Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
21. 12. 2017 16:22:58 - 16:24:10 25. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 805 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grausová, Natália (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem za slovo. Ja chcem len povedať, že je len škoda, že prezident nazaujal stanovisko k zníženiu odvodov štátu na svojich poistencov zo 4 % na 3,71 %, že mu je to asi jedno, že absolútne odignoroval navrhnuté platby pacientov za zdravotné výkony, na ktoré majú nárok zo zdravotnej poisťovne. To, že ich budú platiť je protiústavné. Škoda, že sa prezident nezamýšľa nad tým, že funkcionári Všeobecnej zdravotnej poisťovne napriek tomu, že poisťovňa sa dostala do mínusu, do záporných čísiel, že títo funkcionári Všeobecnej zdravotnej mali tú drzosť a opovážlivosť udeliť si vysoké odmeny. A prezidenta vôbec nezaujíma, či boli tieto osoby brané na zodpovednosť. Čiže veľmi pochybujem o svedomí prezidenta Kisku. Ďakujem.
13. 12. 2017 15:26:02 - 15:27:29 23. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 758 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grausová, Natália (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
36.
Áno, áno, áno, dobre, výborne. Ďakujem za slovo.
Pán minister, ja si uvedomujem, že nie je ľahké byť ministrom. Ale chcem povedať to, že rozprávate tu, používate, vyčísľujete tu, nám tu, ako sa máme veľmi dobre, aká je tu konjunktúra a tak ďalej. Áno, možnože nie pár ľudí sa tu v tejto republike má veľmi dobre. Ale to obrovské množstvo nezamestnaných, to množstvo chudobných ľudí, ktorí keď zaplatia, ledva majú na zaplatenie nájomného, energií, vody a tak ďalej, nemajú ani na lieky, nemajú mnohí čo jesť. A to mnohí sú zadlžení a stali sa obeťami exekútorov. A to nehovorím o nejakých flákačoch, ale hovorím o ľuďoch slušných, ktorí by aj chceli pracovať, chceli by zarobiť. A hovorím aj o dôchodcoch. Preto prestaňte už, prosím vás, klamať ľudí tým, že ako sa máme dobre, v akej sme úžasnej situácii. A nebudem politicky korektná. Teraz to neberte, prosím, osobne vy, netýka sa to vás, ale z celej vlády je mi na vracanie.
6. 12. 2017 9:44:17 - 9:45:03 23. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 707 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grausová, Natália (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
22.
Spomenuli ste, pán Budaj, ministra Zajaca, tak chcela by som pripomenúť, že minister Zajac, keď bol ministrom, tak dostal pochvalu, bol pochválený ako najlepší minister vo vláde, pretože žiadal najmenej peňazí, potreboval najmenej peňazí do zdravotníctva. Takže to len ako takú malú reminiscenciou. Žiadal najmenej do zdravotníctva. Takže naozaj myslím, že minister Zajac bol nešťastím pre Slovenskú republiku ako minister a pre zdravotníctvo.
1. 12. 2017 13:13:10 - 13:13:48 23. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 707 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grausová, Natália (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
130.
Ďakujem za slovo. Vážení páni poslanci, v prvom rade ste asi zabudli, že sme tu na to, kvôli zákonu o zdravotnej starostlivosti a ja si myslím, že pán minister zdravotníctva má aj iný program a inú prácu, ako tu sedieť a počúvať veci, ktoré sa netýkajú jeho zákona. Ale keď už hovoríme o tom zmrazovaní, ja som proti zvyšovaniu platov poslancov, pretože si ich ani jeden poslanec, ktorý tu sedí, si zvýšenie platu nezaslúži.
1. 12. 2017 12:13:49 - 12:14:39 23. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 707 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grausová, Natália (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
94.
Ďakujem. Ja sa práve toho neobávam. Ja, to je vlastne to, že sa to dá odkontrolovať, to, čo hovoríš, pán kolega. Ale práve to odznelo v tom prípade, že keby lekári, naozaj ja som za to, aby lekár dostal povedzme tých 10 eur, ale nie za to, že robí za tú prácu nadčas, že on toho pacienta zoberie mimo tej ordinačnej hodiny. A nie aby pacient si hradil výkony, ktoré mu je povinná hradiť zdravotná poisťovňa. V podstate tam je ten rozdiel a to považujem za, za nie v poriadku a za proti, aj proti spravodlivosti, aj proti morálke, aj proti ústave, aj proti rozumu, zdravému. Ďakujem.
