Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
12. 2. 2016 2:29:36 - 2:30:06 61. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pellegrini, Peter - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne za informáciu.

Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi ešte pár slov povedať.

Chcem poďakovať za spoluprácu tým, ktorí nekandidujú v nasledujúcich parlamentných voľbách, chcem im zaželať veľa šťastia v ich ďalšom pracovnom aj osobnom živote a vám, ktorí sa zúčastníte volebného boja, želám veľa zdaru, aby ste uspeli.

Zároveň chcem poďakovať za štvorročnú prácu všetkým zamestnancom a pracovníkom Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí prejavili počas štyroch rokov vysokú profesionalitu a zabezpečovali bezproblémový chod Národnej rady Slovenskej republiky.

Želám vám ešte raz všetko dobré a prosím, aby ste povstali, zaznie hymna Slovenskej republiky.

(Štátna hymna Slovenskej republiky.)

Ďakujem pekne.

Ďakujem vám za účasť a vyhlasujem 61. schôdzu Národnej rady za skončenú.
(Rokovanie 61. schôdze NR SR sa skončilo o 02.33 hodine.)
12. 2. 2016 2:28:41 - 2:29:29 61. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pellegrini, Peter (SMER – SD) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pán poslanec Přidal.
12. 2. 2016 2:22:14 - 2:28:41 61. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pellegrini, Peter (SMER – SD) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pristúpime k hlasovaniu o

návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k riešeniu krízovej situácie v školstve a k prijatiu opatrení na dlhodobé a udržateľné zlepšenie školstva (tlač 1872).

Pán poslanec Petrák, poprosím vás, aby ste uvádzali hlasovanie.

Petrák, Ľubomír, poslanec NR SR
Vážený pán predseda, ctené kolegyne, kolegovia, v rozprave nebol podaný žiaden procedurálny návrh, boli podané dva návrhy uznesení, z nich jeden ako súčasť tlače 1872, druhý návrh uznesenia som predniesol ja.
Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať ako o prvom o návrhu uznesenia, ktorý je súčasťou tlače 1872.

Pellegrini, Peter, predseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujeme o návrhu uznesenia, ktorý je súčasťou tlače 1872.

(Hlasovanie.) Prítomných 127 poslancov, za tento návrh uznesenia hlasovalo 49, proti bolo 65, zdržalo sa 13 poslancov.

Konštatujem, že tento návrh uznesenia, ktorý je súčasťou tlače 1872, sme neschválili.

Ďalej.

Petrák, Ľubomír, poslanec NR SR
Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o návrhu uznesenia, ktoré som v rozprave predložil ja.

Pellegrini, Peter, predseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme o návrhu uznesenia, ktoré navrhol v rozprave pán poslanec Petrák.
(Hlasovanie.) Prítomných 126 poslancov, za hlasovalo 78, zdržalo sa 47, nehlasoval 1.

Konštatujem, že Národná rada navrhované uznesenie, ktoré predložil poslanec Ľubomír Petrák, schválila.

Teraz budeme hlasovať o

návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k prijatiu opatrení na ochranu práv pacientov a na stabilizáciu postavenia zdravotných sestier a zdravotného systému ako celku so zameraním na zníženie zadlženia (tlač 1873).

Pán poslanec Valocký, prosím, uveďte hlasovanie.

Valocký, Jozef, poslanec NR SR
Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, budeme hlasovať o dvoch návrhoch uznesení.
Ako o prvom, pán predseda, dajte hlasovať o návrhu uznesenia, ktorý je obsiahnutý v tlači 1873. Prosím, dajte o ňom hlasovať.

Pellegrini, Peter, predseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujeme o návrhu uznesenia, ktorý je súčasťou tlače 1873.
(Hlasovanie.) Prítomných 127 poslancov, za tento návrh uznesenia hlasovalo 49 poslancov, proti bolo 69, zdržalo sa 9 poslancov.

Konštatujem, že tento návrh uznesenia, ktorý je súčasťou tlače 1873, sme neschválili.

Ďalej.

Valocký, Jozef, poslanec NR SR
Teraz budeme, pán predseda, hlasovať o návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý predložil pán predseda výboru pre zdravotníctvo Richard Raši.

