Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
25. 2. 2020 15:45:40 - 15:48:13 58. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grausová, Natália (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
71.
Vážený pán predseda slovenského parlamentu, kolegyne, kolegovia, alebo kolegovia, kolegyne, ja už neviem teraz, lebo za chvíľočku to bude trestné, keď to nejakým spôsobom povie človek ináč. Ja neviem, kde ste prišli k mojim rasistickým výrazom, liberasti a ultraliberáli, pretože ja som nepoužila žiaden rasistický výraz. A ak je podľa vás slovo "beloch" prejavom rasizmu, tak potom už neviem, kde sme, v akom, kde sme, kde sa nachádzame, v akom boľševickom; vy ste jednoducho potomkovia boľševikov. V akých pomeroch sa to nachádzame, keď už povedať slovo "beloch" a "protibelošský rasizmus", keď už toto je vyjadrenie rasizmu, prejavu rasizmu z mojej strany. Tomuto ja naozaj nerozumiem, ako rozmýšľate, kde ste, či ste tak hlúpi, či ste takí fanatici alebo či ste tak dobre za to platení a plní nenávisti.
A preto vám chcem znova zopakovať, že vy ultraliberáli, vy ste tí skutoční fašisti. Vy ste tí skutoční rasisti, vy ste extrémisti, vy hanobíte národy, hanobíte Slovákov, hanobíte Rusov, hanobíte slovanské národy. Vy ste tí hanobitelia národov. Vy umlčiavate pravdu, keď vám nesedí do vášho krámu, keď sa nezhoduje s vašimi chorými myšlienkami a názormi. Vy ultraliberáli, vy ste tí, ktorí šírite nenávisť, hlavne na Slovensku, a ktorí vnášate rozbroje do našej spoločnosti. Vy ste schopní vyvolať aj občiansku vojnu, keď vám to bude, keď vám to príde vhod, vy ste schopní vyvolať na Slovensku aj majdan, keď sa vám bude, keď vám to bude hrať do karát. Vy ultraliberáli pracujete na rozložení rodín, národov a v konečnom dôsledku aj na zničení civilizácie a budovaní anticivilizácie k súčasnej civilizácii, doteraz ktorá bola. A vy ultraliberáli svojimi perverznými náukami przníte deti, okrádate ich o detstvo a nevinnosť a vy v svojej podstate ničíte ľudské duše.
Ďakujem. (Potlesk.)
25. 2. 2020 15:39:08 - 15:39:47 58. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grausová, Natália (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
63.
Ďakujem. Protislovenský zahraničný agent Dostál, platený od zahraničných oligarchov, vy ste ma spomínali chybne, ste ma citovali, pretože ja som povedala, že Istanbulský dohovor je produktom neomarxistickej ideológie, ktorá ovládla tzv. vyspelé multikultúrne, liberálne demokracie Západu. Táto liberálna demokracia Západu prechádza teraz do fašistickej totality, ktorej ste aj vy prívržencom.
25. 2. 2020 15:17:50 - 15:18:12 58. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grausová, Natália (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
55.
Môžem? Mám slovo? Ďakujem ti, Stanko, za tvoju veľmi, veľmi dobrú, múdru rozpravu, kde si to veľmi pekne, názorne vysvetlil, že to musí pochopiť aj naozaj hlupák, ktorý, možnože sa nejakí nachádzajú v tomto parlamente.
25. 2. 2020 15:03:45 - 15:04:13 58. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grausová, Natália (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
43.
Komediant, zahraničný agent platený zahraničnými oligarchami Osuský. Vy máte takú morálnu úroveň takého, morálnu úroveň suterénu. A preto nebudem ja odpovedať na to, ale vyprosujem si, aby ste si o mňa obtierali svoje špinavé ústa.
25. 2. 2020 14:17:05 - 14:18:47 58. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grausová, Natália (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
15.
Ďakujem.
Pani poslankyňa Petrík, kde beriete tú istotu, že podpísaním Istanbulského dohovoru sa zabráni násiliu na ženách? Stačí predsa dodržiavať zákony, ktoré už v legislatíve máme. Ak vám tak leží na srdci ochrana žien pred násilím, vrele vám a vám podobným odporúčam ísť do moslimských krajín a do Afriky a tam budete oveľa užitočnejší ako tu. Nepochybujem, že tamojšie ženy veľmi ocenia vašu snahu.
