Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
11. 10. 2011 16:49:45 - 16:51:33 24. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní (pokračovanie) Tlač 502 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Richter, Ján (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie  
76.
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podpredseda Národnej rady, ja rešpektujem, že toto je v prvom rade diskusia a debata v rámci vládnej koalície, ale možno práve teraz je tá vhodná chvíľa sa niekde vrátiť a možno niečo aj pripomenúť v tejto ctenej snemovni, to, čo nezaznelo v tvojom vystúpení a čo ja pokladám za potrebné doplniť. Bol si doteraz jediný politik, ktorý dokázal v ťažkých časoch krízy v roku 2008 zjednotiť nielen svojich politických partnerov, koaličných, ale aj zástupcov odborov, zamestnávateľov, jednoducho partnerov stavovských, ZMOS-u, pre svoje riešenia. Jednoducho získal si ich aj v nepopulárnych opatreniach, ktoré v čase krízy je nevyhnutné prijímať. Nielen odborníkov, ale aj bežných ľudí. Aký je tomu dôvod? No, mimo osobných schopností, ktoré máš, sú z hľadiska získania dôvery, je to aj presvedčenie ľudí, že tvoja vláda rovnomerne rozkladala dôsledky krízy a hľadanie riešení. Aj to je potrebné pri tejto chvíli povedať, že na to nedoplácali len tí sociálne najslabší, ale tá rovnomernosť rozkladania bola ďaleko, ďaleko iná. Na rozdiel od terajšej situácie, opakujem, na rozdiel terajšej vlády. Možno práve teraz je tá najvhodnejšia chvíľa, keď sa bude hlasovať o dôvere k vláde, pripomenúť schopnosť politika zjednocovať.
Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)
14. 9. 2011 18:17:16 - 18:17:16 22. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 399 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Richter, Ján (SMER – SD) - poslanec NR SR -  
292.
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Dajte hlasovať o návrhu na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým berie na vedomie predmetnú správu.
14. 9. 2011 16:27:25 - 16:30:09 22. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 447 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Richter, Ján (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie  
112.
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť predkladá v súlade s uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 29 z 10. augusta minulého roku a § 9 zákona č. 166 z roku 2003 o ochrane súkromia pred neoprávneným používaním informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon o ochrane pred odpočúvaním, správu výboru o stave používania informačno-technických prostriedkov za I. polrok tohto roku.
V súlade s § 9 zákona č. 166 z 2003 roku o ochrane súkromia pred neoprávneným používaním informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov výbor požiadal Slovenskú informačnú službu, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Policajný zbor, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Vojenské spravodajstvo, zvlášť Vojenské obranné spravodajstvo a zvlášť Vojenskú spravodajskú službu, ďalej ministerstvo spravodlivosti, Zbor väzenskej a justičnej stráže, ďalej ministerstvo financií, colnú správu v mesiaci júl tohto roku o zaslanie správy o použití informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2011.
Správu o použití informačno technických prostriedkov za I. polrok 2011 predložili všetky dotknuté subjekty vo verzii neobsahujúcej utajované skutočnosti a niektoré z nich aj informácie vo verzií obsahujúce utajované skutočnosti. Údaje o použití informačno- technických prostriedkov neobsahujúce utajované skutočnosti, tak ako ich jednotlivé dotknuté subjekty predložili, sú uvedené v predloženej správe.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uvedenú správu prerokoval 25. augusta tohto roku na svojej 22. schôdzi, zobral ju na vedomie a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vziať ju na vedomie. Návrh na uznesenie je súčasťou správy.
Prosím, pán predsedajúci, aby ste otvoril rozpravu k tomuto materiálu.
14. 9. 2011 1:27:19 - 1:28:51 22. schôdza NR SR - 5. deň - B. popoludní a 23. schôdza NR SR - 1. deň - B. popoludní Tlač 493 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Richter, Ján (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
339.
Ďakujem pekne za slovo. No, pán minister, stará obohratá pesnička vašej argumentácie - manipulácia s číslami. Nič iné. Klasika, ktorú sme od vás počuli veľakrát a zopakoval ste ju aj teraz večer, alebo nad ránom.
Čo sa týka druhej veci, povedal by som to tak, jak znie to slovenské príslovie: "Trafená hus zagágala." Čakal som veľa aj potom, čo pán Dzurinda vo svojom vystúpení povedal, že sa tu dnes večer alebo ráno dočkáme veľmi konkrétneho vysvetlenia na tých najvážnejších problémov, ktoré súvisia so straníckym klientelizmom. Pán Dzurinda, nedočkal som sa.
Preto nie prenájom v prípade Daňového riaditeľstva ani dotácia pri Osrblí je problémom, ale stranícky klientelizmus pri výbere prenájomcu v prípade okresného predsedu SDKÚ z Nitry. To je ten problém.
