Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
25. 2. 2020 14:16:24 - 14:16:57 58. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kotleba, Martin (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
13.
Ďakujem pekne za slovo.
Pani poslankyňa Petrík, na úvod by som si troška dovolil vás citovať z vašej rozpravy. Chodím po Slovensku dennodenne, nikoho Istanbulský dohovor nezaujíma. Takže ja by som sa teda chcel spýtať, či nezaujíma ani tie ženy, ktorých sa to má týkať, a teda v skutočnosti iba ide o nejaký dokument, ktorý nemá reálny význam a potom vlastne načo nám je takýto dokument, keď to vlastne nikoho nezaujíma?
Ďakujem pekne.
28. 11. 2019 11:54:58 - 11:56:06 53. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1716 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kotleba, Martin (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
93.
Ďakujem pekne za slovo. Ja si myslím, že či už tí športovci budú živnostníci alebo zamestnanci, tak ten, ten dopad na šport na Slovensku nebude až tak veľký, pokiaľ, bavíme sa teraz o futbale, pokiaľ naše tímy budú diskriminované, čo sa týka toho európskeho futbalu. V súčasnosti slovenské kluby musia podstúpiť niekoľko predkôl, kým sa dostanú do tej určitej hlavnej fáze, teda ak sa tam vôbec dostanú, čo je v porovnaní s tými európskymi klubmi veľká nevýhoda. Takže keď si pozrieme napríklad v NHL-ku v Amerike, tak tam sú nastavené minimálne alebo maximálne finančné prostriedky, ktoré môže za jednotlivý klub utratiť. Takže možnože kolegovia z SNS-ky by sa mali nejak zamerať týmto smerom, aby, aby došlo k tomu zrovnoprávneniu slovenských a európskych tímov a teda aby ten balík peňazí sa dostal viac aj na Slovensko. Ďakujem pekne.
28. 11. 2019 10:34:41 - 10:35:20 53. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1814 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kotleba, Martin (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
46.
Ďakujem pekne za slovo. Pán Poliačik, vy ste obvinili tuto pána kolegu Pašku, že nechápe procesy schvaľovania medzinárodných zmlúv, potom ste rovnako obvinili pani Grausovú, že nechápe procesy, minule ste mňa obvinili, že nechápem, ako funguje parlament a tuším, že ste obvinili ešte aj brata z nejakého nepochopenia. Viete, keď si niekto myslí, že všetci naokolo nič nechápu, len on má pravdu, tak možno bude asi niekde chyba, takže na budúce možnože viac sebareflexie.
Ďakujem pekne.
25. 10. 2019 11:05:43 - 11:06:13 51. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1715 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kotleba, Martin (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
42.
Ďakujem pekne. Pani kolegyňa, vy ste spomínali, teda mňa zaujala hneď tá prvá výčitka, čo ste dali, ste spomínali, že pani ministerka vám tento návrh dávala niekedy v piatok poobede s tým, že sa chcela vyhnúť nejakej diskusii. Teda chcem sa spýtať, či máte teda pocit, že sa nejak chce, že sa nejak chce vyhnúť tej diskusii alebo že by tam bolo niečo, o čom by sa nemalo diskutovať, alebo teda že ako to máme chápať. Ďakujem pekne.
24. 10. 2019 18:15:55 - 18:16:30 51. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 1715 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kotleba, Martin (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
130.
Takže ja už by som mal naozaj faktickú poznámku k vystúpeniu pána kolegu. A to na tú jeho časť, kde spomínal, že čo s týmito deťmi, ako buď keď pôjdu na tú základnú školu, alebo teda v tom bežnom živote, že, že ako teda ich odlúčiť od tých detí očkovaných. Takže ja len dúfam, že možnože v budúcnosti nepríde aj ministerstvo zdravotníctva s novelou, kde takéto deti budú musieť byť nejak špeciálne označené alebo podobne. Ďakujem pekne.
24. 10. 2019 17:36:30 - 17:37:46 51. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 1715 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kotleba, Martin (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
116.
