Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
21. 6. 2018 11:58:49 - 12:00:56 33. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1028 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
113.
Pani poslankyňa Kuciaňová.
21. 6. 2018 11:55:07 - 11:55:07 33. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1028 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
111.
Ďakujem. Na vystúpenie pani poslankyne dve faktické. Uzatváram možnosť prihlásenia.
Pani poslankyňa Bašistová.
21. 6. 2018 11:47:14 - 11:48:36 33. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1028 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
109.
Ďakujem, pán poslanec. Otváram všeobecnú rozpravu. Do rozpravy som dostal písomne prihlásených: pani poslankyňu Kiššovú za poslanecký klub SaS a súčasne ako rečníci sa prihlásili: pani poslankyňa Petrík a pán poslanec Mihál.
Nech sa páči, pani poslankyňa Kiššová.
21. 6. 2018 11:47:14 - 11:48:08 33. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1028 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
107.
Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre sociálne veci, poslancovi Erikovi Tomášovi.
Nech sa páči.
Súčasne pozdravujem študentov na balkóne, síce mi nepovedali odkiaľ, aspoň takou formou. (Potlesk.)
21. 6. 2018 11:33:29 - 11:39:50 33. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1014 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
105.
Chce sa vyjadriť pán spravodajca? Nie, ďakujem. Tým prerušujem rokovanie o tomto bode programu.
Mali by sme pokračovať návrhom poslankýň pani Bašistovej, Vaľovej a Kuciaňovej na vydanie zákona - je tu trošku s tým chaos, dúfam, že dobre hovorím -, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, živnostenský zákon v znení neskorších predpisov. Návrh zákona je uverejnený ako tlač 1028. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí 1077.
Dávam slovo poslankyni Bašistovej, aby návrh zákona uviedla.

[Rokovanie o návrhu poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Aleny Bašistovej, Jany Vaľovej a Magdalény Kuciaňovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákona) v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov, tlač 1028.]
21. 6. 2018 11:31:24 - 11:33:28 33. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1014 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
103.
Ďakujem. Pán poslanec Jarjabek bol posledným prihláseným ústne do rozpravy. Poprosím a súčasne prerušujem rokovanie o tomto, tým vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú.
Chce sa k rozprave vyjadriť pán navrhovateľ?
21. 6. 2018 11:29:49 - 11:31:24 33. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1014 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
101.
S reakciou pán poslanec Jarjabek.
21. 6. 2018 11:27:53 - 11:29:49 33. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1014 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
99.
Poslankyňa Dubačová.
21. 6. 2018 11:25:47 - 11:27:53 33. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1014 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
97.
Pán poslanec Maďarič.
21. 6. 2018 11:25:12 - 11:25:12 33. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1014 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
95.
Pán poslanec Poliačik.
21. 6. 2018 11:13:33 - 11:24:08 33. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1014 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
93.
Ďakujem, pán poslanec. Na vystúpenie pána poslanca štyri faktické. Uzatváram možnosť prihlásenia. Poprosím o dodržiavanie časového limitu.
Pán poslanec Číž.
21. 6. 2018 11:10:15 - 11:13:33 33. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1014 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
89.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, pokračujeme v rozprave. Pán Jarjabek, posledný prihlásený v ústnej rozprave.
Nech sa páči, pán poslanec.
20. 6. 2018 18:06:00 - 18:07:38 33. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 1025 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
113.
Ďakujem. Otváram všeobecnú rozpravu, nedostal som žiadnu písomnú prihlášku. O slovo prvý požiadal pán poslanec Fecko, nech sa páči.
20. 6. 2018 18:02:07 - 18:06:00 33. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 1025 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
111.
Dávam slovo spravodajkyni, ktorú určil navrhnutý gestorský výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, poslankyni Zemanovej nech sa páči.
20. 6. 2018 17:59:36 - 18:02:07 33. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 1004 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
109.
Chce sa vyjadriť v rozprave spravodajca? Nie, prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Nasledujúcim bodom programu je prvé čítanie návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňa zákon... Ospravedlňujem sa. Stiahnutý? Na ďalšiu schôdzu, áno?
Teda pristúpime k prvému čítaniu

návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.

