Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
27. 11. 2019 17:20:56 - 17:21:16 53. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1742 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gabániová, Darina (SMER - SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
105.
Ďakujem. Pán podpredseda, prosím, aby bolo uvedené do záznamu, že som pri hlasovaní č. 51 o Štátnom fonde rozvoja bývania od 11.00 hod. hlasovala za, ale vykázalo ma, že som sa zdržala. Ďakujem pekne.
27. 11. 2019 10:31:11 - 10:32:36 53. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1719 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gabániová, Darina (SMER - SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
24.
Pani poslankyňa, toto je tortúra, ktorú budeme opakovať donekonečna, pretože týchto potenciálnych dôchodcov alebo už aj terajších dôchodcov budeme musieť neustále sanovať. A neustále sanovať na úkor všetky... Teda bude sa tam používať solidarita všetkých tých občanov, ktorí sporia v I., prípadne, no, v I. pilieri. Môj názor je taký, že II. pilier mal byť zrušený.
Po druhé nemám rada, keď sa zavádza a keď sa rozpráva o ľuďoch, ktorí majú investované peniaze v rukách dôchodcovských správcovských spoločností ako o sporiteľoch. Prosím vás, nejde o sporiteľov. O sporiteľov môžeme, o sporiteľoch môžeme rozprávať, keď ide o III. pilier, prosím. To je produkt, ktorý poskytujú normálne banky. Tam je sporenie. To, ako s tým banka nakladá a ako to zhodnocuje, to je druhá vec, ale tam istinu má človek istú, jak sa hovorí. Takže nejde o sporiteľov, ale o investorov a to je diametrálny rozdiel.
25. 10. 2019 12:31:44 - 12:33:44 51. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1715 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gabániová, Darina (SMER - SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
96.
Áno, ďakujem. Tak na margo toho, že, áno, strana SMER bola ixkrát pri moci, ixkrát realizovala, teda mala mandát od občanov atď. Vždy som vystupovala, aj keď Zajac zavádzal svoju reformu, môžete si pozrieť moje vystúpenia, v histórii si to nájdete Národnej rady. Tam som povedala dostatočné množstvo argumentov, dostatočné, všetko, čo bolo treba povedať vtedy, neboli sme pri moci. V 2006, keď sme chodili medzi občanov pred voľbami tesne, tak som ja bola tá, ktorá som hovorila, prihovárala sa občanom za jednu štátnu poisťovňu.
Ja som za to, aby sa s verejnými prostriedkami nakladalo zodpovedne a účelovo a racionálne a s náležitým efektom potom aj. Možnože to je idealizmus, ale tak by to malo byť. A myslím si, že kým sa nezvýši sebauvedomenie občanov a kontrola občanov, že kým si nebudú vedomí toho, že všade, kde pracujú ich dane, že majú právo kontrolovať a požadovať výsledky.
Každý štát historicky vyzrieva. Aj naša republika, nepochybujem o tom, že vyzreje natoľko na tak sebavedomých občanov, že politici nepôjdu do politiky nato, aby sa obohacovali, bez toho, že by mali za sebou nejakú erudíciu alebo že by ukázali, ako sa vedeli uživiť v občianskom prostredí ako normálni zarábajúci ľudia a že neprišli do prostredia politického len lízať. A dúfam, že občania Slovenskej republiky budú natoľko sebavedomí, že im budú všetkým pozerať na prsty... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
25. 10. 2019 12:19:10 - 12:25:36 51. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1715 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gabániová, Darina (SMER - SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
86.
Dobrý deň prajem. Ja som veľmi rada, že sa obmedzil čas na vystúpenia. Ale momentálne by mi to možno ani nevyhovovalo. Skúsim, skúsim v krátkosti.
No, som elementaristka, učím prvákov a druhákov, a preto musím vedieť to jednoducho a jasne podať veci, aby boli pochopené aj tými, ktorí ešte len sa dotýkajú predmetu, ktorý učím.
Tak dovoľte na začiatok. Takúto, teda stratifikáciu a takúto formu organizácie zdravotníctva môže robiť naozaj len, sa môže robiť takáto forma len z centra. Ak chcete o tom ešte niečo ďalej, tak to si naštudujete alebo dopátrate sa, pretože centrum má všetky možné informácie a vďaka tomu, že bude zodpovedne pracovať, čoho dôkazom je predložený návrh, vízia zdravotníctva, cieľ, aký je tam daný a ktorý je zrozumiteľný, samozrejme, aj pre opozíciu, aj koalíciu, zjednocuje opozíciu aj koalíciu, pretože všetci máme mandát od občanov, všetci chceme robiť pre občanov, akurát opozícia má právo kritizovať koalíciu, ktorá má mandát od občanov, aby realizovala formu dobra svojou politikou. Politika je z gréčtiny umenie vládnuť. Tak opozícia môže mať iný názor a má právo ju kritizovať. Ale keď cieľ je rovnaký, nevidím dôvod, prečo by sme mali sa usmievať alebo pozastavovať nad tým, že sme na jednej lodi a že to cítime rovnako. Neznášam, keď sa pacient nazýva klientom.
