Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
29. 2. 2012 10:54:24 - 10:55:19 29. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 621 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baška, Jaroslav (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
19.
... prehodnotiť počet vojenských obvodov tu na Slovensku, možno niektoré zrušiť a niektoré vojenské obvody zredukovať alebo zmeniť hranice týchto vojenských obvodov, následne urobiť, teda urobiť predtým, než sa to odovzdá mestám a obciam urobiť pyrosanáciu a takýmto spôsobom tento problém riešiť alebo riešiť prístup do už potom do bývalých vojenských obvodov. Ja si myslím, že je to oveľa korektnejšie k občanom, ako to riešiť touto novelou. Ďakujem veľmi pekne.
29. 2. 2012 10:54:24 - 10:55:19 29. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 621 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baška, Jaroslav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
17.
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja budem reagovať len na pána poslanca Galka, ako spomínal. Súhlasím s tým, že došlo k výraznej redukcii počtov ozbrojených síl Slovenskej republiky, a práve preto, ako som hovoril v minulosti v prvom, druhom čítaní o tomto zákone, o novele tohto zákona, tak by sme mali k tomu pristupovať úplne inak... (Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
29. 2. 2012 10:48:51 - 10:49:59 29. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 621 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baška, Jaroslav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
9.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi tretíkrát vystúpiť a budem veľmi krátko rozprávať k tejto novele zákona o vojenských obvodoch. Plne sa stotožňujem s pripomienkami a s návrhom pána prezidenta Slovenskej republiky. Hovoril som to už v rozprave v prvom a v druhom čítaní. Myslím si, že keď schválime túto novelu zákona o vojenských obvodoch, môže dôjsť v budúcnosti k možno aj stratám na životoch, na ohrození zdravia a majetku občanov Slovenskej republiky. A podľa mňa toto orgány štátnej moci nemajú robiť. Čiže plne súhlasím s tým, čo pán prezident povedal, aby sme zákon ako celok neschválili. Ja pevne verím, že, panie poslankyne, páni poslanci, budete hlasovať tak, ako pán prezident namietal v tomto vrátenom zákone. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
31. 1. 2012 16:34:07 - 16:35:38 28. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 557 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baška, Jaroslav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
121.
Naozaj len v krátkosti. Nie som proti tomu len ja, ale z môjho prekvapenia boli proti tomu aj starostovia, resp. primátori miest, ktoré susedia s týmito vojenskými obvodmi. Konkrétne to bol aj primátor Malaciek, pretože aj týmto zákonom vlastne dávate, zaťažujete túto samosprávu a práve tých miest a obcí, ktoré susedia s jednotlivými vojenskými obvodmi tým, že im dávate povinnosť podľa § 9 a ods. 3 novely tohto zákona, aby informovali tie osoby, ktoré chcú ísť do týchto susediacich vojenských obvodov, si myslím, že to nie je správne a korektné, aby nejakým spôsobom sa prenášala zodpovednosť na obce, ktoré sú susediace s týmito vojenskými obvodmi. Keď sa stane nejaký problém, tak potom ten problém môže byť prenesený aj na tieto susediace obce a ešte raz hovorím, no neviem, či nejaký ten Oravák bude mať naozaj záujem chodiť napríklad na huby do vojenského obvodu Malacky. Ja si myslím, že skôr nie, a to, čo ste spomínali, že neexistujú jasné pravidlá, veď stačí dať nejaké nariadenie ministra alebo nejaký iný predpis, ktorý by toto všetko upresňoval. Myslím si, že púšťať ľudí do živých vojenských obvodov nie je správne a v budúcnosti sa nám to môže vypomstiť.
31. 1. 2012 16:28:08 - 16:32:08 28. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 557 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baška, Jaroslav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
117.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, nebudem rozprávať nič iné, len zopakujem to, čo som hovoril už v prvom čítaní pri prerokovaní tohto zákona o vojenských obvodoch.
V prvom rade chcem povedať, že asi nie je to dobrý nápad sprístupniť občanom a vlastne každému občanovi Slovenskej republiky vstup do vojenských obvodov. Ja len spomeniem prípad, ktorý sa stal minulý rok vo vojenskom obvode, teda už v bývalom vojenskom obvode Javorina, kde teda dve ženy utrpeli naozaj vážne zranenia a bol to ako som spomenul, bývalý vojenský obvod Javorina, čiže v tomto vojenskom obvode už prebehla určitá pyrosanácia a myslím si, že nie je to naozaj dobrým nápadom, aby do aktívnych vojenských obvodov, aj keď možno nie do tých častí, kde sú strelnice, ale aby mali prístup títo občania.
Podľa mňa prvoradé je, od štátu chrániť zdravý život, zdravie a majetky každého občana tejto republiky. A tento návrh ktorý je predložený, robí naozaj, naozaj opak. Ja by som, a spomeniem to znova, to, čo som hovoril aj v prvom čítaní pristupoval k tomuto úplne inak. Robilo sa viac ako rok strategické hodnotenie obrany, kde sa teda analyzovali rôzne veci, ako majú teda ozbrojené sily vyzerať, v akom stave sú teraz a je tam aj určitá pasáž, ktorá hovorí o tom, že nejakým spôsobom by sa mali redukovať aj vojenské obvody. A ja by som pristupoval práve takým spôsobom, že tieto vojenské obvody buď teda znížiť ich počet, tam kde sa to dá, resp. zmeniť hranice týchto vojenských obvodov.