Pellegrini, Peter, predseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujeme o návrhu uznesenia, ktorý v rozprave predniesol pán poslanec Raši.
(Hlasovanie.) Prítomných 128 poslancov, za hlasovalo 80, proti boli 2 poslanci, zdržalo sa 45 poslancov, nehlasoval 1.

Konštatujem, že Národná rada navrhované uznesenie, ktoré predložil pán poslanec Raši, schválila.

Pán poslanec Lipšic.
12. 2. 2016 2:15:42 - 2:19:58 61. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1873 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pellegrini, Peter - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem veľmi pekne.

Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.Vyhlasujem krátku päťminútovú prestávku, po ktorej budeme hlasovať.

(Krátka päťminútová prestávka.)
12. 2. 2016 2:14:00 - 2:15:36 61. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1873 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pellegrini, Peter (SMER – SD) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne.

Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Chcem sa spýtať, pán navrhovateľ, či chcete vystúpiť. (Reakcia navrhovateľa.) Nie.Pán spravodajca? (Reakcia spravodajcu.) Nech sa páči, máte slovo.
12. 2. 2016 2:11:59 - 2:14:00 61. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1873 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pellegrini, Peter (SMER – SD) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
S reakciou na faktické pán poslanec Mihál, nech sa páči.
12. 2. 2016 2:10:05 - 2:11:58 61. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1873 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pellegrini, Peter (SMER – SD) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pán podpredseda Figeľ. 
12. 2. 2016 2:08:11 - 2:10:05 61. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1873 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pellegrini, Peter (SMER – SD) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pán poslanec Hraško. 
12. 2. 2016 2:07:17 - 2:08:11 61. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1873 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pellegrini, Peter (SMER – SD) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Na vaše vystúpenie sú tri faktické poznámky. Končím možnosť prihlásiť sa faktickými.Ako prvý s faktickou pán poslanec Jurzyca, nech sa páči.
12. 2. 2016 1:55:01 - 2:03:32 61. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1873 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pellegrini, Peter (SMER – SD) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďalší v rozprave je pán poslanec Lipšic. Nie je v rokovacej sále, stráca poradie.

Podľa informácií pán poslanec Baláž nechce vystúpiť v rozprave.Pán poslanec Lipšic druhýkrát prišiel o možnosť vystúpiť v rozprave.
Dávam teraz možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne. Vystúpi pán poslanec Mihál ako jediný prihlásený do ústnej rozpravy. Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.
12. 2. 2016 1:52:47 - 1:55:01 61. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1873 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pellegrini, Peter (SMER – SD) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďalší v rozprave je pán poslanec Kaník.
12. 2. 2016 1:52:20 - 1:52:47 61. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1873 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pellegrini, Peter (SMER – SD) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pán podpredseda Figeľ.
12. 2. 2016 1:37:23 - 1:51:00 61. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1873 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pellegrini, Peter (SMER – SD) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Na vaše vystúpenie sú dve faktické poznámky. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.Pán poslanec Hudacký.
12. 2. 2016 1:23:30 - 1:24:03 61. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1873 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pellegrini, Peter (SMER – SD) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pán poslanec Zajac je ďalší prihlásený do rozpravy. Nech sa páči.
12. 2. 2016 1:22:26 - 1:22:26 61. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1873 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pellegrini, Peter (SMER – SD) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Na vaše vystúpenie je jedna faktická poznámka. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami. Pán poslanec Baláž, nech sa páči.
12. 2. 2016 1:15:34 - 1:17:08 61. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1873 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pellegrini, Peter (SMER – SD) - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďalší v rozprave, pán poslanec Mičovský, nech sa páči.
12. 2. 2016 1:13:29 - 1:15:34 61. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1873 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pellegrini, Peter (SMER – SD) - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
S reakciou na faktické pán poslanec Osuský.
12. 2. 2016 1:12:06 - 1:13:29 61. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1873 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pellegrini, Peter (SMER – SD) - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pani poslankyňa Vášáryová.
12. 2. 2016 1:10:01 - 1:12:05 61. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1873 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pellegrini, Peter (SMER – SD) - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pán poslanec Viskupič.
12. 2. 2016 1:07:29 - 1:10:00 61. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1873 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pellegrini, Peter - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Na vaše vystúpenie sú tri faktické poznámky. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.
Pán poslanec Hlina, nech sa páči.

Deň v parlamente

<- ->