Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
11. 2. 2016 13:32:34 - 13:34:22 61. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1872 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nicholsonová, Lucia (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem veľmi pekne. Martin, ďakujem ti veľmi pekne teda. Veľmi dobre sa to počúvalo po tých vystúpeniach, ktoré tu odzneli. A naozaj si podľa mňa udrel klinec po hlavičke najmä tým, čo si hovoril o tabletoch. Ja si myslím, že tam nešlo len o proste nejaké promo týchto našich digitálnych lídrov, ale o to, že do takýchto projektov sa najlepšie a najľahšie tlačí vata, veľká vata.A keď si zoberieš národné projekty pod školstvom od pána Pellegriniho až teraz po Draxlera, tak sa treba pozrieť, kto tam vyhráva verejné obstarávania a aké sú tie verejné obstarávania. Pán Pellegrini, ja som veľmi rada, že so mnou súhlasíte, čo demonštrujete kývaním hlavy, pretože tie verejné obstarávania pod školstvom vyhrávajú spravidla tri firmy. To sú traja veľkí, gigantickí hráči, ktorí vyhrávajú všetky verejné obstarávania vo vašich predražených národných projektoch. A potom sa, samozrejme, celkom isto môže stať, že firma, ktorá sa má zaoberať kvantovou fyzikou a optickými meraniami, robí všetko, robí dodávky tabletov, robí dodávky sifónov, robí dodávky splachovačov, pričom keď sa jej zachce a keď to chcete vy, lebo také verejné obstarávanie zverejníte vo vašom národnom projekte, tak úplne pokojne táto firma zaoberajúca sa kvantovou fyzikou zabezpečuje sociálne balíčky pre deti z marginalizovaných rómskych komunít. Takáto sme my krajina. Toto nie je nikomu čudné? Niekomu predsa len to je čudné, lebo viem o dvoch trestných oznámeniach, ktoré sú podané na vášho človeka, pán Pellegrini, ktorého ste tam nechali pre pána Draxlera. A z toho sa úprimne teším.
11. 2. 2016 12:09:31 - 12:11:02 61. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1872 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nicholsonová, Lucia (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne. Ja sa chcem pána ministra opýtať, čo si predstavuje pod nerušenou prácou na ministerstve, či to je rabovanie eurofondov cez sifóny a splachovače.A vy hovoríte o zrekonštruovaných škôlkach. Ja sa vás opýtam, prečo nehovoríte o trestných oznámeniach na vašich veľmi vysoko postavených ľudí na ministerstve školstva, ktorí čelia obvineniam práve kvôli podozrivým europrojektom, napríklad z 2. februára z nich jedno je na Generálnej prokuratúre, prečo nehovoríte o tom, že nemáte ešte ani zazmluvnené národné projekty, ale v hystérii už hľadáte projektových manažérov na konkrétne národné projekty, ktorých potrebujete cez zmluvy zabetónovať, aby vám aj v prípade zmeny vlády postrážili tie toky tých obrovských miliónov eur cez eurofondové projekty, prečo nehovoríte o predražených národných projektoch a podozrivých verejných obstarávaniach, keď o nich hovorila už aj Európska komisia na stretnutí v decembri s podpredsedom vlády Vážnym, ktorého si pozvali na koberec a pohrozili mu, aby zastavil podozrivé a predražené národné projekty, ktorých máme príliš veľa, pričom týkalo sa to predovšetkým vašich projektov, prečo nehovoríte o tom, že následne Vážny vyzval vás, aby ste prehodnotili tieto národné projekty, prečo nehovoríte o tom, že ignorujete toto varovanie Európskej komisie, ktorá hrozí zastavením financovania cez eurofondy, a robíte všetko pre to, aby ste čo najskôr vaše podozrivé predražené národné projekty spustili?
2. 12. 2015 9:36:24 - 9:38:06 58. schôdza NR SR - 13.deň - A. dopoludnia Tlač 1806 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nicholsonová, Lucia (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
26.
No ja si určite nevážim všetkých, ktorí sedia v Národnej rade. To je, to je strašné, čo ste povedali. Je tu zopár ľudí, ktorí by tu skutočne nemali byť. A pani Tomanová nebola súdne trestaná šesťkrát, ale vo veci sociálnych podnikov bolo trestné stíhanie vo veci. Tam sa vyšetrovalo. A tých, tie sociálne podniky neboli v poriadku, čo skonštatovala nielen polícia naša, ale skonštatovali to aj audítori Európskej komisie, ktorí to vyňali spod financovania Európskeho sociálneho fondu, a išlo to vyslovene na vrub štátneho rozpočtu, takže to zaplatili za pani Tomanovú daňoví poplatníci, túto jej chybu. A ja viem, kam tie peniaze tiekli, preto sa vôbec nečudujem, že vy ako člen SMER-u máte pocit, že pani Tomanová je v poriadku.
A keby som mal k nej tak blízko, ako k nej máte vy, že vedľa vás sedí, tak možnože aj ja by som nadobudla presvedčenie po čase, po veľmi dlhom čase, že je to človek, ktorý by mal byť komisárom pre deti. Ale predpokladám, že by sa našiel niekto z pléna, ktorý by mi rovnako ako ja vám chcel otvoriť oči.
A ja som bola na ministerstve a rôzni ľudia o mne písali rôzne veci a určite si aj o mne rôzni ľudia myslia rôzne veci, práve preto by som si nikdy nedovolila kandidovať na komisára pre deti, lebo to chce človeka, ktorý nie je taký polarizujúci, ako je pani Tomanová a možnože aj ja. Rozdiel medzi nami dvoma je, že dnes nebudete riešiť moje meno, ale budeme všetci riešiť meno pani Tomanovej.
Ďakujem.
2. 12. 2015 9:23:48 - 9:33:11 58. schôdza NR SR - 13.deň - A. dopoludnia Tlač 1806 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nicholsonová, Lucia (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
20.
Ďakujem pekne za slovo. Ja budem hovoriť veľmi krátko a na úvod chcem povedať, že máme za sebou teda schválenie príslušnej legislatívy k tomu, aby sa vytvorili komisári pre deti a komisár pre osoby so zdravotným postihnutím, ale to je tá ľahšia vec. To je tá ľahšia stránka celého tohto procesu.
Teraz stojíme pred voľbou a je skutočne na nás, či úrady komisárov budú o ničom alebo či budú o niečom. Pretože v plnej miere je to závislé od toho, kto bude vykonávať funkciu komisára pre deti a funkciu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. SaS-ka dala dve veľmi kvalitné kandidátky. Veľmi sa teším tomu, že pani Lýdia Brichtová našla podporu v takmer celej opozícii. Množstvo ľudí, množstvo poslancov s ňou prišlo do kontaktu za tých ostatných 20 rokov, čo sa tejto problematike venuje. Viete, aký to je človek, viete, aké má ľudské vlastnosti, viete, ako veľmi sa bila a bije za funkčný model sociálnych služieb. Ja viem o tom, akú obrovskú podporu má u profesijných organizácii, ktoré zastrešujú osoby so zdravotným postihnutím. Viem dokonca o tom, že množstvo z týchto organizácií so zdravotným postihnutím po tom, ako vyjadrili podporu pani Stavrovskej, keď sa dozvedeli, že bude kandidovať aj pani Brichtová, hovorili o tom, že by najradšej stiahli svoj podpis a podporili pani Brichtovú.
Komisár pre zdravotne postihnutých bude mať naozaj množstvo práce, pretože osoby so zdravotným postihnutím sa v tejto krajine v úvodzovkách tešia pomerne silnej a rozvláčnej ignorancii zo strany všetkých, ktorí by mali túto problematiku zastrešovať. Za komunizmu sme ich 40 rokov úspešne skrývali niekde za stenami alebo múrmi Mokrohájskej a ďalších inštitúcií. Ja sama si spomínam na to, že keď som sa presťahovala do Kanady, takmer som mala pocit, že všetci Kanaďania sú telesne postihnutí, pretože každý pred sebou tlačil nejakého pavúka alebo sedel na vozíku. A dieťa som dala do škôlky, kde sa integrovali zdravotnej postihnuté deti. Ten, to bol veľmi pekný systém vymyslený, že dve zdravé deti sa starali vždy o jedno postihnuté dieťa. Tam som vlastne prvýkrát, prvýkrát videla, že čo to znamená integrácia ľudí so zdravotným postihnutím. Ľudia so zdravotným postihnutím boli proste všade. Boli na úradoch, boli v obchodoch, boli, boli všade. To je skutočná, to je skutočná integrácia týchto ľudí, nie to, na čo sa tu hráme my a na čo čerpáme eurofondy a podobne, lebo to je naozaj jedna obrovská hanba.
Takže toto bude tiež jedna z úloh komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, aby sa veľmi výraznou mierou zaoberal všetkými prípadmi jednak diskriminácie týchto ľudí, ku ktorej dochádza, a jednak tým, aby sa spolupodieľal na vytvorení systému, modelu, kde sa naozaj nebudeme iba hrať na integráciu týchto ľudí, ale kde sa naozaj nebude iba hrať na integráciu týchto ľudí, ale kde to budeme skutočne aj robiť.
Osobitnou kategóriou, keď hovoríme o osobách so zdravotným postihnutím, sú matky detí so zdravotným postihnutím, to je jedna obrovská podmnožina, ktorá čelí neustálej diskriminácii. Ja som veľmi rada, že na svete je súdny verdikt o tom, ako by mala vyzerať integrácia detí so zdravotným postihnutím, čo sa týka vzdelávania. Veľmi dúfam, že to zasa nebude proste visieť niekde na internete alebo v papierovej podobe u niekoho v kancelárii, ale že sa budeme snažiť urobiť všetko pre to, aby aj deti so zdravotným postihnutím mohli byť vzdelávané na klasických školách, aby sa im tak mohlo dostať kvalitného vzdelania. To sú všetko veľmi neľahké úlohy a ja už to vidím, ako to bude vyzerať, že pokiaľ sa nám podarí mať takého kvalitného ombudsmana pre osoby so zdravotným postihnutím, ako je naša ochrankyňa verejných práv pani Dubovcová, tak sme na takej polceste k úspechu. Len už vidím, pokiaľ budú ministerstvá pokračovať tak, ako pokračujú teraz, že jej budú vytvárať celkom slušnú takú vnútornú opozíciu, pretože tu sa asi neustále každý bude hrabať len na tom svojom vlastnom pieskovisku a každý zvonka, kto bude upozorňovať na systémové nedostatky a proste biť sa za práva tých slabších, ktorí to naozaj potrebujú, tak bude braný ako triedny nepriateľ.
Preto si myslím, že by sme mali mať veľmi silného, veľmi silného ombudsmana pre osoby so zdravotným postihnutím, a my sme mali, na výbore pre ľudské práva sme mali možnosť si teda vypočuť obidve kandidátky, ja si myslím, že obidve majú niečo do seba, obidve sú kvalitné, ale pri pani Brichtovej v mojom prípade zaváži to, že to je, to je žena, ktorá sa vie naozaj pobiť, naozaj pobiť. To nie je proste nejaký umiernený človek, ktorý by si dokázal zatvoriť oči pred skrivodlivosťami a neprávom, to je človek, ktorý urobí všetko pre to, aby ich odstránil. A bude sa za každého jedného človeka so zdravotným postihnutím biť ako za "vlastného".
Čo sa týka komisára pre deti. My sme postavili Natáliu Blahovú, áno, viem, že čo tu zaznieva, že je členkou strany Sloboda a Solidarita. Ale viete, to je, to vyznieva veľmi smiešne, pretože každý jeden kandidát, ktorý by mal byť komisárom pre deti, vzišiel od nejakého politika. Každý jeden má na čele tú politickú pečiatku. Či to je pán Mikloško, či to je pani Blahová, o pani Tomanovej ani nehovoriac. A v konečnom dôsledku aj pán Galo. Takže nehrajme sa tu na to, že tí komisári sú apolitickí, a len preto, že ona je členkou SaS-ky, čo, samozrejme, zákon nepripúšťa v momente jej zvolenia, že je nejako viacej alebo menej politická, ako tí ostatní, to si vôbec nemyslím.
Naopak, pani Natália Blahová je človek, ktorý sa roky rokúce venuje deťom, bije sa za ne ako lev, neviem, či čítate jej blogy, ale dúfam, že sa vám dostalo tohto potešenia, lebo to je naozaj potešenie sa pozerať na to, aké boje ona zvádza s rôznymi úradmi v prospech detí. Natália Blahová napísala blog "Kandidujem na post Komisára pre deti. Prečo?" a píše tam:
"A vo svete dospelých máme vystavené bariéry za ktorými platia pokrivené pravidlá a okyptená spravodlivosť.
Je pre mňa smutným poznaním, že ak hľadáte empatiu pre trpiace dieťa, často ju nájdete všade inde, len nie u ľudí, ktorí ju majú v popise práce.
Chcela by som napísať, že im to nemám za zlé. Ale mám. Pretože to, čomu hovoríme ľudský faktor, to je to jediné, čo do procesu pomoci deťom vstupuje. Ak zlyhá ľudský faktor, zlyhá všetko. Nedá sa vyhovoriť na systém."
Nie, nedá sa vyhovoriť na systém. A preto, ak budete vyberať z pomedzi všetkých kandidátov na ombudsmana pre deti, pozerajte sa hlavne na ten ľudských faktor.
A ja sa musím nakrátko vyjadriť teda k jednému z tých kandidátov, k pani Tomanovej, tam si naozaj myslím, že ten ľudský faktor absentuje. My mali sme možnosť sledovať proste jej prácu, dlhé roky je v politike, takže vieme o tom, čo robila a robí. A ja som si prečítala množstvo článkov, ktoré predchádzali tejto voľbe ombudsmana pre deti a ombudsmana pre osoby so zdravotným postihnutím. A najmä pri tých deťom novinári písali o tom, že pani Tomanová to už má vyhraté, že jednoducho SMER ju tam zvolí a podobne.