Ďakujem pekne. Rasťo, ty si vo svojom prejave spomínal teda absenciu tej diskusie, že tam chýbajú fakty. Ja by som teda iba spomenul takú jednu príhodu, ktorú som zažil. Ja som totiž bol na tom stretnutí, čo pán Zelník tu dosť spomína, tak dávnejšie už to bolo. A zúčastnila sa ho aj pani Krištúfková zo Slovenskej zdravotníckej univerzity. No a ona teda dostala otázku od už, neviem koho, že či teda je ochotná ísť diskutovať na tému očkovania, na ktorú ona odpovedala, že ona teda hádam nebude diskutovať s niekým, kto je informatik alebo niečo v podobnom štýle. Bolo to troška také komické, keďže vedľa nej sedel pán minister zdravotníctva vtedajší, ktorý vyštudoval informatiku. Takže, takže tá argumentácia je niekedy vážne chabá a možnože, možnože keby tých faktov bolo viacej a nielen takéto, takéto vyhýbanie sa tej diskusie, tak možno by to bolo na prospech veci. Ďakujem pekne.
24. 10. 2019 10:35:31 - 10:36:21 51. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1715 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kotleba, Martin (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
76.
Takže ďakujem pekne. Ja by som vlastne chcel poslancom poďakovať za ich príspevky. Čo sa týka toho štátneho rozpočtu, tak to je, áno, to je už v podstate typické, že už aj teraz, keď sme na vrchole, tak sme neboli schopní dosiahnuť ten vyrovnaný rozpočet. Takže do budúcna myslím, že každý nápad ako, ako k tomu prispieť, je teda pozitívny.
A čo sa týka faktickej poznámky pána Poliačika, tak viete, pán Poliačik, poslanci, ich hlavnou úlohou je, aby sedeli tu. Akože to, že majú aj nejaké iné povinnosti, to je, to je v podstate akože fajn, ale ich primárna podstata je, aby sedeli tu. A pokiaľ sa jedná o teda nejaké závažné zákony, aby si to vedeli tak zabezpečiť, že tu budú sedieť a tým pádom svojím hlasom rozhodnú o danom zákone alebo nie. Takže asi toľko k tomu. Ďakujem pekne.
24. 10. 2019 10:29:50 - 10:32:20 51. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1715 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kotleba, Martin (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
70.
Ďakujem pekne. Čiže cieľom každého politika by malo byť efektívne hospodárenie štátu s prihliadnutím na ekonomické podmienky, v ktorých sa štát práve nachádza. Na druhej strane však množstvo politikov sleduje svoj osobný cieľ, ktorým je znovuzvolenie do funkcie. Tieto dva ciele sa tak niekedy dostávajú do kontradikcie. Toto je markantné najmä pred koncom volebného obdobia. Politici majú tendenciu navrhovať takéto zákony v nádeji, že sa takto zapáčia voličom a tí ich znova nominujú do funkcie. Je potrebné poznamenať, že táto forma správania nie je typická pre nejakú politickú stranu alebo frakciu, respektíve slovenskú politickú scénu, ale je možné ju aplikovať na väčšinu politického spektra globálne. Je to dokonca súčasťou teórie verejnej správy.
Aj keď expanzívna fiškálna politika môže mať pozitívne dopady na hospodárenie štátu, túto treba vykonávať rozumne a po zvážení všetkých okolností. V súčasnosti, ak ústava neustanovuje inak, na prijatí uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Ide o relatívnu väčšinu, ktorá predstavuje najmenej 39 poslancov hlasujúcich za návrh pri účasti 76 poslancov. Okrem relatívnej väčšiny vyžaduje ústava v niektorých prípadoch nadpolovičnú väčšinu všetkých poslancov, nie len prítomných. Ide o absolútnu väčšinu, pri ktorej musí hlasovať za návrh najmenej 76 poslancov. Absolútna väčšina je potrebná napríklad pri vyslovení nedôvery vlády alebo jej členovi alebo pri voľbe podpredsedu a predsedu Národnej rady. Prostredníctvom zvýšenia kvóra potrebného na schválenie zákona s negatívnym dopadom na štátny rozpočet na absolútnu väčšinu sa týmto dosiahne vyššia participácia poslancov na diskusii o zákone a týmto sa teda predpokladá zvýšenia, dosiahnutie zvýšenej kvality zákona.
