Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
29. 2. 2012 18:55:19 - 18:55:58 29. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 619 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Beblavý, Miroslav (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
164.
Ďakujem pekne. Nechcem zdržovať. Len musím sa priznať, že v tejto súvislosti mi nedá nepovedať, že dneska ste tu celý deň kúpali ministra za SDKÚ v dôsledku, za dôsledky ktoré nastali za nedostatky vo finančnej správe. Niektoré tie výčitky boli politické, niektoré nepravdivé, niektoré oprávnenejšie, ale musím povedať, že mňa fascinuje, že musela to byť ministerka za SDKÚ ktorá vám vysvetlila, že ste napísali právny paškvil a že teda bez poslancov SDKÚ nevedeli ste napísať ani dva pozmeňujúce návrhy k tomuto zákonu. Ďakujem.
8. 2. 2012 15:31:45 - 15:32:16 28. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 571 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Beblavý, Miroslav (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text nie je autorizovaný)
223.
Ďakujem. Keďže zatiaľ vystúpil v rozprave len jeden kolega, môžem sa venovať tomu, čo on povedal. Pán kolega, keďže strana SMER je reprezentovaná aj vami vo veci študentského pôžičkového fondu, len dôsledne hájila záujmy zlodejov a tunelárov, neprekvapil ma ani váš postoj k tejto novele. To je plne v línii toho, čo ste doteraz robili, a vzhľadom na súčasnú situáciu necítim potrebu to nejak ďalej komentovať ani sa vami zaoberať. Ďakujem. (Potlesk.)
8. 2. 2012 14:24:58 - 14:25:59 28. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 571 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Beblavý, Miroslav (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text nie je autorizovaný)
183.
Ďakujem. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby som uviedol tento návrh zákona v prvom čítaní. Je to novela dvoch zákonov o Študentskom pôžičkovom fonde a Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov. Zákon reaguje na odhalené škandály v Študentskom pôžičkovom fonde a v Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov, ktoré sa týkali od vyplácania neprimeraných odmien, zverejnenia prostriedkov nebankovému subjektu, znevýhodňovania študentov a nedodržiavania zákonov. Samozrejme, nedodržiavanie zákonov nevieme vyriešiť ďalšími zákonmi, takže tú časť riešia už príslušné orgány, ale v rámci toho škandálu sa ukázali aj určité právne diery, alebo formulačné diery, ktoré táto novela napráva. Zároveň sa snaží vyjsť v ústrety študentom a začínajúcim pedagógom tým, že im aj na základe tohto dokáže mierne zvýhodniť podmienky úverov, ktoré si berie.
Dovoľte mi, aby som vás týmto požiadal o podporu.
3. 2. 2012 11:46:56 - 11:46:56 28. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 463 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Beblavý, Miroslav (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
130.
Schváliť.
3. 2. 2012 11:46:56 - 11:46:56 28. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 463 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Beblavý, Miroslav (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
128.
Tým sme odhlasovali všetky návrhy z rozpravy, pán predsedajúci. Takže vzhľadom na to, že sme v druhom čítaní schválili pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ako spoločný spravodajca predkladám návrh na prerokovanie návrhu zákona v treťom čítaní ihneď. Prosím, dajte hlasovať o tomto návrhu.
3. 2. 2012 11:46:56 - 11:46:56 28. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 463 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Beblavý, Miroslav (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
126.
Teraz budeme hlasovať o druhom súbore návrhov, ktoré predniesla pani poslankyňa Žitňanská, ktoré boli vypracované v širšom konsenze aj, aj s ministerstvom aj s ostatnými poslaneckými klubmi bývalej koalície a týkajú sa súkromných vysokých škôl a ďalších otázok. Upozorňujem však ako spoločný spravodajca, že o bode 3 podaného návrhu, ktorý sa týka zmeny účinnosti zákona už nie je možné hlasovať, keďže sme ho schválili zmenou účinnosti podanou pánom poslancom Froncom.
