Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
12. 2. 2016 1:13:29 - 1:15:29 61. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1873 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vášáryová, Magdaléna (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pán kolega, viete, títo naši sysli hrajú krátke hry. Neuvedomujú si, že hrať krátku hru sa musí inak, ako hrať dlhú hru. Napríklad dnes ráno dokonca moderné mladé vedenie nášho parlamentu, ktoré dokonca vie možno aj po anglicky, využilo metódu starého Mečiara a prinieslo sem staré babky s tým, aby si sadli na miesta. To čo je? To aká je krátka hra? Veď to musíte si uvedomiť, že táto krátka hra v prítomnosti médií okamžite praskne.
A potom je tu ešte nedostatok logiky. Ten preukazoval napríklad aj pán Rezeš, ktorý nasadil toľko malých cicavcov na VSŽ, že vlastne nakoniec ich celé vycicali. A to je naše zdravotníctvo. Takto cicajú, cicajú, cicajú, ale veď keby hrali aspoň strednú hru, ale oni ho vycicajú. A čo budú potom cicať? Všetci pôjdu do Belize alebo kam pôjdu všetci potom?
A, viete, v poľskom sejme sa pri takejto situácii ako situácii, keď nám tu tí ministri dnešní rozprávali všelijaké také technokratické záležitosti, v poľskom parlamente nazývajú pomidormi. („Hádžu do nás paradajky.“) Viete, tí naši ministri paradajkami nás bombardujú. To nie sú argumenty ani fakty, ale paradajky, lebo si hovoria, že majú paradajok dosť a trošku nás zašpinia tými paradajkami. Ale tie paradajky stečú, rozložia sa a nestane z toho vôbec nič tak, ako nezostane po nich nič, len tá špina po tých... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
12. 2. 2016 0:44:15 - 0:46:15 61. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1873 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vášáryová, Magdaléna (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Milá pani kolegyňa, keď som končila svoj prejav o vzdelávaní, tak som spomenula vlastne to zdravotníctvo, školstvo aj štátnu správu, že tam robí najväčšie percento žien. A my naozaj sa musíme začať o to starať, nesmieme byť už tie pokorné, ktoré by mali podľa strany SMER liezť po kolenách a teraz odprosovať za to, že si vôbec dovolili protestovať, že vôbec si dovolili byť zúfalé z danej situácie. My sa musíme o to postarať, tak ako my musíme vychovávať iný typ mužov, než sú tí, ktorí tu s nami sedia, než tých machov niektorých, ktorí sa vyžívajú v pokorovaní žien a ktorí furt čakajú, kedy už prídu konečne tí utečenci, a pritom tu normálne bezohľadne strieľajú muži ženy, znásilňujú ich a ešte sa týmto ženám aj na tej policajnej stanici vysmejú. Potrebujeme prijať 2 500 nových policajtov miesto toho, aby sme vyškolili policistky, ktoré by chránili tieto ženy, keď prídu prosiť o pomoc. A naše kolegyne zo strany SMER ukazujú tak nanajvýš prstom. Protestujú nejako? Snažia sa protestovať nejako? Nie, sú ticho, sú pokorné, poslušné, držia hubu. A to je to, čo musíme zmeniť, pani Šípošová. Toto je to naozaj. My sa musíme jednoducho postaviť, a preto aj som hrdá na tie sestry a na tie učiteľky. (Potlesk.)
11. 2. 2016 18:13:56 - 18:15:57 61. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1872 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vášáryová, Magdaléna (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem veľmi pekne, kolegovia. Vážim si každé vaše vystúpenie.Pani poslankyňa, prepáčte, vy si vždycky vyberiete jeden úplne nepodstatný moment. Čo ja mám spoločné so štrajkom železničiarov? Vôbec si na to nepamätám. A ja som nehovorila nič ani o Železniciach, ani o ničom podobnom. Rozumiem sa do toho ako hus do piva. Proste nie je to nič. Neviem, prečo sa vždycky jedného úplne nepodstatného momentu chytíte. Očakávam, že budete reagovať na podstatné momenty.
Pán Viskupič, ale si musíme uvedomiť, že budúcnosť môžeme aj prejesť. A, viete, keď sa najete, čo sa potom stane po pár hodinách? To proste z vášho tela odíde, spláchnete to za sebou a nezostane z toho nič až na to, že prežijete. To znamená prejedať svoju budúcnosť, to znamená len prežívať, keď sa nechcem vyjadriť ešte brachiálnejšie alebo teda obraznejšie.
Prázdna sála, pán Radošovský. Ale veď parlament nie je prvá trieda, kde musia všetci sedieť, mať ruky za chrbtom s tým, že učia sa len tí, ktorí tam práve sú. Ale veď parlament je, prekristapána, plný poslancov, ktorí dostali mandát. Poslanci tu nesedia preto, že musia tu byť, tu sedia preto, lebo ich to zaujíma a ich voličov to zaujíma. A keď to niekoho nezaujíma a zaoberá sa celý život energetikou, prečo by tu mal pri takejto debate sedieť. Preboha, 360 rokov bol na tomto území Uhorský snem a ešte stále sme sa nenaučili, že parlament nie je prvá trieda, kde sa počíta len ten, ktorý sedí pred kamerami. Čiže... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
11. 2. 2016 17:50:29 - 18:08:13 61. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1872 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vášáryová, Magdaléna (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem za slovo. Stojím tu dnes, samozrejme, ako poslankyňa, ale najmä ako predsedníčka Živeny, spolku slovenských žien, najstaršieho dnes fungujúceho slovenského, teda ženského spolku v Európe, ktorý má 146 rokov. Je veľmi dobré si to uvedomiť, že už pred 146 rokmi boli muži a ženy, lebo však v Živene nie sú len ženy a Živenu založili muži, boli tými, čo vedeli, že najdôležitejšie v tých ťažkých rokoch druhej polovici devätnásteho storočia je vzdelanie, jeho kvalita. A vzdelanie detí a žien bolo prioritou Živeny a vždy bolo a musí zostať prioritou Živeny. V roku 1920 až 1925 mala Živena 39 škôl na Slovensku. Mnohé z nich potom komunisti zničili, znárodnili, tam znárodnili majetok a ostatné, čo tam zostalo, ešte rozkradlo HZDS. Takže to hovorím len preto, aby ste vedeli, prečo som tu. V mene všetkých zo Živeny tých vyše tisíc, s ktorými sme aj na príslušnej programovej konferencii ani nie pred rokom hovorili o našich prioritách, pričom hovorili sme o tej priorite kvality vzdelania a Živena ako mimovládna organizácia alebo teda združenie občanov urobí všetko pre to, aby sme konečne kultivovanie, skutočne kultivovane a trošku so znalosťou veci debatovali o tom, ktorou cestou tu pôjdeme, mi bolo veľmi ľúto, že dnes vystúpil pán minister školstva, ktorého som si všimla pred niekoľkými rokmi, keď bol ešte veľmi taký antificovský, antismerácky vo svojich blogoch a hovoril a povedal prejav v parlamente akulturálny a aintelektuálny. To som naozaj nečakala od ministra školstva. To je prvá vec, že som čakala, že sem príde minister školstva a povie nám technokratický prejav. Tu kde sme, kam sme sa dostali, kde máme kultúrne osobnosti v zmysle širokom kultúry aj so vzdelaním spolu, ktoré by boli ministrami školstva a dokázali by takýmto spôsobom aj vystupovať? Vzdelanie je súčasť našej kultúry a súčasť nášho civilizačného zaradenia sa medzi národy Európy. My sme dosiahli politicky a hospodársky veľmi veľa. A ja pokračujem v tom, o čom hovoril bývalý pán minister školstva pán Fronc, pán profesor, my dnes sedíme pri európskom stole, čo v roku 1869, keď zakladali Živenu, bol sen, o ktorom sa zdalo, že sa nikdy neuskutoční. My pri tom európskom stole máme ten jeden hlas taký istý, aký ho má 80 miliónov Nemcov, alebo 60 miliónov Britov. Teraz ide o to, či toto zaradenie, ktoré bolo vybojované politicky, prenesieme aj na zaradenie civilizačné, teda či naozaj budeme patriť civilizačne a kultúrne medzi európske národy.

A som rada, že sa tu začalo teraz hovoriť o tom, že školstvo Prvej Česko-slovenskej republiky bolo unikátne. Ale nielen to bolo. Keď v roku 1865 1. septembra Kalinčiak, ktorého poznáte len preto, že napísal Reštavráciu, a mnohí vôbec neviete, kto to bol, to bol jeden z najlepších pedagógov svojej doby, bol riaditeľom 11 rokov posledného slovenského lýcea v Tešíne, mal prejav, celá elita strednej Európy tam naklusala. Tam chodili žiaci od Srbska až po Nemecko, tam budoval knižnice, budoval všetko možné. My o ňom nevieme nič, pretože dnes sa nenosí byť kultúrnym človekom, dnes sa nosí brýzgať, hovoriť veci, ktoré nemajú zmysel, hovoriť hnusnou slovenčinou. Ja viem, že dolná komora parlamentu nie je senát alebo ja neviem vysoká škola, ale na to by sme si mali dať pozor, pretože politicky sme svoju situáciu vybojovali a teraz ju musíme vybojovať kultúrne. Čo zostane po nás, čo zostane po tejto generácii, čo sa týka vzdelania, lebo, ako som povedala, z 19. storočia zostávajú ľudia, keď už len vezmete štúrovcov, ktorí hovorili niekoľkými jazykmi? Čo zostalo po Jánovi Lajčiakovi, prvom sociológovi Slovenska, ktorý zomrel celkom príznačne poslaný do vyhnanstva za obcou Hybe dňa 28. októbra 1918? Tých, ktorí vedia 9 jazykov vrátane sanskrtu a mnohých vecí, my dnes si nevážime. Nevážime si takýchto vzdelaných ľudí, ale už vtedy sme si ich nevážili, lebo tu je dôležitý a najsilnejší ten priemer. A my teraz zarezávame tých učiteľov, a máme ich veľmi veľa, ktorí sú výnimoční.

