Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
7. 2. 2012 10:45:15 - 10:46:45 28. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 339 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Brocka, Július (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
36.
Vážený pán predsedajúci, ja by som chcel doplniť môjho kolegu Antona Marcinčina a vyzvať s istým návrhom predkladateľov tohoto bodu programu. My dnes rokujeme na poslednej regulárnej plánovanej schôdzi Národnej rady. V teple, v teplúčku rokujeme o zásadnom radikálnom znižovaní štátnej pomoci tým, ktorí sú najviac ohrození. A osobitne dnes, možno v niektorých častiach je živelná pohroma. Možno by sme mali prijať vyhlásenie, aby vláda, príslušné ministerstvá urobili opatrenia, aby na Slovensku nepomrzli desiatky, možno stovky ľudí, ktorí rozoberajú možno dnes svoje drevenice, aby mali čím kúriť, a ja si uvedomujem, že zámer, ktorý viedol predkladateľov k novele tohto zákona je, je dôvodný, ale myslím si, že s takýmto návrhom musí prísť vláda. To je tak vážne rozhodnutie, s takýmito nemôžu prichádzať poslanci Národnej rady. A preto si myslím, že v tejto chvíli by páni poslanci urobili lepšie, ak by svoj návrh stiahli, aby sme o ňom vôbec nehlasovali. Ak neurobíme nič iné.
2. 2. 2012 17:15:05 - 17:26:33 28. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 612 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Brocka, Július (KDH) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
136.
Teraz dajte hlasovať o Jozefovi Mikloškovi za člena Dozornej rady.
2. 2. 2012 17:15:05 - 17:26:33 28. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 612 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Brocka, Július (KDH) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
134.
Pán predseda, a teraz budeme voliť na ďalšie, alebo posledné uprázdnené miesto v Dozornej rade Sociálnej poisťovne, na ktoré navrhujú kandidáta záujmové združenia poberateľov dôchodkových dávok. V tomto prípade máme na jedno miesto dvoch kandidátov. Čiže bude zvolený ten kandidát, ktorý získa viac ako polovicu hlasov všetkých poslancov a zároveň najviac.
Takže najprv budeme hlasovať o pánovi Jánovi Lipianskom a potom o Jozefovi Mikloškovi.
Takže dajte, pán predseda, hlasovať o voľbe Jána Lipianskeho za člena dozornej rady.
2. 2. 2012 17:15:05 - 17:26:33 28. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 612 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Brocka, Július (KDH) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
132.
Áno, o pánovi Ľudovítovi Pausovi, za člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne.
2. 2. 2012 17:15:05 - 17:26:33 28. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 612 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Brocka, Július (KDH) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
130.
Pán predseda, takto sme zvolili troch kandidátov navrhnutých združeniami odborových zväzov.
Teraz budeme voliť dvoch členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne, ktorých navrhujú združenia, reprezentatívne združenia zamestnávateľov. Tak isto za dvoch doterajších svojich zástupcov navrhujú iných dvoch, lebo tým prvým 8. februára končí mandát v Dozornej rade. A tak, prosím, dajte hlasovať o Pavlovi Brnkovi za člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne.
2. 2. 2012 17:15:05 - 17:26:33 28. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 612 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Brocka, Július (KDH) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
128.
Teraz dajte hlasovať, pán predseda, o voľbe, teda o Márii Svoreňovej za členku Dozornej rady.
2. 2. 2012 17:15:05 - 17:26:33 28. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 612 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Brocka, Július (KDH) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
126.
Pán predseda konštatujem, že Marián Lacko bol zvolený za člena dozornej rady.

Teraz budeme hlasovať o voľbe Magdalény Mellenovej za členku dozornej rady. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrušovský, Pavol, predseda NR SR
Pán predseda, len chcem pre upresnenie. Máme zvoliť troch členov, áno?


Brocka, Július, poslanec NR SR
Áno. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrušovský, Pavol, predseda NR SR
To znamená, že bude zvolený len ten, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu.

Brocka, Július, poslanec NR SR

Tak.
2. 2. 2012 17:15:04 - 17:26:33 28. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 612 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Brocka, Július (KDH) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
124.
Teraz budeme hlasovať o troch členoch Dozornej rady Sociálnej poisťovne z troch navrhnutých kandidátov. Sú to zástupcovia reprezentatívnych združení odborových zväzov.
