Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
8. 2. 2012 11:58:49 - 11:59:07 28. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Novotný, Viliam (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
169.
Ďakujem pekne za slovo. Pripomínam členom výboru pre zdravotníctvo, že rokovanie výboru sa uskutoční o 12.00 hodine výnimočne v zasadacej miestnosti č. 147, to je zasadacia miestnosť výboru pre regionálny rozvoj. Ďakujem pekne.

Hrušovský, Pavol, predseda NR SR
170.
Pán poslanec Viskupič.
8. 2. 2012 9:25:50 - 9:27:50 28. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 347 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Novotný, Viliam (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
14.
Ďakujem pekne za slovo. Veľmi dobre rozumiem tomu, čo hovoril pán poslanec Raši vo svojom vystúpení aj jeho predrečník, ale budem reagovať, samozrejme, na pána poslanca Rašiho. Rozumiem tomu veľmi dobre a mne sa tento vládny návrh zákona tiež veľmi nepozdáva, nie som s ním nadšený, poviem to otvorene.
Na druhej strane treba vnímať tú celú situáciu, ktorá sa v priebehu novembra a začiatkom decembra na Slovensku vyvinula, ako situáciu veľmi nebezpečnú, ako precedens, ktorý by mohol, ak by sa znovu opakoval, viesť k ďalšej traumatizácii spoločnosti priamym ohrozením poskytovania zdravotnej starostlivosti. Ja sa pamätám na to, ako sme riešili podobný protest zo strany lekárnikov a lekární ešte v roku 2005, a takisto sme vtedy prijímali rozhodnutie v takom zmysle, že nesmie byť štrajkom ohrozené poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
To, čoho sme boli svedkami v mesiaci november a začiatkom decembra, bolo, bolo o to zákernejšie, že to nie je možné nazvať ani štrajkom. Bolo to proste niečo, čo nemá obdoby, ale hlavne zakladá precedens, ktorý je veľmi, veľmi nebezpečný. Lekári odíduvší od svojho pacienta, rušňovodič odíduvší z lokomotívy, poriadkové služby odíduvšie zo svojej činnosti vtedy, keď ich občania potrebujú, sú precedens, ktorý je veľmi nebezpečný, a je úplne normálne, že vláda na to musí legálne v zmysle zákona prijať také opatrenia, aby takýmto neduhom mohla v budúcnosti predísť. Ďakujem pekne.
1. 2. 2012 11:29:13 - 11:29:13 28. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Novotný, Viliam (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
Chcel by som len pripomenúť členom výboru pre zdravotníctvo, ktorí idú na poslanecký prieskum do Všeobecnej zdravotnej poisťovne, že odchod mikrobusu je o 12.15 hodine spod schodov Národnej rady. Ďakujem.
1. 2. 2012 10:58:52 - 10:58:53 28. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Novotný, Viliam (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
... návrh schváliť.
1. 2. 2012 10:58:52 - 10:58:53 28. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Novotný, Viliam (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
Hlasovali sme o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch. Mám splnomocnenie gestorského výboru, aby sme návrh zákona prerokovali v treťom čítaní ihneď, prosím, dajte hlasovať o posunutí zákona do tretieho čítania.
1. 2. 2012 10:58:52 - 10:58:53 28. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Novotný, Viliam (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem pekne. Vo včerajšej rozprave vystúpili traja poslanci, nebol podaný žiadny pozmeňujúci ani procedurálny návrh, preto budeme hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch zo spoločnej správy.
Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o bodoch 1 až 7 spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť ich.
31. 1. 2012 18:45:20 - 18:47:20 28. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 560 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Novotný, Viliam (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
211.
Ďakujem pekne. Pán poslanec Blanár použil niektoré skutočnosti a pospájal ich tak, aby svedčili o jeho správnom logickom úsudku a záveroch.
Rád by som ho ale upozornil možno na niektoré odlišnosti, ktoré si nevšimol vo svojom vystúpení. Je pravdou, že ministerstvo zdravotníctvo sa venovalo príprave transformácie štátnych nemocníc na akciové spoločnosti a robilo to dobre. Bola to práve strana SMER, ktorá zastavila transformáciu týchto nemocníc na akciové spoločnosti. Viete v zdravotníctve hospodárime s jedným balíkom peňazí, keď sa bude v štátnych nemocniciach nehorázne plytvať, tak ako sa plytvalo za vašej štvorročnej predchádzajúcej vlády, tak nikdy nebude dosť peňazí pre Dolný Kubín, ani pre Liptovský Mikuláš, či Čadcu.
