Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
8. 2. 2012 17:29:51 - 17:30:23 28. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mikuš, Jozef (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text nie je autorizovaný)
275.
Možno poviem len dve vety k môjmu predrečníkovi. Tento návrh zákona je opravou zákona, ktorý ste schválili vy v minulom volebnom období. Je pravdou, že nám chvíľku trvalo, kým sme sa o tom rozprávali, kým sme došli k takému riešeniu, s ktorým súhlasili všetky 4 koaličné strany a som veľmi rád, že strana SMER súhlasí s návrhom svojho návrhu zákona a tento návrh zákona podporí. (Potlesk.)
8. 2. 2012 17:22:19 - 17:24:42 28. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 582 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mikuš, Jozef (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text nie je autorizovaný)
270.
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som odôvodnil poslanecký návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol vypracovaný s cieľom zmeniť zákonnú úpravu, ktorou Slovenská republika reagovala na zákon Maďarskej republiky o dvojakom občianstve. Táto zmena má byť taká, aby eliminovala nežiadúce negatívne účinky tohto zákona na občanov Slovenskej republiky a ide najmä o občanov, ktorí získali cudzie štátne občianstvo z dôvodu, aby sa im uľahčil život počas pobytu mimo územia Slovenskej republiky.
Strata štátneho občianstva Slovenskej republiky nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva sa v návrhu obmedzuje len na prípady, keď cudzie štátne občianstvo bolo nadobudnuté bez toho, aby žiadateľ mal v tejto krajine nejakú formu evidovaného pobytu. Z tohto dôvodu sa zároveň umožňuje osobám, ktoré získali cudzie štátne občianstvo počas pobytu v cudzine a zároveň stratili občianstvo, opätovne nadobudnúť občianstvo Slovenskej republiky. Vychádza sa pritom z princípov medzinárodného práva, najmä Európskeho dohovoru o občianstve, napríklad podľa článku 2 písm. a) dohovoru, citujem: "Občianstvo znamená právnu väzbu medzi osobou a štátom a neoznačuje etnický pôvod osoby." Koniec citátu.
Vychádzajúc z článku 6 ods. 3 dohovoru, podľa ktorého každý zmluvný štát ustanoví vo svojej vnútroštátnej norme možnosť naturalizácie osôb, ktoré majú zákonný a obvyklý pobyt na jeho území, je pobyt jedným zo základných prvkov medzi osobou a štátom, ktorého štátne občianstvo chce získať.
Predložený návrh zákona nebude mať dopad na verejné financie a rozpočty obcí a vyšších územných celkov a nemá negatívne následky, nemá negatívny vplyv na životné prostredie, na zamestnanosť, podnikateľské prostredie a informatizáciu spoločnosti. Predložený návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Pán predseda, skončil som.
2. 2. 2012 14:27:06 - 14:28:26 28. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 360 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mikuš, Jozef (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
14.
Ďakujem pekne. Pán kolega Matovič, vy rád hovoríte o svojich dojmoch a aj píšete a súhlasím s vami, ale v tom, že skutky sú dôležité. Ja som hovoril za klub SDKÚ - DS, aj za seba a tým pádom aj za skutky, ktoré táto strana v rámci hlasovaní alebo konaní o zrušení priestupkovej alebo trestnoprávnej imunity v minulosti konala a ako konať bude.
Pán kolega Sulík povedal možno jednu správnu vetu, prvýkrát v histórii je reálna šanca. Tie reálne šance v minulosti síce boli, ale možno neboli také ako dnes, ale ja keď som hovoril za SDKÚ - DS, tak my sme vždy stáli na pozícii zrušenia, respektíve obmedzenia poslaneckej imunity.
A ďakujem, ďakujem kolegovi Štefancovi, že doplnil moju, moje, moje vystúpenie.
Ďakujem pekne.
2. 2. 2012 14:20:07 - 14:22:35 28. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 360 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mikuš, Jozef (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
6.