No a v prípade Osrblia nie dotácia, ale výpalníctvo, to je korupcia priamo pri premiérke na Úrade vlády. To je ten problém. A toto tu nikto nevyvrátil, naopak, skôr potvrdil, že tá možnosť straníckeho klientelizmu a korupcie v daných dvoch prípadoch je možná.
Ďakujem.
13. 9. 2011 22:32:29 - 22:34:30 22. schôdza NR SR - 5. deň - B. popoludní a 23. schôdza NR SR - 1. deň - B. popoludní Tlač 493 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Richter, Ján (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
206 .
Ďakujem pekne za slovo. No, začnem trošku odľahčene, pretože vy, pán poslanec, ste trošku reagoval na nejakú pripomienku odtiaľto z pléna, ktorá mala nejakú takú výpoveď, že poďme hľadať premiérku. Je mi ľúto, ale ako tá vaša odmietavá pozícia k tomu, začali to už robiť vaši koaliční partneri. Vaši poslanci. To znamená, to nie je nijaký výmysel nás opozície, to je koaličná realita.
Druhá poznámka, a to tu už bolo tiež povedané. Tá stratégia odvedenia pozornosti mimo hlavný dôvod, prečo sme sa tu stretli, to znamená od pani premiérky, od jej zodpovednosti a zodpovednosti jej vlády, je veľmi priehľadná a možno až smiešna. Skúsme sa vrátiť opätovne k realite. A tá je aká?
Pani premiérka a jej vláda sa zaviazali pri nástupe, že bude šetriť na štátnom aparáte, na verejných službách, na tzv. reformných krokoch v súvislosti s naštartovaním zamestnanosti. Toto všetko sa pomaly scvrkáva, stále viac sa šetrí v sociálnej oblasti na tých najslabších skupinách obyvateľstva - penzistoch, sociálne odkázaných. No a najnovšie sa idete pustiť do rodičov. Budeme hľadať rovných, rovnejších, bielych, černejších, jednoducho, len opätovne do skupiny sociálne slabých. Každopádne tá situácia je taká a stačí skonštatovať, že Slovensku sa zvyšuje zadlženosť, stúpa inflácia, spomaľuje sa hospodársky rast, konkurencieschopnosť, klesajú reálne mzdy. Očakával by som aj od pána ministra financií, že aj k týmto sociálno-ekonomickým číslam by mal vystúpiť a zareagovať, pretože k tomuto už v diskusii zaznelo veľmi veľa, by som povedal, doslova žiadosti na to, aby ste vystúpili... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
13. 9. 2011 21:21:52 - 21:23:53 22. schôdza NR SR - 5. deň - B. popoludní a 23. schôdza NR SR - 1. deň - B. popoludní Tlač 493 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Richter, Ján (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
142.
Ďakujem pekne za slovo. Ja len úvodom chcem povedať, že sa mi vôbec netrasú ruky, keď počúvam vystúpenie pána ministra. Možno niečo iné. To pomenujem v tej ďalšej časti.
Jedna prvá poznámka, pán minister. Dnes nie je premiérom Robert Fico, dnes je premiérkou Iveta Radičová. To stretnutie naše je tu zvolané kvôli tomu, aby skladala účty a zodpovedala na otázky, ktoré predkladatelia uviedli v návrhu na vyslovenie nedôvery za prvý rok jej vládnutia. Ficovi vystavili vysvedčenie voliči plus 5 % za štyri roky jeho vládnutia počas krízy. To je výsledok, ktorý ohodnotili voliči.
Možno by ste sa vy mal pozrieť do svojej vlastnej strany, po roku máte polovicu percent z toho, čo ste mali. Ak takto pôjdete, tak o tri roky budete mať mínus 3 %. Skúste sa nad týmto zamyslieť.
Ale, ak dovolíte, vy ste sa bol niekde vyjadril, že pochádzate z pomerne zo zložitých sociálno-ekonomických pomerov v rodine. Skôr by som očakával, že by u vás viac dominovala pokora a možno aj solidarita aj s tými ľuďmi, ktorí dnes aj vašou zásluhou a zásluhou pani premiérky a tejto koalície veľmi ťažko žijú, lebo u mnohých ľudí je postavená životná stratégia na orientácii na prežitie. Nehovorím tu už vôbec o dôstojnosti.
A teraz ešte dve poznámky také veľmi osobné smerom k vám. Nestáva sa často v tejto snemovni ani vo výboroch to, čo sa udialo smerom k vám. Vaši koaliční partneri si na výbore vyžiadali time, aby vás ukľudnili vzhľadom na vaše nevhodné konanie. Opakujem, vaši. V tejto snemovni minulý týždeň ste tiež ukázal, aký ste veľký človek tým, že keď ste sem prišiel neskoro a celá snemovňa na vás čakala, a vy ste nemal ani toľko ľudskosti v sebe, že by ste sa bol ospravedlnil... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
13. 9. 2011 19:28:50 - 19:29:51 22. schôdza NR SR - 5. deň - B. popoludní a 23. schôdza NR SR - 1. deň - B. popoludní Tlač 493 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Richter, Ján (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
40.
