Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
11. 9. 2019 16:53:36 - 17:01:48 49. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1509 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Martinák, Ľuboš (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
82.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená pani podpredsedníčka vlády a ministerka, vážený pán spravodajca, vážené panie poslankyne, páni poslanci, pred nami je novela vážneho zákona, zákona o lesoch. Ja sa zmienim len v tejto krátkej dobe a chvíli o niektorých otázkach, pretože moji predrečníci už v dostatočnej miere ozrejmili niektoré problémy, ktoré majú neštátni vlastníci lesa. Mám za to, aby aj títo neštátni vlastníci lesa možno viac búšili, ale prostredníctvom svojich odborných lesných hospodárov, čo sa týka, či na ministerstvo, na orgány štátnej správy. Veď dnes predsa každý vlastník a obhospodarovateľ lesa zo zákona musí mať odborného lesného hospodára. Pretože odborný lesný hospodár, len ten môže garantovať správnosť zásahov v súlade s programom starostlivosti o les.
Alfou a omegou pri hospodárení v lesoch je, bola a vždy bude ekologická stabilita lesa. Ekologická stabilita je záruka, že naše lesné porasty naďalej budú prospievať. A preto ja, ja som veľmi rád, že v tomto zákone sa už definuje prírode blízke hospodárenie lesa. Prírode blízke hospodárenie lesa znamená, že nejdeme holorubným spôsobom, ale spôsobom podrastovým alebo spôsobom výberkovým. Podrastový spôsob zase znamená, že sa snažíme získať prirodzené zmladenie lesa, a to z pôvodných našich lesných porastov postupným presvetľovaním. Dorúbať ich môžme až vtedy, ak máme cez 50 % prirodzeného zmladenia, počkáme si dva roky zo zákona, ak je potrebné vylepšovanie, vylepšíme vhodnými drevinami.
Ďalším vážnym a dôležitým spôsobom je spôsob výberkový, a to buď jednotlivo výberkový, alebo skupino výberkový spôsob. Tento výberkový spôsob spočíva v nepretržitej obnove a tento spôsob je najbližší prírode, dá sa povedať, až pralesovitou formou. Avšak niektorí lesníci to vraj berú v súčasnosti, čo som s nimi rozprával, až príliš za svoje a neuvedomujú si úskalia, ktoré prináša tento výberkový spôsob hospodárenia. Totiž základnou podmienkou je tam perfektná príprava pracovísk, a síce sprístupnenie porastov. Poviem vám otvorene, že nie všade je to možné, zvlášť je to veľmi slabo možné vo východoslovenskej flyšovej oblasti (zaznievanie gongu), kde máme tento, dá sa povedať, do určitej miery pre lesníkov nešťastný flyš, kde pri príliš veľkom sprístupňovaní dochádza k zosuvom pôdy.
Čiže tento prírode blízky hospodársky spôsob treba kvitovať, netreba však zabúdať, že v niektorých prípadoch musíme použiť vyslovene hospodársky spôsob holorubný, a to napríklad pri viatych pieskoch, pri boroviciach, kde jednoducho musíme to mať na pamäti.
Ďalším prínosom, považujem to, že sa sprísnili pravidlá vzniku náhodnej ťažby, už ako tu pred tým spomínala pani podpredsedníčka vlády a pani ministerka. Jednoducho povedané, povedzme si otvorene, že často za náhodnú ťažbu sa mohla (zaznievanie gongu) zakryť aj... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Páni poslanci!
Nech sa páči.

Martinák, Ľuboš, poslanec NR SR
... sa mohla zakryť alebo takzvane schovať aj bežná ťažba. Ťažko tu niekoho obviňovať, posledne som to vravel, že záleží na lesníckom srdci, ako to zrobí. Preto to nahlasovanie náhodnej ťažby tiež považujem za veľmi dobrý ťah.
Často laická verejnosť, keď vidí, ako sa hospodári v lese, neodborne povie, že jednoducho robia si, čo chcú, kradnú, koľko chcú, nič nezalesňujú, nerobia prerezávky, prebierky do 50 rokov. A preto je veľmi dobré, že do tohto zákona sa dostal aj inštitút inšpekcie. Títo pracovníci, títo pracovníci inšpekcie robia kontroly a dôsledné kontroly v lesoch, čo sa týka hospodárenia.
Veľmi často dochádza k sporom medzi lesníkmi a ochranármi. Ja si osobne myslím, že treba dať hlavy dokopy, treba sa vzdať, z jednej aj z druhej strany, čiastočne aj svojho ega, aby to Slovensko zostalo naďalej zelené aspoň v takej forme, ako je, ba, dokonca, si dovolím tvrdiť, že bude v lepšej forme. K tomu musia prispieť jednak lesníci a jednak ochranári.
Ja osobne som za likvidáciu ihličnatej kalamity a to za včasnú likvidáciu ihličnatej kalamity, aby sme svojimi legislatívnymi opatreniami nechránili lykožrúta smrekového, pretože kto aspoň trošku pozná vývinové štádium lykožrúta smrekového, sa zhrozí. Už som to spomínal, ale ešte raz zdôrazním tu v rozprave.
Orgány štátnej správy ochrany prírody, nebojte sa aj v piatom stupni zohľadniť a dať povolenie na likvidovanie ihličnatej kalamity, ak dôjde k premnoženiu na daných miestach. Prečo? Jednoducho preto, lebo priaty stupeň ochrany sa stáva, ľudovo povedané, rojoviskom pre lykožrúta smrekového. Zatiaľ nepoznám prípady, aby orgány štátnej správy ochrany prírody dali takéto povolenia. Nemusia dať, ale podľa zákona môžu. Nemali by sa báť už konečne tých samozvaných takzvaných ochranárov, ktorí sú to, chlapci, ktorí sa pútali k týmto stromom a za stromami prečítali lístočky, keď sa ich spýtali.
