Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
11. 2. 2016 20:47:20 - 20:49:20 61. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1872 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Podmanický, Ján (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pán poslanec, fakt je ten, že celá táto schôdza je predvolebné divadlo, ktoré ste zorganizovali za účelom ešte raz sa zviesť na tej vymyslenej vlne protestov, ktorá bola skôr médiami nafukovaná ako reálna. Fakt je ten, že my sme tu ráno boli všetci do jedného, pán poslanec, o 10.00 hodine, vaši kolegovia, ktorí zvolali túto schôdzu, neprišli ráno na rokovanie. My sme vám niekoľkokrát dnes ukázali, že my sme tu a vy, ktorí ste zvolali schôdzu, ste neprišli do roboty.

A, pán poslanec Poliačik, dobre, že sa na mňa pozeráte, pretože ani vy ste tu neboli o 10.00 hodine, podľa hlasovania, pozerám si záznam z 10.04 hodiny, ste vykázaný ako neprítomný, vy ste tu teda neboli, pán poslanec, takže možno ste tu sedeli, ale nehlasoval ste... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Laššáková, Jana, podpredsedníčka NR SR
Nekomunikujte spolu, pán poslanec.

Podmanický, Ján, poslanec NR SR
Zrejme ste boli vtedy ešte nesústredený. Takže treba sa dobre vyspať, keď ide človek do roboty, oddýchnuť si, aby ste boli sústredený. Takže, pán poslanec, vy ste jeden z tých poslancov, ktorý tu nebol a ktorý si neplnil svoje povinnosti. A jediné, na čo ste sa zmohli, pán poslanec, vo svojom vystúpení, je, že ste sa pokúšali urážať Dušana Čaploviča. Pán poslanec, hanbite sa, toto vám vôbec nepristane. Možnože ste unavený, ale to vás neospravedlňuje, aby ste sa takýmto spôsobom vyjadrovali o pánovi exministrovi Čaplovičovi. To je človek, ktorý si zaslúži úctu a vážnosť, a nie takéto hlúpe urážanie, ako ste teraz predviedli. Za to sa, pán poslanec, hanbite, vy väčšinou v parlamente sa správate slušne, vráťte sa znova k slušnému správaniu.No a napokon, pán poslanec, hovorili ste o tej tretine učiteľov, žiadna tretina učiteľov nebola v štrajku, nebola to vôbec tretina učiteľov, nehovoriac o tom, že kto chcel sa tam prihlásiť, mohol tak urobiť cez tú webovú stránku Iniciatívy slovenských učiteľov. Vôbec to neboli reprezentanti... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
11. 12. 2015 18:22:43 - 18:24:16 59. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1863 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Podmanický, Ján (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
232.
Pani podpredsedníčka, bol som sklamaný z vášho vystúpenia. Čakal som, že poviete nejaké argumenty, že vysvetlíte, prečo vlastne odvolávate ministra Žigu nejakými racionálnymi argumentami. Bohužiaľ, nezaznel jeden jediný argument, pani podpredsedníčka, vo vašom vystúpení. Posplietali ste hrušky s jablkami, vyliali ste si svoje emócie, ale neargumentovali ste.
Ja som, pani podpredsedníčka, známy tým v našej strane, že ak sa mi niečo neľúbi, ja to poviem, idem za konkrétnym ministrom, idem za vedením strany a jednoducho poviem, že sa mi to nepáči, že mám s tým problém, nech mi to buď vysvetlia, alebo nech urobíme nejaké opatrenia.
Ale vy ste na nepresvedčili, nikto z vašich poslancov, pani podpredsedníčka, ma nepresvedčil. Nikto nevyvrátil tie argumenty, ktoré tu zazneli vo vystúpení pána ministra Žigu. To jednoducho bol jeden argument za druhým. Vy tu len tárate a varíte z vody.
Bohužiaľ, pani podpredsedníčka, nadobudol som jeden dojem, že celá táto schôdza je len o kampani OĽaNO a o vnútornom boji v OĽaNE, pretože vy tým, že ste na kandidátke, ja neviem, na 140. mieste atď., vy musíte zápasiť o preferenčné hlasy. Preto každý jeden poslanec OĽaNA dnes vystupuje a snaží sa zaujať. Ale, pani podpredsedníčka, bohužiaľ, dnes ste veľmi slabá, nebodujete, predbehnú vás aj iní.
9. 12. 2015 11:25:51 - 11:26:02 58. schôdza NR SR - 17.deň - A. dopoludnia Tlač 1806 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Podmanický, Ján (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
55.
Ďakujem za slovo. Oznamujem členom výboru pre sociálne veci, že rokujeme o 12. hodine. Ďakujem.
11. 11. 2015 10:18:04 - 10:20:07 58. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1708 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Podmanický, Ján (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predniesť spoločnú správu výborov o prerokovaní vládneho návrhu zákona o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1708).

