Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
11. 2. 2016 11:03:52 - 11:04:44 61. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Frešo, Pavol (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, za slovo. Vy ste na začiatku povedali, že dáte hlasovať o mojom procedurálnom návrhu, počas tej reči som nepočul, že by ste povedali, že nedáte hlasovať o ňom, potom ste nedali o ňom hlasovať, pre prípad, že by ste boli bývali zmenili to rozhodnutie, tak, prosím vás veľmi pekne, dajme hlasovať o návrhu pána poslanca Beblavého pre prípad, že by to bolo len to, že ste na to zabudli v návale práce, tak poprosím dať hlasovať o mojom návrhu, pri ktorom ste povedali, že hlasovať o ňom dáte. Je nehodné tejto Národnej rady, aby sme pri takto jednoduchej veci si vymýšľali rôzne prekážky. Každý povie: „Chcem tu učiteľky, učiteľov a sestry počuť, ale nechcem ich počuť.“ Je to jednoduchá otázka. Nehľadajme žiadnu byrokratickú prekážku. Stačí tu povedať áno, nie a potom každému bude jasné, ako sa má zariadiť. Ďakujem veľmi pekne.
11. 2. 2016 11:03:32 - 11:03:52 61. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Frešo, Pavol (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ešte raz vás poprosím čas mi dať.
11. 2. 2016 10:57:52 - 10:58:44 61. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Frešo, Pavol (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené dámy, vážení páni, dávam procedurálny návrh, aby na tejto schôdzi vystúpili predstavitelia učiteliek, učiteľov a zároveň predstavitelia zdravotných sestier. Bytostne sa ich týka táto téma, odstáli si na ulici mnoho, mnoho hodín a bolo by veľmi, veľmi od nás galantné a normálne, keby svoje požiadavky predniesli priamo tu v pléne. Navrhujem, aby vystúpila pani Lazorová a pani Kavecká za sestry, a poprosím vás, pán predseda, aby sme nekládli tomu žiadne vymyslené formálne prekážky typu, že neboli pozvané. Stoja hore na balkóne, stačí urobiť jedno jednoduché gesto, tie ženy sú bez práce, stačí ich zavolať, nech svoje požiadavky prednesú priamo, priamo v pléne. Ďakujem pekne.
30. 10. 2015 13:10:57 - 13:13:00 57. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1846 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Frešo, Pavol (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
64.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážený pán minister, ak máme teda viesť serióznu diskusiu, ja v krátkej faktickej zareagujem na dve vaše tvrdenia, z ktorých si myslím, že je úplne jasný dôvod, prečo je dôležitá zmena a nemáte tam sedieť.
To prvé. Chvíľu som hľadal to vhodné slovo k tomu, k tej afére ohľadne heliportu a predaju pozemkov. Takto, ako ste to popísali, je to, a prepáčte mi za výraz, klasický bratislavský odrb s pozemkami z 90. rokov, to, čo ste popisovali, s tým, že vy to kryjete, s tým, že vy to obhajujete. Som bol veľmi prekvapený, akým spôsobom ste to obhajovali. Ak naozaj veríte, že existuje kupujúci, ktorý vám kúpi pozemky a zároveň vám tam nechá vecné bremeno pre modré oči, tak ste veľmi naivný. Aj školák vie, že keď niečo vyzerá príliš výhodne na to, aby to mohla byť pravda, tak je to podvod. Moje vlastné deti to vedia od čias, keď mali 6 a 8 rokov, mi to rozprávali, lebo to videli v televízii. Toto je ten istý prípad, vy ste obhajovali.
To druhé. Keď obhajujete nejakého manažéra, ktorý nechá vylúčiť 4 z 5 firiem z dôvodu, že nebolo možné upraviť pri miliónovej investícii nejakú miestnosť. Znova, obhajujete klasickú manažérsku kľučku, ktorou chceli prihrať kšeft konkrétnej firme. Nemusíme nijaké papiere študovať. Stačí si tieto dve veci vypočuť a normálny, súdny človek, rozumej volič, si povie okej, zmeňme toho ministra, veď obhajuje dve veci, ktoré sú zjavne v rozpore so zdravým rozumom.
Hovorím to preto, lebo naozaj ja vítam vecnú debatu, ale vy ste sa vecne v dvoch veciach teraz tu pred nami všetkými znemožnili. Sám ste to tu čítali. To som netušil, že to je stanovisko vlády, asi som to nečítal pozorne. No tak potom celá partia tam máte podobný názor.
Ale veďme tú diskusiu kľudne takto dôkladne. Ale obávam sa o ten váš osud, lebo naozaj potom k večeru už nebude vlastne možno koho odvolávať, lebo naozaj to speje k tomu, že sa takto... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
30. 10. 2015 12:16:18 - 12:18:18 57. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1846 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Frešo, Pavol (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
38.
Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Vážené dámy, vážení páni, to prvé, čo treba povedať, je, že pred rokom, keď sme odvolávali za miliónový vývar v piešťanskom cétečku, v kauze piešťanského cétečka priamo pána premiéra, ktorý nakoniec viedol k pádu pána Pašku, tak vtedy sme dúfali, že ten minister, ktorý príde ďalej po pani Zvolenskej, urobí aspoň nejaké opatrenia, aby sa to neopakovalo.
To, prečo je pán Čislák, má byť zmenený, prečo by mala nastať okamžite zmena, mal by byť vymenený, mal odísť už dnes, je úplne jednoduché. Predsa neurobil ani jeden legislatívny riadok, ktorý by ďalším Piešťanom zabránil. Ani jedno legislatívne opatrenie.
To druhé spomenul pán premiér, prečo by mal byť odvolaný. To je dôvod, že v poplatkoch zaviedol taký chaos, o ktorom budem rozprávať, keď robí doslova z lekárov idiotov a núti si ich vymýšľať poplatky, napríklad za nespolupracujúce decko, infekčný poplatok a ďalšie. Všetky vám tu prečítam, k čomu donútil pán minister Čislák lekárov.
