Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

12345678910...»
 
25. 2. 2020 15:43:18 - 15:45:18 58. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
69.
Ďakujem všetkým poslancom a poslankyni za reakcie.
Pán poslanec Soboňa, ďakujem teda za to vysvetlenie. Len teda ja celkom nerozumiem, aký je rozdiel medzi tým, keď budeme hlasovať o vyslovení súhlasu a neschválite to, predpokladám, a potom budeme hlasovať o nevyslovení súhlasu; nie je veľmi zvykom hlasovať akože v zápornom tvare. Tak keď budeme hlasovať o vyslovení súhlasu a neschválime to, no tak sme nevyslovili súhlas. Neviem, či je potrebné potom ešte, ešte znova, znova hlasovať. A čo keď neschválime ani jedno, ani druhé uznesenie, tak potom bude platiť čo? No nerozumiem tomu stále celkom.
A, pani poslankyňa Grausová, vy ste povedali, že som vás chybne citoval. Ja som vás necitoval, ja som iba konštatoval, že ste mali rasistické výroky.
Pán poslanec Bernaťák, áno, samozrejme, že každé násilie je treba súdiť a postihovať a trestať. Ale však to sa, to sa aj robí. A ešte raz a načo, načo? Lebo je to vážny problém a zľahčujete to. Váš, teda tá lehota, že sa uplatní obdobne, ale tam nie je, že lehota sa uplatní obdobne. Tam je, že nemôže byť kratšia lehota na prerokovanie výborov ako 30 dní. Ja teda naozaj som nepostrehol ani to, že ak tam sa chcete odvolávať na to ustanovenie o obdobne, že ďalšie ustanovenia obdobne, takže či teda pán predseda Národnej rady v tom rozhodnutí vymenoval dôvody pre skrátené legislatívne konanie o tomto uznesení, lebo nič také tam nie je. Tak je iba že prerokovať ihneď.
Pán poslanec Zelník, no opäť, opäť tí bubáci pod posteľou. Vôbec tam nie je, že nezáleží na pohlaví, nič také tam nie je v Istanbulskom dohovore.
25. 2. 2020 15:08:02 - 15:09:55 58. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
49.
Ďakujem. Pán poslanec Osuský, no presne tak, ako si povedal. To, že v susedných dverách bývajú, býva pár ľudí rovnakého pohlavia, nebodaj majú aj nejako zaregistrovaný a právne upravený ten vzťah, nijako neohrozuje stabilitu tvojej rodiny. Ale nad rámec toho Istanbulský dohovor to vôbec nerieši. Istanbulský dohovor sa netýka práv LGBT komunity, nezavádza možnosť slobodnej voľby rodu.
Takže; zaujímavá bola tá poznámka o rodovom scitlivovaní. Teda ak je cieľom Istanbulského dohovoru rodové scitlivovanie, tak je, neviem, či paradoxné a zvláštne, ale rozhodne príznačné, že tá kritika založená na bubákoch pod posteľou vedie nie k rodovému, ale k znecitlivovaniu jazyka, keď hovoríme o iných ľuďoch ako o chorých, ako o nejakých menejcenných, pohŕdavo, vedieme tu rasistické reči, však, pani poslankyňa Grausová (?), reagujem na Petra Osuského, urážame, urážame menšiny.
Scitlivovanie je predsa dobrá vec. Scitlivovanie je niečo, čo by sme, na čo by sme mali byť hrdí, o čo by sme sa mali cielene usilovať v tejto diskusii a nielen v tejto diskusii, ale aj vo verejnej diskusii, ktorá prebieha. A to už nehovorím o tej diskusii, ktorá prebieha na internete a na sociálnych sieťach. Sme svedkami obrovského znecitlivovania. Znecitlivovanie je predsa zlé!
25. 2. 2020 14:44:31 - 14:46:31 58. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
31.
Pani poslankyňa Shahzad, ďakujem ti za tvoje vystúpenie. Myslím, že si išla po podstate veci. Ja chápem, že ťažko takúto vec vysvetliť niektorým kolegom, lebo oni tam stále vidia tých bubákov pod posteľou, ktorí tam reálne nie sú. Zase pán Hrnko vykrikuje? No dobre.
Ale áno, tento dohovor sa týka rodovo podmieneného násilia, teda násilia, ktoré súvisí s rodom, s rodovými rolami aj s rodovou nerovnosťou, a snaží sa na toto násilie reagovať. Nie každé domáce násilie je rodovo podmienené, ale veľká časť, významná časť, dôležitá časť, väčšinová časť domáceho násilia je rodovo podmienená. Nesúvisí s tým, že muži majú iné biologické znaky ako ženy, ale súvisí s tými sociálnymi rolami, ktoré im spoločnosť prisudzuje a ktoré, prostredníctvom ktorých sa muži udržujú, snažia udržať si napríklad kontrolu vo vzťahu. Čiže nie je to preto, že sa muži častejšie opíjajú alebo častejšie hrajú hazardné hry ako ženy. To môže byť v niektorých prípadoch spúšťač a, ale to nie je podstata toho, čo hovorí, čo hovorí Istanbulský dohovor, a rodovo podmieneného násilia.