Ale v debate o priorite Živeny, čo sa týka vzdelania, sme sa dostali k jednému zásadnému problému, ja myslím, že som to tu už raz spomenula, ale musím to znovu zopakovať, my, a tu nadväzujme na pána Fronca, pána profesora, sa musíme dohodnúť naprieč politickým spektrom s učiteľmi a pedagogickými pracovníkmi, akou cestou pôjdeme, že to nebude fínska cesta a podobne. Ale my si musíme povedať, čo to bude pre budúce Slovensko, pretože, nehnevajte sa, keď to neurobíme teraz, zase sa tak odsunieme o ďalších 10 rokov, pretože to, čo v tomto dnes urobíme, sa ukáže o desať či pätnásť rokov najskôr v školstve. To nerobíme bankovú reformu a reformu sociálnych vecí a rozdeľovanie peňazí, to ide hneď, ale toto sú tie civilizačné zmeny, ktorých výsledky možno niekto z nás už ani nezažije, ale musíme ich začať robiť, hoci doteraz sa tiež pokúšali o to mnohí, ale nepodarilo sa celkom tak to urobiť, ako by sme si boli priali. My musíme dospieť k spoločenskej dohode, či budeme hľadať talenty a necháme ich študovať v elitných školách alebo budeme trvať na tom, aby všetky deti chodili do rovnakej školy. Tuto sa musíme dohodnúť. Pokiaľ som si myslela, že SMER je sociálna demokracia, tak mi pripadalo logické, že presadzuje, aby všetky deti dostali ten istý typ vzdelania, to znamená to, čo mi povedali učiteľky v Živene, aby tí talentovaní, ktorí majú lepšie fungujúci mozog, prichádzajú z rodín, kde tí rodičia do nich investovali, ťahali aj všetkých ostatných. A na tomto sa musíme dohodnúť, pretože inak historicky my by sme nemali štúrovcov a nemali by sme Bajzu a nemali by sme Kmeťa a ja neviem hocikoho iného, ktorého by som vám mohla menovať. Keby ich nebol nejaký učiteľ alebo notár, alebo farár nenašiel v škole, im nejakého mecenáša a neposlal ich študovať, my by sme nikoho z týchto ľudí nemali, keby boli museli chodiť len do tých trojročných alebo šesťročných škôl. A oni ich vyťahovali a posielali ich na školy, pretože cítili v nich ten talent, my sa musíme rozhodnúť, či sme krajinou, ktorá bude kultivovať talenty, naše talenty, alebo bude chcieť tie talenty, ktoré nech radšej odídu a nekazia nám ten priemer, ktoré nanajvýš nám pomohli do maturity potiahnuť aj tých priemerných a podpriemerných. To je základný problém. A je to veľmi ťažký problém, ale my musíme sa na tom dohodnúť, pretože vždy o 4 roky príde niekto a povie, že zrušíme gymnáziá. To sa teraz stáva v Poľsku. Tam prišla pravicová vláda a povedala, že zruší gymnáziá. Ja si myslím, že nakoniec k tomu nedôjde, lebo to je strašný krok. A bola to len taká predvolebná záležitosť. Ale jednoducho to je základný problém. Čo urobil Kádár, keď tuším na rozdiel od našich komunistov, ktorí boli proste zadebnení, vybral 125 mladých, bohužiaľ, len chlapcov (medzi nimi Viktora Orbána) a v posledných dvoch rokoch komunistického režimu ich poslal na náklady Maďarska, komunistického štátu, študovať do miest ako Cambridge, Oxford, Yale, Londýn (do London School of Economics) a tak ďalej a tak ďalej. On robil výber tých najschopnejších, bohužiaľ, občas aj schopných všetkého, hej, ako sa to ukazuje. Ale tu sa musíme dohovoriť na tom. My sme to neurobili, my sme nechali talenty či netalenty, hoci ja už patrím ku generácii, kde aspoň matematikov vybrali v strednej všeobecnovzdelávacej škole a urobili matematické triedy. Už aj tí komunisti zistili, že proste nedá sa nechať všetkých tak. Zaujímavé je, že je jedna oblasť, kde absolútne tolerujeme elitárstvo. A to sú športové triedy. Nikoho by nenapadlo, aby vybrali do športovej triedy niekoho, kto nemá na to podmienky, kto nemá na to predpoklady, nikoho nenapadne, aby nejaké dievča, ktoré bude mať asi 185 centimetrov, sa venovalo športovej gymnastike alebo podobne. To v športe tolerujeme. Sme prijali zákon o športe, kde sa hovorí bežne o sponzoringu, a pritom to nemáme legislatívne vôbec definované, čo to znamená. Však to je tak ako v Hornej Dolnej naozaj. Čiže na tomto sa musíme dohodnúť. A toto je niečo, čo ja som si odniesla z debát s učiteľkami. A tých je v Živene veľmi veľa, takže ani v Živene sme nedospeli ku konsenzu, pretože mnoho učiteľov chce, aby tí, ktorí proste sú talentovaní, im ťahali triedy, lebo potom musíme úplne inak dať dizajn po piatom ročníku pre celé základné a stredné školstvo. A to by bolo sakramentsky bolestivé a bola by to veľmi veľká reforma, to urobiť Lenže my si musíme uvedomiť, že bez vzdelaných a ambicióznych ľudí to ďalej nepôjde. Buď stavíme na ľudí, ktorí chcú len pozerať telenovely, mať niečo do brucha a nejakú zábavu, varenie halušiek alebo ja neviem niečo podobné, sa to vykazuje najnovšie ako veľmi kultúrna činnosť, alebo chceme byť štátom, ktorý bude nejaké ambície, prekristapána, lebo keď dohodneme sa, že nechceme byť ambicióznym štátom v rámci Európskej únie, tak sa potom nečudujme, že sme krajinou brain drain, pre tých, čo nevedia po anglicky, to znamená, že mozgy odchádzajú. A budú tak odchádzať, ako stáročia odchádzali od Mateja Bela, ktorý napísal svojim synom, aby nesnažili sa byť Slovákmi, lebo nimi byť nemá zmysel, ale aby snažili sa stať sa Nemcami, cez Štúra že nemá to zmysel, stať sa radšej Rusmi, aby sme boli aspoň veľkí a tak ďalej a tak ďalej. Predsa toto je ten konsenzus spoločenský, ktorý ja tak cítim aj ako predsedníčka Živeny. A nie je jednoduché dospieť k takémuto rozhodnutiu. A inak povedzme si, že talenty pošleme preč. nepotrebujeme ich, potrebujeme istoty. Čo to znamená, istoty? To je zostať stáť na mieste, ale svet ide ďalej, každý, kto chce zostane stáť, cúva. A to pociťujeme tu a pociťujú to učitelia a pociťujú to nielen učitelia, ale aj ďalší pedagogickí pracovníci, vychovávatelia, tu sa nikdy nespomenuli knihovníci, jedni z najvzdelanejších ľudí, ktorí nieže majú minimálne platy, lebo to už sa nedá ani povedať, aké minimálne platy majú.Takže teraz je tá výzva na ženy. Áno, niekto tu povedal, že je prefeminizované školstvo, ale štátna správa je prefeminizovaná, zdravotníctvo je prefeminizované a tak ďalej a tak ďalej. Mohli by sme ísť ďalej s tým, že je taká justícia a tak ďalej a tak ďalej. Ale bez nás to, páni, nepôjde, lebo keby teraz ženy všetky išli domov, tak tento štát skrachuje. A preto tá veľká váha teraz leží na ženách, všetky ženy učiteľky, riaditeľky škôl, vychovávateľky, učiteľky v materských školách, knihovníčky, buďte hrdé na to, že máme možnosť niečo zmeniť, my to musíme zmeniť. A ja som bola veľmi hrdá na to, že som videla veľmi veľa tých učiteliek počas toho štrajku. Tu niekto povedal, myslím, že pán Kuffa to bol, no tak naňho reagovať je škoda, ale on nerozumie tomu, že právo štrajku je vlastne jedným z najväčších výdobytkov liberalizmu. No tak snáď mu to niekedy dôjde. Ale aj všetky sestry v nemocniciach, všetky tie opatrovateľky, sociálne pracovníčky, lekárky a tak ďalej to majú v rukách. My to máme v rukách a musíme prestať proste sa len sťažovať a musíme začať debatovať naozaj o tom, kde bude ten spoločenský konsenzus. Dnes sa už nemôžeme vyhovárať po tom, čo skoro sto rokov máme hlasovacie práva, že ešte sme sa to nenaučili, my to už vieme, my ženy len si musíme spomenúť na tie všetky ženy, ktoré stoja za nami, od pani Halašovej cez Šoltésovú, cez Terku Vansovú, cez Podjavorinskú, všetky tieto ženy, ktoré cez to všetko, že mali oveľa horšie podmienky na život, nemali ani automatické práčky, ani polotovary, ani nič také, sa venovali kultivovaniu. Na čo potrebujeme vzdelanie? Potrebujeme ho na to, aby sme rozumeli tomu, o čom je svet, o čom to je, lebo keď to nebudeme vedieť, budeme prehrávať. A preto som tu vystúpila ako predsedníčka Živeny. Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)
11. 2. 2016 17:43:03 - 17:44:52 61. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1872 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vášáryová, Magdaléna (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Veľmi pozorne som si vypočula prejav bývalého ministra školstva, ktorý pripravil veľkú reformu, ktorú sa nakoniec nepodarilo schváliť a implementovať. To si treba uvedomiť. A to by si mali uvedomiť všetci tí, ktorí tu vystupujú v zmysle, že dovtedy, kým on tu nebol, sa nič neurobilo, hej. Tu každý chce začať na zelenej lúke, a pritom tu sú ľudia, ktorí sa pokúšali o mnoho vecí.

Ale chcela som trošku sa zapojiť do tej diskusie s tým, že napríklad pán minister bývalý nevieme učiť jazyky. Toho dôkazom je napríklad neznalosť ruštiny, hoci sa ju učil každý z nás aspoň 15 rokov. Nevieme učiť angličtinu tak, ako ju učia vonku. A mala som deti aj v iných školách a viem to. Nevieme to robiť, toto musíme zmeniť. A ja som tu bojovala s bývalým ministrom za stranu SMER vtedy, keď chcel zrušiť povinnú výučbu angličtiny, hej.Sú tam veci, ktoré by sa dali pomerne veľmi rýchlo napraviť, ale nediskutujeme o tom, keď nemáme argumenty, tak osobne útočíme. Ja si myslím, že úroveň vzdelania sa meria aj tým, ako sa ľudia vyjadrujú, ako ľudia vedia argumentovať a sa správajú. A myslím si, že aj niektoré vystúpenia sú dôkazom toho, že jednoducho niekde to vzdelanie a nejako tá kultivácia zlyháva.
11. 2. 2016 16:04:59 - 16:06:59 61. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1872 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vášáryová, Magdaléna (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vy ste otvorili na začiatku svojho vystúpenia, pán poslanec, pán predseda, jednu veľmi dôležitú otázku, na čo nám vlastne treba byť vzdelaný? Bohužiaľ, si v tejto sále musíme aj povedať, že tu medzi nami sedia ľudia, ktorí si jednoducho tituly kúpili, za dva a pol roka JUDr., magistra za prácu, na ktorú si nevie dotyčný ani spomenúť, o čom to bolo. My si nevážime vzdelanie, my si vážime len titul. A to je niečo, čo musíme odstrániť z tejto spoločnosti. My musíme jasne a verejne pranierovať majiteľov škôl, ktorí zarábajú, predávajú tituly, toho som bola osobne svedkom, predsedovi družstva, ktorý nemá ani maturitu. Áno, to bolo v päťdesiatych rokoch, ja si to pamätám, mne to otec rozprával, ako sa urobili za komunizmu za šesť mesiacov prokurátori, profesori z ľudí, ktorí nevedeli poriadne ani čítať. Z roku 1971 môžem vám povedať aj meno človeka, ktorého vyhodili z univerzity, pretože nepodpísal Biľakovi doktorský titul. A medzi nami sú títo ľudia, ktorí kazia vlastne váhu vzdelania. Titul potrebujeme za akúkoľvek cenu, za akúkoľvek sprostosť, na ktorú si nevieme ani spomenúť. To je tá hydra jedna z hydier, ktorá leží vlastne na našej spoločnosti, pretože my si nevážime vzdelanie a nevážime si potom skutočne vzdelaných ľudí.
10. 12. 2015 14:29:01 - 14:31:25 58. schôdza NR SR - 18.deň - B. popoludní Tlač 1806 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vášáryová, Magdaléna (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
12.
Pán minister, Ľudovíta Štúra nájdete na Googli skôr ako na Slovakiane. Ja som sa pýtala správne na Slovakianu, pretože to je výsledok, ktorý je dostupný verejnosti. Ja som neočakávala Google, ale ja som očakávala, že keď si na to kliknem, tak sa dozviem aspoň niečo, a nie 800-tisíc strán sčítacích hárkov od roku 1920 do roku 1940.
A keďže vždycky hovoríte, že možno, že ja sa v tom nevyznám, dovoľte, aby som v tomto čase mohla vám prečítať to, čo ľudia píšu o tom. Tí ľudia, ktorí sa to už snažili otvoriť. "Vyskúšal som vyhľadávanie na Slovakiane. Absolútne nelogické a neintuitívne. Trúfam si tvrdiť, že veľká väčšina ľudí sa tam stratí a nevyhľadá nič. Škoda peňazí. No, a to vyhľadávanie museli robiť nejakí experti, nechcem sa nikoho dotknúť, pretože normálny informatik by hentaké niečo do obehu nepustil." Ja citujem. "No, ale aspoň sa mali kde utopiť korunky." "Ďakujeme, ale toto nie je riešenie. Ja som za to, aby sme im všetci napísali, že to majú nanič. Ja napíšem. Tento chaos treba stopnúť ešte v zárodku a nielen naň ďalej nabaľovať ďalšie dokumenty."
A nakoniec, váš bývalý riaditeľ NOC-ky pán Tazberík napísal: "Dosiahnuté výsledky nezodpovedajú vynaloženým prostriedkom. Nalejme si konečne čistého vína a hovorme v tejto súvislosti aj o korekciách. To je o prostriedkoch, ktoré neboli preplatené z Bruselu. Ale o tom pán Maďarič radšej mlčí, hlavne že je spokojný a pekne sa pochváli." To všetko hovoria aj iní ľudia.