1. 12. 2017 12:03:53 - 12:12:28 23. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 707 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grausová, Natália (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
90.
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, pán predseda zdravotníckeho výboru, kolegyne, kolegovia poslanci, najskôr by som chcela povedať, že je veľmi ťažké byť ministrom a myslím si, že je veľmi ťažké byť ministrom zdravotníctva, pretože tie obrovské problémy, ktoré tu sú, trvajú viac ako dvadsaťpäť rokov. Tie boli aj predtým a po tom ´89. sa len nabaľovali a nabaľovali. Chcela by som sa, čo sa týka tohoto zákona, najskôr by som, chcela by som sa dotknúť hlavne tých doplnkových ordinačných hodín.
Pri doplnkových ordinačných hodinách má pacient uhradiť platbu, ktorú je povinná uhradiť zdravotná poisťovňa, keďže a pokiaľ pacient si platí odvody do zdravotnej poisťovne. Teda toto považujem za nemorálne, neetické a dokonca protiústavné, pretože kto si platí odvody do zdravotnej poisťovne, má zo zákona právo na to, aby mu zdravotné výkony a zdravotnú starostlivosť poisťovňa zdravotná hradila. Čiže pacienti objednaní mimo ordinačných hodín majú mať a majú plné právo na to, aby mali zdravotné výkony hradené zo zdravotnej poisťovne.
Uznajte, prosím, že je amorálne kalkulovať a argumentovať tým, že keď si niektorí pacienti budú platiť za to, na čo majú právo od zdravotných poisťovní, že tým ušetria peniaze zdravotným poisťovniam a dokonca, že ušetria aj čas a znížia sa čakacie doby pre tých pacientov, ktorým zdravotná poisťovňa zaplatí a ktorí nemusia mať žiadne výdavky. Tak toto naozaj považujem, že je to proti spravodlivosti a dokonca proti zdravému rozumu.
Ďalej. Myslím si, že teda doplnkové ordinačné hodiny, ja ich vnímam ako prácu nadčas a preto má byť hradená práca lekára nadčas v týchto doplnkových ordinačných hodinách a nie zdravotné výkony, na ktoré pacient má plné právo zo zákona. Napríklad trebárs suma za objednanie by mohla činiť povedzme rovnakú čiastku, pre všetkých rovnakú, napríklad 10 eur za objednanie. Samozrejme je to na, teda je to dobrovoľné. Toto isté platí takisto to, čo som povedala, aj pre návštevy pacienta doma lekárom. Takisto tie zdravotné výkony majú byť hradené zo zdravotnej poisťovne a lekár má mať odmenu iba za to, že je to práca nadčas a že je to niečo mimo jeho povinnosti. Samozrejme okrem poskytovateľov, ktorí majú návštevné služby v svojej náplni práce.
Sú aj teda, odzneli námietky, že lekári nebudú ošetrovať v ordinačných hodinách, teda odzneli tu také obavy, ale budú pacientov odsúvať do hodín, do doplnkových ordinačných hodín, aby ich oberali o peniaze. Ja si myslím, že toto sa veľmi ľahko tomuto dá zabrániť kontrolou, pretože tí pacienti nie sú takí hlúpi, aby si to nevšimli, aby to nevideli a aby to nenamietali.
Teraz by som sa vrátila teda, by som chcela citovať niektoré zákony, pretože navrhovaná novela je v rozpore s ďalšími zákonmi. Ja ich odcitujem:
1. "Poskytovateľ nesmie požadovať od poistenca úhradu za zdravotnú starostlivosť, ktorá sa plne uhrádza na základe verejného zdravotného poistenia. Je podľa § 44 zákona 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti."
Ďalej, po druhé. "Poskytovateľ nesmie zneužiť tieseň poistenca podľa § 39 a § 39a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka."
Ďalej. "Poskytovateľ nesmie zneužívať svoje dominantné postavenie § 8 zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže."
Po ďalšie. "Poskytovateľ nesmie vnútiť poistencovi neprijateľné podmienky, ako je napríklad vopred vzdanie sa svojich práv poistenca podľa § 53 a § 54 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a § 3 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa."