Takže v podstate toľko ako. Tento zákona je, myslím, že úplne jednoduchý a môže do budúcnosti priniesť hlavne pri schyľovaniu sa ku koncu volebného obdobia úsporu prostriedkov štátu, keďže, ako sme vlastne boli svedkom aj v nedávnej minulosti, až možnože aj na tejto schôdzi, niektoré zákony sú fakt dosť odtrhnuté od reality a zvýšením, takýmto zvýšením kvóra by sa tomuto mohlo zamedziť.
Takže ďakujem za podporu a dúfam, že tento zákon bude mať úspech. Ďakujem pekne.
24. 10. 2019 10:27:10 - 10:27:51 51. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1715 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kotleba, Martin (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
66.
Ďakujem pekne. Len by som chcel troška to meno, hej, že ak by sa dalo.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Dobre, vidím, Martinovi, áno, ďakujem pekne.

Kotleba, Martin, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. Nie je nás tu síce dneska veľa, ale ako sme boli svedkom, aj málo poslancov dokáže vytvoriť dynamickú a emotívnu diskusiu, takže niekedy aj menej je viacej. Takže dovoľte mi uviesť návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/92 Zb. v znení neskorších predpisov. Cieľom tohto jednoduchého návrhu je obmedziť proces schvaľovania zákonov s negatívnym dopadom na štátny rozpočet tesne pred koncom volebného obdobia zmenou kvóra z jednoduchej väčšiny na absolútnu. Viac by som potom povedal v rozprave, do ktorej sa hlásim. Ďakujem pekne.
23. 10. 2019 18:05:12 - 18:05:56 51. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1715 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kotleba, Martin (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
123.
Stanko, ja by som len poznamenal, že momentálne žijeme v tých takých lepších časoch, lepšie povedané, sme na vrcho..., na vrchole a stále nie sme schopní teda dosiahnuť ten vyrovnaný rozpočet. Vyvstáva tu potom otázka, čo sa, čo sa stane, keď pôjdeme, keď sa zníži ten rast alebo keď pôjdeme dole z kopca, tak to si možnože ani nechcem predstaviť.
A spomínal si ešte tie chybné rozhodnutia, tak neviem, či tie rozhodnutia sú až tak chybné, lebo myslím, že tí ľudia zasa nie sú nejakí hlúpi, tie rozhodnutia, by som povedal, že sú viacej také egoistické, takže v tom je chyba.
Ďakujem pekne.
25. 9. 2019 14:44:35 - 14:45:00 49. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 1561 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kotleba, Martin (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
20.
Ďakujem pekne za slovo. Pani Antošová, ja podporujem teda váš návrh zákona, len sa chcem spýtať, či sa teda mienite venovať aj tým obyčajným zvieratkám, ako sú kravy a ovce, kozy a podobné zvieratká, alebo teda zostávate iba pri týchto kožušinových chovoch.
Ďakujem pekne.
25. 9. 2019 9:22:20 - 9:22:44 49. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 1636 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kotleba, Martin (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
18.
Názor. Vy máte svoj názor, my máme svoj. My vás názor akceptujeme, teda do výšky vášho poslaneckého mandátu. Čo sa týka (povedané so smiechom) toho Írska, tak to už nie je také katolícke, ako bolo kedysi. Takže aj tam sa časy menia.
Ďakujem pekne.
25. 9. 2019 9:16:32 - 9:20:13 49. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 1636 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kotleba, Martin (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
10.
Z tejto strany už sa tak teším na vás... (Povedané so smiechom.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
11.
Tak nech sa páči. (Reakcie z pléna.)

Kotleba, Martin, poslanec NR SR
12.
Ďakujem.
(Povedané so smiechom a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
13.
Zabudol som.

Kotleba, Martin, poslanec NR SR
14.
V pohode. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vo svojom prejave sa dotknem dvoch otázok, ktoré rezonujú pri diskusii o umelom ukončení tehotenstva. Tu použijem tento výraz, čo teda zaviedol pán Drobný
umelé ukončenie tehotenstva , lebo myslím, že to viacej vystihuje ako teda ten pôvodný.