A keď hovoríte DIKDA. Vy ste boli niekedy na tom, pán minister? Vy viete, že musíte... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
8. 12. 2015 10:33:59 - 10:35:50 58. schôdza NR SR - 16.deň - A. dopoludnia Tlač 1806 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vášáryová, Magdaléna (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
56.
Pani poslankyňa, chcem sa poďakovať, že ste otvorili ešte ďalšiu vec, a to znamená, že sa vo formulácii alebo v dôvodových správach našich zákonov začínajú objavovať slová, ktoré nemáme definované.
A by som sa vrátila k zákonu o športe. Tam je, sa oháňajme sponzorstvom, a pritom sponzorstvo nie je v našom právnom systéme definované. Viem to ako človek, ktorý sa zaoberá kultúrou. My ho predsa nemáme definované. Takisto ako nemáme definované mecenášstvo, čo to znamená, ako to bude, akým spôsobom to zaradíme.
My používame slová, ktoré nemáme definované. A na toto som chcela upozorniť, netýka sa to len svojvoľného vykladania a obviňovania a obhadzovania blatom všelijakými slovkami, ale v politickom zápase, ale týka sa to vyslovene aj veľmi potrebných nastavení napríklad financovania takých vecí, ako je kultúra alebo veda, alebo šport.
Áno. Sú to len marketingové záležitosti. A to treba znovu a jasne povedať, tu ide len o nejaké zákony v duchu, ale veď však to sa aj tak nebude exekvovať, tak to je jedno, čo tam je napísané, dôležité je, aby sa to odsúhlasilo a nech si potom budúce generácie o nás myslia, čo chceme, že sme boli nedôslední, že sme boli amatérski a vôbec sme sa definovaním výrazov nezaoberali.
4. 12. 2015 11:43:53 - 11:45:52 58. schôdza NR SR - 15.deň - A. dopoludnia Tlač 1806 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vášáryová, Magdaléna (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
104.
Pán poslanec, predvčerom zasadala britská Dolná komora a bola tam deväťhodinová debata, ktorá sa týkala, samozrejme, toho, že či Veľká Británia bude Daiš bombardovať, alebo nie. A ja odporúčam všetkým tým aj ktorí nerozumejú ani slovo po anglicky, aby ste sa aspoň pozreli, aby ste si to vyhľadali, ako vyzerá parlamentná debata o strategických rozhodnutiach. A zmena ústavy, ako ste povedali, možno na 12 rokov, je strategické rozhodnutie. Tam stál, tam stál 9 hodín David Cameron a odpovedal okamžite na akúkoľvek otázku poslanca.
Toto je tu, toto je tu debata o zmene ústavy, najvyššieho zákona? Veď sa pozrite! Veď tu nikto nie je. Je tu niekto z vlády? (Potlesk.) Niekto tu vystupuje, niekto tu sedí, pretože ideme zmeniť, tu sedí jeden človiečik? (Reakcia z pléna.) Jeden človiečik? Videli ste tú debatu? Pozrite sa na to, viem, že neviete po anglicky, ale pozrite sa aspoň, aby ste videli, ako to fyzicky vyzerá. Ako to fyzicky vyzerá, keď sa v demokratickej krajine chce tak zmeniť ústava. Je to úplne niečo iného. Tam sedí, tam stojí premiér a odpovedá každému poslancovi okamžite. Okamžite. Deväť hodín. Pretože to sú strategické rozhodnutia.
A čo sme my? Čo sme my už naozaj len dedinský dvor, kde sa hrá o to, že či bude nejaký kohút vládnuť nad nejakými sliepkami?! (Reakcie z pléna.)
4. 12. 2015 11:16:01 - 11:17:34 58. schôdza NR SR - 15.deň - A. dopoludnia Tlač 1806 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vášáryová, Magdaléna (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
74.
Ďakujem za slovo, pán predseda. Čo sa čudujeme, veď dnes tu sedia s nami ľudia členovia Komunistickej strany Československa a Československo patrilo medzi najväčších podporovateľov teroristov na tomto území (reakcie z pléna), dokonca, dokonca máme tu dnes aj novo mladých komunistov. Na slovenskom území žil dva roky najväčší terorista všetkých čias Carlos. Veď my sme ho živili. Tento šakal, tento šakal, my sme ho živili, my sme ho financovali. (Reakcie z pléna.) My sme financovali, ľudia zo Slovenska a Čiech financovali najväčšie teroristické hnutia. A medzi nami sedia ľudia, ktorí boli v tejto strane. (Reakcie z pléna.)
My chceme teraz na nich apelovať, aby po 25 rokoch, keď sa im, keď im táto situácia umožňuje, aby vyhrali voľby, my chceme na nich apelovať, aby zrazu mali morálku a zabudli na svoje preferencie voľakedajšie?! Aby sa im páčili ľudské práva alebo nejaké takéto veci? Prosím vás, veď my máme toto dedičstvo za sebou, toto dedičstvo za sebou a títo ľudia si ho v sebe nesú a ešte dlho ho budú, toto dedičstvo, na našom území presadzovať. (Potlesk.)
19. 11. 2015 16:50:31 - 16:52:10 58. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1700, 1793 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vášáryová, Magdaléna (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
64.
Pán predseda, ja som zvyknutá. Môžete ma napádať, koľko chcete a môžete ma dehonestovať, koľko chcete. Môžete pokojne, ja som zvyknutá. Len, bohužiaľ, ste sa nevyjadrili k tým, napríklad k peniazom z digitalizácie. Prečo ste nepovedali a neobhajovali Slovakianu? Skúste si ísť na web. Pán predseda, skúste ísť na web. Ja som hovorila čísla. Veď vy môžete postaviť proti tomu iné čísla. Ja som nehovorila o emóciách. Ja som hovorila pred pánom ministrom financií, keď hovoríme o rozpočte, o číslach, pretože toto je debata o rozpočte. A o moju budúcnosť, pán podpredseda, o to sa nebojte. Nebojte sa. Ja mám budúcnosť úplne inú a vy o tom rozhodovať nebudete. Aj keď vy ste veľmi zdvorilý, keď so mnou hovoríte privátne, čo si veľmi vážim. Lebo vy ste privátne, súkromne veľmi dobre vychovaný muž a nechápem prečo takto. Ale ja chápem, že vaši kolegovia to oceňujú, také, také tie sviňačinky, čo tu púšťate. To ich baví. Chápem to. Ale ja sa na vás za to nebudem hnevať. Ja viem, že ste v súkromí ku mne veľmi zdvorilý a veľmi dobre vychovaný muž. Ďakujem za vašu reakciu.
19. 11. 2015 15:50:30 - 16:48:17 58. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1700, 1793 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vášáryová, Magdaléna (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
60.
Ďakujem, pán podpredseda. Som veľmi rada, že sa tu situácia upokojila a pán minister pochopil, že hnev, aj keď vzbudzuje súhlas u kolegov v SMER-e poslancov, tak nie je najlepším radcom. Tak som rada, že ten priestor už nie je zasvinený, by som povedala, aby som citovala niektorých, lebo to už sú také slová, ktoré sa tu používajú a začínajú byť v tomto parlamente normou.
Ale ja by som, ja, samozrejme, musím vystúpiť k rozpočtu kultúry a keď som sa teraz dozvedela, že toto je najlepší európsky rozpočet, tak som si rýchle pozrela tie čísla rozpočtov iných krajín na kultúru a teda možno, že si myslíte, že to je najlepší rozpočet, ale čo sa týka kultúry, tak ako vo všetkých ukazovateľoch vzdelania, pochopenia textu, matematických olympiád a všetkého možného, v čom sa Slovensko zúčastňuje, čo sa týka kultúry ako veľkého balíka, kde patrí aj vzdelanie, je vždycky pred, buď za Albánskom alebo pred Albánskom, tak v rozpočte kultúry sme naozaj poslední. A to je vlastne moja zásadná otázka na pána ministra. Prečo sme v rozpočte na kultúru poslední?
My by sme tú kultúru potrebovali aj tu v parlamente trošku väčšiu, zdá sa. A budem hovoriť politicky, pretože hoci niektorí sa tu dožadujú, aby to nebola politická debata, ja by som tých kolegov chcela upozorniť, že sú politici a že všetko, čo tu hovoria, je politické, že samozrejme, môžeme predstierať, že sme zbor expertov, (povedané so smiechom) ale experti sedia niekde inde, nie v parlamente. Takže všetko to, čo sa tu prednáša, je politická debata, na to ten parlament je. Takže len pre informáciu pre ľudí, ktorí sa cítia byť expertami a nie politikmi, hoci sedia v parlamente ako poslanci.
Máme tu teda výhľad rozpočtu pre kapitolu kultúry na budúci rok, aj keď predseda výboru kultúrneho povedal, že aké je to úžasné atď., chcela by som vám trochu osvetliť, ako to vyzerá. Takže.
Je pravda, že celkové výdavky na rozpočet istým spôsobom stúpajú, alebo lepšie povedané oscilujú okolo jedného centra. To znamená celkové výdavky, teda už nie plánované, ale celkové, v roku 2013 212,90, teda 213 mil., v roku 2014 208 mil., v roku 2015 218 mil., to je ešte len odhadovaná skutočnosť, plán na rok 2016 202 miliónov. Nemienim z tohto vyvodzovať nejaké siahodlhé zámery, pretože rozdiel medzi plánovaným rozpočtom na ministerstvo kultúry a medzi skutočnosťou potom, ktorá sa ukáže v ďalšom roku, je niekedy až 27 mil. eur, podľa toho, že či dostane na Slovenskú filharmóniu minister na rekonštrukciu peniaze, alebo nedostane a tak ďalej, a tak ďalej.
Takže z toho ja by som nevyvodzovala nejaké veľké zámery, závery, ale z čoho musíme vyvodiť zámery, sú sumy, sú percentá v pomere k hrubému domácemu produktu. A tak, kým sme mali v roku 2013 0,29 %, upozorňujem, že tie horšie európske rozpočty majú jedna celá, medzi 1 až 1,5 a že tie rozpočty majú oveľa väčšie. Samozrejme, zoberme si Holandsko, ktoré má len o dvakrát alebo dvaapolkrát viacej obyvateľov ako Slovensko, tak to sa nedá vôbec prirovnať. A ešte stále sme sa držali aj v roku 2015 na 0,28, ale plánovaný rozpočet na rok 2016 je na úrovni 0,25 % štátneho rozpočtu.
Tu by som chcela citovať pána ministra: "kto čo zaseje, to bude aj žať". A tá žatva bude o 5 rokov, 10 rokov, 12 rokov, niektorí naši kolegovia už budú sedieť na Bahamách alebo nejakom ostrove s pánom Širokým, no skrátka budú sa mať veľmi dobre a bude im jedno, čo sa bude diať na Slovensku. Keď by som chcela vám povedať niekoľko súm, koľko stojí samotný aparát ministerstva kultúry, to sa nikdy zo žiadneho rozpočtu nedozviete. Nie. Ministerstvo kultúry zásadne nie je schopné vám povedať, koľko stojí samotný aparát ministerstva kultúry, lebo tam je, je to pokrytie výdavkov na tzv. koncepčnú a riadiacu činnosť a hospodársku mobilizáciu, preto tam, to má kapitola na administratívu k dispozícii. A v rámci tejto koncepčnej a riadiacej činnosti sú okrem výdavkov na mimoriadne kultúrne aktivity alokované aj výdavky na aparát kapitoly a samozrejme, úhradu nákladov súvisiacich so zameraním na údržbu nehnuteľností pre cirkvi a potom pre platy duchovných náboženských spoločností.
Mohli by sme teda povedať vzhľadom na to, že rastie náš hrubý domáci produkt, že sa od roku 2010 výdavky na kultúru miernym tempom zvyšujú, hoci rok 2011 bol postihnutý bankovou krízou a zatiahol, zasiahol kultúry zmenšením balíku peňazí o 2 mil. eur, takže keď dnes dobehneme tých 2 mil. eur, tak môžeme hovoriť, že ako sa zvyšuje rozpočet. Ale prečo sme mali pokles výdavkov na kultúru o 4,77 mil. eur v roku 2014, na to nemáme nijaké zdôvodnenie.