To znamená: o každom z troch návrhov osobitne a zvolený bude ten kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov.
Dajte, prosím, pán predseda, hlasovať o voľbe Mariána Lacka za člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne.
2. 2. 2012 17:15:04 - 17:26:33 28. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 612 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Brocka, Július (KDH) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
122.
Ďakujem pekne, pán predseda. Najprv budeme hlasovať o návrhu Výboru Národnej rady pre sociálne veci, že o voľbe členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne budeme hlasovať verejným hlasovaním použitím technického zariadenia osobitne o každom návrhu.
2. 2. 2012 14:47:27 - 14:48:40 28. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 360 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Brocka, Július (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
32.
Páni kolegovia, pán kolega Matovič, nevkladajte mi do úst vaše slová. Ja mojich voličov nepovažujem za infantilných, to som nepovedal, ale vás za infantilného považujem. A dokonca nie za infantilného. Vy sa správate ako hacker. Dokonca by som povedal, že vy sa správate ako politický terorista. (Potlesk.)
Pán kolega, čo si to dovoľujete, čo si to dovoľujete nás vydierať? My teraz rokujeme o návrhu, ktorý podalo aj Kresťanskodemokratické hnutie. Čo si to dovoľujete? Takýmto spôsobom ako vydierať iného človeka? Toto nie je infantilné? (Reakcia na výkrik z pléna.) A čo tým chcete povedať?(Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hort Milan, podpredseda NR SR
Pán poslanec Matovič, nechám vás vykázať! Naozaj vás nechám vykázať.

Brocka, Július, poslanec NR SR
Pán kolega, neviete sa primerane správať, pán kolega. A musím povedať, že za ten rok a pol, čo ste v parlamente, sa z toho pozitívneho dosť málo na vás nalepilo. Veľmi málo ste sa naučili z toho, čo je náplňou a úlohou poslanca Národnej rady. A to je mi veľmi ľúto, pán kolega. Naozaj.
2. 2. 2012 14:41:51 - 14:43:35 28. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 360 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Brocka, Július (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
26.
Dámy a páni, nestihol som sa prihlásiť faktickou poznámkou na vystúpenie pána Matoviča, tak dovoľte, aby som to, čo som chcel povedať vo faktickej, povedal teraz v rozprave.
Dámy a páni, ja som poslancom Národnej rady už niekoľko volebných období, ale nikdy v živote ma nenapadlo, aby som zaparkoval auto na zakázanom mieste alebo dokonca na prechode. Ja si myslím, že to môže urobiť človek len, keď je vo veľkej núdzi. Robia to mafiáni alebo to robia blázni. (Potlesk.)
A teraz tá druhá poznámka. Priatelia, ja som sa tak isto nestretol s takými infantilnými nápadmi od ústavného činiteľa a chcem sa ospravedlniť mojim voličom, ak som na ich maily nemohol odpovedať, pretože som ich omylom ja alebo moje deti vyhodili do koša pretože tisíce mailov, ktoré som si našiel vo svojej schránke po víkende, no, to proste ma v živote nenapadlo takýmto spôsobom ochromovať činnosť iných kolegov v práci. Čiže, moji milí voliči, ak som náhodou nereagoval na váš mail, pretože som ho nestihol prečítať alebo že som ho omylom vyhodil, tak poďakujte sa za toto pánu kolegovi, ktorý prichádza s takýmito infantilnými nápadmi.
Ďakujem za vašu pozornosť. (Potlesk.)
2. 2. 2012 11:39:38 - 11:50:35 28. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 610 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Brocka, Július (KDH) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod  
107.
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda Národnej rady, dámy a páni, dovoľte, aby som predniesol správu výboru pre sociálne veci k tomuto bodu programu.
Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky Tomáš Malatinský a prezident Republikovej únie zamestnávateľov Marián Jusko oznámili Národnej rade Slovenskej republiky spoločným listom zo dňa 16. novembra 2011, že na svojom zasadnutí 21. októbra 2011 schválili uznesenie o spoločnom návrhu Pavla Brnku a Ľudovíta Pausa, zástupcov navrhnutých reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov, na voľbu za členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne v súlade s § 123 ods. 3 a 4 zákona č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
Ďalej predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku Kamil Vajnorský oznámil Národnej rade listom zo dňa 23. novembra 2011, že jej orgány schválili v súlade s § 123 ods. 3 a 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení návrh Jána Lipianskeho, zástupcu navrhnutého záujmovými združeniami občanov reprezentujúcich poberateľov dôchodkových dávok, na voľbu za člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne.
