Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
13. 12. 2011 15:04:25 - 15:05:54 26. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 600 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Markovič, Peter (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
30.
Ďakujem pekne, pán predseda. Pán poslanec Blanár, no pokiaľ viem, tak práve Žilinský a Trenčianske VÚC a ich nemocnice sú napríklad najväčšími dlžníkmi Sociálnej poisťovne. Myslím, že to hovorí o obraze riadenia VÚC-ky a vúckových nemocníc. Berte si príklad napríklad od vášho pána kolegu Trebuľu.
Hovoríte o zrušení transformácie, ale nehovoríte o tom, že práve táto vláda začlenila vašou vládou danú nenávratnú finančnú pomoc do oddlženia, a tým chcela aj regionálnym nemocniciam, aj niektorým práve aj vo vašom Žilinskom kraji odpustiť tento dlh. Štyri roky ste boli župan. Boli ste župan vtedy, keď bola vláda SMER-u a ministri zdravotníctva boli zo SMER-u. Keď táto vláda s týmito ministrami ládovala finančné prostriedky cez Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, ktorú dostala takmer do bankrotu, do štátnych nemocníc, do fakultných nemocníc práve na úkor regionálneho zdravotníctva. Práve na úkor nemocníc aj v Žilinskom samosprávnom kraji.
Naozaj mi to pripadá z vašej strany, pán poslanec, viem, že ste tu neboli, boli ste len župan, neboli ste poslanec, ale ako keby ste boli Šípová Ruženka. Nevyvolávajte tu preto pani premiérku Radičovú, choďte radšej na férovku s vašimi exministrami zdravotníctva.
13. 9. 2011 11:59:15 - 11:59:43 22. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 404 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Markovič, Peter (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
95.
... gestorského výboru schváliť.
13. 9. 2011 11:59:15 - 11:59:43 22. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 404 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Markovič, Peter (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
93.
Pán predseda, schválili sme všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy zo spoločnej správy, ako aj z rozpravy. Mám odporúčanie gestorského výboru, aby sme posunuli tento zákon do tretieho čítania.
13. 9. 2011 11:59:15 - 11:59:42 22. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 404 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Markovič, Peter (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
91.
Ďalej budeme hlasovať o poslednom pozmeňujúcom návrhu z rozpravy, ktorý podal pán poslanec Novotný.
13. 9. 2011 11:59:15 - 11:59:42 22. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 404 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Markovič, Peter (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vstup predsedajúceho   (text nie je autorizovaný)
89.
Odhlasovali sme všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy zo spoločnej správy. Pán predseda, budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré odzneli v rozprave, boli dva. Ako o prvom budeme hlasovať o mojom pozmeňujúcom návrhu.
13. 9. 2011 11:59:15 - 11:59:42 22. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 404 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Markovič, Peter (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
87.
Ďalej, pán predseda, budeme hlasovať o bode 20 spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru neschváliť.
13. 9. 2011 11:59:14 - 11:59:42 22. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 404 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Markovič, Peter (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
85.
Ďalej budeme hlasovať o bodoch, o bode 10 spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru neschváliť.
13. 9. 2011 11:59:14 - 11:59:42 22. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 404 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Markovič, Peter (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
83.
Ďalej budeme hlasovať o bode 14, ktorý som vyňal na osobitné hlasovanie, pretože som dal lepší pozmeňujúci návrh upravujúci toto ustanovenie v rozprave. Teda budeme hlasovať o bode 14 spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
13. 9. 2011 11:59:14 - 11:59:42 22. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 404 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Markovič, Peter (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
81.
Ďakujem pekne, pán predseda. Takže v rozprave nebol predložený žiadny procedurálny návrh, môžme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy. Dovoľte mi, aby som uviedol hlasovanie. Ja som v rozprave vyňal bod 14 na osobitné hlasovanie, takže budeme hlasovať o bodoch 1 až 9, 11 až 13, 15 až 19, 21 až 61 spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
8. 9. 2011 16:50:16 - 16:52:36 22. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 404 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Markovič, Peter (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Dovoľte mi len veľmi krátko predložiť pozmeňujúci návrh. Je to pozmeňujúci návrh, ktorý už vecne obsahuje spoločná správa k tomuto návrhu zákona, ale vzhľadom na to, že bolo potrebné urobiť len legislatívne zmeny v znení tohto pozmeňujúceho návrhu, tak si ho dovoľujem predložiť opätovne.
