Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
25. 2. 2020 9:43:36 - 9:43:46 58. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Poliačik, Martin (-) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
20.
Ďakujem veľmi pekne. Ondro, zhrnul si presne, akým spôsobom sa tu už šľape po všetkých možných pravidlách. Človek by až rozmýšľal, že koľko pultíkov má predseda Národnej rady nachystaných, lebo znovu by to chcelo upozorniť, že sa tu nedodržujú pravidlá.
Ale jedna vec možnože sa po ratifikácii teraz alebo odmietnutí dohovoru môže zmeniť, a to je tá nešťastná judikatúra Ústavného súdu, ktorý svojho času konštatoval, že záverečným hlasovaním sa validujú alebo legitimizujú všetky procesné pochybenia, ktoré sa mohli vyskytnúť pred týmto hlasovaním. Ja, tak ako ty si avizoval, že podporíš dohovor, ho veľmi rád podporím tiež, ale chcem avizovať ešte druhú vec, a to je okamžité zbieranie podpisov na podanie na Ústavný súd, pretože nie je možné, aby sa tu porušovali všetky možné zákony, ktoré sa týkajú lehôt, ktoré sa týkajú právomocí či už vlády, alebo parlamentu, alebo predsedu parlamentu a aby sa to všetko nakoniec zvalidovalo jedným jediným hlasovaním. Ak majú pravidlá platiť, tak majú platiť pre každého a tým pádom by mal znovu sa tým zaoberať Ústavný súd a dať čiaru k tomu, že čo si vôbec predseda parlamentu môže dovoliť, čo si parlament môže dovoliť voči rokovaciemu poriadku, a povedať, že v momente, keď sú porušené zásadné procesné náležitosti, ktoré majú viesť k uzákoneniu zákona alebo schváleniu medzinárodnej zmluvy, tak tieto musia byť splnené na to, aby tá potom platila. A ja som presvedčený o tom, že tu ani lehoty, ani zákony, ani pravidlá neboli dodržané, tým pádom sa dá namietať zákonnosť akéhokoľvek hlasovania, ktoré bude na konci. A o tom, že či takáto zmluva má platiť, nemá platiť alebo zákon má platiť, nemá platiť, má rozhodnúť Ústavný súd.
25. 2. 2020 9:18:36 - 9:20:36 58. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Poliačik, Martin (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
12.
Richard Vašečka, dôstojný nástupca bratov Kuffovcov, Jána Slotu, Andreja Danka. Rovnaké lži, rovnaké pokrytectvo a rovnako nebezpečná rétorika. A v tej istej chvíli trójsky kôň akejkoľvek pozitívnej zmeny, ktorá by na Slovensku mohla dôjsť. Ja sa teraz nedám zatiahnuť do prekáračiek, do ktorej nás chce zatiahnuť súčasná vláda, Rišo, ja iba upozorňujem na to, že s takými postojmi, s takýmito slovami a s takýmito, s takouto rétorikou budeš prvým človekom, ktorého lojalita k akejkoľvek normálnosti a zmene sa bude testovať po voľbách 1. marca. Že vďaka tomu, čo si teraz predviedol, ty budeš prvý človek v prípade, že sa, nedajbože, dostaneš naspäť do parlamentu, ktorého budú testovať, ťahať za sebou a vďaka ktorému sa budú snažiť ľudia z budúcej opozície rozložiť akúkoľvek pozitívnu zmenu. Pretože si sadol na lep, pretože rozprávaš bludy, klamstvá, nepravdy a kvôli tomu, že si prebral rétoriku, ktorá je nebezpečná pre túto spoločnosť.
Istanbulský dohovor vychádza z najdôležitejšieho ľudskoprávneho dokumentu, ktorým sa riadime v Európe, a to je európsky dohovor o ľudských právach. To je ľudský dohovor o ľudských; európsky dohovor o ľudských právach, nad ktorým dohliada európska; Rada Európy ako najvyššia inštitúcia a ktorá kontroluje jeho dodržiavanie. To, že sa priznávame k takýmto dohovorom, znamená, že sme sa zaradili do skupiny najcivilizovanejších krajín tejto planéty, ktoré si najviac ctia ľudské práva. To znamená, že v momente, keď sa voči nim ideme ohradzovať, hovoríme, že my ľudským právam rozumieme lepšie a sme svojstovnejší v civilizačných otázkach než všetci ostatní.
21. 1. 2020 14:02:39 - 14:03:29 57. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Poliačik, Martin (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
31.
Pán predseda, hovorili ste, že teda v dobrom, tak ja vás v dobrom vyzývam. Popri všetkom ostatnom, čo ste dnes povedali, o tom nech si... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Danko, Andrej, predseda NR SR
32.
Procedurálny návrh poprosím.

Poliačik, Martin, poslanec NR SR
33.
Áno, vyzývam vás, aby ste sa ospravedlnili za svoj výrok, že si nectíte prezidentku Slovenskej republiky. Hovoríte ako prvý z rovných, ako reprezentant zákonodarného zboru a hovoríte o najvyššej ústavnej činiteľke v tomto štáte. Vy reprezentujete nás a predpokladám, že nie je nikto ďalší v tejto sále, ktorý by s vaším výrokom súhlasil. Preto vás žiadam, ak potrebujete na to nejaký čas, tak si ho zoberte, ale ospravedlňte sa za tento svoj výrok, pretože je nepatričný a nepatrí do úst predsedu Národnej rady.
21. 1. 2020 13:40:46 - 13:41:37 57. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Poliačik, Martin (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
23.
Ďakujem pekne. Pán predseda, popravde nerozumiem, prečo má byť vyradený bod 6 programu, pretože ten nepotrebuje ani extra čas, ani po tejto schôdzi navyše nič. Je to priamo zákonná povinnosť pléna dať možnosť poslancom. Ja neviem ani, o koho ide, ale ak mandátovo-imunitný výbor rozhodol... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Danko, Andrej, predseda NR SR
24.
Trošku poprosím vás, procedurálny návrh.

Poliačik, Martin poslanec NR SR
25.
Procedurálny návrh je zanechať tento bod v programe schôdze, pretože je povinnosťou vašou umožniť vykonanie rozhodnutia mandátovo-imunitného výboru. A ten poslanec, o ktorého ide, alebo poslankyňa, má mať možnosť sa ospravedlniť tak, ako mu výbor prikázal. Neni jediný dôvod, prečo by ste mali zase ignorovať rokovací poriadok a robiť si z tohto miesta holubník, pán predseda.
4. 12. 2019 11:10:18 - 11:12:18 53. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1824 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Poliačik, Martin (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
56.