Podpredseda Združenia kresťanských seniorov Slovenska Jozef Hudák listom zo dňa 28. novembra 2011 oznámil Národnej rade, že Ústredie Združenia kresťanských seniorov dňa 16. novembra 2011 v súlade so zákonom o sociálnom poistení odsúhlasilo návrh Jozefa Mikloška, zástupcu navrhnutého záujmovými združeniami občanov reprezentujúcich poberateľov dôchodkových dávok, na voľbu za člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne.
Dôvodom novej voľby dvoch členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne navrhnutých reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov a jedného člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne navrhnutého záujmovými združeniami občanov reprezentujúcich poberateľov dôchodkových dávok...
(Reakcia na ruch v sále.) Teraz neviem, pán predseda, je prestávka, alebo nie je prestávka. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrušovský, Pavol, predseda NR SR
Pán predseda, musíte hovoriť hlasnejšie, razantnejšie a ohradiť sa voči tomu, že vás neposlúchajú, respektíve nepočúvajú poslanci. Ale urobím to za vás ja.
Panie poslankyne, páni poslanci, prosím naozaj zachovajme dôstojnosť rokovania a vypočujme si návrhy, ktoré predkladá pán predseda výboru pre sociálnej veci, o ktorých budeme rozhodovať hlasovaním o 17.00 hodine. Ak niekto nepovažujeme tento bod programu za preňho tak dôležitý, aby nevenoval pozornosť, tak aspoň sa nevyrušujme.
Nech sa páči pán predseda.


Brocka, Július, poslanec NR SR
Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, ja viem, toto je absolútne nekonfliktný návrh, to, čo teraz prednášam, a verím, že tak bude prebiehať aj hlasovanie. Len vás poprosím, keby ste ma nechali predniesť... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrušovský, Pavol, predseda NR SR
Pán poslanec Kvorka! Ako sa volá? (Smiech a výkriky z pléna: Petrák!)
Nech sa páči, pán predseda.

Brocka, Július, poslanec NR SR
Dôvodom novej voľby dvoch členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne navrhnutých reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov a jedného člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne navrhnutého záujmovými združeniami občanov reprezentujúcich poberateľov dôchodkových dávok je zánik členstva v Dozornej rady uplynutím päťročného funkčného obdobia člena Dozornej rady dňom 8. februára 2012 podľa zákona o sociálnom poistení.
Návrhy na voľbu zástupcov navrhnutých reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov a zástupcu navrhnutého záujmovými združeniami občanov reprezentujúcich poberateľov dôchodkových dávok do Dozornej rady Sociálnej poisťovne predkladá Národnej rade Výbor Národnej rady pre sociálne veci, do ktorého pôsobnosti Sociálna poisťovňa patrí. Výbor Národnej rady pre sociálne veci vzal na vedomie zánik členstva v Dozornej rade Sociálnej poisťovne Pavla Brnku a Ľudovíta Pausa, zástupcov navrhnutých reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov, a Kamila Vajnorského, zástupcu navrhnutého záujmovými združeniami občanov reprezentujúcich poberateľov dôchodkových dávok. Týmto uplynie päťročné funkčné obdobie v dozornej rade dňom 8. februára 2012.
Výbor súčasne konštatoval, že návrhy na voľbu za členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne Pavla Brnku, Ľudovíta Pausa, Jána Lipianskeho a Jozefa Mikloška boli predložené v súlade so zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 677/2006 Z. z. a spĺňajú podmienky stanovené § 123 ods. 5 zákona o sociálnom poistení. Bezúhonnosť navrhnutých kandidátov podľa § 123 ods. 5 je preukázaná výpisom z registra trestov.
Výbor uznesením č. 121 z 25. januára 2012 súhlasil s predloženým návrhom na voľbu kandidátov navrhnutých reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov a zástupcu navrhnutého záujmovými združeniami občanov reprezentujúcich poberateľov dôchodkových dávok do Dozornej rady Sociálnej poisťovne a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 123 ods. 3 a 4 zvoliť z navrhnutých zástupcov členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci v súlade s volebným poriadkom o voľbe a odvolávaní funkcionárov odporúča Národnej rade, aby voľba členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne sa konala podľa § 39 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady verejným hlasovaním použitím technického zariadenia osobitne o každom návrhu. Čiže zhrniem to.