Ja tomu až tak neverím. No neverím tomu, že ste toho schopní, neverím tomu, lebo čítate určite aj vy tie články, čítate tie komentáre, čítate aj tie diskusie pod článkami a to je naozaj človek, ktorý výrazným spôsobom polarizuje osobnosť, čo nie je asi zlé pre človeka, ktorý je v politike, ale je to dosť zlé, ak to má byť komisár pre deti. A ja neverím tomu, že tak krátko pred voľbami by ste sa proste tomuto vystavili, lebo to by bol naozaj terč na kritiku mnohých, mnohých ľudí, a ja si osobne myslím, že podporíte iného kandidáta, a chcem vám zaželať, hlavne teda kolegom zo SMER-u, šťastnú ruku pri tom výbere. A chcem vás poprosiť, aby ste dbali, samozrejme, na odborné kritériá, ale aj na ten ľudský faktor.
Veľmi pekne ďakujem.
26. 11. 2015 18:51:11 - 18:55:07 58. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 1803 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nicholsonová, Lucia (-) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
128.
Všetky kolegyne už odišli, tak teda, milí kolegovia, vystupujem nie preto, aby som vás otrávila, ale z úcty k tým, ktorých sa táto predmetná téma týka, a to sú predovšetkým:
V prvom prípade sa matka dlhodobo hospitalizovaného chlapca s ťažkým onkologickým ochorením ocitla spolu s ním v nemocnici. Poskytovala mu 24 hodín denne starostlivosť, predtým poberala príspevok na opatrovanie, ale keďže bola si vedomá litery zákona, tak ešte pred tým, ako ten chlapec mal nastúpiť na hospitalizáciu, pretože vedela, že bude dlhšia ako 30 dní, išla na príslušný úrad práce a oznámila im, že ten chlapec bude hospitalizovaný. Úrad podľa litery zákona jej zastavil poberanie príspevku na opatrovanie. Napriek tomu táto matka bola hospitalizovaná s dieťaťom, starala sa oňho 24 hodín denne, akurát, že keďže prišla o všetok príjem, pretože jej bol odobratý ten príspevok na opatrovanie, nemala čo jesť. Ona si nedokázala zaplatiť nemocničnú stravu, tak sa jej matky a príbuzní ďalších ťažko chorých detí na onkológii skladali každý deň na jedlo. Nosili jej ho buď z domu, alebo jej dávali peniaze na to, aby mohla ísť do bufetu, aby si mohla to jedlo kúpiť. Toto sú tie výnimky, o ktorých som hovorila v tej dôvodovej správe a skutočne sa dejú.
Ten druhý prípad je ešte o niečo smutnejší. Chlapec s ťažkým onkologickým ochorením nastúpil do nemocnice. Rodičia si neboli vedomí litery zákona, poberali príspevok na opatrovanie. Spolu s ním bola hospitalizovaná najprv matka, potom sa vymenili a nastúpil otec. Tento chlapec bol chorý veľmi dlho a v dôsledku toho jeho ťažkého ochorenia prišiel otec ako živiteľ rodiny o prácu, matka bola už dlhodobejšie nezamestnaná. Oni teda počas celej tej hospitalizácie chlapca, ktorá trvala štyri mesiace, poberali príspevok na opatrovanie. Chlapec zomrel. A keď zomrel, tak úrad práce, príslušný úrad práce začal vymáhať od rodičov ten príspevok na opatrovanie, od rodičov, ktorí boli v hmotnej núdzi. Tento štát im dal pečiatku, že je to rodina v hmotnej núdzi, napriek tomu tento štát je schopný v takýchto prípadoch vymáhať od rodičov mŕtveho chlapca príspevok na opatrovanie. Tento prípad je ešte o to smutnejší, že tí ľudia priniesli potvrdenie z nemocnice na príslušný úrad, že sa príkladne počas celých tých štyroch mesiacoch starali o to svoje dieťa, pretože tam boli na striedačku od rána do večera a poskytovali mu to, za čo ich štát mal naďalej platiť. A on to robil, ale keď dieťa zomrelo, tak si spätne tie peniaze vymáhal.
Toto je presne ten prípad ľudí, pre ktorých sú jedinou možnosťou nejakej pomoci tie zbierky, ktoré chodia po internete a kade-tade. Tadiaľ sa podarilo vyzbierať toľko peňazí, aby splatili štátu to, čo od neho počas tých štyroch mesiacoch hospitalizácie ich syna dostali.
Ja viem, že teda už tu naozaj nie je veľa ľudí, ale možnože by ste mohli tlmočiť vo vašich kluboch, že toto je úplne nepolitické, naozaj sa to deje, deje sa to, že matky ťažko chorých detí v nemocniciach buď nemajú čo jesť, alebo keď im tie deti zomrú a oni poberajú ten príspevok na opatrovanie a opatrujú tie deti, tak štát si to od nich vymáha. Prosím vás pekne, podporte tento návrh zákona.
Ďakujem.
26. 11. 2015 18:48:04 - 18:49:20 58. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 1803 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nicholsonová, Lucia (-) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
124.
Opäť vám ďakujem za slovo. Dôvodná správa: cieľom predloženého návrhu je odstrániť drobný nedostatok súčasnej úpravy, podľa ktorej sa výška peňažného príspevku na opatrovanie zníži pomernou časťou za dni, počas ktorých bola fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 30 dní. Takáto úprava je v zásade v poriadku so zreteľom na drvivú väčšinu prípadov. Avšak v praxi sa občas stávajú prípady, keď najmä v prípade ťažko chorých detí je nevyhnutná aj fyzická prítomnosť opatrujúcej osoby v nemocnici, a to počas celého obdobia hospitalizácie. Dôvody môžu byť najrôznejšie, nemocnice spravidla rady umožňujú opatrujúcim osobám takýto pobyt, pretože to vo výraznej miere odbremeňuje už beztak vyťažený zdravotnícky personál. Opatrovatelia túto starostlivosť poskytujú nie s cieľom získania finančných prostriedkov, ale s cieľom uľahčiť hospitalizáciu blízkej osobe, najmä pokiaľ ide o ťažko choré deti.
Z uvedených dôvodov sa predloženým návrhom navrhuje výnimka z tohto pravidla v prípadoch, kedy toto zdravotnícke zariadenie vydalo písomné potvrdenie, že fyzická osoba vykonávala počas celého pobytu v tomto zdravotníckom zariadení opatrovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
Ďakujem.
26. 11. 2015 18:45:40 - 18:47:26 58. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 1802 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nicholsonová, Lucia (-) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
122.
Veľmi pekne ďakujem za slovo. Ja naozaj len veľmi krátko. Asi si spomínate, že obdobný návrh zákona priniesol do tohto parlamentu pred časom pán poslanec Lipšic. Urobil tak kvôli svojej teda straníckej kolegyni Janke Žitňanskej, ktorá sa tejto téme dlhodobo venuje, a naozaj jej patrí kvôli tomuto úcta. A ten príslušný návrh zákona samozrejme nebol prijatý. Ja sa inou formou pokúšam presadiť niečo veľmi podobné a máme jedinečnú príležitosť napraviť to, čo neprešlo pri tom návrhu zákona pána poslanca Lipšica.
Neviem, či viete, ale po Slovensku behá celkom svižným tempom petícia ťažko zdravotne postihnutých ľudí, ktorí naozaj sa sťažujú na túto skrivodlivosť v zákone. Je to maličkosť, ktorá by im ale spôsobila veľkú úľavu, pretože všetci viete o tom, že existuje množstvo zbierok pre ťažko zdravotne postihnutých občanov, pre ťažko zdravotne postihnutých občanov. Aj od fyzických osôb môžu prijať jednorazový dar a problém je, že keď im takýmto spôsobom chcete pomôcť v dobrej viere, vy im v konečnom dôsledku uškodíte, pretože tým pádom sa im to zarátava do príjmu a majú znižované tie kompenzačné príspevky. A to je nefér, lebo z dlhodobého hľadiska im vlastne uškodíte, aj keď konáte v dobrej viere. A je to veľmi malá úprava zákona, vyžiada si to naozaj že zanedbateľné verejné financie, by som povedala. Tak ja by som vás veľmi pekne chcela poprosiť v mene všetkých ťažko zdravotne postihnutých ľudí, aby ste teda zvážili, či nepodporíte takýto návrh zákona.
Veľmi pekne ďakujem.
26. 11. 2015 18:42:28 - 18:43:52 58. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 1802 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nicholsonová, Lucia (-) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
118.
Veľmi pekne vám ďakujem za slovo, pán podpredseda. Dovoľte mi, kolegovia a kolegyne, uviesť, prečo vlastne predkladám predmetný návrh zákona. Cieľom predloženého návrhu je zmierniť súčasnú úpravu posudzovania a zisťovania príjmu na účely poskytovania peňažného príspevku na kompenzáciu sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia. Podľa dnes platného a účinného zákona sa za príjem na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia nepovažujú podpora alebo príspevok poskytnutý z prostriedkov nadácie a občianskych združení, teda neziskových organizácií a neinvestičných fondov, vrátane nepeňažného plnenia. Takto nastavená právna konštrukcia teda nezahŕňa podporu, príspevky alebo jednorazové dary poskytnuté inými právnickými osobami, čo v praxi znamená, že nezištne a s dobrým úmyslom poskytnutá podpora, príspevok alebo jednorazový dar od inej právnickej osoby sa za príjem považujú, čo pozíciu žiadateľa zhoršuje. V odborných kruhoch sa možno stretnúť s akceptovateľným argumentom, že dary od iných právnických osôb než nadácií a občianskych združení, neziskových organizácií a neinvestičných fondov môžu v niektorých prípadoch maskovať mzdu za čiernu prácu. Preto v snahe eliminovať tento argument sa predkladatelia rozhodli zúžiť okruh poskytnutých darov iba na jednorazové dary.
Veľmi pekne ďakujem za pozornosť.
25. 11. 2015 16:22:32 - 16:23:23 58. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1723 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nicholsonová, Lucia (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
48.
Nie, nemyslím si to, že to je nad rámec nejakého racionálneho postupu. Je to pozmeňovák, ktorý podpísali viacerí kolegovia, ktorí si tú problematiku naštudovali. Takže to si, vôbec s vami nesúhlasím. Ja som nehovorila o tom, že je to priestupok chápaný v zmysle Trestného zákona, to som nehovorila, ale napriek tomu si nemyslím, že proste v právnom štáte by to malo byť sankcionované v rovine nejakého verejného práva. To si nemyslím teda.
A ja som povedala, že sa nebránim tým finančným sankciám, ale v zmysle nejakého zmluvného vzťahu medzi zväzom a tým športovcom, nech si to oni vyriešia medzi sebou. A preto nemením ani tie veci, kde je odvolávka na nejaké finančné sankcionovanie, ale to nech je medzi zväzom a športovcom.
Ďakujem.
25. 11. 2015 16:11:53 - 16:21:09 58. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1723 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nicholsonová, Lucia (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
44.
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Najprv sa v krátkosti vyjadrím ešte k tomu, čo hovoril Martin Poliačik. Naozaj si myslím, že ten zákon zakladá pri sponzoringu precedens. To je pravda, ale to nemusí byť zlé. To, myslím si, že to môže byť, naopak, aj celkom pozitívne, lebo pre tie iné oblasti, ktoré sa na to môžu odvolávať a mohli by sa napríklad inšpirovať.
Ja tu nestojím často za týmto pultom, aby som teda pochválila niečo, ale ja som rada, že tu máme takýto zákon. Dlho sme na takýto zákon čakali. Myslím si, že ten zákon, keďže prináša isté nóvum, je v mnohých oblastiach nie celkom dokonalý, ale zase sa netvárme, že všetky zákony, ktoré odtiaľto odchádzajú, sú dokonalé, a na to je potom tá aplikačná prax, ktorá nám ukáže, aké sú menšie alebo väčšie slabiny toho zákona, a vždy sa dá do toho vstúpiť a opraviť niektoré veci. Napokon je tu pomerne dosť pozmeňujúcich návrhov, aj spoločná správa výborov, myslím, má okolo 60 strán. Je tak, pán spravodajca? Takže sa celkom zapotíme aj pri tom hlasovaní asi.
No mne trošku, čo mi v tom zákone chýba, je status športovca, reprezentanta a tiež úprava, ktorá sa v obdobných legislatívach v mnohých iných krajinách, kde s tým už majú väčšiu skúsenosť, zvykne vyskytovať, a to je akýsi taký legislatívny rámec pre zmluvný vzťah medzi štátom a športovcom. Ale to môže byť úplne pokojne hudba budúcnosti. Ja viem, že do tohto nevstupovali veľmi ani zväzy. Ja konkrétne takúto pripomienku, ktorú ale nepremietam do žiadneho pozmeňováku, mám od cyklistického zväzu práve preto, že tam je množstvo ľudí, ktorí sa teda pohybujú kade-tade vo svete. Napríklad v Taliansku sú v rôznych kluboch a proste majú s tým väčšie skúsenosti.
Jedna vec ma v tom zákone ale vyrušila. Je to podľa mňa maličkosť, no nemyslím si, že za tým bol neviem aký zámysel predkladateľov. Ale v každom prípade § 96 odsek 1 hovorí o tom, že športovec sa dopustí priestupku, ak sa ako športový reprezentant bez primeraného dôvodu odmietne zúčastniť na medzinárodnej súťaži, na ktorú bol riadne nominovaný Národným športovým zväzom alebo inou športovou organizáciou, predovšetkým, ak boli na jeho prípravu v posledných rokoch použité verejné prostriedky. No toto sa mi naozaj nepáči. Ja si nemyslím, že my by sme mali zo športovca, ktorý odmietne reprezentovať krajinu z rôznych dôvodov teda, urobiť niekoho, kto spácha priestupok. Toto podľa mňa nie je v poriadku, pretože tí športovci reprezentanti odmietajú reprezentovať z rôznych dôvodov naozaj že objektívnych. Ale ja sa pýtam: Kto bude posudzovať objektívnosť alebo primeranosť tých dôvodov?
