Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
18. 10. 2011 15:50:24 - 15:50:30 24. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 503 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kubánek, Stanislav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
48.
Pán kolega, Braňo, chcem ti poďakovať za ocenenie môjho vystúpenia, ale nedá mi, aby som nevyslovil ešte jednu myšlienku. Táto vláda nemá záujem rokovať so samosprávnymi krajmi, pretože nemá tam svoje zastúpenia a skôr, táto vláda by bola rada, keby mohla zlikvidovať samosprávne kraje a prevziať moc do svojich rúk a riadiť celú republiku.
18. 10. 2011 15:36:38 - 15:46:36 24. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 503 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kubánek, Stanislav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
42.
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, dámy a páni, na programe nášho rokovania sú veľmi dôležité body, v ktorých bude..., v ktorých sa zaoberáme mnohými zložitými problémami a otázkami, ktoré trápia väčšinu našich obyvateľov.
Už sme si zvykli na rôzne protiľudové balíčky, ale dnes to bude priam rituálna obeta. Tá však nespočíva v tom, že naša pravicová vláda sa aspoň niekedy obetuje za obyčajných občanov. Je to presne naopak. Vláda obetuje ľudí od mladých až po tých najstarších. Príkladov je vyše hlavy.
Teraz vláda chce mestám a obciam a samosprávnym krajom zobrať peniaze, a tak zakryť neschopnosť ministrov plniť svoje vládne priority.
Zložité problémy nerieši kompetentne, s perspektívnym pohľadom, ale iba ich odkladá alebo presúva do iných oblastí. Pýtam sa, z akých finančných zdrojov budú samosprávy po prijatí navrhovaných zákonov zabezpečovať celé široké spektrum služieb v obciach? Z akých prostriedkov zabezpečia osvetlenie. Ako budú likvidovať komunálny odpad a z akých finančných zdrojov zabezpečia čistotu a poriadok či vývoz domového odpadu?
Mimoriadne vážnym problémom je oblasť nášho školstva. Ako, vážení členovia vlády, sa budú prevádzkovať školy a domovy sociálnych služieb? A z čoho budú obce spolufinancovať rôzne europrojekty? Koho z vás, vážení poslanci a poslankyne, zaujíma problematika splácania úverov, ktoré si obce vybrali na základnú činnosť.
Podľa vás majú zvýšiť sa miestne dane alebo rozpredať svoj majetok, alebo im navrhnete, aby sa ešte viac zadlžovali v bankách? Takýto postup vlády je neprijateľný. Aj napriek tomu, že podľa nej iné možnosti vraj neexistujú.
Vládni činitelia si veľmi dobre uvedomujú, že po prijatí predkladaných zákonov v očiach občanov nebudú zlí ministri, ale všetko bude smerovať na komunálnych politikov. Práve im ľudia budú vyčítať, že nedokážu zabezpečiť základné služby. A pritom hlavní vinníci budú naďalej rozhodovať nespravodlivo a nekompetentne. Takýto prístup k riešeniu problémov v regiónoch je až príliš nezodpovedný.
Dovolím si tvrdiť, že ide o hazard s občanmi Slovenskej republiky, ktorých ste už niekoľkokrát potrestali rozhodnutiami vlády, a najmä parlamentu. Teraz ste na nich znovu pripravili ďalší, doslova bič a strkáte ho do rúk miestnej a regionálnej samosprávy.
Fiškálna decentralizácia bola prirodzeným pokračovaním reformy verejnej správy. Jej filozofia spočíva v tom, že samospráva bude financovaná z vlastných aj podielových daní. V tomto duchu boli nastavené parametre fiškálnej decentralizácie, v rámci čoho sa samosprávy odstrihli od vplyvu štátu.
Podľa jasných kritérií sa prerozdeľuje výnos z dane príjmu fyzických osôb. Ak sa darí ekonomike a zamestnanosti, tak sa darí lepšie napĺňať aj obecné a regionálne rozpočty. Ak ekonomika pokrivkáva, rovnako to cíti štát i samospráva. Je to férové a spravodlivé.
Pokus ministra financií zmeniť financie samospráv a zaviesť mix daní, nie je ani férový, ani spravodlivý a neprinesie široko programovaný pozitívny výsledok. Mix daní znie lákavo, veď ide o prerozdeľovanie štyroch daní namiesto jednej. V skutočnosti ale ide o obrovské riziko, pretože okrem dane z príjmu fyzických osôb sa daň z príjmu právnických osôb, spotrebná daň ani daň z pridanej hodnoty priamo neviaže na ľudí.
