Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
11. 6. 2014 9:51:27 - 10:05:13 35. schôdza NR SR - 14.deň - A. dopoludnia Tlač 996 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Škripek, Branislav (OĽaNO) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text nie je autorizovaný)
14.
Kolegovia, ja si myslím, že naozaj je potrebné, aby sme vnímali, teda venovali pozornosť tejto, celej tejto téme a naozaj ju nastolili, a ja dúfam, že bude môcť byť k tejto téme aj spoločenská diskusia. Myslím si totiž, že je to skrytá sopka. Alebo keď nepoviem skrytá sopka, tak potom že toto je vážne skrytá ohava, ktorá len nevyliezla, nevyliezla z lesa a ešte sa tam niekde, niekde ukrýva možno zakliesnená, ale že ak nebudeme konať, ak nezmeníme alebo nestanovíme lepšie legislatívne prístupy k tomuto chápaniu týchto činov a ich trestanie aj liečenie, alebo napravenia, tak neurobíme dobre pre našu krajinu. A my sme zodpovední za to, aby sme to dobro sem priniesli. Je to naša povinnosť.
To, čo tu spomínala kolegyňa, kolegyňa Janka Žitňanská, povedala vec, o ktorej sa tiež málo hovorí, že vôbec pochopenie obetí detských, mladistvých alebo vôbec ľudí, ktorí udajú takýto čin a musia prechádzať tortúrou vyšetrovania, tak ľudia, ktorí sa zúčastnia, zúčastňujú tohoto procesu, čo vyšetrovatelia, právnici, sudcovia sami majú tak nedostatočnú prípravu alebo tréning na to, aby správnym spôsobom sa venovali vyšetrovaniu a doviedli celý ten legislatívny proces do úspešného konca, že samotné obete sa nechcú tomu vystaviť. A už toto je podľa mňa trochu samostatná vec, že vôbec by sme mali dbať na to, aby takáto príprava ľudí, ktorí sa zúčastňujú celého procesu odhalenia takýchto činov a potrestania a aj teda nápravy, lebo nehovoríme tu o pomste, hoci máme tendenciu sa pozerať na zadanie trestu ako na pomstu, ale my chceme dosiahnuť nápravu, čiže títo ľudia, ktorí sa venujú tomu procesu odhalenia, samotní majú, pokiaľ viem z praxe, nedostatočnú prípravu na to. Aj túto je treba zasiahnuť a zmeniť.
Pre mňa je dôležitá aj mne príbuzná téma, ktorú som otvoril aj v minulom období, že vôbec naša spoločnosť je nezdravým spôsobom sexualizovaná a že príliš prezdôrazňujeme ľudskú nahotu spôsobom, ktorý je deštruktívny. A najprv tu ten môj návrh na to, aby sme obmedzili takéto publikovanie, zobrazovanie, vulgárne zobrazovanie ľudskej nahoty, aby sme obmedzili zákonom, najprv prešiel do druhého čítania, potom nie. A ja som sa rozhodol, že predložím Národnej rade záujem, že v tejto krajine je záujem, aby sme na to dbali. Začal som zbierať podpisy, aby som nazberal 100-tisíc podpisov, hoci ma kolega Hlina varoval, že, Braňo, to bude ťažké, že nehovor to s takou odvahou, lebo možno to ani nezozbieraš. A ja som povedal, vieš čo, Alojz, že naozaj sa budem usilovať, myslím si, že ľudí to veľmi hnevá, tento, tento stav. A predstavte si, som dnes v čase, kedy som nazbieral 60-tisíc tých podpisov. Viem, že to ešte nie je sto, ale ja tých 40 chcem dozbierať, aj keď moje poslanie, dostal som mandát do Európskeho parlamentu a to pôsobenie bude teraz ďalej ešte zo Slovenska, ale sú tu moji kolegovia od Obyčajných ľudí, aj pani podpredsedníčka Erika Jurinová, aj kolega Vašečka, spolu sme to predkladali a budeme na tomto pracovať ďalej. Tak si myslím, že aj toto je dôležitá téma.
A chcem vám ešte povedať zopár skúseností pána Varisha. Pýtali sme sa ho, keď tu bol, ako ho vnímajú ľudia, ako na toto reagujú. A hovorí, že v každej krajine mu dali priestor v televízii aj v rádiách a hovoriť s novinármi a do 15 európskych jazykov bolo predkladané, bol prekladaný jeho príbeh, jeho rozprávanie. On hovorí jednoduchú vec: "Bol som sexuálne zneužitý a je správne o tom hovoriť." A vyzýva ľudí, aby sme sa zamysleli. "Ak ste boli vy sami zneužití, ten človek, ktorý vás zneužíval, je stále živý a je stále v kontakte s deťmi, potom je vašou zodpovednosťou zastaviť to. Pretože je vo vašich rukách, aby ste prekonali jeho konanie."
A nemôžme povedať len, že nemám na to dosť sily. Naozaj, ako povedala pani kolegyňa Jurinová, že asi je tu 70 % tých takýchto činov neodhalených, proste zostávajú utajené. A potom si musíme uvedomiť, že čo je to tá príšera, o ktorej hovoríme. Že to je netvor skrytý, ktorý vyskočí na naše deti, nevieme kedy.
Predstavte si, jedna taká malá štúdia bola robená, 95 %, prepáčte, iné číslo potrebujem, až 98 % opýtaných ľudí reagovalo, že keby mali svojho kamaráta alebo známeho, boli by spolu niekde na diskotéke a videli by, že je poriadne opitý, tak 98 % povedalo, že by si dovolili mu zobrať kľúčiky od auta z vrecka. Prečo? Odpoveď, otázka bola teda že prečo, odpoveď bola, no lebo sa cítim zaňho zodpovedný a môže zabiť nevinných ľudí. Však niekoho prejde v meste, dieťa mu tam môže vbehnúť. Jednoducho toto si nedovolím. A zároveň pri druhej otázke len 13 % tých istých ľudí bolo ochotných oznámiť im známy prípad sexuálneho zneužitia dieťaťa. Nie je to čudné, priatelia?
Funguje tu nejaký skrytý, skrytý princíp, ktorý je v nás. Totiž obrovské percento toho zneužívania, viete, že sa nedeje niekde inde? Ono sa deje medzi nami priamo v našich rodinách a nám v najbližších spoločenstvách. Čiže to nie je nejaký cudzí problém, ktorý je niekde, kde vy ani na to nemáte dosah. Predstavte si, že to sa deje vo vašom najbližšom okolí. A deje sa to prierezovo vo všetkých vrstvách. Čiže nie je to len limitované len do prostredia školského, a ja neviem, internátov alebo škôl, alebo len tam, kde sa zhromažďujú deti. Nie je to tak.
To zneužívanie, prečo to tak je, ako ukazujú výskumy, sú rôzne. A prečo je to zneužívanie, ale prečo je aj to zamlčiavanie. To zamlčiavanie môže byť z rôznych dôvodov. Niekedy v normálnych spoločenstvách, že sa proste nehovorí. Taký akýsi sociálny konzervativizmus. Niekedy je to z náboženských dôvodov, ako by sa nemalo o tomto hovoriť.
Vraj je to typické pre krajiny bývalého sovietskeho bloku, ako ukazuje jedna štúdia. Ale napríklad miestna kultúra vo Švédsku a v niektorých iných častiach Škandinávie, tak tam je takéto tradičné pochopenie, že ženy nemajú dávať najavo svoj hnev. Ženy nemajú dávať najavo svoj hnev. To je vraj atmosféra tej krajiny, niektorých škandinávskych krajín. Čo to potom znamená? Že až 25 % populácie Švédska, čo je odhad tých zneužitých dievčatiek, musia spracovávať to, čo sa im v živote stalo, a nikdy to nemajú nikomu povedať. Čiže ako sa vyrovnajú s takouto traumou, v ktorej žijú? Necháme to na nich a ony potom majú svoje, svoje vnútorné problémy, potom sa im rozpadajú manželstvá, potom sa uchyľujú ku všemožným závislostiam. Jednoducho vyrovnávajú sa s tým, ako vedia. A niektorí z nich, pred chvíľou som použil ten údaj, 95 % mládežníckych prostitútok bolo sexuálne zneužitých už v detstve. Je to, divný proces sa začína naštartovávať, sa naštartuje v zneužitých ľuďoch, ktorí sa sami potom vrhnú do spôsobu, vlastne zneužívajú sami seba neskôr. Aj toto za tým môže ležať. Takže napríklad tie dievčatká vo Švédsku sa musia vyrovnávať s tým samy. Je to vlastne chápané ako zahanbujúce nešťastie, ktoré sa občas stane, pritom sa stáva veľakrát, ale môžme povedať, že sa môžme na to pozerať doslova už ako na zdravotnú krízu, akurát že sme to nerozoznali.
A viete, prečo to hovorím? Pretože odborníci preukázali, že sexuálne zneužitie detí spôsobuje deformáciu a poškodenie v mozgu dieťaťa pri tom, ako sa vyvíja. Hej, dochádza doslova k mentálnemu poškodeniu rozvoja dieťaťa. A ak by sme porovnávali CT snímok mozgu zneužívaného dieťaťa s CT snímkom mozgu dieťaťa, ktoré vyrástlo v zdravom, pozitívnom prostredí, zistíte u nich fyziologické rozdiely. Niektorí odborníci to priamo označujú za poškodenie mozgu.
Čiže takéto zneužité dieťa dospeje, my, ktorí žijeme vedľa neho, vôbec nevieme, že máme čo dočinenia s poškodeným, postihnutým človekom, ktorý má vnútorné také obrovské deformácie, že začne konať v niektorých chvíľach a oblastiach života úplne negatívnym spôsobom a skrýva toto svoje poškodenie, deformáciu, možno vyvíjajúcu sa úchylku alebo nejaký problém. Proste to formuje jeho správanie a toto dieťa vyrastá s neviditeľným psychologickým hendikepom. Stále je tu, prebíja sa svojím vnútorným svetom a nikto nevidí, čo sa s ním deje. Naopak, možnože takýchto ľudí len trestáme nejakým spôsobom. Výsledok je poškodenie spoločnosti a tie náklady, ktoré každá vláda s týmto má, sociálne problémy, rozvodovosť, závislosť na drogách, bezdomovectvo, rozpadajúce sa vzťahy, zlé správanie sa ku samotným deťom a ku vlastným deťom, v podstate je to chronické ochorenie.
Takže čo by sme mohli urobiť, jednoduché kroky, keď dáme na prvé miesto predchádzanie takýmto veciam, tak by sme videli úbytok aj v ostatných takýchto oblastiach, ktoré som teraz menoval. A toto stojí aj našu vládu kopec peňazí. Ja si myslím, že toto je naozaj dôležitá oblasť, ktorej by sme sa mali venovať a dbať na to, aby sme zmenili prístup, ktorý máme. Takže naozaj musíme chrániť obete, toto je motív a pohľad na to, o čo nám tu ide.
Pre mňa je jedna z najpálčivejších vecí to, čo kolegyňa Jurinová spomenula, že nemáme detenčný ústav. Kolegovia, viete to, že nemáme detenčný ústav? Tak som rád, Martin, že to vieš, a ja ťa prosím, skús čokoľvek spraviť pre to, aby sa dosiahol, aby bol. Ako je možné, že ho nemáme? Ja viem, že títo ľudia sú jednoducho dislokovaní do nejakej psychiatrickej liečebne, personál má s nimi problémy, lebo nevedia čo, nevedia, ako sa správať, nevedia, jak títo ľudia majú byť tam internovaní. Častokrát sa vrátia ľudia bez akejkoľvek zmeny ich zdravotného stavu, psychického, vnútorného stavu do výkonu trestu, alebo idú do civilu. My proste nemáme pre nich adekvátne zariadenie a ja si myslím, že toto je zlá vec. A bol by som rád, aby sme túto tému nastolili, aby sme sa reálne venovali zmene.
Asi najhroznejšie, a to už hovorím rôzne, rôzne veci, ale zasa hrozný údaj je, že až 40 % týchto zneužití sa udeje v rodinách, doslova teda, že toto je incest. A je zvláštne potom, že o tom opätovne nechceme hovoriť.
Ja chápem, čo za tým je. Viete, to sa vám zdá príliš ťažké odhaliť v našej vlastnej rodine niekoho, kto takto koná. To je nám, akosi nám to nejde. Mne sa len zdá, že my potrebujeme v našej krajine viacej dozrieť v pochopení toho, prečo je to potrebné. My nemôžeme viac chrániť dobro nejakej dobrej povesti, než, alebo dať ho na vážky voči tomu zlu, ktoré sa stane dieťaťu, a riziku, ktoré ten človek bude ďalej spôsobovať. Riziku zla, ktoré bude ďalej spôsobovať. Ja by som skutočne túžil, aby sme ako národ, ako obyvatelia, ktorí tu žijeme, jednoducho v tomto dozreli ďalej a boli schopní omnoho dôslednejšie odhaľovať takéto činy.
Ja myslím, že stačí k tejto téme, a bol by som rád, aby sme naozaj videli, že naša Národná rada v tomto dospeje ku pozitívnej zmene a že sa nám podarí zmeniť to ticho. Takže pridávam sa k tejto výzve Matthewa McVarisha, že "Zastavme to ticho" a zmeňme to.
Ďakujem za pozornosť.
11. 6. 2014 9:03:35 - 9:25:18 35. schôdza NR SR - 14.deň - A. dopoludnia Tlač 996 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Škripek, Branislav (OĽaNO) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
2.
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Áno, preto som sa chcel vydýchať. Ďakujem pekne.