Zároveň si dovolím vybrať zo spoločnej správy bod č. 14. Jedná sa vecne o totožný, len je prehodený, legislatívne napísaný inak, poradie týchto častí a tak, aby logicky nasledovali za sebou. Dovoľte mi prečítať pozmeňujúci návrh.
V čl. 1 § 20 odsek 5 znie:
"(5) Zrušenie indikačného obmedzenia alebo rozšírenie indikačného obmedzenia o novú indikáciu na základe žiadosti držiteľa registrácie je možné, ak
a) v zozname kategorizovaných liekov nie je iná referenčná skupina, v ktorej sú zaradené lieky uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia pri liečbe dodatočnej indikácie, a je odôvodnené predpokladať, že náklady verejného zdravotného poistenia na dodatočne liečených poistencov v žiadnom z nasledujúcom troch rokov neprekročia 100 tisíc eur alebo
b) dvanásť mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom bola žiadosť podaná, bola maximálna výška úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva kumulatívne znížená najmenej o
1. 7,5 %, ak v zozname kategorizovaných liekov nie je iná referenčná skupina, v ktorej sú zaradené lieky uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia pri liečbe dodatočnej indikácie, a je odôvodnené predpokladať, že počet dodatočne liečených poistencov v niektorom z nasledujúcich troch rokov prekročí 10 % z počtu poistencov aktuálne liečených liekmi, ktoré sú zaradené v posudzovanej referenčnej skupine,
2. 3 %, ak nie sú splnené podmienky podľa bodu 1.".
Navrhovaná úprava precizuje prípady, kedy je možné zrušiť indikačné obmedzenie alebo rozšíriť indikačné obmedzenie o novú indikáciu.
Ďakujem pekne.
8. 9. 2011 16:46:41 - 16:49:36 22. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 404 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Markovič, Peter (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Dovoľte mi, aby som vás informoval o spoločnej správe výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 404.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 543 zo 7. júla 2011 po prerokovaní vládneho návrhu zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov v prvom čítaní rozhodla podľa § 73 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku, že prerokuje uvedený návrh v druhom čítaní a prideľuje návrh podľa § 74 citovaného zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
Gestorský výbor nedostal žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol zákon pridelený. Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady prerokoval vládny návrh zákona a odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo taktiež prerokoval vládny návrh zákona o rozsahu dňa 30. augusta 2011 a odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Z uznesení týchto výborov uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú pozmeňujúce návrhy, ktoré sú v časti IV pod bodom 1 až 61 spoločnej správy.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona o rozsahu vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom IV tejto správy a v stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov a zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 404) schváliť s odporúčanými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Súčasne gestorský výbor odporučil hlasovať o bodoch 1 až 61 uvedených v IV. časti tejto správy nasledovne, a to o bodoch 1 až 9, 11 až 19, 21 až 61 spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť, o bodoch 10 a 20 osobitne s odporúčaním gestorského výboru neschváliť. Ďalej poveril mňa ako spoločného spravodajcu predniesť v súlade s § 80 zákona o rokovacom poriadku spoločnú správu výborov.
Ďakujem pekne, pán podpredseda, skončil som. Môžete otvoriť rozpravu a zároveň sa hlásim do rozpravy.
8. 7. 2011 10:47:24 - 10:49:13 20. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 346 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Markovič, Peter (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
48.
Ďakujem pekne. To som chcel práve povedať, že nejak osamel pán poslanec, ale ani sa tomu veľmi nečudujem, lebo aj minule jeho vystúpenie, aj toto dokázalo, že buď teda ten zákon vôbec nečítal, alebo tomu nerozumie. Ja si myslím trošku, že jedno aj druhé, ale od niekoho, kto nevie, aký je rozdiel medzi bryndzou a liekom, je to pomerne, pomerne očakávané.
