Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
21. 12. 2015 14:47:27 - 14:49:04 60. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1868 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bagačka, Michal (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
28.
Ďakujem za slovo. Takže už tieto prvé dve vystúpenia sú zjavné, ako bude asi väčšina vypadať, teda nejaká dohoda je, na čo treba všetko poukazovať a podobne. Ale s čím nesúhlasím, je to, že teraz hovoríte, že nie je u nás, že je teda u nás bezpečne, bezpečné prostredie a podobne. Keď sa niečo udeje, tak potom na nás budete hovoriť, že kde ste boli, prečo ste nič neurobili? Chápem to z, ako z opozície, ale čo sa týka celkovej tej situácie, každý deň počúvame z úst aj európskych lídorov to, čo naša vláda, premiér hovorili pred dvoma, troma mesiacmi a teraz to vlastne mnohí opakujú. Nepočujeme každý deň, že musíme lepšie chrániť Schengen? Kedy sme to ako vláda a premiér hovorili? Už dávno. Kedy nepočúvame, že musíme lepšie identifikovať osoby? Riešiť prvotne migráciu v krajinách, odkiaľ utečenci prichádzajú? To sú všetko veci, ktoré teraz ako keby niekto vymyslel a pritom vláda, vláda hovorila o tom naozaj už, už dávno.
A čo sa týka zákonov ako takých, ja som sa rozprával s obyčajným človekom, nie, nie ako niektorí tu OBYČAJNÍ ĽUDIA, ale s obyčajným človekom a ten mi povedal, že kto nerobí nič zlé, nemusí sa ničoho báť a nemusí sa báť ani takýchto opatrení.
Ďakujem.
20. 11. 2015 10:54:49 - 11:10:04 58. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1748 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bagačka, Michal (SMER – SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
66.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Dámy a páni, podávam spoločnú správu výborov Národnej rady Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Otta Brixiho a Antona Martvoňa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1748), v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením zo 7. októbra 2015 č. 2055 pridelila predmetný návrh zákona týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 711 z 3. novembra 2015 a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti uznesením č. 513 z 5. novembra 2015. Z uznesení výborov Národnej rady pod bodom III tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o všetkých bodoch spoločnej správy spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach pod bodom III tejto správy odporúča Národnej rade návrh poslancov Národnej rady Otta Brixiho a Antona Martvoňa na vydanie zákona schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením č. 526 z 10. novembra 2015. Týmto uznesením ma výbor poveril predložiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
13. 11. 2015 13:56:08 - 13:59:32 58. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1731 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bagačka, Michal (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
152.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, pán minister, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1731a) v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 29. septembra 2015 č. 1980 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre hospodárske záležitosti, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výboru pre obranu a bezpečnosť. Určila zároveň Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 697 z 3. novembra 2015, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 485 z 3. novembra 2015, výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 504 z 5. novembra 2015 a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 268 z 3. novembra 2015 a výbor pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 232 z 3. novembra 2015.
Z uznesení výborov Národnej rady pod bodom III tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne: o bodoch 1 až 23 spoločne s odporúčaním schváliť, o bode 24 samostatne s odporúčaním neschváliť a o bodoch 25 až 68 spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy odporúča Národnej rade vládny návrh zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením z 10. novembra 2015 č. 525. Týmto uznesením ma výbor poveril predložiť na schôdzi Národnej rady návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
11. 11. 2015 16:30:43 - 16:31:27 58. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1734 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bagačka, Michal (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ja len v krátkosti zareagujem. Zatiaľ nikto nikdy v tomto od deväťdesiatych rokov neprijal systematickejší zákon, ako je tento. Možno nebudete súhlasiť s tým, ale ja si myslím, že je to tak.