Ďakujem veľmi pekne. No, pán kolega Beblavý, ja si myslím, že sme sa tu dostali do takej čudnej, zvrátenej situácie. Taká legislatívna červia diera sa tu vyskytla, lebo oficiálne by to malo byť tak, že skrátené legislatívne konanie by sme mali schváliť v momente, keď sú ohrozené základné ľudské práva a môžu spôsobiť veľké národné škody. Len my sme v situácii, kde práveže každým takýmto návrhom, ktorý sem prichádza v posledných dňoch, sú ohrozované základné ľudské práva a každým takýmto návrhom nám hrozia veľké národné škody. Táto koalícia sa pred voľbami dokonale zbláznila. Zločineckú organizáciu v tomto štáte kryjúci SMER – sociálna demokracia a diletantská národná strana, ktorá neprišla za štyri roky s jediným dobrým riešením a polomŕtva strana MOST – HÍD, ktorá stratila všetky svoje ideály a svoje hodnoty, budú robiť všetko pre to, aby zakryli únos tohto štátu, únos tejto krajiny a to, že čo sľubovali pred štyrmi rokmi, návrat v dôveru zodpovednosti v spravovanie krajiny, nedokázali doručiť. Zhumpľovali zdravotníctvo, zhumpľovali školstvo, znižujú štandard, čo sa týka ľudských práv, kašlú na ženy, kašlú na občanov, ktorí majú špeciálne potreby, nedokázali za štyri roky spraviť vôbec nič a aby s tým aspoň niečo pred očami verejnosti dokázali spraviť, tak prichádzajú v poslednú chvíľu s rôznymi vylepšeniami a presunom zlata, len aby sa zabudlo na to, že tu za štyri roky pre túto krajinu nespravili absolútne nič. A namiesto tohto, aby sa priznali a povedali, že to nezvládajú, ničia túto krajinu.
3. 12. 2019 16:41:43 - 16:43:43 53. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1729 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Poliačik, Martin (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
72.
Ďakujem veľmi pekne. Ja sa k obsahu celého toho pozmeňováku budem snažiť vyjsť..., vyjadriť potom k rozprave, ale podobne, ako hovoril pán kolega Dostál pri predchádzajúcom vystúpení predkladateľky, som hlboko presvedčený o tom, že v tejto podobe, ako teraz ideme rokovať o tom zákone, je to porušením rokovacieho poriadku, pretože my nemôžme sa zhodnúť na tom, že pôvodná novela nie je v tej istej veci, ako bol predchádzajúci návrh, pre ktorý platí šesťmesačná lehota, a potom ho na taký zmeniť.
V momente, keď rokujeme o tomto, tak je, tak nie je šesťmesačná dohoda dodržaná, a tým pádom by sme mali prerušiť rokovanie o tomto návrhu zákona a pokračovať až po šiestich mesiacoch, keď táto lehota uplynie. Veď keby sme toto zobrali teraz ako precedens, tak akýkoľvek zákon potom môžme v pozmeňováku zmeniť na taký, ktorý bol odmietnutý iba mesiac predtým, a kľudne môžme o ňom znovu rokovať. Toto je celkom jasný rozpor s rokovacím poriadkom a bez ohľadu na uznesenie ústavnoprávneho výboru, ktorý k tomu zasadol, v tej podobe, ako je to predkladané, a keď si zoberieme, že tá plocha toho pozmeňováku je ešte väčšia ako plocha tej pôvodnej novely, tak už tobôž platí, že sa tu úplne obchádza riadny legislatívny proces.
To šesťmesačné minimum tam nie je len tak. Je tam kvôli tomu, aby sme tu nemali na každej schôdzi tie isté návrhy. A v prípade, že nebol politický, nebola politická podpora pre tie návrhy, ktoré sme tu mali na predchádzajúcej schôdzi a na tej schôdzi pred ňou, tak nevidím jediný dôvod, prečo by sme teraz mali o tých istých veciach rokovať znovu.
Je to jednoducho porušenie rokovacieho poriadku.
29. 11. 2019 10:52:44 - 10:54:44 53. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1600, 1744 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Poliačik, Martin (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
20.
Ďakujem za slovo, pán predseda. Pán poslanec Heger, zaujala ma tá časť, kde by malo dochádzať k nejakému verejnému pranierovaniu ministrov za to, že neplnia svoje rozpočtové kapitoly. Ale nie som si istý, či je namieste pri rozhovoroch o rozpočte sa zaoberať detailami politického dokumentu, ktorým by mala byť koaličná zmluva. V nej nech si strany napíšu, čo chcú.
Čo ale my v Progresívnom Slovensku a SPOLU navrhujeme ako ochranu proti tomu, čo sa deje práve teraz, sú výdavkové stropy. Lebo to, čo táto vláda urobila a čo sa jej najviac bude vyčítať, je, že ona reálne prežrala dobré časy. Že v časoch, kedy ekonomika rástla, kedy sa mal vytvárať ten vankúš, na základe ktorého by sme boli pripravení na prichádzajúcu krízu, sa každé jedno euro, ktoré bolo do rozpočtu prijaté navyše, okamžite prejedlo buď na nejaké lacné populistické kroky, alebo na nejaké rozpočtové opatrenia, ktoré si robili jednotlivé ministerstvá.
My preto navrhujeme a myslím si, že je to úplne v súlade s tým, čo bolo povedané aj vo vašej reči, aby každé ministerstvo už na začiatku štvorročného vládneho obdobia malo stanovené výdavkové stropy, aby bolo jasne povedané, na čo budú míňané peniaze v týchto rezortoch v rámci nejakej dlhodobej stratégie. A v momente, keď sa ekonomike bude dariť a štátny rozpočet bude mať viacej príjmov, než si predsavzal, alebo ostane v niektorých kapitolách viac príjmový, než si myslel, tak všetky tieto peniaze by mali byť míňané buď na splácanie štátneho dlhu, alebo na vytváranie rezervy, s ktorou by mal byť štát pripravený na horšie časy.
To sa teraz nedialo. To tu teraz nemáme a na základe toho v momente, keby teraz prišla kríza, tak nás udrie ešte silnejšie než naposledy v roku 2008.
28. 11. 2019 10:41:56 - 10:43:56 53. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1814 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Poliačik, Martin (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
56.
Ďakujem. A, pán Blanár, pani Grausová, pán Bernaťák, jediným opakom liberálnej demokracie je totalita. Neexistuje žiadny iný. Nech sa, si pozriete akúkoľvek definíciu demokracie bez toho liberálna, je to totalita väčšiny. Iná ako liberálna demokracia neexistuje. Ak toto popierate, tak ste buď nedovzdelaní, alebo reálne totalitu chcete presadzovať. Sú len dve tieto možnosti.