Samosprávam tak v budúcom roku bude chýbať viac ako dvestopäťdesiat miliónov eur. V ďalších rokoch to môže byť na rovnakej úrovni, prípadne ešte viac. Súvisí to s rozvojom ekonomiky aj presunom štátnych kompetencií na plecia samospráv. Vôbec nepochybujem, že prepad bude v budúcnosti ešte vyšší, nakoľko ministri chcú využiť na plnenie svojich zámerov a rôznych straníckych záujmov.
Minister financií chce v rozpočte riešiť svoje problémy a prispieť k zníženiu deficitu za každú cenu, najmä na úkor občanov. Je trestuhodné, že nedostatok finančných zdrojov sa výraznou mierou dotkne domov sociálnych služieb, domovov dôchodcov, a čo je najhoršie, našich škôl a zdravotníckych zariadení.
Chce postihnúť aj oblasť verejnej správy, opravy ciest, mostov a kultúrnych zariadení. Pritom už dnes na tieto oblasti neposkytuje ani zďaleka to, čo je najnutnejšie. Opatrenia robí bez akýchkoľvek posúdení dopadov na celkovú činnosť samosprávy. To je neštandardný a nebezpečný postup, ktorý v Európskej únii nie je bežný.
Pritom predstavitelia samosprávnych krajov na rokovaniach s predstaviteľmi vlády viackrát žiadali, aby spoločne posúdili tie najnutnejšie potreby. Vláda chce samosprávy financovať mixom piatich daní, podielová, zrážková DPH a daň z príjmu fyzických a právnických osôb. Myšlienku mixu daní kraje neodmietajú, ale úroveň nastavenia podľa vládneho návrhu je taká nízka, že to obyvatelia krajov okamžite pocítia, a dokonca v niektorých oblastiach bude likvidačný.
Osem samosprávnych krajov, okrem bratislavského, ktorý na dani z motorových vozidiel vyberie takmer o dvadsať miliónov eur viac, ako je priemer za jeden kraj, by po takomto neuváženom kroku bolo prinútených po desiatich rokoch od svojho vzniku bojovať o svoju existenciu.
V roku 2012 by kraje hospodárili s rozpočtom zníženým o šesťdesiatdva miliónov eura, čo prinesie nielen zvýšenie poplatkov v domovoch sociálnych služieb a školských jedálniach, úpravu cestovného v prímestských autobusoch, ale aj neopravené cesty a vyššiu daň z motorových vozidiel. Štát sa takýmto spôsobom zbavuje zodpovednosti a svoje zlé rozhodnutia prenáša na plecia obyvateľov.
Všemocná koaličná vláda sa jednoducho rozhodla obetovať takmer dvetisíc samospráv a osem vyšších územných celkov bez akejkoľvek diskusie, analýz, dopadových štúdií a seriózneho vyjednávania, rozhodla zmeniť zaužívané pravidlá financovania samospráv, pravidlá, ktoré boli doposiaľ posvätné pre doterajšie vlády. A parlament má poslušne jeho návrhy schváliť. Je takýto postup pre vás, vážení kolegovia a kolegyne, správny a prijateľný? Dámy a páni z vládnej koalície, vaša arogancia, chladnokrvnosť a nezáujem problémy väčšiny občanov riešiť, nepozná hraníc. Netvárte sa, že mix daní je pomocou pre samosprávy a občanov, ktorí pomoc potrebujú. Obyvateľom našich miest a obcí prijatím predložených návrhov ešte viac komplikujeme a sťažíme im život. Je to krok k zatváraniu základných škôl, obmedzeniu sociálnych služieb, znižovaniu záujmu o spolufinancovanie eurofondov a koniec koncov spôsobí paralyzovanie základných úloh samosprávy. Štátna moc zaútočila na svojho partnera, ktorý jej pomáha pri realizácii štátnych úloh. Samosprávy sú vám dobre na to, aby zabezpečovali prenesené kompetencie, vykonávali tisíce úloh, ale keď môžete, tak im hneď ubližujete. Takto sa k sebe nesprávajú kolegovia ani partneri. Dámy a páni, skúsme sa na samosprávu pozrieť cez optiku úloh a funkcií, ktoré vykonáva. Pozrime sa na mestá a obce a samosprávne kraje ako na samosprávne jednotky, s ktorými žijú ľudia, a nepodporme zákon, ktorý ide proti našim spoluobčanom.
