Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Vytlačiť stránku / Print page

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Blanár, Juraj
Číslo schôdze 75
Volebné obdobie 8
Dátum podania 10. 11. 2022 09:40


Podpísaní poslanci
  • Blanár, Juraj

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

8 1291 Juraj Blanár II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1291 Juraj Blanár II (47 KB)

Deň v parlamente

<- ->