Aktuálny návrh rozpočtu uvádzal na výbore pán minister kultúry s tým, že máme o 11 mil. euro viac ako v minulom roku. Ale keď hovorím o podiele, ktorý si kultúra ukrojí z celého koláča rozpočtovaných výdavkov, tak musím jednoznačne konštatovať, že v podstate za celé štyri roky ministerstva pána Maďariča kultúra, rozpočet kultúry stagnuje. Nie je to teda výhra. Naopak, podľa tohto plánovaného rozpočtu kultúra v roku 2016 dostane zabrať. Dostáva sa totiž do centra pozornosti v rámci prioritnej osi dva Opisu. Čiže rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry, keďže ministerstvo kultúry plní úlohu sprostredovateľského orgánu pod riadiacim orgánom.
A tu by som sa chcela dotknúť jednej veľmi bolestnej veci, tu sa hovorí o sociálnych dávkach, o minimálnych dôchodkoch, o minimálnej, minimálnom, minimálnej, teda minimálnom plate atď., o priemernom plate v hospodárstve. Takže dovoľte, aby som vám povedala, že za tieto štyri roky vládnutia pána Maďariča kým v roku 2012 bola priemerná mzda v kultúre 78,63 % platu v hospodárstve slovenskom, tak v roku 2015, a to teda nevychádzam z plánu 2016, ale v roku 2015 to už bolo len 70,05 % platu v hospodárstve. To sú najhoršie platy vôbec, ktoré existujú. Priemerná mesačná mzda v slovenskom hospodárstve dosahuje 858 eur, približne, hej, a postupne od roku 2012 viac-menej tými 20 eurami rastie. Ale v kultúre, priatelia, o raste ani nechyrujeme, tam sa tri roky mzda, priemerná, ľudí pracujúcich v kultúre ani nepohla a na štvrtý rok vlastne klesla o 30 eur. Nožnice medzi priemernou mzdou v hospodárstve a priemernou mzdou v odvetví kultúry sa tak roztvárajú neúnosným tempom.
Zamestnanci v kultúre zarábajú o 30 % menej a pritom patria medzi najvzdelanejšiu vrstvu, najvzdelanejšiu vrstvu zamestnancov na Slovensku. Pritom v roku 2012 bol ten rozdiel len 22 % a dnes už je 30 %. Čiže kto sa vlastne má na Slovensku lepšie? Zamestnanci v oblasti kultúry, jedni z najvzdelanejších ľudí nie. Vzdelanie aj v tomto zmysle je úplne na chvoste a ani za štyri roky táto vláda v tom nič neurobila. A títo podhodnotení zamestnanci ponesú v roku 2016 celú ťarchu projektu informatizácie kultúry. Naopak, rozpočet na podporu kultúrnych aktivít, čiže rozpočtových a príspevkových organizácií je v roku 2016 o 500-tisíc eur nižší, ako je očakávaná skutočnosť vyčerpaných financií v roku 2015. Na základe čoho? Vznikla nejaká, nejaká, nejaká analýza, nejaká evaluácia ich činností? Pretože my, podľa mňa sme a podľa informácií, ktoré mám, sme na kontroly verejných financií vytvorili doslova sci-fi aparát, v ktorom na každé euro minuté, minuté pod hlavičkou, musí byť pod hlavičkou podpísaných aspoň desať podpisov. Desiatich preto, aby sme nedokázali jednoznačne určiť, kto je za to zodpovedný. To poznáme. Musia to podpísať desiati, aby nikto nebol zodpovedný, alebo preto, aby bolo možné písať potom elaboráty o tom, že ktorý podpis tam z tých desiatich tam chýbal, alebo aby sme zvýšili zamestnanosť tým, že len veľmi odborne vyškolení ľudia sa budú orientovať medzi tým vlastne, na čo tie peniaze boli vydávané. A pritom by nám aj v rezorte kultúry malo ísť o hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť, ako sa to vždy zdôrazňuje a v tejto byrokracii sa nám tieto štyri evaluačné mechanizmy dáko stratili.
Účelnosť by mala znamenať schopnosť pomocou určitých opatrení splniť stanovený cieľ a ak by sme chceli hovoriť o hospodárnosti, potom na základe tohto cieľa by sme mohli jasne určiť, s akými nákladmi je možné tento stanovený cieľ dosiahnuť, kde sa stala chyba a treba sa potom spýtať, ako tento dosiahnutý stav súvisí s tým, čo sme si dali ako cieľ. Ale my nemáme stanovené ciele v kultúrnej politike. Vy ste o nejakom počuli? Ja teda nie, a to sa tým zaoberám veľmi podrobne. Čiže nemôžeme urobiť žiadnu obsahovú kontrolu, lebo keď neexistujú ciele, tak neexistujú ani indikátory ich merania. Čiže evaluácia v oblasti kultúry sa rovná kontrole, či sme naplnili kvótu desať podpisov na nákup v hodnote jedného eura, alebo desať eur, alebo sto eur. To je všetko.
Na dotačný systém, ktorý bol podrobený veľkej kritike vždy aj z mojej strany, mával rozpočtovaných okolo 20 mil. eur. Uvažujete? Na celý grantový systém 20 mil. eur. Koľko stáli tie garáže tu pod Hradom? Trojnásobne a ešte to nevieme, možnože aj 70 mil. a na celý grantový systém ministerstva kultúry 20 mil. eur.
Priatelia, toto je najlepší európsky rozpočet? To chcete tvrdiť? Samozrejme, aj pod naším tlakom pán minister utvoril ďalší, ďalší fond na základe "arm lengt´s principle". Ja som začala presadzovať pre kultúrnu politiku Slovenska "arm lengt´s principle" pred vyše 10 rokmi, v prvom programe pre kultúru, ktorý som robila pre SDKÚ - DS. Ale po 10 rokoch takto jasne postavený "arm lengt´s principle" je už pre-ko-na-ný. Dnes sa presadzuje "arms to arms", pretože západné štáty a tie štáty, ktoré nemajú tak dobrý rozpočet ako my, už majú "arm lengt´s principle" pri financovaní kultúrnych aktivít už dávno zavedený a už zistili, že teda to treba ešte trochu vylepšiť. Takže už je dnes presadzovaný systém "arms to arms principle". Ale my, samozrejme, sme ako vždy pozadu a miesto toho, aby sme išli tou najmodernejšou cestou, ideme cestou, ktorá je už - v tých hrozných západných krajinách, ktoré nemajú taký dobrý rozpočet - dávno prekonaná.
Takže len sme svedkami vzniku fondu na podporu umenia, kde zase nikto nenesie za rozdávanie peňazí žiadnu reálnu zodpovednosť, pretože za všetko zodpovedajú mnohopočetné komisie. Volení zástupcovia fondu sú vo väčšine nominovaní ministrom, takže tu "arm lengt´s principle" tiež dostáva na frak a tu sa treba spýtať pána ministra financií, možno ma počuje. Tento fond bude platený. Daňoví poplatníci, hráči hazardných hier, čo sú zväčša najnižšie zarábajúce skupiny obyvateľstva a potom samotní žiadatelia o grant. Priatelia, ak chcete urobiť kultúrnu akciu, tak môžete si požiadať grant, ale pripravte si peniaze, ktoré musíte zaplatiť, keď o ten grant žiadate. A keď ten fond alebo tie komisie si povedia, že vaša žiadosť, no, že si to rozdelili medzi sebou a že vy nie ste ten, komu by dali tie peniaze, tak vám tie peniaze nevrátia. Tak vám tie peniaze nevrátia.
To je neuveriteľný spôsob financovania grantového systému. Takže pýtajte si čo najmenej peňazí, pretože tam ten poplatok, ktorý musíte zaplatiť, aby vôbec komisia, ktorá je ináč platená, platená, lebo aj členovia, aj riaditeľ toho fondu je platený, aj správna rada je platená a nijako ich odmeny nezávisia od toho, ako kvalitne budú vyberať tie granty. Oni nijakým spôsobom neparticipujú na tom, ale vy, ktorí žiadate na kultúrne akcie, zaplatíte za to, že vám to vôbec preberú a vôbec zo svojej vysokosti váženej sa pozrú na ten grant a potom vás pošlú preč a nevrátia vám tie peniaze. To je skvelé niečo, úžasné.
A tu si kladiem otázku, ktorú som tu už raz z tohto miesta povedala, a síce, že ak sa tomuto pánovi ministrovi nepodarilo vymámiť z Tiposu viac ako 5 mil. eur a pozrite sa, koľko Tipos platí na šport, to sa pozrite, len 5 mil., hoci pán minister chcel aspoň desať, lepšie by vyzeral minister aj pred nami, a máme zákon, kde je len uvedené, že je možnosť, aby Tipos v budúcnosti prispieval do fondu pre umenie, nie je stanovené ani to, čo som presadila do audiovizuálneho fondu, že musí byť percentuálne od privátnych vysielateľov, tak prosím vás pekne, ako bude vyzerať ten fond pre umenie v budúcnosti? To je moja otázka.
Takže to je jedna vec. Máme tu ďalší fond. Ja vôbec, teda ja nie som finančný odborník, ale fond predsa je fondom preto, že pracuje s peniazmi. A mne sa zdá, že toto nie sú fondy, pretože oni len vlastne prijmú peniaze a vydajú. Napríklad v audiovizuálnom fonde dostanete príspevok na film a keď vyhráte a zarobíte na tom filme, nemusíte vracať nič, nič. Ani fond nemôže s tými prostriedkami, finančnými, pracovať, aby ich teda mohol viacej ich mať na finančných trhoch, alebo niekde, ani nikdy v živote by žiadneho mecenáša, súkromného, kultúry, nenapadlo, aby do toho dal nejaké peniaze, pretože tam nie je žiadna zodpovednosť daná.
Takže očakávam, že aj fondom pre umenie sa otrasie niekoľko káuz, ktoré aj audiovizuálnym fondom za ministrovania pána Maďariča donútili aspoň formálne, aby niektorí ľudia z fondu odišli, ktorí si to jednoducho rozparcelovali a dávali peniaze len sebe. Kto to kontroloval? Nikto, nikto, kým sa ne, nezačali protestovať filmári, tak sa nič nedialo.
Ani v jednom z týchto fondov neexistuje systém, merateľný systém hodnotenia výsledkov udeľovania grantov, napríklad umelecký prínos, atď., atď., ale zaujímavé je, že niektorí ľudia, ktorí aspoň trošku z umeleckej obce sledujú naše debaty, tak mi tak priateľsky povedali, aby som bola radšej ticho, ticho, lebo by to mohlo byť horšie, ako doteraz. Takže buďme ticho, priatelia, lebo keď sa mocipáni nahnevajú, tak to môže byť dokonca pre nás umelcov ešte horšie, to poznáme. Ja som na to naučená, štyridsať rokov sme v tom žili. Strach. Strach, že keď sa ozvete, nedostanete a tak máme tu znovu ten krásny systém, ktorý sme mali za komunizmu, keď sa chodilo pred pánom Müllerom, šéfom československej kultúry, teda na ÚV KSČ, zohnutý v páse. Niektoré ženy používali ešte aj iné zbrane, aby dostali peniaze na niektoré projekty.
Pozrime sa na, čiže ak hovoríme o strachu, ktorý sa šíri slovenskou spoločnosťou, najviac sa boja umelci. Najviac sa boja umelci, lebo keď sa ozvú, nedostanú. A aj keď dostanú ceny za najlepší film, ako to videl pán Kerekes napríklad, tak mu komisia povedala, ty si už dostal, teraz nech dostanú radšej iní. (Povedané so smiechom.) To je úžasné, úžasné, taká atmosféra, ktorá panuje na Slovensku, a to sa zatiaľ ani týmito, ja nebudem hovoriť, že to sú fondy, to sú jednoducho pokladnice, cez ktoré sa len vydávajú peniaze.
