Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
19. 9. 2017 11:36:40 - 11:36:54 19. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šebej, František (MOST - HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
133.
Ďakujem pekne. Pripomínam poslancom zahraničného výboru, že o 12. hod. máme výbor v miestnosti č. 30 spolu s výborom pre európske záležitosti.
21. 6. 2017 18:13:36 - 18:14:45 18. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 501 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šebej, František (MOST - HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
114.
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som veľmi stručne rád podporil to, čo povedal pán poslanec Budaj v dvoch bodoch. Jeden je, že Ústav pamäti národa potrebuje konečne svoje sídlo, dôstojné sídlo, dostatočne efektívne, praktické sídlo, svoju budovu. Viem už, že o tom sníval už Ján Langoš, a viem, poznám ten príbeh, tú anabázu toho sťahovania sa z jedného miesta na druhé. Nerobí to dobre ani pracovníkom, ani archívom. To je jedna vec.
Druhá vec, že chcem sa pridať k pánovi poslancovi Budajovi v pripomenutí Bratislavy nahlas. Tí, ktorí sme už vtedy vnímali politiku, keď Bratislava nahlas vyšla, 30 rokov to bude budúci rok, tak vieme, aký závažný počin a odvážny počin to bol. Takže pridávam sa k spomienke.
Ďakujem.
15. 6. 2017 10:06:30 - 10:08:31 18. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 565 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šebej, František (MOST - HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
24.
Ďakujem. No tak ja, ja si netrúfam začať diskusiu o politickej genetike. Ja by som ale rád reagoval na, na niektorých komentátorov môjho vystúpenia. Najprv chcem povedať pánovi predsedovi výboru pre kultúru a médiá, že áno, ja to vnímam tak, že, že je najvyšší čas začať sa znovu baviť o tom, že, že načo je verejnoprávne médium a či ho potrebujeme. Lebo ja som hlboko presvedčený, možnože som idealista, že, že vstupujeme do sveta, keď práve teraz ho začíname akútne potrebovať. Tiež som si nejakú dobu myslel, že však privátne médiá to zvládnu, že, že máme slobodu a čo už. Už som o tom nie presvedčený. Som presvedčený, že potrebujeme, potrebujeme verejnoprávne médium.
K tomu, čo povedali ostatní, ja väčšinou som súhlasil s tým, čo ste povedali, s tým, ale že, že nečakajte, že v takomto pestrom politickom svete je také jednoduché dosiahnuť zhodu. Nie je to jednoduché. Naozaj sa pozeráme každý na svet svojimi očami, a to myslím aj celkom mimo politických špekulácií.
Ja som napríklad presvedčený, že je tu časť, ja som presvedčený o tom, že napríklad pán Rezník nie je vybavený na to, aby viedol verejnoprávne médium, z mnohých dôvodov, ktoré som povedal na tom híringu, ale som presvedčený, že je tu časť kolegov, a to nie je nemalá, ktorá, a to nemalá, ktorá je hlboko presvedčená, že je kvalifikovaný odborne a všelijako ináč a jednoducho proste nedosiahneme zhodu na všetkom a vždy. Ja... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
15. 6. 2017 9:49:01 - 9:59:06 18. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 565 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šebej, František (MOST - HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
14.
Ďakujem. Dámy a páni, pán predseda, pán podpredseda, premeškal som vďaka, vďaka obvyklej rannej nepohyblivosti príležitosť prihlásiť sa ústne za klub, takže mám len 10 minút, ale pokúsim sa... (reakcia z pléna), pardon, písomne, takže pokúsim sa ale povedať niekoľko dôležitých vecí, ktoré som považoval za potrebné povedať.
Jedna z nich je tá, že na celej tejto debate, a nech mi prepáčia kolegovia poslanci, a to všetci, rovnako opoziční, ako koaliční, mne ako strašným spôsobom chýba rozmer, ktorým by sme sa pokúšali otvoriť debatu o tom, že na čo vlastne je verejnoprávna televízia. A naozaj ja teraz, teraz nechcem, aby sme si vymenovali jej funkcie, ale žijeme v nejakom svete, ktorý je zahltený informáciami nejakého druhu, a verejnoprávna televízia, verejnoprávny rozhlas, verejnoprávne médiá aj, aj agentúra sú, sú vlastne službou verejnosti, ktorá má byť vlastne jedinou hrádzou proti, proti moru dezinformácií, proti lžiam, proti propagande, proti, proti nezmyslom, proste mala by to byť ako služba verejnosti, verejnosť by mala dostať od verejnoprávnych médií nejaký záchytný bod, proste nejakú realitu, nejakú pravdu. A, a to je možné dosiahnuť jediným jedným spôsobom, a síce že, že budeme mať médiá, ktoré, ktoré budú profesionálne, ktoré budú absolútne úzkostlivo narábať s faktami, ktoré budú, budú pracovať len s overenými zdrojmi a na ktoré by sa mohol človek, ktorý nemá ako orientovať sa v tom všetkom, čo, čo prichádza z virtuálneho priestoru, z internetu, z alternatívnych médií, nemá sa ako zorientovať, tak to verejnoprávne médium by malo byť to, ktoré mu, proste ktoré ho vráti nohami na zem, ktoré mu povie, že, že plus-mínus spoľahlivo toto je, toto je realita.