Slová akčný plán nemusia sa páčiť každému, ani mne, ide o tú podstatu, či v tom materiáli bude to, čo tam má byť, a či tí, ktorí sa zaviazali ho plniť, ho aj splnia. A kým to nezistíme, dovtedy je to vždy len možno, ak, tak by. Ďakujem.
11. 11. 2015 16:10:18 - 16:25:31 58. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1734 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bagačka, Michal (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podpredseda, dámy a páni, tak ako povedal môj kolega Zsolt Simon, teda pochádzame zo spoločného okresu Rimavská Sobota, ktorého teda sa bytostne dotýka tento návrh zákona. A preto aj ja si teda považujem za povinnosť v krátkosti vystúpiť a povedať niekoľko vecí, už aj kvôli sebe, ale aj kvôli ľuďom, ktorých v našom kraji zastupujem a s ktorými mnohokrát zdieľam to dobré aj to zlé. Teda jedná sa hlavne o okresy, ktoré sú či už Rimavská Sobota, ale aj okresy, ktoré sú vedľa, blízko. A to je Revúca, Poltár, ale v určitej časti aj Veľký Krtíš, Brezno.
Skôr teda ako aj sa vrátim k zákonu ako takému, možno by bolo treba povedať v krátkosti aj príčiny, ako vlastne sme sa dostali aj do takýchto problémov ako regióny. A tým pádom treba zájsť do deväťdesiatych rokov, keďže sú to regióny, kde severnejšia časť bola väčšinou priemyselne zameraná a tá južnejšia bola zameraná na poľnohospodárstvo. Takže hlavne v tých deväťdesiatych rokoch naše regióny doslova zarezal najmä teda od mesta Rimavská Sobota dole, hovoríme tomu na Maďare, útlm poľnohospodárstva ako takého. A zase od Rimavskej Soboty hore aj po Hnúšťu, Tisovec bol to útlm strojárstva, chemického priemyslu, ale aj baníctva. A konkrétne pre našu Rimavskú dolinu bol to teda riadny úder, z ktorého sme sa teda doteraz nespamätali.
Po čase tam niektoré podniky ako tak sa pozviechali, ale už s oveľa menším počtom v tých deväťdesiatych rokoch zamestnancov a niektoré z nich v privatizácii skončili ako ZŤS Rimavská Sobota, cukrovar, pivovar v Sobote. Ale aj u nás chemická fabrika, ktorá zamestnávala vyše 2-tisíc ľudí, dnes ich má možno 30. A postupne nasledovala teda aj doba, keď sa priemysel a aj obyvateľstvo a celé to odborno v rámci toho obyvateľstva reštrukturalizovalo a zostalo zopár podnikov, zostalo zopár družstiev, ale narastal teda eminentne počet nezamestnaných. A v tých časoch sa aj v našom okrese hýbal ten počet nezamestnaných dobre nad 30 %. Vtedy dosť často sa zvyklo hovoriť, že trh vyrieši všetko a že trh si nájde cestu a podobne. Boli sme vtedy naozaj dosť zúfalí. A ešte k tomu prišli aj ďalšie iné také podrazy, najmä pre takéto regióny, ako sme my, či už to boli jednotlivé podniky v priemysle, ale napríklad aj delimitácia malých nemocníc za ministra Zajaca, to bola pre náš región napríklad taká riadna sekera do chrbta. Ale týkalo sa to aj iných (napríklad Revúca, Krupina, Štiavnica, Zlaté Moravce, Krompachy, Svidník). Z nich dopadli niektoré lepšie, niektoré horšie. No mnohokrát sme teda aj dumali, čo teda ďalej robiť. Mnohí ľudia odtiaľ odchádzali. Tam sa množila čierna práca drevopriemyslu, zväčšoval sa počet dlhodobo nezamestnaných. Tým teda nechcem povedať, že v súčasnosti je to ideálne, preto sa snažíme a prijímame aj tento zákon, no vtedy, teda v ráme rokov 2003, 2004, 2005 sme boli dokonca naozaj na dne, dokonca podľa mňa až pod dnom. A preto keďže nemyslím si, že úplne všetko trh vie vyriešiť, tak sme sa pustili ako samosprávy aj do budovania priemyselných parkov. Bolo to aj u nás, bolo to v Rimavskej Sobote, ale bolo vlastne po celej republike. A niektoré tie priemyselné parky fungujú celkom fajn. Tie ktoré tam tak nefungujú, je to možno aj preto, že nemajú investorov, nevedeli ich dotiahnuť, ale aj tak aj mojim kolegom starostom alebo primátorom patrí česť, pretože každý v tom čase, keď bola na to možnosť, tak tie priemyselné parky sa snažil urobiť preto, aby boli pre ľudí, aby sa zvýšila zamestnanosť a aby sa táto situácia nezhoršovala.
Pre náš región bolo v tom čase dobré a podstatné, že prišla automobilka KIA, ktorá so sebou doviedla aj ďalších svojich subdodávateľov, a preto sme nadviazali aj my kontakty s kórejskou spoločnosťou YURA, ktorá sa etablovala na slovenskom trhu. No nebolo to jednoduché, ale nakoniec sa rozhodla spustiť prevádzku v Hnúšti a následne aj v Rimavskej Sobote. Bolo to v rokoch 2006 a 2007. Ale nebolo by to, teraz sa dostávam k tej pomoci ako takej s tým, že aj v regiónoch máme mnoho múdrych, šikovných ľudí, lebo na takéto veci jednoducho treba už aj pomoc štátu. A tú sme chvalabohu dostali s tým, že či Hnúšťa, ale aj Rimavská Sobota dostala podporu z ministerstva hospodárstva na rekonštrukciu, kúpu hál. By ani sa s nami nerozprával náš partner v tomto momente, pretože potreboval