Ďakujem pekne za slovo. Pán minister, osobne si myslím, že bez ohľadu na to, čo by vo svojom vystúpení pán Robert Fico bol býval povedal, vy ste už boli pripravený. Tá svoja šablóna, ktorú máte pravidelne pripravenú - populizmus, rozdávanie - sa len opakuje. Vy nič nové už do politiky neprinášate.
I keď dneska ste ma prekvapil, lebo prijal ste nový termín cynizmus, ktorý ste doteraz až tak možno nepoužíval.
Viete, čo by som od vás očakával? Vy často používate vo svojich vystúpeniach slovo pokora. Pokora, tá mi chýbala v tom vašom vystúpení. Možno pokora a možno aj ospravedlnenie sa občanom tejto republiky za to, o čom sa tu dnes hovorí. A to je o straníckom klientelizme SDKÚ v súvislosti s prenájmom daňového úradu v Košiciach. Za to nesiete aj vy zodpovednosť a táto pokora tu chýbala.
Ďakujem. (Potlesk.)
31. 5. 2011 9:27:52 - 9:29:48 18. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 312 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Richter, Ján (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
14.
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Pán poslanec Rafaj, ja by som chcel reagovať na tú časť tvojho vystúpenia, keď si, použijem tvoj výraz, použil asi takéto nejaké prirovnanie, že tento parlament v minulosti bol schopný reagovať na spoločensky vyvolané javy. Myslel si tým hlavne prípad nášho bývalého kolegu pána poslanca Duraya, ktorý vyvolal vtedy polemiku, a myslím si, že oprávnenú aj v médiách, nakoľko bol účastníkom dopravnej nehody a odmietol sa podrobiť dychovej skúške. Treba povedať, že tento parlament aj vtedy bol flexibilný a mal aj istý stupeň sebareflexie.
Hovorím to zato, že bol som jeden z predkladateľov veľmi rýchlej novely a ďalší predkladatelia boli z terajšej opozície, pretože my na rozdiel od vás, vážení kolegovia, veľa o týchto veciach nehovoríme, ale skôr konáme a veľmi rýchlo sme predložili novelu zákona o priestupkoch, ktorá sa týka paragrafu, že pokiaľ je poslanec účastníkom dopravnej nehody, má všetky práva a povinnosti ako každý iný občan. To znamená, že musí sa podrobiť dychovej aj inej skúške na požitie zakázaných látok.
Tým chcem povedať a ešte raz zopakovať, flexibilita a sebareflexia tu je. A ak ideme do nejakého návrhu a novely, v maximálnej miere chcem podporiť to, čo uviedol vo svojej faktickej poznámke pán poslanec Maďarič, tak potom všetci rovní. Všetci ústavní činitelia a nielen poslanci, lebo aj tá posledná novela nakoniec skĺzla len na poslancov a netýkala sa nikoho iného.
Ďakujem.
24. 5. 2011 11:43:07 - 11:43:07 18. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 351 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Richter, Ján (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Dajte hlasovať o návrhu na uznesenie, že Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie predmetnú správu.
20. 5. 2011 11:50:00 - 11:51:14 18. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 313 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Richter, Ján (SMER – SD) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text nie je autorizovaný)
62.
Ďakujem pekne. Veľmi stručne. Tak ako bola tá stručná pripomienka. Plne súhlasím a podporujem stanovisko pána poslanca. Chcem zároveň informovať snemovňu, že naprieč celým výborom pre obranu a bezpečnosť vznikla, by som povedal, dohoda bez ohľadu na poslancov koalície a opozície, že budeme mať ambíciu predložiť návrh alebo novelu zákona, ktorá by dávala iné postavenia a právomoc výboru pre obranu a bezpečnosť, aby nebol len štatistom čísel, ktoré poskytnú jednotlivé zainteresované inštitúcie pre potreby výboru, ale aby mal právomoc sa aj popýtať, prečo napríklad súd nedovolil a nepodporil niektoré návrhy na odpočúvanie a jednoducho, aby to bola výpoveď, ktorá by zodpovedala širšiemu obsahu a dávala ucelenejší, dovolím si povedať, objektívnejší prehľad o realizácii tejto zákonnej normy, pretože si myslím, že to postavenie výboru aj tejto snemovne si to každopádne zaslúži. Ďakujem.
20. 5. 2011 11:44:16 - 11:44:32 18. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 254 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Richter, Ján (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
58.
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážená pani poslankyňa, páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť predkladá v súlade s uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 29 z 10. augusta minulého roku a § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia a pred neoprávneným používaním informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä zákona o ochrane pred odpočúvaním správu výboru o stave používania informačno-technických prostriedkov za rok 2010.
V súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným používaním informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov výbor požiadal Slovenskú informačnú službu, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Policajný zbor a Železničnú políciu, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Vojenské spravodajstvo, a to zvlášť Vojenské obranné spravodajstvo a zvlášť Vojenskú spravodajskú službu, ďalej ministerstvo spravodlivosti, Zbor väzenskej a justičnej stráže, ďalej ministerstvo financií, colnú správu v mesiaci marec tohto roka o zaslanie správy o používaní informačno-technických prostriedkov za minulý rok.
Správu o použití informačno-technických prostriedkov za minulý rok predložili všetky požiadané dotknuté subjekty vo verzii neobsahujúcej utajované skutočnosti a niektoré z nich aj o informácie vo verzii obsahujúce utajované skutočnosti. Údaje o použití informačno-technických prostriedkov neobsahujúce utajované skutočnosti, tak ako ich jednotlivé dotknuté subjekty predložili, sú uvedené v predloženej správe v písomnej podobe.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uvedenú správu prerokoval 3. mája tohto roku na svojej 16. schôdzi, zobral ju na vedomie a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vziať ju na vedomie. Návrh na uznesenie je súčasťou predloženej správy.
Prosím, pán predsedajúci, aby ste otvoril rozpravu k tomuto materiálu.
5. 4. 2011 9:27:40 - 9:28:48 16. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 228 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Richter, Ján (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
18.
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, priznám sa, že som čakal od teba, že povieš viac. Čakal som, že budeš trošku inak obhajovať, zdôvodňovať, ale v podstate to, čo som reagoval na teba pri prvom čítaní, platí. A ja si to dovolím zopakovať. Sám tomu neveríš, čo momentálne obhajuješ. A preto len veľmi stručne zopakujem to, čo som povedal aj v rozprave. Akokoľvek obhajuješ, nedá sa obhájiť jedna vec, že táto novela je účelová. Je výsledkom neschopnosti vás, koalície, zvoliť v tajnej voľbe kandidáta, ktorého určila pani premiérka, resp. koaličná rada. Táto Národná rada mala v minulosti až doteraz schopnosť voliť a zvoliť v tajnej voľbe kandidáta. Prišli ste vy, koaličný zlepenec, a táto forma tajnej voľby skončila, pretože nie ste schopní voliť a zvoliť kandidáta v tajnej voľbe. Preto prichádzate s touto novelou, ktorá je vyslovene účelová a je výsledkom vašej rozhádanosti a neschopnosti.
Ďakujem.
29. 3. 2011 16:58:24 - 17:00:24 16. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 228 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Richter, Ján (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
108.
Ďakujem pekne. Vážení kolegovia, chcem poďakovať všetkým za tie faktické pripomienky. Som rád, že vás moje vystúpenie zaujalo a že ste reagovali s tými faktickými pripomienkami. Ak dovolíte, na všetko sa nedá úplne odpovedať v limite tých dvoch minút, ale na dve praktické veci a potom by som rád zaujal stanovisko k jednému problému, to si myslím, že to je taký najožehavejší.
Pán Tomčo, odchod Roberta Fica z SDĽ si ja veľmi dobre vnímam a pamätám. V tom čase som robil ústredného tajomníka Strany demokratickej ľavice. Jednoducho odišiel preto, že sa nestotožnil s tým, čo SDĽ v programovej báze v novej vládnej koalícii realizovala. A išiel svojou vlastnou cestou. To je všetko, čo sa k tomu dá povedať a všetko ostatné čo je za tým je výmysel.
K pánovi poslancovi Přidalovi, no, vládli sme so stranami v minulom období, ktoré prijali programové podmienky, ktoré postavila strana SMER - sociálna demokracia. Viedli sme a vedeli sme sa dohodnúť na všetkých programových otázkach na rozdiel od vás. A teraz tú najcitlivejšiu otázku. K mojej komunistickej minulosti. Priatelia, nemám problém. Mám svoju minulosť, áno. Ako reformne orientovaný komunista som v novembri 1989 prijal ako novú výzvu na novú ľavicovú politiku, ktorá sa skladá z troch vecí. Po prvé súťažíme v novej pluralitnej politickej súťaži politických strán. Po druhé v demokratických princípoch fungovania spoločnosti a po tretie, to počúvajte, v rámci ktorých vnímame aj tajné voľby ako slobodný prejav na uplatňovanie slobodnej vôle podľa svojho svedomia a vedomia. Z toho z čoho vy momentálne utekáte. No, a že sme túto úlohu zvládli, svedčí naša medzinárodná akceptácia a verejnomienková pozícia strany na Slovensku. Ďakujem. (Potlesk.)
29. 3. 2011 16:37:49 - 16:48:38 16. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 228 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Richter, Ján (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
94.