Celý čas sme sa o tom nebavili, celý čas sme sa nebavili ani o tom, že, ja viem, ja som si vypočul všetkých 8 projektov a mne, v niektorých to tak trochu zaznelo, nepochybne o tom hovoril súčasný riaditeľ, hovorili o tom aj ďalší, ale, ale málo mi to tam zaznelo, že, že keď už máme verejnoprávne médium, ktoré si financujeme ako daňoví poplatníci, lebo chceme nejakú službu, ktorú nám súkromné médiá v tejto podobe poskytnúť nemôžu, tak to, že to médium sa má starať o kultivovanie nášho prostredia. Že, že tam má byť napríklad čosi, čo, čo má ambíciu nielen baviť čo najlacnejším spôsobom, ale, ale kultivovať, možno vychovať. Že tam má byť proste zachytené, zachytené to, čo je skutočne ľudské poznanie, a nie tzv. alternatívne poznatky, že, že, že sa tam má v rámci toho verejnoprávneho média trošičku tríbiť vkus populácie, že, že jednoducho kvôli sledovanosti verejnoprávne médium nemá obetovať napríklad náročnosť, úroveň, a týka sa to všetkého možného. Samozrejme, že aj verejnoprávne médium má funkciu baviť, ale verejnoprávne médium vzhľadom na to, teda že my daňoví poplatníci dávame tomu médiu peniaze, že verejnoprávne médium by nemalo byť odkázané na príjmy, príjmy z reklamy. Môže to byť vedľajší zdroj, samozrejme, ale, ale nie celkom, tak verejnoprávne médium si môže dovoliť niekedy v mene pravdy, v mene náročnosti, v mene kultivovania prostredia ignorovať píplmetre. Ja som o tom hlboko presvedčený, že to má byť tak.
Nerozprávali sme sa vôbec o tom. Ja som, ja som možno naivne očakával, že, že, že tuto bude voľba generálneho riaditeľa RTVS, že bude príležitosť, aby sme sa rozprávali o tom, že čo čakáme vlastne od verejnoprávneho média. Nie, akú, akú víziu nám poskytnú kandidáti, ale čo my čakáme, aby sme si to medzi sebou porozprávali, že toto má byť a toto nemá byť. Ja viem, že sa na tom celkom nedá zhodnúť, ale, ale nemalo by to byť také komplikované.
A teraz sa, teraz sa dostávam k tomu, čo, čo rozhodne teda, si myslím, že by, že by malo zaznieť. Tak v tomto svete, kde je zdravý rozum, kde je morálka, kde je, by som povedal, poznanie a kde je, kde je, kde je psychické, doslova psychické zdravie spoločnosti a inštitucionálne zdravie spoločnosti ohrozené neprehľadným morom dezinformácií, z ktorých absolútne množstvo je šírených úmyselne. Nie s cieľom preklopiť politické preferencie, ale s cieľom dezorientovať, s cieľom rozbiť akúkoľvek afinitu proste ľudí k inštitúciám demokratického štátu, k pravde. Tak sa nachádzame v situácii, že kde verejnoprávne médium by malo pomôcť sa tomuto postaviť. Sme v situácii, keď tomuto všetkému čelia občianski aktivisti, a to je málo. Čakal by som to od verejnoprávneho média - a teraz budem konkrétny a, a možno aj trochu, trochu zlý - ja nečakám od verejnoprávneho média, že v podstate v mene služby mladšej generácii, že, že zľaví z akýchkoľvek kritérií na vkus, a zároveň čakám od verejnoprávneho média, že sa ani dvojmetrovou palicou nedotkne dezinformačných médií. Je mi ľúto, ale, ale ja túto záruku necítim u všetkých kandidátov.
Bohužiaľ, vnímam to tak, že favoritom týchto volieb podľa toho, čo, čo počúvam, aké sú preferencie jednotlivých politických klubov, tak šancu stať sa, najväčšiu šancu stať sa generálnym riaditeľom RTVS má, no muž, ktorý, ktorý uzavrel zmluvu s ruskou agentúrou Sputnik. Ruská agentúra Sputnik nie je normálna agentúra. Ruská agentúra Sputnik je agentúra podliehajúca ruskej spravodajskej službe a jej jedinou úlohou je šíriť dezinformácie s cieľom rozbiť demokratické prostredie Západu, teda nás. To nie je paranoja. To povedal z očí do očí novozvolený francúzsky prezident Macron prezidentovi Putinovi, keď stáli vedľa seba na tlačovke a keď, keď mu prezident Macron vyčítal zasahovanie agentúry Sputnik a aj média Russia Today proste do francúzskeho volebného procesu. Ale podobné niečo na adresu agentúry Sputnik konštatovali aj, napríklad aj Európsky parlament, spravodajské služby väčšiny západných štátov, česká spravodajská služba, americké spravodajské služby.