Za prvé, Národná rada volí dvoch členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne navrhnutých reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov. Zvolený je ten kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov Národnej rady.
Ďalej Národná rada volí jedného člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne z dvoch navrhnutých kandidátov záujmovými združeniami občanov reprezentujúcich poberateľov dôchodkových dávok. V tomto prípade je zvolený ten kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov a ktorý získal najviac hlasov poslancov.
Ak nebude podľa § 123 ods. 3 zvolený zákonom stanovený počet členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne, uskutoční sa podľa čl. 15 volebného poriadku opakovaná voľba členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne na niektorej z ďalších schôdzí Národnej rady.
Ešte vás chcem informovať, dámy a páni, ako predseda výboru, že včera Výbor Národnej rady pre sociálne veci prerokoval dodatok k tlači č. 610, ktorý máte pred sebou. Totiž prezident Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky Miroslav Gazdík listom z 31. januára 2012 oznámil, že 1. februára 2012 Národnej rade Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 461 o sociálnom poistení tri návrhy na voľbu zástupcov navrhnutých reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov za členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne schválených snemom Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky dňa 31. januára 2012. Výbor svojím uznesením č. 121 z 1. februára tohto roka súhlasil s predloženými návrhmi, ktoré spĺňajú zákonom stanovené podmienky a odporúča Národnej rade vykonať aj voľbu ďalších troch členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne z troch predložených kandidátov, ktorým rovnako končí 8. februára funkčné obdobie.
Pán predseda, všetko, čo som chcel pri uvedení tohto bodu povedať. Nech sa páči, otvorte rozpravu.
1. 2. 2012 11:29:02 - 11:29:13 28. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Brocka, Július (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
Pán predseda, ja chcem poprosiť členov výboru pre sociálne veci o účasť na rokovaní výboru hneď o 12.00 hodine, ako skončí doobedňajšie rokovanie dnes.
13. 12. 2011 15:24:07 - 15:24:07 26. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Brocka, Július (KDH) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
50.
Takisto výbor pre sociálne veci zvolávam ihneď.
8. 12. 2011 17:22:19 - 17:23:19 26. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Brocka, Július (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
16.
Pán predseda, dajte hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým schvaľujeme rozpočet Sociálnej poisťovne na rok 2012.
8. 12. 2011 15:25:51 - 15:26:56 26. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 538 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Brocka, Július (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
41.
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda Národnej rady, dámy a páni, predseda Národnej rady pridelil návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2012 na prerokovanie do termínu 24. novembra výboru pre financie a rozpočet a výboru pre sociálne veci. Ako gestorský výbor určil Výbor Národnej rady pre sociálne veci. Oba výbory tento návrh prerokovali v lehote určenej rozhodnutím predsedu Národnej rady a odporúčajú plénu Národnej rady, aby sme tento návrh schválili. Výbor ma zároveň poveril ako spoločného spravodajcu, aby som po tejto správe predniesol aj návrh uznesenia Národnej rady, ktorý je prílohou tejto spoločnej správy, a keďže ju všetci máte k dispozícii, nebudem ju s tými číslami čítať.
Ďakujem pekne, pán podpredseda, môžete otvoriť rozpravu.
7. 12. 2011 15:19:38 - 15:21:06 26. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 495, 544 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Brocka, Július (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
Pán poslanec Matovič, vy pravdepodobne veríte všetkému tomu, čo hovoríte. Chcem sa vás spýtať, či viete, ako sa povie iným slovom zlodej myšlienok. Plagiátor je ten človek, čo kradne iné myšlienky, ale priznám sa, že viackrát som to už od vás počul, ale som na to nereagoval. Ale vy ste to znovu zopakovali, ako ste na Koaličnej rade vy presadili, že vianočný príspevok táto vládna koalícia nebude rušiť. Pán kolega Matovič, zhodou okolností na tej Koaličnej rade som bol aj ja, keď minister financií informoval ostatných o možných aj nepopulárnych opatreniach, ktoré treba urobiť v súvislosti s ozdravením verejných financií. A ja som mu vtedy povedal, že s vianočným príspevkom aby sme nehýbali. A všetci s tým súhlasili, pán kolega Matovič. A keď som si potom prečítal v tom vašom inzertnom časopise, že to ste prebojovali vy, ktorí ste tam boli, po slovensky povedané, piatym kolesom na voze, tak som sa nestačil diviť. Pán kolega Matovič, ak minister financií je klamár, tak vy ste obyčajný zlodej, zlodej myšlienok, zatiaľ.
