Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
26. 3. 2018 17:49:54 - 17:50:20 30. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 913 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
75.
Pani poslankyňa Blahová. A pripraví sa pani poslankyňa Kaščáková.
26. 3. 2018 17:48:03 - 17:49:54 30. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 913 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
73.
Pani poslankyňa Zimenová.
26. 3. 2018 17:47:14 - 17:48:03 30. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 913 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
71.
Pán poslanec Gröhling.
26. 3. 2018 17:38:44 - 17:38:44 30. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 913 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
69.
Na vystúpenie pani poslankyne dve faktické. Uzatváram možnosť prihlásenia.
Pán poslanec Mizík.
26. 3. 2018 17:29:21 - 17:31:42 30. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 913 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
67.
Ďakujem. Bez reakcie pani poslankyne.
Prihlásená je pani poslankyňa Zimenová. Pripraví sa pani poslankyňa Blahová.
26. 3. 2018 17:23:46 - 17:23:46 30. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 913 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
65.
Na vystúpenie pani poslankyne jedna faktická. Uzatváram možnosť prihlásenia.
Pani poslankyňa Zemanová.
26. 3. 2018 14:24:16 - 14:24:36 30. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 913 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej - predseda NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
14.
Ďakujem. Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 85 poslancov, za 70, proti 6, zdržalo sa 7, nehlasovali 2.
Konštatujem, že sme uvedený návrh schválili.
Vyhlasujem do 14.30 hod. krátku prestávku a pokračujeme v rozprave, pán poslanec Krajčí, prihlásená pani poslankyňa Shahzad.

(Krátka prestávka.)

(Po prestávke.)
26. 3. 2018 14:22:49 - 14:24:15 30. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 913 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej - predseda NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
12.
Ďakujem. Prosím, prezentujme sa a hlasujeme o poslaneckom návrhu pána poslanca Galka, tak ako bol prednesený.
(Hlasovanie.) Prítomných 110, za 36, proti 20, zdržalo sa 54.
Konštatujem, že sme uvedený návrh pána poslanca neschválili.
Druhý je s procedurálnym návrhom prihlásený pán poslanec Blanár, prosím, nech sa páči.
26. 3. 2018 14:09:22 - 14:22:49 30. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej - predseda NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
10.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, poprosím o kľud v rokovacej sále. Dovoľte mi, aby som vás v krátkosti informoval o výsledku poslaneckého grémia.
Predmetom poslaneckého grémia bol priebeh súčasnej schôdze, chcel by som povedať, že bolo ocenené slušné správanie, vzájomná úcta poslancov a súčasne bola debata, ktorá bude asi predmetom aj procedurálneho návrhu, o tom, že táto schôdza bude pokračovať do prejednania celého programu a tohto bodu, ktorý máme. To znamená dôvera vláde, Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky.
V druhej časti sme sa bavili o bezpečnostných otázkach súvisiacich s avizovanými verejnými podujatiami v blízkosti Národnej rady. O detailoch vás budú informovať predsedovia poslaneckých klubov.
Sú tu dva procedurálne návrhy. Prvý procedurálny návrh – pán poslanec Galko.
26. 3. 2018 12:03:25 - 12:04:02 30. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 913 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
73.
Ďakujem.
Prerušujem schôdzu, pokračujeme o 13.00 hod. a o druhej je poslanecké grémium.

(Prerušenie rokovania o 12.04 hodine.)

(Pokračovanie rokovania o 13.00 hodine.)
26. 3. 2018 12:02:15 - 12:03:23 30. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 913 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
71.
Ďakujem. Keďže nie je žiadna iná faktická, len reakcia pána poslanca Hegera, ktorý mal aj mimoriadne dlhší čas, nech sa páči.
26. 3. 2018 11:54:11 - 12:02:14 30. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 913 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
69.
Pán poslanec nechce... Ďakujem. S reakciou pán poslanec Klus.
26. 3. 2018 11:39:32 - 11:41:38 30. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 913 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
67.
Pán poslanec Heger, pripraví sa pán poslanec Suchánek.
26. 3. 2018 11:39:14 - 11:39:14 30. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 913 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
65.
Poprosím o kľud. Pán poslanec Klus.
26. 3. 2018 11:38:27 - 11:39:01 30. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 913 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
63.
Pán poslanec Mizík.
26. 3. 2018 11:36:30 - 11:38:26 30. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 913 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
61.
Pani poslankyňa Cséfalvayová.
26. 3. 2018 11:24:17 - 11:36:30 30. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 913 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
59.
Tri faktické. Uzatváram možnosť prihlásenia.
Pán poslanec Číž.
26. 3. 2018 11:20:44 - 11:22:50 30. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 913 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
57.
Pán poslanec Klus, pripraví sa pán poslanec Heger.
26. 3. 2018 11:18:38 - 11:20:44 30. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 913 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
55.
S reakciou na faktické pán poslanec Poliačik.
26. 3. 2018 11:17:10 - 11:18:38 30. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 913 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
53.
Pán poslane Gröhling.

Deň v parlamente

<- ->