Tejto vláde sa za rok a pol podarilo urobiť zásadné zmeny v liekovej politike, liekovú reformu, vďaka ktorej sme išli na druhú najnižšiu cenu liekov v Európskej únii. Prečo ste to neurobili vy? Možno by sme mali viacej peňazí v zdravotníctve.
Podarilo sa urobiť reštrukturalizáciu, optimalizáciu siete aj zmenu financovania sme pripravili do takej fázy, že už v roku 2013 by sa mohlo prejsť na systém DRG po jednotlivých zdravotníckych odboroch. Myslím si, že je to omnoho viac, než sa podarilo predchádzajúcej vláde za štyri roky. Chcel by som ale povedať, že platy lekárov a sestier je téma, ktorou sa bude boriť každá vláda, aj tá, ktorá príde za nami. Rozdiel medzi nami dvoma je, že to, čo som ja vo svojom vystúpení hovoril, boli riešenia a možnosti riešenia tohto problému formou navyšovania zmlúv od zdravotných poisťovní. To čo ste robili vy, bolo len strašenie. Ale na druhej strane hlasujete za zvýšenie platov lekárov v decembri a budete hlasovať za zvýšenie platov ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
31. 1. 2012 18:16:41 - 18:18:41 28. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 560 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Novotný, Viliam (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
201.
Ďakujem pekne. My s kolegom Kaníkom veľa diskutujeme o tomto zákone v ostatnom čase, takže nemusím len faktickou poznámkou na neho reagovať, vieme si to aj ináč vydiskutovať, ale napriek tomu možno niekoľko krátkych poznámok.
Tá prvá je, pán poslanec má pravdu v tom, že akosi sa na tie ostatné zdravotnícke povolania pozabudlo, to je fakt. Treba povedať, že od toho decembra sa s nimi veľmi intenzívne rokuje aj na výbore pre zdravotníctvo aj na ministerstve zdravotníctva. Ja verím, že výsledok sa zrodí, že budeme mať k dispozícii legislatívnu normu, ktorá upraví vo vzťahu k postaveniu týchto zdravotníckych profesií, ich náročnosti, odbornej príprave, ich ohodnotenie.
Samozrejme treba jedným dychom povedať, že môže sa to urobiť len vo vzťahu k reálnym finančným prostriedkom, ktoré v rezorte zdravotníctva sú. Ja som vo svojom vystúpení povedal, že nepovažujem za šťastné, že v roku 2011 sa tri skupiny zdravotníckych povolaní od seba oddelili. Lekári išli svojou cestou, sestry išli svojou cestou a tí ostatní akoby ostali na chvoste, ale už sa to stalo. Ja nechcem z toho nikoho viniť ani upodozrievať, faktom je, že budeme to musieť riešiť na tri etapy.
Chcel by som ešte možno povedať jednu jedinú poznámku, že mnohokrát som začul interpretáciu, že zákon o sestrách sa preto tak intenzívne rieši lebo sa blížia voľby a že je to predvolebný ťah. Musím naozaj úprimne povedať, že v júni, keď sme diskutovali o petícii, keď vláda schválila uznesenie v septembri, keď sa pripravoval zákonník, to nikto netušil, že v októbri padne vláda a budeme pred predčasnými voľbami. Tento zákon ide riadnym legislatívnym procesom a nie je v žiadnom súvise s predčasnými parlamentnými voľbami. Ďakujem pekne.
31. 1. 2012 18:08:59 - 18:11:00 28. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 560 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Novotný, Viliam (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
195.
Ďakujem pekne. Ostanem v tejto vecnej rovine, lebo myslím, že to bola veľmi dobrá pripomienka. Ten problém je košatejší, veď hovoríme o tom opakovane aj na výbore pre zdravotníctvo, aj preto som navrhol poslanecký prieskum vo všetkých troch zdravotných poisťovniach. Tá moja prvá poznámka je, že pri schvaľovaní štátneho rozpočtu sme schvaľovali aj rámcovo disponibilné zdroje pre verejné zdravotné poistenie, vieme, že je tam medziročný nárast tých disponibilných zdrojov.