6. 12. 2011 11:20:33 - 11:25:26 26. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 495, 544 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Brocka, Július (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
69.
Pán kolega, KDH, poslanci Kresťanskodemokratického hnutia budú hlasovať za rozpočet s deficitom, aký predkladá minister financií, to je to podstatné a najpodstatnejšie a myslím si, že ak tak budú hlasovať aj ostatní poslanci v tejto sieni, tak to prispeje k zvýšeniu kredibility našej krajiny. Tie diskusie predtým ako návrh príde do parlamentu, určite sú užitočné, prospešné, nakoniec sme to vyhodnotili väčšina tak, že aj v tejto podobe je to rozpočet, ktorý znamená pre občanov aj nepríjemné veci, aj šetrenie, aj škrtanie. A, samozrejme, má to aj svoje politické súvislosti. A keď žijeme v dobe, že tá najsilnejšia opozičná strana sa na nás díva, by som povedal tak, že čím horšie, tým lepšie, no tak si myslím, že aj rozpočet so schodkom 4,6 percenta v danej situácii je umenie možného.
6. 12. 2011 11:16:10 - 11:19:12 26. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 495, 544 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Brocka, Július (KDH) - poslanec NR SR -  
65.
Samozrejme, že reakcia na tie predchádzajúce faktické poznámky by si vyžadovala asi viac času, ale skúsim aspoň dvomi vetami. Pán poslanec Ondruš, veď váš predrečník, pán Jarjabek, vám povedal, aj vám, že obdobná situácia je takmer vo všetkých oblastiach, vo všetkých oblastiach, a preto som hovoril, že vám to padne na hlavu, ak jednej časti zvýšime platy teraz o viac ako 300 eur, tak ako budete postupovať k tým iným skupinám? Máte na to? Má váš minister alebo ten budúci minister financií na to? Čo mňa mrzí, že vy v tej ťaživej situácii, keď minister Uhliarik to riešil, a riešil to s dotknutými, tak vy ste sa pridali na stranu časti vydieračov. A pán Somogyi hovoril o pive. Pán kolega, prepáčte, nezachytil som, že by toto hlasovanie zaregistrovali v Maďarsku, Rakúsku alebo v Česku, alebo v nejakej inej krajine. Ja som hovoril o témach, ktorými sa Slovensko zviditeľnilo v Európe, nie v našich slovenských denníkoch.
6. 12. 2011 11:01:48 - 11:09:07 26. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 495, 544 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Brocka, Július (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
55.
Vážený pán podpredseda Národnej rady, dámy a páni. Vystúpenia poslancov politických strán parlamentných k štátnemu rozpočtu v športovej terminológii patrí k povinným tancom. Odpustite, ak v mojom príspevku k štátnemu rozpočtu nebudem používať žiadne čísla. A aj vo vzťahu k môjmu predrečníkovi alebo na rozdiel od môjho predrečníka, pána poslanca Mikolaja, chcem na jeho vystúpenie zareagovať tiež bez čísiel. Prihlásil som sa aj vo faktickej poznámke, ale keďže som videl na tabuli, že idem vystupovať po ňom, tak využijem na to teraz túto príležitosť.