Ďakujem za pozornosť.
5. 4. 2011 10:23:55 - 10:24:28 16. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 187 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kubánek, Stanislav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
54.
Súhlasím s vami, ale ešte, nedá mi, aby som nemal k tomuto návrhu jednu poznámku, že máme kopec obcí, kde plat starostu a pracovníčky obecného úradu dosahuje viac ako 60 % z rozpočtu obce. Ale sú aj také obce, kde plat starostu je vyšší, ako je ročný rozpočet obce. A ja som zvedavý, ako s týmto problémom sa chce vysporiadať vláda.
Ďakujem.
5. 4. 2011 10:15:19 - 10:16:31 16. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 187 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kubánek, Stanislav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
50.
Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, dámy a páni, otázky spojené s platmi a odmenami sú pochopiteľne veľmi citlivou témou. Hlavne ak sa týkajú volených reprezentantov a úradníkov. V tomto prípade dvojnásobne platí, že akákoľvek snaha o bulvarizáciu viac škodí, ako reálne pomáha riešiť problémy.
Poslanci koaličnej Slobody a Solidarity sa rozhodli predložiť vlastnú novelu zákona, ktorou prvotne chceli zabrániť zadlžovaniu malých obcí. Vybrali sa cestou úpravy platových pomerov starostov a primátorov. Vhod im padli aj rozhodnutia niektorých zastupiteľstiev, ktoré bez súdnosti a zodpovednosti schválili starostom a primátorom ozaj kráľovskú výplatu.
Médiá na to poukázali, no pozabudli na skutočnosť, že poslancov dvíhajúcich ruky, si dobrovoľne zvolili občania v nedávnych všeobecných slobodných, tajných a rovných komunálnych voľbách. Nikto ich k tomu nenútil, chceli, a tak sa aj rozhodli. Vzniknutá situácia je preto ich problémom a výpadok financií na verejné služby v dôsledku astronomického zvyšovania starostovského platu je ich spoločnosť starosťou. S takou razanciou, s akou našli dôvody na schválenie vysokého platu, minimálne s rovnakou by mali hľadať spôsoby na nápravu. Toto sú základné, pre mňa nedotknuteľné princípy samosprávnosti. Každé mesto, každá obec musí mať možnosti slobodne rozhodovať a niesť si za rozhodnutia aj plnú mieru zodpovednosti.
Dlhodobo pôsobím aj v prostredí samosprávy a mám úctu k tomuto systému. Napriek tomu ma znepokojuje, že platové pomery starostov a primátorov sa opierajú o zákon z roku 1994. Ten je podľa môjho názoru prekonaný a nedostatočne reaguje na nové trendy.
Územná samospráva sa za posledných desať rokov výrazne zmenila. Reforma verejnej správy ju koncepčne posilnila. Zriadením samosprávnych krajov sa jej pozícia v rámci systému verejnej správy výrazne upevnila. Na to všetko musí reagovať aj otázka platových pomerov.
Nesmie byť zásahom do suverenity, ale do filozofie odmeňovania volených verejných funkcionárov. Starostovia a primátori idú do volebného súboja na štvorročné volebné obdobie, tak ako aj poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, rovnako ako predsedovia vyšších územných celkov. Vedia, že volebný úspech sa o štyri roky môže, ale aj nemusí zopakovať. Toho si musí byť vedomý aj každý v tejto sále, aj každý z ôsmych županov. Pri úvahách o platových pomeroch by sa na to nemalo zabúdať. Mestá, obce, samosprávne kraje a Slovenská republika sú rôzne ihriská, ale na každom z nich sa musí hrať podľa rovnakých pravidiel. Preto považujem selektívne skloňovanie platov iba niektorých priamo volených politikov za nesystémové, nespravodlivé a odkláňajúce sa od základnej myšlienky. Slovenská republika pre túto oblasť bytostne potrebuje jediné a univerzálne pravidlá. Také, ktoré budú rovnakým metrom pre všetkých. Zákon z dielne troch poslancov bol od prvopočiatku sprevádzaný viac chaosom, ako jasnou predstavou riešiť problémy. Veď si spomeňme na to, ako títo odborníci na samosprávu chceli zrušiť strop pre odmeňovanie. Po tom, čo boli z viacerých strán upozornení na nezmyselnosť svojho návrhu, začali pôvodný text upravovať, škrtať a dopisovať. Robili čokoľvek, ale márne. Nepresvedčili vládu. sklamali odborníkov. Zdiskreditovali myšlienky samosprávnosti. Načo to bolo dobré? Asi iba na to, aby strana s mizivým zastúpením v samospráve ukázala, ako veľmi tomu nerozumie.