Jednoducho proste Rusko investuje obrovské peniaze do rozbíjania nášho, nášho informačného zdravého rozumu a jeden z kandidátov v podstate má, má vo svojom, vo svojom kurikulu aj, aj, aj tento nedostatok. Pre mňa je to neakceptovateľné a pre mňa je tiež neakceptovateľné, keď, keď, keď proste si niektorí kandidáti, a nie jeden, bolo ich viac, zamenili proste predávanie reklamnej kampane s víziou toho, ako má vyzerať verejnoprávne médium. No na mňa pekné obrázky v PowerPointe nerobia dojem. Možno na vidieckych klientov áno.
To je asi tak všetko, čo som vám chcel povedať, zvažujte, prosím, koho budeme voliť.
14. 6. 2017 11:39:46 - 11:40:02 18. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šebej, František (MOST - HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
98.
Ďakujem pekne. Poprosil by som členov zahraničného výboru, aby si pripomenuli, že o trinástej máme schôdzu v rokovacej miestnosti finančného výboru na prízemí. Ďakujem.
16. 5. 2017 9:53:22 - 10:23:27 17. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 478 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šebej, František (MOST - HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
16.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, téma je tak široká, že som usúdil, že bude asi múdrejšie nerobiť si nejaké extenzívne poznámky. Navyše ešte si myslím, len že tí, čo sa boja, sa pripravujú, iní improvizujú. Nie, neimprovizujem, je to téma, ktorá mi je blízka celé roky, a je strašne veľa vecí, ktoré by som v tejto chvíli chcel povedať.
Hovoríme o troch správach. Tie správy sú veľmi dobre vypracované podľa môjho názoru a ja necítim nejakú potrebu kriticky čokoľvek v nich komentovať, ale považujem to za vhodnú príležitosť, podobne ako pán spravodajca, pán predseda výboru pre európske záležitosti, že považujem toto za dobrú príležitosť povedať niečo celkove nielen k našej zahraničnej politike, ale k situácii Európy, k situácii sveta a podobne.
Ale na úvod by som chcel podobne ako môj predrečník pán poslanec Klus povedať, že čo sa týka predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie, tak asi dlžíme rezortu aj všetkým ľuďom, ktorí sa na realizácii tej funkcie Slovenskej republiky v Európskej únii podieľali, slovo vďaky, lebo nepočul som ho dosť často a patrilo by sa, lebo toto nie je politikum. Nemyslím si, že toto by malo byť čosi, čo by malo byť predmetom nejakých opozično-koaličných naťahovaní, pretože išlo o to, že aké služby Európskej únii, akú tvár poskytne Slovenská republika Európe. A môj taký univerzálny pocit z toho je pocit ako dosť dobre zvládnutej úlohy.
Ja sám som zažil tých akcií, ktoré súvisia s predsedníctvom tej či onej krajiny pomerne veľa. Viete, že každý polrok sa odohráva medziparlamentná konferencia o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike a spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike Európskej únie vždy v predsedajúcej krajine a za tie roky v tejto funkcii som ich zažil dosť, takže ich môžem porovnávať. A chcem povedať, že tá, ktorá sa odohrala začiatkom septembra v Bratislave, bola jedna z tých najkvalitnejšie pripravených, ktoré som zažil, a to máme do činenia so štátmi, ktoré majú omnoho dlhšie skúsenosti s podobnými funkciami a možno aj omnoho väčšie prostriedky k dispozícii. Čiže chcem povedať, že klobúk dole. Ale tých akcií okrem tohoto boli desiatky až stovky a o všetkých mám pozitívnu spätnú väzbu. Takže ešte raz, nielen pánovi ministrovi a rezortu, ale, ale celej tej armáde ľudí, ktorí sa na tom podieľali, pánovi štátnemu tajomníkovi Korčekovi, ale aj tých, ktorých mená nikto nepozná, vrátane pracovníkov tejto Kancelárie Národnej rady a všetkých ďalších, chcem povedať, že good job. Naozaj, to je bilancia slovenského predsedníctva. A to, že to alebo ono sa nedoriešilo a že slovenské predsedníctvo hádam mohlo byť v tom či onom asertívnejšie, je len teoretizovanie, pretože v podstate predsedajúca krajina v podstate nie je tá, ktorá môže úplne svojvoľne diktovať ani témy ani, ani dôrazy, jednoducho väčšina toho, čo sa stáva témou toho či onoho predsedníctva, je jednoducho, prinesie história, prinesie čas. Nie je to, to nie je na našej ľubovôli.
