Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
26. 3. 2018 16:47:35 - 16:48:16 30. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 913 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grausová, Natália (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
54.
Ďakujem za slovo. Takže sa nám tu začínajú odhaľovať neomarxisti, pani Petríková, pán Galek, jednoducho preto, že súčasťou neomarxistickej ideológie v Európe a vôbec vo svete je aj Istanbulský dohovor, aj gender ideológia. Takže ja som rada, že naši neomarxisti sa začínajú prejavovať navonok, nielen vo vnútri. Aspoň vieme, kto je kto. Ďakujem.
23. 3. 2018 14:40:25 - 14:41:02 30. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 913 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grausová, Natália (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
29.
Ďakujem za slovo. Položme si otázku, cui bono, komu to prospeje? Všetko nasvedčuje k tomu, že tragická smrť dvoch mladých ľudí prospela najviac a v prvom rade stranám OĽANO, SaS, prezidentovi Kiskovi a zahraničným agentom. Toto všetko potom navodzuje otázku, či táto brutálna vražda náhodou nemá pôvod v týchto kruhoch. Ďakujem. (Reakcie z pléna: "Že vám nie je hanba, že vám nie je hanba." "Toto je vrchol!")
23. 3. 2018 14:06:18 - 14:06:35 30. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 913 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grausová, Natália (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
14.
Ďakujem za slovo. Pán Matovič, mne je len veľmi ľúto, že ako hyeny zneužívate smrť dvoch mladých ľudí. Je to obyčajný hyenizmus, hanbite sa za to.
14. 3. 2018 16:11:51 - 16:12:21 28. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 887 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grausová, Natália (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
60.
Ďakujem. Ja by som len chcela pripomenúť všetkým 150 poslancom tohoto parlamentu, aby sa zamysleli, tým, ktorým je tento zákon ľahostajný alebo ktorým sa možno nepáči, ako by asi hlasovali, ako by reagovali, keby takéto, asociáli, keby si postavili chatrče a svoje čierne stavby na ich pozemkoch, v ich záhradách, respektíve by im zabrali ich luxusné bazény. Ďakujem.
14. 3. 2018 10:45:43 - 10:46:53 28. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 885 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grausová, Natália (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
44.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bola určená Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajkyňu k návrhu uvedeného zákona, tlač 885.
Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financovanie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 4. mája 2018 a gestorský výbor do 9. mája 2018.
Prosím, pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
13. 3. 2018 16:19:26 - 16:20:01 28. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 898 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grausová, Natália (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
126.
Mám len krátku faktickú, že oceňujem, čo povedala pani poslankyňa Vaľová, a naozaj som za to, že by sa to malo dať aj do zákona tak, čo sa týka žien, prípadne aj podľa počtu detí, ktoré vychovali. Takže naozaj, že ja by som bola za to ešte, teda aj apelu..., oslovujem tým aj pána ministra, aby ten odchod do dôchodku u žien sa znížil podstatne. Maximálne do tých 60 rokov. Ten povinný u ženy.
Ďakujem. (Reakcia z pléna.) Alebo 62.
13. 3. 2018 14:51:41 - 14:53:47 28. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 844 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grausová, Natália (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
78.
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, ja sa chcem opýtať, vlastne o akých veteránov pôjde, pretože Slovenská republika, pokvial, pokiaľ viem, u nás nie je žiadna slovenská armáda. Jednak sú to ozbrojené zložky, sme v zločineckej súčasťou, naši vojaci sú súčasťou zločineckej organizácie NATO. Neviem, akých veteránov, momentálne asi ja neviem, či sú ešte nejakí žijúci, ale akých budeme mať tých veteránov, pretože ja si myslím, že žoldnieri, ktorí za peniaze slúžia v cudzích armádach a chodia do cudzích štátov, že jednoducho si nezaslúžia nič, jednoducho zaslúžia si, keď, takí veteráni a takí vojaci si zaslúžia výhody z ich postavenia plynúce, ktorí budú obraňovať konkrétne Slovenskú republiku pred každým votrelcom a každým nepriateľom vrátane pred zločineckou organizáciou NATO, a takí si zaslúžia, keď budú brániť naše hranice pred vnikom, pred nájazdami moslimských migrantov, vtedy si tí vojaci zaslúžia, aby dostali niečo, aby dostali výhody a aby boli ocenení. Ale ja rozhodne odmietam akékoľvek výhody pre platených žoldnierov, ktorí chodia do cudzích štátov.