Samozrejme je to asi dlhšia doba toto všetko pripraviť, ako aj urobiť nevyhnutnú pyrosanáciu v týchto vojenských obvodoch a potom následne, teda sprístupniť do týchto už bývalých vojenských obvodov, sprístupniť ich verejnosti. My, keď sme boli vo vláde tak sme naozaj sa snažili vyjsť občanom a občanom teda susediacich obcí, ktoré susedia s vojenskými obvodmi, kde sme nejakým spôsobom chceli znížiť tú administratívu, ktorú majú ľudia z týchto katastrálnych území, ktoré susedia s jednotlivými vojenskými obvodmi. Chceli sme vlastne zjednodušiť prístup do týchto vojenských obvodov a znížiť tú administráciu pre nich. Takže tie povolenia, ktoré boli platné na rok sme predĺžili na tri roky, s tým, že občania týchto katastrálnych území mohli žiadať priamo alebo dávať žiadosti na obciach a tieto obce to vlastne posunuli na jednotlivé vojenské obvodné úrady.
Naozaj, myslím si, že nie je to dobrý nápad, nepomáhame týmto občanom, nechránime ich a ja si tiež neviem predstaviť, že by napríklad nejaký občan z Oravy išiel na huby alebo robiť tú hubársku turistiku napríklad do vojenského obvodu v Malackách. Tak možno, že by tam nenašiel nejaké huby, ale možno, že by tam našiel skôr smrť alebo resp. nejakú nevybuchnutú delostreleckú muníciu. Preto, ako minule v prvom čítaní, chcem podľa § teraz už 83 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhnúť, aby Národná rada nepokračovala v rokovaní o návrhu tohto zákona. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
30. 11. 2011 10:14:26 - 10:15:29 26. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 557 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baška, Jaroslav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
42.
Ďakujem veľmi pekne. Len v krátkosti. No, asi ma oči klamali, keď som to videl v televízii, že strana Sloboda a Solidarita podporí návrh štátneho rozpočtu a bola tam jedna z tých podmienok, že bude schválená novela zákona o vojenských obvodoch. Takže, asi som videl zle v médiách.
A tá druhá vec. Vy ste to zasa zobrali úplne inak. Ja som to dal ako príklad, ako memento, že už aj v zrušenom vojenskom obvode sa niečo takéto stalo. Nieže kto si zlízol smotanu, kto tento obvod pripravil, kto ho zrušil a tak ďalej. Ale má to byť určitým príkladom a negatívnym príkladom, čo sa vo vojenskom obvode môže stať. A tobôž v aktívnych vojenských obvodoch. Takže vy ste ma asi nepochopili. Ja som len chcel ukázať, že naozaj je to veľmi nebezpečné, to, že ďalším občanom umožníme vstup do aktívnych vojenských obvodov. Nič iné som nechcel povedať.
30. 11. 2011 10:05:16 - 10:12:07 26. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 557 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baška, Jaroslav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
38.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte aj mne v krátkosti vystúpiť v rozprave k uvedenému zákonu o vojenských obvodoch. V prvom rade chcem povedať, že aký bol dôvod vlastne a skutočný dôvod predloženia tohto návrhu zákona. Tým skutočným dôvodom bolo to, že politická strana Sloboda a Solidarita si to podmienila a schválenie, podmienila si schválenie tohto zákona tým, že potom podporí návrh štátneho rozpočtu na rok 2012. Myslím si, že to nie je, nie je správne takýmto spôsobom podmieňovať schválenie štátneho rozpočtu práve zmenou zákona o vojenských obvodoch. Ja tam nevidím žiadny súvis a žiadnu súvislosť s tým a dopad vlastne na štátny rozpočet roku 2012. To je prvá vec, ktorú som chcel povedať.
Dovoľte mi, dovoľte mi dotknúť sa aj jednej časti tejto novely zákona a to je povinností, ktoré prechádzajú na susedné obce, teda obce susediace s vojenským, s územím vojenských obvodov. Už za našej vlády sme, sme sa snažili nejakým spôsobom uľahčiť tento prístup občanov do týchto vojenských obvodov a to tým, že ten poplatok, ktorý sa vydával, a to povolenie bolo na rok, my sme toto povolenie a ten súhlas vlastne a tú platnosť toho povolenia dali na tri roky s tým, že susediace obce mohli od tých záujemcov z týchto, z týchto obcí vyzberať tieto žiadosti na to, na tieto povolenia o vstup do vojenských obvodov a tieto obce toto vlastne pripravili a doniesli to na vojenský obvod, kde vojenský obvod vydal, vydával toto povolenie. Aj tá čiastka, ktorá sa za to platila, čiže ten správny poplatok ostal nezmenený, ale platil, platil na tri roky.
Čo sa však v tejto, v tejto novele ďalej presúva na obce si myslím, že zbytočne zaťažujeme týmto, týmto susediace obce, a je to § 9a odsek 3 novely tohto zákona o vojenských obvodoch, je to, že osoby, ktoré chcú ísť do tohto vojenského obvodu, sú povinné kontaktovať susediace obce a informovať sa o podmienkach pohybu v týchto vojenských obvodoch, respektíve o zákazoch, ktoré sú pre tieto, týchto záujemcov, pre tieto osoby určené a stanovené, či v tom konkrétnom čase, tej konkrétnej dobe, nie je, nie je uzavretý tento vojenský, vojenský obvod. Myslím si, že je to, že znova tým obciam dávame, dávame ďalšie, ďalšie úlohy, ktoré musia tieto obce, teda susediace obce plniť.