Pán poslanec, budem veľmi jasný, snáď sa pochopíme a budú to počuť aj vaši kolegovia, zisk zdravotných poisťovní je už možný, povolil ho svojím nálezom Ústavný súd, a to bez akýchkoľvek podmienok. Tento návrh dáva neregulovanému vytváraniu zisku podmienky, za ktorých sa môže tvoriť. A to je, sú tvorba rezerv na waiting listy, tvorba rezervného fondu a hlavne z tohto zisku budú musieť poisťovne platiť dane, pán poslanec.
Je pochopiteľné, že motiváciu neplatiť dane majú teda najmä zdravotné poisťovne, ktoré sú v zisku, teda hlavne najväčšia poisťovňa Dôvera. Nie je preto v záujme vôbec žiadnej a najmä nie poisťovne Dôvera, aby takáto podmienka sa schválila, lebo sa im zníži zisk. Podpredsedníčkou Predstavenstva zdravotnej poisťovne Dôvera je pani Dr. Zuzana Zvolenská, okrem iného tieňová ministerka práce sociálnych vecí strany SMER. Ak bude teda SMER proti tejto novele, bude svojím rozhodnutím zvyšovať zisky firmy, v ktorej sedí tieňová ministerka strany SMER.
Pán poslanec, kto je proti tomuto zákonu, je za zisk zdravotných poisťovní.
7. 7. 2011 11:46:00 - 11:45:58 20. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 317 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Markovič, Peter (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR -  
110.
...dajte hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Ďalej, aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 26. augusta a gestorský výbor do 31. augusta 2011.
7. 7. 2011 11:46:00 - 11:45:58 20. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 317 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Markovič, Peter (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR -  
108.
Pán predseda, prosím...
7. 7. 2011 11:46:00 - 11:45:58 20. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 317 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Markovič, Peter (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR -  
106.
Ďalej dajte, pán predseda, hlasovať o tom, že Národná rada v súlade so zákonom o rokovacom poriadku predložený návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
7. 7. 2011 11:46:00 - 11:45:58 20. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 317 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Markovič, Peter (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR -  
104.
Ďakujem pekne. Pán predseda v rozprave bol podaný jeden procedurálny návrh vrátiť návrh zákona predkladateľovi na prepracovanie.
Prosím, dajte hlasovať o tomto procedurálnom návrhu.
7. 7. 2011 11:09:54 - 11:10:53 20. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 404 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Markovič, Peter (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
66.
Ďakujem pekne. Ja by som chcel možno len dodať, aby sme mali naozaj stále vo vedomí, že cieľom toho zákona nie je viesť nezmyselné diskusie a hádky o tom alebo onom a hľadať vecné či legislatívne dôvody, prečo tento návrh odmietnuť. Ale naozaj hľadať cestu, ktorým tento zákon je, ako urobíme ceny liekov lacnejšie, ako sprístupníme občanom lieky a ako budeme šetriť ich peňaženku. A preto ma mrzí, ak prevažujú v časti a hlavne v opozičných stranách návrhy a názory a hľadajú sa dôvody, prečo takýto zákon odmietnuť.
7. 7. 2011 10:55:56 - 11:07:42 20. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 404 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Markovič, Peter (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
62.
Ďakujem pekne, pán predseda. Dovoľte mi, aby som aj ja vystúpil v prvom čítaní k tomuto návrhu zákona. Chcem v prvom rade vystúpiť komplexne k tejto legislatívnej norme, nechcem teraz ad hoc reagovať na niektoré veci, ktoré tu boli, ktoré tu odzneli. Dalo by sa na ne reagovať, ale chcem hovoriť v širšom kontexte o predloženom návrhu zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok, dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia.
Zdravotnícka štatistika a medzinárodné porovnania nie sú k slovenskému zdravotníctvu veľmi priaznivé. Stredná dĺžka života na Slovensku je o päť rokov kratšia ako na západe a medzera sa zväčšuje. Hoci stredná dĺžka života pri narodení po roku 1989 pozvoľna rastie, na západe rastie rýchlejšie. V medzinárodnom porovnaní zdravotníckych systémov z hľadiska ich orientácie na pacienta sa Slovensko z roka na rok prepadá. Naposledy sme boli v Európe šiesty od konca. A teraz príde veta, ktorá sa bude zdať pravdepodobne nepochopiteľná na prvé počutie a možno trošku kacírska a určite spôsobí reakciu niektorých kolegov, a to je veta, že do slovenského zdravotníctva prúdi dostatok peňazí. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie tvorí zdravotníctvo 7,8 % nášho HDP. Väčšina v strednej a východnej Európe je v podiele zdravotníctva na HDP za nami. Na zdravotníctvo vydávame primerane našej ekonomickej výkonnosti a národnému bohatstvu. Rast zdrojov pre zdravotníctvo bol na Slovensku v európskom kontexte za posledných pätnásť rokov rekordný, a to v akomkoľvek porovnaní. Objem peňazí v slovenskom zdravotníctve sa od roku 2002 zdvojnásobil. Aj pri zohľadnení inflácie je to úctyhodný nárast v reálnom vyjadrení o 42 percent.