3. 2. 2012 11:46:56 - 11:46:56 28. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 463 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Beblavý, Miroslav (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
124.
Ako druhá vystúpila v rozprave pani poslankyňa Žitňanská, ktorá predložila dva súbory pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré predložený návrh zákona vecne rozširujú a s ktorými vyjadril pred hlasovaním svoj súhlas zástupca navrhovateľov, pán poslanec Fronc. Najprv budeme hlasovať o prvom súbore návrhov, ktoré predniesla pani poslankyňa Žitňanská a ktoré sa týkajú transpozície dohovorov o právach osôb zo zdravotným postihnutím do tohto zákona.
3. 2. 2012 11:46:56 - 11:46:56 28. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 463 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Beblavý, Miroslav (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
122.
Ďakujem pekne. Teraz pristúpme k hlasovaniu o prvom pozmeňujúcom návrhu, ktorý bol podaný v rozprave s pánom poslancom Froncom a týka sa zmeny účinnosti zákona.
3. 2. 2012 11:45:22 - 11:45:48 28. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Beblavý, Miroslav (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
120.
Ďakujem pekne. V súlade s rokovacím poriadkom budeme najprv hlasovať o návrhu zo spoločnej správy, ktorý gestorský výbor odporúčal schváliť. Upozorňujem však ako spoločný spravodajca, že v rozprave boli podané doplňujúce návrhy k tomuto návrhu zákona, ktoré ho dopĺňajú, a preto tento technický návrh z gestorského už nekorešponduje so skutočnosťou.
3. 2. 2012 11:45:22 - 11:45:48 28. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Beblavý, Miroslav (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
118.
Ďakujem, ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som uviedol hlasovanie k tlači 463.
V rozprave vystúpili traja poslanci, k poslaneckým návrhom sa vyjadril aj minister školstva Eugen Jurzyca. Dovoľte mi najprv ako spoločnému spravodajcovi podať návrh na skrátenie lehoty o hlasovaní o dnes podaných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré odzneli v rozprave.
Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o skrátení lehoty.
3. 2. 2012 10:06:43 - 10:07:27 28. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 358 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Beblavý, Miroslav (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text nie je autorizovaný)
40.
Ďakujem pekne. Vážený kolega, budem stručný. Keďže je to jedna z tých noviel, ktoré boli odkladané od júna, tak musím predložiť pozmeňovací návrh posúvajúci účinnosť, keďže pôvodná účinnosť bola 1. septembra. Dovoľte mi teda predniesť tento pozmeňujúci návrh v nasledovnom znení:
V čl. I v 13. bode v nadpise sa slová "od 1. septembra 2011" nahrádzajú slovami "od 1. marca 2012".
Bod 2. V čl. I v 13. bode v § 46ab ods. 1 až 4 sa slová "do 31. augusta 2011" nahrádzajú slovami "do 29. februára 2012".
Bod 3. V čl. II sa slová "1. septembra 2011" nahrádzajú slovami "1. marca 2012".
Ďakujem pekne.
3. 2. 2012 10:00:26 - 10:01:54 28. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 358 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Beblavý, Miroslav (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text nie je autorizovaný)
36.
Ďakujem veľmi pekne. Tento návrh zákona bol predložený ešte na jar minulého roku, ešte v blahých časoch koaličnej spolupráce, takže bol predložený štyrmi poslancami zo štyroch koaličných klubov. Okrem mňa to boli pán poslanec Dostál za klub MOST - HÍD, pán poslanec Krnáč za klub SaS a pani poslankyňa Žitňanská za klub KDH. Bol to pre mňa a je to príklad toho, čo sme spolu mohli dokázať a v niektorých rokoch sme aj dokázali v prípade iných zákonov, a verím a dúfam, že dnes sa nám podarí ešte aj tento, toto konkrétne zlepšenie dokončiť. Nebudem zdržovať.