A to tretie pomerne dobre popísala už jedna kolegyňa poslankyňa. Ak naozaj veríte, že medzi lekármi a sestrami je niekto, kto si myslí, že pán minister Čislák je dobrý minister a že urobil nejaké opatrenie, choďte do najbližšej nemocnice. Choďte medzi ľudí a porozprávajte sa s nimi, ako sú spokojní so stavom zdravotníctva. A môžem vás ubezpečiť, že je to téma číslo jedna. A nenájdete nikoho súdneho, kto by veril, že tá zmena nie je potrebná.
Len vám poviem. Tak veľmi, tak veľmi sa hovorí o tom, že finančné skupiny ovládajú zdravotníctvo, že sa podpisujú len vopred vybraté zmluvy, že to nie je normálne. Ja tých pár príkladov prinesiem rovno z praxe. Pán Čislák na ne, samozrejme, odpovedať nebude, lebo vie dobre, že v tomto máme všetci, ako o tom hovoríme, totálnu pravdu.
Ďakujem pekne.
30. 6. 2015 18:25:16 - 18:25:37 53. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Frešo, Pavol (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
218.
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. No nenapadlo by ma kontrolovať, naozaj, keď to zariadenie vypíše, že som bol za, že či teda som hlasoval alebo nie, ak je to napísané v tom zápise ináč, tak, samozrejme, to, čo som podpísal, tak za to som hlasoval. To je úplne prirodzené, normálne.
Ďakujem veľmi pekne.
24. 6. 2015 11:12:58 - 11:13:56 53. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Frešo, Pavol (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
48.
Ďakujem pekne, pán predseda, no ja som mal práve návrh k tomu, alebo mám procedurálny návrh k bodu č. 80, alebo ktorý bol pod číslom 80, k tlači 1620, to znamená návrh Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie na voľbu člena rady pozemkového fondu. Aby bol tento návrh vrátený do výboru, nakoľko tento samotný návrh nerešpektuje vlastne dohodnuté kontrolné mechanizmy, ktoré boli dohodnuté medzi koalíciou a opozíciou na základe výsledkov volieb. A poviem to úplne normálne a otvorene, SKDÚ – DS tam malo v tomto návrhu nominanta, v tomto návrhu nominanta nemá, čo sa týka, čo vyšlo z výboru, napriek tomu, že tam SDKÚ – DS podalo takýto návrh. Čiže ja navrhujem, aby sa to vrátilo do výboru a sme si to tam vydiskutovali.
19. 5. 2015 20:02:36 - 20:04:36 51. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 1546 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Frešo, Pavol (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
193.
Ďakujem vám veľmi pekne. Miro, ja mám len jednu takú krátku poznámku. Vôbec nie je excelentná konštrukcia o človeku systému a je od človeka, ktorý spolu tento systém pomáhal tvoriť vo svojej histórii, to znamená, však ty si bol aj za prvej vlády Mikuláša Dzurindu štátnym tajomníkom. Neviem proste, prečo vtedy si neprotestoval voči systému.
A mne sa strašne nepáči to, že keď ste mali raz človeka – a to je to, čo zasa považujem za, poviem otvorene, za nelojálne voči robote ľudí –, keď ste raz mali človeka, pre ktorého bolo, bol dosť dobrý na to, aby bol pre vás šéf tajnej služby. Bol ináč poslancom, ktorý podporoval všetky tvoje návrhy počas vlády Mikuláša Dzurindu, v tej, v ktorej si bol štátnym tajomníkom. Bol človek, ktorý proste normálne lojálne fungoval, zrazu je to človek systému, ktorý nie je schopný urobiť zmenu, a ty tú zmenu nám prinášaš. O tom v skutočnosti, samozrejme, že rozhodnú voliči a rozhodnú o tom voliči len a len vo voľbách. Je nebudem kritizovať, či si zmenil stranícke tričko alebo proste či to bolo za Gorily a tak ďalej a tak ďalej, či si o tom vedel.
Ale to, čo si myslím, že nesedí, hej, lebo to je čistý politický boj, nič odborné na tom nie je, je to, keď druhých ľudí nálepkuješ, že to je človek systému, ktorý nedonesie žiadnu zmenu. To považujem za čistý politický boj, nič proste odborné v tom nie je.
A ešte k tomu, že či inde sú audítori a proste u nás tuná iba okolo je takýto zvyk. No tak Francúzsko nie je okolo, ja som to popísal. A ešte o tých audítoroch, kľudne sa pobavme o tých krajinách, kde to je sporné, hej. Napríklad Slovinsko alebo Rakúsko. Aj tam je politická skúsenosť, nie sú to čistí audítori. Alebo napríklad Taliansko. Treba si to zobrať normálne a poctivo. Je to vec, ktorá je všade vnímaná nadstranícky, a podľa toho sa aj... tie krajiny jednotlivé robia. Ale nemáš žiadnu krajinu, a to je práve to podstatné, kde je prokurátor na takomto mieste, žiadnu krajinu v tých západných krajinách.
A to je dôvod, pre ktorý navrhnem Karola Mitríka.
19. 5. 2015 19:18:00 - 19:18:03 51. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 1546 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Frešo, Pavol (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
187.
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Ďakujem za všetky tie poznámky. Tak najprv taká technická záležitosť ohľadne toho, kto kontroluje župy a vôbec samosprávu. Tak každý rok, kolegovia, pán kolega Hraško, pán kolega Abrhan, bez nálezu, môžete si to prezrieť roky dozadu, s týmto nie je problém, lebo to robiť vieme. To znamená, vieme robiť tak, aby nám NKÚ nemuselo nič vytknúť.
To ďalšie, čo chcem povedať, je podľa mňa asi najdôležitejšie aj z toho, čo povedal pán kolega Poliačik. Ten náš rozdiel sa skutočne, Martin, týka toho, že sa pozeráme na to tak, ako to vyzerá roky ďalej. Nie, či tu pán kolega Martvoň sa ma zastane, alebo nie. Nie podľa svojho momentálneho pocitu a nie podľa toho, že či tá alebo oná, alebo to, alebo ono gesto teraz zaznie. Veď naozaj vyberáme niekoho na dlhodobú, dlhodobé riadenie inštitúcie, ktorá kontroluje aj samosprávu, regionálnu správu, aj centrálne inštitúcie, skrátka a dobre, tie kritériá, ktoré som vymenoval, považujem za veľmi podstatné. A stále ako keby nebolo tomu rozumieť, že sú dôležitejšie, ako nejaký politický handel. Dokonca si myslím, že sú tak dôležité, že sa to bude mimoriadne ťažko, mimoriadne ťažko odmietať. To už neviem viackrát zopakovať. Ja som presvedčený, že tá voľba by bola správna.
