zvýšila o 150 euro, čo nás v klube Ľudovej strany Naše Slovensko teší, ale myslíme si, že podpora rodinná by mala byť ešte o čosi vyššia. Navrhujeme teda, aby materská mohla byť až vo výške 90 % minimálnej mzdy, čo by aktuálne vychádzalo na 468 eur. Pri aktuálnych životných nákladoch bežných rodín by táto novela mohla výrazne zlepšiť kvalitu ich života.
Článok 41 Ústavy Slovenskej republiky garantuje manželstvu, rodičovstvu a rodine osobitnú zákonnú ochranu, kde sa hovorí: "Manželstvo je jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru. Manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona. Zaručuje sa osobitná ochrana detí a mladistvých."
Určenie výšky materskej, a teda nášho návrhu, je rozdelené do dvoch kategórií. Matky, ktoré odpracovali, resp. boli nemocensky poistené 270 dní pred nástupom na materskú, budú mať nárok na 90 % z vymeriavacieho základu. Matkám, ktoré nepracovali, sme do novely zákona pridali možnosť poberania materskej a to vtedy, keď ukončili aspoň stredné odborné vzdelanie. Výška materského príspevku v tomto prípade bude 90 % minimálnej mzdy. Z tohto vyplýva, že ženy, ktoré nepracovali, budú mať nižšiu materskú ako ženy, ktoré už daných 270 dní odpracovali, to znamená, bola použitá zásluhovosť. Chceme, aby sa budúci rodičia na Slovensku nebáli mať deti, chceme, aby rodičia cítili podporu štátu, a chceme, aby štátne zdroje išli tam, kde to je dôležité a efektívne. Preto vás žiadam o podporu tohto návrhu zákona.
Ďakujem.
16. 5. 2019 15:53:43 - 15:58:22 45. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1449 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nehézová, Jana (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
83.
Ďakujem za slovo. Na úvod by sme si teda povedali, čo je to vlastne rodina. Otec - muž, žena - matka a deti. Takto si ja osobne predstavujem šťastnú, tradičnú a slovenskú rodinu. Muž pracuje, nosí príjem do rodinného rozpočtu, matka buď pracuje, alebo poberá dávky pri plnení si svojich rodičovských milých povinnostiach. No takáto šťastná rodina je len dovtedy, kým sa nestane v tejto rodine tragédia, nešťastná chvíľa, kedy jeden z partnerov z rodiny zomiera. Je to veľmi nešťastná chvíľa v rodine nielen pre toho druhého, ktorý na tomto svete ostáva, ale je to veľmi, veľmi nepriaznivý vplyv aj na tie deti.
Tento štát namiesto toho, aby podporil takéto nefun..., polofunkčné teda rodiny, keď jeden partner z rodiny odíde, im kladie ešte pod nohy polená. A to v tom zmysle, že vypláca vdovský a sirotský dôchodok vo výške, vdovský vo výške 60 % a sirotský vo výške 40 %. Preto my poslanci sme prišli s návrhom, aby tieto dôchodky boli zvýšené. Dôvodom odchodu jedného z partnerov môže byť autonehoda, onkologické ochorenia, pracovný úraz, ale aj iné dôvody. Tieto rodiny môžu byť, nemusia byť vo vysokom veku, môžu to byť úplne mladé rodiny, ktoré sa teraz zobrali, a naozaj pri tej nehode môže ten otec rodiny alebo matka rodiny odísť.
A verte, že ten druhý z partnerov, ktorý tu ostáva, má veľmi veľký problém existenčný, aby dokázal viesť chod rodiny z tých finančných prostriedkov, ktoré mu ostali. Predtým partner po splnení podmienok má nárok na vdovský, vdovecký dôchodok. Táto dávka je vyplácaná v mesačných intervaloch. Výška je však žalostne nízka. V teraz platnej legislatíve je to 60 % starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, na ktorý by mal alebo mal, alebo by mal nárok zomretý manžel, manželka ku dňu smrti. To je možno postačujúce, ale aj o tom pochybujem, pre bezdetné vdovy a bezdetných vdovcov.
Ale čo v prípade, že tu ostanú nezaopatrené deti? Aj keď žiadne peniaze sveta a bohatstvo nenahradia lásku a šťastie dieťaťa, navrhujeme zvýšiť vdovský a vdovecký dôchodok na čiastku 100 % starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok zomretý manžel, manželka ku dňu smrti. Podmienkou nároku je starostlivosť o nezaopatrené dieťa. Druhou podmienkou nároku je, že obidvaja rodičia musia byť rodičmi alebo osvojiteľmi dieťaťa.