V prvom čítaní bola vecná diskusia o povahe zákona. Chcem povedať, že jeho hlavným cieľom nie je ani tak zásadne meniť procesy administratívneho charakteru, ako skôr výrazne zvýšiť množstvo informácií poskytovaných v súvislosti s fondmi Európskej únie, ako aj upraviť niektoré otázky konfliktu záujmov a rozhodovania tak, aby nemohli vznikať pochybnosti.
Tento návrh zákona bol prerokovaný výbormi, ktoré ho všetky, všetky podporili. Boli zatiaľ k nemu prijaté zmeny, ktoré sú podľa mňa úplne, úplne v poriadku, a preto si myslím, že, že ho môžeme, môžeme schváliť bez zásadnejších problémov, a dovoľujem si vás týmto požiadať o podporu a spoluprácu.
Ďakujem.
3. 2. 2012 9:29:42 - 9:30:57 28. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 463 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Beblavý, Miroslav (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
14.
Ďakujem pekne. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi vystúpiť tiež k tomuto návrhu zákona, ktorý podali páni poslanci v druhom čítaní. Chcel by som vyjadriť postoj k tomuto návrhu, ktorý je podporný. Zdá sa mi, že ten samotný návrh prináša naozaj zmenu, zmenu k lepšiemu. Tá zmena k lepšiemu je v tom, že bude u absolventov štúdia teológie naozaj zjavné, za aký, teda, že ich tituly sú rovnocenné v oblasti teda doktorandského štúdia, samozrejme, sú rovnocenné s ostatnými titulmi a myslím si, že je to niečo, po čom akademická obec venujúca sa teologickým vedám volala už dlhšie a som rád, že kolegovia poslanci z KDH si vybrali túto zmenu a predložili ju. A keďže je to pravdepodobne posledná zmena z vysokoškolského zákona v tomto volebnom období, či už teda bude schválená alebo nebude, tak chcel by som im poďakovať aj za túto spoluprácu a chcel by som vás aj poprosiť, aby sme to spoločne podporili.
Ďakujem.
3. 2. 2012 9:25:04 - 9:28:25 28. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 463 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Beblavý, Miroslav (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
10.
Ďakujem pekne, pán podpredseda, za slovo. Dovoľte mi, vážené kolegyne, vážení kolegovia, aby som predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina Fronca, Pavla Hrušovského a Pavla Abrhana na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výboroch v druhom čítaní, ktorú podáva ako gestorský výbor Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 13. septembra 2011 č. 605 sa uzniesla prerokovať tento návrh v druhom čítaní a pridelila ho dvom výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Výbory tento návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady prerokovali a iné výbory o ňom zatiaľ nerokovali.
Gestorský výbor vo svojom uznesení konštatoval, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanovisko od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, pánov Fronca, Hrušovského a Abrhana, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, boli dané tieto stanoviská. Ústavnoprávny výbor podal svoje stanovisko v uznesení z 5. októbra 2011 č. 296 a Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení z 28. septembra č. 89. A oba výbory zhodne odporúčali návrh zákona schváliť so zmenou uvedenou v časti IV. spoločnej správy.
Ďalej mi dovoľte uviesť to, že gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o tomto návrhu a hlasovať aj o návrhu, ktorý je uvedený vo IV. časti spoločnej správy, a oba schváliť, teda schváliť aj konkrétny pozmeňovací návrh aj následne návrh zákona z dielne pánov poslancov ako celok.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhov zákona bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport 10. októbra, č. 94 a týmto uznesením výbor zároveň poveril mňa, aby som na schôdzi Národnej rady vykonal funkciu spravodajcu a informoval o výsledku rokovania výborov, stanovisku návrhu gestorského výboru a zároveň ma poveril predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Takže, vážené dámy, vážení páni, ďakujem, skončil som spravodajskú informáciu a zároveň sa hlásim do rozpravy ako prvý.
Ďakujem pekne.
2. 2. 2012 18:21:57 - 18:24:20 28. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 615 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Beblavý, Miroslav (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
158.