K veku, to už je, skutočne je trochu trápne, lebo predsa len KDH samotné, keď navrhovalo 69-ročného Milana Kňažka na post primátora, tak si myslím, že by nemalo mať problém ani so 69-ročným pánom Mitríkom.
A k tomu, čo si, Eugen, hovoril, že schvaľovalo aj, samozrejme, štátneho tajomníka, aj šéfa SIS, ale o dôvere k štátnemu tajomníkovi a šéfovi SIS, to je zasa niekoľko tried rozdiel. Proste je to post, ktorý musí byť totálne dôveryhodný pre všetkých ministrov, šéf SIS.
A ja len o jednu vec prosím, fakt sa na to pozrite tak, ak Karola zvolia, tak Karol bude dobrým šéfom NKÚ. Nič viac, nič menej.
19. 5. 2015 18:52:59 - 19:06:52 51. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 1546 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Frešo, Pavol (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
173.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, veľmi si vážim tých, ktorí zostali do tohto času, aby si vypočuli argumenty, samozrejme, nielen moje, ale aj našich kolegov v tejto veľmi, veľmi výživnej rozprave.
Veľmi by som chcel upriamiť vašu pozornosť na to, že úrad NKÚ skutočne nie je len o tom, ako sa urobí jedno politické gesto. To sme vyskúšali päťkrát, kolegyne, kolegovia, päťkrát sme vyhoveli tejto podmienke pána Roberta Fica a jeho strany a päťkrát nebol zvolený šéf NKÚ. Už sa to pomaly o tom bavíme, ako keby NKÚ bola jediná záchrana, ako vymeniť túto vládu. Ja vám poviem úplne otvorene a normálne, že jediný spôsob, ako vymeniť túto vládu, sa volá voľby. Rovnako sa bavíme, ako keby NKÚ nemalo nič iné na práci, len vyšetrovať vládu ako takú. To tiež nie je pravda. Je to aj o samospráve, regionálnej správe, ale aj o iných centrálnych orgánoch, kde má upozorňovať na to alebo kontrolovať, či sa dodržiava zákon. To nie je žiadna fráza a z tohto dôvodu by som si dovolil upozorniť na kritériá, na základe ktorých SDKÚ - DS vyberala tohto svojho kandidáta, lebo často sa tu stretávam s tým, ako keby všetky názory boli rovnocenné. Ale to nie je pravda. Keby sme boli v personálnej agentúre a zozbiera sa nám tam pätnásť návrhov na nejakého pracovníka, tak nie je pravda, že všetkých pätnásť je rovnocenných. V skutočnosti naozaj existujú kritériá, ktoré môžu byť rozhodujúce, a veľmi ma mrzí, že doteraz som nenašiel niekoho, kto by sa k týmto kritériám dokázal vyjadriť inak ako hrubo politicky. Inak ako hrubo politicky s výnimkou tých, ktorí hovoria, že dobrý prokurátor bude dobrou sekerou de facto. Lebo nič iné som nepočul, je mi to ľúto, ale je to tak. A ja hovorím o tých kritériách, že na poste šéfa NKÚ by mal byť človek, ktorý má skúsenosť s tým, čo bude kontrolovať, to znamená, s komunálnou politikou, regionálnou politikou, parlamentom - tvoril zákony - a zároveň aj s exekutívou ako takou. A taký kandidát bol skutočne, pán Zajac, iba jeden, ktorý má tieto skúsenosti. Nebolo ich tu päť. Bol len jeden, volá sa Karol Mitrík.
A opieral som tieto kritériá nie podľa toho, že sa mi hodia, hej, že dneska som si ich vymyslel, lebo sa mi hodia na nášho kandidáta, tak ja ich budem rozprávať. Ja som ich opieral o to, že som si pozrel okolité krajiny. Popísal som to pomerne presne, dokonca sú tam výnimky. Ja som v stave o tých výnimkách aj diskutovať. Ale vo všeobecnosti, keď zoberiem len krajiny V4, vždy tento princíp, ktorý som vymenoval, je dodržaný. Bez výnimky! Je dodržané, že ten, kto šéfuje tamojšiemu NKÚ, prešiel komunálnou, prípadne regionálnou, člen parlamentu, prípadne exekutívna funkcia ešte naviac a až potom bol zvolený za šéfa kontroly. Keď som sa na to pýtal ľudí, ktorí tomu lepšie rozumeli, ako, zdá sa, naša ctená snemovňa, a teda naozaj dali aj pár odborných argumentov, tak povedali, že je to z dôvodu, aby dokázal zabezpečiť nestrannosť takéhoto orgánu, aby jednoducho dokázal normálne pracovať s tými kontrolórmi, ktorých má pod sebou, aby dokázal skutočné porušenie zákonu odhaliť. A zasa tie, ktoré proste tam nie sú, nejakým spôsobom, nejakým spôsobom napraviť, resp. žiadať tam nápravné opatrenia. (Reakcie z pléna.) Ja len by som si dovolil, ja by som si len dovolil... (Reakcie z pléna.) Pali, nedáte aspoň formálne? No, je v pohode, čiže už je pokročilá doba.
No dovolil by som si upozorniť, že činnosťou NKÚ nie je len podávanie trestných oznámení, nie je len podávanie trestných oznámení. Keď si pozriete záznamy, ktoré robí NKÚ, tak ukladá opatrenia inštitúciám, ktoré kontroluje. To znamená, že nielen dodržiavanie zákonnosti, ale aj istým spôsobom náprava stavu tak, aby ich zákonnosť bola dodržaná, lebo nie všetko, čo sa kontroluje a nájde sa chyba, vulgárne povedané, patrí do basy. To je veľmi primitívny spôsob, ja som to tu už raz spomenul, je to systém rozmýšľania Severná Kórea, každé porušenie zákona patrí do basy. Nie je to tak. Treba čítať zákony, kolegyne, kolegovia, a zistíte, že NKÚ zjednáva nápravu v týchto prípadoch, normálne ukladá opatrenia, dokedy čo odstrániť, dokonca to aj kontroluje. Je to normálny kontrolný proces.