Druhou časťou návrhu je pomôcť aj samotným sirotám a polosirotám. Preto navrhujeme zvýšiť sirotský dôchodok z dnešných 40 % na 100 % podľa výpočtu Sociálnej poisťovne. Podmienky výplaty sirotského ostávajú nezmenené. Týmto návrhom chceme sirotám a polosirotám pomôcť v ťažkej a veľmi smutnej situácii pokračovať v slušnom a už tak ťažkom živote. Chceme im dať šancu ukončiť štúdium na základnej, strednej a dokonca aj vysokej škole. Chceme, aby neboli takéto deti z dôvodu nedostatku financií diskriminované a aby mali možnosť zaradiť sa do šťastného, slušného a bežného života.
Preto, páni poslanci, vy ako otcovia, a panie poslankyne, vy ako matky, apelujem na vaše svedomie a vedomie, skúsme pri hlasovaní použiť svoje srdce, svoju dobrosrdečnosť a pokoru voči životu.
Ďakujem a žiadam vás o podporu nášho návrhu.
16. 5. 2019 15:47:32 - 15:51:46 45. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1449 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nehézová, Jana (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
79.
Ďakujem pekne za slovo. Dovoľte, aby som uviedla ďalší návrh zákona.
Poslanci za stranu Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko Marian Kotleba, Jana Nehézová, Ján Kecskés a Natália Grausová predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení ďalších neskorších predpisov.
Cieľom legislatívneho návrhu je zvýšenie vdovského a vdoveckého dôchodku v prípadoch, keď sa vdovec a vdova stará o nezaopatrené dieťa. Táto zmena má v konečnom dôsledku uľahčiť starostlivosť vdovcom a vdovám o nezaopatrené dieťa. Navrhovaná zmena je zvýšenie zo súčasných 60 % na sumu 100 % starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok zomretý manžel, manželka ku dňu smrti. Súčasná výška vdovského a vdoveckého dôchodku pre osoby starajúce sa o nezaopatrené deti je veľmi nízka. Existencia rodín, kde jeden z rodičov náhle umrie je vážne ohrozená a sťažená. Tradičná rodina, kde príjem do domácnosti nosí hlavne hlava rodiny, a to otec, je vážne ohrozená v prípade, keď tento zdroj financií zlyhá z dôvodu neočakávaného úmrtia otca. Finančné prostriedky, ktoré po úmrtí jedného z rodičov zostávajú na chod rodiny, sú nedostačujúce a deti z týchto rodín sú mnohokrát na pokraji chudoby, s nedostatkom potravy a ostatných bežných potrieb. Deti sú finančne diskriminované a tým aj odčleňované od normálneho spoločenského života. Preto trpia ich osobnosti a majú nedostatok sebavedomia, čo zapríčiňuje ich vyčleňovanie z bežného života. Preto poslanci z Ľudovej strany Naše Slovensko podávajú návrh na zvýšenie vdovského a vdoveckého dôchodku z dnes vyplácaných 60 % na 100 % podľa výpočtu Sociálnej poisťovne. Tieto finančné prostriedky majú aspoň na určitý čas nahradiť výpadok financií po strate z jedného rodičov.
Vdovský a vdovecký dôchodok navrhujeme vyplácať v plnej výške starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok zomretý manžel, manželka ku dňu smrti, nakoľko tieto finančné prostriedky aspoň čiastočne pomôžu rodine po strate jedného z rodičov.
Podmienkou vyplácania vdovského dôchodku v plnej výške je splnenie § 74 ods. 3 písm. a) starostlivosť o nezaopatrené dieťa. Druhou podmienkou je, že obidvaja rodičia musia byť rodičmi alebo osvojiteľmi dieťaťa, tak ako je to aj pri vyplácaní sirotského dôchodku.
V druhej časti návrhu sa navrhuje zvýšenie sirotského z dôchodku z dnešných 40 % na 100 % podľa výpočtu Sociálnej poisťovne. Podmienky výplaty sirotského dôchodku ostávajú nezmenené. Toto zvýšenie má pomôcť deťom, ktoré ostanú ako polosiroty alebo dokonca ako siroty a nemajú dostatok financií na svoju normálnu existenciu. Tento dôchodok im aspoň čiastočne pomáha doštudovať a získať patričné vzdelanie na ďalšie životné cesty a životné ciele.