Cecilia Malmströmová, komisárka Európskej únie, sa vyjadrila: "Európania sú rasisti, už sa teším na deň, keď budú Európania v menšine, až potom budeme slobodní a bez predsudkov." Takéto a mnohé podobné výroky prichádzajúce z Európskej únie, tie sú tým skutočným rasizmom. Vy ultraliberáli ste, vy ste tí skutočne fašisti, rasisti, extrémisti a hanobitelia národov, umlčiavajúci pravdu, vy ultraliberáli šírite nenávisť a vnášate rozpory do spoločnosti. Vy ultraliberáli pracujete na rozložení rodín, národov a v konečnom dôsledku aj na zničení civilizácie. Svojimi perverznými náukami przníte deti, okrádate ich o detstvo a nevinnosť a tým aj o ich dušu.
25. 2. 2020 11:41:46 - 11:43:38 58. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grausová, Natália (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
78.
Možno som sa pomýlila, opravujem sa, že chcela som povedať, že pohlavné rozdiely sú vrodené. Rodové rozdiely nie sú vrodené, teda to je, to je kam, to je klamstvo. Ďalej by som chcela povedať, že vychádzala som, čo som nestihla povedať v rozprave, vychádzala som z diel, z vedeckých prác a z kníh publicistu, známeho publicistu a spisovateľa Ľubomíra Fen, Fen, Pavla Fendeka, na ktorého sa odvolávam, a zo zahraničia Benjamína Kurasa, Čecha židovského pôvodu, čiže to je autor zo zahraničia, na ktorého sa odvolávam a z ktorého prác som čerpala.
A chcem povedať všetkým týmto vám liberastom, ultraliberálom a liberálfašistom, že vy protislovenskí, vy ste zvrhlí, protifašistickí a rasistickí! Vy ste rasisti. Vy ste extrémisti. A vy tu zastávate stoku a morálny suterén tu predstavujete. Ale nič, niet sa čo diviť, pretože ste platení zahraničnými oligarchami, však, pani poslankyňa Dubačová, Zimenová, Poliačik a Dostál a možno aj Baránik a tak ďalej... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pán poslanec, vy môžte reagovať na tých, ktorí vystúpili.

Grausová, Natália, poslankyňa NR SR
No, Baránik vystúpil... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pán Poliačik nie.

Grausová, Natália, poslankyňa NR SR
Zimenová vystúpila, tak pardon. Ospravedlňujem sa. Dubačová vystúpila. Takže no, ďakujem. Hovorím, že sú morálnou, títo ultraliberáli sú morálnou stokou a morálnym suterénom.
25. 2. 2020 11:13:26 - 11:31:19 58. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grausová, Natália (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
64.
Vážení prítomní, dôvod, prečo odmietam ratifikáciu Istanbulského dohovoru a celý Istanbulský dohovor, je jednoduchý. Dohovor považujem za produkt neomarxistickej ideológie, ktorá ovládla tzv. vyspelé, multikultúrne, liberálne demokracie Západu. Liberálna demokracia Západu, tzv. liberálna demokracia, je v skutočnosti totalitná neomarxistická diktatúra a tyrania menšín. Tyrania menšinami, tak by som povedala. Jej integrálnou súčasťou je rasistická antibelošská a antieurópska ideológia multikulturalizmu, ktorej filozofickým a intelektuálnym základom je kultúrny komunizmus. Tvorí ju zvláštna syntéza nacizmu, marxizmu, orientálnej islamskej despocie a plutokracie finančnej oligarchie novodobej, to znamená novodobej aristokracie.
Multikultúrny, tzv. vyspelý, liberálny Západ reprezentovaný Európskou úniou buduje anticivilizáciu k európskej civilizácii a k jej antickému a kresťanskému kultúrnemu dedičstvu a hodnotám. Európske tzv. hodnoty liberálnej demokracie sú napriek proklamovaným vznešeným ideálom v totálnom protiklade so skutočnými, autentickými európskymi hodnotami a demokraciou. Neomarxizmus, reprezentovaný jeho najdôležitejšou súčasťou multikulturalizmom, sa stal oficiálnou ideológiou Európskej únie, ktorá na jej základe buduje nový kultúrny socializmus. Marxov beztriedny komunizmus nahradili neomarxisti kultúrnym komunizmom, rovnosťou všetkých kultúr, rás a ich príslušníkov. Komunistická ideológia – síce v novej forme – sa tak paradoxne stala základom pokrokovej agendy, tzv. pokrokovej agendy Európskej únie a jej liberálnej demokracie, ktorej prejavy sú práve preto podobné tým, aké mala ľudová demokracia.
Neomarxizmus je stále ponímaný viac-menej ako adaptácia učenia Karola Marxa na súčasné pomery. Bohužiaľ, aj vzdelaní politológovia marxistického zamerania, ktorí sú negatívne naladení na dianie v súčasnej Európskej únii, konštatujú, že agenda multikulturalizmu, genderu, LGBTI, radikálneho feminizmu a tak ďalej nemá s marxizmom nič spoločné, pretože o tom Marx ani Lenin nepísali. Oni sami sa zrejme považujú za neomarxistov, čiže za vylepšených marxistov, čím vlastne zvyšujú zmätok v interpretácii tohoto pojmu.