To, čo vidieť z mnohých tých diskusných príspevkov, je, že je hlboké nepochopenie tejto časti role a okolo tejto role NKÚ. Stále sa tvárime, ako keby to bola nejaká radikálna, dramatická prokuratúra, ktorá to všetko vyrieši. Ale prokuratúru tu máme. Dokonca tu máme dve prokuratúry, to znamená aj prokuratúru špeciálnu, aj prokuratúru generálnu. A hovorím to aj preto, lebo chcem dokázať, že tie kritériá, že tie kritériá, ktoré vlastne sú postavené, o ktoré sme opierali tento svoj návrh, skutočne vychádzajú z praxe, ktorú rešpektujú teda ostatné krajiny okolo nás, ale aj ďalšie, ktoré som vymenoval a ktoré by malo rešpektovať aj Slovensko samotné.
Inak povedané, keď chceme obsadiť takto dôležitý post, dávajme tam ľudí, ktorí dokážu zvládnuť takúto inštitúciu. Ja som sa vystríhal toho, aby som kritizoval ostatných kandidátov, kohokoľvek, kto bol predtým. Len som si dovolil povedať vetu, že nikto nemá tak dobrý profil ako Karol Mitrík. To nie je kritika ostatných, to je holý fakt. V každom jednom konkurze, na obsadenie ktorejkoľvek pozície máte veľa dobrých kandidátov, ale jeden môže byť najlepší a dovolil som si upriamiť pozornosť na tieto vlastnosti. A preto som to oprel aj o to zahraničie, lebo si myslím, že teda keď už nefunguje autorita zdravého rozumu na Slovensku, že teda postupujeme normálne, nech ten človek má skúsenosti, kam sa proste pozerá a čo bude kontrolovať, tak sa pozrime na zahraničie samotné. Ja potom môžem aj vymenovať tie krajiny, môžme o tom diskutovať, nikto sa so mnou nesporil. Predpokladám, že tie CV-čka keď ste si našli, tak ste zistili, že mám v tomto pravdu.
No a teraz k tomu, že či Karol Mitrík naozaj je dobrý kandidát, alebo nie je dobrý kandidát. Naozaj bol primátorom, predtým bol dokonca viceprimátorom v Spišskej Novej Vsi, presne to isté, čo jeho maďarský náprotivok, veľmi podobne ako v Poľsku, aj ako som už spomínal, aj vo Francúzsku. Takisto bol členom parlamentu v roku 2002 - 2006, to znamená, má silnú legislatívnu skúsenosť. Mimochodom, zapodieval sa bezpečnosťou a to bol dôvod úplne logický, pre ktorý ho navrhli za šéfa SIS.
Trochu takej mytológie vládnej okolo pôsobenia v Slovenskej informačnej službe, kedy tomu šéfoval, akoby to bolo niečo, čo sa tak ako keby netýka dôvery. Ja to znova zopakujem. Je absolútne vylúčené, aby jeden deň fungoval šéf SIS bez dôvery premiéra, rovnako ako je absolútne vylúčené, že keby existovala vážna námietka zo strany ktoréhokoľvek člena vlády, aby šéf SIS s ním takto fungoval. To znamená, že minimálne v tejto, v tejto snemovni budeme mať zo šesť ľudí, nie som si istý, či som to zrátal dobre, s ktorými Karol Mitrík robil z pozície ministrov a ktorí mu dôverovali ako človeku dlhodobo, dlhodobo. To znamená, nebol tam žiaden argument o tom, ktorý by spochybnil dôveryhodnosť tohto kandidáta. Nu-la, nula.
Ja som sa kľudne prihlásil aj k jeho straníckej minulosti, lebo ja si myslím, že to patrí k histórii, zakladajúci člen KDH, zakladajúci člen SDKÚ - DS. Považujem to za dôležité, lebo Karol Mitrík sa k tomu hlási. To je odkaz všetkým tým, ktorí spravidla, bohužiaľ, vymenia šesť-sedem strán dokopy, ktorí jednoducho sa potom hlásia k tomu, že teda im to nestačí, lebo že to je kandidát SMER-u. Považujem to za mimoriadne drzé tvrdenie, za mimoriadne drzé tvrdenie a poviem to úplne otvorene, že ďaleko sa táto spoločnosť nedostane, keď budeme všetkých, ktorí majú inú názor ako my sami, prehlasovať za triednych nepriateľov. Špeciálne mi je to trápne a nepríjemne pri stranách, ktoré majú dokonca v názve slobodu a podobné záležitosti. To teda sa mi zdá perfídne a myslím si a znova to poviem, nech sa páči, tam máte Kim Ir-sena a jeho dvoch synov. To je presne tam vhodné. Kto má iný názor, je triedny nepriateľ. Totálna hanba, totálny trapas. V tých miernejších prípadoch naznačujeme, že tí ľudia možno nie sú celkom svojprávni, prípadne že si zobrali za to nejaké peniaze alebo iné výhody. Totálne drzé. To je presne ten dôvod, keďže som tu počul filozofické úvahy na stav pravice, pre ktorý pravici ľudia neveria, lebo nedáva riešenia, ktoré by boli v súlade s normálne zdravým rozumom. Tlačí nasilu niečo, čo sa dohodlo čisto politicky. Takto to bol prípad aj dohody tzv. spoločného kandidáta. Tá dohoda bola jednoduchá, len politická. Ani jedna sekunda, nehovorím, že minúta, hodina alebo nejaké stretnutia, len sekunda odbornej debaty. Máme svojho, máme najväčší klub, pridajte sa k nám, buďme jednotní. Ďalší, už sme spolu. Potom príde niekto so zoznamom, tu, Paľo, podpíš, však všetci to podpísali. Jediný argument. Ja som ináč tajne dúfal, tajne som dúfal, že po tých všetkých diskusných reláciách sa zopár z vás aspoň pripraví na tie argumenty, aspoň si dá trochu záležať, nech to má nejakú úroveň. Čo počúvam celé poobedie? Máme šesťdesiat podpisov.