Chcem povedať, že som zažil napríklad predsedníctvo Litvy v Európskej únii, kde hlavnou témou litovského predsedníctva malo byť Východné partnerstvo a kde som práve na tejto konferencii videl zosypať sa celý koncept Východného partnerstva v priamom prenose. A to tak napríklad, že vtedy sa ukrajinský prezident Janukovyč rozhodol nepodpísať asociáciu; pripravenú asociačnú zmluvu s Európskou úniou. A vtedy sa stali ďalšie veci, napríklad Arménsko podpísalo colnú úniu s Ruskom a tak ďalej a vlastne celý ten zoznam krajín Východného partnerstva, v podstate celý ten koncept ako stratil na aktuálnosti a nebol to určite litovský úmysel ani to nebol zámer litovského predsedníctva. Proste to prudký medzinárodný vývoj jednoducho priniesol.
Takže ešte raz k tej správe o slovenskom predsedníctve chcem povedať, že Slovensko to predsedníctvo zvládlo, Slovensko to zvládlo úspešne a chcem za to vysloviť vďaku. To je jedna vec.
Ďalšia vec je, že sa rozprávame aj o Slovensku v Európskej únii nielen vo funkcii predsedajúcej krajiny, dnes predsedá Malta, ale rozprávame sa o Slovensku v Európskej únii, ktorá stojí na akejsi križovatke a ide sa vyvíjať nejakým spôsobom.
Pán predseda Blaha spomenul ten; pardon, to bol pán kolega Klus, spomenul ten, tú bielu knihu, ktorú prezentovala Európska komisia, ktorú prezentoval Jean-Claude Juncker, s tými piatimi scenármi. K tomu chcem povedať, ako hovoria naši nemeckí kamaráti, Gott sei dank. Že vďakabohu, že niečo prezentovali. A po prvýkrát, teda to je pozitívum tej bielej knihy, neprezentovali proste nejaký, nejaký návod, že takto to má byť a takto to bude, ale prezentovali alternatívy s tým, že je na, je na európskych krajinách, je na členských krajinách, aby nielenže si z tých scenárov vybrali, ale aby rozhodli. K tým scenárom za chvíľu sa vrátim, ale poviem len toľko, že to celkom určite nebude tak, že si lídri sadnú, vyberú niektorý z piatich scenárov a potom sa pobeží podľa neho. To tak nie je a nemôže byť, ale aj tak vďakabohu za to, že autori tej bielej knihy urobili materiál, ktorý je otvorený a je určený na diskusiu. To nie je časté, častý typ produkcie, by som povedal, európskych štruktúr a veľmi to oceňujem.
A teraz k tým jednotlivým scenárom. Tých scenárov, ktoré sa týkajú priamo Slovenska, je päť, ktoré uvádza Európska komisia. Ten prvý hovorí, že bude všetko tak ako doteraz. Ten scenár je, teda to znamená, že so všetkými tými zakopnutiami, ťažkopádnosťami a so všetkým tým, čo môže snáď v Európskej únii vyvolávať nespokojnosť, ale čo je výsledkom historického vývoja. Tento scenár nie je veľmi žiaduci, lebo niečo sa zmeniť musí, ale je pomerne pravdepodobný, lebo Európska únia je v situácii, kde sa pomerne ťažko dospieva k jednotnému názoru. To je prvý scenár.
Ten druhý scenár je, že, to je taký vysnívaný scenár euroskeptikov, ktorí sa ešte boja povedať priamo, že treba z Európskej únie vystúpiť, tak ten scenár je, že celá Európska únia sa bude redukovať na jednotný trh. K tomu scenáru chcem povedať toľko, že je to teda donebavolajúca hlúposť napriek tomu, že si to myslí aj časť súčasnej britskej politickej reprezentácie, je to donebavolajúca hlúposť, lebo to obsahuje aj také smiešne koncepty akože napríklad, že majme spoločný trh, ale nebudeme podliehať Súdnemu dvoru, ktorý dozerá na pravidlá toho spoločného trhu. No, páni, to je nezmysel, to je akože, že majme dopravu a majme, samozrejme, aj pravidlá cestnej premávky, ale na čo nám je dopravná polícia, lebo však každý vie sám za seba, ako má dodržiavať pravidlá. No to je nezmysel! A tých nezmyslov je pri tomto koncepte strašne veľa. Jednoducho spoločný trh je jedným z najdôležitejších detí teda európskej integrácie, ale je ich súčasťou a neexistuje sám osebe. Ten spoločný trh je produktom rokov a rokov a desiatok rokov vývoja a nie je možné ho vyňať z celého balíka európskych spoločných záležitostí a mať len ten a všetko ostatné zrušiť. Tento scenár je vysoko nepravdepodobný, lebo je prakticky vylúčené, že sa na ňom európske krajiny dokážu dohodnúť.
