Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
31. 1. 2012 16:10:24 - 16:12:26 28. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 558 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kubovič, Pavol (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
103.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľujem si predložiť doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v mene skupiny poslancov, ktorí sú podpísaní v nasledovnom znení: V čl. I vložiť za bod 1 nový bod 2, ktorý znie: "2. V § 120 ods. 2 sa slová "na spracovanie" nahrádzajú slovami "na spracovanie alebo potvrdenie príslušného národného orgánu, medzinárodnej organizácie historických vozidiel FIVA o tom, že vozidlo má alebo bude mať historickú hodnotu."
Doterajší bod 2 označiť ako bod 3.
Odôvodnenie: Súčasná legislatíva neumožňuje legálny prechod z normálnych "bielych" evidenčných čísiel na historické evidenčné čísla, lebo požaduje na odhlásenie z tejto evidencie potvrdenie o zošrotovaní vozidla. Týmto sa buď ničia historické, technické a kultúrne hodnoty alebo sa podporuje vydávanie nereálnych šrotovacích potvrdení. Uvedený doplnok týmto umožní zachovanie historických a technických a kultúrnych hodnôt pre budúce generácie.
Teda budeme stále svedkami existencie takzvaných historických vozidiel. Dovoľujem si vás požiadať o podporu tohto návrhu. Dovolím si ešte uviesť, že tento návrh bol prekonzultovaný aj s legislatívnym odborom ministerstva vnútra a bol spracovaný v spolupráci s nimi. Na branno bezpečnostnom výbore bol predložený tento návrh. Vtedy bol aj schválený, ale nakoľko nebol schválený zákon ako celok, bohužiaľ, sa nemohol objaviť ani v spoločnej správe. Takže žiadam vás o podporu tohto návrhu. Ďakujem.
30. 3. 2011 11:17:42 - 11:19:24 16. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 263 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kubovič, Pavol (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem za slovo. Ja by som chcel len reagovať na tú časť, v ktorej pán poslanec spomínal, že mu chýba jasné stanovisko k otázke Kosova. Pán poslanec, vy ste tu v minulom volebnom období nesedeli, ale táto Národná rada na návrh terajšieho ministra zahraničných vecí prijala jasné uznesenie, za akých podmienok a kedy je Slovensko vôbec ochotné rozmýšľať nad uznaním Kosova. A to uznesenie hovorilo o tom, že keď Belehrad k takémuto kroku pristúpi, tak budeme túto skutočnosť zvažovať. Mrzí ma, že ste si to nepozreli. A možno by ste potom nemuseli takéto otázky klásť, pretože som presvedčený o tom, že minister zahraničných vecí vie, že pri tomto uznesení mu neostáva nič iné, len, tak ako ho predložil a bolo schválené, ho plniť.
Na druhej strane vo vašom vystúpení som mal pocit vašich možno nenaplnených ambícií ako župana, ktoré sa práve týkali európskej spolupráce v rámci regiónov, kde ste hlavne poukazovali na problémy vášho regiónu, ktorého ste županom. A ste jeho županom už druhé volebné obdobie, teda máte tam štyri roky za sebou aj počas vlády vášho predsedu Roberta Fica. A pripadá mi to tak, že to, čo ste si s ním nedokázali vyriešiť za štyri roky, teraz chcete posúvať ako problém pre riešenie ministerstva zahraničných vecí v súčasnosti. Takže jednoducho ma to trápi, prečo takéto problémy, ktoré ste nedokázali vyriešiť, dokonca vnútri vlastnej strany, chcete posúvať na pôdu niekomu inému.
10. 2. 2011 11:42:39 - 11:42:46 12.schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 149 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kubovič, Pavol (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem. Ja som chcel len potvrdiť slová pána poslanca Gála.
9. 2. 2011 15:15:32 - 15:17:23 12.schôdza NR SR - 6.deň - B.popoludní Tlač 149 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kubovič, Pavol (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem. Pá Kolesík, keď vám dochádzajú argumenty, tak viete jedine urážať, to je všetko, na čo sa zmôžete. Ja nebudem skúmať vašu minulosť a vaše postoje, lebo mi to za to nestojí v tejto chvíli.