A okrem toho, nech mi je odpustené, pán minister, ale myslím si, že je to, znova opakujem, že je to zavliekanie Slovenskej republiky tým, že vysielate žoldnierov a vojakov a že tu umožňujete základne zločineckej organizácie NATO, je to vlastne veľmi nebezpečná a škodlivá služba pre Slovenskú republiku, pretože nás zaťahujete do prípadnej budúcej vojny a vojenských konfliktov.
Ďakujem.
14. 2. 2018 16:01:44 - 16:03:21 26. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 825 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grausová, Natália (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
114.
Pán poslanec Pamula, ja si vás vážim, a preto vás prosím, neberte toto, tieto moje slová, toto nie je osobné a nepatria tieto slová vám, vašej osobe. Ale ja, mne sa, vidím, že častokrát poslanci slovenskej, takzvanej, teda Slovenskej národnej strany sa skrývajú za jej názor, za túto značku, pretože naozaj Slovenská národná strana, o ktorej hovoríte, že je najstaršia. Túto Slovenskú národnú stranu sa vášmu predsedovi Dankovi podarilo zbaviť všetkého slovenského a všetkého národného.
A vaši voliči, voliči Slovenskej národnej strany prečo si myslíte, že vás zvolili? Pretože očakávali od vás, že bude sa správať slovensky, že dáte, budete dávať hlasy za veci slovenské, že budete hájiť záujmy Slovenskej republiky a záujmy Slovákov. Ale vy to nerobíte. Kto tu útočí? Veď váš predseda vašej strany nás od začiatku s nenávisťou nálepkoval ako extrémistov a fašistov, kým my nie sme.
A čo sa týka hymny. Hovoríte, že ja neviem aké dohody. Prosím vás pekne, čo je na tom také strašné zahlasovať za hymnu Slovenskej republiky?! Povedzte mi, čo je na tom také hrozné, že to nemôžete urobiť?!
Ďakujem.
14. 2. 2018 15:51:16 - 15:52:10 26. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 825 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grausová, Natália (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
108.
Ďakujem ti za tvoje vystúpenie v rozprave, bolo veľmi dobré. Ja chcem len upozorniť, prosím vás pekne, tí, ktorí nás, nám tu sa snažia nahovoriť, že tí migranti k nám ísť nechcú, to je jedna obrovská lož. Pretože akonáhle príde, jednak tí migranti už tu sú a prídu ich celé stovky a tisíce, akonáhle prídu, budú musieť začať naši preds..., teda predstavitelia Slovenskej republiky, začať si plniť svoje záväzky, ktoré v Bruseli sľúbili. Ďakujem.
Tak neklamte, prosím, že migranti do Slovenskej republiky ísť nechcú, lebo to nie je pravda. Oni sem prídu a prídu ich sem tisíce a desaťtisíce.
14. 2. 2018 15:40:24 - 15:41:46 26. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 825 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grausová, Natália (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
94.
Pán kolega Schlosár, povedal si to správne, povedal si pravdu.
Ja by som chcela osloviť pána Glváča, ktorý sa počas celej rozpravy zabával s pánom Blahom, ktorý nemá ani šajnu, čo sa tu deje v tejto sále, ktorý ani netuší, o čom sa hovorí, a ktorého to absolútne nezaujíma. Pán Glváč opakovane nás tu informoval, aké je skóre v hokeji, ja by som si veľmi priala a želala, keby aspoň toľko, čo ten hokej, keby ho aspoň toľko zaujímal osud Slovenskej republiky a slovenských občanov, a preto som veľmi zvedavá, ako bude hlasovať, ako sa postaví za Slovenskú republiku. Tam sa ukáže jeho charakter, tam sa ukáže, ako to vlastne so Slovenskou republikou myslí, a takisto sa ukážu všetci poslanci a najmä Slovenskej národnej strany, pretože ono je to veľmi pekné, čo pán Farkaš povedal pri tej hymne, že potajomky. Áno. Môžete si potajomky tú hymnu doma spievať, keď vás nikto nepočuje, ale je to naozaj pštrosia politika a je to veľmi, veľmi úbohé. Naozaj je to, je to úbohé, to, čo, ako sa správate.
Ďakujem.
14. 2. 2018 15:27:35 - 15:29:05 26. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 825 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grausová, Natália (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
86.