A viete, čo sa deje mimo tejto sály? Horúčkovito sa rokuje, či toho kandidáta nestiahnu. Veľké obavy, či dostane 60 hlasov, jak to s ním bude. Je jasné, že sa to deje. Celý víkend sa to dialo, totálny trapas. Nič iné sa nerieši, len či bude mať dosť hlasov, jak to bude vyzerať, keď ich náhodou nebude mať. Však podľa toho aj to argumentárium vyzeralo. A toto je to, čo mi v skutočnosti extrémne vadí, extrémne vadí. To znamená, že ak to má byť skutočne len takýto biznis niekde v pravici, tak ja s tým nesúhlasím a spolu so mnou aj SDKÚ - DS. Vyťahovali tu rôzne názory, ako to funguje v strane, no tak, však všetci dobre viete, čo to je vrcholný orgán a čo to znamená, keď taký rozhodne. Funguje to aj u vás, u každého jedného, snáď s výnimkou OĽaNA, ale proste takisto aj u nás. V tom nevidím žiadny problém, je pomerne nečestné to nejako spochybňovať.
Ale chcel by som naozaj aj povedať možnože pohľad, ktorý je, taký, že cez tento horizont, cez tento horizont, ktorý tu do dneska zaznieva, toho zúfalého boja o to, že kto to teda nakoniec dostane, a ktorý hovorí, že ja by som naozaj chcel počuť veľmi úprimnú spoveď bývalých ministrov, lebo tí sú nápadne ticho okolo tohto, ako sa budú cítiť, keby Karola Mitríka zvolili. Čo to pre nich znamená? Robil som s niekým najtajnejšie veci tejto krajiny, dva roky, robil som s ním, zvolili ho za šéfa NKÚ. A čo budem rozprávať, že mu neverím? Že vtedy som mu veril a dnes mu neverím? A keď sa opýtame, na základe čoho? Na základe toho Kim Ir-senovho, že teda Fico povedal, že je dosť dobrý. To si myslím, že nie je hodné terajšej pravice. Je nehodné, aby bývalý minister alebo člen vlády proste vo všeobecnosti zhadzoval vlastnú prácu. Mne sa strašne páčilo vystúpenie ľudí, ktorí hlasovali proti vláde Ivety Radičovej a rozprávali o zodpovednosti.
Mne sa to už nechce ani komentovať, ani nechcem tých ľud nejako zhadzovať, lebo mi to pripadá strašne trápne a neférové voči tejto krajine, potrebovala by poriadnu alternatívu. No ale to sa nedá týmito starými princípmi. To sa nedá robiť po starom, kedy hovoríme iné, ako je skutočná pravda. Hovoríme iné, ako si možno myslíme. Mnohí z tých ľudí, ktorí proste aj dnes rozprávajú, dobre vedia, že Karol Mitrík je dobrý kandidát, dokonca spĺňa tieto kritériá, ktoré som povedal. Dokonca by boli aj spokojní. Ale to politikum, ktoré potrebujú odprezentovať, im bráni to povedať možno nahlas. A mňa na tom najviac uráža práve to, že sa tu dozvedáme, že títo dvaja idú hlasovať, potom nejdú, potom zrazu idú. Výzvy, aby sme urobili hocičo, len nech je to spoločné, úplne kašleme na to, či bude obsadený šéfpost alebo post šéfa NKÚ, kašleme na to, čo táto krajina potrebuje, ale potrebujeme niečo politicky povedať.
Chcel by som vás vyzvať, naozaj v tejto debate, ešte je na to čas. Normálne debatujme o tom, aké kritériá by tam mali byť, a debatujme o tom, či naozaj nie je čas deeskalovať to obrovské úsilie, ktoré bolo vynaložené, a povedať si, a teda poviem za toho svojho kandidáta, že aj keď bude zvolený Karol Mitrík, tak slušnosť je povedať, O. K., je to kandidát, s ktorým sme robili. A keď sa správal čestne ako člen našej vlády, tak sa bude správať čestne aj ako šéf NKÚ. Takže vás poprosím, takto pristúpme k tej voľbe. Zvoľte si stratégiu slobodne, akú chcete, ale naozaj, správajme sa k ľuďom tak, ako to je normálne a prirodzené.
Ďakujem veľmi pekne.
19. 5. 2015 18:45:55 - 18:46:28 51. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 1546 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Frešo, Pavol (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
165.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ja budem veľmi stručný voči predrečníkovi. Práve to, že v jednej časti svojho vystúpenia nazve podmienku pána Fica ako irelevantnú, vzápätí sa ho, sa jej dovoláva, že vlastne ju splnil a opakovane ju plní, a čuduje sa, že ten istý výsledok nefunguje. Hovoril o tom, že treba zmeniť prístup k tomu a začať normálne racionálne pracovať, o tom budem hovoriť ale vo svojom vystúpení. Takže ďakujem za podporu. Beriem to tak, že naozaj tento argument nebude treba znova a znova dokazovať.
Ďakujem.
19. 5. 2015 18:24:08 - 18:26:08 51. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 1546 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Frešo, Pavol (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
157.
Ďakujem veľmi pekne. No ako pre mňa je takýto pátos dosť taký trošku trpký od človeka, ktorý za dva roky už vymenil tri strany a teraz nám zásadne ide konečne dať tú pravú ponuku, konečne nám ide dať tú pravú ponuku už v tretej strane, ešte je osem mesiacov, možnože zažijeme aj štvrtú.
Ja som človek, ktorý vstúpil len do jednej strany a tú líniu aj držal, to znamená, to považujem za čestné chovanie, a nie podľa toho, že kde mi niečo niekto ponúkne, tak tam okamžite bežím.
A teraz k veci. Karol Mitrík, presne toto, to je ten totiž problém, o ktorom hovoril pán poslanec Krajcer. Presne toto je rozdiel pohľadu. Karol Mitrík bol človek, Daniel, za ktorého ste dávali hlas na vláde ako minister. Normálne ste zdvihli zaňho ruku a nebol problém. Zverili ste mu najtajnejšie informácie tejto krajiny. Považovali ste ho za najdôveryhodnejšieho človeka a zároveň celé dva roky ste s ním všetci spolupracovali, opierali ste sa o jeho informácie, dôverovali ste mu. Vtedy nebol kandidátom SMER-u. Bol zakladajúci člen KDH, bol zakladajúci člen SDKÚ, k tomu sa hrdo hlási.