Už v úvode príspevku som načrtol cestu, ktorou by bolo potrebné ísť. Cesta štandardizácie a pravidlo rovnakého metra je zárukou toho, že samospráva si udrží dôveryhodnosť a v samospráve sa udržia kvalitní ľudia. Tak ako drvivá väčšina z vás, som presvedčený, že terajší historický zaužívaný systém odmeňovania od buka do buka, je legalizáciou chaosu a neporiadku. Jeho pokračovanie vidím aj v tomto návrhu vládnych poslancov.
Dámy a páni, je potrebné stanoviť jasné pravidlá tak pri platoch, ako aj pri odmenách, pričom zákon musí zohľadňovať aj miestne špecifiká. Počet obyvateľov, ani vôľa či nevôľa zastupiteľstva nemôžu byť jediným kritériom.
Treba si všímať aj výšku ročného rozpočtu samosprávy, hodnotu majetku obce a jej zadlženosť. Tieto skutočnosti veľa napovedajú o ekonomickej sile, poskytovaní služieb a spoločenskej stabilite obce. Preto by mali zohrať úlohu pri rozhodovaní o plate aj odmenách.
Ak sa obec nachádza na hranici maximálnej zadlženosti a starosta, obrazne povedané, drží kľučku od dverí k nútenej správe, potom by nemali existovať nielen úvahy o jeho odmenách, ale ani zákonné možnosti, ktoré by to teoreticky umožňovali.
Ďakujem za pozornosť.
2. 2. 2011 16:00:42 - 16:00:42 12.schôdza NR SR - 2.deň - B.popoludní Tlač 217 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kubánek, Stanislav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
... ods. 2 rokovacieho poriadku na rokovanie dnešnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.
Konštatujem, že uvedený poslanecký návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia poslaneckého návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje všetky požadované informácie.
Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený poslanecký návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 13. januára 2011 č. 211 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby poslanecký návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby určené výbory predmetný poslanecký návrh zákona prerokovali vo výboroch v termíne do 16. marca 2011 a v gestorskom výbore do 18. marca 2011. Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
2. 2. 2011 15:56:25 - 16:00:42 12.schôdza NR SR - 2.deň - B.popoludní Tlač 217 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kubánek, Stanislav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica, Vladimíra Faiča a Dušana Čaploviča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 217). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom poslaneckom návrhu zákona.
Uvedený poslanecký návrh zákona bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku, t. j. doručenie návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona NR SR o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel a zaradil ho v súlade s § 72...
7. 12. 2010 15:29:58 - 15:35:59 9.schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 81 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kubánek, Stanislav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
Vážený pán predsedajúci, vážení členovia vlády Slovenskej republiky, kolegyne, kolegovia, predložený návrh rozpočtu na rok 2011 v mnohom naznačuje, že slová a činy vládnej koalície sú v ostrom protiklade s každodennou politickou realitou. Zrejme aj preto je v centre pozornosti problematika schvaľovania rozpočtu, nielen celého parlamentu, ale aj širokej verejnosti.
Rozpočet na budúci rok sa, samozrejme, týka nielen koalície, ale aj celej opozície. Veď od jeho prijatia a najmä od zabezpečenia úspešnej realizácie závisí ďalší rozvoj našej spoločnosti a zároveň riešenie najzávažnejších problémov, ktoré v súčasnej etape trápia väčšinu našich občanov. Mrzí ma, vážená koalícia, že návrhy, pripomienky a slová kritiky z radov opozičných poslancov niektorí jednoducho odmietate a nekultúrnym spôsobom kritizujete. Naše pripomienky sú celkom opodstatnené. Máme výhrady predovšetkým preto, že návrh rozpočtu nie je v súlade s vašimi predvolebnými sľubmi a, čo je ešte horšie, ani s programovým vyhlásením vlády.