A, pán Bernaťák, neexistuje také, že všetko je len názor. Na tomto svete stále existujú fakty. Tie fakty vychádzajú z renomovaných vyjadrení renomovaných inštitúcií. Čo je v tomto prípade napríklad Benátska komisia. Bulharský ústavný súd môže posudzovať súlad s Ústavou Bulharskej republiky, ale nie toho, že či ratifikáciou sa niečo prenáša alebo neprenáša do slovenského právneho systému.
A ešte raz opakujem, rodovo podmienené násilie na Slovensku už v legislatíve máme. Tým pádom musíme rešpektovať existenciu rodu. S tým nespravíte nič. To, že máme nedostatky, čo hovoril aj pán Blanár, aj pán Hrnko, že, že ak treba niečo zmeniť v legislatíve, čo sa týka ochrany žien, tak to spravme. No len to je presne to, že namiesto toho, aby sme sa zaoberali zlepšením reálneho stavu tam vonku v teréne, tak sa tu, tak tu mlátime prázdnu slamu na takýchto veciach. A to sú presne veci, ktoré postavenie žien na Slovensku môžu zhoršiť. Pretože postavenie žien nie je dané iba legislatívou. Postavenie žien je dané aj tým, akým spôsobom o nich rozprávame, akým spôsobom sa o nich bavíme, či ministerka bude odporúčať niekomu, že si má dávať na mužov pozor, namiesto toho, aby presne označila agresorov.
28. 11. 2019 10:16:01 - 10:30:45 53. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1814 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Poliačik, Martin (-) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
40.
Ďakujem veľmi pekne. Vážené dámy, vážení páni, pán predsedajúci a hostia. Toto nie je diskusia a debata o technikáliách, ako sa to snaží byť prezentované. Toto je veľmi jednoduchý príklad civilizačného sporu. Nič viac a nič menej. Keby sme sa naozaj mali baviť k veci, keby sme sa mali rozprávať o tom, že o čom Istanbulský dohovor reálne je a o čom nie je, tak by to bol spor pravdy a lži. Pravda je taká, že väčšina inštitútov, ktoré sú súčasťou Istanbulského dohovoru a jeho definícií, je rešpektovaná legislatívou Slovenskej republiky. Je to tak preto, lebo Slovenská republika rozoznáva rodovo podmienené násilie, bojuje proti nemu svojou vlastnou legislatívou a tým pádom rozoznáva aj definíciu rodu, ktorá je iná než definícia pohlavia. To je pravda. Všetko ostatné, čo tu bolo dneska povedané, je lož a konštrukt.
Pravda tiež je, že ten návrh uznesenia, ktorý tu dnes máme, sem nepatrí, pán Paška. Vy ste si pomýlili parlament. Slovenskú republiku zastupuje vo veci pristúpenia Európskej únie ku Istanbulskému dohovoru parlament európsky. Naši poslanci v Európskom parlamente majú rozhodovať o tom, či Európska únia pristúpi ako zmluvná strana k Istanbulskému dohovoru alebo nie. Vy sedíte v zlom parlamente. A áno, boli ste už aj v parlamente európskom, robili ste tam vtedy podržtašku pánovi Farageovi, ktorý má teraz na svedomí rozpad Británie a Európskej únie, ale tie časy sú preč, pán Paška. Sú preč. A momentálne aj vďaka tomu, aká super zostava kandidovala za SNS do europarlamentu, tam nemáte nikoho.
Pravda je tiež to, že sa tu nerešpektujú základné pravidlá prijímania medzinárodných dohôd a ich ratifikácie. To, čo pred chvíľkou hovorila pani Grausová, že najprv mal o tom rokovať parlament. To je základné nepochopenie toho, ako sa pristupuje k medzinárodným zmluvám v medzinárodnom prostredí. Máme predsa ľudí, ktorí sú poverení parlamentom, majú mandát od parlamentu a v našom systéme je to buď pani prezidentka alebo na základe jej rozhodnutia vláda alebo na základe dohody, ktorá dojednáva a podpisuje medzinárodné zmluvy, ktoré potom idú na ratifikáciu do parlamentov tak, ako sa to stalo aj s Istanbulským dohovorom a kde by sme podľa toho, k čomu sme sa zaviazali, mali ratifikáciu dokončiť v tomto parlamente.
Ale tu, dámy a páni, nehrajme sa, že ide o pravdu. Tu sa o pravdu už dávno nehrá. Tu sa hrá o to, kde v marci 2020, v roku 2020 otočíme kormidlo. Či kormidlo otočíme smerom k civilizovanému svetu, k liberálnym demokraciám, tam, kde sa reálne rešpektujú práva všetkých obyvateľov a obyvateliek, alebo či kormidlo otočíme k Orbánovi, Putinovi, súčasnej podobe Turecka a to, čo história nejakým spôsobom od tohto regiónu trochu teraz očakáva, odvrátime sa od demokratických princípov a hodnôt. O tom je táto diskusia a môžme ju zakrývať čímkoľvek, toto je ten spor, ktorý sa práve teraz v Národnej rade odohráva. Veľmi ma mrzí, veľmi ma mrzí, že je tu tak obrovská súhra ľudí, ktorí sa tvária, že sú teda národniari, a ľudí, ktorí, o ktorých vieme, a napísal to mimochodom, pani Grausová, aj pán Drábik, že ste fašisti, ste fašistickou stranou podľa všetkých dostupných definícií. Videli sme novú hnedočervenú koalíciu a SMER, SNS, ĽSNS dohromady. Videli sme ju, keď bolo treba prelomiť ústavu pri dôchodkoch, keď vtedy zrazu ľudácke fašistické hlasy boli fajn, videli sme ju pri, prvýkrát pri Istanbulskom dohovore a vidíme ju aj teraz. Krásna súhra. Nech Slováci vidia, proti čomu budú bojovať v nasledujúcich voľbách.
Stojíme na rázcestí a je, dnes už je jasné, že Slovensko sa bude musieť zmeniť. Slovensko neostane také, aké je dnes. Buď bude oveľa horšie, alebo bude lepšie. Neostane to tak, ako je dnes, pretože budúca vláda, ak vznikne so zastúpením Slovenskej národnej strany, bude musieť stáť na podpore fašistov v parlamente.
Pán Hrnko, ukľudnite sa, prosím vás, budem rešpektovať, že to nemáte v živote ľahké a nebudem vás komentovať.