No, len problém je, že tuto kolegovia sa snažia z toho vytvoriť nejaký problém a hľadajú tam niečo, čo tam nie je. Istanbulský dohovor nie je o LGBT komunite, Istanbulský dohovor nie je o registrovaných partnerstvách, Istanbulský dohovor nie je o slobodnej voľbe rodu, nič z toho sa v Istanbulskom dohovore nenachádza.
25. 2. 2020 14:27:03 - 14:28:39 58. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
21.
Pani poslankyňa Antošová, teda celkom nerozumiem, lebo, či hovoríte, že pohlavie a rod je to isté alebo nie je to to isté, lebo Istanbulský dohovor medzi tým rozlišuje. Rozlišuje, rod definuje ako, ako súbor rolí, ktoré sú spoločnosťou prisudzované mužom a ženám, teda síce neodtŕha to od pohlaví, neodtŕha to od dvoch pohlaví, mužského a ženského, ale tvrdí, že to nie je niečo identické, to hovorí o súbore rolí, čiže nie je to to isté, ani, ani v Istanbulskom dohovore a tento, túto definíciu po, obsahuje Istanbulský dohovor práve pre účely Istanbulského dohovoru.
No a teda považujete za zlé odstraňovanie stereotypov, ktoré sú založené na myšlienke nerovnosti, nerovnakého postavenia muža a ženy? Lebo o to predovšetkým v Istanbulskom dohovore ide. A keď ste tu hovorili o vlastnostiach matky, že sa stará o rodinu, stará sa o dieťa, nemyslíte si, že teda to isté by mali robiť aj otcovia? Aj otcovia by sa mali starať o rodinu, o dieťa, vykonávať domáce práce? Je na tom niečo zlé, keď toto robia aj muži?
25. 2. 2020 14:13:11 - 14:14:58 58. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
9.
Vážená pani poslankyňa Petrík, myslím, že sa v sále nenachádza, tak ale budem reagovať pre záznam. S drvivou väčšinou toho, čo si hovorila, súhlasím, jedine si dovolím poznamenať, že nie je pravda to, čo si povedala, že okrem poslancov koalície PS/SPOLU sa takmer nikto nezastáva žien a nechce ich chrániť pred násilím a nezastáva sa Istanbulského dohovoru. Mali sme na pôde tohto parlamentu počas tohto volebného obdobia už trikrát otvorený tento bod, vždy, keď sa o tom hovorilo, tak vystúpili aj poslanci z poslaneckého klubu SaS, aj ja osobne a som tu prítomný aj teraz, keď faktickými poznámkami reagujeme na tvoje vystúpenie, hoci ty tu už teraz nie si prítomná.
Takže myslím si, že mali by sme sa snažiť niesť túto debatu vo vecnej rovine a reagovať na obsahové argumenty a neprezentovať to tak, že je to agenda nejakej jednej politickej strany, lebo naozaj v tomto je parlament rozdelený. A nie je pravda, že nositeľom toho jedného názoru, teda názoru, že Istanbulský dohovor treba ratifikovať, Slovenská republika má k nemu pristúpiť, nie sú iba poslanci koalície PS a SPOLU. To som chcel povedať, aj keď teraz tu nie si, tak dúfam, že si aspoň zo záznamu toto moje vystúpenie vypočuješ.
Ďakujem.
25. 2. 2020 11:32:59 - 11:34:59 58. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
68.
Pani poslankyňa Grausová, no neviem, kde ste sa stretli s tým, že by niekto tvrdil, že rozdiely medzi pohlaviami nie sú vrodené. Ja som sa s tým teda ešte nestretol, ale možnože nemám toho toľko naštudované ako vy. Tak by som sa rád o tom niečo dozvedel. Lebo podľa mojich vedomostí toto nikto netvrdí, že rozdiely medzi pohlaviami nie sú, nie sú vrodené. Teda nechcem zachádzať do nejakých detailov, lebo sme na pôde Národnej rady, ale tie rozdiely medzi pohlaviami sú očividné.