Výbor pre sociálne veci ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona o cezhraničnej spolupráci podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku túto spoločnú správu výborov.

Národná rada uznesením č. 1895 z 18. 9. 2015 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre sociálne veci.

Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.

Návrh zákona odporučili schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 679 z 3. novembra 2015, výbor pre sociálne veci uznesením č. 195 z 1. októbra 2015.

Z uznesení výborov uvedených pod bodom III tejto spoločnej správy nevyplývajú žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k uvedenému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami rokovacieho poriadku odporúča Národnej rade návrh zákona schváliť.

Spoločná správa výborov o výsledkoch prerokovania návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre sociálne veci č. 207 z 10. novembra 2015.

Výbor ma poveril za spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predložil spoločnú správu výborov a návrh na ďalší postup v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.Skončil som, pán podpredseda, prosím, otvorte rozpravu.
11. 11. 2015 9:37:06 - 9:38:48 58. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1706 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Podmanický, Ján (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, z vášho vystúpenia, ale aj z vašich vystúpení v minulosti k témam v sociálnej oblasti mám taký pocit, že keby sme sem doniesli aj hodiny s vodotryskom pre každého jedného občana na Slovensku, tak u vás by sme neuspeli. A vy jednoducho opľujete všetko, čokoľvek dobré, čo sa sem prinesie, z akejsi zásady, že ste opozičný politik a nemôžete nájsť nič dobré na tejto vláde a na zákonoch, ktoré sa teraz prekladajú. To mi je troška ľúto, lebo ako kresťanský demokrat by ste mali hľadať troška pravdu a troška objektivity. Vy potrebujete len všetko opľuť. Hovorí z vás, pán poslanec, len čistá frustrácia. Vy nemôžete prežiť, že sa znižuje nezamestnanosť, že sa znižuje deficit, že sa zvyšuje hospodársky rast, že rastú reálne mzdy, že sa znižujú ceny energií. Vy nemôžete toto počúvať. Vám je z toho zle, a preto využijete každú príležitosť, aby ste si kopli do vlády, kopli do opatrení, ktoré sem prinášame pre ľudí a ktoré sú dobré, pán poslanec. A vy to viete. Ste plný negatívnej energie, ktorá z vás srší. Ale nemyslite si, že ľudia to necítia. Ľudia cítia, čo máte v srdci. A možno aj preto tá podpora, ktorú u ľudí máte, zodpovedá tomu, čo vy vo svojom srdci nosíte.
11. 11. 2015 9:21:21 - 9:24:09 58. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1706 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Podmanický, Ján (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem za slovo. Vážená pani podpredsedníčka, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1706).
Výbor pre sociálne veci ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku túto spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením č. 1893 z 18. septembra 2015 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre sociálne veci.
Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.

Návrh zákona odporučili schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 677 z 3. novembra 2015, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 487 z 3. novembra 2015, výbor pre sociálne veci uznesením č. 193 z 1. októbra 2015.

Výbory Národnej rady, ktoré návrh zákona prerokovali, prijali návrhy, ktoré sú uvedené pod bodom IV tejto spoločnej správy.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k uvedenému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami rokovacieho poriadku odporúča Národnej rade návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť.

Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 až 4 v IV. časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť ich.
Gestorský výbor ma, ďalej, určil za spoločného spravodajcu výborov a poveril ma vystúpiť na schôdzi Národnej rady k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru a predložiť návrhy podľa príslušných ustanovení rokovacieho poriadku.

Spoločná správa výborov o výsledkoch prerokovania návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre sociálne veci č. 205 z 10. novembra 2015.Ďakujem, pani podpredsedníčka, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
17. 9. 2015 18:06:00 - 18:07:06 54. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1706 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Podmanický, Ján (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem za slovo, vážená pani podpredsedníčka, vážený pán minister, kolegovia, kolegyne, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený výborom pre sociálne veci za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1706.

Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku aj legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.

Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1690 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet, výbor pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre sociálne veci. A odporúčam, aby predmetný návrh zákona prerokovali výbory do 9. novembra 2015 a gestorský výbor do 10. novembra 2015 od jeho prerokovania v Národnej rade v prvom čítaní.Pani podpredsedníčka, otvorte rozpravu.
24. 6. 2015 17:22:15 - 17:23:14 53. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1582 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Podmanický, Ján (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  

62.
Ďakujem za slovo.
Vážený pán minister, vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený výborom pre sociálne veci za spravodajcu k tomuto vládnemu návrhu zákona. Dovoľujem si preto predložiť informáciu.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku aj legislatívnych pravidiel.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet, výbor pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 10. septembra 2015 a gestorský výbor do 11. septembra 2015 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predseda, skončil som, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.

16. 6. 2015 15:09:24 - 15:11:07 53. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1588 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Podmanický, Ján (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)

70.

Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, v prvom rade ani by sme sa nemali baviť o tom, že poistenci v II. pilieri budú mať minimálny dôchodok, lebo podľa slov vašich kolegov z vtedajšej vlády, konkrétne pána Kaníka a jeho okolia, tí, čo budú v II. pilieri, budú mať švajčiarske dôchodky. Pán Kaník to nerád počúva, ale je to tak. Nevravím, že vás citujem, ale parafrázujem. Vy ste sľubovali ľuďom švajčiarske dôchodky. Takže my vôbec neriešime, my vôbec neriešime ľudí v II. pilieri, že budú poberať minimálny dôchodok, podľa vašej logiky.

Ale my sme, pán poslanec, zaviedli jednoduchý princíp, s ktorým by ste mohli súhlasiť. Ten, kto má plný odvod do Sociálnej poisťovne, dostane zo Sociálnej poisťovne plný minimálny dôchodok. Ten, kto má znížený odvod do Sociálnej poisťovne, bude mať znížený minimálny dôchodok. V poriadku, prijmime zákon, môžeme ho podať spolu, že na plnú výšku minimálneho dôchodku sa poskladajú dôchodcovské správcovské spoločnosti. To by bol spravodlivý prístup a spravodlivý princíp. Vy ste tak celkom humorne, vtipne premostili túto tému na tie príklady, ale ja vás opravím, pán poslanec, správne ten príklad mal znieť takto: vy chcete, aby Všeobecná zdravotná poisťovňa platila operácie pacientom Dôvery. Vy chcete, aby Sociálna poisťovňa platila straty poistencom súkromných dôchodcovských správcovských spoločností. To je striktne logický výklad toho, čo ste začali.

16. 6. 2015 14:51:14 - 14:53:14 53. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1588 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Podmanický, Ján (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)

58.

Pán poslanec, vy ste citovali na niektorých, v niektorých častiach vášho vystúpenia argumenty pána prezidenta. Neviem, či ste pozorne čítali jeho odôvodnenia, ale keby ste ho čítali pozorne, tak zistíte, že okrem niektorých faktických chýb, ktoré tam sú, napríklad chybné citovanie článku ústavy a potom iné označenie, sú tam aj niektoré, alebo chýbajú tam niektoré argumenty, ktoré mal použiť vo svojom odôvodnení, ako som už niekoľkokrát spomínal, s judikatúrou Ústavného súdu, pretože napríklad podľa rozhodnutia a podľa nálezu pléna Ústavného súdu z roku 2002 zákonná úprava, ktorá zvýhodňuje určitú skupinu osôb, nemôže byť len z tohto dôvodu označená za takú, ktorá porušuje princíp rovnosti. Zákonodarca však musí zvážiť, či je dôvod na takéto zvýhodnenie, čo je jeho cieľom a medzi takýmto cieľom a v zákone zakotveným zvýhodnením musí byť vzťah primeranosti, čo v tomto prípade existuje a bolo to niekoľkokrát odôvodnené, teraz nie je na to priestor.