Teraz tu sme, tu máme nulitný krok. Už druhý. Ten prvý nulitný krok v súvislosti s Istanbulským dohovorom bolo to uznesenie, ktoré sme prijali tento rok, kde sme zaviazali vládu, ktorá pritom nemá mandát čokoľvek robiť s prezidentskou zmluvou, aby konala, pričom jediný, kto by mohol v tejto veci konať, je pani prezidentka a tá, chvalabohu, to nerobí a dúfam, že ani neplánuje.
Teraz máme druhý nulitný krok. Lebo keď sa reálne pozrieme, že čo sa deje na tom súde, pri tom podaní, o ktorom ste včera hovorili, pán Paška, tak tam sa nehovorí o tom, že jednotlivé krajiny sa majú vyjadriť, či chcú alebo nechcú. Jednotlivé krajiny sa vyjadrili svojím vstupom do Európskej únie. Lisabonská zmluva jednoznačne hovorí, že v rozsahu právomocí, ktoré definuje Lisabonská zmluva, každá medzinárodná zmluva, ku ktorej Európska únia pristúpi, je záväzná pre všetky krajiny a v rozsahu, ktorý nie je definovaný Lisabonskou zmluvou, ostávajú právomoci v rukách členských štátov.
To isté platí, dúfam, že to viete, pán Paška, o Európskom dohovore o ľudských právach. To je základný problém, prečo Európsky dohovor o ľudských právach dnes nie je stále ratifikovaný na úrovni Európskej únie a Európska únia nie je teda jedným z podpísaných signatárov Európskeho dohovoru o ľudských právach napriek tomu, že jej to vyplýva z Lisabonskej zmluvy, tam je priamo záväzok, že sa ním má stať, ale kvôli tomu, že stále nie je jasné, že kde je tá deliaca čiara medzi kompetenciami národných štátov a kde je deliaca čiara medzi kompetenciami Európskej únie, lebo je tam veľmi veľa výnimiek, kde jednotlivé štáty si vyjednali svoje vlastné postavenie. Kvôli tomu je ten proces komplikovaný. Ale aj tam je veľmi jasne povedané a konštatuje sa to aj v tom stanovisku Benátskej komisie, ktoré dneska citoval Ondrej Dostál, že neexistuje spor o tom, že ktoré kompetencie z medzinárodných zmlúv prechádzajú na jednotlivé členské štáty. Ak nejaký medzinárodný dohovor definuje, že jednotlivé krajiny majú niečo spraviť a k takémuto dohovoru pristúpi Európska únia ako celok, tak potom to, čo sa stáva z toho dohovoru záväzné pre jednotlivé členské krajiny, sú iba tie časti, ktoré právomocne Európskej únii patria, a tam sa zhodneme. (Reakcia z pléna.) Čítal som. Áno. A vy tvrdíte, že, že, že jednotlivé členské krajiny sa môžu k tomu vyjadriť, a tvrdím, že sa mýlite, že to nie je pravda. Čo... (Reakcia z pléna.) Nie, my sme boli, neboli požiadaní k tomu, že či chceme alebo nechceme ratifikovať Istanbulský dohovor ako, ako Únia. (Reakcia z pléna.) Iba právny základ toho, na základe čoho to má Únia spraviť, ten je súčasťou toho podania, ale o tom nebudeme rozhodovať my tu. O tom sa rozhodne na úrovni EÚ a o ratifikácii sa rozhodne na úrovni Európskeho parlamentu, kde my máme legitímne zvolené poslankyne a poslancov, pán Paška. To do tohto parlamentu nepatrí.
A teda hovorím, že vy ste iba zneužili túto situáciu, aby ste znovu vniesli kultúrnu vojnu do Národnej rady Slovenskej republiky, aby ste znovu dali priestor fašistom a pomýleným ľuďom, ktorí nevedia, čo je to definícia psychotropnej látky, ako pán Zelník tam hore. Opakovať bludy, konštrukty a hoaxy a vytvárať napätie v slovenskej spoločnosti, nič iné za tým nie je. Pretože technicky sa o celej veci rozhodne niekde inde, než je tento parlament.
A ja pevne dúfam, že to kormidlo, o ktorom som na začiatku hovoril, sa nebude točiť tým smerom, ako si želáte vy, pretože dôsledkom toho je vytváranie zástupných tém. Že namiesto toho, aby sme sa reálne rozprávali o tom, aká je situácia žien na Slovensku, sa budeme baviť o definíciách, ktoré súčasťou Istanbulského dohovoru nie sú, neboli a nijakým spôsobom právny poriadok na Slovensku neovplyvnia. To, čo si z Istanbulského dohovoru zobrať ale môžme, je väčší dôraz na vykonateľnosť právnych predpisov, ktoré na Slovensku už platia, aby ženy, ktoré sú znásilnené, nemuseli sa báť ísť na políciu, že ich tam policajti vysmejú. A zvlášť, keď sú znásilnené svojím vlastným manželom alebo niekým blízkym, že sa nemusia báť ísť na políciu, pretože tam s nimi bude zaobchádzané ako s obeťami a nie s niekým, kto doma neposlúchal a nerobil si poriadne svoju vlastnú prácu. Že ženy, ktoré sú týrané a bité, budú mať priestor, kde sa môžu uchýliť, a že bude inštitucionálne zabezpečené, že budú ochránené pred agresormi a násilníkmi. Že dievčatá v školách budú ochránené pred násilím, zneužívaním a nežiaducim správaním jednak zo strany spolužiakov, ale aj zo strany pedagógov, a že budú vedieť rozoznať tú čiaru, za hranicou ktorej už je takéto správanie nežiaduce. To isté na úrovni predstaviteľov cirkví. Toto sú všetko veci, o ktorých treba rozprávať. To, čo reálne dievčatá a ženy na Slovensku dnes potrebujú, je podpora a rozoznanie ich špecifickej situácie. Napriek tomu, že žien je na Slovensku viac počtom, sú v tejto krajine menšinou. A o tom sa máme rozprávať.
Prečo vytvárate zástupné témy, ktoré sa každodenného života slovenských dievčat a žien netýkajú, vytvárate kultúrne vojny tam, kde nepatria, a nepozriete sa radšej na to, čo má táto vláda v kompetencii, čo môže ovplyvniť? Na svinstvá v inštitúciách typu Čistý deň, kde matky slovenských dievčat a chlapcov dávajú svoje deti kvôli tomu, aby im štát pomohol, a tie sú tam tyranizované, týrané, sexuálne zneužívané. Prečo neriešime toto? Prečo sa nepozrieme na všetkých policajtov, ktorí zavreli oko nad Čistým dňom? Prečo minister Richter ešte stále stojí na svojej stoličke? Sedí. Prečo je to tak? Prečo tam sa nepozeráme na reálne násilie, na reálne týranie, na reálne sexuálne zneužívanie? Prečo sa zaoberáme definíciami, ktoré Slovensko nijakým spôsobom neovplyvnia?