Ďalej. "Poskytovateľ musí dodržiavať zásady rovnakého zaobchádzania s poistencami § 3 a § 5 zákona č. 365/2004 Z. z. podľa antidiskriminačného zákona."
Ďalej. "Poskytovateľ nesmie určiť inú cenu zdravotného výkonu, než je cena stanovená zdravotnou poisťovňou podľa § 2 a § 13 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách."
A napokon: "Poisťovňa nemôže vyššiemu územného celku zasielať údaje zo svojho informačného systému a VÚC ich nesmie spracovávať, to je podľa § 13 a 14 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.".
To znamená, že v rozpore s návrhom tohoto zákona je sedem zákonov. Každá dohoda medzi poistencom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti o priamej platbe za zdravotné výkony, ktoré sa plne uhrádzajú na základe zdravotného, verejného zdravotného poistenia, každá takáto dohoda bude neplatná od samého začiatku. A preto tak, ako som žiadala na zasadnutí zdravotného výboru, preto vás, pán minister a všetci predkladatelia, opätovne žiadam, aby ste zvážili, aby ste tento návrh zákona preložili na nasledujúcu parlamentnú schôdzu, aby bol vylepšený, aby bolo do ohľadu zobrané aj pripomienky a pozmeňovacie návrhy opozície práve preto, že tento návrh je veľmi rozsiahly, má obrovský záber a je komplikovaný.
Ďakujem za pozornosť.
1. 12. 2017 11:56:06 - 11:56:33 23. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 707 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grausová, Natália (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
80.
Ďakujem za slovo. Pán poslanec pán kolega Bastrnák, opakovane ste sa pri svojom vystúpení v rozprave ospravedlňovali a vyviňovali, že to nie je váš nápad, tie doplnkové ordinačné hodiny. Tak buďte taký láskavý, poviete nám, čí to teda bol nápad, keď to nebol váš? Ďakujem.
1. 12. 2017 11:26:57 - 11:27:29 23. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 707 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grausová, Natália (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
68.
Ďakujem za slovo. Prejednávame tu síce veľmi dôležitý a vážny zákon, ale dovoľte trošku na odľahčenie.
Milý, zlatý pán poslanec Mihál, vy ste spomínali Kotlebovcov. A vy ste dva, neviem, či dokonca dvakrát alebo či nie aj viackrát ste spomenuli číslo 88. Ja neviem, či by vás nemala začať vyšetrovať NAKA.
1. 12. 2017 10:42:18 - 10:43:28 23. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 707 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grausová, Natália (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
46.
Ďakujem. Pán poslanec Beblavý, zachytila som, dúfam, že som tomu dobre rozumela, niečo aj o objednávaní neplatiacich pacientov v rámci ordinačných hodín. Ja, takto. Či sú to platiaci alebo neplatiaci pacienti, ale v rámci ordinačných hodín je takéto prednostné vyšetrenie, považujem za nemorálne. Pretože je to nemorálne voči tým ľuďom, ktorí si tam odsedia povedzme tú hodinu, dve hodiny a čakajú v čakárni. Podľa, v rámci ordinačných hodín má mať prednostné právo jedine ťažký akútny prípad, ťažký akútny pacient, ale nie niekto objednaný na určitú hodinu, aby predbehol tých ostatných. Pokiaľ nemá lekár trebárs systém lístkov, objednávanie na lístočky na všetkých pacientov, časenky. Ďakujem.
30. 11. 2017 15:51:53 - 15:56:17 23. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grausová, Natália (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
81.
Pán predsedajúci, pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľujem si predniesť interpeláciu na ministra vnútra Slovenskej republiky Roberta Kaliňáka.
Vážený pán minister vnútra, podľa informácií z médií policajná jednotka pred niekoľkými dňami v žilinskej mestskej časti Budatín na Námestí hrdinov zadržala dve nákladné vozidlá s tureckými štátnymi poznávacími značkami, ktoré v zaplombovaných prívesoch prevážali 78 migrantov, mužov, žien a detí irackej, iránskej a sýrskej národnosti. Zistilo sa, že cudzinci boli naložení v Rumunsku a ich cesta viedla cez Maďarsko a Slovensko do Nemecka. Podľa výpovedí vodičov mali sľúbenú odmenu vo výške 500 eur za každého migranta.