To je asi to všetko, čo som chcel v tejto krátkej dobe z tohto miesta povedať. A ja verím a som presvedčený, že aj táto novela zákona o lesoch prispeje k lepšiemu hospodáreniu v lesoch, bližšej prírode a bude to na prospech celej slovenskej verejnosti, prispeje k rozvoju turizmu, tento turizmus zase prispeje k sociálnej stránke našich ľudí, to znamená, aj možnosť zamestnať sa. Využime túto možnosť našej prírody v prospech prírody a v prospech našich ľudí.
Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)
11. 9. 2019 16:15:50 - 16:17:51 49. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1509 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Martinák, Ľuboš (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
70.
Ďakujem za slovo. Vážený pán poslanec Kollár, ono pomerne v tejto krátkej dobe je ťažko reagovať na vaše emotívne vystúpenie. Mali ste tam, musím povedať ako lesník, aj dobré stránky. Tú dobrú stránku by som veľmi hodnotil, teraz hovorím úplne vážne, ohľadom spracovania kalamity. V roku 1982 bola obrovská smrekovcová lykožrútová kalamita v Rakúsku a v Nemecku v oblasti Šumavy. Rok to nechali tak, robili, počujte dobre, biopostreky. Tie biopostreky znamenali, že zachránili les a asi 15 druhov vtákov odhniezdilo, ktoré po 10 - 12 rokoch sa vrátili. Ja som tak isto za spracovávanie, včasné spracovávanie lykožrútovej kalamity, lebo kto pozná vývinové štádium lykožrúta, veľmi ľahko pochopí, aké je to obrovské nebezpečie.
Sám osobne mám za to, že v piatom stupni ochrany orgány štátnej správy ochrany prírody majú možnosť podľa zákona, ak chcú, nechať spracovať kalamitu aj v tomto piatom stupni ochrany. Bohužiaľ, sa to tak nestáva, ale majú možnosť. Pričom piaty stupeň ochrany je rojovisko pre ďalšie veci, hej. Toľko k tomu spracovaniu kalamity.
Čo sa týka neštátnych vlastníkov lesa, ja osobne pochybujem o tom, že nebolo vôbec s nimi nič rokované. Okrem toho, ľudia dobrí, každý obhospodarovateľ lesa musí mať zo zákona odborného lesného hospodára, ktorého platí. Tak mu poviem, počuj odborný lesný hospodár, sa tam zúčastníš, lebo ty tomu rozumieš. Ďakujem. Toľko v krátkosti.
11. 9. 2019 12:05:31 - 12:07:31 49. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1523 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Martinák, Ľuboš (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
81.
Ďakujem za slovo. Ďakujem aj svojmu kolegovi za to, že skutočne vystúpil s touto problematikou. Na úvod skutočne v krátkosti, pracujem v lesníctve a poľujem niečo vyše 30 rokov. Súhlasím aj s tým, že početnosť medveďov na Slovensku je rôzna, blíži sa k číslu a ja zastávam číslo 1 200. Úživnosť slovenských revírov Slovenska, kde môže sa medveď vyskytovať, je okolo 300 kusov, hovorí o tom odborná literatúra. Čiže štyrikrát máme premnožených medveďov.
Keď nás učil ešte na lesníckej fakulte, teraz už nebohý profesor Sládek, napísal veľmi peknú knihu Trofejové šelmy Slovenska, kde detailne hovorí aj o správania biotopu medveďa. Príčina kontajnerových medveďov, prvotná, nie sú kontajnery, ale to, že sú premnožené. My sme ešte nevideli pri kontajnerových medveďov obrovského medveďa. Stále je to buď medvedica s mladými alebo menšie medvede, ktoré sú stále štvané a vytláčané.
Ja vidím jediné východisko z tohto, a síce, aby medveď tam, kde je premnožený, bol riadne zaradený do plánu chovu a lovu zveri. Len týmto spôsobom môžme zachovať medveďa, nech je na našom území a zabezpečiť aj ochranu ľudí. K tomu treba však legislatívne zmeny, lebo som si vedomý toho, že vyhláška č. 24/2003, ktorou sa uplatňuje zákon o ochrane prírody, medveď patrí do zoznamu chránených živočíchov a je dokonca tam uvedený ako prioritný druh, lebo boli by sme v rozpore s Európskou úniou. Jednoducho treba s tým robiť, pretože tieto medvede na území Slovenska sú až štyrikrát premno... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
25. 6. 2019 16:01:27 - 16:03:28 46. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1542 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Martinák, Ľuboš (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
76.
Ďakujem za slovo. Vážená pani kolegyňa, pani poslankyňa Kaščáková, ja som predpokladal, že vy vo svojej rozprave ako jedna z navrhovateliek novely tohto zákona budete oveľa konkrétnejšia.
Spomínali ste tu nejaké, ak si to pustíte, myšlienkové svety o vypúšťaní štátneho jazyka, o nejakých periodických výtlačkoch, o čistote jazyka, o zdravom rozume, ale hlavne som si podčiarkol, doporučujete nám čítať s porozumením.
Vážená pani poslankyňa, ináč by som si nedovolil vystúpiť, keby som nečítal s porozumením. Pre mňa je veľmi zarážajúce, že ste tu všetci vypustili § 5, ktorý hovorí o tak vážnej záležitosti, ako používanie štátneho jazyka v niektorých oblastiach verejného styku. Ja by som čakal, že mi to teraz vysvetlíte, aspoň v krátkosti.