Vážené dámy kolegyne, vážení páni kolegovia, v tejto príjemnej, znovu komornej atmosfére, i keď rannej, nie tentokrát večernej, ale predsa takej, takej našskej, vám chcem predniesť návrh zákona a poprosiť vás o podporu, aby, hej, už som sa vydýchal, poprosil vás o podporu, aby sme venovali pozornosť tejto podľa mňa veľmi vážnej téme, s ktorou, bohužiaľ, mám aj nepríjemnú osobnú skúsenosť, a myslím si, že stojí za to, aby sme sa zamysleli nad tým, čo dobrého by sme mohli a mali urobiť pre to, aby sme napomohli zmene k lepšiemu, k väčšej bezpečnosti ohľadne tejto vážnej problematiky, a to deliktov v oblasti sexuálnych kriminálnych činov, alebo kriminálnych činov, ktoré sa týkajú kriminálneho sexuálneho konania, tak by som to povedal, prečinov v tejto veci, a predovšetkým aby sme sa zamysleli nad tým a pozmenili to, akým spôsobom sú tieto delikty premlčiavané.
Takže chcem navrhnúť zmenu a doplnenie zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona v znení neskorších predpisov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestného poriadku v znení neskorších predpisov. Mojím cieľom v tomto predkladanom zákone a návrhu je na základe niekoľkých podnetov ľudí, ktorí s touto problematikou sexuálneho zneužívania detí prišli do kontaktu, mojím cieľom je dosiahnuť, aby sme pri posudzovaní trestov za tieto závažné činy zmenili spôsob alebo zmenili náš pohľad na to, ako a prečo majú byť tieto činy premlčané.
Ide mi o, cieľom teda predkladaného návrhu zákona je zrušiť premlčanie trestného stíhania a výkonu trestu závažných trestných činov proti slobode a ľudskej dôstojnosti, proti rodine a mládeži a proti iným právam a slobodám s dlhodobým alebo trvalým negatívnym dopadom na život poškodených, najmä detí. Ide napríklad o trestné činy obchodovania s ľuďmi, znásilnenia, sexuálneho násilia, sexuálneho zneužívania, týrania blízkej osoby a zverenej osoby a výroby detskej pornografie a o sprísnenie podmienok ukladania trestu zákazu činnosti zahŕňajúcej priamy a pravidelný kontakt s deťmi za spáchanie vyššie uvedených trestných činov s cieľom znížiť recidívu, posilniť prevenciu a ochranu detí pred závažnou trestnou činnosťou.
O čo nám ide, mne a kolegyniam, ktoré tento zákon spolu so mnou predkladajú? Ide nám o to, aby sme zohľadnili právo obetí v čo najväčšej miere a poskytli zadosťučinenie za utrpenie, poníženie, zásah do osobnostných práv a negatívne dôsledky trestných činov, ktoré často nenapraviteľne poškodia celý život obete, ako aj zníženie rizika a recidívy závažných trestných činov, a to najmä voči detským obetiam.
Takže o čo mi ide konkrétne, je to, že snáď, ani nie snáď, ale pred našimi očami je, myslím si, že pred očami verejnosti, je do veľkej miery skryté, ako veľa dochádza k zneužívaniu maloletých detí a mladistvých a títo ľudia svoje traumy skrývajú potom hrozne dlhé obdobie, nedokážu o nepríjemných zážitkoch, skutočnostiach hovoriť, prežívajú potom z toho psychické poruchy, stávajú sa z nich jedinci, ktorí viac-menej vyžadujú vážnu lekársku starostlivosť a nedokážu byť plnohodnotnými ľuďmi, ktorí prežívajú svoj život kvalitne a dokážu byť produktívnymi občanmi pre našu krajinu.
Takéto činy neskôr častokrát, zároveň štatistika hovorí, že v mnohých prípadoch sa to ani neprejaví, ale predsa mnohokrát vyplávajú na povrch prečiny takýchto ľudí a mnohokrát sa ukáže, že aj keď dôjde k vyšetrovaniu, predsa len naše zákony umožňujú premlčanie týchto činov vzhľadom na dobu, kedy sa začali tieto delikty, vôbec boli oznámené alebo boli vyšetrované. A čím ďalej, tým viac, ako postupujú roky, sa ukazuje, že mnohí z týchto zneužitých kedysi detí a maloletých sami pochopili, že ich život mohol vyzerať úplne inak, keby spoločnosť k vyšetreniu takýchto činov pristupovala iným spôsobom a keby boli páchatelia týchto činov skutočne potrestaní a nevzťahovala by sa na nich možnosť premlčania týchto trestov. To je jeden fakt.
Druhý je ten, že častokrát dochádza k tej skutočnosti, že sami páchatelia týchto činov naďalej zotrvávajú v prostredí, kde priamo pracujú s deťmi a mládežou, a znovu majú možnosť sa dopúšťať takýchto činov. Poprípade neraz je možné, že v takýchto prípadoch sami tí páchatelia ľutujú svoj čin z niekdajšej minulosti, a predsa prostredie, v ktorom sa pohybujú, je pre nich natoľko veľkým pokušením, že znovu zlyhávajú. Znovu zlyhávajú a dochádza k ďalším poškodeniam ľudí mladistvých, detí a mladistvých a to znovu spôsobuje škody v ich životoch a v našej spoločnosti.
Preto ako predkladatelia navrhujeme, aby sa nepremlčiavalo nielen trestné stíhanie, ale aj výkon trestu nami uvádzaných trestných činov, a to bez ohľadu na to, či ide o dospelého páchateľa, alebo mladistvého páchateľa.
Viaceré členské štáty Európskej únie prijali vo vzťahu k obetiam sexuálneho zneužívania oveľa priaznivejšiu právnu úpravu, aká v súčasnosti platí na Slovensku. Napríklad vo Veľkej Británii sa v súčasnosti sexuálne zneužívanie detí vôbec nepremlčuje. V Nemecku sa sexuálne zneužívanie môže premlčať až po 30 rokoch od dosiahnutia 21 rokov veku obete. Čiže keď obeť, povedzme až 21 rokov, vo veku 21 rokov oznámi takýto čin, tak ešte len začne plynúť doba 30 rokov možného premlčania. V Českej republike sa do premlčacej doby nezapočítava doba, po ktorú obeť trestného činu obchodovania s ľuďmi alebo akéhokoľvek trestného činu proti ľudskej dôstojnosti v sexuálnej oblasti bola mladšia ako 18 rokov.
Častokrát je to tak, že obete takéhoto zneužívania sa odhodlajú k nahláseniu takéhoto trestného činu až po uplynutí premlčacej doby, čo poskytuje priestor na to, aby jeho páchatelia zostali nepotrestaní, a ako som povedal, aby naďalej pôsobili v prostredí výchovy detí a mládeže.
Je mi veľmi ľúto, že sám som bol svedkom takýchto incidentov dvakrát počas obdobia, kedy som prebýval na internáte, a tam sa to stalo raz v škole jednému pánovi učiteľovi, ktorý nezvládol zrejme svoje sexuálne deformácie, a za nejaké dva roky sa to zopakovalo, teda takýto prípad, v prípade vychovávateľa, ktorý zneužil zvereného chovanca internátu. A zase neskôr v živote som sa stal svedkom podobných vecí, ako je zneužívanie dospelými ľuďmi, zneužívanie detí dospelými ľuďmi a, bohužiaľ, som svedkom toho, že aj tento páchateľ zostáva nepotrestaný, premlčuje svoje správanie, chce to nechať nejakým spôsobom byť zakryté. A poznám obete jeho činov a títo ľudia sú mimoriadne poničení v niektorých oblastiach svojho života.
Takže ma trápi presne to, že takíto ľudia, takíto páchatelia môžu ďalej pôsobiť v oblasti výchovy detí. Mnoho obetí takejto trestnej činnosti trpia ďalekosiahlymi následkami a zostávajú bez akéhokoľvek zadosťučinenia. Toto je ďalší rozmer toho, že páchatelia týchto činov majú premlčané činy.
Ak ponecháme túto právnu úpravu nezmenenú, znamená to, že páchateľom nič nebráni v ďalšom dopúšťaní sa podobných trestných činov voči deťom, a opakujem znovu, tieto deti majú z toho mimoriadne zničený život a celoživotné následky.
Snáď na záver uvediem príklad muža, ktorý sa odhodlal odhaliť ťažké traumy svojho života, pretože bol zneužívaný, je to anglický, muž z Anglicka, teda myslím, že je Škót, ktorý bol zneužívaný, on a jeho brat, vlastným strýkom, kým boli deti. A strýko ich prestal sexuálne zneužívať po nejakom čase, po určitom období, myslím, niekoľkých rokov. Obaja chlapci však zostali ťažko poškodení vo svojom vnútornom svete, vo svojom vnútornom prežívaní, čo sa, samozrejme, vždy podpíše na ich vonkajšom správaní, na vonkajšom správaní obetí. A tento mladík sa po čase rozhodol so svojím zranením pracovať a začal aj navštevovať nejakú terapiu a rozhodol sa vyjsť so svojím príbehom na svetlo sveta a rozhodol sa urobiť všetko pre to, aby ľudia, ako sú jeho strýko, museli dostať svoj trest, a zameral sa na to, aby doba premlčania takýchto trestných činov bola úplne zrušená. Rozhodol sa konať veľmi obetavým spôsobom. Matthew McVarish, to je jeho meno, sa rozhodol putovať peši vo svojom národnom kroji, pretože je Škót, takže nosí ten škótsky kilt, my tomu povieme sukňu, a ide peši do všetkých hlavných krajín miest členských štátov Európskej únie, do všetkých hlavných miest členských štátov Európskej únie a všade sa snažil skontaktovať s politikmi v parlamente, s diplomatmi, s veľvyslancami a povedať im, že je vyslancom nádeje na zmenu. Je vyslancom organizácie Stop the silence (Zastavme to ticho) a stal sa človekom, ktorý zhromaždil množstvo informácií a chce odhaliť, preukázať na svetlo sveta, že toto je oblasť, v ktorej zákonodarcovia musia zmeniť prístup preto, aby sme chránili deti a mladistvých.
Sexuálne zneužívanie detí je odporná vec. Myslím si, že s každým sa na tomto zhodneme. A Biblia nazýva tento čin ohavnosťou. Božie slovo hovorí, že to je ohavnosť pred Bohom aj pred ľuďmi, ohavnosť, to je niečo najodpornejšie, čo môže byť. To je niečo, čo Boh nenávidí a toto bude veľmi trestať.
Štatistiky, ktoré vydala Svetová zdravotnícka organizácia, hovoria, že každé štvrté dievčatko a každý šiesty chlapec sú vystavení sexuálnemu zneužívaniu. Zrejme je toto štatistika len z našej civilizovanej Európy, možno že sa týka západného sveta, neviem, či mám štatistiky, teda myslím, že nemám štatistiky z Afriky alebo z krajín tretieho sveta, ale sú to strašné údaje a za týmito číslami, za týmito slovami musíme vidieť strašidelné príbehy detí. Mnohé sa s tým celý život nevedia vyrovnať a nedokážu sa z toho dostať.
Ale čo zneužívatelia? Tí sa beztrestne pohybujú po svete naďalej, dokonca sa možno niektorí z nich v dobrej snahe snažia zabudnúť na svoj niekdajší čin, to ešte aj uvádzam ten pozitívnejší a krajší príklad, snažia sa s tým nejak sami vyrovnať, čo spravili, a hovoria si, že už nikdy viac, a ďalej sa venujú svojej profesii, snažia sa byť dobrými občanmi. Len zabudnúť na to, čo sa stalo. Ale život človeka, ktorého poškodili, je absolútne zničený, zdeformovaný.
Ale, bohužiaľ, pravdou je aj iná verzia. Mnohí z nich skrývajú svoje činy úspešne, vedia, že sa to neodhalí, vedia, že to môže byť premlčané, a ďalej pôsobia vo svojej profesionálnej oblasti práve preto, že mali problém a sexuálnu deformáciu, úchylku voči deťom, tak sa zároveň angažujú vo svojom prostredí, kde pracujú s deťmi, či už sú to školské kluby, družiny, či sú to učitelia, alebo vychovávatelia na internátoch, na strednej škole, a rady obetí sa takto len rozširujú. A som presvedčený, že toto treba zastaviť a mňa pohol príbeh tohoto Matthewa McVarisha.
Takže vydal sa na túto cestu ku zmene, aj nazval to svoje putovanie krajinami Európskej únie, už prešiel tisíce kilometrov, nazval to Road to change (Cesta k zmene), bol v 23 krajinách sveta peši. Prešiel 8-tisíc km. Vo viacerých krajinách, ktoré navštívil, sa jeho vplyvom a pôsobením začal legislatívny proces. Veľmi dobré vyhliadky na konkrétnu zmenu zákona sú teraz na Malte. Pešo putuje po Európe, aby poukázal na toto zneužívanie detí, a bol tu v Bratislave pred nejakým časom, uverejnil som o tom blog, robili sme kvôli tomu tlačový brífing, Bratislava bola vtedy jeho ôsma zastávka. A tu hovoril to isté, čo v iných krajinách, o sexuálnom zneužívaní detí sa mlčí. Obete sa o tom hanbia hovoriť, a keď nájdu odvahu vystúpiť, stávajú sa dokonca terčom posmechu. Viete si to len predstaviť, kolegovia, kolegyne, povedať, že nežijem normálny život, pretože niekto ma zničil, a ešte aj vedieť, že sa môžem stať obeťou výsmechu ja sám a ešte že dokonca páchateľ sa mi môže snáď vyhrážať alebo dokonca smiať?