Pán Jarjabek, ja s vami súhlasím. Veď hrajme slovenskou kartou a urobme všetko pre to, aby napr. aj to, čo je samozrejme úplne prirodzené, že v každom zákone každej republiky o štátnom získaní, nadobudnutí štátneho občianstva, sú trvalé väzby k národu ako je zamestnanie, ako je proste podnikanie a pod., ktoré tu napr. aj v tom návrhu pána Matoviča sú, aby sa objavili v maďarskom zákone. Treba urobiť pre to maximum.
Ja s vami súhlasím, to by mala byť naša slovenská karta, s ktorou by sme mali hrať, o tom som presvedčený. A na to konto, naviažem na to, čo hovoril pán poslanec Číž. Veď pán poslanec, vy ste boli vo vláde, teraz sa už chcete hrať, že ste v opozícii, ale ja to nechcem deliť takto. Ja naozaj som presvedčený o tom, a to zase teraz naviažem na to, čo spomínal pán Blanár, keď to nevieme dosiahnuť v bilaterálnych rokovaniach s maďarskou delegáciou, keď to nevieme dosiahnuť a vždy, keď túto tému otvoríme, tak oni jednoducho sa správajú, akože nechcú počuť, tak urobme niečo preto, aby to dopadlo tak, ako Maďarsko dnes musí meniť zákon, ktorý je, mediálny zákon, kde jednoducho argumentmi jasne bolo poukázané na nesprávnu legislatívu, ktorú prijali a sú donútení európskymi inštitúciami tieto zákony zmeniť. Veď poďme touto cestou, ja nič iné vám nenavrhujem a poďme touto cestou spoločne. To je pre nás spoločné riešenie.
9. 2. 2011 14:59:12 - 15:07:55 12.schôdza NR SR - 6.deň - B.popoludní Tlač 149 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kubovič, Pavol (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja som podpísaný pod tým návrhom aj s pánom poslancom Gálom, ale môžem vás ubezpečiť, že žiadne obchody so mnou nerobil. Ako podpísal som s ním ten zákon alebo ten návrh novely preto, lebo som presvedčený, že je to správny krok.
Ak dovolíte, už naozaj v diskusii vystúpilo myslím dvanásť ústne alebo jedenásť poslancov, piati boli prihlásení písomne. Bolo tu už veľa pohovorené, ale dovoľte, aby som pár poznámok a stanovísk aj k tomu, čo tu bolo povedané.
Som presvedčený, že sú veci, v ktorých sa celkom určite zhodneme. Zhodneme sa, či so SMER-om, či SNS a podobne, a sú to veci, ktoré sa týkajú toho, že hovoríme o tom, že zákon o štátnom občianstve, ktorý schválila Maďarská republika alebo teda maďarský parlament je v rozpore s rôznymi dokumentmi, ktoré či Slovensko, či Maďarsko na fórach, na ktorých spoločne aj dnes pôsobia, jednoducho ratifikovali. Celkom určite takým dohovorom je Európsky dohovor o občianstve. Veľmi dobre predrečníci tu poukazovali, kde práve tie miesta porušenia tohto dohovoru, čo sa týkajú maďarského zákona, ktorý tam bol schválený, jednoducho sú v rozpore s týmito dohovormi.
Ďalej celkom určite je tento zákon v rozpore s maďarsko-slovenskou zmluvou o dobrej spolupráci, o tom, kde v prípade problémov majú spolupôsobiť zmiešané komisie. Ja si len kladiem v tejto súvislosti len otázku, že a v podstate otázku pre nás všetkých legitímnu, či sme všetci už urobili dosť preto, aby sme toto v rámci všetkých tých inštitúcií, kde sme spolu členmi dali jasne najavo, aby sme dokázali ten spoločný hlas pozdvihnúť tak, aby sme dosiahli ten cieľ podľa mňa, o ktorý nám všetkým ide, aby Maďarská republika, jednoducho maďarskí poslanci upravili tento nezmyselný a nie v súlade so zákonom európskych dohovorov zákon.