My sa netvárme, že v tých zväzoch, medzi zväzmi a funkcionármi a medzi športovcami reprezentantmi je nejaký harmonický vzťah. Nie, nie je častokrát. Častokrát sú to vzťahy, ktoré sú napäté. Do toho vstupujú rôzne ľudské faktory a tie vzťahy jednoducho ideálne nie sú. A takýmto spôsobom sa ten športovec stáva rukojemníkom a nemyslím si, že to je úplne v poriadku. Pozrite sa napríklad na našich hokejistov, odmietli jednoducho reprezentovať, a v tom hokejovom zväze sa naozaj niečo udialo, na základe čoho oni odmietli reprezentovať. Kto bude ten, kto posúdi, či toto je primeraný dôvod, alebo to nie je primeraný dôvod? To je podľa mňa príliš subjektívne a príliš tým vystavujeme toho športovca riziku, že sa stane z neho niekto podľa litery tohto zákona, kto spácha priestupok.
Ďalší príklad. Viem o jednej špičkovej plavkyni, ktorá mala ísť na majstrovstvá sveta reprezentovať Slovensko do Madridu, ale štartovné bolo také vysoké, to bolo okolo 3-tisíc eur a zväz jej preplácal, myslím, okolo 500 eur, to znamená, že rodina nemala naozaj, objektívne ona nevedela zohnať 2,5-tisíca eur na to, aby dievča mohlo štartovať. A toto je príklad z praxe. A pýtam sa, neboli tam ideálne vzťahy medzi touto reprezentantkou a príslušným zväzom, a pýtam sa, kto bude ten, kto bude tá inštancia, ktorá bude, ktorá posúdi, že či takýto dôvod je primeraný, alebo nie je primeraný, či je objektívny, alebo nie je objektívny, či tá mladá plavkyňa teda sa dopustí priestupku podľa tohto zákona alebo nie. To naozaj nie je fér.
Bože, Štefan, ty tak uprene na mňa pozeráš, že sa normálne bojím, že každú chvíľu vyskočíš z toho. Prosím ťa, nepozeraj sa na mňa tak! Ďakujem ti.
No, takže pripravila som (reakcie z pléna); vy pekne pozeráte, vy veľmi milo pozeráte, mne sa to páči.
Pripravila som teda pozmeňujúci návrh a ten pozmeňujúci návrh hovorí práve o tom, aby sme z toho § 96 ten odsek 1 vypustili. To znamená, že ja sa nebránim podľa tohto pozmeňujúceho návrhu tomu, aby ten športový zväz od toho športovca vymáhal potom nejakým spôsobom finančnú čiastku, pretože vieme, že bola doňho investovaná proste z verejných zdrojov, aj keď teda najväčšími sponzormi sú rodičia, si myslím. Bola doňho investovaná a asi by to bolo férové. Ale toto nech si zväzy upravia zmluvne s tým športovcom reprezentantom a nerobme z neho zbytočne niekoho, kto spácha priestupok.
Takže predkladám takýto pozmeňujúci návrh. Vládny návrh zákona o športe a zmene a doplnení niektorých zákonov, pod tlačou 1723, sa mení takto:
1. V čl. I v § 67 ods. 1 písm. a) sa slová "§ 96 ods. 3 písm. g)" nahrádzajú slovami "§ 96 ods. 2 písm. g)".
2. V čl. I v § 96 sa vypúšťa odsek 1.
Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 1 až 6.
3. V čl. v § 98 sa slová "podľa § 96 ods. 1, § 96 ods. 2 písm. d) až i), § 96 ods. 3 písm. b), e), f), j) až m) alebo § 96 ods. 4 písm. a), b), d), f) a g)" nahrádzajú slovami "podľa § 96 ods. 1 písm. d) až i), § 96 ods. 2 písm. b), e), f), j) až m) alebo § 96 ods. 3 písm. a), b), d), f) a g)".
Ešte to krátke odôvodnenie teda: V bode 2 tohto pozmeňujúceho návrhu sa v § 96 navrhuje vypustenie odseku 1, podľa ktorého sa športovec dopustí priestupku, ak sa ako športový reprezentant, na ktorého prípravu boli v posledných dvoch rokoch použité verejné prostriedky, bez primeraného dôvodu odmietne zúčastniť na medzinárodnej súťaži, na ktorú bol riadne nominovaný národným športovým zväzom alebo inou športovou organizáciou, ak boli na jeho prípravu v posledných dvoch rokoch použité verejné prostriedky. Uvedené ustanovenie robí zo športovca priestupcu len preto, že sa odmietol zúčastniť na medzinárodnej súťaži, na ktorú bol nominovaný. Akékoľvek konanie alebo nekonanie, ktoré nie je spoločensky nebezpečné; a to teda naozaj toto nie je spoločensky nebezpečné; by v demokratickom a právnom štáte nemalo byť sankcionované v rovine verejného práva ako priestupok a z tohto dôvodu sa navrhuje vypustenie príslušného ustanovenia.
Ja teda opakujem, že nejde mi o to, aby on nebol finančne sankcionovaný. Ak teda doňho boli vkladané verejné prostriedky, nech si to zväz pokojne upraví, nech je to proste v zmluve uvedené, a som za to, aby tam boli nejaké finančné sankcie. Ale nie som za to, aby sme z neho robili priestupcu, pretože si nemyslím, že takéto konanie športovca je spoločensky nejakým spôsobom nebezpečné.
A posledná vec, ktorú by som chcela povedať, je, že, a to tak z úcty proste k tým rodičom, ktorí majú doma športovcov, je, že naozaj im patrí akože obrovská vďaka a klobúk dolu, pretože sú najväčšími sponzormi svojich, teda tých športovcov, ktorých máme, a nie je to vždy zväz alebo štát.
Veľmi pekne ďakujem.
30. 10. 2015 11:59:46 - 12:01:24 57. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1846 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nicholsonová, Lucia (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
18.
Ďakujem pekne. No ja by som chcela pánovi premiérovi odkázať, že veľmi dúfam, že ten zoznam jeho prázdnin, kedy sa nemôže zúčastniť na schôdzi o jeho odvolávaní, ktorý chce využiť najmä, ako sme počuli, na cestovanie a zdravice v Číne, má aj v elektronickej podobe, lebo som si vás všímala, pán predseda parlamentu, vy ste si nič nezapisovali, tak možno by vám to mohol preposlať, lebo práve vy ste ten, čo zvoláva tie schôdze. A ak si to neuvedomil pán premiér, tak možno mu to treba povedať, že toto je parlamentná demokracia, kde sa vláda zodpovedá parlamentu, a nie naopak.
A to, čo recitoval o tom, ako vy ste nastavili fantasticky zdravotníctvo, je len ďalší dôkaz o tom, ako chorobne ste vy všetci odtrhnutí od tej reality. Pretože tá realita je taká, že všetci šikovní lekári v tejto krajine utekajú von, že hospitalizovaný pacient o piatej ráno telefonuje svojej manželke, aby mu prišla vyliať bažanta, lebo to v nemocnici nemá kto urobiť, že sa vám mladý lekár pozrie ako rodine hospitalizovaného pacienta do očí a povie vám, prosím vás, ak máte konexie, pošlite ho niekam preč, lebo my tu preňho nemáme podmienky, aby sme preňho urobili viacej.
Toto je tá realita, o ktorej ale vy neviete, pretože vaši rodičia, vaše rodiny, vaše tety Anky sú proste všetko protekční ľudia, ktorí sú hospitalizovaní podľa mňa ani nie v slovenských nemocniciach, ale posielate ich niekam do Viedne. A keby premiér tejto krajiny čítal to, čo čítal tu, niekde na prvej internej na Mickiewiczovej napríklad, tak by od pacientov a lekárov dostal medzi oči. A nepomohlo by mu ani to, že by už utiekol, ako utiekol odtiaľto.
21. 10. 2015 20:26:39 - 20:30:38 56.schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1792 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nicholsonová, Lucia (-) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
224.
Budem veľmi krátko, lebo podľa mňa to naše celopopoludňajšie úsilie si to zaslúži, teda aspoň úsilie niektorých. A chcela by som krátko zhrnúť všetky informácie, ktoré tu boli uvedené.
Vadí nám, že pán Kováč bol bez akýchkoľvek dôkazov vyhodený. Vadím nám, že tá, ktorá bola kompetentná, ktorej podpisy figurujú všade, generálna riaditeľka dosadená ministrom Draxlerom, nemá z toho absolútne žiaden postih. Naďalej teda šéfuje MPC. V minulosti táto osoba hrubo porušila pracovnú disciplínu na ministerstve školstva, ten trest ju neminul, stala sa z nej šéfka MPC, generálna riaditeľka.
Ten projekt, aby sme neriešili iba to, že peniaze odišli na falošný účet, je celý zvláštny. Celý projekt, ktorý mal spôsobiť to, že deti v rómskych osadách dostanú socializačné balíčky. Poviem vám prečo.
Firme Kvant sa takáto vec s tým údajne falošným účtom stala aj v minulosti, podľa informácií, ktoré sa dostali k pánovi Kováčovi.
Po druhé, firma Kvant sídli na Matematicko-fyzikálnej fakulte, rieši konštrukciu, výrobu, úpravu prístrojov v oblasti fyzikálnej elektroniky, optiky, didaktických pomôcok, meranie, expertízne rozbory v oblasti fyzikálnej elektroniky a optiky, poradenskú a lektorskú činnosť. A táto firma vyhrá verejné obstarávanie na socializačné balíčky pre rómske deti. To je zvláštne. Zabalí im tam zubnú kefku, zubnú pastu a pošle to na školy. Niektoré školy to dostali takto, niektoré školy to nedostali vôbec. Kontrola je, samozrejme, veľmi ťažká, pretože riaditelia sa boja hovoriť.
Ďalší projekt PRINED, o ktorom som vám hovorila, to bolo detto práca, teda s deťmi s MRK. Ten projekt sa realizoval tiež cez MPC, boli tam všelijaké falošné školenia, kde samotný školiteľ povie, že, počúvajte, to je jedno, toto nemá žiadnu pridanú hodnotu, ale treba čo najrýchlejšie vystaviť faktúry a vyčerpať peniaze. Tie peniaze sa čerpajú asi tak, že odborní zamestnanci, ktorí naozaj niečo robia, dostanú 9-tisíc eur ročne, asistentka manažéra dostáva 21 200 eur ročne a nadriadený ten súdružky asistentky má 33-tisíc eur ročne. Takto sa u nás realizujú projekty! A aj za toto nesie v konečnom dôsledku zodpovednosť minister Draxler.
Ja som hovorila o dvoch projektoch. Viem o ďalšom národnom projekte v objeme 23 mil. eur, kde sú podivuhodné verejné obstarávania, ktoré sa začali pripravovať ešte pred tým, ako bola vôbec podpísaná zmluva o nenávratnom finančnom prostriedku.
Ja si myslím, že oni potrebovali pri tom prevalení 460-tisíc rýchlo popraviť niekoho. Popravili pána Kováča len preto, aby sa veci upratali pod koberec, aby do toho nikto neštuchal, pretože v MPC sa dejú oveľa horšie veci, oveľa horšie veci, ako je to, že niekto poslal 460-tisíc na nejaký falošný projekt.
Summa summarum, ja si myslím, že povedané bolo dosť na to, aby bol odvolaný nielen minister školstva, ale ešte aj ďalší, čo tu aj vystupovali na čele s premiérom Robertom Ficom. Dnes tu máme ale pána Draxlera, matematika nás asi nepustí. Ctení kolegovia, ja pevné verím, že aspoň opozícia tento návrh podporí.
Ale čo chcem povedať, je to, že je vlastne jedno, že či ho odvolávame alebo či ho neodvoláme, pretože po ňom aj tak nastúpi ďalší a tá mašinéria, ktorá takýmto spôsobom spravuje eurofondy, proste pôjde ďalej.
Keď sa tu niekto pýtal, prečo nemáme odborných pracovníkov na školách, špeciálnych pedagógov, psychológov, prečo tu nie sú tabuľkovo platení ľudia, ktorí sú v systéme a nie v nejakých projektoch, nuž práve preto. Nuž práve preto, pretože by sa nedali tunelovať tie eurofondy. Zrazu by to bolo všetko transparentnejšie.
Ja by som chcela len jedno, že či už sa nám podarí, alebo nepodarí odvolať pána ministra, ja by som chcela, aby sa skutočne zamyslel nad tým, či bolo dobré, vhodné, férové a spravodlivé vyhodiť na ulicu pána Kováča a či je v poriadku, že sa mu teraz vyhráža ešte aj trestnoprávnymi dôsledkami.
Ďakujem.
21. 10. 2015 19:13:16 - 19:14:35 56.schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1792 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nicholsonová, Lucia (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
180.
K pánovi poslancovi Hlinovi. Najprv som sa hrozne vystrašila, potom som to pochopila, dlhšie mi to trvá, predsa len nemám tú vysokú školu.
No, filantrop, ja som si vždy myslela, že to je niekto, kto dáva ako na slabších z pozície toho silnejšieho, ale dáva zo svojich. Nikdy som si nepredstavovala, že to bude niekto, kto si za to ešte vypýta peniaze z eurofondového národného projektu. Ale môže byť, môže byť, že naozaj som mimo.
Tak ako si myslí aj napríklad náš pán predseda, že som úplne mimo, že si naozaj myslím, že sa pre všetko, tak ako pre dávky, chodí na poštu. Neviem, prečo bola namieste tá hrozná arogancia z vašej pozície, no minimálne ste nám všetkým dokázali, že vy viete presne, ako to bolo, že koho podpis tam figuruje. Ja sa vás ale opýtam iné, kto tam zadával údaje pre tú platbu z tej Štátnej pokladnice? To ste si zistili, kto to bol? Nebola to náhodou generálna riaditeľka? (Reakcia predsedu NR SR.) To určite nie. Ste si istý. (Reakcia predsedu NR SR.) Vy si to myslíte, hej? Myslíte si to? (Reakcia predsedu NR SR.) Hej, vy si to myslíte, ale neviete to iste, tak tu neurážajte. Tak tu neurážajte.