Všetko je úžasné, fajn, len jedno mi vadí, že táto reforma sa ide uskutočňovať v nejakom prostredí. A toto prostredie je, prosím pekne, takéto:
Peniaze, ktoré plynú do zdravotníctva, plynú zo zdravotného poistenia. Dve akciové spoločnosti, čo je už nemorálne, sú poverené tým, aby to uskutočňovali. Pretože akciová spoločnosť má zo zákona povinnosť tvoriť zisk a už tu je to nemorálne, pretože sú to peniaze vybrané zo zákona a majú byť určené len na realizáciu zdravotnej politiky. To, že tu funguje súkromný subjekt, ktorý si nezrealizované prostriedky môže odviesť ako zisk, to je precedens celosvetový. To je nonsens.
Najprv malo byť zlikvidované toto, čiže toto malo byť úpravou toho prostredia, kde mohla byť potom už zodpovedne realizovaná táto vízia. Čiže toto A nemôže ísť bez toho B a to B malo byť prvé, pretože keď idem niečo niekde robiť, tak musím mať na to prostredie.
A prostredie je, prosím, také, že u nás občania platia zdravotné poistenie. Veľmi málo občanov je tých, ktorí sa môžu pripoistiť individuálnymi zmluvami, kde v zahraničí potom spoločnosti z tohoto poistenia, z tohoto pripoistenia si môžu odvádzať zisk. Len v Holandsku je 60 % obyvateľov schopných sa pripoistiť. Tým chcem povedať, že u nás sa pripoisťuje málokto, aj keď majú ten súkromný subjekt k dispozícii, a tým chcem povedať, že u nás sú občania chudobní. Môžeme sa porovnať, vieme, aká je u nás priemerná mzda, vieme, aká je u nás kúpyschopnosť obyvateľov. A teraz títo občania, samozrejme, že nároky sú úžasné, chorobnosť je vysoká, pretože obyvateľstvo je chudobné, každý chce byť odliečený na lege artis takzvane, čiže podľa najlepších vedeckých poznatkov a najlepšími prostriedkami. A aby sme to vedeli vôbec nejako zrealizovať, no tak Zajac zaviedol, samozrejme, a umožnil, urobil voľné pole priplácania. A tak sú títo chudobní občania ešte zdieraní priplácaním. No úžasné, úchvatné!
Takže si myslím, že v prvom rade sa treba zamyslieť nad tým a spraviť poriadok s financovaním zdravotníctva a ďalej ísť potom s touto víziou.
Mám ešte 5 minút.
Sme prišli do prostredia, teraz by som chcela ešte ponúknuť takéto niečo: kto z koho. Čo za tým myslím? Kto z koho bude to, že budú sa predháňať štát a súkromní poskytovatelia, kto z koho, kto akú perfektnú nemocnicu pripraví, ako si ju personálne vybaví a kto skôr získa zmluvy. Zo všeobecnej poisťovne alebo z tej súkromnej? U nás totižto dokonca funguje ešte aj v tomto prostredí konflikt záujmov, že istá finančná skupina vlastní nielen platiteľa, ale aj akceptora peňazí. Konflikt záujmov, nonsens! Nonsens.
Myslite si, čo chcete, ja som tu neni nejaký súd, aby som určovala, že čo je pravda, čo nie je pravda, a vlastne už ani nepotrebujem viac povedať.
Vízia je úžasná. Bez A, ja som povedala, že toto by malo byť B, tak bez toho finančného prostredia, bez toho A neviem, ako musíme striehnuť na paprče, ktoré to budú realizovať, aby nebolo deformované to, čo chceme, aby bolo krásne uskutočnené.
24. 10. 2019 15:41:38 - 15:42:59 51. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 1715 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gabániová, Darina (SMER - SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
70.
Ďakujem, pán podpredseda. Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, pani poslankyne, páni poslanci, z poverenia gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny uvádzam spoločnú správu výborov o prerokovaní predmetnej medzinárodnej zmluvy.
Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady s Protokolom, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor Rady Európy o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov, tlač 1674, pridelil predseda Národnej rady na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorskému výboru. Oba určené výbory svojimi uzneseniami zhodne odporúčali Národnej rade vysloviť súhlas s Protokolom a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi. Na základe uznesení určených výborov gestorský výbor taktiež odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s Protokolom, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor Rady Európy o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov, a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Pán podpredseda, prosím, otvorte rozpravu.
18. 10. 2019 12:45:42 - 12:47:42 51. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1718 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gabániová, Darina (SMER - SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
141.
Ďakujem. Ja som si urobila pár poznámok a pán poslanec tu načrtol trošičku históriu, vraj históriu, pohľad alebo snahu po hľadaní nejakej kauzality v tom, čo sa vlastne deje. Áno, menia sa politické okolnosti, treba meniť aj možno niektoré skutočnosti.
Fakt je, že my sme nástupnícky štát Československej republiky, ale už hneď pri vzniku Slovenská republika nemá dvojkomorový parlament, ale funkciu prezidenta, tá nám imponovala, z historizmu možno áno, táto funkcia bola v podstate náhrada monarchu a potom boli tie ostatné funkcie, parlamentarizmus, prejavom parlamentarizmu, teda modernej doby. No, modernej, ako sa to vezme.
No a ďalšia vec teda vyvstala, nemožno porovnávať štáty, ktoré majú iný, inú funkciu prezidenta, ktorá skôr je synonymom premiéra, ako je vo Francúzsku, a porovnávať to s nami, kde teda vo funkcii premiéra, prezidenta je pán Macron, ktorý je teda mladý, hej. U nás bola funkcia prezidenta chápaná skôr ako funkcia reprezentatívna, mala reprezentovať, mala ju reprezentovať osobnosť, ktorá sa tam dostala, ktorá má určité, určité verejné alebo verejnoprospešné, preukazujúc celý život svojím konaním, zásluhy, ktorá je teda osobnosťou, ktorá môže túto funkciu spĺňať.
Toto akosi už nie je ponúknuté občanom. Aj tu sa zmenili určite isté podmienky, preto by som obrátila pozornosť tým smerom, že ako... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
25. 6. 2019 14:38:12 - 14:38:56 46. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1542 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gabániová, Darina (SMER - SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
16.
Ďakujem. Ja nie som hovorca cirkví, ale tento zákon určite nie je v záujme cirkví, pretože cirkvi sú si vedomé určite nevyhnutnosti vedenia dokumentácie v štátnom jazyku. Určite je to zjednocujúci faktor aj v cirkevných radoch a okrem toho cirkev si je vedomá aj toho, že zastupuje štát napríklad v civilnom práve pri sobášoch a podobne. Nech, určite tam boli cirkvi použité len ako mimikry. Ako vám veľmi záleží na cirkvách! Úžasné! Udrieť na strunku religiozity, gratulujem! (Potlesk.)
13. 5. 2019 14:24:42 - 14:26:42 45. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1325 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gabániová, Darina (SMER - SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
20.
Ak dovolíte, znova sme pri tom, čo už som tu spomínala v parlamente. Pred vstupom do Únie, resp. po páde totality, tak sa preaproximoval školský systém alebo prirovnával školský systém k systému vonku. A nebralo sa do úvahy, že tu prešlo školstvo reformou školskou, kde sa namiesto stredných dvojročných škôl a vyšších škôl nahradila stredné školstvo, ktoré zahŕňalo všeobecné vzdelávanie, SVŠ-ku, neskôr štvorročné gymnázium, tam to bolo 3-ročné, potom 4-ročné a potom to boli odborné školy, ktoré boli 4-ročné, no a potom učňovské školy, ktoré boli 2-ročné, potom 3-ročné, nakoniec 4-ročné s maturitou.
Tým chcem povedať, že tento náš v podstate ušľachtilý školský systém sa potom surovo prirovnal k tomu, že absolventi škôl, sa nebral do úvahy profil absolventa, ale sa zhodili alebo zahodili na minimálnu úroveň namiesto toho, aby odborní absolventi boli braní ako absolventi high school, pretože to boli vlastne v podstate pred reformou za socializmu absolventi vyšších škôl. Čiže high school. Tak nás hodili na nejaké mizerné vzdelanie a začali nás driblovať do nejakého dosahovania vysokej školy. Namiesto toho, aby všetky naše odborné školy sa stali high school.
Na tento, na túto chorobu teraz klopítame, ak mám povedať, použiť bohemizmus, odvtedy stále, stále, stále. Ak toto sa niekomu zdá ako atavizmus, no tak toto je návrat trošku, lebo predpokladám, že nakoniec profil absolventa, toho, čo sa ide zaviesť, bude mať profil bývalej absolventky... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
9. 5. 2019 13:23:55 - 13:34:27 45. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gabániová, Darina (SMER - SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
23.