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia. V ostatných mesiacoch, možno celý minulý rok, niektorí, hlavne noví poslanci od Obyčajných ľudí a niektorí zo strany Slobody a Solidarita prezentovali častokrát názor, mediálne aj verejne tu, akoby téma zrušenia poslaneckej imunity bola výsostne ich.
Kolega Matovič tento týždeň napadol SDKÚ-DS, že pripravuje nejaký pozmeňujúci návrh a robí všetko pre to, aby tento zákon v parlamente neprešiel. Chcem sa voči tomu jednoznačne ohradiť a povedať vám, že to nie je pravda, aj kolegovi Matovičovi. Chcem vám pripomenúť, že v poslaneckých laviciach SDKÚ-DS sedia poslanci, ktorí už aj päťkrát hlasovali za zrušenie alebo obmedzenie takej alebo onakej poslaneckej imunity alebo obmedzenie alebo zrušenie imunity ústavných činiteľov, nielen v tomto, ale aj v minulých volebných obdobiach. Súčasná vláda Ivety Radičovej, aj vďaka SDKÚ-DS, má vo svojom vládnom programe zrušenie imunity ústavných činiteľov. Po neúspešnom hlasovaní o zrušení trestnoprávnej imunity, na ktorú bolo treba deväťdesiat poslancov, som bol snáď prvý, ktorý médiám oznámil, na otázku, čo ďalej, že pripravíme návrh zákona na zrušenie priestupkovej imunity, na ktorú potrebujeme nadpolovičnú väčšinu poslancov. Aj sme ho pripravili. Som rád, že ho podpísali všetci štyria, v tom čase koaliční, predsedovia poslaneckých klubov.
Chcem vám oznámiť, že okrem technických pozmeňujúcich návrhov zo spoločnej správy a technického pozmeňujúceho návrhu, ktorý mení účinnosť, poslanecký klub SDKÚ-DS nepodporí žiaden pozmeňujúci návrh k tomuto zákonu a jednomyseľne návrh zákona o zrušení poslaneckej imunity podporí.
Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)
14. 12. 2011 14:16:40 - 14:16:42 26. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mikuš, Jozef (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
28.
Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte aj mne, aby som zaželal pokojné a požehnané vianočné sviatky vám všetkým aj všetkým občanom Slovenskej republiky a do nového roku veľa zdravia a Božieho požehnania, všetko dobré. (Potlesk.)
13. 10. 2011 19:15:05 - 19:16:18 24. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní (pokračovanie) Tlač 541 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mikuš, Jozef (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie  
141.
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, aby som pred..., vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som predložil návrh na voľbu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.
Podľa čl. 89 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 2 ods. 3 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky volí Národná rada Slovenskej republiky v tajnom hlasovaní nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov.
Návrh kandidáta na predsedu Národnej rady Slovenskej republiky podali poslanecké kluby SDKÚ - DS, KDH a MOST - HÍD.
Návrh kandidáta na predsedu Národnej rady Slovenskej republiky je Pavol Hrušovský.
Pavla Hrušovského nemusím tejto ctenej snemovni určite bližšie predstavovať, je súčasným podpredsedom Národnej rady Slovenskej republiky a v minulosti už funkciu predsedu Národnej rady úspešne vykonával.
Ďakujem. Pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
13. 9. 2011 20:47:24 - 20:49:24 22. schôdza NR SR - 5. deň - B. popoludní a 23. schôdza NR SR - 1. deň - B. popoludní Tlač 493 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mikuš, Jozef (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
108.
Takmer s 8-percentným deficitom v čase biblických tučných rokov, v čase, v čase, kedy treba myslieť na dobu, keď bude... (Prerušenie vystúpenia časomerom. Reakcie z pléna.)
13. 9. 2011 20:47:21 - 20:49:21 22. schôdza NR SR - 5. deň - B. popoludní a 23. schôdza NR SR - 1. deň - B. popoludní Tlač 493 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mikuš, Jozef (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
106.