Ďakujem pekne. Ja oceňujem stručnosť. Budem tiež stručný. A pán poslanec, pokiaľ ide o poslancov SDKÚ, medzi ktorých patrím, môžem vás uistiť, že nikto dnes neodišiel na míting a všetci sme tu boli. A môžete si to overiť zo záznamu. A takže...(Výkriky z pléna. Prerušenie vystúpenie predsedajúcim.)

Hrušovský, Pavol, predseda NR SR
Páni poslanci, kľud. Trošku vtipu si môžeme dovoliť, ale teraz....

Beblavý, Miroslav, poslanec NR SR
Pozrite si záznam. Priznám sa, že moji kolegovia odišli, až keď museli počúvať invektív plný prejav pána Madeja. Ale nikto z nich neodišiel na míting, lebo naše mítingy začali dávno predtým, než odchádzali.
2. 2. 2012 15:48:10 - 15:49:50 28. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 360 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Beblavý, Miroslav (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
72.
Ďakujem pekne. Pán poslanec Jajrabek, keďže položil slušnú a solídnu otázku, patrí sa na ňu slušne a solídne odpovedať. Obávam sa že neviem vám v priestore, ktorý mám na ňu, zodpovedať, pretože tie dáta, ktoré mám, hovoria, že je to veľmi rôznorodé. Máte krajiny, kde chodí premiér električkou do práce alebo pešo alebo niekde na bicykli, alebo aj ministri. A máte krajiny, kde naozaj chodia v obrnených transportéroch pomaly, závisí to od bezpečnosti, závisí to od kultúry, tradície, takže je to asi na dlhšiu debatu medzi nami, ktorú aj s vami rád budem viesť. Americký prezident vzhľadom na mieru jeho ohrozenia, pokiaľ viem, je dosť chránený, neviem či má modrý maják, ale určite je pomerne dobre chránený.
Ten problém v Rusku zhodou okolností, keď už sa o tom bavíme, je práve, existuje pomerne rozsiahla literatúra, že v Rusku sa ten maják dá kúpiť. Myslím, že to stojí okolo 20 tis. dolárov, zhodou okolností na korupčnom trhu, aby ste si ho taký kúpili. A myslím, že to je to, čo štve toho Rusa na tom okruhu, nie to, že Putin pôjde modrým majákom, s tým asi nikto problém nemá, ale že každý mafián ktorý je ochotný uplatiť a má na to peniaze, to je to, čo toho Rusa štve, ale môžme, asi to nie je téma na túto debatu. Ale rád si to s vami ďalej vydebatujem.
No a potom rozmýšľam, asi len k pánovi Galkovi. Viete, pán Galko, ja som zistili za to krátke volebné obdobie, že sú ľudia, najmä keď idú do exekutívy, to je asi také, predsa len to človeka viac zomelie, ktorí sa dokážu stať starými bardmi aj za jeden a polroka aj so všetkými tými problémami, aj nenávisti, nekonštruktívnosti, aj samoľúbosti, takže viac vám ja na to nemám čo povedať.
Ďakujem.
2. 2. 2012 15:34:46 - 15:43:41 28. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 360 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Beblavý, Miroslav (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
62.
Ďakujem pekne. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, váhal som aj vystúpiť, lebo myslím si, že táto diskusia naozaj v mnohom zdegenerovala od úrovne parlamentnej diskusie. Ale uvedomil som si, že tu naozaj nie sme kvôli sebe, sme tu kvôli našim občanom, a asi aj im treba ukázať, že parlament a dokonca ani priestupková imunita nie sú o vzťahoch Igora Matoviča a Anny Belousovovej, ani o vyznaniach lásky a nenávisti, ani o vulgarizmoch, ani dokonca o transparentoch, nie sú o negatívnej energii, nie sú ani o tom, kto koho kedy klamal, ale je to jednoducho o zákone, ktorý tu dnes schvaľujeme aj so všetkými jeho dôsledkami.