Marxistické, pardon; neomarxizmus zatiaľ nikoho nezabíja. Zatiaľ. Hoci dnes to už za neho robí jeho spojenec islam, radikálny islam. Zatiaľ len ostrakizuje, osočuje, diskredituje a najnovšie policajne a súdne stíha za odlišné názory alebo zverejňovanie pravdivých, ale nežiaducich informácií, ktoré nazýva hate speech, čiže reč nenávistnú. Marxistické na neomarxizme a politickej korektnosti je predovšetkým to, že si vytvorila nový triedny boj. Keď sa marxistom na Západe belošský proletariát nečakane premenil na ekonomicky prosperujúcu triedu s nezáujmom o čokoľvek revolučné, obrátili sa teda pri, Marcuse, Adorno, Horkheimer z tzv. Frankfurktskej školy v emigrácii na amerických univerzitách, obrátili títo ľudia ideologicky sociálne štruktúry naruby a pretvorili si niekdajší vykorisťovaný proletariát na privilegovanú, rasistickú, xenofóbnu a suprematickú zberbu, čiže vykorisťovateľov. Presne takú, aká bola pre revolučných marxistov buržoázia a statkári alebo pre nacistov Židia. Proti tejto novej vykorisťovateľskej triede si museli vymyslieť nový vykorisťovaný proletariát, k čomu im poslúžili všetky menšiny, nebelošské etniká, homosexuáli, cudzinci, imigranti. Tým vštepili ľavicovú triednu nenávisť ku všetkému belošskému, kresťanskému, a teda pravicovému. Privilegovaním menšín zahájili nenápadný a dlho nespozorovateľný útok na belošskú civilizáciu, maskovaní ľudskými právami, pokrokovým liberalizmom a toleranciou voči všetkým kultúram a zvyklostiam okrem kresťanskej a pôvod európskej. Útočili na všetky zdroje súdržnosti v západnej spoločnosti: na rodinu, náboženstvo, etnicitu a rasu. A všetko, všetko do tej doby ľudsky a spoločensky normálne preklasifikovali na patologické. Kým sa belošská väčšina prebudila k zisteniu, že prichádza o základné práva, už jej vládli nepriatelia, väčšinou regrutovaní z vlastných radov a absurdne tiež z radov bielych žien, feministiek, ktoré sa prezentujú ako vykorisťovaná menšina, hoci ich je, nie sú menšinou, pretože ich je o niekoľko percent viac ako mužov. Zradikalizovaný feminizmus sa tak stal jednou zo zbraní, paradoxne, likvidujúcich tú jedinú civilizáciu, ktorá usiluje o ich rovné práva s mužmi.
Každý, kto nesúhlasí s neomarxistickou ideológiou Európskej únie, najmä s multikulturalizmom podporujúcim masové prisťahovateľstvo, prisťahovalectvo; pardon; až inváziu z moslimských krajín Afriky a Ázie, je tzv. pokrokovými, módnejšie tzv. progresívnymi liberálmi nazvaný rasista, xenofób, nacionalista, islamofób, homofób, populista a pravicový extrémista. V súčasnosti sa stále viac presadzuje ideologický výklad práva, čoho dôkazom sú tzv. experti na extrémizmus, šarlatáni, ktorí sú prizývaní k politickým procesom ako svojho času experti na čarodejníctvo. Šarlatánstvo sa v skutočnosti stáva v súčasnosti vedou, západné univerzity a ich nihilistickí profesori produkujú dobre platených tzv. expertov na genderovú, rodovú problematiku, ktorí teraz stihli, títo experti, tzv. experti vymyslieť približne 70 pohlaví, 70 rodov.
Ďalej, klimatický alarmizmus, islamizmus a radikálny nácifeminizmus reprezentovaný hnutím Me Too nadobúdajú už viac ako obludné rozmery. Pokiaľ sa zbavíme optiky politickej korektnosti, respektíve zbabelosti na vznešené, pokrokové, progresívne ideály liberálov a ultraliberálov, uvidíme reálny svet dekadencie, nihilizmu, neslýchaného barbarstva a deviácie, smerujúceho až ku kanibalizmu, v ktorom Európan nemá šancu prežiť, stáva sa len jatočným dobytkom pre vyvolené elity. Sloboda, demokracia, ľudské práva, pokrok, všetky vznešené ideály, ktorými sa oháňajú liberáli, sú len kamuflážou ich zvrátených zámerov. Z uvedeného vyplýva, že nech liberáli presadzujú čokoľvek, vždy je to v rozpore so záujmom Európanov a európskej spoločnosti.