Áno. Pán kolega Mazurek Miňo, ďakujem ti za to, že si tak dôkladne rozobral a odôvodnil tento vážny bod, teda tento vážny problém v tejto rozprave. Ja si neviem predstaviť, že nejaký mysliaci poslanec, ktorý rozmýšľa svojím vlastným rozumom a ktorý má čo, čo aké sve..., čo len trochu svedomia v tomto parlamente, poslanec, ktorý čo, ktorému čo len trochu záleží na Slovenskej republike a na bezpečnosti jej občanov, neviem si predstaviť, že nezahlasuje za tento návrh zákona vrátane dokonca aj tí poslanci, ktorí tu nie sú, ktorí sú tu vyššie v parlamentnom bufete väčšina poslancov Národnej rady, ktorí tam sledujú hokej a ktorí možno fandia Slovenskej republike, tak ktorí, tak dúfam, že takto budú aspoň trochu tak ako hokeju, aspoň toľko budú fandiť našej republike, za ktorú, za Slovenskú republiku sú tu, sedia v tomto parlamente a berú peniaze. Občania tejto republiky ich volili, tak dúfam, že im táto, osud tejto republiky aspoň trošku leží na srdci a že zahlasujú za tento zákon.
Ďakujem.
14. 2. 2018 14:53:55 - 14:55:13 26. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 814 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grausová, Natália (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
58.
Ďakujem za slovo. Keď už nič iné, mali by sme si zobrať príklad zo Spojených štátov amerických, ktorý si veľmi vážia svoje symboly, svoju zástavu a svoju hymnu, ktorú hrajú pri každej príležitosti. Dokonca aj poslanec tohoto parlamentu, Národnej rady Slovenskej republiky, zahraničný agent Osuský má americkú hymnu ako zvučku, ako zvonenie vo svojom mobile. Takže ja dúfam, že aspoň toľko úcty a lásky by mal mať aj k slovenskej hymne. Štátna hymna, teda tá naša hymna je jedným zo štátnych symbolov Slovenskej republiky a jej suverenity, a teda úplne prirodzene do nášho zákonodarného orgánu patrí. Patrí sem tak ako štátny znak, ktorý tu máme pred sebou, a patrí aj ako štátna, naša štátna zástava.
Keď hymna hrá na športových podujatiach, o to viac by mala znieť aj v parlamente Slovenskej Národnej rady, možno by sa tým dokonca zvýšila aj kultúra rokovania v Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem.
14. 2. 2018 14:40:37 - 14:42:06 26. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 807 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grausová, Natália (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
46.
Ďakujem. Ďakujem ti, Marian, za tvoje vystúpenie. Ďakujem ti aj za to, že si spomenul Izrael, ktorý je veľkým, teda jednoducho obrovským vzorom pre mnohých poslancov v tejto Národnej rade a v tom by som aj súhlasila, že naozaj z Izraela by sme si v mnohých veciach mali zobrať príklad, a mal by byť v niektorých veciach, v tých dobrých, ktoré má, aj našim vzorom, čo, žiaľ, tí poslanci práve, ktorí Izrael obdivujú, ale za vzor si ho neberú. Chcem povedať, že je tu množstvo posla..., a na pána Klusu, že som zvedavá, teda keď má taký názor aj SaS, ja budem rada vidieť, sledovať ako pán Martin Klus zahlasuje pri tomto návrhu zákona pri hlasovaní. Je tu množstvo poslancov, ktorí sa zubami-nechtami držia svojej funkcie a svojich peňazí a ukáže sa pri hlasovaní o tomto návrhu. Vtedy uvidíme, komu záleží a komu nezáleží na Slovenskej republike a na ich, na jej občanoch. Nech sa deje čokoľvek, hlavne že oni sú za vodou, hlavne že oni majú svoje istote, istoty a svoje peniažky, ktorých sa im stále máli. A nebola, naozaj tých 50 poslancov by nebola žiadna škoda.
Ďakujem.
14. 2. 2018 9:15:27 - 9:17:27 26. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 838 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grausová, Natália (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
8.
Ďakujem pekne. Ďakujem pánu doktorovi Zelníkovi za taký naozaj veľmi dobrý príspevok a za veľmi dobré postrehy v tejto rozprave.