A v ďalšej veci, čo sa týka odbornosti vášho návrhu spoločného. Už jasne pani poslankyňa Sárközy tu jednoznačne poukázala, že tento váš návrh sa, v úvodzovkách, hryzie so zákonom o používaní jazykov národnostných menšín. Si to láskavo treba doštudovať, a pripomínam, s porozumením.
Ešte raz opakujem ako občan, ktorý žije v národnostne zmiešanom území - Slováci, Rusíni, Ukrajinci a Rómovia, tento váš návrh je vyslovene účelový. My na svojom území si veľmi dobre rozumieme a je to z vašej strany nič viac než politikárčenie bez žiadnej odbornosti.
25. 6. 2019 14:42:28 - 14:44:08 46. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1542 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Martinák, Ľuboš (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
24.
Ďakujem za slovo. Rád by som podporil kolegu poslanca Antona Hrnka, a síce v tej oblasti o tom, že je to jednoznačne z vašej strany, páni navrhovatelia, bohužiaľ, len vy ste tu, jak sa povie, na dostrel, pani navrhovateľka, odborne povedané, čo sa týka tzv. problematiky národnostných menšín.
Ja chcem zdôrazniť, že nejde tu o odborné zneužívanie, ale o zneužívanie politické. O vrchol populizmu. Ja takisto by som bol veľmi rád, keby tu sedeli aj pán Osuský a Dostál, á, pán Dostál, pretože je to asi z ich hlavy poväčšine prípadov, a nie sú tu prítomní. Ale je to ich problém.
Ďalej chcem sa, chcem takisto nadviazať na to, že vravíte, že vy nevypúšťate vôbec štátny jazyk. Veď jednoznačne hneď v prvom bode tvrdíte, že vypúšťate z § 1 odsek 2, a síce "štátny jazyk má prednosť pred ostatnými jazykmi používanými na území Slovenska". Ja neviem, prečo to chcete vypustiť. (Reakcia z pléna.) Veď jazyk... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
25.
Pani poslankyňa Kaščáková, prihláste sa kedykoľvek. Prečo reagujete na niekoho, kto vystupuje s faktickou poznámkou?! (Reakcia z pléna.) Prosím vás pekne, vám niekto skákal do reči? (Reakcia z pléna.) Vás poprosím, aby ste naozaj sa zdržali komentárov!
Nech sa páči, pán poslanec. (Reakcia z pléna.)

Martinák, Ľuboš, poslanec NR SR
26.
Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
27.
V zmysle čoho, pani poslankyňa? Upozorňujem vás, že porušujete rokovací poriadok, a žiadam vás, aby ste neskákali rečníkom do ich prejavov, dobre?! (Reakcia z pléna.)

Martinák, Ľuboš, poslanec NR SR
28.
A taktiež jednoducho, jednoducho povedané, neviem, prečo by náš jazyk nemal byť, mal by byť vypustený. Veď to je úplná dehonestácia slovenského jazyka. Ja neviem, či si to uvedomujete. Ešte raz zdôrazňujem, žijem v národnostne zmiešanom území, kde Rusíni, Ukrajinci, Slováci a Rómovia žili a žijú vo svornosti doteraz. Žiadne národnostné trenice nieže tam nie sú, ale ani ich necítiť. Národnostné trenice vyvolávate úmyselne vy týmito návrhmi. Za tým si stojím.
25. 6. 2019 14:24:17 - 14:26:17 46. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1542 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Martinák, Ľuboš (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
10.
Ďakujem za slovo. Jednoznačne podporujem názory pána poslanca Blanára Juraja, ktoré zdôvodnil v rozprave. A výsledkom jeho zdôvodňovania bol procedurálny návrh, aby o tomto zákone sa už ďalej nerokovalo.
Jednoznačne som takisto za to, že tento jazyk i tento zákon o štátnom jazyku, ktorý chcete novelizovať, nie je výsledkom rozumu, ale výsledkom účelovosti.
Prečo to vravím? Žijem v národnostne zmiešanom území, kde popri našej slovenskej národnosti žije veľká časť rusínskej národnosti, rómskej a ukrajinskej národnosti. Nikdy medzi týmito národnosťami, a môžem to hovoriť s plným vedomím a svedomím, nevznikali žiadne spory kvôli národnostiam, kvôli používaniu jazykov národnostných menšín. Práve naopak, hlavne manželské zväzky spájali týchto ľudí a dávali dokopy. Tam žiadne spory neboli.
Chodím medzi ľudí, sme malý región, a preto poznám ich názory. Názory týchto národnostných menšín sú tie, že mnohokrát politici vo vrcholovej politike zneužívajú tzv. problematiku národnostných menšín, ktorá u nás podľa môjho názoru vôbec neexistuje. A nielen podľa môjho, ale aj podľa názoru týchto národnostných menšín.
A preto - ste tu momentálne, pokiaľ vidím, sama, pani Kaščáková - podľa môjho názoru z vašej strany a zo strany vašich predkladateľov je to hrubé zneužívanie tzv. problematiky národnostných menšín pre vlastný populizmus a táto problematika u nás neexistuje.
20. 6. 2019 11:02:07 - 11:02:28 46. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Martinák, Ľuboš (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
66.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, pri včerajšom hlasovaní č. 33 ma zariadenie vykázalo, že som hlasoval za, chcel som hlasovať proti. Žiadam dať do záznamu. Ďakujem.
19. 6. 2019 16:32:50 - 16:34:50 46. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1509 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Martinák, Ľuboš (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
71.
Ďakujem za slovo. Pani kolegyňa Zemanová, dovolím si zareagovať na Plán starostlivosti o lesy. V jednom sa zhodneme, že je to najvýznamnejší doklad, podklad hospodárenia v lesoch. Je to alfa - omega pre odborných lesných hospodárov a pre užívateľa lesa.