Viaceré kapitoly, ktoré pripravili tvorcovia rozpočtu, dokumentujú, že po nástupe novej vlády ste nepravdivo informovali občanov našej krajiny o skutočnej ekonomickej situácii v našom štáte. Všetci ste zhodne tvrdili, že je krajina rozvrátená, štátna kasa prázdna, že je ohrozený celý hospodársky vývoj, že nastane rozvrat a podobne. Všade vám chýbali peniaze a dnes sme svedkami, že namiesto šetrenia štátni úradníci z vašich radov aj napriek tomu, že nespĺňajú podmienky, dostávajú vysoké platy a rôzne odmeny. Ministerstvá zbytočne čerpajú finančné zdroje na vyrábanie rôznych analýz, ktoré sa ukážu ako celkom zbytočné.
Pohľad na rozpočet, ktorý vypracovali aj mnohí autori nedávnych spomínaných kritických hlasov na adresu bývalej vlády, jednoznačne ukazuje, že ani výška schodku, ani charakter príjmov či výdavkov nepotvrdzujú opodstatnenosť drvivej kritiky na bývalú vládu, skôr dokumentujú, že ste prebrali krajinu napriek svetovej hospodárskej kríze, ktorá, samozrejme, postihla aj nás, v pomerne dobrej ekonomickej kondícii, na základe ktorej môžete riadiť štát. Škoda, že sa vám to k spokojnosti všetkých občanov v doterajšej etape nedarí.
Vládny program akceptuje aj problematiku výrazných rozdielov medzi jednotlivými regiónmi, ktoré spôsobujú ťažkosti v životných podmienkach našich občanov. A s tým je, samozrejme, spojená aj vysoká nezamestnanosť a nízke mzdy. Žiaľ, predložený rozpočet nezabezpečuje rýchlejšie riešenie tohto vážneho problému. A navyše akoby odmietal pokračovať v doterajšom dlhodobom zámere, ktorý v tejto oblasti pripravila predchádzajúca vláda. Kontinuita je zrejme pre vás, vážení kolegovia, neprijateľné slovo.
Významné miesto v programovom vyhlásení vlády patrí problematike ďalšieho vzdelávania a zvyšovania úrovne celého nášho školstva. V programovom vyhlásení je zakotvené zvyšovanie miezd, ale v rozpočte učiteľom nechávate také peniaze ako v tomto roku. Uvedený postup nezlepšuje mzdové ohodnotenie pedagogických zamestnancov školstva, ale ani neprispeje k ďalšiemu skvalitneniu úrovne vzdelávania a najmä k zlepšeniu postavenia školských pracovníkov v spoločnosti. Mnoho zámerov stanovených vo vládnom programe v oblasti školstva, vedy rozpočet nedokáže zabezpečiť.
Dovoľte ešte jednu pripomienku k problematike telesnej výchovy a športu, o ktorej často hovoríme. Predložený rozpočet, v ktorom je priestor na zabezpečenie ďalšieho rozvoja športu a zároveň aj sebarealizáciu mladých talentov a využívanie voľného času na športoviskách, nevytvára predpoklady zložitú problematiku riešiť, ale ani nezabezpečuje pokračovanie v tom, čo predchádzajúca vláda vo vytváraní podmienok pre rozvoj telesnej výchovy urobila. Stále si neuvedomujeme, že čím menej peňazí dáme na rozvoj telesnej výchovy a športu a aktivitu v oblasti športu, tým viac nás bude stáť liečba drogovo závislých. Finančné zdroje pre telesnú výchovu by sme mali hodnotiť aj z pohľadu prevencie pred všetkými negatívnymi javmi, ktoré sa v našej spoločnosti v radoch mladej generácie rozširujú. Očakávam, že kolegovia z vládnej koalície predložia konkrétne návrhy na zvýšenie finančných prostriedkov pre oblasť športu.
Rozpočet na budúci rok nespĺňa predpoklady úspešného riešenia vážnych problémov v spoločnosti, a preto ho nemôžem podporiť. Ďakujem za pozornosť.