Ešte k tomu treba povedať čosi ďalšieho v súvislosti s brexitom. Málokto si to už dnes uvedomuje, ale jednotný trh, spoločný trh je brainchild, teda duševným dieťaťom Margaret Thatcher, ale hlavne britskej politiky. Britská politika v podstate trvala a vniesla nakoniec tento trhový princíp do procedúr Európskej únie a považujem za šialený paradox, že s takou robinhoodovskou statočnosťou práve Briti sa hrnú do toho, že ten spoločný priestor Európskej únie, ktorý spoluvytvárali, že idú opustiť. Viete, že, tí, ktorí sú mladší a nesledovali to s takými zovretými rukami, že čo sa deje, tak im to nedochádza, ale ten spoločný priestor Európskej únie, to nie je len britský prínos, čo sa týka, čo sa týka jednotného trhu, ale to je aj britský prínos, čo sa týka koncepcie ľudských a občianskych práv. To je z veľkej časti dielo britských právnikov, ktorí tento koncept, ktorý sa Európa potrebovala po 2. svetovej vojne a po celom tom, autoritárnej minulosti naučiť, tá úcta k slobode a k liberálnej demokracii, to proste odkiaľsi pochádza. A teraz to Británia opúšťa. Tak toľko k tomu jednotnému trhu. Jednotný trh, samozrejme, je jeden z najdôležitejších aspektov existencie Európskej únie a našej existencie v Európskej únii a, samozrejme, že to je jedna z vecí, ktoré potrebujeme dobudovať. Nie izolovane vytrhnúť. Čiže ten druhý scenár tiež nie je veľmi realistický.
Tretí scenár a štvrtý scenár obsahujú v sebe najviac prvkov realizmu. Ten tretí scenár je, že robme viac vecí teda, že bude sa prehlbovať integrácia vo viacerých aspektoch fungovania Európskej únie. A ten štvrtý scenár je podobný, lenže sa obmedzí počet vecí, v ktorých fungujeme bližšie, zjednotenejšie, ale že tam bude tá integrácia intenzívnejšia, bližšia. Povedzme, viem si vybrať také akože spoločná obranná politika spolu so spoločnými nákupmi vojenskej techniky, spoločná vonkajšia ochrana hraníc a tak ďalej.
No a ten piaty scenár, k týmto dvom sa ešte vrátim, ale ten piaty scenár je taký, že sa jednoducho bude natoľko prehlbovať európska integrácia, že príde v podstate k vytvoreniu akéhosi federálneho štátu. A všetci nad týmto scenárom mávli rukou ako nad totálne nerealistickým a ja sa nedivím, lebo je to jedna z vecí, na ktorej sa Európa ťažko v tejto situácii dokáže dohodnúť. Ale považoval by som za chybu, aby sme úplne zabudli na diskusiu o tomto scenári, pretože toto napriek tomu, s čím vstupujú do debaty proste tie euroskeptickejšie subjekty, toto je pôvodný sen otcov Európy, otcov európskej integrácie Schumana a ďalších. Jednoducho toto je škoda zahodiť ako tému diskusie, pretože od tejto diskusie sa môže odvíjať, že čo vlastne sme schopní implantovať do toho tretieho a štvrtého scenára.
A teraz sa dostanem k tomu, čo si myslím, že je pravdepodobné. Európa, toto je dobré na diskusiu, Európa sa nebude vyvíjať presne ani podľa jedného z týchto scenárov, Európa bude robiť to, čo sa v danej chvíli ukáže možné, praktické a uskutočniteľné. Bude to podľa všetkého akási kombinácia, akási kombinácia tretieho a štvrtého scenára a to povedzme, že teda robiť menej vecí a hlbšie a robiť viacej vecí, vo viacerých veciach sa integrovať.
Napríklad nový francúzsky prezident Macron povedal, že Európska únia potrebuje, keď už máme jednotnú menu, tak spoločnú fiškálnu politiku a možno aj spoločného ministra financií. A ja by som strašne varoval pred tým, aby sa nad týmto niekto ironicky chechtal, lebo podľa môjho názoru v tomto je logika. Tam, ja neviem, či potrebujeme aj tak úplne unifikovanú daňovú politiku, ale niečo musíme urobiť, aby sme ten projekt spoločnej meny udržali, a toto je zrejme to, čo budeme musieť urobiť. A pravdepodobne aj mnoho ďalších vecí.
Náš štátny tajomník Ivan Korčok, ktorý je, vlastne v ktorého agende je všetko, čo sa týka Európskej únie, a bolo aj naše predsedníctvo, tak publikoval taký článok, kde hovorí, že vlastne sú tri oblasti, ktoré musí Európa dobudovať. Tá jedna je už spomínaný spoločný trh, tá druhá je už spomínaná spoločná mena a tá tretia, tá tretia, je, je, je, vyfúklo mi to z hlavy (rečník sa obrátil na ministra), spoločný trh, spoločná mena a Schengen, samozrejme, Schengen.
Schengen je čosi, čo sme vytvorili v dobrej viere a pre slnečné počasie. Zrušili sme medzi sebou hranice a ja to stále vnímam ako sviatok. Tí, ktorí sú mladší odo mňa, ktorí majú, o generáciu sú mladší a tak ďalej, nevedia oceniť, čo to znamená prejsť voľne, bez obmedzenia cez hranicu. Nevedia, čo to znamená, že prenajať si alebo kúpiť si bývanie v Kittsee alebo v Rajke, alebo v Paríži. Ja viem, že mnohí to nerobia, ale len ten samotný fakt, že sa to dá urobiť, je neuveriteľná zmena v našich životoch a viem, čo hovorím, lebo 41 rokov svojho života, prvých, som strávil v totalite a za ostnatými drôtmi. A nielenže sa nedalo nezastať na hranici, nedalo sa dostať cez hranicu a strieľalo sa na tej hranici.