Keď sa pozrieme na naše vlajkové lode, inštitúcie národnej kultúry, to znamená rozpočtové a príspevkové organizácie, dostanú zaokrúhlene 93,1 mil. eur. A podpora časti z nich, týchto inštitúcií zostáva roky na tej istej úrovni, ako v predošlých obdobiach, napríklad Štátna opera, Slovenské centrum dizajnu, Hvezdáreň, Slovenská národná galéria, Slovenská knižnica pre nevidiacich v Levoči, Národné osvetové centrum, Literárne informačné centrum, Hudobné centrum, ÚĽUV a tak ďalej a tak ďalej a niektorí dokonca majú krátený rozpočet. Napríklad Divadelný ústav, Slovenská filharmónia, Slovenské národné divadlo, Slovenské technické múzeum, Štátny komorný orchester v Žiline, počúvajte, páni poslanci, aby ste vedeli, že budú mať krátený rozpočet. Ale na základe akého kľúča, akého ukazovateľa efektívnosti, účinnosti, či hospodárnosti dochádza k tomuto javu, to sa nedozviete. Ani nie je to ani ukazovateľ efektívnosti, ani nejaký, nejaký komentár, ktorým by sme mohli identifikovať, prečo tieto áno a tieto nie. A práve tieto kultúrne inštitúcie sú zásadným prepojením napríklad s určitým kultúrnym vzdelávaním a výchovou, ale to sa nehodnotí. Zabetónovaním a krátením rozpočtov týchto vlajkových inštitúcií a neschopnosťou identifikovať ich efektívnosť či neefektívnosť, sa samotné ministerstvo, samozrejme, oslabuje a okliešťuje svoje kompetencie aj tam, kde pán minister nechce zachádzať, a to je v oblasti kultúrneho vzdelávania.
Je to jediná forma, jedna z foriem "audience buildingu", to znamená budovania si ďalších konzumentov kultúry a máme to jedine formou kultúrnych poukazov. Som veľmi rada, že pán minister potom, jak to zastavil, tak nakoniec to teraz znovu posledné roky pustil, ale dôležitejšie sú aj tieto nepriame motivácie cestou kultúrnych inštitúcií.
Na druhej strane sa odvážim teraz niečo povedať. Samotná existencia a systém, ktorým financujeme príspevkové a rozpočtové organizácie kultúry v národnom hospodárstve, je zásadným zásahom do trhovej ekonomiky tohto štátu. Zásahom identifikovaným ako verejný záujem a politický konsenzus, to je namieste, že sa zhodneme, že jednoducho Slovenská filharmónia predajom lístkov nemôže sanovať svoj rozpočet, to uznávame. Ale ďalším výrazne deformujúcim zásahom je, že hoci tieto organizácie, ich riaditelia sú na muške, odvolávacej muške ministra kultúry, nikdy si nemôžu byť istí, či ich zajtra minister neodvolá. Keď chcú vycestovať do Krakova alebo do Viedne, musia napísať mesiac predtým list, aby pán minister im to povolil. Sú to jednoducho radoví pracovníci kultúry, títo, títo generálni riaditelia týchto vlajkových inštitúcií, ale zároveň sa tieto inštitúcie môžu rovnocenne zúčastňovať súťaží o verejné financie žiadosťou o grantové prostriedky, čím dochádza k zásadnému skracovaniu možností ďalších hráčov na trhu, na umeleckom trhu, aby sa dostali ku grantom.
Príkladom sú organizácie tretieho sektora napríklad, ktorým je sťažená situácia, ktorým SMER sťažuje situáciu aj tým, že ich obral o jeden zdroj financovania, a to znamená 2 % asignácie dane, v súčasnosti je to len 1 %, pričom krátenie je postavené na premise, že súkromný sektor sa zriekne svojich 0,5 % zo ziskov, ak darujú a potom môžu asignovať 2 %, inak len 1 %. Prieskumy alarmujú, že ochota týchto donorov predošlých darovať je mizivá a pre mnohé organizácie tretieho sektora, v ktorých je zásadne zastúpený práve kultúrny sektor, teda tvorivý sektor, je celá situácia likvidačná. Naopak, riešenie situácie, ktoré by veľmi rozviazalo ruky, to znamená, že by sme konečne definovali, čo znamená mecenášstvo a sponzoring, v kultúre to absentuje a nedošlo k žiadnej zmene.
Tu už bolo, myslím, povedané, Slovenská národná galéria. Priatelia, osem rokov sedel pán minister na stoličke? My nemáme národnú galériu? Máme len Eszterházyho palác. Nič viac. Prísľub ministra, že rekonštrukcia sa už začne, ale v rozpočte nikde nefiguruje. A výdavky v kapitole, je alokovaných len 6,3 mil. eur a z toho sa 3 mil. použijú pre sanovanie rozpočtu RTVS a ostatné, zbytok na rekonštrukciu určite potrebnú Múzea holokaustu v Seredi a udržateľnosť iných projektov. Takže Slovenská národná galéria čo? Od macochy. Už ani nie Popoluška.
Pritom je zaujímavý nárast, neustály nárast výdavkov na Tlačovú agentúru Slovenskej republiky. Kým v roku 2011 dostal 1 mil. eur, v 2012 už to bolo 1,86 mil. eur, v 2013 1,4 mil. eur, rok 2014 1,9 mil. eur a v roku 2015 a 2016 2,2 mil. eur. A pritom TASR zarába na trhu s informáciami.
Ja chápem, že prístup k informáciám je zásadný, ale nerozumiem absurdite, podľa ktorej musí platiť RTVS, to znamená, RTVS, ktorej my platíme podľa zástrčkovho zákona, zároveň musí TASR platiť sumu 18 600 eur mesačne. Počujete? Osemnásťtisíc šesťsto eur mesačne, kým mesiac prístupu k Českej tlačovej agentúre stojí 6 000 eur, komplet servisu Reuters s videami 14 000 eur na mesiac. To čo je? To je aký tunel? Aké sa tam peniaze balia do alobalu? Navyše v roku 2014 platila RTVS sumu 17 400 eur a ešte došlo k nárastu medziročnému o 12 000 eur. Takto my máme takzvanú verejnoprávnu inštitúciu TASR zásadne závislú na transfere zo štátneho rozpočtu.
Ja rozumiem, že je to najmä pred voľbami veľmi dôležité, ale je veľmi dôležité, aby ste to, priatelia, vedeli, keď budete za to hlasovať. A pritom musíme povedať, že za posledné roky sme museli dospieť k zisteniu, že zatiaľ robíme kultúrnu politiku každý, ako príde. Nemáme žiadne vyhovujúce štatistiky, nemáme žiadne analýzy a výskumy, čo ľudia chcú, čo potrebujú, nemáme žiadne konferencie, na ktorých by sa o tom diskutovalo, vyšli by o tom knihy, nemáme nič. Jednoducho nastúpi minister, jeho námestníci a povedia si: "A čo keby sme urobili toto?"
Ak tu bolo kritizované, že každé štyri roky nejaký minister robí nejakú inú politiku, tak v ministerstve kultúry nieže každý minister, ale každý úradník si robí, čo sa mu zachce, pretože sme sa nikdy nedohovorili na nejakom, na nejakej vízii, na nejakej misii slovenskej kultúry pre našu republiku. Každý sa, samozrejme, bude biť v prsia, to už tu robila pani Malíková, potom som ju vyzvala, aby sa stretla so mnou, že pár otázok o kultúre, tak potom sa už nikdy viacej neprihlásila. Ako biť v prsia sa dokážeme, ale nejakú víziu, ktorú by sme odsúhlasili, vládnuci a opozícia, na ktorej by sme sa zhodli, pretože kultúru sa nedá riadiť každý rok inak. To nie sú dôchodky, ktoré môžete meniť z mesiaca na mesiac. To je dlhodobá práca, ktorá sa ukazuje po desiatkach rokov.
Ale ministerstvo prišlo na to, že teda nemáme žiadnu takú misiu, víziu, systém. Už máme síce dva fondy, ktoré nie sú fondy, ktoré sú len kasy, ale povedal si, že to potrebujeme. A naplo všetky sily v posledných mesiacoch v ústrety plánovaniu. Najlepšie tomu strategickému, lebo to hneď musí byť strategické, lebo však ináč by to nemalo žiadne, ale tie výsledky nebudeme môcť bezprostredne zhodnotiť. Napočítali sme tridsaťjeden, tridsaťjeden plánov na strategické plánovanie ministerstva kultúry, ktoré zverejnilo pred pár mesiacmi. Kultúru totižto nahradil pojem kreatívny priemysel. To je teraz veľmi moderné, síce vo svete už to nie je moderné, no ale my sme až teraz k tomu dospeli. Očakávame, že sa teda aj ministerstvo, pán Jarjabek premenuje na ministerstvo pre kreatívny priemysel a nie na ministerstvo alebo kreatívnych priemyslov, aby som bola presná. Tento pojem sa u nás na Slovensku skloňuje už od roku 2003, posledne v národnej správe o kultúrnej politike Slovenskej republiky z roku 2003, ktorú napísal pán Zmeček.
Ak si myslíte, že neviete, prečo vlastne teraz nejaké strategické plánovanie, tak toto hľadanie vlastnej výnimočnosti spôsobil úplne jednoduchý argument - plnenie si domácich úloh z Bruselu. Z toho hrozného Bruselu, ktorý stále od nás žiada nejaké, nejaké plánovanie. Inak nedostaneme totiž balík peňazí zo štrukturálnych fondov. Takže potrebovali sme do zásadných dokumentov akčný plán 2015 - 2017 dostať funkčný model využitia kreativity a kultúry v hospodárskom rozvoji Slovenska. Takže tu máte vytvoriť prioritnú os "Europe", zameranú na projekty kultúrneho a kreatívneho priemyslu, citujem: "do 31. 12. 2015, zverejnené pred pár mesiacmi, za 215 860 548 eur".
Ďalšie. Bod 44. Vytvoriť zásobník projektov v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu v spolupráci s VÚC, deadline 31. 12. 2015, rozpočet 143 861 000. A tie body predtým sú asi podobné. Spolu ide o sumu 359 721 548 eur. Spozornite, vy šéfovia VÚC-ky, aby ste vedeli, čo vzniká. Výsledkom spolupráce ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu je teda prepojenie kultúry a kreatívneho priemyslu v rámci "Europu". Na základe spolupráce bude možná alokácia finančných prostriedkov do takzvaných kreatívnych centier a v rámci grantov aj malým, stredným podnikateľom v oblasti kultúry. O tomto zámere sa však v rozpočte nedozvedáme, pán minister, informácie nám zatiaľ distribuujú len formou regionálnych workshopov.
Výsledkom plánovania bola totiž aj nová verzia autorského zákona, jeho výklad je mimoriadne náročný, ja som k tomu tu vystupovala, ale špecializované súdy, ktoré mali vzniknúť buď pred týmto zákonom alebo aspoň teda počas schvaľovania zákona, tu nemáme a zatiaľ nebudeme mať, takže aj táto úloha zostáva na pol ceste a na bedrách ďalšej vlády. Možnože by bolo dobré zriadiť na to nejakú skupinu dobre platených expertov alebo nejaký fond ďalší, pán minister, fond - nefond, lepšie povedané kasu na peniaze.
Na konci volebného obdobia teda môžem povedať len toľko, ako by sme vďaka európskym zdrojom zažívali reset všetkého, čo tu by sme boli mali urobiť, len tie pohnútky k zmene sú nesprávne. Chceme peniaze a vymýšľame cestičky, lačne vymýšľame cestičky, ako sa k nim dostať. Pritom by sme radi zistili, či ministerstvo hospodári efektívne, účelne, účinne a hospodárne, ako sa to hovorí v týchto materiáloch, ale vieme, že zásadné stretnutie s európskymi financiami aj pre projekt európskeho hlavného mesta Košice sprevádzali kauzy korupcia a amaterizmus. A nie je všetkým dňom koniec. Takže do piatich rokov, možno už len do štyroch Kunsthalle ako postavená z týchto európskych peňazí sa zmení na súkromnú plaváreň, už to všetci vieme.