Ďakujem. (Reakcia z pléna.)
21. 10. 2015 18:40:12 - 18:42:10 56.schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1792 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nicholsonová, Lucia (-) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
160.
Ďakujem. Najprv k vášmu prejavu, pán minister. Ja si myslím, že malí a hlúpi ľudia bývajú často arogantní. Ja si o vás nemyslím, že vy ste hlúpy, ale myslím si, že nemáte argumenty, a preto ste sa uchýlili k tomu, že budete urážať, že urazíte Martina Poliačika, že urazíte mňa, že na tlačovke poviete, že keď ešte raz si Nicholsonová s Poliačikom zorganizujú tlačovku, tak sa s nimi prestanete baviť. Dnes to veľkodušne beriete späť. Vy si myslíte, že my sa s vami baviť chceme?
Vy ste ten, čo máte odpovedať na naše otázky, nie naopak. Keď ste si nevšimli, tu je parlamentná demokracia, vy zodpovedáte nám, vy zodpovedáte dokonca mne, nie ja vám, pán minister, a ešte chvíľu to tak bude.
Chcem vám povedať, že ten váš arogantný prejav sme nepočúvali iba my tu v sále, ale počúvali to tam vonku učitelia, ktorí mi píšu. A píše mi veľa z nich a píšu mi rôzne veci, ktoré tu nemôžem všetky čítať, pretože by som mohla uraziť ctenú Národnú radu, ako som ju už raz bola urazila v minulosti, keď som si dovolila sem priniesť názory občanov, bola to pani podpredsedníčka Laššáková, ktorá ma vtedy stopla.
Ale presne, ako hovoril kolega Martin Chren, tí ľudia vonku, čo vás počúvali, čo robia v školstve dlhé roky, majú pocit, že vy ste asi z iného sveta. Ja im na to odpisujem, že nie, vy nie ste z iného sveta, vy ste len prešli tou Ficovou marketingovou školou a triete sa tu ako had o veci, na ktoré sa vás nikto nepýtal. Na ktoré sa vás nikto nepýtal. Pretože vaše odvolávanie je o niečom úplne inom, ako o tom, o čom ste vy rozprávali.
Poviem vám niečo k tomu vášmu chválenkárstvu v troch bodoch a reagovať budem nie ja, ale prostredníctvom mňa tí ľudia, ktorí to teraz pozerajú v priamom prenose.
Pretože pokiaľ hovoríte o tom, ako robíte veľké poriadky vo vysokých školách, tak ja vám poviem, čo vám píše jeden z učiteľov z vysokých škôl: "Osobným zlyhaním Draxlera a nepodpísaním akreditačných spisov vystavil minister vysoké školy obrovskému problému, kedy hrozia dokonca žaloby na niektoré vysoké školy. Sám si stanovil termín 21. september a sám ten svoj vlastný termín nedodržal."
Druhá vec. Chválite sa rozširovaním kapacít škôlok. Pán Rudolf Lahkovič vám píše: "Spýtajte sa ministra, či je naozaj presvedčený, že či 23 mil. v rámci tzv. sociálneho balíčka na zvyšovanie kapacít preplnených materských škôl je lepšie riešenie, ako zrovnoprávnenie vo výške príspevkov na súkromné škôlky, ktoré by v takom prípade boli pre rodičov tiež zadarmo. Bolo by to lacnejšie, vytvorilo by sa viac miest v škôlkach. A stačí mu navštíviť akúkoľvek súkromnú škôlku, aby videl, o koľko je vyššia kvalita vzdelávania oproti štátnym škôlkach, ktoré sa stali pri preplnených triedach len skladiskom detí."
A pýta sa: "Má minister pripravený plán privatizácie kontajnerových škôlok alebo ide hlavne o zákazky zo štátneho rozpočtu, ktoré sú zaujímavejšie ako investície do platov učiteľov alebo zdravotníkov?"
Pani Saskia Repčíková sa chce vyjadriť k duálnemu vzdelávaniu, o ktorom toľko rozprávate, ktorým sa toľko chválite, nielen vy, ale aj pán premiér. Odišiel, že? Super.
Pani Saskia Repčíková píše: "Zákon o duálnom vzdelávaní fatálne zlyháva, slúži iba VÚC, aby likvidovali nepohodlné stredné školy. Len v Banskobystrickom samosprávnom kraji nepovolili v budúcom školskom roku otvoriť ani jednu prvú triedu v deviatich z 19 súkromných stredných škôl. Tým ich prakticky zlikvidujú. Medzi jeho vlastnými školami však nie je ani jedna, ktorej by zakázali otvoriť čo len jednu triedu. Tento zákon sme pripomienkovali už aj za ministra Čaploviča, za ministra Draxlera prešiel nanovo v znení, ktoré ešte viac umožňuje samosprávnym krajom likvidovať školy, samozrejme, súkromné. Situácia sa opakuje už tretí rok a je stále horšia, stále viac súkromných škôl VÚC-ky zatvárajú. Minulý rok to bolo 16 na celom Slovensku, tento rok zatiaľ v jednom jedinom kraji 9 a čakáme na ďalšie kraje a ďalšie VZN, kde hrozí rovnaká situácia. Ako jej chce pán minister zabrániť?"
Tak toľko učitelia, ktorí vás pozerali.
A teraz sa pozrime na to, o čom ste rozprávali.
Po prvé, čo presne myslíte tým, keď hovoríte, že si máme počkať na to, ako skončí vyšetrovanie v tej trestnej veci podvodu? Čo presne tým chcete povedať? Vy vidíte do toho vyšetrovania? Z akého titulu vy vidíte do toho vyšetrovania? Vy ste minister školstva, vy nie ste minister vnútra, vy nie ste ten vyšetrovateľ!
Pokračuje vyšetrovanie vo veci, ja sa pýtam, prečo už teraz sa snažíte primäť našu pozornosť k tomu, že ako jediný vinný z toho vyjde ten človek, ktorého prezumpciu neviny nerešpektujete od začiatku? Sedí tam hore, volá sa Jozef Kováč, vyhodili ste ho na ulicu a dnes sa ho snažíte zastrašovať, pretože toto, čo ste povedali, nebolo nič iné, iba jeho zastrašovanie. Buďte ticho, počkajte si na trestnoprávne konanie a uvidíte, že ten človek na tom zadrie. Ja sa pýtam, ako je to možné? Ako je to možné v jednom právnom štáte, ako je to možné od ministra školstva? Kde to sme? To sa vám máli, ako zastrašujete jednotlivých riaditeľov škôl, ktorí nebudú a nechcú rozprávať o tom, že ste nenaplnili projekt za 400-tisíc eur? K tomu sa ešte vrátim.
Po druhé, peniaze sa zadržali, toto ste použili, túto formulku ste použili, peniaze sa zadržali ešte krátko na to, ako boli odoslané. Áno, a ja sa pýtam, kto ich zadržal? Kto bola tá osoba v rámci celého MPC a v rámci ministerstva školstva, kto zadržal tie peniaze 20. augusta, 18. boli poslané, nie, 19. augusta, kto písal e-mail do predmetnej banky, aby tie peniaze boli zadržané? Bola to riaditeľka MPC? Nie. Boli ste to vy? Nie. Bol to niekto z vašich podriadených? Nie. Viete, kto to bol? Bol to Jozef Kováč, on jediný konal, on jediný konal z celého MPC, napísal ten predmetný e-mail, máme ho k dispozícii, môžte si ho ísť pozrieť, pán sedí hore na balkóne, kedykoľvek vám ten e-mail ukáže.
Ďalšia vec. Prečo ste prepustili Kováča, ja sa vás to pýtam neviem po koľký raz, prečo ste prepustili Kováča, neprihliadajúc na prezumpciu neviny.?Vtedy nebola v závere žiadna kontrola, tam neprebehla žiadna kontrola, kým ste Kováča prepustili. Na základe čoho ste ho prepustili? Na základe tvrdenia generálnej riaditeľky MPC, vašej nominantky, ktorá je podpísaná na každom jednom príkaze platobnom? Operujete tým, že jeho meno niekde figuruje. Kde figuruje? Ukážte mi ten papier, my sme na tlačovke ukázali všetky platobné príkazy, na základe ktorých bolo prevedených 460-tisíc, nikde nie je meno Jozefa Kováča, ale všade je meno generálnej riaditeľky, ktorú ste tam dosadili vy.
Prečo ste nepočkali na výsledky kontroly pri pánovi Kováčovi? A pristavme sa ešte pri tom, o čom bola tá vaša kontrola? To akože, vážení kolegovia, predstavte si túto situáciu, ja som minister, mám fajn kamošku Kapucianovú, ktorú síce prepustili z ministerstva školstva za hrubé porušenie pracovnej disciplíny, ale potrebujem ju, ale potrebujem ju ako bieleho koňa napríklad, napríklad. Zoberiem ju, za trest, že hrubo porušila pracovnú disciplínu na ministerstve školstva, ju dosadím za generálnu riaditeľku MPC a zrazu sa tam udeje prúser a ja tam posielam moju vlastnú kontrolu. To nie je nezávislý kontrolór, to je môj kontrolór z ministerstva školstva, ktorého ja platím, a odo mňa závisí jeho ďalší osud. A pošlem ho akože kontrolovať inštitúciu, ktorú riadi moja nominantka. Prosím vás, čo si vy sľubujete od takejto kontroly? Toto je nezávislá kontrola? Na takúto kontrolu ste sa mali radšej vykašľať!
Ďalšia vec. Ja opakujem všetkým, ako tu sedíte, podpis Jozefa Kováča nie je na žiadnom krycom liste. Na žiadnom. Sú tam podpísaní ľudia, ktorí priamo riadili ten národný projekt. A čerešnička na torte je vždy pani Kapucianová.
Tvrdíte, že pán Jozef Kováč vám neposielal žiaden list. Nuž pán Jozef Kováč bol vtedy ekonóm na MPC a nie on vám toho ešte 20. 8. neposielal list, ale posielala vám to generálna riaditeľka Kapucianová. A ja som ten list videla na vlastné oči. A písal ho pán Kováč. Vy ste si vyžiadali tento list, lebo ste chceli byť informovaný o tom, ako zmizlo 460-tisíc, a vy ste tú podrobnú informáciu dostali. A tá podrobná informácia hovorila okrem iného aj o tom, že pán Kováč, ktorý s riadením projektu nemal nič, urobil jednu jediný vec, za ktorú ste ho popravili, jednu jedinú vec, že preposlal ten e-mail s tým falošným číslom banky na kompetentných ľudí, ktorí to mali preveriť a na základe toho mali iniciovať vytvorenie dodatkov k zmluve. Čo sa s tým už ďalej dialo, nie je problém Jozefa Kováča.
A o tomto ste vedeli. Že ste na tento list neodpísali? No neodpísali. Neodpísali, vy ste sa len pričinili o to pritlačením generálnej riaditeľky k múru, aby odvolala pána Kováča, pretože niekoho ste prepustiť museli, aby bolo ticho, aby sa nepozeralo nie na tých 460-tisíc, ale na tie miliónové projekty, na ktorých sedí pani Kapucianová a celé MPC.
K vašej vnútornej kontrole som povedala.
K počítaču. Poďme, prosím vás, k počítaču. Vy tvrdíte, že teraz má polícia počítač pána Kováča? 20. augusta, keď došiel do svojej kancelárie, ešte nebol vtedy prepustený z MPC, si našiel namiesto počítača káble. Viete, kto mu zobral ten počítať? Na príkaz generálnej riaditeľky to bol právnik z MPC, ten právnik, ktorý ho o pár dní neskôr vyprevadil z budovy MPC s tým, že sa do nej už nikdy nemá vrátiť, že je tam persona non grata. A ten právnik mu povedal, že má jeho počítač.
Preto keď mi vy dnes tvrdíte, že máte nejaké meno pána Kováča na nejakom papieri, ktorý ste doteraz neukázali, ja vám tvrdím, že za tých 5 dní, čo bol pán Kováč prepustený a čo ten počítač ležal v kancelárii generálnej riaditeľky u jej právnika, ste mohli vygenerovať čokoľvek. Čokoľvek. A myslím si, že presne o toto vám išlo, a preto dnes strašíte tým, preto predikujete, že v trestnoprávnom konaní to bude zase Kováč, ktorý odvisne. Preto to hovoríte, pretože o tom viete. Pretože viete, prečo generálna riaditeľka nechala zadržať počítať pána Kováča.
Ekoiuventa, Ekoiuventa. Sťažujú sa, prosím vás, nesťažujeme sa my, aby bolo jasné, sťažujú sa občianske združenia, sťažujú sa na váš prístup. Sťažujú sa na to, že prídu na stretnutie s vami, vy arogantne otvoríte dvere a opýtate sa: "No už viete, čo urobíme s tou IUVENTOU? Prišli ste s nejakým konkrétnym návrhom?" A oni povedia: "No nie, pretože ako my nemáme žiadne nejaké merateľné ukazovatele, na základe čoho by sme mali ten projekt urobiť." A vy im na to poviete: "No, tak to bude veľmi krátke stretnutie." A tým sa stretnutie končí.
Ale poďme späť k tomu projektu, pretože ja som vám, ja som vám spomínala, že mám k tomu nejaké ďalšie informácie a tie informácie sú takéto.
Celý ten národný projekt mala zabezpečovať firma Kvant, hej? Pretože my sa tu teraz všetci krútime okolo toho, že ubziklo nejakých 460-tisíc, kam tie peniaze išli, kto ich mohol zastaviť a proste neviem čo. Ale pozrime sa na to, kto je firma Kvant, ktorá mala celú tú zákazku zabezpečovať, ktorá bola vybratá vo verejnom obstarávaní.