A odpoveď je veľmi jednoduchá. Lebo vám je to jedno, vám je to šumafuk. Jediné, čo potrebujete, je civilizačný spor. Jediné, čo potrebujete, je ukázať prstom na zlých liberálov. Jediné, čo potrebujete, je zaradiť sa k priateľovi Andreja Danka, k pánovi Orbánovi, ktorý povedal, že čas liberálnej demokracie je preč. A Európa potrebuje i liberálnu demokraciu. Toto je váš cieľ, spochybniť civilizačné základy našej spoločnosti, spochybniť civilizačné základy Európy, spochybniť ľudské práva ako niečo, čo je nedotknuteľné. Lebo iba odtiaľ sa dá budovať ten takzvaný silnejší štát so silnou rukou, ako si predstavuje Andrej Danko. Iba z tej pozície sa vieme priblížiť jeho kamarátom, ako je prezident Bieloruska, ako je predseda ruskej Dumy zo sankčných zoznamov, ako je Vladimír Putin alebo ako je jeho obdivovaný vzor, prezident Turecka Erdogan.
Pevne verím, že tento ďalší nulitný nezmysel Národnou radou neprejde. A pevne verím, že je to poslednýkrát, keď namiesto toho, aby sme riešili reálne problémy slovenských žien a dievčat, aby sme riešili reálne problémy násilia na Slovensku, sa bavíme o hoaxoch, výmysloch a nekompetentných rečiach.
Ďakujem veľmi pekne.
28. 11. 2019 10:00:59 - 10:02:59 53. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1814 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Poliačik, Martin (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
28.
Ďakujem, Ondrej, za ozrejmenie. Neviem, či úplne padá na, na úrodnú pôdu, ale, ale minimálne to, že tu odznie pre historickú pamäť, je fajn. Čo mňa najviac zaráža, je, že všetky tie údajné veci, ktoré má Istanbulský dohovor priniesť do slovenského právneho systému, v ňom už sú a pracujeme s nimi a žijeme s nimi a nič nové nám Istanbulský dohovor okrem konkrétnych doporučení v boji proti násiliu na ženách nemôže priniesť.
Na Slovensku máme definované rodovo podmienené násilie v antidiskriminačnom zákone aj v iných zákonoch. Na Slovensku máme definované možnosti pre zmenu pohlavia aj pre zmenu rodu. Máme na Slovensku mužov, ktorí boli predtým ženami, máme na Slovensku ženy, ktoré boli predtým mužmi. Môžu v rámci dnešného znenia ústavy uzatvárať manželstvá v podobe, v akej žijú, s dokladmi, s ktorými žijú, a nikto tomu už dnes nemôže zabrániť. Nič z toho, čo tu dnes odznelo v tejto rozprave, nemôže zmeniť ten stav, ktorý máme, a odmietanie Istanbulského dohovoru s tým nič nespraví. To, čo odmietaním Istanbulského dohovoru ale dokáže urobiť je, že civilizačne našu krajinu zaradí k tým, ktorí nemajú reálny záujem o svojich vlastných občanov a občianky, kde nie je reálny záujem bojovať proti násiliu na ženách a kde sa vymyslenými konceptmi zakrýva reálny problém.
27. 11. 2019 18:52:24 - 18:54:24 53. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1814 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Poliačik, Martin (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
144.
Ďakujem pekne. No, pán Paška, vy ste majster nulitných krokov. Najprv ste sem prišli s odmietnutím ratifikácie Istanbulskej dohody alebo Istanbulského dohovoru, ktorá je prezidentskou zmluvou, a tým pádom nemáte ako tým vaším starým uznesením Národnej rady zaväzovať vládu, keďže jediný ústavný činiteľ, ktorý by mohol nejakým spôsobom konať vo vzťahu k pokračovaniu alebo v nepokračovaniu ratifikácie Istanbulského dohovoru, je pani prezidentka, ktorá celkom zjavne nemieni podnikať žiadne kroky, ktoré by tento proces zabrzdili.
Teraz prichádzate s ďalším nulitným krokom, pretože to, aká je, aký je rozsah medzinárodných zmlúv, ku ktorým pristúpi Únia ako taká ako jedna zo zmluvných strán, je definované Lisabonskou zmluvou, nie je možné, aby prechádzali záväzky z medzinárodnej zmluvy na, na členské štáty Európskej únie vo väčšom rozsahu, ako je rozsah právomocí, ktorých sa členské štáty vzdali podpísaním Lisabonskej zmluvy.
Takže kým sme tu mali jeden nulitný krok na začiatku, ktorý sa týkal dohovoru samotného, teraz tu máme druhý nulitný krok, ktorý sa týka rozsahu právomocí, ktoré by pristúpením Európskej únie k dohovoru vznikli pre Slovenskú republiku.
Pritom potrebujeme urobiť aj na úrovni Únie, aj na úrovni Slovenska presne opačnú vec. Európska únia, tak ako jej to vyplýva z Lisabonskej zmluvy, by mala pristúpiť v prvom rade k Všeobecnému európskemu Dohovoru o ľudských právach, čo jej vyplýva ako povinnosť z Lisabonskej zmluvy voči Rade Európy. A presne takisto by mala pristúpiť aj k Istanbulskému dohovoru, pretože tým zvýši v rámci svojich štandardov ochranu žien na svojom území.
26. 11. 2019 13:52:28 - 13:53:26 53. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Poliačik, Martin (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
47.
Ďakujem. Pán Bugár, žiadam vyhlásiť hlasovanie o návrhu pána Fica za neplatné a to z toho dôvodu, že možno ste sa zaoberali dodržaním rokovacieho poriadku, ale celkom určite ste sa nedodržiavali, nezaoberali dodržiavaním ústavy tohto štátu. A ústava, ktorá stojí nad rokovacím poriadkom, jednoznačne hovorí, že jednotliví poslanci a výbory... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Aký je procedurálny návrh?

Poliačik, Martin, poslanec NR SR
Procedurálny návrh je vyhlásiť toto hlasovanie za neplatné...

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
To sa nedá.