2. 12. 2010 14:50:04 - 14:51:02 9.schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kubánek, Stanislav (SMER – SD) - poslanec NR SR Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho  
Pán minister, do parlamentných volieb na billboardoch viseli vaše fotografie s vaším štátnym tajomníkom, kde fakt bolo uvádzané, že diaľnicu potrebujeme do Sniny. Takže voliči sa pýtajú, že ako stojí realizácia, a kedy budeme mať diaľnicu aj do Sniny.
Ja si myslím, že viac by sa mali diaľnice budovať na východe, a aj keď sme na predchádzajúcej schôdzi rokovali o diaľniciach, ste sa veľmi málo zmieňovali ku diaľniciam v Prešovskom samosprávnom kraji. Ja som sa tešil, že konečne máme východniara, ktorý bude mať záujem budovať diaľnice na východ, ale žiaľ, je to opak pravda.
21. 10. 2010 17:22:57 - 17:23:54 7.schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 135 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kubánek, Stanislav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Pán minister, veľmi pozorne vaše vystúpenie som si vypočul a musím povedať, že obidvaja pochádzame z východného Slovenska, sme obidvaja východniari, pochádzame z prešovského kraja a myslím si, že rovnaký záujem na výstavbe diaľnic, máme spoločný záujem na výstavbe diaľnic na východe.
Vo svojom vystúpení ste málo priestoru venovali Prešovu a použili ste slovo, že nebudem ľudí klamať. Dodnes viseli billboardy v Prešove, kde ste robili kampaň so svojich štátnym tajomníkom na predsedu Prešovského samosprávneho kraja a verejnosti ste sľúbili výstavbu diaľnice do Sniny. Rád by som v tejto sále počul, ako bude pokračovať výstavba diaľnice u nás na východe do Sniny.
Ďakujem.
6. 8. 2010 15:40:40 - 15:41:51 3. schôdza NR SR - 4. deň - piatok - B. popoludní Tlač 39 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kubánek, Stanislav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  

Ja by som reagoval len čo sa týka športu. Na šport chodí nielen pravica, ale aj ľavica. Nášmu športu tu fandíme nielen SMER, ale aj SDKÚ a všetky politické strany, všetci členovia. Myslím si, že naši športovci dosahujú dobré výsledky. Všetkých náš teší, keď sme získali medailové umiestnenie na Majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji, resp. na olympijských hrách. Tešíme sa z našich výsledkov našich športovcov. Tešili sme aj teraz z výsledkov na Majstrovstvách sveta vo futbale. Ja som presvedčený, pán Štefanec, že vláda, nová vláda urobí všetko pre to, aby ten futbalový štadión, nový futbalový štadión, nové Národné futbalové centrum v Bratislave bolo postavené a aby nedopadlo to tak, ako včerajší futbalový zápas, kde sa na 45 minút musel prerušiť futbalový zápas, lebo vypadla elektrická energia. Ja budem nesmierne rád, keď toto sa nám podarí. Ďakujem.

6. 8. 2010 15:20:20 - 15:21:45 3. schôdza NR SR - 4. deň - piatok - B. popoludní Tlač 39 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kubánek, Stanislav (SMER – SD) - poslanec NR SR -  

Vážený pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážená pani premiérka, členovia vlády, kolegyne, kolegovia, dámy a páni. Programové vyhlásenie vlády je dokumentom, ktorý by mal určovať hlavné a reálne úlohy vlády na celé volebné obdobie. Pani Radičová do parlamentu predložila materiál, ktorý znižuje jeho reálnu hodnotu. Už samotný názov, občianska zodpovednosť a spolupráca, je v rozpore so skutočnosťou. K tomu konštatovaniu ma vedie niekoľko faktov. V médiách a medzi poslancami, a najmä medzi obyčajnými ľuďmi, sa viac ako o obsahu hovorí o tom, ako sa v ňom ignorovali volebné programy koaličných strán a presadili sa do volebného programu záujmy hlučných, ale pritom tichých spoločníkov tejto vlády. Napríklad poslancov z OKS a štyroch neobyčajne obyčajných ľudí. Národná rada sa v rozprave zaoberá dokumentom, ktorý hlasovaním legitimizuje ústup od volebných programov. Kde v tomto dokumente nájdeme snahu o zavedenie odvodového bonusu? Kolegyne a kolegovia zo Slobody a Solidarity, kde ste, okrem odvodového bonusu, stratili predvolebné sľuby o beztrestnosti marihuany a homosexuálnych manželstvách?