rýchlo vyrábať, bez toho, že by sme neboli dostali vtedy pomoc od vlády Slovenskej republiky. A vtedy som prvýkrát spoznal aj kolegu Maroša Kondróta ako predsedu hospodárskeho výboru. Tak pre nás sa podarila obrovská vec, pretože do troch-štyroch rokov v Hnúšti pribudlo nových tisíc pracovných miest a v Rimavskej Sobote nových 1 200 pracovných miest. Neboli to síce miesta nejako veľmi sofistikované, ale chvalabohu naozaj aj za ne. A preto je potrebné a preto je potrebné prijímať aj takýto zákon, pretože ja nehovorím, že musí všetko vyjsť, ale keď vyjde z desiatich investícií jedna investícia, my sme na to zvyknutí, chvála Bohu aj za ňu. A tým pádom aj náš priemyselný park sa rozširoval. A v súčasnosti má päť investorov a zamestnáva cez 1 200 pracovníkov. Takže dostali sme tú injekciu, ktorú sme potrebovali od štátu. Následne napríklad bolo treba zabezpečiť, bolo nevyhovujúce stravovanie. To znamená, dostali sme vtedy aj malú podporu aj od ďalšej vlády, keď bol minister Juraj Miškov a štátny tajomník Martin Chren. Takže v tomto momente trebárs fungujeme, mnohé priemyselné parky fungujú menej, z nich niektoré úplne majú problémy, ale vždy treba poďakovať tým ľuďom, ktorí sa o to usilovali. A aj tento zákon možno aj takýmto priemyselným parkom alebo obciam a regiónom, kde sa nepodarilo až tak dovliecť toho investora a etablovať ho tam, v tomto pomôže.
Len tak pre ilustráciu. V rámci podpory z ministerstva hospodárstva sa dalo vcelku pekne vypočítať, že tie novovzniknuté pracovné miesta štátu vrátili tú investíciu do necelých troch rokov na odvodoch, keby tí ľudia mali byť nezamestnaní.
A teraz k samotnému zákonu.
Niektorí tu spomínali, ako je to merateľné, čo všetko bude a podobne. Samozrejme, ide o to, zlepšiť situáciu v týchto regiónoch, pokúsiť sa znižovať postupne nezamestnanosť, pokúsiť sa najmä nám, čo máme ako viaceré takéto okresy problém, nejako pritiahnuť aj dlhodobo nezamestnaných ľudí, lebo to je jeden zo základných problémov aj v našich regiónoch, aj v našom okrese. Ale zákon vytvára nejaké prostredie, nejaké možnosti, toto nie je to, že teraz prijmeme zákon a všetko sa vyrieši. To asi nikto z nás si nemyslí. Ale pokiaľ nedáme možnosť, tak ťažko by sme čakali na nejaké výsledky.
Tento zákon beriem ako takú možnosť a ponuku aj pre investorov, aj pre ľudí, ktorí sú z nášho regiónu, možnosť nájsť sa v niektorom tom programe alebo v niektorom tom uznesení. Na tento zákon teda nadväzuje aj uznesenie vlády, ktoré je podrobnejšie. A je tam mnoho vecí, ktoré môžu zaujímať či investorov, našich, zahraničných. A vždy keď bola tam aj pracovná skupina, čo si veľmi vážim, to znamená, že nebol ten zákon pripravovaný len tak od stola, že niekto si to zmyslel, ale bolo to niekoľko stretnutí s pracovnou skupinou, kde počúvali nás, či samosprávu, štátnu správu, mimovládne organizácie, konkrétne v Sobote, také aktívne bolo Občianske združenie Naša Sobota, ale aj miestne akčné skupiny podnikateľov, poctivo niekoľko dní si zapisovali veci a vzniklo niečo, čo môže dávať základ na to, aby sme možno v tomto zmysle postúpili ďalej.
Teda aj vďaka týmto rokovaniam, myslím si, ten zákon dáva to, čo som vždy zdôrazňoval pri tých rokovaniach, že pokiaľ chceme do nášho regiónu nejakého investora, tak tie benefity a tie podmienky musia byť zjavne lepšie, ako sú v iných okresoch, a určite lepšie, ako je to v teraz platnom zákone, a preto možno môže byť polemika, či to má byť 200-tisícová investícia, 10 pracovných miest alebo 2 pracovné miesta.
Samozrejme, niekde sa to nastavilo, teraz je, samozrejme, veľmi dôležitá úloha na ministerstve dopravy, ale nemenej dôležitá úloha je na regiónoch, aby pripravili materiály, ktoré budú slúžiť ako podklad tým akčným plánom. Ja by som bol veľmi rád, pokiaľ by tie akčné plány vznikli čo najskôr. Konkrétne my v našom okrese Rimavskosobotskom sme mali už niekoľko stretnutí, aj po tom rožňavskom stretnutí, keď bol tam teda aj pán premiér, keď sa to vlastne tak predstavilo. Mali sme niekoľko stretnutí v rámci Združenia miest a obcí Gemera a Malohontu, Občianskeho združenia Naša Sobota, miestnych akčných skupín, kde už máme v podstate pripravený taký základný materiál, ktorý pomenúva naše silné, slabé stránky, kde teda sú problémy, ktoré hlavne by sme potrebovali riešiť, či je to priemysel, či je to poľnohospodárstvo, cestovný ruch, ale aj problematika rómska. Takže v tomto ohľade my ako okres, si myslím, sme pripravení hneď vstúpiť do nejakých tých prvých rokovaní a poskytnúť všetky materiály ministerstvu, aby sme čím skôr dospeli k nejakým ďalším riešeniam.