Poliačik, Martin, poslanec NR SR
... a to z toho dôvodu, že je protiústavné a niekoľkokrát ste vy sám konštatovali, že o niektorých návrhoch sa nedá hlasovať, pretože nespĺňajú podmienky. Porušenie ústavy je jednoznačne nesplnením podmienky na legitímny návrh procedurálny a tým pádom sa o ňom nemalo dať hlasovať. A ak sa aj hlasovalo, tak to nie je legitímny návrh a tým pádom treba hlasovanie o tomto návrhu zrušiť. (Potlesk.)
28. 10. 2019 16:03:30 - 16:05:31 51. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1579 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Poliačik, Martin (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
74.
Ďakujem pekne. Skúsme na chvíľu predstierať, že tu ide o vec a že naozaj sa navrhovatelia snažili vyriešiť problém s tým, že nezávislí kandidáti nie sú nezávislí. V tom prípade by ale oveľa viac dávalo zmysel vytvoriť dve kategórie, a to stranícky kandidát a občiansky kandidát. Stranícky kandidát by kandidoval na základe poverenia strany, občiansky kandidát by kandidoval na základe poverenia potrebného počtu vyzbieraných podpisov. Tým pádom by sme boli úplne jasní, kto kandiduje na základe čoho a bez ohľadu na to, či je člen strany, neni člen strany, či je z občianskej iniciatívy, odkiaľkoľvek by bol, keď by sa rozhodol, že podľa zákona sa nechá nominovať stranou, tak ako nečlen SMER-u v tej dedine v okrese Svidník tak by bol straníckym kandidátom, ak by sa rozhodol kľudne predseda SMER-u, ktorý chce ísť do zastupiteľstva v Starom Meste, že si vyzbiera podpisy, tak by bol občianskym kandidátom. Mali by sme to vyriešené a bolo by to poctivé a čisté.
Len, bohužiaľ, pravda je taká, že o vec nám nejde. Nejde nám o vec, pretože tá motivácia je na základe výsledkov volieb a komu čo vadí, čo kto považuje za boliestku, že sa niekto niekam dostal, a na základe toho potom menia pravidlá. A možno je to tak, že iná obľúbená diktatúra pána predsedu Danka Bielorusko, keď má päť, tak on si povedal a my budeme mať 10-krát toľko, lebo sme potrebovali mať, o koľko, o 30 centimetrov viacej, ako mali Maďari stĺp, a potom sme zistili, že aj tak je kratší. Lebo takto sa tu robia rozhodnutia, lebo toto je tá hanba. To je celé.
28. 10. 2019 15:41:45 - 15:43:45 51. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1579 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Poliačik, Martin (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
60.
Ďakujem pekne. Jednu vec som si teraz uvedomil, kolega Dostál, že jedna vec je na tom dobrá. Keby boli kolegovia z koalície akože v klídku, v pohodičke, tak by toto nerobili. To, že to robia, ukazuje, že majú strach. Boja sa nezávislých, boja sa zmeny, dokonca sa boja vypredaného internetového priestoru. A beriem to tak, že sami vedia, že už dosluhujú, dokonca presluhujú, že už sú zrelí na zmenu, že si chcú odpočinúť trošku v opozícii a chcú to ešte na poslednú chvíľku trošku ostatným znepríjemniť. Len si neuvedomujú, že ľudia toho už tak či tak majú plný krk. Všetky tie zverejnené informácie, prepojenia o tom, ako bol unesený tento štát, sa nedajú zakryť zmenou volebných pravidiel. Všetko to, čo ženie ľudí na námestia protestovať, aby, aby sa konečne štát vrátil ľuďom do rúk, nie je spôsobené nastavením volebných pravidiel. Je spôsobené tým, že tí, ktorí mali obnoviť vieru v inštitúcie tejto krajiny, sklamali.
A posledná faktická poznámka, pán poslanec Kéry, v civilizovanom svete je liberálna demokracia základným stavebným prvkom pre liberálov, konzervatívcov, kohokoľvek. Pretože i liberálna demokracia znamená, že nedáva ľuďom možnosť, že nechráni menšiny, že je diktátom a totalitou väčšiny. A teda ak sa nechcete hlásiť k liberálnej demokracii, potom sa nehlásite k demokracii ako takej.
28. 10. 2019 15:27:46 - 15:37:50 51. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1579 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Poliačik, Martin (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
54.
Ďakujem veľmi pekne. Vážené dámy, vážení páni, pán spravodajca, je trošku zarážajúce, že niekto je schopný prehliadnuť tú legislatívnu perverzitu, ktorú sme dneska videli pred hlasovaním o jedenástej, a pozerať sa na to, že to je úplne normálne, keď zákon o cestnej premávke otvorí pred hlasovaním ministerka školstva a niekto príde s pozmeňovákom, ktorý ide meniť dôchodky, a vy sedíte, jak keby sa nič nedialo. Ale v momente, keď je potrebné si zapísať jeden priblblý procedurálny návrh, tak teda, keď to potrebujete takto, je to § 73 ods. 3 písm. b). Úplne sa stotožňujem s tým, čo povedal kolega Sopko, že je absolútne nežiaduce, aby Národná rada pokračovala v rokovaní o tomto bode rokovania.
A teraz k meritu veci. Nestraťme sa, prosím, v detailoch. Toto nie je o tom, že koľko bude moratórium, či tam budeme mať vek alebo zamestnanie, alebo či budeme dávať občianske iniciatívy za mená, alebo nebudeme dávať. Toto je o niečom oveľa vážnejšom a je to iba symptóm niečoho vážnejšieho.
Andrej Danko, večný obdivovateľ totalitných praktík a totalitných režimov, človek, ktorý neváha ísť na pôdu Rady Európy obhajovať porušovanie medzinárodného práva zo strany Ruskej federácie a nespomenúť pritom ani len náhodou sedem rezolúcií tej istej organizácie, ktoré za posledných päť rokov boli prijaté a Ruská federácia ich neplní. Andrej Danko, ktorý obdivuje Orbána, ktorý obdivuje Erdogana, ktorý sa prikláňa k tomu, že; ktorý sa netají tým, že mu je sympatická definícia i liberálnej demokracie, ktorú obhajuje Viktor Orbán a jeho strana, majú za cieľ rozvrátiť demokratický rad tejto krajiny, oslabiť silu inštitúcií a zmeniť pravidlá tak, ako im to vyhovuje. To je celé. Samozrejme, sa k tomu vždycky nájdu ochotní kolegovia, ktorí si myslia, že na tom získajú jeden alebo dva lacné bodíky pred voľbami.