Ale pán poslanec, ja vždy, keď vidím vás, keď vystupujete k II. pilieru, ja vo vás vidím človeka, ktorý založil II. pilier na Slovensku a vy robíte všetko pre to, aby náhodou nejaký hnev ľudí, ktorý by plynul z toho, že ten II. pilier nevynáša také dôchodky, aké ste im sľubovali, aby sa neobrátil na vás a aby si ľudia tento hnev nepersonifikovali s vami. Takže vy kŕčovito za každú cenu obhajujete aj niektoré neobhájiteľné veci, pán poslanec. Čiže vy tu vystupujete ako človek, ktorý do určitej miery aj spôsobil tie problémy, ktoré teraz riešime.

Ale ja vám poviem jeden príklad. Vy chcete, aby sa ľuďom, ktorí prerobili v II. pilieri, aby sa týmto ľuďom na ich straty poskladali všetci ostatní. Oslovte svojich kamarátov z DDS-iek, nech sa im na tieto straty poskladajú oni a nech im DSS-ky doplatia minimálny dôchodok.

16. 6. 2015 14:17:40 - 14:19:31 53. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1588 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Podmanický, Ján (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)

48.

Ďakujem za slovo. Vážený pán poslanec, veľmi ťažko sa reaguje vo faktickej poznámke na vaše vystúpenie, pretože to bola zmes obrovského množstva informácií pospájaných ako hrušky s jablkami a preto dovoľte len niekoľko krátkych poznámok. V prvom rade ani vy ste ma nepresvedčili o tom, že existujú nejaké ústavnoprávne dôvody na to, aby tento zákon mohol byť prípadne Ústavným súdom vyhlásený za protiústavný, tak ako to hovorí aj pán prezident vo svojom odôvodnení. Nemyslím si, že je dôvod na to, alebo neexistuje v tomto zákone nejaká diskriminácia niekoho z hľadiska ústavnoprávneho, o čom svedčí aj fakt, že pán prezident vo svojom odôvodnení nepoužil žiadny judikát Ústavného súdu. Naopak, existuje veľké množstvo judikátov Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktoré priamo vyvracajú tú vašu argumentáciu o tom, že je tu nejaká diskriminácia. Tieto vaše ústavnoprávne schopnosti sa napokon dobre prejavili aj pri zákone o pomoci v hmotnej núdzi, ktorý ste tiež pri diskusii v parlamente vyhlasovali za protiústavný. Dnes vieme, že Ústavný súd takúto protiústavnosť nepotvrdil. Takže v poriadku, kľudne sa obráťte na Ústavný súd s vašimi pripomienkami, ale nehovorte, pán poslanec, že Ústavný súd musí rozhodnúť. To je hádam právo Ústavného súdu, aby ten rozhodol, čo je protiústavné, alebo čo nie je protiústavné, prípadne v súlade s Ústavou Slovenskej republiky.

12. 5. 2015 16:45:30 - 16:47:03 51. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 1424 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Podmanický, Ján (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)