To, čo nie je vrodené, sú rozdiely v rodových roliach. Z toho vychádza aj Istanbulský dohovor. A vy ste to veľmi dobre ilustrovali, že rozdiely v rodových roliach alebo vo vnímaní rodových rolí nie sú vrodené. Veľmi dobre ste to demonštrovali tým, keď ste hovorili o niektorých moslimských krajinách, v ktorých ženy nemajú rovnocenné postavenie s mužmi. Tak ak by platilo, že neexistujú žiadne rodové role ako sociálne konštrukty, tak by všade na svete musel byť vzťah mužov a žien rovnaký. Nie je to pravda. Nie je to pravda naprieč históriou, nie je to pravda naprieč krajinami. Existujú krajiny alebo v minulosti existovali krajiny, kde bola žena vnímaná ako podradná, ako dokonca majetok svojho muža, ktorý si ten muž môže pokojne aj sa ho zbaviť, aj ho zabiť alebo inak mali nerovnocenné, nerovnocenné postavenie. Existovalo volebné právo pre mužov a neexistovalo volebné právo pre ženy. A dodnes pretrvávajú určité rodové stereotypy, kde žena nemá rovnocenné postavenie s mužom a kde sa očakáva, že žena je tu na to, aby mužovi plnila, čo mu vidí na očiach. A mnoho domáceho násilia vychádza aj z toho, že to tak nie je.
25. 2. 2020 9:52:41 - 9:54:41 58. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
30.
Ďakujem všetkým kolegom, keď nestihnem zareagovať, tak sa prihlásim ešte do ústnej, bolo to veľmi podnetné.
Pán poslanec Blanár, veľmi pekne ďakujem, že ste spomenuli OKS, ja som ich nespomínal, ale je to od vás milé. A keď hovoríte o chameleónoch, no tak si prečítajte, čo o právach LGBT osôb, o reprodukčných právach, o boji proti domácemu násiliu hovoria dokumenty Strany európskych socialistov, ktorej je SMER členom.
Pani poslankyňa Grausová, no s tými zahraničnými agentmi a platením zo zahraničia by som v prípade vašej fašistickej strany bol asi ticho, lebo teraz sa vyplavili nejaké veci, že ste boli financovaní cez nejakého Putinovho oligarchu. Ale áno, ja som na strane liberálnej demokracie a nemám s tým žiadny problém.
Pán poslanec Zelník, no fascinujúce! Poviete, že neexistujú bubáky a potom vytiahnete bubákov, rodič jedna, rodič dva, rodič tri. Nič také v Istanbulskom dohovore nie je. Nič také, nič! Vymýšľate si.
Pán poslanec Mizík, povedali ste, že z mojich pozmeňovákov vyplýva, že chcem dosiahnuť ratifikáciu Istanbulského dohovoru. No vy ste mimoriadne bystrý človek, teraz zisťujem. Vyplýva to nielen z mojich pozmeňovákov, ja som to úplne otvorene povedal na začiatku svojho vystúpenia, že som za ratifikáciu istanbulských dohovorov, ale vy ste dômyselný, tak ste si to domysleli aj z tých pozmeňujúcich, resp. procedurálnych návrhov.
Pán poslanec Poliačik, neviem, či to vyrieši Ústavný súd, myslím si, že mali by sme v budúcom volebnom období nastoliť nejakú inú kultúru legislatívneho procesu a rokovania, rokovania v národnej, v Národnej rade a zmeniť to jednoducho, že budeme dodržiavať pravidlá a že nás k tomu nebude musieť nútiť Ústavný súd a že pán poslanec Hrnko tu nebude vykrikovať, ako teraz vykrikuje.
A pani poslankyňa Shahzad vyzvala pána predsedu parlamentu, nech ukáže, ako si ctí rokovací poriadok. Pripájam sa k tejto výzve. Pán poslanec či pán predseda Danko, vy viete, že tu už končíte, tak aspoň na záver ukážte, že máte úctu k pravidlám inštitúcie, ktorú ste štyri roky vie... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
25. 2. 2020 9:14:25 - 9:16:25 58. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
8.
Pán poslanec Vašečka, no tak toto je skutočne fascinujúce! Ty si telefonoval s nejakým známym, ktorý robí v oblasti, predpokladám, domáceho násilia a on ti povedal, že hlavné príčiny domáceho násilia alebo násilia páchaného na ženách sú alkoholizmus, drogy, hazardné hry a neriešené partnerské problémy. No tak to určite, určite bude. A všetci tí, ktorí sa zaoberajú dlhodobo problémom domáceho násilia, napríklad tí, ktorí sa, ktorí sa podieľali na príprave Istanbulského dohovoru, ktorí hovoria o tom, že významný faktor sú aj rodové stereotypy – nie všetky rodové stereotypy, ale rodové stereotypy, ktoré utvrdzujú nerovné postavenie muža a ženy, napríklad ekonomická nerovnosť – tak tí to robia len z dôvodu, že si to vymysleli, že v zásade to tak nie je a že chcú tu len vniesť nejakú rodovú ideológiu a len sa tvária, že ide im o domáce násilie. Čiže vlastne oni to, oni to nerobia preto, že im úprimne ide o boj proti násiliu páchanému na ženách a že aj na základe výskumov, aj na základe skúseností vedia, že napríklad ten alkohol nie je vo väčšine prípadov príčinou. Môže byť spúšťačom toho násilia, môže byť dôvodom na ospravedlňovanie toho násilia, však ja som bol opitý, ale nebýva príčinou. Tie príčiny súvisia práve s rodovými stereotypmi, o ktorých sa zmieňuje, zmieňuje Istanbul.