Jeho takto zneužíval jeho vlastný strýko, a jeho bratov. On dokázal z toho vyjsť, dokázal sa stať silnou osobnosťou, a napriek tomu, že aj sám zažíva ešte výsmech, vie s tým pracovať, je človekom, ktorý vedie normálny život na rozdiel od svojich bratov, ktorí majú ťažké problémy, stále sú na liekoch a nechcú sa ani začať vysporiadavať so svojím zážitkom. Našťastie ich strýko už je zavretý, jeho čin nebol premlčaný a je za to potrestaný a nemôže ďalej pôsobiť v oblasti práce s deťmi.
Matthew McVarish vie, prečo toto robí. Robí to preto, aby zachránil ostatných.
U nás je premlčacia doba takýchto a podobných deliktov okolo 10 rokov. 10 rokov, priatelia, je málo. Skutočne veľmi málo. My navrhujeme omnoho dlhšiu dobu preto, aby sme dali možnosť tomu, že tieto činy budú môcť byť preukázané, vyšetrené, budú môcť byť potrestané. Jednoducho nechceme, aby takéto zločiny mohli byť, mohli zostať upadnuté do zabudnutia.
Som presvedčený, že nikto z nás by nechcel, aby sa niečo podobné stalo práve môjmu dieťaťu. A preto práve na to, z toho pohľadu a dôvodu, že sedíme v sále zákonnosti, ako tu hovoríme, chcem vám, kolegovia, preukázať, že v tomto smere nemáme dobrý zákon a že je treba ho pozmeniť.
Takže vás prosím aj o dobré naštudovanie nami predloženého návrhu, prosím o dobrý diskurz a prosím o podporu, aby sme mohli niečo v tejto veci zmeniť a urobiť zase túto krajinu o niečo bezpečnejšou, aj krajšou a lepšou, a hlavne takou, kde naše deti nebudú zneužívané a kde to nebude beztrestné, naopak, že tento hrozný čin bude adekvátne potrestaný.
Ak máte záujem, prosím, pozrite si www stránku Road to change (čiže píše sa to road to change), iné heslo alebo názov, ktoré používajú, je Stop the silence (stop the silence), čo je zase podnadpis, tam majú Zastavme sexuálne zneužívanie detí. A toto je stránka muža, o ktorom som vám teraz hovoril, ktorý putuje peši tisíce kilometrov, aby navrhoval zákonodarcom jednotlivých štátov, aby toto všetko zmenili a aby v Európe nebolo možné premlčiavať tieto činy ľahkým spôsobom. Chápem, že každá krajina tam môže dať inú dobu, niektoré, ako Británia, to vôbec nepremlčujú a my navrhujeme až dobu okolo 30 rokov od oznámenia tohoto činu.
Ďakujem za pozornosť.
30. 5. 2014 13:17:34 - 13:19:35 35. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 921 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Škripek, Branislav (OĽaNO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
116.
Ďakujem. Martin, aj ja ti poviem, že si demagogicky poprel a uviedol všetko možné, takže povymenovával si rôzne deformované rodiny. Uviedol si, že zneužívanie v rodinách, všelijaké percentá si nám povedal, zrejme sú pravdivé, neviem, kde si to vyčítal. Ale teda jasne si povedal, teda toto je chyba manželstva? To je chyba manželstva, že sa takéto veci dejú? Teda chceš tým naznačiť, že v registrovaných partnerstvách nejakého typu už sa nebudú zneužívať deti a už nebudú poškodzované? A tak ďalej.
Martin, žiadne nové typy manželstiev neexistujú, ani existovať nebudú. Nič iné nemôže byť manželstvom nazývané, než vzťah jedného muža a jednej ženy. Čokoľvek iné chce niekto, aby existovalo, bude sa to nazývať nejako inak, ale nie takto.
Martin, registrované partnerstvá sa rozpadávajú aj tam, kde sa uzatvárajú, príklady z Čiech, nemám štatistiku teraz presne v hlave, ale za rok konkrétny, ktorý som čítal, boli uzavreté také, toľko a toľko počtov týchto partnerstiev a obrovská časť sa rozpadla.
Martin, to, že ľudia sú na Slovensku alebo v Európe takí nezrelí, že nevedia tvoriť krásne a silné vzťahy a za najdôležitejšie považovať čo najstabilnejší rodinný život, to je dôsledok dekadencie hodnôt, morálnych, etických, ktoré sa tu vyvíjajú už niekoľko desaťročí v Európe, a to vedie k zmätku a tieto zmätočne sa rozpadajúce vzťahy produkujú ďalších ľudí, teda konkrétne deti s rozlične zranenými identitami. Tieto rozpady manželských vzťahov poškodzujú aj samotných dospelých.
Preto treba rozvodovosti a rozpadom vzťahov reálne preventívne brániť a skôr ich upevňovať, napríklad aj mediáciou, a nie vašimi SaS návrhmi napríklad, aby sa ešte uľahčila rozvodovosť, napríklad rozvodmi u notára alebo dokonca cez esemes, čo je najbláznivejší nápad, čo som tu počul v tejto sále (reakcia z pléna) a jednoducho, dobre, toto je podľa mňa bláznivý nápad, jednoducho z poškodených vecí nemôžme robiť veci kvalitné.
28. 3. 2014 13:12:30 - 13:14:30 33. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 908 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Škripek, Branislav (OĽaNO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
112.
Ďakujem. No ja sa tiež chcem pár slovami vyjadriť, že, ľudia, pozrime sa zase, čo sa tu deje. Toto je proste nespravodlivosť voči, poviem to takým slovom, voči bedači. Proste ľudia, ktorí ledva majú na to, aby si tu kúpili normálne jedlo, častokrát sú naozaj ľudia v problémoch až takto ďaleko. Veľakrát sa ľudia nevedia slušne obliekať, možno to trošinku, trošinku exegerujem, ale naozaj je to nespravodlivé. Ľudia zasa trpia, zasa sa niekto bude sťažovať, mne to pripadá ako vzájomné zdieranie. Jak keby na Slovensku zase niekto došiel na to, ako dobehnúť ľudí, zarobiť. Zase je to taký slovenský prejav vzájomného zderstva. Zasa nechutná zločinnosť sebe navzájom. Niekto proste prišiel na to, ako vytrieskať z toho peniaze.
Asi by sme menej voči tomu sa búrili, keby sme vedeli, že tie príjmy idú na zveľadenie nemocnice. Ale parkoviská sú verejné. O dvoch bratislavských parkoviskách mám vlastnú skúsenosť. Aj v ružinovskej nemocnici som prežíval so svojím synom niečo veľmi ťažké, bol som tam niekoľko hodín. Vtedy to bolo zdarma. Na Antolskej som tri mesiace mal syna v inkubátore, každý jeden Boží deň som tam išiel, aby som bol pri ňom, koľko by ma to bolo stálo? Naozaj si myslím, že toto je nespravodlivé.
Jednoducho tie parkoviská majú byť verejné a nesúhlasím s kolegom, že tam parkoval hocikto a ťažko sa to dá odlíšiť. Nemala by ísť skôr naša vláda, my tu proste hľadať, ako pomôcť ľudom, ktorí majú nejaké finančné problémy? V Británii, keď bolo obdobie chudoby po vojne, tak ja viem o tom, videl som to na vlastné oči, že vláda vymyslela program výroby lacných áut. To boli také trojkolesové autá, aby si to chudobní ľudia mohli kupovať a mohli sa pohybovať. My čo sme tu zasa vymysleli?
Takže ja ďakujem kolegom poslancom, že sa do tohto pustili a že to... (Prerušenie vystúpenia časomerom. Potlesk.)
26. 3. 2014 17:08:40 - 17:08:55 33. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Škripek, Branislav (OĽaNO) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
88.
Vôbec nevadí, ďakujem. Prepáčte, nemám ani návrh, chcem len poďakovať kolegovi Alojzovi Hlinovi, že zabezpečuje tlač na čítanie, tak som chcel, že aby sme si to všimli, a tak ďakujem pekne, že máme čo čítať.
26. 3. 2014 16:09:08 - 16:09:56 33. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 850 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Škripek, Branislav (OĽaNO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
58.
Tak ja sa iba poďakujem za to, že je možné tento, tento návrh podporiť.
Pán kolega Martvoň, ja som ináč normálne poslanec Škripek. My sa tu už stretávame dosť dlho. Vždycky ma česky tituluješ, že Škřipek. Ale volám sa Škripek Branislav. Takže opakovane ďakujem veľmi za to, že je možné, aby takéto niečo prešlo, a myslím, že mnoho ľudí sa možno aj trochu, teda že si oddýchneme, že pozabudnutie na splátku je dosť normálna vec a že keď proste príde výzva, tak budem, aj ja už som zabudol na splátku, budem vidieť, že, že, aha, takáto vec sa naozaj dala na Slovensku presadiť. A možno, že aj kolega Hlina bude trošku spokojnejší, že sa niečo zmenilo. Ďakujem pekne.
26. 3. 2014 15:53:26 - 16:06:12 33. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 850 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Škripek, Branislav (OĽaNO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
52.
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Páni kolegovia, pani kolegyne, ja chcem podať pozmeňujúci a doplňujúci návrh k predkladanému zákonu k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorý sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. VI sa za bod 4 vkladá nový bod 5, ktorý znie:
"5. § 9 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
(11) Veriteľ je povinný informovať spotrebiteľa o tom, že nedošlo k splateniu splátky zo spotrebiteľského úveru v lehote jej splatnosti písomne alebo formou krátkej textovej správy (SMS), a to najneskôr do 15 dní odo dňa splatnosti tejto splátky zo spotrebiteľského úveru."
Doterajšie body sa následne prečíslujú. Tento bod nadobúda účinnosť od 1. septembra 2014, čo sa premietne do ustanovení o účinnosti.
Odôvodnenie:
Hlavným účelom predloženého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je ochrana spotrebiteľa v zmysle zákona č.129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o spotrebiteľských úveroch"). Podľa súčasnej právnej úpravy veriteľ nemá povinnosť informovať spotrebiteľa o tom, že sa omeškal niekol'ko dní s úhradou splátky zo spotrebiteľského úveru. Následkom toho je skutočnosť, že spotrebitelia zabudnú vyplatiť časť splátky včas a veriteľ ich na to nijako neupozorní. Ozve sa až po dlhšom čase, a to vtedy, keď je možné si z tejto omeškanej splátky nárokovať okrem dlžnej sumy aj úroky z omeškania v nemalej výške.
Aj z tohto dôvodu sa navrhuje, aby veriteľ bol vždy povinný informovať spotrebiteľa do 15 dní od uplynutia splatnosti konkrétnej splátky o jej neuhradení, a to buď formou písomného upozornenia, alebo formou krátkej textovej správy (SMS). Od takéhoto opatrenia sa očakáva zvýšená miera informovanosti u spotrebiteľov a efektívna možnosť, ako predchádzať zbytočným poplatkom za omeškanie s úhradou splátky.
Súčasne sa porušenie tejto povinnosti bude sankcionovať podľa súčasného znenia § 23 ods. 2 písm. b) bodu 4 zákona o spotrebiteľských úveroch, kde Slovenská obchodná inšpekcia môže uložiť pokutu do 70 000 eur a pri opakovanom alebo závažnom nedostatku až do výšky 140 000 eur.
2. V čl. VI sa za bod 13 vkladá nový bod 14, ktorý znie:
14. V § 24 ods. 1 sa slová "§ 9 ods. 1, 2, 9 a 10" nahrádzajú slovami "§ 9 ods. 1, 2, 9 až 11". Doterajšie body sa následne prečíslujú. Tento bod nadobúda účinnosť 1. septembra 2014, čo sa premietne do ustanovení o účinnosti.
Odôvodnenie:
Navrhuje sa, aby povinnosť pre veriteľa upozorňovať spotrebiteľa o neuhradení splátky zo spotrebiteľského úveru sa vzťahovala aj na iné úvery a pôžičky pre spotrebiteľov podľa § 24 zákona o spotrebiteľských úveroch.
3. Čl. VI sa dopĺňa bodom 15, ktorý znie:
15. Za § 25c sa vkladá § 25d, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 25d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2014
Ustanoveniami § 9 ods. 11 a § 24 ods. 1 sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred 1. septembrom 2014."
Tento bod nadobúda účinnosť 1. septembra 2014, čo sa premietne do ustanovení o účinnosti. Odôvodnenie. Keďže týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa zavádza povinnosť pre veriteľa vždy informovať spotrebiteľa o tom, že nebola z jeho strany vyplatená splátka zo spotrebiteľského úveru v lehote jej splatnosti, navrhuje sa z dôvodu zachovania právnej istoty, aby sa táto povinnosť pre veriteľov vzťahovala aj na všetky spotrebiteľské zmluvy uzavreté podľa zákona o spotrebiteľských úveroch aj pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Takouto právnou úpravou sa zabezpečí zvýšená miera ochrany pre všetkých spotrebiteľov bez ohľadu na to, kedy došlo k uzavretiu ich spotrebiteľskej zmluvy. Z dôvodu zabezpečenia vykonateľnosti tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu stanovuje sa ďalšia legisvakačná doba na jeho aplikáciu, a teda účinnosť nadobudne až od 1. septembra 2014. Lehota niekoľkých mesiacov pre veriteľov je dostatočná na to, aby boli schopní prispôsobiť si svoje technické parametre pre nové pravidlá, ktoré majú umožniť upozornenie spotrebiteľa na nezaplatenie jeho splátky.