Kardinálnou témou je rasizmus. Pokiaľ chcú liberáli kohokoľvek spoločensky a politicky znemožniť, padne obvinenie z rasizmu a extrémizmu, pričom obvinený musí dokazovať svoju nevinu, pretože v týchto prípadoch platí princíp prezumpcie viny. Tento princíp definuje charakter antirasizmu, ktorý nie je nič iné ako analógia antisemitizmu adresovaná výlučne bielym ľuďom. Inak povedané, antisemitizmus je protižidovský rasizmus a antirasizmus, tzv. antirasizmus, je protibelošský rasizmus. Vieme, kam viedol antisemitizmus nacistov a čo spôsobil. Vieme preto aj to, kam vedie a bude viesť antirasizmus liberálov a čo spôsobujú a čo ešte spôsobia.
Každý, kto podporuje multikulturalizmus a jeho ideológiu kultúrneho, rasového a genderkomunizmu, masovú imigráciu, prerozdeľovanie migrantov a tzv. ľudskoprávnu agendu týkajúcu sa len menšín, každý môže byť obvinený z organizovania genocídy skupiny, národa, obyvateľov, v tomto prípade bielych ľudí z náboženských, ideologických, politických a mocenských dôvodov. V princípe preto nie je žiaden rozdiel medzi zámerom nacistov vyhubiť Židov a ostatné menejcenné rasy, napríklad Slovanov v záujme árijskej rasy a medzi, a zámerom multikulturalistov vyhubiť bielu rasu v záujme iných rás a kultúr. Multikulturalizmus preto nie je zlučiteľný so slobodou, demokraciou a rovnosťou občanov pred zákonom.
To isté platí aj o liberálnej demokracii Západu, lebo je založená práve na tomto ideologickom základe. Pokiaľ vieme, že multikulturalizmus je kultúrny komunizmus a antirasizmus je rasový komunizmus, vieme dokázať, že kultúry, civilizácie aj rasy nie sú rovné, ako aj to, že sú, sú merateľné. Jediná rovnosť, ktorú možno v tomto kontexte reálne aplikovať, je rovnosť občanov pred zákonom.
Práve nerešpektovanie reality z ideologických dôvodov je príčinou, že sú všetky doterajšie snahy integrovať migrantov a Rómov a iných teda neprispôsobivých menšín do spoločnosti neúspešné, čo je pripisované rasizmu bielych ľudí a nie ich kultúrno-rasovej výbave. Multikulturalizmus je preto ideológia založená na komunistickej utópii, ktorá je založená na totálne chorobných základoch. Otvorenie rasovej problematiky v tomto duchu a v celonárodnom rozmere by spôsobilo zemetrasenie v celej Európe a šok pre multikultúrnych liberálov pražskej a bratislavskej kaviarne, hrdiacich sa ich morálnymi výšinami.
Pokiaľ aplikujeme uvedenú optiku na Istanbulský dohovor, tak z neho vyplýva, že na jednej strane sú multi... (ruch v sále); prosím, aby nevyrušoval... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, ale má pravdu v tom, že to sú rasistické, ale má pravdu.

Grausová, Natália, poslankyňa NR SR
Nemá pravdu.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Keď budete ďalej takto pokračovať, ja vás zastavím, ja vás zastavím.

Grausová, Natália, poslankyňa NR SR
No, dovoľte, ja budem pokračovať. Pokiaľ aplikujeme uvedenú optiku na Istanbulský dohovor, tak z neho vyplýva, že na jednej strane sú muži ako utláčatelia a na druhej strane sú ženy ako utláčané. Z ideologického hľadiska je možné tento stav vyriešiť len, asi len elimináciou mužov a nie nastoľovaním prirodzenej rovnováhy. Vieme totiž, že nielen muži páchajú násilie na ženách, ale v mnohých prípadoch aj ženy páchajú násilie na mužoch. Vzhľadom na rozdielnu fyzickú konštitúciu mužov a žien je prirodzené, že fyzické násilie na ženách páchajú podstatne viacej muži ako ženy na mužoch. Na riešenie týchto vzťahov však, na riešenie násilia na ženách však máme dostatok vlastných kvalitných zákonov. Preto už z tohto hľadiska je Istanbulský dohovor zby-toč-ný. Jeho ratifikácia aj prijatie Istanbulského dohovoru zbytočné, ale nie je to nebezpečné.