Čo sa týka transparentnosti, môžem vám garantovať, že ho vytvárajú lesníci, takzvaní hulkári, odborníci na slovovzatí, ktorí okrem praktických skúseností sú nositeľmi osvedčení. Na to používajú našu literatúru, kde sme skutočne Top v Európe, dovolím si tvrdiť, či sa jedná o tabuliek meranie hmoty porastov nastojato, rastové tabuľky, využívajú pritom hospodárske súbory lesných typov, kde ich autorom bol profesor Zlatník. Na základe toho títo odborníci určujú hospodárske spôsoby a formy pri obnovných ťažbách, výchovné ťažby určujú, na základe toho určujú obnovné zastúpenie drevín, cieľové zastúpenie drevín, podiel prirodzeného zmladenia, na základe týchto vecí určujú aj prerezávky, kde sa majú robiť, kde nie, kde môž to nechať na prírodu, určujú plochové tabuľky. Naše tabuľky používajú lesníci v Nemecku, to si môžte zistiť, ale o inom chcem to dopovedať.
Áno, nebolo by chybou, keby boli prizývané obce, hlavne preto, aby si to vypočuli, pretože pri všetkej úcte k starostom, on nemôže vedieť všetko a do problematiky vzrastových tabuliek a ostatných vecí je potrebné dlhšie štúdium a skutočné vedomosti.
19. 6. 2019 16:14:01 - 16:16:01 46. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1509 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Martinák, Ľuboš (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
61.
Ďakujem za slovo. Vážená pani kolegyňa, vážený pán kolega, ja si teda skutočne úprimne vážim aj určité vaše ocenenie, by som povedal. Druhá vec je taká, že ja som v tomto výbore pôsobil desať rokov, ale teraz som prišiel ako náhradník, takže pôsobím v inom výbore, ale vidíte, sa zapájam. Vtedy som mal záujem ísť, ale, bohužiaľ, som bol mimo.
Čo sa týka, že nemám rád ochranárov, dovolím si tvrdiť pri všetkej úcte k vám, že ich mám až veľmi rád. Ale nemám rád ľudí, ktorí sa vydávajú za ochranárov, ktorí sú úplne neprofesionálni. Keď som ešte rozprával s takzvaným, volám ich takzvaní ochranári a môžu si myslieť čokoľvek, keď som sa v Tichej a Kôprovej doline, keď sme mali poslanecký výjazd, sa ma spýtali, či príroda si to vysporiada, už takto neformálna debata, tak som odpovedal áno, príroda si to vysporiada, ja počítam za takých štyristo-päťsto rokov. No máte pravdu a kde je chyba, vravia ochranári. No hovorím, chyba je v tom, že čo bude do tohto času.
Viete, pani Zemanová, títo neodborníci, čo mi povedali? Že čo to je proti veku Zeme. Tak ja vôbec odmietam a vôbec to nemyslím posmešne, je to skutočne na plač. Veď ochranári a lesníci boli stále spolu, stále operujem Jozefom Dekretom-Matejovie, nestorom slovenského lesníctva, ktorý žil koncom 18., začiatkom 19. storočia. Druhá vec bola to, že už on propagoval obnovu lesa z autochtónnych tuná domácich drevín, aby to Slovensko zostalo Slovenskom. Lesníci, spolupracujme s ochranármi, ale s ochranármi. Doslova a do písmena. (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
19. 6. 2019 16:01:37 - 16:10:29 46. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1509 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Martinák, Ľuboš (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
55.
Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka a podpredsedníčka vlády Slovenskej republiky, vážený pán spravodajca, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení ostatní prítomní, pred sebou máme dôležitý zákon, resp. jeho novelu o lesoch. Už v dopoludňajších hodinách som sa vyjadril k zákonu o ochrane prírody a som povedal, že cieľom lesníkov, tých lesníkov, ktorých je drvivá väčšina a ktorí skutočne majú tzv. lesnícke srdce, je to, aby spolupracovali s orgánmi štátnej správy ochrany prírody.
Vytvorenie tohto zákona je práve dôkazom toho, že s ochranou, so štátnou správou ochrany prírody sa úzko spolupracuje. Ja by som sa v štyroch bodoch chcel zmieniť o tom, čo to bude znamenať v praxi ohľadom predmetného zákona.
Ja v prvom rade oceňujem, že do tohto zákona sa dostal termín "prírode blízke hospodárenie v lesoch". Jedná sa o také hospodárenie v lesoch, kde opäť vypestujeme postupom času lesy s diferencovanou vekovou, druhovou, genetickou, ako aj priestorovou štruktúrou. Dôležité je, že pri tomto spôsobe hospodárenia budeme využívať hospodárske spôsoby, ktoré sú blízke prírode a de facto vylúčime hospodársky spôsob holorubmi, ktoré je možno využívať v štyroch prípadoch. Bude sa jednať o účelový spôsob hospodárenia, výberkový spôsob hospodárenia a podrastovú formu hospodárenia, a síce maloplošnou formou, v ktorej prvok nesmie presiahnuť 20 árov a v terénoch nad 40-percentný sklon 1,5 ha, maximálne na jednu výšku okolitého porastu môže byť obnovovaný prvok.
Niekto si povie, veď 1,5 ha, už som počul aj také pripomienky, však to je plocha. Uvedomme si jednu vec, že sa jedná o porasty so 40-percentným a väčším sklonom. Jednoducho sa jedná takmer a v mnohých prípadoch už o, z technologického hľadiska o lanovkové terény.