Viacerí rečníci už povedali a majú, samozrejme, úplnú pravdu, že priestupková imunita je len taký doplnok, apendix trestnoprávnej imunity a asi evidentne ten menej podstatný. Myslím si, že možno to povedať jednoducho pravdivo a asi málokto to môže môže poprieť, že to, čo tu dnes rušíme, nie je vo svojej vecnej podstate nijak zásadne dôležité. To, či poslanci a iní činitelia, ktorých sa priestupková imunita týka, platia pokuty pri parkovaní alebo neplatia pokuty pri parkovaní, či platia pokuty za rýchlosť, či im dokonca nemôžeme povedzme zadržať vodičský preukaz alebo udeliť niektoré drobné sankcie, ktoré umožňuje priestupkový zákon a ďalšia legislatíva, naozaj nie je to, o čom je povaha problému v dnešnej Slovenskej republike. Priestupková imunita alebo jej zrušenie nezmenia nič na vyšetrení zo žiadnej z káuz, či sú to gorily, sasanky, galkofóny, nástenky a všetko ostatné, čo tu bolo pomenované, pretože priestupková imunita sa ich samozrejme nijak netýka.
Toto si myslím, že je treba na úvod povedať, aj preto, aby sme nevzbudzovali falošné nádeje, aj preto, aby sme neklamali svojich občanov, aby sme im povedali, čo tu naozaj dnes rušíme. Predtým než sa dostanem k tomu, čo tu naozaj dnes rušíme a prečo to predsa len zrušiť treba, dovoľte mi možno vyjadriť sa, hoci som tu tiež len rok a pol a mohol by som rovnako ako iní noví poslanci zdvihnúť ruky a tváriť sa, že predo mnou potopa, dovoľte mi povedať jednu vec, ktorá myslím je zjavná každému, kto sleduje politický život na Slovensku, a to, že až do roku 2010 nikoho veľmi priestupková imunita na Slovensku nezaujímala. Zaujímala samozrejme občanov aj média primárne a dodnes dúfam, že ich bude zaujímať trestnoprávna imunita, ktorá je naozaj podstatná a dôležitá. Priestupková imunita bola vždy vnímaná, ako jej prirodzený apendix, ak sa zruší trestnoprávna, zruší sa, samozrejme, priestupková, ak sa nezruší, nezruší sa.
Ja si dovolím odcitovať program strany za ktorú som ja kandidoval v roku 2010, kde sa hovorilo o zrušení imunity, trestnoprávnej imunity, respektíve obmedzení na výroky v parlamente a tak ďalej, tak ako tu bol potom vládny návrh. A zaujímavé je to, že som si teraz narýchlo pozrel aj program Obyčajných ľudí z roku 2010, ktoré majú prakticky identické formulácie z SDKÚ. Tiež dôraz je na imunitu ako celok. Myslím si, že takto bola aj logické a takto bolo aj správne, že sa imunita, vždy sa o nej debatovalo v jednom v jednom balíku. Čo sa však následne stalo, čo už tu pani Belousovová pripomenula, aj keď to mohlo zaniknúť v návale tých ostatných údajov, je, že táto dnes už exvládna koalícia k sebe našla tú silu a predložila návrh na zrušenie trestnoprávnej, respektíve na jej obmedzenie na, na výroky v parlamente a iné nevyhnutné minimum. A tak isto tu ešte dnes nezaznelo, že táto vládna koalícia všetkými svojimi sedemdesiatimi deviatimi hlasmi za toto zrušenie hlasovala. A čo tu zaznelo, lebo pani poslankyňa Belousovová samozrejme rada pochváli čo je úplne v poriadku, okrem sedemdesiatich deviatich hlasov vládnej koalície hlasovali za to ešte dvaja poslanci vtedajšej opozície, ona a jej kolega Pučík. Chýbalo deväť hlasov, aby sa zrušilo to, čo je podstatné, trestnoprávna imunita a týchto deväť hlasov nedodal ani SMER - sociálna demokracia, ani Slovenská národná strana. To je to, čo naozaj je, si myslím, je podstatné a na to by sme nemali zabúdať.