Prvý bod je, že o ženách a ich konaní rozhodujú muži. A druhý bod je sloboda voľby. Často zaznieva, že o ženách rozhodujú a s obmedzením ukončení tehotenstva prichádzajú muži. Tento argument je však veľmi chabý, keďže parlament, v ktorom dnes prebieha táto diskusia, je kolektívny orgán, a teda rozhoduje spoločne. Rovnako napríklad o veciach športu nerozhodujú len športovci alebo o vzdelaní len učitelia. Keď sa nad tým viac zamyslíme, vylučovať niekoho zo spoločenskej diskusie len na základe jeho pohlavia je formou diskriminácie.

Čo sa týka druhého problému, tým je sloboda voľby. Tento je oveľa závažnejší. Sloboda voľby, a teda sloboda reprodukčných práv. Zástancovia tzv. pro choise tábora argumentujú, že štát by nemal mať právo na to, aby žene určoval, čo má spraviť so svojím telom. Zabúdajú pritom na to, že podobným spôsobom štát chráni obyvateľov napríklad pred vziatím si života alebo sebapoškodením.
Samotný termín sloboda vo..., slobodná voľba je tiež pochybný. Žiadny z návrhov, ktoré sú dnes predložené, totiž neurčuje povinnosť mať potomka ani, ani nezakazuje. Takže nemôžme povedať, že zasahuje do tých reprodukčných práv.
Ako je známe pri téme tehotenstva vystupujú za inak nezmenených podmienok žena, muž a dieťa. Každý z nich by mal mať teda právo slobody voľby. Čo sa týka muža, ten to z podstate veci slobodu voľby má. Rovnako sa žena môže okrem určitých špecifickým situácií rozhodnúť, resp. do významnej miery ovplyvniť, či otehotnie, alebo nie. Teda na ich strane sloboda voľby existuje. Otázka znie, či má túto voľbu aj nenarodené dieťa. Tomuto sa slob..., tomuto sa sloboda voľby odoberá, navyše sa mu odoberá najzákladnejšie právo, a to právo na život. Ako vidíme, dochádza tu k výraznej disproporcii jednotlivých záujmov. Iba pred niečo týždňom vyšla v médiách správa, že v Poľsku sa predá na čiernom trhu 5-tisíc novorodencov ročne. Čiže 5-tisíc rodín, ktoré z nejakého dôvodu nemôžu mať deti. Do významnej miery na tom má podiel filozofia oddialenia materstva.
Je paradoxné, že na jednej strane stojí zástup rodín, ktoré sú ochotné zaplatiť za svoje dieťa nemalé peniaze, na druhej je množstvo tých, ktorých sa ich z rôznych dôvodov zbavia. Samozrejme, je nevyhnutné, aby sa ženám pri rozhodovaní vytvorili také podmienky, aby si, aby sa vedeli rozhodnúť pokojne a dostalo sa im takej podpory, aby neboli nútené ukončiť tehotenstvo z dôvodu ekonomických alebo iných. Týka sa to rôznych druhov podpôr, ale najmä určité zaviazanie otca. Množstvo žien o takomto kroku uvažuje práve z dôvodu osamelosti a absencie teda muža.
Najlepšie sa veci hodnotia s odstupom času. Bolo by zaujímavé zistiť, koľko žien po umelom prerušení tehotenstva hodnotí svoje rozhodnutie ako správne, a, naopak, koľko z tých, ktoré takého rozhodnutie zvažovali, ale nespravili, si povie, dobre, že som si ťa nechala.
Ďakujem za pozornosť.
29. 5. 2018 10:30:40 - 10:31:10 31. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 961 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kotleba, Martin (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
54.
Ďakujem za slovo. Natálka, vo svojej reči ste vy vlastne absolvovala takú mini exkurziu do teórie marxizmu, socializmu. Ja by som sa teda viac-menej chcel spýtať, keďže socializmus vychádza z marxizmu a socializmus je ľavicový a nacionálny socializmus vychádza teda zo socializmu, ako si podotkla, je teda aj nacizmus a fašizmus ľavicový?