Ale naozaj by ma zaujímalo, že či si myslíš, že všetci tí ľudia, ktorí Istanbulský dohovor pripravovali, ho pripravovali s úmyslom rozvrátiť tradičnú rodinu, nie pomôcť obetiam násilia páchaného na ženách. Lebo keď si to myslíš, tak si myslím, že je to urážka všetkých tých ľudí.
21. 2. 2020 9:57:27 - 9:59:27 58. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1840 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
37.
Pán poslanec Galek, ďakujem za reakciu. Som rád, že si sa opravil, keď si povedal, že ťa to prekvapuje. No po tých štyroch rokoch naozaj nás to už nemôže prekvapiť, že vládna koalícia takýmto spôsobom pristupuje, pristupuje k legislatívnemu procesu, a teda že ho zneužíva na bohapustú populistickú propagandu a ignoruje zákonom stanovené pravidlá legislatívneho procesu, ktoré si sama nastavila, lebo, lebo zákon o rokovacom poriadku prešiel veľkou novelou v tomto období. A ak sa im niečo nepáčilo, tak si to mohli upraviť, pravidlá, ktoré sami schválili a odsúhlasili, nie sú schopní dodržiavať.
To, čo je na tom nové, je, že tu nefunguje tá klasická štvorročná oficiálna vládna koalícia SMER-u a SNS s MOST-om, ale že sa spájajú s fašistami, ale to tiež nie je také úplne prekvapivé, lebo toho sme si tiež počas volebného obdobia zažili viac. A možno také nové je, že síce áno, áno, dochádzalo k porušovaniu legislatívnych pravidiel a konali sa skrátené legislatívne konania v situáciách, keď na to neexistovali zákonom stanovené dôvody.
Ale myslím si, že teraz je to výnimočne odfláknuté, že pri tých predchádzajúcich prípadoch sa vláda aspoň tak snažila tváriť, že, že ohrozené sú nejaké základné, základné ľudské práva, aj keď to bola taká divoká konštrukcia, ktorá by znamenala, že, že možno to napasovať takmer na všeličo. Toto odflákli takým spôsobom, že im je jasné, oni vedia, že my vieme, že aj oni si uvedomujú, že tam žiadne dôvody nie sú, tak si s tým nedali ani tú najmenšiu prácu.
20. 2. 2020 15:35:36 - 15:37:36 58. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1836 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
36.
Pán poslanec Galko, v žiadnom prípade teba ani tvojich kolegov z Demokratickej strany neupodozrievam, že ste vedome chceli pomôcť smeráckej mafii, ale nie je to tak, ako hovoríš. Nie je povinnosťou poslancov hlasovať za otvorenie schôdze a najmä nie v situácii, keď ide o očividný populizmus a volebnú kampaň vládnych strán, ktoré chcú robiť kampaň za stovky miliónov eur a za cenu porušovania legislatívnych pravidiel stanovených v zákone o rokovacom poriadku a v situácii, keď koalícia odmietla rokovať o návrhoch zákonov, ktoré v decembri na decembrovú schôdzu normálne v stanovených termínoch predložili opoziční poslanci, lebo vraj už je neskoro a vraj už by to iba bola volebná kampaň. A čo je toto?
A nerozumiem celkom tej logike, že čo by sa stalo, keby si smeráci robili kampaň a mali už vytlačené bilbordy, ako hovoríš, že opozícia znemožnila rokovať o tých návrhoch, no tak si budú robiť kampaň, že schválili trináste dôchodky a zdvojnásobenie, zdvojnásobenie detských prídavkov a ešte to bude stáť miliardu navyše. To už bude, to už bude lepšie? A teda, ak ste aj vecne presvedčení o správnosti toho návrhu, v poriadku, mňa to teda trochu prekvapuje, že doteraz ste s niečím takým neprišli, ale keď ste o tom vecne presvedčení, tak existujú podľa teba dôvody na skrátené legislatívne konanie? Alebo je už aj vám jedno, že sa budú porušovať legislatívne pravidlá, zákon o rokovacom poriadku? Je to, je to úplne jedno, že hoci neexistujú dôvody pre skrátené legislatívne konanie, vy to odhlasujete? Ja si myslím, že proti, teda že by sa nemali zúčastniť hlasovania o skrátenom legislatívnom konaní žiadni opoziční poslanci, lebo na to nie je dôvod, a jediný spôsob ako zabrániť skrátenému legislatívnemu konaniu je nezúčastniť sa toho hlasovania. Ten, kto sa toho zúčastní, bude mať podiel na tom, že sa budú kriviť legislatívne pravidlá.