Druhá skutočnosť je, že schválený zákon o lieku a rozsahu by mal viesť reálne k úsporám na nákladoch na lieky v jednotlivých zdravotných poisťovniach, čiže toto sú predpoklady, z ktorých sa dá dnes vychádzať, že v roku 2012 by mali byť finančné prostriedky na to, aby boli vykryté navýšenia miezd lekárov a sestier. Druhou otázkou je ale, ako sa reálne tieto peniaze zo zdravotných poisťovní dostanú k poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a to je možné len úpravou zmluvných pomerov.
Tretím problémom je, že väčšinou rozprávame len o nemocniciach, ale potrebujeme sa naozaj reálne rozprávať o ambulanciách, kde to vidím omnoho komplikovanejšie toto navyšovanie zmlúv a dobre, že si na to upozornil, lebo naozaj táto otázka tu je na stole a je aktuálnou.
A tou mojou poslednou poznámkou možno na rozprúdenie diskusie je aj skutočnosť, že akosi sme si zvykli, keď hovoríme o úprave zmluvných vzťahov diskutovať len so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, ale nárast disponibilných zdrojov vo verejnom zdravotnom poistení, z lepšieho výberu zdravotného poistenia a zmeny v liekovej politike by mali mať pozitívny vplyv aj na hospodárenie ďalších dvoch zdravotných poisťovní, aj preto je potrebné s nimi diskutovať o tom, ako oni upravia svoje zmluvné vzťahy s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.
31. 1. 2012 17:56:21 - 18:07:02 28. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 560 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Novotný, Viliam (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
191.
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážený pán minister, dámy a páni, dovoľte mi, aby som vystúpil k predmetnému vládnemu návrhu zákona, ktorý prerokujeme v druhom čítaní. Ak chceme rozprávať o zákone o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek, mali by sme hovoriť o tom, čo predchádzalo samotnému vládnemu návrhu zákona. Bola to určite petícia komory sestier a pôrodných asistentiek, ktorou sa zaoberala aj Národná rada Slovenskej republiky na svojej júnovej schôdzi a prijala k nej uznesenie. Ešte predtým sa touto petíciou zaoberala aj vláda Slovenskej republiky dňa 8. júna a prijala k nej uznesenie, v ktorom ponúkala konkrétne riešenia jednotlivých požiadaviek sestier. Možno len pre zopakovanie poviem, že táto petícia mala sedem okruhov požiadaviek a reflektovala na to, že tieto, myslím si, oprávnené požiadavky sestier a pôrodných asistentiek neboli dostačujúco riešené v predchádzajúcich dvadsiatich rokoch.
Na tomto mieste by som sa rád poďakoval sestrám a pôrodným asistentkám za spôsob, akým rokovali a presadzovali svoje požiadavky. Je to v pomerne veľmi príkrom rozpore a odlišnom postupe, akým postupovali lekárski odborári vo vzťahu ku svojim požiadavkám, predovšetkým k požiadavke navýšenia miezd lekárov. Treba povedať, že sestry a pôrodné asistentky si nezobrali za rukojemníkov pacientov, veľmi trpezlivo rokovali o svojich požiadavkách so zástupcami ministerstva zdravotníctva, ministerstva práce, sociálnych vecí, ale aj s nami, poslancami Národnej rady. Len na výbore pre zdravotníctvo sme to spočítali, že rokovali viac než desaťkrát o svojich požiadavkách a som rád, že aj vo forme tohto zákona, ktorý dnes prerokovávame v druhom čítaní, sa našiel kompromis a konsenzus.
Treba povedať, že jednou z kľúčových požiadaviek petície bolo riešenie minimálnych mzdových nárokov sestier a pôrodných asistentiek. Poslanci na výbore pre zdravotníctvo sme prišli s prvým návrhom riešenia už pri prerokovaní Zákonníka práce v druhom čítaní vo výbore v júni. Vtedy sme navrhli určité riešenie, ktoré ale bolo z pohľadu petičného výboru a komory sestier nedostačujúcim. Preto sme nakoniec toto riešenie, ktoré bolo aj v spoločnej správe, keď si spomínate, v pléne Národnej rady neschválili.
Rokovania na poslaneckých kluboch prebiehali medzi zástupkyňami petičného výboru a jednotlivými poslancami. Bolo tomu tak aj na poslaneckom klube SDKÚ - DS. Tiež sme sa dohodli s predstaviteľkami Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na tom, že na jeseň sa pripraví zákon o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek. A to, na čom sme sa dohodli v Národnej rade, sme dodržali. Ministerstvo zdravotníctva bolo veľmi aktívne pri príprave tohto zákona a výsledok máme dnes v druhom čítaní v Národnej rade. Zákon prešiel prvým čítaním na decembrovej schôdzi podporou poslancov všetkých poslaneckých klubov.