Ako by som sa postavil ja k tomuto, poviem v krátkosti môj návrh, ako využívať alebo sprístupňovať teda vojenské obvody verejnosti. Môj návrh by bola, už rok a pol sa robí takzvaná Biela kniha o ozbrojených silách Slovenskej republiky a určite sú tam spomínané aj niektoré vojenské obvody, respektíve ich redukcia, týchto vojenských obvodov. Môj návrh by bol úplne iný a prístup k týmto veciam by bol úplne iný. Ja by som prehodnotil tieto vojenské obvody. Niektoré obvody, vojenské obvody by som navrhol zrušiť a v niektorých vojenských obvodoch by som navrhol zmeniť hranice týchto vojenských obvodov. Potom následne vlastne by prebehla určitá pyrosanácia v týchto obvodoch a potom by to bolo odovzdané, odovzdané do užívania obciam, respektíve tým ľuďom, ktorí na tom zo zákona majú, majú nárok. Čiže ten prístup je diametrálne odlišný a navrhoval by som, aj keď by to možno trvalo dlhšie, dlhšie obdobie, ale takýmto spôsobom by som, by som reagoval na vstup do týchto vojenských obvodov. Čiže zrušiť, prehodnotiť vojenské obvody, ktoré sú na Slovensku. Myslím si, že tých vojenských obvodov máme zbytočne veľa. A napríklad aj tie Valaškovce, keď sme zrušili aj tankový prápor a budú sa rušiť ďalšie vojská, si myslím, že niektoré vojenské obvody nemajú opodstatnenie. Zoberme si aj tu pri Bratislave máme dva vojenské obvody, vojenský obvod Malacky, Turecký Vrch, vojenský obvod Turecký Vrch, takže určite by sme vedeli niektoré tieto vojenské obvody zrušiť.
Takým posledným mojím, mojím vstupom k tomuto je, že štát má v prvom rade chrániť životy, zdravie a majetok každého občana tejto republiky. Myslím si, že táto zmena, ktorá sa pripravuje, že umožňujeme občanom a každému občanovi za určitých podmienok vstup do týchto vojenských obvodov je, je skôr opakom, ako ochraňovať životy, zdravie a majetok občanov. A mali sme taký jeden príklad, ktorý hovorí za všetko. Bol pred nedávnom, keď v bývalom Vojenskom obvode Javorina došlo, došlo takmer k tragédii na životoch, kde boli zranené dve, dve ženy nevybuchnutým delostreleckým granátom. Kde máme zaručené, že aj v tých okrajových častiach tých vojenských obvodov, ktoré chceme, ktoré chceme sprístupniť, nebude nejaká takáto zabudnutá, zabudnutá munícia? Podľa mňa je to chyba, že takéto, takáto novela, že umožňujeme touto novelou zákona o vojenských obvodoch vôbec prístup každému občanovi Slovenskej republiky, aj keď je to za určitých podmienok.
Preto na záver mi dovoľte podľa § 73 odsek 3 písmeno b) rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhnúť, aby Národná rada Slovenskej republiky nepokračovala v rokovaní o návrhu tohto zákona.
Ďakujem veľmi pekne.
13. 9. 2011 21:17:42 - 21:19:43 22. schôdza NR SR - 5. deň - B. popoludní a 23. schôdza NR SR - 1. deň - B. popoludní Tlač 493 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baška, Jaroslav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
136.
Vážené plénum Národnej rady Slovenskej republiky, vážení členovia vlády, pán Galko, ja tiež začnem tak možno trošku inak, ako by som mal. Ja som doteraz myslel, že vy ste len doktorom a liečiteľom ozbrojených síl, ale dnes som sa dozvedel, že vy ste milovník a balič žien. (Smiech v sále.) Ale ak balíte a ste milovník žien tak, ako liečite ozbrojené sily za ten posledný rok, tak to vám veru nezávidím a nezávidí vám to určite nikto. Vy nie ste liečiteľ, doktor ozbrojených síl, vy ste hrobár. Za ten rok ste neurobili pre rezort obrany a vojakov vôbec nič.
Kde môžete, kde ste vy boli v rokoch 2006 - 2010? Hovorili ste o povodniach. Boli ste v obci Píla a tak ďalej. Kde ste boli v roku 2010, keď sme použili viac ako 3 000 vojakov, nepočítam ani hasičov a ďalších policajtov pri povodniach, ktoré tu boli celý máj minulý rok? Kde ste boli, keď sa stala nehoda vo Vojenskom opravárenskom podniku Nováky? Vy ste tam neboli. A preto nemôžete tvrdiť, že pán predseda vlády Robert Fico tam nebol. On tam bol a prišiel tam veľmi skoro. A vždy sa zaujímal o takéto tragédie.
Neprajem ani tejto vláde žiadne takéto tragédie, aby v budúcnosti prišli, ale nikdy nemôžete povedať toto, že Robert Fico sa nestaral o takéto veci, keď boli rôzne povodne a nešťastia a živelné pohromy, ktoré sa vyskytli v rokoch 2006 - 2010 na Slovensku a na slovenských ľuďoch.
Viete, je ťažko uveriť slovám, ktoré hovoríte vy alebo ktoré idú z vašich úst, pretože sme boli svedkom a v priamom prenose ste klamali, bolo to v jednej televíznej relácii, ťažko potom si získate dôveru občanov Slovenskej republiky ako minister obrany, keď ste zaklamali v priamom prenose a boli ste chytený pri klamstve.
Viete, pán minister, vy ste ešte nepreskočili, vy ste ministrom... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
24. 5. 2011 17:25:26 - 17:33:56 18. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 284 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baška, Jaroslav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, dajte hlasovať o návrhu uznesenia, tak ako ste ho za mňa prečítali. Ďakujem pekne.