Jeho najväčšie nebezpečenstvo, Istanbulského dohovoru, spočíva v tom, že zahŕňa aj gender agendu, čiže realizáciu gender komunizmu v praxi. Riešiť problematiku vzťahov k sedemdesiatim rôznym genderom, ktorých počet má stále rastúcu tendenciu, je prakticky nemožné. Veď aké zložité je riešenie len, riešiť len vzťahy normálnych mužov a žien, čo sú len dve skupiny. Príklad: Ráno sa muž zobudí ako muž, v priebehu dňa znásilní maloletú, ale večer je z neho nežná žena, ktorá chodí na ženskú toaletu a už ju nemožno súdiť ako muža. Tieto aspekty sú prívržencami Istanbulského dohovoru bagatelizované, veď je v ňom o gender agende len malá, nenápadná zmienka.
Taktiež môžeme očakávať nápor migrantov, ktorí budú o sebe prehlasovať, že sú v svojich krajinách prenasledovaní, ktorí, prenasledovaní kvôli ich genderovej orientácii.
Rozdiel medzi pohlaviami nie je vrodený, je to sociálny konštrukt, tvrdia nám neomarxisti. Z ich ideologického pohľadu majú pravdu, ktorá je však v rozpore s objektívnou realitou, preto ju nevyhnutne treba naprávať. Potrebujú ju naprávať kvótami a pozitívnou diskrimináciou, ktorá je, paradoxne, súčasťou antidiskriminačného zákona, čiže uprednostňovaním. Tak ako Hermann Göring povedal svojmu bratovi, že on rozhoduje o tom, kto je Žid, tak aj neomarxisti rozhodujú o tom a ultraliberáli budú rozhodovať o tom, ktorá diskriminácia a pre koho je dobrá a pre, a zlá; a ktorá je zlá.
Manželstvo je ustanovizeň, ktorej základným cieľom je rodenie detí a ich výchova z dôvodov biologických aj spoločenských. Najlepší predpoklad úspešného plnenia tohto cieľa majú páry mužov a žien, ktoré sa priťahujú a milujú, ľúbia. Všetko ostatné, tzv. pokrokové harašenie patrí minimálne do odpadkového koša, rovnako ako celý Istanbulský dohovor.
A chcem ešte poradiť všetkým ultraliberálom, liberastom a liberálfašistom, keď chcú riešiť násilie na ženách, nech sa páči, choďte do moslimských štátov, vycestujte tam, choďte do Afriky, do afrických štátov a tam, prosím, tam bojujte za práva žien, tam bojujte proti násiliu na ženách, pretože tam, v týchto štátoch, v týchto krajinách žena nemá hodnotu, má menšiu hodnotu ako statok, ako dobytok a muž si môže so ženou robiť, čo chce. Môže ju zbiť, zatvoriť, obmedzovať jej práva, môže ju zabiť. A muž v týchto krajinách môže zneuctiť, môže zdevastovať, sprzniť maloleté dievčatko alebo možno aj chlapčeka, jednoducho môže urobiť neodvratnú skazu na deťoch. A obávam sa, že naši zástancovia, ultraliberáli, zástancovia tohoto dohovoru, že im nejde vôbec o práva žien, ale práve naopak, že im ide o to, aby znemravnili, zdevastovali a v konečnom dôsledku poškodili Slovensko a poškodili celú Európu a postupne ju zničili.
Ďakujem. (Potlesk.)
25. 2. 2020 9:51:12 - 9:51:19 58. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grausová, Natália (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
28.
Ďakujem za slovo. Ultraliberálny neomarxista Dostál, ja sa nečudujem, že tu šírite takú demagógiu a obrovské klamstvá, keďže ste totalitný, fanatický stúpenec neomarxistickej totalitnej, tzv. liberálnej demokracie Európskej únie, ktorá prechádza do fašizmu, ktorá už je rovná fašizmu. Ste, poslanec Dostál, vy ste agent cudzích, protislovenských mocností a ste platený zahraničnými oligarchami, a preto sa nečudujem, že tu takto strašne, neuveriteľne klamete. Toto je neuveriteľná bezočivosť, že vy ako agent cudzích mocností, ako zahraničný agent, ktorý je platený zahraničnými, cudzími, protislovenskými oligarchami, že máte tú nekonečnú bezočivosť takto vystupovať v slovenskom parlamente. S vašimi protislovenskými názormi, s vašimi protislovenskými návrhmi.
21. 2. 2020 13:53:59 - 13:54:47 58. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grausová, Natália (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
53.