20. 2. 2020 9:56:27 - 9:56:39 58. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1836 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
42.
Ďakujem. Pán poslanec Tomáš, ja naozaj by som rád vedel, že či existuje vôbec nejaké vaše verejné vystúpenie, v ktorom by ste neklamali, nie uviedli diskutabilné tvrdenie, tvrdenie, ktoré má viac výkladov, ale, ale také, kde by ste neklamali, lebo vy ste povedali na moju adresu, že boli ste súčasťou mnohých vlád.
Ja som nebol súčasťou žiadnej vlády, ale aj keď ste to mysleli tak, že vládnych koalícií, ja som poslancom v tomto volebnom období a som opozičný poslanec a predtým som bol poslancom jeden jedinýkrát v období Radičovej vlády. To nie je mnohých vlád.
Hovorili ste, že áno, za všetkých vlád sa, sa porušovali legislatívne pravidlá. Ja som sa aj za Radičovej vlády snažil na to upozorňovať, snažil som sa apelovať na to, aby skrátené legislatívne konania boli iba v situácii, keď na to sú zákonom dané dôvody, a teda pevne verím, že budúca vláda v tomto zmení prístup a nebude zneužívať skrátené legislatívne konania, ako ste to robili vy počas celú dobu trvania.
Povedali ste, že len mňa zaujíma legislatívny proces, ľudí to nezaujíma. Tak ja pevne dúfam, že nežijeme v krajine, v ktorej ľudí nezaujíma, či sa dodržiavajú, alebo porušujú zákony. Ak sa vám ten zákon nepáči, tak ho pokojne zmeňte, zrušte tri čítania, povedzte, že tam nemajú byť žiadne lehoty, povedzte, že na skrátené legislatívne konania nemusia byť žiadne dôvody. Však tri volebné obdobia ste vládli. Prečo ste toho nezmenili? Prečo, prečo ich porušujete?
A povedali ste, argumentujúc, že aká sekera, že rodinné prídavky majú platiť až od 1. 1. 2021. No presne tak. A aký môže byť dôvod na skrátené legislatívne konanie vo februári 2020 na zákon, ktorý má platiť od 1. januára 2021? Buďte taký dobrý, aspoň toto mi vysvetlite.
20. 2. 2020 9:55:39 - 9:56:04 58. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1836 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
32.
Ďakujem. Len by som poprosil pána poslanca Fica, aby pána poslanca Tomáša nevyrušoval, aby mohol reagovať... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Danko, Andrej, predseda NR SR
33.
Poprosím, organizáciu v sále mám na starosti ja, vy sa vyjadrite faktickou.
Nech sa páči.

Dostál, Ondrej, poslanec NR SR
34.
No tak dúfam, že si budete plniť svoje povinnosti. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Danko, Andrej, predseda NR SR
35.
Ja si ich plním a nemusíte komentovať. Faktickú poznámku, lebo vás...

Dostál, Ondrej, poslanec NR SR
36.
Vy nemusíte komentovať mňa. Pán Danko, buďte ticho, prosím vás. Neskáčte mi... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
20. 2. 2020 9:37:15 - 9:39:16 58. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1836 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
24.
Ďakujem všetkým kolegom za reakcie. Oceňujem, že všetci reagovali na to, čo som povedal, aj keď to možno nie všetci v tejto sále postrehli.
A osobitne teda ma teší, že pán poslanec Erik Tomáš konštatoval, že sa na niečom zhodneme, to je veľmi nebývalé. A zhodneme sa na tom, koniec sa blíži, akurát sa nezhodneme na tom, že koho koniec sa blíži. No ale keď už hovoril o tom, že SMER je stále preferenčne najsilnejšou stranou, tak ja by som rád pripomenul, že aj HZDS bolo v roku 1998 preferenčne najsilnejšou stranou, dokonca získalo vo voľbách najviac hlasov, napriek tomu v roku 1998 skončilo. Aj v roku 2002 bolo HZDS najsilnejšie preferenčné, preferenčne najsilnejšou stranou aj získalo vo voľbách najviac hlasov. Napriek tomu skončilo a skončilo už v roku ’98, potom sa nakrátko vrátilo vďaka práve SMER-u sociálnej demokracii do vlády na roky 2006, teda to slávne trio Fico, Mečiar, Slota, ktoré nám tu štyri roky bačovalo, ale nič to nezmenilo na tom, že HZDS reálne skončilo v roku 1998.