24. 5. 2011 10:08:39 - 10:11:21 18. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 373 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baška, Jaroslav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, ja len v krátkosti chcem poďakovať všetkým vojakom aj civilistom v rámci rezortu ministerstva obrany, ktorí sa za posledné obdobie, za posledné roky venovali práve vybudovaniu tohto centra excelentnosti. Je to jedna z 11 oblastí, ktorá bola schválená ešte v roku 2004 na Konferencii národných riaditeľov pre vyzbrojovanie. A ja som veľmi rád, že sa tento medzinárodný záväzok, ktorý Slovenská republika má, podarilo dotiahnuť do konca. Aj za našej vlády, za vlády Roberta Fica, sa podarilo veľmi veľa za tie roky v rokoch 2006 až 2010 práve pri budovaní tohto centra excelentnosti. V súčasnosti teda sú tam okrem Slovenskej republiky aj Česká republika, Maďarsko, Francúzsko a Rumunsko. Tie rokovania, ktoré sme viedli aj my, viedli sme aj so Spojenými štátmi americkými a s Poľskou republikou. Ja pevne verím, že ešte v priebehu tohto roka, príp. budúci rok sa aj tieto dve krajiny pridajú k týmto memorandám, ktoré boli len prednedávnom podpísané.
Veľmi dôležité je okrem tohto medzinárodného centra excelentnosti budovať aj národné centrum excelentnosti práve na likvidáciu tejto nevybuchnutej munície. Slovenská republika a ministerstvo obrany už dlhé roky spolupracovali a spolupracujú a, pevne verím, budú spolupracovať s ozbrojenými silami Francúzskej republiky, pretože Francúzi nám poskytli veľmi veľa know-how pri výcviku týchto našich špecialistov. A bude veľmi dôležité, ako budú aj títo špecialisti využívaní v misiách medzinárodného krízového manažmentu. Len prednedávnom sme schválili rozširujúci mandát našim vojakom v misii ISAF v Afganistane, kde by sa mali zúčastňovať aj takíto špecialisti na likvidáciu nevybuchnutej munície. Ja si myslím, že je to dobrý krok dopredu, akým spôsobom týchto špecialistov vychovávať a naplniť nielen to národné centrum pre likvidáciu nevybuchnutej munície, ale aj toto medzinárodné centrum excelentnosti pre likvidáciu nevybuchnutej munície, ktoré, si myslím, v budúcnosti bude mať veľký význam nielen pre Slovenskú republiku, ale aj pre celú Severoatlantickú alianciu v rámci boja proti terorizmu. To je všetko z mojej strany. Ďakujem za pozornosť.
24. 5. 2011 10:05:59 - 10:08:11 18. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 373 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baška, Jaroslav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, pán minister, dovoľte mi predložiť správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu s prítomnosťou príslušníkov zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky v súvislosti s pôsobením v Centre výnimočnosti pre oblasť odstraňovania výbušných prostriedkov (tlač 373).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu na vyslovenie súhlasu s prítomnosťou príslušníkov zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky v súvislosti s pôsobením v Centre výnimočnosti pre oblasť odstraňovania výbušných prostriedkov (tlač 373) podáva Národnej rade Slovenskej republiky túto správu.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 372 z 11. mája 2011 pridelil návrh na vyslovenie súhlasu s prítomnosťou príslušníkov zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky v súvislosti s pôsobením v Centre výnimočnosti pre oblasť odstraňovania výbušných prostriedkov (tlač 373) na prerokovanie Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.
Oba výbory Národnej rady Slovenskej republiky prerokovali návrh na vyslovenie súhlasu s prítomnosťou príslušníkov zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky v súvislosti s pôsobením v Centre výnimočnosti pre oblasť odstraňovania výbušných prostriedkov v určenej lehote, súhlasili s ním a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. l) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s prítomnosťou príslušníkov zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky v súvislosti s pôsobením v Centre výnimočnosti pre oblasť odstraňovania výbušných prostriedkov (tlač 373).
Prílohou tejto správy je návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte rozpravu k tomuto materiálu. Ďakujem.
29. 3. 2011 17:16:26 - 17:16:32 16. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 116 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baška, Jaroslav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text nie je autorizovaný)
133.
O prvých päť spoločne a o tom šiestom samostatne.
24. 3. 2011 15:40:46 - 15:43:11 16. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 166 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baška, Jaroslav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
Dobrý deň prajem. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, pán minister. Nebudem sa vyjadrovať k paragrafovému zneniu tohto zákona. Táto novela bola nachystaná, ešte keď som ja bol ministrom obrany a nemám nič proti rezervám ani aktívnym zálohám, aby boli vytvorené. Ale my sme toto všetko vlastne posunuli preto, pretože rozpočet rezortu obrany na to nemal. A podľa mňa rozpočet obrany na to nemá ani teraz v súčasnosti. Ani v tých ďalších rokoch nebude na to mať, ako hovorí dôvodová správa, ktorú tam máte. Ten náklad je budúci rok viac ako milión eur, ďalší rok tiež viac ako milión eur. A ten ďalší tretí rok je to tiež okolo milióna eur. Podľa mňa by sme tie finančné prostriedky mali dať profesionálnym vojakom. A možno do tej prípravy aj u tých vojakov, ktorých teraz vysielate, na jeseň do Afganistanu, idete navyšovať tie počty. No a tieto finančné prostriedky by bolo potrebné dať na túto profesionálnu armádu v súčasnosti. A keď budete mať v budúcnosti viac finančných prostriedkov, rezort obrany, tak potom ich môžete dať aj do aktívnych záloh rezervistov. V Českej republike fungujú tiež tieto aktívne zálohy, rezervistov majú okolo 1 000, samozrejme, musia dostávať aj tie naturálne potreby, ktoré tam majú. Toto rieši aj táto novela zákona. A myslím si, že keď sa schváli tento zákon, ja by som s tými rezervami, s tými aktívnymi zálohami ešte počkal, pokiaľ nebudú na to finančné prostriedky. Je to, spomínal som, ročne viac ako milión eur. Tam máte možno 30 % na to, o čom ste hovorili aj o čom ste mali ten spor s ministrom zahraničných vecí ohľadom stiahnutia vojakov z Cypru. Tých 30 %, tieto náklady na rezervy na vybudovanie aktívnych záloh, vám práve toto vykryje. Potom ešte tých ďalších 60 – 70 % určite niekde nájdete.