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, Národná rada Slovenskej republiky preukazovala v minulosti až doteraz spôsobilosť voliť a aj zvoliť v tajnej voľbe. Pán kolega Poliačik, to je odpoveď na tie vaše otázky, ktoré ste kládol. Odpovedám, táto Národná rada doteraz aj v minulosti bola spôsobilá voliť a aj zvoliť v tajnej voľbe. Až prišlo obdobie, ktoré tu máme teraz. Prišiel tento nový koaličný zlepenec s rôznymi názormi, frakciami, konfliktami a úplne znefunkčnil základnú povinnosť Národnej rady. A to je zo zákona voliť. Konštatujem, že zmena voľby z tajnej na verejnú, je len dôsledkom hlbokej nedôvery, ktorá prevláda vo vládnej koalícii. Preto nie sú schopní navrhovatelia odôvodniť ani slovom, prečo idú meniť rokovací poriadok a zmeniť tajnú voľbu na verejnú. Možno sa svedomie pohlo aspoň v podpredsedovi Národnej rady Slovenskej republiky v pánovi Hrušovskom, ktorý ak som dobre zachytil v nedeľnej televíznej relácii pripustil účelovosť tejto zmeny.
Je veľkou hanbou, ak k zmenám zákonov dochádza nie z dôvodu celospoločenskej potreby, ale vyslovene z účelových dôvodov. Povinnosťou politikov je nutnosť dosahovania dohody a hľadania všeobecne prijateľných persón. Pýtam sa, prečo od 20. októbra minulého roku nikto z vládnej koalície nejavil záujem hľadať širšiu dohodu. My sme tu k tejto novele nemuseli dnes tu vôbec v tom prípade sedieť.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, nikto súdny nemôže pochybovať o tom, že tajná voľba sa má zmeniť na verejnú čisto kvôli tomu, že vládna koalícia nebola schopná zvoliť pri doterajších pokusoch svojho prokurátora v tajnej voľbe. Jednoznačne zmena voľby z tajnej na verejnú v rokovacom poriadku je výsledkom, opakujem rozbehnutej voľby generálneho prokurátora. Áno, ak sme raz voľby nového generálneho prokurátora začali ako tajné, máme ju aj ako tajnú ukončiť. Pravidlá sa nemôžu meniť v procese. Aj pani premiérka sa v minulosti vyjadrila, že pravidlá hry by sa nemali meniť v jej priebehu. Bola to však tá istá pani premiérka, o ktorej sa môže povedať, že sa bojí vlastných poslancov, dovyhrážala sa vám, ak nezvolíte toho kandidáta, koho práve chce ona. Asi bude stáť s bičom nad vami, ak náhodou budete chcieť prejaviť vlastný názor, svoju vlastnú slobodnú vôľu. Áno, súhlasím, ktorý vládny poslanec sa opováži vo verejnej voľbe hlasovať inak, ako mu uloží nový asi "ústavný nadorgán", ktorým je koaličná rada. Jednoznačne pôjde o neslobodné voľby, pôjde o neslobodnú voľbu aj generálneho prokurátora, pretože evidentne meníte tajnú voľbu za verejnú pre vlastnú neschopnosť, vlastnú neschopnosť zvoliť. Pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky povedal na poslaneckom grémiu, že koalícia zvolí generálneho prokurátora, len keď budú voľby verejné.
Priznám sa, úprimne oceňujem toto priznanie, ale zároveň konštatujem, že je tak trochu tragikomické. Áno, toto vytvára veľmi zásadný ústavný problém, pretože nie je možné, aby tajná voľba bola zmenená na verejnú z dôvodu, že vaši hradní páni neveria vlastným poslancom, aby na vás tlačili a kontrolovali vás cez navrhovanú verejnú voľbu. Na mieste stojí otázka, kto dnes stojí a reprezentuje vládnu koalíciu? No, odpoveď si píšete vy sami, možno aj dnešným rozhodnutím. Nedemokrati, zlepenci, ktorí sú pripravení v mene vlastných mocenských záujmov pošliapať najelementárnejšie veci ako je tajná voľba, ktorá bola započatá. Neostáva nič iné, len zopakovať, čo tu už zaznelo a to je skutočnosť, že krok za krokom sa koaličná väčšina stavia nad zákon, o morálke v tomto kontexte sa nedá ani hovoriť.