Ale presne jak v tej Severnej Kórei, na základe toho, že ho spomenul premiér, už pre vás je presný opak. A toto je typ politiky, ktorý musí skončiť, nie debata o tom, že či je dobrý kandidát, alebo nie je, či má taký profil, že on v iných krajinách by bol suverénne túto súťaž vyhral, ale vyhlásenie šéfa SMER-u je pre vás určujúce. A to je to, s čím nesúhlasím, lebo päťkrát sme túto hru zahrali, ktorú navrhujete hrať šiestykrát, a päťkrát nebol zvolený šéf tejto inštitúcie.
Zabudli ste podotknúť, že raz tam došlo sotva 30 hlasov, to bol neuveriteľný, neuveriteľný trapas, a preto si myslím, že nech najlepší, normálne ide a ja vám, naopak, hovorím, podporte toho, kto je jednoznačne lepší.
19. 5. 2015 17:18:36 - 17:20:36 51. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 1546 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Frešo, Pavol (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
133.
Ďakujem pekne, pani poslankyňa. K tomu komentáru, že prečo, či si to ešte niekto iný myslí. No vychádzalo to z kritérií, ktoré sú naozaj aplikované v okolitých krajinách. To znamená, že v žiadnej inej krajine to nie je tak, že človeka, ktorý robil len jednu funkciu, napríklad hoci aj prokurátora, vymenujete do takto vážnej funkcie. V každej z tých krajín, ktoré som vymenoval, vždy hľadali človeka, ktorý prierezovo pôsobil vo viacerých častiach či samosprávy, verejnej správy alebo štátnej správy. Inými slovami povedané, jasne človeka, ktorý má skúsenosti z rôznych oblastí, ktoré Najvyšší kontrolný úrad kontroluje. To znamená, že keď tieto kritériá naozaj dokážu naplniť v Čechách, v Poľsku, v Maďarsku, v Rakúsku, v Nemecku alebo dokonca vo Francúzsku, tak, samozrejme, že tieto kritériá sú dosť dobré na to, aby boli naplnené aj na Slovensku.
A ja si myslím, že naozaj napriek tomu, že ten politický tlak je pomerne silný, mali by sme sa držať zdravého rozumu a ten hovorí, že nepodliezajme túto latku. Inak povedané, že nájdime, keď máme, lepšieho kandidáta, tak jednoducho mu dajme hlas. Ja som presvedčený o tom, že keď naozaj táto, poviem to otvorene, aj trochu hystéria opadne, a pokiaľ Karol Mitrík bude zvolený, tak môžeme byť naňho hrdí takisto, ako sme boli naňho hrdí ako na šéfa tajnej služby, ktorá nemala žiaden škandál počas svojej tvorby, nebolo treba kvôli tomu odvolať príslušného ministra, nebolo treba nijak zakročiť a udržala si poriadnu povesť. Nie je to žiadna hanba o veciach hovoriť otvorene, kľudne sa na to pýtajte aj opakovane. Môžeme si to prejsť. A práve tento typ diskusie je ďaleko múdrejší ako to, keď sa tu len politikárči či dokonca amatérsky psychologizuje.
Ďakujem pekne.
19. 5. 2015 16:49:38 - 16:51:34 51. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 1546 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Frešo, Pavol (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
102.
Ďakujem vám pekne. Ja by som chcel zareagovať na tú časť, kde pán poslanec Hlina dvakrát zvýraznil, že "primátor Spišskej Novej Vsi", s pomerne takým dešpektom v hlase. Ja len zopakujem to, čo považujem za dôležité, a zaznelo to, bohužiaľ, aj na tom spomínanom výbore, lebo tam padla námietka, že nehľadáme najlepšieho. Nehľadáme najlepšieho, keďže už neboli žiadne vážnejšie výhrady voči pánu Mitríkovi. Ale povedal som, že proste hľadáme politicky priechodného, neviem, aký výraz bol použitý.
Čo je asi dôležité, je, ale aby táto krajina hľadala naozaj dobrých kandidátov, a robí sa to tak, ako to robia normálni ľudia okolo nás alebo normálni susedia. (Reakcie z pléna.) Inak povedané, aby dotyčný človek mal skúsenosť so samosprávou, ale vôbec tu o tom nehovoríme, ale NKÚ kontroluje celú samosprávu, to znamená, všetky mestá a obce a, mimochodom, aj župy. A, samozrejme, kontroluje aj vládne inštitúcie, aj všetky centrálne inštitúcie. Preto je tak veľmi dôležité, aby ten človek mal skúsenosti, či z komunálu, z regionálnej správy alebo tvorby zákonov, to je presne prípad Karola Mitríka, alebo dokonca aj z exekutívy, rovnako jeho prípad. Ja som si pozrel námatkove, ja som hovoril, že to je všade inde, je to úplne rovnaké. Tak vyberme si tentokrát v tomto príspevku Maďarsko. Viceprimátor Békešskej Čaby, taká je história ich kandidáta, resp. ich šéfa náprotivku NKÚ. Inak povedané, všade inde prešli títo ľudia oddola až nahor skúsenosťami, tak aby potom dokázali spravodlivo riadiť kontrolnú inštitúciu. A ja to považujem za veľmi, veľmi hlboko správne. Tam nič iného netreba k tomu komentovať, všetko to politikum okolo považujem skutočne za stratu času.
Pokiaľ sa dokážeme baviť odborne, alebo keby sme to nechali nejakej komisii normálne personálne rozhodnúť, máme víťaza a môžeme byť normálne hrdí po voľbe.
Ďakujem pekne.
19. 5. 2015 15:25:53 - 15:27:53 51. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 1546 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Frešo, Pavol (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
44.
