Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
16. 10. 2018 13:57:24 - 14:00:38 35. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludni Tlač 1073 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR -  
Ďakujem, otváram rozpravu, do rozpravy som dostal písomnú prihlášku pani poslankyňa Remišová a pán poslanec Heger. Nech sa páči.
16. 10. 2018 13:53:27 - 13:57:24 35. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludni Tlač 1073 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR -  
Ďakujem. Dávam slovo spoločnému spravodajcovi výborov pre hospodárske záležitosti poslancovi Bagačkovi, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov, aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru.
16. 10. 2018 13:50:06 - 13:50:06 35. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludni Tlač 1072 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR -  
Ďakujem. Žiada si záverečné slovo pán spravodajca, súčasne vás žiadam, aby ste oznámili termín hlasovania o tomto návrhu zákona. Dnes o sedemnástej hodine bude hlasovanie. Prerušujem rokovanie hlasovanie o tomto bode programu. Ďalším bodom programu je druhé čítanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Vládny návrh zákona má parlamentnú tlač 1073, spoločná správa výborov má tlač 1073a. Odovzdávam slovo podpredsedovi vlády Rašimu, aby návrh zákona odôvodnil.
16. 10. 2018 13:47:12 - 13:49:29 35. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludni Tlač 1072 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR Vstup predsedajúceho  
Na vystúpenie pani poslankyne žiadna faktická poznámka, reakcia. Vzhľadom na uvedené vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pýtam sa, či sa chce vyjadriť k rozprave navrhovateľ. Nech sa páči.
16. 10. 2018 13:44:10 - 13:47:11 35. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludni Tlač 1072 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR Vstup predsedajúceho  
Ďakujem. Otváram rozpravu. Do rozpravy som nedostal písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť. Prihlásená 1 pani poslankyňa. Uzatváram možnosť prihlásenia. Nech sa páči pani poslankyňa Zemanová.
16. 10. 2018 13:42:06 - 13:44:10 35. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludni Tlač 1072 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR Vstup predsedajúceho  
Dávam slovo spoločnému spravodajcovi. Sa ospravedlňujem. Z výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj poslancovi Kmecovi, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru.
16. 10. 2018 13:40:58 - 13:42:05 35. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludni Tlač 1137 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR Vstup predsedajúceho  
Chce sa vyjadriť k rozprave pán spravodajca? Nie. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Nasledujúcim bodom programu je druhé čítanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Vládny návrh zákona je pod tlačou 1072, spoločná správa výborov má tlač 1072a. Prosím podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu pána Rašiho, aby vládny návrh zákona odôvodnil.
16. 10. 2018 13:39:00 - 13:40:58 35. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludni Tlač 1137 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR Vstup predsedajúceho  
Ďakujem. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Alebo tak ešte vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú. Chce k rozprave zaujať stanovisko navrhovateľ?
16. 10. 2018 13:38:07 - 13:39:00 35. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludni Tlač 1137 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR Vstup predsedajúceho  
Pán poslanec Ivan s reakciou na faktické.
16. 10. 2018 13:36:49 - 13:38:07 35. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludni Tlač 1137 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR Vstup predsedajúceho  
Pán poslanec Klus.
16. 10. 2018 13:35:06 - 13:35:06 35. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludni Tlač 1137 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR Vstup predsedajúceho  
Na vystúpenie pána poslanca 2 faktické. Uzatváram možnosť prihlásenia faktických. Pán poslanec Marosz.
16. 10. 2018 13:31:54 - 13:33:15 35. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludni Tlač 1137 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej - predseda NR SR Vstup predsedajúceho  
Otváram všeobecnú rozpravu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa či sa chce niekto prihlásiť ústne? Uzatváram možnosť prihlásenia, je prihlásený jeden pán poslanec Ivan, nech sa páči.
16. 10. 2018 13:31:54 - 13:33:15 35. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludni Tlač 1137 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej - predseda NR SR Vstup predsedajúceho  
Ďakujem pán minister, dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre hospodárske záležitosti poslancovi Bagačkovi, nech sa páči.
16. 10. 2018 13:20:06 - 13:31:54 35. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludni Tlač 1137 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR -  
do 22. októbra. Ďalej podávam návrh, aby bola obedňajšia prestávka od 13.00 hodiny do 14.00 hodiny a aby počas každého rokovacieho dňa trvalo rokovanie do 20.00 hodiny, v piatok do 14.00 hodiny. Tak ako som uviedol do rokovania tejto schôdze spadlo, padli dva štátne sviatky plus zahraničné služobné cesty poslancov Národnej rady. Prosím, je všeobecný súhlas? Prosím prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 139 poslancov, za 84, proti 54, zdržal sa 1 poslanec.