Ak teda vynakladáme na zdravotníctvo viac peňazí ako krajiny s porovnateľnou ekonomikou a dosahujeme pritom horšie zdravotné výsledky a nižšiu spokojnosť pacientov, sme potom povinní hľadať príčiny. Prečo je slovenské zdravotníctvo menej efektívne? Jedným zo zdrojov neefektivity je nízka zodpovednosť príspevkových organizácií, predovšetkým štátnych nemocníc. Prebiehajúca transformácia na štátne akciové spoločnosti má preto za cieľ zvýšiť efektívnosť práve v ústavnej zdravotnej starostlivosti. Pri každom medzinárodnom porovnaní vyskočí jedna anomália. Extrémne veľa, až 1/3 zdrojov vydávame na lieky. Doplatky pacientov každý rok stúpajú a nie je to tak dávno, keď lieky na Slovensku patrili k najdrahším v Európe. K tomu patrí nekoordinovaná preskripcia liekov. Sú prípady, že pacientovi sú predpisované lieky duplicitne, alebo sú mu predpisované kontraindikované preparáty, alebo lieky, ktoré vôbec nepotrebuje. Podľa analýzy Všeobecnej zdravotnej poisťovne dvestotisíc jej poistencov užíva viac ako desať liekov, čo je za hranicou polypragmázie, keďže pacient by nemal využívať viac než šesť až sedem liekov. Každé euro, ktoré pri tom zbytočne vynakladáme na lieky, nemôžeme vynaložiť na zvyšovanie miezd pre sestry či lekárov, na investície do nemocníc, na skracovanie čakacích listín.
Som preto veľmi rád, že vláda nám predkladá dva zákony, ktorými môžeme čeliť tomuto zdroju neefektivity. Návrh nového zákona o lieku, ktorý komentoval môj kolega poslanec Novotný, a mne dovoľte sa venovať zákonu o rozsahu.
V prvom rade chcem oceniť snahu o maximálnu transparentnosť rozhodovacieho procesu v liekovej politike. Odporúčania kategorizačnej komisie majú dopady vo výške viac než jednej miliardy eur z verejných zdrojov, a preto majú byť pod verejnou kontrolou. Všetky žiadosti, podnety a rozhodnutia sa vo veci kategorizácie a úradného určenia cien sa budú zverejňovať na webovej stránke ministerstva zdravotníctva. Zverejňovať sa budú aj odborné odporúčania členov poradných orgánov ministerstva, rovnako aj názory tých členov, ktorí mali odlišný názor. Zavádza sa elektronická komunikácia s ministerstvom cez elektronický portál, čím sa zníži administratívna záťaž a uľahčí sa prístup verejnosti k informáciám. Transparentnosť rozhodovacích procesov sa zvyšuje aj zavedením objektívnych kritérií pre rozhodovanie o určení alebo zmene úradne určených cien liekov, zdravotníckych pomôcok, či dietetických potravín. Chcem vyzdvihnúť práve tieto odborné kritériá, pretože vychádzajúc z moderného ponímania zdravotnej politiky, ktorá je založená na dôkazoch, medzi najdôležitejšie kritériá patria výsledky farmako-ekonomického rozboru. Nákladová efektívnosť sa vypočítava na jeden získaný rok kvalitného života. Regulácia pri stanovovaní cien a výšky úhrad prináša priestor pre zefektívnenie liekovej politiky. Úradne určenie ceny prebieha na základe porovnania s ostatnými členskými krajinami Európskej únie referenčnou cenou. Má byť druhá najnižšia cena na rozdiel od dnešného priemeru šiestich najlacnejších cien v iných krajinách. Umožní to efektívnejšie využívanie verejných zdrojov na farmakoterapiu. V prípade inovatívnych liekov, ak nie je liek na trhu aspoň dvoch krajinách Európskej únie v porovnateľnej ekonomickej úrovni ako Slovensko, úhrada z verejného zdravotného poistenia nemôže presiahnuť 20 % jeho ceny. A prvé generikum musí pri vstupe na trh znížiť cenu aspoň o 30 % oproti originálu. Kategorizačný zoznam sa bude aktualizovať každý mesiac, teda 12-krát do roka, čo umožní lepšie využiť konkurenčný tlak výrobcov na znižovanie cien liekov. A súčasne zabezpečí pre pacientov aj rýchlejší vstup nových a inovatívnych liekov. Kým dnes sa k pacientom dostávajú len štyrikrát ročne, po novom to bude dvanásťkrát.