Rád by som možno na tomto mieste povedal a podčiarkol, že tento zákon sa pomerne zjednodušuje vo verejnosti, lebo väčšinou sa hovorí o zvýšení miezd sestier, tento zákon je o zvyšovaní miezd sestier. Tento zákon nie je o zvyšovaní miezd sestier, lebo na niektorých konkrétnych pracoviskách v niektorých konkrétnych nemocniciach sa po tomto, po schválení tohto zákona mzdy budú zvyšovať o niekoľko eur v niektorých kategóriách sestier. Tento zákon je o zadefinovaní postavenia sestier a pôrodných asistentiek, ako samostatných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v celom systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti.
Bolo by preto dobré, podľa môjho názoru, keby sa našla dostatočná podpora pre tento zákon aj v druhom, aj treťom čítaní a myslím si, že by bolo dobré, keby sa táto podpora našla aj preto, akým spôsobom sestry rokovali o svojich požiadavkách, aj preto, lebo veľmi slušne, trpezlivo hľadali konsenzus a dohodu s ministerstvom zdravotníctva a ministerstvom práce a sociálnych vecí, čo bolo naozaj v príkrom kontraste s tým, čoho sme boli svedkami v podaní lekárskych odborárov na jeseň.
V ostatnom čase, v decembri, aj januári, prebieha naďalej živá diskusia okolo tohto zákona, predovšetkým v dvoch rovinách. Tá prvá rovina je otázka, či riešenie, ktoré tento zákon ponúka, je systémové a ako budú riešené ostatné zdravotnícke profesie a povolania. Tá druhá otázka je, či máme v rezorte zdravotníctva dneska dosť finančných prostriedkov, aby sme dokázali takúto úpravu miezd sestier naozaj reálne vykryť.
Treba povedať, že v roku 2011 sa stala nemilá vec a nespôsobila ju Národná rada Slovenskej republiky. Zdravotnícke povolania sa nám akosi rozdelili do troch skupín. Lekári išli svojou cestou prostredníctvom lekárskych odborárov, sestry išli cestou petície, ktorej jedným zo záverov je aj dnes prerokovaný zákon a na chvoste akoby pomyselne zostali ostatné zdravotnícke povolania, asistenti, laboranti, technici, verejní zdravotníci a fyzioterapeuti. To, že sa to v roku 2011 stalo, nepovažujem za šťastné. A teraz naozaj nikoho nejdem ani viniť, ani upodozrievať z toho, že v tom bol zámer alebo nejaká nešťastná náhoda, faktom ale je, že zdravotnícke povolania sa nám rozdelili na tri skupiny.
Som o tom presvedčený, že by bolo omnoho lepšie, keby sa ministerstvo zdravotníctva bolo vedelo dohodnúť so Slovenským odborovým zväzom pracovníkov v zdravotníctve a sociálnych službách a našlo nejaký mechanizmus valorizácie miezd všetkých zdravotníkov. Určite by to bolo lepšie ako rukojemnícka dráma, ktorej sme boli svedkami na jeseň, alebo zákon, ktorý síce rieši postavenie sestier a pôrodných asistentiek, ale nerieši postavenie a odmeňovanie ostatných zdravotníckych povolaní.
Dnes nám už ale nezostáva nič iné, iba akceptovať situáciu, že lekárov máme veľmi nesystémovo riešených v zákone o poskytovateľoch, sestry budeme mať riešené samostatným zákonom a zrejme bude v najbližšom období potrebné hľadať legislatívne riešenie aj pre ostatné zdravotnícke povolania. Rokovali sme o tom s ich zástupcami na výbore pre zdravotníctvo, aj na ministerstve zdravotníctva, vytvorila sa pracovná skupina na prípravu samostatnej zákonnej normy týkajúcej sa ostatných alebo niektorých zdravotníckych profesií. Riešiť ich požiadavky v rámci dnes prerokovaného zákona, táto požiadavka bola tak isto komunikovaná, aj vo verejnosti odbornej, aj laickej, si myslím, že by nebolo správne, aj vzhľadom k tomu, že medzi jednotlivými profesiami existujú výrazné odlišnosti v náročnosti, v postavení v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti, aj v odbornej príprave.