Rakúsky minister vnútra Wolfgang Sobotka už v auguste tohto roku oznámil posilnenie kontrol na hraniciach s Maďarskom, Slovinskom, Slovenskom a Talianskom, pretože Rakúsko zaznamenalo vyššie počty ilegálnych prechodov migrantov. Pokračovať budú taktiež kontroly na rakúsko-nemeckých hraniciach. Podľa jeho slov musí Rakúsko strážiť svoje hranice. Prioritou je síce predovšetkým ochrana vonkajších hraníc Európskej únie, ale táto ochrana teraz nefunguje tak, ako by mala. Vzhľadom na to, že utečenecká kríza ani zďaleka nekončí, bude Rakúsko pokračovať v ochrane svojich hraníc, aby bola zabezpečená vnútorná bezpečnosť štátu a jeho občanov.
Tak isto začiatkom augusta tohto roku rakúsky minister obrany Hans Peter Doskocil oznámil, že armáda presunula štyri obrnené vozidlá k Brennerskému priesmyku, ktorý spája Rakúsko s Talianskom. Obaja títo ministri na tlačovej konferencii uviedli, že takto reagujú na zvýšený počet prichádzajúcich migrantov, ktorých sa pašeráci snažia previesť stále častejšie na sever Európy práve cez územie Slovenska, Slovenskej republiky.
Tieto správy znepokojujú mnohých občanov Slovenskej republiky, ktorí sa obávajú o bezpečnosť nášho štátu, jeho obyvateľov.
Preto sa vás, pán minister vnútra Slovenskej republiky, pýtam: Po prvé, aké opatrenia v tejto súvislosti zaviedla na rakúsko-slovenských hraniciach polícia Slovenskej republiky, armáda alebo prípadne SIS?
Po druhé, aké opatrenia prijalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, aby zabránilo pašerákom prepravovať v nákladných vozidlách cez územie Slovenskej republiky nelegálnych migrantov do západnej a severnej Európy?
Po tretie, kontroluje polícia nielen vozidlá, ale aj obsah prívesov zaplombovaných nákladných vozidiel na všetkých hraničných prechodoch?
Po ďalšie, koľko takých nákladných vozidiel plných migrantov už za posledné mesiace cez územie Slovenskej republiky prešlo? Boli medzi nimi aj bývalí bojovníci ISIS, prípadne iných teroristických skupín bojujúcich na Blízkom východe?
A napokon, posilnila Slovenská republika podľa vzoru Rakúska, kontroly na všetkých hraničných prechodoch?
Ďakujem.
30. 11. 2017 11:56:10 - 11:56:41 23. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 757 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grausová, Natália (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
104.
Ďakujem za slovo. Pán kolega, Miňo, veľmi dobre si to povedal, ďakujem ti. Chcem len trošku poopraviť ten výraz, že stanete sa nebezpečným extrémistom. Nie, nestaneme sa extrémistom, označia vás za extrémistu, vy sa nestanete, vy nebudete extrémista, ale budete označený za extrémistu tak, ako sa to začína už teraz. Ďakujem.
29. 11. 2017 17:37:53 - 17:38:33 23. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 705 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grausová, Natália (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
64.
Ďakujem za slovo.
Pani poslankyňa Cigániková, ja by som sa dotkla toho, tej vety, že štát nie je dobrý vlastník. Viete, v prvom rade by sme sa mali snažiť, aby ten štát dobrým vlastníkom a hospodárom bol. Od toho sme tu, aby sme na to dbali a aby sme robili také zákony, aby štát bol tým dobrým vlastníkom. Štát má byť dobrý vlastník a štát môže byť aj dobrým vlastníkom.
Vďaka.
18. 10. 2017 16:42:04 - 16:43:22 22. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 735 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grausová, Natália (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
66.
Pán minister, spomínali ste tu dve skupiny poslancov. Jedna skupina, prvá skupina, ktorá nechcela vôbec, aby Vodné dielo Gabčíkovo vzniklo, ktorá proti tomu bojovala všetkými možnými prostriedkami. Druhá skupina, ktorá nechcela, aby patrilo Slovenskej republike, ale radšej komukoľvek, len nie Slovenskej republike.