Firma Kvant, kolegovia, sídli v Matematicko-fyzikálnej fakulte. V jej priestoroch. Firma Kvant je veľmi známa v školstve. Veľmi. Ona vyhráva veľa verejných obstarávaní. Poviem vám, čo robí predovšetkým firma Kvant. Konštrukcia, výroba, úprava prístrojov v oblasti fyzikálnej elektroniky, optiky a didaktických pomôcok. Firma Kvant robí merania a expertízne rozbory v oblasti fyzikálnej elektroniky a optiky. Okrem toho poskytuje poradenskú a lektorskú činnosť v oblasti fyzikálnej elektroniky a optiky.
A teraz strih, je verejné obstarávanie na dodanie hygienických balíčkov pre rómske deti - a vyhrá to firma Kvant. Nezdá sa vám to divné, že firma, ktorá rieši veľké stroje v oblasti optiky a fyzikálnej elektroniky, zrazu ide zabezpečovať zubné kefky pre rómske deti v osadách? Nie je to divné? V takom veľkom objeme?
A zrazu príde niekto falošný a povie, že, hej, nám sa zmenilo číslo. A prebehne kauza v médiách, na čo sa ozvú ľudia priamo z Kvantu, aby povedali, že, viete, čo je divné, nám sa to stalo už v minulosti. Už v minulosti sa nám niekto nabúral do systému a posielal nejaké falošné čísla. Nie je celá táto firma Kvant divná?
My sa naozaj pohybujeme v rovine akože pána Kováča, odvolávania, neodvolania. Ja chcem vedieť, čo sa v skutočnosti deje na MPC, ktoré zastrešuje veľké národné projekty! Ja chcem vedieť, prečo firma, ktorá rieši vážnu techniku a poskytuje lektorskú činnosť na Matematicko-fyzikálnej fakulte, zrazu bude dodávať vreckovky pre rómske deti v osadách.
A vrcholom všetkého je to, že, ako som povedala, mám čiastkové informácie o tom, že niektoré školy v rámci tohoto projektu žiadne balíčky nedostali. Tie deti tie balíčky nedostali. Keď som ich prosila, prosím vás, však budem o tom rozprávať v parlamente, môžem spomenúť? Nie, prosím vás, nie. Lebo zriaďovateľ. Akože žijú v obrovskom strachu.
A vidíte, nájde sa jeden konkrétny človek, ktorý mi napíše, že namiesto veľkých hygienických balíčkov, ktoré mali pomôcť rómskym deťom prežiť školský rok, dostali zubnú kefku, zubnú pastu a mydlo za státisíce eur. Za státisíce eur. Tak ja ho obratom žiadam, prosím vás, povedzte mi meno, chcem meno. A on mi napíše toto: "Viete veľmi dobre, v akom stave je východ Slovenska. Dokonca určite viete aj to, v akom stave je celé Slovensko. V skratke. Kto nie je v SMER-e - SD, nemá šancu na normálnu prácu. Moja partnerka je psychológ, má dve vysoké školy, je bez šance získať normálnu odbornú prácu. V psychologicko-poradenských centrách nie je šanca, pretože kľúčom je kontakt na starostu alebo nejakých poslancov či VÚC hlavne zo SMER-u. Školy nemajú pre psychológov vyčlenené peniaze."
Preto nemôžete chcieť po človeku, ktorý bude o mesiac bez práce, aby špecifikoval, o akú konkrétnu školu ide. Toto je vaša vizitka. Toto je vaša vizitka a pri takomto strachu sa strašne ľahko vládne a strašne ľahko sa tuneluje.
A k tomuto sa pán minister nevyjadril. Ani len slovom sa k tomu nevyjadril. Len to zosmiešnil. Spolu s nami zosmiešnil všetkých tých odborných pracovníkov, ktorí pracujú na tom projekte za 9-tisíc ročne, a zabudol opomenúť všetkých tých akože manažérov, ktorí majú 40-tisícové platy ročné z tohto národného projektu.
Ukončím to jednou veľmi milou vecou, ktorú poslala pani Martina Lecká. Odkazuje smerákom toto: "Mohli by ste pánom smerákom odkázať, aké majú super heslá na plagátoch, citujem: "Robíme pre ľudí." Pripomenulo mi to jeden vtipný príbeh, ktorý mi rozprával manžel. V Leviciach je jedna čínska reštaurácia, v ktorej hrozne varia. O obsluhe ani nehovorím. Manžel stretol majiteľa reštaurácie, Číňana, v Kauflande, ako kupuje najlacnejšiu a najhoršiu slivovicu, akú mali. Manžel sa ho pýta: "To čo si kupuješ, aký alkohol?" A Číňan mu hovorí: "Však to nie je pre mňa, to je pre ľudí." Tak mi to heslo smerákov prišlo smiešne. Že aj oni to tak vlastne robia, keď sa pozriem na to, ako to tu na Slovensku všetko funguje. So srdečným pozdravom." (Potlesk.)
21. 10. 2015 17:44:56 - 17:46:32 56.schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1792 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nicholsonová, Lucia (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
130.
Ďakujem za slovo. Ja chcem iba odpovedať pánovi poslancovi na tú otázku, že prečo doteraz nevystúpil pán minister. No ja si myslím, že nevystúpil preto, lebo to bolo toho povedaného veľmi veľa a veľmi veľa otázok, na ktoré on proste nemá tie odpovede. Takže teraz tie usilovné pracovníčky na MPC a usilovné pracovníčky na ministerstve školstva robia, čo môžu, aby zosnovali nejaký logický sled odpovedí, ktoré nám tu potom nakoniec predostrie a očistí sa, aj všetkých očistí, okrem pána Kováča, samozrejme, a pôjdeme domov a budeme spokojní, tak ako sme vždy spokojní, hej.
Ja si myslím ale, že o to dôležitejšie je, aby sme to nebrali na ľahkú váhu. Tu naozaj, ľudia to pozerajú. Mne chodia správy, že to pozerajú. Musia sa to dozvedieť. Píšu mi učitelia, píšu mi učiteľky, veľmi si vážia vôbec to, že tu odznievajú tieto informácie, že sa o tom hovorí nahlas.
Viete, ja si ani tak nemyslím, že on teraz rieši odpovede na otázky k tomu projektu s Kvantom, tie socializačné balíčky. Lebo pre ňu sú to naozaj drobné. Čo si ale myslím, že rieši, je ten projekt za 23 mil. eur. To si myslím, že ich celkom vyrušilo, že sa o tom začína rozprávať. Lebo aj to rýchle odvolanie pána Kováča a všetko, čo tomu nasledovalo, bolo celé o tom, preboha, len nech je okolo MPC ticho. A dôvod je ten, že tadiaľ tečú desiatky miliónov eur bohvie kam na prázdne projekty, ktoré sa plnia iba formálne, ktoré nikto nekontroluje, ale tí, čo to akože kontrolujú, z toho majú tiež celkom slušný príjem a tunel.
Ďakujem.
21. 10. 2015 17:01:14 - 17:02:51 56.schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1792 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nicholsonová, Lucia (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
110.
Ďakujem pekne. Ja si myslím, že tak ako pri Mičurine, aj pri celej IUVENTE im ide o to, aby to išlo dostratena. Jednoducho teraz sa akože otvorila náruč pána ministra a vyzýva občianske združenia, aby predložili nejaké projekty, bez nejakých ďalších usmernení, a myslím, že ide o to, že jedného dňa sa postaví pred kameru a povie: "No vidíte, aké ste neschopné, občianske združenia. Proste nič ste mi nepredložili, tak ja to teraz musím predať, zbaviť sa toho, vyhlásiť za prebytočný majetok." Čokoľvek.
K tomu projektu, o ktorom ste hovorili, tie balíčky, samozrejme, že tam išlo o to, aby sa to nedalo skontrolovať a, samozrejme, že sa to kontroluje veľmi ťažko. Ja mám informácie o konkrétnych školách, ktoré nedostali vôbec žiadne balíčky v rámci tohto projektu. Mám informácie o školách, ktoré dostali také smiešne balíčky, ako to je spomínané, zubná kefka, zubná pasta a mydlo. Ale viete, čo je problém? Že tu je tak brutálne ovzdušie zastrašovania, že tí riaditelia ma prosili, aby som ani nespomenula, o ktorú školu ide, pretože sa boja, že zo strany zriaďovateľa budú okamžite vykopnutí, keď povedia pravdu, že celý ten projekt bol jeden veľký tunel.
Ja vystúpim ešte raz v tej rozprave a poviem konkrétne veci, pre ktoré si myslím, že žiadne socializačné balíčky, prosím vás pekne, tam vôbec nedošlo k plneniu tej zmluvy. Tie školy tie balíčky jednoducho nemajú. A jediné, prečo v tomto víťazíte a prečo vždy budete víťaziť v týchto vytunelovaných projektoch, je to, že ste tak brutálnym spôsobom vystrašili tých ľudí, ktorí sú odkázaní na ten smiešny príjem z toho riaditeľovania pri tej škole, že sa boja rozprávať, a preto je to ťažko dokázateľné.
21. 10. 2015 15:08:13 - 15:10:13 56.schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1792 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nicholsonová, Lucia (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
64.
Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem pekne aj za ten prejav pánovi kolegovi Froncovi. Len jedna pripomienka, ja som nikdy nehovorila, že pán minister vyhodil pána Kováča, ale že dal pokyn na jeho vyhodenie, a to dnes sme sa ešte o tom s pánom Kováčom rozprávali, že dokonca pani Kapucianová bola tá, ktorá mu tvrdila v deň jeho vyhodenia, že sa ho zastávala pred ministrom, ale že minister vyslovene dal pokyn, aby bol vyhodený tento najslabší článok v tom celom reťazci.
A podľa mňa to pre niečo bolo. Podľa mňa to bolo práve preto, aby sa nerýpalo veľmi do MPC, aby sa našiel obetný baránok, aby sa kauza proste uzavrela, aby mohol ísť ďalej. A myslím si, že to bolo preto, lebo v MPC sa dejú ďaleko horšie veci, ako je len únik 460-tisíc. A ten začiatok som, dúfam, aj médiám do toho vniesla ja, že ja vidím veľký problém pri tom projekte za 23 mil. eur. Veľký, veľký problém.
A ďalšia vec, že, áno, presne, ako hovoríte pán minister, evidentne má problém s tou personálnou politikou, pretože niekoľkých ľudí bezdôvodne, bez mihnutia oka vyhodí, a na druhej strane tam drží človeka, ktorý za hrubé porušenie pracovnej disciplíny, tak ako hovoril aj pán poslanec Kvasnička, musel odísť z ministerstva školstva. Ja sa pýtam, či toto, čo toto je za trest v tejto krajine? Tak ona musí odísť za hrubé poručenie pracovnej disciplíny a trestom je jej to, že sa stane generálnou riaditeľkou MPC, cez ktoré tečú obrovské milióny eur cez rôzne národné projekty?! Prečo to tak je? Čo tá žena kryje? Čo má na vás? Čo má na vášho predchodcu, na pána Pellegriniho? Alebo možnože to ide až ďalej. Ale ja to chcem vedieť, prečo tam držíte človeka, ktorý evidentne podpísal všetky platobné príkazy a, naopak, zbavujete sa tých, ktorí sú príliš slabí a podľa vás príliš zapadnú do davu všetkých tých zbytočných 55-ročných nezamestnaných, slabých a ešte neviem akých, ktorých si v tejto krajine naozaj nikto necení... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
21. 10. 2015 14:49:51 - 14:51:13 56.schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1792 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nicholsonová, Lucia (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
60.
Ďakujem za všetky faktické poznámky. K niektorým sa vyjadrím.
Pani poslankyňa Vaľová, je jasné, že minister nemôže vedieť o všetkom, čo robia jeho podriadení, ale keď sa o tom dozvie, musí konať. A on o tom vie a vedel, a nekoná.
Pochybenia budú odhalené, pán poslanec Petrák, pochybenia budú odhalené, pretože my sa pri obidvoch projektoch, aj za 23 mil. eur, aj za ten projekt, kde figuruje firma Kvant, za ktorý bol odvolaný pán Kováč, obrátime na OLAF, bezpochyby budú odhalené, ale nebude to mať v rukách naša polícia pod vedením vášho ministra.
Minister nevydáva faktúry, ako o tom hovoril pán kolega Martvoň, nie, ale ak vie, kto tie faktúry vydal, kto bol podpísaný na platobných príkazoch, a nekoná, tak na seba preberá zodpovednosť a takýto minister na čele rezortu nemá čo robiť.
K tomu tlieskaniu, ja neviem, ja som nikdy netlieskala ani padákom, ani ničomu, ako v tlieskaní ste profesionálom vy, možno sa o tom môžme niekedy porozprávať.
Martin, aj ja som o tých peniazoch počula všeličo, a keď vie niekto zmanipulovať dátumy na listoch, tak podľa mňa vie zmanipulovať aj toky peňazí, aj zdroje tých peňazí.
21. 10. 2015 13:57:35 - 14:33:17 56.schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1792 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nicholsonová, Lucia (-) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
30.
Ja využijem tú chvíľu vzácnu, keď tu ešte je pán premiér. (Reakcie z pléna.) Pretože ja musím povedať, že my sme predsa normálnym spôsobom vyzbierali potrebné podpisy na zvolanie tejto mimoriadnej schôdze, tá schôdza bola zvolaná. A ja preto nerozumiem tomu, že prečo sem premiér priniesol tie primitívne urážky voči opozícii o Caligulovom koňovi a podobne, len kvôli tomu, že sa snažíme odvolať ministra školstva.
To nie my, to nie my sme tí, ktorí sa správajú primitívne. To je niekto iný. A je mi veľmi ľúto, že je to premiér tejto republiky, ktorý to rozbalil hneď na začiatku tejto mimoriadnej schôdze. (Potlesk.)
Pán premiér, chcem vám povedať, že vy ste sa snažili vo vašom vystúpení zosmiešniť niečo, čo si zasluhuje plnú vážnosť. Plnú vážnosť vašu, plnú vážnosť ministra Draxlera, plnú vážnosť celej vlády a plnú vážnosť tohto parlamentu, pretože v nasledujúcich chvíľach budete podrobne počuť, prečo by Juraj Draxler nemal zastávať post ministra školstva.