Druhou otázkou, ktorú som si sám položil, ako keby rečnícky, je problematika peňazí. Ničoho iného ako peňazí. Teda otázka, či je navyšovanie miezd a úprava miezd lekárov a sestier krytá reálnymi zdrojmi vo verejnom zdravotnom poistení.
Medziročný nárast disponibilných zdrojov do verejného zdravotného poistenia, ale aj šetrenie na nákladoch na lieky, boli predpokladom na finančné krytie navýšenia platov lekárov a sestier. V praxi sa však ukazuje, že zdravotné poisťovne majú nemalé problémy s navyšovaním zmlúv pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Určite už viete, že došlo k dohode medzi Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a nemocnicami o krytí navýšenia miezd lekárov k 1. januáru 2012 prostredníctvom úpravy zmlúv s touto zdravotnou poisťovňou. Problematickým však zostáva naďalej krytie navýšenia miezd sestier a pôrodných asistentiek k 1. aprílu a ďalšia etapa navyšovania miezd lekárov k 1. júlu.
Rád by som, aj z tohto miesta, požiadal ministra zdravotníctva, aby bol aktívny vo vzťahu k navyšovaniu zmlúv pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vo vzťahu k schválenej legislatíve. Rád by som povedal, že aj výbor pre zdravotníctvo bude aktívny, zajtra už ideme na poslanecký prieskum do Všeobecnej zdravotnej poisťovne, v najbližších dňoch do ďalších dvoch zdravotných poisťovní, práve aby sme sa zaoberali problematikou stratégie úpravy zmlúv pre poskytovateľov zo strany zdravotných poisťovní, vo vzťahu k legislatívnym zmenám a úpravám miezd lekárov a sestier. Treba povedať, že ak toto navyšovanie miezd, úpravy miezd, nebudú kryté reálnym navýšením zmlúv zo strany zdravotných poisťovní a znovu zopakujem, že všetky predpoklady na to, aby sa to mohlo stať, Národná rada aj ministerstvo zdravotníctva v minulosti urobili, nastane problém, pretože ekonomická situácia u mnohých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sa bude komplikovať a môže to spustiť novú špirálu zadlžovania nemocníc aj ambulancií, čo si asi nikto z nás nepraje.
Dámy a páni, toľko z mojej strany, na záver by som vás chcel poprosiť o podporu tohto vládneho návrhu zákona. Ďakujem pekne.
31. 1. 2012 17:52:30 - 17:55:32 28. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 560 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Novotný, Viliam (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
189.
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážený pán minister, vážené dámy a páni, dovoľte mi predložiť spoločnú správu k predmetnému vládnemu návrhu zákona o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 757 z 8. decembra 2011 po prerokovaní vládneho návrhu zákona o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prvom čítaní rozhodla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady o rokovacom poriadku prerokuje uvedený materiál v druhom čítaní a prideľuje návrh podľa § 74 ods. 1 citovaného zákona na prerokovanie: ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady pre sociálne veci a Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo.
Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený. Výbory Národnej rady, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledujúce stanoviská. Ústavnoprávny výbor Národnej rady prerokoval vládny návrh zákona dňa 24. januára a odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet prerokoval vládny návrh zákona 24. januára a odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť. Výbor Národnej rady pre sociálne veci prerokoval vládny návrh zákona dňa 25. januára a odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť.
Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo prerokoval vládny návrh zákona dňa 25. januára a odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
V časti IV. spoločnej správy máte uvedených celkovo sedem pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré gestorský výbor odporúča schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom IV. tejto správy a v stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek a o zmene a doplnení niektorých zákonov schváliť s odporúčanými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Poveril spoločného spravodajcu výborov Viliama Novotného predniesť v súlade s § 80 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona bola schválená uznesením výboru Národnej rady pre zdravotníctvo č. 111 z 26. januára 2012.
Vážený pán predseda, skončil som, prosím, otvorte rozpravu v druhom čítaní, do ktorej sa hlásim ako prvý.
14. 12. 2011 14:15:13 - 14:15:41 26. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Novotný, Viliam (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
20.
Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o zákone ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
14. 12. 2011 14:11:40 - 14:11:56 26. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 600 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Novotný, Viliam (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
16.
Pán predseda, hlasovali sme o všetkých pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy aj z rozpravy. Keďže sme v skrátenom legislatívnom konaní, sme v treťom čítaní, prosím, otvorte rozpravu v treťom čítaní.
14. 12. 2011 14:07:22 - 14:07:22 26. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 600 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Novotný, Viliam (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vstup predsedajúceho   (text nie je autorizovaný)
14.