Ďakujem veľmi pekne. Ja sa budem vyhýbať tomu zhadzovaniu tých svojich oponentov názorových, aké predviedol pán predseda Novej väčšiny, ale teda budem sa držať normálnych faktov. To znamená, ten prvý je nie francúzsky model, Daniel, ale v Čechách majú presne takýto istý profil, od komunálu cez člena parlamentu, cez šéfa štátnych firiem až po Najvyšší kontrolný úrad. Mimochodom, v Maďarsku detto. Takisto bývalý viceprimátor, neskôr člen parlamentu, jednoducho prešiel diapazónom všetkých tých vecí, ktoré má kontrolovať, čiže rozhľadená osobnosť. A, samozrejme, že v Poľsku detto, takisto regionálny poslanec. Čiže Francúzsko nie je nejaká výnimka, niet si tu čo doštudovať, treba zájsť niekedy aj k susedom a uvedomiť si, že nikde nedali človeka, ktorý nemá skúsenosť s tými oblasťami, ktoré majú kontrolovať. Môžeme prejsť potom dokonca aj k tomu, ako je to v Nemecku, Rakúsku, lebo tam je to trošku špecifické, ale furt ten istý obrázok. Stále ten istý obrázok, to znamená, vyberali osobnosť, ktorá má skúsenosť so všetkými zložkami, ktoré má potom kontrolovať alebo teda ten úrad má kontrolovať, v zásade preto, aby bola tá kontrola spravodlivá.
Čiže tých štátov je veľmi veľa a v tomto zmysle o dve triedy Karol Mitrík tou svojou históriou predčí všetkých ostatných kandidátov, ktorí tu boli, lebo má aj veľkú skúsenosť komunálnu aj regionálnu, aj člena parlamentu a, mimochodom, aj výkonnú, šéfa tajnej služby. Tiež ste zaňho zdvihli ruku, aby ním bol. Všetci ste mu dva roky verili. V tomto zmysle o dve triedy lepšie.
A to, čo chcem povedať ešte k tej Gorile. To ste mali, Daniel, dopovedať, lebo aj pravda je taká, že Karol Mitrík vás tam doslova utrel, tie vaše námietky a kľudne to vo svojom vystúpení zopakujem. Utrel vás pri tom, čo ste rozprávali o Gorile a pri zbavovaní mlčanlivosti. Tú debatu, rozumiem, že ste sa jej vyhli, lebo by ste boli utretý znova.
19. 5. 2015 15:03:16 - 15:05:17 51. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 1546 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Frešo, Pavol (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
32.
Ďakujem vám pekne za slovo, pani predsedajúca. Najprv technická poznámka k tomu opakovanému klamstvu ohľadne toho, že na koho návrh a čo, kto zmaril voľbu poslednýkrát kandidáta.
Ja len pripomeniem pánu kolegovi, že zabudol spomenúť piatu voľbu, pri ktorej z opozície dostal pán Klimeš asi 30 hlasov. Výsledok bol ten, že sa vzájomne opozícia obviňovala, že kto to spôsobil, a, mimochodom, aj strach v KDH velil k tomu, že čo teraz, jak budeme vyzerať, keď pán Žilinka dostane 30 hlasov. Tak prebiehali tie rokovania a dovolil som si navrhnúť, aby sme tento strach nemali, lebo takisto som ho zdieľal spoločne s vami, kolegovia, verejnú voľbu, ak nebude verejná voľba, stiahneme kandidáta. S úľavou ste to prijali a chodili ste to kdekade obhajovať, tak sa k tomu kľudne prihláste a chovajte sa konzistentne. Je to trápne, takto kľučkovať a je to nehodné naozaj ľudí, ktorí chcú viesť túto krajinu.
To, čo chcem povedať, ale vecne. Ja nespochybňujem odbornosť pána Žilinku, dokonca ani jeho nezávislosť. Ale hovorím, je lepší kandidát, a keď je raz niekto lepší kandidát, tak to len preto, lebo argumentujem napríklad Francúzskom, kde šéf príslušného úradu naozaj prešiel všetkými prierezo-pozíciami. To znamená, bol komunálny politik, regionálny člen parlamentu a až potom sa stal skutočne kontrolórom. Ale napriek všetkému, ja tie krajiny vymenujem všetky, ktoré som si prelúskal, nenašiel som žiadnu, kde by to robil bývalý prokurátor iba s tou praxou prokurátora a asi ročnou praxou štátneho tajomníka. A hovorím to preto, lebo keby sme dnes vyberali prokurátora, tak pána Žilinku okamžite podporím. Ale ja chcem, aby Slovensko bolo normálnou krajinou aj ako Francúzsko, Nemecko, prípadne Rakúsko.
Nech sa páči, môžme ísť po tých profiloch a naozaj si povedzme, že keď to majú v Čechách, tak to urobíme aj u nás normálneho reprezentanta. Na úrovni.
19. 5. 2015 14:44:07 - 14:46:07 51. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 1546 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Frešo, Pavol (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
22.
Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. To prvé, čo musím povedať, je, že ma sklamalo to vystúpenie preto, lebo som v ňom nenašiel stopu odbornej obhajoby vlastného kandidáta.
Ten dôvod, pre ktorý SDKÚ – DS predložila kandidáta je odborný, o ňom budem podrobnej hovoriť a kľudne aj dokola. Trpezlivosť mám dostatočnú. Lebo som si ju urobil, viete kedy? Keď som porážal smeráckych protikandidátov vo voľbách priamych. Takže ja skúsenosť mám, ako porážať proste ľudí, ktorí naozaj sa nevenujú podstate, ale len politikárčia.
Takže, Igor, ten hlavný dôvod je jednoduchý, existuje lepší protikandidát a o triedu lepší protikandidát, keď ho porovnáme, jeho profil, hovorím o Karolovi Mitríkovi, s profilom kohokoľvek, kto bol navrhnutý, tak zistíme, že naozaj spĺňa omnoho lepšie podmienky na to, aby bol šéfom NKÚ, hlavne keď si pozrieme okolité krajiny, akých majú šéfov príslušných úradov. A budem to opakovať preto, lebo ja chcem, aby Slovensko bolo v štandardnom prostredí, a skorej sa mi zdá ten model, že vyberme radšej horšieho, na ktorom sa dohodneme viac. Poviem to otvorene, ukrajinský, ruský ako napríklad nemecký, francúzsky, kde životopisy vám kľudne môžem zacitovať.