Konštatujem, že sme uvedený návrh schválili. Chcem ešte naozaj poprosiť, aby sme neznevažovali svoju prácu a v prípade, že do budúcna na grémiu zaznejú výhrady a nebudú argumentované tak ako som uviedol štátnymi sviatkami zahraničnými cestami, som pripravený vyjsť v ústrety komukoľvek. Len chcem povedať, že práca poslanca nie je len o pléne Národnej rady. Sami sebe zle robíme. Prosím ešte raz, panie poslankyne, páni poslanci, vzhľadom na to, že prvými štyrmi bodmi budú programy, bodmi programu sú poslanecké návrhy noviel zákonov, ktoré sme prerokovali na minulej schôdzi a o ktorých budeme hlasovať dnes o 17.00 hodine pristúpime k piatemu bodu programu, ktorým je návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh máte rozdaný ako (tlač 1186) a bol vypracovaný na základe návrhu poslancov členov klubu poslancov za stranu MOST-HÍD a za hnutie Sme rodina. Chce sa niekto z poslancov vyjadriť k tomuto návrhu? Ak nie, prerušujem rokovanie o tomto bode programu.
Nasleduje prvé čítanie vládneho návrhu zákona. Poprosím vás, pokračujeme v rokovaní 13.25 h tak, aby mali poslanci, ktorí sa musia presunúť, čas na presun, aby neboli rušení tí, ktorí idú rokovať o vládnom návrhu zákona č. 56/2012. Pán poslanec Érsek a pani poslankyňa, pán poslanec Érsek, aha pán minister Érsek a gestorský výbor pán Bagačka sa pripraví.
(Prestávka.)
Pristúpime k prvému čítaniu o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Vládny návrh zákona je uverejnený ako tlač 1137, návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 1188. Prosím ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky Árpáda Érseka, aby vládny návrh zákona uviedol. Súčasne prosím o kľud v rokovacej sále.

Érsek, Árpád, minister dopravy a výstavby SR
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, ospravedlňujem sa za krátke meškanie. Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené panie poslankyne, poslanci, dovoľte mi, aby som uviedol vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Danko, Andrej, predseda NR SR
Poprosím o kľud v sále a prosím poslancov, aby netelefonovali v rokovacej sále. Poprosím vás o kľud ešte raz. Nech sa páči pán minister. Pani poslankyňa Vaľová prosím netelefonujte. Nech sa páči.

Érsek, Árpád, minister dopravy a výstavy SR
Ďakujem, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Vláda Slovenskej republiky prerokovala návrh zákona dňa 26. septembra 2018 a prijala ho uznesením č. 439/2018. V súčasnosti je na prevádzkovanie taxislužby potrebná koncesia a zároveň je potrebné plniť podmienky na prevádzkovanie taxislužby ustanovené v zákone č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov. Rámec podmienok, ktoré je potrebné plniť na prevádzkovanie taxislužby, bol stanovený v roku 2012. Aplikačná prax od roku 2012 však ukázala, že niektoré podmienky je vhodné revidovať aj v súvislosti s úpravou moderných foriem podnikania v oblasti kolaboratívnej ekonomiky a zároveň je potrebné zefektívniť a inovovať kontrolný mechanizmus pri nelegálnom prevádzkovaní taxislužby. Cieľom predloženého návrhu zákona je revidovať a zjednodušiť podmienky podnikania v taxislužbe, podporiť nové trendy v oblasti kolaboratívnej ekonomike a využívanie digitálnych platforiem pri podnikaní v oblasti prepravy osôb, zlepšiť kontrolné mechanizmy, ktoré budú smerovať k zvýšeniu efektívnosti kontrol, aby sa do väčšej miery zamedzilo k nelegálnemu podnikaniu v taxislužbe.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi Slovenskej republiky a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie. Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na informatizáciu spoločnosti, na sociálne prostredie a na životné prostredie sú uvedené v doložke vybraných vplyvov. Dovoľujem si vás požiadať o podporu pri prerokovaní predloženého vládneho návrhu zákona a jeho schválenie v prvom čítaní. Ďakujem, skončil som.
16. 10. 2018 13:10:44 - 13:11:21 35. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludni Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej - predseda NR SR Vstup predsedajúceho  
Poprosím v písomnej podobe. Súčasne pristupujeme k hlasovaniu o návrhoch. Nechcem tu od stola rozhodnúť o tom, čo je procedurálny a nie je, ale minimálne o dvoch bodoch by som bol v rozpakoch. Ale skúsim, aby sme dodržali všetky procesné veci a nemali problémy s námietkami, že odhlasujeme aj tie veci, ktoré nie sú vyslovene procedurálnym návrhom.
Dobre pristúpime k hlasovaniu o prvom poslaneckom návrhu pani poslankyne Remišovej, ktorá navrhuje, aby Národná rada postupovala v zmysle rokovacieho poriadku § 36 a § 22. Ako dôvod uvádza zrýchlenosť konania Národnej rady. Ja jej len jednou vetou poviem, je ovplyvnená zahraničnými cestami a objektívnymi vecami Národnej rady. Práca poslanca je aj o práci mimo pléna. Nech sa páči pani Remišovej, o jej návrhu hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 139 poslancov, za 60, proti 67, zdržalo sa 12. Konštatujem, že sme uvedený návrh poslankyne Remišovej neschválili.