Nebudem tu rozvíjať argumenty jednej, druhej strany. Myslím si, že názor politikov a občanov na imunitu je už taký vyhranený, že asi, asi to nie je zmysluplné. Len by som chcel, aby sme naozaj nezabúdali, že ak dnes vyberáme z brucha našej politiky tento nepodstatný apendix, tak je to len preto, že sme nemohli vybrať tú podstatnú rakovinu, a to podstatný problém, ktorý tam je. A nie preto, žeby dnes už možno nie s najlepšími vzťahmi predsa len bývalá vládna koalícia, že by sa na tomto nebola bývalá schopná plne zjednotiť do jedného jediného posledného hlasu. Toľko, toľko k tomu, čo je podľa mňa vecne podstatné.
Dovoľte mi už len na záver pár viet k samotnej priestupkovej imunite. Ako som povedal, tváriť sa, že priestupková imunita, v svojej vecnej podstate, je významný problém Slovenskej republiky je falošné. To, kto, kde môže parkovať a aké pokuty neplatí, je asi veľmi príjemné pre tých niekoľko sto ľudí, ktorí, alebo tisíc ľudí, ktorých sa týka. Každé privilégium je príjemné pre jeho nositeľa, akokoľvek zaslúžené alebo nezaslúžené, ale nerieši to problémy Slovenskej republiky. Napriek tomu si myslím, že je veľmi dôležité dnes túto priestupkovú imunitu zrušiť. A som veľmi rád, že bývalá vládna koalícia rukami štyroch svojich predsedov poslaneckých klubov to dokázala ešte na jar predložiť a splniť tak naše vzájomné dohody. Myslím si, že dnes je potrebné to doklepnúť.
A ten dôvod je jednoduchý, aby sme sa nebavili len o Slovensku. Včera som čítal v jedných novinách článok istej ruskej analytičky o protestoch proti Putinovi. Nebudem tu ten článok reprodukovať, nie je to potrebné, ale v ňom hovoril, ona citovala v tom v článku jedného Rusa strednej vrstvy, štandardného zamestnanca, trošku lepšie plateného, keď sa ho pýtali, prečo chodí na tie protesty proti Putinovi a prečo je taký nahnevaný. A on povedal, že pre neho je to o ľudskej dôstojnosti a pre neho ľudská dôstojnosť je aj o tom, že keď sedí v aute na tom ruskom, moskovskom, pardon, cestnom okruhu, ktorý teda zjavne, ja som na tom cestnom okruhu nebol, nie je dimenzovaný na dnešný objem automobilovej dopravy, a preto tam všetci sedia v zápche jeden za druhým, tak popri nich ľahkým krokom preplavávajú nielen papaláši ale aj všetci ostatní, čo si to dokážu uplatiť a vybaviť aj s tou modrou sirénou okolo, okolo nich. A on povedal, že to je pre neho symbol toho, čo je, čo je choré v Rusku a naozaj tej dvojitej úrovne rôznych rôznych občanov. A ja som si vtedy spomenul na to, že určite život v Rusku tiež nie je o tom, či niekto popri vás preplával s modrou sirénou, to naozaj nie je, nie je základný problém Ruskej federácie, tak ako základný problém Slovenskej republiky nie je to, či zrušíme alebo nezrušíme priestupkovú imunitu. Ale tak ako sa modrá siréna asi pre toho Moskovčana stala symbolom toho, čo je zlé a nerovné v jeho štáte, tak sa aj priestupková imunita stala symbolom toho, čo sa nepáči ľuďom na tom, ako funguje tento štát. Keby tu priestupková imunita bola nadobudla nejakú osobnú podobu, asi by tu vystúpila, aby nám vysvetlila, že ona je v tom nevinne, ona má svoju historickú možno aj nejakú funkciu, ona to tak zle nemyslela a v podstate, že si, na ňu rôzne blesky a hromy padajú za niečo, za, s čím ona naozaj nemá nič spoločné. Možno by mala aj pravdu, ale je to jedno. Stala sa symbolom toho, čo aj občanov, a myslím si, že aj mnohých politikov hnevá na tom, ako ako fungujeme. A je ťažké pre ňu nájsť akýkoľvek pozitívny dôvod, povedzme si úprimne. Zatiaľ čo pri trestnoprávnej imunite je možné debatovať o tom, ako môže vláda, a takto aj preto historicky vznikla trestnoprávna imunita, ako môže vláda alebo predstavitelia výkonnej moci ubližovať opozícii a nejakým spôsobom sa mstiť alebo zabraňovať jej vo vykonávaní jej úloh. Priznám sa, že ten argument v priestupkovej imunite je použiteľný len veľmi, veľmi obtiažne. Preto to hlasovanie podľa mňa verím, že bude dnes jednoznačné, je tak, že na strane jej zachovania takmer argumenty vecné asi nie sú, na strane zrušenia je skôr ten politicko-symbolický argument a to, že naozaj nevieme na to nájsť vecný dôvod, ale to sa mi zdá dostatočne silné na to, aby sme za to hlasovali.