Ďakujem pekne. Skúsim všeobecne a potom možno mi vyjde čas aj konkrétne.
Ja som sa snažil porovnať žalobcu a žalovaného z pohľadu návrhov, ktoré žalobca dáva. Netvrdím, že silný premiér môže byť zlý premiér, a preto som tam aj povedal dôsledky toho premiérovania.
Všeobecne ešte. Pre mňa je skoro neuveriteľné počúvať slová o zadlžovaní. Pán kolega Jánoš a niektorí iní, vy viete, že vaša vláda v roku 2010, kde ste pripravovali rozpočet, ste naplánovali dlh, zadlženie tohto štátu, zvýšenie o 15 % celkového dlhu, 160 mld. slovenských korún. A za prvý polrok, kým ste opustili vládnutie, ste zadlžili Slovenskú republiku o 90 mld. slovenských korún. To je takmer 10 % celkového zadlženia, ktorý tvorí dlh Slovenskej republiky od roku od roku 1993. Vy si to uvedomujete?! A vy hovoríte o tom, že my zadlžujeme krajinu, keď znižujeme deficit z 8 na 5 % v priebehu jedného roka?! A v priebehu ďalšieho roka chceme znížiť o ďalších 1,2 %. Ako ja neviem, či ste, či rozprávame na jednej frekvencii, alebo na jednom leveli.
Čo sa týka, čo sa týka toho všeobecného, bývalá Dzurindova vláda odovzdávala Slovenskú republiku s deficitom 2,94, v konečnej fáze, ja si myslím, že to bol pod 3 % deficit. Vy ste odovzdávali krajinu takmer s 8-percentným deficitom. (Reakcie z pléna.) S 8-percentným deficitom. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
13. 9. 2011 20:22:28 - 20:34:23 22. schôdza NR SR - 5. deň - B. popoludní a 23. schôdza NR SR - 1. deň - B. popoludní Tlač 493 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mikuš, Jozef (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text nie je autorizovaný)
90.
Vážený pán predsedajúci, vážená pani predsedníčka vlády, vážená pani ministerka, páni ministri, kolegyne, kolegovia, skúsim od politologických úvah a vízií k veci.
Opoziční poslanci, citujem, "sú presvedčení, že predsedníčka vlády Slovenskej republiky zlyhala profesionálne aj morálne, a žiadajú Národnú radu Slovenskej republiky, aby v zmysle príslušných článkov Ústavy Slovenskej republiky vyslovila Ivete Radičovej pre neschopnosť nedôveru". Koniec citátu. Tak znie posledná veta odôvodnenia podania predloženého návrhu. Skúsme sa pozrieť na tieto dôvody bližšie.
Iveta Radičová zlyhala profesionálne, inými slovami, nevie viesť vládu Slovenskej republiky. Čo to znamená? Chýba jej dostatok vedomostí, schopností, manažérskych zručností? Alebo ju ministri nepočúvajú? Aká je predstava poslancov, ktorí podali návrh na jej odvolanie? Aký má byť predseda vlády?
Zoberme si napríklad najdlhšie úradujúceho predsedu vlády z 90. rokov Vladimíra Mečiara. Môžeme ho považovať očami dnešných opozičných poslancov za profesionála? Svojimi maniermi spôsobil medzinárodnú izoláciu Slovenska, zablokoval jeho prijatie do Severoatlantickej aliancie a len málo chýbalo, aby sa to isté nestalo aj v prípade včlenenia Slovenska do Európskej únie. V roku 1998, keď odovzdával vládu, jeho poslušný minister financií zadlžil štát tak, že mu banky boli ochotné požičiavať už len na 30-percentné úroky a kolabujúce banky veštili rozpad celého hospodárstva.