A bolo tu aj spomínané, teda či tí investori prídu alebo neprídu. No budete sa diviť, posledné mesiace práve už len tým, že sa o tom začalo hovoriť, ešte teda nebol ani napísaný ten zákon, sa viacerí, či niekedy menší, niekedy väčší, ale aj zahraniční , ale aj domáci investori chodia tam častejšie, pýtajú na dané podmienky. Samozrejme, budem rád, pokiaľ prijme sa zákon, bude podrobnejšie rozpracovaný, aj nejaké tie vyhlášky, aby bolo jasné, kto koľko môže získať v prípade investovania v našom regióne.
Samozrejme, tu je ďalšia úloha vlády. To je tá dopravná infraštruktúra. Dnes ráno som prvýkrát išiel po časti desaťkilometrovej od Kriváňa po Vígľaš. Myslím, že v dohľadnej dobe bude aj ďalšia časť spustená tohto úseku diaľnice. Je veľká škoda, že vlastne obchvat Zvolena ako taký sa dostal možno niekde znova na nejakú štartovaciu čiaru, čo trošičku opäť sťaží možno tú dopravu. Ale určite to bude znamenať ďalšiu veľkú pomoc s tým, že v rámci Združenia miest a obcí Gemera a Malohontu v spolupráci aj s primátorom Košíc Richardom Rašim sme mali už dve stretnutia, ktoré boli aj so zástupcami ministerstva, kde sa jednalo hlavne o dopravnú infraštruktúru. A teda zaujíma nás predovšetkým tá časť po Rimavskú Sobotu. Košičanov hlavne od Rožňavy po Košice. A dostali sme materiál, kde je naozaj rozpísané pekne, aj dátumovo, ako by sa malo ďalej v tomto pokračovať. A ďalšia priorita, ktorú teda od nás aj ministerstvo chcelo, aby sme si to povedali, tak tá naša časť je pokračovanie, to znamená dosť ťažký úsek medzi Kriváňom a Lovinobaňou, to by už veľmi pomohlo, keby to bolo dobudované, no a, samozrejme, Košičanov hlavne zaujíma Soroška a táto časť.
Takže myslím si, že to, že prišiel ten zákon teraz, môže mať na to niekto akýkoľvek názor. Je dobré, že je tu. A tým chcem len povedať, že tomuto predchádzalo nie týždeň, nie dva týždne, ale viac mesiacov stretnutí a rokovaní.
Takisto si myslím, že nesúhlasím, že je to nesystémové riešenie. Je to zákon systematický, v ktorom sa niekto môže nájsť, nemusí nájsť. Môže sa ten zákon určite možno do budúcna vylepšiť, nikto nemá patent na rozum, ale to je nejaký základ, môže slúžiť za základ a ja verím, že z toho si mnohí vyberú.
Takže v regiónoch vieme my naozaj veľa urobiť, máme mnoho šikovných ľudí, no niektoré zmeny tam jednoducho potrebujú aj pomoc štátu. Ja som vďačný za to, že prišiel takýto zákon. Určite aj my a určite aj moji kolegovia v iných okresoch, ktorých sa to bude týkať, spravia všetko pre to, aby tie materiály boli pripravené čím skôr a aby sme možno v dohľadnej dobe snáď videli už výsledky, o ktorých teraz debatujeme, či budú alebo nebudú. To je všetko, ďakujem pekne.
11. 11. 2015 15:55:21 - 15:55:21 58. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1734 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bagačka, Michal (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem za slovo. Pán kolega, som trošku v pomykove teraz, pretože pred chvíľou čítal pozmeňujúci návrh tvoj kolega zo strany MOST – HÍD. Len tak pre ozrejmenie teda zopakujem, najprv ten návrh počítal so štyrmi-piatimi okresmi, tým pozmeňujúcim návrhom v rámci výboru sa dostávame niekde k tomu počtu 10 – 11, ale pozmeňujúcim návrhom tvojho kolegu, a tým pádom si mal povedať otvorene, že s ním nesúhlasíš, sa, ako sme počuli, dostávame na ten počet okresov 22, čo aj podľa mňa je tu naozaj veľa. A už potom ten názov zákona mal znieť úplne ináč, keďže sa dostávame možno z tých 5 na 22.
To, že sa to prijíma teraz, všetci dobre vieme. Možno aj spolu viackrát sme debatovali už viac ako rok o tom, že treba prijať systémovejší zákon, nie len v rámci tohto zákona, ktorý platí tak, že tá podpora jednoducho nie je taká stimulujúca, aby tí investori k nám prišli do našich regiónov.
No a čo sa týka toho Jaguara, to zas bol od teba kus takého politického hľadiska. Vieš sám dobre, že pokiaľ príde takáto investícia, patrí vďaka Bohu aj za ňu, aj keď ja by som bol tiež radšej, keby bola v Rimavskej Sobote, ale o takýchto investíciách, vieme dobre, pri rokovaniach a pri ich získavaní, a jedná sa o veľké množstvo pracovných síl, určite nemôže ani vláda buchnúť po stole a povedať: „Pôjdeš tam alebo tam.“ O tom viem, že to uznávaš a že si to povedal skôr z toho politického hľadiska. Ďakujem.
11. 11. 2015 15:29:51 - 15:33:00 58. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1734 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bagačka, Michal (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem za slovo. Vážená pani podpredsedníčka, dámy a páni, pán minister, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1734) v druhom čítaní.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 22. septembra 2015 č. 1924 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti, určila zároveň Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.

Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.

Návrh zákona odporúčali Národnej rade schváliť Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením č. 689 z 3. novembra 2015, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet uznesením č. 481 z 3. novembra 2015, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti uznesením č. 499 z 5. novembra 2015.

Z uznesení výborov Národnej rady pod bodom III tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o všetkých bodoch spoločnej správy spoločne s odporúčaním schváliť ich.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy odporúča Národnej rade vládny návrh zákona o podpore menej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schváliť.

Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením č. 522 z 10. novembra 2015.

Týmto uznesením ma výbor poveril predložiť na schôdzi Národnej rady návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.Ďakujem za pozornosť, pani predsedajúca, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
21. 10. 2015 19:10:18 - 19:11:27 56.schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1792 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bagačka, Michal (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
176.
Ďakujem za slovo. Takže počuli sme vcelku ako plamenný prejav naozaj aj s prvkami trošku divadla, ale keďže predkladatelia sú zo SaS, takže sa ani nedivím, pretože preferencie sú také, aké sú, takže treba niečo robiť. Ale vrátim sa k niečomu inému.
Čítali ste tie maily rôzne, a teda ja sa vás tiež spýtam, že či ste si istá, že všetko v tých mailoch je tak, ako ste dostali napísané? Keďže to tu čítate, to znamená, za nimi si stojíte.
Pretože sa vrátim k Banskobystrickému samosprávnemu kraju, kde ste prečítali, že v Banskobystrickom kraji z 19 odborov duálneho vzdelávania 9 nebolo schválených a tak ďalej a tak ďalej, boli nuly a neviem čo všetko. Banskobystrický kraj ešte neschvaľoval počty prvých tried a bude ich schvaľovať v pondelok na zastupiteľstve Banskobystrického kraja.
Takže skôr by som vážil trošku niektoré slová.
Ďakujem. (Potlesk.)
6. 10. 2015 18:14:17 - 18:16:29 54. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 1654 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bagačka, Michal (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
103.
Ďakujem za slovo. Chcem poďakovať aj kolegovi Jožkovi Mikušovi.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma uznesením č. 472 určil za spravodajcu k návrhu zákona poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Otta Brixiho a Antona Martvoňa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1748.
Konštatujem, že uvedený návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 9. novembra 2015 a v gestorskom výbore do 10. novembra 2015.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
22. 9. 2015 14:56:10 - 14:59:20 54. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 1577 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bagačka, Michal (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
12.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Dámy a páni, pán minister, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady k uvedenému návrhu zákona (tlač 1577a) v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1577a), podáva Národnej rade podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky. Národná rada uznesením č. 1799 zo 17. júna 2015 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 652 z 8. septembra 2015 a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 463 z 10. septembra 2015. Z uznesení výborov Národnej rady pod bodom III tejto správy vyplýva 27 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená Výborom Národnej rady pre hospodárske záležitosti č. 480 zo 16. septembra 2015. Týmto výbor ma poveril ako spoločného spravodajcu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem. Skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
22. 9. 2015 10:17:30 - 10:18:59 54. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1734 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bagačka, Michal (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  