A tak to bude aj so SMER-om - sociálna demokracia v roku 2020. Vy skončíte.
5. 12. 2019 17:56:58 - 17:58:59 56. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1829 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
54.
Ďakujem všetkým trom kolegom za reakcie.
Pán poslanec Pčolinský, vďaka za tú aktualizáciu o stave prítomných zvolávateľov a podporovateľov schôdze. V prípade, že sa ešte niekto prihlási do rozpravy, tak dúfam, že budete pokračovať a budete nás informovať. Najmä by ma teda zaujímalo, že či pán poslanec Fico, ktorý je podpísaný pod návrhom na zvolanie, na zvolanie schôdze. Alebo je to podpis podobný Robertovi Ficovi? No neviem. Neviem, to u Roberta Fica nikdy nie je isté, že či tu je prítomný, lebo takto by sa, tak to by sa tak patrilo. A teraz som si uvedomil, že toto je vlastne unikátna schôdza, že možno prvýkrát v histórii Národnej rady sa koná zasadnutie Národnej rady na základe iniciatívy skupiny poslancov a ten návrh podpísal poslanec, o ktorom sme sa práve v tento deň dozvedeli, že je trestne stíhaný a že bol obvinený. Takže predsa je len dnešná schôdza čímsi unikátna.
Pán poslanec Klus, no mňa by to tiež zaujímalo, čo sa mohlo stať a ako je možné takto dramaticky zmeniť názor za 24 hodín. Lebo to uznesenie je rovnaké, SMER je rovnaký, SNS je rovnaká, zlato je rovnaké. Ale včera neboli "za", dneska boli "za". Tak možnože to nejako vysvetlia a povedia nám, že prečo takto zmenili názor.
Pán poslanec Heger, no, áno, rozvíjam tú myšlienku, že by pán Fico mohol poslať e-mail pánu Kažimírovi a že by to malo väčšiu váhu, len by to potom nebolo publikované. Aj keď teda v dnešnej dobe možnože nejaké iné komunikačné prostriedky cez Threemu alebo cez Viber, keby napísal, tak to už v tejto kočnerovskej koalícii možno by bolo primeranejšie.
5. 12. 2019 17:28:25 - 17:29:50 56. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1829 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
32.
Pán poslanec Heger, ja na rozdiel od pána poslanca Muňka zdieľam tvoje pochybnosti a tvoje obavy, že čo tu s tým zlatom budeme robiť, pretože ja som si na rozdiel od neho prečítal aj ten návrh uznesenia, hoci som proti nemu hlasoval. A v tom návrhu uznesenia sa hovorí, že žiada národnú banku, aby prijala všetky nevyhnutné opatrenia, ktoré budú v čo najkratšom čase viesť k návratu investičného, banka, z Bank of England na územie Slovenskej republiky. Ja teda sa veľmi teším, že Európska centrálna banka sa čoskoro chystá premiestniť na územie Slovenskej republiky a z Bratislavy bude finančné, finančné centrum a bankové centrum a budeme konkurovať Londýnu a ďalším.
No a len ma teda trocha zaráža tvoj pesimizmus, ako by si štyri roky nebol poslancom, lebo toto je úplne bežné, že koalícia s niečím príde a veľmi stručne to tu prednesú, no a potom sa pôjdu pochváliť na tlačovku, ale v parlamente diskutovať nebudú, hoci ja ešte stále nestrácam nádej a ešte tak ako tajne dúfam, že pán poslanec Nemky by možno v záverečnom slove nám mohol nejako vysvetliť, že ako to vlastne myslia, trochu bližšie by k tomu niečo mohol povedať. Záverečné slovo to podľa mňa istí.
5. 12. 2019 10:37:35 - 10:39:35 53. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1823 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
40.
Pán poslanec Heger, v jednej veci úplne súhlasím, v druhej veci čiastočne nesúhlasím. Úplne súhlasím v tom, že bol tu priestor na normálne legislatívne konanie. My by sme pokojne prišli v januári na jednodňovú alebo dvojdňovú schôdzu, na ktorej by sme to dokončili, a dovtedy by bol naozaj aspoň aký-taký priestor, aj keď nie ten, nie ten štandardný priestor s medzirezortným pripomienkovým konaním, ale bol by priestor na to, aby boli prediskutované aj možné pozmeňujúce návrhy, aby boli, aby boli doladené. Myslím, že aj keby v tejto chvíli pán minister povedal, že počká, tak určite by sme my prišli na tú schôdzu a verím, že 76 poslancov by sa našlo, čo by v januári prišlo a hlasovalo o tom.