A ja vás chcem, pripomenúť vám chcem, že je tu ešte aj tretia skupina, a to je tá skupina, ktorá odjakživa chcela, hneď chcela, aby bolo Vodné dielo Gabčíkovo, aby bolo, aby bolo uvedené do prevádzky, a ktorá chcela a aj chce, aby toto vodné dielo patrilo Slovenskej republike. A dokonca nielen to, ale že bola táto skupina poslancov, že sú tu aj takí poslanci, ktorí boli proti akejkoľvek privatizácii strategických podnikov. Pretože privatizácia strategických podnikov Slovenskej republiky bola zločinom proti Slovenskej republike a proti občanom Slovenskej republiky.
Vďaka.
13. 10. 2017 10:06:35 - 10:07:05 21. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 685 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grausová, Natália (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
60.
Občianka Nicholsonová, kde beriete to, to oprávnenie deliť ľudí v tomto parlamente na nejakých slušných a neslušných a označovať niekoho za slušného? V prvom rade k tej slušnosti by ste sa mali učiť vy, pretože vám naozaj chýba. Je to vrchol arogancie a neslušnosti od vás.
12. 10. 2017 17:45:54 - 17:50:54 21. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 722 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grausová, Natália (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
167.
Vážený pán predseda, vážená pani predkladateľka, vážený pán spravodajca, vážený, vážené kolegyne, kolegovia, v prvom rade dovoľte, aby som sa poďakovala pani predkladateľke, resp. predkladateľom za tento veľmi dobre vypracovaný návrh zákona, a v každom prípade s ním budem, ja tento návrh určite podporím.
Chcela by som ešte predtým na úvod mojej rozpravy sa vrátiť o niekoľko rokov dozadu. Nedá mi nepripomínať, nepripomenúť jednu masovú hystériu v médiách na Slovensku a aj v niektorých tzv. ľudskoprávnych mimovládkach, už si nespomínam ktorých, keď jedna slušná a čestná aktivistka, bojovníčka za práva, ľudské práva a za život Jana Tutková, vystavila obrazy a bilbordy s obrazmi zavraždených, teda s obrazmi detí zavraždených pri umelých potratoch. Túto pani, tieto médiá ju takmer išli takmer zlynčovať a napokon musela tieto ilustrácie odstrániť. Takže to len k tomu, že je mi ľúto, že pri tejto výstave Body the Exhibition, že médiá akosi mlčia na rozdiel od tých, niekoľko od tej doby, niekoľko rokov dozadu, týkajúcej sa billboardov pani Tutkovej. Tak ja len toto chcem povedať, že je mi to naozaj ľúto, že aj v tomto mali tiež médiá pozdvihnúť svoj hlas.
No ale poďme k tejto, k tomuto návrhu zákona. Opakujem, že si veľmi vážim, že ho predkladá pani predkladateľka, predkladá. Spomínaná, na spomínanej výstave Body the Exhibition sa prezentuje zmrzačený obraz ľudského tela a navyše sa toto ponúka školopovinným deťom a mladistvým. Ide tu úplne jednoznačne o bezohľadnú komerčnú aktivitu, čiže o získanie nekalého finančného prospechu zneužitím mŕtveho ľudského tela alebo jeho častí. Prezentácia mŕtveho, obnaženého, úmyselne zohaveného, zbaveného kože a neprirodzene fixovaného ľudského tela ponúkaná za nemalé vstupné hrubým spôsobom porušuje ľudskú dôstojnosť, porušuje základné ľudské práva a je v príkrom rozpore s fundamentálnymi etickými princípmi a normami, ktoré zdieľa medzinárodné spoločenstvo národov a ktoré sú vyjadrené vo všeobecne rešpektovaných nástrojoch a štandardoch medzinárodného práva a etiky. Jedná sa o hanobenie mŕtvych.
A dovoľte, aby som povedala, toto je môj subjektívny názor, keby aj, aj v takom, dokonca aj v takom prípade, keby dotyčný za svojho života a pri plnom vedomí dal súhlas na takého vystavovanie svojho tela, aj v takom prípade to budem pokladať za brutálne, vysoko neetické a nemorálne. Myslím si, že nielen v kresťanskom náboženstve, ale vo väčšine náboženstiev vo svete si všetky, väčšina náboženstiev a vyznaní si váži svojich mŕtvych a s úctou ich pochováva. Čiže nie je to len preto, že sme kresťania, ale takisto aj iné kultúry a iné náboženstvá si svojich mŕtvych ctia a prejavujú im úctu.