Zavádza sa inštitút dočasnej kategorizácie a podmienenej kategorizácie. Dočasná kategorizácia umožňuje vysoko inovatívne lieky zaradiť do zoznamu liekov na dva roky. Potom sa ich zaradenie prehodnotí na základe analýzy nákladovej efektívnosti. Podmienená kategorizácia zapája do zodpovednosti za výdavky na lieky aj samotného výrobcu. Ak prekročia výdavky na podmienene kategorizovaný liek stanovenú hranicu, výrobca je povinný refundovať rozdiel zdravotným poisťovniam. Nezdieľam obavy časti farmaceutického priemyslu z nedostupnosti liekov po prijatí tejto normy. Pre farmaceutické firmy prináša zákon mnohé pozitíva. Transparentnosť pomáha budovať predvídateľné prostredie a umožňuje zodpovedné plánovanie. Spomínané zníženie administratívnej náročnosti v súvislosti s elektronickým portálom zníži firmám náklady. A zákon im dáva do rúk významný nástroj na obranu pred možnou pasivitou ministerstva zdravotníctva, resp. prieťahmi v konaní. Zavádza sa právna fikcia kladného rozhodnutia o žiadosti v prípade, ak ministerstvo nerozhodne v zákonnej lehote.
Návrh zákona rieši aj problém fantómových liekov. Fantómový liek je kategorizovaný, má stanovenú cenu, aj úhradu, ale nie je dostupný na trhu. V niektorých prípadoch môže totiž takýto nedostupný liek spôsobovať zbytočné doplatky pacientov a býva súčasťou nekalého konkurenčného boja farmaceutických firiem. V zákone sa ustanovuje povinnosť farmaceutickej firmy zabezpečovať reálnu dostupnosť lieku na trhu. V opačnom prípade im hrozí pokuta až 30 000 eur. Je tam zapracovaná aj rozumná výnimka, napríklad pre sezónne lieky. Návrh zákona ďalej umožňuje kategorizáciu tzv. špeciálnych zdravotníckych materiálov, ktoré sa používajú predovšetkým v ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo v jednodňovej chirurgii. Táto úprava umožní odlišovať medzi štandardom plne hradeným zdravotnou poisťovňou a nadštandardom s legálnym doplatkom, spoluúčasťou pacienta.
Pre lekárnikov prináša tento zákon riešenie ich dlhoročného problému s preceňovaním liekov pri každej kategorizácii, ktoré im spôsobovalo tzv. kategorizačnú stratu. Podľa návrhu zákona zmeny úradne určených liekov na úrovni ceny od výrobcu alebo dovozcu budú účinné vždy o jeden kalendárny mesiac skôr, ako zmeny týkajúce sa výšky úhrad zdravotných poisťovní a cien na úrovni tzv. konečnej ceny. Ako uvádza predkladateľ, týmto mechanizmom sa lekárňam zabezpečí možnosť obstarať tovar za zníženú cenu vždy v predstihu predtým, ako dôjde k prípadnému zníženiu úhrad zdravotných poisťovní. Lekárne tým budú mať vytvorenú časovú rezervu jedného mesiaca na dopredaj skladových zásob, ktoré budú zdravotným poisťovniam účtované podľa stále platnej úhrady zdravotných poisťovní.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, predložený návrh zákona napĺňa programové vyhlásenie vlády. Zlepšuje fungovanie zdravotného systému a prinesie prospech tak pacientom, ako i poskytovateľom a zdravotným poisťovniam. Považujem ho za správny a potrebný krok vpred k budovaniu lepšieho zdravotníctva a hlavne zdravého Slovenska. Chcem vás preto požiadať, napriek mnohým výhradám, o ktorých tu diskutujeme, o podporu tohto návrhu zákona v prvom čítaní.