Ďalším dôkazom toho, že lesníci naďalej chcú spolupracovať s orgánmi štátnej správy životného prostredia, sú aj osobitosti vyhlasovania pralesa a síce s osobitným režimom hospodárenia v pralese. V týchto pralesoch sa nesmie vykonávať žiadna obnova, výchova, žiadna ťažba, zahrádzanie bystrín, lesotechnické meliorácie. Jedná sa o tzv. bezzásahovosť. Áno, v týchto pralesoch môžme sledovať, ako sa nedotknutá príroda bude správať voči svojmu okoliu, alebo takisto, ako sa táto príroda bude chovať k ostatným zložkám životného prostredia. Po čase možno budú prípady, že bude potrebné pri prekategorizácii lesov hovoriť o tom, že bude tam iný spôsob hospodárenia, alebo sa to ponechá tak. Budúcnosť ukáže, ako tomu bude.
V ďalšom sa chcem zmieniť o veľmi často debatovanej náhodnej ťažbe. Áno, netvrdím, boli aj také prípady, kde sa tzv. nahlasovala náhodná ťažba, ale ja tvrdím jedno, že väčšina lesníkov je aj v tejto oblasti poctivých. Máme na to svoje metódy, ktoré hovoria, ako sa má táto ťažba vyznačovať bielou farbou a jednotlivo, ak je sústredená bielymi ležatými krížmi, musí sa určiť objem tejto ťažby, hlásiť, a tak ďalej a tak ďalej.
Chcem jednu vec vypichnúť z tohto zákona, budem citovať: "Obhospodarovateľ lesa je povinný v záujme ochrany lesa", podčiarkujem ochrany lesa, "vykonať náhodnú ťažbu alebo použiť iné vhodné opatrenia na ochranu lesa tak, aby nedošlo k vývinu, šíreniu a premnoženiu škodcov.". Čiže z toho vidíme, že aj niektoré názory, že škodíme lesu ťažbou, sú skutočne veľmi nesprávne. Tento les nemôžme vnímať, ako som tu dopoludnia povedal, v čiernobielych farbách, ale musíme sa na les pozerať z väčšieho, hlbšieho kontextu, z globálneho aspektu, by som povedal. Sú tu sprísnené požiadavky na ohlasovanie ťažby, ktorý si môže každý z vás prečítať, ujasniť, prípadne predtým, než pôjde do druhého čítania, aj podať nejaké lepšie návrhy.
Poslednou oblasťou, ktorú si vážim v tomto zákone, je oblasť mimoriadnych udalostí v lesoch. Aj to je dôkazom toho, že ten skutočný lesník chce tú prírodu v prvom rade chrániť. Definovaná táto udalosť v zákone je taká, pri ktorej dochádza k ohrozeniu ekologickej stability, biologickej diverzity, odolnosti produkčnej a obnovnej schopnosti, životnosti alebo schopnosti plniť funkcie lesov.
Ja sa chcem zmieniť v jednej oblasti, a síce k ekologickej stabilite. Všetko speje k tomu a práca lesníka nielen teraz a v budúcnosti v zmysle predmetného zákona, ale stále tomu bolo aj v minulosti, je, aby udržal ekologickú stabilitu v lese. To znamená, ten lesník aj pri svojich zásahoch, ktoré vykonáva v lese, či sú to plecírub, vyžínanie, ochrana lesa, prerezávky, prebierky do päťdesiat, nad päťdesiat rokov, a veľká dôležitosť patrí obnovnej ťažbe, musí mať na pamäti ekologickú stabilitu.
Vo svoje tridsaťročnej praxi som už zažil, že prišiel ochranár a hovorí, tu je tá rastlinka a vy ste tu, preboha, robili výchovný zásah. Robili sme tam zhodou okolností prerezávku a ešte sa preriekol a povie, že predtým tu nebola. Ja hovorím, no nebola, lebo to je rastlina, ktorá je viac svetlomilná ako tieňomilná, vtedy bolo tam viac tieňa. Čiže nepozerajme sa na les čiernobielo, ako som povedal, ale z toho globálneho aspektu.
Ja osobne vo svojej prevádzke lesníckej som veľmi rád spolupracoval s ochranármi. Ale s ochranármi, ktorí mali aj určité vzdelanie a nielen s chlapcami, ktorí boli takzvaní ochranári, pútali sa k stromom a vykrikovali rôzne frázy na ochranu lesa, niečo sa naučili, a keď som sa ich niečo spýtal ako ešte člen výboru v roku 2006 v Tichej a Kôprovej doline, keď sme mali výjazd, tak museli ísť za smrekom z nejakého papierika čosi čítať. Nedajme sa, lesníci, odradiť aj od takzvaných ochranárov. Spolupracujme naďalej s orgánmi Štátnej správy ochrany prírody, s ľuďmi, ktorí majú na to vzdelanie, vedia postupy v lesoch a ja myslím, že táto spolupráca, tak ako v minulosti, aj v budúcnosti prinesie svoje ovocie, pretože lesy a tá príroda patrí k výsadám Slovenska a mnohí turisti, ktorí prídu od mora, si vážia naše zelené Slovensko.
Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)
19. 6. 2019 15:58:13 - 16:00:13 46. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1509 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Martinák, Ľuboš (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
49.
Ďakujem za slovo. Pán kolega Zsolt Simon, mne sa v určitej oblasti zdalo, že tvoje vystúpenie je skutočne len mojím snom. Veď ty tu úplne zastrašuješ, neoprávnene zastrašuješ ľudí. Ja vo svojom krátkom vystúpení, lebo faktická poznámka nemôže trvať dlho, sa zmienim len o jednej vážnej veci, ktorú ty si tu celkom otočil naruby. Je to, si hovoril, že ešte o lesných hospodárskych plánoch, dobre v poriadku, jedná sa o plán starostlivosti o, pri vyhotovovaní plánov v starostlivosti o les. Okrem vyhotovovateľa je zúčastneným aj odborný lesný hospodár, vlastník, užívateľ a vôbec všetky orgány, ktorých sa to týka, to znamená aj orgány štátnej správy ochrany prírody, ktoré, aspoň v našich prípadoch, pokiaľ to poznám, veľmi úzko spolupracujú s vyhotovovateľmi lesných hospodárskych plánov, to znamená s vyhotovovateľmi plánmi starostlivosti o les.