Čiže ja si myslím, dajme tie finančné prostriedky skôr na podporu profesionálnych vojakov a v budúcnosti, keď bude mať rezort obrany viac finančných prostriedkov, určite sa nájdu aj financie na budovanie týchto aktívnych záloh čiže týchto rezervistov. Ďakujem pekne.
10. 2. 2011 10:24:52 - 10:38:43 12.schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 116 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baška, Jaroslav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem za slovo. Vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte aj mne sa zapojiť do tejto diskusie, ktorá už prebieha dosť dlhú dobu v Národnej rade Slovenskej republiky ohľadom zákona o strelných zbraniach a strelive. Ja mám tiež jeden pozmeňujúci návrh, ale predtým, než poviem tento pozmeňujúci návrh, by som sa vyjadril vlastne k celému procesu prijímania tohto zákona, toho, čo sa všetko udialo a čo bolo aj tým spúšťacím mechanizmom zmeny tejto legislatívy.
Nikoho z nás, čo sedíme v Národnej rade Slovenskej republiky, neteší, čo sa stalo minulý rok v Devínskej Novej Vsi. A dôvodová správa vlastne vychádza z toho, čo sa stalo v Devínskej Novej Vsi. A to bolo vlastne spúšťacím mechanizmom novely tohto zákona o strelných zbraniach a strelive. Možno keď sa niečo takéto stane, určite aj v budúcnosti budú takéto podobné prípady, by sa malo reagovať na takéto prípady možnože s chladnejšou hlavou a tieto veci si vopred najskôr prediskutovať, predebatovať a potom ísť s nejakým návrhom zákona alebo s takými opatreniami, ktoré by v budúcnosti takýmto veciam, ktoré sa stali v Devínskej Novej Vsi, zabraňovali. Určite my, politici, a aj ministri, vládny kabinet je pod tlakom médií. A možno aj vtedy pod týmto tlakom sa rodia aj niektoré urýchlené rozhodnutia, ktoré s odstupom času sa prehodnocujú. Ja si myslím, že je to aj v tomto prípade, pretože o tomto svedčia aj tri skutočnosti. Tá prvá skutočnosť je to, že táto novela zákona sa niekoľkokrát posúvala v parlamente, aby sa našli nejaké dohody na túto novelu. Čiže táto vládna novela nebola dobre pripravená od začiatku. Ten druhý dôvod je to, že aj vo výbore sme mali veľmi veľa pripomienok, myslím si, v gestorskom výbore a aj poslanci opozície a koalície hlasovali za niektoré zmeny v tomto vládnom návrhu. Tým tretím dôvodom je aj to, že pán minister a vaši kolegovia z politickej strany pripravili pozmeňujúci návrh, ktorý tuším len pred malou chvíľkou predniesol pán poslanec Kvasnička. Som si pozeral všetky tieto pozmeňujúce návrhy a tak nakoniec ostáva tá debata už len pri tých psychologických vyšetreniach.
Som veľmi rád, že vystúpil včera pán poslanec Chaban, ktorý je nezaujatý, nepoľuje, nemá zbraň a nemá ďalšie takéto spojenia, ktoré by nejakým spôsobom ovplyvňovali jeho vystúpenie vo včerajšej rozprave. A ja nie som odborník týchto psychologických vyšetrení a dám za pravdu človeku, ktorý roky robí v tejto branži. A je zaujímavé to, čo povedal, že naozaj tieto psychologické vyšetrenia hovoria o tom okamžitom stave, okamžitom rozpoložení toho-ktorého človeka, ktorý tieto psychologické vyšetrenia absolvuje.
Chcem pripomenúť, že aj profesionálni vojaci robia tieto psychologické testy, psychotesty, keď nastupujú, majú záujem o vstup do štátnej služby profesionálnych vojakov. Ale robia ich aj vtedy, keď idú na zahraničnú misiu. A to je prirodzené, pretože to prostredie, v ktorom majú určité obdobie stráviť, väčšinou to býva tých šesť mesiacov, keď sú v zahraničí, tak tam je to odôvodnené, že tieto psychotesty, psychologické testy, robia. A dokonca týmto vojakom spätne, keď prídu po tých šiestich mesiacoch z misie zo zahraničia domov naspäť, tak tiež sú robené určité vyšetrenia lekárske a tak ďalej, pretože za tých šesť mesiacov naozaj sa tá doba a to prostredie, v ktorom boli, veľmi zmenili. Nemyslím si však, že by to malo byť u ľudí, u poľovníkov alebo u ďalších držiteľov strelných zbraní.