To druhé, čo považujem za absolútne, absolútne dôležité povedať k tejto debate, že nebola odborná debata vôbec v opozícii o tom, a ja si pamätám po poslednej, piatej voľbe, kde sme vyhoveli podmienke jedného kandidáta, že som povedal ako predseda SDKÚ, že už nikdy viac takto. Ja si to pamätám, že som povedal, že nikdy viac, päťkrát sme tomu vyhoveli, päťkrát nebol ten kandidát zvolený. Preto sme znova prišli s tým návrhom a práve preto aj na tom návrhu zostávame, je to jednoduché.
A k tomu politikárčeniu, Igor, to by absolútne sedelo v jednu októbrovú noc v roku 2011, presne vtedy ste odovzdali vlastným hlasom moc do rúk SMER-u, vy ste to spravili, o vás ste hovorili teraz v tomto vystúpení.
23. 4. 2015 17:47:33 - 17:49:03 49. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1490 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Frešo, Pavol (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
128.
Ďakujem veľmi pekne. No, tak ja na rozdiel od ostatných opozičných kolegov nie veľmi beriem toto ako vážny príspevok, lebo referát týždenníka nemožno nazvať ináč ako humorný, čiže on nahlásil, kto držal službu, kto kedy sa zapísal a podobné podrobnosti, ale to presne nezodpovedá, tento referát týždenníka, tomu, o čom rokujeme. Rokujeme o vážnej veci, kde ľudia skutočne sú existenčne ohrození a potrebovali by sme to riešenie urobiť.
Preto by som sa ešte raz prihováral, aj pán predseda Národnej rady možno v tej faktickej mi mohol odpovedať, či je ochotný podpísať to podanie na Generálnu prokuratúru,alebo tú žiadosť, aby urobila predbežným opatrením zadosť tomu, že neodídu peniaze, ktoré sú dnes vo Váhostave, počas reštrukturalizácie do schránkových firiem. Jednoducho, aby sa tie peniaze, ako sa hovorí medzi tým typom podnikateľov, ktorí tam dnes okolo Váhostavu sa točia, aby sa ne-spra-si-li. Takže namiesto referátu týždenníka, ďakujeme zaňho, že nás poučil pán predseda, ale teraz reálne. Myslím si, že keby predseda Národnej rady povedal, že áno, podpíšem podanie na Generálnu prokuratúru, tak to má tú váhu, že aj všetci tí, ktorí tu sedia, hlavne za SMER, to podanie podpíšu, tak aby Generálna prokuratúra trochu cítila aj ten verejný záujem, ktorý je, aby tie peniaze, ktoré tam dnes sú vo Váhostave, neodišli. A tie ostatné veci typu, že kto kam chodí a kedy príde, kto je v icečku a tak ďalej a tak ďalej, to si myslím, že je taký istý kabaret. Hlavne je veľmi, veľmi nevkusný zoči-voči ľuďom, ktorí na tie peniaze čakajú.
23. 4. 2015 17:37:31 - 17:39:15 49. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1490 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Frešo, Pavol (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
113.
Ďakujem pekne, pán predseda. Pán predseda, ja by som veľmi rád podporil aj veľmi slušne poprosil všetky poslankyne, poslancov, hlavne tých, ktorí sú zo strany SMER, aby podpísali tú výzvu na Generálnu prokuratúru, lebo my sme skutočne pred už, práve dnes sú to, 14 dní je to, čo sme apelovali aj na vládu, aby sa obránili na Generálnu prokuratúru o predbežné opatrenie hlavne kvôli tým peniazom, ktoré dnes ešte vo Váhostave sú, aby neodišli do zahraničia. Že to nie je žiadna márna obava, dokladujem nedávny prípad, kedy naozaj sme zistili, že tých 0,5 mld., ktoré sme poslali Lemikonu, bolo tiež zbytočných a sú niekde v nedohľadne. Takže skúsme tomu predísť tým, že sa poslanci Národnej rady obrátia na Generálnu prokuratúru, aby predbežným opatrením, skôr, ako tá reštrukturalizácia začne, boli ochránené peniaze, ktoré potom môžu byť použité na výplatu jednotlivých živnostníkov, jednotlivých malých podnikateľov.
A druhá taká poznámka na záver, že som veľmi prekvapený, že v tom všetkom virvare a v tom všetkom bojovnom zápale, ktoré nám vláda predvádza, ani jedno slovo sa neocitlo v ich či už pozmeňovacom návrhu alebo v tom, čo predložila vláda samotná, že práve tento typ pomoci zo strany štátu, v tomto prípade akcionárom Váhostavu, nie je podmienený tým, že skutočne rozkryje svoju akcionársku štruktúru. Lebo je vrcholne smiešne tváriť sa, že konečným príjemcom je nejaký Curro Jimenéz a podobné mená, ktoré môžte prečítať v bulvárnej tlači. Jednoducho povinnosťou tejto vlády bolo v tejto súvislosti, keď už robíme takto, veľký benefit voči veľkopodnikateľovi Širokému a ďalším, rozkryť akcionársku štruktúru. A je poriadna hanba, že to nikoho nenapadlo.
Ďakujem vám veľmi pekne.
4. 2. 2015 11:04:02 - 11:05:02 46. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1395 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Frešo, Pavol (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
41.
Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja som sa prihlásil hneď na začiatku. Pán predseda, chcel by som navrhnúť, aby sme hlasovali o tom, že o otvorení II. piliera. To je presne to hlasovanie, ktoré nás čaká pred, o chvíľku, aby sme ho presunuli na nasledujúcu schôdzu preto, lebo pán poslanec Kaník podal pozmeňovací návrh, ktorý výrazným spôsobom, výrazným spôsobom rieši pravý dôvod, pre ktorý je otvorený II. pilier. (Reakcie z pléna.) A myslím si, že by sa vytvoril priestor pre širšiu dohodu na to, aby sa ľuďom, ktorí v II. pilieri nemajú vyplácané rovnaké dôchodky ako v I. pilieri, dorovnali. Myslím si, že by si to zaslúžilo dlhšiu diskusiu. Neverím, že proste takýto, takáto vôľa na diskusiu by sa nenašla aj u poslancov vládnej koalície, respektíve u poslancov vlády a preto poprosím hlasovať o tomto odklade, je to rozumné. V každej inej krajine to neriešia horúcou ihlou, alebo nešijú horúcou ihlou, tak to nerobme ani my.

Deň v parlamente

<- ->