Zoberme si vládu Roberta Fica z predchádzajúceho funkčného obdobia. Svojím postavením silného premiéra pripomínal Vladimíra Mečiara. Bol profesionál? Dokázal viesť vládu tohto štátu? Je poslušnosť ministrov premiérovi znakom profesionálneho riadenia? Ukázalo sa, že určite nie. Jeho minister financií poslušne počúval všetky pokyny svojho šéfa. Asi mu preto premiér odpustil kamarátske styky s finančnými skupinami, výlety na more. Práve po jednom z takýchto výletov, keď ho novinári prichytili na výletnej jachte, si tieto finančné skupiny akoby náhodou zarobili v špekuláciách na výhodnom kurze výmeny slovenskej koruny na euro. Vraj mali vynikajúcu intuíciu, aký bude kurz stanovený. Nemyslím si, že čítali zo sklenenej gule, skôr mali informácie priamo zo zdroja a minister mohol, minister Počiatek mohol ostať na svojom mieste, len po niekoľkých chabých pokusoch sa predsedovi vlády, keď po niekoľkých slabých pokusoch sa predsedovi vlády neodvážil odporovať.
A tak sa napríklad vyhodili peniaze na dotovanie nenásytných štátnych podnikov, len aby sa akože udržala zamestnanosť. Robert Fico so svojím zborom ministrov bol taký profesionál, že dokázal zadlžovať Slovensko pri dvojcifernom hospodárskom raste. Namiesto toho, aby pokračoval v procese ozdravovania štátnych financií rozbehnutom pred rokom 2006, v podmienkach vysokej hospodárskej aktivity nasledujúcej po predchádzajúcich hlbokých reformách zvolil si grécku cestu a pomocou svojho ministra financií veselo plytval ďalej.
Ešteže prišla svetová hospodárska kríza, aby sa bolo na čo vyhovárať. Veď to nie on, ale svet robí chyby. Dokonca sa vyhováral aj na vtedajšiu opozíciu, ktorá mu hádzala akože polená pod nohy. A vieme dobre, že opozícia nemohla nijako ovplyvniť kroky vlády.
Neobídem ani vlády Mikuláša Dzurindu a použijem na ne rovnaký meter. Prvá i druhá, podobne, ako je to teraz, mala pestré zloženie. Riadiť takéto vlády si vyžaduje ozajstný fortieľ. Je to niečo úplne iné, ako keď mám ako premiér vo svojej koalícii len malé strany do počtu, ktoré majú predo mnou prirodzený rešpekt, lebo čísla nepustia.
Napriek týmto komplikáciám sa podaril prvej Dzurindovej širokospektrálnej vláde husársky kúsok, keď zastavila pád Slovenska do ekonomickej priepasti, ozdravila verejné financie, zreformovala chorý bankový systém. Nie menšie úspechy boli v zahraničnej politike, keď dokázala dostať Slovensko do Severoatlantickej aliancie a dobehla štáty ašpirujúce v prvej vlne na vstup do Európskej únie a napokon sa tam s nimi aj dostala.
Druhá Dzurindova vláda vykonala také odvážne reformy, o ktorých sa Robertovi Ficovi či Jánovi Slotovi môže len snívať. To zvýšilo konkurencieschopnosť Slovenska v Európe, podnietilo ekonomické aktivity a zvyšovanie životnej úrovne obyvateľov, na čom sa zviezla Ficova vláda a pokrytecky to považovala za samozrejmosť, či dokonca za svoju zásluhu. Znakom oboch Dzurindových vlád bola autonómia ministrov, ale nie samoúčelná. Minister mal aj zodpovednosť za svoj rezort a každý personalista v súkromnej firme vie, že dobrý vrcholový manažér je ten, kto dokáže riadiť ľudí, ale ponechá im priestor na aktivitu, ale ak robia chyby, volá po zodpovednosti.