Preto dovoľte mi ukončiť svoje vystúpenie tým, že pokúsim sa vás možno vyzvať, ale myslím, že nie je to potrebné ako výzva, lebo tu už zaznelo dosť hlasov, že vykonajme si dnes poobede svoju povinnosť, zrušme priestupkovú imunitu a poďme riešiť podstatnejšie veci Slovenskej republiky.
Ďakujem vám veľmi pekne.
1. 12. 2011 11:40:40 - 11:41:31 26. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 509 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Beblavý, Miroslav (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR -  
74.
Ďakujem pekne. Ja budem stručný, nebudem ďalej zdržovať snemovňu. Chcem poďakovať Igorovi Matovičovi za výnimočne vyvážený prejav. Igor, keby si takto hovoril aj k iným témam, myslím, že by si mal oveľa väčší rešpekt v tejto snemovni, a ďakujem ti za to, čo si povedal. K tomu, čo bolo povedané zo strany kolegov zo SMER-u, no, ja myslím, že ten politický folklór netreba komentovať, ale, pán poslanec Pellegrini, už Max Weber napísal, že sú politici, čo žijú pre politiku, a sú politici, čo žijú z politiky. Dovolím si vám povedať, že síce som tu len rok a štvrť, ale ja žijem pre politiku, nie z politiky, a ak sa mi oficiálne neospravedlníte za to, že ste mi, čo ste mi tu povedali, lebo ste povedali, že som ukradol platinu, tak ste to povedali, ja vás citujem, tak vás občianskoprávne, budem nútený sa s vami súdiť. Ja vám garantujem, že ja som v živote neukradol ani euro, a poprosím vás, aby ste si premysleli nabudúce, čo hovoríte.
Dovidenia.
1. 12. 2011 11:35:44 - 11:35:55 26. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 509 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Beblavý, Miroslav (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR -  
56.
Procedurálne. Ešte chcem teda stiahnuť svoj podpis pod tým pozmeňovacím pôvodným návrhom, samozrejme, aby teda nemuseli sme hlasovať zbytočne o ňom.
1. 12. 2011 11:35:44 - 11:35:55 26. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 509 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Beblavý, Miroslav (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
54.