Schengen treba dobudovať, lebo to je projekt do dobrého počasia a projekt, ktorý nepočítal, že Európa sa stane vysnívaným miestom a útočiskom pre milióny ľudí z tretieho sveta, z Afriky, z Blízkeho východu. A, samozrejme, aj to, čo súvisí so Schengenom, že dublinské pravidlá boli nastavené na to, že migranti síce prichádzajú, žiadatelia o azyl síce prichádzajú, ale že toto je zvládnuteľné v tých okrajových, hraničných krajinách Európskej únie. V danej chvíli nie je a tie dublinské pravidlá sú fajn, ale potrebujú prerobiť.
Čiže ak sa bavíme o budúcnosti Európskej únie, a s tým ja z celého srdca súhlasím s Ivanom Korčokom, bavme sa najmenej o týchto troch veciach: Schengen, eurozóna a spoločný trh. A, samozrejme, aj o ostatných veciach, európska prokuratúra, bezpečnosť, a tak ďalej, to všetko je na programe dňa, ale tieto tri sú kľúčové, a bavme sa o tom, čo na to Slovensko.
A teraz, ja som bol dlho známy tým, že som bol veľmi, ale veľmi skeptický k mnohým veciam, čo sa diali na úrovni celoeurópskej. Napríklad som zblízka pozoroval vznik Lisabonskej zmluvy. Vtedy sa, kedysi v Laekene na základe Laekenskej deklarácie rozhodlo, že Európa musí zjednodušiť a urobiť zrozumiteľnejšou zmluvnú základňu Európskej únie, a za tým účelom sa zvolal konvent o budúcnosti Európy, ktorého sa zúčastňovali parlamenty členských krajín proste svojimi delegáciami. A to bolo ešte predtým, než sme sa celkom stali členmi Európskej únie, takže nejak; ale mohli sme už do toho vstupovať. Ale teraz si predstavte konvent, ktorý má dajme tomu 300 – 400 ľudí, ktorí ovšem nie sú stáli členovia, pretože do nášho života, nášho života volených politikov permanentne vstupujú voľby. Čiže ten konvent sa v priebehu svojho asi dvojročného alebo dvaapolročnej existencie menil. Predsedal mu vtedy bývalý francúzsky prezident Giscard d´Estaing a každý z tých prítomných na tom konvente pravidelne dostal dve alebo tri minúty, aby vystúpil a povedal svoj názor na čokoľvek. To znamená, že tam zaznievala kakofónia naprosto vzájomne nesúvisiacich proste diskusných príspevkov a na konci proste Giscardovi úradníci pripravili dokument, ktorý sa volal ústava, ústavná zmluva pre Európu a o ktorom tvrdili, že toto je výsledok ťažkých kompromisov a tej debaty, ktorá tam prebiehala. Neviem, asi som chodil na nejaké iné zhromaždenie, ale to s tou debatou vôbec nesúviselo.
Niežeby to bol blbo pripravený dokument, nakoniec on dnes je známy pod názvom Lisabonská zmluva, ale on bol hrozne dlhý a ťažkopádny, doteraz tá Lisabonská zmluva nesie, by som povedal, tieto nedostatky. Ale nebol to dokument plný nezmyslov, len bol ťažkopádny proste, bol; podľa mňa Lisabonská zmluva, ak to má byť ústavný základ existencie Európskej únie, tak je pre väčšinu ľudí, aj pre väčšinu z vás, stavím sa, že je tu minimum ľudí, ktorí naozaj proste urobili také sebapoškodenie a celé to prečítali od začiatku do konca, to sa zle číta proste. Dá sa to čítať, ale číta sa to zle. A nie je to tá ústava, ktorá sa dá strčiť do vrecka, do vrecka proste saka. Dobré ústavy sú také, niektoré sú dokonca nepísané, ako tá britská napríklad.
Dobre. To potom neprešlo cez referendum, pretože neviem prečo, ale referendum vo Francúzsku, referendum v Holandsku, časť ľudí verí, že referendum je ten správny nástroj, ako dospieť k pravde a dobrému riešeniu. No nie je, najmä keď sa jedná o zložité veci. Plebiscit je obyčajne v takom prípade skôr deštruktívny ako pozitívny nástroj, pretože po prvé, zanechá za sebou vždy rozdelenú spoločnosť, a po druhé, väčšina ľudí hlasuje o veciach, ktorým ale absolútne nerozumie. Hlasujú inštinktívne a hlasujú na základe... proste emócií. Dobre. Prosím? (Rečník sa obrátil na ministra.) Áno, áno a hlasujú vždy o svojej vláde, dobrá poznámka pána ministra, hlasujú, rozumiete, hlasujúci vo Veľkom Krtíši alebo v Olomouci alebo, neviem, vo Ferencvárosi proste nehlasujú, nehlasujú v takom prípade o scenároch fungovania Európskej únie, ale hlasujú o svojej nahnevanosti na slovenskú, českú alebo maďarskú vládu, alebo nenahnevanosti. Toto je ten problém.