Ďakujem.
28. 5. 2018 18:49:48 - 18:50:12 31. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Tlač 961 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kotleba, Martin (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
302.
Ďakujem kolegom za ich faktické poznámky a chcel by som povedať, že bavíme sa o téme, ktorá je sama osebe negatívna, lepšie povedané depresívna, tak z toho vychádza, že aj tie komenty budú také isté. Takže ďakujem.
28. 5. 2018 18:24:11 - 18:39:32 31. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Tlač 961 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kotleba, Martin (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
284.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená Natália, vážení kolegovia z Ľudovej strany, vážený pán Vašečka, vážený pán Adamčík, pán Marček a pán Blanár, vlastne poslední mohykáni, čo tu s nami zostali dneska; a pán Kéry, hej, ten došiel teraz. Takže moji kolegovia dneska detailne opísali vývoj plodu, detailne opísali, kedy vlastne vzniká život, a detailne opísali aj proces potratu. Ja by som chcel poňať moje vystúpenie v prvej časti tak medzinárodne, aktuálne a v druhej časti by som sa venoval negatívnym dôsledkom potratu na ženu a v tretej časti také vystúpenie, by som reagoval na jednotlivé podnety, ktoré vznikli počas dnešného dňa.
Je paradoxom, že práve v čase, keď Ľudová strana Naše Slovensko predkladá zákon o umelom prerušení tehotenstva, došlo v Írsku k zmene ústavy, resp. ôsmeho dodatku, ktorý priznáva rovnaké práva pre tehotné ženy a nenarodené dieťa. V kampani, ktorá predchádzala tomuto referendu sa stretli dva tábory, ktoré tu už boli dneska spomenuté, a to pro-life na jednej strane a pro-choice na druhej strane. Čiže právo na život a právo na voľbu. Referendum skončilo výsledkom 66,4 % za zmenu ústavy, voči 33,6 % za zachovanie súčasného stavu. Čiže vlastne dochádza k úprave ústavy, kde sa liberalizuje potratová politika. Iba v jednom z 26 okresov, v okrese Donegal, ľudia hlasovali proti. V samotnom hlavnom meste Dubline až 75 % ľudí hlasovalo za zmenu ústavy.
V reakcii na výsledok referenda povedal taoiseach, čo je vlastne predseda vlády Írska Leo Varadkar, ktorý sám bojoval za liberalizáciu tohto zákona, že to je historický deň pre Írsko a že sa uskutočnila tichá revolúcia. Povedal tiež, že niektorí hlasovali za áno s pýchou, ale mnohí hlasovali s bolestivým prijatím a s ťažkým srdcom.
Ako je teda možné, že v krajine, kde sa až viac ako 80 % populácie hlási ku katolíckemu náboženstvu a ktoré sa donedávna vyznačovalo značnou dávkou konzervativizmu, ako je možné, že došlo k takémuto výsledku? Za hlavnú príčinu treba považovať určitý posun v zmýšľaní ľudí, ktorý nastal počas ekonomického rozmachu, keď hlavne mladá generácia zastáva čoraz liberálnejšie hodnoty. Tejto téme sa rozsiahlo venovali aj miestne médiá, ktoré okrem tradičných dôvodov na obidvoch stranách používali aj nie veľmi objektívne, až sugestívne metódy informovania. Príkladom je informovanie o prípade 31-ročnej indickej zubárky pani Halapannavar, ktorá zomrela v roku 2012 v Galway v dôsledku komplikácií po samovoľnom potrate. Legislatíva v danom čase umožňovala vykonať umelý potrat v prípade ohrozenia života matky, avšak lekársky tím nesprávne vyhodnotil jej zdravotný stav a k umelému prerušeniu prišlo neskoro. V niektorých médiách bol však tento prípad prezentovaný tak, že pani Halapannavar bol odmietnutý potrat absolútne vzhľadom na to, že Írsko je teda kresťanská krajina, a toto, dovolím si povedať, že do značnej miery ovplyvnilo verejnú mienku v prospech liberalizácie potratovej politiky.