Vážení kolegovia, dovoľte mi jednak poďakovať pánovi ministrovi za otvorenie rozpravy, čím umožnil vyriešiť jednu vec. Včera som v mene skupiny poslancov podal pozmeňujúci návrh, ktorý bol pripravený v spolupráci s ministerstvom spravodlivosti a s ministerstvom financií. Legislatívci týchto ministerstiev však po opätovnej diskusii dospeli k tomu, že ešte by chceli tento návrh technicky vylepšiť, a ja som v tejto chvíli poverený tým, aby som ten vylepšený návrh predniesol. Ten návrh, dovolím si povedať, je obsahovo úplne identický s tým včerajším. Obsahovo sa nezmenilo vôbec nič, je len inak legislatívne napísaný. Takže dovoľte mi ho predniesť. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh skupiny poslancov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Za čl. V sa vkladá nový čl. VI, ktorý znie: "Čl. VI. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 8 ods. 2 písm. d) znie: "písmeno d) hnuteľného majetku štátu, okrem hnuteľného majetku štátu, ktorého obstarávacia cena, odkaz 9a, alebo reprodukčná obstarávacia cena, odkaz 9a, je vyššia ako 10 000 eur a hnuteľného majetku štátu, ktorý určí..." (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrušovský Pavol, predseda NR SR
Páni poslanci, prosím o kľud v rokovacej sále.


Beblavý, Miroslav, poslanec NR SR
"... a hnuteľného majetku štátu, ktorý určí zriaďovateľ svojím opatrením; na tento majetok štátu sa vzťahuje povinnosť ponúknuť prebytočný majetok štátu štátnym rozpočtovým organizáciám a štátnym príspevkovým organizáciám."
2. V § 8a ods. 1 sa vypúšťa slovo "nehnuteľného"
3. V § 8a ods. 5 znie: "(5) Na účely tohto zákona zákona sa za primeranú cenu považuje všeobecná hodnota majetku, stanovená podľa osobitného predpisu." Odkaz 13b). Poznámka pod čiarou k odkazu 13b) znie: "13b) Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov."
4. V § 8a ods. 10 znie: "(10) Pri prevode nehnuteľného majetku štátu podľa odsekov 8 a 9 a § 11 ods., sa § 11 ods. 4 nepoužije. Pri prevode hnuteľného majetku štátu v rámci osobitného ponukového konania sa ods. 8 a 9 nepoužijú."
5. V § 8d ods. 1 sa za slovo "evidencia" vkladajú slová "hnuteľného majetku štátu, ktorého obstarávacia cena, odkaz 9a, alebo reprodukčná obstarávacia cena, odkaz 9a, je vyššia ako 10 000 eur hnuteľného majetku štátu, ktorý určí zriaďovateľ svojím opatrením.
6. V § 11 ods. 6 znie: "(6) Prevod vlastníctva hnuteľných vecí štátu musí byť odplatný, ak tento zákon neustanovuje inak; vlastníctvo hnuteľného majetku štátu, ktorého obstarávacia cena, odkaz 9a, alebo reprodukčná obstarávacia cena, odkaz 9a, je vyššia ako 10 000 eur a hnuteľného majetku štátu, ktorý určí zriaďovateľ svojím opatrením, možno previesť najmenej za primeranú cenu. Na platnosť kúpnej zmluvy, ktorou sa prevádza vlastníctvo hnuteľného majetku štátu, ktorého obstarávacia cena, odkaz 9a, alebo reprodukčná obstarávacia cena, odkaz 9a, je vyššia ako 10 000 eur a hnuteľného majetku, ktorý určí zriaďovateľ svojím opatrením, sa vyžaduje súhlas zriaďovateľa."
7. V § 14c ods. 1 sa slová "prebytočný nehnuteľný majetok štátu" nahrádzajú slovami "prebytočný majetok štátu, na ktorého prevod je potrebné vykonať osobitné ponukové konanie."
8. V § 14c ods. 2 sa vypúšťa slovo "nehnuteľného".
9. V § 14c ods. 3 sa za slová ods. 1 vkladajú slová "a ak ide o prebytočný nehnuteľný majetok štátu, aj", doterajšie články 6 až 92 sa, pardon, 42 sa primerane prečíslujú.
Zároveň mi dovoľte ešte raz sa ospravedlniť za túto chybu. My, poslanci, sme často vyzývaní, aby sme príliš netvorili a spoľahli sa na prácu ústredných orgánov štátnej správy, ale občas, keď sa spoľahneme, tak sa stanú zase takéto veci.
Ďakujem veľmi pekne.

Deň v parlamente

<- ->