Sľubujem. (Potlesk.)
7. 2. 2018 10:55:59 - 10:57:28 26. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 746 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gabániová, Darina (SMER - SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
64.
Ďakujem. Pani ministerka, ste krásne zhrnuli celú tú našu diskusiu, ktorá, aj keď to, ako povedal predrečník, skĺzlo do debaty nie o predloženej novele zákona.
Ale chcela by som ešte povedať, že áno, Fíni sa inšpirovali pri svojej reforme školstva naším systémom vzdelávania, ktorý tu fungoval pred ´89. rokom, naším a nemeckým, no a verte mi, pretože v tej dobe pôsobil môj otec ako kvestor vysokej školy ekonomickej a potom na ministerstve školstva pracoval, takže tieto informácie mám nie vycucané z prsta. No a okrem toho, história aj spoločenské vedy hovoria o tom, čo ste vy pekne opreli o Mendelove zákony, že elita národa nevyrastá na osemročných gymnáziách, ale zo strednej spoločenskej vrstvy, ktorá sa v spoločnostiach, ktoré nemajú záujem o vzdelaného občana, stenčuje. A spoločnosti, alebo resp. politici a politiky a štáty, ktoré majú pud sebazáchovy a ušľachtilé úmysly a nielen honbu za ziskom, tak tie sa sústreďujú na to a všetky politiky sústreďujú na to, aby sa zhrubšovala stredná vrstva spoločnosti, aby mala odkiaľ vznikať tá elita národa.
7. 2. 2018 10:30:08 - 10:32:09 26. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 746 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gabániová, Darina (SMER - SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
48.
Ďakujem. Nedá mi nepovedať, viete, celá táto debata aj všeličo možné, čo tu vzniká, vyplýva v podstate z toho, že pred ´89. sme tu mávali niektoré, nejaké, nejaký spôsob vzdelávania a nejaké vzdelávacie inštitúcie. Tie vzdelávacie inštitúcie pozostávali zo základných škôl, stredných škôl, ktoré boli všeobecnovzdelávacie gymnáziá, potom odborné stredné školy a učňovské stredné školy, ktoré postupne, keďže to vyžadovali technológie, sa menili na učňovské školy s maturitou, lebo aj tento typ absolventa potreboval už proste náležité vzdelanie.
Po ´90. roku si tu zmysleli nejakí ľudia, ktorí sa vyžívajú v atavizmoch, vteperiť do tohoto systému vzdelávania osemročné gymnáziá v snahe prispôsobovať alebo aproximovať naše vzdelávacie inštitúcie západu alebo teda zahraničiu. Namiesto toho, aby teda kopčili celý systém a vrátili sa do predvojnového spôsobu vzdelávania mojich rodičov, keď teda boli osemročné gymnáziá, ale deti potom z ľudovej školy pokračovali buď v obecnej škole, alebo išli teda na osemročné gymnáziá alebo do mešťaniek, z ktorých išli potom na odborné školy a z tých odborných škôl potom na štvorročné alebo päťročné high school, tzv. vyššie vzdelávacie inštitúcie, alebo z gymnázií na univerzity, tak my sme kdesi skončili v takom zase intermezze a nič iné sa nekopčilo, len tie, len tie nešťastné gymnáziá osemročné. No a potom rýchlo všetky naše vysoké školy sa dehonestovali najprv na high school, potom sme si zmysleli, že aha, hop, sme niekde inde, bolo ich treba všetky naše vysoké školy prednovembrové... (Ukončenie vystúpenia časomerom.)
2. 2. 2018 11:03:18 - 11:04:39 26. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 698 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gabániová, Darina (SMER - SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
60.
Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informovala o prerokovaní uvedeného návrhu v ústavnoprávnom výbore.
Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady s predmetným protokolom pridelil predseda Národnej rady svojím rozhodnutím na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru s tým, že ako gestorský výbor podá správu o výsledku jeho prerokovania. Ústavnoprávny výbor návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady s protokolom prerokoval na 62. schôdzi 23. januára 2018. Uznesením č. 333 odporučil Národnej rade vysloviť súhlas s protokolom a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 ústavy, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor odporúča Národnej rade podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s protokolom a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 ústavy, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady s uvedeným protokolom (tlač 698a) bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 336 z 30. januára 2018.
Pán podpredseda, prosím, otvorte rozpravu.