Návrh má vplyv na rozpočet verejnej správy negatívny, na podnikateľské prostredie žiadny, na sociálne vplyvy pozitívne, vplyv na životné prostredie žiadny, vplyv na informatizáciu spoločnosti žiadny.
Otvorte, prosím, rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvá.
15. 5. 2019 16:15:19 - 16:16:40 45. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1449 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nehézová, Jana (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
78.
Ďakujem za slovo. V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola predsedníčkou výboru určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1470. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1558 z 25. apríla 2019 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 17. júna 2019 a v gestorskom výbore do 18. júna 20019.
Otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
13. 5. 2019 14:31:09 - 14:32:29 45. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1325 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nehézová, Jana (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
28.
Pani Cigániková, ja teda nemám nič proti vám, určite ste si všimli, že často nevystupujem, pretože myslím si, že každý by sa mal vyjadrovať k téme, vo ktorej je doma, o ktorej všetko vie, resp. teda myslí si, že všetko vie, a nie k téme, o ktorej niekde počul alebo niekde čítal, a tak podobne. Preto ja by som vás prosila, keby ste sa do zdravotníckej témy až do takejto hĺbky nevyjadrovali, pretože nemáte žiadne skúsenosti so zdravotníctvom. Ja sa tiež nevyjadrujem o orloch, o psíkoch a tak podobne, keďže sa do toho vôbec nevyznám.
Pán Suchánek, hovoríte, že po skončení strednej školy bolo možno externe študovať, no bola určitá doba, priznám sa, teraz neviem, či je to ešte aj tak naďalej, že sa nedalo externe študovať zdravotnú sestru. Napríklad v Banskej Bystrici aj my sme chceli, čo sme boli tie vystrašené, a nebola taká možnosť študovať, bolo to pozastavené určitú dobu, ale vravíte, že už to teraz funguje. A ja by som ešte chcela poďakovať teda touto cestou všetkým zdravotným sestrám, pretože robia veľmi záslužnú a veľmi krásnu prácu, resp. zamestnanie, a ďakujem im za to, za tú, za tú srdečnosť a za to dobré, ktorú dávajú, a pozdravujem týmto aj moje kolegyne.
Ďakujem.
13. 5. 2019 14:16:55 - 14:22:53 45. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1325 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nehézová, Jana (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
16.
Vážené dámy, vážení páni, vážená pani ministerka, bolo tu povedané o zdravotných sestrách strašne veľa, preto ja mám potrebu vyjadriť sa, keďže v realite celý svoj život som prežila ako zdravotná sestra.
Keď som skončila základnú školu, mala som veľký záujem stať sa zdravotnou sestrou. Tá škola, ako bolo povedané, bola výberová, bol problém sa tam dostať, pretože v Banskej Bystrici sa otvárala jedna trieda všeobecnej zdravotnej sestry a jedna trieda detskej sestry a iné odbory. Na odbor všeobecná sestra sa prijímalo 35 plus-mínus študentov z celého, myslím si, okresu, čiže to bolo dosť málo. Pán Boh chcel, aby som sa tam dostala, takže som sa na tú školu dostala, vyštudovala som, hneď ako som skončila, proces výučby bol tak efektívne využitý aj ten týždenný čas, či už prax, alebo štúdium na tej škole, že môžem povedať, že som prišla do nemocnice na výberové konanie do zamestnania a mohla som nastúpiť ako hotová sestra. Nepotrebovala som nejaké, mala som teda školiteľku, ktorá so mnou robila mesiac a po mesiaci ma postavili do služby samú napríklad do nočnej. Ale boli sme tak vycepovaní z tej praxe, boli sme tak naučení, ako robiť v tej nemocnici, do ktorej som nastúpila aj do práce, že som nemala absolútne žiadny problém fungovať samostatne, pretože sme sa učili systém práce so sestrou na praxi, s učiteľkou na praxi a vedeli sme fungovať samostatne. Nemala som absolútne žiadny problém. Nepotrebovala som ani bakalára, nepotrebovala som ani magistra, ani PhDr., ani žiadne iné tituly ani pred menom, ani za menom.