Tento zákon celkom určite skončí v momente, ak sa náhodou stane, že prejde cez hlasovanie parlamentu a že bude schválený, na Ústavnom súde. A ja dúfam, že Ústavný súd v novom zložení prijme aspoň predbežné opatrenie, ktorým zablokuje výkon tých nových ustanovení, ktoré budú schválené tými pozmeňovacími návrhmi, ale aj pôvodným znením, ktoré sem bolo dané. Aj keď to kľudne nech prejde. Myslím si, že vo vzťahu k realite je to nešťastný krok, že sa máme hýbať niekde inde, ale tam dávam na, samozrejme, vôľu zákonodarnej iniciatívy každého jedného poslanca, poslankyne, aby si predstavoval, že ako by sa to malo vyriešiť. Súhlasím s tým, že je to situácia, ktorú riešiť treba, len ideme úplne opačným smerom, než by to malo byť.
To, čo tu ale vidíme, je istý druh neskutočného pokrytectva, lebo mali sme možnosť to vlastne počuť vo faktickej poznámke kolegu Farkašovského pred pár minútami. On nám povedal, že ako vlastne má človek pristupovať k voľbám. Človek nemá pozerať po prieskumoch, človek si má zobrať aspoň tri programy strán a racionálne si ich prečítať a na základe toho sa má rozhodovať, ako sa potom rozhodne vo voľbách. Prečo potom strana SNS nevenuje radšej energiu tomu, aby napísala poriadny program? Prečo venuje energiu tomu, aby rušila nezávislosť verejnoprávnych médií? Prečo naháňa ešte aj športových redaktorov, aby chudáci museli dávať priestor pre vyjadrenie ministerke školstva pri nejakom zápase do správ o športe? Prečo sa ohýbajú pravidlá pre verejnoprávne médiá? Prečo predseda Danko neustále využíva svoje nadštandardné vzťahy so súkromnou televíziou TA3? A ja už sa len, ja už len čakám na to, kedy tam začne čítať ešte aj správy o počasí. Prečo to je, keď sa majú voliči rozhodovať iba na základe programu?
No preto, lebo keď ide o nich, tak pravidlá neplatia. Každý si môže robiť, čo chce. Každý môže rozťahovať svoje chápadlá a chápadielka tak ďaleko, ako sa mu to len dá. Ale v momente, keď na úrovni miestnych samospráv, keď na úrovni lokálnych volieb zrazu vznikajú demokratické zoskupenia, ktoré môžu ohrozovať zabehnuté politické strany, už je to problém. Keď vznikne samostatná iniciatíva, ktorá sa netají tým, že má politický obsah, tak je to zrazu problém.
Keď zisťujeme, že ľudia naozaj začnú voľby riešiť až niekde dva týždne pred nimi a že vtedy sú pre nich tie prieskumy naozaj dôležité, tak to natiahneme moratórium. Kedy sa to, kedy sa to vyplatilo? Lebo ja si pamätám, že odkedy máme tie dvojtýždňové moratóriá, tak jediné, čo pribúda, sú prekvapivé výsledky volieb. V dvetisícšestnástom SaS-ka za posledné dva týždne pred voľbami vyletela tuším z 5,8 na 12,6 vo voľbách. Ľudia nevedeli, ako sa hýbu týždeň pred voľbami čísla, a tým pádom si mysleli, buď že majú zachraňovať SaS-ku, aby sa dostala do parlamentu, alebo že majú, alebo brali vlastne na základe sklamania od iných strán hlasy a dávali ich SaS-ke, lebo nevedeli, že či sa dostane alebo nie. Môže byť. Interpretácia, neviem.
Župné voľby. Juraj Droba dva týždne pred voľbami nebol zďaleka favoritom tých volieb, ale vedeli sme z meraní, že je druhou voľbou pre mnohých ľudí, ktorí chceli voliť niekoho iného. Tým, že sa dva týždne nevedeli ľudia zorientovať, tak museli naslepo hádať, no dá sa, nedá sa a niekomu to tam hodili, Droba sa stal županom.
Je absolútne nemorálne odoberať ľuďom možnosť rozhodovať sa na základe toho, čo oni chcú. To, čo by sme reálne mali robiť, je vytlačiť z priestoru šarlatánov. Nemali by sme zrejme umožňovať a tam, ak existuje nejaký typ regulácie, tak tam by som sa veľmi rád o ňom porozprával, aby ktokoľvek mohol zverejňovať akékoľvek výskumy bez toho, aby sme vedeli, aká je tam metodológia, bez toho, aby sme vedeli, akú má vzorku, bez toho, aby sme vedeli, že kedy a ako prebiehal prieskum. Tam jasné. Ale toto nie je o tom, že nám záleží na kvalite informácií, ktoré občania majú dostávať. Toto je o tom, že im úplne zoberieme určitý typ informácií, lebo ako povedal pán Farkašovský, oni sa majú rozhodovať na základe niečoho iného.
Kto my sme, aby sme ľuďom rozprávali, na základe čoho sa majú rozhodovať? Z akej pozície to ideme robiť? V liberálnej demokracii, vážení, máme vytvárať priestor pre čo najväčšiu možnosť voľby pre každého občana a občianku tohto štátu. A my stále žijeme v parlamentnej liberálnej demokracii. Takýmito návrhmi sa od nej vzďaľujeme. Takýmito návrhmi sa začíname dostávať na cestu Maďarov, Poliakov a zapadať do toho odklonu od európskej civilizácie, ktoré v poslednej dobe V4 propaguje, alebo rozpad ústavného systému, tak ako ho vidíme v rukách prezidenta Zemana a premiéra Babiša; v demisii, odkedy nastúpil.
Dúfam teda, že spravodajcovi stačilo upresnenie a dá hlasovať o tomto procedurálnom návrhu pána poslanca Sopka, ktorý kľudne pre tento prípad môže byť procedurálny návrh, ktorý som podal ja. Ale o to viacej dúfam, že ak neprejde ten procedurálny návrh, tak táto sieň neodsúhlasí takúto zmenu volebných pravidiel, lebo to nie je vo verejnom záujme.
28. 10. 2019 14:27:51 - 14:29:51 51. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1579 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Poliačik, Martin (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
16.
