Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Vytlačiť stránku / Print page

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Pásztor, István
Číslo schôdze 14
Volebné obdobie 4
Dátum podania 25. 10. 2007


Podpísaní poslanci
 • Andruskó, Imre
 • Bárdos, Gyula
 • Bastrnák, Tibor
 • Biró, Ágnes
 • Bugár, Béla
 • Duray, Miklós
 • Gál, Gábor
 • Köteles, László
 • Miklós, László
 • Pásztor, István
 • Sárközy, Klára
 • Simon, Zsolt
 • Szigeti, János
 • Szigeti, László
 • Szögedi, Anna
 • Šimko, Jozef

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

4 0384 István Pásztor II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 4 0384 István Pásztor II (185 KB)

Deň v parlamente

<- ->