64.
Pán poslanec, ja vás nechápem. Je to v poriadku možno, že vás nechápem, ale poviem, prečo vás nechápem. Idete kritizovať kauzy, ktoré pripisujete SMER-u a pritom sám ste boli vo vláde a ste ešte v strane, ktorá má za sebou také kauzy, ako kolaps daňového systému. Bezprecedentný, neopakovateľný, ktorý spôsobil obrovské škody Slovenskej republiky. Kolaps, alebo povedzme kauza budovy daňového úradu, kauza tunelovania tunela Branisko, kauza vláčiky, fiktívni darcovia SDKÚ, financovanie SDKÚ. Mohol by som čítať, pán poslanec, celý zoznam ďalších káuz a kauzičiek. Nehovoriac o tom, teraz sa smeje vaša pani kolegyňa, pani herečka Vášáryová, ktorá podpísala antichartu, však to je všeobecne o nej známe a tvári sa ako najväčšia demokratka, ale vždy sa vie priživiť na tom, čo momentálne letí. To všetko bola SDKÚ, bola, pán poslanec, hoci vo vás ešte stále je prítomná.
Ja nechápem, prečo zachádzate do takýchto vôd, v ktorých jednoducho neuplávate, pán poslanec. A nechcem otvárať nejaké ďalšie témy, lebo to je úplne, úplne táto diskusia sa zvráti niekde inde. Nebude vecná, ale bude opäť o urážaní a osočovaní. Takže, pán poslanec, aký požičaj, taký vráť.

12. 5. 2015 16:34:54 - 16:36:54 51. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 1424 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Podmanický, Ján (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)

56.
Pani podpredsedníčka, ja budem vecne reagovať na vašu výtku ohľadom rokovania výboru pre sociálne veci. Pani podpredsedníčka, dobre viete a poznáme sa a vychádzame spolu korektne, že nebol v tom naozaj žiadny nejaký osobitný zámer, že chceme niečo skrývať alebo niečo iné, že rokujeme počas prebiehajúcej schôdze. Viete, že aj v iných prípadoch sme niekoľkokrát rokovali počas prebiehajúcej schôdze, nakoľko sme chceli lepšie využiť čas, sú tu všetci poslanci, mali sme v prvom čítaní prerokované návrhy zákonov, takže ja by som, neuchyľujte sa, prosím vás, k takýmto nejakým podozreniam, lebo sama viete, že to nie je pravda.

No takisto ste povedali, budem vás parafrázovať, že zákon bol ešte v prvom čítaní a už rokoval výbor. No nebol v prvom čítaní. Keď sme zákon schválili, tak sa posunul do druhého čítania, dostal sa do druhého čítania, zvolal som výbor v zákonnej lehote. Bol v zákonnej lehote, v lehote, ktorú určil predseda Národnej rady a schválili sme v prvom čítaní, normálne sme rokovali.
Dokonca sme vytvorili ešte viac priestoru na diskusiu o tom pozmeňovacom návrhu, takže keď ste povedali, že poslanci nemali čas sa oboznámiť s pozmeňovákom, tiež to nebola pravda. Vyzvali ste ma viacerí, aby sme pozmeňovák, ktorý ideme predložiť, hoci to nebola naša povinnosť, aby sme vám ho dali, doručili sme vám ho dopredu. Je celý mesiac, možno dva mesiace do rokovania v pléne v druhom čítaní, aby ste si ten pozmeňovák naštudovali, pozreli, čiže nič sme, pani poslankyňa, pani podpredsedníčka, nezakrývali. Naopak, vytvorili sme priestor na normálnu diskusiu o tomto pozmeňujúcom návrhu a o tomto návrhu zákona.
Takže, pani podpredsedníčka, prosím vás, viete, že to tak nebolo, že to bolo normálne, štandardné rokovanie. Na budúce to, čo chcete kritizovať, tak kritizujte to, čo je kritizovateľné, nie to, čo je výmysel.

12. 5. 2015 15:27:44 - 15:29:42 51. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 1424 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Podmanický, Ján (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)