Pán kolega, diaľnice za nás sa stavajú na Slovensku takmer za polovičnú cenu. A to je medzi vami a nami ten najpodstatnejší rozdiel. Čiže vaše konštatovanie, že nevieme šetriť, pán kolega, neobstojí. Toto je jeden príklad za všetky. Ale ak dovolíte, vrátim sa k svojmu pôvodnému zámeru, akým som chcel diskutovať alebo prispieť k diskusii o štátnom rozpočte. Nemusíte súhlasiť so všetkým, čo chcem povedať, ale v jednej veci možno so mnou budete súhlasiť. Že Slovensko sa v predchádzajúcich dňoch, predchádzajúcich týždňoch alebo tak dva-tri mesiace dozadu poriadne zviditeľnilo. Nie je ale zviditeľnenie ako zviditeľnenie. Jedno je také, ktoré krajine aj jej občanom pomáha. To napríklad vtedy, keď sa zvyšuje prestíž krajiny v súťaži s inými. Keď sa zvyšuje kredit krajiny, keď upozorňujeme na seba skôr pozitívnymi vecami a v takom zmysle, že sa iní chcú nami inšpirovať. A potom je aj zviditeľnenie, ktoré, naopak, poškodzuje krajinu a jej občanov. Keď napríklad zvýrazňujeme to, čo by nemalo byť vôbec vidieť, čo by vôbec nemalo byť, čo poškodzuje krajinu, pretože môže odpudzovať, môže naháňať alebo vyvolávať strach u iných. Čo vystavuje dokonca posmechu a pohŕdaniu od iných pre malosť, pre netolerantnosť, pre neschopnosť civilizovane riešiť alebo postaviť sa k problémom, ktoré život prináša. A musím povedať, že kredit Slovenska sa v posledných mesiacoch výrazne znížil. Ten kredit, ktorý si táto krajina vybudovala v predchádzajúcich rokoch, aj vďaka svojim reprezentáciám aj vďaka občanom, vďaka ich poctivej práci a ich úspechom. Dámy a páni, prvýkrát náš kredit výrazne utrpel zásluhou najmä našich kolegov zo strany SaS. Možno si pamätáte, ako na balkóne tie štandardné návštevy zo škôl alebo z iných zariadení tu vystriedali médiá od Ázie cez Európu až po Ameriku. A myslím si, že vtedy sme vo svete alebo v Európe nebodovali. Druhýkrát to bolo minulý týždeň, keď táto krajina čelila sabotážnemu vydieračskému správaniu časti lekárov, ktorí vystavili ohrozeniu života a zdravia pacientov, občanov vo viacerých regiónoch Slovenska. Až tak, že sme stratili imidž civilizovanej krajiny, a v jednej chvíli som si myslel, že sme ako Afganistan. Dámy a páni, pán Kollár a spol. zo Slovenska skoro urobili Afganistan. Kredit, to nie je len slovo, ktoré je o dôvere a vážnosti. Kredit, to je aj ekonomický výraz, to je ekonomická hodnota. Môže to byť peňažná suma ako pôžička. A v tomto zmysle Slovensko výrazným spôsobom prepadlo ku krajinám, ako je Grécko, Portugalsko alebo Španielsko. Bude za niekoľko dní summit premiérov, samozrejme, vývoj ide veľmi rýchlo dopredu, čiže verím, že tieto udalosti zatienia to, čo sa na Slovensku stalo v predchádzajúcich dňoch. Dámy a páni, je mi veľmi ľúto v tejto chvíli, že si to neuvedomujú najmä v najsilnejšej opozičnej strane SMER. Veď, dámy a páni, vás to počká. Vy ak vyhráte voľby, vás všetky tieto problémy, s ktorými sa pasuje táto vládna koalícia, vás počkajú. To my by sme sa mohli správať ako populisti pred voľbami a každému sľúbiť a dať všetko, čo si len zažiada. Vari vo vašom záujme je, čím horšie s touto krajinou, tým lepšie? Ja vás neupodozrievam z toho, že nemáte dostatok informácií o vážnosti situácie. A verím, že viete o tom, ako vážna situácia vo svete determinuje našu situáciu. A potom je to znakom rovnakej nezodpovednosti, akú pred verejnosťou a pred svetom predviedol pán Kollár... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hort, Milan, podpredseda NR SR
Prepáčte, pán kolega. Poprosím ctených kolegov, keby nechali pána kolegu rozprávať a nevyrušovali.

Brocka, Július, poslanec NR SR
Dámy a páni, a teraz k jadru, k jadru môjho vystúpenia. V športovej terminológii, tak ako som začal, Slovensko už nepotrebuje žiaden ďalší gól do bránky. Tobôž nie vlastný, ako tie dva predchádzajúce. Napríklad v podobe rozpočtového provizória, ak by sme neschválili návrh štátneho rozpočtu na budúci rok. A preto poslanci za Kresťanskodemokratické hnutie, vedomí si zodpovednosti za túto krajinu, budú hlasovať za návrh štátneho rozpočtu na rok 2012, všetci.
Ďakujem za vašu pozornosť. (Potlesk v sále.)

Deň v parlamente

<- ->