A teraz mi dovoľte pár slov k digitalizácii nášho kultúrneho národného dedičstva. Našťastie bolo osemnásť mesiacov vlády pani Radičovej, takže aspoň na osemnásť mesiacov prestali nakrátko platiť zmluvy, ktoré so súkromnou, jednou jedinou súkromnou spoločnosťou bez výberového konania podpísalo ministerstvo kultúry za prvej vlády teda pána Fica, teda pán Maďarič. A vtedy konečne sa mohli ujať svojej práce naše kultúrne inštitúcie a musím povedať a ohodnotiť, že naše kultúrne inštitúcie zdigitalizovali svoje veci kvalitne, fantasticky. Teraz ide len o to, že kde sa k tým digitalizáciám dostaneme, a to vám o chvíľku poviem. Jediný, kto to nestihol, pretože tam hneď došlo k výmene generálneho riaditeľa, pretože tam išla najväčšia suma peňazí, bola Slovenská národná knižnica, ktorá od roku 2012, kedy došlo k rýchlej výmene generálneho riaditeľa na generálnu riaditeľku, do konca septembra 2015 digitalizovala podľa správy magistra Jána Kováčika na konferencii ITAPA 2015 spolu 2 649 338 objektov. Mala na to vynaložiť 40 282 685 eur. Priatelia, ale absolútna väčšina objektov, ktoré zdigitalizovala Slovenská národná knižnica, nie sú knihy, ale listotlače, články z novín a listinné archívne jednotky. Načo by Slovenská národná knižnica digitalizovala knihy?
Nezrovnalosti v porovnaní s projektom, ktorý bol schválený, pretože toto sú všetko len európske peniaze a v rozpore s ním a zmluvou sú v tom, že Slovenská národná knižnica nezabezpečila masové priemyslové konzervovanie. Dokonca tie digitalizované veci nie sú konzervované.
Po b) Slovenská národná knižnica nezabezpečila digitalizovanie a konzervovanie vlastnými silami, ale samozrejme, čo bolo pripravené, ale prostredníctvom privátnej spoločnosti. Osemsto sedemdesiat päťtisíc päťdesiat sedem článkov a 1 270 688 archívnych dokumentov urobila externá spoločnosť. A toto je podľa, to citujem informácie týždenníka Trend, ktorý o tom uverejnil článok. "Celkový počet strán," citujem, "ktoré sa mali zdigitalizovať v Národnej knižnici, tým klesol z pôvodne plánovaných 253,8 mil. na 40,3 mil. strán. Šesťnásobne pokleslo proti plánu. Jednak sa znížil počet objektov a uprednostnili sa písomnosti menej náročné na spracovanie na úkor náročnejších kníh. Články v novinách, príspevky v zborníkoch a podobne. Podľa pôvodnej zmluvy o návratnom finančnom príspevku mala knižnica zdigitalizovať celkom sedemstotisíc kníh a tento cieľ si znížila na stotisíc monografií." Citujem Trend.
Treba poznamenať, že kompletná infraštruktúra, všetky stroje, zariadenia, zamestnanci, to všetko bolo dimenzované, pripravené a obstarané na pôvodný výkon 700-tisíc kníh a 253 mil. strán. Koľko sme digitalizovali? Štyridsať celé tri, a tomu hovorí pán minister, že splnil plán? To už je ako za socializmu. Ak vydelíme sumu pridelenú na tento projekt digitalizácie počtom strán, teda ako absolventka matematického gymnázia som si dala tú prácu, čiže 40 282 685 eur som vydelila 40 300 000 strán, dostali sme cenu, za ktorú Slovenská národná knižnica zaplatila za jednu stranu, treba povedať, súkromnej spoločnosti. Je to 0,999 eur. A to je niekoľkonásobne viac, ako predpokladal pôvodný projekt. Ale to ešte nie je všetko.
Podľa projektu mala byť cena za kompletnú digitalizáciu a konzervovanie jednej strany 0,19 eur, v konečnom dôsledku je to 0,999 eur. Keďže v projekte v Slovenskej národnej knižnici sa ale nerealizovala masová konzervácia, tak cena digitalizácie nemôže byť 0,19, ale na bežné komerčné ceny len 0,10. Tak bežne proste digitalizujú normálne súkromné spoločnosti, keď si to u nich objednáte, napríklad spoločnosť NUPSESO z Nitry, 0,10. Koľko? Koľko stála strana Slovenskú národnú knižnicu, 0,999 eur?
Ďalej. Podľa koncepcie ministerstva kultúry nemá Slovenská národná knižnica, a teraz naozaj, prosím vás, aspoň vy, čo ste tu a sa o to zaujímate, počúvajte, digitálny obsah na dlho archivovať sama, ale má ho archivovať prostredníctvom centrálneho dátového archívu, ktorý je vybudovaný v rámci projektu Opis dva v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Tento archív má kapacitu, nakoniec, pán minister, prepáčte, ale máme, vy tu sedíte, vy ste od čísiel, takže, prepáčte, samé čísla, dobre? Má kapacitu 25 mil. terrabajtov. Náklady na archív boli 33 mil. eur. Koľko má grantový systém ministerstva kultúry? Dvadsať miliónov? Skvelé. Z toho je pre digitálny obsah Slovenskej národnej knižnice plánovaná a obstaraná kapacita sedemnásť miliónov, lebo tam je ten najväčší obsah. Doteraz, teda do októbra 2015 od roku 2012 do archívu Slovenská národná knižnica nedala 17 mil. terrabajtov, ale približne podľa môjho odhadu 80 terrabajtov, teda ani len jedno percento z plánovaného obsahu. To znamená, že kolieska v archíve za 33 mil. sa točia naprázdno. Archív je využitý od roku 2012 na desať percent, celý, okrem teda Slovenskej národnej knižnice.
A vráťme sa teda k počítaniu nákladov bezprostredne súvisiacich s projektom Slovenskej národnej knižnice. Týchto 17 petabajtov, to je teda, 25 mil. terrabajtov je 25 petabajtov, aby teda bolo jasné aj pre tých, čo to nevedia, v archíve Univerzitnej knižnice, ktoré sú určené pre Slovenskú národnú knižnicu, predstavujú 67 % nákladov na archivovanie digitálneho obsahu z projektu Slovenskej národnej knižnice. Znamená to, že sumu 40 282 685 eur, ktorú použila Slovenská národná knižnica na digitalizáciu, bude treba zvýšiť o 67 %, pán minister financií, zo sumy 33 miliónov. Suma na projekt Slovenskej národnej knižnice takto zvýšená bude mať teda 62 392 685 eur. A počítajme ďalej.
K tejto sume 62 mil. je potrebné pripočítať alikvotnú čiastku aj z projektu Národného osvetového centra, ktoré má od konca novembra 2015 sprístupňovať digitálny obsah cez systém, ktorý sa nazýva Slovakiana. Tento projekt Slovakiana je projekt OPIS-u 2 centrálna aplikačná infraštruktúra. O nákladoch na tento projekt, bohužiaľ, sa mi nepodarilo získať informácie. Pôvodne sa počítalo so sumou 23 mil. eur. Podobne ako pri archíve v Univerzitnej knižnici možno predpokladať, že väčšina digitálneho obsahu bude vlastne digitálny obsah Slovenskej národnej knižnice. Zo sumy 23 mil. je preto vhodné dedikovať na sprístupnenie digitálneho obsahu s obsahom okolo 15 mil. pre sprístupnenie obsahu Slovenskej národnej knižnice.
A tu by som chcela podotknúť, že vývoj nového softwaru pre Slovakianu, a to som tu už raz povedala, nebol nevyhnutný, pretože existuje celý rad vynikajúcich softwarov "open source". To sme vôbec nemuseli platiť, pán minister. Takže komplexné faktické náklady na digitalizáciu, teda skenovanie, archivovanie a sprístupnenie a tak ďalej sú teda omnoho vyššie ako 40 282 685 eur, ktoré sme dostali od Európanov. Podľa môjho názoru ide teda, a keď som to všetko spočítala, o sumu 77 mil., pán minister, 392 685 eur. Takto náklady na digitalizáciu jedného objektu sú 29,2 eur. Náklady na digitalizáciu jednej strany, o ktorej som hovorila, že v Národnej knižnici je 0,999 eur, sú 1,92 eur. To je 19-násobne viac, ako predpokladal projekt DIKDA. Takže toto je digitalizácia.
RTVS. Pán minister sa nám chválil, že sa podarilo zastaviť pokles výberu dane zo zástrčiek. RTVS na budúci rok plánuje príjmy 75 mil. eur. Plánuje aj predaj majetku za 1,4 mil. eur za budovu v Banskej Bystrici, ale samotný generálny riaditeľ sám zdôraznil, že bez zmeny financovania nie je možné dohnať technologický dlh RTVS, rovnako nie je možný rozvoj RTVS. Čo ste pozerali, keď bol teraz v Paríži, vznikla kríza? Teroristický atak. Pozerali ste čo, TA3? To mizerné spravodajstvo? Alebo RTVS? Alebo ste si prepli ČT24, ktoré malo perfektný, absolútne updateovaný okamžite informačný servis. My nemáme verejnoprávny informačný servis. A ja si odvážim tu povedať, že TA3 je stranícka televízia a nie informačná televízia.
Odmeňovanie pracovníkov RTVS je mizerné. Ako tam chceme mať špičkových novinárov a mať špičkové spravodajstvo za to, čo si platia v daniach naši obyvatelia, keď ich nemáme za čo odmeňovať?
Spomeniem ešte moju milovanú Maticu slovenskú, ktorá dostáva svojich štandardných 1,494 mil. eur, ale nikdy sa nepýtame, kde zmizli. Je to dosť? Možno potrebuje viacej, alebo adekvátne je to, alebo čo vlastne by sme mohli zmeniť, zlepšiť? Keď už hovoríme o tom webe Slovakiana, skúste si ho otvoriť, pán kolega, z výboru, kultúrneho, ktorý sa práve pozeráte na web. Pán poslanec, skúste si dať Slovakiana, skúste, skúste to urobiť. Viete, čo sa vám, dostanete pár obrázkov s odkazom, že objavujte od decembra 2015. To je všetko, čo dostanete. Zrejme ministerstvo kultúry si povedalo, že napne sily a od 1. decembra do 15. decembra, kedy začnú všetky pracovníčky piecť koláčiky, proste to dobehnú. Ale ako, to ja neviem, no nejako to už, ako sa to hovorí po slovensky? Ošolíchajú.
Takže, vážení priatelia, na záver môjho vystúpenia, máme pred sebou ustrašenú komunitu umeleckých pracovníkov, ktorí musia držať hubu a krok v kultúrnych inštitúciách, pretože minister rozhoduje o všetkom. O všetkom, takže potom máme v Národnom divadle orchester, ktorý má, ako by povedal pán Jarjabek, 130 členov, hoci pravidelne hrá len 64. Takže máme ďalej umelcov, ktorí mi hovoria, buďme radšej ticho, nech je to aspoň tak, ako to je, lebo by to mohlo byť aj horšie. Ďalej budeme mať komisie, ktoré nebudú niesť žiadnu zodpovednosť za to, komu pridelia granty a čo z týchto grantov vznikne. Budeme mať ďalej riaditeľov fondov, ktorí nebudú niesť žiadnu zodpovednosť, lebo rozhodli komisie. Budeme mať ďalej správne rady týchto fondov, ktoré nebudú niesť žiadnu zodpovednosť, pretože komisie a riaditeľ rozhodli. Takže budeme naďalej vynakladať prostriedky a vlastne má pravdu jeden pán, ktorý mi povedal, že si za to vlastne môžeme sami, lebo si to teraz už sami riadime, lebo máme "arm lengt´s principle". A strach, strach tých ľudí, že sa znepáčia a že nedostanú, bude rozhodovať o budúcnosti kultúry. A strach je mimoriadne príjemná vec. Ja by som chcela SMER-u ešte povedať, že sledujúc poľské voľby, viete, čo najviac pomohlo pánu Kaczynskému, že získal ústavnú väčšinu v parlamente? Že povedal v televízii, že utečenci roznášajú choleru a parazity, takže ešte toto by ste mali, že ochránime Slovensko pred cholerou a parazitmi. Na tom vyhral voľby. Tak dúfam, že sa to objaví, lebo to je skutočne veľmi, veľmi účinný prostriedok.
