Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
2. 12. 2011 11:05:23 - 11:06:36 26. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Horváth, Zoltán (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
54.
Prosím, pán predsedajúci, dajte hlasovať o návrhu zákona ako o celku so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
2. 12. 2011 11:05:23 - 11:06:36 26. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Horváth, Zoltán (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
52.
Konštatujem, že sme odhlasovali všetky návrhy zo spoločnej správy a z rozpravy. Sme v treťom čítaní. Pán predsedajúci, otvorte rozpravu, prosím.
2. 12. 2011 11:05:23 - 11:06:36 26. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Horváth, Zoltán (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
50.
Keďže sme odhlasovali všetky body zo spoločnej správy, prosím, dajte hlasovať o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu, ktoré podala pani poslankyňa Blahová.
2. 12. 2011 11:05:23 - 11:06:36 26. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Horváth, Zoltán (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
48.
Ďakujem pekne za slovo. Konštatujem, že v rozprave vystúpili poslanci: Blahová, Ondruš a pani Tomanová. Pán predsedajúci, prosím, najprv dajte hlasovať o návrhoch spoločnej správy, o bodoch 1 až 6 s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
1. 12. 2011 11:53:59 - 11:55:54 26. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Horváth, Zoltán (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
96.
Ďalej, prosím, dajte hlasovať o pridelení výborom, a to: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre sociálne veci s tým, že za gestorský určujeme výbor pre sociálne veci, ktoré prerokujú predmetný návrh zákona ihneď.
1. 12. 2011 11:53:59 - 11:55:54 26. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Horváth, Zoltán (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
94.
O tom, že predmetný návrh zákona prerokujeme v druhom čítaní.
1. 12. 2011 11:53:59 - 11:55:54 26. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Horváth, Zoltán (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
92.
Ďakujem pekne za slovo. A dovoľte mi, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpil v prvom čítaní k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, tlač 597, ako spravodajca určený Výborom Národnej rady pre sociálne veci uznesením č. 112 z 1. decembra 2011 a podal spravodajskú informáciu k vládnemu návrhu zákona. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 606 z 30. novembra 2011 navrhol prideliť návrh zákona a jeho prerokovanie výborom. Súčasne predseda Národnej rady konštatoval, že návrh zákona spĺňa všetky ustanovenia, náležitosti podľa rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a podľa legislatívnych pravidiel na jeho prerokovanie v Národnej rade. Návrh zákona pán minister odôvodnil, navrhovaná právna úprava je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. S ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajcu výboru vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky po všeobecnej rozprave o podstate návrhu zákona uzniesla na tom, že podľa § 73 ods. 3 písm. c)... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrušovský Pavol, predseda NR SR
Páni poslanci, prosím, aby sme sa rešpektovali, jeden druhého.


Horváth, Zoltán, poslanec NR SR
... rokovacieho poriadku prerokuje predmetný návrh zákona v druhom čítaní. V súlade s § 74... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrušovský Pavol, predseda NR SR
Páni poslanci, prosím, nerušme sa.