Toľko celá, celé znenie formulácie. Ja snáď len na objasnenie, doplnenie a pre každého, kto nesledoval túto rozpravu predtým. Tento môj pozmeňujúci návrh vychádza z reálneho prípadu nášho kolegu, ktorý prežil takú nemilú skúsenosť, že po tom, ako si kúpil auto na lízing, kto už sme také autá mali zakúpené, vieme, že dostaneme po podpise dohody a všetkých teda náležitostí taký výpis, kde máme rovnakú sumu splácať tri alebo štyri roky podľa dohody. Vyzerá to potom tak, že dostanete zoznam 36 rovnakých čísel, rovnakých splátok. Keďže si otvoril poštu neskôr, on dokonca tvrdí kolega, že ona prišla o niekoľko dní neskôr, a mal tam dohodu, že splátka je k desiatemu. Poštu otváral niekedy pätnásteho, možno trochu neskôr. Komukoľvek z nás sa stane, že ak máme veľa pošty, že niektoré veci aj pozabudneme. Jednoducho nechal to ležať na stole, a keď sa znovu k tomu vrátil po pár dňoch, tak si uvedomil, že, jejda, už som to mal zaplatiť, no ale za chvíľku bolo ďalšieho desiateho, tak si povedal, v poriadku, však začnem to platiť, veď to sú všetko také rovnaké sumy a potom o jednu viacej to predĺžim a jednoducho zaplatím o jednu viac. A v dobrej viere splácal všetko na správny dátum, a keď skončil platenie, tak pretože je dôkladný, zavolal do firmy a povedal, teda že nabudúce ešte jedna splátka, teda končíme náš zmluvný vzťah. A milá pani úradníčka mu oznámila no, drahý pán, milý pán zákazník, máte tu ale u nás narastený dlh, pretože ste nezaplatili prvú splátku a podľa zmluvy sme vám úročili 18,23 % úrokom, a on vtedy skutočne dostal obrovský šok, pretože za tri roky to naozaj narastie na mnohé tisíce korún vtedajších. Pre nikoho nič takéto nebude príjemným zážitkom a naozaj zdá sa mi, a preto som teda prišiel s týmto, že, bohužiaľ, musíme na tomto našom Slovensku takéto veci dávať do zákona, pretože jeho prvá prekvapená otázka bola: "Prepánakráľa, a prečo ste mi nezavolali?" Odpoveď mladej panej zrejme bola: "A my nemáme žiadnu povinnosť a to je vaša vec a starajte sa sám o seba a plaťte si, čo máte," a podobne. A človek sa naozaj cíti dobehnutý, podvedený, poškodený, podupaný. Človek si povie, aká zloba, na čo je toto dobré, prečo tu takto musíme žiť. A vtedy si povieme, že buď tá naša prvá vzbura hnevu v nás, že, juj, takýmto ľuďom, nech by im, nech by im, jak sa na Slovensku hovorí, sa niečo stalo. Lenže ja myslím, že toto je zlé, aby sme takéto nálady v sebe pestovali a robili. Bohužiaľ, takíto úskoční ľudia sú na Slovensku, robia takéto škaredé veci. Nuž ale ja som sa naučil, že zlo sa nemá premáhať zlom. Naopak, mali by sme sa snažiť robiť dobro. Mali by sme sa snažiť skôr ukázať na Slovensku pekné a dobré veci. Ale ja si myslím, že mnohí, ktorí toto počúvajú teraz v tejto chvíli, tak si povedia, že aký idealizmus, aká, aká detinskosť, a že vlastne takéto niečo nefunguje. No ja by som chcel povedať, že, ľudia boží, buďme normálni, buďme zdraví, buďme seriózni, buďme, buďme na seba pekní a spravme to tu pekné a príjemné na Slovensku a potom by sme nemuseli zavádzať každú čiarku do zákona. A nemalo by to tak byť, že? Nejaká zdravá etickosť, nejaká normálnejšia morálka medzi nami. A to, priatelia, musí byť len v nás. To nemôžeme dosahovať príkazmi ani zlobou, bo sa to nedá. No ale, bohužiaľ, ja som teraz túto vec predniesol, lebo tak ako kolega bol nemilo zaskočený navyše 20-tisícovou splátkou za auto, pokiaľ mi hovoril, dokázal to vtedy s nimi vyrozprávať, nejak ich ukecať, ale aj tak platil mnoho tisíc korún. Viete, všetci radšej kúpime deťom, deťom kolobežku alebo oblečenie - alebo niektorí naozaj len, len jedlo, na nič iné nemáme - alebo len ten benzín do auta stojí veľa, keď musíme chodiť do práce do vzdialenej, do vzdialenej destinácie. Nuž snáď mi to teraz poslúži na takú, na takú výzvu, že, milý národ slovenský alebo všetci spoluobčania Slovenska, nebuďme na seba takéto svine! Buďme, prosím vás, na seba normálni, pekní, ľudskí, zdraví. A ja myslím, že tá kolegyňa, že stačilo v tej firme, aby, aby tam mali jednoduchý, jednoduché nariadenie od nejakého vedúceho, že pozrite, jak sa niekto snaží vyhýbať sa splátke, zavolajte mu. Upozornite ho dvakrát, a ak zbadáte, že je to nejaký, nejaký proradný alebo úskočný človek, tak vtedy mu, vtedy ho už nebudeme šetriť potom. Ale keď toto je skoro akoby nadstavené tak, že tri roky niekomu potichu úročíme splátku, ktorú posunul, a vidíme tri roky, že sa správal normálne, slušne, že nikde mu to nevynechávalo v tých splátkach, tak prečo sme na seba potom takíto?
Ja len toľko by som chcel, že je to tu na nás, na poslancoch, ale ja myslím, že to je na všetkých obyvateľov tejto krajiny. Prosím vás, nebuďme na seba zlí. Buďme na seba ľudskí, príjemní, dobrí. A viete čo, táto krajina sa zmení na niečo krajšie s lepšou atmosférou, vychádzajme si v ústrety, snažme sa byť na seba príjemní. A zároveň súhlasím, že je to na politikoch, lebo ja neviem, to, čo tu kolega Hlina tak veľa rozpráva, mnohí sa to zase snažíme zmierniť ako politici, že není to až tak, jak to ten Hlina, zle, rozpráva, ale zdá sa, že je na Slovensku strašne veľa vydierania, úžery a poškodzovania sa navzájom a robenia si zlého. A keby sme to nejako zmenili, ja by som bol strašne rád, nadstavme to, ale hlavne hovorme viacej o vzájomnej úcte, o láske k blížnemu, vychádzajme si v ústrety a spravme tu niečo dobré na Slovensku. Ja myslím, že tam, kde je dobrá atmosféra, tak tam aj ľudia sú radi, tam sa viacej darí. Dá sa v tej krajine viacej dosiahnuť. Ale ak tu budeme naozaj takí, že koho môžme, toho prichytíme, priškripneme, tomu nohu podložíme, niečo z neho zderieme, naozaj tu bude zle v tejto krajine.
Takže, drahí kolegovia politici, zmeňme to. A ja myslím, že môžme zmeniť celú krajinu. Ďakujem za pozornosť.
21. 3. 2014 13:08:33 - 13:10:34 33. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 921 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Škripek, Branislav (OĽaNO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
131.
Ja reagujem na túto tému. Ďakujem, že aj ty si podporil, Richard, túto, že si sa teda zapojil. Ja som stratil poradie pred chvíľou, necítim sa úplne dobre. Ale chcem zareagovať na to, že aj ja som presvedčený a viacerí ľudia v našom klube, že priorita patrí rodine a manželstvu a je potrebné, aby sme túto vec skutočne do ústavy dostali. A je to rodina tak, ako ju poznáme od vekov. Nie akýkoľvek iný typ moderný, neviem, vyvinutý, alebo akýkoľvek by sme chceli povedať, ale explicitne to, že rodina, ktorú tvorí muž a žena a dieťa, že toto je najdôležitejšia sociálna identita na svete. Dokonca predčí aj štát, aj každú inú komunitu alebo skupinu. Lebo tuto začína život človeka v najvlastnejšej podstate, v biologickej rodine. A podstatné je, že tu potom môžu začať najzdravšie, normálne ľudské vzťahy. Toto je prirodzená rodina, to je mikrosvet, mini spoločnosť a tu sa odovzdávajú najzákladnejšie zručnosti, schopnosti, skúsenosti a v žiadnom inom type zoskupenia to tak nemôže byť. Zdravá rodina potom povedie k zdravej spoločnosti, akýkoľvek iný rozvitý, rozdrobený zväzok vedie len k deštruovanej spoločnosti.
Preto som presvedčený, že aj naša krajina Slovensko potrebuje rešpektovať jedinečným spôsobom zvrchovanosť rodiny muža, ženy a dieťaťa alebo detí, ktoré sú založené na takomto manželstve medzi jedným mužom, jednou ženou, a uznávať, že to sú jej vlastné práva, že sú neodňateľné tie práva, ktoré má, sú neodňateľné.
Takže rodina nie je len zbierka či skupina jednotlivcov, a preto aj legislatíva, ktorá by bola založená výhradne na jednotlivcovi, bude v konečnom dôsledku v rozpore s kolíziou a právami rodín, teda v kolízii s právami rodín. Takže ja si myslím, že toto je vrcholne nutné podporiť v takomto jedinečnom nahliadaní. Čokoľvek iné... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
21. 3. 2014 11:41:26 - 11:43:25 33. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 921 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Škripek, Branislav (OĽaNO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
94.
Ďakujem. No, ja si dovolím povedať, že táto rozprava podľa mňa skutočne nadobudla veľký význam pre prezidentskú kandidatúru pána premiéra, a keď KDH ten dobrý návrh o manželstve jedného muža a jednej ženy navrhla pred časom, krátkym časom, tak ja som rozmýšľal, že čo teraz urobí SMER. Jednoducho prijme tento fajn návrh a jednoducho budeme proste o tom hlasovať. Dovolíme vyjadriť názory poslancov na takúto závažnú vec? Dovolíme, aby sa prejavili názory voličov, pretože nám píšu občania, čo si želajú a čo chcú v tejto otázke? A dobre všetci viete, že tu má obrovskú podporu. Ale nie, SMER bol politický, samozrejme, je ohromne skúsený, takže navrhol protikartu, že, samozrejme, treba niečo robiť aj s justíciou. No a to je skutočná pravda. A teraz to všetci dobre využijeme.
Čiže možno aj KDH dúfalo, že tento návrh možno napomôže kandidatúre pána Hrušovského. A teraz už je to, naozaj len parádne to môže využiť SMER, pretože teraz môže pán premiér ukazovať, že budeme to tak naťahovať, či sa to naozaj schváli v tomto prvom čítaní, možno v druhom, a potom uvidíme, ako dopadnú voľby.
A musím povedať, že hulvátstvo do tohto parlamentu, pán Číž, určite nevniesli len noví politici. Reagujem na to, že pán Matovič bol označený za toho, kto sem vnáša hulvátstvo. Takže vniesli ho sem poslanci ešte ako pán Slota, partnerskej strany SMER-u, a vaši poslanci, ktorí sa tu po prebdenej noci dobre popili a potom pobili pre takú jednoduchú vec, ako tu bola papierová figurína. Takže hulvátstvo, pán Číž, je tu už dávno a nič ste s tým neurobili predtým vy.
19. 3. 2014 16:43:01 - 16:44:53 33. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 820 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Škripek, Branislav (OĽaNO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
62.
Tak teraz to tu ako tromf použil pán Mičovský, že to je naozaj jeho príbeh. A len na základe tohoto konkrétneho návrhu som jednoducho toto navrhol a o tejto skúsenosti, pretože viem, že sa toto udialo mnoho ľuďom na Slovensku, a je strašne nefér tri roky na deň niečo splácať a potom sa dozvedieť, že ešte mnoho tisíc mám zaplatiť, lebo pred troma rokmi som prvú splátku nezaplatil. A to ešte, Janko, mi uniklo, že si to vlastne v ten mesiac ty dostal o pár dní neskôr poštou. Čiže si bol povinný so splácaním päť dní dozadu, čo si nemohol stihnúť ani náhodou. Ale aj ja by som bol urobil túto chybu, pretože som už niekoľkokrát mal auto na lízing a viete, tam dostanete takýto výpis, kde je tridsaťšesť alebo štyridsaťosem alebo ešte viac teda rovnakých súm a to sa vám ľahko, keď mávate takúto kopu pošty na stole a neotvoríte to, to sa vám ľahko stane, že si poviete, joj, však to sú všetko rovnaké sumy, však začnem to splácať od ďalšieho mesiaca. Aký problém? Potom o jednu to posuniem, keď skončím po tých troch rokoch, tak ešte jednu zaplatím a oni vám vtedy povedia, že ale my vás úročíme od toho prvého mesiaca, pán Škripek. No tak na to poviem, že no tak vy ste proste super, ako to ste nemohli povedať?! A ona povie, ja nemám žiadnu povinnosť vám to oznamovať, starajte sa sám o seba poriadne. No a toto mi pripadá zvlčilosť, pretože ja naozaj môžem urobiť drobnú chybu. Niektorí ľudia majú tri dopisy za rok a niektorí majú tri dopisy denne a v takejto kope to ľahko prehliadnete.
Takže si myslím, že buďme k sebe takí láskaví a spravme túto povinnosť pre poskytovateľov, aby museli oznamovať a neúročiť tri roky niekoho dvadsiatimi percentami. Navyše, potom to Fiat Punto bolo pekne drahé, si myslím, kolega. Tak to by som rád, keby sme to schválili tuná.
Ďakujem.