Ja vidím dva problémy. Teda ja považujem za veľké nešťastie pre slovenské zdravotníctvo to, že máme zmiešaný súkromný a štátny sektor. To je, jednoducho my na to nemáme podmienky, nemali sme. Zároveň aj viac ako jednu zdravotnú poisťovňu. Znova, Slovensko nebolo na to pripravené a nemáme také podmienky, ako majú štáty, ktoré mali dlhoročnú tradíciu týchto viacerých zdravotných poisťovní. To je jedna vec.
Obrovský problém ja vidím v zavádzaní tzv. e-Healthu, čiže elektronického zdravotníctva. Obávam sa totiž, že v Slovenskej republike mimo hlavného mesta, prípadne krajských miest, že stratíme obrovské množstvo lekárov, pretože tak ako kolegovia predrečníci spomínali, sú tam lekári v dôchodkovom veku, ktorí rozhodne s týmto systémom nebudú pracovať a odídu. A naozaj to, máme obrovský odliv mladých lekárov, aj teda aj skúsených lekárov do zahraničia. S týmto treba niečo robiť. Tomu treba nejako zabrániť. A naozaj riešiť to prílivom Ukrajincov, ukrajinských zdravotníkov, ktorých je tu stále viac a viac, to nie je šťastná cesta pre Slovenskú republiku, ale naopak.
A chcem ešte podotknúť, že zaznamenávam veľkú, obrovskú nespokojnosť medzi lekármi so zavádzaním e-Healthu a že, obávam sa, že ten systém bude zlyhávať, a že bude ešte príčinou obrovských... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
13. 2. 2018 18:52:31 - 18:54:31 26. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 838 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grausová, Natália (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
174.
Ďakujem za slovo. Ja mám z mojej lekárskej praxe a na ambulancii takú skúsenosť s tými výmennými lístkami, že výmenné lístky boli čistou formalitou, že vo väčšine, a myslím si, že ten chorý človek, keď mu niečo je, on vie, že mu niečo je, a vie, čo ho trápi. Keď má muž problém s močením alebo s takýmito, tak vie, tak nepôjde ku gynekológovi, čiže nepotrebuje výmenný lístok. Keď má niekto problém, keď dostane vyrážky na nohách, nepôjde k očnému, a keď má problém s očami, tak nepôjde k ortopédovi. Čiže ja si myslím, že na niektoré veci naozaj nie sú potrebné tie výmenné lístky. Bolo to, prax bola taká, že pacient prišiel, dve hodiny si odčakal, odsedel u praktického obvodného lekára kvôli výmennému lístku, lekár mu napísal, v mojom, našom prípade bolo "kož. vyš., ďakujem" a poslal ho na kožné, zase dve hodiny odsedel v čakárni na tom kožnom, čiže vlastne toto bolo zbytočné. Ja to stále považujem, ten výmenný lístok, za šikanovanie toho pacienta.
A keď som namietala, a teda protestovala proti výmenným lístkom, pracovala som dva roky vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni a tam som sa vlastne, ja už aj ako na ambulancii som na niektorých stretnutiach proti tomu protestovala, ale v tej poisťovni mi bolo jasne povedané, keď som sa pýtala, načo vlastne, pretože iste je, iné je, keď ide k internistovi, keď ho bolí za hrudnou kosťou a je tam podozrenie na infarkt, tak v podstate ťažko si vyberie toho internistu. Ale väčšinou u chirurga, u urológa, u gynekológa, očiara a kožného, ortopéda, vie, kam má ísť. Ale mne bolo vysvetlené, že preto je výmenný lístok, aby bola kontrola... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
13. 2. 2018 18:07:09 - 18:09:09 26. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 838 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grausová, Natália (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
144.
Ďakujem pekne. Ja by som mala niekoľko pripomienok. Napríklad; najprv to, čo sa týka bonifikácie pre lekára od zdravotnej poisťovne. Ja si myslím, že s týmto poisťovne nebudú súhlasiť. A považujem to za oprávnený nesúhlas, pretože prečo by mali platiť poisťovne za zlepšenie organizácie práce lekára? Poisťovňa platí za výkon a nie za organizovanie, ako si lekár zorganizuje tú prácu.
Ďalej, čo sa týka sankcií, tam sa, neviem, ja som tomu, neviem, či som to dobre pochopila, ale ja si myslím, že pokutu má uložiť orgán dozoru, ktorý zistil pochybenie, a nie zase sankcionovať poisťovňa. A okrem toho jednak chýba mi ešte aj sankcia pre poistenca, ktorý sa objednal na nejaký termín na ošetrenie a nedostavil sa bez ospravedlnenia dopredu, čím spôsobil poskytovateľovi škodu.