Poďme sa ale pozrieť na jednotlivé dôvody, ktoré uvádzajú tieto pro-choice a pro-life strany. Začnime teraz pro-life prístupom, ako je definovaný na stránke prolifecampaign.ie. Na konci bodka aj í. Definujúcim problémom, ktorým dnes spoločnosť čelí, je liečba a rešpekt ľudského života vo všetkých štádiách vývoja od jeho krehkého začiatku po prirodzenú smrť. Princíp inkluzívnosti, ktorý je základom posolstva, nie je prázdnou rétorikou. Prekladá sa do veľkej praktickej a niekedy aj náročnej agendy. Každý z nás začal život ako embryo. Keď sa otcova spermia, keď sa otcova spermia spája s vajíčkom matky, začína nový život. Táto nová ľudská bytosť, aj keď je veľmi malá, je nielen potencionálnym životom, je to skutočný ľudský život s potenciálom a zaslúži si život uvítať a chrániť zákonom.
Na druhej strane advokáti pre právo na potrat tvrdia, že tehotná žena, pokračovanie v tehotenstve by malo byť jej osobnou voľbou, keďže zahŕňa jej telo, osobné zdravie a budúcnosť. Tiež tvrdia, že dostupnosť legálnych potratov znižuje vystavenie žien rizikám spojeným s nelegálnymi potratmi. V širšom zmysle obhajcovia práv na interrupciu garantujú svoje argumenty z hľadiska slobody jednotlivca, slobody reprodukcie a reprodukčných práv.
Čiže v skratke, na jednej strane je právo dieťaťa na život od počiatku, na druhej právo ženy rozhodovať sa samostatne o svojom tele a slobode reprodukcie. A práve posledne menovaná sloboda reprodukcie je kameňom úrazu pre pro-choice hnutia. Nikto totiž, a neuvádza sa to ani v návrhu novely zákona, ktorú vlastne predkladáme, nevyžaduje od ženy povinnosť reprodukcie. Toto právo je ponechané čisto na jej vlastné uváženie. Navyše existuje niekoľko spôsobom, ktoré sú aj častým predmetom inzercie v médiách, ako neželanému tehotenstvu zabrániť. Bavíme sa teda o antikoncepcii. Čiže podmienka slobody, slobodnej voľby pre ženy je splnená. Ak použijeme rovnaký meter, slobodu voľby by malo mať aj nenarodené dieťa, avšak tu zástupcovia pro-choice hnutia už nie sú až takí konzistentní. Čiže na jednej strane požadujú slobodu voľby pre tú ženu, ale na to dieťa už teda zabúdajú. Čiže okrem tejto spomínanej dilemy tu existuje aj iný dôvod proti umelému prerušeniu plodu; tehotenstva a tým sú vlastné negatívne dopady na ženu. Tieto môžme rozdeliť na fyzické a psychické.
Ja sa v mojom vystúpení budem venovať viac tým psychickým, keďže fyzické už popísali aj moji kolegovia. Takže prvým je vlastne vyprázdnenie a vytesnenie. Prvým pocitom po zákroku je často úľava. Žena je rada, že to už má za sebou. Najmä vtedy, ak chcela, aby sa o jej tehotenstve nikto nedozvedel, alebo sa bála možných komplikácií spojených s narkózou či samotným zákrokom.