19. 3. 2014 16:31:38 - 16:40:50 33. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 820 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Škripek, Branislav (OĽaNO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
58.
Ďakujem pekne, pani predsedajúca, za slovo.
Pán minister, ja mám len taký drobný návrh, ktorý si myslím, že je dobre mieneným návrhom na zlepšenie istoty spotrebiteľov a ľudí, ktorí si proste požičajú peniaze v dobrej, dobrej viere, že sa im nič zlého nemôže stať, keď majú všetko dobre podpísané na papieri, ale predsa len prax ukázala, že niekoľko drobných nepríjemností, ktoré silne zasiahnu peňaženku človeka, hoci sporiadaného a žijúceho poriadne a bez postranných úmyslov, teda jeho peňaženku to môže zasiahnuť veľmi negatívne a nepríjemne.
Takže môj návrh v tomto celkom širokom vládnom návrhu, môj pozmeňovací, povedal by som zlepšovací, návrh znie takto, aby sme do čl. 9, moment, ja si to musím prehodiť v počítači... (Reakcia predsedajúcej.) Ďakujem za upozornenie, takže musím ho najprv celý kompletne prečítať, pardon. Takže potom budem hovoriť to odôvodnenie. Takže navrhujem tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov takto:
V čl. IX sa prvá veta označuje ako bod 1, za ktorú sa vkladajú nové body 2 a 3, ktoré znejú:
"2. § 9 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
"Veriteľ je povinný informovať spotrebiteľa o tom, že nedošlo k splateniu splátky zo spotrebiteľského úveru v lehote jej splatnosti písomne alebo formou krátkej textovej správy (teda SMS), a to najneskôr do 15 dní odo dňa splatnosti tejto splátky zo spotrebiteľského úveru."
3. Za § 25b sa vkladá § 25c, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§25c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2014
Ustanoveniami tohto zákona podľa § 9 ods. 11 sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred 1. májom 2014."."
Takže toto je znenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu. A teraz to krátke vysvetlenie, odôvodnenie, že cieľom tohto je vložiť tieto dve zmeny. Toľko, čo ukázala prax niektorých, niektorých podnikateľov na finančnom trhu, že bežný zákazník alebo spotrebiteľ alebo jednoducho aj poriadny a poriadkumilovný občan si nemusí všimnúť, že napr. pri nejakom dlhodobom lízingu alebo zakúpení nejakého predmetu, ktorý je na dlhodobé splátky, si nemusel všimnúť, že napr. prvú splátku nezaplatil, alebo niektorú nezaplatil včas. Ja si myslím, že toto môže byť dosť bežné v živote, že jednoducho si nevšimneme pri množstve toho, ako sme si navykli nakupovať na úvery, pri množstve pošty, ktorú máme, jednoducho prehliadneme nejaký dátum a potom sa mi stane, že ja v dobrom domnení, že mám všetko zaplatené tak, ako mám, jednoducho obsiahnem, teda jednoducho po skončení celého splátkového, celej splátkovej transakcie s veľkou radosťou splácam poslednú splátku, alebo som ju už splatil, zrazu mi príde telefonát, alebo doporučený dopis, že som povinný uhradiť ešte - a čuduj sa svete to prekvapenie, ktoré nastane -, že som pred troma rokmi alebo pred dva a pol rokmi nezaplatil jednu zo splátok, a ja som netušil, že mi ho milá spoločnosť úrokovala 20-percentným úrokom, tú splátku, až celých dva a pol roka do skončenia. A boli na mňa takí láskaví, že mi to vôbec neoznámili, naopak, celkom sa zrejme tešili z toho, ako im narastá, narastá veľké plus na účte. No mňa to strašne zabolí ako spotrebiteľa, zanadávam si na celý svet a zvlášť na Slovensko, akí sú tu ľudia zderskí a nepríjemní a nedokážu povedať, že tak, milý spoluobčan alebo milý zákazník, urobil si nejakú chybu, jednoducho ako keby sa tešili z toho, že to zúročili naozaj dobre, a ja zaskočený sa s tým môžem akurát tak trápiť.
Takže môj návrh je to, a bohužiaľ, že to musí byť zavedené v zákone, že tu musíme nejaký pozmeňovák na to dávať, aby niekto, aby sme to zakázali jednoducho, aby sme to ošetrili konkrétne a presne v zákone, aby spoločnosť nemohla potichu úročiť toho človeka, ktorý nič netuší, len preto, že kľudne preskočil v tej splátke, nevšimol si to. Ja myslím, že takáto vec sa skutočne stane v živote, nie je to nič nebežného, pretože dnes nám chodí množstvo pošty, kde všeličo máme platiť. Jeden čas nám chodili šeky, teraz už nám chodia, väčšinou to chodí v internet bankingu, len si predstavte, že len tam si niečo nevšimnete alebo nastavíte nejaké inkasné splátky a čokoľvek, tam jednoducho nemusí, nemusí nastať ten poriadok, tak ako zvyčajne beží, a jednoducho dôjde k tomu, že ja budem úročený v tej jednej jedinej splátke a narastie to na veľké tisíce.
Kolega Alojz Hlina tu spomínal podobný prípad nejakého muža, ktorý, dokonca invalid bez nohy, to len hovorím príklad toho, ako narastajú takéto veci do obludných rozmerov, požičal si nejaké peniaze, dokonca aj ich splatil, len jednu splátku nejakým spôsobom nevládal, tri týždne to posúval a druhú splátku podobným spôsobom nejak dva-tri dni odsúval a oni mu to úročili obludným spôsobom tak, že celá jeho, celá suma, ktorú si požičal, ešte raz si musel platiť len kvôli tým, tým, tej nezaplatenej splátke, načas nezaplatenej splátke. Takže čo navrhujem teraz a to moje odôvodnenie je presne takéto. Aby, ak napr. dôjde k tomu, že ten zákazník, ktorý inak to spláca, celé obdobie spláca pravidelne a poriadne, len napr. na začiatku to mohol preskočiť čírou náhodou, ja sám už som zažil takýto prípad, že tú splátku som si nechtiac posunul o niečo, lebo som si povedal, však zaplatím to, zaplatím to od ďalšieho splácania, tak výsledok je taký, že tá spoločnosť to s radosťou proste úročí. Čiže ja si myslím, že toto by nemalo byť, a preto uložme povinnosť, keďže už to nie je v etickom chápaní tuná ľudí na Slovensku podnikajúcich, že by to sami nerobili naschvál, že nebudeme niekoho úročiť, kde vidíme mu priebeh splácania, históriu jeho, že vidíme, že je poriadny, že všetko spláca, ale tam úplne na začiatku, tam tú jednu mu úročíme tri roky 20-percentným úrokom, lebo však to je jeho chyba. Takže požadujem, aby sme zaviedli takú povinnosť, ak dôjde k takémuto opomenutiu splátky, alebo dôjde k tomu, že proste nie je zaplatená, nech ten veriteľ teda ho vyzve, či už formou písomného upozornenia, alebo esemesky, že to nezaplatil, a myslím si, že toto by bolo také férové jednanie medzi veriteľom a, alebo teda tým, kto poskytuje pôžičku, a tým, kto si ju požičal, že toto by bolo omnoho férovejšie, ako to bez jeho vedomia proste úročiť a tak si navyšovať príjmy nepríjemným spôsobom, lebo na Slovensku tá zvlčilosť sa nejako tak rozmohla, že skutočne na splátkach sa hnusným spôsobom zarába.
Takže by som navrhoval, že nech to tu nie je, zdá sa mi to veľmi jednoduchá úprava, drobná a možná a stálo by to za to, aby sme zaviazali k takejto povinnosti na Slovensku. Bohužiaľ, že si musím zvykať, ja by som čakal od Slovenska, že sa budeme správať omnoho etickejšie k sebe navzájom. No ale zatiaľ to tak nie je, tak musíme vytvárať na to zákony.
Tak ja prosím o podporu tejto veci a aby sa to mohlo spraviť. Ďakujem.
13. 2. 2014 18:30:40 - 18:45:12 32. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 873 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Škripek, Branislav (OĽaNO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
94.
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážené dámy kolegyne, vážení páni kolegovia, poviem veľmi krátko a možno len pár slov, čo ma vážia na srdci voči tomu, čo vidíme v našej krajine. Vôbec nebudem rozoberať, kto, čo urobil tuná, aký obchod, ale pripomeniem pár slov, ktoré ste napísali do programového vyhlásenia vlády. A spomínam si na dva roky, kedy ako nový človek, ako nový člen parlamentu pozerám na politiku z tohto pohľadu. A musím povedať, že tu nevidím jednu najvážnejšiu a najpodstatnejšiu vec, ktorá platí tisícročia, platí od úsvitu existencie sveta.
Keď som tu nastúpil a vláda predstavila svoje programové vyhlásenie, tak som sa v ňom dočítal veľmi zaujímavé a dobré veci. A povedal som, že sme poverení zodpovednosťou, že v tomto národe si ľudia naozaj vážia, keď im niekto povie niečo dobré, kvalitné a ponúkne im, čo pre nás má. A že v tomto v tejto krajine sa už dlhodobo sťažujú ľudia na politikov a že vy ste dostali ohromnú výzvu do rúk, dostali ste obrovskú zodpovednosť. A zacitoval som podstatný výrok z Knihy prísloví 29. kapitoly: "Keď vládnu spravodliví, ľud sa raduje, ale keď vládnu zlí, ľud lká alebo plače, ľud vzdychá." A inde je napísané, že: "Kde niet dobrej vlády, upadá celý národ." A ja som si není istý, že po týchto dvoch rokoch a po tých mnohých predchádzajúcich sa naozaj dá povedať, že by tento národ bol pozdvihnutý, že by bol pozdvihnutý do stavu, aby sa mu darilo viacej.
My sa tu teraz zaoberáme niečím čo, kvôli čomu opozícia sa rozhodla zvolať mimoriadnu schôdzu. A ja som si uvedomil, tá mimoriadne schôdza je kvôli tajomstvu. To je kvôli tajomstvu, či pán premiér vedel o predaji emisií, alebo nevedel. A ja som si uvedomil, že pán premiér má niekoľko tajomstiev, že to je taký tajuplný premiér, ktoré nám nechce prezradiť. Nuž, nikto z neho to tajomstvo nedostane. Ja len niektoré zosumarujem.
Vraj existuje správa, tajná správa Slovenskej informačnej služby, že pán premiér bol informovaný dopredu, že ten podvodný predaj emisií nastane. Ale zostalo tajomstvom, či je to pravda. Ja ako člen kontrolného výboru som požiadal, aby pán riaditeľ SIS iba povedal, či je tá správa pravdivá, či existuje alebo neexistuje. Ale všetci členovia SMER-u povedali, že hlasujú proti tomu. Inokedy sme sa dozvedeli jedno tajomstvo. Je to už dávnejšie v našej politickej histórii, že existuje nejaká nahrávka a na nej niekto rozpráva o tom, že vlastnou hlavou zohnal peniaze. Ale doteraz sme sa nedozvedeli, koho hlas to je. To je proste ďalšie tajomstvo v tejto krajine. Je to len, je nejaký hlas podobný zrejme pánovi premiérovi, ale nevieme, či to je on, pretože to je tajné. Ale existuje ďalšie tajomstvo. My stále nevieme, či pán premiér bol v tom byte, kde sa schádzali rôzni zaujímaví ľudia. A ten spis, ktorý to zaznamenáva, sa volá spis Gorila. My stále nevieme, či tam pil kolu alebo nie.
A takýchto tajomstiev je viac a viac. Tie rôzne tajomstvá jednoducho zostávajú tajomstvom a vyzerá to tak tajomne. Lenže od nás a od predstaviteľov sa očakáva, že budeme konať spravodlivo. Ja to poviem znovu, v Biblii je napísané, že "spravodliví, keď vládnu, tak sa darí celej krajine". Teraz to citujem trošku voľne. A iný citát poviem, že: "Spravodlivosťou vládca privádza blahobyt do krajiny". A zase inde: "Kde niet dobrej vlády, upadá celý národ."
A znovu, odkiaľ pochádza múdrosť? Ja chcem povedať predstaviteľom našej krajiny, že múdrosť pochádza od Boha, a kto ju nemá, potom nemôže dobre vládnuť. Múdrosť je pokora pred Bohom. A ak bude existovať nerešpekt voči Bohu, nerešpekt voči spravodlivosti, potom bude nasledovať úpadok a bude nasledovať zloba. "Spravodlivosťou kráľ privádza blahobyt do krajiny, kým vydierač ju vedie do skazy." Príslovie, 8. kapitola: "Bázeň pred Bohom je nenávisť ku zlu." Ale ako keby sa nedalo v našej krajine hovoriť o tom, že to zlo chceme odsúdiť, že to zlo naozaj chceme odstrániť. Akoby sme nemohli hovoriť o tom, že zlo budeme potláčať. Ale ja som sa to v programovom vyhlásení vlády dočítal. Je tam napísaných niekoľko viet, niekoľko vecí, že: "Vrátime ľuďom nádej, že žijú v spravodlivej a bezpečnej spoločnosti, kde sú občania nositeľmi humánnych a demokratických princípov, kde sa rešpektuje zákonnosť a zásady právneho štátu". Toto je programové vyhlásenie vlády.