Ďakujem. Pán kolega, v obidvoch, v obidvoch častiach úplne súhlasím s tým, že konečným poškodeným aj tých návrhov, aj tých zákazov zverejňovania prieskumov bude občan. Občan, ak má nejaké obľúbené občianske združenie, ktoré bojuje za jeho záujmy dlhodobo v mieste jeho bydliska, tak ho nebude môcť nachádzať pri kandidátoch v miestnych voľbách, pretože takýchto združení sa páni navrhovatelia boja. Občan nebude mať informácie o preferencie, o preferenciách strán, ktoré zvažuje pri voľbách, pretože sa dynamiky, ktorú to môže vytvoriť, predkladatelia tohto návrhu boja. A oni informácie budú mať. Politické strany pred voľbami budú robiť svoje vlastné prieskumy, pretože ich potrebujú k nastavovaniu svojej stratégie a svojej taktiky. Ten, ktorý na tom, na tom bude strácať, je práve občan, pre ktorého okrem programu, okrem lídrov aj preferencie sú jedným z vodítok, na základe ktorých sa bude pred voľbami rozhodovať.
Zo správania sa slovenských voličov a voličiek vieme, že v niektorých voľbách dva týždne pred voľbami len 40 % občanov je rozhodnutých, koho ide voliť. Dokonca v župných voľbách v roku dvetisíc, kedy boli naposledy (?), šestnásť, sedemnásť, až 8 % obyvateľov sa rozhodovalo až za plentou. Ak by sme boli zodpovední voči nim, tak im dáme informácie do poslednej možnej sekundy. Takto to nepôjde.
28. 10. 2019 14:10:10 - 14:12:10 51. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1579 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Poliačik, Martin (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
8.
Ďakujem, pán podpredseda.
Pán Kéry, to, čo sa snažíte tu zaviesť, je vecný nezmysel. Doteraz sme mali opačné prípady, doteraz sme mali tzv. nezávislých kandidátov, pri ktorých bolo úplne jasné, že majú stranícku príslušnosť. A pán Gašparovič ako tzv. nezávislý kandidát zároveň hovoril, že je de facto členom SMER-u, nezávislý kandidát pán Šefčovič v posledných prezidentských voľbách bol de facto smeráckym kandidátom a vy teraz chcete urobiť opačný prípad.
Predstavme si, že Robert Fico by išiel kandidovať dajme tomu do mestského zastupiteľstva, tam, kde má trvalé bydlisko a kde mu dokáže jedného dňa doručiť pošta aj nejakú zásielku, a on by povedal, že ale ja si chcem vyzbierať podpisy. To znamená, že Robert Fico by bol uvedený na kandidátke ako človek bez politickej príslušnosti. Vám to neznie ako totálna blbosť? Veď to je vecný nezmysel. Neexistuje viacej politická príslušnosť ako predseda strany, on ju vedie, je jej štatutár. Ale podľa vašej definície, ktorú ste práve doniesli v tom pozmeňováku, by to bol človek bez politickej príslušnosti.
Politická príslušnosť sa častokrát vyjadruje postojmi, názormi, vyhranením sa, tým, čo človek prezentuje, ale určite nie tým, či si niekto vyzbieral alebo nevyzbieral dostatočný počet podpisov. Z tohto dôvodu, obávam sa, že to, čo chcete spraviť, a ja viem, aká je vaša motivácia, vy sa bojíte nezávislých kandidátov, pretože valcujú v komunálnych voľbách po celom Slovensku voľby a vám je to nepríjemné. Ale cestou nie je toto. Cestou je, že začnete robiť poriadnu politiku.
25. 10. 2019 12:14:42 - 12:16:42 51. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1715 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Poliačik, Martin (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
80.
Ďakujem. Ja teda ani len nejdem do toho sa vyjadrovať k stavu zdravotníctva, jedna z mála vecí, kde naozaj neviem skoro nič, ale tej dynamike tu nerozumiem. Že skúste mi to teda vysvetliť, že čo sa tu teraz deje, hej, že poslankyňa SaS tlieska ministerstvu zdravotníctva za, podľa všetkého, dobre vypracovaný dobrý nápad. Súhlasí s ňou poslanec SMER-u a zároveň na ňu naväzuje poslanec OĽANO, nepočul som zásadnú pripomienku vlastne od nikoho, kto sa tu zúčastňoval, to zrejme všetci, čo o zdravotníctve v tomto parlamente rozprávajú, tu sú.
Tak kde je tá opozícia k tomuto návrhu? Kto sú tí ľudia, čo sú proti? To sa nám tu teraz stalo, že náhodou a proti prírodným zákonom sa sem dostal dobrý a vypracovaný a analyticky premyslený zákon a my si s ním zrazu nevieme počať (zasmiatie sa rečníka), lebo sme na to neni zvyknutí? No to je pravda. Akože za posledných minimálne osem rokov sa nám to tu nestávalo často, ale majme odvahu akože prijímať dobré zákony, veď raz sa to muselo stať.
Nemôžme predsa teraz ostať cúvať len kvôli tomu, že sme boli zvyknutí len na náhodilé, populistické a lacné kroky. Veď teda keď sa náhodou našla pani ministerka, tak bez ohľadu na to, ako sa jej to prihodilo, keď náhodou naozaj prišla s ničím, čo stojí za to podporiť, tak prestaňme sa tu akože packať po prstoch, počúvajme odborníkov, ešte aj dokonca zo strany SMER, ktorí hovoria, že stojí to za to, podporme to.
A ja naozaj by som si teda rád vypočul niekoho z tej druhej strany stola. Kde je problém? Teda počul som niekoho zo SME RODINA, ale tí sa mýlia úplne pravidelne, takže niekto relevantný keby mohol.
24. 10. 2019 16:29:24 - 16:41:46 51. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 1715 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Poliačik, Martin (-) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
92.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol aj pri tomto návrhu určený gestorským výborom za spravodajcu. Predkladám preto informáciu k predloženému návrhu zákona. Tento spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku aj legislatívnych pravidiel, súčasťou je stanovisko ministerstva financií a z predkladaného návrhu je zrejmý aj účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že tento návrh zákona posunie do druhého čítania. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali samozrejme ústavnoprávny výbor a školský výbor, ktorý zároveň navrhujem ako gestorský, teda výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Tiež odporúčam, aby bol návrh prerokovaný vo výboroch, v gestorskom do 32 dní a v ostatných do 30 dní od prerokovania v prvom čítaní.
Pán podpredseda, prosím, otvorte rozpravu. Ďakujem.
24. 10. 2019 16:11:24 - 16:12:31 51. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 1715 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Poliačik, Martin (-) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
86.
Köszönöm.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Szívesen.

Poliačik, Martin, poslanec NR SR
Panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom Výboru Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu. Tento spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. Zo znenia uvedeného návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy. A vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla, že návrh prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a školský výbor, teda výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, ktorý tiež navrhujem za gestorský, a lehoty klasické, 30 dní pre výbory, 32 pre gestorský.
Ďakujem pekne. Môžte otvoriť rozpravu.

Deň v parlamente

<- ->