46.
Ďakujem za slovo. Ja by som dotkol toho pojmu alebo tej vety, že tá pomoc je neefektívna. Ono viacej v týchto príspevkoch bolo povedané všeobecných vecí, s ktorými, niektorými môžeme súhlasiť, niekto nie. Ale ja poviem konkrétny príklad. V roku 2007, keďže pochádzam z okresu Rimavská Sobota, z mesta Hnúšte, mal záujem kórejský investor o investovanie v meste cez rôzne aj kontakty priateľské, a tak ďalej. Cez ich vlastne priateľov prišiel sa pozrieť na priestory a povedal, že áno, prídem sem, je tu dosť možno aj ľudí a aj lacnejšia pracovná sila, ale potrebujem mať pripravenú halu. Mesto požiadalo štát o takúto investičnú pomoc, zrekonštruovali sme naozaj v rýchlom čase tú halu a do tej haly a v tej hale začalo pracovať najprv 500, 700, až skončilo to na 1200 ľuďoch v tých najlepších časoch. A vtedy sme si vypočítali, že vlastne len dávka v nezamestnanosti, ktorú tí ľudia poberali, sa štátu vrátila táto investičná pomoc za 2,5 až 3 roky. Tak myslím, že sú aj konkrétne prípady, nedá sa všeobecne povedať, že takáto pomoc je neefektívna.
Ďakujem.

22. 9. 2015 9:47:39 - 9:49:20 54. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1734 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bagačka, Michal (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  

30.
Ďakujem za slovo. Vážená pani podpredsedkyňa, dámy a páni, pán minister, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti ma uznesením č. 472 určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1734).
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 9 novembra 2015 a v gestorskom výbore do 10. novembra 2015.
Ďakujem, pani predsedajúca, skončil som. Prosím, otvorte, prosím, rozpravu.

17. 9. 2015 15:22:35 - 15:27:25 54. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1656 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bagačka, Michal (SMER – SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, podávam spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania zákona z 3. júla 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou (tlač 1656a).
Národná rada Slovenskej republiky schválila 3. júla 2015 zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie.

Prezident Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátil Národnej rade uvedený zákon na opätovné prerokovanie a vo svojom rozhodnutí z 22. júla 2015 uviedol dôvody na vrátenie zákona a v časti III navrhol dve skupiny pripomienok, v prvej skupine pripomienok navrhol šesť pripomienok, v druhej skupine navrhol štyri pripomienky.
Na základe toho predseda Národnej rady rozhodnutím č. 1658 z 23. júla 2015 pridelil vrátený zákon na opätovné prerokovanie výborom: ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Ako gestorský výbor určil Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti a súčasne určil lehotu na jeho prerokovanie.

Prezident Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí uviedol dôvody na vrátenie zákona a v časti III navrhol, aby Národná rada pri opätovnom prerokovaní schválila zákon s ním navrhovanými zmenami.

K pripomienkam prezidenta k predmetnému zákonu zaujali výbory Národnej rady tieto stanoviská:

Ústavnoprávny výbor Národnej rady prerokoval vrátený návrh zákona 8. septembra 2015 a uznesením č. 658 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky zákon z 3. decembra 2014 schváliť v znení pripomienok uvedených pod bodmi 1 až 4 v druhej skupine pripomienok.
Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti prerokoval vrátený zákon 10. septembra 2015 a uznesením č. 457 odporučil Národnej rade zákon schváliť v znení pripomienok uvedených pod bodmi 1 až 4 v druhej skupine pripomienok.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu vyjadrených v ich uzneseniach a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu odporúča Národnej rade hlasovať nasledovne, spoločne o pripomienkach 1 až 6 z prvej skupiny pripomienok s odporúčaním neschváliť ich a spoločne o pripomienkach 1 až 4 z druhej skupiny pripomienok s odporúčaním schváliť ich.