Pán predseda, hlasovali sme o všetkých... (Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
14. 12. 2011 14:07:22 - 14:07:22 26. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 600 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Novotný, Viliam (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
12.
V rozprave bol podaný jeden pozmeňujúci návrh pána poslanca Rašiho, prosím, dajte o ňom hlasovať.
14. 12. 2011 14:07:22 - 14:07:22 26. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 600 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Novotný, Viliam (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
10.
Najprv budeme hlasovať o jednom pozmeňujúcom návrhu, ktorý je v spoločnej správe s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
14. 12. 2011 13:55:46 - 13:55:46 26. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Novotný, Viliam (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
2.
Vážený pán predseda, ďakujem za slovo. Ďakujem pekne za pozornosť, skončil som. (Potlesk.)
14. 12. 2011 11:18:10 - 11:28:27 26. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 600 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Novotný, Viliam (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
76.
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, vážený pán spolupredkladateľ, dámy a páni, naozaj už nechcem naťahovať zbytočne reč, ale dovolím si túto diskusiu, ktorá prebiehala včera aj dnes veľmi intenzívne, opakovane aj na výbore pre zdravotníctvo, zhrnúť a možno povedať niekoľko myšlienok k tým najzávažnejším bodom.
Memorandum, ktoré podpísala predsedníčka vlády a predseda Lekárskeho odborového združenia pán Marián Kollár, bolo veľakrát skloňované aj v tejto sále, aj na výbore pre zdravotníctvo. Treba si, prosím, naozaj to memorandum v pokoji pozrieť, predpokladám, že mnohí, ktorí ste diskutovali, alebo všetci ste si ho pozreli. Vyplývali z neho akési štyri požiadavky, ktoré by mali byť vyjadrené v legislatívnych zárukách, ktoré prijme alebo o ktorých bude rokovať Národná rada Slovenskej republiky. Tieto legislatívne záruky sa týkajú Zákonníka práce, zvýšenia miezd v roku 2012, zvýšenia miezd v roku 2013 a transformácie nemocníc. Treba povedať, že vláda prostredníctvom ministra zdravotníctva pripravila legislatívne znenie všetkých týchto štyroch požiadaviek, ktoré sú napísané v memorande a boli k dispozícii aj tu v Národnej rade, aj medzi poslancami bývalých koaličných poslaneckých klubov.
Výbor pre zdravotníctvo chcel pomôcť, a idem k druhému, veľmi dôležitému momentu, o ktorom sa veľa diskutovalo, k návrhu zákona, ktorý predložil výbor pre zdravotníctvo, výbor pre zdravotníctvo chcel pomôcť v tejto situácii, a to, na čom sme sa siedmi poslanci vo výbore vedeli dohodnúť, poslanci bývalých koaličných politických strán, boli legislatívne záruky týkajúce sa prísnejšieho dodržiavania Zákonníka práce, prípadne určitých kompenzácií pre lekárov pri porušovaní Zákonníka práce a zvyšovania platov v roku 2012. Na tom bola dohoda. Či je to veľa, alebo málo, je diskutabilné, ale v politike som sa naučil, že môžte presadiť len to, na čom sa viete dohodnúť a na čom máte väčšinovú podporu, a na toto bola väčšinová podpora vo výbor pre zdravotníctvo.
Rád by som z tohto miesta povedal aj to, že veľa sme o tom diskutovali aj v poslaneckom klube SDKÚ - DS, návrh výboru, tak ako je predložený, teda zvýšenie platov v roku 2012 a zmena Zákonníka práce, má podporu všetkých poslancov SDKÚ - DS a za návrh výboru je poslanecký klub SDKÚ - DS pripravený hlasovať.
Rád by som sa najprv vyjadril k navyšovaniu platov v roku 2013. Opakovane počas rokovania to odznievalo včera aj dnes, aj v pléne Národnej rady, aj vo výbore, že nie je zodpovedné, aby sme dávali prísľuby pre ďalšiu vládu, aby sme dávali prísľuby pre vládu, ktorá vzíde po parlamentných voľbách. Veľmi veľa sa diskutovalo v Národnej rade o transformácii. Transformácia sa stala kľúčovou diskusnou témou. Pán poslanec Raši dneska predložil pozmeňovací návrh, ktorý včera predložil aj na výbore pre zdravotníctvo. Na výbore pre zdravotníctvo tento pozmeňovací návrh nezískal podporu väčšiny poslancov, dnes o ňom budeme rozhodovať v pléne Národnej rady hlasovaním. Máme ho predložený. Je to v podstate kľúčový pozmeňovací návrh.