Takže oni priebežne spolupracujú. Nieže sa zrobí plán a až potom môže sa orgán štátnej správy ochrany prírody k tomu vyjadriť alebo nevyjadriť a potom budú nejaké problémy. Problémy jednoducho nebudú, lebo sa im predchádza priamym rokovaním. Veď už dopoludnia som povedal, že tu je tá spolupráca a ochota lesníkov, vyhotovovateľov plánov starostlivosti o les priamo spolupracovať s orgánmi štátnej ochrany prírody. A musím jednu vec na konci svojho vystúpenia krátkeho pripomenúť, že práve lesník Jozef Dekret-Matejovie bol jedným z najvýznamnejších ochranárov prírody.
Ďakujem.
19. 6. 2019 12:03:38 - 12:05:38 46. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1523 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Martinák, Ľuboš (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
90.
Pán predseda, ďakujem v prvom rade za slovo, hoc už trošku po termíne. Ja vo svojom skutočne krátkom príspevku vo faktickej poznámke chcem podporiť a súčasne poďakovať svojmu kolegovi Jankovi Kvorkovi za jeho racionálne vystúpenie, v ktorom jednoznačne podporil konsenzus, bez ktorého sa nepohneme ďalej, a síce konsenzus medzi lesníkmi a ochranármi. Čo sa týka nebezpečného škodcu lykožrúta, ja len na okraj pripomeniem, že obrovská kalamita bola v roku 1982 na Šumave. Tam na Šumave Česi ponechali rok na takzvaný samovývoj a potom začali hľadať účinné opatrenia hlavne v oblasti odkôrňovania napadnutého, napadnutej drevnej hmoty, pretože tento nebezpečný podkôrny hmyz sa práve vyvíja pod kôrou smreka a potrebuje na to živnú pôdu a tým je práve tá kôra smreka. Nemci a Rakúšania pristúpili ihneď pri tejto kalamite, to si môžte nájsť veľmi ľahko. V roku 1982 - 1984 až tzv. biochemickými postrekmi zničili tohto lykožrúta a vtáky, ktoré tam hniezdili predtým, sa po 12 až 15 rokoch opäť takpovediac nasťahovali do týchto biotopov. Ešte raz by som chcel zdôrazniť, treba nájsť zlatú strednú cestu a treba nájsť ratio. Raciom nie je nerúbať a raciom nie je aj tzv. totálna bezzásahovosť.
19. 6. 2019 11:39:57 - 11:41:56 46. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1523 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Martinák, Ľuboš (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
82.
Ďakujem za slovo. Vážená pani kolegyňa poslankyňa Dubačová, z tohto vášho vystúpenia ja skutočne môžem usúdiť len vaše čiernobiele videnie danej problematiky. Nadviažem opäť na poslanecký prieskum, ale z inej strany, ako to povedal vedúci, vedúci výboru, predseda. Ja nadväzujem na to, kde sa konštatovalo, že práve spracovaním drevnej hmoty a práve jej skorým vyťažením sa zabránilo rozmnoženiu lykožrúta smrekového, ktorý sa dokáže aj v súčasných podmienkach zmenou klímy rozmnožovať až po tretiu generáciu. Tým pádom sa poukazuje aj na to, že okolité pôvodné lesy na strednom Slovensku v danej lokalite, ihličnaté vysokohorské porasty boli tým pádom zachránené, a to nadväzujem práve na problematiku hlucháňa, že včasné spracovanie drevnej hmoty posilní populáciu tohto vzácneho druhu živočícha, hlucháňa. Často počuť z úst mnohých ľudí, ako aj z vás, že teda lesníci rúbu a tak ďalej. Ja si dovolím upozorniť, že prvým takým známym ochranárom bol práve lesník Jozef Dekret-Matejovie, ktorý presadzoval uskutočňovanie pôvodnej proveniencii sadbového materiálu a zachovanie pôvodných druhov drevín. Takže takéto videnie, kde sa rúbe, je zlé, a všetko len nerúbať a ostať tak, musíme nájsť skutočne zlatú strednú cestu v oboch prípadoch. Ďakujem.
19. 6. 2019 11:25:19 - 11:27:20 46. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1523 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Martinák, Ľuboš (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
72.
Ďakujem za slovo. Pani poslankyňa Zemanová, mňa zarazilo pri týchto vysoko odborných témach, ktoré sa týkajú všetkých nás, lebo lesy a životné prostredie spolu súvisia, ma prekvapilo vaše vyslovene politické stanovisko, s ktorým ste operovali zhruba prvých desať minút. V ďalšom, čo ma veľmi prekvapilo, a to v negatívnom slova zmysle, je vaše konštatovanie ohľadom poslaneckého prieskumu, ktorý sa uskutočnil v týchto chránených lokalitách. Ja som síce sa nezúčastnil poslaneckého prieskumu, ale mám tu záznam z poslaneckého prieskumu, zápis. Vy ste jednoducho konštatovali, že nedošlo tam k zhode, jedno, druhé, piate. Bolo to z vašej strany vedené, dovolím si tvrdiť, veľmi účelove. A ja ako lesník zhruba s tridsaťročnou lesníckou praxou si dovolím tvrdiť podľa tohto zápisu, že to bolo veľmi účelné, nie účelové, ale účelné stretnutie, kde zástupcovia jednak ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ako aj zástupcovia, čo sa týka ministerstva životného prostredia, dali svoje návrhy k jednotlivým spôsobom obhospodarovania, bez zásahovosti, porovnávali tam, kde boli zásahy a treba si vybrať z toho tú zlatú strednú cestu, kde ja verím, že aj to východisko sa nájde.