A druhá vec, v ktorej ale čiastočne nesúhlasím, že ja si nemyslím, že podstata problému je, že koľko dostanú tí sudcovia a prokurátorovi v karanténe vyplatené, či to má byť 70, 80, 30, či to majú vracať alebo sa im bude doplácať. Pozastavenie výkonu funkcie je primárne opatrenie, ktoré má slúžiť k tomu, aby sudca alebo prokurátor, u ktorého je podozrenie, že sa dopustil konania, ktoré bude mať za následok, že už nebude sudcom alebo prokurátorom, ale zatiaľ to nie je preukázané, nemohol vykonávať funkciu sudcu alebo prokurátora, nemohol byť ako Dobroslav Trnka prokurátorom Generálnej prokuratúry alebo ako mnohí sudcovia ešte stále súdiť a rozhodovať o, o veciach. To je, to je na tom to dôležité. Samozrejme, že áno, no tak môžme sa baviť, že aká má byť výška náhrady, keď je, keď má pozastavený výkon funkcie, ale, ale to určite nie je podstata problému. Podstata problému je dostať týchto ľudí mimo systém.
5. 12. 2019 9:35:49 - 9:37:49 53. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1823 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
8.
Ďakujem, pán poslanec Baránik. Ako si povedal, aj symboly sú dôležité. Asi nikto nesľubuje od tohto návrhu zákona, či už prejde v takej podobe, ako s ním prišlo ministerstvo, alebo, alebo v upravenej podobe, doplnenej v zmysle pozmeňovákov, alebo, naopak, zostručnenej. A asi nikto nesľubuje, že takýto zákon môže vyriešiť všetky problémy súdnictva, alebo, že môže nejako zásadne očistiť, očistiť súdnictvo. A to, čo môže, naozaj je skôr v rovine, v rovine symbolickej alebo v rovine nejakého vytvorenia podmienok, či už ide o stransparentnenie rozhodovania Súdnej rady v personálnych otázkach, alebo, alebo o teda vytvorenie priestoru pre, pre pozastavenie výkonu funkcie sudcom, ktorí sú očividne nehodní, aj keď zatiaľ na to neexistujú, neexistujú dôkazy.
A myslím si, že práve z tohto dôvodu, že nejde o zásadnú systémovú zmenu, ale ide o veci, ktoré majú skôr ten, ten symbolický rozmer, ktorý, ako si povedal, je dôležitý a môže mať aj praktický význam, tak aj ten pozmeňujúci návrh, ktorý si predniesol a ktorý predkladáme spolu aj s pánom poslancom Zsoltom Simonom, ide presne tým istým smerom. Samotná skutočnosť, že bude možné zverejňovať tvár sudcu, nebude automaticky znamenať, že, že sudcovia sa začnú správať zodpovednejšie a žiadny zo sudcov už sa nenechá skorumpovať a bude rozhodovať len zákonne, ale áno, je to nejaké symbolické vytváranie tlaku a je dôležité a myslím si, že je to v súlade... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
4. 12. 2019 19:11:56 - 19:13:47 53. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1729 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
149.
Pani poslankyňa Petrík, no asi ťa trochu sklamem, ale bude zbytočné, aby si dávala procedurálny návrh, aby to posudzoval ústavnoprávny výbor, pretože nie je to v rozpore s rokovacím poriadkom. (Reakcia z pléna.) Rokovací poriadok rieši akurát predkladanie, nevykrikujte tu, prosím, rokovací poriadok rieši predkladanie nových návrhov zákonov... (reakcia z pléna); poprosím nejaký, pridať nejaký čas; ... predkladanie nových návrhov zákonov v lehote šiestich mesiacov, nerieši predkladanie pozmeňujúcich návrhov. Už sme tu mali prípad, keď SaS navrhla zrušiť daň zo straty, ktorú zaviedla druhá Ficova vláda, neprešlo to, potom na nejakej ďalšej schôdzi to navrhla SNS, upozornil som na to, tak SNS svoj návrh stiahla, lebo teda zjavne bol podaný v tej istej veci a nebola dodržaná šesťmesačná lehota, ale na tej istej schôdzi to SNS presadila cez nejaký pozmeňujúci návrh. Čiže nie je to v poriadku, ale, ale nie je to ani v rozpore so zákonom o rokovacom poriadku. Takže to by bola, to by bola zbytočná cesta.
Ale to čo, to, čo chcem povedať, že keby SNS predložila svoj návrh v takej verzii, ako bude tá výsledná, do ktorej sa dostane po, po schválení tohto pozmeňujúceho návrhu, ktorý teraz predniesla pani poslankyňa Smolíková, no tak to by som bol veľmi zvedavý, ako by ten ústavnoprávny výbor rozhodol, lebo, lebo to už by asi konštatoval, že to je v tej istej veci, a niektorí kolegovia poslanci už vtedy, keď sme o tom rokovali, upozorňovali na to, že v druhom čítaní sa tam pozmeňujúcimi návrhmi dostanú tie isté veci, ktoré boli v zákone, o ktorom sa rokovalo a ktorý, ktorý nebol schválený.
