Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Vytlačiť stránku / Print page

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Kyselica, Lukáš
Číslo schôdze 81
Volebné obdobie 8
Dátum podania 31. 01. 2023

Ďalší predkladatelia
 • Drdul, Dominik
 • Vetrák, Milan

Podpísaní poslanci
 • Drdul, Dominik
 • Kavecká, Monika
 • Kučera, Karol
 • Majorová Garstková, Jana
 • Pollák, Peter
 • Šipoš, Michal
 • Šofranko, Mária
 • Dobeš, Peter
 • Marcinčin, Radovan
 • Nemec, Richard
 • Potocký, Milan
 • Szőllős, Ján
 • Šefčík, Marek
 • Vetrák, Milan
 • Krajčí, Marek
 • Horváthová, Eva

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

8 1107 Lukáš Kyselica II 3 (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1107 Lukáš Kyselica II 3 (55 KB)

Deň v parlamente

<- ->