Zároveň gestorský výbor odporúča Národnej rade predmetný zákon vrátený prezidentom na opätovné prerokovanie Národnou radou schváliť v znení pripomienok uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúča schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady o výsledku prerokovania zákona bola schválená uznesením Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti č. 475 zo 16. septembra 2015.Týmto uznesením ma výbor poveril za spoločného spravodajcu a poveril ma podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady informovať Národnú radu o výsledku rokovania výborov a zdôvodniť stanovisko gestorského výboru.
16. 9. 2015 17:07:33 - 17:09:33 54. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bagačka, Michal (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
132.
Ďakujem za slovo.
Ja by som sa vyjadril k takým dvom veciam. Naozaj som veľmi rád, že aj vo vašom prejave, ale aj v príhovore pána ministra zahraničných vecí alebo pána premiéra odznelo to, čo treba zdôrazňovať, a to je ten sociálny rozmer celého tohto, že sme, samozrejme, ochotní a chceme pomôcť ľuďom, ktorí naozaj pomoc potrebujú. Dovolím si povedať, že v tomto chaose, ktorý teraz vlastne nastal, je veľmi ťažké rozoznať ľudí, ktorí to naozaj potrebujú a ktorí nie. Takže z tohto hľadiska treba vždy, aby zaznelo, že Slovenská republika je ochotná pomôcť v každom možnom ohľade. Samozrejme tým, ktorí tú pomoc potrebujú.
Samozrejme, z druhej strany to vystúpenie bolo jasné s takými jasnými argumentami a určite súhlasím aj s Jurajom Blanárom, ktorý povedal, že bolo kľúčové, pretože bolo trošku iné, ako bolo vystúpenie ministra zahraničných vecí alebo pána premiéra aj z titulu vašej funkcie. Ľudia sa mnohokrát pýtajú, pýtajú sa napríklad aj takú otázku, že prečo ja, keď idem niekde, cestujem, tak mňa dobreže neskontrolujú ma od hlavy po päty a teraz sem prichádzajú tisíce, tisíce ľudí, ktorí naozaj nevieme, čo so sebou donášajú. A to nemusí byť tak, že aj v médiách mnohokrát odznelo, že strašíme, alebo v niektorých prejavoch, že vždy sa vyjadrujeme, že čo všetko by mohlo vzniknúť. Ale ľudia naozaj majú oprávnený strach aj kvôli tomu, že nielen z toho, čo počujú, ale z toho, čo vidia v rôznych tých krajinách, a ako a kde a do akej miery... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
2. 7. 2015 10:44:11 - 10:45:18 53. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Tlač 1494 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bagačka, Michal (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
44.
Ďakujem za slovo. Pán minister, venovali ste sa pánovi poslancovi Zajacovi a v podstate na niektorých prípadoch alebo na niekoľkých prípadoch ste vlastne poukázali, že tie jeho vyjadrenia, to boli, keď jemne poviem, tak možno polopravdy. A to ma hnevá a nielen možno pri ňom, ale aj pri niektorých ostatných, že keď už sa postavím za tento pultík, tak mal by som byť pripravený a mal by som si zistiť fakty. A keď už poviem nejaké číslo, tak mal by som si za ním stáť a mal by som ho mať zdokumentované.
A toto možná v rámci etického kódexu by bola tiež taká jedna veta, že poslanec, ktorý predstúpi pred svojich kolegov a predstúpi pred verejnosť a celé Slovensko, by nemal viesť svoj dialóg, respektíve monológ vo forme krčmových rečí, ale mal by sa držať faktov a mal by si za tými svojimi slovami stáť a mali by byť pravdivé.
Ďakujem. (Potlesk.)  
1. 7. 2015 18:18:08 - 18:21:39 53. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 1494 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bagačka, Michal (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)

Ďakujem za slovo. Pani predsedajúca, dámy a páni, pán minister, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona.

Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1494a), podáva Národnej rade podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

Národná rada uznesením č. 1510 z 20. apríla 2015 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady.

Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.

Návrh zákona odporučili Národnej rade schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 607 z 9. júna 2015, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 424 z 9. júna 2015 a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti uznesením č. 432 z 11. júna 2015.
Z uznesení výborov Národnej rady pod bodom III tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o nich nasledovne: o bodoch 1 až 6, 8 a 10 až 20 spoločne s odporúčaním gestorského výboru schváliť ich, o bodoch 7 a 9 spoločne s odporúčaním gestorského výboru neschváliť ich.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúča schváliť.