Ja som tiež niekoľkokrát v živote absolvoval psychotesty, viem, čo to znamená. Ale nemyslím si, že nejaký poľovník 60-ročný, ktorý má zbrojný preukaz niekoľko rokov, ide si dvakrát do roka vystreliť, chodí do kostola pravidelne, stará sa o rodinu a tak ďalej, by dokázal tieto psychologické testy urobiť. Tuto skôr, myslím si, uškodíme týmto ľuďom, ako pomôžeme chrániť iných ľudí tým, že zavedieme psychologické vyšetrenia.
Ja by som ešte reagoval aj na niektorých predrečníkov, ktorí vystúpili v rozprave.
Včera vystúpil pán poslanec Přidal z Kresťanskodemokratického hnutia, ktorý reagoval na držbu nelegálnych zbraní. Hovoril, že za našej vlády bolo veľa nelegálnych zbraní. A pevne verí, že za súčasného pána ministra vnútra nebude toľko nelegálnych zbraní. No to nezáleží na tom, kto je ministrom vnútra, koľko bude nelegálnych zbraní. A si myslím, aj za našej vlády, keď bol ministrom vnútra Robert Kaliňák, tak jediným účinným riešením na zníženie počtu nelegálnych zbraní bola zbraňová amnestia. A si dobre pamätám, táto zbraňová amnestia bola v zákone niekoľkokrát prejednávaná.
Ak dovolíte, ja by som teraz prešiel k tým pozmeňujúcim návrhom. Tie pozmeňujúce návrhy sú také, že viac-menej vypúšťajú tie znenia alebo tie paragrafy, ktoré sú vo vládnom návrhu okrem toho posledného, ktorý, si myslím, by mohol byť jedným z dobrých krokov k obmedzeniu toho, čo sa stalo aj v Devínskej Novej Vsi alebo podobných prípadov, ktoré sa môžu stať v budúcnosti.
Ten prvý bod. V článku I sa vypúšťa bod 2.
Zdôvodnenie tohto pozmeňujúceho návrhu. Naďalej chceme zachovať možnosť udeliť výnimku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky nadobúdať samočinnú zbraň na zberateľské účely.
Druhý bod môjho pozmeňujúceho návrhu. V článku I sa vypúšťa bod 6.
Aspoň si myslím, že majú aj ďalšie pozmeňujúce návrhy aj kolegovia z KDH, pretože chceme ponechať pôvodnú dobu platnosti zbrojných preukazov na desať rokov. Myslím si, že tento bod, ktorý je v tomto vládnom návrhu tejto novely o strelných zbraniach a strelive, nevyrieši nič. Ak by sa skrátili tieto zbrojné preukazy na obdobie piatich rokov, bolo by to len ďalšie administratívne a ekonomické zaťaženie občanov tejto republiky.
Tretí bod. V článku I sa vypúšťajú body 9, 10, 11 a 12.
Tieto body navrhujeme vypustiť z toho dôvodu, pretože ustanovujú nepodložený plošný zákaz nadobúdania najrozšírenejšej kategórie dlhých samonabíjacích palných zbraní. Inak by došlo k likvidácii športovej streľby na území Slovenskej republiky, do účinnosti novely, keď si to zoberieme v časovej osi tohto zákona, resp. tejto novely, nadobudnuté strelné zbrane by boli využiteľné na športové účely len do ich opotrebovania, bolo by nemožné nadobudnutie nového športového náčinia alebo náhradných dielov potrebných na opravu. Predmetné ustanovenia tiež zamedzujú predaj dotknutých strelných zbraní medzi jednotlivými vlastníkmi navzájom. Bolo tu už spomenuté v rozprave, tuším pán poslanec Gál to spomínal, nie je to jasne zadefinované v rámci Ústavy Slovenskej republiky, ktorá hovorí o tých podmienkach núteného obmedzenia vlastníckeho práva, čo je možné len vo verejnom záujme za primeranú náhradu.
Podobne ďalší novelizačný bod v tomto mojom pozmeňujúcom návrhu sa týka článku I, kde sa vypúšťa pôvodný bod 16.
Požiadavka na uloženie predmetných strelných zbraní u držiteľov skupiny D alebo E zbrojnej licencie obmedzuje právo vlastniť majetok, a to bez odôvodnenej podstaty. A tých športových strelcov, ktorí majú toto športové náčinie, tieto zbrane, nútiť, aby mali uschované tieto zbrane v licencovaných subjektoch, si myslím, nevyrieši ten problém, ktorý sa stal v Devínskej Novej Vsi. Spomínal to tu aj poslanec Gábor Gál zo strany Most – Híd. Hovoril o príklade, ak by tá zbraň bola aj uložená tým licencovaným subjektom, to nezabráni tomu majiteľovi tejto zbrane vykonať touto zbraňou trestný čin. Spomeniem ešte pána poslanca Kvasničku z KDH, ktorý hovoril, že tam, kde sa hromadia zbrane, tak aj samy strieľajú. A práve týmto by to bolo vlastne aj potvrdené, mohlo by dôjsť k hromadnému odcudzeniu a zneužitiu na trestnú činnosť.
Ďalší, piaty bod. Týka sa tiež článku I. Vypúšťajú sa pôvodné body 18, 19 a 21.
Aj v súčasnom platnom znení zákona o strelných zbraniach a strelive môžu orgány dozoru kedykoľvek vykonávať kontrolu aj bez podnetu. Čiže neprikazujme zákonom týmto orgánom, aby v presne stanovených intervaloch mohli vykonávať túto kontrolu.