V ďalšom ste kritizovali, že tu nie sú žiadne termíny, lehoty a tak ďalej. Neviem, či ste to čítali alebo nie, ale napríklad náhodnú ťažbu, kde vznikne holina na 0,30 hektárov, môže povoliť organizácia ochrany prírody... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
14. 5. 2019 17:22:23 - 17:24:24 45. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 1344 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Martinák, Ľuboš (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
101.
Ďakujem za slovo. Vážená pani poslankyňa, ja vôbec nie som prekvapený z vášho vystúpenia, pretože dosť takú zmes nepravdivosti ste tu povedali. Ja len z lesníckeho aj z ochranárskeho hľadiska si dovolím vám pripomenúť niektoré závažné veci.
Vraveli ste o populácii vtáctva, ako je u nás s tou populáciou vtáctva zle. Pokiaľ vám je jasné, možnože nie je, boli v rámci starostlivosti o lesy programy starostlivosti o les už dávnejšie zriadené tzv. vtáčie územia. V týchto vtáčích územiach môže obhospodarovateľ, vlastník lesa, robiť ťažby, jednak úmyselné a neúmyselné, len v čase, keď vtáctvo nehniezdi. Určite by mohol mi to potvrdiť známy to náš ornitológ pán Martin Fecko. Čiže tieto vtáčie územia sú u nás zriadené a ja som proti tomu, že u nás tá populácia vtáctva je nejak prenasledovaná alebo čosi podobné.
Potom ste sa takým zvláštnym výrazom zmienili o rozsiahlosti výrubu lesov. Jednoducho u nás holoruby sú plánované a jednoducho môže ich robiť len v piatich skupinách. V jednej z nich sú napríklad viate piesky a tak ďalej a tak ďalej, nechcem tu robiť zo seba múdreho, čo sa týka zákona o lesoch. Len tam sú povolené. Inde sú povolené len tzv. doruby alebo clonné ruby, podrastová forma hospodárenia, aby sme prirodzené zmladenie dosiahli z týchto pôvodných lesov.
Takže doporučoval by som si to dobre naštudovať a potom nejak úplne inou terminológiou.
10. 5. 2019 9:22:06 - 9:24:06 45. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1331 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Martinák, Ľuboš (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
18.
Ďakujem pekne za slovo, aj tebe, Martin, za pekný príspevok. Ja by som trošku nadviazal na teba, lebo všetko v tej prírode so všetkým súvisí a hneď aj o niečo v tejto faktickej poznámke poprosil pána Sólymosa.
Pán minister, ja hovorím ako lesník, pri všetkej skromnosti mám niečo cez 30 rokov praxe v praktickom lesníctve. Samozrejme, že musíme vyhovieť týmto normám Európskej únie, to ja si plne uvedomujem od roku 2016 atď. Ja by som jedno snažne chcel poprosiť, lebo mám dotazy od lesníkov, hlavne ktorí žijú nielen v južných oblastiach, ale aj v tých stredných a dokonca vyšších polohách. Ešte má vykonávacou vyhláškou byť daný zoznam rastlín, teda počítam aj drevín, na ktoré bude potrebný súhlas orgánu štátnej správy. Ja pevne verím, že sa tam nevyskytnú také introdukované dreviny, ktoré sa u nás totálne udomácnili. Jedná sa o duglasku tisolistú, ktorá je náhradou za chradnúcu jedľu. Ďalej o šľachtené topole a ďalej sa tam jedná aj o agátčiny, a to nielen pri obnove, ale aj pri prirodzenom zmladení, to chcem podčiarknuť. Bolo by na škodu veci, keby aj na toto sa vyžadoval súhlas, pretože je tam klauzula, z toho dlhodobého hľadiska by sme to potrebovali dať skúmať výskumným ústavom a teda vynachádzať bicykel, ktorý je už vynájdený a, pán minister, jedná sa o plochu zhruba 120-tisíc hektárov týchto topolín, duglas... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
30. 1. 2019 16:16:45 - 16:18:46 40. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1218 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Martinák, Ľuboš (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
76.
Ďakujem za slovo. Pani poslankyňa Zemanová, pri vašom vystúpení som si spočiatku myslel, že sa mi to skutočne len sníva. Ale je to skutočnosť, a preto zareagujem na vaše vystúpenie v dvoch oblastiach.
Po prvé ste vraveli, že som poľnohospodárov nazval, že sú to akýsi chudáci, ktorí sú, keď existujú mrazy a podobne. Ja som vôbec toto netvrdil. Tvrdím a stojím si za tým, že poľnohospodári sú v mnohom závislí na matke prírode. Sú to, naopak, hrdí a pracovití ľudia, ktorí sú spätí s prírodou a vďaka aj ich tvrdej práci môžeme my a konečne aj vy mať na stole aj slovenský chlieb.
Okrem toho každému je známe, že sú obrovské klimatické zmeny, na ktoré poľnohospodári nie vlastnou vinou doplácajú, a preto musia byť dotovaní. S týmito klimatickými zmenami veľmi úzko súvisia aj škodcovia, hlavne ich premnoženie, na čo tiež poľnohospodári potrebujú nemalé prostriedky.
A po druhé chcem reagovať na vašu pripomienku, že naša vláda ide poľnohospodárom rozdávať. No sa vôbec čudujem, že niečo také sa opovažujete povedať. Ako chceme dosiahnuť, aby u nás prevládali slovenské výrobky bez biochemikálií, ako chceme dosiahnuť, aby sme mali kvalitné biopotraviny, keď cenami nás budú podliezať cudzí výrobcovia? Skúste nám to aspoň načrtnúť.