A nebudem tu hovoriť o tom, že peniaze idú na časopisy každý rok, ktoré majú fašistický a antieurópsky obsah, o tom som tu už hovorila. Pán minister hovorí, že je sloboda slova. A že, ak sú fašistické, že nech to riešia súdy. Úžasné, ale však im zatiaľ peniaze budeme dávať, nie? A tak ďalej, a tak ďalej. Je toho veľmi veľa.
Máme teda dva nové fondy. To je asi najväčší prínos, len nie sú zasadené do systému a my vlastne nevieme, ako ďalej budeme financovať národné kultúrne inštitúcie, koľko nás bude stáť spackaná digitalizácia, koľko ešte bude musieť naliať ďalší minister financií do toho, aby to vôbec fungovalo, atď., atď. Možno naozaj môžete tvrdiť, že toto je najlepší európsky rozpočet, ale ja, ktorá sa zaoberám rozpočtom kultúry, by som si to nedovolila tvrdiť.
Ďakujem pekne.
19. 11. 2015 11:29:58 - 11:31:55 58. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1700, 1793 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vášáryová, Magdaléna (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
30.
Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za vaše vystúpenie, pán predseda výboru. Samozrejme, musíte to chváliť, ale mali ste aj svoje kritické slová, len viete, vážnosť ministerstva kultúry, ministerstva, ktoré má vôbec najmenší rozpočet? Ja som sa zúčastňovala zasadaní vlády a nehnevajte sa, vážnosť ministerstiev sa odvíja aj od výšky rozpočtu, ktorý spravujú. A keď sa pozriete na prieskumy verejnej mienky, čo trápi najviac občanov Slovenska, kultúru tam ani nenájdete, a to je dané aj tým, že ministerstvo kultúry má teraz, bude mať v budúcom roku 0,25 % hrubého domáceho produktu. Počujete? Nula celá dvadsať päť percent, a to je najmenšie percento vôbec, odkedy existuje proste slobodná Slovenská republika. Takže samozrejme, hrubý národný produkt rastie, to znamená, že tých peňazí neubúda, ale je to 0,25 %, keď celá Európa dáva minimálne 1 %. Takže to je vážnosť ministerstva kultúry a len vám pripomeniem, že pre novovznikajúci fond pre umenie, kde mal Tipos dať aspoň 10 mil. eur, to je zlomok ceny, ktoré stáli garáže tu pod Hradom, zlomok, dostane len 5 a aj to nemá zabezpečené zákonne pre budúci rok, teda pre ďalší rok, rok 2017, a tak ďalej, atď. Takže a tu to hovoríte vedľa ministra financií, ktorý o tom rozhodol.
11. 11. 2015 11:46:44 - 11:48:32 58. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1699 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vášáryová, Magdaléna (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Prepáčte, pán poslanec, asi ste ma neveľmi pozorne počúvali, ja som nehovorila, že ten fond zmizne, ja som len hovorila o TIPOS-e. To je veľký, zásadný rozdiel. Ja som povedala, čo bude, pokiaľ bude TIPOS pod politickým vedením a vedený politickou pomstou, nie ten fond ako taký. Rozumiete, to sú dve úplne rozdielne veci. Takýto fond je realizovanie mojej dávnej myšlienky arm´s length principle. O tom som ja už dávno hovorila. Tu mojou výhradou je, že nie je v systéme určitom, že je jeden fond, druhý fond. A až teraz dával aj pán minister vlastne peniaze na to, aby sa vymyslelo, ako vlastne bude celý ten nový systém reformy kultúry vyzerať. To je jedna vec.
Čo sa týka pána Kňažka, pán poslanec, teda pán predseda výboru, vy nie ste rád, že pán Kňažko vyňal Slovenskú národnú knižnicu a Literárny ústav z Matice slovenskej? Ja si myslím, že nech už urobil čokoľvek, tak toto bol aj politicky veľmi nebezpečný krok pre neho. Myslím si, že na to istým spôsobom aj doplatil. Nie som obhajcom pána Kňažka, to určite viete, ani politickým, ale toto mu treba priznať, že toto urobil. A bol to veľmi hrdinský krok. Takže ja to chápem, vám zrušil operetu, je to vaša srdcová záležitosť, chápem vás, ale nemôžem sa pozerať ani na ministrovanie pána Kňažka len pod týmto vaším pohľadom. Ďakujem pekne.
11. 11. 2015 11:37:56 - 11:44:47 58. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1699 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vášáryová, Magdaléna (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem, pán predseda, za slovo. Vážený pán minister, vážený pán predkladateľ, spravodajca, ja som vystupovala pomerne obsiahle k tomuto zákonu, teda k legislatívnej iniciatíve už v prvom čítaní, takže mám len krátke doplnenie niektorých vecí, ktoré vyplynuli aj z rokovania výboru.
Ako bude fungovať nový fond pre umenie v prvých rokoch, to uvidíme. Zatiaľ evidujeme, že vedenie prejde najdôležitejšími kultúrnymi centrami Slovenska. Bude tam prezentovať svoje podmienky a tak ďalej. Uvidíme, či sa vyhne tento fond tým nepríjemným, ani by som nepovedala, detským chorobám Audiovizuálneho fondu, ale takému korupčnému prostrediu, ktoré v Audiovizuálnom fonde vzniklo.
Ak je niečo veľmi otázne pri financovaní fondu umenia, tak to je to, čo vlastne malo byť tým najväčším bonusom, arm´s length principle. A to je na jednej strane príspevok TIPOS-u a na druhej strane možnosť súkromných mecenášov prispieť peniazmi do tohto fondu.
Môžem celkom otvorene a úprimne konštatovať, že žiaden súkromný mecenáš do takto postaveného fondu nedá žiadne peniaze. To vieme a vidíme to aj na osude Audiovizuálneho fondu. Všetci súkromní mecenáši sa vyhnú tejto inštitúcii už aj len kvôli tomu, akým spôsobom je rozdrobená zodpovednosť za použitie financií a akým spôsobom nie je možné evaluovať použitie týchto financií.
Koľko dostane tento fond od TIPOS-u, my sme o tom rozprávali na výbore, kde pán minister bol tiež veľmi úprimný, čo oceňujem, ale kladiem si otázku, keď sa tomu najsilnejšiemu ministrovi kultúry, myslím, politicky najsilnejšiemu, za monopolnej vlády strany SMER nepodarilo dostať z TIPOS-u aspoň plánovaných 10 mil. eur, je tam na tento rok len 5 mil. a v zákone nie je žiadna jasná povinnosť, ako sa to podarilo nám, teda, musím povedať, mne presadiť s podporou strany SMER do Audiovizuálneho fondu od súkromných vysielateľov. Kladiem si otázku, celkom logicky, ak TIPOS bude pod opozičnou politickou kontrolou, čo teda na Slovensku nie je vylúčené, je možnosť, že tento fond nedostane žiaden príspevok, že to bude politická pomsta napríklad? Takže toto hrozí tomuto fondu. A tým, že súkromní mecenáši nebudú doň vstupovať za týchto podmienok, nemusí to byť až taká výhra.
Druhá moja poznámka sa týka profesionálneho umelca, teda slobodného profesionálneho umelca, alebo profesionálneho slobodného umelca. Už som upozorňovala na to, že keď si to preložíte do angličtiny, tak to znie veľmi absurdne, ale chápem motív, hlavne čo sa týka daňovej povinnosti umelcov, a preto som sa na výbore spýtala pána ministra, prečo registrácia umelcov nie je priamo na daňových úradoch, lebo tie budú rozhodovať, či umelci budú platiť dane a z čoho ich budú a z čoho ich nebudú platiť.
Zároveň ma niektorí mladí umelci upozornili, že ak nebudú platiť dane alebo budú oslobodení od toho, nedostanú žiadnu hypotéku, pán minister, napríklad. To znamená, že niektorí umelci sa budú vyhýbať byť takto registrovaní, ak by to malo znamenať nejaké špeciálne úľavy v daňovej povinnosti. Takže zostáva tu veľa otvoreného. Pán minister aj vo výbore povedal, že je to prvý krok, uvidíme, čo z toho pôjde ďalej. Prosím, máme tu prvý krok.
Ale znovu sa vraciam k tej požiadavke alebo k tomu riešeniu pána ministra, že šéf fondu umenia bude viesť evidenciu profesionálnych slobodných umelcov. A moja otázka, veľmi konkrétna otázka, pán minister, je, budú sa môcť prihlásiť ako profesionálni slobodní umelci aj ľudia, ktorí celkom otvorene propagujú fašistické myšlienky a podporujú režim fašistického slovenského štátu? Ak oni tam budú, obávam sa, že do toho zoznamu iní umelci nebudú vstupovať, aj keď je to nastavené aj v zákone tak, že ich budete vydierať tým, že keď nie ste na zozname, nebudete mať bonusy. Zdá sa mi neprijateľné toto, takéto vydieranie.
Takže definovanie profesionálneho slobodného umelca máme, ale nakoľko to bude fungovať a ako to fungovať bude a kto tam nakoniec bude, ak tam bude pán Dinka, pán minister, ten tam bude prvý určite, bude to veľmi otázne, pretože, nehnevajte sa, takýto zoznam musí mať aj nejaké kvalitatívne kritériá. Takže je to prvý krok ako ste povedali, ale ja si otázku kladiem: Je to krok kam? Ďakujem pekne.
29. 9. 2015 17:56:30 - 18:02:36 54. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 1426 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vášáryová, Magdaléna (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem vám veľmi pekne, pán predseda. Ja som vystúpila k tomuto zákonu v prvom čítaní a ďakujem za spoluprácu pri záchrane Archívu mesta Bratislavy.
Možno poviem len pár slov k tomu, prečo potrebujeme pamäť, lebo archívy sú pamäť. Základným kameňom moci je kontrola toho, v čo ľudia veria, kontrola ich svedomia, postojov a aktivít. A jedinou obranou a ochranou proti tejto kontrole je náš vlastný rozum, kritický rozum a pamäť, inštitucionalizovaná pamäť, zachovaná pamäť, o ktorú sa môžeme oprieť.
Keď George Santayana napísal, tí, ktorí si nepamätajú minulosť, sú odsúdení na to, aby si ju zopakovali, musíme podotknúť, že hoci interpretácia histórie je, ako napísal tiež on, zložkou klamstiev o udalostiach, ktoré sa nikdy nestali, prezentovaných ľuďmi, ktorí pri tom neboli, tak cez to všetko naše archívy predstavujú obrovskú hodnotu, kultúrnu hodnotu, civilizačnú hodnotu. My veríme obrovskému množstvu informácií, faktov a súvislostí, ktoré sme sa ako mladí naučili, či už vo svojej rodine alebo v školách to do nás natĺkli, ale veríme v to celý život aj preto, že nemáme možnosť si ich kriticky overiť. A archívy sú na to a spracovávanie archívov je na to, aby sme si ich kriticky overovali, boli flexibilní a prispôsobovali tie naučené vedomosti tomu, čo sa dozvieme. A to sú archívy.
Je zaujímavé, že počas komunizmu, hlavne normalizácie, pán minister, tých ľudí, tých lekárov, sudcov, politikov a tak ďalej posielali za trest do archívov, zrejme preto, že tam je ten prach, čo skracuje život. A preto si treba vážiť všetkých ľudí, ktorí pracujú v archívoch, pretože voľakedy to bolo za trest. Je to zvláštne.
Ale aby som teda nehovorila dlho, lebo ako vidím, čínska recepcia, súdruhovia vyprázdnili sálu tohto parlamentného zhromaždenia, teda Národnej rady, takže ja by som poprosila pána spravodajcu, aby vyňal bod 9 zo spoločnej správy na samostatné hlasovanie, aby mohol prejsť môj pozmeňujúci návrh. A ja ho teraz v rýchlosti prečítam.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh môj k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 1426).