Na mieste je v tejto chvíli otázka napríklad, pre pána poslanca Rafaja, ja som aj v reakcii naňho ju spomenul, ja by som sa ho veľmi rád opýtal, na ktorom, z takých fór medzinárodných on osobne ako poslanec Národnej rady sa pokúsil v tomto smere niečo dať jasne najavo a poukázať na tento problém. Ja vždy, keď počúvam tieto pripomienky a nemôžem sa preto zbaviť dojmu, že ten pojem, ktorý sa tak zaviedol, že keď sa nám to hodí, tak niektorí začínajú hrať maďarskou kartou, že naozaj je pravdivý, pretože bude to rozprávať tu, bude to rozprávať na Slovensku, ale tam, kde treba poukázať na to, že ten maďarský zákon nie je v poriadku a nie je dobrý, je v rozpore s európskou legislatívou, ak to môžem takto povedať, jednoducho tam som to od zástupcov napríklad SNS nikde nepočul. Nikde. Nemám o tom vedomosť. Dokonca, keď si to zoberiem na posledné udalosti, tak aj tam, kde to mohli vyjadriť ako bolo posledné zasadnutie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy, tak sa ani jeden z tých dvoch, ktorí sú v delegácii, sa na takom rokovaní nezúčastnil.
Takže, páni, keď chceme na niečo poukazovať a vieme, že to je európskeho rozmeru, tak to robme tam, kde to patrí a nemusíme sa tu navzájom presviedčať tri hodiny, štyri hodiny o tom, že maďarský zákon je zlý. Ja s vami súhlasím a som presvedčený, že drvivá väčšina sme si toho vedomí.
Druhá vec je tá, že a tam, kde tá rozdielnosť je, rozdielnosť naša v pohľade na to, ako tento problém proste riešiť. Ja som osobne presvedčený, že keď my budeme mať čistý stôl, tak aj ten náš hlas v tých jednotlivých orgánoch spoločných, kde spolu pôsobíme, bude mať ďaleko väčšiu silu a budeme braní ďaleko vážnejšie.
A celkom určite za taký krok som nepovažoval a nepovažujem návrh z dielne bývalej koalície, ktorý vlastne dnes chceme novelizovať, ktorý trestal do slova a do písmena, trestal občanov Slovenskej republiky a odoberal im jednoducho občianstvo. Preto sme prišli s týmto návrhom a možno tak v podtóne pre pána Matoviča a jeho kolegov, tento návrh je plne v súlade s programovým vyhlásením vlády. Tak ako pôvodným Ficovým zákonom sme vytvárali a mohla sa vytvárať akási kategória občanov na území Slovenska, ktorí majú maďarské štátne občianstvo, nemajú naše, ale dlhodobo žijú na území Slovenskej republiky, tak vlastne návrhom, ktorý tu dnes máme k dispozícii ako pozmeňujúci návrh, vytvárame opäť nejakú ďalšiu podmnožinu ďalšej kategórie, ktorá za akýchsi výnimiek by aj si mohla to naše občianstvo ponechať. Ale celkom určite to nenapĺňa kroky programového vyhlásenia vlády tak, ako to programové vyhlásenia vlády jednoducho žiada, ako by sme to mali urobiť.
Celkom určite s kolegami dnešnej opozície, z bývalej teda koalície, sa nie celkom zhodneme v tom, čo budeme považovať, ktorý z týchto krokov buď považujeme za to, čím prejavíme viac svoju zvrchovanosť, viac svoju dôležitosť a podobne. Bolo to tu aj spomínané, neviem presne, ktorým poslancom, ktorí hovorili o tom, že niekto chce reagovať tým, že keď niekto niekde niečo spôsobí, tak ja musím urobiť ešte väčší rez, a o čo viac kričím, alebo o čo viac udriem, o toto je to lepšie.
No, ja si osobne myslím a tiež to tu bolo spomenuté, že toto nie je riešenie, lebo to kolečko sa môže nezastaviť a bude pokračovať a bude sa to opakovať a stupňovať. Ja nie som zástancom takýchto riešení, a preto si myslím, že riešenie, ktoré dnes tu spoločne predkladáme traja poslanci a ktoré sa nehanbím povedať, bolo spravené v spolupráci so spomínaným ministerstvom zahraničných vecí a myslím aj s ministerstvom vnútra. Jednoducho to predkladáme ako poslaneckú iniciatívu a predkladáme ju preto, že chceme, aby sa čím skôr tento stav jednoducho napravil. Ale určite odmietam také slová, ktoré tu padli v rámci diskusie, ktoré hovorili o spochybňovaní Slovenskej republiky, o oslabení nášho práva, kolaborácii.
