Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
29. 3. 2011 16:57:03 - 16:58:19 16. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 228 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Harman, Ivan (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
106.
Ďakujem pekne. Pán poslanec Richter vo svojom vystúpení použil niekoľko veľmi zaujímavých konštatovaní, ktoré teda, priznám sa, že ma dosť zaujali. Ako napríklad to, že pri hlasovaní nad nami stojí s bičom pani premiérka. Tak neviem, ako to myslel pán poslanec Richter, či ako metaforu, ako nejaký fakt. Možnože by to naozaj bolo zaujímavé vidieť pani premiérku s bičom, ale ubezpečujem vás, že ešte som ju nevidel a rovnako vás ubezpečujem o tom napriek vašim tvrdeniam, že nie sme slobodní pri voľbe, že, naozaj, ja slobodný pri tej voľbe som a je absolútne jedno či je to voľba verejná, alebo je to voľba tajná. Rovnako ste sa pýtali vo svojom vystúpení, že kto vlastne reprezentuje vládnu koalíciu dnes. Nuž, je to jednoducho legitímne zvolená vláda, ktorá je vytvorená stranami, ktoré dostali vo voľbách väčšinu hlasov. Ja viem, že vás to veľmi mrzí, že nie ste súčasťou dnešnej vládnej koalície, ale jednoducho voliči takto rozhodli. Ďakujem pekne.
8. 2. 2011 14:02:48 - 14:04:35 12.schôdza NR SR - 5.deň - B.popoludní Tlač 233 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Harman, Ivan (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text nie je autorizovaný)
2.
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, dámy a páni, dovoľte, aby som vás informoval o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu kandidáta na sudcu disciplinárneho súdu, ktoré sa konalo dnes, to znamená 8. februára 2011.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidáta na sudcu disciplinárneho súdu bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 145 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 145 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v opakovanej voľbe v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidáta na sudcu disciplinárneho súdu všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Teda zo 145 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 43 neplatných a 102 platných hlasovacích lístkov.
Podľa platných hlasovacích lístkov bolo zistené, že
- za Petra Groma hlasovalo za 12 poslancov, proti 73 poslancov, zdržalo sa 17 poslancov,
- za pána Jaroslava Palkoviča hlasovalo za 80 poslancov, proti 18 poslancov, zdržali sa 4 poslanci.
Na voľbu kandidáta na sudcu disciplinárneho súdu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, a teda môžem konštatovať, že v tajnom hlasovaní v opakovanej voľbe bol za kandidáta na sudcu disciplinárneho súdu zvolený pán Jaroslav Palkovič.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
1. 2. 2011 13:18:09 - 13:18:09 12.schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Harman, Ivan (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
11.
Sľubujem. (Potlesk.)

Deň v parlamente

<- ->