A v neposlednej miere tieto oparenia nie sú nesystémové, ja si myslím, že nesystémové sú, pri všetkej úcte, vaše vedomosti.
30. 1. 2019 15:51:06 - 15:52:58 40. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1218 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Martinák, Ľuboš (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
54.
Ďakujem za slovo. Taktiež by som rád podporil vítanie predmetného zákona o poskytnutí pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe, a to z viacerých dôvodov.
V prvom rade poľnohospodárska prvovýroba je na Slovensku a bola, verím, aj bude vždy tradičným odvetvím. Ako tu už bolo viackrát spomínané, je to odvetvie veľmi ťažké. Ten poľnohospodár je v mnohom závislý aj od matky prírody: od počasia, záplavy, neskoré mrazy a sú mrazy. A v súvislosti s globálnym otepľovaním to poľnohospodári budú mať vždy ťažšie a ťažie. Preto som taktiež veľmi rád, že zo štátneho rozpočtu, ak to schválime, sa vyčlení 30 mil. na podporu poľnohospodárov.
A ešte jedna drobná poznámka, ktorá tiež už tu bola viackrát spomínaná ohľadom včiel. Bolo by skutočne veľmi dobré taktiež podporiť včelárstvo, pretože je to tradičné a krásne odvetvie v oblasti poľnohospodárskej výroby, či sa nám to páči, alebo nie, ale aj hlavne preto, lebo med má veľmi blahodarné účinky na ľudský organizmus. A ja pevne verím, že produkcia slovenského medu už raz konečne vytlačí tzv. čínsky med a tzv. medové produkty z našich trhov, ktoré sú oveľa lacnejšie, chuťovo podobné, ale čo sa týka zdravotníctva, takmer vôbec neúčinné a vôbec sa nedajú porovnávať s prírodným medom našich slovenských včelárov.
Ďakujem.
5. 12. 2018 18:51:25 - 18:53:25 38 schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 1220 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Martinák, Ľuboš (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
165.
Pán poslanec Kollár, ďakujem za vaše teatrálne vystúpenie, otvorene vám poviem, že zneužívate túto tému. Ja som proti túlavým psom a mačkám a to z toho dôvodu, keď sú v revíri, lebo poškodzujú a ničia hlavne mláďatá zveri. Na to máme prirodzených nepriateľov zveri, tak ako to už povedal pán kolega. Alebo útočíte na citovú výchovu, že vraj neviem, čo ja proti nej mám? No veď som vám dal za pravdu, aj vám, pani poslankyňa, som dal za pravdu. Áno, citová výchova, ale to teatrálne vystúpenie skutočne nemalo chyby.
Okrem toho, ešte raz, som povedal, psy a mačky nie sú na vine. Na vine sú ľudia, ktorí sa dôsledne nestarajú o svojich miláčikov, ktorí ich nechávajú voľne pustených. Keby tomu tak nebolo, nedochádzalo by ani k lovu túlavých psov a mačiek. Každý z normálnych poľovníkov vám povie, že tie túlavé psy a mačky nemajú robiť v revíri nie preto, že by nám mačky a psy prekážali ako také. Ale preto nám prekážajú, lebo lovia hlavne mláďatá, mladú zver. Vám je ľahostajné, vám sú ľahostajné mláďatá v živej prírode? A aby to išlo prirodzeným vývinom? Aby tam bol rys, vlk, divá mačka? Možno vám je to jedno, ale mne to teda, pán Kollár, jedno nie je a určite to nie je jedno aj medzi desať tisícimi poriadnymi poľovníkmi, tak ako v živote inom máte takých ľudí a takých, ale nezneužívajte túto tému.
5. 12. 2018 18:45:45 - 18:47:46 38 schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 1220 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Martinák, Ľuboš (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
161.
Ďakujem za slovo. Dúfam, že to budem stíhať.
Tak na pána navrhovateľa Kollára. Áno, je to nevykonateľná vec, ktorú navrhujete, a síce ak mačka a pes bude prichytený pri čine. Keď je niekde za kriakmi, môže loviť, nemôže. Nemôžete to povedať. Alebo bude loviť o päť minút neskôr. Čiže táto vaša klauzula z môjho pohľadu praktického je nevykonateľná.
Pani Zemanová; pán Kollár, ja som vám neskákal do reči.
Pani Zemanová, čo som tým myslel, že poškodzuje prírodu? Som tým myslel genofond. Nemyslím to len ja, obyčajný lesník, keď tak mám povedať, ale myslel to aj pán profesor Hell a vôbec ochranárske združenia a tak ďalej. Takže o tom je to, pani Zemanová.
Pani poslankyňa Zimenová, zle ste ma pochopili. Ja si myslím, že ste tu zneužili problém citovej výchovy. Citová výchova nemá slúžiť k tomu, aby sme poškodzovali prírodu. Má sa riešiť naprieč všetkými zákonmi, nevravím, že nie, ale nie na úkor toho, že budeme poškodzovať prírodu. Týmto návrhom jednoducho poškodzujeme prírodu. Čiže toľko k vám by som povedal.
Pán Baránik nič extra konkrétneho nehovoril, len stále to isté.
Pán Dostál, že ako to chcem riešiť? No jednoducho tak, ako je to momentálne v tomto zákone. Pokiaľ mačka je označená viditeľným znakom, to znamená postrojom alebo obojkom, nebudem ju loviť. Pokiaľ budem vidieť mačky v súlade s doterajším zákonom a ohrozujú prírodu, zrobím tak.
Pán Pčolinský, áno, našiel som sa, lebo sú to moje témy, poľovníctvo, príroda, to som sa učil. A okrem toho... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)

Deň v parlamente

<- ->