Páni, veď to sú nezmysly. To sú úplné nezmysly a na to môžem odpovedať len to, čo som aj doobeda v jednej reakcii povedal. Veď tým, čo sme toho dvadsiateho alebo lepšie povedané tým, čo ste páni poslanci 25. 5. 2010 schválili, ste pánovi Orbánovi myslím urobili veľkú radosť a určite si to šampanské v Budapešti otvoril. Pretože naozaj, ste mu umožnili to, aby ste vytvorili istú skupinu občanov na našom území, ktorá bude mať len občianstvo Maďarskej republiky a nie naše.
Čo ma mrzí viac? Mrzí ma viac to, že vlastne dnes, keď tu v tejto diskusii hovoríme o tom, tak náš kolega z našej koalície povie, že nebudeme poklonkovať Orbánovi, a preto je vhodné, aby sme podporili jeho návrh, lebo len ten je jediným správnym riešením. No, keď to mám parafrázovať a naviazať na to, čo som povedal doobeda, tak si myslím, že pán Fico a pán Matovič, ak váš návrh prejde, celkom určite dostanete pozvanie do Budapešti na to šampanské, pretože presne to, čo si pán Orbán želá, tak urobíme opäť.
Takže, ak dovolíte v závere, aby som tú diskusiu už nenaťahoval, aby to bolo korektné, tak pán Matovič ako predkladateľ v prípade, že váš návrh prejde na pozmeňujúci, ktorý ste predložili, budem žiadať mojich kolegov, ktorí sú podpísaní pod týmto návrhom, aby sme tento návrh stiahli. (Potlesk.)
9. 2. 2011 9:43:11 - 9:44:59 12.schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 149 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kubovič, Pavol (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, považujem za veľmi trúfalé z vašich úst hovoriť o tom, že ste presvedčený, že zákon, ktorý ste 25. 5. 2010 prijali na základe čísiel, ktoré ste spomínali, že z 25 občanov, ktorí požiadali o dvojaké občianstvo alebo o iné občianstvo bol len jeden, ktorý požiadal o maďarské občianstvo. Ja sa vás chcem len, chcem vám len pripomenúť, že v tom vašom zákone sa v jednom z paragrafov píše: že ten, kto požiada o iné občianstvo iného štátu, stratí naše občianstvo a potom, keď už ho stratí, mu prikazujete, že vám to má oznámiť. Tak ja sa vás pýtam, ako toho občana iného štátu, pretože už stratil naše občianstvo, mu môžete vy prikázať, aby vám to oznámil.
Takže predpokladám, že tieto čísla, o ktorých hovoríme, vôbec a určite nemáte žiadnu štatistiku, ktoré dokážu toto, že len ten jeden občan, naozaj, v Slovensku maďarskej národnosti požiadal o toto občianstvo. A bol by som veľmi rád, aby ste mi povedali ako to viete overiť.
Pán poslanec, hovorili ste rôzne ďalšie politické poučky. No, ja osobne si myslím, že práve vaším návrhom ste pánovi Orbánovi umožnili splniť jeho sen o zjednocovaní Maďarov, pretože vaším zákonom vytvárate maďarských občanov na území suverénnej Slovenskej republiky. Som presvedčený, že pán Orbán po schválení tohto vášho zákona si v Budapešti otvoril šampanské a vôbec nedúfal, že Slovensko bude ústretové, až takto k jeho návrhom.
8. 2. 2011 18:59:57 - 19:01:55 12.schôdza NR SR - 5.deň - B.popoludní Tlač 149 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kubovič, Pavol (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
188.
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, na záver ste povedali, že sa nás bojíte. Ja vás môžem ubezpečiť, že sa nás nemáte prečo v tejto chvíli báť, pretože ja dokonca poviem, že s mnohými vecami alebo s tými vecami, ktoré ste rozoberali, aký je zákon, ktorý bol schválený v Maďarskej republike o dvojakom občianstve zlý, absolútne súhlasím. Súhlasím aj so slovami, ktoré ste presne špecifikovali, v ktorých bodoch je tento zákon jednoducho zlý a možno na doplnenie poviem, že Maďarská republika ratifikovala európsky dohovor o občianstve, ktorý bol schválený Radou Európy ešte v roku 2000 a v roku 2001 ho dokonca prijala a vstúpil do platnosti v Maďarskej republike. Ja si myslím, že je najvyšší čas, aby sme nielen tuto, za týmto pultom v Národnej rade, tak ako to vy predvádzate obyčajne pri týchto témach, ale aby sme o tejto téme hovorili tam, kam táto téma aj patrí a to je napr. na zhromaždeniach Rady Európy. Ja sa vás opýtam, koľkokrát ste tento problém tam pomenovali? Koľkokrát ste tento problém tam otvorili a akým spôsobom ste napr. na tejto pôde vytvárali tlak na to, aby Maďarská republika musela tento zákon zmeniť.