4. 12. 2019 18:11:27 - 18:13:27 53. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1729 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
101.
Pani poslankyňa Smolíková, no, nezávidím vám, že to tu musíte takto čítať, ale tak sama ste si strojcom svojho osudu.
Ja by som rád pripomenul, že bol v parlamente návrh, ktorý predložilo OĽANO a ktorý bol o veľmi podobných veciach, ako je váš návrh a ako váš návrh ešte len bude, keď bude schválený tento pozmeňujúci návrh. Slovenská národná strana prišla s vlastným návrhom a od začiatku boli pochybnosti, že či uplynula šesťmesačná lehota, či to nie je zákon v tej istej veci. Ústavnoprávny výbor rozhodol, že to nie je v tej istej veci, rozhodol hlasovaním tak, ako dokáže ústavnoprávny výbor rozhodnúť, že tri a pol roka právnej praxe je pätnásť rokov; v poriadku. Na predchádzajúcej schôdzi bol ten návrh posunutý do druhého čítania a od začiatku bolo jasné, že príde pozmeňovák, ktorým sa ten návrh úplne prekope. Prišiel, neprišiel vopred, neprišiel na výbore, neprišiel ani v predstihu na tejto schôdzi. Na poslednú chvíľu ste predložili včera rozsiahly pozmeňujúci návrh, niekoľkonásobne rozsiahlejší ako celý pôvodný návrh zákona. Pracovali ste na ňom celé týždne, predložili ste ho až včera, aj ste ho zverejnili včera. Ostatní poslanci aj verejnosť mali možnosť až včera sa s ním oboznámiť. A na druhý deň ho meníte a prichádzate s iným návrhom, z ktorého vypúšťate tie najkritizovanejšie ustanovenia, povinnosť informovať otca a tabletky "po" iba na predpis, tak ako ste z toho pôvodného návrhu vypustili dopplera. Ani to ste nemali pripravené, ani ten pozmeňovák ste nemali pripravený. A presne takto sa to nemá robiť. Ak by včera bola kratšia rozprava, ak by sa menej kolegov zapojilo do rozpravy, tak ste to možno už o piatej odhlasovali aj s tým pozmeňovákom, s ktorým dnes ani vy nie ste stotožnení, lebo ste ho stiahli a úplne ho meníte. Takto sa to robiť nemá! (Potlesk.)
4. 12. 2019 14:30:30 - 14:32:31 53. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1823 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
8.
Ďakujem obom kolegom za reakcie. No, je, hovorili sme o tom už v tej predchádzajúcej rozprave. Ja si naozaj teda nemyslím, že si chce pán minister pripraviť pôdu na nejaké šikanovanie sudcov, ako to bolo za Harabina, teraz sme, sme už niekde inde. Tu akože nechcem spochybňovať dobrý úmysel, aby som, aby som to takto povedal. Len je legitímne sa baviť o tých rizikách, lebo zákony majú byť písané aj do zlého počasia, nielen, nielen do dobrého počasia a mali by počítať aj so situáciou, že sa tu vrátia časy, keď bol, keď bol Harabin predsedom Súdnej rady a mal väčšinu v Súdnej rade. A v tej situácii sa mi zdá napríklad to ustanovenie zneužiteľné, aj keď, aj keď to možno nie je že akútna hrozba teraz, že teraz by sa to možno použilo proti tým nehodným sudcom a nehodným, nehodným prokurátorom, ale zasa keby takouto právomocou disponoval napríklad Dobroslav Trnka ako generálny prokurátor, tak by to bol, by to bol problém.
Ale to, o čom som ja hovoril a na čo by som teda rád poznal odpoveď, lebo zatiaľ mi stále nie je jasná odpoveď, že aký to bude mať význam, to dočasné pozastavenie – ja teda predpokladám, že pán minister odpovie na to – v situácii, keď, keď sa nevedie alebo ani sa nepredpokladá, že by sa dalo niečo preukázať a že by mohlo byť vedené trestné stíhanie alebo disciplinárne, disciplinárne stíhanie, lebo inak je to potom naozaj niečo také, ako hovorila pani poslankyňa Zemanová, že nejaká ročná karanténa, bude poberať 80 % platu, nebude musieť nič robiť. Potom mu bude doplatených aj tých ďalších 20 %, vráti sa a čo bude s jeho, čo bude s jeho prípadmi, no to tiež je otázka, ktorá by ma zaujímala.
12345678910...»

Deň v parlamente

<- ->