Toto vyznávajú predsedovia vlád, ktoré riadili alebo riadia štát z SDKÚ - DS. Toto je spôsob zmýšľania, presvedčenia a v tomto sa odlišujú od populistov, ktorí v prvom rade vidia osobný prospech a popularitu. Ak im na ne niekto siaha, bez milosti sa ho zbavia. Ba radšej sa presadia na posty podriadených ľudí, ktorí sa im nebudú priečiť. Takýto spôsob riadenia vedie na jednej strane k rastu moci vrcholového manažéra a na druhej strane k úpadku inštitúcie, ktorú vedie. Toto nie je cesta, ktorou by sa vydal predseda vlády z SDKÚ a Iveta Radičová nie je výnimkou.
Ivete Radičovej opoziční poslanci vyčítajú neschopnosť, že jej vláda nedokáže prijímať dôležité ekonomické, sociálne a finančné rozhodnutia. Páni poslanci, stačí si pozrieť programové vyhlásenie vlády, v ktorom sa počíta s nutnosťou prijímania dôležitých rozhodnutí, a vláda podľa neho aj postupuje. Postupuje podľa dokumentu, ktorý je uchopiteľný a kontrolovateľný. A len si ho skúste porovnať s tým, čo vytvorila predchádzajúca vláda. Samé vágne záväzky a zbožné priania, ktorých plnenie bolo pochopiteľne ťažko sledovať.
Ak vyčítate Ivete Radičovej, že za jej premiérovania sa znižujú reálne mzdy, nie ste na správnej adrese. Pozrite sa, čo sa udialo s verejnými financiami počas predchádzajúceho obdobia vlády Roberta Fica a tam hľadajte príčinu. Znovu opakujem, hospodárstvo rástlo rekordnými číslami, a napriek tomu sme vyrábali nové dlhy. Nikdy v histórii nemal štátny rozpočet také vysoké príjmy, a predsa ich bolo málo.
Ak by ostala pri moci Ficova vláda aj v nasledujúcom období a ak by pokračovala v takomto hospodárení, čo je veľmi pravdepodobné, som presvedčený, že Európska menová únia by sa dnes netrápila najviac Gréckom, Írskom, Portugalskom a ďalšími krajinami, ale bolo by tam aj Slovensko.
A pozrite sa, čo sa dnes deje napríklad v Grécku. To sa s nepatrným dočasným poklesom reálnych miezd na Slovensku nedá ani zďaleka porovnať. Ak tvrdíte, že Slovensko sa dnes stále viac zadlžuje, máte pravdu. Nuž ale stredoškolský študent si vie ľahko spočítať, že umorovanie rozšafnej politiky sa prejavuje s určitým oneskorením. Dôležité je, aby sa dynamika dlhu znižovala a aby sme dospeli k cieľu, že Slovensko bude čoskoro hospodáriť s vyrovnaným či prebytkovým rozpočtom.
Páni poslanci, ak je váš zámer zastaviť zadlžovanie štátu úprimný, potom budem rád, keď pomôžete prijať ústavný zákon o dlhovej brzde. Máme ho zakomponovaný do programového vyhlásenia a onedlho o ňom budeme rokovať v Národnej rade. To je cesta k stabilnému rastu reálnych miezd.
Druhý bod obžaloby Ivety Radičovej spočíva v údajnom morálnom zlyhaní. Je to nový argument, ktorý sa v parlamente často neobjavuje, ale som rád, že sa konečne začína spomínať, lebo sa zdá, že naša spoločnosť má naozaj problémy s morálkou. Svoj postoj k morálke mohol Robert Fico prezentovať počas predchádzajúcej vlády viackrát. Ivete Radičovej vyčíta korupciu a stranícky klientelizmus, pritom pre smietku v oku blížneho nevidí brvno vo vlastnom. Radičová mohla pochybiť, že si nesprávne vybrala poradcu, ale pozrite sa, čo sa stalo, keď skrslo podozrenie? Sama začala konať, aby sa dal priestor na vyvodenie prípadnej zodpovednosti.