A napokon vidím problém v tom, že keď príde, je objednávací systém, príde teraz pacient s akútnym stavom, povie, že má akútne niečo, ten lekár nemôže zistiť, odlíšiť, či je akútny alebo nie, pokiaľ ho nevezme dovnútra a kompletne nevyšetrí. On mu musí zmerať tlak, on ho musí komplet vyšetriť. Možno ten pacient nie je akútny, ale keď mu on povie, že má nejaké búšenie, že má bolesti za sternom a že má, ja neviem čo, infarkt, ten lekár to musí vyšetrením potvrdiť a tým sa vlastne posunie celé to objednávanie. Čiže vidím v tom problém. Alebo aj u chirurga. Príde pacient s úrazom, so zlomeninou a už máte jednoducho narušený celý objednávací systém, pretože ho musíte vyšetriť, poslať na röntgen, potom, ja neviem, zasadrovať, vy chirurgovia viete lepšie, pán poslanec Zelník, napríklad že... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
13. 2. 2018 17:31:17 - 17:31:47 26. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 835 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grausová, Natália (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
128.
Súdružka neomarxistka Cigániková, keďže podporujete ideológiu, neomarxistickú ideológiu Európskej únie, takže vás môžem slobodne nazvať neomarxistkou. Takže ja vám ďakujem za vaše upozornenie. Myslím, že vy oveľa viacej v tomto parlamente ste reagovali na také iné veci, ako ste mali, takže ja, no, ďakujem vám za vašu pripomienku.
13. 2. 2018 17:25:24 - 17:28:49 26. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 835 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grausová, Natália (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
120.
Vážený pán predseda slovenského parlamentu, kolegyne, kolegovia poslanci, ja chcem povedať, že ja tento návrh zákona podporím aj naša strana Ľudová strana Naše Slovensko ho podporí napriek tomu, kto tento návrh predkladá.
Pán poslanec Vašečka, vy sa vyhovárate, vymedzili ste sa proti Ľudovej strane Naše Slovensko a obvinili ste túto stranu z niečoho, čím ona nie je. Vy si pletiete pojmy. Vy neviete, že fašizmus je ultraľavicový smer a my s ľavicou a už zvlášť s ultraľavicou, naša strana Ľudová strana Naše Slovensko naozaj nemá nič spoločné. My sme strana konzervatívna. Okrem toho ideológia Európskej únie je rasistická a extrémistická a Ľudová strana Naše Slovensko sa s touto ideológiou absolútne nestotožňuje. A tým, že aj vy, pán Vašečka, sa hlásite k tejto ideológii so svojou multikulti neomarxistickou ideológiou, ktorá je rasistická, extrémistická a diskriminuje európske obyvateľstvo, a preto aj vy, pán Vašečka, sa zaraďujete medzi extrémistov, medzi fašistov a medzi rasistov. Pretože podporujete, tak isto schvaľujete túto európsku ideológiu, európsku multikulti, prívaly moslimov, schvaľujete diskrimináciu štátotvorných národov Európy. A vôbec všetci, ktorí schvaľujú túto zhubnú rasistickú, fašistickú, extrémistickú, diskriminačnú ideológiu Európskej únie, všetci tí, ktorí ju podporujú, sú vlastne extrémisti, fašisti, rasisti, diskriminujúci, nespravodliví. A ste aj neomarxisti, môžete sa nazývať sami seba akokoľvek, môžete sa volať kresťania sami seba, môžete sa volať sami seba OĽANO, kmeseťania, to je jedno.
Ale v každom prípade, pán Vašečka, vy aj váš bývalý predseda, chorý pán Matovič, ste luhári a farizeji. A ak tu niekto v tomto parlamente šíri nenávisť, tak je to chorý pán Matovič. A vy, pán Vašečka, ktorý ste sa dnes práve pasovali za najväčšieho odborníka na sexuológiu v Slovenskej republike, tak vy, bohužiaľ, ste tak isto klamár, luhár a farizej. Ja vás, žiaľ, pán Vašečka, nemôžem považovať ani za úprimného, ani za čestného a ani za slušného človeka.
13. 2. 2018 16:59:32 - 17:01:07 26. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 835 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grausová, Natália (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
102.