Horváth, Zoltán, poslanec NR SR
... odsek 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady a citovaným návrhom predsedu Národnej rady Slovenskej republiky odporúčam Národnej rade prideliť návrh zákona v druhom čítaní na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre sociálne veci, za gestorský výbor navrhujem výbor pre sociálne veci, pričom odporúčam, aby výbory, ako i gestorský, prerokovali ihneď.
Pán predseda, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
1. 12. 2011 11:52:11 - 11:53:59 26. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Horváth, Zoltán (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie  
88.
Ďakujem pekne, pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že predmetný vládny návrh zákona o sociálnom poistení Národná rada Slovenskej republiky prerokuje v skrátenom konaní.
1. 12. 2011 11:46:56 - 11:47:43 26. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Horváth, Zoltán (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie  
78.
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, a súhlasí s návrhom vlády na skrátené konanie o vládnom návrhu zákona, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s prerokovaním vládneho návrhu zákona v skrátenom konaní s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie sa uskutoční na 26. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predseda, skončil som. Otvorte rozpravu.
29. 11. 2011 16:29:54 - 16:29:54 26. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Horváth, Zoltán (-) - poslanec NR SR Vstup predsedajúceho   (text nie je autorizovaný)
Je to bez stanoviska gestorského výboru.
29. 11. 2011 16:29:53 - 16:29:54 26. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Horváth, Zoltán (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
Prosím, pán predseda, dajte hlasovať v súlade s § 90 ods. 5 rokovacieho poriadku o pripomienkach pána prezidenta 1 a 2 bez stanoviska gestorského výboru.
29. 11. 2011 16:29:53 - 16:29:54 26. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Horváth, Zoltán (-) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
... schváliť ho.
29. 11. 2011 16:29:53 - 16:29:54 26. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Horváth, Zoltán (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
Keďže sme v treťom čítaní, prosím, dajte hlasovať v súlade s § 90 ods. 5 rokovacieho poriadku o zákone ako celku so stanoviskom gestorského výboru schváliť ho.
29. 11. 2011 16:29:53 - 16:29:53 26. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Horváth, Zoltán (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem pekne za slovo. Prosím, pán predseda, dajte hlasovať v súlade s § 90 ods. 5 rokovacieho poriadku o pripomienke prezidenta so stanoviskom gestorského výboru schváliť ju.
29. 11. 2011 14:51:55 - 14:55:00 26. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 566 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Horváth, Zoltán (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda Národnej rady, vážená pani premiérka, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predniesť spoločnú správu výborov Národnej radnej rady Slovenskej republiky a informovať o výsledku prerokovania zákona.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor pri rokovaní o zákone z 20. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátenom prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím z 9. novembra 2011 č. 559 pridelil predmetný vrátený zákon na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre sociálne veci.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vrátený zákon pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k vrátenému zákonu.
Vrátený zákon odporučil Národnej rade Slovenskej republiky schváliť v pôvodnom znení ústavnoprávny výbor uznesením č. 346 z 22. novembra.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci prerokoval vrátený zákon dňa 23. novembra, ale neschválil navrhnuté uznesenie výboru, lebo návrh nezískal potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov výboru podľa § 52 zákona o rokovacom poriadku a článku 84 Ústavy Slovenskej republiky.
Pripomienky prezidenta Slovenskej republiky uvedené v III. časti jeho rozhodnutia zo 7. novembra 2011:
1. V článku I sa vypúšťa bod 22. Doterajšie body 23 až 43 sa označujú ako body 22 až 42.
2. V článku I sa vypúšťa bod 33. Doterajšie body 34 až 42 sa označujú ako body 33 až 41.
Gestorský výbor neprijal po opätovnom prerokovaní zákona podľa § 79 zákona o rokovacom poriadku č. 350/1996 Z. z. pre Národnú radu záverečné stanovisko k vrátenému zákonu ako celku.
Pán predseda, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
29. 11. 2011 14:35:43 - 14:38:11 26. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 565 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Horváth, Zoltán (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky a informovať o výsledku prerokovania predmetného zákona.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor pri rokovaní o zákone z 20. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátenom prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím z 9. novembra 2011 č. 558 pridelil predmetný návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre sociálne veci.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vrátený zákon pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k vrátenému zákonu.
Výbor Národnej rady pre sociálne veci uznesením z 23. novembra 2011 č. 104 s pripomienkou prezidenta Slovenskej republiky odporúča zákon schváliť.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením z 22. novembra 2011 č. 347 odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vrátený zákon schváliť v pôvodnom znení.
Pripomienka prezidenta Slovenskej republiky uvedená v III. časti jeho rozhodnutia z 8. novembra 2011: V čl. I bode 27 § 19 ods. 1 písm. a) sa slová „1 000 eur" nahrádzajú slovami „30 000 eur".
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky zákon s pripomienkou prezidenta Slovenskej republiky schváliť.
Pán predseda, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
20. 10. 2011 11:51:10 - 11:51:10 24. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Horváth, Zoltán (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
115.
Schváliť.
20. 10. 2011 11:51:10 - 11:51:10 24. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Horváth, Zoltán (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
113.
Keďže sa schválili všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, prosím, dajte hlasovať o postúpení zákona do tretieho čítania ihneď.
20. 10. 2011 11:51:10 - 11:51:18 24. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Horváth, Zoltán (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
111.
Ďalej konštatujem, že spoločná správa neobsahuje žiadne návrhy, preto pristúpime k hlasovaniu o návrhu, ktorý bol podaný poslancom Sujom.
20. 10. 2011 11:50:33 - 11:50:55 24. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Horváth, Zoltán (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
109.
Ďakujem pekne. Prosím, teraz dajte hlasovať o druhom procedurálnom návrhu nepokračovať v rokovaní o návrhu zákona.

Deň v parlamente

<- ->