Návrh zákona má parlamentnú tlač 1025. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 1074. Dávam slovo poslancovi Martinovi Feckovi, aby návrh zákona uviedol.
Nech sa páči, pán poslanec.
20. 6. 2018 17:57:59 - 17:59:36 33. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 1004 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
107.
Ďakujem. Otváram všeobecnú rozpravu, do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku, pýtam sa či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Do rozpravy alebo na záverečné slovo? Záverečné? Tým vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú. Chce v rozprave zaujať stanovisko pani navrhovateľka? Nech sa páči.
20. 6. 2018 17:55:12 - 17:57:59 33. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 1004 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
105.
Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský ústavnoprávny výbor, poslancovi Maroszovi.
20. 6. 2018 17:39:40 - 17:54:54 33. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
(Po rokovaní poslaneckého grémia.)
103.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pokúsim sa zreprodukovať výsledok poslaneckého grémia, pretože, myslím si, že každý sa tam našiel, a doktor Knapp bude mať čo robiť to spísať. Skúsim to zhrnúť. Rokujeme zajtrajší deň podľa harmonogramu, ako bol schválený so skrátenou obedňajšou prestávkou s tým, že sa hlasuje len zajtra o jedenástej, nebude sa štvrtok o piatej hlasovať, ani v piatok o jedenástej. V piatok sa rokuje do štvrtej hodiny. A pokiaľ, keďže nebude možné odhlasovať všetky body programu, budeme pokračovať v pondelok od desiatej hodiny, ale hlasuje sa v pondelok o piatej hodine, aby sme vyšli v ústrety aj tým, ktorí sú mimo Bratislavy. S tým, že prejednáme všetky body vrátane správ pozemkového fondu a vrátane ÚPN s tým, že budú prejednané všetky zákony tak, ako prináleží Národnej rade. Termínované preložíme na koniec schôdze Národnej rady tak, aby nasledovali kontinuálne po prejednaní všetkých bodov.
Chcel by som poďakovať všetkým poslancom za účasť na grémiu, pretože tých požiadavok bolo strašne veľa, a som rád, že sa taký kompromis našiel aj kvôli tomu, že Národná rada má svoje povinnosti v rámci účasti akcií V4. Ďakujem ešte raz.
Skúsime pokračovať v rokovaní Národnej rady. Ďalším bodom programu, vážení páni poslanci a panie poslankyne, je prvé čítanie o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Kde sme program? Celý nový? Ďalším bodom programu vážení páni poslanci a panie poslankyne je prvé čítanie o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákon v znení neskorších predpisov. Návrh zákona má tlač 1004. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 1053. Dávam slovo poslankyni Verešovej, aby návrh uviedla.
20. 6. 2018 11:59:05 - 12:01:45 33. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1037 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
102.
Ďakujem. Otváram všeobecnú rozpravu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Nie. Tým vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú.
Chce k rozprave zaujať stanovisko navrhovateľ? Pani poslankyňa Macháčková? (Reakcia navrhovateľky: "Nie.") Nie. Chce sa vyjadriť ešte pán spravodajca? Nie. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.
Nasleduje prvé čítanie o návrhu poslancov Beblavého, Dubačovej, Kataríny Macháčkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Návrh zákona je pod tlačou 1037. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 1086.
Dávam slovo poslancovi Beblavému, aby návrh zákona uviedol. (Reakcia z pléna.) Zase vy?
Takže nech sa páči, pani poslankyňa Macháčková. (Reakcie z pléna.) Ja mám také poradie. Chcete podľa programu? (Reakcie z pléna.) Počkajte. Teraz sme riešili miestne dane, poplatky. (Reakcia z pléna.) Ale ja som uviedol 1036 a čo ste čítali? (Reakcia z pléna: "1037".)
Takže dobre, ide 1036, bol uvedený a čítali ste úplne niečo iné. A teraz je 1037, to znamená, že... (Reakcia z pléna.) Dobre, tak sa vrátime k prerokovaniu návrhu a k prvému čítaniu a poprosím naozaj o sústredenie, 1036, 1037 a nasleduje 1039.
Dobre, pani poslankyňa?
Takže ideme zaradom ešte raz. Pristúpime k prvému čítaniu o návrhu poslancov Miroslava Beblavého, Dubačovej, Macháčkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Návrh zákona má parlamentnú tlač 1036. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí 1085.
Dávam slovo pani poslankyni Macháčkovej.

(Rokovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Beblavého, Viery Dubačovej a Kataríny Macháčkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, tlač 1036.)
20. 6. 2018 11:55:23 - 11:56:49 33. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1036 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
100.
Ďakujem. Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre financie a rozpočet, poslancovi Jurzycovi.
Nech sa páči.

Deň v parlamente

<- ->