Na úvod ste sa pýtali, čo chceme eliminovať, alebo aké negatívne účinky chceme eliminovať v zmysle programového vyhlásenia vlády v tomto zákone. No negatívnym určite účinkom je to, že dochádza u slovenských občanov k strate ich občianstva na základe toho, čo tam vy uvádzate. To je jedna vec a druhá vec, že vlastne neumožňujeme tým, ktorí dlhodobo napr. v zahraničí pracujú a z objektívnych dôvodov si chcú požiadať o občianstvo toho štátu, kde pracujú. Jednoducho im to neumožňujeme tou vašou novelou. Takže to je úplne jasné, ktoré účinky. Tieto dva napr., keď mám byť konkrétny. Ale ja sa budem venovať týmto vašim niektorým otázkam aj vo vystúpení potom, takže dúfam, že budete pozorne počúvať.
8. 12. 2010 17:30:14 - 17:30:14 9.schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 122 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kubovič, Pavol (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
153.
Keďže sme hlasovali o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu zo spoločnej správy a aj o návrhu pána poslanca, ktorý odznel v rozprave, mám splnomocnenie gestorského výboru a, prosím, dajte hlasovať o postúpení tohto návrhu do tretieho čítania.
8. 12. 2010 17:30:14 - 17:30:14 9.schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 122 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kubovič, Pavol (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
151.
Teraz môžme pristúpiť k hlasovaniu o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Beblavého, ktorý odznel v rozprave a obsahuje päť bodov, o ktorých budeme hlasovať o všetkých spoločne.
8. 12. 2010 17:30:14 - 17:30:14 9.schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 122 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kubovič, Pavol (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
149.
Ďakujem, pán predsedajúci, pristúpime k hlasovaniu o jedinom pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť, ale podotýkam, že zaznel lepší návrh v rozprave.
8. 12. 2010 17:14:57 - 17:14:57 9.schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 118 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kubovič, Pavol (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
147.
Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, v rozprave k tomuto návrhu zákona vystúpil jeden poslanec, ktorý vylepšuje návrh, ktorý je predložený a je súčasťou spoločnej správy. Prosím, pán predseda, dajte najprv hlasovať o skrátení lehoty na pozmeňujúci návrh, ktorý zaznel dnes v rozprave.
8. 12. 2010 11:10:11 - 11:13:17 9.schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 106 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kubovič, Pavol (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
102.
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážená pani ministerka, vážení páni poslanci, pani poslankyne, dovoľte mi, aby som predložil jeden pozmeňujúci návrh k predkladanému návrhu zákona, a to je pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Františka Šebeja, Juraja Drobu a Pavla Kuboviča k tomu vládnemu návrhu zákona.
Tento pozmeňujúci návrh obsahuje jeden bod, a to v čl. III sa v § 5a ods. 3 dopĺňa písm. g), ktoré znie: "zmluva, ktorej účelom je zabezpečenie potrieb cudzích zastupiteľských úradov v Slovenskej republike a zabezpečenie činnosti zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí."