Na porovnanie začrime do nedávnej minulosti, keď sa objavili podozrenia, že emisné povolenky sa predávali z ministerstva životného prostredia za zlomkové sumy. A pozor, teraz nehovoríme o tisícoch, ale o miliónoch eur. Ako reagoval predseda vlády? Najskôr strčil hlavu do piesku a potom vyvodzoval akúsi politickú zodpovednosť voči ministrovi z koaličnej strany, ktorej takto okrem iného ubral nejaké percentá v predvolebných prieskumoch. Kde bola morálka? A kde je dnes?
Robert Fico je prvý podpísaný pod odvolávaním Ivety Radičovej. On, ktorý nedokázal vykonať nič, keď sa tento štát oberal o desiatky miliónov eur. A keď už aktéri tohto činu spravili tak, aby neboli právne dostihnuteľní, veď sami sa chválili o tom v tlači, prečo potom neapeloval na morálku? Prečo sám neodstúpil, keď sa mu také niečo prevalilo kabinetom?
Tento štát netrpí tým, že by nemal pravidlá, ale tým, že sa pravidlá nedodržujú. Iveta Radičová nerobí nič iné, len ľpie na dodržiavaní pravidiel. To nie je nemorálne. Naopak, to je najsprávnejšie, čo môže robiť. Ak pravidlá nedodržiava človek, ktorý sa dostal hoc do jej blízkeho tímu spolupracovníkov, musí počítať s tým, že bude voči nemu rovnako tvrdá, ako ku komukoľvek inému.
Nezanedbateľným efektom takéhoto prístupu je priaznivý dopad na verejné zdroje. Ak sa podarilo daňovému úradu prenajať si budovu v Košiciach za sumu takmer o polovicu nižšiu, ako mal dostať favorit ministerstva financií za vlády Roberta Fica, potom je to veľký úspech, hoci v tomto prípade iba o, v úvodzovkách, o stotisíce eur. Ak sa však takýto prístup používa v ďalších oblastiach, úspory, či lepšie povedané, neplytvanie sa šplhajú do stoviek miliónov eur.
A okrem iných len sa pozrime na cestné stavby. Diaľnica pri Prešove či most v Trenčíne budú postavené tiež takmer o polovicu lacnejšie, ako plánoval minister predchádzajúceho premiéra. Ako vidieť, byť dôsledný sa oplatí.
Premiérka a súčasná vláda je jednoducho iná ako tá predchádzajúca, aj v morálnom, aj v profesionálnom vybavení.
A preto mi dovoľte, aby som za klub SDKÚ - DS skonštatoval, že klub jednoznačne a jednomyseľne podporuje premiérku vlády Slovenskej republiky Ivetu Radičovú.
Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)
8. 9. 2011 11:59:21 - 11:59:45 22. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mikuš, Jozef (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
122.
Ďakujem. Pán predseda, dajte hlasovať o návrhu uznesenia k prerokovanému materiálu, ktoré je súčasťou spoločnej správy 480a.
8. 9. 2011 10:47:02 - 10:49:15 22. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 480 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mikuš, Jozef (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
66.
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, pani predsedníčka Výkonného výboru Fondu národného majetku, dovoľte mi, aby som vás oboznámil so spoločnou správou výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu doplnku č. 1 k návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2011 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, ktoré máme pod tlačou 480a.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 477 z 19. augusta 2011 pridelil návrh na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, ktorý je gestorským výborom. Oba výbory vo svojich uzneseniach odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť zmenu rozsahu použitia majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2011.
Ako spravodajca gestorského výboru na základe stanovísk výborov navrhujem a z hľadiska stanovísk gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť zmenu rozsahu použitia majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2011 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, ktorý dňa 15. decembra 2010 uznesením č. 245 schválila Národná rada Slovenskej republiky vo výške 312 069 mil. eur, o 340 851 mil. eur, na celkový objem vo výške 652 920 mil. eur.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu na použitie Fondu národného majetku bola schválená uznesením gestorského výboru zo 6. septembra 2011 pod č. 201.