Bod jeden. V článku I sa za 33. bod vkladá nový 34. bod, ktorý znie: „Za § 34 sa vkladá § 34aa, ktorý vrátane nadpisu „Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2015“ znie: „Archívne dokumenty pochádzajúce z činnosti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, jeho mestských častí a nimi zriadených a založených právnických osôb, uložené v Archíve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zriadenom podľa predpisov platných do 31. októbra 2015 prevezme Archív mesta Bratislavy zriadený hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou. Podrobnosti o prevzatí archívnych dokumentov upravia písomné dohody medzi ministerstvom vnútra a hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou.“.“ Nasledujúce novelizačné body sa primerane prečíslujú.
Krátke odôvodnenie. Vzhľadom na vytvorenie novej sústavy štátnych archívov podľa prílohy novely zákona a podriadenie Archívu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pod správu hlavného mesta je potrebné upraviť prechod archívnych dokumentov na tento archív, ktorý bude mať v správe archívne dokumenty hlavného mesta Bratislavy.
Bod dva. V článku III sa slová „1.júla“ nahrádzajú slovami „1. novembra“.
Odôvodnenie. Vzhľadom na presunutie prerokovania vládneho návrhu zákona na septembrovú schôdzu Národnej rady, na dĺžku legislatívneho procesu v zákonodarnom orgáne a zachovania lehôt pre signáciu schváleného zákona, ako aj zachovania lehôt pre publikáciu právneho predpisu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky sa navrhuje úprava nadobudnutia účinnosti novely zákona.
To je novela, ktorú som predniesla. Ďakujem veľmi pekne. Chcem sa poďakovať z tohto miesta všetkým tým, ktorí štyri mesiace sa zaoberali týmto problémom. A chcem poďakovať aj poslancom mestského zastupiteľstva mesta Bratislavy, ktorí po našom vystúpení, aj mojom, vo štvrtok jednohlasne schválili prechod tohto archívu do Archívu hlavného mesta Bratislavy. Ďakujem pekne.
29. 9. 2015 15:02:34 - 15:04:25 54. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 1732 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vášáryová, Magdaléna (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne. Sedím tu a počúvam túto debatu. Je to pre mňa veľmi zaujímavé ako človeka, na ktorého bolo osem rokov nasadené odpočúvanie, ale zahraničných tajných služieb ako veľvyslankyňu v horúcich bodoch, v horúcich miestach Európy. Takže chcem len upozorniť na to, že náš premiér a náš prezident, ktorí sa môžu zoznamovať s veľmi živými kauzami, utajovanými skutočnosťami, nemusia mať previerky, aby ste si to uvedomili.
Ale chcem aj povedať to, že jednoducho podľa dnešných výskumov životnosť tajnej informácie je 24 hodín. Po tých 24 hodinách nezískate akúkoľvek tajnú informáciu po celom svete len vtedy, keď sa o to nezaujímate alebo nemáte dosť peňazí, aby ste si ju zaplatili.
Toto je rozprava o zodpovednosti za štát. Ako chcete vyžadovať po ľuďoch zodpovednosť za štát, keď vidíte, že v celej spoločnosti Slovenska sme zatiaľ nastavení na zodpovednosť za svoju rodinu. Ináč by sa tu predsa nerozkrádal štát. A ten štát sa rozkráda v mene rodín, tých ľudí, ktorí kradnú a sú zlodeji. Tuto proste nemáme ešte stále zodpovednosť za náš vlastný štát. Naopak, stávame sa klebetnými babami. Ešte aj v stredoveku klebetné baby dávali do klady, aby ich mohli okoloidúci opľuť. Možnože sa dopracujeme do toho, že budeme dávať klebetných poslancov do klady. Už sa na to teším.
23. 9. 2015 16:28:37 - 16:30:37 54. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1562 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vášáryová, Magdaléna (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)

70.
Ja som sa neprihlásila do debaty celkom programovo, pretože som také tie všeobecné veci povedala v prvom čítaní a myslela som si, že sa na mňa pán minister aj usmeje, že tentokrát som nevystúpila.
Ale čo som zobrala z tejto debaty, je jedna vec. My netušíme, čo to urobí. Uvidíme. Pretože nevyrábame autá, ale kultúru. A tu sa nedá presne predvídať, ako bude prijímateľ kultúrnych hodnôt reagovať. Možnože vyrastie nová generácia, ktorá bude už úplne negovať akýkoľvek rozhlas a bude mať svoje MP3 a tak ďalej a tak ďalej. Možnože to týmto podporíme, uvidíme. Tak ako sme my vyrástli na Luxemburgu s tým, že sme negovali absolútne to, čo vysielal oficiálny rozhlas.
Čo mi trošku prekáža, ale je, že Rada pre vysielanie a retransmisiu má ďalšie policajné úlohy. Stáva sa policajtom národnej popovej kultúry. To ja už neviem, čo všetko ešte dáme na túto radu, ktorá, ako povedal pán Viskupič, je politicky obsadzovaným orgánom. Takže o jej nezávislosti môžeme skutočne pochybovať.
A tretia vec, regulácia. Regulácia ešte nikdy nezaručila ad hoc kvalitu. Aká kvalita vznikne, či to podporí tak ako vo Francúzsku, že to bude veľa stredných interpretov, ktorí sa, ale nikto z nich už nedostane do svetových playlistov alebo len veľmi ojedinele, čo sa stalo vo Francúzsku.

23. 9. 2015 14:27:49 - 14:29:28 54. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1699 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vášáryová, Magdaléna (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
12.
Urobiť krásnu tortu, pán minister, je tiež umenie. (Povedané so smiechom.)
Ale ja sa vraciam k dôvodovej správe, kde je napísané, citujem: "Evidencia nie je povinná a nie je podmienkou vykonávania umeleckej činnosti" – a tu prichádza to milované slovo nášho bývalého prezidenta Kováča – "avšak zápisom v evidencii profesionálnych umelcov v slobodnom povolaní získava umelec status profesionálneho umelca, čo môže byť v budúcnosti podmienkou pre udelenie rôznych bonusov pre umelcov."
Ja keď neviem niečo vyriešiť, priznávam sa vám, pán minister, preložím si to do angličtiny, profesional artist, to znie až smiešne v angličtine. Ja chápem, my sme zvyknutí desiatky rokov sme sa proste, všelijakí, však nakoniec aj ja som bola zaslúžilý umelec, teda taký umelec, teraz má byť zaslúžilý majster športu, taký majster. My sme s tým nakazení, nedá sa s tým nič robiť. Len v momente, keď zasadne komisia, ktorá určí, mám s tým problém, k tomu sa vraciam. Ja nepopieram dobrý úmysel. To rozhodne nie a viem, v akom, nakoniec mám jedného doma, ktorý je v slobodnom povolaní, ale, ale jednoducho tie skúsenosti možno aj z minulosti nás trošku varujú pred tým, pred tou komisiou, ktorá to bude udeľovať. To je môj problém.
Ďakujem.
23. 9. 2015 12:53:29 - 12:59:28 54. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1699 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vášáryová, Magdaléna (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)

200.
Pán minister, my sme o fonde pre umenie debatovali tu na pôde Národnej rady pred nejakým časom, takže ja nebudem opakovať moje výhrady k tomu návrhu zákona, a dnes sme už pokročili, vieme, kto je riaditeľom, ešte nevieme, kto sú komisie, ale, ale už máme predsa len nejakú predstavu konkrétnejšiu, ako bude fungovať.
Chápem, že v kompetencii ministerstva zostávajú tie oblasti, ktoré ste menovali, to je úplne logické a správne, pod politickou kontrolou, to je... (Reakcia ministra.) No už ste politik, pán minister, zatiaľ ešte stále. (Reakcia ministra.) No a táto naša debata nemá konca, pán minister. (Povedané so smiechom.) Vy hovoríte, že tam rozhodujú odborníci a ja do toho nič nemám, ale, pán minister, ste politikom, či chcete, či nechcete, ste zodpovedný za ten rezort a v podstate aj za tie rozhodnutia odborníkov, čo to bude znamenať pre budúcnosť. A práve tomu som sa chcela trošku venovať v mojom vystúpení.
Prvé by som chcela oceniť, že vlastne to dlhoročné volanie umelcov, ktorí sú nezávislí, nemajú žiadne registrované povolanie, by som povedala, zamestnanie, prepáčte, nie povolanie, ale zamestnanie, ako samostatné zárobkové činnosti nemôžu byť považovaní za živnostníkov, čo bol veľký problém. Nedokážem dnes odhadnúť, či tento zákon to vyrieši, ale, ale... (Reakcia ministra.) Áno, dávam možnosť, ako hovoríte. To je pravda, ja len dúfam, že teda tá možnosť zostane využitá. Rozkošné je, že to, že umelecká činnosť nie je prioritne vykonávaná za účelom zisku, ale za účelom vyjadrenia umelcovho vnútorného prežívania a tvorivosti, píše dôvodová správa veľmi, veľmi umelecky a by som povedala... (Povedané so smiechom a reakcia ministra.) Ale v dôvodovej správe takéto veci často nečítame, pán minister. (Povedané so smiechom.)
Vec, ktorej by som sa chcela venovať, pán minister, je, ale evidenciu profesionálnych umelcov bude viesť novozriadený Fond na podporu umenia, to ste vysvetlili, prečo by to asi mali mať. Budú kritériá pre posudzovanie profesionality, tu narážam na to, čo som pred chvíľou hovorila stadiaľto, že jednoducho v takej malej krajine ako Slovensko sa začínajú veľmi rýchlo, v momente, keď sa zídu odborníci, hrať hry "ja na bráchu, brácha na mně". Nemám iný slovenský lepší ekvivalent toho, tejto hry "Ja dnes poskytnem tebe a ty zajtra mne." Preto ja mám pred týmito komisiami odborníkov, ktorí v konečnom dôsledku ale nenesú za svoje rozhodnutie žiadnu zodpovednosť pre budúcnosť, pretože sú krytí riaditeľom, a potom sú krytí správnou radou a neviem čo, ja mám z toho trošku obavy a myslím si, že to bude robiť obavy, ale ešte o tom závise, potom rozhodne riaditeľ, na základe odporúčania komisie, to je presný copypast, či už audiovizuálneho zákona, alebo zákona o fonde pre umenie, ktoré preskúma táto odborná, zložená z externých odborníkov, ktorá preskúma podmienky zápisu do evidencie. Týchto odborníkov nominujú profesionálne umelecké združenia. A tu sa vraciame k tomu, že, no vezmime si len slovenských spisovateľov. My, bohužiaľ, a to sme už hovorili tu dávno, my nemáme profesionálne, pre niektoré umelecké odbory dostatočne profesionálne vedené umelecké združenia. Niektorí dokonca týmito združeniami programovo pohŕdajú, keď už napr. len poviem, že slovenský PEN nemá tých najlepších, hej, napríklad, pretože sú v českom. My nemáme, nemáme a neumožňujeme nejakým spôsobom, aby tieto fondy naozaj boli príťažlivé, aby priťahovali hlavne mladých umelcov, pretože sú obsadené jednoducho treťou - hop, niektoré, nie všetky - treťou triedou.
Tu ja vidím, pán minister, v tomto jedinom bode veľký, veľký otáznik, pretože si myslím, že by to nemali byť len tie profesionálne združenia. Je to, je to veľmi ťažké, ja tu vidím ten, ten, "prubířský kámen", kde to všetko môže zlyhať a narobiť zase veľmi veľa zlej krvi. Porozmýšľam a možno predložím niečo pre druhé čítanie, pán minister, ktoré by toto vyriešilo, lepšie povedané, aspoň, ako vy hovoríte, možnosť vyriešenia poskytlo, pretože toto môže byť práve v umeleckej sfére, kde sú ľudia známi tým, že sú veľké osobnosti, veľmi silné indivíduá, ktoré nebudú prosiť nejakého treťo-štvrtotriedneho vo svojej brandži, aby ho zapísal, aby sa potom nehrala tá hra, ktorú poznáme všetci aj z Audiovizuálneho fondu a bude aj vo fonde, aj vo Fonde pre umenie, a síce že keď ste riaditeľom fondu, dostanete najviac.
Ďakujem.

Deň v parlamente

<- ->