Viete, čo je také ťažké? Ak náhodou pán premiér dopredu vedel, veď ak mu tá správa neprišla, že bude podvodne predaných množstvo emisií, potom stačí to odtajniť alebo stačí povedať, ako to bolo. Ale tým, že budeme zažívať zrušené schôdze, alebo že tu prejavia predstavitelia tejto vlády taký postoj, že my vás nebudeme počúvať. Zakladali sme tu niekoľko takýchto schôdzí. Nepripustená schôdza o emisiách prednedávnom. Nepripustená mimoriadne schôdza k nebankovkám, trošku dávnejšie. Nemohli sme poriadne rokovať o generálnom prokurátorovi, trošku dávnejšie. Aj z minulého odvolávania pán premiér odišiel a vo svojej reči, ja som si ju zaznamenal, bolo množstvo slov vyvyšovania, že boli sme dobrí, ale vy a iní boli hlupáci, a budeme ich zhadzovať. A keď to aj nepovedal pán premiér nejakým zlým slovom, tak to povedal svojím tónom alebo príkladmi. A teraz povedal, že celá opozícia je ako kŕdeľ vrabcov. Áno, je to asi tak možné. Tá roztratenosť je viditeľná, alebo tá rozbitosť. Ale viete, ak ten, kto vládne, robí sa veľkým a vyvyšuje sám seba, prepáčte, teraz ja nepoviem, že aký je zlý pán premiér, nepoviem to, ale pýcha je viditeľná. Na každom človeku, čo vyvyšuje sám seba, je pýcha viditeľná. Následne to bol pán minister Kaliňák. A napriek tomu, že pôsobil veľmi pokojne a snažil sa hovoriť skutočne vyvážene, je viditeľné, že hovoril zhora, takým spôsobom, ktorým ponižoval druhých.
A preto sa znova opýtam, alebo poviem a zdôrazním, že ak nebudeme rešpektovať ďaleko viacej pokoru a úctu k spravodlivosti, veští to hnusný pád. Pýche predchádza pád. A poviem to presne, citát, ktorý hovorí o tom, odkiaľ je múdrosť: "Prvým krokom k múdrosti je úcta voči Bohu. Pravou rozumnosťou je poznanie Najvyššieho." A inde sa hovorí: "Ak si múdry, toto ti bude na osoh, ale ak si namyslený, bude ti to na škodu." Ale ak predstavitelia sú akýmkoľvek spôsobom namyslení a ak tu sa neustále bude prikrývať zločinnosť akýmkoľvek spôsobom, priatelia, všetci viete, politici v tejto sále, vy všetci viete, že ešte nebol odsúdený zločinec v tejto krajine. A je to hrubá nespravodlivosť, že sa tu bezmocne všetci prizeráme. A kto už to má urobiť, aby konečne sa zastavilo toto zlo?! Lebo všetci sa tu prizeráme na to, že sa to deje ďalej a ďalej a ďalej a ďalej, a môžme si zodrať na tom jazyk.
Vo vašom vyhlásení je napísané: "Vláda vytvorí podmienky na dôsledné rešpektovanie princípov právneho štátu, dodržiavanie zákonov, upevňovanie právnej istoty, na boj proti organizovanej kriminalite." Nerozprávame tu o organizovanej kriminalite? Priatelia, veď keď viete, ako to je a máte v rukách všetky kontrolné mechanizmy tohto štátu, Boh od vás žiada, aby ste niekoho zavreli, kto za to zodpovedá. Keď boli sestričky protestovať pred Úradom vlády, tak pán premiér nemal v sebe toľko pokory, aby tam išiel povedať, sestry, to je blbé, že ste v takomto stave. Ale viete, koľko sa hovorilo, že treba pre nich na navýšenie platov? Púhe dva milióny. Ale celý čas hovoríme, že viete o tom, kde je 47 mil. eur. To je tak ťažké byť spravodlivejší v tejto krajine?
Tento parlament má kontrolovať vládu. A ja sa pýtam vás, parlamentná strana SMER, či vy kontrolujete vládu? Vás sa pýtam, členovia kontrolného výboru činnosti SIS, či ste boli ochotní vyžiadať si obyčajnú kontrolu pána riaditeľa SIS. Keď sme na výbore pre nezlučiteľnosť funkcií žiadali, aby pán Harabin prišiel len vysvetliť niektoré dokumenty, tak všetci smeráci sa zdržali a zastavili činnosť tohto výboru. Prosím vás, aj vy musíte mať svedomie, aj vy sa musíte zodpovedať. Ja viem, niektorí ste ma dnes oslovili, či sa toto Bohu páči, že sme tu na plagát napísali, kam zmizlo niekoľko miliárd? Priateľu, znamená to kolega, že rešpektujete Boha, respektíve nad tým premýšľate, že Boh by sa nad tým mal zamýšľať. Áno, Boh to sleduje. Ak nebudeme rešpektovať Božiu autoritu, prinesieme zlo na túto krajinu a prekliatie. Prekliatie znamená, že sa tu nebude dariť v tejto krajine. "Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť." A ja si myslím, že táto krajina potrebuje Božie požehnanie, a nie rozbroj.
A tak je to moja, to, čo vám pripomínam, máte napísané vo svojom programovom vyhlásení o komplexnom postihovaní daňových podvodov, vrátane colných podvodov, "prijmete opatrenia, ktoré zabránia nekalým činnostiam pri zánikoch obchodných spoločností". Stalo sa to? Máme ešte dva roky, poviete? Inde je napísané, že sa zúži priestor pre korupciu. A zasa ste napísali, že "spružní sa systém čerpania prostriedkov, zníži sa riziko zneužívania týchto zdrojov, vytvoria sa podmienky na aplikáciu zákona o preukázaní pôvodu majetku". Viete, že sme ten zákon už dali do užívania. A stalo sa to? Nestalo sa to. "Vláda bude garantovať sociálnu spravodlivosť," ste mali vo svojom vyhlásení vlády. Narátal som vám tam vyše tristo sľubov. A to som nedorátal po 65. stranu. Vaše vyhlásenie má 65 strán, na 27. bolo 264 sľubov, že ako to bude lepšie.
Ale nielen o to ide, čo je teraz zlé, posledných pár krátkych mesiacov snáď, ale že ešte tu neboli vytvorené nástroje na to, aby za kauzy, kde v iných krajinách odstupujú politici, to najmenej, sú zodpovední za to a sú trestne stíhaní, tu sa neudeje nič, priatelia.
A tak je tu moja posledná otázka na záver: Pán premiér, ako predstaviteľ tejto krajiny, kto je vaša autorita? Komu sa vy zodpovedáte?
Moje posolstvo je zrejme trochu iné ako politický rozklad toho, čo sa tu udialo. Ja hovorím, vyzývam vás, politici, a vyzývam vás, pán premiér, rešpektujte Boha v tejto krajine! Inak sem privediete prekliatie a rozbroj.
Ďakujem.
18. 12. 2013 17:06:02 - 17:06:21 27. schôdza NR SR - 15.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Škripek, Branislav (OĽaNO) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
86.
Dobre, ďakujem. Pán predseda, ja by som chcel len oznámiť, že pri hlasovaní 231 som, to boli, to bolo, áno, dobre, takže číslo hlasovania 231 a moje zariadenie ešte nebolo aktívne a ja som tam všetko stláčal, takže som chcel hlasovať proti, ale nehlasovalo mi to. A pri 232, pri zákone, ktorý som podával, som hlasoval proti podľa tlačidiel, ale ja som za. (Smiech v sále.)
18. 12. 2013 16:46:27 - 16:57:28 27. schôdza NR SR - 15.deň - B. popoludní Tlač 808 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Škripek, Branislav (OĽaNO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
79.
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja musím povedať na margo toho, čo tu Lojzo nám predložil, že si myslím, že to je veľmi múdre, že to je veľmi zdravé, že poslanec Národnej rady na toto poukazuje. Zdá sa mi, že tak veľa poslancov nepoukazovalo na tento bezprávny stav, ktorý v našej krajine pôsobí, existuje.
A bezprávnosť, si myslím, viete, hneď ma napadlo, právnici povedia, že je právne, lebo je to podľa zákona. Nie je to podľa schválených pravidiel nejakých, ale to podľa medzier, ktoré tam sú. A Slovensko má takú divnú povesť, že na Slovensku sa dá podnikať v medziach zákona alebo v medzeriach zákona. A tí, ktorí podnikajú alebo získavajú peniaze od druhých v tých medzeriach zákona, tak mnohým sa skutočne veľmi dobre darí a zrejme, ani nie zrejme, ale teda budem uvádzať niektoré príklady, z toho vychádzajú veľmi čudné veci. A výsledok je taký, že nejakým spôsobom sa tá naša spoločnosť zvlčuje, človek človeku stáva sa tu vlkom, na Slovensku, lebo vlci si vedia kradnúť od huby kus koristi a ešte sa o neho aj potrhať a ešte aj navzájom sa dohrýzť kvôli tomu. A tak to škaredo skončí, že z toho môže byť len jedna veľká bitka, ktorá poskytne hrozne odpudivý pohľad na to, ako sa k sebe tí blížni, pôvodne čo mali byť, správajú.
A keď čítame rôzne príbehy o tomto alebo počúvame príklady aj z vlastného okolia, neraz sa môže stať, že aj z rodiny započujeme o takýchto prípadoch, ako pre buď drobné sumy alebo dlhodobo nezaplatené sumy, prichádzajú ľudia o strechu nad hlavou, tak si každý človek povie, že je toto vari normálne, takto by to tak malo byť?
No a mne to tiež pripadá také zvláštne, že my tu o tom hovoríme, že by to tak nemalo byť a stále ten stav nejako pretrváva. Tak vraj sa tomu hovorí politická vôľa, nie?, že keď niekto chce, aby to tak bolo, no tak jednoducho to tak zostáva. A vždycky to zostáva v rukách tých, ktorí tú silu na to majú, aby niečo zmenili.
Ja som, keď sme tu hovorili o korupcii, vtedy tu pre nejaký zaiste dôležitý dôvod nesedel vôbec nikto z našej vládnej strany, alebo teda z väčšiny poslancov, väčšinovej strany, ale ja som si vtedy hovoril, že budem k vám hovoriť, ako keby ste tu boli. A spravilo mi to dobre, aspoň som si predstavil, že tu všetci ste, lebo ja si myslím, že máte jedinečnú šancu zmeniť veci nezmeniteľné, lebo nikto vám nestojí v prekážke, nikto v koalícii vám, žiaden politický partner vám nerobí prekážky na to, aby ste nemohli niečo zmeniť. Takže mne sa zdá, že tá jedinečná šanca je vo vašich rukách.
- No aktuálny stav na Slovensku je taký, že na Slovensku poskytujú pôžičky stovky nebankových subjektov, úžerníkov. Prvý fakt.
- Druhý fakt. Národná banka Slovenska ich nemôže kontrolovať. Ja ako laik som to nevedel, ja som dostal prierez stavu od odborníka, ktorý sa tým zaoberá.
- Bod 3. Nie je presne definované, čo je úžera. Paragraf 325 Trestného zákona nedefinuje hrubý nepomer, na ktorý sa sám odvoláva. Takže neexistuje jasná hranica, čo je úžera a čo nie je. Častokrát sa pri nejakých problémoch, ktoré sa vedia nekonečne domotať, stačí odvolať na sedliacky rozum a jednoduchý pohľad človeka, pevne stojaceho na zemi, vie napovedať, s čím sa dá urobiť niečo dobré a že je to vlastne ľahké niečo zmeniť. Na Slovensku neexistuje jasná hranica, čo je úžera a čo nie je.
- Bod 4. Súdy v podobných prípadoch postupujú rôzne. Napríklad v Košiciach a v Bratislave 1 sú úroky 135 % per annum v poriadku, ale v Bratislave 5, na súde Bratislava 5 je 35 % per annum v rozpore so zákonom, podľa procesu, ktorý prebehol.
- Ďalší bod. Väčšina uznesení súdu nie je v súlade so zákonom, pretože dochádza k nesprávnemu vyčísleniu istiny úrokov ušlého zisku, úrokových sadzieb a nie je definovaný hrubý nepomer. Napríklad pri 20 000 % per annum sa právnici nevedia zhodnúť, či ide o úžeru. Tak toto je zarážajúci fakt, toto povedať. Pri 20 000 % per annum sa právnici nevedia zhodnúť, či ide o úžeru. (Zasmiatie sa rečníka.) Preto hovorím, že ten zdravý sedliacky rozum jednoducho vie odpovedať, že to nie je problém, pretože 20 000 %, nie, kolegovia, že to úžera musí byť.
- Čo sa vymáha ďalej? Vymáha sa aj ušlý zisk vo forme úrokov za nasledujúcich päť až desať rokov, ktoré nie sú ešte splatné, a platia sa aj sankčné úroky z ušlého zisku. Aj keď toto všetko zákon jasne zakazuje. Jaké čudo? Platia sa aj úroky ešte z istiny, teda vo forme úrokov za nasledujúcich päť až desať rokov, ktoré nie sú ešte splatné. To je neuveriteľné! A ešte aj sankčné úroky z ušlého zisku. Takže aj zákonný úrok z ušlého zisku je tiež právny nezmysel, žiaden zákon to nedovoľuje.
- Ďalej. Niektoré rozhodcovské súdy povolia exekúciu na čokoľvek na základe akejkoľvek zmluvy. Napríklad 135-percentné úroky, pritom 91,25-percentné úroky z omeškania, a neoverujú, či je zmluva podľa zákona platná, overujú len podpisy. A to je, potom na čo je nám taký súd? Na to nám stačia aj notári, keď si oni neoveria, či je tá zmluva podľa zákona platná.
- Ďalší bod. Povolenie exekúcie je rýchle. Zastavenie súdnou cestou ale môže trvať roky. Takže rýchlo to povolíme, ale zastaviť to môže trvať roky. Potom sa treba pýtať, majú ľudia toľko času? Poznám človeka, ktorý sa už nedožil rozhodnutia súdu. Jednoducho to ukončil.