Ako ďalší príklad opovrhovania voličom považujem sľuby MOST - HÍD o prijatie zákona o národnostných menšinách. Kde sa stratil? Kresťanským demokratom sú blízke hodnoty morálky len do chvíle, kým sa nedostanú k moci. Potom sú ochotní za kreslo ministra na rezorte dopravy presunúť predvolebné sľuby na druhú koľaj. SDKÚ - DS malo pred voľbami plné ústa daňových, zdravotníckych a sociálnych reforiem a útočili nielen na minulú vládu, ale aj na tých, na ktorých teraz na úrade vlády hádžu milé úsmevy. Veď prečo by ste nemali dobrú náladu, keď ste nevyhrali voľby a opäť vládnete. Vládnej sedemdesiat deviatke kladiem otázky namiesto jej voličov. Priznám sa, že mi je ich úprimne ľúto. Ale tiež ľutujem celé Slovensko, pretože táto koalícia štyroch strán a ďalších 8 politikov nemyslí vážne to, čo nám predložila v programovom vyhlásení.
Tento materiál má obrovské množstvo nedostatkov, ktoré mi nedovoľujú hlasovať za jeho prijatie. Vyhlásenie vlády musí stelesňovať popis konkrétnych aktivít, ktorými chce vláda dosiahnuť určitý posun v spoločnosti, riadení štátu, zlepšení kvality života všetkých občanov. Koaličné strany ustúpili od mnohých svojich predvolebných sľubov. Najdôležitejší dokument ich štvorročného pôsobenia teda nevypovedá o stabilite programov s predvolebnou rétorikou. Nerešpektuje obsah a zámery, za ktoré hlasovali voliči vo voľbách. Navyše, program doslova ignoruje to, čo v skutočnosti potrebuje v čase svetovej hospodárskej krízy naša spoločnosť.
Vážení kolegovia, kolegyne, rokujeme o vážnom a mimoriadne dôležitom programe, ktorý by mal podľa slov vládnucej koalície prispieť k výrazným zmenám v našej krajine vo všetkých mnohostranných rovinách. Avšak jeho prijatie v predloženej podobe nedáva záruky úspešného splnenia zmien v našej spoločnosti. Mierou vrchovatou k tomu prispieva nízka hodnotová orientácia, ale aj mnohé jednoduché konštatovania bez reálnej podstaty. Týka sa to aj časti venovanej mládeži a športu, o ktorej predstavitelia koaličných strán hovorili na predvolebných zhromaždeniach.
Mnohí zdôrazňovali, že v oblasti výchovy a vzdelávania mladej generácie musí mať významné miesto telesná výchova a šport. Práve jej prostredníctvom by sme mali úspešne bojovať proti obrovskému rozširovaniu drogovej závislosti. Z množstva sľubov sa do programového vyhlásenia vlády dostalo o problematike mládeže a športu iba sedem všeobecných a takmer nikoho nezaväzujúcich viet. Podľa nich vláda Slovenskej republiky bude klásť dôraz na to, aby športové aktivity a súťaže financované z verejných zdrojov boli určené nielen pre talentovaných, ale vďaka primeranej štruktúre pre všetkých. Takéto prázdne, nemerateľné ciele sú v protiklade s predvolebnými zámermi. Porušenie výstavby, pardon, prerušenie výstavby Národného futbalového štadióna je dôkazom toho, že o športe sa v koalícii hovorí len vo všeobecnej rovine a možno iba v prestávkach rokovania vlády. Výstavba štadióna v Bratislave by mala byť jednou z priorít nášho športu, ktorý výraznou mierou podporuje našu vlasť vo svete. Úspech futbalistov na tohoročných majstrovstvách sveta to jednoznačne potvrdzuje. Vláda by si mala uvedomiť, že bez kvalitných futbalových štadiónov si terajší úspech nemôžme úspešne obhajovať. Národný futbalový štadión by bol symbolom, ktorý nám chýba ako prejav vďaky našim reprezentantom a hnací motor mladých futbalových talentov.