20.
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, vy aj vaši predrečníci veľmi radi opakujete, že zavádzame nejakú protiústavnosť do dôchodkového systému. Povedali ste napríklad, že vzniknú dve nové skupiny, čo je protiústavnosť ako vyšitá.
Pán poslanec, to, že vzniknú nejaké nové skupiny jedným zákonom, to nemôže byť protiústavné. Veď napokon, keby sme použili nejakú konštrukciu, myšlienkovú, ad absurdum, tak aj vytvorenie II. piliera nám vytvorilo dve skupiny dôchodcov jedným zákonom a tiež to nie je protiústavné. Ak sa stanovia v zákone nejaké vstupy pre nejaké skupiny a nejaké výstupy, ktoré sú závislé na tých vstupoch, tak to nemôže byť protiústavné. Ale dobre, čakal som, s čím prídete vy konkrétne, ako teda vy, o čo vy opriete tú kvázi protiústavnosť, s ktorou sa tak oháňate.
Nepočul som, pán poslanec, jediný argument. Vo vašom pozmeňováku, ktorý mal odstrániť protiústavnosť, v zdôvodnení nehovoríte, kde je protiústavnosť a ako ju odstraňujete. To sú len všeobecné tézy, ktoré sa dobre používajú, ľahko znejú, každý tú strúha o tom, ako sú zákony protiústavné, neprotiústavné a neviem aké. Ale dobre viete, že hoci sa s týmto termínom veľmi často pracuje v parlamente, Ústavný súd len niektoré zákony a len v niektorých prípadoch rozhodol naozaj o tom, že zákon nie je v súlade s ústavou a pozastavil účinnosť, príp. úplne zrušil.
Takže prosím vás, nepoužívajte aj vy tento termín, ktorý ľahko znie, ale jednoducho nie je adekvátny. Je tu na to Ústavný súd, aby ten rozhodol.
A pán poslanec, jedna otázka. Koho sa to vy zastávate? Však z II. piliera predsa nikto nebude poberať minimálny dôchodok, lebo ho nebudú potrebovať. Však predsa v II. pilieri podľa vás všetci budú mať švajčiarske dôchodky. O čom tu teda hovoríte? Koho sa to zastávate? Troška si vnútorne oponujete.

12. 5. 2015 14:46:18 - 14:48:18 51. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 1424 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Podmanický, Ján (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)

6.
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, ja sa priznám, že som pozorne počúval. Odkedy ste začali svoje vystúpenie a deklarovali ste, že vysvetlíte dôvody, prečo si myslíte, že ten návrh zo spoločnej správy je protiústavný a čakal som počas celého vášho vystúpenia na tie argumenty. No okrem toho, že ste zacitovali čl. 12, čl. 19 a čl. 39 ústavy, ja som nepočul nejaké prepojenie, nejakú príčinnú súvislosť, nejakú kauzalitu toho, nejaké zdôvodnenie, prečo by tento návrh mal byť protiústavný. Argumentovať len tak všeobecne, že jedna skupina občanov bude mať taký príjem, druhá skupina občanov iný príjem, no to je veľmi slabý argument, lebo už dnes máme rozličné príjmy pre rozličné kategórie, máte platovú diferenciáciu, máte diferenciáciu dávok. Tá diferenciácia existuje v závislosti na parametroch vstupných. Takže argumentovať tým, že tu budú dve kategórie a budú mať iný dôchodok, áno, ale sú aj iné vstupné parametre, to je veľmi slabé.
Ústava by bola porušená vtedy, keby sme neaplikovali rovnaký princíp a my tu zavádzame určitý princíp, ktorý je spravodlivý, ktorý tým, ktorí si odvádzali do Sociálnej poisťovne viac finančných prostriedkov, budú mať väčší minimálny dôchodok, ktorí si odvádzali do Sociálnej poisťovne menej, budú mať menší minimálny dôchodok, ale sami ste povedali aj na tom príklade, ktorý ste uviedli, že tie rozdiely sú minimálne. Takže ja som sa nedopočul od vás naozaj nejakej serióznej právnej argumentácie, ktorá by ma presvedčila, nehovoriac o tom, že vy nemôžete, pán poslanec, vážne myslieť to, že, alebo povedať, že je niečo protiústavné, na to je tu Ústavný súd Slovenskej republiky. Veľakrát sa hovorí, že je niečo protiústavné, a nie je.