Za seba vám chcem povedať, pán premiér, že ja tu nie som preto, aby som si robila nejakú predvolebnú kampaň. Kandidátky ešte nie sú hotové, ešte nikto nevie, kto z nás tu bude kandidovať alebo nebude kandidovať, kto sa sem vôbec chce vrátiť alebo sa sem nechce vrátiť. Ja tu dokonca nie som ani proti niekomu. Pretože z môjho pohľadu, a je to smutné, čo poviem, ale z môjho pohľadu je jedno, či ten rezort vedie vami nastrčený pán Čaplovič, vami nastrčený pán Pellegrini alebo vami nastrčený pán Draxler, pretože každý tam doteraz bačoval rovnako.
Ja som tu dnes kvôli niekomu a ten niekto sedí hore na balkóne a ten niekto má 55 rokov, je ekonóm a volá sa Jozef Kováč. A toho niekoho ste hodili cez palubu len preto, aby ste si umyli ruky, aby vaša karavána mohla kráčať ďalej.
Poviem vám ako k celej tej kauze... (Ruch v sále.)
Môžem vás poprosiť, keby ste tu urobili poriadok niekto? (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pellegrini, Peter, predseda NR SR
31.
Kolegyne, kolegovia, poprosím vytvoriť pani poslankyni adekvátny priestor na vystúpenie. Myslím, že je relatívne kľud, pani poslankyňa, môžte pokračovať, býva aj horšie. (Reakcie z pléna.)
Poprosím, pán minister Hudák, keby ste diskutovali s pani poslankyňou mimo rokovacej sály. Pani poslankyňa Vaľová, vyrušujete pani poslankyňu Nicholsonovú.
Nech a páči, môžte hovoriť, pani poslankyňa.
Pani poslankyňa tam môže stáť, ale, samozrejme, už je ticho.
Nech sa páči, pokračujte.

Nicholsonová, Lucia, poslankyňa NR SR
32.
Ja ešte takú, taký malý odkaz tuto kolegom zo SMER-u. Ja nerozumiem, že či aj počúvate, alebo iba tlieskate, lebo si myslíte, že si vytlieskate nejaké lepšie miesto na kandidátke. Ako naozaj by ste tu mali mať nejakého roztlieskavača, ktorý vám aspoň povie, že kedy tlieskať, kedy sa treba ironicky uškŕňať. Skúste sa pozrieť tam hore na toho človeka a skúste sa usmievať naňho. Pretože jeho tam zosmiešňujete.
Obetný baránok tunelárov. Teraz vám z tohto článku prečítam, že ako vlastne došlo k celej tej kauze MPC, prečo bol popravený ten, čo bol popravený, koho podpis vôbec na platobných príkazoch nefiguroval. Budem veľmi rada, keď si to vypočuje aj pán minister.
"Šéf rezortu školstva Juraj Draxler, minister vnútra Robert Kaliňák aj premiér Robert Fico kryjú v rezorte školstva korupciu a presadzujú klientelizmus. Našli si obetného baránka 55-ročného ekonóma Jozefa Kováča, ktorého hodili cez palubu, aby prekryli 460-tisícový tunel a ďalšiu zo série svojich káuz zamietli pod koberec. Tá kauza sa udiala v Metodicko-pedagogickom centre uprostred augusta, 460-tisíc za eurofondový projekt skončilo na falošnom účte. Prípad sa objavil v médiách, centrum vyvodilo osobnú zodpovednosť, prepustilo ekonóma Jozefa Kováča a kauza spľasla. Šéf rezortu Draxler si prepustením Kováča umyl ruky. Nerátali ale s tým, že tento 55-ročný obetný baránok, ktorého z budovy MPC vyviedol právnik, ktorému zabavili počítač, zakázali vstup do budovy, očiernili jeho meno v médiách a ktorého pod zastrašovaním a vyhrážkami vyhadzovu odstrihli od všetkých kolegov, bude mať v rukách dôkazy o svojej nevine." (Odmlčanie sa rečníčky.)
Prosím vás, tu to vyzerá jak v bufete cez prestávku. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pellegrini, Peter, predseda NR SR
33.
Pán poslanec Zajac, keby ste nekomunikovali s pani poslankyňou Vaľovou, vyrušujete pani Nicholsonovú.

Nicholsonová, Lucia, poslankyňa NR SR
34.
Ja sa skôr pozerám tam do toho rohu.

Pellegrini, Peter, predseda NR SR
35.
Aj, pán minister Hudák, poprosím vás. Pani poslankyňa Grečková. Pani poslankyňa Grečková, aj vy takisto na tej strane nediskutujte s pánom ministrom v rokovacej sále, choďte von.
Nech sa páči, pani poslankyňa.

Nicholsonová, Lucia, poslankyňa NR SR
36.
"Nerátali s tým, že tento 55-ročný človek bude mať v rukách dôkazy o svojej nevine. Dôkazy, ktoré poukazujú na to, že skutočnú zodpovednosť nesú dosadené figúrky na vedúcich postoch centra, cez ktoré tečú..." (Reakcia z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pellegrini, Peter, predseda NR SR
37.
Pán poslanec Abrhan, nevykrikujete z rokovacieho miesta, dobre? Prihláste sa o slovo vo faktickej poznámke. (Reakcia poslanca.) Vyrušujete svoju vlastnú kolegyňu.
Pani poslankyňa, pokračujte. (Reakcia poslanca.) Pán poslanec Abrhan, prestaňte vykrikovať v rokovacej sále.
Pani poslankyňa, pokračujte.

Nicholsonová, Lucia, poslankyňa NR SR
38.
"Dôkazy, ktoré poukazujú na to, že skutočnú zodpovednosť nesú dosadené figúrky na vedúcich postoch centra, cez ktoré tečú státisíce eur, milióny eur bohviekam. A podľa dostupných informácií sa zdá, že celá kauza bola premysleným plánom, na ktorý doplatil nevinný."
Stalo sa to takto:
Istá firma Kvant podpísala s MPC zmluvu, podľa ktorej mali na školy dodať tzv. socializačné balíčky predovšetkým pre deti z MRK – teda z marginalizovaných rómskych komunít, a to v objeme 460-tisíc eur. Zmluvu podpísali niekedy v marci a splatnosť vystavených faktúr bola k 1. júlu 2015. K tomuto dátumu však peniaze na účet Kvant poslané neboli ani náhodou. Niekomu z kompetentných, ktorí riadili projekt, asi záležalo na tom, aby faktúry Kvantu neboli uhradené v dátume splatnosti. Namiesto toho dostal pán Jozef Kováč e-mail, v ktorom mu údajný zamestnanec Kvantu poslal údaje o zmene účtu. E-mail obsahoval aj podrobné faktúry k projektu.
Ekonóm informácie preposlal na kompetentných, pretože ten ekonóm s tým nemal nič spoločné. On s riadením projektu, s projektovým riadením nemal absolútne nič spoločné. Kto tomu len trochu rozumie, tak si vie predstaviť schému MPC a schému národného projektu. Pán Kováč nefiguroval nijakým spôsobom v tom národnom projekte. Čo nakoniec je doložené tým, že jeho podpis nefiguruje nikde. Jeho podpis nie je na žiadnom platobnom príkaze, na žiadnom krycom liste. Naopak, podpis generálnej riaditeľky je úplne všade. A to je tá osoba, o ktorej hovoril premiér Robert Fico? Že jej bola vložená do rúk dôvera, aby nastavila systém lepšie, keď už je 460-tisíc preč? Ó, pardon, ono to nie je to úplne preč. Pretože deň pred odvolávaním ministra sa zrazu tie peniaze úplne náhodou a úplne zázračne nájdu.
Ekonóm informácie preposlal na kompetentných, ktorí riadili projekt. Predmetný e-mail máme k dispozícii. Pán Kováč nebol zodpovedný za riadenie projektu, informácie o zmene účtu mali preveriť riadiaci pracovníci projektu vrátane generálnej riaditeľky Danky Kapucianovej a mali vypracovať dodatky k zmluve. V polovici augusta, 18. 8., na základe platobných príkazov, teda krycích listov, podpísaných riadiacimi pracovníkmi projektu vrátane pani Kapucianovej, boli vyplatené faktúry vo výške 460-tisíc eur. O deň neskôr sa ukázalo, že peniaze odišli na falošný účet. A začal sa hon na ekonóma, ktorý s projektom ani s vyplatením faktúr nemal nič spoločné.
Viete, kedy sa začal skutočný hon na ekonóma pána Jozefa Kováča? Keď začal tie peniaze naháňať. Keď sa snažil stopnúť ten pochybný prevod peňazí cez príslušnú banku.
O deň neskôr, 20. augusta, mu zo stola namiesto počítača trčali už len káble a o pár dní neskôr skončil na ulici.
Prosím vás, aby ste si vedeli vysvetliť, objasniť, predstaviť tú situáciu. On prišiel 20. do práce s tým, že sa ničoho nedopustil. Namiesto počítača tam mal len káble. Viete, kto zabezpečil ten počítať? Nie polícia, ktorá tam mala dať plombu a mala zabaviť ten počítač, aby mala všetky dostupné dôkazy, ktoré by mohla hľadať. Nie. To bol príkaz generálnej riaditeľky, aby jemu zabavili počítať. Vytrhli mu počítať, zobrali ho, nikto nevie kam, aby podľa mňa, to je moje dôvodné podozrenie, fabulovali dôkazy proti jeho osobe bez toho, aby to on akýmkoľvek spôsobom mohol ovplyvniť.
Ja sa pýtam polície, ja sa pýtam ministra vnútra, či polícii ten počítač, jediného podozrivého, jediného podozrivého, nechýba. Prečo ho chcela generálna riaditeľka MPC?
Prepustili ho v rozpore so zákonom bez rešpektovania prezumpcie neviny, vyviedli ho ako zločinca a zamestnancom na príkaz generálnej riaditeľky napísali e-mail: „Žiadame Vás neposkytovať toho času bývalému zamestnancovi Jozefovi Kováčovi žiadne informácie, písomnosti a iné dokumenty, ani mailovú komunikáciu, ktoré sa týkajú činnosti MPC. Nedodržanie tohto pokynu môže byť zamestnávateľom vyhodnotené ako porušenie pracovnej disciplíny."
Napriek tomu sa našli ľudia, napriek tomu sa našli ľudia aj vo vnútri MPC, ktorí sa s touto situáciou nedokázali zžiť. Nevedeli byť ticho. Aj keď to mohlo byť vyhodnotené ako hrubé porušenie pracovnej disciplíny. A aj vďaka nim sa celá kauza otvorila na našej tlačovej konferencii, kde nie my sme boli ústrednými postavami, ale pán ekonóm Jozef Kováč, ktorý si tam snažil brániť svoju vlastnú česť.
Vzápätí sa pre vedenie MPC, ako aj pre ministra Draxlera celá kauza uzavrela s tým, že v médiách pošpinili meno ekonóma. Polícia rieši trestné stíhanie pre podvod v štádiu pokusu. Zaujímavé je, že zatiaľ si vypovedať predvolala generálnu riaditeľku, ale pán Jozef Kováč, ktorý bol prepustený zo zamestnania ako jediný podozrivý, nebol doteraz vypovedať ani raz. Jemu zabavili počítač na rozdiel od ďalších štyroch vyššie postavených úradníkov vrátane generálnej riaditeľky, ktorí podpísali krycí list na vyplatenie faktúr.
Faktúry, ktoré sa ukázali ako falošné, boli nielen finančne nadhodnotené oproti originálom, ale boli neuveriteľne podrobné. Ja sa pýtam, kto mohol vedieť o podrobnostiach projektu? Aj o tých najmenších detailoch? Jedine človek zvnútra, buď z ministerstva školstva, teda z riadiaceho orgánu, alebo človek z MPC. Ten, komu došlo spomínaných 460-tisíc eur, musel byť informovaný priamo zvnútra rezortu.
A predstavte si túto neuveriteľnú náhodu. Podľa dostupných informácií, ktoré sa dostali k pánovi Jozefovi Kováčovi, firme Kvant sa podobná nešťastná náhoda stala aj v minulosti na Štátnom inštitúte odborného vzdelávania pri realizovaní jedného z mnohých projektov pre ministerstvo školstva. Tiež sa ozval niekto vo veci údajnej zmeny účtu. A tiež tam boli poslané peniaze. Avšak ten, kto tie peniaze na účet posielal, urobil maličkú chybu v jednom čísle a poslal peniaze na neexistujúci účet. A preto táto kauza nebola v médiách, nijakým spôsobom sa nerozmazávala, pretože banka peniaze okamžite vrátila. Je to fakt divná náhoda.
Vyhodený ekonóm Jozef Kováč si naivne myslel, že v právnom štáte sa predsa takéto veci nedejú, a tak o celej veci uprostred septembra napísal podrobné listy ministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi a premiérovi, tomu premiérovi, čo tu pred chvíľou rečnil, Robertovi Ficovi. Píše v nich: "Dovoľte mi, prosím, aby som vás požiadal o prečítanie týchto pár riadkov, ktoré vám nezaberú príliš veľa času, ale dozviete sa skutkovú podstatu kauzy na ministerstve školstva. Chcem vás preto veľmi pekne požiadať o pomoc pri očistení môjho mena a o maximálne zainteresovanie pri vyvodení dôsledkov."
Podrobne opísal, ako štát prišiel o 460-tisíc eur. Nič, nula, žiadna odpoveď.
A viete čo, kolegovia, teraz to už nie je tak celkom pravda. Jemu tie odpovede prišli. Predstavte si, že mu prišli po tej tlačovej konferencii, na ktorej sme poukázali na to, ako premiér Robert Fico, minister Kaliňák ani Juraj Draxler nekonali napriek tomu, že vedeli, za akých záhadných okolností táto krajina prišla o 460-tisíc ľudí (pozn. red.: správne má byť "eur") a vykašlali sa na 55-ročného Jozefa Kováča. Predstavte si, predstavte si, ako mu došli tie odpovede.