Ďakujem, pán kolega Stanko Drobný, veľmi pekne si to povedal. No ja som zhrozená tým prípadom z Veľkej Británie, to je, teraz to počujem, to je niečo katastrofálne, a keď to príde k nám, tak to bude naozaj sodoma, gomora. Naozaj treba Istanbulský dohovor a vôbec gender ideológia je ideológia, je to fana..., terorist..., je to teror zo strany LGBTI ideológie, je to teror zo strany špičiek Európskej únie. A my sa musíme tomuto teroru, my sa musíme brániť, takže naozaj súhlasím s tebou, zastavme zlo z Istanbulu.
Ďakujem.
21. 2. 2020 13:36:09 - 13:37:38 58. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grausová, Natália (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
35.
Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Verešová, naozaj s vami, veľmi s vami súhlasím a hlavne s tým, že takisto žiadam, pridávam sa k vám, jasné zdôvodnenie a jasné znenie návrhu zákona. To je jedna vec. To, čo ste povedali.
Ďalej ale chcela by som sa vás opýtať, spomenuli ste mi vy v jednom našom rozhovore, že ste sa zaoberali a zaoberáte sa aj rómskou problematikou, rómskymi rodinami, a ja sa chcem spýtať, že ako riešite alebo ako ste riešili násilie v rómskych osadách, pretože tam sa evidentne pácha na rómskych dievčatách a ženách násilie. Je známe, že je tam incest. Rodia tam veľmi mladé dievčatá so svojimi súrodence, teda zneužívajú ich súrodenci, rodinní príslušníci, otcovia a ja neviem ujovia a tak ďalej. Čiže mňa by veľmi, veľmi zaujímala aj toto, že či sa vám podarilo v týchto rómskych osadách nejakým spôsobom pomôcť týmto vlastne týraným rómskym dievčatám, pretože naozaj veľmi mladé rodia, možno aj dvanásťročné, trinásťročné a tak ďalej.
Čiže ešte raz, že ako je to s násilím v týchto rómskych osadách a čo ste pre to, čo sa vám podarilo pre to urobiť.
Ďakujem.
18. 2. 2020 13:10:39 - 13:11:08 58. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grausová, Natália (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
2.
Áno, ďakujem za slovo.
Vážený pán predseda parlamentu, ja by som chcela požiadať, aby sa kresťania na tejto poslednej schôdzi parlamentu a celého tohoto obdobia... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Danko, Andrej, predseda NR SR
3.
Prosím procedurálny.

Grausová, Natália, poslankyňa NR SR
4.
Dám. ... obdobia smeli pomodliť modlitbu Otčenáš na záver tejto schôdze, keďže sa tu väčšina poslancov hlási ku kresťanstvu.
Ďakujem. Dodám...
4. 12. 2019 19:15:50 - 19:16:23 53. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1729 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grausová, Natália (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
153.
Ďakujem. Ja musím zareagovať na poslanca Suchánka. Pán Suchánek, klamete... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Nemôžte, nemôžte reagovať na pána poslanca.

Grausová, Natália, poslankyňa NR SR
Ja musím, pretože ma očiernil. Prepáčte, ja si prosím slovo.

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Ale, pani poslankyňa, len platí rokovací poriadok, nemôžte... (Výkriky z pléna.)

Grausová, Natália, poslankyňa NR SR
Ja žiadam o slovo. (Výkriky z pléna.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Ale, pani poslankyňa, naozaj vy musíte...

Grausová, Natália, poslankyňa NR SR
Ja si prosím, tak poprosím pani Petrík, aby mi dovolila povedať, pretože oklamal, mňa tuná obvinil z niečoho, čo sa nestalo. (Výkriky z pléna.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Pani, pani poslankyňa, nepripúšťa to...
Poprosím vás, pani poslankyňa Verešová.

Grausová, Natália, poslankyňa NR SR
Urazil ma, nech sa mi ospravedlní. Povedal, že som bola na... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
4. 12. 2019 18:32:51 - 18:34:43 53. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1729 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grausová, Natália (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
117.
Ďakujem za slovo. Pán kolega Suchánek, rozprával si tu o krvavom spôsobe potratu a máme to podľa teba teda robiť "humánnejšie" a tým sa posunúť do 21. storočia. Viete alebo vieš, Alan, aj zavraždiť dospelého človeka sa dá oveľa humánnejšie, dá sa ho humánne, možno ho uspať najprv nejakým príjemným, opiť ho možno, potom ho možno uspať a potom mu môžeme vraziť, ja neviem, nôž do srdca alebo aby to nebolo krvavé, môžeme ho otráviť a pichnúť mu smrtiacu injekciu. A tým pádom potom už to nebude vražda, keď to bude takzvane humánne? To nás posunie do 21. storočia? Nás má zabíjanie nevinných detí, brutálna vražda a úkladná vražda, pretože to je nevinné, zrušili sme trest smrti a to boli vinní ľudia, tak prečo nevoláte po zavedení trestu smrti humánnym; veď to sa robí humánne, injekciou a jemne. A my sme zrušili trest smrti pre vinných, vrahov a my tu zabíjame nevinné životy detí, ktoré nikomu ešte nič neurobili.