Vážený pán predseda, otvorte rozpravu.
6. 7. 2011 11:44:12 - 11:44:12 20. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 390 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mikuš, Jozef (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
88.
Ďakujem. Pán predseda, dajte hlasovať o uznesení Národnej rady v ktorom Národná rada Slovenskej republiky schvaľuje Správu o činnosti a hospodárení Úradu pre reguláciu sieťových odvetví za rok 2010.
6. 7. 2011 11:28:54 - 11:28:54 20. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mikuš, Jozef (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR -  
84.
Ďakujem. Pán predseda, dajte hlasovať o uznesení, v ktorom Národná rada Slovenskej republiky schvaľuje Výročnú správu o činnosti Fondu národného majetku Slovenskej republiky za rok 2010.
6. 7. 2011 11:16:16 - 11:17:24 20. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 374 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mikuš, Jozef (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie  
68.
Ďakujem pekne. Dovoľte mi, aby som vystúpil ako spravodajca výboru pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu k Správe o činnosti a hospodárení Úradu pre reguláciu sieťových odvetví za rok 2010, ktorú máme pod tlačou 374 a jej spoločnú správu. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím z 13. mája 2011 č. 373 pridelil Správu o činnosti a hospodárení úradu pre reguláciu sieťových odvetví za rok 2010 Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, ktorý určil aj ako gestorský výbor. Obidva výbory prerokovali v stanovených lehotách uvedenú správu a gestorský výbor na základe stanovísk odporúča Národnej rade Správu o činnosti a hospodárení Úradu pre reguláciu sieťových odvetví za rok 2010 schváliť.
Pán predseda, otvorte rozpravu.
6. 7. 2011 10:46:35 - 10:47:35 20. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 382 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mikuš, Jozef (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie  
56.
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, pani predsedníčka, dovoľte mi, aby som ako spravodajca gestorského výboru pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu vás informoval o prerokovaní Výročnej správy o činnosti Fondu národného majetku Slovenskej republiky za rok 2010 vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím z 11. mája 2011 č. 371 pridelil návrh výročnej správy Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, ktorý bol poverený aj ako gestorský výbor. Obidva výbory prerokovali v lehote uvedenú správu a odporúčajú Národnej rade túto správu schváliť.
Pán predseda, otvorte rozpravu.
31. 5. 2011 17:22:49 - 17:23:12 18. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 312 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mikuš, Jozef (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
143.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcel by som povedať, že v doobedňajšom hlasovaní ma pri hlasovaní o tlači 361 Občiansky súdny poriadok hlasovacie zariadenie vykázalo, že som bol proti, chcel by som pre oficiálny zápis povedať, že som bol za. Ďakujem.
16. 12. 2010 16:35:16 - 16:35:39 10.schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 197 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mikuš, Jozef (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
225.
Ďakujem pekne. A ja napriek tvrdým politickým názorom dnes, ale aj počas celého roku želám v mene poslaneckého klubu SDKÚ - DS všetkým kolegom poslancom, zamestnancom Národnej rady, ale aj občanom Slovenskej republiky požehnané vianočné sviatky, pokojné, a veľa osobných a pracovných úspechov v roku 2012. (Reakcie z pléna.) 2011.
15. 12. 2010 16:55:51 - 16:55:51 9.schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mikuš, Jozef (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
87.
Pán predsedajúci, dajte teraz hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj, a aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, a že určené výbory návrh zákona prerokujú v druhom čítaní vo výboroch do 27. januára 2011 a v gestorskom výbore do 31. januára 2011.
15. 12. 2010 16:55:50 - 16:55:50 9.schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mikuš, Jozef (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
85.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh v druhom čítaní.
2. 12. 2010 17:43:19 - 17:43:19 9.schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 146 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mikuš, Jozef (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR -  
Schváliť.

Deň v parlamente

<- ->