Z Úradu vlády mu napísal Roman Šipoš, riaditeľ kancelárie, ktorý mu poslal list nie doporučene, nie doporučene, poslal mu to bežne, ako bežný list, čo podľa mňa teda Úrad vlády úplne nerobí. Pán Kováč dostal tento list 11. októbra, pečiatka z Úradu vlády na tom liste je z 8. októbra, to znamená deň po našej tlačovej konferencii. A viete, aký je dátum na tom liste? 1. októbra 2015. Až na to, že ten dátum je podľa mňa sfalšovaný, pretože je dopísaný rukou. (Rečníčka v ruke drží materiál, ukazujúc ho plénu.) Tuto to máte, ctení poslanci a poslankyne, tuto to máte ctené médiá. Ten dátum je dopísaný rukou: 1. októbra. To sa robí bežne? Ja som robila na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny, bežne sme to nerobili. (Reakcie z pléna.)
Predstavte si toto. Takže 7. októbra sme mali tlačovku, 8. je pečiatka z Úradu vlády a ten list, kedy údajne poslali na MPC kontrolu, je z 1. októbra 2015. Akurát, že 1. október je napísaný rukou. Robí sa to bežne v tejto krajine. Ako aj iné veci sa tu robia bežne. (Reakcie z pléna.) Presne tak.
Ďalšia, ďalšia vec, ďalší list je z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorý hovorí, že ten jeho list pán minister Kaliňák nechal poslať NAKA a pánovi Kováčovi prišiel tento list 16. októbra, 16. októbra, a ten list je datovaný k 8. 10., k 8. 10. mal opustiť ministerstvo vnútra, a informuje pána Kováča o tom, že už 5. októbra, akože dva dni pred našou tlačovou konferenciou, upovedomili z ministerstva vnútra príslušné orgány, aby začali konať. Dosť divné náhody.
Ja tu mám teda niekoľko otázok na pána ministra Draxlera - dvadsaťjeden, konkrétne. (Reakcia z pléna.)
No, ježišmária, kolegyňa, predstavte si, ešteže nemáme tú rozpravu časovo ohraničenú, že?
Viete, čo vy ste, pán minister Draxler? (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pellegrini, Peter, predseda NR SR
39.
Poprosím, kolegyne, nediskutujme s pani navrhovateľkou.

Nicholsonová, Lucia, poslankyňa NR SR
40.
Pri všetkej úcte, to, čo ste urobili deň pred vaším odvolávaním, ako ste zázračne našli takmer pol milióna eur a ako ste nechali vyhodiť ďalšie pracovníčky z toho projektu, teraz po vykonaní kontroly, je podľa mňa jedno tragikomické divadlo. Inak tie dámy, ktoré nechal vyhodiť, to sú tiež len, dá sa povedať, že rádové zamestnankyne toho projektu. Áno, tam kľúčovou postavou, kľúčovou postavou je šéfka MPC, ktorá v plnej miere nesie zodpovednosť za to, čo sa stalo, a spečatila to niekoľkokrát na niekoľkých krycích listoch svojím vlastným podpisom. Pretože ona z titulu toho, že je generálna riaditeľka MPC, je hlavná manažérka národného projektu, o ktorom hovoríme.
Takže pol milióna eur, ktoré boli doteraz fuč, deň pred vaším odvolávaním ste zrazu prepustili kompetentné manažérky projektu, ktorých podpis svietil na krycích listoch od začiatku vášho nevydareného tunelu v Metodicko-pedagogickom centre.
Pýtam sa vás, pán minister Draxler, čo sa stane s nevinným človekom, ktorého meno ste pošpinili a ktorý mal poslúžiť ako obetný baránok na zahladenie vašej kauzy?
Pýtam sa, prečo ste 55-ročného ekonóma Jozefa Kováča z Metodicko-pedagogického centra nechali prepustiť hneď po prevalení zmiznutých 460-tisíc eur? Vtedy ste nepotrebovali investigovať ani si počkať na závery kontroly? Keď ste toho chlapa nechali prepustiť a v médiách ste naňho vyliali kýbeľ špiny ako na jediného zodpovedného, vtedy vám uniklo, že na platobných príkazoch prevodu tých peňazí nikde nesvieti jeho meno? Prečo ste hodili cez palubu nevinného, ktorého podpis na podvodnom prevode pol milióna eur nikde nefiguruje? Čo s ním teraz, há? Má 55 rokov, je nezamestnaný, doma má trinásťročnú dcéru a meno, ktoré ste pošpinili vinou svojich politických nominantov a svojou vlastnou vinou! Zbabelec, ktorý podhodil hladnému davu ohlodanú kosť, aby si udržal svoj vznešený zadok na ministerskom tróne a nepošpinil meno 40-percentnej partaje pred voľbami - lebo veď vy to všetko robíte pre ľudí, nie? Tak to píšete na tých bilbordoch.
Pýtam sa vás, pán minister Draxler, prečo ste peniaze našli až teraz a prečo až teraz vyhadzujete ľudí, ktorí sú zodpovední za tú vašu hru na zmiznutých 460-tisíc? A pýtam, prečo stále kryjete šéfku MPC, ktorá bola z titulu funkcie generálnou manažérkou sporného projektu a ktorej meno svieti na každom krycom liste k faktúram? Je to preto, že je to vaša nominantka, ktorú ste dosadili na post generálnej riaditeľky MPC?
Pýtam sa vás, na čo sa to hráte deň pred vaším odvolávaním v parlamente? Keby sme 7. 10. 2015 nezvolali tlačovku, na ktorej sme poukázali na krivdu voči nevinnému človeku a keby sme nezozbierali podpisy na vaše odvolávanie v parlamente, kde, na koho účte by doposiaľ viselo pol milióna eur? Keby sme nezvolali tú tlačovku, kde stál aj prepustený ekonóm Jozef Kováč, s akým výsledkom by sa skončila tá vaša kontrola na MPC? A konala by sa vôbec nejaká kontrola?
Prepustených 55-ročných ľudí bez práce sa tu potuluje tak veľa, na toto ste vsadili, že nejakého Jozefa Kováča je medzi nimi také ľahké prehliadnuť, že kvôli jednému Kováčovi predsa nebude bordel v médiách a že stratených pol milióna eur popri tých smeráckych tuneloch v zdravotníctve, v doprave nikomu nebude až tak veľmi chýbať?
S týmto ste rátali, že tie stratené peniaze roztratíte na nejakých súkromných účtoch a že vám novinári aj verejnosť zožerú, že ste vyvodili osobnú zodpovednosť voči ľahkej koristi - ekonómovi, a teda ste usi myli špinavé ruky?
But guess what? Tá tlačovka s pánom Jozefom Kováčom spustila lavínu. Zrazu ľudia zo školstva chcú hovoriť. Kontaktujú ma s informáciami, popri ktorých je ten váš tunel za pol milióna len fazuľkou. Zahrali ste veľmi slabou kartou, pán minister, a nevedeli ste, že aké karty majú v rukách ešte vaši súperi.
Vôbec nie je dôležité, či bude Draxler odvolaný, alebo nie. To nie je dôležité. Nemáme na to. Všetci, jak tu sedíme, o tom vieme. Viete to aj vy, tlieskajúci kolegovia. Dôležité je, aby ľudia vedeli, ako a cez čo rozkrádate školstvo. Aby si to ten učiteľ, ktorý má mizerný plat len kvôli vašim tunelom, pustil večer v rádiu, keď bude v taxíku rozvážať z večierkov tie celebritné deti zlodejov.
Páni učitelia a panie učiteľky, kvôli takýmto Draxlerom sa neoplatí mlčať. To nie vy potrebujete jeho, ale on potrebuje vás. To on mylne uveril, že funkcia je on a on je funkcia, nevediac, že je tu len omylom a že je tu len na chvíľu. A to bez ohľadu na to, či ho dnes odvoláme, alebo nie.
Toto by mohol byť koniec, ale nebude to koniec. Prišlo mi niekoľko zaujímavých informácií o, napríklad aj o tom spornom národnom projekte, o ktorom som doteraz hovorila. Pozrite sa, ako ten projekt funguje. Ten projekt mal zabezpečovať primárne balíčky pre deti z marginalizovaných rómskych komunít, mal ísť na školy, aby tam deti našli všetko, čo doma nemajú, čo im rodičia nabaliť nemôžu a podobne. Súčasťou toho projektu bolo aj pôsobenie odborných pracovníkov, samozrejme, v rámci toho národného projektu, ktorý sa volá. Ten bol spustený 1. 9. 2014. V úvodných mesiacoch neboli včas zasielané mzdové prostriedky do škôl. Museli vypomáhať obce. Išla zvodka, že aby z toho nebol škandál, tak primátori a starostovia, ktorí sú v drvivej väčšine, povedzme si, aj keď sa tváriaci nezávislo, tak predsa len pod gesciou SMER-u, pretože ten rozdáva eurofondy, museli suplovať tento projekt, pretože peniaze neboli posielané.
Po prijatí niekoľkých sťažností cez diskusné fórum projektu manažéri diskusiu zrušili. Mám potvrdenie o tom, že diskusné fórum na stránke projektu PRINED bolo zrušené len preto, lebo tam bolo príliš veľa kritiky.
Školenia. V úvode tohto projektu boli realizované absurdné a zbytočné školenia, kde im priamo lektor v pokročilom veku sám povedal, že ide iba o to, ako čo najrýchlejšie vyčerpať peniaze na školenie. Prínos pre ľudí, ktorí boli zaangažovaní v tomto národnom projekte, bol nulový okrem vyfakturovaných nákladov.
Nepreplatené cestovné. Do dnešného dňa 21. 10. 2015 odborní zamestnanci projektu nedostali preplatené cestovné náhrady povinného školenia. Predpokladáme však, že manažéri MPC dostali preplatené všetko, aj osobné príplatky.
Nekompetentnosť. Ten človek, čo mi to píše, ináč zvnútra toho projektu, ktorý na tom robil, píše, že nekompetentnosť až debilita. Manažéri projektu z Prešova, pravdepodobne to ale išlo ako príkaz z Bratislavy, zasielali neustále nové a nové, resp. nové a novšie a ešte novšie verzie formulárov a výkazov, takže vo finále odborní zamestnanci spracovávali nie tri výkazy mesačne, ale tridsať výkazov. Posledná funkčná verzia výkazov, záznam o práci odborného zamestnanca, bola vydaná až v decembri 2014, čo znamenalo prerábanie všetkých výkazov znova. Na to odborní zamestnanci poukazovali aj v diskusnom fóre, ktoré bolo ale zrušené.
Neexistujúca náplň práce. Projekt PRINED bol spustený 1. septembra 2014. Odborní zamestnanci dostali na papieri náplň práce v novembri 2014. Pýtam sa, ktorý idiot môže spustiť takto projekt?
Šestka. Žiadna odborná práca, podvod. Odborní zamestnanci nerobia žiadnu odbornú činnosť, ale nahrádzajú učiteľov. Predstavte si to, školy si tak vypomáhajú, pretože majú nedostatok ľudí na suplovanie a pomocné práce. Využívajú odborníkov, ktorých platíme cez tento eurofondový projekt. Odborní zamestnanci chodia učiť namiesto učiteľov, až sa rodičia pýtajú, prečo napríklad psychológ učí jeho dieťa slovenčinu? Odborní zamestnanci robia dozor na chodbách počas prestávok. Špeciálni pedagógovia, psychológovia robia dozor za peniaze z eurofondového projektu. Odborní zamestnanci odprevádzajú deti na zastávky autobusu. Odborní zamestnanci sú dokonca aj v družinách. Všetky výkazy o práci odborného zamestnanca sú písané pro forma. Nič z toho sa v skutočnosti nerobí. Projekt má skončiť teraz 30. 11. 2015.
Žiadne osobné ohodnotenia. Jeden jediný mesiac im PRINED poslal 120 eur osobné ohodnotenie, hneď v ďalšom mesiaci to zrušil. Odborní zamestnanci museli vysvetľovať, no, píše, že "idiotom v Metodickom centre Prešov", čo hovorí zákon a na aké tabuľkové platy majú nárok.
Odmeňovanie zamestnancov MPC. Toto je zaujímavé. Napríklad taká súdružka - asistent manažéra monitoringu PK Prešov má ročný plat bez osobného ohodnotenia 21 200 eur. Odborný zamestnanec, ktorý robí s Rómami priamo v osadách, v tých školách, má ročne plat 9-tisíc eur. Odborný zamestnanec v rámci toho projektu zarába 9-tisíc a nejaká projektová manažérka, ktorá má kontrolovať niečo, čo ani nekontroluje, ako sa dozviete neskôr, má plat 21 200 eur. Nadriadený tej súdružky asistentky, ktorá má akože kontrolovať, má ročný plat 33-tisíc eur. Síce nikto netuší, čo monitoruje a hlavne ako to monitoruje, pretože oni nie sú schopní dať dokopy jednu excelovskú tabuľku, aby dokázali vlastne, že toto sme urobili za tých 33-tisíc ročne.
Supervízia. Nuž, niektorí supervízori prišli do školy až jedenkrát. Potom sa už len dohodli s riaditeľmi a urobili si ďalšie čiarky.
Pomôcky pre odborných zamestnancov. Údajne v rámci toho projektu mali byť nakúpené notebooky. Na škole ich ale nikto nikdy nevidel. Možno si ich vedenie MPC alebo školy pridelili rodinným príslušníkom. Odborní zamestnanci projektu nedostali nič.
Balíčky pre deti zo sociálne znevýhodnených. To je to, čo robí tých 460-tisíc. Viem o jednej konkrétnej škole, kde v rámci týchto balíčkov dostali zubnú kefku, zubnú pastu a mydlo v jednom balíčku. Tam malo byť všetko pre tie deti. Tam malo byť to, aby ony zvládli ten školský rok - a dostali zubnú kefku, zubnú pastu a mydlo!