12. 5. 2015 10:17:35 - 10:20:16 51. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1423 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Podmanický, Ján (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)

30.
Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, uvedený pod tlačou 1423. Výbor pre sociálne veci ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, podáva v Národnej rade túto spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením č. 1622 z 11. marca 2015 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti, výboru pre sociálne veci a výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Návrh zákona odporučili schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 587 z 30. apríla 2015, výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 414 z 28. apríla 2015, výbor pre sociálne veci uznesením č. 165 z 24. marca 2015, výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport uznesením č. 175 z 30. apríla 2015. Výbory, ktoré návrh zákona prerokovali, prijali návrhy, ktoré sú uvedené pod bodom IV. tejto spoločnej správy.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k uvedenému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom 3 tejto spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 a 2 v štvrtej časti tejto spoločnej správy spoločne, so stanoviskom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov a poveril ma vystúpiť na schôdzi Národnej rady k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov, odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru a predložiť Národnej rade návrhy podľa zákona o rokovacom poriadku. Spoločná správa výborov o výsledkoch prerokovania návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre sociálne veci č. 168 z 5. mája 2015.
Ďakujem, pán podpredseda. Skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.

24. 3. 2015 17:11:55 - 17:12:12 48. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Podmanický, Ján (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem za slovo. Oznamujem členom výboru pre sociálne veci, že rokovanie výboru bude pokračovať o 19.00 hodine. Podklady, tak ako sme sa dohodli, by vám mali byť na toto rokovanie doručené na vaše e-mailové schránky. Ďakujem.
24. 3. 2015 11:11:12 - 11:11:20 48. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Podmanický, Ján (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem za slovo. Ja chcem tiež pripomenúť schôdzu výboru pre sociálne veci o 12.30 hodine v miestnosti výboru.
10. 3. 2015 18:19:18 - 18:20:23 48. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1423 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Podmanický, Ján (SMER – SD) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
169.
Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, vážení páni poslanci, pani poslankyne, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený výborom pre sociálne veci za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1423. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku, aj legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú zo zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla sa na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, výbor pre hospodárske záležitosti, výbor pre sociálne veci, výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre sociálne veci. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30. apríla 2015 a gestorský výbor do 4. mája 2015 po prerokovaní návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán podpredseda, prosím, otvorte rozpravu.
12. 2. 2015 12:06:46 - 12:08:46 46. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Tlač 1288 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Podmanický, Ján (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem pekne. Ja chcem doplniť pána poslanca Blanára informáciou o tom, že rozdiel v platoch sestier medzi napríklad Hornooravskou nemocnicou na oddelení chirurgie a sestrami na oddelení chirurgie v Čadci je spôsobený aj tým, že práve v Čadci na chirurgickom oddelení pracujú v totálne rizikových podmienkach, kde je zo strany hygieny už naozaj akútna požiadavka niečo s tým oddelením urobiť z hľadiska rekonštrukcie a zatiaľ tie sestry tam poberajú rizikové príplatky. Druhá vec je, že rozhodujú o tom riaditelia jednotlivých zariadení podľa toho, ako hospodária s prostriedkami v rámci svojej nemocnice.
Takže to som chcel doplniť k vystúpeniu pána poslanca Blanára a chcem doplniť ešte ďalšiu vec, že jednak veľmi si vážim jeho pozmeňujúci návrh, ktorý rieši toľko kritizované poplatky za prednostné vyšetrenie, nechcem o tom viac hovoriť, povedalo sa už o tom veľa, a rovnako chcem oceniť aj celý návrh ministerstva zdravotníctva, ktorý je veľkým posunom v prospech pacientov. Je to veľký posun v prospech pacientov. Treba si to uvedomiť a oceniť to. Samozrejme, zostávajú ešte niektoré technické otázky, ktoré treba v budúcnosti doriešiť, ale myslím si, že sme sa vybrali dobrým smerom, tie otázky, ktoré treba doriešiť, jednak je problematika tých cenových stropov za tie poplatky, ktoré zostali, je to zložitá vec, treba hľadať spôsob, akým sa vyriešia, a jednak je potreba možno riešiť nejaký logistický systém, ktorý by veľmi zjednodušil, sprehľadnil systém objednávania bežných vyšetrení a kontrol pacientov, niečo podobné, ako má Žilinský samosprávny kraj: „Nečakajte v rade.“ Toto je možno taká úloha, ktorá by veľmi pacientom pomohla.

Deň v parlamente

<- ->