Dámy a páni, musím konštatovať, že tam, kde sa zavádza tvrdý pravicový politický diktát, končí demokratická politika a asi aj zdravý rozum. Vytvára sa absolútny mocenský politický a ekonomický priestor na presadzovanie jediného názoru. Je mi vás tak trošku ľúto, hovorím to nie ironicky, pretože si vás viacerých vážim, hovorím to veľmi úprimne, vážení kolegovia z koalície, ja si osobne myslím, že viacerí máte na viac. Dokonca máte aj svoj vlastný slobodný úsudok. Celkom iste však nemáte slobodu rozhodovania. Tú za vás prebral nový najvyšší orgán, ktorým je koaličná rada. S veľkosťou tohto orgánu sa už dokonca stotožnili aj sami ministri. Pán podpredseda vlády a minister práce píše napríklad predsedovi Najvyššieho súdu, citujem: "Žiadam vás na základe rozhodnutia koaličnej rady...". Nové zlaté teľa. Pýtam sa, je to nevedomosť? Odpoveď nech dá na túto otázku občan sám. Kolega Muňko celú časovú obsahovú genézu pri prvom čítaní pomenoval. Nechcem sa v niektorých veciach opakovať, ale chcem konštatovať, že v kontexte týchto nedemokratických krokov sú zaujímavé názory aj politológov a ústavných právnikov, o ktorých sa vôbec nedá hovoriť, že by stranu SMER - sociálna demokracia milovali.
Pán Miroslav Kusý k tejto problematike hovorí, citujem ho: "Považujem to za pohromu. Demokratický vývoj na Slovensku by sa mal vrátiť o krok späť. Naopak, do verejného života by mala výrazným spôsobom vstúpiť partokracia." Pán László Öllös: "Tajná voľba pri obsadzovaní rôznych vysokých funkcií je potrebná kvôli tomu, aby tá osoba mohla byť nezávislá od politiky." Pán Rastislav Tóth hovorí, že tajná voľba v podstate chráni tých, ktorí volia pred nejakou tou pomstou predsedu strany. Uznávaný ústavný právnik pán Eduard Barány z Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied hovorí, že tajné hlasovanie, keď sa volí, alebo odvoláva, sa u nás osvedčilo ako súčasť demokratického fungovania parlamentu. V neposlednom rade chcem poukázať aj na výroky, ktoré tu boli použité na transparentoch pri prvom čítaní v pléne Národnej rady. Citácie pani Radičovej, pána Procházku.
Ale vzhľadom na to, že prišiel medzitým aj pán kolega Osuský, dovolím sa pri vás pozastaviť. Ste pre mňa jasne politicky vyprofilovaný poslanec. Ste na opačnej strane politického sveta ako ja. Jasne definovaný politický súper, s ktorým asi nemôžem byť nikdy v jednej koalícii. Netajím sa ale, že som si vždy vážil, že pre vás v čase dobrom, ale aj v zlom, ste si zachoval svoje politické pozície, žiadne okolky, jasná pozícia. Po dvadsiatich rokoch z týchto pozícií mienite odstúpiť. Čo vás k tomu vedie? Nemáte pocit, že zrádzate svoje vlastné politické ja? Čo sa deje, že odstupujete od svojho presvedčenia? Veď ste tvrdili, a to nielen vy, ale viacerí, že tajná voľba je jediná demokratická voľba. To nie my, to ste vy tvrdili, s čím som ja v minulosti celkom osobne nie vždy súhlasil, ale najmä v personálnych veciach jednoznačne potvrdzujem, že to nemá alternatívu.
Napriek všetkým objektívnym dôvodom právne a politologicky zdôvodnených neočakávam, že sa v koalícii pohne vlastné svedomie poslancov pri schvaľovaní tejto novely v rokováku. Naopak, očakávam, že "objektívni experti a analytici", použijem výraz "merači demokracie na Slovensku", páni Bútora, pán Mesežnikov namerajú neočakávane najvyšší stupeň demokracie na Slovensku a oznámkujú ho známkou jednotka s hviezdičkou. To je súčasná realita, ale občana a voliča sa oklamať nedá.
Na záver zopakujem to, čo tu už bolo viackrát povedané, ale čo ja pokladám v tomto prípade pri tejto novele zákona za najdôležitejšie, v každom demokratickom a právnom štáte je dôležité, aby personálna voľba v parlamente, najmä pri nepolitických funkciách mala takú formu, aby politická moc nemohla zastrašiť poslanca a diktovať mu nátlakom, či už faktickým alebo mediálnym, koho má voliť.
Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)
24. 3. 2011 15:59:07 - 16:01:07 16. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 166 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Richter, Ján (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem pekne. No, ja by som chcel aj snemovni povedať odpoveď, ktorú som od pána ministra dostal na výbore pre obranu a bezpečnosť, keď som postavil otázku, či tento návrh novely zákona rieši aj obsah programového vyhlásenia vlády, ktorý rieši sfunkčnenie aktívnych záloh. Odpoveď pána ministra bola: „Nie“. To ma trošku upokojilo, lebo ja si osobne myslím, že ani zďaleka nemôže táto novela riešiť všetko to, čo od toho očakávame. A tu možno aj na rozdiel od svojho kolegu poslanca pána Bašku by som bol skôr toho názoru, že v prvom rade je potrebná pre potreby riešenia aktívnych záloh legislatíva a zákon. Tie finančné prostriedky sú, samozrejmá vec, veľmi dôležité. Ja osobne som presvedčený o tom, že v nejakom reálnom čase a dobe budú. Avšak to, čo nám momentálne chýba, je legislatívna norma, ktorá by tieto veci riešila . Ja som v rámci prípravy, by som povedal, na riešenie tejto novely požiadal parlamentný inštitút Národnej rady o urobenie prehľadu, ako je táto zákonná norma riešená v 14 štátoch krajín NATO. V podstate všetky majú minimálne legislatívu otázku financií. Samozrejmá vec, to rieši bezprostredne každý jeden štátny rozpočet. Ale my nemáme riešenú ani tú legislatívu. A to by som videl zatiaľ ako jeden zo základných problémov, pretože napr. Česi majú presne určené vojenské útvary, ktorých sa to dotýka: Aká forma aktívnych záloh? Tieto veci z hľadiska konkrétnej formy a aplikácie nie na profesionálnych vojakov, ale všeobecne zálohy, si osobne myslím, u nás ešte chýbajú.
24. 3. 2011 15:53:09 - 15:53:14 16. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 166 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Richter, Ján (SMER – SD) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Hladký, ja tak trošku keď som tu vystupoval, keď sme schvaľovali rozpočet, som si tak sám pre seba povedal jednu takú biblickú tézu „do roka a do dňa“. A ono to nie je ani do roka a do dňa. Bol som jediný, ktorý kriticky vystúpil a poukázal na riziká rozpočtu obrany, keď sme schvaľovali štátny rozpočet. Na moje vystúpenie tu boli repliky hlavne z poslancov SaS, dokonca od pána predsedu parlamentu a predsedu SaS, ktorí povedali, že hovoríte, ako keby ste boli jeden z nás. Ale veľmi rýchlo sme sa rozišli, keď bolo treba hlasovať. Ja som hlasoval proti takému rozpočtu a vy ste hlasovali za takýto rozpočet. Pán poslanec Hladký, je to aj vaša zodpovednosť. Vy ste za takýto rozpočet hlasovali, vy ste prijali tú zodpovednosť na seba a na pána ministra a jednoducho teraz tie dôsledky, ktoré z toho vyplývajú, budete znášať. Ja som tu vtedy citoval a hovoril, pýtal som sa ministra: Vie garantovať s takýmto rozpočtom plnenie úloh obsiahnutých v programovom vyhlásení vlády? Vie garantovať to, čo je tam obsiahnuté, že dokáže naplniť cielenú modernizáciu ozbrojených síl, modernizáciu organických jednotiek, dokonca využitie systému aktívnych záloh? Tie riziká boli jasné. Dokonca som vtedy povedal, že ten stav ekonomiky je taký, že trvať na tých 2 %, ktorými sme sa zaviazali voči aliancii, je nereálne, ale ísť nižšie, ako bol ten predchádzajúci rozpočet, bolo smrteľné, a to, čo je rozpísané na ďalšie roky tohto volebného obdobia, je absolútne podľa mňa neprijateľné. To znamená, chcem len povedať, je to vaša politická zodpovednosť. Vtedy, keď bolo treba konať, ste nekonali. Dnes tú politickú zodpovednosť nesiete. Ďakujem.
10. 2. 2011 10:58:57 - 11:00:57 12.schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 116 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Richter, Ján (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Kaliňák, ty si v podstate v rozprave povedal to, čo v tomto pléne rezonuje už pomerne dlhé obdobie, lebo prerokovávanie tohto návrhu zákona je už pomaly ako sága rodu Forsytovcov. A to je otázka, na ktorú sa ťažko hľadá odpoveď.
Pán minister, nerozumiem vášmu postupu. A v podstate to deklarujú aj kolegovia bez ohľadu na politickú príslušnosť. Prečo potom, čo odborne, čiastočne aj právne, celkom iste aj politicky bola jednoznačne spochybnená novela v takom zmysle, v akom ju ponúkate, stále zotrvávate na tom svojom názore? To, že to nemá nijakú politickú rovinu, je celkom prirodzené, pretože ten obsah je vecný. A skutočne je tu priestor hľadať aj vecné odpovede na otázky, ktoré zaznievajú v tejto rozprave.
Tiež sa prikláňam k pánovi poslancovi Kaliňákovi, a čiastočne to potvrdili v tých rozhovoroch aj viacerí vaši kolegovia z vládnej koalície, že tu je len istý osobný záujem, možno zámer, vaša ambícia populisticky, ľúbivo a možno čiastočne aj s nejakým citovým vydieraním prezentovať seba ako spasiteľa, ktorý ponúka riešenie pre ľudí, a nejaká skupina poslancov, ja neviem stopäťdesiat alebo koľko, ktorí nechcú ten váš záujem, tú vašu ponuku prijať. Ale skutočnosť je úplne iná.