Odôvodnenie tohto návrhu. Je dôležité, aby zmluva, ktorej účelom je zabezpečenie potrieb cudzích zastupiteľských úradov Slovenskej republiky a zabezpečenie činnosti zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí sa nepovažovala za povinne zverejňovanú zmluvu. Ak by takáto zmluva ňou bola, mohlo by to v medzinárodných vzťahoch spôsobiť komplikácie a to, že jednotlivé zastupiteľské úrady iných štátov v Slovenskej republike, by mohli získať informácie o výške nájomného za prenájom nehnuteľností. Porovnávaním by totiž mohlo byť Slovenskej republike vytknuté nerovnaké zaobchádzanie s jednotlivými štátmi. Sekundárnym následkom by mohlo byť, že by tieto štáty prehodnotili svoj prístup pri prenájme nehnuteľností pre potreby zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v cudzine. Okrem toho by mohlo dôjsť ku zverejneniu údajov o osobách v diplomatickom zbore toho ktorého štátu, ktorého by sa táto uvedená zmluva týkala. Dovolím si poznamenať, že ďalšie komplikácie v tejto oblasti zverovania takéhoto typu zmlúv by mohli spôsobiť tzv. imperatívne normy, ktorými majú byť navrhované ustanovenia, a to § 48a, § 490 ods. 2, § 497 ods. 2, § 582a, § 879n Občianskeho zákonníka. Tieto by totiž vylúčili použitie rozhodného práva, ktoré sa často musí použiť pri uzatváraní zmlúv v cudzine napr. pri nájme nehnuteľností či dodávaní tovarov a služieb od miestnych subjektov. Týmto pozmeňujúcim návrhom vlastne sledujeme to, aby Slovenskej republike nevznikali v medzinárodných vzťahoch žiadne komplikácie so zverejňovaním takéhoto typu zmlúv.
Vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu.
8. 12. 2010 10:27:29 - 10:27:29 9.schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 89 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kubovič, Pavol (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
66.
Ja mám len jednu otázku na predkladateľa, a to je, že budeme hlasovať o všetkých štyroch bodoch spoločne? Áno.
8. 12. 2010 10:15:39 - 10:18:26 9.schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 89 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kubovič, Pavol (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
60.
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážený pán minister, vážené pani poslankyne, páni poslanci, Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor k návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky. Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 12. októbra 2010 č. 87 pridelila návrh zákona na prerokovanie: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Návrh zákona odporúčali schváliť: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením z 15. novembra 2010 č. 66, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením z 18. novembra 2010 č. 73, Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením z 25. novembra 2010 č. 24. Z týchto uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky vyplýva jeden pozmeňujúci návrh, a to Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky uvedený pod bodom 4 spoločnej správy, ktorý má zabezpečiť sprehľadnenie postupu prideľovania dotácií. Gestorský výbor odporúča tento pozmeňujúci návrh schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona a stanovísk poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu uvedeného v spoločnej správe. Spoločná správa výborov o prerokovaní vládneho návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky č. 37 z 25. novembra 2010. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predkladaním príslušných návrhov podľa ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k predmetnému návrhu zákona.
4. 11. 2010 18:29:55 - 18:31:21 8.schôdza NR SR - 2.deň - B popoludní Tlač 149 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kubovič, Pavol (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Pán predseda, ďakujem za slovo. Pán poslanec Čaplovič, pred prezidentskými voľbami, pred parlamentnými voľbami, ste vytiahli maďarskú kartu. Mrzí ma, že v tejto chvíli, tiež vzhľadom na to, že zrejme kandidujete, tak začínate maďarskú kartu vyťahovať pred komunálnymi voľbami. Je to úplne smiešne, je to úplne smiešne, čo ste tu prezentovali a ten váš strach z Maďarov naozaj, to je úplne niečo pre mňa, ja neviem, mrzí ma to, že nemôžete spávať kvôli Maďarom, doslova a do písmena.
Chcem dôrazne odmietnuť tie vaše slová o akomsi poklonkovaní a kolenačkách a pod., je to úplný nezmysel, ktorým neviem, komu čo chcete dokázať, ale na druhej strane chcem aj povedať, že mi celkom dôrazne a jasne odmietame takú politiku, akú ste vy robili, ktorá hovorila o tom, že kto hlasnejšie, z ktorej strany Dunaja kričí, tak sa cíti byť tým väčším Slovákom alebo tým väčším Maďarom. Toto je cesta do pekla, ktorá k ničomu nevedie a nikdy nedôjde k vyriešeniu problémov.
Na záver, vám chcem povedať, že môžete si byť istý, že tento návrh eliminuje nežiaduce účinky, neberie štátne občianstvo občanom Slovenskej republiky tak, ako to robila predchádzajúca novela a reaguje na všetky tie záležitosti, o ktorých hovoríme jednoducho európskym spôsobom a je to celkom určite v záujme Slovenskej republiky a v záujme jej občanov.