Spoločná správa výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti č. 449 zo 16. júna 2015.

Týmto uznesením ma výbor poveril predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

Ďakujem, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.

30. 6. 2015 10:46:01 - 10:49:06 53. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1472 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bagačka, Michal (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)

55.
Ďakujem za slovo. Vážená pani podpredsedkyňa Národnej rady, dámy a páni, pán minister, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania uvedeného vládneho návrhu zákona.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácie a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov a v znení zákona Národnej rady č. 204/2013 Z. z. (tlač 1472a), podáva Národnej rade podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1482 z 24. marca 2015 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie výborom, ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Z uznesení výborov Národnej rady pod bodom III tejto správy vyplývajú pozmeňujcúce a doplňujúce návrhy.
Gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch s odporúčaním gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 450 zo 16. júna 2015. Týmto uznesením ma výbor poveril predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4 a 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady.
Skončil som, pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu.

18. 6. 2015 15:50:51 - 15:52:02 53. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1624 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bagačka, Michal (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)

Ďakujem za slovo. Pán kolega, no nejdem sa ja, samozrejme, s vami púšťať do nejakej právnej dišputy, ale chcem zdôrazniť ešte to, čo som povedal. Týmto zákonom sa vytvára určitý priestor. A aj súkromný investor, však sami súkromní investori sem prichádzajú, vytvára možné nové pracovné miesto. A nevytvorenie pracovného miesta je podľa mňa národohospodárska škoda. Viete, vy žijete tu v Bratislave, choďte povedať aj do okresu, z ktorého ja pochádzam, a žijem v Rimavskej Sobote, že: „Mohli ste mať pracovné miesta, no ale, viete, podľa môjho názoru toto je protiústavné, takže ich nebudete mať.“ No, nechcem otvorene tu povedať, čo by vám v tom našom okrese na to povedali. Takže, každé pracovné miesto, ešte raz opakujem, vytvorené je dobrá vec a treba toto podporiť. Ďakujem.

18. 6. 2015 15:36:55 - 15:38:13 53. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1624 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bagačka, Michal (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)

Pán kolega, ja beriem to vaše vystúpenie skôr ako takú povinnú jazdu, aj keď nie nejako extra vydarenú.

Beriem to tak skôr, že zrazu ste strašne úzkostlivý, čo sa týka skráteného konania, ale spomeňte si, koľko aj vy ste mali skrátených konaní v predchádzajúcom období. Určite ich nájdeme množstvo.

A čo sa týka hlavne toho, ako berieme národohospodárske škody, no podľa mňa každé jedno nevytvorené miesto pracovné, ktoré môžeme vytvoriť, to je veľká škoda. A čím viac ich bude, tak bude to, samozrejme, tým lepšie.

Aj ja by som, samozrejme, privítal to, aby takáto investícia prišla na stredné Slovensko, no určite všetkými desiatimi, ale hádam mi nechcete povedať to, veľmi dobre viete, ako sa s firmami jedná, čo všetko si môžete voči nim dovoliť, tak, to hádam ste nemysleli vážne v tom vašom vstúpení. Takže takisto čo len jedno pracovné miesto sa vytvorí, oplatí sa prijať takúto normu. A ja ju podporím. Ďakujem.

17. 6. 2015 9:08:40 - 9:11:11 53. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1389 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bagačka, Michal (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
8.
Ďakujem za slovo. Vážená pani podpredsedníčka, dámy a páni, pán minister, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1559 zo 7. mája 2015 pridelil návrh na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor určil výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady o návrhu rokoval 9. júna 2015 a prijal uznesenie č. 612.
Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti o návrhu rokoval 11. júna 2015 a prijal uznesenie č. 423. Obidva výbory odporučili Národnej rade podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Jordánskym hášimovským kráľovstvom o leteckých dopravných službách a rozhodnúť, že zmluva je medzinárodná zmluva podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa článku 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas so zmluvou medzi Slovenskou republikou a Jordánskym hášimovským kráľovstvom o leteckých dopravných službách a rozhodnúť, že zmluva je medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady so zmluvou medzi Slovenskou republikou a Jordánskym hášimovským kráľovstvom o leteckých dopravných službách (tlač 1389a) vrátane návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky bola schválená uznesením gestorského výboru č. 444 zo 16. júna 2015. Týmto uznesením výbor poveril spoločného spravodajcu, aby informoval o výsledku prerokovania výborov, odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru uvedené v spoločnej správe a predniesol návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, pani predsedajúca, skončil som, otvorte rozpravu.

Deň v parlamente

<- ->