- Ďalší bod. Niektoré spoločnosti posielajú upomienky bez uvedenia sumy, bez uvedenia čísla účtu či variabilného symbolu. Zistenie týchto údajov môže trvať niekoľko týždňov, čo sa môže označiť ako neposkytnutie súčinnosti, za čo musí klient zaplatiť nemalé peniaze na úrokoch.
Alebo tuto môj kolega poslanec, ktorého meno presne neprezradím, napríklad povedal, že sa mu stala taká drobnosť pri normálnom lízingu na auto. Dostal rozpis splátok na tri roky a tá prvá splátka, ktorá tam bola, sa mu nejakým spôsobom, si povedal, že však zaplatím to o pár dní neskôr, ale prehupol sa mesiac, ale začal to platiť, jednu po druhej a splácal tri roky. A viete, čo sa mu stalo na konci? Tá spoločnosť mu zaslala vyžiadanie úrokov za tú prvú splátku, ktorú tri roky nesplácal. No toto je, toto je, dobehol vlk zajaca. A keď ich poprosil, že snáď by bolo dobré alebo boli by tak láskaví sa dohodnúť, že aby to nemusel takto, veď on to nemyslel zle, on si len myslel, že teda to začne platiť od tej ďalšej splátky, tak s veľkou námahou sa dohodli na nejakej nižšej sume.
Priatelia, ja myslím, že toto je naozaj zvlčilé a že toto by nemal byť rys, charakterový rys v našej krajine, aby sme takýmto spôsobom sa chovali. A mne sa zdá, že my túto morálku, tú etiku vecí alebo tú atmosféru stanovujeme my. Jednoducho tým, že sa nezasiahne proti nejakej veci, tak sa stane ľudovým folklórom, niečím, čo jednoducho prijímame, čo akceptujeme.
- Ďalej uvediem bod, že klienti bánk dostávajú SMS pri viacerých operáciách. Informáciu o dlhu alebo prečerpaní už potom dostať nemusia. Banka ich nemusí informovať, aj keď sankcie si účtovať môže. Čiže dostanete informáciu, že rôzne operácie nastávajú alebo ste povinní niečo urobiť, ale nemusíte dostať informáciu o vašom vlastnom dlhu, aký máte.
Zákonný úrok z omeškania 9,50 % sa uplatňuje v rozpore so zákonom, aj keď už úroky dohodnuté sú a nie je možné zákonný úrok priznať. Alebo iný prípad. Niekedy sú podľa zmluvy úroky 0 %, ale ostatné poplatky sú vo výške 80 % istiny. To sú čudá! Čo všetko sa dá dohodnúť s nevedomými ľuďmi. Alebo v sadzobníkoch sú umožnené rôzne operácie bez poplatkov, ale klient ich nemôže uskutočniť, kým nezaplatí, citujem, "iné poplatky spojené s úverom". Takže sa stále bude dostávať do nejakého finančného problému.
- Ďalší bod z tej analýzy. Neexistujú nezávislí súdni znalci, ktorí by mohli vyhotoviť spravodlivý posudok, teda pre každého s rovnakými podmienkami rovnaký podľa jednotných smerníc.
Kolegovia, vo väzení je viacero ľudí, ktorí nedokázali platiť úžerníkom, ale len minimum úžerníkov a podvodníkov. Dokonca sa vám stane, že ak podáte trestné oznámenie kvôli úžere, pravdepodobne vás budú stíhať za poškodzovanie dobrého mena úžerníka. A toto je informácia od jedného úradníka.
Kolegovia, toto je nejakých 15 bodov analýzy a neskôr rád uvediem mnoho zarážajúcich príkladov. Ale ja by som vám chcel povedať, ja nie som odborník na to, ako toto zmeniť. Ale chcem vás pozvať ako ľudí, ktorí máte v rukách možnosť hlasovať veľmi presne a jasne a zmeniť stav daný, aký je, aby ste skutočne dobre zvažovali, čo treba v tejto veci urobiť, a zmeniť to, čo je tu naozaj zlé. Slovensko v tomto potrebuje zmenu a dobrý smer.
Ďakujem pekne.
18. 12. 2013 15:34:04 - 15:37:39 27. schôdza NR SR - 15.deň - B. popoludní Tlač 806 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Škripek, Branislav (OĽaNO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
43.
Ďakujem za slovo. Ospravedlňujem sa za meškanie.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 ods. 1... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Laššáková, Jana, podpredsedníčka NR SR
43a.
Vydýchajte sa za chvíľu, pán poslanec. Dobre. A nech sa páči.

Škripek, Branislav, poslanec NR SR
43b.
... v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Evy Horváthovej a Eriky Jurinovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, to je tlač 806.
Na základe uvedeného podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti uvedené v legislatívnych pravidlách.
Ako sa uvádza v dôvodovej správe, predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ostatnými zákonmi a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právnymi predpismi Európskej únie.
Predložený návrh zákona nezakladá vplyvy na rozpočet verejnej správy, sociálne vplyvy, vplyvy na podnikateľské prostredie, životné prostredie a ani na informatizáciu spoločnosti.
Súčasťou predloženého návrhu zákona je stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 784 z 8. novembra 2013 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pani predsedajúca, aby ste otvorila rozpravu.
18. 12. 2013 11:29:25 - 11:31:25 27. schôdza NR SR - 15.deň - A. dopoludnia Tlač 792 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Škripek, Branislav (OĽaNO) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
78.
Ďakujem za slovo. Aj keď som sa, myslím si, že predbehol, nejak zle som stlačil gombík, tak som sa ubehol. Ale ďakujem za slovo.
Každopádne aj ja chcem povedať, že naozaj je asi príliš veľkým prekvapením teraz aj pre občanov, ak sledujú našu rozpravu a zákon, ktorý ste podali, pán Galko, aj s pánom Vašečkom, že takéto niečo je možné a že vlastne, kto vlastne stanovuje, že takýto princíp sa môže použiť v polícii? Že preberalo sa to tu alebo je to možné proste v kompetencii pána ministra, aby sa tak rozhodol?
Pretože kdekoľvek sa začneme ťahať za prsty so zločinom, tak nemôžme dúfať, že z toho vzíde niečo dobré. A myslím, že to je aj taká ľudová múdrosť, ktorá v tejto krajine ešte stále asi rezonuje v mysliach ľudí, že nemôžeme sa spolčiť so zlom alebo s čertom, pretože z toho môže naozaj dýchať len, len štipľavý dym pekla, ako ste povedal, pán Galko, že je to cesta do pekla.
Takže aj ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby tu nastala veľmi konkrétna zmena, pretože naša krajina potrebuje mať pocit, že polícia je hodnoverná. A už sme videli v tejto krajine naozaj veľa zásahov, kedy aj Interpol našiel nejakého medzinárodne hľadaného zločinca, ktorý bol slovenského pôvodu, a dokonca sme ho dopravili aj na Slovensko a nakoniec po nejakých súdnych procesoch bol oslobodený a mám dojem, že, že mu ešte aj platíme odškodné. Nakoniec to je veľmi čudný paradox na Slovensku. A ak to ďalej pokračuje, pretože viac ľudí, ktorí majú nejakú zločineckú minulosť, sa ocitne v službách Policajného zboru, alebo ocitlo, no tak potom zrejme tu dochádza k nejakým vzájomným ponukám výhod, ale "s čerty nejsou žerty", sa hovorí, takže myslím, že to treba zmeniť.
17. 12. 2013 18:40:39 - 18:41:28 27. schôdza NR SR - 14.deň - B. popoludní 2 Tlač 782 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Škripek, Branislav (OĽaNO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
36.
Ďakujem. Ja som len trošku záludne chcel, aby teraz tá kamera, pretože ma sníma pri faktickej poznámke, poukázala vlastne na celé toto plénum, že sme tu vyprázdnení ako spľasnutý balón. Čiže vlastne možno to ani pre mnohých nebola otázka, aby sa venovali tejto téme, ale tak som rád, že kolega Brocka zdôraznil, že všetci poslanci z klubu KDH stoja za týmto návrhom zákona a chcú ho podporiť. A takže ďakujem, že ste to zdôraznili a priložili tomu patričnú dôležitosť, lebo ako je teraz možné vidieť, je nás tu, myslím si, že dvanásť, sa mi zdá.
17. 12. 2013 18:18:39 - 18:38:32 27. schôdza NR SR - 14.deň - B. popoludní 2 Tlač 782 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Škripek, Branislav (OĽaNO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
32.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážení kolegovia, nie je tu žiadna kolegyňa, takže oslovujem len teraz toto mužské publikum. Cieľom tohto predloženého návrhu, ktorý s kolegom podávam, je jednoznačne zakázať vykonávanie chemických potratov prostredníctvom liekov alebo liečiv, napríklad teda týchto potratových tabletiek, ktoré by mohli spôsobiť umelé prerušenie tehotenstva u ženy. Takže toto je základ toho, prečo sme tento návrh zákona podali.
K čomu došlo. 31. októbra 2012 bol Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv registrovaný preparát Medabon a dňa 31. decembra 2012 registrovali preparát Mifegyne, ktoré obsahujú látky mifepriston a misoprostol, a toto sú látky, ktoré spôsobujú chemický potrat a vypudenie mŕtveho plodu von z tela ženy. V Slovenskej republike sa celý tento registračný proces udial bez akejkoľvek verejnej diskusie a toto je to, na čo poukazujeme. Bolo to celé urobené v tichosti a dokonca musím povedať, že aj istým klamlivým zdôvodnením tejto registrácie pre verejnosť. A to bolo to, že bola odôvodnená tým, že ide o humánny liek. A teraz to dávam do úvodzoviek, že ide o humánny liek, pretože si nemyslím, že humánny liek môže spôsobovať smrť človeka, alebo že by sme ho takto mali nazývať. Ak je niečo humánne, no tak potom to nemôže cieliť to, že niekoho zabijeme bez ohľadu na to, či sa jedná teda o plod, dokonca nenarodené dieťa, alebo už hotového človeka. Takže uvádzanie odôvodnenia, že ide o humánny liek, si myslím, že je veľmi zavádzajúce. A ministerstvo povedalo, že takýto liek Slovensko muselo zaregistrovať, ale neuviedlo, že desať členských štátov Európskej únie tak neurobilo.
Myslím si, že to je veľmi zarážajúce, pretože k tomu, aby sme takýto liek registrovali, je podmienkou aj verejná diskusia. Toto je jednou z podmienok Dohovoru o ochrane ľudských práv a biomedicíne, ku ktorej sa Slovenská republika zaviazala tým, že ho ratifikovala. Takže ak táto podmienka tu je, prečo, potom sa musím pýtať, prečo verejná diskusia nebola vyvolaná alebo umožnená, prečo nedošlo k tomu, aby sa verejnosť vyjadrila? Myslím si, že keby sa verejnosť mala vyjadrovať, a to znamená, že by sa ozvalo veľa odborníkov, ľudí, ktorí sa zaoberajú touto oblasťou, tak by ich to podstatným spôsobom muselo motivovať k tomu, aby veľmi jasne vyjadrili svoje názory a žiadali niečo iné, než uvádzalo ministerstvo. Umožnenie chemického potratu používaním potratových tabletiek je určite dôležitá otázka verejného záujmu, a preto ten rozhovor alebo tá verejná diskusia bola potrebná, aby sa k tomu vyjadrili politici z rôznych strán, ale aj ľudia, ktorí bojujú za práva, napríklad za práva nenarodených detí.
Naša ústava hovorí, v čl. 15 ods. 1 hovorí: "Ľudský život je hodný ochrany už pred narodením." Myslím si, že zavádzanie takéhoto lieku bez vedomia verejnosti je jasne v rozpore s týmto článkom ústavy.
Ďalej, lekári, ktorí vykonávajú potrat, musia vedieť, že ide o usmrtenie plodu. A som presvedčený, že do tohto majú čo hovoriť aj ľudia, ktorí na vysokú priečku svojho života kladú svoje náboženské cítenie, a týka sa to teda z veľkej časti náboženskej obce Slovenskej republiky a tá vôbec nie je malá, nie je to žiaden zanedbateľný, žiadna zanedbateľná skupina. To sú státisíce ľudí, ktorí na túto konkrétnu otázku majú svoj názor a majú právo ho vyjadrovať a dožadovať sa, aby bol rešpektovaný. Takže zľahčovanie takejto citlivej otázky nemohlo predsa prebiehať za zatvorenými dverami Štátneho ústavu kontroly liečiv a jednoducho len na pôde Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
Pôvodná prísaha, Hippokratova prísaha lekárov, jej pôvodné znenie uvádza, citujem: "Nijakej žene nepodám prostriedok na vyhnanie plodu." V súčasnosti je pozmenená táto definícia alebo teda táto citácia a znie takto, lekári pri sľube hovoria: "Zdržím sa konania a podpory činov, ktoré nie sú v súlade s týmto sľubom, a podľa svojho vedomia a svedomia aj konania, ktoré by viedlo k strate života nenarodeného dieťaťa."
Pri obidvoch formuláciách si myslím, že tu nastal rozpor s liekom, ktoré ministerstvo a štátny ústav doporučujú na schválenie. Chemický potrat je proste v rozpore so sľubom, ktorým lekári preberajú svoje diplomy. Ja myslím, že takýto rozpor v myslení by sme nemali pripúšťať, ani chcieť, ani schvaľovať. Mali by sme rešpektovať slová, mali by sme ctiť to, čo hovoríme. A ak to tak nebude, tak potom v celej krajine budeme stále hovoriť jedno, robiť druhé a tento rozvrat v myslení a konaní sa podpíše na deštrukcii našej spoločnosti.