Pracovala som na chirurgickom oddelení, potom po určitom čase som prešla na anestéziológiu a intenzívnu medicínu, čiže ARO, kde som pracovala 10 rokov, čo, si myslím, že je v podstate najťažšie oddelenie v celej nemocnici, kde sestry prichádzajú do styku tak ako s pacientom, ktoré sú najťažšie stavy, tak aj s rôznou technikou, ako sú ventilátory, odsávačky, rôzne snímače, dialýza a rôzne iné veci. A môžem tu vyhlásiť, že ani na jednej vysokej škole ani teraz, ani pred tým, sa nikdy nikto neučil používať tieto prístroje. Nikto. Toto vás naučí len prax. Prax vás naučí, ako pracovať. Na žiadnej vysokej škole vás neučia srdečnosť, pokoru a lásku ku svojej práci. Myslím si, že strašne veľa záujemcov je o túto prácu, ale prvé, čo ich odradí, je dĺžka štúdia, 4 roky asistent a ďalšie tri roky bakalár, 7 rokov, aby som sa dostal na úroveň zdravotnej sestry. Keď sa pozrieme na vekovú, vekovú, vekové zloženie sestier napríklad v Banskej Bystrici, teraz momentálne nemám aktuálnu, aktuálnu tabuľku, ale keď som ešte robila, tak viem, že sestra, priemerný vek sestry bol medzi 50 až 60 rokov. A to sú všetko sestry, ktoré študovali systémom tak ako ja. Strednú zdravotnícku školu. Na tej škole boli tak vynikajúci odborníci, tak vynikajúci učitelia a tak vynikajúci lekári, ktorí nám chodili prednášať, že táto škola nám bola úplne senzačná na to, aby sme mohli samostatne pracovať ako zdravotné sestry. A garantujem vám, že dodnes v nemocniciach a väčšina nemocníc funguje na týchto sestrách, a myslím si, že ešte pár rokov a bude taký výpadok len kvôli tomu, že sme zaviedli vysokoškolské štúdium a predĺžili sme lehotu na to, aby sa sestra stala sestrou.
Všetky sestry, ktoré so mnou pracovali na anestéziologickom oddelení, 99 %, možno 1-2 prišli z vysokej školy, ostatné všetky sme boli sestry so stredoškolským vzdelaním, ktoré si možno potom popri zamestnaní, pretože nás strašili, že nám dajú výpovede a prepustia nás, tak si popri zamestnaní robili vysokoškolské vzdelanie. Ako dobre viete, sestry sa vzdelávajú popri svojom zamestnaní, pretože musia zbierať 5-ročné, v 5-ročnom období kredity. 50 kreditov majú za prax a 50 kreditov musia nazbierať na rôznych prednáškach a rôznych odborných seminároch. Sestry sa môžu ďalej vzdelávať na špecializačnom štúdiu, ktoré som absolvovala aj ja tu v Bratislave. Takže myslím si, že stredoškolské vzdelanie je najlepším riešením pre tento štát, aby sme dokázali naplniť tú prázdnu dieru, kde nie sú sestry.
Čítala som, že už aj v Čechách prišli na to, že potrebujú stredoškolský systém, pretože majú taký istý výpadok, a na celom Západe. Mám veľa spolužiačok, ktoré odišli možno nie hneď po škole, ale niekoľko rokov potom pracovať či do Nemecka, Rakúska alebo aj Maďarska. Nikto nikdy od nich nechcel vysokoškolské vzdelanie, pretože sestry mali vždy svoje dobré meno, pretože sestry vyštudované na strednej škole boli jednotky, sú jednotky a budú jednotky.
Preto my a ja osobne s týmto návrhom budem určite súhlasiť a my tento návrh určite podporíme.
Ďakujem. (Potlesk.)
2. 4. 2019 16:41:33 - 16:42:43 43. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1351 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nehézová, Jana (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
78.
V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola predsedníčkou výboru určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1352. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1426 z 11. marca 2019 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 3. mája 2019 a v gestorskom výbore do 7. mája 2019.
Otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
2. 4. 2019 16:32:46 - 16:34:09 43. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1351 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nehézová, Jana (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
70.
Ďakujem za slovo. V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola predsedníčkou výboru určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1351. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1425 z 11. marca 2019 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 3. mája 2019 a v gestorskom výbore do 7. mája 2019.
Otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
12. 2. 2019 14:57:23 - 14:58:41 40. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1273 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nehézová, Jana (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
28.
Ďakujem za slovo. V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola predsedníčkou výboru určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1273. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1341 zo 14. januára 2019 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 22. marca 2019 a v gestorskom výbore do 25. marca 2019.
Otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
6. 2. 2019 17:54:31 - 17:57:20 40. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1281 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nehézová, Jana (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
118.
V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola predsedníčkou výboru určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1286. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ak spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1354 zo 14. januára 2019 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 22. marca 2019 a v gestorskom výbore do 25. marca 2019.
Otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.

Deň v parlamente

<- ->