Pán Richard Vašečka, prečo ste tento istý návrh nepodporili v apríli minulého roku 2017, keď ho podala Ľudová strana Naše Slovensko? Nepodporili ste tento návrh! Pani Verešová, prečo ste nepodporili ten istý návrh 6. apríla 2017? Pani Remišová, prečo ste nepodporili návrh o voľnej nedeli? Pán Suchánek, prečo ste nepodporili tento istý návrh zákona pred rokom? Pán Fecko, prečo ste nepodporili tento návrh zákona minulý rok? Pani Gaborčáková, prečo ste nepodporili tento návrh zákona pred rokom? Pán Grendel, prečo ste nepodporili tento návrh zákona pred rokom? Pán Marek Krajčí, prečo ste nepodporili tento zákon, návrh zákona? Pán Heger, prečo ste nepodporili tento návrh zákona v apríli minulého roku? Pán Marosz, prečo ste nepodporili tento zákon v apríli minulého roku? Pán Sopko, prečo ste nepodporili tento návrh zákona pred rokom? Pán Budaj, ktorý chodí k svätému prijímaniu, prečo ste nepodporili tento návrh pred rokom? Pán Heger, asi som vás spomínala, prečo ste nepodporili tento návrh? A pacienta Matoviča sa ani nejdem pýtať.
Ďakujem.
13. 2. 2018 16:45:08 - 16:48:37 26. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 835 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grausová, Natália (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
96.
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, pani Verešová, viete veľmi pekne hovoriť, viete tak, máte taký príjemný taký hlások, viete tak presvedčivo, ako aj viaceré panie poslankyne z vášho klubu, človek by až sa rozplakal od dojatia, ako vy veľmi chcete pomáhať ľuďom, ako vy ste tí najlepší, vy ste v podstate anjeli chodiaci po zemi. Vy ste tí naozaj autentickí kresťania, ako to včera, v nedeľu pán Vašečka deklaroval, že prečo sa uchádza o post predsedu KDH, bývalý váš poslanec. Ja, mňa by zaujímalo, kedy ste vy prišli na tento nápad, že čo sa s vami odrazu stalo, že chcete dopriať ľuďom v Slovenskej republike voľnú nedeľu?
Dovoľte, musím vám pripomenúť jednu skutočnosť a to, že dňa 6. apríla 2017 Ľudová strana Naše Slovensko priniesla, respektíve predniesla návrh o voľnej nedeli, návrh zákona presne taký istý, dokonca lepší ako váš, veľmi dobre odôvodnený. Dokonca sme v ten deň doručili, doplnili sme tento návrh zákona o petíciu občanov. Táto petícia, túto petíciu podpísalo 83 274 občanov, z toho právoplatných podpisov, teda platných podpisov bolo 77 412. A vy vtedy ste tento náš návrh nepodporili. Jedinou výnimkou bol pán poslanec Lukáč, pretože som spomenula, pretože za túto, za nedeľu bojovala aj Koinonia Ján Krstiteľ, ktorej je pán poslanec členom. To znamená, že nemohol to možno nepodporiť. Možno naozaj prehovorilo jeho svedomie, možno členstvo v Koinonii Ján Krstiteľ. Nemôžem, nemám právo toto súdiť.
Takže ja sa vás pýtam: Pred rokom v apríli, 6. apríla, prečo ste vtedy nedopriali tým našim občanom tú voľnú nedeľu? Prečo ste im vtedy nedopriali, aby mohli tráviť čas so svojimi rodinami? Prečo ste im vtedy upreli to právo na oddych, aj keď na Slovensku, sami hovoríte, že je najviac v nedeľu pracujúcich ľudí. Prečo ste im vtedy nedopriali to približovanie sa k Európe? Ja tomu nerozumiem. Znova opakujem, tak ako v tom predchádzajúcom návrhu zákona, ktorý vy ste jednoducho nepodporili, že ako vám možno veriť? Vy môžete plakať pred ľuďmi, rozprávajte, ale hovoríte, sú to len slová, slová, slová. Môžem vám ja veriť? Čo je to za dôveryhodnosť? Čo ste to za ľudia? Čo ste to za kresťania? Ja tomu naozaj nerozumiem. Nerozumiem vašej morálke, nerozumiem vášmu svedomiu, nerozumiem vášmu kresťanstvu.

Deň v parlamente

<- ->