U nás máme platný zákon č. 73/1986, ktorý hovorí o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov. Ale tam sa výslovne nezakazuje používanie týchto potratových tabletiek, a preto si myslíme, že je žiaduce takýto zákaz uzákoniť.
V čl. 1 tohoto navrhovaného zákona doslova uvádzame: "sa vkladá nový § 6a, ktorý znie:
"Umelé prerušenie tehotenstva sa nemôže vykonať použitím humánneho lieku alebo liečiva".".
Takže priamo týmto ustanovením chceme v tom zákone č. 73 z roku ´86 o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov a tu sa zakazuje vykonávanie umelého prerušenia tehotenstva použitím humánneho lieku alebo liečiva. Opakujem, lebo tu vzniká otázka, čo je humánne na spôsobovaní smrti plodu. Čo je na tom humánne, čo môžme tvrdiť, že je na tom dobrého?
Na konci roka 2012 boli u nás zaregistrované oba tieto lieky v tichosti, bez akejkoľvek verejnej diskusie. Jedná sa teda o Medabon a Mifegyne. Následne, keď táto registrácia prebehla, tichučko a bez toho, aby to vyvolalo teda rozruch medzi ľuďmi a snáď vznikla nejaká dúfanlivosť, že si to nikto nevšimne, že to proste pokojne bude pokračovať ďalej, následne na to začali, po tejto registrácii začali viaceré záujmové skupiny vyvíjať na Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky nátlak, aby upravilo túto legislatívu tak, aby používanie týchto potratových tabletiek, ktoré, samozrejme, majú negatívne účinky, aby ich používanie bolo legálne aj v Slovenskej republike. Negatívne účinky týchto liekov boli preukázané existujúcimi štúdiami.
Čo bolo zaujímavé, ministerstvo stále obhajovalo postup registrácie Štátneho ústavu na kontrolu liečiv tým, že sme ako členský štát Európskej únie povinní aj na Slovensku registrovať takéto potratové tabletky, lebo vo Švédsku, tam bol registrovaný Medabon, a vo Francúzsku, kde bol registrovaný Mifegyn, prebehla registrácia a Slovensko je preto v zmysle príslušnej legislatívy Európskej únie vraj povinné túto registráciu uznať. Takže toto bola argumentácia ministerstva.
Dovolíme si však uvádzať, uviesť, že tieto informácie ministerstva sú zavádzajúce, ba až nepravdivé. Dokazuje to skutočnosť, že až desať členských štátov Európskej únie odmietlo tieto potratové tabletky zaregistrovať. Zdá sa mi to skutočne obrovský rozpor, až desať členských štátov ich odmietlo zaregistrovať, ale naše ministerstvo argumentuje, že dva štáty ich uznali, teda registrovali, a preto ich máme registrovať aj my.
Odvolám sa aj na samotný článok 4 ods. 4 smernice 2001/83 Európskeho parlamentu zo 6. novembra 2001, ktorým sa ustanovuje zákonník spoločenstva o humánnych liekoch; bolo to mimoriadne vydanie v platnom znení, na ktoré sa samotné ministerstvo odvoláva; a tento stanovuje, že uplatňovanie tejto smernice sa nevzťahuje na prostriedky vyvolávajúce potrat a túto problematiku ponecháva v právomoci jednotlivých členských štátov. Takže ministerstvo uviedlo inú časť informácie, že máme takéto niečo registrovať, ale, samozrejme, nepovedalo, že je to v právomoci členských štátov. Takže ministerstvo vlastne zatajilo verejnosti skutočnosť, že si nesplnilo svoje povinnosti vyplývajúce mu z legislatívy Európskej únie a neoznámilo príslušným orgánom Európskej únie a ostatným jej členským štátom, že na Slovensku platí tzv. potratová legislatíva a táto zakazuje vykonávanie chemických potratov. Takže z toho nepriamo vyplýva, že aj registrácia takýchto liekov a liečiv je v rozpore s vnútroštátnym právom Slovenskej republiky. Ja myslím, že toto sú skutočnosti, ktoré je treba dobre zvážiť. Ako som už povedal, samotné vykonávanie aj chemického potratu a podávanie potratových tabletiek pacientom, lekármi pacientom je v rozpore so sľubom, ktorým lekári, ktorý lekári vyslovujú, keď preberajú svoje diplomy.
Je pravdou, že platné znenie zákona momentálne výslovne nezakazuje používanie týchto potratových tabletiek. Následne až vyhláška č. 74/1986 Zb. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 73/´86 Zb. o umelom prerušení tehotenstva spresňuje, citácia: "miesto výkonu umelého prerušenia tehotenstva", koniec citácie, na zdravotnícke zariadenia ústavnej starostlivosti. Takže vo svojej podstate to vylučuje chemické potraty, pretože potrat sa má udiať v ústave, teda v zariadení ústavnej starostlivosti, prepáčte, v zariadení ústavnej starostlivosti. No a keďže otázka zákazu chemických potratov nie je na Slovensku v rukách zákonodarcov, čo sú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ale je to v rukách ministerstva a jeho úradníkov, preto rôzne záujmové skupiny vyvíjajú nátlak na zmenu uvedenej vyhlášky, lebo chcú dosiahnuť, to je ich cieľom, aby aj chemické potraty boli bez akýchkoľvek problémov možné napríklad tak, že sa vo vyhláške opätovne vymedzí miesto výkonu umelého prerušenia tehotenstva. Preto je podľa nás dôležité zákaz chemických potratov jasne a zrozumiteľne uviesť priamo v zákone, lebo chceme zamedziť takejto nekalej činnosti rôznych skupín, ktoré jednoducho na tomto chcú vyryžovať dosť peňazí, aby takéto preparáty predávali, dostali do obehu, aby sme ich jednoducho využívali masovo.
K používaniu potratových tabletiek zaznieva mnoho argumentov aj z radov odbornej verejnosti, pretože táto forma chemického potratu má silné negatívne účinky. Keď len uvediem príklady, ženy podstupujúce aplikáciu týchto tabletiek trpia nezvládnutým krvácaním. U osem až dvadsaťtri percent žien v závislosti od štádia tehotenstva sú tieto tabletky neúčinné a ženy musia opätovne podstupovať aj chirurgický potrat. Toto sú skutočne negatívne, negatívne veci, ktoré sa s tým spájajú. Psychológovia sa ozývajú a majú obavy zo skutočnosti, že žena celý proces usmrtenia vlastného plodu prežíva pri plnom vedomí, ktorý trvá niekoľko hodín, niekedy až dní. Celý proces je veľmi bolestivý, uvádzajú štúdie. Má silný negatívny dopad na psychiku ženy a v prvom rade netreba zabúdať na skutočnosť, že ide o usmrtenie ľudskej bytosti, ktorá už má založené všetky dôležité orgány a bije mu srdce. Takže nemyslím si, že sa jedná o nejakú ľahkovážnu vec. Myslím, že je to treba skutočne brať vo vážnu úvahu. Preto si myslíme, že nie je možné, aby sa k takejto dôležitej otázke, ako je registrácia, legalizácia potratových tabletiek pristupovalo bez verejnej diskusie. Len v Čechách trval tento proces niekoľko mesiacov. Zúčastnilo sa ho mnoho odborníkov aj laikov, takže nebolo to automatické rozhodnutie úradníkov z ministerstva.
Zdôrazníme, že, alebo zdôrazňujeme, že k týmto hlasom odbornej verejnosti sa od začiatku pripojila aj Konferencia biskupov Slovenska, ktorí majú povedať svoj hlas a ozvali sa aj v tomto prípade. 11. januára 2013 v tlačovom vyhlásení predseda KBS uviedol: "Naliehavo žiadam zodpovedných štátnych predstaviteľov a príslušné štátne orgány Slovenskej republiky, osobitne ministerku zdravotníctva a predsedu vlády, aby mimoriadne starostlivo zvážili dôsledky svojich rozhodnutí v tejto oblasti, chránili nevinné nenarodené deti obyvateľov Slovenska pred úmyselným zabíjaním a zasadili sa účinne v rozsahu svojich právomocí a zodpovednosti za ochranu každého ľudského života už pred narodením," čo je zopakovanie článku našej ústavy. Pokračujem citáciou predsedu KBS: "Žiadam, aby sa neodkladne vykonali potrebné kroky na pozastavenie a následné zrušenie nedávnej registrácie potratových farmakologických prípravkov v Slovenskej republike, ako nám to umožňujú príslušné domáce i medzinárodné právne normy."
Ako som povedal, toto je v právomoci členských štátov, toto rozhodovanie, a nezaväzujú nás k tomu žiadne, žiadne predpisy, ktoré by sme museli proste naplniť. Nie sme k tomu žiadnym spôsobom zaviazaní. Opätovne sa k tomu Konferencia biskupov Slovenska vyjadrila nedávno. Opäť citujem: "Pred mesiacom sa v Košiciach za účasti asi 80-tisíc ľudí uskutočnil po prvý raz Národný pochod za život. Je pre nás veľkou radosťou a povzbudením, že toľkým ľuďom na Slovensku záleží na ochrane nenarodeného života i manželstva a rodiny. Všetci podporovatelia kultúry života právom očakávajú, že takto prejavená vôľa nájde odozvu aj v zákonodarnom zbore. Nastal čas na iniciatívy s cieľom odstrániť diskrimináciu nenarodených detí a chrániť ich pred umelým potratom." Myslím, že toto sú veľmi jasné vyjadrenia a to dosť dôležitých ľudí, ktorí v našej spoločnosti niečo konajú, ktorí usilujú o dobro tejto krajiny a ktorým na tom veľmi záleží.
Dovolím si konštatovať na základe uvedených faktov, ktoré som doteraz prednášal, že zákaz alebo povolenie chemických potratov je vážna a citlivá téma, ktorá si zaslúži ukončenie polemík o tom, či je používanie potratových tabletiek možné po ich registrácii u nás v Slovenskej republike. Myslíme si, že z dôvodu ochrany čo najväčšieho množstva nenarodených detí je nevyhnutné čo najskôr a jednoznačne zakázať v zákone vykonávanie chemických potratov prostredníctvom používania potratových tabletiek.
Ja vás, kolegovia, prosím, aby ste dobre zvážili dôvody, argumenty, ktoré tu uvádzame, aby sme si uvedomili, že sa, predovšetkým tu bol narušený ten zdravý proces, akým spôsobom došlo k registrácii, ale o čo najviac tu ide, o obsah toho, čo by tieto potratové tabletky spôsobovali. Množstvo mladých ľudí, ktorí veľmi nerozumne užívajú mnohé výdobytky alebo ponuky, možnosti života, a ešte tomu ani nerozumejú, aké vážne veci si môžu, aké vážne negatívne ujmy si môžu spôsobiť. Pre množstvo ľudí by takáto ľahko dostupná tabletka mohla proste znamenať "no problem". Stačí, že zhltnem tabletku, a žiaden, žiadna ťažkosť v mojom živote figurovať nebude, si povie nejedno dievča. Ale myslím, že toto by sme takým ľahkovážnym spôsobom nemali vkladať do rúk ľudí žijúcich na Slovensku, zvlášť do rúk mladých ľudí. Takže, kolegovia poslanci, prosím vás o podporu tohoto návrhu zákona a dúfam, že bude naozaj prijatý.
Ďakujem za pozornosť.
30. 10. 2013 15:26:29 - 15:26:44 25. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Škripek, Branislav (OĽaNO) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
65.
Pán predsedajúci, pri hlasovaní č. 269 tento prístroj nefungoval a chcel som hlasovať za.
30. 10. 2013 14:33:18 - 14:35:18 25. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 744 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Škripek, Branislav (OĽaNO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
40.
Ďakujem a ja som chcel povedať presne tento moment, teda poukázať presne na tento moment, že ak neexistuje v živote človeka a zvlášť ktoréhokoľvek človeka, ktorý sa dostal do niektorej riadiacej funkcie alebo akýmkoľvek spôsobom významnej funkcie, kde mu prislúchajú rôzne služobné nástroje, ak v jeho živote neexistuje zdravá schopnosť posúdiť veci takým triezvym spôsobom, aby nebudil pohoršenie, aby nedošlo k zneužívaniu, aby nedošlo k tomu, že jednoducho okrídlená fráza o ňom začne platiť - vodu káže a víno pije - potom musí dôjsť k tomu, že tu navrhujeme zákony, ktoré budú klásť bariéry, alebo ktoré budú klásť hranice. Mne sa zdá, že problémom doby, ktorú žijeme práve teraz v týchto posledných pár rokoch, je, že príliš veľa vnútorne nezrelých ľudí sú síce dospelými, ale nie sú schopnými byť ľuďmi dospelo uvažujúcimi. A prejaví sa to najviac vo veciach, ktoré uspokojujú ich vlastné vášne, alebo že sú neschopní zdravo a zriadeným spôsobom užívať to, čo v živote k dispozícii majú. A tak si znovu dovolím zacitovať biblickú múdrosť, aby sme počuli, čo dobré a nie dobré sa stane človeku, ktorý nie je schopný sa zdravo ovládať. "Mesto zbúrané bez hradieb, to je muž, čo sa neovláda," to sú Príslovia, 25. kapitola, 28. verš.
Myslím, že každý si toto môže doplniť tam, kam to patrí. Že k rozvratu príde tam, kde niet normálneho sebaovládania sa a disciplíny, a ja by som len toto rád videl aj tu, aj v celej našej krajine.

Deň v parlamente

<- ->