Ďakujem pekne.
7. 7. 2011 10:50:05 - 10:52:05 20. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 404 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Markovič, Peter (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
55.
Ďakujem pekne. Pán poslanec Glváč, k transparentnosti. No 1. 12. 2009 dodatkom k štatútu kategorizačnej komisie pán exminister Raši zakázal verejné zasadnutia kategorizačnej komisie. Len toľko k transparentnosti. Možno keby ste si prečítali zákon, paragraf 91, tak by ste zistili, že je tam povinnosť zverejňovať všetky rozhodnutia a odborné odporúčania komisie, teda zápisnice, plus spis bude elektronicky na webe ministerstva zdravotníctva. Takže netreba sa obávať toho, že bude treba niečo kopírovať.
No a čo sa týka toho hlavného argumentu, dovoľte mi, aby som vám niečo zacitoval. Skutočnosť, že predmetom pripomienkového konania bol návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 577 o rozsahu zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, nemôže spochybniť legislatívny proces k tomuto návrhu zákona na úrovni vlády, pretože obsah, spôsob regulácie a rozsah tejto regulácie bol zachovaný, keď tento návrh bol predložený na rokovanie vlády ako návrh nového zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia. Zachovanie obsahu, spôsobu regulácie a rozsahu tejto regulácie je rozhodujúcim argumentom. V zmysle záverov legislatívnej rady prišlo len k zmene formy regulácie, teda z návrhu novely zákona na návrh zákona nového.
Pokiaľ ide o opätovné medzirezortné pripomienkové konanie, pán poslanec, to sa musí viesť v súlade s pravidlami rokovania legislatívnej rady vlády len vtedy, ak návrh podstatne zmení podľa výsledkov uskutočneného pripomienkového konania. A takáto situácia nenastala. Takže ja nebudem vyzývať všetkých... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
7. 7. 2011 10:06:40 - 10:06:40 20. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 404 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Markovič, Peter (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR -  
35.
Ďakujem pekne. Ja chcem vystúpiť aj v rozprave, ale nedá mi nezareagovať, pretože slová, hlavne slovník, ktorý používal pán poslanec Raši, ma trošku vydesil, lebo hovoriť o zákone, o smrti, o tom, že niekto tu chce zamedziť liečbe, ako to, pri všetkej úcte, ste lekár, pán poslanec, nemôžete myslieť vážne. To nemôže myslieť vážne nikto. A to by nikto ani zo súčasnej vládnej koalície neadresoval ani na vašu adresu. A nikdy to ani neadresoval. To sa mi zdá nekorektné a hlavne sa mi to nezdá faktografické a už vôbec nie k diskusii.
Dá sa reagovať na veľa vecí, ale k tomu rozšíreniu indikácie. Pán poslanec, vy by ste mali vedieť ako bývalý minister, že pokiaľ sa rozšíri indikácia, na ktorú je urobená farmakologická štúdia na dopady jednotlivých liekov, cien a úhrad, tak pokiaľ sa rozšíri tento kôš indikácie, tak sa rozšíri aj množstvo pacientov, ktorým tento liek môže byť vydaný na tú konkrétnu inú indikáciu, a tým pádom to má úplne iné dopady na doplatky a úplne iné dopady teda aj na verejné zdravotné poistenie. A to by ste mali vedieť. Ja sa necítim expert v liekoch, ale toto sa mi zdá pomerne jasné. Takže práve preto je tu toto opatrenie.
A pri všetkej úcte, pán poslanec, tieto argumenty, ktoré ste tu dnes v rozprave použili, sú argumenty farmafiriem. A všetci sme si ich na stretnutiach so zástupcami farmaceutických firiem vypočuli a vy ste ich dnes predniesli v pléne.

Deň v parlamente

<- ->