V diskusii odznievali názory za aj proti transformácii nemocníc. Z tých vecných názorov proti tomuto pozmeňujúcemu návrhu, čiže proti zrušeniu transformácie si dovolím podčiarknuť možno niektoré. Myslím si, že zastavenie privatizácie a transformácie nemocníc, tak ako je pripravené, je dostačujúce... (Reakcie z pléna.) Ak môžem, dámy a páni... (Potlesk.) Ak môžem, dámy a páni... (Silný potlesk a hluk v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hort, Milan, podpredseda NR SR
77.
Páni kolegovia, poprosím, nechajte dohovoriť pána spravodajcu. (Neutíchajúci potlesk.) Ja počkám, môžeme tu byť aj dlhšie. Páni kolegovia, ale poprosím teraz naozaj .. (Sústavný potlesk.)
Páni kolegovia zo SMER-u, nespomínam si, že by vaši spravodajcovia niekedy vo vzťahu k rokovaciemu poriadku, čo sa týka záverečného slova, dodržiavali rokovací poriadok. A rešpektovali sme to tu doposiaľ a ja nevidím dôvod, prečo by som zastavoval pána Novotného, pretože sa vyjadruje k rozprave. Môže pokračovať, pán spravodajca. Nech sa páči. (Potlesk.)
Urobím ešte jeden pokus, páni kolegovia. Nech sa páči, pán poslanec, dokončite svoje vystúpenie.

Novotný, Viliam, poslanec NR SR
78.
Ďakujem pekne. Naozaj, úlohou spravodajcu je zhodnotiť rozpravu, ktorá tu odznela v týchto dňoch, a myslím, že rozhodujúca diskusia tu prebiehala o transformácií nemocníc, ktorú opozícia opakovane označuje skôr slovným spojením privatizácia, tak som sa chcel pri tomto bode zastaviť a diskutovať o tom. Myslím si... (Hluk v sále.)

Hort, Milan, podpredseda NR SR
79.
Páni kolegovia, pán spravodajca sa vyjadruje k rozprave a k problémom, ktoré tu boli nastolené. Tak poprosím, prečítajte si rokovací poriadok, či nemá právo sa vyjadriť k vystúpeniu poslancov a povedať aj svoj názor.
Prosím vás, upokojte sa, pán kolega Číž, pamätám sa na to, ako ste aj vy spravodajcovali, ako ste viedli schôdze, ešte keď ste boli podpredseda. Poprosím vás, toto už naozaj nemá úroveň.
Nech sa páči, pokračujte, pán kolega.
Pán spravodajca, pokračujte.

Novotný, Viliam, poslanec NR SR
80.
Ďakujem pekne. Čiže rozhodujúca diskusia sa v týchto dvoch dňoch aj v pléne Národnej rady, ale aj na výbore viedla o transformácii nemocníc. Odznel tu dneska pozmeňujúci návrh, ktorý predložil pán poslanec Raši, týkajúci sa zrušenia transformácie nemocníc. Musím povedať, že veľa sa tu diskutovalo a hlavne kolegovia z opozície zamieňali pojem transformácia za slovo privatizácia a hovorili skôr o privatizácii ako o transformácii nemocníc, naopak, koaliční poslanci hovorili o transformácii nemocníc.
Chcem povedať veľmi krátko, možno len toľko k tomu, že je to búrka v pohári vody, ktorá tu prebiehala včera aj dnes v pléne Národnej rady. Po prvé preto, lebo transformácia nemocníc je zastavená. Prezident republiky rozhodol o zastavení transformácie nemocníc, vláda dneska o tom rokovala a možno aj prijme uznesenie takéhoto typu, charakteru, znamená, že do 10. marca žiadna transformácia nemocníc nebude. Vláda, ktorá vzíde po parlamentných voľbách, bude mať legitímnu možnosť rozhodnúť sa, ako ďalej postupovať vo vzťahu k transformácii nemocníc.