Podvody pri prijímaní odborných zamestnancov. V niekoľkých prípadoch boli zamestnaní ľudia, ktorí so sociálnou prácou, psychológiou či špeciálnou pedagogikou v živote neprišli do styku. Následne si v priebehu roka na MPC urobili akési školenie a všetko je okej. Nech žijú vzdelaní traktoristi a futbalisti!
Summa summarum: Myšlienka projektu nie je zlá, ako napokon žiadna myšlienka takmer žiadneho národného projektu. Ale keď počujeme meno Pollák alebo Richter, alebo akéhokoľvek ministra zo SMER-u, otvára sa nám nožík vo vrecku a každý si vybaví luxusné platy pre pár manažérov projektu a každodenné stresy za minimálne tabuľkové platy odborných zamestnancov, ktorých napríklad zavrú na celý deň s jedenástimi malými Rómami do triedy, a nikto sa nestará, čo tam robia.
Každému mysliacemu a vzdelanému človeku musí byť jasné, že keď odborný zamestnanec učí, supluje alebo stojí ako dozor na chodbách, nemôže logicky vykonávať odbornú prácu, na ktorú bol najatý v rámci toho projektu. Na svoju prácu potrebujú špeciálni pedagógovia malé skupiny žiakov, psychológovia samostatné miestnosti, ktoré neexistujú. Liečebný pedagóg detto. K tomu je potrebná spolupráca rodičov. Tá neexistuje, pretože rodičia vôbec nechápu, o čo vlastne v tomto národnom projekte ide.
Záver. Na školách by mali byť povinne a natrvalo školskí psychológovia, pochopili to už aj v Českej republike, a špeciálni pedagógovia. Žiaden projekt, normálne ich zaradiť do tabuliek. Lenže, vážení, keby sa to u nás normálne zaradilo do tabuliek, tak by sa nedalo cez takéto projekty tak nádherne tunelovať! (Reakcia z pléna.) Dalo by sa to? Nedalo by sa to.
A dostávame sa teraz k tomu úplne najdôležitejšiemu, na čo chcem poukázať. Cez to všetko, ako sme teda otvorili tú bublinu na tej našej tlačovke, tak sa nám naozaj začali ozývať proste rôzni ľudia a niektorí z nich ma upozornili na veľmi zaujímavý projekt, ktorý ide cez MPC, a ten projekt sa volá Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách. Viete, ako to volajú, tento projekt v MPC? Že Pellegriniho dieťa. Volajú to Pellegriniho dieťa. Tento projekt, na ktorom je zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku účinná k 23. 4. 2015, je vskutku veľmi zaujímavý a ja vám poviem prečo.
Bola teda vyhlásená, predpokladám, nejaká výzva z ministerstva školstva a vyhralo to MPC, ktoré predložilo nejaký projekt. Bola s ním podpísaná zmluva o NFP (nenávratnom finančnom príspevku). Je to rozdelené do tých dvojičiek pre celé Slovensko.
Pán poslanec, nudíte sa? Nie? Že spínate tie ruky. Dobre. Ja len keby náhodou, tak mi povedzte, dobre? Lebo teraz to bude naozaj dobré. (Reakcia z pléna.) Hej? (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pellegrini, Peter, predseda NR SR
41.
Pani poslankyňa, nediskutujte s kolegami poslancami, ale vystupujte v rámci svojho vystúpenia.

Nicholsonová, Lucia, poslankyňa NR SR
42.
Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách. Pre Bratislavský kraj to bolo vo výške 935-tisíc eur a pre celé Slovensko to bolo vo výške 10 099 896 eur. To znamená dokopy nejakých 12 mil. Lenže, predstavte si, že ešte pred tým, ako bola podpísaná táto zmluva o NFP na dokopy na tých 12 mil. eur v rámci tohto projektu, ktorý mal ísť iba na základné školy, tak už v januári sa pripravovali súťažné podklady pre verejné obstarávanie, ktoré nakoniec skončilo tak, že vysúťažili dve firmy. Len problém je, že to verejné obstarávanie bolo nie vo výške 12 mil., ako je tá zmluva, ale vo výške 25 mil. eur. Kým celý ten národný projekt mal byť zameraný na pedagógov, ktorí vyučujú angličtinu na základných školách, vo verejnom obstarávaní súťažili aj o stredné školy. Mali dodávať didaktické potreby aj na stredné školy, čo je absurdné. Prečo bola zmluva o NFP podpísaná v objeme 12 mil. a len na základné školy, keď verejné obstarávanie išlo v dvoch fázach, nielen na základné, ale aj na stredné školy?
A viete, čo je úplne najzaujímavejšie? Že kým doposiaľ všetky verejné obstarávania obhospodarovalo MPC, pretože tam má štyroch ľudí na verejnom obstarávaní, toto veľké verejné obstarávanie na 23 mil. eur zrazu potrebovali riešiť cez inú firmu. A tá firma je jedna firma, ktorá sídli na Záhradníckej ulici, a ona pre MPC úplne zázračným spôsobom riešila verejné obstarávanie. Ja sa pýtam prečo? Prečo, keď doposiaľ vo všetkých VO-čkách figurovali zamestnanci MPC, prečo zrazu toto obrovské verejné obstarávanie v celkovej hodnote 23 mil. eur muselo ísť cez nejakú nastrčenú firmu? Prečo? Čo tam bolo také, čo nemohli vedieť?
Tiež sa pýtam, ako je možné, že sa píšu základy pre VO-čko v januári, keď zmluva o NFP je podpísaná až koncom apríla? Prečo? A prečo, to je veľmi dôležitá otázka, to všetko je inak na vás, tie otázky, pán minister. Prečo riešime peniaze na tento veľký projekt, národný projekt, z nového programovacieho obdobia? V obidvoch tých zmluvách je napísané, že to bude hradené z nového programovacieho obdobia 2014 až 2020, keď my teraz máme dočerpávať, preboha, peniaze, ktoré nám tu Brusel nechal dočerpávať do roku 2015! Prečo to má byť hradené z nového programovacieho obdobia?
Ďalšia vec, ktorá má zaráža, je to, že v rámci toho jedného VO-čka na tých 15 mil. eur to vyhrala firma Agem Computers, vyhrala to firma Agem Computers, toto verejné obstarávanie na 15 mil. eur. Tá mala pokrývať teda tie základné školy, ale tá firma dostala už preplatených 6 mil. eur; 6 mil. eur. Teraz si predstavte, že my ešte neriešime predsa nové programovacie obdobie. Z čoho im vyplatili a za čo im vyplatili tých 6 mil. eur? Mám k tomu nejaké objednávky, ale nie sú k tomu zverejnené faktúry. Na základe čoho bolo tej firme Agem Computers vyplatených 6 mil. eur, keď MPC nezverejnilo tie faktúry?
A úplne perlička na záver. Agem Computers po tom, čo dostalo tých 6 mil. eur, v septembri, myslím, že nejakého 23. septembra, podpísalo s MPC zmluvu, že, s pani generálnou riaditeľkou Kapucianovou, že dodá MPC asi 15 vozidiel. Len tak, grátis, za nič. Ale je medzi nimi podpísaná zmluva, medzi Agem Computers a MPC je podpísaná zmluva, ale bez verejného obstarávania. Viete, možnože niekto sa opýta, že prečo by malo byť verejné obstarávanie, keď firma Agem Computers dáva 16 vozidiel MPC len tak, za nič. Ale to nie je za nič. Pretože tie autá jazdia, tie autá musia byť servisované a do tých áut sa musí tankovať. To znamená, že napriek tomu, že na tej zmluve svieti ako keby pomyselná nula, ono to predsa len niečo bude stáť. A na toto nebolo nikde vyhlásené verejné obstarávanie.
Takže si to ešte, ešte raz to, prosím vás, zhrňme. V januári sa pripravujú podmienky na verejné obstarávanie vo výške v objeme 23 mil. eur, aj keď ešte nie je podpísaná zmluva o NFP, tá sa podpisuje v apríli, podpíše sa iba na objem 12 mil. eur. Prebehnú VO-čká, je vysúťažená firma v tom veľkom verejnom obstarávaní na 15 mil. eur. Tejto firme sa dokonca vyplatí 6 mil. eur z nového programovacieho obdobia, pritom staré nie je dočerpané. Nerozumiem tomu celkom, možnože mi to vysvetlíte. A táto istá firma bez verejného obstarávania podpíše zmluvu s MPC o tom, že jej dáva do užívania 16 áut.
Možno som sama v tejto miestnosti, komu sa to zdá byť divné, ale určite nie som sama v tejto budove, lebo sú tu ľudia, ktorí sami na túto obskúrnu záležitosť upozornili a sami chcú počuť odpovede na mnou prednesené otázky.
To je zatiaľ z mojej strany všetko.
Ďakujem. (Potlesk.)
21. 10. 2015 13:13:23 - 13:18:49 56.schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1792 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nicholsonová, Lucia (-) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
2.
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pán predseda, vážení prítomní, dámy a páni, dovoľte mi, aby som vám teraz predniesla odôvodnenie k žiadosti o zvolanie schôdze Národnej rady Slovenskej republiky a návrhu na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Jurajovi Draxlerovi, poverenému riadením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Minister školstva, vedy, výskumu a športu Juraj Draxler funkciu ministra nezvládol. Počas svojho pôsobenia sa dopustil viacerých chybných krokov, ktoré destabilizujú rezort, a preto my dolu podpísaní poslanci navrhujeme jeho odvolanie.
Po prvé. V auguste tohto roku odišlo z priamo riadenej organizácie ministerstva z Metodicko-pedagogického centra viac ako 460-tisíc na falošný účet. Platba a faktúry sa týkali národného projektu, v ktorom mala istá firma Kvant poslať na školy socializačné balíčky pre deti z osád. Zmluva medzi MPC a Kvantom bola podpísaná v marci a splatnosť faktúr vo výške 460-tisíc eur bola k 1. 7. 2015. Koncom júna dostal ekonóm z MPC e-mail, ktorý ho informoval o zmene účtov. Prílohou falošného e-mailu boli aj falošné, ale veľmi podrobné faktúry. A to s takými podrobnosťami o projekte, ktoré pravdepodobne mali len ľudia z riadiaceho orgánu, teda z ministerstva školstva, alebo priamo z MPC. Keďže ekonóm s riadením projektu nemal nič spoločné, e-mail odoslal na riadiacich pracovníkov projektu. Tí mali čísla skontrolovať a vypracovať dodatky k zmluve. Nakoniec 18. augusta poslali peniaze na falošný účet. Slovenská republika takto prišla o čiastku 460-tisíc eur. Riaditeľka MPC dala hodinovú výpoveď zo zamestnania ekonómovi, ktorého urobila zodpovedným za nesprávnu platbu.
Minister Draxler bol o podvode informovaný. Napriek tomu nekonal, nevyvodil zodpovednosť voči riaditeľke MPC. Jeho laxný prístup k podvodu navodzuje dojem, že celú kauzu sa snažil zamiesť pod koberec.
Druhý dôvod. Priamo riadená organizácia IUVENTA má delegovaný majetok, ktorý je v správe ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Ide o rozsiahle pozemky a budovy. Tento majetok dlhodobo slúži pre aktivity školskej mládeže. S ohľadom na to, že sa pozemky nachádzajú v lukratívnej časti hlavného mesta Bratislavy, boli zaznamenané viaceré pokusy, aj úspešné, ako sa tohto majetku zmocniť. Nie je cieľom popísať tieto aktivity. Skutočnosťou však je, že ministerstvo v roku 1998 prišlo o časť týchto pozemkov a v roku 2009 o ďalšiu časť týchto pozemkov. Vzhľadom na to, že cena za jeden meter štvorcový v tejto lokalite je 500 až 1 000 eur, prišlo ministerstvo o pozemky v hodnote niekoľko desiatok miliónov eur. Toto sa nestalo vinou ministra Draxlera, ale skutočnosť, že minister nechal budovu IUVENTY prehlásiť za nadbytočný majetok, resp. že bola takto uvedená počas jeho pôsobenia, navodzuje presvedčenie, že ide o pokus dokončiť proces zmocnenia sa majetku IUVENTY slúžiacej školskej mládeži. V tomto je jeho zodpovednosť evidentná a minimálne ju možno klasifikovať ako nekompetentnú a poškodzujúcu záujmy školskej mládeže.
Pochybnosti o schopnosti ministra budia jeho ohlásený spôsob hľadania nového využitia budovy Ekoiuventy. Bez definovania podmienok menovania komisie pre výber a určenia jeho transparentného procesu je už od začiatku pochybné, či takýto proces skončí prácou v prospech detí a mládeže. Takýto výber nemôže jednoducho začať výzvou na zasielanie projektov na adresu ministerstva.
Tretí dôvod. Personálna politika ministra Draxlera javí znaky, ktoré vypovedajú o nekompetentnosti a presadzovaní ľudí s ním spriaznených. Či ide o výber riaditeľa Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, kde personálne spory prakticky paralyzovali činnosť tejto organizácie, alebo o nekompetentné vedenie IUVENTY, kde tlaky politickej nominácie zjavne ustúpili potrebe kvalifikovaného a kompetentného výberu vedenia. Toto nie je ojedinelý personálny postup ministra Draxlera. O zmätkoch a nekompetentnosti ministra svedčia aj jeho organizačné pokyny, podľa ktorých premiestňuje pracovníkov ministerstva medzi jednotlivými útvarmi opakovane a chaoticky.
V období od 30. 9. 2014 do 18. 3. 2015 príkazom ministra bol deväťkrát zmenený organizačný poriadok na ministerstve. V priemere raz za osemnásť dní. Pri týchto zmenách sa jednotlivým útvarom raz zvyšoval počet pracovníkov, druhý raz sa znižoval.
Pán predseda, veľmi pekne ďakujem za slovo.

Deň v parlamente

<- ->