5. 12. 2017 19:21:57 - 19:23:39 24. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 800 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gabániová, Darina (SMER - SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
238.
Ďakujem. Pán minister, som veľmi rada, že ste tu spomenuli, čo všetko ste stihli urobiť pre zlepšenie pracovných podmienok a výbavy Policajného zboru. Je to dôležité povedať, pretože je dôležité povedať, že k devastácii verejného priestoru nedošlo za našej vlády, že došlo k tejto devastácii verejného priestoru za pravicových vlád Vladimíra Mečiara a Mikuláša Dzurindu. Vtedy prišla naša republika o rodinné striebro, vtedy došlo k vlastizradnému predaju majetku, vtedy došlo k oddlženiu bánk z verejných prostriedkov, ktoré mali byť použité na cesty, na školy, na všetko, čo súvisí s verejným priestorom, aj na podmienky pracovné policajtov. Odvtedy sme boli vystavení, naša spoločnosť, aj drogám, aj grafity a všetko, čo zdevastovalo.
Netreba zabúdať aj na zdravotníctvo a na Zajacove zákony, ktoré začali fungovať od roku 2005, kde došlo k sprenevere verejných prostriedkov súkromnými akciovými spoločnosťami, ktoré s nimi mali hospodáriť, a nie si ich privlastňovať, prisvojovať a vlastne ich rozkrádať.
1. 12. 2017 10:04:23 - 10:06:24 23. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 707 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gabániová, Darina (SMER - SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
28.
Ďakujem. Pani poslankyňa, celé to vaše vystúpenie vo mne evokovalo jeden, jeden dojem, ale hneď na začiatku poviem jednu vec. Viete, naše zdravotníctvo utrpelo najstrašnejšie údery, rany, keď boli prijaté Zajacove zákony v 2004 a začali platiť od 2005. Ale nebudem tu zdržiavať s týmito faktami a čo všetko to obnáša. Ja už som vystúpila v tomto zmysle x-krát a tam by som mohla povedať len to, že treba zvýšiť hodnotu bodu a týmto spôsobom a týmto smerom uhrádzať to, čo zdravotníctvo potrebuje finančne mať uhradené. K vášmu vystúpeniu by som teda mala jednu jedinú poznámku. Mám taký silný pocit, že to vaše vystúpenie bolo v podstate kočírovanie celého tohoto procesu do procesu tam, kde je teraz naše školstvo, že zavedením poplatku, už nech sa týka akéhokoľvek, čo stále sa nevieme vzdať, nebudem hovoriť, ktorá strana a kde tých 20 korunačiek Zajacových a stále sa to supluje, nejakým spôsobom sa čosi hojí, je nespokojnosť. Nebudem hovoriť, že je, samozrejme, nedostatok lekárov a tak ďalej a tak ďalej, čo všetko je v našom zdravotníctve javom starým známym. Samozrejme, že sa znižuje postupne dostupnosť zdravotnej starostlivosti všelijakými bariérami, ale aj s tým školstvom vy v podstate chcete, aby potom postupne bola samozrejme plne uhrádzaná aj čiastka zo zdravotnej poisťovne, aj príplatok pacienta prípadne za tie extra hodiny. Len som zvedavá, ktorý otrok to bude vykonávať... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
7. 9. 2017 17:26:15 - 17:26:15 20. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní 2 Tlač 691 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gabániová, Darina (SMER - SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
36.
Pani podpredsedníčka, ja by som sa pripojila k predrečníkovi, vytrhol mi to z úst. Boli ste aj vy výkonná zložka vlády, mohli ste riešiť. Tie veci nie sú nové v našej spoločnosti, ten rozvrat, ten maras a čo ja viem, čo všetko ste tu vymenovali. Ale najmä ma zaráža, že vy použijete všetky možné rétorické výlevy, aby ste urazili a zranili pána predsedu Národnej rady pána Andreja Danka a vrazili druhýkrát ten istý klin, aby ste rozbúrili spoluprácu našej koalície. Aké priezračné! Občanov unavuje; v čase hospodárskej konjunktúry a prosperity vy idete tuná takéto výlevy robiť? A takéto tanečky? Nehanbíte sa?
Máte právo, ste opozícia... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Poprosím kľud, pán poslanec.

Gabániová, Darina, poslankyňa NR SR
... môžete poukazovať na problémy v našej spoločnosti, môžete iniciovať rôzne aktivity, rôzne nedostatky vlády alebo podnety môžete dávať, iste, keď chcete byť konštruktívni. No ale vám neostáva nič iné len takéto hlúpoty. (Potlesk.)

Deň v parlamente

<- ->