Druhý návrh je návrh poslanca Simona, ktorý navrhuje, návrh poslanca Národnej rady na prijatie uznesenia Národnej rady k pracovnej definícii antisemitizmu a prijaté 31 účastníkmi, aby to bol... Pán poslanec, je to nezrozumiteľne tu napísané. To znamená, vy ste navrhli, aby bol preložený bod 39. Áno? Ďakujem. Takže hlasujeme o možnosti preloženia body 39, tak ako navrhol a odôvodnil pán poslanec Simon. Nech sa páči prosím hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 137 poslancov, za 27, proti 68, zdržalo sa 39, nehlasovali 3. Konštatujem, že sme uvedený návrh neschválili.
Pristúpime k hlasovaniu poslanca Krajčího, ktorý žiada prijať uznesenie vo vzťahu k ministrovi financií, tak ako ho uviedol a odôvodnil. Nech sa páči prosím hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 141 poslancov, za 57, proti 32, zdržalo sa 51, nehlasoval 1. Konštatujem, že sme návrh poslanca Krajčího neschválili.
Pristúpime k návrhu poslanca Kotlebu, ktorý navrhuje prijať uznesenie Národnej rady k pracovnej definícii antislovakizmu. Prosím hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 128 poslancov, za 16, proti 55, zdržalo sa 45, nehlasovali 2. Konštatujem, že sme uvedený návrh neschválili. Pán poslanec Gábor Grendel navrhuje, prijať uznesenie, ktorým sa zaviaže predseda Národnej rady zaradiť do programu 35 schôdze Národnej rady bezpečnostnú a obrannú stratégiu. Prosím prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 140 poslancov, za 64, proti 16, zdržalo sa 58, nehlasovali 2. Konštatujem, že sme uvedený návrh neschválili.
Pristúpime k hlasovaniu o procedurálnom návrhu pani poslankyni Zemanovej. Pani poslankyňa podáva procedurálny návrh zaradiť bod 47 (tlač 1032) na rokovanie ako termínovaný bod na stredu 24. októbra 2018, hneď po hlasovaní o 17 hodine. Prosím prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 139 poslancov, za 61, proti 11, zdržalo sa 66, nehlasoval 1. Konštatujem, že sme uvedený návrh neschválili. Pristúpime k hlasovaniu o návrhu pána poslanca Bublavého, ktorý navrhuje, aby sa o bode 4 (tlač 1019) hlasovalo v stredu 24. októbra o 11. hodine. Prosím prezentujme sa, hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 141 poslancov, za 122, zdržalo sa 17, nehlasovali 2. Konštatujem, že sme uvedený návrh schválili. Pristúpime k návrhu pána poslanca Kollára, ktorý navrhuje zlúčiť body programu 69 a 76. Prosím prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 141 poslancov, za 139, zdržali sa 2. Konštatujem, že sme uvedený návrh schválili. Pristúpime k procedurálnemu návrhu pána poslanca Matoviča v vzťahu k pánovi poslancovi Ficovi. Prosím prezentujme sa, hlasujeme. Uznesenie.
(Hlasovanie.) Prítomných 136 poslancov, za 44, proti 73, zdržalo sa 9, nehlasovalo 10 poslancov. Konštatujem, že sme uvedený návrh neschválili.
Prosím vážení páni poslanci a panie poslankyne, nasleduje hlasovanie o programe schôdze ako celku. Prosím prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 141 poslancov, za 104, proti 2, zdržalo sa 35. Konštatujem, že sme program 35. schôdze Národnej rady schválili. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, chcem vás ďalej informovať o postupe rokovania tejto schôdze. Tak ako som informoval na poslaneckom grémiu. Rokovacím dňom bude aj pondelok 22. október od 10. hodiny s tým, že v týždni, kde sú dva sviatky rokovanie Národnej rady nebude. Hlasovať sa nebude v stredu 17. októbra o 17. hodine, vo štvrtok 18. októbra, v piatok 19 októbra a v pondelok 22. októbra. Ďalej podávam návrh, aby bola obedňajšia prestávka od 13. hodiny do 14. hodiny a aby počas každého rokovacieho dňa trvalo rokovanie do 20. hodiny, v piatok do 14 hodiny. Tak ako som uviedol do rokovania tejto schôdze padli dva štátne sviatky plus zahraničné ...
=====
16. 10. 2018 13:10:28 - 13:10:44 35. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludni Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR -  
Na záver pán poslanec Matovič, nech sa páči.
16. 10. 2018 13:10:05 - 13:10:28 35. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludni Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR -  
Tak isto poprosím v písomnej podobe. Pán poslanec Kollár.
16. 10. 2018 13:09:19 - 13:10:05 35. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludni Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR -  
Ospravedlňujem sa, len sekundu. Pani poslankyňa bola šiesty návrh. Poprosím pán poslanec Bublavý.
16. 10. 2018 13:08:53 - 13:09:19 35. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludni Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR -  
Pani poslankyňa Zemanová.
16. 10. 2018 13:07:45 - 13:08:53 35. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludni Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR -  
Dobre. Ešte pán poslanec Simon. Pán poslanec Simon, nemám písomný návrh, ak môžte. Je tu? Pán poslanec Grendel.

Deň v parlamente

<- ->