Najzábavnejšie referendum, ony sú aj ďalšie, napríklad toto posledné ústavné referendum v Turecku bolo tiež dosť zábavné teda, lebo neverím, že Turci en masse rozumeli, o čom hlasujú, inštinktívne hlasovali. Ani to britské referendum nebolo sviatkom rozumu a demokracie. A jedno z najsmiešnejších bolo referendum o novej ústave v Egypte, kde okolo 40 % ľudí, to prezident Morsi vypísal referendum vtedy a 40 % ľudí v Egypte je negramotných a to bol dosť dlhý, asi 20-stranový text.
No dobre, tak sa prepísal ten dokument, presnejšie trošku sa upravil a prepísal sa jeho názov a už to nebola ústavná zmluva pre Európu, ale Lisabonská zmluva, jedna z ďalších zmlúv, ktoré definujú zmluvnú základňu Európskej únie a dnes žijeme podľa nej. A k tým scenárom vývoja v rámci toho treba povedať, nie je to najgeniálnejší dokument, ale to je ten, ktorý máme, a ten, na ktorom sme sa dokázali dohodnúť, a ten, podľa ktorého v danej chvíli žijeme. A nesmieme si nahovárať, že niekto z nás príde s geniálnym nápadom, niektorí si to tu nahovárajú, a všetci povedia, ahá, budú mať silný Aha-Erlebnis, to je zážitok aha, a zmenia celú základňu Európskej únie na čosi jednoduché, nekostrbaté. No nie, to je nereálne. Každá ďalšia snaha dospieť k revízii zmluvnej základne Európskej únie bude rovnako pracná, rovnako zložitá a rovnako dlhá, ako bola tá cesta, ktorou končila Lisabonská zmluva. Ja som osobne zažil cestu od Maastrichtskej zmluvy v roku 1991 či ´2, tuším, až po Lisabonskú zmluvu, to bolo 20 rokov vyše, a zložité.
A teraz sa dostávam ešte na chvíľočku k téme brexitu a k tomu, čo má robiť slovenská zahraničná politika. Nedávno vyšiel, pred dvomi-troma dňami taký prieskum európskej verejnej mienky, že Európania sa zhodujú na tom, že treba s Britmi vyjednávať tvrdo. Ale to je, prepáčte mi ten hrubý výraz, to je tak strašný bullshit, preboha, na čom sa zhodujú Európania, ktorí ani nemajú potuchu, aké komplikované rokovanie čaká Európsku úniu a Veľkú Britániu. Lebo mám obavy, že ani pani Theresa May ešte nevie celkom presne, čo ju čaká. A mám taký pocit, že aj v Európskej komisii neprevažuje jasno, že čo sa bude diať, pretože pravdepodobne to rozmotanie budúceho vzťahu Veľkej Británie k Európskej únii bude rovnako komplikované, akým spôsobom to vznikalo, cez všetky tie štádia. To nie je vec, ktorá sa dá proste, že si sadne pár múdrych hláv a vyrieši to. To; no nevyrieši, pretože do toho budú vstupovať, do toho budú vstupovať záujmy, postoje, emócie jednotlivých členských krajín, takže bude to zložité.
A ešte by som chcel povedať jednu vec, že kedykoľvek budeme špekulovať o tom, čo má robiť Slovensko, tak Slovensko nemá že držať hubu a krok, práve naopak, Slovensko má byť aktívne a asertívne, ale má byť na strane tých, ktorí sa snažia dospieť s Veľkou Britániou k dohode čo najvýhodnejšej pre obe strany. Je naším životným záujmom, aby Veľká Británia zostala tak blízko pri nás, pri Európskej únii, ako je len možné. Aby bola súčasťou spoločného trhu, aby bola súčasťou našej spoločnej bezpečnostnej politiky, pretože Veľká Británia je v danej chvíli krajina, ktorá má najmocnejšiu a najlepšie vybavenú armádu. Bez nej uvažovať o spoločnej obrane Európy je omnoho ťažšie ako s ňou.
A ja si myslím teda, že je po prvé dobré, že Slovensko bude pri tom stole, kde sa bude rokovať, hoci nebude rokovať Slovensko, a po druhé, že je dobré, že Slovensko už deklarovalo, že nech už sa vyberieme ktorýmkoľvek smerom, je dôležité byť úplne v strede toho všetkého. Periféria je rizikové miesto, periféria Európskej únie nie je miesto pre statočné sebaurčenie a samostatnosť, periféria je miesto, kde hrozí všetko možné. A som rád, že naša zahraničná politika deklarovala, že my potrebujeme byť priamo v jadre.
