Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
10. 11. 2014 19:42:24 - 19:42:42 42. schôdza NR SR - 1. deň - B. popoludní pokračovanie 4 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Paška, Pavol - predseda NR SR -   (text nie je autorizovaný)
900.
Dobre. Budeme hlasovať o námietke pána poslanca.
(Hlasovanie.) 133 prítomných, 53 za, 73 proti, 7 sa zdržali.
Námietku sme neschválili.
Ďakujem vám, dámy a páni, vyhlasujem 42. schôdzu za skončenú.
Budeme pokračovať o 30 minút 43. schôdzou, ktorú som zvolal na základe požiadavky skupiny poslancov. To znamená, 20, navrhujem, je 19.42, takže 20.15 budeme pokračovať.

(Rokovanie 42. schôdze NR SR sa skončilo o 19.43 hodine.)

(Po skončení rokovania 42. schôdze NR SR a po prestávke sa začalo rokovanie 43. schôdze NR SR.)
10. 11. 2014 19:41:33 - 19:42:12 42. schôdza NR SR - 1. deň - B. popoludní pokračovanie 4 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Paška, Pavol (SMER – SD) - predseda NR SR -   (text nie je autorizovaný)
898.
Samozrejme, treba podať návrh uznesenia pri prerokovaní bodu programu a budeme o tom hlasovať.
Pán poslanec Abrhan.
10. 11. 2014 19:40:56 - 19:41:33 42. schôdza NR SR - 1. deň - B. popoludní pokračovanie 4 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Paška, Pavol (SMER – SD) - predseda NR SR -   (text nie je autorizovaný)
896.
Ešte pán podpredseda Figeľ.
10. 11. 2014 19:40:43 - 19:40:56 42. schôdza NR SR - 1. deň - B. popoludní pokračovanie 4 Tlač 1303 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Paška, Pavol (SMER – SD) - predseda NR SR -   (text nie je autorizovaný)
892.
Pán poslanec Lipšic.
10. 11. 2014 19:40:15 - 19:40:42 42. schôdza NR SR - 1. deň - B. popoludní pokračovanie 4 Tlač 1303 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Paška, Pavol (SMER – SD) - predseda NR SR -   (text nie je autorizovaný)
890.
Pán poslanec, pani spravodajkyňa odôvodnila, prečo nie je možné, naozaj, zvolali ste túto schôdzu podľa ustanovení, ktoré spravodajkyňa uviedla, pri takejto schôdzi nie je možné meniť a dopĺňať program, ako aj uznesenie, ktoré ste navrhli prerokovať.
Pán poslanec Madej.
10. 11. 2014 19:35:23 - 19:40:14 42. schôdza NR SR - 1. deň - B. popoludní pokračovanie 4 Tlač 1303 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Paška, Pavol - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text nie je autorizovaný)
888.
(Hlasovanie.) Prítomných je 133 poslancov, 53 bolo za, 79 proti, 1 sa zdržal. (Potlesk.)

Konštatujem, že Národná rada nevyslovila nedôveru predsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Ficovi. (Potlesk.)

Pán poslanec Abrhan.
10. 11. 2014 19:35:23 - 19:40:14 42. schôdza NR SR - 1. deň - B. popoludní pokračovanie 4 Tlač 1303 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Paška, Pavol (SMER – SD) - predseda NR SR -   (text nie je autorizovaný)
886.
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, pristúpime teraz k hlasovaniu o vyslovení nedôvery predsedovi vlády Slovenskej republiky.
Dávam slovo spravodajkyni pani poslankyni Vittekovej. Poprosím ju, aby uviedla hlasovanie o návrhu uznesenia.
10. 11. 2014 19:20:26 - 19:35:39 42. schôdza NR SR - 1. deň - B. popoludní pokračovanie 4 Tlač 1303 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Paška, Pavol - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text nie je autorizovaný)
885.
Prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Vyhlasujem desaťminútovú prestávku a budeme hlasovať. (Zaznievanie gongu.)
Poprosím, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, aby ste počas prestávky zaujali svoje miesta. Poprosím aj prítomných členov vlády Slovenskej republiky.

(Prestávka.)