Prvotnú úľavu však čoskoro vystrieda pocit vyprázdnenia. Telesného i duševného. Vzniká akási citová otupenosť, ako by sa už takejto ženy po citovej stránke už nič nedotklo. Zrazu nevie smútiť a žialiť ani v situáciách, v ktorých to v minulosti robila. Ale nevie sa ani tešiť a radovať z vecí, ktoré jej v minulosti rozjasňovali všednosť dní. Stáva sa menej citlivou k problémom iných ľudí. Niekedy sa jej zdá, akoby samu seba pozorovala z určitého odstupu. Na ničom jej veľmi nezáleží. Citové otupenie môže pretrvávať aj dlhodobo. Býva to vtedy, ak je obranným mechanizmom, ktorým sa žena chráni pred bolesťou, ktorú by jej spôsobovalo prirodzené prežívanie tragédie potratu. Usiluje sa zabudnúť na to, čo sa stalo, úplne to vygumovať zo svojej pamäti. Vyhýba sa podnetom, ktoré jej skúsenosť z potratu pripomínajú. Tie môžu byť u rôznych žien odlišné. Niektoré ženy sa nedokážu pozerať na bábätká, malé deti, brušká tehotných žien. Ďalším prekáža zvuk odsávačky, napríklad i u zubára. Negatívne vnímajú nemocničné predmety, pachy, ale i osoby, ktoré sa im spájajú so skúsenosťou potratu. Často si ani priamo neuvedomujú, prečo sa im; prečo im tieto veci prekážajú, ale aj tak sa usilujú im vyhýbať. O potrate zvyčajne nechcú rozprávať. Niektoré ho v diskusiách obhajujú práve preto, aby sa s ním v myšlienkach nemuseli zaoberať. Z psychologického hľadiska je snaha zabrániť duševnej bolesti je úplne prirodzená a pochopiteľná. Avšak tento stav pretrváva dlhodobo a bráni to duševnému uzdraveniu.
Ďalším dôsledkom je podráždenie. Jednou z reakcií na umelý potrat je stav zvýšenej dráždivosti. Prejavuje sa vyšším podráždením v bežných životných situáciách a obrannými reakciami i na podnety, ktoré nie sú nebezpečné. V komunikácii s ľuďmi takáto osoba pôsobí nervózne, nedotklivo, hádavo. Môžu sa u nej objaviť výbuchy zlosti a agresívne správanie. Časté sú poruchy spánku a neschopnosť sústrediť sa. Vnútorné napätie sa môže prejavovať i telesnými príznakmi, stuhnutým svalstvom, kolísaním tlaku a pulzu, pocitom stiahnutosti žalúdku. Dlhodobý stres môže podnietiť vznik tzv. psychosomatických ochorení.
Vtieravé predstavy. Niektorým ženám sa sčasti potratové zážitky vracajú v predstavách, ktoré sa objavujú v nečakaných momentoch a v situáciách. Ženy sa ich často nedokážu zbaviť. V týchto predstavách znova prežívajú časti potratu alebo vidia potratené dieťa, pociťujú hrôzu a beznádej. Vtieravé predstavy sa objavujú počas bdenia, ale aj v spánku, kde sa premieňajú na bizarné sny, v ktorých sa skutočné udalosti preplietajú s neskutočnými obrazmi.
Problémy v sexuálnom živote. Viac ako tretina žien po potrate má problémy so sexom, ktoré začínajú v tesnej nadväznosti na zákrok. Strácajú radosť z milovania, nedokážu si ju vychutnať, niektoré pocity; pociťujú pri ňom bolesť. Preto sa mu usilujú vyhýbať, čo znižuje šancu na plnohodnotný trvalý vzťah s mužom. Niektoré ženy striedajú partnerov a dochádza u nich k promiskuite, ktorá predstavuje formu trestania samej seba. Sebapoškodzovanie a samovraždy, depresia, popotratový stres a strata sebaúcty sú pravdepodobnou príčinou takéhoto správania sa žien, ktorá škodí im samotným. Viaceré veľké štúdie potvrdili, že ženy po potrate výrazne viac fajčia, nadmerne pijú alkohol a užívajú drogy. U niektorých sa prejavujú poruchy príjmu potravy, prejedanie sa, ako aj nadmerné pôstenie sa, chorobným vychudnutím.
Alarmujúci je najmä vysoký počet pokusov o samovraždu. Veľa z nich sa končí smrťou. Fínsky celonárodný výskum ukázal, že do roka zomrelo v dôsledku samovraždy sedemkrát viac žien po umelom potrate ako matiek, ktoré dieťa porodili.