No a ten posledný bod, týka sa tiež článku I. Po prečíslovaní sa vkladá nový bod 6, ktorý znie: „V § 38 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo za účelom overenia technického stavu zbrane kategórie B uvedenej v § 5 ods. 1 písm. f)“.“
Tento novelizačný bod má za cieľ ustanoviť možnosť nariadiť overenie technického stavu zbrane kategórie B uvedenej v § 5 ods. 1 písm. f), čiže tej dlhej samonabíjacej zbrane. Je to taká STK-čka pre tieto zbrane. A kedykoľvek tieto orgány dozoru a kontroly vyzvú majiteľa týchto zbraní, aby predložili vlastne na také overenie technického stavu tieto zbrane, či boli zmanipulované, na automatické prerobené a tak ďalej. Kedykoľvek môže Policajný zbor vyzvať držiteľa takejto zbrane, aby predložil, či nejakým spôsobom zasahoval do technického stavu takejto zbrane.
Ešte jedna vec na záver. Aby sa predchádzalo v budúcnosti takýmto veciam, z toho praktického hľadiska možno by bolo lepšie robiť častejšie kontroly zo strany Policajného zboru. A tu chcem povedať, pán minister, poslanci, že poslanecký klub strany SMER – sociálna demokracia hlasoval vtedy vlastne o tom zákone o Železničnej polícii. Bola to vlastne aj nejaká taká naša vízia, ktorú sme mali v minulosti, keď sme boli vo vláde. A vlastne za vás sa to teraz dokončilo. Viete, aj keď ste boli na výbore, nemali sme proti tomu nič. Takže aj tú vašu novelu o včlenení Železničnej polície do Policajného zboru sme podporili. Možno to fakt aj týmito ľuďmi potom zorganizovať tak v Policajnom zbore, že by títo policajti možno častejšie kontrolovali ja neviem možno pred tými poľovačkami ľudí alebo volali tých ľudí, ktorí vlastnia tieto zbrane, už aj na to overenie technického stavu zbrane alebo toho, v akom stave vlastne majú títo držitelia jednotlivých zbraní tieto zbrane.
Toľko z mojej strany. Na záver ešte naozaj to zhodnotím. Skúsme možno v budúcnosti dvakrát merať a raz strihať a možno sa nedať vyprovokovať médiami. A radšej si to pripravme poriadne. A potom s takýmito návrhmi vyjdime. Svedčí o tom naozaj aj to, koľko tých pozmeňujúcich návrhov je a ako dlho vlastne táto diskusia v parlamente prebieha a koľkokrát sa vlastne diskusia o tomto bode, o tomto vládnom návrhu, vlastne posunula v parlamente. Ďakujem pekne.
7. 12. 2010 11:35:22 - 11:35:32 9.schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baška, Jaroslav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
Pán predsedajúci, dajte hlasovať o návrhu uznesenia, tak ako bolo predložené.
7. 12. 2010 9:27:10 - 9:28:41 9.schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 190 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baška, Jaroslav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem. Len v krátkosti.
Čo sa týka priorít zahraničnej politiky Slovenskej republiky, tak naozaj západný Balkán je jednou z našich priorít zahraničnej politiky a aj predchádzajúca vláda plnila tento záväzok, túto prioritu na západnom Balkáne. Čiže to je ten jeden pohľad.
Ale ten ďalší pohľad, ktorý tu je, tá účasť našich vojakov na západnom Balkáne, je to, že takýmto spôsobom, a táto misia EUFOR – ALTHEA je vlastne pod hlavičkou Európskej únie, je reálne plnenie záväzkov, ktoré nám vyplývajú z členstva v Európskej únii. A takýmto spôsobom reálne aj napĺňame budovanie našej spoločnej európskej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie.
Ja pevne verím, že táto misia EÚ – ALTHEA čoskoro skončí, pretože keď sme tam mali ešte aj nášho bývalého ministra zahraničných vecí Mira Lajčáka, ktorý tam bol ako tento vysoký predstaviteľ medzinárodného spoločenstva, už vtedy sa hovorilo, že nejakým spôsobom o rok to skončí. A stále sa to preťahuje. Takže ja pevne verím, že v najbližšej budúcnosti aj táto misia EÚ v Bosne a Hercegovine skončí.
Tiež želám našim vojakom pri plnení týchto nových úloh styčných a pozorovacích tímov veľa zdravia, ale aj toho šťastia, ktoré určite potrebujú v každej misii oveľa viac ako my, bežní civilisti, tu na Slovensku. Ďakujem.
7. 12. 2010 9:21:53 - 9:23:58 9.schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 190 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baška, Jaroslav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu na ukončenie pôsobenia strážnej čaty ozbrojených síl Slovenskej republiky vo vojenskej operácii EUFOR – ALTHEA v Bosne a Hercegovine a návrhu na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tejto vojenskej operácie (tlač 190) podáva Národnej rade Slovenskej republiky túto správu.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 183 z 24. novembra 2010 pridelil návrh na ukončenie pôsobenia strážnej čaty ozbrojených síl Slovenskej republiky vo vojenskej operácii EUFOR – ALTHEA v Bosne a Hercegovine a návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tejto vojenskej operácie na prerokovanie Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.
Oba výbory Národnej rady Slovenskej republiky prerokovali návrh na ukončenie pôsobenia strážnej čaty ozbrojených síl Slovenskej republiky vo vojenskej operácii EUFOR – ALTHEA v Bosne a Hercegovine a návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tejto vojenskej operácie (tlač 190) v určenej lehote a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. k) Ústavy Slovenskej republiky a § 12 ods. 4 a 6 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vysloviť súhlas s návrhom na ukončenie pôsobenia strážnej čaty ozbrojených síl Slovenskej republiky vo vojenskej operácii EUFOR – ALTHEA v Bosne a Hercegovine a návrhom na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tejto vojenskej operácie.