Ďakujem za pozornosť.
14. 2. 2017 11:43:47 - 11:43:58 12. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šebej, František (MOST - HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
178.
Ďakujem pekne. Pripomínam členom zahraničného výboru, že schôdza je 12.05 hod. na č. 183.
8. 12. 2016 11:15:49 - 11:16:02 11. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šebej, František (MOST - HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
42.
Ďakujem.
Pripomínam kolegom zo zahraničného výboru, že o dvanástej máme zasadnutie výboru ku globálnej stratégii Európskej únie v miestnosti č. 30.
Ďakujem.
6. 12. 2016 15:16:15 - 15:18:06 11. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 340 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šebej, František (MOST - HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
40.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja by som rád podporil všetko to, čo povedal môj kolega Peter Kresák a napriek tomu teda, že on je právnik a ja nie, trúfam si pridať ešte niekoľko drobností. Peter Kresák spomínal, že proste ústavná väčšina môže či nemôže všetko. No tak existujú dôvody, prečo si myslím, že ústavná väčšina nemôže všetko, ale toto môže. Ústavná väčšina sa napríklad nemôže dotknúť podľa toho, čo som čítal od nášho veľmi múdreho kolegu Petra, pardon Paľa Holendera, bývalého šéfa Českého ústavného súdu, ústavná väčšina sa nemôže dotknúť čohosi, čo sa volá materiálne jadro ústavy, to sú ľudské práva a podobne. Ale amnestie udelené jednorazovo zastupujúcim prezidentom rozhodne nepatria k tomu, čo by sme nazvali materiálne jadro ústavy a teda sa domnievam, že ústavná väčšina v tomto prípade pokojne môže hlasovať a konať tak, ako si zoberie do hlavy a ja v tomto slova zmysle budem hlasovať za zrušenie tých amnestií.
Ešte by som chcel dodať niečo k tomu, že neexistuje precedens, že by niekto vydal amnestiu na neobmedzený počet činov a páchateľov. Chcem dodať, že zároveň neexistuje precedens, že by niekto udelil v podstate amnestiu sám sebe. To je prípad Mečiarových amnestií, ja to tak vnímam a preto budem hlasovať za ich zrušenie.
Ďakujem.
23. 11. 2016 11:19:48 - 11:20:21 11. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 334 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šebej, František (MOST - HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
83.
Ďakujem pekne za slovo. No opakovane ma teda pobavilo označenie zahraničného výboru za trestný. V iných parlamentoch sveta byť v zahraničnom výbore je považované za créme de la créme a česť a zrejme to aj iní poslanci zahraničného výboru takto pociťujú. (Potlesk.)
No a tá hroznosť toho trestného výboru, všakže, pán poslanec Beblavý, spočíva v tom, že tam ani netreba chodiť? (Smiech v sále a potlesk.)
21. 6. 2016 11:23:34 - 11:24:01 6. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šebej, František (MOST - HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
72.
Ďakujem. Chcem pripomenúť poslancom zahraničného výboru, že spoločný výbor s brannobezpečnostným výborom na tému Medziparlamentná konferencia o európskej zahraničnej a bezpečnostnej politike bude dnes po skončení rokovania pléna.
27. 4. 2016 15:35:41 - 15:37:15 3. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 28 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šebej, František (MOST - HÍD) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
52.
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené poslankyne, vážení poslanci, dovoľte mi predniesť správu o výsledku prerokovania návrhu na vymenovanie poslancov Národnej rady za vedúcich stálych delegácií do medzinárodných parlamentných organizácií a ich členov, ktorý máte ako tlač č. 28.
Konkrétne sú to nasledovné medzinárodné parlamentné organizácie: Parlamentné zhromaždenie Rady Európy, Parlamentné zhromaždenie NATO, Parlamentné zhromaždenie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), Parlamentné zhromaždenie Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), Stredoeurópska iniciatíva, Parlamentné zhromaždenie Únie pre Stredomorie, Parlamentné zhromaždenie Čiernomorskej hospodárskej spolupráce a Medziparlamentná únia.
Uvedený návrh bol pripravený na základe nominácií jednotlivých poslaneckých klubov a zahraničný výbor tieto nominácie akceptoval v plnom rozsahu. Dovoľte mi informovať vás, že zahraničný výbor prerokoval predmetný materiál na svojej tretej schôdzi dňa 20. apríla 2016. Uznesením č. 5 ho odporučil Národnej rade schváliť. Navrhujem, aby sme hlasovanie o vymenovaní vedúcich a členov stálych delegácií vykonali o všetkých kandidátoch naraz jedným hlasovaním.
Ďakujem, pán predseda.
18. 4. 2016 17:27:19 - 17:27:40 2. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šebej, František (MOST - HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
162.
Ďakujem, pán predseda. Oznamujem členom zahraničného výboru, že my sa zídeme nie pol hodinu po prerušení schôdze, ale hneď v miestnosti č. 183. Poprosím, aby ste prišli. Ďakujem pekne.

Deň v parlamente

<- ->