Takže ešte by som sa chcela pripomenúť, prihovoriť tým, ktorí tu nie sú, hlavne pánom poslancom a poslankyniam z koalície, skúste si predstaviť, že by vaša mamička, otecko alebo dieťa dal súhlas, za svojho života súhlas k takémuto vystaveniu svojho mŕtveho tela, a chodili by sa naň pozerať zvedavci. Ako by vám to padlo? Myslite na to, keď budete hlasovať za tento, o tomto zákone.
Ďakujem.
12. 10. 2017 15:43:56 - 15:44:30 21. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 727 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grausová, Natália (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
88.
Agent Dostál nie je síce hoden, aby som vôbec na neho reagovala, pretože, ale chcem povedať, že on má naozaj iné, akési iné myslenie, zvláštne a zrejme aj iné názory a na tzv. humanitárne bombardovanie a tak ďalej, humanitárne bombardovanie Juhoslávie a všetky humanitárne vojnové akcie, vojenské, nespravodlivé, ktoré NATO za celú svoju existenciu prevádzalo.
Ďakujem.
12. 10. 2017 15:42:08 - 15:42:41 21. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 727 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grausová, Natália (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
84.
Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážený pán spravodajca, ja chcem len toľko povedať, že som presvedčená o tom, že Severoatlantická aliancia, NATO, je zločinecká organizácia a že Slovenská republika a jej teda orgány, Slovenská republika by mala robiť všetko preto, aby sme z NATO vystúpili.
Ďakujem vám za pozornosť.
11. 10. 2017 14:08:20 - 14:09:23 21. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 701 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grausová, Natália (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
6.
Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, vážený pán spravodajca, ja sa chcem spýtať, v osobitnej časti B, tam je § k, § 2, tam sa spomínajú teda ako tie prípravky veterinárne, technické pomôcky, ako aj implantovateľné veterinárne technické pomôcky. Tak ja sa chcem trošku bližšie, keby ste vysvetlili, resp. či ešte bude to aj teda v tom nasledujúcom zákone, ktorý bude, alebo toto sú vlastne, toto je len technické pomenovanie týchto vecí, že či v podstate sa budete viacej zaoberať tým čipovaním zvierat v ďalšom zákone, ktorý predkladáte.
Ďakujem. 
11. 10. 2017 11:48:09 - 11:49:24 21. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 730 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grausová, Natália (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
79.
Ďakujem. V prvom rade, pán Budaj, je neetické robiť reklamu nejakému filmu. Keby to bolo v televízii, tak by ste dostali za to mastnú pokutu.
Hovoríte tu, spomínali ste personálne krágľovanie. Spomínali ste rôzne -izmy, mečiarizmy a ja neviem čo, tak podľa mňa personálne krágľovanie sa deje práve teraz, v tejto dobe, keď sú ľudia prenasledovaní za to, že povedia pravdu, keď sú prenasledovaní za vyslovenie svojho názoru, na ktorý majú podľa Ústavy Slovenskej republiky právo, keď naši, keď sú prenasledovaní tí historici, ktorí hovoria, si dovolia hovoriť pravdu a ktorí nie sú poplatní režimu ako tí ostatní. Keď ľudia nekradnú, neklamú, hovoria pravdu a snažia sa o dobro pre Slovenskú republiku a dovolia si byť heterosexuálni, tak sú nálepkovaní rôznymi nálepkami ako extrémisti, fašisti a tak ďalej. Čiže krágľovanie sa deje práve teraz.
Ďakujem.
10. 10. 2017 15:44:22 - 15:45:12 21. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 630 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grausová, Natália (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
98.
Áno. Ďakujem pekne.
Áno, ja súhlasím s tebou, pán predseda Zelník, že je to dobré, že teda ešte je tam ten vyšší územný celok. Len si myslím, že teda keď mu, povedzme tomu zriaďovateľovi, resp. poskytovateľovi, ktorý má pod palcom tú pohotovostnú službu, keď mu niekto dostane infarkt, je jeho psou povinnosťou, on musí nájsť tých lekárov. Nemôžu mu všetci ten infarkt dostať. Čiže vlastne, samozrejme, že tá VÚC. Len mne sa to zdá príliš zjednodušené, to jednoducho on musí urobiť všetko pre to, aby toho náhradného lekára zohnal a nie to jednoducho dať na ten samosprávny.
Ďakujem.

Deň v parlamente

<- ->