(Po prestávke.)
10. 11. 2014 18:36:50 - 18:39:08 42. schôdza NR SR - 1. deň - B. popoludní pokračovanie 4 Tlač 1303 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Paška, Pavol (SMER – SD) - predseda NR SR -   (text nie je autorizovaný)
883.
Vyhlasujem rozpravu za skončenú.
Pán navrhovateľ, pán poslanec Matovič, nech sa páči.
10. 11. 2014 18:35:41 - 18:36:50 42. schôdza NR SR - 1. deň - B. popoludní pokračovanie 4 Tlač 1303 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Paška, Pavol - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text nie je autorizovaný)
881.
Ďakujem pekne. Pán poslanec Viskupič, vaša reakcia na faktické.
10. 11. 2014 18:33:51 - 18:35:41 42. schôdza NR SR - 1. deň - B. popoludní pokračovanie 4 Tlač 1303 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Paška, Pavol (SMER – SD) - predseda NR SR -   (text nie je autorizovaný)
879.
Pán poslanec Mičovský.
10. 11. 2014 18:32:19 - 18:33:51 42. schôdza NR SR - 1. deň - B. popoludní pokračovanie 4 Tlač 1303 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Paška, Pavol (SMER – SD) - predseda NR SR -   (text nie je autorizovaný)
877.
Pán poslanec Mikloško.
10. 11. 2014 18:30:57 - 18:32:19 42. schôdza NR SR - 1. deň - B. popoludní pokračovanie 4 Tlač 1303 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Paška, Pavol (SMER – SD) - predseda NR SR -   (text nie je autorizovaný)
875.
Pán poslanec Martvoň.
10. 11. 2014 18:20:37 - 18:30:57 42. schôdza NR SR - 1. deň - B. popoludní pokračovanie 4 Tlač 1303 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Paška, Pavol (SMER – SD) - predseda NR SR -   (text nie je autorizovaný)
873.
Ďakujem pekne, pán poslanec. Boli ste ostatný prihlásený ústne. Ešte faktické poznámky na vaše vystúpenie. Štyria páni poslanci. Končím možnosť sa prihlásiť.
Pán poslanec Brixi.
10. 11. 2014 18:13:06 - 18:14:48 42. schôdza NR SR - 1. deň - B. popoludní pokračovanie 4 Tlač 1303 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Paška, Pavol (SMER – SD) - predseda NR SR -   (text nie je autorizovaný)
871.
Ďakujem pekne.
Ostatný ústne prihlásený do rozpravy je pán poslanec Viskupič. Máte slovo, pán poslanec.
10. 11. 2014 18:11:01 - 18:13:06 42. schôdza NR SR - 1. deň - B. popoludní pokračovanie 4 Tlač 1303 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Paška, Pavol (SMER – SD) - predseda NR SR -   (text nie je autorizovaný)
869.
Pán poslanec Chren, vaša reakcia.
10. 11. 2014 18:09:57 - 18:11:01 42. schôdza NR SR - 1. deň - B. popoludní pokračovanie 4 Tlač 1303 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Paška, Pavol (SMER – SD) - predseda NR SR -   (text nie je autorizovaný)
867.
Pán poslanec Krajcer.
10. 11. 2014 18:07:53 - 18:09:57 42. schôdza NR SR - 1. deň - B. popoludní pokračovanie 4 Tlač 1303 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Paška, Pavol (SMER – SD) - predseda NR SR -   (text nie je autorizovaný)
865.
Pán poslanec Huba.
10. 11. 2014 18:05:39 - 18:07:52 42. schôdza NR SR - 1. deň - B. popoludní pokračovanie 4 Tlač 1303 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Paška, Pavol - predseda NR SR -   (text nie je autorizovaný)
863.
Tri faktické poznámky. Končím možnosť sa prihlásiť.
Pán poslanec Bublavý.
10. 11. 2014 16:47:13 - 16:49:13 42. schôdza NR SR - 1. deň - B. popoludní pokračovanie 4 Tlač 1303 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Paška, Pavol - predseda NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
826.
Ďakujem pekne. Pán Lipšic, ja som sa vám nevyhrážal, skutočne. Len toto je tá vaša martýrska poloha, ktorú máte veľmi radi, keď ste zatlačený do kúta.
Tak poďme znovu zrekapitulovať, dobre? Aj to, čo ste predviedli s tým Obchodným registrom. To už ste predviedli, reagoval som na to. Jednoducho držte sa faktov histórie prevodov. O tom, a znovu zopakujem, je Obchodný register. Tá história je popísaná, je verejne dostupná od začiatku až do konca. Odbiehal ste potom od témy. Ale ja zopakujem to, v čom je problém.
Dobre, pán Lipšic, nech vás pán Matovič dopĺňa týmito fantazmagóriami, ale jednoducho pravda je, že ja chcem od vás ospravedlnenie za to, že včera večer ste povedali, že ráno mi zasadíte zásadný politický úder, ktorý ma zlikviduje, ktorým bolo vaše tvrdenie, že ste našli, že nejaká firma Penta Enterprises a firma Medical Group sú vraj registrované na nejakom daňovom raji na Belize.
Ukázalo sa, a teraz, dobre, vy ste teraz pred chvíľočkou v úvode hovorili, no to teda používate dôveryhodné zdroje, lebo to vám stačí vyhlásenie Penty, a nie je to tak. Ale ja som aj pánovi Hlinovi ukázal jeden výpis z Obchodného registra a ja vám ho dám.
Čiže nie je na Belize spolu Penta, ako firma Penty slovenskej, a Medical Group. A ja, keďže ste to spojili a, pán Matovič, nie že to je logika, logika je v tom, že ste to prepojili obludne na rok 2005 a spojili to s Pentou ako nejakej garancie v zdravotníctve a ukázalo sa, že to nie je pravda a fabulujete, koľko chcete... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)

Deň v parlamente

<- ->