Viete a chcem pripomenúť, jeden velikán svetovej literatúry, Dostojevský povedal, že keď niet Boha, všetko je dovolené. Čiže všetko je dovolené a my sa tu môžeme zabíjať, pretože všetka, celá naša civilizácia pochádza z Desatora Božích prikázaní a z kresťanstva. Kresťanstvo je pilierom civilizácie, to znamená, že keď nie, tak potom my sa tu môžme vraždiť navzájom, zabíjať medzi sebou a nič sa nestane.
3. 12. 2019 16:17:22 - 16:18:27 53. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1729 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grausová, Natália (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
56.
Ďakujem pekne. S týmto návrhom a s týmto pozmeňovacím návrhom pani predkladateľky môžem len súhlasiť, len mi je ľúto, a to veľmi ľúto, že používate ten eufemizmus v podstate umelé prerušenie, tzv. umelé prerušenie tehotenstva alebo interrupcia, pretože tento, to je termín úmyselne zavádzajúci a úmyselne mätúci.
Ak veríte, že počaté dieťa je človekom od počiatku, tak, že je to plod, že je to ľudská bytosť, ktorá sa, je vo vývoji, ktorá sa vyvíja, tak v takomto prípade človek nemôže jednoducho použiť výraz ani interrupcia, ani prerušenie tehotenstva, dokonca aj ukončenie tehotenstva je zahmlievanie, pretože je to buď zabitie plodu, alebo embrya, alebo svojho plodu, a keď nie zabitie, tak teda aspoň potrat. Nech je to trošku jasnejšie, pretože všetko okrem týchto dvoch výrazov je ťažké zavádzanie.
Ďakujem.
28. 11. 2019 16:50:33 - 16:51:19 53. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1734 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grausová, Natália (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
108.
Ďakujem za slovo. Vážení prítomní, ja by som chcela k mladej kolegynke Cigánikovej, že ja som si ten jej návrh preštudovala, ktorý pôvodne plánovala podať, a bola som rozhodnutá, že to podporím a že zaň zahlasujem. Žiaľ, vzhľadom na to, že to podala takouto formou, ako to podala, a ešte k tomu, keby aspoň v zdravotníckom zákone, ale do takéhoto zákona, tak, žiaľ, musím povedať, že napriek tomu, že sa mi páčil ten jej návrh pôvodný, napriek tomu to nemôžem podporiť. Ďakujem.
28. 11. 2019 16:07:08 - 16:09:06 53. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1726 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grausová, Natália (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
80.
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Zelník už vlastne povedal, čo som chcela povedať, ale ja to zopakujem. Je to dobrý návrh, pretože v dnešnej dobe sme svedkami agresívnej a nátlakovej propagandy LGBTI. Agresívnych, nátlakových pochodoch, tzv. PRIDE pochodov a v Prahe boli, vyslovene na poslednom aj predposlednom pochode boli aj pedofili, ktorí sa dožadujú svojich práv, svojich tzv. ľudských práv, svojich práv na tzv. lásku. A čiže je treba toto sprísniť a na toto, aby sme naozaj predišli budúcemu nejakému uzákoneniu, že, že pedofili majú právo na praktizovanie tzv. nejakej lásky k malým deťom, k zneužívaniu detí. A okrem toho šialený a zvrhlý, deviantný Kinsey v Spojených štátoch presadzuje klamlivo na svojich podvodníckych výskumoch, kde klame a kde teda urobil podvody na týchto svojich výskumoch a je to dokázané, tak ten presadzuje, že dokonca nemluvňatá majú právo na sexuálne nejaké, svoje nejaké sexuálne pôžitky a že ich treba k tomu viesť a nejakým spôsobom sa ich dotýkať tak, aby toto mohli zažiť. Čiže toto je strašne vážna vec. Pretože tak ako sme kedysi nikdy nemysleli, že dôjde, je to to tzv. Overtonove okno, postupnou, teda pochodom inštitúciami a postupnou debatou o tomto pripraviť ľudí na to, aby sa nejakým spôsobom s tým zmierili. Takže ja si myslím, že to je dobrý návrh a určite ho podporím. Ďakujem.
28. 11. 2019 10:37:33 - 10:38:43 53. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1814 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grausová, Natália (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
50.