Prílohou tejto správy je návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, skončil som.
7. 12. 2010 9:13:11 - 9:17:28 9.schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 165 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baška, Jaroslav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi v krátkosti vystúpiť k materiálu, ktorý práve prejednávame. A to je zmena a navýšenie mandátu našich vojakov v operácii ISAF v Afganistane.
Ja som veľmi rád, pán minister, že aj súčasná vláda pokračuje v tom, v čom sme pokračovali my v misiách ISAF v Afganistane. A to bola vlastne stabilizácia tejto krajiny prostredníctvom medzinárodných jednotiek, ktoré sú v operácii ISAF v Afganistane.
Naša vláda prijala a deklarovala aj taký záväzok, ako tu bolo povedané, že navýši počet našich vojakov o takmer ďalších 100 %. Chcem povedať, že tí vojaci, ktorí mali byť navýšení, 5. pluk špeciálneho určenia zo Žiliny mal byť v prvom rade určený na ochranu živej sily, ochranu našich jednotiek, hlavne našej multiženijnej jednotky, ktorá pôsobí na letisku KAF v Kandaháre. A vaša vláda teraz zmenila teda ten mandát a pôsobenie nášho 5. pluku špeciálneho určenia na plnenie, a to je prvýkrát v histórii Slovenskej republiky, kedy 5. pluk špeciálneho určenia môže byť použitý aj na plnenie, a to tzv. špeciálnych úloh čiže bojových úloh a môže byť nasadený do rôznych bojových operácií. Preto vás chcem, pán minister, požiadať aj tu na pôde Národnej rady Slovenskej republiky, aby ste tento 5. pluk na plnenie týchto špeciálnych úloh dostatočne pripravili, to znamená dať im dobrý výcvik, tréning a zabezpečiť im adekvátnu vojenskú techniku a materiál, ktorý potrebujú na plnenie týchto špeciálnych úloh, ktoré určite budú mať. V Českej republike ak idú špeciálne sily alebo v iných krajinách sú vyslané špeciálne sily, tak väčšinou to býva na určité časovo ohraničené obdobie. V tomto mandáte to nie je tak stanovené. Je to vlastne až do ukončenia operácie ISAF v Afganistane. A to, si myslím, sa mohlo určitým spôsobom zmeniť. Nebýva zvykom, že nemajú časovo obmedzený mandát tieto špeciálne jednotky, ktoré sú určené teda najmä na plnenie bojových úloh čiže vyhľadávanie, zneškodňovanie agresorov, nepriateľov, tiež trénujú Afganské národné bezpečnostné zložky. Môžu ich trénovať, tak tie kandaky, ktoré sú pripravované v rámci misie ISAF v Afganistane, tak tieto špeciálne jednotky môžu s nimi ísť do tých spoločných operácií.
Čiže, pán minister, ešte raz, chcem vás požiadať, aby ste venovali príprave týchto špeciálnych jednotiek zo Žiliny zvýšenú pozornosť, pretože prvýkrát v histórii Slovenska budú vysielaní aj na plnenie bojových úloh v tejto misii ISAF v Afganistane. My sme 5. pluk pripravovali, teda najskôr aby išli ako ochrana živej sily našej multiženijnej jednotky. A po tom získaní týchto skúseností by mohli byť chlapci v budúcnosti použití aj na plnenie týchto špeciálnych úloh. Takže, ešte raz, nech sú riadne pripravení na plnenie týchto úloh. A dúfam, že sa nikomu nič v budúcnosti nestane v Afganistane, zatiaľ môžeme konštatovať, že nezahynul ani jeden vojak v tejto misii ISAF v Afganistane. Nikdy, samozrejme, nevieme zaručiť 100-percentnú bezpečnosť týmto vojakom, ale vieme sa tomuto číslu nejakým spôsobom priblížiť.
Toľko z mojej strany. Ďakujem veľmi pekne.
26. 10. 2010 11:57:56 - 12:13:10 7.schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 78 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baška, Jaroslav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
Pán predsedajúci, v rozprave vystúpili traja poslanci Národnej rady Slovenskej republiky. Z rozpravy nevyplynul žiaden doplňujúci návrh ani pozmeňujúci návrh na uznesenie, preto dajte hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako bolo predložené do Národnej rady Slovenskej republiky.
26. 10. 2010 9:53:52 - 9:54:56 7.schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 64 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baška, Jaroslav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
Pán poslanec Matovič, hovorili ste o odškodnení bývalou vládou tých pozostalých po tomto banskom nešťastí. Ja si myslím, že ste zabudli na ďalšie problémy, ktoré musela riešiť bývalá vláda pána predsedu Roberta Fica. Bol to napr. výbuch vo Vojenskom opravárenskom podniku Nováky. A nebolo to pred voľbami, nebola to žiadna predvolebná kampaň, bolo to 2. marca v roku 2007, keď bol ministrom obrany môj predchodca. Vtedy tiež vláda rozhodla o odškodnení pozostalých po týchto obetiach. A si myslím, že nie je na tom nič zlé, keď vláda takýmto spôsobom pomôže jednak tou morálnou podporou a jednak aj určitou finančnou podporou. Nevidím na tom nič zlé.
A tie vaše slová, ktoré ste hovorili, že my sme si na tom robili takýmto spôsobom kampaň, to je úplný nezmysel a nonsens.

Deň v parlamente

<- ->