V programovom vyhlásení, ktoré som si podrobne preštudoval, som nenašiel nič, čo by konkrétne zabezpečovalo ďalší rozvoj športu v základných a stredných školách. Veľmi mi chýbajú úlohy v rozširovaní športových tried, najmä vo futbale, v ľadovom hokeji, atletike, ale aj basketbale, ktorého reprezentanti a reprezentantky robia dobré meno nášmu štátu. Starostlivosť o talenty by malo nahradiť získavanie športovcov z iných krajín.
Dámy a páni, programové vyhlásenie vlády obsahuje aj merateľnejšie pasáže. Tie sú, pochopiteľne, ukotvené v hospodárskej časti, kde sa znižujú základné princípy sociálneho štátu. Vláda plánuje úplnú liberalizáciu poštového trhu, vstup strategického partnera do Letiska Milana Rastislava Štefánika v Bratislave, Cargo, privatizáciu Teplární a ďalších podnikov, ktoré budú biznisom pre kohokoľvek iného, len nie pre Slovenskú republiku. Opäť sa vraciame do doby, kedy pre nás nemá hodnotu to, o čo v zákazkách bojujú rôzne nadnárodné koncerny. Kým pre obrovské firmy sú naše štátne podniky atraktívnou korisťou, vláda sa bude tváriť, že ide o prebytočný a nepotrebný majetok, akého sa musíme zbaviť. Návrat filozofie rozpredávania je hrozbou pre budúcnosť. Vláda si neuvedomuje, že zahraniční investori sa starajú iba o svoj zisk. Keď sa im prestane dariť, odchádzajú z našej krajiny a zanechávajú nielen znehodnotené objekty, ale aj spúšť v ľudských dušiach. Páni ministri by si mali všimnúť, v akých podmienkach pracujú naši občania, ako sa k nim správajú zahraniční majitelia a akú, doslova, žobračenku dostávajú za ťažkú prácu. Mnohí zamestnanci tvoria, zarobia za jeden mesiac neuveriteľných 260 EUR, tak, ako je to v talianskej firme v okrese Vranov. Mali by si dať otázku, koľko zahraničných firiem odišlo z našej krajiny a prispelo k výraznému zvyšovaniu nezamestnanosti. Podľa niektorých politikov z radov vládnej koalície, štát je zlý vlastník. Zahraničný vlastník všetky problémy dokáže vyriešiť. Projekt je jednoduchý, zníži výrobu, prepustí zamestnancov, a posledný krok, odchádza do inej krajiny a všetko nechá na starostlivosť štátu. Vláda nechce podporovať projekt širokorozchodnej trate, ktorý je zárukou ekonomickej atraktívnosti Slovenska a vytvárania nových pracovných príležitostí. Deklaruje však záujem pokračovať v projekte stratégie Európskej únie pre Dunajský región, ktorý síce hovorí o využívaní splavnosti Dunaja, avšak kvalitu tohto projektu a jeho vyšší prínos znásobuje zámer širokorozchodnej trate. Týmito dvoma krokmi sa Slovensko môže stať obrovským svetovým hráčom v oblasti logistiky. Po Dunaji k nám budú prichádzať tovary a suroviny, ktoré sa aj prostredníctvom širokorozchodnej trate môžu distribuovať na ďalšie trhy. Pokračovanie Dunajskej stratégie je prvým úspešným krokom, po ktorom musí zákonite nasledovať druhý v podobe širokorozchodnej trate. Tu vláda ustupuje. Nechápe širšie súvislosti, hoci sa opiera o tvrdenie, že podporí projekty zamerané na využitie prepravných procesov medzi Európskou úniou a Áziou, perspektívne a atraktívne ukrajinské a ruské trhy bezhlavo ignoruje.
Najvážnejší vládny dokument ma nepresvedčil o tom, že sa ľudia na Slovensku budú mať lepšie. Skôr ma utvrdzujú doterajšie obavy, že na ceste k liberálnemu štátu bude potrebné privatizovať, siahať na sociálny štandard ľudí, demolovať solidaritu a ohrozovať nadštandardné záujmy. Programové vyhlásenie vlády na roky 2010 až 2014 je v niektorých oblastiach nereálne. Podporujem ambiciózne plány, ale tie musia byť v prvom rade konkrétne a zmysluplné. Tu nevidím zmysel pre realitu, ale odklon od skutočných a naliehavých potrieb väčšiny našich občanov. Preto za toto programové vyhlásenie nebudem hlasovať. Ďakujem za pozornosť.  

Deň v parlamente

<- ->