4. 11. 2010 16:36:19 - 16:38:20 8.schôdza NR SR - 2.deň - B popoludní Tlač 149 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kubovič, Pavol (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR -  
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Pán poslanec Rafaj, z vašich slov a vlastne skákania z podstaty veci, nazvem to do politickej rétoriky a prejavu vášho strachu a boľačiek z Maďarov, na ktorých sme si tu už jednoducho zvykli, budem vystupovať aj v diskusii predpokladám, chcem sa upriamiť len na dve veci z toho, čo ste povedali a v jednej budem dokonca aj s vami súhlasiť.
Áno, súhlasím s vami, že Maďarská republika prijala zákon, ktorý je v rozpore s medzinárodným právom, vnímam to aj ja tak a máte absolútne v tomto pravdu. Ja si len kladiem otázku, čo predchádzajúca vláda v tom urobila, aby toto jasne dala na vedomie a ako vlastne začala s týmto zlým zákonom bojovať. Začala bojovať tým, že do tejto Národnej rady predložila zákon, ktorý dneska chceme novelizovať, ktorý poškodzuje občanov Slovenskej republiky a jednoducho proti ich vôli im odoberá občianstvo.
Vy v jednej vete poviete, že rešpektujete slobodnú vôľu výberu občianstva a podobne, a na druhej strane ste vtedy hlasovali za zákon, že jednoducho ľuďom zoberiete občianstvo. Vy ste prešli dokonca do takých vzletných fráz, že už tu vyhlasujete kapituláciu Maďarskej republike a pod., že sme s nimi vo vojnovom stave, no sú to úplné nezmysly, ktoré tu trepete, ja neviem z akých dôvodov, ale zrejme preto, že ste viacmenej zakomplexovaný človek.
12. 10. 2010 16:54:43 - 17:09:57 7.schôdza NR SR-1.deň - B. popoludní Tlač 96 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kubovič, Pavol (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
112.
Odporúčam prideliť návrh zákona v druhom čítaní na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru NR SR pre financovanie a rozpočet a Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky s tým, že výbory predmetný návrh zákona prerokujú v druhom čítaní do 24. novembra 2010 a v gestorskom výbore do 26. novembra 2010.
12. 10. 2010 16:54:41 - 17:09:55 7.schôdza NR SR-1.deň - B. popoludní Tlač 96 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kubovič, Pavol (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
110.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, prosím, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla predmetný návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.
12. 10. 2010 13:20:52 - 13:23:53 7.schôdza NR SR-1.deň - B. popoludní Tlač 89 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kubovič, Pavol (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
18.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, pani poslankyne, páni poslanci, Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky ma uznesením č. 19 z 30. septembra 2010 určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (tlač 89). Podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 72 z 24. septembra 2010 navrhol prideliť návrh zákona na jeho prerokovanie výborom a navrhol gestorský výbor vrátane lehôt na jeho prerokovanie. Súčasne predseda Národnej rady Slovenskej republiky konštatoval, že návrh zákona spĺňa všetky ustanovené náležitosti podľa rokovacieho poriadku NR SR a podľa legislatívnych pravidiel na jeho prerokovanie v Národnej rade Slovenskej republiky.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Dôvodová správa obsahuje informáciu o cieli predloženého návrhu zákona, o súlade návrhu zákona s Ústavou Slovenskej republiky, o súvislostiach s inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami a o tom, že návrh zákona nebude mať dopad na verejné financie. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení návrhu. Návrh zákona obsahuje doložku zlučiteľnosti s právom Európskej únie.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.
Ak sa Národná rada Slovenskej republiky rozhodne prerokovať návrh zákona v druhom čítaní, navrhujem v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 72 z 24. septembra 2010 a podľa § 74 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, aby návrh zákona prerokovali výbory, a to Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v druhom čítaní vo výboroch do 24. novembra 2010 a v gestorskom výbore do 26. novembra 2010.
Pán predseda, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu k tomuto návrhu zákona.
8. 9. 2010 11:28:23 - 11:28:23 5. schôdza NR SR-2. deň-streda- A dopoludnia Tlač 59 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kubovič, Pavol (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
104.
Ďakujem za slovo. Chcem poprosiť členov delegácie a náhradníkov do Rady Európy, aby sa po skončení o 12.00 hod. dostavili do miestnosti č. 183.

Deň v parlamente

<- ->