V konečnej miere som presvedčený, že ak neprijmete tú ponuku, ktorá tu aj z opozície zaznieva, na podieľaní sa pripravenej inej, novej, vecne lepšie vyváženej novely tohto zákona, tak sa to vráti proti vám. A preto by som bol tiež veľmi rád, aby ste prijali túto ponuku, stiahli tento... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
8. 2. 2011 9:24:50 - 9:26:22 12.schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 191 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Richter, Ján (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
16.
Ďakujem pekne za slovo. Pani poslankyňa, ja by som chcel v maximálnej miere podporiť tú časť vášho vystúpenia, kde analyzujete odkiaľ-pokiaľ odporúča smernica Európskej únie a čo z toho preberá a používa a ponúka v tejto novele zákona pán minister vnútra. Každopádne si myslím, že je tam veľký kus použijem výraz nadpráce, pretože to, čo ponúkame do nášho zákona, zďaleka nie je o obsahu smernice Európskej únie. Tento parlament má svoju minulosť a má aj svoju pamäť. Ja si veľmi dobre pamätám, aká prebiehala diskusia, keď sme prerokovávali v tom minulom období nazvem to Kaliňákov cestný zákon. Boli to vtedy práve, aj vy, pán minister, ale aj vaši kolegovia z opozície, ktorí vo viacerých prípadoch, by som povedal, protestovali proti psychotestom, ktoré tam boli navrhované. Vy tie psychotesty, hlavne pre dôchodcov, tu opätovne zavádzate a ja mám taký trošku dojem, že pre vás sú psychotesty nejaký všeliek, pretože vždy, keď sa vyskytne nejaký problém niekde v niečom v zbraniach a v ďalších veciach, akési zázračné pravidlo by malo byť zabsolvovať tie psychotesty a tie by mali všetko vyriešiť. Ďakujem.
4. 2. 2011 10:41:43 - 10:43:43 12.schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 228 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Richter, Ján (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
80.
Ďakujem pekne za slovo. Veľmi stručne, lebo moji predrečníci myslím si, že celú podstatu, ku ktorej som chcel hovoriť aj ja, veľmi dobre vystihli.
Pán poslanec, ja oceňujem tú tvoju odvahu, že si mal záujem ísť do rozpravy a umožnil si nám na teba reagovať, to jednoznačne treba oceniť. Ale vychádzajúc z toho, že ťa tiež veľmi dobre poznám, prikláňam sa k mojim predrečníkom, ani sám tomu neveríš, čo si momentálne povedal. Je veľmi ťažké obhajovať niečo, o čom nie ste osobne presvedčení, a tak trošku ťa aj ľutujem, pretože trpíš na tom mieste toho predkladateľa pri predkladaní novely tohto zákona.
Povedal si nejaké príklady z európskych krajín. Prosím ťa, povedz mi jednu zabehnutú parlamentnú demokraciu z Európskej únie, kde menili pravidlá hry počas procesu. Opakujem, počas rozbehnutého procesu. Ani v Bielorusku to asi nerobia už dneska.
Toto je podstata a toto je to, čo tu my nespochybňujeme verejnú voľbu, ona má význam v celom tom procese súťaže pluralitných strán a vôbec aj rokováku Národnej rady ako takej. Ale jednoducho vy meníte v procese pravidlá hry a v tom je tá podstata, ktorú my spochybňujeme. A meníte ju napriek tomu, že máte parlamentnú matematiku. Máte 79 koaličných poslancov, ale problém je v tom, že nie sú schopní alebo ochotní na základe svojho slobodného rozhodnutia hlasovať za kandidáta, ktorého odporučí nadorgán, ktorý sa volá Koaličná rada. V tom je ten problém. A preto utekáte od toho a preto chcete zaviesť iné pravidlá hry. To znamená, že je to protirečenie v súvislosti s tým, čo si povedal ty.
A poprosím ťa, skús mi povedať jeden príklad z tých európskych krajín, kde by sa menili v zabehnutej parlamentnej demokracii pravidlá hry počas procesu... (Prerušenie vystúpenia časomerom.
15. 12. 2010 14:33:14 - 14:33:48 9.schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 198 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Richter, Ján (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
18.
Ďakujem pekne za slovo. Pán predsedajúci, ja nechcem reagovať, len možno bolo treba v úvode povedať jednu vec. Že tie časové úlohy, ktoré v tom uznesení sú, sú aktuálne vtedy, ak od 1.1.2011 nadobudne ten zákon účinnosť. Mám teraz na mysli tú skutočnosť, že zatiaľ pánom prezidentom nie je podpísaný. To znamená, ak by sa vrátil naspäť do pléna Národnej rady, tak tieto termíny, ktoré sú tam uvedené, sú bezpredmetné. Ďakujem.

Deň v parlamente

<- ->