Ďakujem. Poslanec Poliačik, nová totalita vašej liberálnej takzvanej demokracie určite nevedie k civilizácii, ale práve naopak, smeruje k deštrukcii civilizácie a k zániku civilizácie. Tak aby bolo jasné, aby sme si vyjasnili pojmy.
Ďalej, po druhé, mňa zaujíma výsledok, teda výsledok Najvyššieho súdu. Rozhodnutie Najvyššieho súdu vyznelo, že Ľudová strana Naše Slovensko nie je fašistická. Takže vyprosím si vaše klamstvá o takýchto veciach. Ale nie je to div, pretože vy boľševici a neomarxisti, vy, pohrobok boľševikov, vy neviete nič iné ako ľudí, ktorí nesúhlasia s vašimi chorými a šialenými predstavami, tak to jedine viete takýchto ľudí nálepkovať a označovať za extrémistov, fašistov a neviem ešte čo. Tak sa, prosím vás pekne, ja neviem, choďte sa liečiť, alebo sa pozrite na seba do zrkadla.
28. 11. 2019 10:14:03 - 10:14:50 53. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1814 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grausová, Natália (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
36.
Ďakujem. Stanko, ja ti ďakujem za tvoj vysoko kultivovaný prejav a, v ktorom hovoríš naozaj pravdu, a chcela by som k tomu ešte pripomenúť, že ten Istanbulský dohovor my nemôžme pripomienkovať, Slovenská republika. To znamená, že nemôžme, my ho len môžme prijať. A to znamená, že nemôžeme vylúčiť, čo nám nevyhovuje. Tento dohovor nebol prerokovaný, diskutovaný v parlamentoch. Čiže vlastne tam je veľká chyba, ja si myslím, že aj toto je jeden z dôvodov, pre ktorý v žiadnom prípade nemôžeme Istanbulský dohovor prijať. Ďakujem.
28. 11. 2019 9:21:51 - 9:23:52 53. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1814 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grausová, Natália (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
6.
Áno, ďakujem. No, pani poslankyňa Zimenová, okrem toho, že ste si pomýlili dnešnú tému, že ste hovorili úplne na inú tému, ja vám chcem poďakovať za váš príspevok. Ďakujem vám za to, že ste urobili prvej Slovenskej republike takú peknú reklamu, že ste upozornili na to, ako sa táto prvá Slovenská republika starala o svojich občanov, aké dávala benefity a ako naozaj sa tu žilo pomerne ľuďom oveľa lepšie, ako pozdvihli úroveň slovenského človeka. Takže naozaj to si cením, že ste to takto zhrnuli, a že takto chválite prvú Slovenskú republiku. Áno, to je teda pozitívum tejto vašej debaty, teda tohoto vášho príspevku.
Čo ale mi je ľúto, že máte hrubú neznalosť histórie. To je už až trestuhodné, to je jednoducho nepochopiteľná neznalosť histórie. A okrem toho nielenže teda histórie Slovenskej republiky, ale aj terajšej, neznalosť vôbec literatúry a tak ďalej, pretože Juraj, je jeden spisovateľ, možno ste o ňom aj počuli, volá sa Juraj Drábik, ktorý sa zaoberá fašizmom, napísal o tom knihu a tam jasne sa vyjadruje, že prvá Slovenská republika nebola fašistická a pán prezident Tiso nebol fašista. To hovorí človek, ktorý nie je nám naklonený, ktorý je na opačnom teda brehu, ako je, povedzme, Ľudová strana Naše Slovensko. Čiže jemu sa nedá vyčítať nejaké zaujatie.
A okrem toho ako pravá boľševička sa tu zastávate tejto rodovej ideológie, pretože v Sovietskom zväze prvýkrát zaviedli potraty okolo roku ´20, ´21, to bol Lenin a jeho teda čeliadka, jeho banda a títo boľševici prví zaviedli v novodobej histórii potrat... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
25. 10. 2019 10:08:18 - 10:08:59 51. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1715 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grausová, Natália (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
24.
Ďakujem za slovo. V podstate pán poslanec Krajčí už povedal vlastne to, čo som chcela povedať.
Ďakujem pani ministerke za tento zákon, ale hlavne pani Verešovej, pani poslankyni Verešovej, ktorá teda myslela, a za jej pozmeňujúci návrh, ktorý myslí aj na deti, ktoré boli, teda plody, ktoré boli umelo potratené, umelo potratené deti, aby sa aj týmto dala nejaká dôstojnosť a úcta.
Čiže, pani poslankyňa Verešová, určite podporíme aj váš pozmeňujúci návrh ako celý zákon. A ešte raz vám ďakujem za váš pozmeňujúci návrh.
Ďakujem.

Deň v parlamente

<- ->