Problémy v partnerských vzťahoch. Umelý potrat negatívne zasiahne ich vzťahy, ktoré dovtedy zdanlivo dobre fungovali. Partneri sa často navzájom odcudzia, prichádza k rozchodu alebo k rozvodu. Potrat nevyrieši existujúce problémy a často pridá nové. Ženy po potrate si ťažšie vytvoria funkčný trvalý vzťah pre zníženie sebaúcty, stratu dôvery k mužom, problémy v pohlavnom živote, nevyrovnané a konfliktné správanie sa, ako aj užívanie drog a alkoholu.
Opakované potraty a nezdravý vzťah k deťom. Ženám po potrate hrozí štvornásobne vyššie riziko, že pôjdu znova na potrat. Má to niekoľko príčin. Prvou je úsilie odčiniť predchádzajúci potrat novým tehotenstvom napriek tomu, že pretrváva problematická situácia, ktorá ženu priviedla k predchádzajúcemu potratu. Ďalej je to strata sebadôvery. Žena si neverí, že by novému dieťaťu dokázala byť dobrou matkou. Čo sa týka žijúcich detí, často býva prehnaný strach o ne, ale i neschopnosť dostatočne im prejaviť svoju lásku. Výnimkou však nie je ani týranie alebo zanedbávanie žijúcich detí, ktoré súvisí s popotratovým stresom matky, jej náladovosťou a zníženou sebakontrolou.
Psychické následky po umelom potrate dokazujú, že potrat nie je ani pre ženu dobrým riešením neplánovaného tehotenstva. Navyše tieto zostávajú so svojimi problémami osamotené. Pomoc ani podporu im neposkytujú ani tí, ktorí im potrat odporúčali alebo ich doňho vyslovene nútili. Potratom ženy nič nezískajú, ale môžu stratiť viac, než predpokladajú, preto treba ženy pred potratom chrániť. Tým, ktoré po potrate trpia a možno viac, ako si vieme predstaviť, treba pomôcť, aby si dokázali odpustiť. To sa dá iba vtedy, ak o potratovom syndróme nebudeme mlčať.
Na záver by som ešte sa vrátil k terminológii, ktorú viacerí kolegovia už spomenuli, či by sa to teda malo nazvať potrat alebo predčasné ukončenie, kde v staršej legislatíve sa používal termín vyhnanie plodu a myslím, že tento termín viac definuje tú faktickú podstatu ukončenia tehotenstva. Taktiež niektorí kolegovia spomínali, že, myslím, že to bol Jano Kecskés, že videl video ešte kedysi na škole. Ja som toto video tiež videl, nám to tiež ukazovali a naozaj, sa vraví, že lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť, takže možnože keby sme mali možnosť si to tu pustiť, tak aj tí, ktorí budú hlasovať alebo nebudú hlasovať vôbec, teda budú hlasovať proti, by možnože zmenili svoj názor.
A tretí taký bod na koniec je vlastne tá úloha, úloha muža, ktorá akoby sa troška aj opomínala, pretože nie vždy sú tie dôvody potratu iba na strane matky, ale aj ten nezáujem toho muža je určitým faktorom. Takže možno by sme sa mali zamyslieť nad tým, ako toho muža viac tak vtiahnuť do toho rozhodovania a aby bol možnože viac nápomocný pri tom samotnom rozhodnutí tej matky. Takže toľko na koniec.
Ďakujem pekne.
5. 4. 2017 16:47:41 - 16:48:44 14. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 373 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kotleba, Martin (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
94.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. 
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych, legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu zákona je stanovisko ministerstva financií. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada vo všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. 
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a ústavnoprávny výbor. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 5. mája 2017 a gestorský výbor do 9. mája 2017.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
8. 2. 2017 9:59:54 - 10:01:06 12. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 261 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kotleba, Martin (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
28.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu zákona je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 17. marca 2017 a gestorský výbor do 20. marca 2017.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
27. 10. 2016 12:12:41 - 12:13:50 10. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 268 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kotleba, Martin (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
127.
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady.
Pani predsedajúca, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
26. 10. 2016 15:17:50 - 15:18:53 10. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 270 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kotleba, Martin (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
32.
Ďakujem, pán predseda.
V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu zákona je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a ústavnoprávny výbor. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a zároveň odporúčam, aby výbor uvedený návrh prerokoval do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.

Deň v parlamente

<- ->