Chcem ešte povedať a upozorniť na jeden moment, ktorý som povedal včera vo vystúpení a ktorý je podľa mňa dôležitý. Diskutovali o tom aj niektorí poslanci a týka sa oddlženia, ktoré je znovu zamieňané za pojem, ktorý reálne prebiehal, a to je finančná stabilizácia nemocníc, ktoré sa pripravujú na transformáciu. Je dôležité vedieť a je dôležité možno podčiarknuť, že vláda minula 310 miliónov eur na finančnú stabilizáciu nemocníc, ktoré sa transformujú na akciové spoločnosti. Faktom je... (Potlesk.) Faktom je, že ak transformácia nemocníc dneska bude zrušená a vypustená zo zákona (neutíchajúci potlesk), finančná stabilizácia týchto nemocníc nebude môcť dobehnúť a, naopak, peniaze, ktoré boli použité doteraz na finančnú stabilizáciu, sa zmenia na návratnú finančnú výpomoc. A to si musíme v parlamente všetci uvedomiť, že nemocnice budú mať ďalší dlh, ktorý práve zrušením ustanovení o transformácii nemocníc spôsobíme. (Hluk v sále a neutíchajúci potlesk.)

Hort, Milan, podpredseda NR SR
81.
Hovorí v záverečnom slove, ale hodnotí rozpravu. Páni kolegovia... (Hluk v sále a neutíchajúci potlesk.)
Páni kolegovia, chcem vám niečo povedať, tak poprosím, keby ste sa upokojili. (Ruch v sále a pokračovanie potlesku.)
Pán kolega Číž, dovoľte predsedajúcemu niečo oznámiť. Vás budú ruky bolieť. (Pokračovanie potlesku.)
Chcem vyhlásiť prestávku do 14. hodiny, o 14. hodine, dovtedy je prestávka na poradu poslaneckých klubov a prestávka, ktorá je spôsobená tým, že nemôžeme pokračovať v rokovaní vzhľadom na to, čo sa deje v rokovacej sále. Mal som tri pokusy, aby som nechal dohovoriť spravodajcu, ani po treťom pokuse sme neporozumeli, že spravodajca má právo záverečného slova zhodnotiť rozpravu. (Výkriky z pléna.)
Vyhlasujem prestávku. Chlapci, nie ste na mítingu SMER-u, poprosím. Nech sa páči, prestávka do 14.00 hod.

(Prerušenie rokovania o 11.30 hodine.)

(Pokračovanie rokovania 14.00 hodine.)
14. 12. 2011 9:15:39 - 9:19:35 26. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 600 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Novotný, Viliam (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text nie je autorizovaný)
4.
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážený pán spolupredkladateľ, dámy a páni, dovoľte mi, aby som vám predložil spoločnú správu (tlač 600a). Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 764 z 13. decembra 2011 po prerokovaní návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 600) v prvom čítaní rozhodla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky prerokuje uvedený materiál v druhom čítaní a prideľuje návrh podľa § 74 ods. 1 citovaného zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady pre sociálne veci a Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo.
Gestorskému výboru predložila svoje stanovisko poslankyňa Národnej rady Mária Sabolová, v ktorom žiadala o osvojenie prílohy č. 1 uvedenej v Memorande vlády SR a Lekárskeho odborového združenia o úprave pomerov v zdravotníctve.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor prerokoval návrh výboru dňa 13. decembra, neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet prerokoval návrh dňa 13. decembra a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť. Výbor Národnej rady pre sociálne veci prerokoval návrh dňa 13. decembra a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť. Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo prerokoval návrh dňa 13. decembra a odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcim návrhom.
V časti IV máte uvedený jeden pozmeňujúci návrh, ktorý je po legislatívno-technickej úprave. Ide len o zmenu písmena v číslovaní a v názve paragrafu, ktorý gestorský výbor odporúča schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch a doplnení niektorých zákonov (tlač 600), vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom IV tejto správy a v stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch a doplnení niektorých zákonov, schváliť s odporúčaným pozmeňujúcim návrhom. Súčasne gestorský výbor odporučil hlasovať o bode uvedenom v IV. časti tejto spoločnej správy s návrhom schváliť. Poveril spoločného spravodajcu výborov Viliama Novotného predniesť v súlade s § 80 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch a doplnení niektorých zákonov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo gestorským výborom č. 107 z 13. decembra 2011.
Vážený pán predseda, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu v druhom čítaní.
13. 12. 2011 15:24:07 - 15:24:07 26. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Novotný, Viliam (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
54.
Rokovanie výboru pre zdravotníctvo zvolávam na 16.00 hod., aby sme ho potom hneď spojili aj s gestorským výborom. Ďakujem pekne.

Deň v parlamente

<- ->